Bułgaria przegląd gospodarczy wrzesień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bułgaria przegląd gospodarczy wrzesień 2011"

Transkrypt

1 Bułgaria przegląd gospodarczy wrzesień września 2011, Bułgarzy mogą płacić podatki kartą Urząd miejski w Sofii planuje wprowadzenie możliwości płacenia podatków kartami kredytowymi i debetowymi. W tym celu w urzędach zostaną zamontowane terminale POS. W ten sposób nie będzie konieczne noszenie ze sobą gotówki na opłacenie składek lub określonych usług. Bezpłatne mają być też przelewy bankowe. Na początek próbne terminale zostaną założone w dwóch urzędach w Sofii i jeśli projekt się powiedzie, pozostałe urzędy zostaną wyposażone w podobne urządzenia. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie można je zamontować, ponieważ zależy to od Ministerstwa Finansów i banków. Od marca 2012 r. dzięki specjalnemu programowi, właściciele kilku nieruchomości w różnych częściach miasta będą mieli możliwość płacenia podatków w jednym miejscu. Za pośrednictwem programu mieszkańcy Sofii będą mogli też sprawdzać wysokość należnego podatku i opłat. (standartnews.com) 29 września 2011, Co dziesiąty depozyt w Bułgarii jest na kwotę wyższą niż 200 tys. lewów Co dziesiąty depozyt w kraju jest na kwotę wyższą niż 200 tys. lewów (ok. 400 tys. zł.). Łączna liczba depozytów na koniec czerwca wyniosła 5221, czyli 11 procent wszystkich depozytów, z czego 492 to depozyty na kwotę ponad 1 mln lewów (ok. 2mln zł.), a 1500 na ponad 500 tys. lewów (ok. 1 mln zł.). Okazuje się, że w czerwcu 2009 roku, u szczytu kryzysu finansowego, do czerwca br. liczba depozytów o wartości ponad 200 tysięcy wzrosła aż o 34 procent, podczas gdy depozyty siedmiocyfrowe podskoczyły o 50 procent. Klientów banków można podzielić na cztery grupy właściciele firm, menedżerowie, spadkobiercy i przedstawiciele wolnych zawodów sportowcy, artyści itp. Wśród najbogatszych znajdują się także emeryci. Ogólny wzrost depozytów zależy głównie od tego, że w latach boomu ludzie reinwestowali we własne spółki, ponieważ zyski były podwójne. Kiedy przyszedł kryzys, rozdali dywidendy i ulokowali pieniądze w depozytach. Inni z kolei sprzedali swoje spółki. Liczba wszystkich prywatnych klientów m.in. UniCredit Bulbanku w Europie Środkowej i Wschodniej wynosi 43 tysiące, a ich środki wynoszą ponad 13 mld euro. Zaskakujące jest to, że w regionie liderem jest Turcja z 26 tysiącami klientów i 6,5 mld euro zarządzanych środków. W Bułgarii liczba klientów wynosi 1200, a środki około 600 mln lewów (ok. 1,2 mld zł.), z czego tylko 90 mln jest z funduszy wzajemnych, obligacji i akcji. (klassa.bg) 28 września 2011, Bułgaria i Brazylia podpiszą porozumienie o współpracy gospodarczej

2 Zostanie utworzona Brazylijsko-Bułgarska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej, a oprócz tego będą przeprowadzane inicjatywy zmierzające do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz pogłębienia już istniejących. Rząd bułgarski poparł projekt umowy o współpracy gospodarczej między Bułgarią i Brazylią jako podstawę do negocjacji. Decyzja upoważnia ministra gospodarki, energetyki i turystyki do prowadzenia negocjacji i podpisania umowy w imieniu rządu. Obie strony będą wymieniać informacje handlowe, będą wspólnie uczestniczyć w międzynarodowych rynkach i wystawach oraz będą współpracować przy organizacji seminariów, konferencji i sympozjów. Umowa przewiduje również wsparcie dla rozwoju dwustronnych inicjatyw inwestycyjnych i rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. (pari.bg) 27 września 2011, Kolejne opóźnienia w sprawie elektrowni Belene Narodowa Spółka Energetyczna (NEK) zażądała od rosyjskiego Atomstrojeksportu przedłużenia umowy na budowę Belene do końca stycznia przyszłego roku. Najprawdopodobniej zostanie to zawarte w nowym załączniku numer 14. Na chwilę obecną nie ma zgody Rosji. Tymczasem okazało się, że HSBC ma już gotowe sprawozdanie na temat korzyści ekonomicznych z budowy Belene, które zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez Bułgarski Holding Energetyczny (BEH). (dnevnik.bg, mediapool.bg) Spadek zatrudnienia Brak polityki państwowej, która zachęcałaby do tworzenia nowych miejsc pracy, niski poziom wykształcenia i gwałtowny spadek inwestycji to główne powody drastycznego spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w Bułgarii. Ponadto różnica między potrzebami biznesu i pracowników, kończących uniwersytety, staje się coraz większa. Od 2009 roku liczba miejsc pracy spadła o 263 tysięcy, a zatrudnionych na umowę o pracę o prawie 290 tysięcy. Pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń, pracodawcy nie płacą podatków i ubezpieczeń. (dnevnik.bg) 26 września 2011, Przyszłość usług cyfrowych W Sofii odbyła się pierwsza konferencja Digital K, poświęcona technologiom cyfrowym i sposobom, w jakie zmieniają one prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwszy panel Digital K dotyczył sektora telefonii komórkowej, płatności mobilnych i tzw. chmur obliczeniowych. Drugi panel upłynął pod znakiem marketingu w internecie. Przedstawiciele wiodących firm dzielili się pomysłami na sposoby zaangażowania w sektor konsumentów internetowych. (capital.bg) 25 września 2011

3 1,2 mld euro oszczędności z infrastruktury Bułgaria otrzymała więcej pieniędzy z funduszy unijnych. Budowanych jest sześć autostrad i tworzone są nowe projekty budowy oczyszczalni ścieków. Ale środki unijne stanowią tylko 80%, pozostałe 20% państwo musi pokryć samo. Tylko projekty rozwoju infrastruktury wynoszą trzy miliardy euro. Bułgaria musi zaoszczędzić 1,2 mld euro na budowę autostrad Trakia, Marica, Hemus i in. Dla rozwoju bułgarskiej turystyki z kolei priorytetowe są oczyszczalnie ścieków. Prowadzone są już rozmowy z burmistrzami Nesebyru i Sozopola, gdyż ostateczny termin rozpoczęcia budów przypada na luty przyszłego roku. (economynews.bg) 24 września 2011 Bułgarska Izba Handlowo-Przemysłowa przedstawi katalog małych i średnich firm Dnia 26 września na Międzynarodowych Targach w Płowdiwie, Bułgarska Izba Handlowo-Przemysłowa (BTPP) przedstawi elektroniczną bazę produktów, skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt o roboczej nazwie TradeNet został wykonany przez izraelską spółkę Polygon Group. Firmy, które zostały włączone do portalu EcomGrid, otrzymają możliwość bezpośredniego dostępu do rynków międzynarodowych, reklamy swoich produktów i bezpośredniego kontaktu z innymi firmami w celu nawiązania współpracy. BTPP pomoże spółkom włączyć się do portalu TradeNet, poprzez pakiet usług, które obejmują: wprowadzanie przez operatora Izby danych do profilu spółki; opis produktów/usług; utworzenie galerii produktów/usług; utworzenie bazy danych o typach, sposobach i gabarytach opakowań; tłumaczenie informacji na język angielski. Obecnie gotowa jest wersja testowa portalu. Izba wcześniej zawarła w nim podstawowe informacje o 6475 firmach (nazwy, adresy, kontakty, typy działalności gospodarczej). Do końca 2011 r. rejestracja na portalu będzie darmowa. Po wejściu w życie wersji końcowej, usługi będą świadczone na zasadzie abonamentu. Dla członków BTPP będą przewidziane rabaty: 10% dla członków stowarzyszonych GS1 Bulgaria i 20% dla bezpośrednich członków Izby. (econ.bg) 23 września 2011 Gaz z Azerbejdżanu może popłynąć jeszcze w 2013 roku Bułgarski Holding Energetyczny i grecka spółka DEPA zobowiązały się do ukończenia budowy międzysystemowego przyłącza gazowego między Bułgarią i Grecją do 2013 roku (zamiast do 2014 według mapy drogowej projektu). Drugim warunkiem koniecznym do urzeczywistnienia dostaw dla Bułgarii jest zawarcie umowy międzyrządowej między Azerbejdżanem i Turcją na tranzyt gazu ziemnego. Minister przemysłu i energetyki Azerbejdżanu Natig Alijew oraz prezes państwowej spółki gazowonaftowej SOKAR Rownag Abdułłajew potwierdzili wysokość mocy przesyłowej gazu ziemnego do Bułgarii, która ma wynosić 1 mld metrów sześciennych, niezależnie od ilości zatwierdzonych w projekcie Nabucco.

4 Gaz z Azerbejdżanu do Bułgarii i regionu może być transportowany ponadto przez połączenie z Turcją, jak również poprzez dostawy sprężonego gazu z wybrzeża Gruzji do Bułgarii, przez Morze Czarne. Niebawem ma wystartować projekt sprawdzający tę możliwość. (investor.bg) 22 września 2011, Bułgarscy budowlańcy mogą brać udział w projektach infrastrukturalnych w Azerbejdżanie Bułgarskie przedsiębiorstwa budowlane mogą uczestniczyć w międzynarodowych przetargach na realizację projektów infrastrukturalnych w Azerbejdżanie. Na spotkaniu w Baku, Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki Trajczo Trajkow z ministrem rozwoju gospodarczego Azerbejdżanu Shahinem Mustafaewem rozmawiali o możliwościach rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych między oboma państwami i otworzyli forum biznesowe, w którym wzięło udział 15 bułgarskich i 50 azerskich spółek. Na forum przedstawiono aktualne projekty inwestycyjne i możliwości współpracy pomiędzy firmami z obu krajów. Program infrastrukturalny Azerbejdżanu zakłada budowę infrastruktury kolejowej i drogowej, budownictwo mieszkaniowe, budowę obiektów biurowych i biznesowych oraz wiele innych. Na następny rok jest planowana budowa nowego portu w Baku. Sektorami priorytetowymi dla inwestycji w kraju są rolnictwo, przemysł spożywczy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł chemiczny i lekki. W dziedzinie energetyki na czoło wysuwa się zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii energią słoneczną i wiatrową, oraz małymi i średnimi elektrowniami wodnymi. Na spotkaniu z ministrem kultury i turystyki Azerbejdżanu Abulfasem Garajewem, Trajkow omówił możliwości współpracy w sferze turystyki. (econ.bg) 21 września 2011 Deficyt budżetowy na koniec sierpnia wyniósł 732 mln lewów Deficyt budżetowy w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku osiągnął 732 milionów lewów (ok mln zł.), czyli 1% przewidywanego na 2011 r. PKB. Źródło poprawy leży głównie w przychodach, które w ciągu ośmiu miesięcy wzrosły o 6,1%, do 16,241 mld lewów (ok. 32,482 mld zł.). Jednocześnie wydatki wzrosły o 0,8%, do 16,973 mld lewów (ok. 33,946 mld zł.). Stabilizację przychodów przypisuje się głównie podatkom pośrednim (VAT i akcyza). Jest to jednak w dużej mierze efekt wysokiej inflacji na początku roku. Według prognoz roczny deficyt budżetowy ma wynieść 1,963 mld lewów (ok. 3,926 mld zł. 2,5% PKB), co oznacza, że po minionych dwóch trzecich roku osiągnięto mniej niż 40% przewidzianego deficytu. Minister finansów Simeon Diankow szacuje wzrost gospodarczy na 3% ze względu na spowolnienie tempa wzrostu w UE i w bułgarskich spółkach eksportowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaś ustalił wzrost na poziomie 2,5%. Rezerwa fiskalna na koniec sierpnia wzrosła nieznacznie do 5 mld lewów (ok. 10 mld zł.). Według prawa na koniec roku nie powinna ona spaść do poniżej 4,4 miliardów lewów (ok. 8,8 ml zł.). (capital.bg)

5 20 września 2011, Kredyty biznesowe tańsze o 31 mln euro Bułgarski Bank Rozwoju (BBR) będzie przyznawał kredyty małym i średnim przedsiębiorstwom z odsetkami niższymi o 31 mln euro. Bank wynegocjował nową linię kredytową z Czarnomorskim Bankiem Handlu i Rozwoju. Środki będą wykorzystywane na tworzenie, modernizację i rozbudowę firm. Spółki otrzymają pożyczki na finansowanie przedeksportowe, eksportowe i na obrót kapitałowy. Wymagania jakie muszą spełnić firmy to zatrudnienie 250 pracowników i roczny obrót do 43 milionów euro. Linia kredytowa jest korzystna 3 miesięczny Euribor plus nadwyżka 2,65%. Odsetki końcowe dla firm będą jednymi z najniższych na rynku. O kredyt można ubiegać się od wczoraj. Czarnomorski Bank już sfinansował projekty w Bułgarii na ponad 140 mln euro, a w ciągu najbliższych 2 lat planuje dwukrotnie zwiększyć portfel kredytowy. (24chasa.bg) 19 września 2011, Zagraniczne dochody z inwestycji w Bułgarii wyniosły 2 mld euro Dochody cudzoziemców z inwestycji w Bułgarii wynoszą ponad 18,7 miliardów euro za okres ostatnich 14 lat, od stycznia 1998 roku. Kwota ta nie obejmuje zysków reinwestowanych. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy do 31 lipca 2011 roku dochód zagraniczny wyniósł 2 mld euro, z czego 1,48 mld to dochody z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Dla porównania, dochody z inwestycji bułgarskich za granicą sięgnęły 22,1 mln euro w lipcu br. i 343,3 mln euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy do lipca br. Są to inwestycje z rezerw Narodowego Banku Bułgarskiego (BNB), środki z prywatnych funduszy emerytalnych, zainwestowane rezerwy ubezpieczeniowe i in. Dochody obcokrajowców z inwestycji w Bułgarii znajdują odbicie w bilansie Banku Narodowego w sekcji rachunków bieżących, i jest to główny powód, dla którego wzrosły tylko o 1,16 mld euro do lipca br. Gdyby państwo obracało tylko kapitałem lokalnym i nie wypłacało cudzoziemcom 2 mld euro rocznie dochodów inwestycyjnych, bieżący rachunek byłby dodatni i wyniósłby 3,16 mld euro. (investor.bg) 18 września 2011 Deficyt budżetowy zmalał do 11 mln W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku saldo budżetowe w ramach programu konsolidacji fiskalnej (KPF) spadło do poziomu około 732 milionów lewów (ok mln zl.), czyli 1% szacowanego PKB. W sierpniu deficyt budżetowy zmalał do 11 mln lewów (ok. 22 mln zł.). W kwestii gospodarki kasowej w 2011 r. odnotowano poprawę o 805 mln lewów (ok mln zł.), czyli 1,2 proc. PKB. Wpływy z podatków pośrednich wzrosły o 13,1% (o 769 mln lewów ok mln zł.), podobnie ze składek zdrowotnych i społecznych, podatków bezpośrednich itp.

6 Wydatki ze skonsolidowanego budżetu, w tym z wkładu Bułgarii do budżetu UE, na dzień 31 sierpnia wyniosły mln lewów ( mln zł. 60,2%). Wydatki poniesione na pensje skurczyły się o 39 mln lewów (78 mln zł.) w porównaniu do roku ubiegłego. Rezerwa fiskalna na dzień 31 sierpnia 2011 wyniosła 5 mld lewów (10 mld zł.). Ostateczne dane dotyczące realizacji KFP za okres od początku roku do 31 sierpnia 2011 r. zostaną opublikowane pod koniec września. (econ.bg) 17 września 2011 Przyspieszona budowa gazociągu między Bułgarią i Grecją Pierwsze ilości gazu ziemnego mogłyby przepływać międzysystemowym rurociągiem Bułgaria - Grecja już w 2013 r., czyli rok wcześniej niż planowano. Mapa drogowa dostaw gazu przewiduje pierwszy transport na początek 2014 r., a regularne dostawy są planowane na lato 2014 r. Bułgaria otrzymała już zgodę na pomoc finansową w realizacji projektu z funduszy unijnych w wysokości 45 milionów euro. Piątego stycznia br. zarejestrowano mieszaną spółkę inwestycyjną ICGB. Połowę udziałów spółki należy do Bułgarskiego Holdingu Energetycznego (BEH), a druga połowa została równo podzielona między grecką spółkę Depa i włoską Edison. Wybrano także doradców prawnych, księgowych i audytorów. W dniu 11 sierpnia została zawarta umowa na wykonanie projektów technicznych, OOŚ i planowania przestrzennego. Prace budowlane mają się rozpocząć pod koniec listopada 2012 r. (monitor.bg) 16 września 2011 LiveMedia wykupiło news.bg LiveMedia, właściciel LiveNews.bg, LiveSport.bg i HotArena.net, nabyło akcje większościowe spółki Web Media Group (WMG). Tym sposobem spółka wzbogaciła się o strony News.bg, Money.bg, Lifestyle.bg, Topsport.bg. Ruch ten ma na celu umieszczenie LiveMedia wśród trzech najlepszych spółek sektora internetowego w Bułgarii. Chociaż WMG odnotowało spadek przychodów do 39,7%, w sierpniu wygenerowało ponad 7,5 miliona wyświetleń. (capital.bg) Akcjonariusze South Stream podpisali porozumienie Koncerny energetyczne EdF SA, Eni SpA i Wintershall AG podpisały w Soczi umowę z Gazpromem na 50% udziałów w projekcie South Stream. Włoski Eni otrzyma 20 procent, a pozostałe dwa koncerny po 15 procent. Projekt South Stream przewiduje transport rosyjskiego gazu do Europy. Rurociąg będzie przebiegał przez Morze Czarne i ma zostać uruchomiony w końcu 2015 r., a jego moc przesyłowa ma wynieść 63 mld metrów sześciennych rocznie. Jedno ramię gazociągu ma transportować surowiec do Bułgarii, Serbii, Węgier, Słowenii, Austrii i Włoch, a drugi do Chorwacji, Macedonii, Grecji i Turcji.

7 Wszystkie trzy firmy były nieoficjalnie wskazywane na partnerów Gazpromu w realizacji projektu, ale jest to pierwsze formalne porozumienie między akcjonariuszami. (dnes.bg) 15 września 2011 W budżecie na rok 2012 przewidziano więcej pieniędzy na rolnictwo Po raz pierwszy podpisano umowę ze stowarzyszeniami rolniczymi na kwoty dotacji przed przyjęciem budżetu na 2012 r. Środki budżetowe dla sektora mają wynieść prawie 500 mln lewów (ok. 1 mld zł.). Z zeszłorocznych funduszy pozostało 41 mln euro, które zostaną podzielone między hodowców zwierząt. 116 mln lewów (ok. 232 mln zł.) z tegorocznych funduszy otrzymają rolnicy w ramach różnych form pomocy państwowych, z których ponad 70 milionów ponownie przypadnie hodowcom. Oprócz tych 500 mln lewów zostanie wypłacane kolejnych 800 mln lewów funduszy unijnych. Podpisane wczoraj porozumienie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Zbożowych, którzy są gotowi do złożenia podpisów, ale żądają dwuletniej gwarancji. (cross.bg) 14 września 2011 Skok progów ubezpieczeniowych spowodował wzrost liczby bezrobotnych Informacja Narodowego Instytutu Ubezpieczeniowego (NOI) na temat średnich dochodów z działalności gospodarczej za okres pierwszych pięciu miesięcy tego roku, na podstawie której ustalane są nowe minimalne progi składek ubezpieczeniowych, potwierdziła to, przed czym większość organizacji biznesowych ostrzegała jednostronne ustalanie wyższych progów nie prowadzi do zwiększenia przychodów, a do redukcji zatrudnienia i płac. W ciągu jednego roku liczba ubezpieczonych zmniejszyła się o Średni dochód z ubezpieczeń wzrósł o 5,8% od 550,06 lewów (ok. 1100,12 zł.) do 582,15 lewów (ok. 1164,3 zł.). Efekt ten osiągnięto dzięki cięciom i masowemu podpisywaniu umów o niepełnym wymiarze godzin, co prowadzi do opłacania składek personelu i pracowników niewykwalifikowanych poniżej minimalnego progu. (sega.bg) 13 września 2011 Ceny mieszkań w Bansku spadły o połowę Ceny oferowane mieszkań w największym ośrodku narciarskim w Bułgarii Bansku, są o 50% niższe od szczytu, jaki osiągnęły pod koniec 2008 roku. Podobna sytuacja (spadek o 53%) dotyczy największego ośrodka nadmorskiego Słonecznego Brzegu. Średni koszt apartamentów w Bansku wynosi 760 euo za metr kwadratowy ( euro za mieszkanie). Dla porównania, przez ostatnie osiem miesięcy średnia cena wynosiła 520 euro za m2 (31 tys. euro za mieszkanie). Pozostałe dwa kurorty zimowe Borowec i Pamporowo, oferują mniej mieszkań na sprzedaż. W Borowcu ceny są znacznie wyższe niż w Bansku 900 euro za m2. Natomiast średnia cena w Pamporowie wynosi 720 euro za m2. Ceny w Borowcu spadły jedynie o 22 proc. od szczytu w 2009 r., gdy tymczasem ceny w Pamporowie spadły o 38 proc. w ciągu ostatnich 3 lat. (pari.bg)

8 12 września 2011 Próg rejestracji VAT zostanie podniesiony Próg rejestracji firm jako podatników VAT może zostać podniesiony trzykrotnie. Obecnie minimalny obrót, przy którym firmy są zobowiązane do rejestracji wynosi 50 tys. lewów (100 tys. zł.), a zwiększeniem progu rząd chce ograniczyć oszustwa podatkowe. Minister finansów Simeon Diankow, Przewodnicząca Komisji Budżetowej Menda Stojanowa i dyrektor Krajowej Agencji Skarbowej Krasimir Stefanow złożą wniosek do KE o zwiększenie progu do 100 tys. albo nawet do 150 tys. lewów ( tys. zł.). Według danych Agencji w Bułgarii ponad 200 tys. przedsiębiorstw jest płatnikami VAT. Zwiększenie progu nie jest jedyną zmianą gospodarczą. Istnieje pomysł wprowadzenia tzw. odwrotnego obliczania podatku VAT w budownictwie, handlu paliwami i produkcji rolniczej. Oznacza to, że podatek będzie naliczany nie przez dostawcę, a przez nabywcę. Ten typ podatkowy został wprowadzony w handlu metalami i złomem, gdzie problem oszustw podatkowych został rozwiązany. (dnes.bg) 11 września 2011 Recesji nie będzie Ciężka sytuacja ekonomiczna w wielu krajach europejskich może mieć wpływ na Bułgarię. Rozwój gospodarczy zostanie spowolniony, jednak recesji nie będzie. Prawdopodobnie w latach Bułgaria osiągnie 2-3 proc. wzrost, a nie jak szacowano dotychczas 5-6 proc. Minister finansów Simeon Diankow zaprzeczył jakoby możliwy do zrealizowania był wzrost emerytur od stycznia przyszłego roku, jak tego by chciał minister pracy i polityki społecznej Totiu Mładenow. W przyszłorocznym budżecie zostało przewidziane zwiększenie środków na ochronę zdrowia i działalność społeczną, a zmniejszenie finansowania działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Diankow chce, aby Bułgaria rozwijała się jak pozostałe kraje UE, a żeby to było możliwe, należy skupić się na środkowoeuropejskiej polityce zdrowia i oświaty, a nie na systemie bezpieczeństwa. (pari.bg) 10 września 2011 Wzrost emerytur nie nastąpi 1 stycznia Minister pracy i polityki społecznej Totiu Mładenow ogłosił, że prowadzone są działania mające na celu wzrost emerytur od 1 stycznia przyszłego roku. Po tej wypowiedzi premier Bojko Borisow ostrzegł ministra, aby nie wypowiadał się w tej kwestii przed podjęciem jakichkolwiek decyzji przez Radę Ministrów. Do chwili obecnej minister finansów obiecał pieniądze na oświatę, ochronę zdrowia i kulturę, kosztem resortu wewnętrznego. W tym samym czasie minister Obrony Narodowej Aniu Angełow ogłosił, że przygotowuje premie dla zasłużonych urzędników i żołnierzy. Wicepremier Diankow podkreślił, że polityka dochodowa w przyszłym roku nie będzie się skupiała wyłącznie na pensjach i emeryturach, a będzie oceniać w których sektorach państwo może

9 poprowadzić aktywniejszą politykę tak, aby dochody społeczeństwa rosły. Ponadto dofinansowane mają zostać regiony zacofane gospodarczo. (mediapool.bg) 9 września 2011 Handel z krajami z poza UE rośnie W okresie od stycznia do lipca 2011 r. bułgarski eksport do krajów z poza UE wzrósł o 35,1% względem tego samego okresu w roku ubiegłym i wynosi ponad 8,6 mld lewów (17,2 mld zł.). Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii spoza UE są Turcja, Serbia, Rosja, Macedonia i Chiny, które stanowią 47,1 procent eksportu do krajów trzecich. Znacznie zwiększa się także eksport do RPA i Kanady. Spadek odnotowano w eksporcie do Syrii, Singapuru, Peru, Indonezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Albanii, Wietnamu i Serbii. Import Bułgarii z krajów trzecich w pierwszych siedmiu miesiącach 2011 roku wzrósł o 24,2% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego i wynosi 10,5 miliardów lewów (ok. 21 mld zł.). Największy wzrost dotyczy importu z Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, RPA, Korei i Singapuru. Największy spadek z kolei nastąpił w imporcie z Peru, Egiptu i Wietnamu. Mimo tego saldo (pari.bg) 8 września 2011 Raport Światowego Forum Ekonomicznego w Davos: Bułgarska gospodarka nie staje się coraz bardziej konkurencyjna Bułgarska gospodarka nie poprawiła swojego poziomu konkurencyjności względem roku ubiegłego. Powodem jest to, że instytucje państwowe, mające wpływ na środowisko biznesowe, pracują wydajniej, ale stan samych spółek sektora prywatnego pogarsza się pod względem technologicznym, stopnia rozwoju biznesu, innowacyjności itp. W porównaniu do roku ubiegłego Bułgaria spadła o trzy miejsca z 71 do 74 z wszystkich 142 miejsc. Mimo tego, odnotowano poprawę m.in. efektywności rynku pracy, edukacji i szkoleń oraz na rynku finansowym. Bułgaria znajduje się w kategorii gospodarek na pośrednim etapie rozwoju gospodarczego między gospodarkami słabo rozwiniętymi i najbardziej rozwiniętymi, których rozwój oparty jest na innowacyjności. (dnevnik.bg) 7 września 2011 Błędna czarna lista Ze względu na zaniedbania banków handlowych na listach dłużników znaleźli się klienci z nienaganną historią kredytową, i to w przeciągu kilku lat. Kontrola gazety Sega wykazało poważne wady i zaniedbania w Centralnym Rejestrze Kredytowym (CKR). Informacje na temat kredytów osób prywatnych i firm, które banki komercyjne są zobowiązane do przesyłania do Narodowego Banku Bułgarskiego (BNB) co miesiąc, nie ani dokładne ani aktualne. Klienci dowiadują się o problemie po odmowach w związku z nowymi kredytami, gdyż błędnie znaleźli się na czarnej liście. Rejestr

10 Kredytowy ma za zadanie pomagać instytucjom finansowym w sprawdzaniu, czy ubiegający się o pożyczki mają zobowiązania wobec innych banków i czy spłacają raty na czas. Jeśli ktoś zostanie wpisany do rejestru jako nieregularny, jego szanse na uzyskanie nowego kredytu są równe zeru. (segabg.com) 6 września tys. lewów oszczędności z reform w spółkach państwowych Dzięki poczynionym w ostatnich dwóch latach restrukturyzacjom, likwidacjom i fuzjom około 35 przedsiębiorstw państwowych pod egidą Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MGEiT) korzyści dla budżetu wynoszą około 400 tysięcy lewów miesięcznie (ok. 800 tys. zł.). Z samych restrukturyzacji organów zarządzających spółek oszczędności sięgają około 75 tys. miesięcznie (ok. 150 tys. zł.). Zasady działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstw państwowych znacznie się poprawiły, a MGEiT stara się jak najlepiej naśladować praktyki z sektora prywatnego. (monitor.bg) 5 września 2011 Projekt Burga-Alexandroupolis zamrożony co najmniej na 2 lata Projekt Burgas-Alexandroupolis zostaje zamrożony co najmniej na 2 lata. Transneft będzie czekać na zmianę rządu w Bułgarii, który według Rosyjskiego koncernu spowalnia negocjacje, ale nie zrezygnuje z realizacji projektu. Do oficjalnego zawieszenia projektu ma dojść w październiku lub listopadzie. Oznacza to, że zostaną zamknięte wszystkie oddziały firmy projektowej i pozostanie tylko jeden człowiek w Amsterdamie. Budowa rurociągu blokowana jest już ponad rok. Trójstronne porozumienie międzyrządowe na budowę rurociągu z bułgarskiego portu Burgas do greckiego miasta Alexandroupolis zostało podpisane w 2007 roku. Stronę rosyjską reprezentował wówczas Władimir Putin. Po 2 latach i powołaniu w Sofii nowego rządu, kierowanego przez Bojko Borisowa, projekt praktycznie został wstrzymany. Stało się to po tym, jak Bułgaria przestała opłacać swoją część projektu. (econ.bg) 4 września 2011 Grecki Instytut Ubezpieczeń ogłosił, że zmienia system obliczania emerytur i zaprzestaje wypłacania dodatków do emerytur za dni nieprzepracowane w Grecji. W rezultacie cudzoziemcy, wśród których jest wielu Bułgarów, nie będą już otrzymywali emerytur w wysokości 700 euro za 300 dni stażu w Grecji. Podjęcie tak ostrych działań zostało wywołane przez fakt, że duża liczba cudzoziemców, głównie z Bułgarii i Rumunii, zadeklarowała stały pobyt w Grecji w celu otrzymywania emerytury i dodatków socjalnych w wysokości 700 euro, a w praktyce przebywała ona w ojczyźnie i otrzymywała emeryturę drogą bankową.

11 W tej sprawie policja i ministerstwo finansów już prowadzą kontrole danych, zawartych w dokumentach emerytów, złożonych w zakładach ubezpieczeń. (actualno.com) 3 września 2011 Rada Miejska w Dobricz na nadzwyczajnym posiedzeniu ustaliła, iż konieczne jest przeprowadzenie referendum w kwestii poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w regionie. Pomysłodawcy zaproponowali, aby w referendum zadać pytanie, czy mieszkańcy Dobricz wyrażają zgodę na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego oraz na przeznaczenie na ten cel lewów (ok. 61 tys. zł). Ustalono, że wniosek o referendum zostanie przedstawiony na zebraniu Rady Ministrów 20 września br. Już niebawem rząd ma podpisać kontrakt z amerykańskim koncernem Chevron na poszukiwanie i wydobycie gazu. Specjaliści z Bułgarskiej Akademii Nauk (BAN) zaprzeczyli jakoby działania te miały negatywny wpływ na środowisko naturalne. Działalność wydobywcza pozwoliłaby na otwarcie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, przyniosłaby państwu korzyści gospodarcze. (dnevnik.bg) 2 września 2011 Deficyt budżetowy w pierwszych siedmiu miesiącach roku wyniósł 720,5 mln lewów (ok. 1 mld 440 mln zł.), czyli 1 procent PKB. Rok temu w tym samym czasie wynosił on 1,23 mld lewów (ok. 2,46 mld zł.), czyli 1,7 proc. PKB. Dochody kraju w końcu lipca wyniosły 14,12 mld lewów (ok. 28,24 mld zł.), co stanowi 53,9 proc. przewidywanych na ten rok. Dochody budżetowe są o 4,5 proc. wyższe w porównaniu do tego samego okresu 2010 roku. Zdaniem ekspertów z Ministerstwa Finansów wzrost dochodów Bułgaria zawdzięcza podatkom bezpośrednim, które przyniosły 2,3 mld lewów (ok. 4,6 mld zł). Dochody z podatków w ogóle wzrosły o 664,8 mln lewów (ok. 1 mld 330 mln zł) i wyniosły 11,52 mld lewów (ok. 23 mld zł) razem ze składkami ubezpieczeniowymi, co stanowi 81,6 proc. ogólnej sumy dochodów budżetowych. Dochody z podatku VAT z kolei wyniosły 3,45 mld lewów (ok. 6,9 mld zł), czyli stanowią 53,3 proc. planowanych. Wydatki budżetowe w końcu lipca wraz ze składką do UE sięgnęły 14,84 mld lewów (ok. 29,7 mld zł) (monitor.bg) 1 września 2011 Od dziś minimalna pensja wzrośnie do 270 lewów (ok. 540 zł). Do tego momentu wynosiła ona 240 lewów (ok. 480 zł). Wzrosną również dodatki do emerytur wdowich z 6,5 proc. na 20-26,5 proc. emerytury zmarłego/ej małżonka/i. Zgodnie z postanowieniem Rady Ministrów z 29 lipca 2011 r. automatycznie ze zmianą minimalnej pensji zmienia się rozmiar innych 54-ech dodatków/płaceń (плащания), regulowanych dokumentami normatywnymi.

12 Opłata za wizytę u lekarza rodzinnego wzrośnie do 2,7 lewów (ok. 5,4 zł). Podrożeje również pobyt w szpitalu, który obecnie stanowi 2 proc. najniższej pensji. Wyższa minimalna pensja warunkuje także wzrost składek i podatków. Rachunek pokazuje, że przy wynagrodzeniu 270 lewów brutto, po odjęciu składek i podatku pozostaje 211 lewów, czyli tyle, ile wynosi próg biedy. Według szacunków ministra Simeona Diankowa wzrost minimalnej pensji będzie kosztował państwo ok mln lewów (ok mln zł). Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego w 2010 roku zatrudnionych z minimalną pensją było 120 tys. osób, z których 20 tys. pracuje w sektorze budżetowym. (econ.bg) Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020

Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr Sebastian Stępień Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa Comarch 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 04 marca 2008, Warszawa Wyniki finansowe Q1 Q4 2007 Q1-Q4 2007 Q1-Q4 2006 Przychody 581 455 (wzrost o 18%) 491 550 Zysk operacyjny 44 921 45 551 Zysk netto 43

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 2 W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie. Podatek muszą płacić osoby fizyczne przebywające w tym kraju dłużej

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 2 Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników

Bardziej szczegółowo