Bułgaria przegląd gospodarczy wrzesień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bułgaria przegląd gospodarczy wrzesień 2011"

Transkrypt

1 Bułgaria przegląd gospodarczy wrzesień września 2011, Bułgarzy mogą płacić podatki kartą Urząd miejski w Sofii planuje wprowadzenie możliwości płacenia podatków kartami kredytowymi i debetowymi. W tym celu w urzędach zostaną zamontowane terminale POS. W ten sposób nie będzie konieczne noszenie ze sobą gotówki na opłacenie składek lub określonych usług. Bezpłatne mają być też przelewy bankowe. Na początek próbne terminale zostaną założone w dwóch urzędach w Sofii i jeśli projekt się powiedzie, pozostałe urzędy zostaną wyposażone w podobne urządzenia. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie można je zamontować, ponieważ zależy to od Ministerstwa Finansów i banków. Od marca 2012 r. dzięki specjalnemu programowi, właściciele kilku nieruchomości w różnych częściach miasta będą mieli możliwość płacenia podatków w jednym miejscu. Za pośrednictwem programu mieszkańcy Sofii będą mogli też sprawdzać wysokość należnego podatku i opłat. (standartnews.com) 29 września 2011, Co dziesiąty depozyt w Bułgarii jest na kwotę wyższą niż 200 tys. lewów Co dziesiąty depozyt w kraju jest na kwotę wyższą niż 200 tys. lewów (ok. 400 tys. zł.). Łączna liczba depozytów na koniec czerwca wyniosła 5221, czyli 11 procent wszystkich depozytów, z czego 492 to depozyty na kwotę ponad 1 mln lewów (ok. 2mln zł.), a 1500 na ponad 500 tys. lewów (ok. 1 mln zł.). Okazuje się, że w czerwcu 2009 roku, u szczytu kryzysu finansowego, do czerwca br. liczba depozytów o wartości ponad 200 tysięcy wzrosła aż o 34 procent, podczas gdy depozyty siedmiocyfrowe podskoczyły o 50 procent. Klientów banków można podzielić na cztery grupy właściciele firm, menedżerowie, spadkobiercy i przedstawiciele wolnych zawodów sportowcy, artyści itp. Wśród najbogatszych znajdują się także emeryci. Ogólny wzrost depozytów zależy głównie od tego, że w latach boomu ludzie reinwestowali we własne spółki, ponieważ zyski były podwójne. Kiedy przyszedł kryzys, rozdali dywidendy i ulokowali pieniądze w depozytach. Inni z kolei sprzedali swoje spółki. Liczba wszystkich prywatnych klientów m.in. UniCredit Bulbanku w Europie Środkowej i Wschodniej wynosi 43 tysiące, a ich środki wynoszą ponad 13 mld euro. Zaskakujące jest to, że w regionie liderem jest Turcja z 26 tysiącami klientów i 6,5 mld euro zarządzanych środków. W Bułgarii liczba klientów wynosi 1200, a środki około 600 mln lewów (ok. 1,2 mld zł.), z czego tylko 90 mln jest z funduszy wzajemnych, obligacji i akcji. (klassa.bg) 28 września 2011, Bułgaria i Brazylia podpiszą porozumienie o współpracy gospodarczej

2 Zostanie utworzona Brazylijsko-Bułgarska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej, a oprócz tego będą przeprowadzane inicjatywy zmierzające do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz pogłębienia już istniejących. Rząd bułgarski poparł projekt umowy o współpracy gospodarczej między Bułgarią i Brazylią jako podstawę do negocjacji. Decyzja upoważnia ministra gospodarki, energetyki i turystyki do prowadzenia negocjacji i podpisania umowy w imieniu rządu. Obie strony będą wymieniać informacje handlowe, będą wspólnie uczestniczyć w międzynarodowych rynkach i wystawach oraz będą współpracować przy organizacji seminariów, konferencji i sympozjów. Umowa przewiduje również wsparcie dla rozwoju dwustronnych inicjatyw inwestycyjnych i rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. (pari.bg) 27 września 2011, Kolejne opóźnienia w sprawie elektrowni Belene Narodowa Spółka Energetyczna (NEK) zażądała od rosyjskiego Atomstrojeksportu przedłużenia umowy na budowę Belene do końca stycznia przyszłego roku. Najprawdopodobniej zostanie to zawarte w nowym załączniku numer 14. Na chwilę obecną nie ma zgody Rosji. Tymczasem okazało się, że HSBC ma już gotowe sprawozdanie na temat korzyści ekonomicznych z budowy Belene, które zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez Bułgarski Holding Energetyczny (BEH). (dnevnik.bg, mediapool.bg) Spadek zatrudnienia Brak polityki państwowej, która zachęcałaby do tworzenia nowych miejsc pracy, niski poziom wykształcenia i gwałtowny spadek inwestycji to główne powody drastycznego spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w Bułgarii. Ponadto różnica między potrzebami biznesu i pracowników, kończących uniwersytety, staje się coraz większa. Od 2009 roku liczba miejsc pracy spadła o 263 tysięcy, a zatrudnionych na umowę o pracę o prawie 290 tysięcy. Pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń, pracodawcy nie płacą podatków i ubezpieczeń. (dnevnik.bg) 26 września 2011, Przyszłość usług cyfrowych W Sofii odbyła się pierwsza konferencja Digital K, poświęcona technologiom cyfrowym i sposobom, w jakie zmieniają one prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwszy panel Digital K dotyczył sektora telefonii komórkowej, płatności mobilnych i tzw. chmur obliczeniowych. Drugi panel upłynął pod znakiem marketingu w internecie. Przedstawiciele wiodących firm dzielili się pomysłami na sposoby zaangażowania w sektor konsumentów internetowych. (capital.bg) 25 września 2011

3 1,2 mld euro oszczędności z infrastruktury Bułgaria otrzymała więcej pieniędzy z funduszy unijnych. Budowanych jest sześć autostrad i tworzone są nowe projekty budowy oczyszczalni ścieków. Ale środki unijne stanowią tylko 80%, pozostałe 20% państwo musi pokryć samo. Tylko projekty rozwoju infrastruktury wynoszą trzy miliardy euro. Bułgaria musi zaoszczędzić 1,2 mld euro na budowę autostrad Trakia, Marica, Hemus i in. Dla rozwoju bułgarskiej turystyki z kolei priorytetowe są oczyszczalnie ścieków. Prowadzone są już rozmowy z burmistrzami Nesebyru i Sozopola, gdyż ostateczny termin rozpoczęcia budów przypada na luty przyszłego roku. (economynews.bg) 24 września 2011 Bułgarska Izba Handlowo-Przemysłowa przedstawi katalog małych i średnich firm Dnia 26 września na Międzynarodowych Targach w Płowdiwie, Bułgarska Izba Handlowo-Przemysłowa (BTPP) przedstawi elektroniczną bazę produktów, skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt o roboczej nazwie TradeNet został wykonany przez izraelską spółkę Polygon Group. Firmy, które zostały włączone do portalu EcomGrid, otrzymają możliwość bezpośredniego dostępu do rynków międzynarodowych, reklamy swoich produktów i bezpośredniego kontaktu z innymi firmami w celu nawiązania współpracy. BTPP pomoże spółkom włączyć się do portalu TradeNet, poprzez pakiet usług, które obejmują: wprowadzanie przez operatora Izby danych do profilu spółki; opis produktów/usług; utworzenie galerii produktów/usług; utworzenie bazy danych o typach, sposobach i gabarytach opakowań; tłumaczenie informacji na język angielski. Obecnie gotowa jest wersja testowa portalu. Izba wcześniej zawarła w nim podstawowe informacje o 6475 firmach (nazwy, adresy, kontakty, typy działalności gospodarczej). Do końca 2011 r. rejestracja na portalu będzie darmowa. Po wejściu w życie wersji końcowej, usługi będą świadczone na zasadzie abonamentu. Dla członków BTPP będą przewidziane rabaty: 10% dla członków stowarzyszonych GS1 Bulgaria i 20% dla bezpośrednich członków Izby. (econ.bg) 23 września 2011 Gaz z Azerbejdżanu może popłynąć jeszcze w 2013 roku Bułgarski Holding Energetyczny i grecka spółka DEPA zobowiązały się do ukończenia budowy międzysystemowego przyłącza gazowego między Bułgarią i Grecją do 2013 roku (zamiast do 2014 według mapy drogowej projektu). Drugim warunkiem koniecznym do urzeczywistnienia dostaw dla Bułgarii jest zawarcie umowy międzyrządowej między Azerbejdżanem i Turcją na tranzyt gazu ziemnego. Minister przemysłu i energetyki Azerbejdżanu Natig Alijew oraz prezes państwowej spółki gazowonaftowej SOKAR Rownag Abdułłajew potwierdzili wysokość mocy przesyłowej gazu ziemnego do Bułgarii, która ma wynosić 1 mld metrów sześciennych, niezależnie od ilości zatwierdzonych w projekcie Nabucco.

4 Gaz z Azerbejdżanu do Bułgarii i regionu może być transportowany ponadto przez połączenie z Turcją, jak również poprzez dostawy sprężonego gazu z wybrzeża Gruzji do Bułgarii, przez Morze Czarne. Niebawem ma wystartować projekt sprawdzający tę możliwość. (investor.bg) 22 września 2011, Bułgarscy budowlańcy mogą brać udział w projektach infrastrukturalnych w Azerbejdżanie Bułgarskie przedsiębiorstwa budowlane mogą uczestniczyć w międzynarodowych przetargach na realizację projektów infrastrukturalnych w Azerbejdżanie. Na spotkaniu w Baku, Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki Trajczo Trajkow z ministrem rozwoju gospodarczego Azerbejdżanu Shahinem Mustafaewem rozmawiali o możliwościach rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych między oboma państwami i otworzyli forum biznesowe, w którym wzięło udział 15 bułgarskich i 50 azerskich spółek. Na forum przedstawiono aktualne projekty inwestycyjne i możliwości współpracy pomiędzy firmami z obu krajów. Program infrastrukturalny Azerbejdżanu zakłada budowę infrastruktury kolejowej i drogowej, budownictwo mieszkaniowe, budowę obiektów biurowych i biznesowych oraz wiele innych. Na następny rok jest planowana budowa nowego portu w Baku. Sektorami priorytetowymi dla inwestycji w kraju są rolnictwo, przemysł spożywczy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł chemiczny i lekki. W dziedzinie energetyki na czoło wysuwa się zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii energią słoneczną i wiatrową, oraz małymi i średnimi elektrowniami wodnymi. Na spotkaniu z ministrem kultury i turystyki Azerbejdżanu Abulfasem Garajewem, Trajkow omówił możliwości współpracy w sferze turystyki. (econ.bg) 21 września 2011 Deficyt budżetowy na koniec sierpnia wyniósł 732 mln lewów Deficyt budżetowy w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku osiągnął 732 milionów lewów (ok mln zł.), czyli 1% przewidywanego na 2011 r. PKB. Źródło poprawy leży głównie w przychodach, które w ciągu ośmiu miesięcy wzrosły o 6,1%, do 16,241 mld lewów (ok. 32,482 mld zł.). Jednocześnie wydatki wzrosły o 0,8%, do 16,973 mld lewów (ok. 33,946 mld zł.). Stabilizację przychodów przypisuje się głównie podatkom pośrednim (VAT i akcyza). Jest to jednak w dużej mierze efekt wysokiej inflacji na początku roku. Według prognoz roczny deficyt budżetowy ma wynieść 1,963 mld lewów (ok. 3,926 mld zł. 2,5% PKB), co oznacza, że po minionych dwóch trzecich roku osiągnięto mniej niż 40% przewidzianego deficytu. Minister finansów Simeon Diankow szacuje wzrost gospodarczy na 3% ze względu na spowolnienie tempa wzrostu w UE i w bułgarskich spółkach eksportowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaś ustalił wzrost na poziomie 2,5%. Rezerwa fiskalna na koniec sierpnia wzrosła nieznacznie do 5 mld lewów (ok. 10 mld zł.). Według prawa na koniec roku nie powinna ona spaść do poniżej 4,4 miliardów lewów (ok. 8,8 ml zł.). (capital.bg)

5 20 września 2011, Kredyty biznesowe tańsze o 31 mln euro Bułgarski Bank Rozwoju (BBR) będzie przyznawał kredyty małym i średnim przedsiębiorstwom z odsetkami niższymi o 31 mln euro. Bank wynegocjował nową linię kredytową z Czarnomorskim Bankiem Handlu i Rozwoju. Środki będą wykorzystywane na tworzenie, modernizację i rozbudowę firm. Spółki otrzymają pożyczki na finansowanie przedeksportowe, eksportowe i na obrót kapitałowy. Wymagania jakie muszą spełnić firmy to zatrudnienie 250 pracowników i roczny obrót do 43 milionów euro. Linia kredytowa jest korzystna 3 miesięczny Euribor plus nadwyżka 2,65%. Odsetki końcowe dla firm będą jednymi z najniższych na rynku. O kredyt można ubiegać się od wczoraj. Czarnomorski Bank już sfinansował projekty w Bułgarii na ponad 140 mln euro, a w ciągu najbliższych 2 lat planuje dwukrotnie zwiększyć portfel kredytowy. (24chasa.bg) 19 września 2011, Zagraniczne dochody z inwestycji w Bułgarii wyniosły 2 mld euro Dochody cudzoziemców z inwestycji w Bułgarii wynoszą ponad 18,7 miliardów euro za okres ostatnich 14 lat, od stycznia 1998 roku. Kwota ta nie obejmuje zysków reinwestowanych. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy do 31 lipca 2011 roku dochód zagraniczny wyniósł 2 mld euro, z czego 1,48 mld to dochody z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Dla porównania, dochody z inwestycji bułgarskich za granicą sięgnęły 22,1 mln euro w lipcu br. i 343,3 mln euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy do lipca br. Są to inwestycje z rezerw Narodowego Banku Bułgarskiego (BNB), środki z prywatnych funduszy emerytalnych, zainwestowane rezerwy ubezpieczeniowe i in. Dochody obcokrajowców z inwestycji w Bułgarii znajdują odbicie w bilansie Banku Narodowego w sekcji rachunków bieżących, i jest to główny powód, dla którego wzrosły tylko o 1,16 mld euro do lipca br. Gdyby państwo obracało tylko kapitałem lokalnym i nie wypłacało cudzoziemcom 2 mld euro rocznie dochodów inwestycyjnych, bieżący rachunek byłby dodatni i wyniósłby 3,16 mld euro. (investor.bg) 18 września 2011 Deficyt budżetowy zmalał do 11 mln W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku saldo budżetowe w ramach programu konsolidacji fiskalnej (KPF) spadło do poziomu około 732 milionów lewów (ok mln zl.), czyli 1% szacowanego PKB. W sierpniu deficyt budżetowy zmalał do 11 mln lewów (ok. 22 mln zł.). W kwestii gospodarki kasowej w 2011 r. odnotowano poprawę o 805 mln lewów (ok mln zł.), czyli 1,2 proc. PKB. Wpływy z podatków pośrednich wzrosły o 13,1% (o 769 mln lewów ok mln zł.), podobnie ze składek zdrowotnych i społecznych, podatków bezpośrednich itp.

6 Wydatki ze skonsolidowanego budżetu, w tym z wkładu Bułgarii do budżetu UE, na dzień 31 sierpnia wyniosły mln lewów ( mln zł. 60,2%). Wydatki poniesione na pensje skurczyły się o 39 mln lewów (78 mln zł.) w porównaniu do roku ubiegłego. Rezerwa fiskalna na dzień 31 sierpnia 2011 wyniosła 5 mld lewów (10 mld zł.). Ostateczne dane dotyczące realizacji KFP za okres od początku roku do 31 sierpnia 2011 r. zostaną opublikowane pod koniec września. (econ.bg) 17 września 2011 Przyspieszona budowa gazociągu między Bułgarią i Grecją Pierwsze ilości gazu ziemnego mogłyby przepływać międzysystemowym rurociągiem Bułgaria - Grecja już w 2013 r., czyli rok wcześniej niż planowano. Mapa drogowa dostaw gazu przewiduje pierwszy transport na początek 2014 r., a regularne dostawy są planowane na lato 2014 r. Bułgaria otrzymała już zgodę na pomoc finansową w realizacji projektu z funduszy unijnych w wysokości 45 milionów euro. Piątego stycznia br. zarejestrowano mieszaną spółkę inwestycyjną ICGB. Połowę udziałów spółki należy do Bułgarskiego Holdingu Energetycznego (BEH), a druga połowa została równo podzielona między grecką spółkę Depa i włoską Edison. Wybrano także doradców prawnych, księgowych i audytorów. W dniu 11 sierpnia została zawarta umowa na wykonanie projektów technicznych, OOŚ i planowania przestrzennego. Prace budowlane mają się rozpocząć pod koniec listopada 2012 r. (monitor.bg) 16 września 2011 LiveMedia wykupiło news.bg LiveMedia, właściciel LiveNews.bg, LiveSport.bg i HotArena.net, nabyło akcje większościowe spółki Web Media Group (WMG). Tym sposobem spółka wzbogaciła się o strony News.bg, Money.bg, Lifestyle.bg, Topsport.bg. Ruch ten ma na celu umieszczenie LiveMedia wśród trzech najlepszych spółek sektora internetowego w Bułgarii. Chociaż WMG odnotowało spadek przychodów do 39,7%, w sierpniu wygenerowało ponad 7,5 miliona wyświetleń. (capital.bg) Akcjonariusze South Stream podpisali porozumienie Koncerny energetyczne EdF SA, Eni SpA i Wintershall AG podpisały w Soczi umowę z Gazpromem na 50% udziałów w projekcie South Stream. Włoski Eni otrzyma 20 procent, a pozostałe dwa koncerny po 15 procent. Projekt South Stream przewiduje transport rosyjskiego gazu do Europy. Rurociąg będzie przebiegał przez Morze Czarne i ma zostać uruchomiony w końcu 2015 r., a jego moc przesyłowa ma wynieść 63 mld metrów sześciennych rocznie. Jedno ramię gazociągu ma transportować surowiec do Bułgarii, Serbii, Węgier, Słowenii, Austrii i Włoch, a drugi do Chorwacji, Macedonii, Grecji i Turcji.

7 Wszystkie trzy firmy były nieoficjalnie wskazywane na partnerów Gazpromu w realizacji projektu, ale jest to pierwsze formalne porozumienie między akcjonariuszami. (dnes.bg) 15 września 2011 W budżecie na rok 2012 przewidziano więcej pieniędzy na rolnictwo Po raz pierwszy podpisano umowę ze stowarzyszeniami rolniczymi na kwoty dotacji przed przyjęciem budżetu na 2012 r. Środki budżetowe dla sektora mają wynieść prawie 500 mln lewów (ok. 1 mld zł.). Z zeszłorocznych funduszy pozostało 41 mln euro, które zostaną podzielone między hodowców zwierząt. 116 mln lewów (ok. 232 mln zł.) z tegorocznych funduszy otrzymają rolnicy w ramach różnych form pomocy państwowych, z których ponad 70 milionów ponownie przypadnie hodowcom. Oprócz tych 500 mln lewów zostanie wypłacane kolejnych 800 mln lewów funduszy unijnych. Podpisane wczoraj porozumienie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Zbożowych, którzy są gotowi do złożenia podpisów, ale żądają dwuletniej gwarancji. (cross.bg) 14 września 2011 Skok progów ubezpieczeniowych spowodował wzrost liczby bezrobotnych Informacja Narodowego Instytutu Ubezpieczeniowego (NOI) na temat średnich dochodów z działalności gospodarczej za okres pierwszych pięciu miesięcy tego roku, na podstawie której ustalane są nowe minimalne progi składek ubezpieczeniowych, potwierdziła to, przed czym większość organizacji biznesowych ostrzegała jednostronne ustalanie wyższych progów nie prowadzi do zwiększenia przychodów, a do redukcji zatrudnienia i płac. W ciągu jednego roku liczba ubezpieczonych zmniejszyła się o Średni dochód z ubezpieczeń wzrósł o 5,8% od 550,06 lewów (ok. 1100,12 zł.) do 582,15 lewów (ok. 1164,3 zł.). Efekt ten osiągnięto dzięki cięciom i masowemu podpisywaniu umów o niepełnym wymiarze godzin, co prowadzi do opłacania składek personelu i pracowników niewykwalifikowanych poniżej minimalnego progu. (sega.bg) 13 września 2011 Ceny mieszkań w Bansku spadły o połowę Ceny oferowane mieszkań w największym ośrodku narciarskim w Bułgarii Bansku, są o 50% niższe od szczytu, jaki osiągnęły pod koniec 2008 roku. Podobna sytuacja (spadek o 53%) dotyczy największego ośrodka nadmorskiego Słonecznego Brzegu. Średni koszt apartamentów w Bansku wynosi 760 euo za metr kwadratowy ( euro za mieszkanie). Dla porównania, przez ostatnie osiem miesięcy średnia cena wynosiła 520 euro za m2 (31 tys. euro za mieszkanie). Pozostałe dwa kurorty zimowe Borowec i Pamporowo, oferują mniej mieszkań na sprzedaż. W Borowcu ceny są znacznie wyższe niż w Bansku 900 euro za m2. Natomiast średnia cena w Pamporowie wynosi 720 euro za m2. Ceny w Borowcu spadły jedynie o 22 proc. od szczytu w 2009 r., gdy tymczasem ceny w Pamporowie spadły o 38 proc. w ciągu ostatnich 3 lat. (pari.bg)

8 12 września 2011 Próg rejestracji VAT zostanie podniesiony Próg rejestracji firm jako podatników VAT może zostać podniesiony trzykrotnie. Obecnie minimalny obrót, przy którym firmy są zobowiązane do rejestracji wynosi 50 tys. lewów (100 tys. zł.), a zwiększeniem progu rząd chce ograniczyć oszustwa podatkowe. Minister finansów Simeon Diankow, Przewodnicząca Komisji Budżetowej Menda Stojanowa i dyrektor Krajowej Agencji Skarbowej Krasimir Stefanow złożą wniosek do KE o zwiększenie progu do 100 tys. albo nawet do 150 tys. lewów ( tys. zł.). Według danych Agencji w Bułgarii ponad 200 tys. przedsiębiorstw jest płatnikami VAT. Zwiększenie progu nie jest jedyną zmianą gospodarczą. Istnieje pomysł wprowadzenia tzw. odwrotnego obliczania podatku VAT w budownictwie, handlu paliwami i produkcji rolniczej. Oznacza to, że podatek będzie naliczany nie przez dostawcę, a przez nabywcę. Ten typ podatkowy został wprowadzony w handlu metalami i złomem, gdzie problem oszustw podatkowych został rozwiązany. (dnes.bg) 11 września 2011 Recesji nie będzie Ciężka sytuacja ekonomiczna w wielu krajach europejskich może mieć wpływ na Bułgarię. Rozwój gospodarczy zostanie spowolniony, jednak recesji nie będzie. Prawdopodobnie w latach Bułgaria osiągnie 2-3 proc. wzrost, a nie jak szacowano dotychczas 5-6 proc. Minister finansów Simeon Diankow zaprzeczył jakoby możliwy do zrealizowania był wzrost emerytur od stycznia przyszłego roku, jak tego by chciał minister pracy i polityki społecznej Totiu Mładenow. W przyszłorocznym budżecie zostało przewidziane zwiększenie środków na ochronę zdrowia i działalność społeczną, a zmniejszenie finansowania działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Diankow chce, aby Bułgaria rozwijała się jak pozostałe kraje UE, a żeby to było możliwe, należy skupić się na środkowoeuropejskiej polityce zdrowia i oświaty, a nie na systemie bezpieczeństwa. (pari.bg) 10 września 2011 Wzrost emerytur nie nastąpi 1 stycznia Minister pracy i polityki społecznej Totiu Mładenow ogłosił, że prowadzone są działania mające na celu wzrost emerytur od 1 stycznia przyszłego roku. Po tej wypowiedzi premier Bojko Borisow ostrzegł ministra, aby nie wypowiadał się w tej kwestii przed podjęciem jakichkolwiek decyzji przez Radę Ministrów. Do chwili obecnej minister finansów obiecał pieniądze na oświatę, ochronę zdrowia i kulturę, kosztem resortu wewnętrznego. W tym samym czasie minister Obrony Narodowej Aniu Angełow ogłosił, że przygotowuje premie dla zasłużonych urzędników i żołnierzy. Wicepremier Diankow podkreślił, że polityka dochodowa w przyszłym roku nie będzie się skupiała wyłącznie na pensjach i emeryturach, a będzie oceniać w których sektorach państwo może

9 poprowadzić aktywniejszą politykę tak, aby dochody społeczeństwa rosły. Ponadto dofinansowane mają zostać regiony zacofane gospodarczo. (mediapool.bg) 9 września 2011 Handel z krajami z poza UE rośnie W okresie od stycznia do lipca 2011 r. bułgarski eksport do krajów z poza UE wzrósł o 35,1% względem tego samego okresu w roku ubiegłym i wynosi ponad 8,6 mld lewów (17,2 mld zł.). Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii spoza UE są Turcja, Serbia, Rosja, Macedonia i Chiny, które stanowią 47,1 procent eksportu do krajów trzecich. Znacznie zwiększa się także eksport do RPA i Kanady. Spadek odnotowano w eksporcie do Syrii, Singapuru, Peru, Indonezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Albanii, Wietnamu i Serbii. Import Bułgarii z krajów trzecich w pierwszych siedmiu miesiącach 2011 roku wzrósł o 24,2% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego i wynosi 10,5 miliardów lewów (ok. 21 mld zł.). Największy wzrost dotyczy importu z Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, RPA, Korei i Singapuru. Największy spadek z kolei nastąpił w imporcie z Peru, Egiptu i Wietnamu. Mimo tego saldo (pari.bg) 8 września 2011 Raport Światowego Forum Ekonomicznego w Davos: Bułgarska gospodarka nie staje się coraz bardziej konkurencyjna Bułgarska gospodarka nie poprawiła swojego poziomu konkurencyjności względem roku ubiegłego. Powodem jest to, że instytucje państwowe, mające wpływ na środowisko biznesowe, pracują wydajniej, ale stan samych spółek sektora prywatnego pogarsza się pod względem technologicznym, stopnia rozwoju biznesu, innowacyjności itp. W porównaniu do roku ubiegłego Bułgaria spadła o trzy miejsca z 71 do 74 z wszystkich 142 miejsc. Mimo tego, odnotowano poprawę m.in. efektywności rynku pracy, edukacji i szkoleń oraz na rynku finansowym. Bułgaria znajduje się w kategorii gospodarek na pośrednim etapie rozwoju gospodarczego między gospodarkami słabo rozwiniętymi i najbardziej rozwiniętymi, których rozwój oparty jest na innowacyjności. (dnevnik.bg) 7 września 2011 Błędna czarna lista Ze względu na zaniedbania banków handlowych na listach dłużników znaleźli się klienci z nienaganną historią kredytową, i to w przeciągu kilku lat. Kontrola gazety Sega wykazało poważne wady i zaniedbania w Centralnym Rejestrze Kredytowym (CKR). Informacje na temat kredytów osób prywatnych i firm, które banki komercyjne są zobowiązane do przesyłania do Narodowego Banku Bułgarskiego (BNB) co miesiąc, nie ani dokładne ani aktualne. Klienci dowiadują się o problemie po odmowach w związku z nowymi kredytami, gdyż błędnie znaleźli się na czarnej liście. Rejestr

10 Kredytowy ma za zadanie pomagać instytucjom finansowym w sprawdzaniu, czy ubiegający się o pożyczki mają zobowiązania wobec innych banków i czy spłacają raty na czas. Jeśli ktoś zostanie wpisany do rejestru jako nieregularny, jego szanse na uzyskanie nowego kredytu są równe zeru. (segabg.com) 6 września tys. lewów oszczędności z reform w spółkach państwowych Dzięki poczynionym w ostatnich dwóch latach restrukturyzacjom, likwidacjom i fuzjom około 35 przedsiębiorstw państwowych pod egidą Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MGEiT) korzyści dla budżetu wynoszą około 400 tysięcy lewów miesięcznie (ok. 800 tys. zł.). Z samych restrukturyzacji organów zarządzających spółek oszczędności sięgają około 75 tys. miesięcznie (ok. 150 tys. zł.). Zasady działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstw państwowych znacznie się poprawiły, a MGEiT stara się jak najlepiej naśladować praktyki z sektora prywatnego. (monitor.bg) 5 września 2011 Projekt Burga-Alexandroupolis zamrożony co najmniej na 2 lata Projekt Burgas-Alexandroupolis zostaje zamrożony co najmniej na 2 lata. Transneft będzie czekać na zmianę rządu w Bułgarii, który według Rosyjskiego koncernu spowalnia negocjacje, ale nie zrezygnuje z realizacji projektu. Do oficjalnego zawieszenia projektu ma dojść w październiku lub listopadzie. Oznacza to, że zostaną zamknięte wszystkie oddziały firmy projektowej i pozostanie tylko jeden człowiek w Amsterdamie. Budowa rurociągu blokowana jest już ponad rok. Trójstronne porozumienie międzyrządowe na budowę rurociągu z bułgarskiego portu Burgas do greckiego miasta Alexandroupolis zostało podpisane w 2007 roku. Stronę rosyjską reprezentował wówczas Władimir Putin. Po 2 latach i powołaniu w Sofii nowego rządu, kierowanego przez Bojko Borisowa, projekt praktycznie został wstrzymany. Stało się to po tym, jak Bułgaria przestała opłacać swoją część projektu. (econ.bg) 4 września 2011 Grecki Instytut Ubezpieczeń ogłosił, że zmienia system obliczania emerytur i zaprzestaje wypłacania dodatków do emerytur za dni nieprzepracowane w Grecji. W rezultacie cudzoziemcy, wśród których jest wielu Bułgarów, nie będą już otrzymywali emerytur w wysokości 700 euro za 300 dni stażu w Grecji. Podjęcie tak ostrych działań zostało wywołane przez fakt, że duża liczba cudzoziemców, głównie z Bułgarii i Rumunii, zadeklarowała stały pobyt w Grecji w celu otrzymywania emerytury i dodatków socjalnych w wysokości 700 euro, a w praktyce przebywała ona w ojczyźnie i otrzymywała emeryturę drogą bankową.

11 W tej sprawie policja i ministerstwo finansów już prowadzą kontrole danych, zawartych w dokumentach emerytów, złożonych w zakładach ubezpieczeń. (actualno.com) 3 września 2011 Rada Miejska w Dobricz na nadzwyczajnym posiedzeniu ustaliła, iż konieczne jest przeprowadzenie referendum w kwestii poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w regionie. Pomysłodawcy zaproponowali, aby w referendum zadać pytanie, czy mieszkańcy Dobricz wyrażają zgodę na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego oraz na przeznaczenie na ten cel lewów (ok. 61 tys. zł). Ustalono, że wniosek o referendum zostanie przedstawiony na zebraniu Rady Ministrów 20 września br. Już niebawem rząd ma podpisać kontrakt z amerykańskim koncernem Chevron na poszukiwanie i wydobycie gazu. Specjaliści z Bułgarskiej Akademii Nauk (BAN) zaprzeczyli jakoby działania te miały negatywny wpływ na środowisko naturalne. Działalność wydobywcza pozwoliłaby na otwarcie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, przyniosłaby państwu korzyści gospodarcze. (dnevnik.bg) 2 września 2011 Deficyt budżetowy w pierwszych siedmiu miesiącach roku wyniósł 720,5 mln lewów (ok. 1 mld 440 mln zł.), czyli 1 procent PKB. Rok temu w tym samym czasie wynosił on 1,23 mld lewów (ok. 2,46 mld zł.), czyli 1,7 proc. PKB. Dochody kraju w końcu lipca wyniosły 14,12 mld lewów (ok. 28,24 mld zł.), co stanowi 53,9 proc. przewidywanych na ten rok. Dochody budżetowe są o 4,5 proc. wyższe w porównaniu do tego samego okresu 2010 roku. Zdaniem ekspertów z Ministerstwa Finansów wzrost dochodów Bułgaria zawdzięcza podatkom bezpośrednim, które przyniosły 2,3 mld lewów (ok. 4,6 mld zł). Dochody z podatków w ogóle wzrosły o 664,8 mln lewów (ok. 1 mld 330 mln zł) i wyniosły 11,52 mld lewów (ok. 23 mld zł) razem ze składkami ubezpieczeniowymi, co stanowi 81,6 proc. ogólnej sumy dochodów budżetowych. Dochody z podatku VAT z kolei wyniosły 3,45 mld lewów (ok. 6,9 mld zł), czyli stanowią 53,3 proc. planowanych. Wydatki budżetowe w końcu lipca wraz ze składką do UE sięgnęły 14,84 mld lewów (ok. 29,7 mld zł) (monitor.bg) 1 września 2011 Od dziś minimalna pensja wzrośnie do 270 lewów (ok. 540 zł). Do tego momentu wynosiła ona 240 lewów (ok. 480 zł). Wzrosną również dodatki do emerytur wdowich z 6,5 proc. na 20-26,5 proc. emerytury zmarłego/ej małżonka/i. Zgodnie z postanowieniem Rady Ministrów z 29 lipca 2011 r. automatycznie ze zmianą minimalnej pensji zmienia się rozmiar innych 54-ech dodatków/płaceń (плащания), regulowanych dokumentami normatywnymi.

12 Opłata za wizytę u lekarza rodzinnego wzrośnie do 2,7 lewów (ok. 5,4 zł). Podrożeje również pobyt w szpitalu, który obecnie stanowi 2 proc. najniższej pensji. Wyższa minimalna pensja warunkuje także wzrost składek i podatków. Rachunek pokazuje, że przy wynagrodzeniu 270 lewów brutto, po odjęciu składek i podatku pozostaje 211 lewów, czyli tyle, ile wynosi próg biedy. Według szacunków ministra Simeona Diankowa wzrost minimalnej pensji będzie kosztował państwo ok mln lewów (ok mln zł). Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego w 2010 roku zatrudnionych z minimalną pensją było 120 tys. osób, z których 20 tys. pracuje w sektorze budżetowym. (econ.bg) Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 1 Spis treści Czy Gazprom przetrwa?...4 Bartosz Bieliszczuk Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7 dr Błażej Sajduk Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 Paweł Musiałek Nabucco vs South

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X msp.krakow.pl nr 5 czerwiec 2005 ISSN 1734-218X informator dla przedsiębiorców Szanowni Przedsiębiorcy! Przedstawiamy Państwu czerwcowy numer biuletynu Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl. Jak

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Opracowanie powstało na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na potrzeby III Forum Rynków Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo