Najważniejsze daty KONFERENCJA SMART PM. Zgłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze daty KONFERENCJA SMART PM. Zgłoszenia"

Transkrypt

1

2 KONFERENCJA SMART PM Konferencja Smart PM ma na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu zarządzania projektami. Skierowana jest do studentów, absolwentów Uczelni wyższych oraz wszystkich zainteresowanych Project Managementem. Planowana data i miejsce wydarzenia to weekend marca 2011 roku, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie. Część naszego projektu jest również skierowana do licealistów. Planujemy bowiem przeprowadzenie konkursu, w którym najlepsza drużyna otrzyma zaproszenie na wyjazd edukacyjny do Brukseli połączony ze zwiedzaniem instytucji unijnych! Podczas finału dla uczestników konkursu jest również przewidziany blok warsztatów, na których uczniowie zdobędą bezcenną wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Wykorzystanie atrakcyjnych form konkursowych i warsztatowych, takich jak symulacje czy case studies zwiększy zaangażowanie uczestników oraz rozwinie ich umiejętność kreatywnego myślenia. Podczas Konferencji uczestnicy nawiążą cenne znajomości, które zaprocentują w przyszłości kolejnymi ciekawymi projektami. Chcielibyśmy, aby Kraków stał się ważnym punktem na mapie rozwijającego się polskiego Project Managementu, dlatego planujemy przeprowadzenie następnych edycji konferencji Smart PM w kolejnych latach. Najważniejsze daty Zgłoszenia Od 24 lutego do 10 marca Termin I etapu 14 marca 2011 Termin II etapu 26 marca 2011

3 OPIS KONKURSU Konkurs SMART PM adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, śląskiego, którzy ukończyli 18 rok życia. W Konkursie mogą uczestniczyć 3-osobowe 3 osobowe zespoły, przy czym nie ma ograniczeń, ograniczeń co do liczby takich zespołów łów zgłoszonych z jednej szkoły. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie i odesłanie go pocztą elektroniczną na adres Konkurs odbywać się będzie 2-etapowo. etapowo. I Etap W pierwszej części zgłoszone drużyny licealistów l zostaną zaproszone 10 marca 2011r o godzinie do Wyższej Szkoły Europejskiej. Im. Ks. Józefa Tischnera, przy ul. Westerplatte 11, w Krakowie. Tam zostanie przeprowadzony: Test wiedzy z zarządzania (materiały do przygotowania się do testu zostaną przesłane) przesłane Krótkie case study do rozwiązania. II Etap Finał Konkursu, na który zostanie zaproszonych 7 najlepszych drużyn (21 osób) pierwszego etapu będzie miał miejsce podczas pierwszego dnia Konferencji Smart PM, t.j. 26 marca 2011r. Finał będzie miał formę: Testów z zarządzania (na na podstawie materiałów przesłanych wcześniej)wcześniej zadanie indywidualne Zadań grupowych symulacje Case Studies itp. N Najlepsza drużyna Najlepsza drużyna otrzyma zaproszenie na wyjazd edukacyjny do Brukseli, który połączony zostanie ze zwiedzaniem instytucji unijnych. Pozostałe nagrody to cenne pozycje książkowe Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie Konkursu Smart PM, dostępnego na stronie www Termin zgłoszeń upływa 10 marca 2011 roku.

4 ORGANIZATORZY Koło Zarządzania Projektami WSE Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami przy Wyższej Szkole Europejskiej zostało powołane do życia w kwietniu 2009 roku. Tworzy je grupa aktywnych studentów pragnąca poszerzać wiedzę z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Członkami Koła są studenci specjalizacji zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz studenci z pozostałych kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Ta różnorodność stanowi nieocenioną wartość dla budowy kreatywnej grupy studenckiej o niepowtarzalnych osobowościach, zainteresowaniach, doświadczeniach i umiejętnościach. WSE Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie funkcjonuje od 7 lat. Pomimo krótkiego okresu działalności, zdążyła zyskać renomę na rynku edukacyjnym. Dowodem na to są nie tylko ciepłe słowa absolwentów i pracodawców, ale również wsparcie znamienitych osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, działających w Radzie Patronackiej. Uczelnia współpracuje z uniwersytetami z całej Europy, oferuje liczne stypendia i staże zagraniczne. Podejmuje również zakrojoną na szeroką skalę współpracę ze światem biznesu. Absolwenci WSE nabywają w trakcie obowiązkowych staży wszystkie niezbędne umiejętności wymagane od pracodawców. WSE to niepowtarzalny projekt, za którym stoi coś więcej niż nastawienie na zysk to przekonanie, że oprócz wiedzy trzeba również pielęgnować i rozwijać w młodych ludziach kanon humanistycznych wartości.

5 PARTNERZY SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska jest organizacją zrzeszającą instytucje zajmujące się zarządzaniem projektami. SPMP jest częścią International Project Management Association, które działa od 1965 r., zrzeszając obecnie ponad 44 tys. specjalistów z dziedziny zarządzania projektami, skupionych w ponad 50 krajach. Misją SPMP jest wymiana doświadczeń, a także wspieranie ludzi w zdobywaniu wiedzy o Project Managemencie. SPMP corocznie organizuje spotkania ogólnopolskie z wybitnymi specjalistami, na co dzień związanymi z Project Managementem w życiu zawodowym. Jest też organizatorem corocznych konkursów Young Project Management Program, Project Master oraz Polish Project Excellence Award. Young Crew Polska (YC) YC to grupa non-profit, działająca w ramach Stowarzyszenia Project Management Polska. Young Crew skupia osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, chcących doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę w tym zakresie. PM2PM Naszym zewnętrznym ekspertem merytorycznym jest specjalistyczna firma szkoleniowodoradcza z silną pozycją na rynku małopolskim. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest wdrażanie nowoczesnych narzędzi zarządzania projektami w struktury przedsiębiorstw. PM2PM działa zgodnie ze standardami International Project Management Association. Bazuje na uznanych na świecie metodykach zarządzania projektami, takich jak PMI, Prince2 oraz Agile Project Management.

6 SPONSORZY KONFERENCJI PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ I KONKURSEM Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego PATRONAT MEDIALNY NAD KONFERENCJĄ

7 Regulamin konkursu Smart PM 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu pt. SMART PM, zwanego dalej Konkursem jest Koło Zarządzania Projektami Wyższej Szkoły Europejskiej im ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Westerplatte 11, Kraków, zwane dalej Organizatorem Wszystkie etapy konkursu odbędą się w okresie od 1 do 26 marca 2011 r. 2. Warunki uczestnictwa 2.1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 18 rok życia z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego Patronat honorowy nad Konkursem Smart PM objął Krakowski Kurator Oświaty W Konkursie mogą uczestniczyć 3-osobowe zespoły (zwane dalej Zespołami) składające się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przy czym nie ma ograniczeń co do liczby takich zespołów zgłoszonych z jednej szkoły Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie i odesłanie go pocztą elektroniczną na adres do 10 marca 2011 do godziny Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych Po wysłaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje o Konkursie Zespoły uczestniczące w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu Jeżeli liczba zgłoszonych drużyn do konkursu będzie mniejsza niż 7, przewiduje się zakwalifikowanie wszystkich do drugiego etapu Udział w Konkursie jest bezpłatny. 3. Zasady Konkursu 3.1. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów Zespół wybiera ze swojego grona lidera, który będzie odpowiedzialny za kontakt z Organizatorami. Szkoła może wyznaczyć ze swojej strony nauczyciela, który obejmie uczniów opieką dydaktyczną Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniu 14 marca 2011 roku o godzinie w Wyższej Szkole Europejskiej, na Auli (A0 przy ul. Westerplatte 11) Termin zgłoszeń upływa 10 marca 2011 o godzinie W pierwszym etapie Konkursu członkowie Zespołów mogą zdobyć 50 punktów, a ich zadania to: rozwiązywanie testu wiedzy opracowanego na podstawie materiałów, które są do pobrania ze strony internetowej 3.12) (20 punktów) rozwiązywanie krótkiego Case Study. (studium przypadku - grupowo) (30 punktów) 3.6. Do drugiego etapu przechodzi 7 drużyn, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zdobyły co najmniej (60%) wszystkich możliwych do zdobycia punktów

8 3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia progu punktowego, w przypadku gdy mniej niż 7 drużyn nie uzyska 60 % punktów Etap drugi zwany dalej Finałem odbywać się będzie podczas pierwszego dnia Konferencji Smart PM 2011, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, mieszczącej się przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie, dnia 26 marca 2011 o godzinie W finale będzie można zdobyć 100 punktów, przyjmie on formę: Testu wiedzy opracowanego na podstawie materiałów, które będą dostępne dla licealistów przed konkursem. Materiały te będą dostępne na stronie (30 punktów) Gier i zadań związanych z zarządzaniem projektami (20 punktów) Case study (50 punktów) Wszystkie konkurencje oceniać będzie Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa składa się z trzech członków mgr Magdalena Stusińska przewodnicząca Komisji Konkursowej Aleksandra Pilch członek Komisji Konkursowej Konrad Szpak - członek Komisji Konkursowej Przy konkurencjach indywidualnych (np. test), punkty przyznane drużynie będą średnią z wyników uzyskanych przez wszystkich członków danej drużyny Zwycięzcą Finału będzie ta drużyna, która zebrała największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach finałowych Nagrodą są książki ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie Zwycięski zespół otrzyma od europosła Bogusława Sonika zaproszenie na wyjazd edukacyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli Dalsze szczegóły zostaną podane do wiadomości uczestników na stronie internetowej w zakładce Konkurs dla licealistów. 4. Postanowienia końcowe 4.1 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na 4.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 4.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu 4.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

9 KONTAKT Marcin Mazanek Specjalista ds. konkursu Smart PM tel: SMART PM Aleksandra Pilch Specjalista ds. konkursu Smart PM tel: SMART PM Konrad Szpak Specjalista ds. konkursu Smart PM tel: SMART PM Wojciech Niedzielski Koordynator projektu Smart PM tel: SMART PM 2011

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Podlaskiego Turnieju w Programowaniu Zespołowym 2015, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2015 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo