UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 października 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 października 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/697/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 października 2017 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice Na podstawie art.16 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. Ogłosić tekst jednolity uchwały Nr XLIII/897/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Gliwice, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Obwieszczenie (załącznik do niniejszej uchwały) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak Id: 4CDEC9E1-A021-48CD-B48E-3E4C6CD0B8DD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do uchwały Nr XXXI/697/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 października 2017 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIII/897/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) uchwałą Nr XXI/528/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice; 2) uchwałą Nr XXIII/572/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 1) 2 uchwały Nr XXI/528/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice, który stanowi: 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. ; 2) 3 uchwały Nr XXI/528/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice, który stanowi: 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. ; 3) 2 uchwały Nr XXIII/572/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice, który stanowi: 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. ; 4) 3 uchwały Nr XXIII/572/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice, który stanowi: 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.. Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 1

3 3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 2

4 Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Gliwice z dnia 19 października 2017 r. Uchwała Nr XLIII/897/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice (tekst jednolity) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Gliwicach uchwala, co następuje: 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Gliwice, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Gliwice zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 4. Traci moc uchwała nr X/141/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., uchwała nr XXXVII/748/2013 z dnia 12 września 2013r. i uchwała XXXVIII/784/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 3

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/897/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice L.p. Nazwa przystanku Przy ulicy Nr przystanku Lokalizacja (współrzędne GPS) 1 Bojków Dolny Rolników Bojków Dolny Rolników Bojków I [nż] Rolników Bojków I [nż] Rolników Bojków Kościół Rolników Bojków Kościół Rolników Bojków Piekarnia Rolników Bojków Piekarnia Rolników Bojków Sklep Rolników Bojków Sklep Rolników Bojków Skrzyżowanie Knurowska Bojków Skrzyżowanie Knurowska Bojków Straż Pożarna Dożynkowa Bojków Straż Pożarna Rolników Bojków Szyb [nż] Bojkowska Bojków Szyb [nż] Bojkowska Bojków Świetlica Bojkowska Bojków Świetlica Rolników Bojków Świetlica Rolników Bojków Świetlica Bojkowska Bojków Świetlica Rolników Bojków Świetlica Rolników Brzezinka Droga do Łabęd Brzezinka Droga do Łabęd Kozielska Kozielska Brzezinka Gutenberga Gutenberga Brzezinka Gutenberga Gutenberga Brzezinka Kielecka Kozielska Brzezinka Kielecka Kozielska Brzezinka Lubelska [nż] Brzezinka Lubelska [nż] Kozielska Kozielska Brzezinka Nobla Gutenberga Brzezinka Osiedle Kozielska Brzezinka Osiedle Kozielska Brzezinka Park Logistyczny Kozielska Brzezinka Przemyska Przemyska Brzezinka Wałbrzyska Kozielska Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 4

6 37 Czechowice Grzybowa Strzelców Bytomskich Czechowice Grzybowa Strzelców Bytomskich Czechowice Kąpielisko Toszecka Czechowice Kąpielisko Toszecka Czechowice Kąpielisko Parking Czechowice Skrzyżowanie Czechowice Skrzyżowanie Czechowice Skrzyżowanie Toszecka Nad Łąkami Toszecka Toszecka Gliwice Akacjowa Chorzowska Gliwice Akacjowa Chorzowska Gliwice Aleja Majowa Andersa Gliwice Aleja Majowa Andersa Gliwice Baza Transportu Gliwice Baza Transportu Pszczyńska Pszczyńska Gliwice Błog. Czesława Błogosławionego Czesława Gliwice Carbochem Pszczyńska Gliwice Carbochem Pszczyńska Gliwice Cecylia Frańciszkańska Gliwice Cegielnia Rybnicka Gliwice Cegielnia Rybnicka Gliwice Centrum Edukacji Gliwice Centrum Edukacji Gliwice Centrum Onkologii Gliwice Cmentarz Centralny Gliwice Cmentarz Centralny Gliwice Cmentarz Centralny Gliwice Cmentarz Centralny Bojkowska Bojkowska Wybrzeże Armii Krajowej Kozielska Andersa Kozielska Andersa Gliwice Częstochowska Wrocławska Gliwice Dąbrowskiego Chorzowska Gliwice Dąbrowskiego Dąbrowskiego Gliwice Dąbrowskiego Dąbrowskiego Gliwice Dąbrowskiego Chorzowska Gliwice Dworcowa Dworcowa Gliwice Dworzec PKP Zwycięstwa Gliwice Dworzec PKP Boh. Getta Warszaw Gliwice Dworzec PKP Boh. Getta Warszaw Gliwice Fadom Bojkowska Gliwice Fadom Bojkowska Gliwice Franciszkańska Jagiellońska Gliwice Górnych Wałów Gliwice Góry Chełmskiej Gliwice Góry Chełmskiej Jana Pawła II Kozielska Kozielska Gliwice Grottgera Grottgera Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 5

7 80 Gliwice GWSP Pszczyńska Gliwice GWSP Pszczyńska Gliwice Hala Sportowa Kujawska Gliwice Hala Sportowa Kujawska Gliwice Jacka Pszczyńska Gliwice Jacka Pszczyńska Gliwice Jagiellońska Jagiellońska Gliwice Jagiellońska Jagiellońska Gliwice Jasnogórska Kozielska Gliwice Jasnogórska Jasnogórska Gliwice Jasnogórska Wieczorka Gliwice Jasnogórska Daszyńskiego Gliwice Jasnogórska Sobieskiego Gliwice Kochanowskiego Gliwice Kochanowskiego Kochanowskiego Kochanowskiego Gliwice Komag Pszczyńska Gliwice Komag Pszczyńska Gliwice Kościuszki Sobieskiego Gliwice Kościuszki Sobieskiego Gliwice Kościuszki Daszyńskiego Gliwice Kościuszki Daszyńskiego Gliwice Królewskiej Tamy Gliwice Królewskiej Tamy Królewskiej Tamy Królewskiej Tamy Gliwice Kujawska Kujawska Gliwice Kujawska Łużycka Gliwice Lindego Chorzowska Gliwice Lindego Chorzowska Gliwice Lipowa Lipowa Gliwice Lipowa Lipowa Gliwice Lotników Bojkowska Gliwice Lotników Bojkowska Gliwice Łużycka Łużycka Gliwice Mielęckiego Wyspiańskiego Gliwice Mielęckiego Wyspiańskiego Gliwice Mikołowska Mikołowska Gliwice Muzeum Dolnych Wałów Gliwice Nowy Świat Nowy Świat Gliwice Nowy Świat Nowy Świat Gliwice Odlewników Robotnicza Gliwice Odlewników Robotnicza Gliwice Opolska Opolska Gliwice Opolska Opolska Gliwice Park Chrobrego Akademicka Gliwice Park Chrobrego Akademicka Gliwice Park Mickiewicza Wieczorka Gliwice Park Wieczorka Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 6

8 Mickiewicza 126 Gliwice Pionierów [nż] Pionierów Gliwice Pionierów [nż] Pionierów Gliwice Piwna Piwna Gliwice Plac Piastów Plac Piastów Gliwice Plac Piastów Plac Piastów Gliwice Plac Piastów Plac Piastów Gliwice Plac Piastów Plac Piastów Gliwice Plac Piastów Plac Piastów Gliwice Plac Piastów Plac Piastów Gliwice Plac Piłsudskiego Gliwice Plac Piłsudskiego Wyszyńskiego Plac Piłsudskiego Gliwice Plac Sportowy Tarnogórska Gliwice Plac Sportowy Tarnogórska Gliwice Polgaz Portowa Gliwice Polgaz Portowa Gliwice Pomorska Tarnogórska Gliwice Pomorska Tarnogórska Gliwice Poniatowskiego Poniatowskiego Gliwice Poniatowskiego Poniatowskiego Gliwice Port Portowa Gliwice Port Portowa Gliwice Puszkina Daszyńskiego Gliwice Puszkina Daszyńskiego Gliwice Radiostacja Tarnogórska Gliwice Radiostacja Tarnogórska Gliwice Robotnicza Robotnicza Gliwice Robotnicza Robotnicza Gliwice Siarkownia Bojkowska Gliwice Siarkownia Bojkowska Gliwice Słowackiego Słowackiego Gliwice Słowackiego Dolnej Wsi Gliwice Sobieskiego Dolnej Wsi Gliwice Sobieskiego Słowackiego Gliwice Sowińskiego Daszyńskiego Gliwice Sowińskiego Daszyńskiego Gliwice Sportowa Błogosławionego Czesława Gliwice Sportowa Frańciszkańska Gliwice Strzody Dworcowa Gliwice Strzody Dworcowa Gliwice Styczyńskiego Styczyńskiego Gliwice Styczyńskiego Styczyńskiego Gliwice Śliwki I (ul. Śliwki) Gliwice Śliwki I (ul. Śliwki) Śliwki Śliwki Gliwice Świętojańska Toszecka Gliwice Świętojańska Toszecka Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 7

9 171 Gliwice Targowisko Lipowa Gliwice Tarnogórska Tarnogórska Gliwice Tarnogórska Tarnogórska Gliwice Teatr Nowy Świat Gliwice Teatr Nowy Świat Gliwice Teatr Nowy Świat Gliwice Toszecka Toszecka Gliwice Toszecka Toszecka Gliwice Towarowa Chorzowska Gliwice Towarowa Chorzowska Gliwice Warszawska Świętojańska Gliwice Warszawska Świętojańska Gliwice Warszawska I Warszawska Gliwice Warszawska II Warszawska Gliwice Wrocławska Wrocławska Gliwice Wyspiańskiego Styczyńskiego Gliwice Zabrska Zabrska Gliwice Zabrska Zabrska Gliwice Zajezdnia Chorzowska Gliwice Zajezdnia Chorzowska Gliwice Zajezdnia Chorzowska Gliwice Zajezdnia Chorzowska Gliwice Zakład Energetyczny Gliwice Zakład Energetyczny Gliwice Zameczek Leśny [nż] Gliwice Zameczek Leśny [nż] Portowa Portowa Chorzowska Chorzowska Gliwice Zremb Portowa Gliwice Zremb Portowa Gliwice Zwycięstwa Zwycięstwa Gliwice Zwycięstwa Zwycięstwa Gliwice Zygmunta Starego Gliwice Zygmunta Starego Zygmunta Starego Zygmunta Starego Ligota Zabrska Dolna Ligota Zabrska Dolna Ligota Zabrska Panewnicka Ligota Zabrska Panewnicka Kujawska Kujawska Łabędy Dworzec PKP I Strzelców Bytomskich/Przyszowska Łabędy Dworzec PKP I Strzelców Bytomskich/Przyszowska Łabędy Dworzec PKP II Łabędy Dworzec PKP II Główna Główna Łabędy Huta Mechaników Łabędy Magazyny [nż] Jagodowa Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 8

10 213 Łabędy Magazyny [nż] Jagodowa Łabędy Ogródki Działkowe [nż] Łabędy Ogródki Działkowe [nż] Strzelców Bytomskich Strzelców Bytomskich Łabędy Osiedle Przyszowska Łabędy Osiedle Przyszowska Łabędy Oświęcimska [nż] Łabędy Oświęcimska [nż] Oświęcimska Oświęcimska Łabędy Partyzantów Partyzantów Łabędy Poczta Staromiejska Łabędy Poczta Portowa Łabędy Poczta Staromiejska Łabędy Rynek Zawadzkiego Łabędy Rynek Główna Łabędy Strzelców Bytomskich Łabędy Strzelców Bytomskich Strzelców Bytomskich Strzelców Bytomskich Łabędy Wolności Wolności Łabędy ZST [nż] Strzelców Bytomskich Łabędy ZST [nż] Strzelców Bytomskich Osiedle Gwardii Ludowej Osiedle Gwardii Ludowej Osiedle Gwardii Ludowej Andersa Osiedle Gwardii Ludowej Andersa Osiedle Gwardii Ludowej Kozielska Osiedle Gwardii Ludowej Kozielska Osiedle Gwardii Ludowej Szkoła Osiedle Gwardii Ludowej Szkoła Andersa Andersa Andersa Andersa Kozielska Kozielska Kozielska Kozielska Toszecka Toszecka Andromedy Andromedy Dworzec Międzynarodowy Dworzec Międzynarodowy Kąpielisko Kąpielisko Kąpielisko Ogródki Działkowe [nż] Ogródki Działkowe [nż] Oriona Perseusza Perseusza Pionierów Pionierów Toszecka Toszecka Oriona Pionierów Pionierów Oriona Oriona Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 9

11 Oriona Perseusza Perseusza Saturna Saturna Osiedle Obrońców Pokoju Osiedle Obrońców Pokoju Osiedle Waryńskiego Niedbalskiego Osiedle Waryńskiego Niedbalskiego Osiedle Waryńskiego Pętla Perseusza Perseusza Oriona Oriona Paderewskiego Paderewskiego Żabińskiego Żabińskiego Żabińskiego Osiedle Zubrzyckiego Żwirki i Wigury Osiedle Zubrzyckiego Żwirki i Wigury Osiedle Zubrzyckiego Żwirki i Wigury Osiedle Zubrzyckiego Żwirki i Wigury Żwirki i Wigury Żwirki i Wigury Ostropa I Daszyńskiego Ostropa I Daszyńskiego Ostropa Kościół Daszyńskiego Ostropa Kościół Daszyńskiego Ostropa Poczta Daszyńskiego Ostropa Poczta Daszyńskiego Ostropa Silvia Daszyńskiego Ostropa Silvia Daszyńskiego Ostropa Skrzyżowanie Daszyńskiego Ostropa Skrzyżowanie Daszyńskiego Ostropa Szkoła Daszyńskiego Ostropa Szkoła Daszyńskiego Przyszówka Kaplica Przyszowska Przyszówka Kaplica Przyszowska Przyszówka Leśniczówka Przyszówka Leśniczówka Przyszówka Osiedle Literatów Przyszówka Osiedle Literatów Przyszówka Skrzyżowanie Przyszówka Skrzyżowanie Przyszówka Skrzyżowanie Przyszówka Skrzyżowanie Przyszówka Zygmuntowska [nż] Przyszówka Zygmuntowska [nż] Toszecka Toszecka Zygmuntowska Zygmuntowska Przyszowska Przyszowska Toszecka Toszecka Zygmuntowska Zygmuntowska Sikornik Osiedle Czapli Sikornik Osiedle Czapli Sikornik Zimorodka Czapli Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 10

12 292 Sikornik Zimorodka Czapli Sośnica Apteka Sikorskiego Sośnica Apteka Sikorskiego Sośnica Bema Reymonta Sośnica Bema Reymonta Sośnica Błonie Błonie Sośnica Błonie Błonie Sośnica Cmentarz Reymonta Sośnica Cmentarz Reymonta Sośnica Drzymały Odrowążów Sośnica Drzymały Odrowążów Sośnica Giełda Kujawska Sośnica Giełda Kujawska Sośnica Jedności Jedności Sośnica Kopalnia Sikorskiego Sośnica Kopalnia Sikorskiego Sośnica Kościół Korczoka Sośnica Kościół Korczoka Sośnica Michała Św. Michała Sośnica Most Sikorskiego Sośnica Most Sikorskiego Sośnica Odrowążów Odrowążów Sośnica Odrowążów Odrowążów Sośnica Osiedle Żeromskiego Jesienna Sośnica Plac Mariacki Odrowążów Sośnica Pole Zachód Błonie Sośnica Pole Zachód Błonie Sośnica Reymonta Reymonta Sośnica Wielicka Wielicka Sośnica Wiślana Jesienna Sośnica Wiślana Jesienna Stare Gliwice Famont Łabędzka Stare Gliwice Famont Łabędzka Stare Gliwice Gaudiego Gaudiego Stare Gliwice Gaudiego Gaudiego Stare Gliwice Kozielska Kozielska Stare Gliwice Kozielska Kozielska Stare Gliwice Łabędzka Łabędzka Stare Gliwice Łabędzka Łabędzka Stare Gliwice Ogródki Działkowe Stare Gliwice Ogródki Działkowe Stare Gliwice Rondo [nż] Stare Gliwice Rondo [nż] Kozielska Kozielska Wyczółkowskiego Wyczółkowskiego Stare Gliwice Wiejska Kozielska Stare Gliwice Wiejska Kozielska Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 11

13 Stare Gliwice Wyczółkowskiego Stare Gliwice Wyczółkowskiego Wyczółkowskiego Wyczółkowskiego Stare Łabędy Staromiejska Stare Łabędy Staromiejska Stare Łabędy Wyczółkowskiego Stare Łabędy Eiffela Eiffela Stare Łabędy Eiffela Eiffela Stare Łabędy Einsteina Einsteina Stare Łabędy Einsteina Einsteina Stare Łabędy ROCA Wyczółkowskiego Stare Łabędy ROCA Wyczółkowskiego Stare Łabędy SSE Leonarda da Vinci Stare Łabędy SSE Leonarda da Vinci Stare Łabędy Starogliwicka Stare Łabędy Starogliwicka Starogliwicka Starogliwicka Szobiszowice Toszecka Szobiszowice Toszecka Szobiszowice Jałowcowa Szobiszowice Jałowcowa Myśliwska Myśliwska Szobiszowice Lisia Myśliwska Szobiszowice Lisia Myśliwska Szobiszowice Myśliwska Szobiszowice Paderewskiego Szobiszowice Paderewskiego Myśliwska Paderewskiego Paderewskiego Szobiszowice Wiśniowa Strzelnicza Szobiszowice Wiśniowa Strzelnicza Trynek Rybnicka Trynek Rybnicka Trynek Auchan Rybnicka Trynek Auchan Rybnicka Trynek Bardowskiego Bardowskiego Trynek Bardowskiego Bardowskiego Trynek Droga do Bojkowa Trynek Droga do Bojkowa Rybnicka Rybnicka Trynek Kilińskiego Kilińskiego Trynek Kilińskiego Kilińskiego Trynek Kilińskiego Kilińskiego Trynek Oczyszczalnia Rybnicka Trynek Oczyszczalnia Rybnicka Trynek Ogródki Działkowe [nż] Trynek Ogródki Działkowe [nż] Rybnicka Rybnicka Trynek Toruńska Toruńska Wilcze Gardło Ceramików [nż] Ceramików Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 12

14 380 Wilcze Gardło Pętla Traktorzystów Wójtowa Wieś Daszyńskiego Wójtowa Wieś Daszyńskiego Wójtowa Wieś Dolnej Wsi Dolnej Wsi Wójtowa Wieś Pętla Słowackiego Wójtowa Wieś Wójtowska Wójtowa Wieś Wójtowska Daszyńskiego Daszyńskiego Żerniki Chałubińskiego Rogozińskiego Żerniki Chałubińskiego Rogozińskiego Żerniki Elsnera Elsnera Żerniki Elsnera Elsnera Żerniki Gospoda Tarnogórska Żerniki Gospoda Tarnogórska Żerniki Graniczna Pętla Graniczna Żerniki Olszewskiego Tarnogórska Żerniki Olszewskiego Tarnogórska Żerniki Osiedle Wigilijna Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 13

15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/897/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Gliwice 1. Z przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 2. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: a) aktualny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia wniosku, b) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, c) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie miasta Gliwice, d) mapę z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami na terenie miasta Gliwice, e) wykaz obsługiwanych przystanków, f) wykaz pojazdów samochodowych, którymi operator i przewoźnik zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych, g) wykaz liczby zatrzymań środka transportu na przystankach w poszczególnych miesiącach. 3. Na podstawie kompletnego wniosku Miasto Gliwice wydaje wnioskodawcy uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. 4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 5. Zabrania się postoju na przystanku powyżej czasu potrzebnego do obsługi pasażerów. 6. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora i przewoźnika. 7. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określona została odrębną uchwałą Rady Miejskiej. 8. Miasto Gliwice może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli: a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych/uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców, b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, c) przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni przewoźnicy 9. Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia: a) nie przestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych operatorów lub przewoźników, b) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez trzy kolejne okresy płatnicze, c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, d) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 14

16 e) niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów. 10. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku o którym mowa w ust. 2 lub zaprzestaniu działalności przewozowej. Id: 8DA51AC8-BBA8-489D-B8F3-AD20B7E5E690. Uchwalony Strona 15

Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice

Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice Wykaz przystanków na terenie Miasta Gliwice L.p. Nazwa przystanku Przy ulicy Nr przystan ku Lokalizacja (współrzędne GPS) 1 Bojków Dolny Rolników 02 18.707661607846898 50.25454240760233 2 Bojków Dolny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: PU-7061/173/10/SA ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej

Oznaczenie sprawy: PU-7061/173/10/SA ZAŁĄCZNIK NR 6. Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej Oznaczenie sprawy: PU-706/73/0/SA ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykaz określający rozmieszczenie koszy na przystankach komunikacji miejskiej Rejon nr - Wykaz przystanków Nazwa przystanku Przy ulicy Liczba koszy Bojków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXVII/651/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 9 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/572/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/748/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 12 września 2013 r. o zmianie uchwały nr X/141/2011 w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 maja 24 r. Poz. 2859 UCHWAŁA NR XLIII/897/24 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 8 maja 24 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r. Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gliwice. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rolników na wys. Nr.254. Chorzowska na wys. Nr.51. Dożynkowa na wys. Nr.47. Bojkowska na wys. Nr.113 Bojkowska po str skweru. Pszczyńska przy Górnej

Rolników na wys. Nr.254. Chorzowska na wys. Nr.51. Dożynkowa na wys. Nr.47. Bojkowska na wys. Nr.113 Bojkowska po str skweru. Pszczyńska przy Górnej WYKAZ W1- REJON 10 wykonawca ZUKTZ Wieczorek Wykaz przystanków do odśnieżania zimowego w wymiarze 30 m/b na 4m licząc wiatę Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ W1- REJON 11. Wykaz przystanków do odśnieżania zimowego w wymiarze 30 m/b na 4m licząc wiatę przystankową

WYKAZ W1- REJON 11. Wykaz przystanków do odśnieżania zimowego w wymiarze 30 m/b na 4m licząc wiatę przystankową WYKAZ W1- REJON 11 Wykaz przystanków do odśnieżania zimowego w wymiarze 30 m/b na 4m licząc wiatę przystankową Lp. Nazwa przystanku Przy ulicy 1. Bojków Rolników na wys. Nr. 45 2. Bojków Rolników na wys.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 30 września 2011 r. Nr 231 UCHWAŁY:

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 30 września 2011 r. Nr 231 UCHWAŁY: DZIENNIK URZĘDOWY Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 września 2011 r. Nr 231 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 3927 Rady Powiatu w Bielsku-Białej nr IV/11/82/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE DROGI PUBLICZNE - POWIATOWE lp 1 gen. Władysława Andersa 7211 S 2 Architektów 7230 S 3 Piotra Bardowskiego 7218 S 4 Bernardyńska 7227 S 5 Beskidzka 7221

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 30 czerwca 2011 r. Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gliwice. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Gliwice Śląsk.2001.35.892 UCHWAŁA NR XXIX/636/2001 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/530/97 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19.06.1997 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych

Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych Wykaz istniejących numerów/łączy internetowych Załącznik nr 2 do Umowy nr: Lp. Adres Numer Usługi Ilość adresów Typ łącza Internet szybkość Numery DDI/MSN telefonu dodatkowe IP 1 44-100 GLIWICE CHUDOBY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE. nr drogi

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE. nr drogi WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH MIASTA GLIWICE DROGI PUBLICZNE - POWIATOWE lp nazwa ulicy nr drogi 1 gen. Władysława Andersa 7211 S 2 Architektów 7230 S 3 Piotra Bardowskiego 7218 S 4 Bernardyńska 7227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/1139/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 2 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1139/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 2 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/1139/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/349/13. Rady Miasta Zielonka. z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/349/13. Rady Miasta Zielonka. z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr XXXII/349/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/864/2013 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/864/2013 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/864/2013 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia r. Projekt z dnia 15 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 lipca 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 27 czerwca 2013r.

Rzeszów, dnia 22 lipca 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 27 czerwca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 2813 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji gminnej na terenie Gminy Bojszowy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY JAWORZE. z dnia 28 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY JAWORZE. z dnia 28 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY JAWORZE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV RADY MIASTA EŁKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV RADY MIASTA EŁKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych. UCHWAŁA NR XXIV.214. 2012 RADY MIASTA EŁKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 4943 UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY KOCHANOWICE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kochanowice

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/272/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Gdańsk, dnia 20 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/272/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 0 października 016 r. Poz. 344 UCHWAŁA NR XXXV/7/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 8 września 016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 UCHWAŁA Nr 224.XXXVII.2013 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/247/2011 RADY MIASTA TARNOBRZEG. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/247/2011 RADY MIASTA TARNOBRZEG. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/247/2011 RADY MIASTA TARNOBRZEG z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 205 r. Poz. 35 OBWIESZCZENIE NR 5/205 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 29 stycznia 205 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2014 r. Poz. 3468 UCHWAŁA NR LV/283/2014 RADY GMINY KUTNO w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 2795 UCHWAŁA NR XXXV/383/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 146/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 146/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 146/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/132/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/132/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/132/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII-462/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 5 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII-462/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 2735 UCHWAŁA NR XXVII-462/2013 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 20 czerwca 2013 r. określenia przystanków komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII-72/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 19 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII-72/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 czerwca 2016 r. Poz. 5140 UCHWAŁA NR XXII-72/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI RADY MIASTA EŁKU. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych.

UCHWAŁA NR VI RADY MIASTA EŁKU. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. UCHWAŁA NR VI.65.15 RADY MIASTA EŁKU z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016r. Uchwała Nr XVIII/126/2016 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 12 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Białystok, dnia 12 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1631 UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 26 lutego 2013 r.

Szczecin, dnia 28 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 1367 UCHWAŁA NR XXVI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 381/XXXI/17 RADY MIASTA ŻORY. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 381/XXXI/17 RADY MIASTA ŻORY. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 381/XXXI/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Żory, ustalenia warunków i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 18 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/121/2012 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 30 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 18 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/121/2012 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 30 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1458 UCHWAŁA NR XV/121/2012 RADY GMINY W STRAWCZYNIE w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 17 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Projekt Nr z dnia... r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 4411 UCHWAŁA NR 103/XXX/2012 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 14 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 14 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 3796 UCHWAŁA NR XLIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2013 r. Poz. 5038 UCHWAŁA NR PR.0007.131.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY GMINY MAŁDYTY. z dnia 18 lipca 2012 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY GMINY MAŁDYTY. z dnia 18 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 2207 UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY GMINY MAŁDYTY z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 496/XLVII/14 RADY MIASTA ŻORY. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 496/XLVII/14 RADY MIASTA ŻORY. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 496/XLVII/14 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska, ustalenia warunków i zasad oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2012 r. Poz. 5228 UCHWAŁA NR XIII.161.2012 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miasta Malborka z dnia 20 kwietnia 2011

Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miasta Malborka z dnia 20 kwietnia 2011 Uchwała Nr VII/62/11 z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Malborka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub publicznego transportu zbiorowego i przewoźników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/548/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/548/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/548/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie w określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/131/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. Projekt do pkt 12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnychna terenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/196/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 25 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/196/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 2174 UCHWAŁA NR XIX/196/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/382/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/382/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/382/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Żywiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 7112 UCHWAŁA NR XIV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909 UCHWAŁA Nr 285/XXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/161/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/161/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/161/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zamość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Toszek udostępnionych dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2835 UCHWAŁA NR XXVI/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR VIII/111/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 21 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/61/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów

Bardziej szczegółowo

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr III/31/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 stycznia 2015 r. y wydatków Lp u 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 2875 UCHWAŁA NR XXXIX/280/2013 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 2875 UCHWAŁA NR XXXIX/280/2013 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 2875 UCHWAŁA NR XXXIX/280/2013 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/237/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/237/2016 Rady Gminy w Chojnicach. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/237/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chojnice oraz warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXIV/258/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 16 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXIV/258/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 16 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DONOŚĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 lutego 2017 r. oz. 966 UCHWAŁA NR XXXIV/258/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków, zasad i opłat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 3600 UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/272/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/272/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 września 2016 r. Poz. 5502 UCHWAŁA NR XXIV/272/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1324

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1324 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1324 UCHWAŁA Nr 150/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz. 5941 UCHWAŁA NR XIX.163.2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/113/2016 RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/113/2016 RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 grudnia 26 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/113/26 RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO z dnia 24 listopada 26 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r.

Lublin, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 4584 UCHWAŁA NR XXXVIII/424/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/254/12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 4266 UCHWAŁA NR XLII/378/17 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia r. Projekt z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Śmigiel oraz warunków i

Bardziej szczegółowo

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr XXI/519/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. Lp u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydatki na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA. z dnia 25 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1113 UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/373/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 24 września 2013 r.

Szczecin, dnia 25 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/373/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3469 UCHWAŁA NR XXXII/373/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwała 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. Uchwała 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 1018 UCHWAŁA NR 16/VI/2012 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA NR 102/XIV/15 RADY GMINY JANÓW w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 5 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 8 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 5 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3328 UCHWAŁA NR LVII/361/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/214/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/214/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 21 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 4270 UCHWAŁA NR XXXV/214/2017 RADY GMINY TERESIN z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/225/13 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/225/13 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/225/13 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowo oraz warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 października 2016 r. Poz. 5334 UCHWAŁA NR XXIX/264/2016 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 437 UCHWAŁA NR XXV/309/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 437 UCHWAŁA NR XXV/309/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 27 r. Poz. 437 UCHWAŁA NR XXV/309/26 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 grudnia 26 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/438/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIX/438/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LIX/438/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Miasta Żywca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9802

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9802 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9802 UCHWAŁA Nr 301/XXV/2012 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich I. Lista przedsięwzięć wieloletnich Wersja ujednolicona po wprowadzeniu zmian Uchwałą nr XIV/349/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r. Lp u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 29 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 29 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 4100 UCHWAŁA NR XXIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określania przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 283 UCHWAŁA NR XVI/77/15 RADY GMINY KOTLA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 283 UCHWAŁA NR XVI/77/15 RADY GMINY KOTLA. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 283 UCHWAŁA NR XVI/77/15 RADY GMINY KOTLA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1273 UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo