Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej"

Transkrypt

1 17/2012 PIAST W tym numerze polecamy Bezpieczniej w SKOK pod państwowym nadzorem Reklama Ryzyko inwestycji Zanim powierzymy komuś swoje oszczędności w celu ich szybkiego i łatwego pomnożenia, sprawdźmy, czy firma oferująca nam krociowe zyski nie jest piramidą finansową. Czytaj całość str. 9 Magiczne miejsce Nadwiślańskie łąki, las, kilkanaście stawów rybnych, bogactwo fauny i flory. Sto pięćdziesiąt hektarów terenów rekreacyjnych w Dolinie Górnej Wisły. Czytaj całość str. 11 Pozytywny recykling Co można zrobić ze sprawnymi, lecz niepotrzebnymi nam rzeczami, zamiast wyrzucenia ich na wysypisko? Czytaj całość str. 13 Długo oczekiwana zmiana przepisów nareszcie wchodzi w życie. 27 października 2012 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W efekcie czego SKOK-i zostaną objęte niezależnym nadzorem urzędu państwowego, który będzie pełniła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Konieczne zmiany Potrzebę zmian w przepisach Ustawodawca uzasadnia ważną i ugruntowaną pozycją systemu SKOK na rynku finansowym, powszechną dostępnością do usług Kas, liczbą posiadanych członków oraz wartością zgromadzonych w SKOK środków. I choć sam nadzór ma być nakierowany, tak jak w przypadku banków, na bezpieczeństwo depozytów członków Kas, to w pierwszej kolejności KNF będzie oceniała sytuacje finansową SKOK oraz identyfikowała ryzyko związane z taką działalnością. Temu celowi ma posłużyć obowiązkowy audyt przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej SKOK, Ministrowi Finansów, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Komitetowi Stabilności Finansowej oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej. Nowe możliwości Z końcem października br. członkami Kas mogą także zostać organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Obowiązkowe zezwolenia Poza audytem ustawa nakłada dodatkowe obowiązki. Zgodnie z jej treścią utworzenie Kasy, zmiana jej statutu oraz powołanie prezesa zarządu wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek utrzymywania współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 5%, odprowadzania rezerwy obowiązkowej do Narodowego Banku Polskiego (artykuły zaczną obowiązywać po 18 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy) oraz nakładają na Krajową SKOK zakaz prowadzenia działalności innych niż określone w ustawie. Definiując organy SKOK, ustawa określa kto i na jakich warunkach może wchodzić w ich skład. Dodatkowo zobowiązuje spółdzielnie do niezwłocznego informowania KNF o powołaniu lub zmianie składu rady nadzorczej. Gotowi na zmiany Długo wyczekiwana zmiana przepisów nareszcie znalazła swój finał. SKOK PIAST jest gotowy na zmianę i otwarty na nowe możliwości. Warto podkreślić, że prace legislacyjne regulujące działalność SKOK ciągle trwają w sierpniu br. trafił do Sejmu projekt ustawy zakładający m.in. zaostrzenie kontroli KNF czy objęcie zgromadzonych środków w Kasach gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. O ewentualnych postępach w regulacjach dotyczących Kas nie zapomnimy Czytelnika poinformować. Piotr Łosik

2 2 Komentarz zadzwoń Od redakcji Szanowny Czytelniku! Varietas delectat * Przed tobą kolejny numer naszej gazety. Inny niż dotychczas. Zmieniły się format i objętość naszego magazynu, a co za tym idzie, jest w nim miejsce na więcej ciekawych i aktualnych tekstów przygotowanych przez naszą redakcję. Na pierwszej stronie tego wydania nieprzypadkowo znalazł się artykuł o zmianie w systemie SKOK koniec października to początek obowiązywania nowych przepisów, które obejmują wszystkie kasy spółdzielcze nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Celem nowych przepisów jest zapewnienie stabilności finansowej, prawidłowości działania oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. Zatem starania o nadzór państwowy nad SKOKami powiodły się. Choć zmiany nam nie straszne, w Skokowiczu nie mogło zabraknąć stałych rubryk. Są więc wiadomości z naszej Kasy, jest trochę z historii Polski, nieco z przyrody, coś dla dzieci i co nieco na obiad. Na deser proponuję krzyżówkę, a po kolacji opowiadanie dla najmłodszych. * Zmienność sprawia przyjemność to zasada starożytnej retoryki. Nakazuje ona urozmaicać tok przemówienia, aby zapobiec jego monotonii a tym samym znudzeniu słuchaczy. Czy tobie, Czytelniku podoba się zmieniony Skokowicz? Czytałeś go z przyjemnością, ciekawością? Będę wdzięczna za wszystkie uwagi, możesz je śmiało wysyłać wraz z rozwiązaniem krzyżówki. Czekam na nie pod adresem W imieniu całego zespołu zapraszam do lektury! Marta Nowakowicz-Jankowiak 11 listopada cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało Dziewięćdziesiąt cztery lata temu, w 1918 r., po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się na nowo i odzyskało najcenniejszą dla nas Polaków rzecz - niepodległość. Od 1795 roku Państwo Polskie, jako twór terytorialno-prawny nie istniał, został wymazany z mapy przez zaborców Austrię, Rosję i Niemcy. Jednak jesień 1918 r. dla wszystkich trzech zaborców była pechowa i każdemu z nich przyniosła klęskę Dobiegała końca I wojna światowa. Rosja pogrążyła się w robotniczej wojnie domowej, monarchia austro-węgierska chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy. Dla naszych rodaków była to niepowtarzalna okazja, aby móc odzyskać utraconą ziemię i jakże cenny byt państwowy. Widząc klęskę trzech zaborców, Polacy zaczęli nabierać więcej wiary w siebie, przejmując tym samym władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby przyszłego państwa. W Krakowie 28 października 1918 roku powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która przejęła władzę z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W dniu 1 listopada 1918 r. we Lwowie wybuchły walki polskiej ludności Adres redakcji: Adres Skład i produkcja: z Ukraińcami, którzy proklamowali powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. 10 listopada powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, więziony przez Niemców od lipca 1917 roku. Jego przyjazd wywołał entuzjazm warszawiaków i masowe rozbrajanie najeźdźców, którzy okupowali teren całej Kongresówki. W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad Wojskiem Polskim, a kilka dni później przekazała mu całą władzę cy wilną. Piłsudski powołał nowy rząd, który wydał manifest dotyczący reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu. Jednocześnie wprowadził bardzo korzystne warunki pracy i wybory parlamentarne dla robotników. 11 listopada na wszystkich polskich ulicach panowała euforia: Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, Skokowicz, ul. Nowokościelna 35, Tychy ARF design, Skład redakcyjny: Redaktor naczelna: Zespół redakcyjny: urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów (źródło: Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów ). Kilka dni później, 22 listopada Józef Piłsudski mianował się Naczelnikiem Państwa i wraz z premierem podpisał rozporządzenie o tymczasowych władzach Republiki Polskiej. Dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranicą. Po II Wojnie Światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX kadencji przywrócił narodowi to święto. 11 listopada to święto, które sprawia, że w codziennym zabieganym życiu zatrzymujemy się na chwilę, żeby wspomnieć rodaków walczących o naszą wolność, o komfort dzisiejszego życia. Składanie kwiatów i zapalanie zniczy na pomnikach poległych to cenna lekcja patriotyzmu i historii, to czas, kiedy dajemy wyraz pamięci tym wszystkim, dzięki którym żyjemy teraz w Polsce, wolnej Polsce. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Łańcuch żywych kajdan stał się tym łańcuchem, Na którym z lochu, co był twą stolicą Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. (...) Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia, Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni, Co swych zaborców zdumieniem oniemia, Iż tym zwycięża jeno, że się broni. (...) Żadne cię miana nad to nie zaszczycą, Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą! Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym można być: SOBĄ! Leopold Staff Natalia Zajas Marta Nowakowicz-Jankowiak Piotr Łosik, Alicja Nagi, Michał Siewior, Anna Wereszczak, Natalia Zajas, Michał Staniek, Małgorzata Wyród, Alicja Nowakowska, Ewelina Wajdzik, Mariusz Maj, Dominika Urbaniak, Aneta Moskal-Kluska, Sylwia Potyka-Zolich, Joanna Słowińska oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej z Brzeszcz

3 Dożynki w Urbanowicach i SKOK PIAST Aktualności SKOK PIAST 3 W dniu r. odbyły się dożynki w Urbanowicach, które rozpoczęły się o godz.11:00 od uroczystej mszy dożynkowej w urbanowickim kościele pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask. Po mszy świętej parafianie wraz z zaproszonymi osobami w dożynkowym korowodzie przeszli na przygotowany plac przy ul. Przejazdowej, gdzie o godz. 13:00 nastąpiło oficjalne otwarcie festynu. Starostami dożynek byli: p. Lidia Goj oraz p. Piotr Kostyra i p. Krzysztof Sojka. Jak tradycja nakazuje, wszystkich gości przywitano dożynkowym chlebem, który starościna p. Lidia Goj wręczyła uprzednio I Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych p. Darii Szczepańskiej reprezentującej Gminę Tychy. Podczas festynu dożynkowego dużą atrakcją był występ kabaretu Rak, w składzie: Grzegorz Poloczek, Krzysztof Hanke, Krzysztof Respondek. Ten ostatni zawitał również przy naszym SKOK-owskim stoisku, co zostało uwiecznione na zdjęciu. Panowie z kabaretu rozbawili wszystkich uczestników dożynek do łez. Wśród występujących pojawił się między innymi Mariusz Kalaga i duet Karo. Swoim pięknym występem mogą cieszyć się również dzieci przebrane w stroje ludowe. Oddział w Lędzinach, Lędzińska 1 czynnie reprezentował SKOK PIAST. Nasze stoisko odwiedzało wiele osób, które wypełniały kupony konkursowe, chcąc wygrać jedną z trzech nagród ufundowanych przez SKOK. O godzinie 18:00 odbyło się losowanie szczęśliwych zwycięzców. Osoby obecne na dożynkach otrzymały rozdawane przez SKOK gadżety. Padało wiele pytań do pracowników SKOK, a ponieważ to SKOK PIAST jest dla ludzi, a nie odwrotnie, otrzymywane odpowiedzi były zadowalające dla zainteresowanych. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Podsumowując dożynki w Urbanowicach uważamy za udane. Joanna Słowińska Rodzinny piknik z policją W Rzeszowie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych 145 policjantom garnizonu podkarpackiego nadano: złotą, srebrną i brązową odznakę Zasłużony Policjant. Główna część obchodów odbyła się na rzeszowskim rynku. Natomiast na bulwarach nad Wisłokiem został zorganizowany rodzinny piknik z policją. Policjanci przybliżali kulisy swojej pracy, pokazywali sprzęt, z jakiego na co dzień korzystają. Policjanci z Wydziału Prewencji radzili, jak unikać zagrożeń nad wodą, podczas wypoczynku i jak nie paść ofiarą przestępstwa, jak rozpoznać zagrożenia związane z narkotykami, jak reagować, kiedy mamy do czynienia z przemocą wobec najbliższych. Przy stoisku Wydziału Ruchu Drogowego można było obejrzeć radiowozy i motocykle używane przez policję. Każdy mógł sprawdzić, jak działa policyjny alkomat i założyć alkogogle, by sprawdzić, jak reaguje człowiek pod wpływem alkoholu. Policyjni kadrowcy opowiadali, jaką drogę trzeba pokonać, by zostać policjantem. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego opowiadali o tajnikach daktyloskopii, pokazywali, jak zabezpiecza się i identyfikuje odciski palców. Sprzęt rzadko widywany na ulicach pokazali również policjanci z Oddziału Prewencji Policji. Można było obejrzeć wypadkowego mercedesa, samochody z reflektorem olśniewającym i wyrzutnią granatów łzawiących, dostępny był także wóz sztabowy, tak zwane ruchome stanowisko dowodzenia. Największą atrakcją okazał się jednak pokaz policyjnej armatki wodnej. Policyjni antyterroryści pokazali z bliska robota pirotechnicznego, który służy do podejmowania niebezpiecznych ładunków. Policjanci przygotowali też pokaz zatrzymania niebezpiecznego przestępcy i neutralizacji ładunku wybuchowego. Każdy mógł też przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Pokazy przygotowali ratownicy medyczni związani z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji. Od godziny do późnego wieczora na scenie zaprezentował się m.in. zespół Test z Tarnowa, męski chór Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Na terenie imprezy nie mogło zabraknąć również stoiska SKOK PIAST. Licznie przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą naszej Kasy i otrzymać drobny upominek. Anna Wereszczak

4 4 Aktualności SKOK PIAST zadzwoń Polacy ufają SKOK-om Z badań przeprowadzonych przez TNS Pentor wynika, że ponad 91 procent członków SKOK-ów ma zaufanie do instytucji, której powierzyło swoje oszczędności. Bankom ufa 76 procent klientów. Badania przeprowadzone zostały na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego w pierwszej połowie 2012 roku. Masz to pewne jak w banku, Będzie zrobione na bank. W potocznym języku podobne zwroty funkcjonują od lat, ponieważ w ogólnej świadomości utrwalił się stereotyp, że banki z definicji są (a może już raczej były?) instytucjami zaufania publicznego. Tymczasem nie dla wszystkich klientów banków są one synonimem pewności i bezpieczeństwa, ponieważ bankom ufa zaledwie 76% ich klientów. To mało w porównaniu z zaufaniem członków SKOK-ów do swoich Kas (91%), a nawet klientów parabanków do parabanków (85%). Wyniki zostały opublikowane w raporcie Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego. W trakcie badań przeprowadzono 472 wywiady wśrod klientów: banków, SKOK-ów i innych, niebankowych instytucji finansowych. Gwarancja Jak wynika z analizy, konsumenci dysponują pewną wiedzą na temat gwarancji finansowych, jakie posiadają instytucje, z usług których korzystają. Klienci banków za gwaranta ich oszczędności uznawali między innymi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale także gwarancje Skarbu Państwa i Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie SKOK-ów dostrzegli także dodatkowy, osobny system zabezpieczeń, którym dysponują Kasy. Zwrócili też uwagę na troskę o dobre imię tych instytucji oraz zgromadzony dotychczas kapitał. Zastanawiać się nad bezpieczeństwem oszczędności to jedno, a mieć wątpliwości, czy w razie problemów uda się je odzyskać, to drugie. Pod tym względem banki wypadają gorzej od konkurencji. Tylko 4 proc. klientów SKOK ma wątpliwości, czy w razie upadłości kasy odzyska powierzone jej pieniądze. W przypadku banków aż 11 proc. deponentów spodziewa się, że w przypadku plajty nie odzyska pieniędzy, chociaż lokaty do równowartości 100 tys. EUR (czyli prawie wszystkie detaliczne w Polsce) objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Takich gwarancji nie posiadają instytucje parabankowe. Odporność 81 proc. klientów banków, 90 proc. członków SKOK-ów oraz 77 proc. klientów parabanków nie słyszało o jakiejkolwiek instytucji finansowej w Polsce, która by zbankrutowała w ciągu ostatnich lat. W przypadku SKOK-ów ponad 96 proc. badanych wyklucza możliwość utraty oszczędności powierzonych Kasom. W przypadku banków wskaźnik ten wynosi 89 proc. Zgodnie ze stanem faktycznym, od dnia wejścia w życie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tj. od 17 lutego 1995 r., upadły łącznie 94 banki komercyjne i spółdzielcze. Dokonane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaty Śródków gwarantowanych wyniosły 814,4 mln zł i objęły prawie 319 tys. uprawnionych. Od czasu odrodzenia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce (pierwsza powstała w 1992 roku), nie upadła żadna z nich. Jednocześnie, członkowie SKOKów dysponują wiedzą na temat różnic między spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a bankami. Za najważniejsze uznają ich spółdzielczy charakter, polski kapitał, lepszą ofertę, dostępność dla mniej zamożnych klientów oraz przyjazne nastawienie do członków Kas. Zaufanie Badania zlecone przez KNF pokazują nie tylko duże zaufanie członków SKOK-ów do instytucji, którym powierzyli swoje oszczędności, ale także istotny wpływ polskiego kapitału i realizowanej przez Kasy misji na decyzje konsumentów. Członkowie Kas doskonale rozumieją, że SKOK-i jako instytucje wyłącznie z polskim kapitałem, są nie tylko bardzo bezpieczne, lecz zostały stworzone przede wszystkim po to, by ludziom pomagać, a nie zarabiać. Można też zrozumieć duży kapitał zaufania do banków, bo przez ostatnie kilkanaście lat nie mieliśmy żadnego spektakularnego bankructwa, które mogłoby je nadszarpnąć. Dziwi jednak, że aż 85 proc. klientów ufa innym firmom finansowym, nie podlegającym żadnej kontroli ze strony państwa, a nawet znajdujących się na liście publicznych ostrzeżeń jako prowadzące działalność bankową bez zezwoleń. Wynikami badania przeprowadzonego przez TNS Pentor jest zdumiona Komisja Nadzoru Finansowego, która zleciła sondaż. Dla KNF taki odbiór może być frustrujący, można odnieść wrażenie, że działania komisji zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego w Polsce w opinii klientów nie mają znaczenia. Sukces Wyniki tych badań pokazują, jak poważną lekcję do odrobienia mają banki, a zarazem jak świetnie ze swojego zadania wywiązały się SKOK-i, które odnotowały w ostatnich latach duży sukces. Prawdopodobnie zaufanie w bankach nie odnosi się bezpośrednio do instytucji, lecz osób, z którymi współpracują klienci. Badania wskazują, że jakość obsługi w SKOK-ach wydaje się lepsza. Natomiast zupełnie niezrozumiałe są odpowiedzi klientów parabanków, którzy bezpieczeństwa upatrują w systemie prawa (chociaż żadne przepisy ich nie chronią, chyba że prawo upadłościowe), zasobach majątkowych firmy, której powierzyli pieniądze i kompetencjach zarządów. Ważnym zadaniem banków i SKOKów jest uświadamianie klientom, jaka jest różnica między zabezpieczeniem depozytów w sektorze bankowym i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a jaka (czyli żadna) jest ich ochrona w parabankach. Reasumując: Członkowie SKOK-ów dobrze wiedzą, że mogą polegać na swoich Kasach! Dziękujemy Wam! Mariusz Maj Na podstawie materiałów prasowych TNS Pentor prezentujących wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych (www.knf. gov.pl) Wyniki raportu Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego *: 91% członków SKOK-ów ma zaufanie do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 96% członków SKOK-ów jest przekonana, że w sytuacji upadłości instytucji, z usług której korzysta, odzyska swoje pieniądze; 100% członków Kas uważa uzyskane w nich informacje za wiarygodne; 97% członków Kas uważa, że informacje te pomagają w podjęciu decyzji; 77% osób korzystających z usług Kas dostrzega różnice między SKOK-ami a bankami komercyjnymi; 52% członków SKOK-ów wybrało Kasy ze względu na wysokość oprocentowania lokat i depozytów. * Wyniki badania TNS Pentor Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego przeprowadzonego na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego.

5 Karta VISA zło konieczne, czy wygodny plastik? Część II W poprzednim numerze został przybliżony temat kart funkcjonujących na naszym rynku, podstawowe zasady bezpieczeństwa, krótka historia kart oraz ich rodzaje. Kontynuujemy ten temat. Co jest na karcie? Każdy z nas z pewnością miał już kartę w ręku, ale nie zastanawiał się nad tym, jakie informacje są w niej zaszyfrowane i co takiego mieści się w tym małym kawałku plastiku. Karta wykonana jest z masy plastycznej o wymiarach 54 mm x 86 mm. Jest własnością wystawcy (instytucji finansowej, systemu), a posiadaczowi służy do regulowania płatności. Na karcie są: cechy, tj. logo, hologram, numer początkowy, oznaczenie dodatkowe; dane okaziciela posiadacza karty; data ważności karty; pasek magnetyczny z naniesionymi danymi o karcie i jej okazicielu (do odczytu przez elektroniczne terminale POS); coraz częściej pojawia się mikroprocesor, który w przyszłości wyprze zapis na karcie magnetycznej; pasek do podpisu (z dodatkowymi zabezpieczeniami); oznaczenie lokalności bądź międzynarodowości karty; czasami jest zdjęcie właściciela, wybrany szablon bądź wybrane przez zamawiającego dowolne zdjęcie; informacje od wystawcy (czyją własnością jest karta, co robić w przypadku zagubienia); dane charakterystyczne dla systemów, np. pewien określony dla danej karty algorytm cyfr. Karta VISA w SKOK PIAST to: możliwość płacenia bez prowizji za nabywane towary lub usługi (np. w supermarkecie, w sklepie, na stacji benzynowej); bezpieczne zakupy (nie musisz nosić gotówki, dokonując płatności, wymagany jest znany tylko tobie kod PIN lub podpis potwierdzający zakup); swobodny dostęp do twoich pieniędzy dzięki sieci bankomatów SKOK24 nie pobieramy opłaty za wypłatę gotówki; możliwość wypłaty również w innych bankomatach oznaczonych logo VISA; płacąc kartą, możesz wypłacać gotówkę (cashback). Nie trać czasu na stanie w kolejce do bankomatu, która jest szczególnie długa około 10. kaźdego miesiąca Już dzisiaj sprawdź czy sklep, w którym robisz zakupy oferuje usługę cashback i wypłacaj bez prowizji pieniądze (nawet 200 zł) podczas płacenia za zakupy. Co więcej: możliwość korzystania z nieoprocentowanej linii pożyczkowej. Masz stały dostęp do dodatkowych pieniędzy raz podpisujesz umowę, a z limitu korzystasz, kiedy chcesz. Dodatkowo, płacąc kartą możesz korzystać z nieoprocentowanej linii pożyczkowej. możliwość otrzymania dodatkowej karty dla wybranej przez ciebie osoby. Jak otrzymać naszą kartę? Krok 1. Przyjdź do SKOK PIAST, złóż wniosek o wydanie karty. Krok 2. Odbierz otrzymaną pocztą na wskazany adres przesyłkę z kodem PIN. Krok 3. Kilka dni później odbierz otrzymaną pocztą na wskazany adres przesyłkę z kartą VISA. Krok 4. Aktywuj kartę (wykonaj dowolną transakcję w bankomacie lub terminalu z wykorzystaniem PIN albo zadzwoń i aktywuj ją w Centrum Kart SKOK). Krok 5. Dowolnie korzystaj z karty. W trosce o twoje bezpieczeństwo Karta wydawana jest na okres 4 lat. Po tym czasie jest automatycznie wznawiana z tym samym numerem oraz tym samym PIN (o ile umowa nie została wypowiedziana). Posiadacz rachunku sam ustala dzienny limit wypłat gotówkowych oraz limit transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartą VISA (maksymalnie zł). Karta powinna zostać wymieniona, jeżeli dane na karcie nie są prawidłowe oraz jeśli ulegną zmianie (np. na skutek zmiany nazwiska). Wszelkie zmiany danych osobowych, adresowych i danych do kontaktu powinny być niezwłocznie zgłoszone. Należy zastrzec kartę w przypadku zgubienia karty lub PIN; utraty karty lub PIN w wyniku kradzieży lub podejrzenia nieuprawnionego użycia; zagubienia lub uszkodzenia przesyłki zawierającej kartę bądź PIN; zniszczenia karty. Kartę można zastrzec, dzwoniąc do Centrum Kart SKOK pod numer telefonu: Dzwoniąc do Centrum Kart SKOK, pracownik, celem weryfikacji tożsamości dzwoniącego, zada kilka dodatkowych pytań. Z chwilą zgłoszenia następuje nieodwołalne zablokowanie możliwości dokonywania operacji przy użyciu karty. Każde zgłoszenie powinno być dodatkowo potwierdzone pisemnie lub osobiście w oddziale SKOK PIAST. Porady SKOK PIAST 5 Karta w SKOK PIAST jest ubezpieczona. Posiadacz karty nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane przy jej użyciu od momentu zgłoszenia jej utraty, jak również za operacje dokonane nie wcześniej niż 24 godziny przed tym zgłoszeniem. Za operacje dokonane wcześniej niż 24 godziny przed zgłoszeniem utraty karty posiadacz rachunku odpowiada do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro. Co zrobić, gdy np. karta nie działa, bankomat nie wypłacił pieniędzy a na koncie środki zostały zablokowane? Można złożyć reklamację. W przypadku stwierdzenia: wad karty mających wpływ na jej prawidłowe użytkowanie (uszkodzenia karty); niezgodności danych uwidocznionych na karcie z treścią wniosku o wydanie karty; niezgodności w otrzymanym zestawieniu operacji na rachunku, do którego wydana jest karta (kwestionowane operacje, błędne rozliczenie) posiadacz (użytkownik) karty składa reklamację w SKOK PIAST. Reklamacja powinna być złożona na określonym drukach. A w przypadku kradzieży, zagubienia należy dostarczyć odpowiednie potwierdzenie z policji. Małgorzata Wyród Przy tworzeniu artykułu wykorzystano fragmenty zamieszczone na Reklama

6 6 Reklama SKOK Ubezpieczenia zadzwoń Ubezpieczenie mieszkania przynosi korzyści Kolei losu nie da się przewidzieć. Możemy jednak zapewnić sobie ochronę i poczucie bezpieczeństwa na wypadek zdarzeń losowych. Pomoże nam w tym odpowiednia polisa mieszkaniowa. Większość z nas nie ubezpiecza swoich nieruchomości. Zaledwie 19 proc. Polaków wykupiło w 2010 roku ubezpieczenie mieszkania wynika z badań GFK Polonia. Najnowsze raporty dotyczące rynku ubezpieczeń również nie wskazują na zmianę tej sytuacji. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku nie nastąpił, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znaczący wzrost liczby polis od ognia i innych żywiołów mówi Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń. Liczba takich ubezpieczeń zwiększyła się rok do roku zaledwie o 1,79 proc. Z drugiej strony przy okazji trąb powietrznych mieliśmy sygnały, że liczba ubezpieczonych trochę wzrosła. Ale tylko trochę. Tymczasem odpowiednio dobrana polisa mieszkaniowa pozwoli nam uniknąć niepotrzebnego stresu i uchronić nasz majątek przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak m.in.: pożar, powódź, huragan, kradzież, zniszczenia spowodowane przepięciem elektrycznym. To ważne, choćby ze względu na fakt, iż w Polsce do lat mamy do czynienia z różnego rodzaju zawirowaniami klimatycznymi. Wystarczy choćby wspomnieć gwałtowne wichury, deszcze oraz burze, które nawiedziły tego lata nasz kraj, powodując zniszczenia w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz w uprawach rolnych. Polacy mają tendencję do lekceważenia potencjalnych zagrożeń twierdzi Iwona Kondracka, dyrektor Działu Rozwoju i Wsparcia Sprzedaży SKOK Ubezpieczenia. Często wychodzimy z założenia, że nieszczęśliwy wypadek nie dotknie właśnie nas. Owszem, słyszymy w mediach bądź od znajomych o ludziach, którzy w wyniku fatalnego zbiegu okoliczności tracą cały dorobek swojego życia i skazani są na opieszałą i niewystarczającą pomoc państwa. Zbyt rzadko jednak wyciągamy z takich informacji właściwe wnioski. Ochrona na co dzień Polisa mieszkaniowa to nie tylko poczucie bezpieczeństwa. To również wsparcie w sytuacjach, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Usługa assistance, czyli pomoc w nagłych przypadkach, dołączona do ubezpieczenia uprawnia nas do skorzystania z pomocy hydraulika, ślusarza, szklarza bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W naszej ofercie polisa mieszkaniowa wzbogacona jest o pakiet Assistance w Domu umożliwiający klientowi skorzystanie z usług specjalistów na koszt ubezpieczyciela dodaje Iwona Kondracka. Ubezpieczyciel dysponuje listą odpowiednich fachowców nie musimy szukać ich na własną rękę. Rozliczenie faktur za wykonaną usługę również nie będzie zaprzątać naszych myśli wszystkim zajmuje się ubezpieczyciel. W ramach polisy mieszkaniowej oferowanej przez SKOK Ubezpieczenia możemy również skorzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności w życiu prywatnym, czyli popularnego OC. Dzięki niemu nie musimy się martwić o stresujące często sytuacje, które nie wynikają z naszej winy, a których kosztami możemy zostać obciążeni. Szyba wybita przez nasze dziecko grające w piłkę? Samochód sąsiada zarysowany podczas jazdy na rowerze? To już nie jest problem. Koszty koniecznych napraw poniesie ubezpieczyciel. Niewielki wydatek Przed zakupem polisy mieszkaniowej powstrzymuje nas przede wszystkim konieczność poniesienia kosztów. W naszym mniemaniu wysokich. Jednak roczne ubezpieczenie, które chroni nasz majątek na wypadek pożaru i następstw klęsk żywiołowych możemy kupić, wydając mniej niż 200 zł. Choć oczywiście trzeba wspomnieć, że koszt polisy zależy od wartości mieszkania i zakresu ochrony. Żeby wiedzieć, jaki jest ten zakres, a zarazem mieć pewność, że otrzymamy odszkodowanie, warto poświęcić czas na lekturę Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (tzw. OWU), które dołączone są do każdej polisy. O korzyściach płynących z posiadania polisy mieszkaniowej eksperci SKOK Ubezpieczenia regularnie przypominają przy okazji różnego rodzaju inicjatyw edukacyjnych, takich jak realizowana wspólnie z Faktem akcja Twoje miasto Twoimi oczami. Mobilna redakcja Faktu wraz z przedstawicielami Towarzystwa odwiedzała mieszkańców pięciu miejscowości, przedstawiając im zalety ubezpieczenia i korzyści płynące z zakupu polisy. Dzięki obecności wyposażonych w tablety ekspertów SKOK Ubezpieczenia, osoby zainteresowane, na miejscu, bez zbędnych formalności mogły nabyć dostosowaną do swoich potrzeb polisę. Na co dzień zawarcie umowy ubezpieczeniowej to również łatwy proces. Szukając korzystnej i dopasowanej do naszych potrzeb oferty, warto zajrzeć na stronę lub zadzwonić pod numer Osoby, które cenią sobie kontakt osobisty mogą odwiedzić placówkę SKOK-u lub umówić się z przedstawicielem SKOK Ubezpieczenia, który zawsze służy radą i pomoże dobrać odpowiednią ofertę. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo jest dziedziną życia, gdzie warto polegać na sprawdzonym i zaufanym partnerze.

7 Lokaty w SKOK PIAST dobry wybór Po upadku gdańskiego parabanku Amber Gold i kłopotach klientów, którzy złożyli tam swoje środki na pewno wiele osób oszczędzających wróci do standardowych lokat. Nie kuszą one tak wysokim oprocentowaniem, ale zapewniają gwarancję bezpieczeństwa i oczekiwany zysk w określonym czasie. Aby jak najlepiej dopasować lokatę do naszych potrzeb, należy najpierw poznać najważniejsze czynniki, które wpływają na atrakcyjność danej oferty. O wyborze oferty może zdecydować zabezpieczenie depozytów, oprocentowanie czy termin zapadalności. Lokaty w SKOK PIAST to dobra alternatywa. Depozyty złożone w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych są chronione przez Program Ochrony Depozytów prowadzony przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (pełni funkcje nadzorcze) i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpiecza wszystkie oszczędności zgromadzone w SKOK-ach). SKOK PIAST posiada polisę ubezpieczeniową. Jest to zbiorowe ubezpieczenie depozytów do EURO. Oznacza to, że klienci mają gwarancję zwrotu 100% swoich depozytów do tej kwoty. SKOK PIAST posiada bogatą ofertę depozytową. Od lokat jednodniowych po lokaty trwające trzy lata, a w przypadku RSO Plus nawet pięć lat. Najbardziej popularnymi są lokaty kwartalne, półroczne oraz roczne. Czas, na jaki jesteśmy skłonni zamrozić środki pieniężne warunkuje wysokość możliwego do osiągnięcia zysku z odsetek. Oprócz gwarancji bezpieczeństwa i terminu zapadalności istotną cechą lokat jest ich oprocentowanie, które może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe nie ulega zmianom przez cały okres trwania lokaty. Oprocentowanie zmienne jest uwarunkowane sytuacją na rynku finansowym, a w głównej mierze zależy od stóp procentowych oraz ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Nasi Klienci posiadają obecnie różnorodne możliwości, aby na bieżąco pomnażać zgromadzony kapitał. Dla tych inwestorów, którzy przeznaczają na lokatę dużą ilość gotówki, na dłuższy termin posiadamy LOKATĘ DY- NAMICZNĄ. Odsetki w tym wypadku wzrastają wraz z wydłużaniem się czasu. Oprocentowanie zwiększa się co miesiąc. Klient może wycofać się z takiej formy oszczędzania, zachowując proporcjonalne do czasu odsetki. Tego typu lokata zakładana jest w naszej Kasie na maksymalny okres 8 miesięcy. LOKATA REN- TIERSKA to produkt przeznaczony dla osób, które chcą uzyskiwać systematyczne dochody ze zgromadzonych do tej pory oszczędności. Polega to na tym, że podstawowa kwota, jaką dysponujemy, zostaje wpłacona na lokatę terminową, a naliczane odsetki nie podlegają kapitalizacji, lecz są stawiane do dyspozycji właściciela rachunku. Zaletą tego produktu jest to, że ilość naszych oszczędności pozostaje na niezmienionym poziomie, natomiast my mamy do dyspozycji środki, które można wykorzystać na dodatkowe przyjemności. Kolejną ciekawą ofertą jest eloka- TA, skierowana do Klientów SKOK PIAST, którzy mają dostęp do swoich środków poprzez internetową usługę eskok. Pozwala ona na założenie lokaty za pośrednictwem internetu. Posiada wyższe oprocentowanie w porównaniu z lokatami tradycyjnymi. Ponadto ulega automatycznemu przedłużeniu na taki sam okres, rodzaj oprocentowania, zasady kapitalizacji. Jednak nim zdecydujemy się na najkorzystniejszą w danej sytuacji finansowej lokatę, warto poradzić się doradcy finansowego, w każdym oddziale SKOK PIAST lub skorzystać ze strony internetowej gdzie przedstawione są szczegółowo oferty lokat wraz z oprocentowaniem. Alicja Nowakowska SKOK PIAST ma w swojej ofercie atrakcyjnie oprocentowane pożyczki, których zabezpieczeniem jest ubezpieczenie. Klienci nie są świadomi korzyści płynących z takiego zabezpieczenia, często chcą z niego zrezygnować. Nie wiedzą, że w razie ich śmierci (cóż, niestety wbrew naszej woli wypadki się zdarzają ) zostawiają najbliższych w wielkim bólu, ale także z długiem, który trzeba spłacić. Jednak wystarczy skorzystać z ubezpieczenia Promesa Superkomfort oferowanego przez SKOK. Jak już sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie to gwarantuje komfort spłaty w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenia. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy pożyczkobiorca bez względu na wiek. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przy minimum formalności. Wystarczy podpisać deklarację zgody na przystąpienie do ubezpieczenia. Dla pożyczek powyżej zł wypełniamy ankietę medyczną, w której udzielamy odpowiedzi na jedno proste pytanie. Skutkiem nieszczęśliwego wypadku nie musi być śmierć pożyczkobiorcy, lecz także całkowita niezdolność do pracy. Pożyczkobiorca może utra- Porady SKOK PIAST Czy warto skorzystać z ubezpieczenia pożyczki? 7 cić wtedy źródło dochodu lub dochody zmniejszają się i nie ma możliwości spłacania rat pożyczki. Przed takimi skutkami także możemy się zabezpieczyć. Rozwiązaniem jest skorzystanie z ubezpieczenia Atut. Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Dość często likwidowane są stanowiska pracy, co wiąże się ze zwolnieniami. Utrata źródła dochodu powoduje, jest nam ciężko utrzymać siebie i swoje rodziny, a co dopiero spłacać raty pożyczki. Dlatego pożyczkobiorca może też skorzystać z ubezpieczenia Superetat, które swym zakresem obejmuje ryzyko utraty pracy przez ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenia można zawierać w pakiecie, łącząc na przykład Superkomfort z Atutem lub Superkomfort z etatem. Przy niewielkich kosztach zyskuje się spokój swój i swojej rodziny, co jest bez wątpienia bezcenne. Korzystając z pakietów ubezpieczeń, zyskujemy też niższe oprocentowanie pożyczki oraz niższą prowizję. Odpowiedź na postawione na początku tekstu pytanie jest bardzo prosta i brzmi: Tak, zdecydowanie warto korzystać z ubezpieczeń w SKOK PIAST. Dominika Urbaniak Reklama

8 8 Porady SKOK PIAST zadzwoń Akademia Dostępne Finanse Narodowego Banku Polskiego Społeczeństwo polskie w dalszym ciągu niechętnie korzysta z usług oferowanych przez szeroko rozumiane instytucje finansowe (banki, banki spółdzielcze, SKOK-i i inne). Wiele osób, w szczególności mieszkańców mniejszych miast i wsi, ciągle nie posiada rachunku bankowego, karty płatniczej i realizuje swoje płatności w sposób gotówkowy. Tłumaczą oni taki stan rzeczy niskimi zarobkami, brakiem zaufania do kart płatniczych i przelewów elektronicznych. W celu rozpowszechniania informacji o usługach bankowych i instrumentach obrotu bezgotówkowego we wszystkich regionach Polski, Narodowy Bank Polski startuje z nową inicjatywą Akademią Dostępne Finanse. W latach w oddziałach banku centralnego raz na kwartał będą odbywać się spotkania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości korzyści płynących z wykorzystywania bezgotówkowych form realizacji transakcji. Pracownicy oddziałów Narodowego Banku Polskiego będą nawiązywać współpracę z autorytetami ze społeczności lokalnych i dzięki takiej współpracy będą mogli bezpośrednio dotrzeć do środowisk charakteryzujących się niskim stopniem ubankowienia. Owi ambasadorzy będą mieli za zadanie aktywizację i zachęcanie do korzystania z produktów bankowych osób starszych, niepełnosprawnych, mieszkańców mniejszych miast i wsi czy osób o niskich dochodach, gdyż najczęściej te osoby są narażone na stan wykluczenia finansowego. Trzeba będzie pokazać społeczeństwu, jak wiele korzyści może płynąć choćby z płatności bezgotówkowych. Poczynając od przelewów elektronicznych, które są znacznie tańsze (a często nawet bezpłatne) niż realizacja płatności za media np. w placówce Poczty Polskiej, a na płatnościach kartami płatniczymi kończąc. Należy także podkreślić, iż tego typu transakcje są bardzo bezpieczne i szybkie. Płacąc kartą płatniczą, musimy podać PIN i autoryzować przeprowadzenie danej transakcji. Podobnie jest w sytuacji wypłacania środków w bankomacie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że gdy portfel zostanie zgubiony z gotówką, zwykle ponosimy tę stratę w całości, gdy jednak zgubimy kartę, tracimy kawałek plastiku nieprzydatny drugiej osobie (oczywiście, trzeba pamiętać o zastrzeżeniu karty płatniczej), a nasze środki finansowe będą bezpieczne. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku kradzieży (rabunku), gdy naszym zamiarem była gotówkowa płatność za dobra czy usługi. Często bezpowrotnie tracimy nasze środki, a mogłoby w ogóle do tego nie dojść, gdybyśmy skorzystali z przelewu elektronicznego. Zastanówmy się czasem nad ryzykiem przenoszenia gotówki firmy transportujące środki są wyszkolone do tego celu, uzbrojone i ubezpieczone, a my? Po co się narażać, swoje zdrowie, życie, oszczędności? Lepiej zlecić przelew. Trzeba liczyć się jedynie z tym, że nie zawsze taki przelew dojdzie do adresata w tym samym dniu roboczym (choć w przypadku dyspozycji wydanych przed południem, często tak się dzieje). Chcę także podkreślić, iż pracownicy SKOK PIAST starają się często proponować członkom bezgotówkowe rozwiązania, zachęcać ich do aktywnego korzystania z kart płatniczych. W zamian za transakcje gotówkowe proponujemy przelewy elektroniczne (przelew środków w celu założenia lokaty, przelew środków z zamykanych lokat terminowych, przelew środków z udzielonej pożyczki ect). Oferujemy rozwiązania i czekamy na aprobatę takich form realizacji dyspozycji. Tematyką wykluczenia finansowego interesuje się już wiele instytucji. Prowadzą one działania edukacyjno-promocyjne, przedstawiają korzyści transakcji bezgotówkowych i zachęcają do korzystania z najlepszych rozwiązań. Nawet Komisja Europejska w zaleceniu z lipca 2011 roku zwraca uwagę na potrzebę stworzenia rachunku bankowego, który będzie tani lub bezpłatny, a przy tym oferujący niezbędny zakres usług. Opracowaniem takiej rekomendacji zajął się powołany zespół przy Związku Banków Polskich. Warto podkreślić, że Narodowy Bank Polski oprócz opisywanej w tym artykule Akademii, aktywnie działa na szczeblu centralnym w celu zmniejszenia stawek opłat kartowych (opłat interchange). Dzięki tym posunięciom, konsument będzie mógł dokonywać płatności bezgotówkowych przy użyciu karty w większej liczbie punktów handlowo-usługowych w Polsce i niezależnie od wysokości kwoty transakcji. *Materiały edukacyjne i szczegółowe informacje nt. Akademii Dostępne Finanse dostępne są na stronie internetowej Piotr Łosik Dlaczego warto wybrać SKOK? W tradycyjnych bankach zarządzanie skierowane jest na maksymalizację zysków. Niestety, cel ten często jest sprzeczny z celami swoich klientów, którzy chcą cieszyć się niskimi opłatami i możliwie najlepszą obsługą klienta. W celu zapewnienia wysokiego poziomu usług banki narzucają proporcjonalne do tego poziomu ceny. Zgodnie ze statutem działalność SKOK w przeciwieństwie do banków, nie jest nastawiona na zysk, a pomoc swoim członkom. W SKOK-ach, ze względu na wyjątkową strukturę członkostwa, każda osoba ma równe prawa głosu w decyzjach podejmowanych przez zgromadzenia członkowskie, a wszystko to, aby pomóc sobie nawzajem. Innymi słowy, cele członkowskie nie są sprzeczne z ideą zarządzania. Dlatego SKOK-i mają więcej możliwości, aby zapewnić niskie stawki, opłaty oraz doskonałą obsługę swoich klientów. 1. Każdy członek jest priorytetem. W odróżnieniu od korporacyjnych banków, SKOK-i działają w interesie swoich członków, a nie akcjonariuszy. To dlatego większość tych instytucji może oferować znacznie lepszą obsługę klienta, ponieważ zrobią, co w ich mocy, aby uszczęśliwić osoby zainteresowane. SKOK-i według swoich statutów, nie koncentrują się na zwrotnym zysku, a na zapewnieniu członkom wysokiego poziomu usług, konkurencyjnych cen i ofert szytych na miarę. 2. Niskie opłaty. Banki korporacyjne posiadają wysokie opłaty za utrzymanie konta, prowizje od kredytów czy produktów oszczędnościowych. SKOK-i natomiast obniżają ceny swoich produktów, oferując bardzo niskie lub wręcz zerowe opłaty np. za czynsz czy prąd. 3. Niższe opłaty od produktów bankowych. SKOK-i oferują zwykle niższe opłaty na podstawowych transakcjach. Nieważne, czy jesteśmy zainteresowani otwarciem konta oszczędnościowego lub nowego konta rozliczeniowego, SKOK może zaoferować najlepsze i najtańsze produkty finansowe. 4. Niskie stopy procentowe. SKOK-i oferują zwykle niższe oprocentowanie kredytów konsumenckich i hipotecznych niż banki komercyjne. Warto pamiętać, że SKOK-i są spółdzielniami działającymi na rzecz swoich członków, dlatego też nie zamierzają podnieść opłat tylko dla osiągnięcia własnych zysków. 5. Bezpieczne fundusze. Depozyty w SKOK-ach ubezpieczone są nawet do euro. Członkowie nie muszą więc martwić się o utratę pieniędzy. SKOK-i gwarantują zwrot 100% depozytów, a pieniądze członków chronione są w takim samym stopniu, co depozyty ulokowane w bankach. 6. Mniej restrykcyjne wymagania kredytowe. Warto rozważyć złożenie wniosku o pożyczkę za pośrednictwem SKOK-ów, ponieważ każdy z nich posiada mniej surowe wymogi kwalifikujące do ubiegania się o kredyt i jest skłonny do współpracy, nawet gdy pożyczkobiorca posiada niską ocenę zdolności kredytowej. 7. Polski kapitał. SKOK-i to polskie instytucje finansowe, posiadające polski kapitał. W związku z tym, żaden zagraniczny kryzys nie jest im straszny. Natalia Zajas

9 Konsument i jego prawa 9 Piramida finansowa czy warto ryzykować? Co pewien czas środki masowego przekazu bombardują nas informacjami na temat firm, które wykorzystując luki w prawie, kuszą konsumentów łatwym i pewnym zyskiem bez ryzyka i zbędnych formalności. Konsumenci, wabieni perspektywą zysku, jaki wygenerować mają udane transakcje inwestycyjne, dokonywane najczęściej w instrumenty finansowe czy nieruchomości, z ufnością lokują swoje oszczędności. Niejednokrotnie zdarzają się firmy, które oferują swoim klientom coś na kształt lokat o korzystniejszym oprocentowaniu, nie będąc przy tym bankami czy instytucjami uprawnionymi do ich udzielania. Bardzo często okazuje się, że firmy te działają na zasadzie tzw. piramidy finansowej, naruszając tym samym obowiązujące przepisy prawa. Jak zatem uchronić się przed taką działalnością i na co zwrócić uwagę, chcąc bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? To pytania, nad którymi warto się zastanowić, zanim oddamy swoje oszczędności w obce ręce. Czym jest piramida finansowa? W swej najprostszej postaci piramida finansowa jest niczym innym, jak strukturą finansową, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat dokonywanych przez kolejnych uczestników, dołączających do tej struktury później, a przez to stojących niżej. Mechanizm działania piramidy finansowej polega na pozyskiwaniu przez ich założycieli jak największej liczby uczestników, którzy zachęceni obiecywanymi zyskami wpłacają pieniądze organizatorom. Konstrukcja piramid bazuje zatem na konieczności przyciągania nowych klientów, co w dalszej perspektywie powoduje, że są one skazane na upadek. Czy na tak skonstruowanej piramidzie finansowej można zarobić? Oczywiście, że można. Problem polega jednak na tym, że na piramidzie zarabiają jedynie jej założyciele i ewentualnie osoby, które jako pierwsze do tej piramidy się przyłączyły. Cała reszta narażona jest na ryzyko utraty zainwestowanych środków, bowiem z każdym kolejnym etapem rozrostu przedmiotowej piramidy szanse na pomnożenie zysku stają się coraz mniej realne. System bowiem wymaga lawinowego dopływu nowych uczestników, a przecież możliwości takie są ograniczone, gdyż na pewnym etapie rozrastania się piramidy, aby doczekać obiecanego zysku liczba jej uczestników musiałyby być większa od światowej populacji. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż nie każda struktura kształtem przypominająca piramidę jest nielegalna. Od piramidy opisywanej wyżej odróżnić bowiem należy tzw. marketing wielopoziomowy. Polega on na sprzedaży bezpośredniej rzeczywistych towarów, tj. kosmetyków, witamin czy też przedmiotów gospodarstwa domowego w ramach rozbudowanej sieci dystrybucji. W strukturze marketingu wielopoziomowego zysk generowany jest wprawdzie przez finalnego sprzedawcę, a później dzielony w ustalonej proporcji między tego sprzedawcę i jego zwierzchników. Jednakże w odróżnieniu od piramid finansowych taka struktura sprzedażowa nie zarabia na samym pozyskiwaniu kolejnych jej członków (sprzedawców), lecz zysk pochodzi właśnie ze sprzedaży wspomnianych wyżej towarów. Jak prawo normuje problematykę piramid finansowych? Kwestia ta została uregulowana w 2002 r. nowelizacją ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez zdefiniowanie jako czynu nieuczciwej konkurencji, organizowania struktury tzw. sprzedaży lawinowej. I tak, zgodnie z art. 17c przytoczonej wyżej ustawy Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, polegającego na proponowaniu nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie. Tak więc z chwilą wejścia w życie przytoczonego przepisu typowe piramidy finansowe stały się w Polsce nielegalne. Nie oznacza to jednak, że problem został wyeliminowany z rynku finansowego. Wręcz przeciwnie, klasyczna do tej pory konstrukcja piramidy, opierająca się wyłącznie na pozyskiwaniu nowych uczestników, bez konieczności nabywania jakichkolwiek produktów, została zastąpiona jej zmodyfikowaną wersją, gdzie na pierwszy plan wysuwa się właśnie konieczność nabycia jakiegoś produktu czy usługi. Taka przekształcona konstrukcja piramidy finansowej ma na celu odwrócenie uwagi od jej bezprawnego charakteru działania poprzez wykorzystanie obowiązującej regulacji prawnej. Dalsza część bowiem, przytoczonego wyżej art. 17c, przewiduje wyjątek od zasady zakazu organizowania systemu sprzedaży lawinowej pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące przesłanki: 1) korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr i usług; 2) osoba rezygnująca z udziału w systemie sprzedaży ma prawo do odprzedaży organizatorowi systemu za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku firm, które sprzedają produkty czy usługi na zasadzie piramidy finansowej, legalizacja tego procesu jest złudna, gdyż oferowanie konsumentowi wspomnianych produktów czy usług jest jedyną przesłanką realizowaną przez te firmy z pominięciem pozostałych wymogów niezbędnych do tego, aby firma mogła legalnie działać powołując się na obowiązujące przepisy prawa. Jak zatem uchronić się przed firmą, której struktura opiera się na zasadzie piramidy finansowej? Przede wszystkim, zanim powierzymy swoje środki finansowe jakiemuś podmiotowi przedstawiającemu nam ofertę inwestycyjną lub lokacyjną powinniśmy dokonać jego weryfikacji oraz identyfikacji. Podmioty bowiem, które oferują nam usługi finansowe powinny posiadać stosowne zezwolenie wydawane przez polski organ nadzoru nad rynkiem finansowym, czyli Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W przypadku podmiotów gospodarczych w zależności od rodzaju świadczonych usług mogą to być zezwolenia na: prowadzenie działalności bankowej, prowadzenie działalności maklerskiej, prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i poszczególnych funduszy inwestycyjnych, prowadzenie działalności dystrybucyjnej jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, prowadzenie działalności agenta firmy inwestycyjnej. Z kolei osoba fizyczna oferująca nam określoną formę ulokowania środków powinna być licencjonowanym pośrednikiem finansowym tzn.: agentem lub brokerem ubezpieczeniowym, agentem domu maklerskiego, agentem firmy inwestycyjnej. Warto również sprawdzić, kto (jaki podmiot, a być może nawet jaka osoba) w rzeczywistości będzie zarządzał powierzonymi środkami. Szybką i wiarygodną weryfikację podmiotu można przeprowadzić za pomocą strony internetowej KNF: gdzie

10 10 zadzwoń A to Polska właśnie w prawej części strony głównej znajduje się odnośnik pod nazwą Podmioty nadzorowane. Weryfikując status prawny danego podmiotu, warto również zerknąć do działu poświęconego tzw. ostrzeżeniom publicznym. Zamieszczane są tam nazwy działających podmiotów (usystematyzowane według sektorów rynku finansowego), które nie posiadają wymaganych przepisami prawa zezwoleń. Ponadto, zawsze istnieje możliwość zwrócenia się do KNF z zapytaniem dotyczącym podmiotów, wobec których może istnieć podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. W tym celu należy wysłać zapytanie na adres Jeśli natomiast staliśmy się już ofiarą nieuczciwego podmiotu, lub mamy podejrzenie co do jego uczciwości, nie pozostaje nam nic innego, jak niezwłocznie poinformować o tym fakcie nie tylko Urząd KNF, ale także organy ścigania. Można również przekazać stosowną informację Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów jeśli uważamy, iż dany podmiot przekazuje potencjalnym i obecnym już klientom informacje wprowadzające w błąd. Tak więc, zanim powierzymy komuś nasze zaskórniaki w celu ich obfitego pomnożenia w sposób łatwy, szybki i bez żadnego ryzyka pamiętajmy, że nie wszystko złoto, co się świeci. Każda bowiem inwestycja zawsze pociąga za sobą jakieś ryzyko. A jeżeli ktoś nam wmawia, że tak nie jest, to powinniśmy się mocno zastanowić, czy można takiej osobie zaufać i oddać w jej ręce nasze oszczędności. Aneta Moskal-Kluska 50 lat miasta Brzeszcze Wiele miast w Polsce może poszczycić się wielowiekową tradycją, natomiast niewielu z nas wie, że w 2012 roku przypada 50. rocznica nadania praw miejskich miejscowości Brzeszcze. Taka rocznica to idealny moment na odświeżenie historii Miasta i Gminy. Po to, by czerpać z niej naukę i docenić to, co przez lata zostało wypracowane. Brzeszcze i okoliczne wsie założone zostały w okresie średniowiecza na prawie niemieckim. Najstarszą wsią na terenie obecnego miasta i gminy są Jawiszowice. Według źródeł ustalono, że powstanie Jawiszowic datuje się na 1326 rok, natomiast Brzeszcz na rok Od samego początku ludność Brzeszcz trudniła się rolnictwem, hodowlą bydła i owiec. Od końca XV w. bardzo istotne dla tego terenu było prowadzenie gospodarki stawowej, którą zainteresowany był dwór królewski i dzierżawcy. W połowie XIX w. Brzeszczanie wydobywali na Borze (chwili w obecnej jedna z dzielnic Brzeszcz) rudę żelaza, którą wywozili do huty w Węgierskiej Górce. Przełomowym wydarzeniem w dziejach naszej gminy było odkrycie złóż węgla i uruchomienie w 1907 kopalni KWK BRZESZCZE. Spowodowało to naturalny napły w ludzi. Rok 1939 rozpoczął trwający 6 lat okres okupacji. W tym okresie brzeszczanie działali w organizacjach m.in: Związku Legionistów, Związku Strzeleckim, Przysposobieniu Wojskowym czy Lidze Obrony Przeciwlotniczej. Brzeszcze zostały wyzwolone przez wojska radzieckie 27 stycznia 1945 roku. Po tym czasie nastąpił dynamiczny rozwój miejscowosci szczególnie w latach 60. i lipca 1962 Brzeszcze uzyskały prawa miejskie. Gmina Brzeszcze może się pochwalić nie tylko bogatą historią. Na terenie gminy działa Program Natura 2000, którego celem jest utworzenie w krajach Uni Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody i co za tym idzie zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt, ptaków, które uważa sie za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Przyrodnicy wytypowali na terenie Ziemi Oświecimskiej kilka obszarów Natura 2000, a między innymi obszar Stawy w Brzeszczach Nazieleńce (czyt. obok). Osiemnaście lat temu dokładnie roku, na terenie KWK Brzeszcze, rozpoczął swoją działalność Oddział SKOK-u w Brzeszczach. W 1997 roku oddział został przeniesiony z budynku kopalni (tzw. biurowca) do dawnej stołówki Ciekawostki zakładowej. Decyzja ta została wymuszona faktem, że z dnia na dzień powiększała się baza członkowska i należało poprawić warunku obsługi klientów. W kolejnych latach Zarząd podejmował decyzje o otwieraniu w naszej okolicy nowych oddziałów w 1998 powstał Oddział Jawiszowice, w 1999 Oddział Kęty, a w 2000 roku Oddział Andrychów. W oddziale SKOK PIAST na terenie KWK BRZESZCZE pracują (w stałym składzie od 2009 roku) specjaliści ds. kredytów i depozytów: Anna Pawlus, Barbara Micor i Teresa Pachota, a nad całym zespołem czuwa Kierownik Oddziału Sylwia Potyka-Zolich. Każdy z pracowników dysponuje ogromnym doświadczeniem. Dla naszych Klientów zawsze staramy się wybrać atrakcyjną ofertą pożyczkową i depozytową. Nasza współpraca z Klientami odby wa się w miłej, przyjemnej i zawsze profesjonalnej atmosferze. Wynika to z długoletniego stażu pracowników oraz indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Jesteśmy przekonani, że Klienci naszego oddziału są bardzo zadowoleni z faktu, iż jesteśmy dla nich w zasięgu ręki mają łatwy dostęp do naszych usług, ponieważ znajdujemy się na terenie ich zakładu pracy. W tym miejscu chcemy wszystkim naszym Klientom podziękować za wspaniałą współpracę. Za to, że ciągle uczestniczą razem z nami w procesie rozwoju Kasy i stanowią jej najważniejszy element. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pracować dla tak wspaniałych ludzi, którzy znają trud ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Dziękujemy również za wyrozumiałość, gdy coś nie wychodzi tak, jak powinno. Wszystkim naszym Klientom, nie tylko Braci Górniczej, wraz z podziękowaniami przekazujemy tradycyjne pozdrowienie: Szczęść Boże. Sylwia Potyka-Zolich Zgodnie z przekazywaną ustnie tradycją nazwa miasta pochodzi od brzostu, gatunku drzewa z rodziny wiązowatych, który gęsto porastał brzegi rzeki Soły, gdy miasto było lokowane. W chwili obecnej na terenie Brzeszcz rośnie jedynie kilka drzew tego gatunku. Jedynym pozytywnym skutkiem działalności kopalni z przyrodniczego punktu widzenia jest sprowadzenie do Brzeszcz platana klonolistnego. Pierwszy platan został zasadzony przy willi dyrektora tegoż zakładu, gdzie obecnie znajduje się basen Pod platanem. (Źródło: wikipedia.pl)

11 A to Polska właśnie 11 Nazieleńce miejsce magiczne Tym razem zapraszam do cudownego miejsca, jednego z najpiękniejszych w Dolinie Górnej Wisły, do brzeszczańskich Nazieleńców, położonych na terenie powiatu oświęcimskiego. Jest to miejsce magiczne obejmuje las, nadwiślańskie łąki i kilkanaście stawów rybnych o powierzchni ok. 150 ha. Stawy rybne na Nazieleńcach to ekosystemy sztuczne, utworzone i utrzymywane przez człowieka już od XV wieku. Po transakcji wykupu Brzeszcz wraz z całym księstwem oświęcimskim w 1457 roku przez Kazimierza Jagiellończyka, wieś stała się własnością króla polskiego, który osobiście zadbał o rozwój gospodarki hodowlanej na obszarze Brzeszcz. Źródłem wody dla stawów jest Młynówka ciek łączący rzeki Sołę i Wisłę, a same stawy są płytkimi zbiornikami, które są napełniane lub opróżniane w zależności od potrzeb (np. przy odławianiu ryb). Sąsiedztwo trzech ekosystemów: wodnego, leśnego i łąkowego stwarza dogodne warunki do życia i rozwoju wielu ciekawych zwierząt i roślin. Swoje siedliska znalazły tutaj owady, płazy, ptaki i ssaki, a także rośliny leśne, łąkowe, bagienne i wodne. Żyją tu ptaki bardzo rzadkie i zagrożone wyginięciem w skali europejskiej, takie jak między innymi: bąk, rybitwa białowąsa, bocian czarny oraz rośliny objęte prawną ochroną jak grążel żółty i kruszyna pospolita (na stawie Przebór szczególnie okazale prezentują się rośliny pływające, zajmujące dużą powierzchnię tafli wody występuje tutaj m. in. chroniony gatunek grążela żółtego). Niezwykle ciekawą strefę szuwarów tworzą trzcina pospolita, pałka szerokolistna i tatarak zwyczajny, gdzie gnieżdżą się i żerują liczne gatunki ptaków, a wśród gęstej roślinności ukryte są gniazda kaczek, rybitw oraz gęsi. Stawy w większości otoczone są lasem, resztę stanowią nadwiślańskie łąki. Cały teren dostosowany jest dla mieszkańców do celów rekreacyjnych przygotowane są trasy rowerowe, można mile spędzić czas na spacerach oraz uprawiać nordic walking. Na terenie Nazieleniec znajduje się również stadnina koni. Jest to cudowne miejsce do wypoczynku dla każdego z nas. Serdecznie zapraszam. Alicja Nagi

12 12 zadzwoń Polska pierwszych Piastów Henryk Brodaty Przedstawiany był jako książę-wojownik, który wiele lat swojego życia spędził na wyprawach wojennych, niestety nie zawsze pomyślnie dla niego zakończonych. Henryk Brodaty urodził się w 1165 roku, jako piąty (i najmłodszy) syn Bolesława Wysokiego. Nie mógł więc mieć większych nadziei na znaczący spadek po swoim ojcu. Niemniej jednak role trochę się w jego życiu odwróciły, gdy trzej starsi bracia Henryka niespodziewanie zmarli, a czwarty brat dał się ponieść kościelnej karierze. Między 1186 a 1190 rokiem ojciec Brodatego, zdobył dla swojego syna rękę księżniczki Jadwigi z domu bawarskich hrabiów Andechs. Był to rewelacyjny biznes, ponieważ Brodaty zyskał sojusz z cesarzem, od którego łaski zależało jego panowanie. Jak łatwo można się domyślić, wesele z księżniczką Jadwigą było zacnym przyjęciem, przepełnionym barwnymi orszakami i podgolonymi w kształcie grzybka głowami Ślązaków. Dla samego Henryka, księżniczka Jadwiga była dobrą partią ze względu na możliwość objęcia władzy na Śląsku. Pod koniec roku 1201 zmarł Bolesław Wysoki. Henryk, będąc już dojrzałym mężczyzną, przekraczającym granicę czterdziestki, otrzymał po ojcu dzielnicę wrocławską. Jego sytuacja była o wiele lepsza niż ojca, który w przeciwieństwie do Henryka, musiał walczyć o utrzymanie swojego dziedzictwa. Zaraz po przejęciu władzy przez Brodatego, potwierdziło się przysłowie, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu, ponieważ pierwszym jego wrogiem, okazał się wujek Mieszko Plątonogi. Zdaniem Plątonogiego, podziałem władzy na Śląsku powinny rządzić zasady senioratu. Brodaty, nie chcąc rozstrzygać sporu drogą militarną, podarował wujowi dzielnicę opolską i tysiąc grzywien srebra, uzyskując w zamian pełnię praw do władzy we Wrocławiu. Nie był to jedyny konflikt, w jaki zaangażował się opisywany bohater. Między 1202 a 1206 rokiem przekazał on ziemię lubuską Władysławowi Laskonogiemu, otrzymując za to Kalisz. O ile dla Laskonogiego był to profit ze względu na wzmocnienie wpływów w księstwach pomorskich, o tyle dla Brodatego ten handel wymienny nie przyniósł kompletnie żadnych korzyści. Niemniej jednak, parę lat później Brodaty oddał wspomniany Kalisz Władysławowi Odonicowi, pozostając sojusznikiem obu tych zantagonizowanych stron. Prestiż Brodatego znacząco wzrósł podczas przyjęcia, na które zaprosił skłóconego Laskonogiego i Odonica, pomyślnie przeprowadzając arbitraż między wspomnianymi mężczyznami. Poprawie uległy również stosunki księcia poznańskiego z arcybiskupem. Brodaty pokazał się tutaj jako skuteczny i elastyczny władca, uodporniony na skomplikowany świat urazów, rozgoryczeń i interesów rodzinnych. W 1210 r. Brodaty wprowadził na tron krakowski Plątonogiego. Chciał przywrócić zasady senioratu w dawnej formie, ale Plątonogi nagle umarł, a Kościół i możni poparli Leszka Białego na tron. Od tego czasu Brodaty wycofał się z życia politycznego Polski. Dopiero w 1215 roku w trosce o swoje dziedzictwo, przybył na ogólnopolski zjazd książąt w Wolborzu, na którym ustalono przywilej wolborski. Przywilej ten, dał Kościołowi immunitet sądowy i skarbowy, czyli ludność wsi kościelnych podlegała odtąd tylko sądom kościelnym, tym samym płacąc mu podatki. W 1217 roku Władysław Laskonogi, który nie posiadał męskiego potomka, nie chcąc pozostać ostatnim członkiem rodu, adoptował księcia krakowskiego Leszka Białego. Następnie ku zaskoczeniu wszystkich, adoptował też Henryka Brodatego. Z całej tej wesołej trójki, Leszek Biały był najmłodszy, przez co mogłoby się wydawać, że to właśnie on wyciągnie najwięcej korzyści z tej rodzinno-politycznej układanki. I tutaj po raz kolejny Henryk przekonał się, że życie potrafi płatać figle. Niemniej jednak pomiędzy dziećmi Laskonogiego, na krótki czas zapanował rozejm. Tego czasu, z inicjatywy książąt kujawskich i mazowieckich, rozpoczęły się wyprawy krzyżowe do Prus. Przyjmuje się, że to właśnie Henryk Brodaty był pomysłodawcą dla Konrada Mazowieckiego w sprowadzeniu Krzyżaków do Polski. W 1227 roku Leszek Biały zorganizował w Gąsawie zjazd książąt polskich, aby przedyskutować aktualną sytuację w Wielkopolsce, na granicy pruskiej oraz dążenia Pomorza Gdańskiego do bycia niezależnym krajem. Niestety, zjazd uzyskał odwrotny od zamierzonego, cel. Armia księcia pomorskiego Świętopełka, wtargnęła na teren obradujących, krwawo się z nimi rozprawiając. Leszek Biały zmarł, natomiast Brodaty, został ciężko ranny.

13 Rozrywka 13 Układ sił w Polsce po raz kolejny uległ drastycznym zmianom. Henryk Brodaty, chcąc wtedy sięgnąć po Kraków, stanął na arenie politycznej ponownie jako wróg tym razem Konrada Mazowieckiego. Przez kilka kolejnych lat bezustannie walczyli między sobą o to nadwiślańskie miasto. Na początku lat trzydziestych XIII wieku w rękach Brodatego znajdował się nie tylko cały Śląsk, ale i spora część Małopolski. Jedną z głównych przyczyn było tutaj przejęcie opieki nad wdową po zmarłym księciu Kazimierzu Opolskim i jego nieletnimi synami. Henryk Brodaty uchodził za osobę głęboko wierzącą. Niemniej jednak został on ekskomunikowany przez głęboki konflikt z Kościołem. Arcybiskup Perła i biskup wrocławski Tomasz, oskarżyli Brodatego o łamanie swobód gospodarczych Kościoła, przez co został on obłożony klątwą. Niestety Henryk nie doczekał się ostatecznego rozstrzygnięcia tego sporu oraz zdjęcia klątwy, umierając 19 marca 1238 roku na zamku w Krośnie. Mimo ciążącej na nim ekskomuniki, został pochowany w ufundowanym przez siebie samego klasztorze w Trzebnicy, pierwszym w Polsce zakonie żeńskim. Henryk Brodaty pozostał w pamięci swoich podwładnych jako dobry gospodarz i fundator kościołów. Prawie 40 lat rządów króla sprawiło, że Śląsk stał się najbogatszą dzielnicą w Polsce. Przeprowadzona została również reforma monetarna, zapewniając nowy dopływ pieniędzy. Osobistym znakiem Brodatego był półksiężyc z szerokim krzyżem pośrodku. Do dzisiaj zachował się on w białym kolorze na piersiach czarnego orła w herbie śląskim, a w pełnej postaci widnieje on w herbie Wrocławia. Natalia Zajas Ludzie listy piszą redakcja odpowiada Droga Redakcjo! Jestem klientem SKOK PIAST już od wielu lat. Posiadam konto osobiste IKS PLUS, gdzie wpływa moje wynagrodzenie. Mam zobowiązania w innych instytucjach finansowych, np. karty kredytowe, debet i pożyczkę, którą wziąłem na zakup samochodu. Jakie warunki muszę spełniać, by móc otrzymać pożyczkę na spłatę tych zobowiązań i otrzymać niewielką kwotę do ręki? Witold z Wrocławia Pozytywny recykling rzeczy używanych Każda rzecz ma swojego właściciela. Niezależnie od tego czy jest ona jeszcze w sklepie, dostępna do sprzedaży i sprawna, czy jest nam nieprzydatna lub nadaje się na wysypisko śmieci. W szczególności warto o tym pomyśleć, gdy zamierzamy wyrzucić używane (nawet niesprawne) przedmioty. Często, dzięki odrobinie chęci w poszukiwaniach osób potrzebujących zyskamy tylko i aż ludzką wdzięczność. Czasem też się zdarzy, że wpadnie nam w ręce jakiś pieniądz lub np. dobra kawa. Jednak najważniejsze w tym miejscu jest to, że często możemy zaoszczędzić swoje środki lub czas. Czytelnik zapyta jak to zrobić? Czy można coś zyskać dzięki bezużytecznym przedmiotom? Tak, jest to możliwe. Trzeba być zorientowanym i wiedzieć, gdzie się ogłaszać, gdzie można coś dostać za niepotrzebny nam sprzęt. Gdy nasz telewizor przestanie działać, Panie Witoldzie. W SKOK PIAST posiadamy w ofercie pożyczkę konsolidacyjną przeznaczoną na spłatę wszystkich zobowiązań finansowych zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Dodatkowo dla klientów ze stażem członkowskim powyżej dwóch lat istnieje możliwość powiększenia pożyczki konsolidacyjnej o dodatkową kwotę stanowiącą maks. 25% konsolidowanego salda. Dużym atutem jest posiadanie przez Pana w naszej Kasie konta z wpływem wynagrodzenia, gdyż zdolność kredytowa liczona jest na podstawie wpływów na konto i nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o zarobkach. Jeśli posiada Pan dobrą historię kredytową, czyli nie ma przeterminowań powyżej trzydziestu dni spełnia Pan dodatkowe warunki do otrzymania pożyczki. Zapraszamy do najbliższego oddziału SKOK PIAST, gdzie specjaliści w oddziale dopasują najlepszą ofertę dla Pana potrzeb. Z poważaniem, Redakcja Witam. Jestem członkiem SKOK PIAST od pół roku. Chciałam wyjechać za granicę na krótki wypoczynek. Niestety zabrakło mi pieniędzy. Chciałabym wziąć pożyczkę w Waszej Kasie, ale pracuję na umowę zlecenie czy to jest przeszkodą? Weronika z Katowic Szanowna Pani. W naszej Kasie może Pani uzyskać pożyczkę na podstawie umowy zlecenia. Wszelkie szczegóły dotyczące dokumentów, które powinna Pani skompletować oraz informacje dotyczące warunków otrzymania pożyczki może Pani uzyskać na Infolinii pod numerem telefonu lub bezpośrednio w naszej placówce. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Z poważaniem, Redakcja możemy czasem uzyskać dodatkowy rabat w sklepie na wymianę odbiornika. Gdy chcemy wymienić lodówkę na większą i bardziej energooszczędną, możemy napisać ogłoszenie typu oddam za darmo, oddam za kawę lub sprzedam za symboliczna kwotę. Nie dość, że ktoś przyjedzie po tę lodówkę i ją od nas zabierze, to dodatkowo możemy uzyskać w zamian dobrą kawę. Nie musimy tracić sił na przenoszenie tego na ogół ciężkiego przedmiotu, a tym samym nie w naszym interesie leży organizowanie przewozu do miejsca odbioru zużytego sprzętu AGD. Za taki transport przyszłoby nam pewnie dodatkowo zapłacić, często nie mało. Redakcjo Skokowicza. Posiadam w Waszej Kasie konto IKS+. Moja córka od niedawna pracuje zagranicą i chciałaby mi co miesiąc wysyłać pewną kwotę. Czy w SKOK PIAST możliwe jest otrzymywanie przelewów z zagranicy? Jakie dane powinny być zawarte w takim przelewie? Janina z Przemyśla Szanowna Pani. Oczywiście istnieje możliwość otrzymywania przelewów z zagranicy na konto IKS+ w SKOK PIAST. Przelew taki powinien zawierać przede wszystkim imię, nazwisko i adres członka SKOK PIAST. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tego rodzaju przelewów otrzyma Pani na Infolinii SKOK PIAST pod numerem telefonu lub bezpośrednio w naszej placówce. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Z poważaniem, Redakcja Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości dotyczące zagadnień finansowych czekamy na Wasze listy pod adresem: Trzeba zdawać sobie sprawę, że zdarzają się ludzie potrzebujący, którzy będą z takiej taniej lodówki zadowoleni korzystać. Są też tzw. złote rączki potrafiące podniszczony przez nas przedmiot naprawić i jeszcze na chwilę przywrócić go do łask. Niezależnie od tego, czy to częściowo zużyty mebel, stół, fotel, garnitur czy mikrofalówka być może jest ktoś w najbliższej okolicy, kto byłby zadowolony z jego posiadania. Czasem modernizujemy mieszkanie i nawet sprawne przedmioty są nam niepotrzebne. Oddajmy je, sprzedajmy za małą kwotę, za czekoladę być może jest cd. na str. 14

14 14 Rozrywka zadzwoń Wakacje opowiadanie dla dzieci Opowiadanie to nie zaczyna się tak jak większość za górami, lasami i wieloma rzekami, lecz to prawdziwa historia. To był zwyczajny, słoneczny dzień. Mały 7-letni Marcinek właśnie spędzał czas na zabawie z koleżankami i kolegami w osiedlowej piaskownicy. Dzieci robiły zamek i babki z piasku i opowiadały jedno po drugim, kto gdzie i kiedy spędził wakacje. 5-letnia Kasia chwaliła się pobytem u babci Frani w Żywcu, zaś 8-letni Kamil nie mógł się doczekać wyjazdu nad morze do Ustki, a 6-letnia Ania rozmarzona opowiadała o swoim 2-tygodniowym pobycie w Hiszpanii u cioci Wiesi. Tylko mały Marcinek bardzo posmutniał. Kiedy Kasia zapytała o jego wakacje, Marcinek ze łzami w oczach odpowiedział: Ja pewnie jak co roku spędzę wakacje na naszym osiedlu. Ale dlaczego? pytały dzieci. Ponieważ moich rodziców nie stać na wakacje dla naszej 4-osobowej rodziny odpowiedział Marcinek. No to nie masz fajnie, w wakacje powiedziała Ania, która też posmutniała. Przy kolacji w domu Marcinek siedział bardzo przygnębiony. Zauważyła to mama Jola. Marcinku, syneczku dlaczego jesteś taki smutny? Czy coś się stało? zapytała. Marcinek skulił się na krześle i wzruszył ramionami, nic nie odpowiadając, a małe łezki wypełniły jego niebieskie oczy. Jedna z nich przesuwając się po brzegu oka, spłynęła po policzku chłopca. To zaniepokoiło już samego tatę Kubę. Marcinku, czy wszystko w porządku? Powiedz mi i mamie o co chodzi? Jak możemy ci pomóc synku? zapytał tata. Bo bo nie mogąc wykrztusić słowa, Marcinek zalał się łzami. No bo wszystkie dzieci wyjeżdżają na wakacje, a ja wciąż pod blokiem muszę wakacje spędzać! Ja chcę gdzieś wyjechać na wakacje, tak jak Ania, Kasia i Kamil! wykrzyczał przez łzy. Hmmm już wiem, co zrobię. pomyślał tata i przytulił syna. Minął miesiąc. Marcinek wybiegł na plac zabaw, gdzie czekały już na niego znajome dzieci. Gdzie byłeś Marcinku? spytała Kasia. No właśnie, gdzie byłeś tyle czasu? A jaki opalony jesteś! wtrącił Kamil. Byłem w Egipcie odpowiedział rozpromieniony Marcinek. Ty w Egipcie? Przecież mówiłeś, że was nie stać skomentował Kamil. No tak, ale mój tatuś należy do SKOK PIAST i tam właśnie takie miłe panie pomogły nam dumnie odpowiedział Marcinek. Jak to wam pomogły? zapytała Ania. No tak po prostu. W SKOK-u tatuś dowiedział się o takiej promocyjnej ofercie Pożyczka Wakacyjna. I tak otrzymaliśmy pieniądze na wakacje przedstawił Marcinek. I tak po prostu twój tata dostał tam pieniądze? Hmmm dziwne. z ogromnym zainteresowaniem pytał dalej Kamil. Oj, tatuś otrzymał taką pożyczkę. Ubezpieczył ją od jakiegoś nagłego wypadku, żeby później mamusia nie musiała spłacać. I jeszcze w dodatku mamy raty z zerem odpowiedział Marcinek z ogromną powagą. Raty z czym? Z zerem? pytała Kasia. Tak, takie raty, gdzie nie ma odsetek doliczanych. Tatuś nazywa to czystymi ratami odpowiedział dumnie Marcinek. Aha, ale fajnie! I dzięki temu mogłeś pozwiedzać Egipt? pytała rozmarzona Ania. Tak, i to była wspaniała przygoda. Zwiedziliśmy olbrzymich rozmiarów piramidy w Gizie, świątynię w Abu Simbel i wiele starożytnych budowli I jeszcze piękne plaże, odbyliśmy też rejs po Nilu. Ech było tak cudownie! W przyszłym roku też wybieramy się na wakacje. opowiadał rozmarzony Marcinek. I to wszystko można załatwić w SKOK PIAST? pytały dzieci. Tak. I powiem wprost SKOK PIAST pomaga spełnić marzenia! z uśmiechem na twarzy odpowiedział Marcinek. Joanna Słowińska cd. ze str. 13 ktoś zainteresowany takim przedmiotem. Oszczędzi nam przy tym wysiłków związanych z przenoszeniem tej rzeczy, czasu i pieniędzy na transport do punktu zbioru. Przyczyni się także do mniejszego zatruwania środowiska. W jaki sposób dotrzeć do odbiorcy, potencjalnego posiadacza rzeczy używanej? Sposobów jest kilka. W dobie cyfryzacji istnieją portale internetowe, gdzie tego typu ogłoszenia można zamieścić, np.: Darmobranie.pl, Gratyzchaty.pl, Niepotrzebne.com, Tablica.pl, Gumtree. pl. Można też, zamieszczając informację na istniejących czasem tablicach ogłoszeń przy sklepach/marketach lub niezawodną pocztą pantoflową, opowiedzieć o przedmiocie poszukującym nowego właściciela. Zdarza się, że w naszej lokalnej społeczności organizowane są spotkania, mające na celu wymianę przedmiotów używanych lub niepotrzebnych. Sami zainteresowani mogą też się ogłaszać i informować o terminach odbioru np. zużytego sprzętu AGD. Oddanie sprawnych przedmiotów zainteresowanym czy potrzebującym sprawi więcej radości niż zawiezienie ich na wysypisko śmieci. Piotr Łosik

15 Przepisy kulinarne Rozrywka 15 Zupa z dyni Składniki ½ kg dyni bez skórki 1 średni ziemniak 1 cebula 2 ząbki czosnku bulion sól, imbir, chili, curry, olej Sposób przygotowania Dynię i ziemniaki pokroić w kosteczkę i zalać bulionem. Cebulę i czosnek zeszklić na odrobinie oleju i dodać do zupy. Przyprawić wg uznania (ostrożnie z chili). Po ugotowaniu wszystko razem zmiksować do uzyskania kremu. Podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym. Piersi z kurczaka z porami Składniki 2 piersi z kurczaka 2 pory łyżka dobrego majonezu 50 g startego sera żółtego łyżeczka przyprawki sól, pieprz, oliwa Sposób przygotowania Pora pokroić w plasterki, kurczaka w cienkie płaty. Żaroodporne naczynie wysmarować oliwą, ułożyć pora, posypać przyprawką; kurczaka, posolić, popieprzyć, posmarować majonezem i posypać startym serem. Zapiekać 20 minut w C. Udekorować szczypiorkiem lub zieloną cebulką. Podawać z sałatką z buraków (przepis poniżej). Sałatka z buraków Składniki 3 średnie buraki puszka białej fasoli 2 kwaszone ogórki 1 por pieprz, sól, oliwa Sposób przygotowania Buraki umyć, ugotować w łupince, ostudzić, obrać i pokroić w kostkę. Pora i ogórek pokroić w drobną kostkę i wymieszać z pozostałymi składnikami. Smacznego! Alicja Nagi Rozwiąż krzyżówkę. Litery z barwnych pól stworzą hasło, które prosimy wysyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres redakcji Skokowicza do 30 listopada 2012 roku z podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy upominkowe gadżety. Rozwiązanie krzyżówki i nazwisko laureata poznają Państwo w następnym numerze. Krzyżówka nr Poziomo 1. Zrzeczenie się tronu 5. Typ nadwozia samochodowego 9. Rodzaj żyznej gleby 10. Drewniany uchwyt kosy, motyki 11. Cesarz rzymski od 117 roku (73-138) 12. Dawny płaszcz podróżny bez rękawów 14. pod poduchy 16. Na niej kapelusz 17. Największe jezioro Europy 18. Mieszkaniec Sarajewa, Mostaru 24. Bokserska trwa trzy minuty 26. Dawna machina wojenna 28. Do wyciskania oleju z nasion 29. Budowniczy arki 30. Grządka kwiatowa 31. Mimowolne ściągnięcie się mięśni Pionowo 2. Rzeka we wschodnich Indiach 3. Sprzęt w laboratorium 4. Hopkins lub Quinn, aktorzy 6. Buzuje w kominku 7. Wysypka skórna 8. Osobliwy pojazd 13. Kiedyś, przed laty 15. Rozjuszenie, rodzaj szału 18. Cukrowy na wielkanocnym stole 19. Jeden z biblijnych proroków 20. Handlarz jarmarczny 21. Roślina zielna wieloletnia 22. Plac miejski z zieleniną 23. Komenda dla psa 25. Efekt zaparzania 27. Koło zębate w przekładni Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki Rozwiązaniem poprzedniej krzyżówki było hasło Szybciej, wyżej, mocniej dewiza ruchu olimpijskiego. Zwycięzcami zostali: Pani Anna Mistrzak z Chełma i Pani Anita Smuk z Leszna. Nagrody wyślemy pocztą. Zapraszamy do zabawy!

16 Reklama

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych Warszawa, marzec 2012 1 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 16 października 2017 r. (zastępuje wyciąg z 02 października 2017 r.)

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 16 października 2017 r. (zastępuje wyciąg z 02 października 2017 r.) OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW: Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i rachunku bieżącego Oprocentowanie zmienne (w skali roku) Kapitalizacja odsetek - miesięczna IKS Zero / IKS Aktywny IKS

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 01 lipca 2017 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2017 r.)

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM Obowiązuje od 01 lipca 2017 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2017 r.) OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW: Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i rachunku bieżącego Oprocentowanie zmienne (w skali roku) Kapitalizacja odsetek - miesięczna Zero / Aktywny Senior Deponent

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach. Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen

Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach. Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen ę ć ż ę ć ć ę Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach istnieje od 2010 roku. Akcja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Konta oszczędnościowe Ranking Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, październik 2008 Banki ostro walczą o pieniądze klientów. Kuszą już nie tylko wyższym oprocentowaniem lokat. Na coraz

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/7. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/7. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 07 maja 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 22 września 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 22 września 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 22 września ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Rola skutecznego pozyskiwania i analizy informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wyborze produktów finansowych

Rola skutecznego pozyskiwania i analizy informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wyborze produktów finansowych Rola skutecznego pozyskiwania i analizy informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i wyborze produktów finansowych Joanna Banach Departament Prawny Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.10.2015

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

I. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM I. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM 1 wiem czym jest pieniądz (także wirtualny) i skąd się bierze, bank, bankomat, karta płatnicza 1 2 rozumiem istotę wymiany ekonomicznej 1 3 znam podstawowe funkcje pieniądza (zarabianie,

Bardziej szczegółowo

Polacy doceniają lokaty

Polacy doceniają lokaty Informacja prasowa BADANIE OSZCZĘDNOŚCI GETINU Warszawa, 07/05/2014 Polacy doceniają lokaty Polacy powoli przekonują się do oszczędzania. W kwietniu br. już co piąty Polak uważa oprocentowanie lokat za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/11 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 16 września 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem

Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Kompleksowe pośrednictwo finansowe firmy OVB sposób na zarządzanie kapitałem Europejski Koncern Finansowy KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWE FIRMY OVB TO SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Tylko nie licznym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Oferta. koszt wg taryfy operatora

Oferta. koszt wg taryfy operatora Oferta Kasa Stefczyka Kasa Stefczyka to instytucja finansowa odwołująca się do ponad 100-letniej tradycji Kas Spółdzielczych, zakładanych na terenach Polski. Kasa działa od 18 lat, a jej kapitał jest w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 10 czerwca 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo