Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Formaty biznesowe Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Formaty biznesowe

4

5 Spis treści FORMATY BIZNESOWE 9 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LAS VEGAS 37 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DĘBNIANKA 59 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FIGA 81 CHOJNICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 93 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GRÓD 123 STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO 147 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OGRÓD DOKUMENTÓW 177 DEVNA SERVICES (BELGIA) 189 CREA SANDWICH (BELGIA) 215 EN VERT (BELGIA) 225 CO-WHEELS CAR CLUB (WIELKA BRYTANIA) 235 FUTURE CLEAN (WIELKA BRYTANIA) 243 THE SOAP COMPANY (WIELKA BRYTANIA) 251 CARE & HOME (WIELKA BRYTANIA) 257 INDEPENDENT FOSTER CARE (WIELKA BRYTANIA)

6

7 wstęp FORMATY BIZNESOWE INKUBATOR REPLIKATOR 7

8 Wstęp FORMATY BIZNESOWE - WSTĘP W ramach fazy Testowanie opracowano 16 formatów biznesowych wybranych przedsiębiorstw społecznych, funkcjonujących w Polsce i za granicą, które stanowią integralną część modelu działania REPLIKATORA. Uzupełniono je o odrębne rozdziały pn. Kluczowe warunki wdrożenia, które stanowią podsumowanie najważniejszych elementów danego modelu biznesowego. Mamy nadzieję, że umożliwi to potencjalnym założycielom szybki przegląd formatów i zapoznanie się ze wstępnymi warunkami, które muszą być spełnione aby można było je skutecznie wdrożyć. Przy wyborze przedsiębiorstw, które prezentujemy z niniejszym opracowaniu, zastosowano następujące kryteria:» wybrano modele biznesowe łatwe do replikacji, za zapotrzebowaniem na środki inwestycyjne nie przekraczającym z reguły 200 tys. zł,» zarząd przedsiębiorstwa społecznego deklaruje zainteresowanie replikacją opracowanego przez siebie modelu,» są to przedsiębiorstwa społeczne (w przeważającej części spółdzielnie socjalne) działające na rynku od kilku lat i utrzymujące się dzięki prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z prowadzonych projektów,» preferowane były podmioty spełniające swoją funkcję integracyjną to znaczy zatrudniające personel rekrutujący się z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, przy czym szczególną uwagę zwracaliśmy na możliwość zatrudnienia w replikowanych firmach osób niepełnosprawnych. Formaty biznesowe powstawały w ścisłej współpracy z przedstawicielami opisywanych przedsiębiorstw. W innym wypadku trudno byłoby dotrzeć do wiarygodnych danych i precyzyjnie określić kluczowe dla powodzenia danego przedsięwzięcia czynniki sukcesu, ale również zagrożenia. Poziom szczegółowości zawarty w prezentowanych formatach różni się, ze względu na różnorodność opisywanych firm: ich specyficznej charakterystyki, dojrzałości modelu biznesowego czy gotowości do zreplikowania na zasadzie franczyzy. Oczywistym jest, że w momencie podjęcia decyzji o wykorzystaniu danego modelu biznesowego, konieczna będzie jego szczegółowa adaptacja do lokalnych uwarunkowań tworzonej firmy. Tak też postąpiono w przypadku wykorzystania formatów biznesowych do utworzenia dwóch spółdzielni socjalnych: Smakowita Przystań oraz FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej. Na bazie formatów, w ścisłej współpracy franczyzodawcy, franczyzobiorcy (a wcześniej przedstawicieli założycieli instytucjonalnych) oraz doradców REPLIKA- TORA opracowano plany uruchomienia i rozwoju działalności. Zakres wykorzystania danego formatu zależał od możliwości organizacyjnych, finansowych i merytorycznych franczyzodawcy do zaangażowania się w proces replikacji. Ale o kształcie relacji: franczyzodawca franczyzobiorca jak i zakresie udziału doradców REPLIKA- TORA w tych procesach decydowały również faktyczne potrzeby franczyzobiorcy. Jeśli chodzi o belgijskie i angielskie formaty biznesowe, to powstawały one w ścisłej współpracy z partnerami ponadnarodowymi projektu: European Social Franchising Network oraz SACE asbl couveuse d enterprises a l essai. Wybór przedsiębiorstw do zaprezentowania uwarunkowany był przede wszystkim możliwością ich łatwego zreplikowania oraz gotowością do podjęcia współpracy w tym zakresie. Należy również mieć na względzie fakt, że definicje przedsiębiorstwa społecznego są bardzo różne w poszczególnych krajach, podobnie jak spektrum warunków świadczących o społecznym charakterze danej firmy. Informujemy, że wszelkie treści prezentowane w niniejszym opracowaniu podlegają prawu autorskiemu. Jakiekolwiek wykorzystywanie zawartych z nim danych wymaga zgody właścicieli praw. SPIS FORMATÓW BIZNESOWYCH Formaty biznesowe - Polska 1. Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS 2. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka 3. Spółdzielnia Socjalna FIGA 4. Chojnicka Spółdzielnia Socjalna 5. Spółdzielnia Socjalna Spółdzielnia Socjalna Gród 7. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego 8. Spółdzielnia Socjalna Ogród dokumentów Formaty biznesowe - Belgia 1. Devna Services 2. Crea Sandwich 3. En Vert Formaty biznesowe Wielka Brytania 1. Co-wheels Car Club 2. Future Clean 3. The Soap Company (włączona w strukturę firmy CLARITY Employment for Blind People) 4. Care & Home 5. Independent Foster Care 8

9 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 9

10 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas KLUCZOWE WARUNKI WDROŻENIA usługi gospodarki leśnej (zagospodarowanie lasu, pozyskiwanie drewna, zrywka drewna, pozyskiwanie choinek, melioracja, ochrona p-poż), zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych; dla celowości prowadzenia tego typu działalności niezbędna jest bezpośrednia bliskość dużych kompleksów leśnych; działalność nie wymaga szczególnych warunków lokalowych (pomieszczenie biurowe z zapleczem socjalnym, pomieszczenia magazynowe); ograniczona liczba klientów; działalność spółdzielni oparta głównie o współpracę z klientem instytucjonalnym (np. Nadleśnictwo, Urzędy Gminy, Zakłady energetyczne, etc. w zakresie zagospodarowania lasu, pozyskiwania drewna, zrywki, melioracji, ochrony p-poż., utrzymania czystości; klient indywidualny obsługiwany w zakresie pozyskania drewna, sprzedaży drewna kominkowego, pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych; minimalne zatrudnienie: 7-8 osób; nie wyklucza się zatrudniania pracowników sezonowych i stażystów; konieczne specjalistyczne kwalifikacje przynajmniej 2-3 pracowników/członków spółdzielni (drwal-pilarz, kierowca kat. B i T) ze względu na prostotę prac istnieje możliwość zatrudnienia osób bez przygotowania zawodowego wystarczy instruktarz stanowiskowy; charakter pracy wyklucza zatrudnianie osób niepełnosprawnych za wyjątkiem stanowisk nierobotniczych (np. administracja, księgowość); relatywnie niskie koszty początkowe tyś. zł obejmujące zakup niezbędnego podstawowego wyposażenia, można pokryć z ewentualnej dotacji na założenie Spółdzielni Socjalnej; podstawowym strumieniem przychodów są zlecenia z Nadleśnictwa, płatne przelewem w terminie 14 dni; niewielką część stanowią przychody z organizacji wizyt studyjnych i usług dla klientów indywidualnych; by zapewnić stabilność działalności i przychodów należy poszerzyć i zdywersyfikować portfel klientów; wielkość wydatków determinują koszty związane są przede wszystkim z materiałami eksploatacyjnymi oraz wynagrodzeniami (ok %). Pozostałe to koszty administracyjne, ubezpieczenia, etc. FORMAT BIZNESOWY 1. Segmenty klientów Oferta spółdzielni socjalnej skierowana jest do dwóch grup klientów. Pierwsza grupa klientów to klienci instytucjonalni (Nadleśnictwa, wspólnoty mieszkaniowe, urzędy gminy), natomiast drugą klienci indywidualni (osoby fizyczne). Klienci indywidualni w głównej mierze nastawieni są na zakup drewna w celach grzewczych na potrzeby swoich gospodarstw domowych. Wyżej wymieniona grupa klientów oczekuje od nas: terminowości dostawy, niskiej ceny, dobrej jakości produktów, możliwości samodzielnego odbioru od producenta, możliwości samodzielnego wyboru towaru, realizacji zleceń przez telefon. Klienci instytucjonalni, nastawieni są na wykonanie większych i bardziej zróżnicowanych zleceń, dotyczących nie tylko pozyskania drewna. Wśród grupy klientów instytucjonalnych oczekiwania są bardziej odmienne. Grupie tej w głównej mierze zależy na: nawiązaniu i utrzymaniu stałej współpracy z rzetelnymi podwykonawcami, posiadającymi odpowiedni sprzęt oraz dysponującymi zasobami ludzkimi niezbędnymi do kompleksowego wykonania zleconego zakresu prac, profesjonalnym wykonaniu prac z zastosowaniem wszystkich zasad i reguł obowiązujących w gospodarce leśnej, dotrzymaniu ustalonych terminów, mających na celu przyspieszenie prac w gospodarce leśnej Nadleśnictwa (w chwili zakładania spółdzielni szacunkowe opóźnienia w gospodarce leśnej wynosiły około 3 lata), dotrzymaniu ustalonych pod względem zakresu i terminu dostaw (np. dla wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem okresów grzewczych). Jak widać poszczególne segmenty klientów odróżniają się od siebie w głównej mierze oczekiwaniami jak mają w stosunku do pracy którą wykonujemy. 2. Propozycja wartości Spółdzielnia socjalna ze względu na typ klientów może podzielić swoje oferty na dwie grupy. 10

11 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas Dla klientów instytucjonalnych będą to usługi: zagospodarowanie lasu (czyszczenie lasu, podkrzesywanie drzew, sadzenie lasu, pielenie chwastów, przygotowanie gleby, zbiór żołędzi, szyszek, czyszczenie, opryski, grodzenie upraw, demontaż ogrodzeń, konserwacja ogrodzeń, sprzątanie śmieci z terenów leśnych, odnawianie pasów przeciwpożarowych), pozyskanie drewna (pozyskanie na zrębach i trzebieży, ręczne porządkowanie powierzchni zrębowych), zrywka drewna, pozyskiwanie choinek. Dla klientów indywidualnych: pozyskanie drewna, sprzedaż drewna kominkowego, Również ze względu na ten fakt potrzeby tych klientów też są zróżnicowane. Potrzeby klientów instytucjonalnych to: pozyskanie drewna na sprzedaż, odnowienie lasu, ochrona lasu, utrzymanie czystości, melioracja, prace związane z ochroną przeciwpożarową. Klienci indywidualni w główniej mierze mają jedną potrzebę i jest to pozyskanie surowca do ogrzewania swoich gospodarstw domowych. Jeżeli chodzi o przewagę naszej propozycji nad innymi to największą przewagą jest najwyższa jakość która osiągnięta została przez doświadczenie członków, terminowość, zgranie zespołowe, posiadanie własnego sprzętu, niższe koszty świadczenia usług dzięki odzyskaniu składek ZUS (wsparcie pomostowe) oraz dotacja. 3. Niezbędne zasoby (personel, kapitał, wyposażenie i inne warunki, które muszą być spełnione). Spółdzielnia socjalna w momencie założenia liczyła 7 osób członków i jedną osobę nie będącą członkiem spółdzielni sprawującą funkcję prezesa. Personel zatrudniony w spółdzielni powinien być wielofunkcyjny to znaczy taki, który będzie mógł wykonywać zróżnicowane zadania, co będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak właśnie jest w naszej spółdzielni. Wszyscy członkowie posiadali ogromne doświadczenie w momencie zakładania spółdzielni, dzięki czemu odnajdują się w każdej roli im powierzonej. W początkowym etapie wyodrębnione zostały dwa stanowiska tzn. dwóch członków spółdzielni zatrudnionych zostało jako drwale, natomiast reszta pracowników zatrudniona jest na stanowisku robotników leśnych. Niezbędne kwalifikacje drwali to ukończone kursy pilarza. Ponadto wszyscy członkowie spółdzielni posiadają wymagane szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP. Dodatkowo, część pracowników posiada prawo jazdy kat. T, jak również posiada podstawową wiedzę w zakresie mechaniki pojazdów i maszyn. Takie kwalifikacje w początkowym okresie funkcjonowania są wystarczające do sprawnego działania. Spółdzielnia socjalna otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.2. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 140tys. złotych zostało przeznaczone na zakup odpowiedniego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach tych środków zakupiono: ciągnik, wózek zrywkowy, przyczepę zrywkową, pilarki spalinowe, kosy spalinowe, opryskiwacz, sekatory, tasaki, kaski ochronne, chwytaki, ubrania robocze oraz zakupiono materiały eksploatacyjne (tzn. oleje, paliwo, smary, liny, szpadle, siekiery). Ponadto aby usprawnić funkcjonowania biura (księgowości, zarządu) zakupiono: komputer wraz z oprogramowaniem i podpisem elektronicznym, zaprogramowano elektroniczny plan kont, zakupiono również materiały biurowe, pieczątki oraz oznaczenie siedziby. Dodatkowo spółdzielnia socjalna otrzymała wsparcie pomostowe co pozwoliło na obniżenie kosztów przez pierwsze 6 miesięcy działalności (w wysokości 700zł/ms/os.). W momencie zakończenia pobierania wsparcia pomostowego spółdzielnia wystąpiła do Powiatowego Urzędu Pracy z pismem o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek ZUS. Refundacja ta została przyznana na okres kolejnych 3 miesięcy. 4. Kluczowe działania (struktura organizacyjna i procesy) Spółdzielnia socjalna w początkowym etapie funkcjonowania liczyła siedmiu pracowników oraz prezesa, który swoją pracę wykonuje w ramach umowy wolontariackiej. Ze względu na posiadanie ogromnego doświadczenie w pracach leśnych wyodrębniono dwa stanowiska, są to drwale, natomiast pozostałe osoby zatrudnione zostały na 11

12 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas stanowisku robotnik leśny. Członkowie spółdzielni posiadają ogromne doświadczenie. Dzięki temu mogą pełnić klika funkcji - nie muszą być przydzieleni konkretnie do jednej pracy. W zawiązku z tym czas wykonywania usługi jest krótszy, a wykonanie jest w pełni profesjonalne. Wszyscy pracownicy podlegają bezpośredniej kontroli, która prowadzona jest przez prezesa spółdzielni. W momencie nieobecności prezesa funkcję tę pełni jego zastępca i to jemu wówczas podlegają pozostali pracownicy. Spółdzielnia socjalna większość swoich działań wykonuje samodzielni. Do chwili obecnej jedynymi zadaniami, które były zlecane zewnętrznym wykonawcom były: sadzenie lasu, obsługa finansowa spółdzielni socjalnej. 5. Kluczowi partnerzy i interesariusze Spółdzielnia socjalna jest podmiotem niezależnym jeżeli chodzi o swoją działalność gospodarczą, natomiast do realizacji celów statutowych lub celów biznesowych spółdzielnia wchodzi w partnerstwa. W główniej mierze partnerami spółdzielni są podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, centrum integracji społecznej), jak również jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, sołectwo). Partnerstwa najczęściej zawierane są w celu realizacji projektów z UE jak również środków krajowych, których zadaniem jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej oraz działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeżeli chodzi o kluczowych dostawców, są to w głównej mierze sklepy, posiadające odpowiedni sprzęt i części zamienne. Sprzęt oraz części zmienne, są tam w każdej chwili dostępne dzięki czemu nie ma konieczności zawieszania wykonywanych prac. 6. Relacje z klientami W zależności od każdego segmentu klientów potrzeby i wymagania są trochę inne. W trakcie wykonywania prac można dojść do wniosku, że są one możliwe do pogodzenia. Klienci instytucjonalni w głównej mierze będą stawiać na tempo pracy oraz wykonanie jej według określonych reguł i zasad, które stawiają przed nami Zleceniodawcy. 7. Kanały W momencie zakładania spółdzielni podpisana została przedwstępna umowa ze Zleceniodawcą, który aż do chwili obecnej jest naszym kluczowym klientem. W przypadku klientów instytucjonalnych preferowane jest nawiązanie kontaktu oraz promocja usług bezpośrednio u klienta. Jeżeli chodzi o pozostałych to głównym kanałem jest polecenie. Klient, który skorzystał z naszych usług będąc w pełni zadowolony poleca kolejnej osobie i w sposób zwany marketingiem szeptanym trafiają do nas kolejni klienci. Spółdzielnia socjalna nie posiada własnej strony internetowej; można ją odnaleźć na stronach związanych z ekonomią społeczną. Spółdzielnia nie posiada typowo własnych folderów promujących (występuje w wielu folderach promujących gminę Byczyna oraz promujących podmioty ekonomii społecznej) ani ulotek co pokazuje, że w niektórych branżach promocja nie stanowi aż tak dużego znaczenia w sprzedaży produktów i usług jak również w dotarciu do potencjalnych klientów też nie jest kluczowym punktem. Mimo to, planowane jest wydanie wkrótce broszury z krótką informacją o działalności i usługach. Pozwoli to na utrwalenie wizerunku Spółdzielni jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcy usług. 8. Strumienie przychodów Podstawowym źródłem przychodów Spółdzielni są usługi gospodarki leśnej - stanowią na dzień dzisiejszy 100 % wpływów ze sprzedaży. Ceny, które stosuje się za poszczególne prace są ustalane w przetargu i obowiązują przez cały rok. Z końcem roku Nadleśnictwo ogłasza przetarg na prace do wykonania i oczekuje na oferty cenowe i ilościowe. Każdego 25 dnia miesiąca następuje odbiór przez leśniczego wykonanych prac, sporządzany jest wykaz na podstawie którego wystawiana jest faktura. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury - sposób dokonania płatności to przelew. Spółdzielnia w początkowym okresie działalności może się zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności urzędu pracy (na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych) o zawarcie umowy dotyczącej finansowania składek ZUS ze środków Funduszu Pracy od zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę osób bezrobotnych. Dotyczy to: składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od zatrudnionych; części kosztów pracodawcy odpowiadających składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe wypadkowe od osób zatrudnionych. Dodatkowo Spółdzielnia może prowadzić działalność w sferze pożytku publicznego. W ten sposób ze środków uzyskanych z projektów wsparcia 12

13 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas spółdzielczości socjalnej można nawiązać współpracę sektora publicznego, sektora społecznego oraz sektora biznesowego (budowa partnerstwa publiczno-społecznego lub publiczno-społeczno -prywatnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez lokalne porozumienia, pakty, plany działania lub przygotowanie wspólnych projektów o charakterze partnerskim). Dodatkowym rodzajem działalności naszej Spółdzielni będzie w przyszłości: sprzedaż i dostawa do klienta drewna kominkowego, usługi zagospodarowania terenów zielonych polegające na : sprzątaniu, plantowaniu ziemi, sadzeniu drzew i krzewów, budowanie i montaż obiektów małej architektury. Dodatkowy rodzaj działalności zwiększy wpływy bieżące o ok 20%. 9. Struktura kosztów Koszty są definiowane przede wszystkim przez wielkość sprzedaży. Największą częścią są koszty związane z zakupem materiałów do wykonania usług stanowią 35% kosztów działalności operacyjnej. Kolejną grupą są wydatki związane z wynagrodzeniami oraz narzuty na wynagrodzenia stanowią 30% kosztów działalności operacyjnej. Usługi obce (czynsze, usługi naprawy sprzętu, obsługa biurowa) stanowią 20% kosztów działalności operacyjnej. Wydatki związane z ubezpieczeniami, podróżami służbowymi i podatkami lokalnymi są dość niskie. W zależności od lokalizacji, podział kosztów może różnić się dość znacznie. 10. Wsparcie ze strony franczyzodawcy Franczyzodawca oferuje wsparcie w kwestii tworzenia spółdzielni od napisania biznesplanu, statutu po przygotowanie dokumentów niezbędnych przy rejestracji. Dodatkowo spółdzielnia jest gotowa stworzyć program szkoleń dostosowany do ich potrzeb oraz częściowo przeprowadzić w zakresie swoich uprawnień bezpłatnie. Franczyzodawca w ramach swoich możliwości proponuje również zorganizowanie wizyty studyjnej przyszłych spółdzielców w celu szczegółowego przedstawienia jak funkcjonuje spółdzielnia oraz jakie prace są wykonywanie i w jaki sposób. Ponadto franczyzodawca w ramach dobrej współpracy może również przyjechać do franczyzobiorcy w celu pomocy oraz dokonania instruktarzu jak i przedstawienia w jaki sposób powinna funkcjonować spółdzielnia socjalna. Przez cały czas trwania umowy franczyzodawca dzieli się wzorami dobrych praktyk oraz służy swoim doświadczeniem zarówno pod kątem prowadzenia spółdzielni jak i działań gospodarczych. Franczyzodawca przewiduje opłaty za korzystanie z formatu biznesowego (opłaty te mogą podlegać negocjacji. Ponadto Spółdzielnia przewiduje, iż przez pierwsze 6 miesięcy korzystania opłata franczyzowa wynosić będzie 600 zł, natomiast kolejne miesiące aż do dwóch lat ok 1200 zł. Załączniki: 1. Przykładowy biznes plan 2. Lista kluczowych procesów 3. Niezbędne kwalifikacje personelu 4. Program szkolenia personelu 5. Tabela kosztów i przychodów 13

14 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas Załącznik nr 1 BIZNESPLAN NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy B Opis planowanego przedsięwzięcia SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY C-1 Opis produktu / usługi C-2 Charakterystyka rynku C-3 Konkurencja na rynku C-4 Dystrybucja i promocja C-5 Cena C-6 Prognoza sprzedaży C-7 Przychody SEKCJA D PLAN INWESTYCYJNY D-1 Opis planowanej inwestycji D-2 Aktualne zdolności wytwórcze D-3 Informacja o planowanej inwestycji SEKCJA E SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA E-1 Uproszczony bilans Pasywa PASYWA DŁUGOTERMINOWE (L do N) 14

15 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa Proszę o podanie następujących danych dotyczących przedsiębiorstwa 1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa Spółdzielnia Socjalna LAS- VEGAS 2. Adres siedziby przedsiębiorstwa Polanowice Adres do korespondencji Nasale Numer telefonu Lokalizacja działalności gospodarczej - proszę o podanie miejsca wykonywania działalności 6. Nazwa banku, nr rachunku bankowego Działalność będzie prowadzona w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Głównie będzie to obszar Nadleśnictwa Kluczbork oraz Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Zostanie podany po zarejestrowaniu Spółdzielni Socjalnej A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada wnioskodawca. 1. Imię i nazwisko 2. Data urodzenia 3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/ specjalność) 4. Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia -posiadam ogromne doświadczenie w pracach leśnych z uwagi na fakt dużej styczności z tą branżą podczas prac sezonowych, -umiejętność współpracy w zespole, praktyczna znajomość branży leśnej oraz znajomość rynku, -potrafię obsługiwać maszyny i urządzenia niezbędne przy wykonywaniu prac leśnych: obsługa piły, wykaszarki, -umiejętność obsługi urządzeń biurowych w tym: komputera, drukarki, faksu, itd., -umiejętność obsługi programów z pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), oraz Internetu, -potrafię wykonać drobne prace naprawcze typu zmiana opony oraz dętki w ciągniku, wymiana kół, wymiana tłumika, wymiana łańcucha oraz w pile, filtru oleju oraz filtru powietrza, Będę członkiem spółdzielni socjalnej Las Vegas w Nasalach. Moja rola w spółdzielni to praca fizyczna przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, również planuje być w zarządzie spółdzielni gdyż chcę mieć bezpośredni wpływ na decyzje związane z kierowaniem oraz profilem działalności spółdzielni socjalnej. 15

16 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 5. Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia) r. Szkolenie Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim w zakresie zakładania spółdzielni socjalnej. SEKCJA B OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA B Opis planowanego przedsięwzięcia Proszę określić przedmiot, formę organizacyjno-prawną, formę rozliczeń z urzędem skarbowym oraz opisać planowane przedsięwzięcie Planowanie rozpoczęcie działalności to październik 2010 r. 1. Data rozpoczęcia działalności 2. Rodzaj działalności (handel, produkcja, usługi) Handel, usługi Działalność wiodąca: PKD Z Działalność usługowa związana z leśnictwem. Pomocnicze: -PKD Z Pozyskiwanie drewna, -PKD Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiały budowlane i wyposażenia sanitarnego, 3. Przedmiot i zakres działalności -PKD Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania. Spółdzielnia Socjalna: Patryk Kindziak, Zenon Więcław, Adam Buć, Zdzisław Broniszewski, Janusz Zamorski, Antoni Konieczny, 4. Forma organizacyjno-prawna Wojciech Majewski, Piotr Kindziak- nie bierze udziału w projekcie. Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych - 5. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym płatnik Podatek od towarów i usług VAT Prowadzenie pełnej księgowości 6. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, Gotówka kredyt, pożyczka, inne jakie?) 7. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży). Główny rodzaj działalności to usługi w zakresie gospodarki leśnej polegającej na: pozyskiwaniu drewna, zrywce drewna, odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, czyszczeniach wczesnych, czyszczeniach późnych, melioracjach agrotechnicznych, ochronie lasu, zagospodarowanie terenu lasu, prace związane z ochroną przeciwpożarową, prace związane z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 16

17 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 7. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży). Motywy założenia Spółdzielni Socjalnej: -możliwość znalezienia stałego miejsca pracy (źródło stałych dochodów), -możliwość bezpiecznego wejścia na rynek pracy (co w główniej mierze związane jest z młodym wiekiem), -perspektywa szeroko rozumianego rozwoju zawodowego, -chęć prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa co wiąże się z mniejszą odpowiedzialnością niż prowadząc działalność w pojedynkę, -możliwość decydowania o rozwoju oraz profilu działalności gdyż każdy z założycieli posiada jeden głos, -otrzymanie wsparcia od władz samorządowych (oferowane wsparcie to lokal oraz udostępnienie pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej), -możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia Spółdzielni Socjalnej, -możliwość uzyskania refundacji składek ZUS, co będzie znaczącym wsparciem w początkowym okresie prowadzenia działalności, -możliwość reintegracji zawodowej i społecznej. Wybór powyższej branży podyktowany jest następującymi warunkami: -popyt na tego rodzaju usługi -zbyt mało firm istniejących na rynku które są wyspecjalizowane w tego rodzaju usługach, -wieloletnie doświadczenie wszystkich założycieli w pracach leśnych co będzie gwarantem dobrze wykonanej pracy i ogromna szansą przetrwania działalności związanej z pracami leśnymi, -bliska lokalizacja zlecanych usług co zmniejsza koszty związane z transportem i dojazdami pracowników oraz zaoszczędzonym czasem dzięki czemu istnieje realna szansa zwiększenia efektywności prac. 17

18 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY C-1 Opis produktu / usługi Proszę opisać swój produkt/ usługę. Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga? 1. Proszę opisać produkty/usługi oraz określić dla nich rynek. Główny rodzaj działalności to usługi w zakresie gospodarki leśnej polegającej na: -pozyskiwaniu drewna, - zrywce drewna, -rysakowaniu drewna (rysakowanie polega na ranieniu kory drzew iglastych za pomocą specjalnego narzędzia. Powoduje to wypływanie żywicy na powierzchnię kory i jej zasychanie na powierzchni, co zniechęca jeleniowate do spałowania. Korę należy nacinać na taką głębokość, by żywica wypływała, ale nie zostało zranione łyko. Pień zabezpiecza się na wysokości do 2 metrów. Należy pamiętać, iż nie zabezpiecza się wszystkich drzew w d. stanie, ale tylko te przyszłościowe (te które chcemy, by stanowiły d-stan dojrzały, docelowy), -odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, -czyszczeniach wczesnych, -czyszczeniach późnych, -melioracjach agrotechnicznych, -ochronie lasu, -zagospodarowanie terenu lasu, -prace związane z ochroną przeciwpożarowa, -prace związane z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. Dodatkowy rodzaj działalności to: 1. Sprzedaż i dostawa do klienta drewna kominkowego: - zaopatrzenie w drewno, - otrzymanie materiału odpowiedniej wielkości, - dostarczenie towaru do klienta. 2. Usługi zagospodarowania terenów zielonych polegające na: sprzątaniu, plantowaniu ziemi, sadzeniu drzew i krzewów, budowanie i montaż obiektów małej architektury: - Bieżąca pielęgnacja terenów zielonych - Zagospodarowanie terenów zielonych Spółdzielnia Socjalna będzie działała lokalnie na terenie powiatu kluczborskiego, głównie dla klientów instytucjonalnych. 18

19 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 2. Proszę podać w jaki sposób produkt różni się od produktów/usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku? 3. Proszę wskazać zalety produktu/ usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów/ usług. -najwyższa jakość przez doświadczenie członków i zaplecze sprzętowe (zakupione z dotacji), -terminowość, -zgranie zespołowe, -posiadanie własnego sprzętu (w sytuacji awarii możemy samodzielnie przeprowadzić drobne prace remontowe), -niższe koszty świadczenia usług dzięki odzyskiwaniu składek ZUS (wsparcie pomostowe) oraz dotacji, -indywidualne doświadczenie każdego z członków. Oferowany przez naszą spółdzielnię produkt nie jest nowością na rynku. Jednak cały czas obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Istniejące na rynku firmy nie są w stanie sprostać oczekiwaniom największego klienta jakim jest Nadleśnictwo, oraz dotrzymać terminu realizacji zleconego zadania. W chwili obecnej z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika że na terenie Nadleśnictwa występują trzyletnie opóźnienia w pracach leśnych, które będą główną usługą zakładanej spółdzielni socjalnej. -siedziba spółdzielni socjalnej i miejsce zamieszkania wszystkich członków znajdują się w bezpośredniej bliskości z lasem, co wpływa na szybki, bezpośredni kontakt z klientem, -sieć kooperantów na terenie powiatu kluczborskiego, którzy będą dystrybuować towar, -Wiarygodność spółdzielni socjalnej jako wykonawcy co wynika z faktu dotychczasowej bliskiej współpracy członków spółdzielni z leśniczym. 19

20 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas C-2 Charakterystyka rynku Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż. 1. Kim będą nabywcy produktów i usług? Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym). 2. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport? I Strategicznym klientem będzie Nadleśnictwo z powiatu Kluczbork Prognozuje się, że ze względu na opóźnienia w pracach leśnych, szacowanych na 3 lata, klient ten zapewni pracę przez dłuższy okres czasu (3-5 lat). II Klient instytucjonalny: szkoły, starostwo, urzędy gminy, wspólnoty mieszkaniowe (na terenie Powiatu Kluczborskiego) Wymienieni klienci będą zlecać głownie prace w celu utrzymania czystości, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych. Wraz z rozwojem spółdzielni socjalnej planuje się poszerzyć działalność o usługi porządkowe. III Klient indywidualny: -osoby fizyczne, posiadające kominki, piece, -osoby fizyczne, kończące budowy zagospodarowanie i uporządkowanie terenu. Świadczone przez Spółdzielnię usługi przeznaczone są na potrzeby rynku lokalnego; głównie będzie to teren powiatu Kluczborskiego oraz Zakładu doświadczalnego w Siemianicach (woj. Wielkopolskie). 3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usługi? Nadleśnictwo (potrzeby): -pozyskanie drewna do sprzedaży, -odnowienie lasu, -ochrona lasu, -utrzymanie czystości, -melioracja, -prace związane z ochroną przeciwpożarową Nadleśnictwo (oczekiwania): -dotrzymywanie terminów mających na uwadze opóźnienia w gospodarce leśnej Nadleśnictwa, które występują w chwili obecnej -profesjonalne wykonanie prac z zastosowaniem określonych zasad oraz reguł do ich wykonywania -odpowiednia ilość pracowników, dająca gwarancję wykonania usługi w umówionym terminie, -dysponowanie odpowiednim sprzętem, -osoby przeszkolone w zakresie BHP, Prace porządkowe (Potrzeby): -bieżąca pielęgnacja terenów zielonych, Prace porządkowe (Oczekiwania): -wiedza i doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów, 20

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie Kompleksowa koordynacja Kampania jest finansowana przez

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo