Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Formaty biznesowe Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Formaty biznesowe

4

5 Spis treści FORMATY BIZNESOWE 9 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LAS VEGAS 37 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DĘBNIANKA 59 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FIGA 81 CHOJNICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 93 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GRÓD 123 STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO 147 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OGRÓD DOKUMENTÓW 177 DEVNA SERVICES (BELGIA) 189 CREA SANDWICH (BELGIA) 215 EN VERT (BELGIA) 225 CO-WHEELS CAR CLUB (WIELKA BRYTANIA) 235 FUTURE CLEAN (WIELKA BRYTANIA) 243 THE SOAP COMPANY (WIELKA BRYTANIA) 251 CARE & HOME (WIELKA BRYTANIA) 257 INDEPENDENT FOSTER CARE (WIELKA BRYTANIA)

6

7 wstęp FORMATY BIZNESOWE INKUBATOR REPLIKATOR 7

8 Wstęp FORMATY BIZNESOWE - WSTĘP W ramach fazy Testowanie opracowano 16 formatów biznesowych wybranych przedsiębiorstw społecznych, funkcjonujących w Polsce i za granicą, które stanowią integralną część modelu działania REPLIKATORA. Uzupełniono je o odrębne rozdziały pn. Kluczowe warunki wdrożenia, które stanowią podsumowanie najważniejszych elementów danego modelu biznesowego. Mamy nadzieję, że umożliwi to potencjalnym założycielom szybki przegląd formatów i zapoznanie się ze wstępnymi warunkami, które muszą być spełnione aby można było je skutecznie wdrożyć. Przy wyborze przedsiębiorstw, które prezentujemy z niniejszym opracowaniu, zastosowano następujące kryteria:» wybrano modele biznesowe łatwe do replikacji, za zapotrzebowaniem na środki inwestycyjne nie przekraczającym z reguły 200 tys. zł,» zarząd przedsiębiorstwa społecznego deklaruje zainteresowanie replikacją opracowanego przez siebie modelu,» są to przedsiębiorstwa społeczne (w przeważającej części spółdzielnie socjalne) działające na rynku od kilku lat i utrzymujące się dzięki prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z prowadzonych projektów,» preferowane były podmioty spełniające swoją funkcję integracyjną to znaczy zatrudniające personel rekrutujący się z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, przy czym szczególną uwagę zwracaliśmy na możliwość zatrudnienia w replikowanych firmach osób niepełnosprawnych. Formaty biznesowe powstawały w ścisłej współpracy z przedstawicielami opisywanych przedsiębiorstw. W innym wypadku trudno byłoby dotrzeć do wiarygodnych danych i precyzyjnie określić kluczowe dla powodzenia danego przedsięwzięcia czynniki sukcesu, ale również zagrożenia. Poziom szczegółowości zawarty w prezentowanych formatach różni się, ze względu na różnorodność opisywanych firm: ich specyficznej charakterystyki, dojrzałości modelu biznesowego czy gotowości do zreplikowania na zasadzie franczyzy. Oczywistym jest, że w momencie podjęcia decyzji o wykorzystaniu danego modelu biznesowego, konieczna będzie jego szczegółowa adaptacja do lokalnych uwarunkowań tworzonej firmy. Tak też postąpiono w przypadku wykorzystania formatów biznesowych do utworzenia dwóch spółdzielni socjalnych: Smakowita Przystań oraz FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej. Na bazie formatów, w ścisłej współpracy franczyzodawcy, franczyzobiorcy (a wcześniej przedstawicieli założycieli instytucjonalnych) oraz doradców REPLIKA- TORA opracowano plany uruchomienia i rozwoju działalności. Zakres wykorzystania danego formatu zależał od możliwości organizacyjnych, finansowych i merytorycznych franczyzodawcy do zaangażowania się w proces replikacji. Ale o kształcie relacji: franczyzodawca franczyzobiorca jak i zakresie udziału doradców REPLIKA- TORA w tych procesach decydowały również faktyczne potrzeby franczyzobiorcy. Jeśli chodzi o belgijskie i angielskie formaty biznesowe, to powstawały one w ścisłej współpracy z partnerami ponadnarodowymi projektu: European Social Franchising Network oraz SACE asbl couveuse d enterprises a l essai. Wybór przedsiębiorstw do zaprezentowania uwarunkowany był przede wszystkim możliwością ich łatwego zreplikowania oraz gotowością do podjęcia współpracy w tym zakresie. Należy również mieć na względzie fakt, że definicje przedsiębiorstwa społecznego są bardzo różne w poszczególnych krajach, podobnie jak spektrum warunków świadczących o społecznym charakterze danej firmy. Informujemy, że wszelkie treści prezentowane w niniejszym opracowaniu podlegają prawu autorskiemu. Jakiekolwiek wykorzystywanie zawartych z nim danych wymaga zgody właścicieli praw. SPIS FORMATÓW BIZNESOWYCH Formaty biznesowe - Polska 1. Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS 2. Spółdzielnia Socjalna Dębnianka 3. Spółdzielnia Socjalna FIGA 4. Chojnicka Spółdzielnia Socjalna 5. Spółdzielnia Socjalna Spółdzielnia Socjalna Gród 7. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego 8. Spółdzielnia Socjalna Ogród dokumentów Formaty biznesowe - Belgia 1. Devna Services 2. Crea Sandwich 3. En Vert Formaty biznesowe Wielka Brytania 1. Co-wheels Car Club 2. Future Clean 3. The Soap Company (włączona w strukturę firmy CLARITY Employment for Blind People) 4. Care & Home 5. Independent Foster Care 8

9 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 9

10 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas KLUCZOWE WARUNKI WDROŻENIA usługi gospodarki leśnej (zagospodarowanie lasu, pozyskiwanie drewna, zrywka drewna, pozyskiwanie choinek, melioracja, ochrona p-poż), zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych; dla celowości prowadzenia tego typu działalności niezbędna jest bezpośrednia bliskość dużych kompleksów leśnych; działalność nie wymaga szczególnych warunków lokalowych (pomieszczenie biurowe z zapleczem socjalnym, pomieszczenia magazynowe); ograniczona liczba klientów; działalność spółdzielni oparta głównie o współpracę z klientem instytucjonalnym (np. Nadleśnictwo, Urzędy Gminy, Zakłady energetyczne, etc. w zakresie zagospodarowania lasu, pozyskiwania drewna, zrywki, melioracji, ochrony p-poż., utrzymania czystości; klient indywidualny obsługiwany w zakresie pozyskania drewna, sprzedaży drewna kominkowego, pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych; minimalne zatrudnienie: 7-8 osób; nie wyklucza się zatrudniania pracowników sezonowych i stażystów; konieczne specjalistyczne kwalifikacje przynajmniej 2-3 pracowników/członków spółdzielni (drwal-pilarz, kierowca kat. B i T) ze względu na prostotę prac istnieje możliwość zatrudnienia osób bez przygotowania zawodowego wystarczy instruktarz stanowiskowy; charakter pracy wyklucza zatrudnianie osób niepełnosprawnych za wyjątkiem stanowisk nierobotniczych (np. administracja, księgowość); relatywnie niskie koszty początkowe tyś. zł obejmujące zakup niezbędnego podstawowego wyposażenia, można pokryć z ewentualnej dotacji na założenie Spółdzielni Socjalnej; podstawowym strumieniem przychodów są zlecenia z Nadleśnictwa, płatne przelewem w terminie 14 dni; niewielką część stanowią przychody z organizacji wizyt studyjnych i usług dla klientów indywidualnych; by zapewnić stabilność działalności i przychodów należy poszerzyć i zdywersyfikować portfel klientów; wielkość wydatków determinują koszty związane są przede wszystkim z materiałami eksploatacyjnymi oraz wynagrodzeniami (ok %). Pozostałe to koszty administracyjne, ubezpieczenia, etc. FORMAT BIZNESOWY 1. Segmenty klientów Oferta spółdzielni socjalnej skierowana jest do dwóch grup klientów. Pierwsza grupa klientów to klienci instytucjonalni (Nadleśnictwa, wspólnoty mieszkaniowe, urzędy gminy), natomiast drugą klienci indywidualni (osoby fizyczne). Klienci indywidualni w głównej mierze nastawieni są na zakup drewna w celach grzewczych na potrzeby swoich gospodarstw domowych. Wyżej wymieniona grupa klientów oczekuje od nas: terminowości dostawy, niskiej ceny, dobrej jakości produktów, możliwości samodzielnego odbioru od producenta, możliwości samodzielnego wyboru towaru, realizacji zleceń przez telefon. Klienci instytucjonalni, nastawieni są na wykonanie większych i bardziej zróżnicowanych zleceń, dotyczących nie tylko pozyskania drewna. Wśród grupy klientów instytucjonalnych oczekiwania są bardziej odmienne. Grupie tej w głównej mierze zależy na: nawiązaniu i utrzymaniu stałej współpracy z rzetelnymi podwykonawcami, posiadającymi odpowiedni sprzęt oraz dysponującymi zasobami ludzkimi niezbędnymi do kompleksowego wykonania zleconego zakresu prac, profesjonalnym wykonaniu prac z zastosowaniem wszystkich zasad i reguł obowiązujących w gospodarce leśnej, dotrzymaniu ustalonych terminów, mających na celu przyspieszenie prac w gospodarce leśnej Nadleśnictwa (w chwili zakładania spółdzielni szacunkowe opóźnienia w gospodarce leśnej wynosiły około 3 lata), dotrzymaniu ustalonych pod względem zakresu i terminu dostaw (np. dla wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem okresów grzewczych). Jak widać poszczególne segmenty klientów odróżniają się od siebie w głównej mierze oczekiwaniami jak mają w stosunku do pracy którą wykonujemy. 2. Propozycja wartości Spółdzielnia socjalna ze względu na typ klientów może podzielić swoje oferty na dwie grupy. 10

11 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas Dla klientów instytucjonalnych będą to usługi: zagospodarowanie lasu (czyszczenie lasu, podkrzesywanie drzew, sadzenie lasu, pielenie chwastów, przygotowanie gleby, zbiór żołędzi, szyszek, czyszczenie, opryski, grodzenie upraw, demontaż ogrodzeń, konserwacja ogrodzeń, sprzątanie śmieci z terenów leśnych, odnawianie pasów przeciwpożarowych), pozyskanie drewna (pozyskanie na zrębach i trzebieży, ręczne porządkowanie powierzchni zrębowych), zrywka drewna, pozyskiwanie choinek. Dla klientów indywidualnych: pozyskanie drewna, sprzedaż drewna kominkowego, Również ze względu na ten fakt potrzeby tych klientów też są zróżnicowane. Potrzeby klientów instytucjonalnych to: pozyskanie drewna na sprzedaż, odnowienie lasu, ochrona lasu, utrzymanie czystości, melioracja, prace związane z ochroną przeciwpożarową. Klienci indywidualni w główniej mierze mają jedną potrzebę i jest to pozyskanie surowca do ogrzewania swoich gospodarstw domowych. Jeżeli chodzi o przewagę naszej propozycji nad innymi to największą przewagą jest najwyższa jakość która osiągnięta została przez doświadczenie członków, terminowość, zgranie zespołowe, posiadanie własnego sprzętu, niższe koszty świadczenia usług dzięki odzyskaniu składek ZUS (wsparcie pomostowe) oraz dotacja. 3. Niezbędne zasoby (personel, kapitał, wyposażenie i inne warunki, które muszą być spełnione). Spółdzielnia socjalna w momencie założenia liczyła 7 osób członków i jedną osobę nie będącą członkiem spółdzielni sprawującą funkcję prezesa. Personel zatrudniony w spółdzielni powinien być wielofunkcyjny to znaczy taki, który będzie mógł wykonywać zróżnicowane zadania, co będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak właśnie jest w naszej spółdzielni. Wszyscy członkowie posiadali ogromne doświadczenie w momencie zakładania spółdzielni, dzięki czemu odnajdują się w każdej roli im powierzonej. W początkowym etapie wyodrębnione zostały dwa stanowiska tzn. dwóch członków spółdzielni zatrudnionych zostało jako drwale, natomiast reszta pracowników zatrudniona jest na stanowisku robotników leśnych. Niezbędne kwalifikacje drwali to ukończone kursy pilarza. Ponadto wszyscy członkowie spółdzielni posiadają wymagane szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP. Dodatkowo, część pracowników posiada prawo jazdy kat. T, jak również posiada podstawową wiedzę w zakresie mechaniki pojazdów i maszyn. Takie kwalifikacje w początkowym okresie funkcjonowania są wystarczające do sprawnego działania. Spółdzielnia socjalna otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 6.2. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 140tys. złotych zostało przeznaczone na zakup odpowiedniego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach tych środków zakupiono: ciągnik, wózek zrywkowy, przyczepę zrywkową, pilarki spalinowe, kosy spalinowe, opryskiwacz, sekatory, tasaki, kaski ochronne, chwytaki, ubrania robocze oraz zakupiono materiały eksploatacyjne (tzn. oleje, paliwo, smary, liny, szpadle, siekiery). Ponadto aby usprawnić funkcjonowania biura (księgowości, zarządu) zakupiono: komputer wraz z oprogramowaniem i podpisem elektronicznym, zaprogramowano elektroniczny plan kont, zakupiono również materiały biurowe, pieczątki oraz oznaczenie siedziby. Dodatkowo spółdzielnia socjalna otrzymała wsparcie pomostowe co pozwoliło na obniżenie kosztów przez pierwsze 6 miesięcy działalności (w wysokości 700zł/ms/os.). W momencie zakończenia pobierania wsparcia pomostowego spółdzielnia wystąpiła do Powiatowego Urzędu Pracy z pismem o refundację kosztów związanych z opłacaniem składek ZUS. Refundacja ta została przyznana na okres kolejnych 3 miesięcy. 4. Kluczowe działania (struktura organizacyjna i procesy) Spółdzielnia socjalna w początkowym etapie funkcjonowania liczyła siedmiu pracowników oraz prezesa, który swoją pracę wykonuje w ramach umowy wolontariackiej. Ze względu na posiadanie ogromnego doświadczenie w pracach leśnych wyodrębniono dwa stanowiska, są to drwale, natomiast pozostałe osoby zatrudnione zostały na 11

12 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas stanowisku robotnik leśny. Członkowie spółdzielni posiadają ogromne doświadczenie. Dzięki temu mogą pełnić klika funkcji - nie muszą być przydzieleni konkretnie do jednej pracy. W zawiązku z tym czas wykonywania usługi jest krótszy, a wykonanie jest w pełni profesjonalne. Wszyscy pracownicy podlegają bezpośredniej kontroli, która prowadzona jest przez prezesa spółdzielni. W momencie nieobecności prezesa funkcję tę pełni jego zastępca i to jemu wówczas podlegają pozostali pracownicy. Spółdzielnia socjalna większość swoich działań wykonuje samodzielni. Do chwili obecnej jedynymi zadaniami, które były zlecane zewnętrznym wykonawcom były: sadzenie lasu, obsługa finansowa spółdzielni socjalnej. 5. Kluczowi partnerzy i interesariusze Spółdzielnia socjalna jest podmiotem niezależnym jeżeli chodzi o swoją działalność gospodarczą, natomiast do realizacji celów statutowych lub celów biznesowych spółdzielnia wchodzi w partnerstwa. W główniej mierze partnerami spółdzielni są podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, centrum integracji społecznej), jak również jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta, sołectwo). Partnerstwa najczęściej zawierane są w celu realizacji projektów z UE jak również środków krajowych, których zadaniem jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej oraz działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeżeli chodzi o kluczowych dostawców, są to w głównej mierze sklepy, posiadające odpowiedni sprzęt i części zamienne. Sprzęt oraz części zmienne, są tam w każdej chwili dostępne dzięki czemu nie ma konieczności zawieszania wykonywanych prac. 6. Relacje z klientami W zależności od każdego segmentu klientów potrzeby i wymagania są trochę inne. W trakcie wykonywania prac można dojść do wniosku, że są one możliwe do pogodzenia. Klienci instytucjonalni w głównej mierze będą stawiać na tempo pracy oraz wykonanie jej według określonych reguł i zasad, które stawiają przed nami Zleceniodawcy. 7. Kanały W momencie zakładania spółdzielni podpisana została przedwstępna umowa ze Zleceniodawcą, który aż do chwili obecnej jest naszym kluczowym klientem. W przypadku klientów instytucjonalnych preferowane jest nawiązanie kontaktu oraz promocja usług bezpośrednio u klienta. Jeżeli chodzi o pozostałych to głównym kanałem jest polecenie. Klient, który skorzystał z naszych usług będąc w pełni zadowolony poleca kolejnej osobie i w sposób zwany marketingiem szeptanym trafiają do nas kolejni klienci. Spółdzielnia socjalna nie posiada własnej strony internetowej; można ją odnaleźć na stronach związanych z ekonomią społeczną. Spółdzielnia nie posiada typowo własnych folderów promujących (występuje w wielu folderach promujących gminę Byczyna oraz promujących podmioty ekonomii społecznej) ani ulotek co pokazuje, że w niektórych branżach promocja nie stanowi aż tak dużego znaczenia w sprzedaży produktów i usług jak również w dotarciu do potencjalnych klientów też nie jest kluczowym punktem. Mimo to, planowane jest wydanie wkrótce broszury z krótką informacją o działalności i usługach. Pozwoli to na utrwalenie wizerunku Spółdzielni jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcy usług. 8. Strumienie przychodów Podstawowym źródłem przychodów Spółdzielni są usługi gospodarki leśnej - stanowią na dzień dzisiejszy 100 % wpływów ze sprzedaży. Ceny, które stosuje się za poszczególne prace są ustalane w przetargu i obowiązują przez cały rok. Z końcem roku Nadleśnictwo ogłasza przetarg na prace do wykonania i oczekuje na oferty cenowe i ilościowe. Każdego 25 dnia miesiąca następuje odbiór przez leśniczego wykonanych prac, sporządzany jest wykaz na podstawie którego wystawiana jest faktura. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury - sposób dokonania płatności to przelew. Spółdzielnia w początkowym okresie działalności może się zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności urzędu pracy (na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych) o zawarcie umowy dotyczącej finansowania składek ZUS ze środków Funduszu Pracy od zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę osób bezrobotnych. Dotyczy to: składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od zatrudnionych; części kosztów pracodawcy odpowiadających składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe wypadkowe od osób zatrudnionych. Dodatkowo Spółdzielnia może prowadzić działalność w sferze pożytku publicznego. W ten sposób ze środków uzyskanych z projektów wsparcia 12

13 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas spółdzielczości socjalnej można nawiązać współpracę sektora publicznego, sektora społecznego oraz sektora biznesowego (budowa partnerstwa publiczno-społecznego lub publiczno-społeczno -prywatnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez lokalne porozumienia, pakty, plany działania lub przygotowanie wspólnych projektów o charakterze partnerskim). Dodatkowym rodzajem działalności naszej Spółdzielni będzie w przyszłości: sprzedaż i dostawa do klienta drewna kominkowego, usługi zagospodarowania terenów zielonych polegające na : sprzątaniu, plantowaniu ziemi, sadzeniu drzew i krzewów, budowanie i montaż obiektów małej architektury. Dodatkowy rodzaj działalności zwiększy wpływy bieżące o ok 20%. 9. Struktura kosztów Koszty są definiowane przede wszystkim przez wielkość sprzedaży. Największą częścią są koszty związane z zakupem materiałów do wykonania usług stanowią 35% kosztów działalności operacyjnej. Kolejną grupą są wydatki związane z wynagrodzeniami oraz narzuty na wynagrodzenia stanowią 30% kosztów działalności operacyjnej. Usługi obce (czynsze, usługi naprawy sprzętu, obsługa biurowa) stanowią 20% kosztów działalności operacyjnej. Wydatki związane z ubezpieczeniami, podróżami służbowymi i podatkami lokalnymi są dość niskie. W zależności od lokalizacji, podział kosztów może różnić się dość znacznie. 10. Wsparcie ze strony franczyzodawcy Franczyzodawca oferuje wsparcie w kwestii tworzenia spółdzielni od napisania biznesplanu, statutu po przygotowanie dokumentów niezbędnych przy rejestracji. Dodatkowo spółdzielnia jest gotowa stworzyć program szkoleń dostosowany do ich potrzeb oraz częściowo przeprowadzić w zakresie swoich uprawnień bezpłatnie. Franczyzodawca w ramach swoich możliwości proponuje również zorganizowanie wizyty studyjnej przyszłych spółdzielców w celu szczegółowego przedstawienia jak funkcjonuje spółdzielnia oraz jakie prace są wykonywanie i w jaki sposób. Ponadto franczyzodawca w ramach dobrej współpracy może również przyjechać do franczyzobiorcy w celu pomocy oraz dokonania instruktarzu jak i przedstawienia w jaki sposób powinna funkcjonować spółdzielnia socjalna. Przez cały czas trwania umowy franczyzodawca dzieli się wzorami dobrych praktyk oraz służy swoim doświadczeniem zarówno pod kątem prowadzenia spółdzielni jak i działań gospodarczych. Franczyzodawca przewiduje opłaty za korzystanie z formatu biznesowego (opłaty te mogą podlegać negocjacji. Ponadto Spółdzielnia przewiduje, iż przez pierwsze 6 miesięcy korzystania opłata franczyzowa wynosić będzie 600 zł, natomiast kolejne miesiące aż do dwóch lat ok 1200 zł. Załączniki: 1. Przykładowy biznes plan 2. Lista kluczowych procesów 3. Niezbędne kwalifikacje personelu 4. Program szkolenia personelu 5. Tabela kosztów i przychodów 13

14 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas Załącznik nr 1 BIZNESPLAN NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy B Opis planowanego przedsięwzięcia SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY C-1 Opis produktu / usługi C-2 Charakterystyka rynku C-3 Konkurencja na rynku C-4 Dystrybucja i promocja C-5 Cena C-6 Prognoza sprzedaży C-7 Przychody SEKCJA D PLAN INWESTYCYJNY D-1 Opis planowanej inwestycji D-2 Aktualne zdolności wytwórcze D-3 Informacja o planowanej inwestycji SEKCJA E SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA E-1 Uproszczony bilans Pasywa PASYWA DŁUGOTERMINOWE (L do N) 14

15 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa Proszę o podanie następujących danych dotyczących przedsiębiorstwa 1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa Spółdzielnia Socjalna LAS- VEGAS 2. Adres siedziby przedsiębiorstwa Polanowice Adres do korespondencji Nasale Numer telefonu Lokalizacja działalności gospodarczej - proszę o podanie miejsca wykonywania działalności 6. Nazwa banku, nr rachunku bankowego Działalność będzie prowadzona w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Głównie będzie to obszar Nadleśnictwa Kluczbork oraz Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Zostanie podany po zarejestrowaniu Spółdzielni Socjalnej A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada wnioskodawca. 1. Imię i nazwisko 2. Data urodzenia 3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły podając również profil/ kierunek/ specjalność) 4. Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia -posiadam ogromne doświadczenie w pracach leśnych z uwagi na fakt dużej styczności z tą branżą podczas prac sezonowych, -umiejętność współpracy w zespole, praktyczna znajomość branży leśnej oraz znajomość rynku, -potrafię obsługiwać maszyny i urządzenia niezbędne przy wykonywaniu prac leśnych: obsługa piły, wykaszarki, -umiejętność obsługi urządzeń biurowych w tym: komputera, drukarki, faksu, itd., -umiejętność obsługi programów z pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), oraz Internetu, -potrafię wykonać drobne prace naprawcze typu zmiana opony oraz dętki w ciągniku, wymiana kół, wymiana tłumika, wymiana łańcucha oraz w pile, filtru oleju oraz filtru powietrza, Będę członkiem spółdzielni socjalnej Las Vegas w Nasalach. Moja rola w spółdzielni to praca fizyczna przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, również planuje być w zarządzie spółdzielni gdyż chcę mieć bezpośredni wpływ na decyzje związane z kierowaniem oraz profilem działalności spółdzielni socjalnej. 15

16 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 5. Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia) r. Szkolenie Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim w zakresie zakładania spółdzielni socjalnej. SEKCJA B OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA B Opis planowanego przedsięwzięcia Proszę określić przedmiot, formę organizacyjno-prawną, formę rozliczeń z urzędem skarbowym oraz opisać planowane przedsięwzięcie Planowanie rozpoczęcie działalności to październik 2010 r. 1. Data rozpoczęcia działalności 2. Rodzaj działalności (handel, produkcja, usługi) Handel, usługi Działalność wiodąca: PKD Z Działalność usługowa związana z leśnictwem. Pomocnicze: -PKD Z Pozyskiwanie drewna, -PKD Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiały budowlane i wyposażenia sanitarnego, 3. Przedmiot i zakres działalności -PKD Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania. Spółdzielnia Socjalna: Patryk Kindziak, Zenon Więcław, Adam Buć, Zdzisław Broniszewski, Janusz Zamorski, Antoni Konieczny, 4. Forma organizacyjno-prawna Wojciech Majewski, Piotr Kindziak- nie bierze udziału w projekcie. Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych - 5. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym płatnik Podatek od towarów i usług VAT Prowadzenie pełnej księgowości 6. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, Gotówka kredyt, pożyczka, inne jakie?) 7. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży). Główny rodzaj działalności to usługi w zakresie gospodarki leśnej polegającej na: pozyskiwaniu drewna, zrywce drewna, odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, czyszczeniach wczesnych, czyszczeniach późnych, melioracjach agrotechnicznych, ochronie lasu, zagospodarowanie terenu lasu, prace związane z ochroną przeciwpożarową, prace związane z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 16

17 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 7. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży). Motywy założenia Spółdzielni Socjalnej: -możliwość znalezienia stałego miejsca pracy (źródło stałych dochodów), -możliwość bezpiecznego wejścia na rynek pracy (co w główniej mierze związane jest z młodym wiekiem), -perspektywa szeroko rozumianego rozwoju zawodowego, -chęć prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa co wiąże się z mniejszą odpowiedzialnością niż prowadząc działalność w pojedynkę, -możliwość decydowania o rozwoju oraz profilu działalności gdyż każdy z założycieli posiada jeden głos, -otrzymanie wsparcia od władz samorządowych (oferowane wsparcie to lokal oraz udostępnienie pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej), -możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia Spółdzielni Socjalnej, -możliwość uzyskania refundacji składek ZUS, co będzie znaczącym wsparciem w początkowym okresie prowadzenia działalności, -możliwość reintegracji zawodowej i społecznej. Wybór powyższej branży podyktowany jest następującymi warunkami: -popyt na tego rodzaju usługi -zbyt mało firm istniejących na rynku które są wyspecjalizowane w tego rodzaju usługach, -wieloletnie doświadczenie wszystkich założycieli w pracach leśnych co będzie gwarantem dobrze wykonanej pracy i ogromna szansą przetrwania działalności związanej z pracami leśnymi, -bliska lokalizacja zlecanych usług co zmniejsza koszty związane z transportem i dojazdami pracowników oraz zaoszczędzonym czasem dzięki czemu istnieje realna szansa zwiększenia efektywności prac. 17

18 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY C-1 Opis produktu / usługi Proszę opisać swój produkt/ usługę. Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga? 1. Proszę opisać produkty/usługi oraz określić dla nich rynek. Główny rodzaj działalności to usługi w zakresie gospodarki leśnej polegającej na: -pozyskiwaniu drewna, - zrywce drewna, -rysakowaniu drewna (rysakowanie polega na ranieniu kory drzew iglastych za pomocą specjalnego narzędzia. Powoduje to wypływanie żywicy na powierzchnię kory i jej zasychanie na powierzchni, co zniechęca jeleniowate do spałowania. Korę należy nacinać na taką głębokość, by żywica wypływała, ale nie zostało zranione łyko. Pień zabezpiecza się na wysokości do 2 metrów. Należy pamiętać, iż nie zabezpiecza się wszystkich drzew w d. stanie, ale tylko te przyszłościowe (te które chcemy, by stanowiły d-stan dojrzały, docelowy), -odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, -czyszczeniach wczesnych, -czyszczeniach późnych, -melioracjach agrotechnicznych, -ochronie lasu, -zagospodarowanie terenu lasu, -prace związane z ochroną przeciwpożarowa, -prace związane z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. Dodatkowy rodzaj działalności to: 1. Sprzedaż i dostawa do klienta drewna kominkowego: - zaopatrzenie w drewno, - otrzymanie materiału odpowiedniej wielkości, - dostarczenie towaru do klienta. 2. Usługi zagospodarowania terenów zielonych polegające na: sprzątaniu, plantowaniu ziemi, sadzeniu drzew i krzewów, budowanie i montaż obiektów małej architektury: - Bieżąca pielęgnacja terenów zielonych - Zagospodarowanie terenów zielonych Spółdzielnia Socjalna będzie działała lokalnie na terenie powiatu kluczborskiego, głównie dla klientów instytucjonalnych. 18

19 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas 2. Proszę podać w jaki sposób produkt różni się od produktów/usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku? 3. Proszę wskazać zalety produktu/ usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów/ usług. -najwyższa jakość przez doświadczenie członków i zaplecze sprzętowe (zakupione z dotacji), -terminowość, -zgranie zespołowe, -posiadanie własnego sprzętu (w sytuacji awarii możemy samodzielnie przeprowadzić drobne prace remontowe), -niższe koszty świadczenia usług dzięki odzyskiwaniu składek ZUS (wsparcie pomostowe) oraz dotacji, -indywidualne doświadczenie każdego z członków. Oferowany przez naszą spółdzielnię produkt nie jest nowością na rynku. Jednak cały czas obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Istniejące na rynku firmy nie są w stanie sprostać oczekiwaniom największego klienta jakim jest Nadleśnictwo, oraz dotrzymać terminu realizacji zleconego zadania. W chwili obecnej z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika że na terenie Nadleśnictwa występują trzyletnie opóźnienia w pracach leśnych, które będą główną usługą zakładanej spółdzielni socjalnej. -siedziba spółdzielni socjalnej i miejsce zamieszkania wszystkich członków znajdują się w bezpośredniej bliskości z lasem, co wpływa na szybki, bezpośredni kontakt z klientem, -sieć kooperantów na terenie powiatu kluczborskiego, którzy będą dystrybuować towar, -Wiarygodność spółdzielni socjalnej jako wykonawcy co wynika z faktu dotychczasowej bliskiej współpracy członków spółdzielni z leśniczym. 19

20 Spółdzielnia Socjalna Las Vegas C-2 Charakterystyka rynku Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż. 1. Kim będą nabywcy produktów i usług? Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym). 2. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport? I Strategicznym klientem będzie Nadleśnictwo z powiatu Kluczbork Prognozuje się, że ze względu na opóźnienia w pracach leśnych, szacowanych na 3 lata, klient ten zapewni pracę przez dłuższy okres czasu (3-5 lat). II Klient instytucjonalny: szkoły, starostwo, urzędy gminy, wspólnoty mieszkaniowe (na terenie Powiatu Kluczborskiego) Wymienieni klienci będą zlecać głownie prace w celu utrzymania czystości, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych. Wraz z rozwojem spółdzielni socjalnej planuje się poszerzyć działalność o usługi porządkowe. III Klient indywidualny: -osoby fizyczne, posiadające kominki, piece, -osoby fizyczne, kończące budowy zagospodarowanie i uporządkowanie terenu. Świadczone przez Spółdzielnię usługi przeznaczone są na potrzeby rynku lokalnego; głównie będzie to teren powiatu Kluczborskiego oraz Zakładu doświadczalnego w Siemianicach (woj. Wielkopolskie). 3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usługi? Nadleśnictwo (potrzeby): -pozyskanie drewna do sprzedaży, -odnowienie lasu, -ochrona lasu, -utrzymanie czystości, -melioracja, -prace związane z ochroną przeciwpożarową Nadleśnictwo (oczekiwania): -dotrzymywanie terminów mających na uwadze opóźnienia w gospodarce leśnej Nadleśnictwa, które występują w chwili obecnej -profesjonalne wykonanie prac z zastosowaniem określonych zasad oraz reguł do ich wykonywania -odpowiednia ilość pracowników, dająca gwarancję wykonania usługi w umówionym terminie, -dysponowanie odpowiednim sprzętem, -osoby przeszkolone w zakresie BHP, Prace porządkowe (Potrzeby): -bieżąca pielęgnacja terenów zielonych, Prace porządkowe (Oczekiwania): -wiedza i doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów, 20

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 3. Wzór biznesplanu BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt: Biznes bez barier współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załącznik nr 2 WZÓR BIZNES PLANU WZÓR BIZNES PLANU (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN Załącznik nr do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN DZIAŁANIE. WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. nr wniosku:..

Biznesplan. nr wniosku:.. Biznesplan nr wniosku:.. AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program kompleksowego wspierania rozpoczynania działalności gospodarczej dla osób od 30 r.ż., bez pracy, zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski.

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN Działanie.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. projekt: Aktywuj się!

BIZNES PLAN. projekt: Aktywuj się! BIZNES PLAN projekt: Aktywuj się! w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Zał. nr 1 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcza Społeczność Społeczna Przedsiębiorczość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan Strona 1 1

Biznes Plan Strona 1 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Pierwsze kroki młodego biznesu Biznes Plan Strona 1 1 NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji DANE WNIOSKODAWCY 1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy BIZNESPLAN Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. TWOJA FIRMA Dane przedsiębiorstwa. Wizja - metaplan. Zasoby ludzkie. Aktualne zdolności wytwórcze / Zasoby rzeczowe

BIZNES PLAN. TWOJA FIRMA Dane przedsiębiorstwa. Wizja - metaplan. Zasoby ludzkie. Aktualne zdolności wytwórcze / Zasoby rzeczowe BIZNES PLAN TWOJA FIRMA Dane przedsiębiorstwa 1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa, nazwa skrócona, firma 2. Dane kontaktowe Adres siedziby przedsiębiorstwa Adres do korespondencji Numery telefonów Nr faxu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 BIZNESPLAN (WZÓR) NR WNIOSKU: (wypełnia personel Projektu)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Biznesplan dla Uczestników/czek projektu Fabryka Biznesu w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Strona1 BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DORACJA INWESTYCYJNA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu BIZNESPLAN Reaguj szybko! nr projektu RPLD.10.02.02-10-0012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Spis treści. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

BIZNESPLAN. Spis treści. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych BIZNESPLAN Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie Nr projektu: RPPM.06.03.02-22-0001/16-00 Oś Priorytetowa: 6. Integracja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD Wypełnia osoba przyjmująca wniosek Data wpływu wniosku Numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD.10.02.02-10-0016/16

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu nkubator Społecznej Przedsiębiorczości (SP) BZNESPLAN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V - Promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przyszłego przedsiębiorcy A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SPIS TREŚCI. SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przyszłego przedsiębiorcy A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) BIURO PROJEKTU LIDER: BIURO PROJEKTU PARTNER: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

BIZNESPLAN. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego BIZNESPLAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

BIZNESPLAN. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego BIZNESPLAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN dla uczestników projektu

BIZNES PLAN dla uczestników projektu Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego BIZNES PLAN dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

NR WNIOSKU. /2013 DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: CZĘŚĆ A) INFORMACJE OGÓLNE: DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Imię i nazwisko osoby składającej wniosek:...

NR WNIOSKU. /2013 DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: CZĘŚĆ A) INFORMACJE OGÓLNE: DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Imię i nazwisko osoby składającej wniosek:... ZAŁACZNIK NR 9 REGULAMINU UCZESTNICTWA WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności (wzór)

Studium Wykonalności (wzór) Studium Wykonalności (wzór)... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP 1 Phare... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP SPIS TREŚCI SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 3 A-1 DANE WNIOSKODAWCY...

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia A. UCZESTNIK PROJEKTU CURRICULUM VITAE UCZESTNIKA PROJEKTU Dane osobowe:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNES PLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt POKL.06.02.00-30-182/12,,Zostań swoim szefem współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr wniosku: (wypełnia pracownik PUP) Załącznik nr 1 do wniosku o

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona1 Biznesplan dla Uczestników/czek projektu Przedsiębiorczość jest kobieca w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VII

OŚ PRIORYTETOWA VII BIZNESPLAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN

Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN BIZNES PLAN ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 PODSTAWOWE DANE Nazwisko i imiona PESEL, miejsce urodzenia NIP Adres zamieszkania Telefon E-mail 1.2 DODATKOWE INFORMACJE W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes! BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!, realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu,

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu, Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY

INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji uczestników i udzielania wsparcia na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projektach dofinansowanych w ramach działania 7.4 RPO WZ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 6 Biznes plan BIZNESPLAN Projekt Od pomysłu do sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN. w ramach

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN. w ramach Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Załącznik 4 BIZNESPLAN Projekt Start do biznesu Łódź 2014 Strona 1 z 17 A. UCZESTNIK PROJEKTU A.1. Dane osobowe Imię Nazwisko PESEL Stan cywilny Data i miejsce urodzenia Seria i numer dokumentu tożsamości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.. WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4.

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

DANE BENEFICJENTA INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ WNIOSEK DANE WNIOSKODAWCY

DANE BENEFICJENTA INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ WNIOSEK DANE WNIOSKODAWCY Załącznik nr 6 Nazwa Adres Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Pomysł na biznes! Nr projektu RPDS.08.03.00-02-0081/16 I. Wniosek DANE BENEFICJENTA INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia Biznesplan 1.Dane adresowe planowanej działalności Nazwa firmy... Adres... Telefon... Wykształcenie wnioskodawcy / ukończone szkolenia (rodzaj, uzyskane tytuły). Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór BIZNES PLAN

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór BIZNES PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wzór BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 5 ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, BEZ UŻYCIA KOREKTORA, EWENTUALNE SKREŚLENIA ZAPARAFOWAĆ I WPISAĆ DATĘ DOKONANEJ ZMIANY. BIZNES PLAN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Strona 1 dla uczestników Działania VI ubiegających się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach konkursu w Projekcie: EUROszansa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na siebie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stawiam na siebie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIALANOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego nr... /2010 BIZNES PLAN Imię

Bardziej szczegółowo

Biznesplan Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

Biznesplan Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Biznesplan Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt Postaw na biznes! nr RPLU.09.03.00-06-0130/16

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Biznes plan. dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Biznes plan dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Tytuł projektu/nazwa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) Pod nazwą

BIZNESPLAN (WZÓR) Pod nazwą Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN (WZÓR) Pod nazwą Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Biznes plan. dla Uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia Biznes plan dla Uczestników projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ubiegających się o wsparcie w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Biznesplan w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Biznesplan w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Biznesplan w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt: Kreator Skutecznego Biznesu

Bardziej szczegółowo

RPWP /15

RPWP /15 Biznesplan w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Tytuł projekt: Kobiety biznesu Numer projektu: RPWP.06.03.01-30-0094/15 Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój (ścieżka 1 A) Biznes plan dla Uczestników projektu w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo