Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Kajer mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: mgr Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z1.03 Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Technologia i formy sprzedaży Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Organizacja sprzedaży detalicznej i hurtowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sztuka sprzedawania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sfinalizowanie transakcji handlowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 56 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności związanych z procesem sprzedaży. Niezależnie od tego, czy będziesz w przyszłości pracownikiem sklepu, czy hurtowni, czy też zdecydujesz się na własną działalność gospodarczą, potrzebne będą Ci umiejętności z zakresu zorganizowania procesu sprzedaży, własnego stanowiska pracy i obsługi klienta. Zarówno treści, jak i ćwiczenia zawarte w tej jednostce modułowej, szczególnie podkreślają potrzebę kształtowania umiejętności związanych z techniką i technologią sprzedaży, a więc prowadzenia rozmowy sprzedażowej, obsługi kasy fiskalnej, sporządzania dokumentacji sprzedażowej, a także załatwiania reklamacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy również wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji (prasę codzienną i branżową, mass media, Internet, przeprowadzane przez siebie wywiady z pracownikami handlu, obserwacje i doświadczenie z wycieczek do różnych jednostek handlowych itd.). W opanowaniu wiadomości, a przede wszystkim umiejętności, wynikających z określonych treści nauczania pomocne będą: pytania sprawdzające Twoją wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, ćwiczenia zawierające polecenie wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji zadania, sprawdziany postępów w postaci pytań sprawdzających przyrosty Twojej wiedzy i umiejętności po każdej przerobionej części materiału nauczania w tej jednostce. 4. Sprawdzian osiągnięć w formie testu pisemnego składającego się z zestawu 22 zadań wielokrotnego wyboru sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki modułowej. 5. Zalecane pozycje literatury fachowej oraz aktów prawnych. Pamiętaj! W razie wystąpienia trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia na bieżąco proś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dane zadanie lub daną czynność. Jednostka modułowa: Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży, której treści teraz poznasz, jest jednym z elementów koniecznych do zapoznania się z procesem obsługi klienta schemat 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z1 Obsługa klienta 341[03].Z1.01 Organizowanie i wyposażenie obiektów handlowych 341[03].Z1.02 Identyfikacja zachowań konsumentów 341[03].Z1.03 Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.04 Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży, powinieneś umieć: posługiwać się pojęciami z zakresu handlu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyswojonymi z poprzednich jednostek modułowych, korzystać z literatury fachowej i innych źródeł informacji, korzystać z różnych źródeł prawa i interpretować wybrane przepisy prawne, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp i ergonomii, współpracować w zespole, skutecznie komunikować się, w tym przeprowadzać prezentacje wykonanego zadania, prowadzić korespondencję handlową, interpretować i analizować typowe operacje gospodarcze, identyfikować różne typy klientów i motywy ich postępowania, stosować środki komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientami, zaprojektować wnętrza sklepu i hurtowni, zaprojektować wyposażenie sklepu i hurtowni, samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, korzystać z Internetu. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posłużyć się pojęciami z zakresu handlu i towaroznawstwa, zorganizować stanowisko pracy, zorganizować proces sprzedaży detalicznej i hurtowej, dobrać i zastosować formę sprzedaży odpowiednio do asortymentu towarowego, przeprowadzić rozmowy sprzedażowe, określić prawa konsumenta i wynikające z nich obowiązki sprzedawcy, przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, udzielić porady dotyczącej sprzedawanego towaru, w tym zaoferować towary komplementarne i substytucyjne, zastosować różne formy aktywizacji sprzedaży, zarejestrować sprzedaż, sporządzić dowody sprzedaży i dowody korygujące, obliczyć wysokość podatku VAT od sprzedaży, przyjąć zapłatę za towar w różnych formach, dokonać rozliczeń w formach bezgotówkowych, odprowadzić utarg, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prowadzenia procesu sprzedaży. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Technologia i formy sprzedaży Materiał nauczania Merchandising a technologia sprzedaży Podstawowym celem przedsiębiorstwa handlowego jest osiągnięcie zysku i systematyczny wzrost udziału w rynku. Sposób działania przedsiębiorstw handlowych, umożliwiający realizację tego celu poprzez jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów, nazywamy merchandisingiem. Tak szeroko pojmowany merchandising, tzw. merchandising-mix jako kombinacja działań rynkowych firmy handlowej jest równoznaczny z istotą marketingu przedsiębiorstw handlowych. Mówiąc o marketingu handlowym, przeważnie mamy jednak na myśli całe przedsiębiorstwo lub koncern handlowy, natomiast w przypadku merchandisingu bierzemy pod uwagę działania rynkowe poszczególnych sklepów. W działaniach tych wyodrębnić można cztery grupy narzędzi, jakimi może się posługiwać jednostka handlowa: działania dotyczące towaru określonej oferty asortymentowej wraz z usługami związanymi oraz nabywanymi dodatkowo na zasadzie wolnego wyboru, działania związane z marżą jako ceną usługi świadczonej przez przedsiębiorstwo handlowe, działania promocyjne dotyczące sposobu komunikowania się firmy handlowej z otoczeniem (w szczególności z dostawcami i nabywcami), w zakres promocji wchodzą takie elementy jak: kształtowanie wizerunku firmy, akcje sprzedażowe, reklama, sprzedaż osobista i merchandising wizualny, działania składające się na technologię sprzedaży, czyli określoną metodę sprzedaży, właściwą danemu rodzajowi jednostki sprzedaży detalicznej lub hurtowej. Inna jest technologia sprzedaży w sklepie specjalistycznym, inna w supersamie, hipermarkecie czy domu towarowym. Inaczej prowadzi się sprzedaż z automatów, e-handel czy sprzedaż bezpośrednią. Swoją specyfikę mają metody sprzedaży stosowane w obrocie składowym i tranzytowym na szczeblu hurtu. Jak z tego wynika, związek technologii sprzedaży z merchandisingiem polega na tym, że technologia jest elementem szeroko rozumianego merchandisingu. Działania marketingowe prowadzone przez dane przedsiębiorstwo handlowe wytyczają cele technologii, określają, jak i do czego powinna być wykorzystywana. Pamiętać należy także o funkcjonowaniu węższego pojęcia merchandisingu, tzw. merchandisingu wizualnego, obejmującego: zagospodarowanie przestrzeni sklepu lub części sprzedażowej hurtowni, ich wewnętrzną aranżację i wystrój (np.: kolorystykę, oświetlenie, klimatyzację, okno wystawowe, szyldy), rozmieszczenie i prezentację towarów, ich reklamę wewnętrzną (gabloty reklamowe, system informacji o towarach, wystawy). 7

9 Rys. 1. Koło merchandisingowe w detalu [3] Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania technologii sprzedaży Stosowana przez przedsiębiorstwa handlowe technologia sprzedaży jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi: czynniki zewnętrzne wynikają z powiązań przedsiębiorstwa handlowego z innymi podmiotami rynkowymi, przede wszystkim z dostawcami i nabywcami. Istotne znaczenie odgrywa tu marketing producentów, importerów, hurtowników oraz zewnętrzny system logistyczny obsługujący proces przemieszczania produktu od wytwórcy do nabywcy; czynniki wewnętrzne wynikają z potrzeb merchandisingu na szczeblu poszczególnych jednostek handlowych i dotyczą wszelkich działań związanych z oferowaniem towaru i jego prezentacją w sklepie czy hurtowni. Sukces przedsiębiorstwa handlowego zależy od umiejętności doboru właściwych metod sprzedaży, uwzględniających istniejące powiązania zewnętrzne oraz uwarunkowania wewnętrzne. W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej nieodzowny jest także określony sposób myślenia i działania oparty na: efektywności, innowacyjności, synergii. Myślenie efektywnościowe wynika z dążenia przedsiębiorstwa handlowego do osiągnięcia zysku, który jest nieodzowny do jego prawidłowego funkcjonowania. Nowoczesna technologia warunkuje właściwy poziom zysku w handlu, umożliwiając wzrost obrotów i obniżenie kosztów dzięki intensyfikacji procesów sprzedażowych, m.in. poprzez stosowanie coraz nowocześniejszych technicznych środków sprzedaży, właściwy dobór asortymentu, sprawną organizację dostaw, optymalny dobór metod obsługi, rozwinięty merchandising wizualny. Aby wdrażać efektywniejsze metody sprzedaży, konieczne jest myślenie innowacyjne, dotyczące zarówno rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych. Od kilkunastu lat, olbrzymi postęp dokonuje się zwłaszcza w dziedzinie wdrażania systemów informatycznych o wysokim stopniu technologicznego zaawansowania, rozwija się logistyka i e-handel, ciągle unowocześniane są systemy zarządzania, zwłaszcza dużymi sieciami handlowymi, intensyfikowane są działania marketingowe. Przykładem innowacji w handlu są futurystyczne 8

10 rozwiązania w branży wyposażenia sklepów, prezentowane co 3 lata na targach EUROSHOP w Dusseldorfie (Niemcy). Wiodący producenci wyposażenia sklepowego prezentowali tam np. inteligentne półki, plazmowe ekrany promocyjne, samoskanujące kasy, inteligentne przymierzalnie podpowiadające odpowiednie do przymierzanego stroju dodatki czy inteligentny wózek z czytnikiem kodów. MARKETING PRODUCENTÓW ZEWNĘTRZNY SYSTEM LOGISTYCZNY EFEKTYWNOŚĆ TECHNOLOGIA SPRZEDAŻY SYNERGIA MERCHANDISING INNOWACYJNOŚĆ Rys. 2. System uwarunkowań technologii sprzedaży [3] Oczywiście poszczególne placówki handlowe mają różne możliwości i tempo wdrażania innowacji. Dlatego bardzo duże znaczenie posiada odkrywanie efektów synergicznych usprawniających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Synergia to inaczej efekt łączny, polegający na tym, że rezultat osiągnięty dzięki połączeniu elementów działania jest większy niż suma rezultatów osiągniętych przez te elementy osobno. Można to przedstawić za pomocą działania: synergia = 5 W handlu synergia wiąże się np. ze stosowaniem merchandisingu-mix czy procesem specjalizacji i koncentracji. Dzięki specjalizacji dane przedsiębiorstwo handlowe koncentruje się na tych działaniach, które wykonuje najlepiej i na dużą skalę, zlecając czynności pomocnicze specjalistom (np. agencji reklamowej, spedytorom, notariuszowi). W sposób zasadniczy wpływa to na obniżenie ogólnego poziomu kosztów funkcjonowania danej jednostki handlowej. Formy sprzedaży w detalu i hurcie Opracowana przez daną jednostkę handlową technologia sprzedaży jest w dużej mierze zdeterminowana zastosowaną formą sprzedaży. W detalu wyróżniamy powszechne i specjalne formy sprzedaży. W ramach powszechnych form sprzedaży, mówimy o tradycyjnych lub nowoczesnych metodach obsługi klienta. Metoda tradycyjna zakłada, że: towar podaje sprzedawca, nabywcy obsługiwani są według kolejności zgłaszania, czyli szeregowo. Zredukowana obsługa klienta ma w tej metodzie miejsce w sklepach spożywczych i z artykułami codziennego użytku, obejmuje: powitanie klienta, podanie żądanego towaru, 9

11 inkaso należności, pożegnanie nabywcy. W tej formie sprzedaży najczęściej klienta od sprzedawcy oddziela lada. Sprzedaż zgodnie z tą metodą obsługi ma zastosowanie zwłaszcza wtedy, kiedy nie można zastosować samoobsługi ze względu na ograniczenia technicznoorganizacyjne danego punktu sprzedaży. Z unowocześnioną formą obsługi tradycyjnej mamy do czynienia w sytuacji rozwiniętej obsługi klienta. Jest ona także nazywana obsługą pełną, aktywną lub intensywną. Oprócz wymienionych już elementów obsługi tradycyjnej dochodzi tu rozbudowane doradztwo klientowi w dokonywanym przez niego wyborze w połączeniu z demonstracją towaru i szczegółową informacją na jego temat. Ta metoda obsługi stosowana jest w sklepach o podwyższonym standardzie obsługi, przeznaczonych dla zamożnej klienteli, a także tam, gdzie występuje konieczność zaspokojenie indywidualnych potrzeb klienta (np. przyjmowanie indywidualnych zamówień dotyczących zabudowy kuchni czy szaf wnękowych). Ze względu na wysokie koszty bezpośredniej obsługi osobistej oraz jej powolność, jeżeli tylko jest to możliwe, wprowadza się nowoczesne formy sprzedaży, oparte na znacznej samodzielności nabywcy i mniejszym zaangażowaniu personelu preselekcję lub samoobsługę. Preselekcję stosuje się głównie w domach towarowych i specjalistycznych domach handlowych, opiera się ona na następujących zasadach: towar podaje sprzedawca, klient ma dostęp do towaru lub jego wzoru, obsługa klienta wiąże się z czynnościami obligatoryjnymi (związanymi z inkasem należności i wydaniem towaru) oraz czynnościami fakultatywnymi (związanymi z pomocą przy wyborze, próbowaniu towaru, przymierzaniu itd.), jeśli klient o taką pomoc poprosi. W przypadku sprzedaży według wzorów, stosowanej szczególnie do towarów złożonych technicznie (np. sprzętu RTV, AGD, mebli), klient ogląda i próbuje jedynie egzemplarz pokazowy, po zakupie wydawany jest mu natomiast towar w fabrycznym opakowaniu z magazynu. Samoobsługowa forma sprzedaży stosowana jest w handlu towarami bezproblemowymi, czyli żywnością paczkowaną oraz towarami przemysłowymi codziennego użytku o stosunkowo niskiej jednostkowej cenie zakupu (najczęściej w super- i hipermarketach). Przy tego typu obsłudze obowiązują następujące zasady: nabywca ma swobodny dostęp do towaru, nabywca samodzielnie wybiera towar, transportuje do kasy i pakuje, jedyną obowiązkową czynnością przy obsłudze klienta jest inkaso należności i wystawienie dokumentu sprzedaży na życzenie kupującego, personel interweniuje w sytuacjach, kiedy np. brak jest oznakowania towaru ceną, trudno jest klientowi odnaleźć określony towar czy ma na jego temat jakieś pytanie. Pewną odmianą samoobsługi (np. w domach towarowych, handlowych i hipermarketach) jest półsamoobsługa obsługa ma wtedy charakter lokalny, na niewielkich, wydzielonych i odgrodzonych od reszty sali sprzedażowej stoiskach wyposażonych we własny węzeł kasowy (sprzedaż artykułów drobnych i wymagających szczególnego nadzoru, np. kosmetyków, artykułów pasmanteryjnych). Dużym udogodnieniem są dla nabywców specjalne formy sprzedaży, niektóre z nich rozwijają się bardzo intensywnie, zwłaszcza te, które bazują na nowoczesnej technologii (np. e-handel, sprzedaż z automatów) lub bezpośrednim kontakcie klienta z przedstawicielem handlowym danej firmy (np. sprzedaż sieciowa). 10

12 Tabela 1. Specjalne formy sprzedaży [opracowanie własne na podstawie: 2] SPECJALNE FORMY SPRZEDAŻY Forma sprzedaży Krótka charakterystyka Sprzedaż towarów z dostawą do domu konsument płaci w sklepie należność za towary, które dostarczone są pod wskazany adres przez roznosiciela Sprzedaż komisowa jednostka sprzedaży komisowej (komisant) sprzedaje towar oddany jej do sprzedaży przez zleceniodawcę (komitenta), pobierając za to prowizję komisową Sprzedaż ratalna należność za towar zostaje rozliczona poprzez raty Sprzedaż bezgotówkowa z zastosowaniem czeków rozrachunkowych lub kart kredytowych Sprzedaż subskrypcyjna zgłoszenie gotowości zakupu i dokonanie przedpłaty (np. sprzedaż poszczególnych tomów encyklopedii) Sprzedaż za pomocą automatu występuje tu pełna samoobsługa, łącznie z inkasem. Sprzedaż na zamówienie w oparciu o przesłane zamówienie sklep przygotowuje zamówione towary do późniejszego odbioru przez klienta Sprzedaż ruchoma - w formie tradycyjnej: obwoźna i obnośna, - w formie nowoczesnej: business show organizowany przez duże korporacje handlowe z okazji ważnych rocznic, wydarzeń politycznych, zawodów sportowych, wystaw, koncertów itd. Sprzedaż abonamentowa, zwana też prenumeracyjną sukcesywna dostawa zamówionych towarów (np.gazet, czasopism, książek), za które z góry zapłacono Sprzedaż wysyłkowa na podstawie katalogów, ogłoszeń prasowych, ulotek, prospektów, klient składa zamówienie ( pisemne, przez Internet, telefoniczne), płaci przy odbiorze towaru Sprzedaż artykułów używanych prowadzona np. przez antykwariaty, sklepy z odzieżą. Sprzedaż bezpośrednia -odbywa się przy udziale autoryzowanych dystrybutorów (przedstawicieli handlowych), zatrudnianych przez producentów towarów, - jej odmianą jest sprzedaż sieciowa (prowadzona głównie przez firmy zagraniczne, np. Oriflame International, Avon, Amway, Herbalife, Zepter International Inne nowoczesne formy sprzedaży sprzedaż telefoniczna (teleshopping), e-handel, sprzedaż według wzorów Na szczeblu handlu hurtowego wyróżnia się dwie podstawowe formy sprzedaży: sprzedaż z magazynów hurtowych, tzw. obrót składowy, w którym towary od dostawcy są magazynowane na szczeblu hurtu, na ogół poddawane przerobowi handlowemu, sortowaniu czy kompletowaniu, a następnie dostarczane odbiorcom; sprzedaż z magazynów dostawcy, tzw. obrót tranzytowy, w którym towary od dostawcy (producenta, importera) przemieszczane są do odbiorcy z pominięciem magazynów hurtowych, ale za pośrednictwem hurtu. Ten typ sprzedaży hurtowej jest najczęściej stosowany w przypadku dużych odbiorców. 11

13 W ramach wymienionych form sprzedaży hurtowej rozróżnia się dodatkowo trzy systemy sprzedaży hurtowej: system konwencjonalny, w którym zawierane są transakcje z dowolnymi odbiorcami, a warunki są każdorazowo negocjowane, system kontraktowy, w którym nawiązywane są stałe kontakty z odbiorcami, a wszystkie warunki zakupu i sprzedaży są szczegółowo ustalane, system korporacyjny, polegający na posiadaniu jednolitej hurtowej sieci dystrybucyjnej na dużym obszarze (kraju, kontynentu, świata) i utrzymywaniu stałych kontaktów z dostawcami i odbiorcami (np. działalność holenderskiego holdingu Makro Cash and Carry. W hurcie stosowane są odmienne techniki sprzedaży, które wynikają z formy prezentowania przez hurtownika oferty towarowej nabywcom: prezentowania próbek towarowych detalistom i innym odbiorcom przez akwizytorów, przekazywania lub przesyłania katalogów, prezentowania produktów w magazynach hurtowników, składania oferty pisemnej, telefonicznej lub internetowej, organizowania przez hurtownika spotkań z detalistami i innymi odbiorcami instytucjonalnymi (np. biurami, szkołami, półhutowniami) w celu zaprezentowania oferowanych towarów. Asortyment handlowy i asotymentacja W przedsiębiorstwie handlowym decyzje dotyczące asortymentu oraz zakresu świadczonych usług należą do najważniejszych. Ich skutkiem jest ukierunkowanie oferty na określony segment nabywców i jest podstawą działań przedsiębiorstwa składających się na wybór technologii sprzedaży. Asortyment handlowy stanowi celowo dobrany zestaw towarów, dla danej jednostki handlowej w detalu lub hurcie. Podstawowym kryterium podziału asortymentu jest jego podział w przekroju branż, grup towarowych, podgrup i artykułów. Tabela 2. Przykład podziału branżowego [opracowanie własne] Kompleks branżowy Kompleks związany z ubiorem Kompleks związany z wyżywieniem Branża obuwie artykuły żywnościowe Grupa obuwie sportowe sery Podgrupa obuwie sportowe damskie sery podpuszczkowe Artykuł tenisówki ser Edamski We współczesnym handlu zauważalna jest tendencja odchodzenia od tradycyjnej orientacji branżowej, uwzględniającej źródło wytwarzania towaru (branża metalowa), na rzecz orientacji zaspokajania pewnych kompleksowych potrzeb nabywców (np. wszystko dla domu). Inne kryteria podziału asortymentu: ze względu na stopień rozbudowania asortymentu: szeroki (artykuły z wielu branż i grup towarowych), wąski (jednej branży lub wybranych grup towarowych), głęboki (wszystkie artykuły z danej grupy towarowej), płytki (podstawowe artykuły i ich odmiany), 12

14 ze względu na specjalizację: uniwersalny (z wielu branż, w celu zaspokojenia jak najszerszego profilu potrzeb), należy wtedy odpowiednio grupować artykuły według pewnych zasad: komplementarności, substytucyjności, problemowego grupowania artykułów konsumpcyjnych, grupowania wybieralnych artykułów przemysłowych, branżowy (np. branży odzieżowej), specjalistyczny (np. odzież sportowa), ze względu na częstotliwość zakupu: codziennego (masowego) zakupu bezproblemowego, np. artykuły żywnościowe, okresowego zakupu artykuły wybieralne, np. odzież, sporadycznego zakupu tzw. problemowe, np. samochód, ze względu na znaczenie dla efektywności sprzedaży danej jednostki handlowej: podstawowy (główny przedmiot sprzedaży, np. obuwie), uzupełniający (uzupełniający zakup, np. środki czyszczące i wkładki do obuwia lub umożliwiający wyeksponowanie towaru podstawowego). Kompleks decyzji i czynności związanych z doborem asortymentu danej jednostki handlowej nazywamy asortymentacją. Do czynników racjonalnej asortymentacji zaliczamy, m.in.: określenie rentowności obrotu danym artykułem, zapewnienie czytelności i przejrzystości oferty handlowej, konieczność uwzględnienia kryterium substytucyjności towarów (zaspokajają tę samą potrzebę) oraz komplementarności towarów (sprzedaż płyt CD nie miałaby sensu, gdyby klient nie mógł zakupić, w tym samym lub innym sklepie, odtwarzacza CD), właściwy dobór formy sprzedaży i metod aktywizacji sprzedaży do określonego asortymentu. Uzupełnieniem asortymentu towarowego są coraz częściej usługi oferowane przez daną jednostkę handlową, tzw. związane (np. sprzedaż z dostawą do domu, serwis pogwarancyjny) lub usługi zamawiane przez klienta na zasadzie dobrowolnego wyboru, np. sprzedaż na zamówienie, ratalna, instalowanie zakupionego sprzętu w domu klienta Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka jest różnica między merchandisingiem w szerokim i wąskim tego słowa znaczeniu? 2. Jaka jest różnica między merchandisingiem-mix a technologią sprzedaży? 3. Jakie elementy wchodzą w zakres technologii sprzedaży danego rodzaju jednostki handlowej? 4. Co zaliczamy do zewnętrznych uwarunkowań technologii sprzedaży? 5. Jakie czynniki składają się na wewnętrzne uwarunkowania technologii sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym? 6. Co stanowi istotę myślenia efektywnościowego w handlu? 7. Jakie jest znaczenie myślenia innowacyjnego z punktu widzenia metody sprzedaży stosowanej w danej placówce handlowej? 8. Czy potrafisz podać własny przykład efektu synergicznego w handlu? 9. Jakie formy sprzedaży wyróżniamy w handlu detalicznym? 10. Jakie formy sprzedaży wyróżniamy w handlu hurtowym? 11. Jakie techniki sprzedaży stosowane są przez hurtowników w celu zaprezentowania swojej oferty? 12. Jak dzielimy asortyment towarowy? 13. Jakie są czynniki racjonalnej asortymentacji towarowej? 13

15 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przedstaw własne propozycje ciekawych, futurystycznych rozwiązań technicznoorganizacyjnych sklepu odzieżowego lub hurtowni odzieżowej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać 3 4-osobowy zespół, 2) zapoznać się z materiałem szkoleniowym, zwłaszcza dotyczącym myślenia innowacyjnego, 3) zorganizować wspólne stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 5) uruchomić swoją wyobraźnię i kreatywność (pamiętaj, że to co nie jest możliwe w bliskiej perspektywie czasu, może być jak najbardziej realne za kilka czy kilkanaście lat), 6) wspólnie z pozostałymi członkami zespołu dokonać wyboru typu jednostki handlowej, jej wielkości i asortymentu, 7) przedstawić (graficznie i opisowo) waszą wizję techniczno-organizacyjnych rozwiązań przyszłości w zakresie np. wyposażenia jednostki handlowej, zastosowanej metody obsługi klienta, rozwiązań w zakresie merchandisingu wizualnego, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, a także własnego wkładu w pracę zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: duży arkusz szarego papieru, mazaki w 4 różnych kolorach, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wybierz i uzasadnij wybór formy sprzedaży detalicznej i hurtowej: obecnie najczęściej stosowanej, przewidywanej przez Ciebie, jako najczęściej stosowanej w przyszłości, dla następujących towarów handlowych: sprzęt AGD, droga biżuteria, lekarstwa, cement, samochody osobowe, gazety i czasopisma, galanteria metalowa, programy komputerowe. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać 3 4-osobowy zespół, 2) zapoznać się z materiałem nauczania, szczególnie dotyczącym form sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz myślenia innowacyjnego, 3) zorganizować wspólne stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 5) narysować tabelę wg podanego wzoru: 14

16 Towar handlowy Najczęściej obecnie stosowana forma sprzedaży Metoda sprzedaży, która wg Ciebie będzie najczęściej stosowana w przyszłości Hurt Detal Hurt Detal 6) wypełnić tabelę zgodnie z posiadaną wiedzą, obserwacją funkcjonowania sklepów i hurtowni oraz wyobraźnią, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie i porównać swoje rozwiązanie z innymi, 8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, a także własnego wkładu w pracę zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz szarego papieru, zeszyt przedmiotowy, mazaki w 4 różnych kolorach, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Dobierz i sklasyfikuj asortyment towarowy w następujących jednostkach handlowych: hurtownia artykułów papierniczych, hurtownia nici, hipermarket (np. TESCO, GEANT), automat z napojami chłodzącymi, salon sukien ślubnych, dom towarowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać 3 4-osobowy zespół, 2) zapoznać się z materiałem szkoleniowym, 3) zorganizować wspólne stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 5) zapoznać się z przykładowymi ofertami handlowymi z różnych jednostek handlowych, 6) dobrać asortyment handlowy do danego rodzaju placówki handlowej i sklasyfikować go według znanych ci kryteriów podziału, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie i porównać swoje rozwiązanie z innymi rozwiązaniami, 8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, a także własnego wkładu w pracę zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: duży arkusz szarego papieru, przykładowe oferty handlowe z różnych jednostek handlowych, mazaki w 4 różnych kolorach, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia. 15

17 Ćwiczenie 4 Dobierz metodę sprzedaży, rodzaj asortymentu (według stopnia jego rozbudowania), standard obsługi (wysoki, średni, niski) oraz poziom cen (wysokie, przeciętne, niskie) do wybranych punktów sprzedaży, według poniższej tabelki. Punkt sprzedaży detalicznej sklep ogrodniczy sklep dyskontowy Biedronka dom towarowy hipermarket spożywczo-przemysłowy hurtownia wykładzin i dywanów Metoda sprzedaży Asortyment Standard obsługi Ceny Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem szkoleniowym, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 4) wypełnić powyższą tabelę, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie i porównać z rozwiązaniami innych uczniów, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zeszyt przedmiotowy, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) rozróżnić pojęcia: merchandisingu-mix, merchandisingu wizualnego, technologii sprzedaży? 2) uzasadnić znaczenie myślenia efektywnościowego i innowacyjnego? 3) wyjaśnić istotę i znaczenie efektu synergicznego w handlu? 4) dobrać formę sprzedaży do wielkości i rodzaju sklepu oraz jego asortymentu? 5) podać przykłady towarów sprzedawanych hurtowo, w obrocie składowym i tranzytowym? 6) dobrać technikę prezentowania przez hurtownika oferty handlowej różnym odbiorcom instytucjonalnym? 7) przedstawić własną, innowacyjną wizję rozwiązań technicznych sklepu lub hurtowni przyszłości w wybranej branży? 8) dobrać asortyment towarowy do określonej jednostki handlowej? 16

18 4.2. Organizacja sprzedaży detalicznej i hurtowej Materiał nauczania Organizacja sprzedaży jako końcowa faza obrotu towarowego Sprzedaż stanowi końcową fazę procesu obrotu towarowego w przedsiębiorstwie handlowym. Obejmuje ona wszystkie decyzje i działania związane z zaoferowaniem towarów nabywcom i dokonaniem transakcji. Od wysokości obrotów zależy rezultat działalności przedsiębiorstwa handlowego wyrażony wielkością osiągniętych zysków. Aby sprzedaż mogła mieć miejsce, musi być odpowiednio zorganizowana, żeby zaoferować klientom odpowiednią ofertę handlową we właściwym czasie i miejscu. Wyróżniamy następujące etapy w organizacji sprzedaży: planowanie i przygotowanie sprzedaży, oferowanie towarów, przeprowadzenie sprzedaży, sfinalizowanie transakcji. Oczywiście, organizacja procesu sprzedaży, oprócz cech wspólnych dla wszystkich przedsiębiorstw handlowych, ma też swoją specyfikę, w zależności od formy handlu (hurtowy czy detaliczny) i typu jednostki handlowej. Istota i zasady organizacji pracy w handlu Istotą organizacji jest zespolenie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa (ludzkich, rzeczowych i finansowych) w jeden spójny, sprawnie funkcjonujący organizm gospodarczy. Organizacja pracy w handlu wymaga najpierw określenia zadań, a następnie środków i metod, które pozwolą na osiągnięcie optymalnych obrotów przy najniższych kosztach i największym usatysfakcjonowaniu konsumentów. Racjonalne powiązania różnych czynności wykonywanych przez wielu pracowników na różnych stanowiskach w danej jednostce handlowej umożliwia realizację tego celu. W szczególności organizacja w jednostkach handlowych powinna umożliwić: zapewnienie jak najlepszej obsługi nabywców poprzez właściwe i pełne zaopatrzenie towarowe jednostki oraz zastosowanie odpowiedniej technologii sprzedaży, zabezpieczenie mienia sklepu/hurtowni, szczególnie towarów wyłożonych w sali sprzedażowej, optymalizację kosztów handlowych przez niedopuszczenie do powstawania strat i marnotrawienia posiadanych zasobów, stworzenie jak najlepszych warunków pracy, by była ona wydajna i jak najmniej uciążliwa. Aby różnorodne czynności wykonywane w sklepie bądź hurtowni były prawidłowo zaplanowane i składały się na harmonijną całość, powinny być przestrzegane następujące zasady organizacji pracy: zasada ekonomicznego, oszczędnego działania rozważne i uzasadnione wydatkowanie środków, a równocześnie dobre zaopatrzenie placówki handlowej w towary, zasada optymalnego wyniku działania dążenie do jak najlepszego wyniku, jaki można uzyskać przy określonym zatrudnieniu, wyposażeniu oraz zaopatrzeniu w towary i potrzebne materiały, zasada podziału pracy właściwy podział ogółu czynności pomiędzy pracowników zgodnie z ich kompetencjami, 17

19 zasada koordynacji stworzenie maksymalnego stanu gotowości obsługi w godzinach największego natężenia ruchu nabywców, zasada harmonii pracy umiejętny dobór pracowników, czasu i sposobu wykonania poszczególnych czynności. Bardzo istotnym elementem organizacji pracy w handlu, zwłaszcza punktu sprzedaży detalicznej, jest czas jego pracy, czyli dni i godziny otwarcia. Narzędziem umożliwiającym organizację czasu pracy jest harmonogram pracy czyli rozkład pracy wszystkich pracowników sklepu opracowany na okres jednego tygodnia lub miesiąca. Decydujący wpływ na organizację pracy w jednostce sprzedaży detalicznej lub hurtowej ma przyjęta forma sprzedaży i metoda obsługi, a także wielkość zatrudnienia. W większych sklepach i hurtowniach, dzięki podziałowi pracy, zakres wykonywanych czynności przez poszczególnych pracowników jest węższy, co sprzyja specjalizacji, a tym samym zwiększeniu wydajności pracy oraz większej skuteczności działania (efekt synergii). Innym, bardzo istotnym elementem organizacji pracy w jednostce handlowej, wpływającym na wielkość osiąganych obrotów oraz odciążenie personelu od zadań związanych z informowaniem nabywców jest zorganizowanie właściwego systemu informowania klientów. Wiąże się to z prawidłowym rozmieszczeniem i prezentacją towarów, eksponowaniem informacji o cenach, sposobie użytkowania, serwisowania itd. Zadania te wchodzą w zakres merchandisingu wizualnego. Organizacja stanowiska pracy w handlu Z wyjątkiem małych sklepów jednoosobowych, gdzie wszystkie czynności wykonywane są przez jedną osobą, w pozostałych jednostkach handlowych konieczny jest podział pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy. Podział pracy dotyczy wyodrębnienia: czynności kierowniczych, np. poza kierownikiem sklepu/hurtowni, który kieruje pracą całej jednostki i ponosi odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie, w zarządzaniu mogą też uczestniczyć kierownicy działów, wykonują oni także czynności biurowoadministracyjne, czynności wykonawczych: przygotowawczych do sprzedaży związanych z zamówieniem towarów, odbiorem ilościowo-jakościowym, pakowaniem, przekazywaniem towarów z zaplecza do sali sprzedażowej, rozmieszczaniem towarów, ich eksponowaniem, oznaczaniem i reklamowaniem, sprzedażowych dotyczących obsługi nabywców, stosowania metod aktywizacji sprzedaży, uzupełniania towarów na sali sprzedażowej, zbierania i notowania uwag klientów, inkasa należności, pracy administracyjno-rachunkowej, przygotowawczo-zakończeniowych tj. otwierania i zamykania sklepu czy hurtowni, sprawdzania zamknięć, zabezpieczenia przed włamaniem, kradzieżą i pożarem, porządkowych tj. utrzymania czystości i odpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego. W przypadku działalności hurtowej dodatkowo dochodzą tu czynności związane z funkcjonowaniem magazynu hurtowego, tj. właściwe przechowywanie towarów, kontrola poziomu zapasów, gospodarowanie opakowaniami, konserwacja urządzeń magazynowych, przerób handlowy (segregowanie, kalibrowanie, porcjowanie, paczkowanie, kompletowanie), wydawanie zakupionych towarów nabywcom zgodnie z dokumentami, prowadzenie dokumentacji magazynowej. W punktach sprzedaży detalicznej podstawową grupę pracowników stanowią sprzedawcy i kasjerzy. W małych sklepach funkcje te zazwyczaj łączy jeden pracownik lub właściciel sklepu. W większych sklepach, szczególnie w domach towarowych czy hipermarketach, zatrudniani są dodatkowo inni pracownicy, np.: zaopatrzeniowcy, magazynierzy, dekoratorzy, 18

20 specjaliści ds. merchandisingu wizualnego, kierowcy, pakowacze, serwisanci, konserwatorzy, sprzątaczki, a także pracownicy produkcyjni, między innymi przygotowujący wyroby garmażeryjne, piekarze, ciastkarze. Osobną grupę zatrudnionych stanowią, zarówno w detalu jak i hurcie, pracownicy administracyjni. Wykonywane w sklepie różnorodne czynności powinny być uporządkowane, występować w określonym miejscu i czasie tak, by składały się na harmonijną całość. Na podstawie przydziału obowiązków tworzone są stanowiska pracy, indywidualne lub grupowe. Przez stanowisko pracy sprzedawcy rozumie się część zaplecza oraz sali sprzedażowej, w której wykonuje on przydzielone zadania, odpowiednio wyposażonej i zaopatrzonej w towary, opakowania oraz potrzebne materiały, środki techniczne i informacje. Miejsce robocze kasjera to stanowisko kasowe wyposażone w kasę rejestracyjną, opakowania, drobne towary do sprzedaży podręcznej, materiały informacyjno-reklamowe, pieniądze do wydawania reszty, tester do banknotów, terminal POS itp. W przedsiębiorstwie handlu hurtowego do podstawowych stanowisk pracy zaliczamy także miejsce robocze magazyniera, odpowiednio wyposażone w sprzęt techniczny, opakowania, materiały pomocnicze, informacyjne, dokumentację magazynową itd. Hurtownie coraz częściej zatrudniają też akwizytorów, którzy jako przedstawiciele hurtownika wyszukują odbiorców, prezentują im ofertę handlową, próbki, a często zbierają też zamówienia. Oczywiście, inaczej będzie zorganizowane stanowisko sprzedawcy, kasjera czy magazyniera w dużych i małych obiektach handlowych, w zależności od stosowanych form sprzedaży i metod obsługi klienta, stopnia nowoczesności wyposażenia, zakresu usług związanych i wolnych. Niezależnie jednak od wszystkich tych uwarunkowań, właściwie zorganizowane stanowisko powinno zapewnić: ograniczenie do minimum uciążliwych i zbędnych ruchów pracownika, możliwość redukcji zmęczenia oraz wypoczynku w chwilach wolnych od pracy, jak najlepsze wykorzystanie powierzchni sprzedażowej/magazynowej oraz urządzeń technicznych, bezpieczeństwo towarów przed zniszczeniem i kradzieżą. Na każdym pracodawcy ciążą obowiązki zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (także zapoznania z nimi pracowników), zgodnych z zasadami ergonomii (nauka zajmująca się dostosowywaniem materialnych środków produkcji/świadczenia usług do psychofizycznych możliwości człowieka). W każdej jednostce handlowej powinna być opracowana instrukcja informująca o wymaganiach, jakim muszą odpowiadać pomieszczenia sprzedażowe i magazynowe, muszą być podane prawa i obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, zasady prowadzenia dokumentacji i obiegu informacji, sposoby zabezpieczenia mienia, przepisy bhp i ppoż. Odpowiedzialność materialna pracowników handlu Towary, wyposażenie techniczne oraz pieniądze uzyskane ze sprzedaży w hurtowniach oraz sklepach, zwłaszcza dużych i nowoczesnych, to majątek dużej wartości. Powierzenie pracownikom tego mienia zobowiązuje ich do troski i dbałości o nie. Są oni także materialnie odpowiedzialni za powierzony im majątek: pieniądze i papiery wartościowe, towary i opakowania w sali sprzedażowej i magazynie, wyposażenie, odzież ochronną i roboczą. Odpowiedzialność materialna polega na obowiązku pokrywania strat, niedoborów i braków w majątku jednostki handlowej, w której zatrudniony jest dany pracownik. Przepisy obowiązującego prawa wyróżniają: 19

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU w ZSEiT w Słupsku TECHNIK HANDLOWIEC 522305 1. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

dokonać podziału zachowań klienta przeprowadzić rozmowę sprzedażową

dokonać podziału zachowań klienta przeprowadzić rozmowę sprzedażową NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu organizacja sprzedaży reklamy nr programu: TO/PZS1/PG/2015 klasa 2TIO l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Uczeń:

Poziom podstawowy Uczeń: Nr lekcji Liczba godzin 1 Plan zajęć dydaktycznych Pracownia. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie ; Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 Temat Treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY

DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY DZIENNIK OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie SPRZEDAWCY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK zawód: Technik logistyk WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK numer programu: 333107 klasa:

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK UL. CHOPINA 26-28; 62-800 KALISZ TEL. 62 767 68 40 E-MAIL KALISZ@ZAK.EDU.PL Praktyka zawodowa do zrealizowania na III semestrze w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej

Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej Program praktyki zawodowej Zawód: technik obsługi turystycznej 422103 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Obsługa klienta Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik 1 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU:

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1 HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych Nazwa i adres instytucji szkolącej: Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE: W

ZADANIE EGZAMINACYJNE: W ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: Sprzedawca 522[01] (nazwa i symbol cyfrowy) Data egzaminu: - - dzień miesiąc rok Kod egzaminatora: Numer sali (pomieszczenia): Numery ewidencyjne PESEL zdających: 1. 2. 3. Godz.

Bardziej szczegółowo

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług. Opisy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKI I ORGANIZACJI SPRZEDAŻY 1TH

EKONOMIKI I ORGANIZACJI SPRZEDAŻY 1TH ZAKRES TREŚCI z przedmiotu PRACOWNIA EKONOMIKI I ORGANIZACJI SPRZEDAŻY 1TH L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Zna zakres materiału nauczania w bieżącym roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Organizacja i techniki sprzedaży w zawodzie: Technik Handlowiec dla klasy: I i II na rok szkolny 2017/2018 Wymagania opracowane zgodnie obowiązująca podstawa programową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) załącznik do WSO S T A T U TU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. St. Staszica w Kutnie

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) załącznik do WSO S T A T U TU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. St. Staszica w Kutnie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) załącznik do WSO S T A T U TU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. St. Staszica w Kutnie Spis treści Cel... 3 Zasady... 3 Zakres i kryteria ogólne... 3 Metody i sposoby oceniania...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu EKONOMIKA HANDLU 2TH

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu EKONOMIKA HANDLU 2TH ZAKRES TREŚCI z przedmiotu EKONOMIKA HANDLU 2TH L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 WPROWADZENIE Lekcja organizacyjna Zna zakres materiału nauczania w bieżącym roku szkolnym Zna formy i warunki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa II zawód : kucharz - kwalifikacja T 6 ; Nauczyciel: Maria Gaertner Przedmiot: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII. Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia w zawodzie: PDG(1)

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZAKRESIE KWALIFIKACJI A.18. PROWADZENIE SPRZEDAŻY WYODRĘBNIONEJ W ZAWODACH:

PROGRAM NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZAKRESIE KWALIFIKACJI A.18. PROWADZENIE SPRZEDAŻY WYODRĘBNIONEJ W ZAWODACH: PROGRAM NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZAKRESIE KWALIFIKACJI A.18. PROWADZENIE SPRZEDAŻY WYODRĘBNIONEJ W ZAWODACH: SPRZEDAWCA 522301, TECHNIK KSIĘGARSTWA 522306, TECHNIK HANDLOWIEC 522305

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Sprzedamy wszystko oprócz kota w worku Umiejętności zawodowe- technik handlowiec

Sprzedamy wszystko oprócz kota w worku Umiejętności zawodowe- technik handlowiec Sprzedamy wszystko oprócz kota w worku Umiejętności zawodowe- technik handlowiec NATALIA SZYSZKA POD KIERUNKIEM E. MARTYNOWSKIEJ Istotne kompetencje w pracy handlowca. Do najistotniejszych kompetencji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE. Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Dział Poziom podstawowy P Poziom ponadpodstawowy (P+PP) Podstawy hotelarstwa Organizacja pracy służby pięter wyjaśnić podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu sprzedawca L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo