Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Agnieszka Mikina mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Kajer mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: mgr Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z1.03 Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Technologia i formy sprzedaży Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Organizacja sprzedaży detalicznej i hurtowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sztuka sprzedawania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sfinalizowanie transakcji handlowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 56 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności związanych z procesem sprzedaży. Niezależnie od tego, czy będziesz w przyszłości pracownikiem sklepu, czy hurtowni, czy też zdecydujesz się na własną działalność gospodarczą, potrzebne będą Ci umiejętności z zakresu zorganizowania procesu sprzedaży, własnego stanowiska pracy i obsługi klienta. Zarówno treści, jak i ćwiczenia zawarte w tej jednostce modułowej, szczególnie podkreślają potrzebę kształtowania umiejętności związanych z techniką i technologią sprzedaży, a więc prowadzenia rozmowy sprzedażowej, obsługi kasy fiskalnej, sporządzania dokumentacji sprzedażowej, a także załatwiania reklamacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy również wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji (prasę codzienną i branżową, mass media, Internet, przeprowadzane przez siebie wywiady z pracownikami handlu, obserwacje i doświadczenie z wycieczek do różnych jednostek handlowych itd.). W opanowaniu wiadomości, a przede wszystkim umiejętności, wynikających z określonych treści nauczania pomocne będą: pytania sprawdzające Twoją wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, ćwiczenia zawierające polecenie wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji zadania, sprawdziany postępów w postaci pytań sprawdzających przyrosty Twojej wiedzy i umiejętności po każdej przerobionej części materiału nauczania w tej jednostce. 4. Sprawdzian osiągnięć w formie testu pisemnego składającego się z zestawu 22 zadań wielokrotnego wyboru sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki modułowej. 5. Zalecane pozycje literatury fachowej oraz aktów prawnych. Pamiętaj! W razie wystąpienia trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia na bieżąco proś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz dane zadanie lub daną czynność. Jednostka modułowa: Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży, której treści teraz poznasz, jest jednym z elementów koniecznych do zapoznania się z procesem obsługi klienta schemat 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z1 Obsługa klienta 341[03].Z1.01 Organizowanie i wyposażenie obiektów handlowych 341[03].Z1.02 Identyfikacja zachowań konsumentów 341[03].Z1.03 Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.04 Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży, powinieneś umieć: posługiwać się pojęciami z zakresu handlu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyswojonymi z poprzednich jednostek modułowych, korzystać z literatury fachowej i innych źródeł informacji, korzystać z różnych źródeł prawa i interpretować wybrane przepisy prawne, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp i ergonomii, współpracować w zespole, skutecznie komunikować się, w tym przeprowadzać prezentacje wykonanego zadania, prowadzić korespondencję handlową, interpretować i analizować typowe operacje gospodarcze, identyfikować różne typy klientów i motywy ich postępowania, stosować środki komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientami, zaprojektować wnętrza sklepu i hurtowni, zaprojektować wyposażenie sklepu i hurtowni, samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, korzystać z Internetu. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posłużyć się pojęciami z zakresu handlu i towaroznawstwa, zorganizować stanowisko pracy, zorganizować proces sprzedaży detalicznej i hurtowej, dobrać i zastosować formę sprzedaży odpowiednio do asortymentu towarowego, przeprowadzić rozmowy sprzedażowe, określić prawa konsumenta i wynikające z nich obowiązki sprzedawcy, przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, udzielić porady dotyczącej sprzedawanego towaru, w tym zaoferować towary komplementarne i substytucyjne, zastosować różne formy aktywizacji sprzedaży, zarejestrować sprzedaż, sporządzić dowody sprzedaży i dowody korygujące, obliczyć wysokość podatku VAT od sprzedaży, przyjąć zapłatę za towar w różnych formach, dokonać rozliczeń w formach bezgotówkowych, odprowadzić utarg, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prowadzenia procesu sprzedaży. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Technologia i formy sprzedaży Materiał nauczania Merchandising a technologia sprzedaży Podstawowym celem przedsiębiorstwa handlowego jest osiągnięcie zysku i systematyczny wzrost udziału w rynku. Sposób działania przedsiębiorstw handlowych, umożliwiający realizację tego celu poprzez jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów, nazywamy merchandisingiem. Tak szeroko pojmowany merchandising, tzw. merchandising-mix jako kombinacja działań rynkowych firmy handlowej jest równoznaczny z istotą marketingu przedsiębiorstw handlowych. Mówiąc o marketingu handlowym, przeważnie mamy jednak na myśli całe przedsiębiorstwo lub koncern handlowy, natomiast w przypadku merchandisingu bierzemy pod uwagę działania rynkowe poszczególnych sklepów. W działaniach tych wyodrębnić można cztery grupy narzędzi, jakimi może się posługiwać jednostka handlowa: działania dotyczące towaru określonej oferty asortymentowej wraz z usługami związanymi oraz nabywanymi dodatkowo na zasadzie wolnego wyboru, działania związane z marżą jako ceną usługi świadczonej przez przedsiębiorstwo handlowe, działania promocyjne dotyczące sposobu komunikowania się firmy handlowej z otoczeniem (w szczególności z dostawcami i nabywcami), w zakres promocji wchodzą takie elementy jak: kształtowanie wizerunku firmy, akcje sprzedażowe, reklama, sprzedaż osobista i merchandising wizualny, działania składające się na technologię sprzedaży, czyli określoną metodę sprzedaży, właściwą danemu rodzajowi jednostki sprzedaży detalicznej lub hurtowej. Inna jest technologia sprzedaży w sklepie specjalistycznym, inna w supersamie, hipermarkecie czy domu towarowym. Inaczej prowadzi się sprzedaż z automatów, e-handel czy sprzedaż bezpośrednią. Swoją specyfikę mają metody sprzedaży stosowane w obrocie składowym i tranzytowym na szczeblu hurtu. Jak z tego wynika, związek technologii sprzedaży z merchandisingiem polega na tym, że technologia jest elementem szeroko rozumianego merchandisingu. Działania marketingowe prowadzone przez dane przedsiębiorstwo handlowe wytyczają cele technologii, określają, jak i do czego powinna być wykorzystywana. Pamiętać należy także o funkcjonowaniu węższego pojęcia merchandisingu, tzw. merchandisingu wizualnego, obejmującego: zagospodarowanie przestrzeni sklepu lub części sprzedażowej hurtowni, ich wewnętrzną aranżację i wystrój (np.: kolorystykę, oświetlenie, klimatyzację, okno wystawowe, szyldy), rozmieszczenie i prezentację towarów, ich reklamę wewnętrzną (gabloty reklamowe, system informacji o towarach, wystawy). 7

9 Rys. 1. Koło merchandisingowe w detalu [3] Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania technologii sprzedaży Stosowana przez przedsiębiorstwa handlowe technologia sprzedaży jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi: czynniki zewnętrzne wynikają z powiązań przedsiębiorstwa handlowego z innymi podmiotami rynkowymi, przede wszystkim z dostawcami i nabywcami. Istotne znaczenie odgrywa tu marketing producentów, importerów, hurtowników oraz zewnętrzny system logistyczny obsługujący proces przemieszczania produktu od wytwórcy do nabywcy; czynniki wewnętrzne wynikają z potrzeb merchandisingu na szczeblu poszczególnych jednostek handlowych i dotyczą wszelkich działań związanych z oferowaniem towaru i jego prezentacją w sklepie czy hurtowni. Sukces przedsiębiorstwa handlowego zależy od umiejętności doboru właściwych metod sprzedaży, uwzględniających istniejące powiązania zewnętrzne oraz uwarunkowania wewnętrzne. W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej nieodzowny jest także określony sposób myślenia i działania oparty na: efektywności, innowacyjności, synergii. Myślenie efektywnościowe wynika z dążenia przedsiębiorstwa handlowego do osiągnięcia zysku, który jest nieodzowny do jego prawidłowego funkcjonowania. Nowoczesna technologia warunkuje właściwy poziom zysku w handlu, umożliwiając wzrost obrotów i obniżenie kosztów dzięki intensyfikacji procesów sprzedażowych, m.in. poprzez stosowanie coraz nowocześniejszych technicznych środków sprzedaży, właściwy dobór asortymentu, sprawną organizację dostaw, optymalny dobór metod obsługi, rozwinięty merchandising wizualny. Aby wdrażać efektywniejsze metody sprzedaży, konieczne jest myślenie innowacyjne, dotyczące zarówno rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych. Od kilkunastu lat, olbrzymi postęp dokonuje się zwłaszcza w dziedzinie wdrażania systemów informatycznych o wysokim stopniu technologicznego zaawansowania, rozwija się logistyka i e-handel, ciągle unowocześniane są systemy zarządzania, zwłaszcza dużymi sieciami handlowymi, intensyfikowane są działania marketingowe. Przykładem innowacji w handlu są futurystyczne 8

10 rozwiązania w branży wyposażenia sklepów, prezentowane co 3 lata na targach EUROSHOP w Dusseldorfie (Niemcy). Wiodący producenci wyposażenia sklepowego prezentowali tam np. inteligentne półki, plazmowe ekrany promocyjne, samoskanujące kasy, inteligentne przymierzalnie podpowiadające odpowiednie do przymierzanego stroju dodatki czy inteligentny wózek z czytnikiem kodów. MARKETING PRODUCENTÓW ZEWNĘTRZNY SYSTEM LOGISTYCZNY EFEKTYWNOŚĆ TECHNOLOGIA SPRZEDAŻY SYNERGIA MERCHANDISING INNOWACYJNOŚĆ Rys. 2. System uwarunkowań technologii sprzedaży [3] Oczywiście poszczególne placówki handlowe mają różne możliwości i tempo wdrażania innowacji. Dlatego bardzo duże znaczenie posiada odkrywanie efektów synergicznych usprawniających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Synergia to inaczej efekt łączny, polegający na tym, że rezultat osiągnięty dzięki połączeniu elementów działania jest większy niż suma rezultatów osiągniętych przez te elementy osobno. Można to przedstawić za pomocą działania: synergia = 5 W handlu synergia wiąże się np. ze stosowaniem merchandisingu-mix czy procesem specjalizacji i koncentracji. Dzięki specjalizacji dane przedsiębiorstwo handlowe koncentruje się na tych działaniach, które wykonuje najlepiej i na dużą skalę, zlecając czynności pomocnicze specjalistom (np. agencji reklamowej, spedytorom, notariuszowi). W sposób zasadniczy wpływa to na obniżenie ogólnego poziomu kosztów funkcjonowania danej jednostki handlowej. Formy sprzedaży w detalu i hurcie Opracowana przez daną jednostkę handlową technologia sprzedaży jest w dużej mierze zdeterminowana zastosowaną formą sprzedaży. W detalu wyróżniamy powszechne i specjalne formy sprzedaży. W ramach powszechnych form sprzedaży, mówimy o tradycyjnych lub nowoczesnych metodach obsługi klienta. Metoda tradycyjna zakłada, że: towar podaje sprzedawca, nabywcy obsługiwani są według kolejności zgłaszania, czyli szeregowo. Zredukowana obsługa klienta ma w tej metodzie miejsce w sklepach spożywczych i z artykułami codziennego użytku, obejmuje: powitanie klienta, podanie żądanego towaru, 9

11 inkaso należności, pożegnanie nabywcy. W tej formie sprzedaży najczęściej klienta od sprzedawcy oddziela lada. Sprzedaż zgodnie z tą metodą obsługi ma zastosowanie zwłaszcza wtedy, kiedy nie można zastosować samoobsługi ze względu na ograniczenia technicznoorganizacyjne danego punktu sprzedaży. Z unowocześnioną formą obsługi tradycyjnej mamy do czynienia w sytuacji rozwiniętej obsługi klienta. Jest ona także nazywana obsługą pełną, aktywną lub intensywną. Oprócz wymienionych już elementów obsługi tradycyjnej dochodzi tu rozbudowane doradztwo klientowi w dokonywanym przez niego wyborze w połączeniu z demonstracją towaru i szczegółową informacją na jego temat. Ta metoda obsługi stosowana jest w sklepach o podwyższonym standardzie obsługi, przeznaczonych dla zamożnej klienteli, a także tam, gdzie występuje konieczność zaspokojenie indywidualnych potrzeb klienta (np. przyjmowanie indywidualnych zamówień dotyczących zabudowy kuchni czy szaf wnękowych). Ze względu na wysokie koszty bezpośredniej obsługi osobistej oraz jej powolność, jeżeli tylko jest to możliwe, wprowadza się nowoczesne formy sprzedaży, oparte na znacznej samodzielności nabywcy i mniejszym zaangażowaniu personelu preselekcję lub samoobsługę. Preselekcję stosuje się głównie w domach towarowych i specjalistycznych domach handlowych, opiera się ona na następujących zasadach: towar podaje sprzedawca, klient ma dostęp do towaru lub jego wzoru, obsługa klienta wiąże się z czynnościami obligatoryjnymi (związanymi z inkasem należności i wydaniem towaru) oraz czynnościami fakultatywnymi (związanymi z pomocą przy wyborze, próbowaniu towaru, przymierzaniu itd.), jeśli klient o taką pomoc poprosi. W przypadku sprzedaży według wzorów, stosowanej szczególnie do towarów złożonych technicznie (np. sprzętu RTV, AGD, mebli), klient ogląda i próbuje jedynie egzemplarz pokazowy, po zakupie wydawany jest mu natomiast towar w fabrycznym opakowaniu z magazynu. Samoobsługowa forma sprzedaży stosowana jest w handlu towarami bezproblemowymi, czyli żywnością paczkowaną oraz towarami przemysłowymi codziennego użytku o stosunkowo niskiej jednostkowej cenie zakupu (najczęściej w super- i hipermarketach). Przy tego typu obsłudze obowiązują następujące zasady: nabywca ma swobodny dostęp do towaru, nabywca samodzielnie wybiera towar, transportuje do kasy i pakuje, jedyną obowiązkową czynnością przy obsłudze klienta jest inkaso należności i wystawienie dokumentu sprzedaży na życzenie kupującego, personel interweniuje w sytuacjach, kiedy np. brak jest oznakowania towaru ceną, trudno jest klientowi odnaleźć określony towar czy ma na jego temat jakieś pytanie. Pewną odmianą samoobsługi (np. w domach towarowych, handlowych i hipermarketach) jest półsamoobsługa obsługa ma wtedy charakter lokalny, na niewielkich, wydzielonych i odgrodzonych od reszty sali sprzedażowej stoiskach wyposażonych we własny węzeł kasowy (sprzedaż artykułów drobnych i wymagających szczególnego nadzoru, np. kosmetyków, artykułów pasmanteryjnych). Dużym udogodnieniem są dla nabywców specjalne formy sprzedaży, niektóre z nich rozwijają się bardzo intensywnie, zwłaszcza te, które bazują na nowoczesnej technologii (np. e-handel, sprzedaż z automatów) lub bezpośrednim kontakcie klienta z przedstawicielem handlowym danej firmy (np. sprzedaż sieciowa). 10

12 Tabela 1. Specjalne formy sprzedaży [opracowanie własne na podstawie: 2] SPECJALNE FORMY SPRZEDAŻY Forma sprzedaży Krótka charakterystyka Sprzedaż towarów z dostawą do domu konsument płaci w sklepie należność za towary, które dostarczone są pod wskazany adres przez roznosiciela Sprzedaż komisowa jednostka sprzedaży komisowej (komisant) sprzedaje towar oddany jej do sprzedaży przez zleceniodawcę (komitenta), pobierając za to prowizję komisową Sprzedaż ratalna należność za towar zostaje rozliczona poprzez raty Sprzedaż bezgotówkowa z zastosowaniem czeków rozrachunkowych lub kart kredytowych Sprzedaż subskrypcyjna zgłoszenie gotowości zakupu i dokonanie przedpłaty (np. sprzedaż poszczególnych tomów encyklopedii) Sprzedaż za pomocą automatu występuje tu pełna samoobsługa, łącznie z inkasem. Sprzedaż na zamówienie w oparciu o przesłane zamówienie sklep przygotowuje zamówione towary do późniejszego odbioru przez klienta Sprzedaż ruchoma - w formie tradycyjnej: obwoźna i obnośna, - w formie nowoczesnej: business show organizowany przez duże korporacje handlowe z okazji ważnych rocznic, wydarzeń politycznych, zawodów sportowych, wystaw, koncertów itd. Sprzedaż abonamentowa, zwana też prenumeracyjną sukcesywna dostawa zamówionych towarów (np.gazet, czasopism, książek), za które z góry zapłacono Sprzedaż wysyłkowa na podstawie katalogów, ogłoszeń prasowych, ulotek, prospektów, klient składa zamówienie ( pisemne, przez Internet, telefoniczne), płaci przy odbiorze towaru Sprzedaż artykułów używanych prowadzona np. przez antykwariaty, sklepy z odzieżą. Sprzedaż bezpośrednia -odbywa się przy udziale autoryzowanych dystrybutorów (przedstawicieli handlowych), zatrudnianych przez producentów towarów, - jej odmianą jest sprzedaż sieciowa (prowadzona głównie przez firmy zagraniczne, np. Oriflame International, Avon, Amway, Herbalife, Zepter International Inne nowoczesne formy sprzedaży sprzedaż telefoniczna (teleshopping), e-handel, sprzedaż według wzorów Na szczeblu handlu hurtowego wyróżnia się dwie podstawowe formy sprzedaży: sprzedaż z magazynów hurtowych, tzw. obrót składowy, w którym towary od dostawcy są magazynowane na szczeblu hurtu, na ogół poddawane przerobowi handlowemu, sortowaniu czy kompletowaniu, a następnie dostarczane odbiorcom; sprzedaż z magazynów dostawcy, tzw. obrót tranzytowy, w którym towary od dostawcy (producenta, importera) przemieszczane są do odbiorcy z pominięciem magazynów hurtowych, ale za pośrednictwem hurtu. Ten typ sprzedaży hurtowej jest najczęściej stosowany w przypadku dużych odbiorców. 11

13 W ramach wymienionych form sprzedaży hurtowej rozróżnia się dodatkowo trzy systemy sprzedaży hurtowej: system konwencjonalny, w którym zawierane są transakcje z dowolnymi odbiorcami, a warunki są każdorazowo negocjowane, system kontraktowy, w którym nawiązywane są stałe kontakty z odbiorcami, a wszystkie warunki zakupu i sprzedaży są szczegółowo ustalane, system korporacyjny, polegający na posiadaniu jednolitej hurtowej sieci dystrybucyjnej na dużym obszarze (kraju, kontynentu, świata) i utrzymywaniu stałych kontaktów z dostawcami i odbiorcami (np. działalność holenderskiego holdingu Makro Cash and Carry. W hurcie stosowane są odmienne techniki sprzedaży, które wynikają z formy prezentowania przez hurtownika oferty towarowej nabywcom: prezentowania próbek towarowych detalistom i innym odbiorcom przez akwizytorów, przekazywania lub przesyłania katalogów, prezentowania produktów w magazynach hurtowników, składania oferty pisemnej, telefonicznej lub internetowej, organizowania przez hurtownika spotkań z detalistami i innymi odbiorcami instytucjonalnymi (np. biurami, szkołami, półhutowniami) w celu zaprezentowania oferowanych towarów. Asortyment handlowy i asotymentacja W przedsiębiorstwie handlowym decyzje dotyczące asortymentu oraz zakresu świadczonych usług należą do najważniejszych. Ich skutkiem jest ukierunkowanie oferty na określony segment nabywców i jest podstawą działań przedsiębiorstwa składających się na wybór technologii sprzedaży. Asortyment handlowy stanowi celowo dobrany zestaw towarów, dla danej jednostki handlowej w detalu lub hurcie. Podstawowym kryterium podziału asortymentu jest jego podział w przekroju branż, grup towarowych, podgrup i artykułów. Tabela 2. Przykład podziału branżowego [opracowanie własne] Kompleks branżowy Kompleks związany z ubiorem Kompleks związany z wyżywieniem Branża obuwie artykuły żywnościowe Grupa obuwie sportowe sery Podgrupa obuwie sportowe damskie sery podpuszczkowe Artykuł tenisówki ser Edamski We współczesnym handlu zauważalna jest tendencja odchodzenia od tradycyjnej orientacji branżowej, uwzględniającej źródło wytwarzania towaru (branża metalowa), na rzecz orientacji zaspokajania pewnych kompleksowych potrzeb nabywców (np. wszystko dla domu). Inne kryteria podziału asortymentu: ze względu na stopień rozbudowania asortymentu: szeroki (artykuły z wielu branż i grup towarowych), wąski (jednej branży lub wybranych grup towarowych), głęboki (wszystkie artykuły z danej grupy towarowej), płytki (podstawowe artykuły i ich odmiany), 12

14 ze względu na specjalizację: uniwersalny (z wielu branż, w celu zaspokojenia jak najszerszego profilu potrzeb), należy wtedy odpowiednio grupować artykuły według pewnych zasad: komplementarności, substytucyjności, problemowego grupowania artykułów konsumpcyjnych, grupowania wybieralnych artykułów przemysłowych, branżowy (np. branży odzieżowej), specjalistyczny (np. odzież sportowa), ze względu na częstotliwość zakupu: codziennego (masowego) zakupu bezproblemowego, np. artykuły żywnościowe, okresowego zakupu artykuły wybieralne, np. odzież, sporadycznego zakupu tzw. problemowe, np. samochód, ze względu na znaczenie dla efektywności sprzedaży danej jednostki handlowej: podstawowy (główny przedmiot sprzedaży, np. obuwie), uzupełniający (uzupełniający zakup, np. środki czyszczące i wkładki do obuwia lub umożliwiający wyeksponowanie towaru podstawowego). Kompleks decyzji i czynności związanych z doborem asortymentu danej jednostki handlowej nazywamy asortymentacją. Do czynników racjonalnej asortymentacji zaliczamy, m.in.: określenie rentowności obrotu danym artykułem, zapewnienie czytelności i przejrzystości oferty handlowej, konieczność uwzględnienia kryterium substytucyjności towarów (zaspokajają tę samą potrzebę) oraz komplementarności towarów (sprzedaż płyt CD nie miałaby sensu, gdyby klient nie mógł zakupić, w tym samym lub innym sklepie, odtwarzacza CD), właściwy dobór formy sprzedaży i metod aktywizacji sprzedaży do określonego asortymentu. Uzupełnieniem asortymentu towarowego są coraz częściej usługi oferowane przez daną jednostkę handlową, tzw. związane (np. sprzedaż z dostawą do domu, serwis pogwarancyjny) lub usługi zamawiane przez klienta na zasadzie dobrowolnego wyboru, np. sprzedaż na zamówienie, ratalna, instalowanie zakupionego sprzętu w domu klienta Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka jest różnica między merchandisingiem w szerokim i wąskim tego słowa znaczeniu? 2. Jaka jest różnica między merchandisingiem-mix a technologią sprzedaży? 3. Jakie elementy wchodzą w zakres technologii sprzedaży danego rodzaju jednostki handlowej? 4. Co zaliczamy do zewnętrznych uwarunkowań technologii sprzedaży? 5. Jakie czynniki składają się na wewnętrzne uwarunkowania technologii sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym? 6. Co stanowi istotę myślenia efektywnościowego w handlu? 7. Jakie jest znaczenie myślenia innowacyjnego z punktu widzenia metody sprzedaży stosowanej w danej placówce handlowej? 8. Czy potrafisz podać własny przykład efektu synergicznego w handlu? 9. Jakie formy sprzedaży wyróżniamy w handlu detalicznym? 10. Jakie formy sprzedaży wyróżniamy w handlu hurtowym? 11. Jakie techniki sprzedaży stosowane są przez hurtowników w celu zaprezentowania swojej oferty? 12. Jak dzielimy asortyment towarowy? 13. Jakie są czynniki racjonalnej asortymentacji towarowej? 13

15 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przedstaw własne propozycje ciekawych, futurystycznych rozwiązań technicznoorganizacyjnych sklepu odzieżowego lub hurtowni odzieżowej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać 3 4-osobowy zespół, 2) zapoznać się z materiałem szkoleniowym, zwłaszcza dotyczącym myślenia innowacyjnego, 3) zorganizować wspólne stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 5) uruchomić swoją wyobraźnię i kreatywność (pamiętaj, że to co nie jest możliwe w bliskiej perspektywie czasu, może być jak najbardziej realne za kilka czy kilkanaście lat), 6) wspólnie z pozostałymi członkami zespołu dokonać wyboru typu jednostki handlowej, jej wielkości i asortymentu, 7) przedstawić (graficznie i opisowo) waszą wizję techniczno-organizacyjnych rozwiązań przyszłości w zakresie np. wyposażenia jednostki handlowej, zastosowanej metody obsługi klienta, rozwiązań w zakresie merchandisingu wizualnego, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, a także własnego wkładu w pracę zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: duży arkusz szarego papieru, mazaki w 4 różnych kolorach, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wybierz i uzasadnij wybór formy sprzedaży detalicznej i hurtowej: obecnie najczęściej stosowanej, przewidywanej przez Ciebie, jako najczęściej stosowanej w przyszłości, dla następujących towarów handlowych: sprzęt AGD, droga biżuteria, lekarstwa, cement, samochody osobowe, gazety i czasopisma, galanteria metalowa, programy komputerowe. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać 3 4-osobowy zespół, 2) zapoznać się z materiałem nauczania, szczególnie dotyczącym form sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz myślenia innowacyjnego, 3) zorganizować wspólne stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 5) narysować tabelę wg podanego wzoru: 14

16 Towar handlowy Najczęściej obecnie stosowana forma sprzedaży Metoda sprzedaży, która wg Ciebie będzie najczęściej stosowana w przyszłości Hurt Detal Hurt Detal 6) wypełnić tabelę zgodnie z posiadaną wiedzą, obserwacją funkcjonowania sklepów i hurtowni oraz wyobraźnią, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie i porównać swoje rozwiązanie z innymi, 8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, a także własnego wkładu w pracę zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz szarego papieru, zeszyt przedmiotowy, mazaki w 4 różnych kolorach, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Dobierz i sklasyfikuj asortyment towarowy w następujących jednostkach handlowych: hurtownia artykułów papierniczych, hurtownia nici, hipermarket (np. TESCO, GEANT), automat z napojami chłodzącymi, salon sukien ślubnych, dom towarowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dobrać 3 4-osobowy zespół, 2) zapoznać się z materiałem szkoleniowym, 3) zorganizować wspólne stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 5) zapoznać się z przykładowymi ofertami handlowymi z różnych jednostek handlowych, 6) dobrać asortyment handlowy do danego rodzaju placówki handlowej i sklasyfikować go według znanych ci kryteriów podziału, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie i porównać swoje rozwiązanie z innymi rozwiązaniami, 8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia, a także własnego wkładu w pracę zespołu. Wyposażenie stanowiska pracy: duży arkusz szarego papieru, przykładowe oferty handlowe z różnych jednostek handlowych, mazaki w 4 różnych kolorach, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia. 15

17 Ćwiczenie 4 Dobierz metodę sprzedaży, rodzaj asortymentu (według stopnia jego rozbudowania), standard obsługi (wysoki, średni, niski) oraz poziom cen (wysokie, przeciętne, niskie) do wybranych punktów sprzedaży, według poniższej tabelki. Punkt sprzedaży detalicznej sklep ogrodniczy sklep dyskontowy Biedronka dom towarowy hipermarket spożywczo-przemysłowy hurtownia wykładzin i dywanów Metoda sprzedaży Asortyment Standard obsługi Ceny Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem szkoleniowym, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w ćwiczeniu, 4) wypełnić powyższą tabelę, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie i porównać z rozwiązaniami innych uczniów, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zeszyt przedmiotowy, linijka, literatura z części 6. poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) rozróżnić pojęcia: merchandisingu-mix, merchandisingu wizualnego, technologii sprzedaży? 2) uzasadnić znaczenie myślenia efektywnościowego i innowacyjnego? 3) wyjaśnić istotę i znaczenie efektu synergicznego w handlu? 4) dobrać formę sprzedaży do wielkości i rodzaju sklepu oraz jego asortymentu? 5) podać przykłady towarów sprzedawanych hurtowo, w obrocie składowym i tranzytowym? 6) dobrać technikę prezentowania przez hurtownika oferty handlowej różnym odbiorcom instytucjonalnym? 7) przedstawić własną, innowacyjną wizję rozwiązań technicznych sklepu lub hurtowni przyszłości w wybranej branży? 8) dobrać asortyment towarowy do określonej jednostki handlowej? 16

18 4.2. Organizacja sprzedaży detalicznej i hurtowej Materiał nauczania Organizacja sprzedaży jako końcowa faza obrotu towarowego Sprzedaż stanowi końcową fazę procesu obrotu towarowego w przedsiębiorstwie handlowym. Obejmuje ona wszystkie decyzje i działania związane z zaoferowaniem towarów nabywcom i dokonaniem transakcji. Od wysokości obrotów zależy rezultat działalności przedsiębiorstwa handlowego wyrażony wielkością osiągniętych zysków. Aby sprzedaż mogła mieć miejsce, musi być odpowiednio zorganizowana, żeby zaoferować klientom odpowiednią ofertę handlową we właściwym czasie i miejscu. Wyróżniamy następujące etapy w organizacji sprzedaży: planowanie i przygotowanie sprzedaży, oferowanie towarów, przeprowadzenie sprzedaży, sfinalizowanie transakcji. Oczywiście, organizacja procesu sprzedaży, oprócz cech wspólnych dla wszystkich przedsiębiorstw handlowych, ma też swoją specyfikę, w zależności od formy handlu (hurtowy czy detaliczny) i typu jednostki handlowej. Istota i zasady organizacji pracy w handlu Istotą organizacji jest zespolenie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa (ludzkich, rzeczowych i finansowych) w jeden spójny, sprawnie funkcjonujący organizm gospodarczy. Organizacja pracy w handlu wymaga najpierw określenia zadań, a następnie środków i metod, które pozwolą na osiągnięcie optymalnych obrotów przy najniższych kosztach i największym usatysfakcjonowaniu konsumentów. Racjonalne powiązania różnych czynności wykonywanych przez wielu pracowników na różnych stanowiskach w danej jednostce handlowej umożliwia realizację tego celu. W szczególności organizacja w jednostkach handlowych powinna umożliwić: zapewnienie jak najlepszej obsługi nabywców poprzez właściwe i pełne zaopatrzenie towarowe jednostki oraz zastosowanie odpowiedniej technologii sprzedaży, zabezpieczenie mienia sklepu/hurtowni, szczególnie towarów wyłożonych w sali sprzedażowej, optymalizację kosztów handlowych przez niedopuszczenie do powstawania strat i marnotrawienia posiadanych zasobów, stworzenie jak najlepszych warunków pracy, by była ona wydajna i jak najmniej uciążliwa. Aby różnorodne czynności wykonywane w sklepie bądź hurtowni były prawidłowo zaplanowane i składały się na harmonijną całość, powinny być przestrzegane następujące zasady organizacji pracy: zasada ekonomicznego, oszczędnego działania rozważne i uzasadnione wydatkowanie środków, a równocześnie dobre zaopatrzenie placówki handlowej w towary, zasada optymalnego wyniku działania dążenie do jak najlepszego wyniku, jaki można uzyskać przy określonym zatrudnieniu, wyposażeniu oraz zaopatrzeniu w towary i potrzebne materiały, zasada podziału pracy właściwy podział ogółu czynności pomiędzy pracowników zgodnie z ich kompetencjami, 17

19 zasada koordynacji stworzenie maksymalnego stanu gotowości obsługi w godzinach największego natężenia ruchu nabywców, zasada harmonii pracy umiejętny dobór pracowników, czasu i sposobu wykonania poszczególnych czynności. Bardzo istotnym elementem organizacji pracy w handlu, zwłaszcza punktu sprzedaży detalicznej, jest czas jego pracy, czyli dni i godziny otwarcia. Narzędziem umożliwiającym organizację czasu pracy jest harmonogram pracy czyli rozkład pracy wszystkich pracowników sklepu opracowany na okres jednego tygodnia lub miesiąca. Decydujący wpływ na organizację pracy w jednostce sprzedaży detalicznej lub hurtowej ma przyjęta forma sprzedaży i metoda obsługi, a także wielkość zatrudnienia. W większych sklepach i hurtowniach, dzięki podziałowi pracy, zakres wykonywanych czynności przez poszczególnych pracowników jest węższy, co sprzyja specjalizacji, a tym samym zwiększeniu wydajności pracy oraz większej skuteczności działania (efekt synergii). Innym, bardzo istotnym elementem organizacji pracy w jednostce handlowej, wpływającym na wielkość osiąganych obrotów oraz odciążenie personelu od zadań związanych z informowaniem nabywców jest zorganizowanie właściwego systemu informowania klientów. Wiąże się to z prawidłowym rozmieszczeniem i prezentacją towarów, eksponowaniem informacji o cenach, sposobie użytkowania, serwisowania itd. Zadania te wchodzą w zakres merchandisingu wizualnego. Organizacja stanowiska pracy w handlu Z wyjątkiem małych sklepów jednoosobowych, gdzie wszystkie czynności wykonywane są przez jedną osobą, w pozostałych jednostkach handlowych konieczny jest podział pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy. Podział pracy dotyczy wyodrębnienia: czynności kierowniczych, np. poza kierownikiem sklepu/hurtowni, który kieruje pracą całej jednostki i ponosi odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie, w zarządzaniu mogą też uczestniczyć kierownicy działów, wykonują oni także czynności biurowoadministracyjne, czynności wykonawczych: przygotowawczych do sprzedaży związanych z zamówieniem towarów, odbiorem ilościowo-jakościowym, pakowaniem, przekazywaniem towarów z zaplecza do sali sprzedażowej, rozmieszczaniem towarów, ich eksponowaniem, oznaczaniem i reklamowaniem, sprzedażowych dotyczących obsługi nabywców, stosowania metod aktywizacji sprzedaży, uzupełniania towarów na sali sprzedażowej, zbierania i notowania uwag klientów, inkasa należności, pracy administracyjno-rachunkowej, przygotowawczo-zakończeniowych tj. otwierania i zamykania sklepu czy hurtowni, sprawdzania zamknięć, zabezpieczenia przed włamaniem, kradzieżą i pożarem, porządkowych tj. utrzymania czystości i odpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego. W przypadku działalności hurtowej dodatkowo dochodzą tu czynności związane z funkcjonowaniem magazynu hurtowego, tj. właściwe przechowywanie towarów, kontrola poziomu zapasów, gospodarowanie opakowaniami, konserwacja urządzeń magazynowych, przerób handlowy (segregowanie, kalibrowanie, porcjowanie, paczkowanie, kompletowanie), wydawanie zakupionych towarów nabywcom zgodnie z dokumentami, prowadzenie dokumentacji magazynowej. W punktach sprzedaży detalicznej podstawową grupę pracowników stanowią sprzedawcy i kasjerzy. W małych sklepach funkcje te zazwyczaj łączy jeden pracownik lub właściciel sklepu. W większych sklepach, szczególnie w domach towarowych czy hipermarketach, zatrudniani są dodatkowo inni pracownicy, np.: zaopatrzeniowcy, magazynierzy, dekoratorzy, 18

20 specjaliści ds. merchandisingu wizualnego, kierowcy, pakowacze, serwisanci, konserwatorzy, sprzątaczki, a także pracownicy produkcyjni, między innymi przygotowujący wyroby garmażeryjne, piekarze, ciastkarze. Osobną grupę zatrudnionych stanowią, zarówno w detalu jak i hurcie, pracownicy administracyjni. Wykonywane w sklepie różnorodne czynności powinny być uporządkowane, występować w określonym miejscu i czasie tak, by składały się na harmonijną całość. Na podstawie przydziału obowiązków tworzone są stanowiska pracy, indywidualne lub grupowe. Przez stanowisko pracy sprzedawcy rozumie się część zaplecza oraz sali sprzedażowej, w której wykonuje on przydzielone zadania, odpowiednio wyposażonej i zaopatrzonej w towary, opakowania oraz potrzebne materiały, środki techniczne i informacje. Miejsce robocze kasjera to stanowisko kasowe wyposażone w kasę rejestracyjną, opakowania, drobne towary do sprzedaży podręcznej, materiały informacyjno-reklamowe, pieniądze do wydawania reszty, tester do banknotów, terminal POS itp. W przedsiębiorstwie handlu hurtowego do podstawowych stanowisk pracy zaliczamy także miejsce robocze magazyniera, odpowiednio wyposażone w sprzęt techniczny, opakowania, materiały pomocnicze, informacyjne, dokumentację magazynową itd. Hurtownie coraz częściej zatrudniają też akwizytorów, którzy jako przedstawiciele hurtownika wyszukują odbiorców, prezentują im ofertę handlową, próbki, a często zbierają też zamówienia. Oczywiście, inaczej będzie zorganizowane stanowisko sprzedawcy, kasjera czy magazyniera w dużych i małych obiektach handlowych, w zależności od stosowanych form sprzedaży i metod obsługi klienta, stopnia nowoczesności wyposażenia, zakresu usług związanych i wolnych. Niezależnie jednak od wszystkich tych uwarunkowań, właściwie zorganizowane stanowisko powinno zapewnić: ograniczenie do minimum uciążliwych i zbędnych ruchów pracownika, możliwość redukcji zmęczenia oraz wypoczynku w chwilach wolnych od pracy, jak najlepsze wykorzystanie powierzchni sprzedażowej/magazynowej oraz urządzeń technicznych, bezpieczeństwo towarów przed zniszczeniem i kradzieżą. Na każdym pracodawcy ciążą obowiązki zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (także zapoznania z nimi pracowników), zgodnych z zasadami ergonomii (nauka zajmująca się dostosowywaniem materialnych środków produkcji/świadczenia usług do psychofizycznych możliwości człowieka). W każdej jednostce handlowej powinna być opracowana instrukcja informująca o wymaganiach, jakim muszą odpowiadać pomieszczenia sprzedażowe i magazynowe, muszą być podane prawa i obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, zasady prowadzenia dokumentacji i obiegu informacji, sposoby zabezpieczenia mienia, przepisy bhp i ppoż. Odpowiedzialność materialna pracowników handlu Towary, wyposażenie techniczne oraz pieniądze uzyskane ze sprzedaży w hurtowniach oraz sklepach, zwłaszcza dużych i nowoczesnych, to majątek dużej wartości. Powierzenie pracownikom tego mienia zobowiązuje ich do troski i dbałości o nie. Są oni także materialnie odpowiedzialni za powierzony im majątek: pieniądze i papiery wartościowe, towary i opakowania w sali sprzedażowej i magazynie, wyposażenie, odzież ochronną i roboczą. Odpowiedzialność materialna polega na obowiązku pokrywania strat, niedoborów i braków w majątku jednostki handlowej, w której zatrudniony jest dany pracownik. Przepisy obowiązującego prawa wyróżniają: 19

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo