Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator"

Transkrypt

1 Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator

2 LEWsystem Apator to system kredytowo -przedpłatowy dający możliwość sprzedaży i zakupu energii elektrycznej oraz innych mediów użytkowych w sposób podobny do innych dóbr konsumpcyjnych. Płatność z góry (czyli tak jak w sklepie) gwarantuje: sprzedającemu, zapłatę w momencie sprzedaży i brak problemów z windykacją, kupującemu, możliwość samodzielnego określenia momentu zakupu i ilości nabywanej energii, gazu, ciepła, czy wody. Nośnikiem informacji o ilości zakupionej energii, gazu lub innych mediów jest tu 20-to cyfrowy kod, generowany centralnie w APATOR S.A. w Toruniu. Kod może być wprowadzony tylko jeden raz i tylko do licznika, dla którego został wygenerowany. Po wprowadzeniu kodu do licznika za pomocą klawiatury lub pilota TV, klient Spółki Dystrybucyjnej może wykorzystać zakupioną porcję energii elektrycznej lub innych mediów użytkowych. Podstawą LEWsystem Apator są liczniki kredytowo przedpłatowe typu LEW, przedpłatowe liczniki gazu PEGAZ i przedpłatowe liczniki pozostałych mediów użytkowych. Generator Kodów Centralny Generator Kodów służy do generowania kodów dla liczników kredytowo - przedpłatowych produkcji APATOR S.A. Na podstawie odbieranych zapytań składanych przez Interfejsy innych systemów (np. systemu billingowy), wysyłane są zwrotne kody z ilością zakupionego medium użytkowego lub kody techniczne. Moduły Sprzedaży Dotychczasowy system przedpłatowy Apator, oparty na kartach szyfrujących umiejscowionych w komputerach na terenie Biur Obsługi Klienta dystrybutorów mediów użytkowych (na przykład w siedzibach Rejonów i Posterunków Energetycznych) ograniczał możliwość zakupu energii do godzin ich otwarcia (poniedziałek piątek, godz.: ). Moduły sprzedaży LEWsystem Apator dają możliwość uzyskania kodów poprzez: B i u ra O b s ł u g i K l i e n t a s k l e p y i s t a c j e b e n z y n o w e i n t e r n e t k a r t ę m i e j s k ą b e z o b s ł u g o w e s t a c j e t e l e f o n m o d u ł L E W- G e n e ra t o r m o d u ł L E W- T e r m i n a l m o d u ł L E W- I n t e r n e t m o d u ł L E W- K a r t a m o d u ł L E W- E n e r g o m a t m o d u ł L E W- E n e r g o f o n

3 LEW- Generator Sprzedaż mediów użytkowych odbywa się poprzez Biura Obsługi Klienta dystrybutora mediów użytkowych. Kwota deklarowana przez klienta w BOK jest przeliczana przez system billingowy na ilość zakupionego medium (np. kwh dla prądu, m 3 dla gazu) i na tej podstawie Generator Kodów w LEWsystem generuje i przesyła zwrotnie odpowiedni kod. LEW- Terminal Sprzedaż mediów użytkowych odbywa się poprzez dostępną sieć terminali płatniczych (VIA, Transkasa, Unikasa, itp.), umiejscowionych w sklepach, kioskach i stacjach benzynowych. Kwota deklarowana przez klienta, przy terminalu przekazywana jest poprzez serwer operatora (BillBird, Bank BPH, Bank Handlowy, itp.) do LEWsystem. W tym przypadku LEWsystem wysyła zapytanie do billingu dystrybutora mediów energetycznych w celu przeliczenia na jednostki zużycia (np. kwh, m 3 ). Na podstawie otrzymanej informacji Generator Kodów wysyła zwrotnie kod z ilością zakupionego medium wraz z dokładnym rozliczeniem transakcji zakupu, które jest drukowane w terminalu. Po zapłaceniu gotówką lub kartą płatniczą, klient otrzymuje rachunek z wyszczególnionym kodem do licznika. LEW- Internet Transakcja przebiega podobnie jak w module LEW-Terminal, z tą różnicą, że klient posiadający konto bankowe łączy się ze stroną internetową. Przed przesłaniem kodu z energią operator strony internetowej (np. Blue Media) pobiera opłatę z konta. LEW- Karta Klient dokonuje transakcji zakupu mediów poprzez kartę miejską (tzw. elektroniczną portmonetkę). LEW- Energomat Sprzedaż energii elektrycznej, gazu lub ciepła odbywa się poprzez Energomaty- urządzenia do samoobsługowej sprzedaży mediów energetycznych. Klient dokonuje samodzielnie transakcji zakupu mediów użytkowych z wykorzystaniem indywidualnej karty magnetycznej dla celów autoryzacji i monet o nominałach 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2, 5 złotych. Deklarowana kwota pieniędzy jest przeliczana na ilość jednostek zakupionego medium (np. kwh, m 3 ) (z uwzględnieniem salda klienta), bezpośrednio przez system billingowy. Na zakończenie transakcji drukowane jest wyliczenie opłaty z kodem, przy czym pełną fakturę klient może otrzymać w siedzibie dystrybutora. LEW- Energofon Sprzedaż mediów użytkowych odbywa się poprzez telefon. Energofon dostępny jest dla tych klientów, którzy posiadają ROR, lub wcześniej dokonali wpłaty na konto dystrybutora mediów. Dzwoniąc na numer dostępowy, posługując się klawiaturą tonową telefonu (stacjonarnego lub komórkowego), postępuje się zgodnie z poleceniami wydawanymi przez urządzenie IVR. W rezultacie w słuchawce telefonu odbiorca usłyszy 20-to cyfrowy kod z ilością zakupionego medium użytkowego, który może wprowadzić do licznika. M o d u ł y s e r w i s o w e LEW- GSMserwis Moduł umożliwiający obsługę techniczną liczników kredytowo - przedpłatowych, bezpośrednio w miejscu zainstalowania. W tym przypadku pracownicy dystrybutora mediów użytkowych wyposażeni w komputery przenośne typu Pocket PC z odpowiednim osprzętem, mają możliwość automatycznego połączenia z Generatorem Kodów w celu uzyskania kodów technicznych. Moduł jest wykorzystywany w przypadkach wymiany legalizacyjnej liczników, odczytywania wskazań itp.

4 1/2006/1 Sprzedaż mediów energetycznych w systemie kredytowo - przedpłatowym jest źródłem korzyści: DLA DYSTRYBUTORA MEDIÓW UŻYTKOWYCH: systematyczne opłaty za zużycie mediów przed ich zużyciem, brak możliwości powstania zadłużenia z tytułu zakupów energii elektrycznej, gazu, ciepła lub wody, redukcja kosztów administracyjnych związanych z korespondencją w przypadku zaległych płatności, redukcja kosztów związanych z obsługą monterską ( odłączanie i ponowne podłączanie), możliwość sukcesywnego odzyskiwania zadłużenia powstałego w czasie posiadania przez odbiorcę licznika tradycyjnego, eliminacja ewentualnych konfliktów z odbiorcami z tytułu zaległych płatności, ułatwiona obsługa odbiorców trudno dostępnych - posiadających licznik np. w domku letniskowym, ułatwiona obsługa odbiorców krótkookresowych, np. place budowy, firmy niespodziewanie kończące działalność, sezonowa działalność gospodarcza, ułatwiona obsługa odbiorców nie posiadających tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dodatkowe funkcje liczników przedpłatowych (np. ograniczenie prądowe, przepływu i/lub mocy, odczyt parametrów sieci zasilającej, rejestr zdarzeń, alarmy o pojawieniu się gazu w pomieszczeniach itp.), zabezpieczenia licznika przed ingerencją osób nieuprawnionych. DLA ODBIORCY: łatwe gospodarowanie zużyciem mediów użytkowych, możliwość zakupu mediów użytkowych przez LEWsystem Apator 24 h/ dobę, bieżący podgląd ilości danego medium użytkowego pozostałego do dyspozycji odbiorcy, większa wrażliwość na koszty ponoszone z tytułu zakupu mediów użytkowych, możność samodzielnego określenia momentu zakupu i ilości nabywanego medium użytkowego, możliwość stopniowej spłaty zadłużenia, brak kłopotów z płatnościami za media użytkowe dla wynajmujących mieszkania, ograniczenie do minimum wizyt inkasentów, możliwość monitorowania parametrów sieci zasilającej, cena zakupionego medium użytkowego nie ulega zmianie pomimo podwyżek w międzyczasie Toruń, ul. Żółkiewskiego 21/29 Tel.: (056) , , Fax: (056) KARTEL PRESS SA, (056)

5 KREDYTOWO PRZEDPŁATOWY SYSTEM LEWsystem Apator wielotaryfowe liczniki przedpłatowe LEW LEW 11, LEW 32 to wielotaryfowe przedpłatowe liczniki energii elektrycznej do pomiaru bezpośredniego w klasie 1 lub 2 w jedno- i trójfazowych sieciach prądu przemiennego zgodne z normami: IEC 1036 i PN-EN Przedpłatowy licznik LEW Jest rozwinięciem, produkowanych do początku 1995 roku liczników LEO. Wyrób ten jest samodzielnym, nowatorskim projektem APATOR S.A., wytwarzanym w Toruniu. Urządzenia stanowią część LEWsystem systemu przedpłatowej sprzedaży energii, w skład którego wchodzą następujące elementy: licznik przedpłatowy LEW, Centralny Generator Kodów (dotychczas karta szyfrująca), oprogramowanie sprzedaży, oprogramowanie techniczne. Liczniki LEW są licznikami elektronicznymi. Konstrukcja ustroju pomiarowego oparta jest na centralnym programowalnym procesorze współpracującym z nieulotną pamięcią i wewnętrznym zegarem czasu rzeczywistego podtrzymywanym baterią. Jako element pomiarowy wykorzystano przekładnik prądowy. Aby móc egzekwować opłaty za energię, bądź reagować na przekroczenia prądu i/lub mocy licznik wyposażono w wewnętrzny stycznik sterowany przez centralny procesor (załącz wyłącz). Do wprowadzania kodów wykorzystuje się klawiaturę, zaś do samej komunikacji z pamięcią licznika i do serwisowania wykorzystywane jest umieszczone centralnie na płycie czołowej licznika optozłącze. Odpowiednikiem wirującej tarczy jest dioda oznaczona symbolem. Im szybciej dioda miga tym większa moc jest aktualnie pobierana. Dioda oznaczona symbolem sygnalizuje obecność napięcia na zaciskach wejściowych licznika. Przedpłatowy licznik LEW 11 Stacja legalizacji liczników Przedpłatowy licznik LEW 32

6 KODY Nośnikiem informacji między oprogramowaniem sprzedaży a licznikiem jest 20-to cyfrowy kod. Kod ten generowany jest w oprogramowaniu sprzedaży przez centralny generator kodów. LEWsystem współpracuje z wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami bilingowymi jak: ZBYT-2000, HANDEL, SELEN, SE1 i SE2, ZBYT AS/400, JUPITER, EnergOS, ISU (SAP). Podstawową cechą kodu jest to, że może być wprowadzony tylko do licznika o numerze seryjnym (np ), dla którego został wygenerowany i może być wykorzystany tylko jeden raz! Z uwagi na przeznaczenie wyróżniamy dwa rodzaje kodów: kod z energią i kod techniczny. Oba rodzaje kodów wprowadza się do licznika przy użyciu klawiatury. Typ licznika LEW 11 LEW 32 Napięcie znamionowe U n [V] 230V 3x230V/400V Prąd znamionowy I m [A] 5A i 10A Prąd maksymalny I m [A] 40A, 80A i 100A Prąd minimalny rozruchowy [ma] 20mA i 40mA 20mA i 40mA Częstotliwość znamionowa Klasa licznika (IEC) Liczydło Liczba zliczanych taryf 50Hz 1 lub 2 dla energii czynnej, 2 lub 3 dla energii biernej LED 8-znaków 16 (możliwość pracy jednoi wielotaryfowej) Współczynnik mocy cos dowolny dowolny Kształt prądu/napięcia Pobór mocy (na fazę) dowolny < 0,8W dowolny < 1W K o d z e n e r g i ą Kody z energią drukowane są na fakturze zakupu energii elektrycznej w chwili jej sprzedaży, zawierają m.in. informację o ilości zakupionych kwh, dacie zakupu i numerze seryjnym licznika, dla którego są przeznaczone. Zakup energii wymaga podania danych personalnych lub numeru identyfikacyjnego, następnie określa się wielkość zakupu, dla każdej strefy czasowej (taryfowej), w kwh lub w zł. K o d y t e c h n i c z n e Kody techniczne służą do parametryzowania licznika przez dystrybutora energii elektrycznej, wyjątkiem są tu kody odblokowujące licznik do ustawiania kalendarza, zegara i punktów przełączeń między strefami taryfowymi. Do wykonania tej czynności niezbędny jest dodatkowo program diagnostyczny, który w tym celu komunikuje się z licznikiem przez optozłącze znajdujące się na płycie czołowej licznika. APATOR S.A. dysponuje wersją programu na komputer PC oraz na komputery przenośne. Porty komunikacyjne Port opto, modem GSM, moduł radiowy opcja Znamionowe napięcie izolacji > 6kV > 6kV Wytrzymałość zwarciowa 1,2kA i 2,4kA 1,2kA i 2,4kA Maksymalny przekrój przewodu przyłączanego [mm 2 ] Montaż Wymiary lub liczba modułów (szer./wys./gł.) mm 35 mm 2 Zgodny z normami PN-74/E i DIN x198x50 180x221x90 Gwarancja Uwagi techniczne 24 mies. Liczniki elektroniczne przedpłatowe do pomiaru energii P pomiar wielkości chwilowych: cos, U, I, (true RMS) f, P, wbudowany rejestr zdarzeń, zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. Ograniczenie mocy i prądu. Blokada pokrywy listwy zaciskowej oraz nastaw. Zakres temperatury pracy od 40 0 C do C Zatwierdzenie typu PLT 05103, PTB , PTB Zgodność z normą PN-EN

7 B l o k a d a p o k r y w y l i s t w y z a c i s ko w e j Zdjęcie pokrywy listwy, przy uaktywnionej blokadzie powoduje natychmiastowe rozłączenie stycznika i zanotowanie tego zdarzenia w pamięci licznika (nawet przy braku napięcia zasilającego na zaciskach). Aby uaktywnić blokadę należy wprowadzić dowolny 20-to cyfrowy kod nieszyfrowany, postaci 40xx xxxx xxxx xxxx xxxx (gdzie x oznacza dowolną cyfrę, nie jest możliwe, aby jakikolwiek inny kod, np. z energią, posiadał na pierwszych dwóch miejscach taką kombinację cyfr). Zdjęcie blokady czyli odblokowanie licznika dokonuje się kodem technicznym, w pamięci licznika odnotowywana jest informacja o dacie i godzinie pierwszego zdjęcia pokrywy po ostatnim aktywowaniu blokady. Z e ro w a n i e p o z o s t a ł e g o k re d y t u Wprowadzenie tego kodu do licznika powoduje wyzerowanie niewykorzystanej energii w liczniku (we wszystkich taryfach). O g ra n i c z e n i e p rą d o w e i o g ra n i c z e n i e m o c y Są to dwa odrębne typy kodów i działają niezależnie. Wprowadzenie kodu do licznika powoduje uaktywnienie ograniczenia prądowego lub ograniczenia pobieranej mocy. Przekroczenie wartości ograniczenia jest natychmiast sygnalizowane i po 30 sekundach przekroczenia poziomu ograniczenia (dla licznika trójfazowego w przypadku ograniczenia prądowego przynajmniej na jednej fazie, a w przypadku ograniczenia mocy łącznie na wszystkich fazach) następuje rozłączenie stycznika oraz wyświetlenie na wyświetlaczu komunikatu PrZEC (przeciążenie). Licznik przywróci zasilanie w chwili, gdy użytkownik wciśnie dowolny klawisz. Sytuacja będzie się powtarzać do momentu zmniejszenia obciążenia. U s t aw i e n i e d o p u s z c z a l n e g o d e b e t u W kodzie tym jest zawarta ilość kwh jaką odbiorca może zużyć ponad zakupioną wielkość energii liczona osobno dla każdej z taryf. O d bl o ko w a n i e l i c z n i k a d o w g r y w a n i a t a r y f y Licznik wyposażony jest w blokadę programową zabezpieczającą go przed dostępem niepowołanych osób do wewnętrznych danych licznika. Jednak w sytuacji zmiany taryfy lub potrzeby ustawienia zegara licznika należy najpierw wprowadzić kod odblokowujący pozwalający na skomunikowanie się z licznikiem przy użyciu optozłącza. Do komunikacji z licznikiem przez optozłącze wykorzystywany jest program diagnostyczny TRESER. Po zakończeniu prac serwisowych blokada aktywuje się ponownie samoczynnie, w 15 minut. Zablokowania można również dokonać z wykorzystaniem programu TRESER. C z y s z c z e n i e re j e s t r u b ł ę d ó w Po wprowadzeniu licznika w stan błędu licznik włącza na stałe znacznik(i) zaistniałego błędu (aby stwierdzić zaistnienie danego błędu(ów) należy skorzystać z klawisza 9). Aby wyłączyć ten znacznik(i) należy wprowadzić do licznika kod czyszczenia rejestru błędów. Kod ten zeruje znaczniki wszystkich błędów. W ł ą c z a n i e i m i g a n i e w y ś w i e t l a c z a Licznik LEW na bieżąco informuje odbiorcę o wielkości zasobu posiadanej energii. Odbiorcy dano możliwość sterowania trybem wyświetlania w celu informacji o zbliżającym się wyczerpaniu kredytu. Dokonuje się to poprzez ustawienie progu wygaszania i progu migania wyświetlacza. Ustawienie ww. progów uzyskuje się poprzez wprowadzenie do licznika 20-to cyfrowego kodu postaci 4100 xxxx xxxx xxxx xxxx (gdzie x to dowolna cyfra). Dla przykładu kod ustawi w liczniku próg wygaszania na poziomie 50 kwh i próg migania wyświetlacza na 25 kwh. Zaleca się dostosowanie wartości ww. progów do poboru energii i typu licznika. Fabrycznie liczniki są zaprogramowane na wartości progów wygaszania i migania odpowiednio na 60 kwh i 30 kwh. OBSŁUGA LICZNIKA Aby wprowadzić kod do licznika należy najpierw wcisnąć klawisz #, wyświetlacz wygląda wtedy następująco: C Następnie należy wprowadzić 20-to cyfrowy kod (będzie wyświetlany w sekwencjach po 4 cyfry). Naciśnięcie klawisza * powoduje skasowanie ostatniego znaku. Wciśnięcie # ponownie spowoduje skasowanie wszystkich dotychczas wprowadzonych cyfr. Po wprowadzeniu całego kodu, jeżeli jest on prawidłowy, na wyświetlaczu pokaże się napis: DOBRY a następnie pokaże się wielkość zakupionej energii i numer taryfy: 1= = 2.0 W przypadku zakupu dla licznika jednotaryfowego nie będzie wyświetlony numer taryfy: W dalszej kolejności, jeżeli kod jest dobry, lecz był już kiedyś użyty, na wyświetlaczu pokaże się napis: byl 20.0 Jeżeli kod jest błędny niezrozumiały dla licznika (lub nie jest to kod dla tego licznika), na wyświetlaczu pokaże się napis: zly Aby wprowadzić kod do licznika nie trzeba korzystać wyłącznie z jego klawiatury. Gdy licznik zamknięty jest w szafce licznikowej z okienkiem lub poza szafką, można zdalnie wprowadzić kod za pomocą zwykłego pilota do telewizora. Wystarczy, że licznik będzie w zasięgu wzroku, wtedy wykorzystując klawiaturę numeryczną na pilocie oraz przyciski: Power i przycisk zamiany pomiędzy jednocyfrowym, a dwucyfrowym sposobem wyboru kanału: --/- można wprowadzić kod i odczytać wszystkie wskazania. Z licznikiem współpracują wszystkie piloty, które do transmisji wykorzystują algorytm kodujący RC-5. Z tego algorytmu korzysta większość producentów telewizorów (Philips, Elemis, Unimor, Samsung, Daewoo i inne). Z RC-5 korzysta też większość pilotów uniwersalnych. Aby wpisać kod do licznika należy postępować analogicznie, jak w przypadku korzystania z klawiatury na liczniku, czyli klawiszy [ 0 ]...[ 9 ], * i [ # ]. Jako przycisk do wpisywania kodów [ # ] wykorzystujemy klawisz Power Jako przycisk kasujący ostatnią cyfrę [ * ] na pilocie wykorzystujemy przycisk wyboru 1-no lub 2-cyfrowego wyboru kanału --/-. L I C Z N I K P I L O T [ 0 ]...[ 9 ] klaw. numeryczna [ # ] [ * ] --/- UWAGA! Warunkiem skorzystania z tej funkcji jest posiadanie pilota RC-5, oraz licznik musi być widoczny (np. w szafce z okienkiem). Klawiatura pozwala także na odczyt informacji z licznika: K l aw i s z F u n k c j a 1 Kredyt w bieżącej taryfie 2 Kredyt w dostępnych taryfach 3 Prognoza dla dostępnych taryf, wielkość debetu 4 Napięcie (kolejno fazowe - LEW 32), numer seryjny licznika i wartość progu wygaszania i migania wyświetlacza 5 Prąd (kolejno fazowe - LEW 32), wartość ograniczenia prądu 6 Moc (kolejno fazowe i moc sumaryczna - LEW 32), wartość ograniczenia mocy 7 Współczynnik mocy (kolejno fazowe i średni - LEW 32), wersja oprogramowania, aktualna stała impulsowania 8 Całkowita zużyta energia kolejno dla dostępnych taryf, ilość energii w bieżącej taryfie z dokładnością do 0,0001 kwh (tylko jedno miejsce przed przecinkiem i cztery za przecinkiem) 9 Czas, data, rok, nazwa taryfy, kod błędu, liczba wprowadzonych kodów z energią i technicznych, liczba przeciążeń, stan blokady pokrywy listwy zaciskowej 0 Przegląd 10 ostatnio wprowadzonych i zaakceptowanych kodów * Wygaszenie wyświetlacza lub kasowanie ostatnio wprowadzonej cyfry kodu # Przejście do wprowadzania kodu, kasowanie całego kodu

8 Kod błędu dostępny pod klawiszem 9 jest swego rodzaju rejestrem sytuacji interpretowanych jako błędne. Poniżej podano opis składni. Err XXXX 0 brak błędu 1 wykryto działanie polem magnetycznym na licznik 2 zła kolejność faz (licznik 3-fazowy) 3 oba ww. błędy na raz 0 brak błędu 1 błąd zapisu do pamięci EEPROM 2 błąd zapisu pamięci RAM 3 oba ww. błędy na raz 0 brak błędu 1 przeciążenie 2 ujemna wartość prądu (odwrotnie podłączone przewody prądowe) 3 oba ww. błędy na raz 0 brak błędu 1 zdjęto pokrywę listwy zaciskowej przy założonej blokadzie 2 błąd stycznika (prawdopodobne sczepienie styków) 3 oba ww. błędy na raz Np. Błąd Err 0013 oznacza jednoczesne występowanie błędu: przeciążenie, odwrotne podłączenie przewodów zasilających, zdjęta pokrywa. W g r y w a n i e t a r y f, m o d y f i k a c j a d a t y i g o d z i n y Do komunikacji licznikiem przez optozłącze wykorzystywany jest program diagnostyczny TRESER (wersja na komputer PC), oraz PSILICZ (wersja na PSION a). Program TRESER pozwala m.in. na: zdefiniowanie punktów przełączeń wymaganych dla danej taryfy oraz do przesyłania danych do/z licznika, ustawienie zegara i daty, odczyt kodów jakie licznik zaakceptował w ciągu swojej pracy, odczyt bufora zdarzeń rejestrującego np. zresetowanie licznika, wyłączenie napięcia, załączenie napięcia, przeciążenie, koniec kredytu, załączenie stycznika, ustawianie zegara przed zmianą i po zmianie, założenie blokady pokrywy zacisków, zdjęcie blokady pokrywy zacisków, zmiana kalendarza, nieautoryzowane zdjęcie pokrywy zacisków. odczyt bieżących parametrów sieci: U, I, P, częstotliwość, cos,wartości ustawionych ograniczeń prądu i mocy, odczyt ilości energii, która przepłynęła przez licznik i kredytu do wykorzystania, zapisanie do pliku powyższych wartości tj. energii, rejestru zdarzeń oraz wprowadzonych kodów. O z n a c z e n i a l i c z n i k a Liczniki LEW są produkowane w czterech wykonaniach (w zależności od ilości faz oraz prądu bazowego i maksymalnego). Numery fabryczne liczników są 8-cyfrowe. Pierwsza cyfra numeru licznika określa wykonanie: Typ licznika Opis Wykonanie Nr seryjny licznika Stała impul. podstawowa Stała impul. wysoka LEW32 trójfazowy 5 (40) A 1XXXXXXX* LEW11 jednofazowy 5 (40) A 2XXXXXXX LEW12 jednofazowy 5 (40) A 2XXXXXXX LEW32 trójfazowy 10 (80) A 3XXXXXXX LEW12 jednofazowy 10 (80) A 4XXXXXXX * litera X oznacza jedną z cyfr od 0 do 9, np. nr licznika oznacza licznik trójfazowy 5 (40) A Uwaga: Wszystkie liczniki LEW posiadają zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznym polem elektromagnetycznym. Program do parametryzacji liczników LEW Toruń, ul. Żółkiewskiego 21/29 Tel.: (056) , , Fax: (056)

9 LICZNIK PRZEDPŁATOWY PÓŁPOŚREDNI LEW 33 Licznik LEW 33 jest półpośrednim, elektronicznym licznikiem przedpłatowym rozliczającym odbiorców w pieniądzu. Według tego sposobu rozliczenia odbiorca wprowadza do licznika 20-to cyfrowy kod, który zawiera wartość przedpłaty w złotówkach na opłaty taryfowe. Licznik rozliczający w pieniądzu ma wgrane do pamięci wszelkie informacje dotyczące opłat za: energię czynną i bierną indukcyjną z podziałem na strefy czasowe, energię bierną o charakterze pojemnościowym, przekroczenia tg, przekroczenia mocy umownej, straty U 2 h, strat I 2 h, składnik stały i zmienny stawki sieciowej, stawkę systemową oraz opłatę abonamentową. Odbiorca jest stale informowany na wyświetlaczu licznika o kwocie jaka pozostała do wykorzystania. Gdy wartość posiadanego kredytu zostanie wyczerpana, licznik wysyła impuls do cewki napięciowej wyłącznika, powodując odłączenie zasilania odbiorcy. W przypadku zmiany cen energii elektrycznej, do licznika odbiorcy można wprowadzić nowy cennik, jeszcze przed datą obowiązywania nowych cen za energię elektryczną. Cennik jest wprowadzany do licznika, za pomocą PSIONA lub komputera, przez pracowników ZE i będzie aktywowany przez sam licznik w wyznaczonym przez URE dniu obowiązywania nowych stawek. Oprócz rozliczania, licznik będzie rejestrował energię czynną, bierną o charakterze indukcyjnym, pojemnościowym, straty U 2 h, straty I 2 h oraz sumę maksymalnych nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną 15-to minutową, wyznaczoną w cyklach godzinowych. Opcjonalnie licznik rozlicza maksymalną wielkość nadwyżki w ciągu miesiąca. Przedpłatowy licznik półpośredni LEW 33 Licznik z wyłącznikiem

10 R o z l i c z a n i e m o c y m a k s y m a l n e j Dystrybutorzy energii mają możliwość wyboru sposobu rozliczania odbiorcy z nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną z: opłaty za moc rolowaną (sumę maksymalnych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną 15-to minutową rozliczaną w cyklach godzinowych) będą pobierane co jedną godzinę (jeżeli takie w godzinie wystąpią) opłaty za maksymalną nadwyżkę mocy ponad moc umowna 15-to minutową będą pobierane na bieżąco (co 1 minutę) np. jeżeli licznik zarejestruje na początku miesiąca moc maksymalną 5kW to licznik od razu pobierze należną opłatę za dane przekroczenie. W przypadku, gdy licznik zarejestruje kolejne maksymalne wskazanie 15 kw to pobierze opłatę za przekroczenie mocy umownej o 10 kw (różnica pomiędzy przekroczeniem o 15kW a wcześniej pobraną opłatą za 5kW). R o z l i c z a n i e e n e r g i i b i e r n e j Licznik będzie pobierał opłatę za energię bierną pojemnościową na bieżąco, czyli po każdej zliczonej 0,01 kvarh. W przypadku rozliczenia energii biernej indukcyjnej, licznik będzie pobierał opłatę w zależności od konfiguracji: na koniec okresu rozliczeniowego za przekroczony tg, który będzie obliczany na podstawie ilorazu sumy energii czynnej z całego miesiąca do całkowitej energii biernej zliczonej w ciągu miesiąca, rozliczanie energii biernej szybkozmiennej na podstawie bezpośredniego pomiaru nadwyżki energii biernej ponad zadaną wartość współczynnika tg 0, rozliczenie energii biernej według tabelek zawierających współczynnik D lub D%. U s t aw i e n i e re j e s t ra t o ra m o c y m a k s y m a l n e j P m a x Licznik umożliwia automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, przy czym odbiorca definiuje ustawienia rejestratora mocy maksymalnej P max w tym dzień zamknięcia okresu rozliczeniowego i czas uśredniania. Dzień zamknięcia okresu rozliczeniowego można ustawić w zakresie od 1 do 28 dnia każdego miesiąca. Czas uśredniania możemy ustawiać w zakresie od 1 do 30 minut z krokiem 1 min. W przypadku konieczności zdjęcia licznika, np. w środku miesiąca, inkasent lub osoba upoważniona przez Dystrybutora będzie mogła zamknąć okres rozliczeniowy ręcznie za pomocą szyfrowanego kodu. W y j ś c i a wyjście sterujące stycznikiem wyłącznika, wyjście sygnalizacyjne (akustyczne, świetlne) do informowania odbiorcy o niskim stanie kredytu. O d c z y t Większość danych odczytowych licznika koniecznych do rozliczenia odbiorcy jest możliwa do odczytania z wyświetlacza licznika przez naciskanie odpowiednich klawiszy. Inny sposób odczytu może być zrealizowany za pomocą dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem TRESER. Komunikacja pomiędzy licznikiem a komputerem PC odbywa się za pomocą optozłącza (identycznie jak w liczniku bezpośrednim przedpłatowym). Konfigurowanie parametrów licznika takich jak: profil obciążenia dane archiwalne zestaw cen bieżąca taryfa sposób rozliczenia energii biernej wybór rejestratora P max przeprowadza się za pomocą oprogramowania TRESER. Oprogramowanie TRESER do licznika przedpłatowego półpośredniego LEW 33

11 FUNKCJE KLAWISZY Z E S TAW 0 (zestaw podstawowy, domyślny) K l aw i s z f u n k c j a 1 Kredyt (saldo), bieżąca strefa czasowa 2 10 ostatnich poprawnie wprowadzonych kodów 3 Wielkość debetu, przekładnia prądowa, informacja o pobieranych opłatach stałych (włączone lub wyłączone), bieżący P max 4 Napięcie (kolejno w trzech fazach), numer seryjny licznika, straty U 2 h, wartość progu wygaszania i progu migania wyświetlacza 5 Prąd (kolejno w trzech fazach), wartość ograniczenia prądu, Straty I 2 h 6 Moc (kolejno w trzech fazach), moc sumaryczna, wartość ograniczenia mocy 7 Współczynnik mocy (kolejno w trzech fazach), wersja oprogramowania, aktualna stała impulsowania 8 Energia czynna, bierna indukcyjna dla dostępnych stref czasowych, energia bierna pojemnościowa całodobowa, ilość energii zużytej w bieżącej taryfie z dokładnością 0,0001kWh (tylko jedno miejsce przed przecinkiem i cztery za przecinkiem) 9 Czas, data, rok, nazwa taryfy, kod błędu, liczba wprowadzonych kodów z kredytem oraz technicznych, liczba przeciążeń, stan blokady pokrywy listwy zaciskowej (założona/zdjęta) Podczas pracy licznika zawsze można sprawdzić jaką ilość kwoty mamy jeszcze do wykorzystania naciskając klawisz nr 1 w Zestawie 0 (podstawowym). Z E S TAW 2 (przeglądanie danych archiwalnych) Okres rozliczeniowy "up" (do przodu) "down" (wstecz) Szczegóły zamknięcia okresu rozliczeniowego Energie w strefach Klawisz wolny Inne dane (energie, P max, Q nadmiarowe, zakupy, kredyt) 6 9 Szczegóły dotyczące P max Z E S TAW 1 (zestaw cen według których licznik pobiera opłaty) P r z y k ł a d o w y s c h e m a t a pl i k a c y j n y W Zestawie 1 pod każdym klawiszem licznika zawarta jest informacja o opłacie jaka jest pobierana przez licznik za składnik zmienny lub stały podany w TARYFIE dla Energii Elektrycznej np. Składnik zmienny stawki sieciowej SZvG (dla pierwszej strefy czasowej) oraz jego wartość. K l aw i s z f u n k c j a 1 Składnik zmienny stawki sieciowej SZvG [zł/mwh, 16 stref czasowych] 2 Stawka systemowa SoS [zł/mwh, 16 stref czasowych] 3 Ceny energii w strefach 4 Składnik stały opłaty sieciowej SSvn [zł/mw/mc] 5 Abonament Miesięczny Abmc [zł] 6 Abonament Dzienny AbdZ [zł] 7 Cena za energię bierną indukcyjną nadmiarową Qnad [zł/mvarh] 8 Cena za straty u 2 h, U 2 h [zł/k(v 2 h)] Cena za straty i 2 h, I 2 h [zł/a 2 h] 9 Cena za energię pojemnościową Qc [zł/mvarh] Uwaga! W przypadku gdy dla danej opłaty przypisane są same zera oznacza to, że nie zaprogramowano licznika do pobierania tej opłaty.

12 DANE TECHNICZNE Parametr Klasa dokładności Napięcie znamionowe U n Zakres napięć roboczych Prąd bazowy I b Prąd maksymalny I max Częstotliwość znamionowa Zakres temperatury pracy Zakres temperatury przechowywania Wilgotność Obudowa LEW 33 półpośredni 1 lub 2 dla energii czynnej, 2 lub 3 dla biernej 3x230V/400V 0.80 do 1.15 U n 1A 6A 50Hz od C do C od C do C 90 % max II klasy ochronności, ochrona przed wnikaniem pyłu i wody IP54 Przewody 2, mm 2 Pobór mocy w torze napięciowym 1W 3VA Pobór mocy w torze prądowym 0,1VA (dla I b ) Stała impulsowania licznika Podstawowa imp/kwh Wysoka Optozłącze (IEC 1107) bps Ograniczenie prądowe; mocy 0,01A...I max (skok 0,01A); 10W...P max (skok 1W) Zakres przekładni prądu Czas uśredniania mocy maksymalnej 1 30 minut (skok 1 minuta) Zamykanie okresów rozliczania automatyczne lub ręczne, pamięć ostatnich 3 miesięcy Zliczanie zaników napięcia; przeciążeń przypadków Rejestr zdarzeń ostatnie 102 zdarzenia (rodzaj, data i czas wystąpienia) Ilość taryf (stref czasowych) 16 Ilość typów dni i tygodni (sezonów) po 8 Ilość stref czasowych w ciągu doby 8 (ustawianych z dokładnością 1 minuty) Dokładność wewnętrznego zegara nie gorsza niż 1 sekunda /dobę (przy 20 0 C IEC 1038) Obsługa czasu zimowego/letniego automatyczna Bateryjne podtrzymanie pracy zegara 5 lat bez zasilania sieciowego (IEC 1038) Ilość cyfr w kodzie 20 Maksymalna kwota zawarta w jednym kodzie PLN Ilość kodów możliwych do wprowadzenia nieograniczona Wielkość debetu (opcjonalnie) PLN Wymiary wg PN-74/E i DIN x221x90 mm Masa 10(80) 1,4kg Okres obsługi gwarancyjnej 24 miesięcy Okres pomiędzy sprawdzeniami 8 lat Toruń, ul. Żółkiewskiego 21/29 Tel.: (056) , , Fax: (056)

13 WIELOTARYFOWY LICZNIK KREDYTOWY z ogranicznikiem mocy LEW 301-S Licznik LEW 301-S jest elektronicznym, bezpośrednim licznikiem kredytowym w wykonaniu 10(80)A lub 10(100)A. Licznik kredytowy to taki, w którym dokonuje się okresowego odczytu stanu liczydeł energii czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnościowej). Na ich podstawie wystawia się rachunek odbiorcy. Licznik dodatkowo posiada rejestrator mocy P max z pamięcią wskazań maksymalnych ostatnich okresów rozliczeniowych oraz ogranicznik mocy, z możliwością wyłączania. Programowanie licznika odbywa się za pomocą 20-to cyfrowych kodów technicznych oraz oprogramowania Treser, na wzór liczników przedpłatowych. Rejestrator mocy P max na bieżąco monitoruje zużycie energii (pozwala na podgląd aktualnie pobieranej mocy średniej) w odcinkach czasu o określonej długości, nazywanych okresem uśredniania lub oknem. Rejestrator mocy działa na zasadzie tzw. pływającego okna mierzy moc średnią w ustalonym okresie uśredniania co minutę. Jeśli wartość zmierzona jest większa od dotychczasowego maksimum, ona staje się maksymalną mocą średnią w bieżącym okresie rozliczeniowym. Kiedy okres rozliczeniowy się kończy, rejestrator zapisuje do archiwum wartość znalezionej w ten sposób maksymalnej mocy średniej, datę oraz godzinę, kiedy została zarejestrowana. Archiwum przechowuje informacje o maksymalnych mocach średnich z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych oraz dodatkowo maksymalną wartość mocy średniej znalezioną do chwili obecnej w bieżącym okresie rozliczeniowym. Po przekroczeniu zadanej mocy (po wystąpieniu przeciążenia) wewnętrzny stycznik wyłączy dopływ energii na zadany czas wyłączenia. Przywrócenie zasilania następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza na klawiaturze. Wielotaryfowy licznik kredytowy LEW 301-S Parametry techniczne licznika Klasa dokładności 1 lub 2 dla energii czynnej, 2 lub 3 dla biernej Napięcie znamionowe U n 3x230V/400V Zakres napięć roboczych 0.80 do 1.15 U n Prąd bazowy I b / I max 10(80)A 10(100)A Częstotliwość znamionowa 50Hz Zakres temperatury pracy od 40ºC do +70ºC Zakres temperatury przechowywania od 50ºC do +70ºC Wilgotność 90 % max Obudowa II klasy ochronności, ochrona przed wnikaniem pyłu i wody IP54 Przewody 2, mm 2 Pobór mocy w torze napięciowym 1W 3VA Pobór mocy w torze prądowym 0,1VA (dla Ib)0 Optozłącze (IEC 1107) bps Wyświetlacz LED Czas uśredniania mocy maksymalnej 1 30 minut (skok 1 minuta) Zamykanie okresów rozliczania automatyczne, dowolny dzień miesiąca, pamięć ostatnich 3 miesięcy Zliczanie zaników napięcia; przeciążeń przypadków Rejestr zdarzeń ostatnie 102 zdarzenia (rodzaj i czas wystąpienia) Ilość taryf 16 (możliwość pracy jedno- i wielotaryfowej) Ilość stref czasowych w ciągu doby 8 (ustawianych z dokładnością 1 minuty) Dokładność wewnętrznego zegara nie gorsza niż 1 sekunda /dobę (przy 20ºC IEC 1038) Obsługa czasu zimowego/letniego automatyczna Bateryjne podtrzymanie pracy zegara 5 lat bez zasilania sieciowego (IEC 1038) Wymiary wg PN-74/E i DIN x221x90 mm Masa 1,4kg Okres obsługi gwarancyjnej 24 miesiące Okres pomiędzy sprawdzeniami 8 lat

14 Fakt wystąpienia przeciążenia wraz z godziną i datą rejestrowany jest w pamięci licznika wraz z innym zdarzeniami, które można odczytać za pomocą programu Treser. Licznik LEW 301-S jest produkowany jest w dwóch wykonaniach: 10(80)A i 10(100)A. W ośmiocyfrowym numerze fabrycznym zakodowane są funkcje dodatkowe licznika: Numer licznika X0XXXXX X1XXXXX X2XXXXX X3XXXXX X4XXXXX X8XXXXX Funkcje dodatkowe brak (wykonanie standardowe) rejestrator P max pomiar energii biernej rejestrator P max i pomiar energii biernej oznaczenie licznika kredytowego licznik kredytowy ze stycznikiem, P max i pomiarem energii biernej Toruń, ul. Żółkiewskiego 21/29 Tel.: (056) , , Fax: (056)

15 KREDYTOWO PRZEDPŁATOWY SYSTEM LEWsystem Apator gaz Możliwość swobodnego kształtowania kosztów związanych z zakupami mediów energetycznych i ich eksploatacją staje się coraz bardziej pożądanym elementem kontroli budżetu gospodarstw domowych. Dlaczego płacić więcej, gdy pora roku lub okres wakacyjny nie wymagają takiego zużycia energii, jaka została wcześniej oszacowana? Aby stało się to możliwe, APATOR S.A. opracował system kredytowo przedpłatowy LEWsystem Apator Gaz dla medium energetycznego jakim jest gaz powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych. Dzięki temu systemowi użytkownik uzyskuje możliwość zamawiania dostaw takiej ilości gazu, jaka jest potrzebna w danym okresie czasu. Po m i a r i ro z l i c z a n i e g a z u w t r y b i e p r z e d p ł a t o w y m LEWsystem Apator Gaz obsługuje kredytowo - przedpłatowy licznik gazu PEGAZ. Licznik PEGAZ powstał w oparciu o miechowe liczniki gazu produkowane przez Apator- Metrix S.A. oraz specjalną, elektroniczną przystawkę wyposażoną w zawór odcinający, która umożliwia zużycie zakupionej ilości gazu. Aby korzystać z określonej porcji gazu należy zakupić specjalny, 20-to cyfrowy kod, który wprowadza się do przystawki licznika. Otrzymany w punkcie zakupu gazu kod zawiera zaszyfrowaną informację o zakupionej ilości gazu oraz wyszczególnienie składników ceny gazu. Otrzymany kod można wprowadzić do licznika za pomocą klawiatury znajdującej się na przystawce gazomierza PEGAZ lub za pomocą zwykłego pilota na podczerwień. Licznik PEGAZ dokonuje deszyfracji kodu i umożliwia pobranie zakupionej ilości gazu. Dzięki licznikowi PEGAZ, gaz staje się towarem, za który najpierw trzeba zapłacić, a następnie z niego skorzystać podobnie jak na przykład benzyna tankowana do samochodu na stacjach benzynowych. Gaz może być kupowany na dłuższe okresy np. miesiąc lub więcej lub też częściej w porcjach wystarczających nawet na jeden dzień. Za każdym razem, użytkownik otrzyma unikatowy, 20-to cyfrowy kod, który można wprowadzić tylko jeden raz i tylko do określonego gazomierza PEGAZ, dla którego dana porcja gazu została zakupiona. W ten sposób, korzystający z licznika PEGAZ mogą dowolnie kształtować swoje wydatki związane zakupem gazu w zależności od potrzeb lub możliwości finansowych. Gazomierz kredytowo-przedpłatowy PEGAZ

16 M o ż l i w o ś c i g a z o m i e r z a P E G A Z Gazomierz PEGAZ posiada wiele dodatkowych funkcji ułatwiających gospodarowanie gazem. Możemy do nich zaliczyć funkcje wyświetlania aktualnego stanu licznika, ilość pozostałego gazu do zużycia, czy też ostrzeżenia przed kończącym się limitem zakupionego gazu. Ponadto możemy w każdej chwili uzyskać informację na wyświetlaczu licznika, ile gazu aktualnie pobieramy i na jaki okres czasu pozostała do zużycia ilość gazu wystarczy. B e z p i e c z e ń s t w o s y s t e mu Liczniki PEGAZ posiadają także szereg zabezpieczeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ich eksploatacji. Zaliczyć do nich możemy ochronę przez manipulacją, zabezpieczenie przed otwarciem obudowy przystawki elektronicznej, czy też zabezpieczenie przez oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Wszystkie nietypowe zdarzenia spowodowane ingerencją osób nieupoważnionych są rejestrowane w pamięci wewnętrznej gazomierza PEGAZ i dostępne po wprowadzeniu specjalnych kodów serwisowych. Odpowiednie kody serwisowe dostępne są wyłącznie dla upoważnionych pracowników Spółek Gazowniczych. W systemie przedpłatowym Apator nie ma potrzeby używania nośników informacji takich jak karty magnetyczne lub z mikroprocesorem, które podnoszą koszty eksploatacji oraz cenę systemu. Zasadniczą zaletą kodu jest to, że można go w łatwy sposób przekazywać na odległość stosując przy tym wszystkie dostępne technologie przesyłu informacji wykorzystywane przez LEWsystem, np.: telefon, SMS, poczta elektroniczna itp. Kody z zaszyfrowaną odpowiednią ilością gazu generowane są w Centralnym Generatorze Kodów wchodzącym w skład LEWsystem umiejscowionym w siedzibie firmy APATOR w Toruniu. Rozwiązanie takie zapewnia pełne bezpieczeństwo danych oraz niezawodne funkcjonowanie całego systemu. F o r m y z a k u p u g a z u Aby uzyskać kod z określoną ilością gazu można skorzystać z metody tradycyjnej, w której odbiorca dokonuje zakupu bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Spółki Gazowniczej (BOK-SG) lub w przedsiębiorstwie multienergetycznym. Jednakże ze względu na ograniczenia zakupu gazu związane z czasem otwarcia takich punktów, LEWsystem Apator Gaz udostępnia inne formy dokonywania zakupów. Należą do nich: Zakup poprzez sieć terminali sklepowych LEW-Terminal Funkcja ta obsługiwana jest przez moduł LEW Terminal. Jej zadaniem jest umożliwienie zakupu kodów z określoną ilością gazu na stacjach benzynowych, w supermarketach, sklepach i innych placówkach posiadających specjalne terminale i współpracujących z wyspecjalizowanym Operatorem, zajmującym się rozliczaniem opłat za zużycie mediów energetycznych. Po wpisaniu kwoty, za którą odbiorca chce zakupić gaz, terminal łączy się z serwerem Operatora. Serwer ten, wykorzystując zaawansowane oprogramowanie LEWsystem sprzężone z Systemem Billingowym Spółki Gazowniczej, przekazuje zwrotnie wygenerowany kod z odpowiednią ilością gazu do terminala sklepowego. Sprzedawca obsługujący terminal finalizuje transakcję przekazując wygenerowany kod klientowi. Klient dokonuje płatności za zakupiony gaz gotówką lub kartą płatniczą. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii cała transakcja przebiega w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie sklepów całodobowych czy też stacji benzynowych pozwala na dostęp do kodów o każdej porze dnia i nocy. Zakup poprzez sieć terminali samoobsługowych LEW-Energomat Funkcja ta umożliwia dokonanie zakupu gazu w specjalnych, automatycznych urządzeniach zwanych Energomatami. Po włożeniu w czytnik specjalnej karty magnetycznej, przy pomocy której następuje identyfikacja licznika, klient wrzuca do urządzenia dowolną ilość monet, za którą chce zakupić gaz. Energomat łączy się z systemem sprzedaży Spółki Gazowniczej sprzężonym z Centralnym Generatorem Kodów i drukuje kod na paragonie. Po wprowadzeniu otrzymanego kodu do licznika PEGAZ, klient może w pełni korzystać z zakupionej porcji gazu. Energomaty instalowane są w miejscach publicznie dostępnych i umożliwiają zakup gazu o każdej porze dnia i nocy. Zakup gazu przez Internet LEW-Internet Kolejną formą zakupu gazu dostępną w LEWsystem Apator Gaz jest wszechobecny Internet. Moduł systemu obsługujący tę funkcję nosi nazwę LEW-Internet. Wykorzystując autoryzowaną witrynę internetową wyspecjalizowanego Operatora, można dokonać transakcji zakupu gazu i otrzymać 20-to cyfrowy kod do licznika PEGAZ. Płatności realizowane są przelewem z konta, kartą kredytową lub kartą płatniczą, a kod podawany jest na ekranie komputera. Dodatkowo kod przesyłany jest pocztą elektroniczną lub smsem na wskazany numer telefonu. Zakup gazu z wykorzystaniem telefonu LEW- Energofon Energię można także kupować za pomocą telefonu. Moduł LEWsystem o nazwie LEW-Energofon, umożliwia klientowi chcącemu dokonać zakupu gazu połączenie się w trybie IVR z numerem automatycznego urządzenia tzw. Energofonu i uzyskanie kodu z odpowiednią ilością gazu. Klient po połączeniu z Energofonem, przy pomocą klawiatury telefonu z wybieraniem tonowym, wprowadza swój numer identyfikacyjny oraz ilość gazu, którą chce zakupić postępując zgodnie z poleceniami otrzymywanymi przez telefon. Energofon komunikuje się z systemem sprzedaży Spółki Gazowniczej w celu naliczenia opłat za gaz zgodnie z kwotą deklarowaną przez klienta. Zaawansowane oprogramowanie sprzężone z Centralnym Generatorem Kodów dyktuje klientowi właściwy kod z określoną ilością gazu.

17 Zakup gazu z wykorzystaniem modułu LEW SMS Dla jeszcze większej wygody klienta LEWsystem oferuje możliwość zakupu gazu poprzez wysłanie smsa. Moduł LEW-SMS po otrzymaniu smsa w odpowiednim formacie, zwrotnie przesyła smsa zawierającego kod z określoną ilością gazu dla licznika PEGAZ, który posiada odbiorca. O b s ł u g a t e c h n i c z n a LEWsystem udostępnia również służbom technicznym Spółek Gazowniczych szereg możliwości usprawniających ich pracę. Moduł LEW-GSM usprawnia wymianę legalizacyjną liczników PEGAZ. Wykorzystując komputery typu Palmtop umożliwia skrócenie do minimum pracochłonnych i kosztownych procedur. Pracownik służb technicznych Spółki Gazowniczej podczas wizyty u odbiorcy w celu wymiany licznika PEGAZ (na przykład w celu legalizacji), odczytuje dane z licznika przez optozłącze wykorzystując komputer typu Palmtop. W czasie, kiedy następuje wymiana licznika, Palmtop łączy się poprzez GPRS z Centralnym Generatorem Kodów i uzyskuje odpowiednie dane, które pracownik służb technicznych poprzez optozłącze wgrywa do nowo zainstalowanego licznika. W wyniku tej operacji w nowo zainstalowanym liczniku PEGAZ znajdują się te same dane, co w liczniku zdjętym w celu legalizacji tj. ilość gazu do wykorzystania i nastawy techniczne. Dane z procesu wymiany legalizacyjnej licznika w sposób elektroniczny są aktualizowane w systemie sprzedaży Spółki Gazowniczej. W celu zapewnienia służbom technicznym Spółek Gazowniczych dostępu do kodów technicznych 24 godziny na dobę zostały odpowiednio przystosowane moduły LEW-Energofon oraz LEW-SMS. Zasada działania jest bardzo podobna do zakupu kodu z gazem dla klienta. W s p a rc i e t e c h n i c z n e A PAT O R S. A. LEWsystem zapewnia również bieżące wsparcie zarówno dla odbiorcy jak i dla pracowników Spółek Gazowniczych. Moduł LEW-Serwis zapewnia poprzez doświadczonego doradcę klienta, dostęp do informacji oraz pomocy, które mają na celu zapewnienie jak największego zadowolenia klienta korzystającego z produktów firmy APATOR S.A. SCHEMAT ZAKUPU GAZU Odbiorca posiadający licznik o indywidualnym numerze dokonuje zakupu gazu według jednego z trzech scenariuszy: 1. Zakup w kasie oddziału Dystrybutora Gazu 2. Zakup w sklepie za pomocą terminala kasowego 3. Zakup poprzez internet System billingowy w oparciu o Centralny Genereator Kodów udostępnia kod z zakupioną ilością m 3 gazu Wprowadzenie kodu do licznika umożliwia skorzystanie z zakupionej ilości gazu

18 Ja ko ś ć i b e z p i e c z e ń s t w o Dzięki specjalistycznemu sprzętowi informatycznemu oraz oprogramowaniu szyfrującemu, 20-to cyfrowe kody generowane w APATOR S.A. są w pełni bezpieczne. Kod można zastosować tylko raz i tylko w pomiarowym urządzeniu o określonym numerze, dla którego został wygenerowany. Do produkcji gazomierzy PEGAZ i liczników typu LEW używane są nowoczesne zautomatyzowane linie produkcyjne. Jakość wyrobów sprawdzana jest na każdym etapie procesu produkcji. Wdrożony w Apatorze System Zarządzania Środowiskiem i Jakością ISO 9001 oraz ISO pomagają w utrzymaniu stabilnego i bardzo wysokiego poziomu powtarzalności parametrów urządzeń pomiarowych oraz sprawiają że proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska. Dzięki LEWsystem, który wykorzystuje nowoczesne technologie i zaawansowane techniki telekomunikacyjne zakup energii elektrycznej, gazu i innych mediów użytkowych jest możliwy o każdej porze i z każdego miejsca na świecie. Dbamy o zadowolenie klientów i pracowników Przedsiębiorstw Dystrybucji Mediów Użytkowych. Dzięki nam oszczędzają czas i pieniądze. System kredytowo - przedpłatowy jest źródłem wielorakich korzyści System kredytowo - przedpłatowy LEWsystem Apator Gaz stanowi źródło wielu korzyści zarówno dla klientów Spółek Gazowniczych, jak też samych Przedsiębiorstw Dystrybucji Mediów Użytkowych. KORZYŚCI DLA ODBIORCY MEDIÓW UŻYTKOWYCH łatwość zakupu gazu i mediów użytkowych, możliwość zakupu mediów użytkowych o każdej porze dnia i nocy, kontrola wydatków za zużycie mediów, brak wizyt inkasenta, mniejsze rachunki za zużycie mediów, łatwiejsze gospodarowanie energią dzięki dodatkowym funkcjom liczników przedpłatowych. KORZYŚCI DLA DYSTRYBUTORA likwidacja problemów niezapłaconych rachunków, zmniejszenie kosztów windykacji, wizyty u klienta tylko w celach serwisowych, zmniejszenie kosztów biura obsługi klienta, zmniejszenie ilości przypadków oszustw i kradzieży mediów użytkowych Toruń, ul. Żółkiewskiego 21/29 Tel.: (056) , , Fax: (056)

19 KREDYTOWO PRZEDPŁATOWY SYSTEM LEWsystem Apator Energomat EN2 P R Z E Z NAC Z E N I E E N E R G O M AT U Energomat EN2 wraz z urządzeniami towarzyszącymi stanowi kolejny element Systemu Przedpłatowej Sprzedaży Energii Elektrycznej produkcji APATOR SA w Toruniu. Zasadniczymi elementami systemu przedpłatowego są liczniki przedpłatowe typu LEO i LEW, karta szyfrująca oraz oprogramowanie do obsługi systemu. Energomat skonstruowany został w celu umożliwienia dokonywania zakupu energii elektrycznej do licznika przedpłatowego poza godzinami pracy Biur Obsługi Klienta miejscowego Zakładu Energetycznego. Energomat EN2, w swoim wyglądzie i zasadzie działania podobny do bankomatu lub parkometru, daje odbiorcy swobodę zakupu energii elektrycznej przez całą dobę. Łatwa i wygodna obsługa urządzenia pozwala odbiorcy na szybki zakup energii nawet w sytuacji wstrzymania dostawy energii elektrycznej z powodu wyczerpania kredytu. Zakupu w Energomacie można dokonać na kilka sposobów. Podstawowa forma zakupu polega na włożeniu magnetycznej karty identyfikacyjnej, a następnie określeniu wielkości zakupu poprzez wrzucenie żądanej kwoty w postaci monet w zakresie od 10 groszy do 5 PLN. Po zatwierdzeniu kwoty wystawiane jest wyliczenie opłaty z kodem do licznika. S T RU K T U R A S YS T E M U Energomat EN2 może pracować jako urządzenie wolnostojące tym niemniej nie funkcjonuje samodzielnie i wymaga podłączenia do Serwera szyfrującego i bazy danych zarządzanej przez System Billingowy. Ogniwem pośredniczącym, a także zarządzającym obsługą większej ilości Energomatów podłączonych do jednego Serwera jest tzw. Koncentrator. Transmisja danych pomiędzy Energomatem a Koncentratorem odbywa się za pośrednictwem jednego z trzech rodzajów transmisji, tj.: RS232, RS485, Ethernet i linia dzierżawiona zależnie od odległości. Dalsza transmisja danych, tj. pomiędzy Koncentratorem a Serwerem odbywa się łączem szeregowym RS232, zaś Serwer podłączony jest do sieci komputerowej Zakładu Energetycznego i dzięki temu ma swobodny dostęp do bazy danych Systemu Billingowego. Cała transmisja jest kodowana, co zapewnia integralność i poufność danych. Stan Energomatów jest na bieżąco monitorowany przez Serwer. Sprzedaż energii może zajść jedynie gdy Energomat ma łączność z Serwerem. Brak łączności uniemożliwia dokonanie jakiejkolwiek transakcji i jest natychmiast odnotowywany na Serwerze, co powoduje wysłanie odpowiedniej informacji do służb serwisowych. W takiej sytuacji na ekranie Energomatu pojawia się stosowna informacja dla klienta. B U D OWA E N E R G O M AT U Obudowa Energomatu zbudowana jest z blachy nierdzewnej grubości 3 mm (ściana tylna 2,5 mm) pomalowanej specjalną farbą odporną na działanie warunków atmosferycznych oraz utrudniającą trwałe nanoszenie jakichkolwiek napisów. Jedyną drogą dostępu do wnętrza są wzmacniane drzwi zaopatrzone w zamki i rygle. Energomat składa się z dwóch części modułu wykonawczego stanowiącego zasadniczą część urządzenia, w której osadzone są wszystkie elementy elektroniczne oraz części mieszczącej kasetę na monety stanowiącej podstawę urządzenia. Obie części posiadają osobne klucze. Wewnątrz zasadniczej części Energomatu mieszczą się: płyta główna, czytnik monet z kasą pośrednią, czytnik kart magnetycznych, zasilacz, drukarka termiczna z obcinaczem, opcjonalnie modem, RS485 (zależnie od wybranego sposobu transmisji danych), klawiatura oraz moduł grzejny z wentylatorem i akumulator podtrzymujący. Na ścianie czołowej, obok wlotu czytnika monet i czytnika kart magnetycznych, znajduje się podświetlony wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz 4 klawisze do obsługi urządzenia. Pozwala to na pełną komunikację z Energomatem. Energomat jest wyposażony w wentylację i ogrzewanie pozwalające utrzymywać temperaturę powyżej ustawionej wartości w jego wnętrzu oraz na pracę w niższych temperaturach. W takiej sytuacji przed rozpoczęciem pracy urządzenia następuje nagrzanie jego wnętrza do odpowiedniej temperatury. Będący na wyposażeniu akumulator pozwala bezpiecznie dokończyć rozpoczętą transakcję w przypadku braku zasilania. W takiej sytuacji Energomat wyłączy się oczekując na wznowienie dopływu energii elektrycznej, a następnie, po nawiązaniu łączności z Serwerem, powróci automatycznie do normalnej pracy. Energomat EN2 S P O S Ó B M O N TA Ż U Energomat można zamontować zarówno jako urządzenie wolnostojące na postumencie lub na słupie, a także na ścianie budynku. Otwory w tylnej i dolnej części obudowy pozwalają na łatwy montaż urządzenia. Zależnie od sposobu montażu w odpowiedni sposób wyprowadza się przewody zasilające i do łączności z Serwerem. Otwory, które nie są wykorzystywane są zaślepione.

20 Schemat funkcjonalny Energomatu EN2 OBSŁUGA ENERGOMATU Z a k u p e n e r g i i Zakupu energii w Energomacie odbiorca może dokonać jedynie posiadając kartę magnetyczną wydaną mu przez miejscowy Zakład Energetyczny. Na karcie zapisany jest numer jego licznika. Po wprowadzeniu karty do czytnika następuje odczyt numeru licznika odbiorcy. Potem odbiorca proszony jest o wyjęcie karty, aby wykluczyć możliwość pozostawienia jej w Energomacie. W dalszej kolejności numer licznika jest przesyłany poprzez Koncentrator i Serwer do Systemu Billingowego, gdzie następuje weryfikacja czy dany odbiorca ma możliwość zakupu energii w Energomacie. Odczytywane jest także saldo pozostałe po ostatniej transakcji (odbiorca nie musi płacić odliczoną kwotą), taryfa, w której jest obsługiwany oraz ceny w tejże taryfie. Informacje te po przesłaniu do Energomatu pozwalają na obsłużenie odbiorcy. Naciśnięcie odpowiedniego klawisza powoduje wybranie żądanej opcji. Przez cały czas od momentu włożenia karty odbiorcy aż do jego zweryfikowania w bazie danych otwór wrzutnika monet pozostaje zamknięty. Zabezpiecza to przed ewentualnym manipulowaniem przy czytniku monet. Otwiera się dopiero na czas wrzucania monet, a w dalszym ciągu transakcji zamyka się ponownie. Przy zakupie kredytowym czytnik monet nie otwiera się wcale. Z a k u p g o t ó w ko w y Na ekranie wyświetlana jest wartość minimalnego zakupu powstała ze zsumowania wartości 10 kwh oraz należnych opłat stałych. Wrzucanie kolejnych monet powoduje wyświetlanie ich wartości sumarycznej oraz kwoty pozostałej do wrzucenia. Po przekroczeniu podanej na początku kwoty minimalnej wrzucanie kolejnych monet powoduje zwiększanie ilości kwh. Po osiągnięciu żądanej ilości kwh wciśnięcie klawisza OK powoduje jej zatwierdzenie i wysłanie (poprzez Koncentrator i Serwer) do Systemu Billingowego informacji o kwocie, jaką odbiorca przeznaczył na zakup. Kwota ta jest rozliczana w standardowy sposób, tak jak w przypadku, gdy odbiorca kupuje energię osobiście. Uzyskana w ten sposób ilość kwh oraz kwoty należności za daną porcję energii są przesyłane do Energomatu i drukowane w postaci wyliczenia opłaty. Wobec ewentualnych rozbieżności rozliczeniowych mogących pojawić się między kwotami wyświetlonymi na ekranie Energomatu a uzyskanymi z Systemu Billingowego wiążące są dane z Systemu Billingowego i to one właśnie są drukowane na wyliczeniu opłaty. Dzięki zastosowaniu kasy pośredniej, w przypadku naciśnięcia klawisza Anuluj (komunikat na wyświetlaczu: Transakcja anulowana ) lub też w przypadku zatwierdzenia klawiszem OK niewystarczającej kwoty (komunikat: Niewystarczająca kwota ) pieniądze wrzucone przez odbiorcę zostaną zwrócone. Dopiero poprawne wydrukowanie wyliczenia opłaty powoduje zapisanie transakcji w Systemie Billingowym oraz zainkasowanie opłaty poprzez przerzucenie jej z kasy pośredniej do kasety monetowej. W przeciwnym razie pieniądze również zostaną zwrócone. Podobnie Energomat zachowa się w przypadku zerwania łączności z Systemem Billingowym podczas transakcji, ale przed wydrukowaniem wyliczenia opłaty. Maksymalna wartość zakupu gotówkowego wynika z pojemności kasy pośredniej i jest to 40 monet (maksymalnej wartości 200 PLN). Z a k u p g o t ó w ko w y d w u t a r y f o w y Jedyna różnica jaka występuje przy zakupie dwutaryfowym to możliwość określenia proporcji pomiędzy ilościami kwh na obu liczydłach. W czasie wrzucania monet odbiorca ma możliwość określenia proporcji przy użyciu klawiszy + i. W miarę potrzeby można dokonać zakupu tylko w jednej taryf, tym niemniej wartość minimalnego zakupu jest określona jako suma wartości po 10 kwh na liczydle niskim i wysokim oraz należnych w danym momencie opłat stałych.

Szacunkowa maksymalna ilość

Szacunkowa maksymalna ilość I. Specyfikacja cenowo asortymentowa Towarów: Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr... Lp. 1. Nazwa asortymentu Rejestrator GSM... Cena jednostkowa netto (zł) Szacunkowa maksymalna ilość Minimalna ilości

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

AMk (kod ) AM k -ITF (kod ) AM2 k -ITF (kod ) ARM k -ITF (kod )

AMk (kod ) AM k -ITF (kod ) AM2 k -ITF (kod ) ARM k -ITF (kod ) TRÓJFAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ AMk (kod 7 71 041) AM k -ITF (kod 7 71 042) AM2 k -ITF (kod 7 71 044) ARM k -ITF (kod 7 71 045) INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 199 / 99 A ) (c) CIRCUTOR S.A. AM k -

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton. Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton. Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP Dariusz Bolingier, Krzysztof Dobiech Zakład Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne.

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. Charakterystyka. Monitoring poziomu gazu w zbiornikach LPG, zużycia gazu, wody lub energii cieplnej). Zdalny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531.

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. INSTRUKCJA OBSŁUGI CIEPŁOMIERZA SUPERCAL 531 1. Wstęp Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. Przelicznik

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL Multimetr cyfrowy Wysoka dokładność pomiarów w wartościach skutecznych (TRMS) Szeroka gama mierzonych wartości, włączając THD dla prądów i napięć Szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi CarSpy

Regulamin usługi CarSpy Regulamin usługi CarSpy Regulamin określa zasady korzystania z usługi CarSpy, świadczonej przez OM Poland s.c. z siedzibą przy ul. Puszczyka 20/29, 02-785 Warszawa. 1 Informacje ogólne o Usłudze 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Odczyty 2.0 Spis treści

Odczyty 2.0 Spis treści Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MMSoft

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem Łączne zużycie 80.000 System rozliczeniowy Techem Zasady czytelne dla każdego System rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie indywidualnego zużycia Dostawa ciepła jest realizowana zbiorowo dla całego

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531.

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. INSTRUKCJA OBSŁUGI CIEPŁOMIERZA SUPERCAL 531 2 1. Wstęp Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. Przelicznik

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi licznika EC3 z odmianami g r n /1

Instrukcja obsługi licznika EC3 z odmianami g r n /1 FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ PAFAL S.A. Świdnica Instrukcja obsługi licznika EC3 z odmianami g r n /1 821.143.000.010 Wersja 7 ZASTOSOWANIE Liczniki elektroniczne EC3 służą do pomiarów bezpośrednich energii

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kody OBIS. Numer identyfikacyjny licznika. Nazwa licznika. Licznik okresów rozliczeniowych. Data i czas okresu rozliczeniowego.

Kody OBIS. Numer identyfikacyjny licznika. Nazwa licznika. Licznik okresów rozliczeniowych. Data i czas okresu rozliczeniowego. 0.0.0 Numer identyfikacyjny licznika 0.0.3 Nazwa licznika 0.1.0 Licznik okresów rozliczeniowych 0.1.2 Data i czas okresu rozliczeniowego 0.2.0 Wersja firmware 0.2.2 Nazwa aktywnej taryfy 0.2.8 Suma kontrolna

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Systemy parkingowe DEJW

Systemy parkingowe DEJW Systemy parkingowe DEJW Complex, Special, Hotel Systemy DEJW PARKING produkowane przez firmę DEJW są otwartymi rozwiązaniami przeznaczonymi do sprawnego zarządzania obsługą parkingu. Otwartość i uniwersalność

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID

Licznik energii z certyfikatem MID Licznik energii z certyfikatem MID 0046 83 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6m MAGIC Computer 12m MAGIC INSTRUKCJA OBSŁUGI CIRCUTOR CONVERT Sp. z o.o. REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 6m i 12m MAGIC Strona 1 1. computer 6m MAGIC & computer 12m MAGIC

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Projekt AMIplus Opis modelu komunikacji modułu wireless M-BUS wersja r.

Projekt AMIplus Opis modelu komunikacji modułu wireless M-BUS wersja r. Wpisz ID i nazwę Projektu Projekt AMIplus Opis modelu komunikacji modułu wireless M-BUS wersja 1.0 01.10.2016r. Spis treści 1. KOMUNIKACJA WIRELESS M-BUS W LICZNIKACH AMI... 3 2. KARTA KATALOGOWA MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1. APATOR SA,

Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1. APATOR SA, Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1 APATOR SA, www.apator.eu 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Funkcja KWI-1...3 2. Opis KWI-1...3 2.1. Wejścia impulsowe...3 2.2. Praca sieciowa M Bus...3 3. Stałe

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART

Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART REJESTRATOR SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie i możliwości 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-12 POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Sprawdzarka cen LF

Rys. 1. Sprawdzarka cen LF 1. Przeznaczenie i budowa Redakcja 1.0 Sprawdzarka cen jest urządzeniem służącym do odczytywania (sprawdzania) cen towarów oznakowanych kodem kreskowym. Odczytanie kodu kreskowego za pomocą wbudowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R.

PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R. PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R. Tematy spotkania 1. Sieć gazowa na terenie Gminy Golina. 2. Przyłącza gazowe. Co jest przyłączem gazowym a co jest instalacją? Formalności związane z przyłączeniem się do

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo