Prezentacja inwestycyjna. sierpień 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja inwestycyjna. sierpień 2012 r."

Transkrypt

1 Prezentacja inwestycyjna sierpień 2012 r.

2 Agenda 1. Grupa Kapitałowa OPTeam - obszary specjalizacji systemy kart elektronicznych integracja systemów ICT specjalistyczne rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwami (ERP) usługi akceptacyjne i rozliczeniowe - Polskie epłatności 2. Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii 3. Wyniki finansowe 4. Założenia strategii rozwoju 5. Struktura akcjonariatu 6. Podsumowanie - źródła przewagi konkurencyjnej 2

3 Grupa Kapitałowa OPTeam Czołowy w kraju producent i integrator systemów opartych o technologie kart elektronicznych oraz oprogramowania dla terminali płatniczych. Dostawca i integrator zaawansowanych rozwiązań ICT w zakresie bezpieczeństwa danych oraz fiskalnych systemów sprzedaży. Największy w Polsce integrator systemu CDN XL do zarządzania przedsiębiorstwem (po połączeniu z Elektra Sp. z o.o.) Polskie epłatności S.A. - centrum rozliczeń elektronicznych spółka powiązana 50% akcji, 41,16% głosów na WZA płatności, instalujące terminale w punktach handlowo-usługowych oraz rozliczające transakcje płatnicze. 3

4 Systemy kart elektronicznych i oprogramowanie terminali płatniczych Elektroniczna Legitymacja Studencka OPTIcamp zarządzanie dostępem do usług i zasobów uczelni (m.in. Elektroniczna Legitymacja Studencka, Elektroniczna Legitymacja Doktorancka, Bezobsługowe Centrum Wydruku, Elektroniczna Karta Pracownika, PKI - Infrastruktura Klucza Publicznego, Elektroniczna Księga Kluczy, Rejestracja Obecności na Zajęciach). OPTeam S.A. - lider rynkowy ponad 90 największych uczelni w Polsce, ok. 70% populacji studentów Karta Stałego Klienta OPTIcard - zaawansowane programy lojalnościowe Karta Korporacyjna OPTIpass - funkcje identyfikacji i kontroli dostępu pracownika 4

5 Elektroniczne legitymacje studenckie - perspektywa rynkowa Elektroniczne legitymacje studenckie są już standardem na największych polskich uczelniach W Polsce działa ok. 450 uczelni i szkół wyższych ok. 150 uczelni wydaje studentom elektroniczne legitymacje studenckie OPTeam współpracuje z ponad 90 uczelniami Na polskich uczelniach studiuje ok. 2 mln studentów 1,5 mln studentów posługuje się elektroniczną legitymacją studencką OPTeam dostarczył ok 2,5 mln e-legitymacji Liczba studentów w Polsce (w tys.) /91 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/ / / 5

6 Elektroniczna legitymacja studencka - dużo więcej niż legitymacja Elektroniczna legitymacja studencka to znacznie więcej niż dokument potwierdzający status studenta. Służy również do: kontroli dostępu do budynków, sal wykładowych, akademików; obsługi poczty uniwersyteckiej; ładowania biletu komunikacji miejskiej; obsługi bibliotecznej (kontrola dostępu do biblioteki, karta biblioteczna); logowania do uczelnianej sieci komputerowej; obsługi kiosków informacyjnych (samodzielny dostęp do informacji na temat zajęć, zmian w harmonogramie, dyżurów wykładowców, imprez); płatności elektronicznych (np. za wydruki i kserokopie). 6

7 Elektroniczna legitymacja studencka - dużo więcej niż legitymacja Uczelnie najchętniej poszerzają funkcjonalność e-legitymacji o: możliwość kodowania biletu komunikacji miejskiej - dostęp do tej funkcjonalności ma ok. 800 tys. studentów m.in. w Warszawie (350 tys. na 19 uczelniach), Wrocławiu (140 tys. na uczelniach), w Białymstoku (30 tys. na 4 uczelniach); integrację z kartą biblioteczną (95 proc. e-legitymacji); kontrolę dostępu do komputerów uczelnianych (ok. 5 proc. e-legitymacji); kontrolę dostępu do poczty uczelnianej (ok. 5 proc. e-legitymacji); system rozliczania wydruków i kserokopii (ok. 7 proc. e-legitymacji); dostęp do kiosków informacyjnych (ok. 8 proc. e-legitymacji); funkcję podpisu elektronicznego PKI (ok. 2 proc. e-legitymacji). 7

8 Wybrani odbiorcy rozwiązań OPTeam 8

9 Dostarczanie i wdrażanie systemów ICT składowanie i bezpieczeństwo danych sieci teleinformatyczne budowa infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych (CPD) wyposażanie CPD dostawy i wdrażanie oprogramowania wyposażanie firm w infrastrukturę ICT - sprzęt i oprogramowanie centrum szkoleniowe i serwisowe 9

10 Wybrani partnerzy Microsoft Gold Certified Partner HP Preferred Partner IBM Business Partner Check Point Silver Partner CISCO Select Certified Partner VmWare VIP Enterprise Oracle Gold Partner Symantec Silver Partner Gemalto VAR APC Elite Partner Polycom Certified Partner ECCA Member

11 Rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwami (ERP) Połączenie z Elektra Sp. z o.o. (3 stycznia 20 r.). Elektra największy w Polsce integrator systemu ERP CDN XL (zrealizowane wdrożenia u ok. 130 klientów, głównie z sektora handlu i usług oraz przedsiębiorstw przemysłowych) Połączenie poprzez przeniesienie na OPTeam S.A. całego majątku Elektra Sp. z o.o. w zamian za akcji własnych, posiadanych przez OPTeam, przyznanych dotychczasowemu właścicielowi 44,6 proc. udziałów Elektry - Wacławowi Szaremu. Korzyści z połączenia: wzmocnienie pozycji rynkowej obu firm - zbudowanie wspólnej oferty dla rynku przedsiębiorstw i pozyskiwanie większych kontraktów; pełniejsze wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego; obniżenie kosztów działalności; usprawnienie zarządzania. Rozszerzanie współpracy ze szkołami wyższymi o obszar systemów do zarządzania klasy ERP.

12 Polskie epłatności emitent karty (bank) organizacja płatnicza (np. VISA, MasterCard) instalacja terminali w punktach handlowo-usługowych oraz rozliczanie transakcji płatniczych sprzedawca (akceptant) Spółka została zarejestrowana w styczniu 20 r. W pełni operacyjnie Polskie epłatności działają od 20 r. Akcjonariusze Agent Rozliczeniowy 12

13 Polskie epłatności Usługi: autoryzacja kart płatniczych, w tym obsługa kart zbliżeniowych; wypłata gotówki (cash back); doładowania telefonów komórkowych; obsługa programów lojalnościowych i kart podarunkowych; zapłata za rachunki (usługa TransKasa Banku BPH). Źródła przychodów: udział w prowizji od płatności; czynsz za użytkowanie terminali; przychody z dodatkowych funkcjonalności (prowizja od transakcji prepaid, płatności masowych, itp.); czynsz za dodatkowe aplikacje (doładowania prepaid, płatności masowe, systemy lojalnościowe, itp.). 13

14 Polskie epłatności W maju 2012 r. liczba zainstalowanych terminali Polskich epłatności przekroczyła 15 tys., w tym: 12 tys. urządzeń przystosowanych do obsługi płatności zbliżeniowych; ok. 4 tys. POS umożliwiających wypłatę gotówki podczas zakupów (usługa cashback). Dzięki akcjom marketingowym PeP u niektórych akceptantów ilość transakcji cashback przekracza 25%. Polskie epłatności to jedyne centrum rozliczeniowe w Polsce akceptujące płatności za rachunki masowe kartami kredytowymi od początku kartami VISA, od lutego 20r. - kartami Mastercard. 14

15 Elektroniczne transakcje płatnicze perspektywy rynkowe Dynamiczny rozwój rynku elektronicznych transakcji płatniczych: promocja płatności bezgotówkowych przez organizacje finansowe i administrację - znacząco niższe koszty obsługi, większe bezpieczeństwo; finansowe wsparcie rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych przez organizacje płatnicze (programy stymulacyjne dla akceptantów); wyposażanie kart płatniczych w technologię zbliżeniową liczba kart zbliżeniowych wzrosła w 20 r. o 370% - do 9,7 mln szt. (dane ZBP); płatności mobilne. liczba terminali POS w Polsce (w tys. szt.) wartość operacji dokonanych za pośrednictwem terminali POS w Polsce (w mld zł) Źródło: NBP 12 15

16 Elektroniczne transakcje płatnicze perspektywy rynkowe liczba transakcji dokonanych kartami płatniczymi w Polsce (w mln) wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi w Polsce (w mld zł) Źródło: NBP liczba transakcji kartami płatniczymi wzrasta szybciej niż wartość transakcji dokonanymi za ich pośrednictwem; karty płatnicze są wykorzystywane do realizacji transakcji na coraz mniejsze kwoty; duży potencjał rozwoju centrów rozliczeniowych w obszarze produktów i usług związanych z transakcjami z użyciem kart płatniczych. 16

17 Elektroniczne transakcje płatnicze perspektywy rynkowe systematyczny wzrost zainteresowania usługą cashback, umożliwiającą wypłatę gotówki przy okazji płacenia za zakupy kartą; usługa oferowana przez ok. 30 tys. placówek handlowych. liczba operacji cashback w Polsce (w tys.) wartość operacji cashback w Polsce (w mln zł) Źródło: NBP 17

18 (tys.) Finlandia Grecja Hiszpania Malta Portugalia Luksemburg Włochy Francja Szwecja W. Brytania Elektroniczne transakcje płatnicze perspektywy rynkowe Dania Estonia Irlandia Słowenia Holandia Belgia Litwa Łotwa Czechy Austria Niemcy Bułgaria Węgry Słowecja Polska Rumunia wciąż bardzo niskie nasycenie terminalami POS w stosunku do innych krajów UE ilość terminali POS (w tys. na mln mieszkańców) żródło: ECB,

19 Elektroniczne transakcje płatnicze perspektywy rynkowe Dynamika wzrostu sieci akceptacji oraz liczby kart i transakcji bezgotówkowych w latach liczba transakcji bezgotówkowych terminale POS liczba kart punkty handlowe akceptanci Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie? Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata Pawlicka, Konferencja Rynek akceptacji kart w Polsce 20 lat i co dalej?

20 Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii Zlokalizowane w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis; Inwestycja zakończona w 20 r.; Efekty: wzmocnienie zasobów badawczo-rozwojowych - przyśpieszenie procesu produkcji i wdrożeń oprogramowania; umiejscowienie w jednej lokalizacji wszystkich działów technologicznych; centralizacja zarządzania i usprawnienie komunikacji; obniżenie kosztów operacyjnych; pozyskanie nowych klientów z terenu SSE EURO-PARK MIELEC w obszarze nowatorskich projektów technologicznych. Dofinansowanie (9 mln zł) za środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierającego nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. 20

21 Główne założenia strategii rozwoju skoncentrowanie się na sprzedaży specjalistycznych produktów i usług własnych, o znacznie wyższym poziomie marży niż integracja systemów IT; możliwa akwizycja wyspecjalizowanych podmiotów branżowych, w celu rozbudowy oferty OPTeam i poszerzenia zakresu działania; dostarczanie rozwiązań w coraz bardziej znaczącej technologii chmury : oferowanie kolejnym firmom produktów zbudowanych bezpośrednio na zamówienie klientów, w modelu usługowym przez Internet, w oparciu o miesięczny abonament zamiast licencji na oprogramowanie (m.in. Rejestr Spraw Sądowych i Administracyjnych czy platformy B2B umożliwiające elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami); duża rola własnego, nowoczesnego Data Center efektywne świadczenie usług w modelu usługowym przez Internet (SaaS). 21

22 Wyniki finansowe Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto * Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej * przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Analizując wyniki Grupy OPTeam należy pamiętać, iż 3 stycznia 20 r. doszło do połączenia ze spółką zależną Elektra Sp. z o.o. 22

23 Wyniki finansowe Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej

24 Wyniki finansowe Wybrane dane finansowe (w tys. zł) Stan na: Aktywa razem Długoterminowe zobowiązania i rezerwy Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy Kapitał własny Analizując wyniki Grupy OPTeam należy pamiętać, iż 3 stycznia 20 r. doszło do połączenia ze spółką zależną Elektra Sp. z o.o. 24

25 Struktura akcjonariatu Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na WZA % udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA Andrzej Pelczar ,84% Janusz Bober ,84% Ryszard Woźniak ,84% Wacław Irzeński ,84% Wacław Szary ,55% Supernova IDM Fund ,07% pozostali ,05% ogółem % 25

26 Źródła przewagi konkurencyjnej OPTeam wysoki poziom zaawansowania technologicznego - innowacyjne produkty; rynek o dużym potencjale rozwojowym; rozwój oferty w kierunku wysokorentownych produktów i usług; zdywersyfikowana struktura produktów i grup odbiorców; mocna pozycja konkurencyjna; kompetentny, doświadczony Zarząd; sprawnie realizowana strategia rozwoju; wysokie bariery wejścia dla konkurencji. 26

27 OPTeam w rankingach Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacji (3. miejsce); Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu hurtowego (3. miejsce); Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora MŚP (7. miejsce); Najwięksi dostawcy systemów pamięci masowych (8. miejsce); Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa (. miejsce); Dostawcy Rozwiązań do budowy centrów danych (. miejsce); Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu detalicznego (12. miejsce); Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora utilities (14. miejsce); Dostawcy aplikacji webowych i portali internetowych (14. miejsce); Firmy świadczące usługi dostępu do internetu i transmisji danych (16. miejsce); Najwięksi integratorzy (19. miejsce); Największe firmy świadczące usługi projektowania i budowy sieci (19. miejsce); Największe firmy świadczące usługi wdrożenia oprogramowania (20. miejsce). Źródło: Computerworld raport "TOP 200 Polski Rynek Teleinformatyczny w 20 r." 27

28 Dziękuję za uwagę Jasionka Tajęcina 3 tel fax

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU 6 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 3. SKUTKI ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo