Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści"

Transkrypt

1 Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski

2 SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji pieniądza elektronicznego Rynek elektronicznych instrumentów płatniczych w Polsce Strategia rynkowa Organizacja sytemu Korzyści Koszty Analiza SWOT Załącznik1 Zalety płatności przez interenet pieniądzem elektronicznym bazującym na karcie

3 1. Cel stworzenia centralnej instytucji pieniądza elektronicznego Głównym celem stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego jest chęć zagospodarowania dużego i szybko rozwijającego się rynku mikropłatności dokonywanych zarówno w punktach usługowo-handlowych jak i handlu elektronicznym. Celem pośrednim jest dążenie do zmniejszania masy pieniądza gotówkowego na rynku, tak aby trafił do systemu bankowego w formie pieniądza bezgotówkowego. W dłuższej perspektywie centralna instytucja PE powinna stać się dostawcą całej gamy instrumentów płatniczych zaprojektowanych do dokonywania transakcji o małej wartości, zarówno w środowisku fizycznym, internetowym oraz mobilnym. 2. Rynek elektronicznych instrumentów płatniczych w Polsce Potencjalny rynek instrumentów pieniądza elektronicznego w Polsce można oszacować na podstawie analizy kilku kluczowych wskaźników: liczby i struktury wydanych kart płatniczych wolumenu transakcji zawartych przy użyciu kart płatniczych dostępności bankomatów postawionych do dyspozycji posiadaczy kart sieci punktów honorujących płatności kartami stopnia konkurencyjności rynku elektronicznych instrumentów płatniczych uwarunkowań kulturowych Na koniec 2002 r. w proces wydawania kart zaangażowanych było 38 banków, które wydały do tego momentu ponad 16,9 mln kart. Kartami zrealizowano w 2002 r. 465,9 mln transakcji o wartości 109 mld złotych. Powyższe dane oznaczają wzrost w stosunku do 2001 r. odpowiednio o: 17,6% (w odniesieniu do liczby kart), 17,9% (w odniesieniu do liczby transakcji kartami) i 23,6% (w odniesieniu do wartości transakcji kartami) 1. Uwzględniając podział kart ze względu na sposób realizowania nimi płatności, na koniec 2002 r. struktura kart kształtowała się następująco: karty debetowe stanowiły 89,1%, kart obciążeniowe 6,1%, a karty kredytowe 4,7% wszystkich 1 Dane:NBP 3

4 wydanych kart. Udział kart przedpłaconych w rynku stanowił jedynie 0,01%. W posiadaniu użytkowników znalazło się 15 mln kart debetowych, ponad milion kart obciążeniowych i 827 tys. kart kredytowych. Dominacja kart debetowych jest aktualnie cechą charakterystyczną polskiego rynku. Cechą znamienną jest także śladowa ilość instrumentów przedpłaconych, co świadczy o bardzo słabym rozwoju tego segmentu rynku. Produktem, który to zmieni może być pieniądz elektroniczny bazujący na karcie. Docelowo wszystkie karty debetowe powinny mieć zainstalowaną aplikację pieniądza elektronicznego i to one powinny być podstawą funkcjonowania systemu w dłuższej perspektywie. Ilość kart z aplikacją elektronicznej portmonetki powinna być sumą wszystkich kart debetowych oraz kart wydawanych przez dystrybutorów niebankowych w formie produktów niepołączonych z rachunkiem bankowym. źródło:nbp Penetracja rynku kart płatniczych w Polsce jest na relatywnie niskim poziomie, co jest pochodną także niskiego stopnia ubankowienia. Na 1000 mieszkańców przypadają tylko 292 karty, dlatego należy równolegle rozwijać dystrybucję pieniądza elektronicznego na innych nośnikach niż klasyczna karta płatnicza. 4

5 W 2002 r. kartami zrealizowano ogółem 465,9 mln transakcji. Na wielkość tą składają się zarówno bezgotówkowe płatności w punktach handlowousługowych, jak również operacje wypłaty gotówki za pośrednictwem bankomatów i kas banków. W omawianym okresie posiadacze kart zrealizowali 347,8 mln transakcji w bankomatach i kasach banków, co stanowi ok. 74,7% wszystkich transakcji kartami, oraz 118,1 mln transakcji w punktach handlowousługowych (25,3% wszystkich transakcji). Sytuację tą obrazuje wykres. 2 Wypłaty gotówki w bankomatach i kasach banków Płatności w punktach usługowo-handlowych Cechą wspólną rozwijających się rynków kart płatniczych jest dominacja transakcji polegających na wypłacie gotówki z bankomatów. Wynika to między innymi z pewnych barier psychologicznych. Konsumenci muszą przywyknąć do nowego instrumentu płatniczego i na początku traktują go głównie jako instrument ułatwiający im dostęp do gotówki z rachunku bankowego. Pieniądz elektroniczny może odegrać bardzo ważna funkcję w rozwijaniu określonych przyzwyczajeń płatniczych przez konsumentów. W wielu krajach systemy pieniądza elektronicznego powiązane z komunikacją zbiorową lub systemami płatnego parkowania odegrały rolę aktywatora podstawowych funkcji karty czyli dokonywania nią płatności i to nie tylko przy pomocy aplikacji PE ale także aplikacji karty debetowej lub kredytowej. 2 NBP 5

6 Na koniec 2002 r. posiadacze kart mogli wypłacać gotówkę w 7145 bankomatach rozmieszczonych na terenie całego kraju, stanowią one podstawę przyszłej infrastruktury do zasilania instrumentów pieniądza elektronicznego. Żródło:NBP 6

7 Na koniec 2002 r. klienci mogli płacić kartami w ponad 112 tys. punktów handlowo-usługowych, w których w okresie całego roku zrealizowano ponad 118,1 mln transakcji o wartości 17 mld złotych. Punkty handlowo-usługowe były obsługiwane przez pięć centrów autoryzacyjno-rozliczeniowych. Liczba placówek honorujących płatności kartami wzrasta w Polsce systematycznie od kilku lat. Wszystkie obecnie działające terminale POS będą podstawą infrastruktury akceptującej transakcje pieniądzem elektronicznym. Rozwój systemu PE daje szanse na rozbudowę tej infrastruktury o punkty usługowo-handlowe nie akceptujące dotąd płatności kartami z uwagi na zbyt duże koszty. Ponieważ transakcje PE odbywają się off-line znacząco zmniejszają się koszty obsługi takich operacji i dzięki temu na akceptantów nałożone są niższe opłaty. Pomimo tego, że rynek kart płatniczych w Polsce w porównaniu z rynkami krajów Unii Europejskiej jest słabiej rozwinięty, należy podkreślić fakt, iż jest to rynek najszybciej rozwijający się w Europie o niezwykle dużych możliwościach wzrostowych. Z roku na rok w obiegu jest coraz więcej kart będących potencjalnymi nośnikami aplikacji pieniądza elektronicznego. Także infrastruktura płatnicza jest coraz lepiej rozwinięta. 7

8 Kluczowym faktem jest jednak brak na polskim rynku jakichkolwiek instrumentów pozwalających na masowe dokonywanie mikropłatności. Potencjalny rynek transakcji o niskich wartościach jest duży, składają się nań wszelkie płatności codzienne, które są zwykle regulowane gotówką z uwagi na niemożliwość realizowania ich za pomocą kart. W warunkach polskich chodzi głownie o transakcje o wartości do +/- 10 PLN. W systemach europejskich średnia wartość transakcji waha się od 1,5 EURO do 8 EURO. Drugi segment rynku mikropłatności to handel elektroniczny, który cierpi na brak instrumentów płatniczych do dokonywania tego rodzaju transakcji i zdaniem wielu specjalistów powstrzymuje to rozwój handlu w sieci. Pieniądz elektroniczny pozwala na dokonywanie transakcji o wartości poniżej jednego grosza (milipłatności), na co nie pozwala tradycyjna gotówka ani karty płatnicze. Zwykle w europejskich systemach pieniądza elektronicznego minimalna wartość transakcji to 1 eurocent. DOBRA MATERIALNE DOBRA NIEMATERIALNE Np. BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WSZELKIE PRODUKTY O MAŁEJ WARTOŚĆ (MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOBRA TO 150 EURO) W PUNKTACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH, ŻYWNOŚĆ I NAPOJE W AUTOMATACH SAMOINKASUJĄCYCH, KWITY PARKINGOWE, ETC. PLIKI MUZYCZNE, BILETY NA KONCERTY, ARTYKUŁY W PRASIE INTERNETOWEJ, INNE TREŚCI ELEKTRONICZNE, APLIKACJE DO TELEFONÓW (LOGA), LOTERIE, ZDJĘCIA PŁYTY, KASETY, KSIĄŻKI (O MAŁEJ WARTOŚCI) W MIEJSCU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ 8

9 Powyższa tabela ilustruje segmenty rynku mikropłatności zarówno w środowisku fizycznym jak i wirtualnym. Często podnosi się argument o możliwej konkurencji elektronicznej portmonetki z kartami debetowymi, jednak specyfika polskiego rynku wskazuje, że pieniądz elektroniczny nie powinien stanowić konkurencji dla kart debetowych. Będzie raczej aktywatorem częstszego korzystania z nich w punktach handlowousługowych, bowiem obecnie karta debetowa jest najczęściej używana do wypłaty gotówki z bankomatu. Analizując polski rynek instrumentów płatniczych pod kontem przyzwyczajeń konsumentów i uwarunkowań o charakterze kulturowym, należy podkreśli fakt, iż Polacy posiadają bardzo silne przyzwyczajenie do posiadania gotówki. To w pewnym stopniu ogranicza szybszy rozwój rynku kart płatniczych. Pieniądz elektroniczny bazujący na karcie, podobnie jak pieniądz gotówkowy, daje poczucie fizycznego posiadania wartości zapisanej na tym nośniku. Dzięki temu konsument może łatwiej zaakceptować pieniądz elektroniczny jako środek płatniczy, niż inne elektroniczne instrumenty obecne już na rynku. Posiadanie instrumentu pieniądza elektronicznego nie będzie także uzależnione od posiadania rachunku bankowego, bowiem jednym z produktów będzie instrument na okaziciela nie połączony z rachunkiem bankowym. 3. Strategia rynkowa System PE w Polsce powinien być skierowany do jak najszerszej grupy konsumentów, jako alternatywa dla płatności gotówką w fizycznych punktach handlowo-usługowych. W późniejszej fazie projektu także w transakcjach przez internet poprzez odpowiedni czytnik kart. Podstawowym nośnikiem PE powinny być karty płatnicze wydawane przez banki oraz karty niebankowe oferowane przez partnerów zewnętrznych. Akceptantami systemu w pierwszej kolejności powinny być punkty obecnie wyposażone w terminale POS, strategicznymi akceptantami mają być punkty gdzie dotąd nie były akceptowane płatności kartami, są to małe sklepy i punkty usługowe, także automaty samoinkasujące, ewentualnie telefony publiczne. 9

10 Celem jest zwiększenie transakcji kartami w środowisku, gdzie nie były dotąd akceptowane. Kluczową grupą docelową produktu powinni być młodzi ludzie. Są oni bardziej otwarci na nowości technologiczne i łatwiej ukształtować w nich określone przyzwyczajenia płatnicze. Poza tym dokonują zwykle transakcji o niższej wartości, a osoby poniżej 18 roku życia nie posiadają zwykle własnego konta bankowego a także kart płatniczych. 4. Organizacja systemu Istnieje kilka możliwych rozwiązań w zakresie architektury scentralizowanego systemu pieniądza elektronicznego. Główne różnice wyrażają się w zakresie funkcji pełnionych przez instytucję centralną. W zależności od tego czy wykonuje funkcję wydawcy PE czy tylko operatora systemu, a także czy zajmuje się zarządzaniem środkami uzyskanymi w zamian za pieniądz elektroniczny. Istnieją trzy podstawowe modele stosowane w systemach europejskich: Model 1 Wydawcą PE jest centralna instytucja pieniądza elektronicznego, także środki uzyskane w zamian za PE należą do tej instytucji i są przez nią zarządzane. Pozostali uczestnicy systemu, głównie banki, pełnią role dystrybutorów PE. Taki model występuje we Francji. Model 2 Środki należą do banków wydawców PE, lecz są zarządzane przez instytucję centralną w imieniu banków. Takie rozwiązanie przyjęto belgijskim systemie Proton. 10

11 Model 3 Wydawcami PE są banki, do nich także należą środki będące zobowiązaniem z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego i są przez nie zarządzane. Wyjątkiem są środki uzyskane przez instytucję centralną w zamian za PE dystrybuowany na produktach wykreowanych przez tą właśnie instytucję. W takim przypadku środkami zarządza centralna instytucja. Rozwiązanie rekomendowane to model pierwszy, bazujący na centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, będącej zarówno wydawcą PE jak i podmiotem zarządzającym środkami uzyskanymi w zamian za elektroniczną wartość. Wykreowanie scentralizowanego systemu PE ukształtuje cały rynek sytuując IPE w centrum, tworząc z niej rdzeń otwartej platformy do której będą mogli wejść nowi uczestnicy. Podstawą filozofii systemu jest kooperacja banków z innymi instytucjami uczestniczącymi w projekcie tak aby stworzyć warunki maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i wyeliminowania konkurencji na poziomie kilku konkurencyjnych systemów PE i przeniesienia jej na poziom dystrybutorów oferujących na bazie PE własne, bardzo różne produkty. 11

12 CENTRALNA INSYTYTUCJA PE: KREOWANIE PE SPRZEDAWANIE PE DYSTRYBUTOROM ROZLICZANIE TRANSAKCJI WYKREOWANIE WSPÓLNEJ MARKI POD KTORĄ BĘDĄ SPRZEDAWANE PRODUKTY BAZUJĄCE NA PE I JEJ PROMOWANIE BANK (DYSTRYBU- TOR) NIEZALEZNY DYSTRYBU- TOR 1 NIEZALEZNY DYSTRYBU- TOR 2 KOMUNIKACJ A MIEJSKIA (DYSTRYBU- TOR) OPERATORZY TELEFONII KOMÓRKOWEJ (DYSTRYBU- TOR) CZYTNIK KART STYKOWYCH AKCEPTANT CZYTNIK KART BEZSTYKOWYCH - AKCEPTANT 12

13 Schemat ten obrazuje rolę instytucji centralnej polegającej na emitowaniu pieniądza elektronicznego, odsprzedaży wartości dystrybutorom, rozliczaniu transakcji (wraz z izbą rozliczeniową) oraz kreacji i promocji marki pod którą będą sprzedawane produkty wytworzone na bazie pieniadza elektronicznego przez dystrybutorów. Centralne instytucja pieniadza elektronicznego będzie także operatorem systemu określającym standardy technologiczne i zasady bezpieczeństwa. Do rozważenia jest również koncepcja, w której dystrybutorami wtórnymi będą wyłącznie banki. Centralna instytucja pieniądza elektronicznego będzie prowadziła działalność polegającą na kreowaniu PE i jego odsprzedaży na rzecz dystrybutorów (głównie banków). Z drugiej strony będzie pełnić funkcje rozliczeniowe z akceptantami. Zadaniem IPE będzie również prowadzenie działań ukierunkowane na rozszerzenie liczby punktów akceptujących dokonywanie zapłaty przy użyciu PE. Ważną częścią działalności będzie wykreowanie produktu i silne jego promowanie. Strategiczną aktywnością instytucji będzie inwestowanie środków uzyskanych w zamian za wyemitowany pieniądz elektroniczny w określone przez prawo instrumenty finansowe. Takie instrumenty mogą być kreowane przez banki i zakup ich przez instytucję wpływałby na zyski generowane przez instytucje kredytowe. Nie można wykluczyć możliwości inwestowania środków tylko w instrumenty wykreowane przez uczestniczące w systemie banki. Instytucja co do zasady może być przedsięwzięciem typu non-profit ukierunkowanym na możliwość osiągania jak największych zysków przez instytucje uczestniczące, czyli dystrybutorów (bankowych i niebankowych) oraz centra autoryzacyjno-rozliczeniowe dostarczające infrastrukturę akceptującą transakcje. Instytucja pieniądza elektronicznego musi mieć jednak środki umożliwiające dalszy jej rozwój. 13

14 Centralna struktura systemu pozwoli na dystrybucję i akceptację PE bez względu na rodzaj podmiotu wchodzącego w skład systemu (banki, inne podmioty). Ważne by podmioty te posiadały systemy informatyczne przystosowane do wdrożenia aplikacji pozwalającej na zmagazynowanie zakupionego PE (w przypadku podmiotów dystrybuujących) albo urządzenia pozwalające na odpisywanie PE z kart posiadaczy oraz na komunikowanie się z instytucją pieniądza elektronicznego. Tak więc, PE będzie kreowany przez instytucję pieniądza elektronicznego, a następnie odsprzedawany bankom i ewentualnie innym podmiotom dystrybuującym (np. sieci stacji paliwowych). Podmioty te następnie będą odsprzedawałyby PE na rzecz posiadaczy, kreując jednocześnie ofertę instrumentów pieniądza elektronicznego nośników, które mogłyby mieć charakter jedno lub wielo funkcyjny. Uczestnicy systemu bazując na pieniądzu elektronicznym dla którego funkcjonowałaby jedna infrastruktura konkurowaliby produktami związanymi z PE. Rozdystrybuowany PE gromadzony będzie przez akceptantów (punkty handlowo- usługowe, parkometry, kasowniki komunikacji miejskiej itp.). Następnie będzie przesyłany do instytucji pieniądza elektronicznego, która będzie dokonywać odpowiedniego uznania rachunków akceptantów (wykupienie PE). Przesyłanie PE mogłoby następować w formie zbiorczej (np. zebranie PE zgromadzonego w autobusach komunikacji miejskiej, zagregowanie go w jednym terminalu i przesłanie do instytucji pieniądza elektronicznego), bądź raz na pewien okres przez pojedynczego akceptanta (np. raz dziennie za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych przez terminal POS zainstalowany np. w kiosku z prasą). Kwestia rozliczania wzajemnych należności pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie PE występowałaby w następujących przypadkach: rozliczeń należności wynikających z transakcji dokonywanych pomiędzy instytucją pieniądza elektronicznego i instytucjami dystrybuującymi pieniądz elektroniczny oraz pomiędzy instytucją pieniądza elektronicznego, a akceptantami. Do przeprowadzania powyższych rozliczeń należałoby włączyć instytucję pieniądza elektronicznego do systemu rozliczeniowego prowadzonego przez KIR S.A. W skład systemu pieniądza elektronicznego powinny wchodzić następujące elementy: 14

15 a. instytucja pieniądza elektronicznego- spółka akcyjna, powołana przez podmioty- założycieli systemu. Przedsięwzięcie byłoby tym bardziej opłacalne im więcej byłoby akcjonariuszy tworzących jednocześnie system obrotu PE. IPE zajmowałaby się emisją PE, odsprzedażą PE na rzecz uczestników systemu, skupem i rozliczaniem PE od akceptantów, pozyskiwaniem nowych punktów akceptanckich jak również inwestowaniem pieniędzy pozyskanych z tytułu wyemitowanego PE. b. izba rozliczeniowa za pośrednictwem której możliwe byłoby dokonywanie wskazanych powyżej rozliczeń pomiędzy uczestnikami systemu- KIR S.A. c. podmioty dystrybuujące pieniądz elektroniczny- banki oraz inne podmioty prowadzące w ramach swojej działalności np. programy lojalnościowe; wydaje się iż w sytuacji tworzenia systemu pieniądza elektronicznego koniecznym byłoby pozyskanie do projektu banków o dobrze rozwiniętej sieci oddziałów i bankomatów oraz banki zrzeszające banki spółdzielcze, jak również innych podmiotów np. Orlen S.A., prowadzący program lojalnościowy VITAY, w ramach którego wydawane są karty mikroprocesorowe przygotowane do zapisywania na nich PE. Do systemu powinien zostać włączony system Warszawskiej Karty Miejskiej. d. akceptanci- podmioty u których możliwe byłoby dokonywanie transakcji przy wykorzystaniu PE- zarówno punkty w których znajdują się w chwili obecnej terminale POS z zainstalowanymi czytnikami kart mikroprocesorowych, jak również wszelkie podmioty, w działalności których można byłoby zastosować PE- np. pojazdy komunikacji miejskiej oraz komunikacja publicznej PKP, PKS (opłaty za przejazdy), korporacje taksówkarskie, kioski z prasą, małe sklepy spożywcze, itp.; kryterium dla tych podmiotów powinna być wartość jednostkowej transakcji dokonywanej w tego rodzaju punkcie - wydaje się, iż potencjalnymi akceptantami mogłyby być wszelkie punkty, w których wartość dokonywanych transakcji jest na tyle niska, iż przeprowadzanie transakcji przy wykorzystaniu innych elektronicznych instrumentów płatniczych, np. kart płatniczych jest nieopłacalne ze względu na koszty z tym związane, co nie wyklucza innych akceptantów z obrotu, ponieważ wartość PE na nośniku może wynosić równowartość 150 euro. Drugą grupą akceptantów byliby akceptanci internetowi. W ich wchodziłyby sklepy internetowe sprzedające dobra materialne oraz różnego rodzaju 15

16 dostawcy treści elektronicznych np. serwisy informacyjne, portale, internetowe wydania gazet, etc. W tym segmencie rynku PE może liczyć na szczególny sukces, warunkiem jest dostarczenie użytkownikom odpowiednich czytników kart. e. posiadacze- osoby fizyczne dla których wydawane byłyby nośniki PE w postaci kart mikroprocesorowych. W dalszym etapie rozwoju systemu można zaoferować konsumentom alternatywne instrumenty dokonywania płatności pieniądzem elektronicznym. Takim instrumentem jest telefon komórkowy, jednak z uwagi na brak powszechnego standardu i wygodnej technologii obecnie wykorzystanie tego instrumentu jako nośnika PE może być zbyt ryzykowne. Można również przyjąć, iż PE mógłby być przekazywany posiadaczom i magazynowany na twardych dyskach ich komputerów, jednak wydaje się, iż w pierwszym etapie projektowania systemu PE w Polsce należałoby skupić się na stworzeniu systemu PE wykorzystującego karty mikroprocesorowe Nie można także wykluczyć, że dostęp do PE następowałby poprzez łączenie się z serwerem centralnym na którym magazynowany byłby PE i dystrybuowany byłby w sieci. f. agenci rozliczeniowi, którzy już w tej chwili posiadają infrastrukturę umożliwiającą realizowanie obiegu pieniądza elektronicznego (terminale POS wyposażone w czytniki kart mikroprocesorowych) Wykreowanie systemu pieniądza elektronicznego oprócz wypracowania koncepcji jego funkcjonowania, wymaga podjęcia bardzo wielu uzgodnień dotyczących: charakterystyki systemu - zasięg terytorialny - etapy rozwoju - planowana ilość wydanych kart - planowana ilość aktywowanych kart - rodzaje dostępnych kart - ilość i rodzaje terminali - ładujących (bankomaty, terminale miejskie) - akceptujących (POS, telefon, automaty etc) - możliwość płatności na odległość (internet) 16

17 - zastosowanie technologii płatności bezstykowych - zgodność z EMV - zgodność z CEPS - dodatkowe usługi (transport miejski, elektroniczna identyfikacja etc.) - zapewnienie anonimowości kupującego - możliwość przesyłania wartości między użytkownikami - monitorowanie wszystkich transakcji przez system uczestniczących w nim podmiotów - administrator systemu - wydawca pieniądza elektronicznego - operator transakcji zasilania karty - akceptanci - operator techniczny transakcji akceptowania płatności - dystrybutorzy - agenci rozliczeniowi - izba rozliczeniowa oferowanych produktów - rodzaje kart (jednorazowe, wielokrotnie zasilane) zakresu usług oferowanych konsumentom usług świadczonych przez akceptanta użytych technologii (charakterystyki technicznej), bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, strategii biznesowej (strategii marketingowej, polityki cenowej) Wybór odpowiednich rozwiązań technologicznych jest kluczowy dla sukcesu przedsięwzięcia. Każde rozwiązanie techniczne ma większy lub mniejszy wpływ na efekty ekonomiczne systemu, dlatego doświadczenia systemów w innych krajach Europy powinny być podstawą odpowiednich decyzji i implementacji określonych technologii. Polski system powinien stanowić optymalną kombinację dostępnych opcji zarówno o charakterze technicznym jak i biznesowym. 17

18 5. Korzyści a. stworzenie ogólnokrajowego, unikalnego systemu dokonywana mikropłatności, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej i technologicznej (zarówno w odniesieniu do podmiotów dystrybuujących, akceptantów, jak również wykorzystanie KIR S.A.) b. stworzenie systemu pieniądza elektronicznego spowodowałoby zagospodarowanie niszy mikropłatności - w zakresie której nie są wykorzystywane innego rodzaju elektroniczne instrumenty płatnicze (np. karty płatnicze): wydaje się, iż stworzenie systemu pieniądza elektronicznego nie spowodowałoby jednocześnie konkurencji dla innych bezgotówkowych form płatności, z uwagi, iż PE wchodziłby na miejsce gotówki używanej do regulowania płatności niskokwotowych - obszaru rynku w zakresie którego niewykorzystywane są w chwili obecnej inne elektroniczne instrumenty płatnicze (np. karty płatnicze), paradoksalnie stworzenie systemu PE mogłoby spowodować wzrost transakcji przeprowadzanych przy wykorzystaniu kart płatniczych z uwagi na możliwość przeprowadzania procedury doładowania nośników PE przy wykorzystaniu kart płatniczych (np. w bankomatach) c. wydaje się, iż stworzenie systemu PE spowodowałoby rozwój sieci mikropłatności w punktach handlowo - usługowych w których dotychczas nie były instalowane terminale elektroniczne w związku z wysokimi kosztami transakcji (np. kioski z prasą, korporacje taksówkarskie), należy wskazać, iż koszty korzystania z systemu powinny być znacznie niższe niż wykorzystania kart płatniczych - ze względu na brak konieczności przeprowadzania autoryzacji transakcji, oraz możliwość przesyłania PE do instytucji pieniądza elektronicznego w okresach dłuższych niż raz dziennie; d. akcjonariusze instytucji pieniądza elektronicznego odnosiliby korzyści finansowe z działalności tego podmiotu w postaci dywidendy e. pozostałe podmioty uzyskałyby dostęp do taniego, bezpiecznego i nowoczesnego instrumentu dokonywania płatności f. banki uczestnicy systemu mogłyby zwiększyć płynność finansową poprzez pozyskanie od klientów środków z tytułu sprzedaży PE, jak również 18

19 obniżenie poziomu rezerw obowiązkowych (na podstawie brzmienia 59 ust. 1 środki przyjęte od posiadaczy z tytułu pieniądza elektronicznego nie są traktowane jako wkład pieniężny płatny na żądanie), pozyskanie środków z tytułu wydawania PE byłoby również możliwe od osób nie będących klientami banków, które zgłaszałyby się do banków ad hoc w celu doładowania instrumentów pieniądza elektronicznego g. stworzenie systemu PE nie spowodowałoby naruszenia zasady konkurencji produktowej, ponieważ każdy z uczestników systemu mógłby wykreować na bazie pieniądza elektronicznego własny produkt h. możliwość stworzenia przez banki na podstawie odpowiednich umów z instytucją pieniądza elektronicznego oraz innymi podmiotami (np. gminami) instrumentów finansowych, które zapewniałyby możliwość inwestowania przez instytucję pieniądza elektronicznego, i. możliwość pozyskania przez banki środków pieniężnych i zaoferowania klientom określonych produktów (np. obsługi obligacji komunalnych, nabywanych przez instytucję pieniądza elektronicznego, albo wystawianie na rzecz instytucji PE przez bank certyfikatów depozytowych) j. stworzenie instytucji pieniądza elektronicznego w proponowanej formie zapewniłoby również wyłączność funkcjonowania tej instytucji na rynku polskim oraz mogłoby spowodować, iż powstające w późniejszym terminie w regionie systemy pieniądza elektronicznego tworzone byłyby na podstawie założeń i aplikacji funkcjonujących w polskim systemie, natomiast rozliczenia dokonywane byłyby również za pośrednictwem polskiego systemu - jest to szczególnie uzasadnione z punktu widzenia wejścia Polski do strefy Euro k. dla posiadaczy korzyścią jest uzyskanie bezpiecznego instrumentu płatniczego o szerokim zastosowaniu, który w przyszłości może wyeliminować wiele dotychczas funkcjonujących narzędzi dokonywania zapłaty (np. karty telefoniczne, parkingowe, bilety komunikacji miejskiej) instytucja pieniądza elektronicznego będzie mogła generować dochody poprzez pobieranie opłat za wydawany PE, za skupowanie PE od akceptantów, jak również będzie mogła inwestować środki pozyskane z tytułu wydanego PE na zasadach które określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Finansów (delegację ustawową do podjęcia tego 19

20 rodzaju działań zawiera art. 48 pkt 2 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych), instytucja pieniądza elektronicznego będzie również mogła pozyskiwać dochody z tytułu udziału w innych podmiotach (przy założeniu, iż podmioty te będą wykonywać funkcje operacyjne lub pomocnicze związane z pieniądzem elektronicznym wydawanym przez instytucję pieniądza elektronicznego - na podstawie brzmienia art. 45 ust. 2 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych). Przy założeniu, że centralna IPE będzie funkcjonować na zasadach non-profit największe zyski przypadną dystrybutorom (głównie bankom) oraz podmiotom dostarczającym infrastrukturę potrzebną do akceptacji płatności instrumentami pieniądza elektronicznego. Istniejąca infrastruktura jest wystarczającą podstawą do rozpoczęcia przedsięwzięcia jednak należy ją bardzo szybko rozwijać z naciskiem na sieć punktów akceptujących PE w miejscach gdzie dotąd nie akceptowano płatności elektronicznych. Wydaje się także konieczne zbudowanie sieci uniwersalnych terminali miejskich (takie jakie funkcjonują w ramach systemu Warszawskiej Karty Miejskiej) potrzebnych do zasilania instrumentów PE, uzupełniając sieci bankomatów, będących podstawą infrastruktury zasilającej karty. 6. Koszty Koszty budowy platformy pieniądza elektronicznego jak i przyszłe zyski powinny być podzielone na wszystkich uczestników. Wbrew pozorom koszty jakie będą musiały ponieść banki nie będą wysokie. Będą one głownie związane z wymianą kart na posiadające mikroprocesor, jednak zważywszy na konieczność migracji na standard EMV od 2005 roku koszt ten będzie konieczny do poniesienia bez względu na to czy banki zdecydują się na oferowanie klientom elektronicznej portmonetki. Oczywiście istnieje wiele rodzajów mikroprocesora w zależności od jego funkcji i dostępnej pojemności. Możliwość dołączenia dodatkowych aplikacji, jak np. elektronicznej portmonetki, wymagać będzie bardziej zaawansowanego technicznie mikroprocesora. 20

21 Możliwość zmniejszenia początkowych inwestycji w nowe przedsięwzięcie może wynikać ze współpracy z sektorem telekomunikacyjnym lub przedsiębiorstwami transportu publicznego. Szczególnie sektor transportu miejskiego wydaje się niezwykle pożądany w takiej inwestycji. Jest on niejako aktywatorem instrumentów pieniądza elektronicznego, gdyż użytkownicy środków transportu miejskiego są zmuszeni do korzystania z tych instrumentów dość często. Konsumenci w ten sposób nabywają przyzwyczajenia częstego używania karty co przekłada się na częstsze dokonywanie płatności nie tylko pieniądzem elektronicznym ale również instrumentami karty płatniczej. Innym aktywatorem całego systemu jest udział w nim systemów miejskiego parkowania. W Holandii, Belgii i Francji płatności za parkowania w wielu miastach możliwe są tylko za pomocą pieniądza elektronicznego. Zaopatrzenie parkomatów w odpowiednie czytniki i oprogramowanie także będzie się wiązać z pewnymi nakładami. Końcowy koszt ekonomiczny systemu pieniądza elektronicznego zależy od 3 faktorów: 1. kosztów technologii 2. kosztów sieci telekomunikacyjnej 3. liczby dokonywanych transakcji 1. Koszt podstawowych technologii i komponentów wykorzystywanych w systemie nie jest wysoki i stopniowo się mniejsza. Do kosztów technologii należy zaliczyć: Zakup licencji na wybraną technologię lub opracowanie własnej Wyposażenie konsumentów w odpowiednie karty posiadające mikroprocesor i określoną specyfikacje techniczną wynikającą z zastosowanej technologii. Jest to koszt, który będą musiały pokryć banki (i ewentualnie inni dystrybutorzy PE). Wydatek ten będzie musiał zostać podjęty bez względu na to czy zostanie wdrożony system pieniądza elektronicznego czy nie, z uwagi na konieczność migracji na standard EMV od 2005 roku. Tak więc koszt wymiany kart będzie mieścił się w kosztach migracji na EMV, a zainstalowanie na karcie aplikacji 21

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Paweł Widawski Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski Mobilne płatności? Dostawcy źródła pieniądza Dostawcy systemu

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej Praktyczne aspekty wdrażania ania systemów kartowych w administracji publicznej 9 Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, Listopad 2005 Slajd 1 Agenda Karta Mieszkańca - funkcje i usługi Projekty kartowe

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej Warszawa, 31.10.2012 Do Komisji Ustawodawczej First Data Polska, właściciel marki POLCARD i największy polski agent rozliczeniowy, w załączeniu przekazuje swoje uwagi do projektu Ustawy w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1 ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Obrót bezgotówkowy i gotówkowy Płatności na rzecz administracji Płatności podatków i opłat lokalnych (2009) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Obraz całego systemu płatniczego:

Obraz całego systemu płatniczego: Agenci rozliczeniowi działający w Polsce i obsługujący płatności kartami płatniczymi z niepokojem obserwują systematycznie pojawiające się żądania ustawowego uregulowania cen za usługi świadczone przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROFIL FIRMY. Pierwszy polski dostawca rozwiązania mpos

PROFIL FIRMY. Pierwszy polski dostawca rozwiązania mpos PROFIL FIRMY Pierwszy polski dostawca rozwiązania mpos Jedna z pięciu firm w Europie, które otrzymały zgodę VISA i MasterCard na prowadzenie działalności w branży mpos Niezależna i bardzo elastyczna firma

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r.

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r. Projekt Śląska Karta Usług Publicznych Katowice, kwiecień 2016 r. Czym jest ŚKUP? Śląska Karta Usług Publicznych to informatyczny system umożliwiający realizację płatności za usługi publiczne drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa.

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

StarCARD - Centrum Usług Kartowych

StarCARD - Centrum Usług Kartowych StarCARD - Centrum Usług Kartowych Umożliwi naszym klientom obsługę i zarządzanie lokalnymi kartami płatniczymi z możliwością kart globalnych (w przyszłości), sieciami bankomatów i terminali POS Agenda

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange?

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Polskie Karty i Systemy 12 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Autor: Anna Janus 19.06.2005. Portal finansowy IPO.pl Na polskim rynku pojawiają się karty wyposażone w mikroprocesor. Mają one być lekarstwem na skimming, czyli

Bardziej szczegółowo

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r.

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta szkolna PKO Banku Polskiego Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta Szkolna Karta dostępu do szkoły. Przedpłacona karta płatnicza PKO Banku Polskiego. Cel projektu 1 2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Mimo zdecydowanego wzrostu infrastruktury płatniczej w Polsce w ostatnich latach wyzwaniem jest sektor mikroprzedsiębiorstw główne wyzwania to poziom kosztów stałych

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie broszura informacyjna T o r u ń, S t y c z e ń 2 0 0 9 raport badawczy, styczeń 2009 r. Rynek płatności detalicznych wciąż pozostaje zdominowany przez płatności gotówkowe, zwłaszcza w obszarze transakcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Informacje ogólne pieniądz elektroniczny wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE PŁATNOŚCI W TRANSPORCIE PUBLICZNYM CHECK IN CHECK OUT PAY AS YOU GO

INTELIGENTNE PŁATNOŚCI W TRANSPORCIE PUBLICZNYM CHECK IN CHECK OUT PAY AS YOU GO INTELIGENTNE PŁATNOŚCI W TRANSPORCIE PUBLICZNYM CHECK IN CHECK OUT PAY AS YOU GO Inteligentne Systemy Płatności w Transporcie Publicznym Wraz z popularyzacją płatności bezgotówkowych wkraczają one w kolejne

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

w sieci transakcji płatniczej

w sieci transakcji płatniczej Konsument w sieci transakcji płatniczej Jako konsumenci coraz chętniej płacimy kartą płatniczą. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że gdy płacimy kartą, gotówka znika z naszego konta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

Proste i tanie płatności dla wielu zastosowań

Proste i tanie płatności dla wielu zastosowań Proste i tanie płatności dla wielu zastosowań Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale

Bardziej szczegółowo

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem : MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem 1. Karty debetowe eurobanku co warto wiedzieć? Karty debetowe eurobanku zapewniają wygodny i szybki dostęp do środków

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza Warszawa, 18 marca 2011 1 PLAN PREZENTACJI 1. PŁATNOŚCI MOBILNE KONTEKST RYNKOWY 1. CZYM JEST SkyCash - ZASTOSOWANIA 2. MODELE BIZNESOWE KOOPERACJE 2 Płatności

Bardziej szczegółowo

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, Visa Classic Debetowa Karta VISA Classic Debetowa to: elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, możliwość

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi finansowe

Nowoczesne usługi finansowe Nowoczesne usługi finansowe I. Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. Partnerzy: 2 Zakres działalności Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. autoryzacja i rozliczanie transakcji płatniczych wydawanie i obsługa kart

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437) Warszawa, 10 września 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa dodaje do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 kwietnia 2016 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe

Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe Sektor Usług Finansowych Agata Jurga Radca prawny Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe +48 883 323 456 a.jurga@kochanski.pl Szymon Gałkowski Adwokat, Partner Sektor Usług Finansowych Rynki Kapitałowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami

KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami KNF: Bankowe karty prepaid niezgodne z obowiązującymi przepisami Paweł Tański Radca prawny Doktorant w INP PAN Takie stanowisko wynika wyraźnie z pism Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lipca br. oraz

Bardziej szczegółowo