Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody i narzędzia komunikacji marketingowej"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENADŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie 2007 Metody i narzędzia komunikacji marketingowej Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menadżerska Milenium Gniezno 2007

2 Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium Redaktor naukowy: Zygmunt Waśkowski Recenzent: prof. dr hab. Bogna Pilarczyk Korekta: Elżbieta Sobecka Projekt okładki: Marzena Hernik, Artur Kowalski Opracowanie techn.: Marek Derbich Wydawca: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a ISSN: Copyright by Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium 2007 Druk: Drukarnia KMB-Druk, Parkowo 52, tel.: (0-67) Nakład: 100 egz.

3 Spis treści Słowo wstępne...5 Ewa WIĘCEK-JANKA Psychologoczne aspekty komunikacji marketingowej...7 Alicja MALEWICZ-PEŁCZYŃSKA System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej...21 Renata NESTOROWICZ Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej...31 Hanna PONDEL Wykorzystywanie koncepcji ekomarketingu w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa...45 Jacek KALL Kreowanie kapitału marki przez komunikację marketingową...61 Ewa JERZYK Wykorzystywanie opakowania jako kreatora wizerunku produktu i przedsiębiorstwa...75 Zygmunt WAŚKOWSKI Sport jako płaszczyzna komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem...85 Marek ZIELIŃSKI Targi jako narzędzie kształtowania wizerunku...99 Jarosław MRUK Merchandising jako system komunikacji detalisty z nabywcami Amir Jan FAZLAGIĆ Kreowanie wizerunku szkoły...123

4 ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENEDŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie i Marketing 2007 SŁOWO WSTĘPNE Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer Zeszytu Naukowego Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium. Został on przygotowany wysiłkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Marketingu, którzy są autorami wszystkich umieszczonych w nim artykułów. Płaszczyzną naszych rozważań uczyniliśmy obszar marketingu, który dla przedsiębiorstw działających na wysoce konkurencyjnym rynku odgrywa kluczowe znaczenie. W trosce o utrzymanie merytorycznej spójności poszczególnych tematów skoncentrowaliśmy się na jednej z najważniejszych funkcji marketingu, jaką bez wątpienia jest komunikacja z rynkiem. Zeszyt Naukowy Metody i narzędzia komunikacji marketingowej jest zbiorem dziesięciu artykułów, które wyjaśniają złożoność procesów komunikacyjnych, wskazują metodykę postępowania, a także przedstawiają uwarunkowania i narzędzia służące zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem. Opisywane przykłady zastosowanych w praktyce rozwiązań, zarówno w odniesieniu do rynków branżowych jak i do konkretnych instrumentów marketingowych sprawiają, że publikację cechuje aplikacyjny charakter. Zdając sobie sprawę, że na kartach Zeszytu, obszerna problematyka komunikacji marketingowej została jedynie zasygnalizowana wyrażam nadzieję, że dla przedstawicieli nauki stanie się on przyczynkiem do kontynuacji i pogłębiania badań oraz twórczych dociekań natury teoretycznej jak i empirycznej. Z kolei dla studentów, którzy stanowią zasadniczą grupę odbiorców owej publikacji, stanie się ona źródłem wiedzy i inspiracji na drodze do poznawania prawdy. Życzę wszystkim interesującej lektury i przygody intelektualnej, której smak znają tylko ludzie dociekliwi, mający odwagę wiedzieć więcej. prof. dr Zygmunt Wałkowski. Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu

5 ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENEDŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie i Marketing 2007 Ewa Więcek-Janka PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 1. Komunikacja marketingowa Klasyczne ujęcie marketingu charakteryzuje marketing jako grupę narzędzi oddziaływania na rynek, potocznie zwanym marketingiem mix. Zakłada wystąpienie czterech narzędzi oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek i obejmuje produkt, cenę, dystrybucję i promocję. Promocja jest chyba najbardziej spektakularnym i jednocześnie krytykowanym narzędziem marketingu mix. Jej głównym zadaniem jest kontaktowanie przedsiębiorstwa z klientem, nabywcą czy pośrednikiem. Wychodząc od klasycznego ujęcia marketingu 1 mix 4P promocja to: promote promotio, promovere oznaczających poparcie, szerzenie, posuwanie naprzód i jest marketingowym oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców, polegającym na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic oraz zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów jak i wytwarzających przychylną opinię o przedsiębiorstwach 2. Promocja ma oddziaływać na odbiorców produktów danej firmy poprzez przekazywanie im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firmy i samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. W opisanym wyżej rozumieniu promocji znaleźć można charakterystyczne dla niej narzędzia oddziaływania. Najczęściej w promotion mix dostrzec można cztery podstawowe narzędzia: reklamę, pubic relations, prezentację osobistą i aktywizację sprzedaży 3. Klasyfikację narzędzi promocyjnych ze względu na intensywność kontaktu bezpośredniego i zastosowanie dla produktów konsumpcyjnych i inwestycyjnych przedstawiono na rys P. Kotler, [i in.], Marketing - podręcznik europejski, PWE, Warszawa T. Sztucki, Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, Wyd. PLACET, Warszawa W. Mantura, Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.

6 8 Ewa Więcek-Janka Rys. 1. Klasyfikacja narzędzi promocyjnych ze względu na intensywność kontaktu bezpośredniego i zastosowanie dla produktów konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Źródło: W. Mantura, Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań Reklama jest masową, bezosobową, płatną, wykorzystującą różne środki przekazu formą informowania, mającą na celu popieranie sprzedaży produktu. Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form promocji i służy różnym celom handlowym, społecznym, politycznym oraz kulturowym. Zwykle jest optymistyczna i zazwyczaj niesie ze sobą wyłącznie dobre wiadomości. Reklama jest instrumentem obejmującym szereg działań, a w tym 4 : reklamę konsumencką, kierowaną do finalnych nabywców produktów konsumpcyjnych; reklamę przemysłową - jej adresatem są przedsiębiorstwa produkcyjne; reklamę detaliczną, stosowaną w miejscach sprzedaży; reklamę instytucjonalną, kierowaną do instytucji administracyjnych i społecznych; reklamę społeczną, która porusza problemy życia codziennego i jest skierowana do ogółu społeczeństwa; referencje (ang. testimonial) - sposób prezentacji produktu, w którym znane i cieszące się popularnością osoby lub przeciętni, potencjalni użytkownicy namawiają do użytkowania określonych produktów; merchandising oznacza optymalne prezentowanie produktów oraz komunikację w punkcie sprzedaży; metoda ta opiera się na zwiększaniu wydajności powierzchni sprzedaży oraz na poprawie jakości postrzegania towarów; 4 T. Sztucki, Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, Wyd. PLACET, Warszawa 1999.

7 Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej 9 product placement stanowi połączenie sponsoringu i reklamy; w filmie, sztuce teatralnej lub powieści umieszczany jest rekwizyt, który jest oznakowany konkretną marką; produkt pojawiający się w sztuce nie jest anonimowy, powinien być zauważalny, a jego cechy użytkowe i korzyści, jakie daje, właściwie wyeksponowane; reklama w miejscu sprzedaży wszelkiego rodzaju materiały promocyjne, reklamujące markę w miejscu zakupu, np. afisz (ang. poster) konstrukcja utrzymująca plakat w witrynach sklepowych o wymiarach 60 x 80 cm; ulotki, będące samodzielnym materiałem informacyjnym lub dołączane do zwartych materiałów drukowanych, np. do prasy tzw. wkładki (ang. insert); wkładki stanowią efektywny sposób reklamy, jeśli grono docelowych odbiorców materiałów wydawniczych jest zgodne z gronem docelowych adresatów; w ramach promocji nastawionej na konsumenta (ang. consumer promotion) najczęściej stosuje się zwiększenie wartości produktu w sposób ilościowy przez realizację zasady dwa za cenę jednego lub przez dołączenie dodatkowego produktu, premie od zakupu (ang. premiums from purchase) bezpłatne upominki lub próbki towarów (ang. sampling). Promocja personelu sprzedażowego (ang. staff promotion) jest rodzajem promocji dodatkowej, zorientowanej na własny personel sprzedażowy. Odbywa się głównie poprzez system wynagradzania, nastawiony na silne stymulowanie wzrostu sprzedaży, cykliczne spotkania kierownictwa przedsiębiorstwa z pracownikami. Targi i wystawy są to prezentacje w środowiskach skupiających najbardziej zainteresowane grono nabywców bądź pośredników. Uczestniczenie w renomowanych wystawach pozwala nie tylko na precyzyjne dotarcie do grupy docelowej, ale również na kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Public relations (stosunki publiczne) promocja gospodarcza, są formą komunikowania się i utrzymania pozytywnych więzi przedsiębiorstwa z otoczeniem. Poprzez stosunki publiczne budowany jest pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa oraz wszelkich aspektów jego działalności. Na ogół dotyczy to wyobrażenia o całym przedsiębiorstwie, a nie jest powiązane tylko z konkretnym produktem. Publicity oznacza jawność i rozgłos. Powszechnie uznawane za darmową reklamę. Poprzez publicity, tak jak w przypadku public relations, nawiązuje się i utrzymuje szeroko rozumianą więź ze społeczeństwem przez celowo zorganizowane działania nastawione na wywołanie rozgłosu w środowisku. Aktywizacja sprzedaży (promocja: uzupełniająca, sprzedaży, dodatkowa) jest działaniem mającym na celu skłonienie nabywców do zakupu przez zwiększenie atrakcyjności oferty. Aktywizacja sprzedaży ma skłonić klienta do natychmiastowego zakupu tu i teraz. Wszystkie narzędzia komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, realizując swój cel, korzystają z nośnika i odpowiedniej treści, zawartych w optymalnym kanale komunikacji.

8 10 Ewa Więcek-Janka 2. Kanał komunikacji Kanał komunikacji to rodzaj połączenia pozwalającego na komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę i odbierany przez odbiorcę wiadomości. Kanał może pozwalać na komunikację dwustronną, ale tylko w jedną stronę na raz (ang. half duplex) lub na równoczesny przekaz informacji w tym samym czasie w obu kierunkach (ang. full duplex). Nadawca inicjuje kontakt i przekazuje w komunikacie określoną wiadomość (intencję). Komunikatem może być mowa, pismo lub gest. Kanał przekazu informacji może być formalny, wyznaczony przez strukturę organizacji oraz nieformalny (kontakty osobiste, czy towarzyskie). Sprzężenie zwrotne polega na sprawdzeniu skuteczności przekazania komunikatu i jego zgodności z pierwotnym zamierzeniem nadawcy. W ten sposób ustala się, czy doszło do wzajemnego zrozumienia. Przebieg komunikatu w kanale komunikacji zilustrowano na rys. 2. Rys. 2. Przebieg informacji w kanale komunikacji. Źródło: K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001; A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

9 Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej 11 Do aktu komunikacji dojdzie jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki 5 : informacja zostanie przekazana w języku zrozumiałym dla obu komunikujących się stron, zaistnieje skuteczny nośnik tej informacji, przekaz pozostanie czysty od zniekształceń przez czynniki zewnętrzne (tzw. szum), przekaz spotka się z odbiorem, przy założeniu, że informacja będzie przeznaczona dla danego odbiorcy. Kluczowymi elementami każdego komunikatu marketingowego są nadawca komunikatu i jego odbiorca. Jest to człowiek bądź grupa ludzi, których: temperament, osobowość, inteligencja, twórczość, poczucie własnej wartości oraz potrzeby i motywy działania determinują jakość, miejsce, czas oraz treść komunikatu. Czym wobec tego byłby przekaz reklamowy (promocyjny) bez uwzględnienia cech charakteryzujących pojedyncze jednostki, czy spójne grupy? Skuteczność takiego przekazu można porównać do prawdopodobieństwa zastrzelenia muchy w locie z dubeltówki. Taka sztuka może się udać, jednak pod warunkiem zastosowania nabojów ze śrutem. Śrut zaś można porównać (w odniesieniu do informacji) do wykorzystania szerokiego kanału przekazu, który mimo względnej skuteczności jest bardzo drogi, dociera bowiem do dużo większej liczby odbiorców (często nawet tych niechcianych). Wobec tego należy zrezygnować z tak wystrzałowych narzędzi i dobrać takie, które w danym przekazie są najbardziej efektywne i trafiają do określonego odbiorcy. 3. Rola człowieka w komunikacji marketingowej Głównym kryterium doboru grup docelowych dla określonego produktu, a co za tym idzie komunikatu marketingowego zwykle są cechy ekonomiczne (wysokość zarobków, wydatków), geograficzne (miejsce zamieszkania). Z psychologicznych cech najczęściej bierze się pod uwagę motywację zakupu (mierzoną na skali intencji) i ewentualnie potrzeby, pod warunkiem, że potencjalny klient ma je odpowiednio ustrukturowane. Autorka nie spotkała się w literaturze polskiej ze szczegółową analizą zmiennych psychologicznych (z wyjątkiem wykorzystania kolorów) uwzględnianych w projektowaniu komunikatu marketingowego, takich jak: osobowość, temperament, wewnątrz- i zewnątrzsterowność, twórczość, konformizm, czy manipulacje podprogowe. Biorąc pod uwagę jak nisko oceniane są przekazy reklamowe przez jej odbiorców (jako nietrafne, nudne, sztampowe ), należy poszukać innej drogi identyfikacji adresatów produktów i reklamy. Stąd nie ulega chyba dyskusji fakt potrzeby i umiejętności identyfikacji grup odbiorców segmentowanych ze względu na zmienne psychologiczne. 5 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

10 12 Ewa Więcek-Janka Zmienne osobowościowe, które zdaniem autorki powinny odgrywać kluczową rolę w projektowaniu komunikatu to: temperament, inteligencja, twórczość oraz indywidualne umiejscowienie kontroli. Temperament jako endogenna cecha osobowości nie ulega zmianie w trakcie całego życia. Zgodnie z typologią Hipokratesa-Galena i Pawłowa wyróżnia się cztery typy temperamentu 6 : sangwiniczny typ zrównoważony i ruchliwy jest to człowiek szybki, łatwo dostosowujący się do zmieniających się warunków życia; flegmatyk typ silny, zrównoważony i powolny osoba taka reaguje spokojnie i powoli, wykazuje niechęć do wszelkich zmian; choleryk typ niezrównoważony i pobudzony odznacza się dużą energią przy jednoczesnym braku opanowania, jest gwałtowny i wybuchowy; melancholik typ słaby jest osobą bierną, zahamowaną, często uciekającą w chorobę. Charakterystykę typów temperamentu przedstawiono na rys. 3. Rys. 3. Charakterystyka typów temperamentu wg Eysencka, Źródło: Cz.S. Nosal, Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań J. Strelau, Temperament osobowość działanie, PWN, Warszawa 1992.

11 Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej 13 Autorka, prowadząc praktykę badawczą, zaobserwowała pewne zależności i poddała je weryfikacji przeprowadzając badanie w 2005 r. W I etapie dokonano badania około 300 osób testem Eysencka 7 i wybrano do badania 200 osób (po 50 z każdego typu temperamentu). W II etapie pokazano badanym 12 reklam różnych produktów konsumpcyjnych i poproszono o wypełnienie krótkiego kwestionariusza. Wnioski miały posłużyć jako materiał do projektowania zróżnicowanego przekazu reklamowego. Z punktu widzenia nadawcy najłatwiej trafić do choleryka, który szybko podejmuje (często nieprzemyślane) decyzje, stąd przekaz nie musi być wyrafinowany, wystarczy wykorzystać wpływ przekazu na emocje (postaci dzieci i młodych zwierząt, itp.). Cholerycy mają łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i komunikacji, przez co potrafią przekonać otoczenie do swojego stanowiska i skłonić je do zakupu. Twórcy komunikatów powinni inwestować w tę grupę odbiorców jeżeli nie mają planów długofalowych i zależy im na szybkim efekcie. Choleryk bowiem równie łatwo wpada w zachwyt jak i złość. Jednego dnia jest zadowolony z produktu kupionego pod wpływem reklamy, następnego krytykuje ten zakup. Innego komunikatu oczekują sangwinicy. Komunikat do nich zaadresowany powinien zawierać fabułę, którą można łatwo zapamiętać i z którą można się utożsamić. Sangwinicy podejmują decyzje zakupu w oparciu o analizę zdobytych informacji z przekazu promocyjnego oraz kontaktów osobistych ze sprzedawcą. Flegmatycy są niezwykle wymagającą grupą odbiorców przekazu informacyjnego. Są pedantyczni w analizowaniu zawartości komunikatu. Weryfikują wiedzę korzystając z różnych źródeł. Stąd komunikat promocyjny skierowany do tych ludzi nie może być przekolorowany i nieprawdziwy. Flegmatycy to ludzie, którzy cenią sobie zaufanie i lojalność, są więc potencjalnymi stałymi klientami. Melancholicy to osoby o silnych wahaniach nastrojów, zwykle jednak nieufni i pesymistyczni. Uważają zakupy za konieczność, poddają się jednak wpływowi promocji, kiedy nie muszą chodzić do sklepów wielkopowierzchniowych. Czują się bezpiecznie w małych sklepach oraz kupując w Internecie, czy sklepach wysyłkowych. Rynek reklamy jest odbiciem rynku dóbr konsumpcyjnych, na którym toczy się prawdziwa walka o pozycję lidera, stąd warto poradzić się specjalisty - psychologa i dokonać segmentacji odbiorców komunikatów reklamowych uwzględniających również typy temperamentu. 4. Inteligencja, twórczość a komunikacja Inna zmienna regulująca odbiór komunikatu, a zwłaszcza jego zrozumienie, ma wpływ na dodatkowe dwie zmienne: inteligencję i twórczość, a właściwie na kombinację tych cech. Smółka 8 wprowadził określenie zachowania innowacyjne, które 7 P. Brzozowski, R.Ł. Drwal,.Kwestionariusz Osobowości Eysencka. Polska adaptacja EPQ-R. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa P. Smółka, Jak behawiorysta mógłby spojrzeć na zjawisko twórczości, czyli zachowania innowacyjne z punktu widzenia psychologii S-R.

12 14 Ewa Więcek-Janka doskonale charakteryzują ludzi inteligentnych i twórczych jednocześnie. Macierz cech: inteligencji i twórczości przedstawiono na rys. 4. T/I Wysoka samoocena, swoboda ekspresji, niski poziom lęku, pomysłowość, popularność wśród rówieśników, zachowania przyciągające uwagę, entuzjazm i chęć do działania nt/i Sumienność, perfekcjonizm, brak pomysłowości, niski poziom lęku, dążenie do uniknięcia błędu, dążenie do zachowań poprawnych T/Ni Powściągliwość, wycofanie, niska samoocena, brak popularności, zachowania przyciągające uwagę, brak koncentracji, lęk przed oceną nt/ni Słabe wyniki w nauce, wzmożona aktywność społeczna, ekstrawersja, dość wysoka samoocena Rys. 4. Twórczość i inteligencja. Źródło: E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Osoby twórcze i inteligentne są otwarte na informacje jakie dostarcza otoczenie, są odważne i dosyć łatwo akceptują nowości, ale pod warunkiem ich rzetelnej charakterystyki 9. Przekaz skierowany do tych osób powinien emanować entuzjazmem, radością, dowcipem. Taki odbiorca, obok informacji o produkcie, powinien otrzymać coś dodatkowego chwilę rozrywki. Przekaz dowcipny musi jednak konweniować z przedziałem wiekowym wybranego segmentu docelowego oraz innymi zmiennymi związanymi z cechami użytkowymi produktu. Typowym przykładem takiej reklamy jest PLUS GSM wykorzystujący kabaret Mumio dla promocji swoich usług. Osoby nietwórcze i nieinteligentne często ulegają wpływom komunikacji marketingowej poprzez przekaz reklamowy, jednak odmiennie do opisanej wyżej grupy. Te osoby podejmują decyzje zakupu, wtedy gdy ich bezpośrednie otoczenie to aprobuje lub, gdy mają szansę wykorzystać zakup dla podniesienia swojej pozycji społecznej. Osoby nietwórcze i inteligentne, mające najczęściej jasno określony system wartości są wrażliwe na przekaz zawierający informacje o niskiej cenie, czy też wyjątkowej okazji. Mimo jednak zachęt od dotychczasowego sprzedawcy poszukuje on nowych ofert i nowych miejsc zakupów. Osoby twórcze i nieinteligentne reagują lękiem na trudne sytuacje, między innymi na decyzje zakupu. Przekaz informacyjny skierowany do takiego odbiorcy 9 A. Błotniak, Osobowościowe wyznaczniki twórczej działalności w biznesie, w: Studia z Psychologii, t. 7, ATK, Warszawa 1996, s

13 Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej 15 powinien zawierać treści budujące poczucie bezpieczeństwa i dające gwarancję zadowolenia. Inteligencja i twórczość determinują styl poznawczy odbiorcy komunikatu. Styl poznawczy jest zwany osobowością intelektualną człowieka. Charakteryzuje on intelekt i opisuje go za pomocą doboru sposobów reagowania na bodźce zewnętrzne. Stąd osoby twórcze różnią się od nietwórczych pod względem preferowanego sposobu poznawania świata i czerpania informacji 10. Uważa się, że osoby twórcze postrzegają rzeczywistość niezależnie od wzorców narzuconych przez percepcję. Osoba twórcza kieruje się samodzielną analizą sytuacji, w małym stopniu ulegając presji. Wpływ rodzaju zasobów na twórcze podejmowanie decyzji przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Rodzaj zasobów i warunki twórczego myślenia Rodzaj zasobów Intelekt Wiedza Styl myślenia Osobowość Motywacja Otoczenie społeczne Warunki twórczego podejmowania decyzji rozwinięta zdolność do syntezy dostatecznie rozwinięte zdolności: analityczne, praktyczne wystarczająca w obranej dziedzinie niezbyt obszerna wzbogacona elementami z innych dziedzin ustawodawczy Monarchiczny chęć podejmowania ryzyka tolerancja na informacje dwuznaczne chęć pokonywania przeszkód motywacja hubrystyczna, samoistna ambicja dążenie do rozwoju i osiągnięć docenianie wyników podjętych działań obecność umiarkowanych przeszkód Źródło: Opracowanie na podstawie R.J. Sternberg, T.I. Lubart, Defying the crowd [in:] Cultivating creativity ina culture of conformity, Free Press, New York 1995 i E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Nosal 11 przedstawił dwa wymiary sposobu przetwarzania informacji: globalność konkretność i obiektywność subiektywność. Osoby globalne mają skłonność do odbioru i przetwarzania całości docierających informacji. Osoby konkretne koncentrują się na detalach informacji. Osoby obiektywne oceniają informację kierując się racjonalizmem. Zaś osoby subiektywne kierują się częściej emocjami. 10 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Cz.S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.

14 16 Ewa Więcek-Janka Równie istotną rolę w odbiorze informacji sprawuje intuicja. Jest to wiedza nie w pełni uświadomiona lub nie uzasadniona przesłankami racjonalnymi. Ludzie różnią się od siebie także stopniem myślenia intuicyjnego, również w różnym stopniu ufają swojej intuicji. 5. Pojęcie poczucia umiejscowienia kontroli Poczucie umiejscowienia kontroli 12 PuK (locus of control, LoC) jest to - według koncepcji J. Rottera 13 - nastawienie, oczekiwanie, antycypacja natury związków przyczynowych między zachowaniem a jego konsekwencjami. Osoby o wewnętrznie umiejscowionym poczuciu kontroli (wewnątrzsterowne) wierzą, że sytuacje, w jakich się znajdują są przede wszystkim wynikiem ich działań. Osoby o silnym poczuciu zewnętrznej kontroli przeciwnie uważają, że na ich sukcesy i porażki wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne, a w szczególności inni ludzie, szczęśliwe lub nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Silne poczucie zewnętrznej kontroli blokuje aktywność i odpowiedzialność. Ludzie o wysokim poczuciu wewnętrznej kontroli są w porównaniu z zewnątrzsterownymi - bardziej aktywni w dążeniu do celów, bardziej wrażliwi na informacje, które mogą im być w tym przydatne, bardziej skłonni do uczenia się z własnych doświadczeń, mają wyższą motywację osiągnięć i lepiej radzą sobie ze stresem 14 oraz mają wyższą tolerancję ryzyka 15. Wysokie wewnętrzne umiejscowienie kontroli pozytywnie koreluje z osiągnięciami szkolnymi i akademickimi. Wewnątrzsterowność rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Poczucie umiejscowienia kontroli wpływa na wiele decyzji, które ludzie podejmują w ciągu życia między innymi decyzji związanymi z informacją, wyborami między różnymi wariantami 16. I tak: osoby silnie zewnątrzsterowne niechętnie samodzielnie podejmują decyzje, polegają na opinii innych, łatwo ulegają perswazji i są dobrymi odbiorcami reklamy; zewnętrzny LoC ma miejsce, kiedy wyniki działań zdają się zależeć od czynników losowych, innych osób, instytucji; rozwijaniu się takich przekonań sprzyja: wychowanie autokratyczne, rygoryzm, zmienność wymagań i nieprzewidywalność zachowań opiekunów. osoby silnie wewnątrzsterowne, ponieważ chętnie podejmują odpowiedzialność i ryzyko, wymagają rzetelnej informacji pokazującej tak mocne, jak słabe strony, wykorzystują wiedzę do samodzielnej oceny przydatności produktu, szybko 12 Z angielskiego locus of control (LoC). 13 J. Kozielecki, Transgresja i kultura. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa X. Gliszczyńska, Poczucie sprawstwa, w: Człowiek jako podmiot życia społecznego, red. X. Gliszczyńska, Wrocław 1983, s C. Boone, B. [i in.], Locus of control and learning to cooperate in a prisoner s dilemma game, w: Personality and Individual Differences 2002, 32, s Ibidem.

15 Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej 17 podejmują decyzje i ponoszą jej konsekwencje; wewnętrzny LoC kształtuje się w wyniku częstego doświadczania kontroli własnych działań; takiemu poczuciu umiejscowienia kontroli sprzyja wychowanie, w którym istnieje przyzwolenie na samodzielność, dawanie dziecku możliwości decydowania i wybierania przy jednoczesnym ochranianiu go, chwaleniu i okazywaniu miłości; osoby ambisterowne to takie, które w zależności od sytuacji zachowują się jak dwie wyżej opisane grupy, potrafią dostosować zachowanie i dopasować się do otoczenia. Według Terelaka 17 wyższa sprawność w odbiorze komunikatów, przetwarzania informacji i działaniu osób o wewnętrznym poczuciu kontroli wynika z: większej wrażliwości na informacje oraz bardziej aktywnego poszukiwania informacji ułatwiających osiągnięcie celu działania, skłonności do traktowania większości sytuacji życiowych jako sytuacji zadaniowych, koniecznych do rozwiązania, spostrzegania wielu możliwości działania, uczenia się z własnych doświadczeń, bardziej realistycznych zachowań, mniejszej skłonności do konformizmu, silniejszego poczucia odpowiedzialności, skuteczniejszego zwalczania stresu. Jednak podział osób na wewnątrz- i zewnątrzsterownych jest znacznym uproszczeniem. W rzeczywistości poczucie umiejscowienia kontroli nie tylko lokuje się gdzieś pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym, ale też zmienia się w czasie i zależy od sytuacji. Złudne jest też założenie, że wewnętrzne umiejscowienie kontroli jest zawsze korzystniejsze od zewnętrznego, np. upatrywanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń tylko we własnej aktywności (samoobwinianie) może mieć tragiczne następstwa 18 nawet w sytuacji ulegania przekazowi reklamowemu (Balcerak, Więcek-Janka, 2006). 6. Emocje i mechanizmy obronne w komunikacji Wszystko wskazuje na to, że emocje nie tylko wpływają na życie codzienne w domu i pracy, ale stanowią istotną część składową komunikatów reklamowych. Realizują bowiem funkcję motywującą i pobudzającą, ale również poznawczą, polegającą na monitorowaniu efektywności komunikatu. Spektrum emocji jest szerokie: od przygnębienia i złości do radości i euforii. 17 J. Terelak, Psychologia menedżera, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa C.R Anderson, C.E. Schneier, Locus of control, leader behavior and leader performance among management students; w: Academy of Management Journal 1978, 21, s ; A. Balcerak, E. Więcek-Janka, Poczucie umiejscowienia kontroli u uczestników symulacyjnych gier kierowniczych. Badania wstępne. Wyd. SSSG, Wrocław 2006.

16 18 Ewa Więcek-Janka Kocowski 19 wprowadził pojęcie emocji filokreatywnych, czyli takich, które przyczyniają się do myślenia twórczego i poszukiwania oryginalnych rozwiązań. Zaliczył do nich między innymi: zaciekawienie, radość, sympatię interpersonalną. Heinzen 20 wyróżnił dwa typy działań wykorzystywanych w przekazach informacyjnych: proaktywne i reaktywne. Pierwsze mają charakter dążeniowy i polegają na korzystaniu z dostrzeżonych możliwości i są kierowane czynnikami wewnętrznymi i sterowane pozytywnymi emocjami. Działania drugiego rodzaju mają charakter unikowy i są motywowane czynnikami zewnętrznymi (kary i nagrody). Sterowane są emocjami negatywnymi, głównie lękiem. Do emocjonalnych kosztów uczestniczenia w kanale komunikacji należy zaliczyć także konieczność ponoszenia ryzyka. Stąd wiele osób przyjmuje informację tylko na zasadzie reaktywnej. Niektóre emocje pomagają, a inne utrudniają dotarcie z komunikatem marketingowym w zaplanowany sposób. Jedne z nich ułatwiają generowanie i akceptowanie nowych pomysłów, a jeszcze inne prowadzą do krytycznej oceny i ułatwiają odrzucenie pomysłów mniej udanych. Przekaz reklamowy, czy inny rodzaj promocji ma wywołać określone zachowanie. W nadmiarze odbieranych bodźców pojawia się często frustracja i stres. Każdy człowiek przez lata wypracował szereg sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach. Takie działania nazywa się mechanizmami obronnymi osobowości. To mechanizmy obronne pozwalają człowiekowi złagodzić lęk wywołany wewnętrznymi konfliktami. W życiu codziennym mechanizmy te działają mniej lub bardziej świadomie. Wypracowując i udoskonalając je przez całe życie, sięgamy po nie w sytuacjach szczególnie dla nas trudnych. Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, ponoszenie odpowiedzialności, doświadczanie impasu, stany smutku i radości to integralne części podejmowania decyzji w oparciu o analizę informacji. Bez wykorzystywania metod obrony niewielu ludzi podjęłoby jakąkolwiek decyzję. Istnieje wiele mechanizmów zdolnych ochronić ja przed wymogami narzuconymi przez popędy i w rezultacie zmniejszających napięcie Jednak nie wszystkie mają taką samą wartość adaptacyjną. Psychologowie wyodrębnili szereg technik mechanizmów obronnych: unikania działań, które obejmują: wyparcie, nadmierną samokontrolę, tłumienie i odraczanie; przemieszczenia z: fiksacją, inwersją, kompensacją, konwersją, regresją, sublimacją, substytucją oraz przeniesieniem; zniekształcania rzeczywistości, które obejmują: dewaluację, dysocjację, fantazjowanie, nieuzasadnioną generalizację, idealizację oraz intelektualizację; przyjmowania cudzych zachowań, do których można zaliczyć: identyfikację, introjekcję, konformizm oraz internalizację. 19 T. Kocowski, Aktywność twórcza człowieka, w: Filogeneza. Funkcja. Uwarunkowania, Wyd. SAWW, Poznań T.E. Heinzen, Situational affect [in:] Proactive and reactive creativity. NJ Norwood, Albex 1994.

17 Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej 19 Z powyższych przedstawionych mechanizmów warto przybliżyć: stłumienie, sublimację, racjonalizację, fantazjowanie, projekcję i kompensację. Stłumienie (wyparcie) ma za zadanie powściągnąć i zminimalizować skłonność ocenianą jako szkodliwą, np. agresję i zepchnąć w podświadomość. Sublimacja, zaś wręcz przeciwnie, ma za zadanie przekształcić potępiany popęd w aktywność społecznie użyteczną, np. w ducha walki sportowej. Mechanizm racjonalizacji polega na poszukiwaniu obiektywnych, w poczuciu jednostki, argumentów usprawiedliwiających podjętą decyzję. Istnieją dwa typy racjonalizacji. Każda z nich pojawia się w trakcie przekazu informacyjnego. Pierwsza - słodkie cytryny ma za zadanie podnieść walory złej decyzji, która mogła być podjęta pochopnie i w pośpiechu, np. pod wpływem przekazu promocyjnego. Druga kwaśne mandarynki obniża wartość decyzji, która okazała się być wyjątkowo trafna. Fantazjowanie prowadzi do zaadoptowania nieprawdziwych treści, włączenia fantazji i marzeń (zwykle nierealnych) do wyznawanego systemu wartości. Fantazjowanie wykorzystywane jest w wielu komunikatach, które pokazują złudny, ale piękny efekt stosowania produktu zachwalanego w reklamie. Projekcja polega na przypisywaniu innym własnych poglądów, zachowań lub cech (najczęściej negatywnych). Przyczyną jest większa dostępność tych poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada i tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię. Kompensacja jest to wynagradzanie siebie za braki lub defekty. Daje chwilową przyjemność, ale powtarzana może spowodować utrwalenie się podświadomego skojarzenia danego defektu z nagrodą i utrudnić jego usunięcie. W przekazach reklamowych nadawcy najczęściej wykorzystują ostatni z przedstawionych mechanizmów obronnych, często wmawiając jej odbiorcom, że stać nas na odrobinę luksusu. Summary The article discusses the place of marketing communication in a set of marketing tools and the influence of psychological variables on formulating and transferring messages in communication channel. It also characterizes the impact of temper, intelligence, creativeness and locus of control on information shaping and reception. Bibliografia [1] Anderson C.R., Schneier C.E. Locus of control, leader behavior and leader performance among management students; w: Academy of Management Journal 1978, 21, s [2] Balcerak A., Wiecek-Janka E., Poczucie umiejscowienia kontroli u uczestników symulacyjnych gier kierowniczych. Badania wstępne. Wyd. SSSG, Wrocław 2006.

18 20 Ewa Więcek-Janka [3] Błotniak A., Osobowościowe wyznaczniki twórczej działalności w biznesie; w: Studia z Psychologii, t. 7, ATK, Warszawa 1996, s [4] Brzozowski P., Drwal R.Ł., Kwestionariusz Osobowości Eysencka. Polska adaptacja EPQ-R. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa [5] Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk [6] Heinzen T.E., Situational affect [in:] Proactive and reactive creativity. Norwood, NJ, Albex [7] Kocowski T., Szkice z teorii twórczości i motywacji, SAWW, Poznań [8] Kocowski T., Aktywność twórcza człowieka, w: Filogeneza. Funkcja. Uwarunkowania, Wyd. SAWW, Poznań [9] Kotler P. [i in.], Marketing - podręcznik europejski, PWE, Warszawa [10] Kotler P., Marketing, analiza, wdrażanie i kontrola, Northwestern University [11] Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa [12] Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk [13] Nosal Cz. S., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków [14] Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa [15] Smółka P., Jak behawiorysta mógłby spojrzeć na zjawisko twórczości, czyli zachowania innowacyjne z punktu widzenia psychologii S-R, [16] Sternberg R.J., Lubart, T.I., Defying the crowd [in:] Cultivating creativity in a culture of conformity, Free Press, New York [17] Strelau J., Temperament osobowość działanie, PWN, Warszawa [18] Strzałecki A., Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa [19] Sztucki T., Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, Wyd. PLACET, Warszawa [20] Terelak J., Psychologia menedżera, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa [21] Tokarz A., W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

19 ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENEDŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie i Marketing 2007 Alicja Malewicz-Pełczyńska SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Rywalizacja o klienta jest wpisana w codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Aby uzyskać przewagę nad konkurentami, podmioty gospodarcze starają się zaoferować produkt lub usługę, która będzie bardziej atrakcyjna dla potencjalnego nabywcy w wymiarze jakościowym, cenowym lub komunikacyjnym. W zakresie komunikacji marketingowej firmy koncentrują z reguły swoją uwagę na klasycznych instrumentach promocji mix: reklamie, promocji sprzedaży, public relations, marketingu bezpośrednim czy sprzedaży osobistej. Wspólną cechą wymienionych instrumentów jest pulsacyjne, uwarunkowane wielkością budżetu marketingowego, oddziaływanie na rynki docelowe. Coraz częściej jednak przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z potrzeby znalezienia i zastosowania instrumentu, który w opozycji do wymienionych, umożliwiałby nieustanne przekazywanie informacji o cechach w istotny sposób odróżniających firmę i jej ofertę od konkurentów. Za permanentne narzędzie oddziaływania na rynek 1, umożliwiające wyróżnienie firmy na rynku, uznaje się system identyfikacji wizualnej, któremu został poświęcony poniższy artykuł. 1. Identyfikacja wizualna wprowadzenie System identyfikacji wizualnej to zespół różnorodnych elementów graficznych pozwalający odbiorcom na rozpoznanie firmy i odróżnienie jej od konkurencji. Dla przedsiębiorstw stanowi on swoisty kod optyczny i estetyczny. Kod ten daje firmie możliwość przekazania sygnałów, na których jej najbardziej zależy, czyli takich, które budują i utrwalają jej dobry wizerunek 2 w otoczeniu. Obok terminu: system identyfikacji wizualnej, funkcjonują równolegle określenia: tożsamość wizualna, wizualizacja, corporate identity lub CI 3, które obejmują ten sam zakres znaczeniowy. Tożsamość wizualna stanowi jeden z czterech filarów systemu tożsamości przedsiębiorstwa, oprócz postawy organizacji, zachowania i komunikowania się z otoczeniem 4. Na jej podstawie, z uwzględnieniem pozostałych elementów, budo- 1 J. Altkorn, Wizualizacja firm, Instytut Marketingu, Kraków 1999, s M. Krzyżak, Tożsamość wizualna wizytówką firmy, AIDA-Media 1999, nr 3. 3 Akronim angielskiego wyrażenia corporate identity. 4 Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 108.

20 22 Alicja Malewicz-Pełczyńska wany jest i modyfikowany, w zależności od potrzeb, wizerunek przedsiębiorstwa. Stworzenie tożsamości jest bowiem punktem wyjścia do kształtowania i modyfikowania wizerunku organizacji, czy marki oferowanych przez nią produktów. Intensywny rozwój systemów identyfikacji wizualnej przypadł na lata 40 i 50-te ubiegłego stulecia. Było to następstwem upowszechnienia się przekonania o istotnym znaczeniu wizerunku firmy w walce konkurencyjnej oraz intensywnego rozwoju agencji zajmujących się profesjonalnym przygotowaniem takich systemów. Spopularyzowanie wykorzystania programów graficznych, a także znaczne ich uproszczenie sprawiło, że coraz częściej również małe, czy mikroprzedsiębiorstwa podejmują próbę uregulowania tego obszaru swojej aktywności rynkowej. CI przestało być wiedzą tajemną, zastrzeżoną dla wielkich korporacji. Jednakże brak szeroko dostępnych opracowań i badań w tym zakresie zaowocował wieloma przykładami 5, które unaoczniają nam, jak delikatną, a zarazem skomplikowaną materią jest stworzenie i wdrożenie tożsamości wizualnej. Znaczenia tożsamości wizualnej nie można bagatelizować patrząc zarówno przez pryzmat wielkości przedsiębiorstw, jak i rynku na jakim funkcjonuje. Jednakże w zależności od sektora, czy branży jej ranga w komunikacji z rynkiem docelowym może się zmieniać. Wyraźnie widać to analizując wartość tożsamości wizualnej przy zachowaniu podziału na rynek dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Na rynkach dóbr konsumpcyjnych wizualizacja jest jednym z narzędzi kreowania wizerunku marki. System identyfikacji wizualnej podkreśla i eksponuje cechy przyporządkowane danej marce tak, aby już przy pierwszym kontakcie konsument miał świadomość, jakie wartości niesie ona ze sobą (ilustruje to porównanie marek odzieżowych CroppTown lub House adresowanych do młodych konsumentów, a marek Molton lub Simple tworzących swoje ubiory dla starszej grupy docelowej). CI bywa konsekwentnie wykorzystywane zwłaszcza w budowaniu prestiżu marek produktów luksusowych (marka Guerlain należąca do koncernu LVHM, czy Yves Saint Laurent, marka Gucci Group). Relatywnie mniejsze znaczenie ma tożsamość wizualna na rynkach dóbr przemysłowych. Oczywiście przysłowie: jak cię widzą tak cię piszą znajduje zastosowanie w każdym sektorze rynku, jednakże przy zakupie tego typu dóbr większe znaczenie mają argumenty racjonalne niż emocjonalne skojarzenia. Nie wyklucza to jednak budowania przez takie firmy, jak Skansaka (budownictwo), czy Linde (gaz) wizerunku z konsekwentnym wykorzystaniem elementów tożsamości wizualnej. Najbardziej spektakularne wykorzystanie systemów identyfikacji wizualnej obserwujemy w sektorze usług finansowych. Banki (PKO S.A., ING Bank Śląski). Ich rozbudowane systemy mają po pierwsze pełnić rolę opakowania dla usług, których nie można dotknąć, a z drugiej strony ułatwiają wyróżnienie w terenie placówek, za pośrednictwem których rzeczone usługi świadczą. 5 Kuriozalne przykłady wykorzystania koloru różowego w szyldach zakładów pogrzebowych czy ciężkich industrialnych czcionek w logotypach firm zajmujących się handlem artykułami dla dzieci i niemowląt nie należy niestety w naszej rzeczywistości do rzadkości.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo