Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015"

Transkrypt

1 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

2 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska, Patryk Dziurski, Anna Grudecka, Magdalena Nawrot, Katarzyna Negacz, Anna Para Redakcja: Zespół oraz Dział Informacji i Komunikacji SGH Projekt Akademii 16+ jest wspólną inicjatywą Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Samorządu Doktorantów SGH Adres: Akademia 16+ Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ul. Wiśniowa 41, pokój Warszawa

3 Spis zajęć Abecadło ubezpieczeń społecznych... 4 Czy produkty markowe są lepsze?... 5 Demokracja w społeczeństwie informacyjnym... 6 Elementy zarządzania zespołem... 7 Fundusze UE zmieniają Polskę... 8 Główne nurty i myśliciele nowoczesnej ekonomii... 9 Iran pozycja geopolityczna na Bliskim Wschodzi Jak tworzyć strategie marketingowe? Kryzysy gospodarcze 1929 i 2008 jako załamanie paradygmatu ekonomicznego i politycznego w wymiarze państwowym i globalnym Marketing usług jak działać by zdobyć uznanie klienta? Narodziny nowożytnego kapitalizmu na przykładzie miasta Brugia w Belgii Od Wielkiego Głodu do globalnej potęgi gospodarczej. Przypadek Chin Pogodzić potrzeby ludzi warsztaty z planowania przestrzeni, dialogu i samorządności Samorząd terytorialny w Polsce Sektor kultury oraz kreatywny jako wyzwanie dla przedsiębiorców oraz menedżerów Singapur, Kopenhaga, Barcelona: zrównoważony rozwój w mieście Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategiczne alianse marketingowe a sukces rynkowy firmy Tajwan perła Azji Południowo-Wschodniej Upadek Cesarstwa Rzymskiego - barbarzyńcy czy podatki? Ujęcie instytucjonalne Warsztaty kreatywności brainstorming oraz brainswarming Warsztaty kreatywności metoda sześciu kapeluszy Warsztaty negocjacje w praktyce Własna firma, ale jaka? Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce Złoto odwieczna wartość. Znaczenie złota w gospodarce... 28

4 Informacje o projekcie Akademia 16+ to inicjatywa edukacyjna, przeznaczona dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Łączy w sobie pasje naukowe i dydaktyczne doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to oferta nieodpłatnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych każdego typu a zatem szkół zawodowych, techników oraz liceów. Akademia 16+ ma podwójnie młodzieżowy charakter. Zajęcia prowadzą osoby, które często dopiero co ukończyły studia dla osób, które wkrótce rozpoczną studia albo pracę zawodową. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest uczelnią, która łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, umożliwiającą znalezienie ciekawej pracy. W ofercie Akademii 16+ są zatem zajęcia poszerzające wiedzę oraz horyzonty, jak i takie, które nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych. Zajęcia mogą być realizowane w ramach konkretnych przedmiotów szkolnych, jak również jako zajęcia pozalekcyjne a w ofercie znaleźć można także zajęcia z ekonomii, zarządzania, marketingu, stosunków międzynarodowych, a także socjologii, kulturoznawstwa, czy psychologii. Akademia 16+ jest wspólną inicjatywą Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych zajęć dydaktycznych!

5 Jak zamówić zajęcia? Zajęcia prowadzone w ramach Akademii 16+ są realizowane w formie wolontariatu. Doktoranci realizują je bowiem w ramach swojego pensum dydaktycznego. Szkoła nie ponosi zatem żadnych kosztów poza ewentualnym kosztem przejazdu prowadzącego zajęcia (co będzie każdorazowo ustalane). Swoją ofertę kierujemy przede wszytskim do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie i okolicach, jednak istnieje możliwość zorganizowania zajęć także w innych miejscach. Aby skorzystać z naszej oferty należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy podając następujące dane: nazwa i adres szkoły; klasa i jej profil; osoba do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi (telefon, mail); tytuł wybranych zajęć; propozycja terminu. Z założenia wszystkie zajęcia trwają 90 minut (dwie godziny lekcyjne), aczkolwiek możliwe jest ustalenia innego wymiaru czasowego zajęć z prowadzącymi. Biuro projektu mieści się w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Koordynatorem projektu jest dr Katarzyna Górak-Sosnowska. Oferta zajęć będzie systematycznie poszerzana prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej!

6 Abecadło ubezpieczeń społecznych Zajęcia dotyczą podstaw ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: istoty ubezpieczeń społecznych, rodzajów ubezpieczeń społecznych, świadczeń wypłacanych z ubezpieczeń społecznych oraz polskiego systemu emerytalnego. Pogłębienie wiedzy na temat systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Poznanie podstawowych aspektów powszechności ubezpieczeń, ryzyka (nie)ubezpieczeniowego, świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Poznanie podstaw związanych z rejestracją firmy i obowiązkami pracodawcy a także składkami dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapoznanie się z systemem emerytalnym i OFE. Barbara Dębicka magister ekonomii (specjalizacja: ekonomika pracy i polityki społecznej). Od roku 1997 zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie. Od roku 2000 pracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydziału Zamiejscowego w Chełmie. Od dwóch lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, przewodnicząca Koła Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie.

7 Czy produkty markowe są lepsze? Zajęcia mają za zadanie przybliżenie uczniom funkcji marki we współczesnym świecie. Na wstępie przeprowadzone zostanie krótkie wprowadzenie teoretyczne dotyczące istoty i genezy marki oraz jej funkcji. Zajęcia mają charakter warsztatowy, stanowią pole do dyskusji nad marką, w szczególności nad korzyściami jakie czerpie firma z posiadania produktów markowych oraz korzyściami dla konsumenta kupującego produkty markowe. m dyskusji jest skłonienie uczniów do refleksji, na ile dokonują świadomych decyzji zakupowych jako konsumenci, a w jakim stopniu są to decyzje nieracjonalne. Punkt wyjścia do dyskusji stanowić będzie zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak i krótkie zadania realizowane w grupach, których efekty prezentowane będą wszystkim uczestnikom. Uczestnik zajęć posiada podstawową wiedzę z zakresu marki. Uczestnik potrafi określić, kiedy produkt markowy rzeczywiście może być dla niego lepszy niż niemarkowy. Uczestnik zajęć potrafi rozróżnić komunikaty promocyjne oraz informacyjne gestorów marek. Określa także źródła informacji, na podstawie których tworzy wizerunek marki w swoim umyśle, co wpływa na decyzje zakupowe. Uczestnik staje się bardziej świadomym konsumentem. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy.

8 Demokracja w społeczeństwie informacyjnym Uczniowie zapoznają się z podstawowymi teoriami dotyczącymi powstania i sposobu funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa sieci, jak również z przykładami e-demokracji. Przestawione zostaną korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania technologii informatycznych w procesach demokratycznych. Omówione zostaną najważniejsze ruchy społeczne i inicjatywy, które wykorzystują internet w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego, kontroli działań administracji państwowej czy tworzenia niezależnych mediów. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z pojęciem wolności w internecie i jej znaczeniem dla demokracji. Wzrost poziomu wiedzy na temat idei społeczeństwa informacyjnego poprzez zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi e-demokracji i roli internetu w budowie społeczeństwa obywatelskiego. : Piotr Woźniak absolwent studiów magisterskich z zakresu politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: społeczeństwo informacyjne, web 2.0, procesy kształtowania się tożsamości ruchów protestu w internecie (Arabska Wiosna, Ruch Occupy!).

9 Elementy zarządzania zespołem Zajęcia mają być wprowadzeniem do problematyki zarządzania zespołem. Dotyczą zarządzania, roli menedżera zespołu, jego odpowiedzialności i zadań. Zajęcia te mogą też być wprowadzeniem do cyklu warsztatów dla każdego z etapów cyklu zarządzania. Wówczas podczas warsztatów przeprowadzane zostaną ćwiczenia z uczestnikami. Zdobycie wiedzy z zakresu: etapów cyklu zarządzania, roli i kompetencji menedżera. Zdobycie umiejętności zastosowania cyklu zarządzania w pracy z zespołem oraz stosowania efektywnej komunikacji w relacjach z zespołem : Marzena Farion-Rzeźniczak absolwentka filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2002) oraz zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012). Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja zarządzania biznesem międzynarodowym. Od 2004 r. związana zawodowo z branżą finansową jako menedżer, trener kadry menedżerskiej oraz coach.

10 Fundusze UE zmieniają Polskę Uczniowie zapoznają się ze znaczeniem polityki spójności i funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju UE, Polski, swoich miast, wsi i dzielnic. Nauczą się krytycznie oceniać zrealizowane projekty oraz poznają możliwości finansowania projektów w latach Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania środków, jakie Polska otrzymuje z UE. Umiejętność oceny pozytywnych i negatywnych aspektów wykorzystania funduszy UE w Polsce. Poszerzenie wiedzy na temat rodzajów projektów, które będzie można sfinansować w latach Umiejętność identyfikowania źródeł finansowania poszczególnych projektów. Umiejętność znajdowania informacji o funduszach UE w Polsce i krytycznej oceny zrealizowanych projektów. Marta Dobrzycka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat redaktor czasopism o tematyce funduszy UE. Zainteresowania: wykorzystanie funduszy UE w Polsce, rozwój regionalny, prawa autorskie w działalności naukowej.

11 Główne nurty i myśliciele nowoczesnej ekonomii Zajęcia mają na celu głównych nurtów ekonomicznych od Karola Marksa, przez praktykę socjalistyczną po sytuację gospodarczą realnego socjalizmu. W opozycji, ale i krytycznym nawiązaniu do socjalizmu, zostaną określone podstawy ideowe kapitalizmu. Zaprezentowane zostaną drogi alternatywne wobec dwóch głównych systemów gospodarczych - socjalistycznego i kapitalistycznego socjaldemokracja i neopragmatyzm. Uczestnicy warsztatów poznają główne pojęcia systemu kapitalistycznego, socjalistycznego i socjaldemokracji oraz ich twórców - K. Marksa i A. Smitha. Uczestnicy zrozumieją znaczenie takich pojęć jak: niewidzialnej ręki, wartości dodatkowej, własności, liberalizmu, prywatyzacji i bezrobocia. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich: finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

12 Iran pozycja geopolityczna na Bliskim Wschodzi Zajęcia mają na celu ukazanie pozycji Iranu na Bliskim Wschodzie. Opisana zostanie rola ropy naftowej we współczesnej gospodarce. Wyjaśnione zostaną także pojęcia sankcji gospodarczych i politycznych w odniesieniu do Iranu. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat roli surowców naturalnych w gospodarce. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak: sankcje gospodarcze i gospodarka rentierska. Uczestnicy zdobędą umiejętność krytycznej analizy zależności politycznogospodarczych w świecie na przykładzie Bliskiego Wschodu i Iranu. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich: finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

13 Jak tworzyć strategie marketingowe? Zajęcia podzielone będą na dwie części, teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części przedstawiona zostanie wiedza na temat strategii marketingowych, w tym ich miejsca w ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Ponadto podczas zajęć omówione zostaną etapy formułowania strategii oraz ich podstawowe rodzaje. W drugiej części uczestnicy podejmą próbę opracowania strategii marketingowej dla wybranego produktu lub usługi. Przekazanie wiedzy na temat budowania strategii marketingowych, podstawowej terminologii. Wykształcenie umiejętności opracowywania tego typu strategii, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia. Dominik Dziubanowski absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach na dwóch kierunkach: zarządzanie oraz ekonomia. Od 2012 r. doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kariera zawodowa od początku związana z polskimi grupami kapitałowymi z sektora przemysłu maszynowego. Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie consultingu.

14 Kryzysy gospodarcze 1929 i 2008 jako załamanie paradygmatu ekonomicznego i politycznego w wymiarze państwowym i globalnym W czasie wykładu zostanie omówiona sytuacja USA i świata na przełomie lat 20/30 ubiegłego wieku - optymizm gospodarczy, wzrosty na giełdzie, a następnie krach i jego konsekwencje. W odniesieniu do światowego wymiaru katastrofy gospodarczej 1929 omówiony zostanie kryzys z 2008 roku. Wprowadzone i wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: giełda, akcje, bańki spekulacyjne, czarny łabędź w ekonomii, toksyczne aktywa finansowe. Uczestnicy zyskają umiejętność krytycznej analizy współczesnego świata w kontekście historycznym. Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat kryzysów gospodarczych z 1929 i 2008 roku oraz ich globalnych konsekwencji. Uczestnicy poznają powiązania gospodarcze na świecie i drogi wyjścia z globalnych kryzysów. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich: finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

15 Marketing usług jak działać by zdobyć uznanie klienta? Zakup jakiejkolwiek usługi wiąże się z potencjalnie znacznie wyższym ryzykiem aniżeli w przypadku produktu materialnego. Mając świadomość tego, każde przedsiębiorstwo powinno nie tylko odpowiednio kształtować podstawowe elementy marketingu-mix, ale także dodatkowe instrumenty mogące pomóc konsumentowi w dokonaniu wyboru. W przypadku usług szczególnego znaczenia nabierają ludzie/personel, procedury/procesy oraz otoczenie fizyczne świadczonej usługi. Dzięki ich odpowiedniemu kreowaniu wzrasta szansa na wybór przez konsumenta usługi świadczonej przez konkretne przedsiębiorstwo oraz tego, że zadowolony klient stanie się lojalnym konsumentem. Uczestnicy zajęć posiadają podstawową wiedzę z zakresu istoty i specyfiki marketingu usług. Uczestnicy zajęć potrafią zidentyfikować i zaprojektować konkretne narzędzia marketingu usług, które są niezbędne w ramach prowadzonej działalności. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy.

16 Narodziny nowożytnego kapitalizmu na przykładzie miasta Brugia w Belgii Zajęcia mają na celu ukazane, jak w jednym mieście wykształciły się elementy systemu kapitalistycznego, który przetrwał do dnia dzisiejszego, w tym: giełda, spekulacja, hotelarstwo, rzemiosło, rynek. Uczestnicy zyskają umiejętność krytycznej analizy współczesnego świata w kontekście historycznym. Uczestnicy poznają historyczno-gospodarcze korzenie takich pojęć jak: giełda, spekulacja, rynek. Uczestnicy będą w stanie dostrzegać we współczesnym świecie ekonomiczne zjawiska powstałe kilkaset lat temu (na przykładzie mikrohistorii miasta Brugia). Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich: finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

17 Od Wielkiego Głodu do globalnej potęgi gospodarczej. Przypadek Chin Wykład jest zarysem najnowszej społeczno-polityczno-gospodarczej sytuacji Chin. Przedstawiony zostanie system komunistyczny Chin i dwie jego główne postacie Mao i Deng Xiao Ping. Punktem wyjścia wykładu jest Wielki Głód i Wielki Skok w Chinach. Zostanie omówiona ekonomiczna dewastacja kraju zilustrowana przykładami. Przypadek Chin to udana zmiana systemu przy zachowaniu politycznego status quo i ekonomicznego sukcesu w kraju niedemokratycznym. Zarysowany zostanie dzisiejszy stan gospodarki Chin jako globalnej potęgi.! Uczestnicy zyskają wiedzę o przełomowych decyzjach politycznogospodarczych w Chinach. Uczestnicy poznają takie pojęcia jak: gospodarka komunistyczna, maoizm, reformy gospodarcze, globalizacja, chińska droga do kapitalizmu. Norbert Obara doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent: prawa i filozofii (KUL), nauk politycznych (UMCS) oraz studiów podyplomowych American Law Chicago Kent-College z Kul oraz podyplomowych studiów azjatyckich: finansowo-gospodarczych SGH. Przygotowuje dysertację doktorską na temat gospodarki Iranu. Posiada uprawnienia dydaktyczne i pedagogiczne.

18 Pogodzić potrzeby ludzi warsztaty z planowania przestrzeni, dialogu i samorządności Zajęcia poświęcone będą problemowi różnorodności potrzeb w społeczeństwie oraz możliwemu następstwu tej różnorodności, jakim jest konflikt społeczny. Ponadto omówione zostaną narzędzia godzenia potrzeb, takie jak proces komunikacji oraz negocjacje. Podczas warsztatu uczniowie realizować będą zadanie, w którym będą ćwiczyli komunikację i negocjacje w godzeniu potrzeb ze względu na wspólny cel. Wiedza dotycząca: różnorodności potrzeb w społeczeństwie, konfliktu społecznego, komunikacji, negocjacji. Umiejętności: praca w zespole, współpraca, rozwiązywanie problemów, negocjacje, wysłuchiwanie innych i branie pod uwagę ich punktów widzenia, prezentowanie własnych opinii, decydowanie. Postawy: aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych problemów. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec (od 2010 radna powiatu). Społecznik (aktywna działalność społeczna w wielu organizacjach pozarządowych).

19 Samorząd terytorialny w Polsce Zajęcia poświęcone będą tematyce samorządu terytorialnego. Uczniowie zapoznają się z podstawami prawnymi i praktyką funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. W części warsztatowej uczniowie realizować będą zadanie, w którym wejdą w rolę nowych radnych i pracując z ustawami samorządowymi (z zadaniami gmin, powiatów, województw) ustalą komisje, stałe rady (sejmiku), ich przedmiot działania i skład osobowy oraz przygotują projekty uchwał powołujących komisje. Wiedza dotycząca: samorządu terytorialnego w Polsce, podstaw prawnych i praktyk funkcjonowania, organów stanowiących i wykonawczych, budżetu samorządu terytorialnego, dochodów i wydatków, roli obywateli, wyborów samorządowych. Umiejętności: praca w zespole, negocjacje, decydowanie, praca z aktami prawnymi. Postawy: aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych problemów. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec i społecznik. Prowadząca szkolenia (m.in. dotyczące samorządu terytorialnego, współpracy w społecznościach lokalnych i zarządzania marką).

20 Sektor kultury oraz kreatywny jako wyzwanie dla przedsiębiorców oraz menedżerów Zajęcia poświęcone będą sektorom kultury i kreatywnemu, wyzwań jakie stawiają one przed przedsiębiorcami i menedżerami oraz szans jakie przynoszą. Jako praca domowa w grupach uczniowie przygotują pomysł na biznes w sektorach kultury i kreatywnym w postaci prezentacji multimedialnej wykorzystując różne źródła informacji oraz kreatywność. Swoje koncepcje zaprezentują klasie. Wiedza dotycząca: sektorów kultury i kreatywnego, kreatywności i kultury, gospodarki narodowej, pomysłów na biznes. Umiejętności: praca w zespole, współpraca, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość,umiejętności komputerowe, wystąpienia publiczne. Postawy: przedsiębiorczość, innowacyjność, aktywność, twórczość, otwartość wobec trudnych i nietypowych wyzwań. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (2012), zarządzania marką (2007) i badań marketingowych (2005). Specjalistka w zakresie badań marketingowych i zarządzania marką z praktyką w biznesie. Samorządowiec (od 2010 radna powiatu). Społecznik (aktywna działalność społeczna w wielu organizacjach pozarządowych).

21 Singapur, Kopenhaga, Barcelona: zrównoważony rozwój w mieście Coraz częściej słyszymy o zielonej gospodarce, zielonym mieście czy zielonym miejscu pracy. Podczas zajęć odkryjemy czym jest zrównoważony rozwój oraz jakie ciekawe rozwiązania zgodne z tą koncepcją można odnaleźć w Singapurze, Kopenhadze i Barcelonie. Uczniowie poznają innowacyjne i ekologiczne rozwiązania wprowadzone w wybranych miastach oraz zastanowią się, które z nich można wprowadzić w życie w ich miejscu zamieszkania. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie zrównoważonego rozwoju, przedstawić zróżnicowanie prośrodowiskowych rozwiązań stosowanych na terenach miejskich oraz wyjaśnić gospodarcze uzasadnienie stosowanych rozwiązań. Ponadto umie zidentyfikować i wyjaśnić problemy metropolii, rolę kultury w zrównoważonym rozwoju miast, a także wskazać propozycje rozwiązań do zastosowania w miejscu zamieszkania. Katarzyna Negacz doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na tej uczelni ukończyła studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz finanse i rachunkowość. Kontynuuje także studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad sześciu lat zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zrównoważony rozwój, rozwój społecznogospodarczy Azji Południowo-Wschodniej, konkurencyjność regionów, prawo środowiska.

22 Społeczna odpowiedzialność biznesu Zajęcia poświęcone są przedstawieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jej zasad oraz istotny. Zaprezentowane zostaną główne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, a także kwestia strategicznego podejścia do prowadzenia firmy w sposób odpowiedzialny. Dodatkowo, uczniowie poznają przykładowe działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ostatnia część zajęć poświęcona jest na ćwiczenia, w których uczniowie wykorzystają wiedzę i nabyte umiejętności do zaprojektowania działań społecznie odpowiedzialnych dla konkretnych przedsiębiorstw. Uczeń wyjaśnia zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczeń poznaje praktyczne przykłady wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnej gospodarce. Uczeń nabywa praktyczne umiejętności wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Uczeń potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności w podejmowaniu decyzji jako odpowiedzialny przedsiębiorca, pracodawca i konsument. Magdalena Andrejczuk doktorantka w Kolegium Ekonomiczno- Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 7 lat związana z tematem społecznej odpowiedzialności biznesu, od 4 lat pracuje w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Autorka licznych publikacji na temat odpowiedzialnego biznesu, posiada bogate doświadczenie jako prowadząca warsztaty, szkolenia oraz zajęcia.

23 Strategiczne alianse marketingowe a sukces rynkowy firmy W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z istotą aliansów marketingowych oraz zasadami ich budowania. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, uczniowie podzieleni zostaną na dwie grupy. Pierwsza z nich będzie miała za zadanie określenie korzyści płynących z aliansów, druga zaś zagrożeń (na podstawie case study przygotowanych przez prowadzącą). Na koniec obie grupy przedstawią swoje wniosku wszystkim uczestnikom. Dodatkowo wyznaczone wcześniej grupy otrzymają przykładową umowę współpracy między firmami, która to będzie punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Uczestnik zajęć posiada podstawową wiedzę z zakresu istoty aliansów marketingowych oraz zasad budowania współpracy w tym zakresie. Uczestnik zajęć potrafi zidentyfikować potencjalne możliwości budowania aliansów marketingowych. Anna Grudecka doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing). Przez 9 lat związana zawodowo z agencją brand design Edda, na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju firmy. Specjalizowała się w przede wszystkim w koordynacji projektów mających na celu rewitalizację marki (dla klientów takich jak: Unilever, Kraft Foods, Dr Oetker, Philip Morris, Empik).

24 Tajwan perła Azji Południowo- Wschodniej Tajwan jest egzotyczną wyspą, którą charakteryzują piękne krajobrazy, burzliwa historia i niezwykła różnorodność kulturowa. Jak powstała wyspa? Dlaczego jej przyroda jest tak zróżnicowana? Kim są Tajwańczycy? Podczas lekcji znajdziemy odpowiedź na te i inne pytania. Poznamy najciekawsze formy ukształtowania terenu i obiekty przyrodnicze powstałe na wyspie, najważniejsze wydarzenia z jej historii oraz dowiemy się więcej na temat kultury i obyczajów zamieszkujących ją aborygenów i ludności chińskiej.! Uczeń potrafi wyjaśnić sposób powstania wyspy Tajwan oraz przyczyny zróżnicowania jej przyrody. Ponadto zna podstawy historii wyspy, potrafi wyjaśnić rolę kultury w jej rozwoju społecznym i gospodarczym, a także wskazać wybrane zwyczaje jej mieszańców. Katarzyna Negacz doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na tej uczelni ukończyła studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz finanse i rachunkowość. Kontynuuje także studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad sześciu lat zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zrównoważony rozwój, rozwój społecznogospodarczy Azji Południowo-Wschodniej, konkurencyjność regionów, prawo środowiska.

25 Upadek Cesarstwa Rzymskiego - barbarzyńcy czy podatki? Ujęcie instytucjonalne Zajęcia koncentrują się na przedstawieniu różnych koncepcji przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Używając metod analizy instytucjonalnej prowadzący przedstawi wpływ zmian, jakie dokonały się w Europie w IV i V w. n.e., na stabilność rzymskiego systemu politycznego.! Uczeń zna jedną ze współczesnych szkół ekonomicznych oraz metodę analizy historycznej. Uczeń potrafi wskazać przykłady instytucji formalnych i nieformalnych w badanym społeczeństwie i potrafi wymienić przyczyny stabilności oraz niestabilności systemów politycznych. Uczeń jest świadom różnorodności koncepcji historycznych dotyczących omawianego okresu oraz rozumie przyczyny tej różnorodności w naukach społecznych. Michał Budziński absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH przy Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej. W swojej pracy badawczej koncentruje się na analizie historycznych systemów gospodarczych i politycznych przy użyciu współczesnych narzędzi ekonomicznych, w szczególności nowej ekonomii instytucjonalnej.

26 Warsztaty kreatywności brainstorming oraz brainswarming Zajęcia mają charakter warsztatowy, a ich głównym celem jest zapoznanie uczestników z narzędziami kreatywnego rozwiązywania problemów. Warsztaty składają się z krótkiej części wykładowej oraz części praktycznej. W części warsztatowej uczestnicy pracują w grupach nad kreatywnym rozwiązaniem danego problemu, a następnie prezentują wypracowane rozwiązanie całej grupie. Dodatkowo uczestnicy będą mieć możliwość dyskusji oraz wymiany własnych poglądów na temat kreatywność oraz narzędzi omówionych w trakcie warsztatów. Zapoznanie uczestników warsztatów z pojęciem kreatywności, jej źródłami, stymulatorami oraz barierami. Zapoznanie uczestników warsztatów z brainstormingiem oraz brainswarmingiem. Umożliwienie uczestnikom warsztatów praktycznego wykorzystania narzędzi pobudzania kreatywności. Zapoznanie uczestników z zasadą, że żaden pomysł nie jest zły, tylko część nie może zostać zrealizowana w danym momencie Patryk Dziurski doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracuje z Instytutem Zarządzania SGH. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zarządzania strategicznego oraz przemysłów kreatywnych. Zawodowo, marketing menedżer w agencji interaktywnej.

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2015/2016

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2015/2016 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2015/2016 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do prowadzenia własnej firmy i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni?

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Prawo w biznesie WSB Gdynia - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Na kierunku prawo w biznesie kształcimy osoby, które będą posiadały jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 7/000/2014 RWE z dnia 14 marca 2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 29 116 93 35 1 Język obcy z.o.i 3 3 3 3 3 2 Klasyczne i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE I ORGANIZACJACH NON PROFIT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING W BIZNESIE Profil Absolwenta Absolwent jest wyposażony w nowoczesną i użyteczną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) W Y D R U K Z S Y S T E M U Kod Nazwa Rynek pracy i aktywizacja zawodowa Labour market and professional activity Wersja pierwsza Rok akadem icki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo