ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE

2 Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

3 SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - Rektor Wyższa Szkoła Handlu i Usług jest jedyną w Polsce niepubliczną szkołą wyższą, której pomysłodawcą oraz założycielem jest organizacja samorządu gospodarczego skupiająca małych i średnich przedsiębiorców. Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług jest najstarszą w Polsce organizacją kupiecką zrzeszającą elity biznesu, które nieprzerwanie, od ponad 100 lat, kształtują krajobraz gospodarczy naszego regionu. Studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług to nie tylko możliwość korzystania z dorobku tak szacownej organizacji, ale także świetne perspektywy na zatrudnienie i rozwój w jednej z licznych firm i instytucji zgrupowanych wokół założyciela Uczelni. Od lat kształcimy, kierując się wymaganiami stawianymi przez pracodawców, dlatego każdy nasz absolwent staje się liderem na rynku pracy. mgr Piotr Dwornicki - Kanclerz Istnieje jeszcze jeden istotny element, który wymyka się jakiejkolwiek próbie opisania i przedstawienia Państwu w publikacji takiej jak ta. Mam na myśli życzliwą, przyjazną i otwartą atmosferę, która panuje w mojej Uczelni. Wiem, że dzięki znakomitej pracy nauczycieli akademickich student Wyższej Szkoły Handlu i Usług będzie w stanie poznać i zrozumieć wszystkie zagadnienia, które oferuje program kształcenia, a zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej. Pragnę zapewnić, że w całej naszej działalności edukacyjnej realizujemy słowa zapisane na naszym sztandarze: Non scholae, sed vitae discimus. (łac. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. ) Zapraszam do podjęcia dobrych studiów, by zyskać lepszą pracę! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska dr Zbigniew Dziemianko - Dziekan 1

4 ZAŁOŻYCIEL I TRADYCJE UCZELNI Nasza uczelnia została utworzona w 1997 roku przez Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu. Organizacja swoimi korzeniami sięga 1904 roku i skupia wielkopolskie elity biznesu sektora handlu i usług. CZY WIESZ ŻE? Znane na całym świecie Targi Poznańskie są owocem pracy organizacji, z której wywodzi się Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług. W 1921 roku odbył się pierwszy Targ Poznański, po czterech latach sukcesów przekształcony został w Targi Poznańskie, które są biznesową wizytówką nie tylko Poznania, ale i Polski. Także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu swoje dzieje wiąże z Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług. W 1926 roku powstała bowiem z inicjatywy tego środowiska Wyższa Szkoła Handlowa, która po latach, już po II wojnie światowej, przekształciła się w Akademię Ekonomiczną, a później w Uniwersytet Ekonomiczny. Medal im. Bolesława Kasprowicza przyznawany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług absolwentom wyróżniającym się podczas studiów wysoką średnią ocen oraz wybitnymi osiągnięciami na polu naukowym, sportowym bądź w działalności społecznej. Prezes WZHiU Lesław Wiatrowski 2 2

5 MISJA WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU I USŁUG Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia, kształcąc w specjalnościach usługowych, przekazuje nie tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, lecz stara się również krzewić wśród studentów idee etosu zawodu kupieckiego. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia. Zgodnie ze Statutem WSHiU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr w zawodach związanych ze sferą handlu i usług, w obszarze zarządzania, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa. Kadrę dydaktyczną stanowią najlepsi wykładowcy oraz wybitni praktycy życia gospodarczego. Dobre studia, lepsza praca! Wyższa Szkoła Handlu i Usług Wizualizacja Wyższej Szkoły Handlu i Usług po przebudowie BEZROBOCIE NIE DOTYCZY ABSOLWENTÓW WSHIU. Wyższa Szkoła Handlu i Usług bierze udział w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom realizowanym pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wsparciu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Jego misją jest określenie stopnia dopasowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz ocena kwalifikacji i kompetencji absolwentów uczelni wyższych przez pryzmat zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. Wojewódzki Urząd Pracy w swoich badaniach wykazuje, że absolwenci Wyższej Szkoły Handlu i Usług nie zasilają grona bezrobotnych. 3

6 WSHiU W CENTRUM WYDARZEŃ Od lewej: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Rektor WSHiU prof. Kamila Wilczyńska, Prezes WZHiU Lesław Wiatrowski Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin Premier RP Donald Tusk Andrzej Olechowski - b. Minister Spraw Zagranicznych Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz Prof. Marek Ziółkowski - Wicemarszałek Senatu RP 4

7 Spotkanie Lecha Wałęsy z Donaldem Tuskiem w WSHiU Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek Janusz Korwin-Mikke podczas spotkania ze studentami Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich Wizyta Prezydenta Lecha Wałęsy z okazji 50. rocznicy Czerwca 56 Premier Tadeusz Mazowiecki 5

8 UCZELNIA W MEDIACH! Według rankingów Wprost i Perspektyw, Wyższa Szkoła Handlu i Usług plasuje się w pierwszej trójce najlepszych Niepublicznych Uczelni Licencjackich w Poznaniu jak i w Wielkopolsce. W roku 2011 i 2012 ranking Perspektyw i Rzeczypospolitej wykazał również, że Wyższa Szkoła Handlu i Usług posiada kadrę o najwyższych kwalifikacjach wśród Uczelni Poznańskich oraz Wielkopolskich. Patrząc z perspektywy lat, Uczelnia znajduje się w pierwszej 30 pośród ponad 300 Uczelni Niepublicznych w całej Polsce. 6

9 .. MAMY WŁASNE WYDAWNICTWO! Nasze Wydawnictwo Naukowe zajmuje się publikowaniem wyników prac badawczych pracowników naukowych i zaprzyjaźnionych autorów. Zorganizowaliśmy kilkanaście konferencji naukowych, by jako liderzy w prowadzeniu badań z zakresu Zarządzania, Turystyki i Rekreacji oraz Bezpieczeństwa Narodowego współtworzyć główny nurt wymiany informacji między naukowcami z całego świata. Wśród publikacji można znaleźć najwyższej jakości podręczniki przeznaczone dla studentów Zarządzania, Turystyki i Rekreacji oraz Bezpieczeństwa Narodowego. Publikujemy także książki o charakterze naukowym oraz monografie przygotowane przez najbardziej uznanych polskich naukowców. Niektóre publikacje wydane w ostatnich latach. 7

10 KSZTAŁCENIE KADRA NAUKOWA WYKŁADOWCY W Wyższej Szkole Handlu i Usług stawiamy na ludzi. Bardzo starannie dobieramy grono profesorskie i kadrę dydaktyczną. Zależy nam, by oprócz życzliwej atmosfery nasi studenci na co dzień doświadczali opieki merytorycznej na najwyższym poziomie, dlatego oprócz własnej kadry naukowej WSHiU zatrudnia wybitnych profesorów poznańskich uczelni pochodzących z Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Politechniki Poznańskiej. NASI WYKŁADOWCY: prof. dr hab. Kazimierz Adamek, prof. dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. zw. Marceli Kosman, prof. zw. Karol Olejnik, prof. dr hab. Wiesław Siwiński, prof. dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. dr hab. Artur Kijas, prof. dr hab. Janusz Karwat, prof. dr hab. Janusz Kraśniak, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Beata Pluta, prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. dr hab. Jan Sikora, prof. dr hab. Witold Szulc, prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. dr hab. Kamila Wilczyńska, dr Eric Ambukita, dr Marcin Andrzejewski, dr Przemysław Bury, dr Jacek Dubisz, dr Zbigniew Dziemianko, dr Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt, dr inż. Michał Gośliński, dr Józef Grzebielucha, dr Andrzej Grzybowski, dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek, dr Patrycja Kanafocka, dr Jerzy Kuczyński, dr Katarzyna Kuśnierek, dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, dr Joanna Łuczak, dr Stanisław Machowski, dr Włodzimierz Malicki, dr Maciej Matusiak, dr Krzysztof Mazurek, dr Jan Mikołajczyk, dr Iwona Miedzińska, dr Marek Mocek, dr Piotr Napierała, dr Przemysław Niewiadomski, dr Dorota Nowacka, dr Iwona Olejnik, dr Piotr Pawlak, dr Joanna Poczta, dr Mateusz Rogowski, dr Joanna Śniadek, dr Wiesław Stach, dr Mariusz Szuster, dr inż. Witold Terechowicz, dr Tomasz Wanat, dr Agnieszka Wartecka-Ważyńska, dr Joanna Wrzesińska, dr Wincenty Wrześniewski 8 Studenci Wyższej Szkoły Handlu i Usług będą mieli możliwość wyboru języka chińskiego w ramach lektoratu. Zajęcia prowadzi native speaker, ich celem jest opanowanie dialektu mandaryńskiego, a więc urzędowego języka Chin, na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

11 STUDIUJ ZA DARMO W NASZEJ UCZELNI - STYPENDIA Uważamy, że brak pieniędzy nie może być barierą w studiowaniu dla młodych i zdolnych ludzi. Czujemy się odpowiedzialni za naszych studentów, dlatego Uczelnia od lat realizuje system stypendialny, który jest dostępny zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Stypendia są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU MIEJSCA ZAMIESZKANIA Mieszkasz daleko od Uczelni? Znajdź mieszkanie lub pokój w Poznaniu, a my dofinansujemy Ci jego wynajęcie. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności STYPENDIUM SOCJALNE Dla studentów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej zł to kwota przeznaczona na stypendia i zapomogi w minionym roku! ZAPOMOGA LOSOWA Dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA: ARTYSTYCZNE, NAUKOWE LUB SPORTOWE Dla wybitnie uzdolnionych studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub wyróżniających się osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub mają szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe 9

12 ZARZĄDZANIE TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE, STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE. SPECJALIZACJA OD III SEMESTRU CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Klasyczne określenia zarządzania zawierają następujące elementy: PLANOWANIE ORGANIZOWANIE DECYDOWANIE MOTYWOWANIE KONTROLOWANIE Studia z Zarządzania w Wyższej Szkole Handlu i Usług przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji lidera w każdym z pokazanych wyżej etapów oraz w całym procesie zarządzania. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu studenci grają w jednej drużynie ze swoimi wykładowcami, łączą ich cele i wspólna pasja. Dzięki temu możemy szczycić się absolwentami, którzy opuszczają mury Uczelni z szeroką wiedzą teoretyczną oraz ukształtowanymi zdolnościami i umiejętnościami przywódczymi. JAK TO OSIĄGAMY? Kluczem do naszego sukcesu jest zachowanie równowagi i proporcji pomiędzy trzema istotnymi sferami przygotowania do spełniania się w życiu zawodowym: WIEDZA OSOBOWOŚĆ UMIEJĘTNOŚCI Program studiów powstał jako wynik pracy ekspertów cenionych na całym świecie, dlatego nakierowany jest na realizację naszych celów: najbardziej aktualna wiedza przekazywana jest na wykładach, na ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach kształtują się umiejętności; większość tego typu zajęć oparta jest na metodzie case study, a więc studium przypadku, w ramach którego omawiane są konkretne przykłady zaczerpnięte z praktyki biznesowej, kształtowanie cech przywódczych, asertywności i samoświadomości odbywa się w trakcie sesji coachingowych z profesjonalnymi trenerami; osobowość managera jest niezwykle istotnym elementem jego sukcesu. 10 Studiuj dla kariery!

13 STUDENCI ZARZĄDZANIA O UCZELNI Wybrałam tę Uczelnię, ponieważ była chwalona przez znajomych i nie ukrywam, że sugerowałam się ich zdaniem. Ich dobre opinie w pełni się potwierdziły, gdy zostałam już studentką. Zajęcia prowadzone są bardzo interesująco, a ich plan ułożony jest w tygodniu bardzo precyzyjnie, co pozwala studentom optymalnie dysponować swoim czasem. Nie bez znaczenia jest także to, że Uczelnia znajduje się w centrum miasta, blisko dworca kolejowego i centralnego punktu sieci komunikacyjnej, jakim jest Rondo Kaponiera. Ułatwia to dojazd do szkoły. Anna studentka III roku Zarządzania Studiuję w Wyższej Szkole Handlu i Usług z powodu ciekawych wykładów, ćwiczeń i praktyk oraz dobrej atmosfery panującej na Uczelni. Zapewne zdajecie sobie sprawę, że życie studenckie układa się różnie. Czasami bywa tak, że nie zawsze uda się zdać egzamin w pierwszym terminie. Nie jest to jednak wina wykładowców, którzy starają się nas przygotować do nich jak najlepiej. Dużym plusem jest to, że Dziekan jest życzliwy i podchodzi indywidualnie do problemów każdego studenta. Jako stary belfer wie, że do studiów z czasem trzeba dorosnąć. Dziękuję za tę wyrozumiałość! Marta studentka III roku Zarządzania 11

14 NAUCZYCIELE DR MACIEJ MATUSIAK Zachęcam do podjęcia studiów w zakresie Zarządzania w WSHiU. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie, jakie można zdobyć w murach tej Uczelni, mogą okazać się niezwykle przydatne w życiu zawodowym. Zapraszam na Zarządzanie do Wyższej Szkoły Handlu i Usług! ROZWÓJ ZAWODOWY Makler Papierów Wartościowych Wicedyrektor Spółdzielni Rzemieślniczej Warta Broker Walutowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A. Wicedyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa S.A. Dyrektor Generalny w Poznańskiej Grupie Kapitałowej Sp. z o. o. Prezes Zarządu w Poznańskiej Grupie Kapitałowej - Centrum OBSZARY BADAŃ finanse teoria ekonomii ekonometria ekonomia i biznes marketing DR DOROTA NOWACKA Jeżeli chcą Państwo zyskać rzetelną wiedzę, poznać aktualne przemiany życia gospodarczego oraz studiować pod opieką praktyków życia polityczno gospodarczego, odpowiedź jest jedna: Zarządzanie, to się opłaca! ROZWÓJ ZAWODOWY Arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie Liczne funkcje w Samorządzie Terytorialnym Pięć kadencji w Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska OBSZARY BADAŃ zarządzanie i rozwój małej i średniej firmy samorząd terytorialny ekonomia zamówienia publiczne polityka ekonomiczna 12

15 HANDEL I USŁUGI Specjalność, w ramach której student uzyskuje przygotowanie do pracy w sferze dystrybucji oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Kandydaci wybierający tę specjalizację zyskują ogólną wiedzę w zakresie handlu i usług. Dzięki temu na rynku pracy mogą być postrzegani jako niezwykle elastyczni pracownicy, którzy gotowi są do podejmowania wyzwań. WYBRANE PRZEDMIOTY: Koniunktura rynkowa Marketing w handlu i usługach Negocjacje handlowe Systemy informacyjne w handlu Zachowania nabywców Zarządzanie marką w handlu Integracja gospodarcza UE Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego Badania satysfakcji i lojalności klientów Mikroprzedsiębiorczość Rynki finansowe Techniki w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Z CV ABSOLWENTA Znam mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem. Jestem dobrze przygotowany do zarządzania firmami w sektorze handlu i usług, w ramach praktyk zdobyłem rozległą sieć kontaktów biznesowych. ZARZĄDZANIE 13

16 ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Absolwent tej specjalności przygotowany jest do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów w ramach łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na finalnej obsłudze klienta. ZARZĄDZANIE WYBRANE PRZEDMIOTY: Transport spedycja usługi logistyczne Logistyka w przedsiębiorstwie Outsourcing logistyczny Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem usługowym Systemy informatyczne dla logistyki Logistyka międzynarodowa Gospodarka magazynowa Współczesne techniki transportowe Logistyka miejska Badania satysfakcji i lojalności klientów Z CV ABSOLWENTA Studia wyposażyły mnie w rozległą wiedzę w zakresie praktyk obecnych w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstw. Znam dobrze język angielski i niemiecki, praktyki studenckie realizowałem w międzynarodowym zespole. 14

17 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W ramach tej specjalności uzyskuje się wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem. Przedmioty wynikające ze specjalności przygotowują do działania w warunkach konkurencji oraz rozumienia zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych. WYBRANE PRZEDMIOTY: Rynek ubezpieczeń Zarządzanie i planowanie marketingowe Zarządzanie logistyką Warsztat obsługi klienta Techniki motywowania pracowniczego Metody organizacji i zarządzania Organizacja pracy własnej menadżera Techniki komputerowe w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy Zarządzanie wartością klienta Integracja gospodarcza UE Biznes międzynarodowy Z CV ABSOLWENTA Jestem otwarty na nowe wyzwania, moje studia przygotowały mnie do doskonałej organizacji czasu, systematyczności oraz skuteczności w działaniu. Potrafię efektywnie korzystać z narzędzi ICT. ZARZĄDZANIE 15

18 ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ramach tej specjalności uzyskuje się wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem. Przedmioty wynikające ze specjalności przygotowują do działania w warunkach konkurencji oraz rozumienia zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych. ZARZĄDZANIE WYBRANE PRZEDMIOTY: Analiza strategii Analiza finansowa Przepływy pieniężne Sprawozdawczość finansowa Rachunek kosztów w procesie podejmowania decyzji Rozszerzona rachunkowość finansowa Rachunkowość informatyczna Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego Biznes międzynarodowy Mikroprzedsiębiorczość Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Z CV ABSOLWENTA W ramach mojej pracy dyplomowej korzystałam z licznych rozwiązań związanych z analityką finansową, dlatego bardzo dobrze posługuję się narzędziami Data Mining. 16

19 ZARZĄDZANIE BHP Dzięki studiom zrealizowanym w zakresie specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy absolwent posiada szeroką i nowoczesną wiedzę w dziedzinie kształtowania procesów powiązanych z BHP w przedsiębiorstwach. Przedmioty związane z dydaktyką pozwalają na zapoznanie się z metodyką prowadzenia szkoleń BHP w przedsiębiorstwach. WYBRANE PRZEDMIOTY: Analiza i ocena ryzyka zawodowego Bezpieczeństwo p.poż. w zakładzie pracy Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy Dyrektywy UE na rzecz bezpiecznych warunków pracy Organizacja i metodyka szkoleń w systemach BHP System zarządzania BHP Z CV ABSOLWENTA Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w miejscu pracy, ocena zagrożeń oraz prawne uwarunkowania działalności inspektorów BHP to tylko niektóre obszary, które poznałam na studiach. W ramach licznych praktyk zdobywałam doświadczenie pod okiem praktyków. ZARZĄDZANIE 17

20 MARKETING INTERNETOWY Specjalność umożliwia zdobycie praktycznej, aktualnej oraz kompleksowej wiedzy na temat wykorzystania możliwości Internetu w działaniach marketingowych i sprzedażowych firmy. Studenci zapoznają się z zasadami tworzenia użytecznych serwisów internetowych, formułowaniem strategii marketingowej w Internecie, realizacją kampanii promocyjnych, budowaniem wizerunku w sieci, a także marketingiem w wyszukiwarkach. ZARZĄDZANIE WYBRANE PRZEDMIOTY: Analiza strategii Badania jakościowe E-marketing Zarządzanie i planowanie marketingowe Warsztat obsługi klienta Modele i strategie e-biznesu Budowanie wizerunku w Internecie. E-media Marketing w wyszukiwarkach. Google Adwords Narzędzia marketingu internetowego E-commerce Pozycjonowanie stron www Biznes międzynarodowy Mikroprzedsiębiorczość Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Z CV ABSOLWENTA Jestem ekspertem w zakresie wykorzystania Internetu do marketingu małych i średnich przedsiębiorstw. Od wielu lat jako freelancer prowadzę własną działalność. Dzięki studiom, które właśnie skończyłem, miałem okazję poznać najnowsze technologie, a pod okiem profesorów realizować własne projekty. 18

21 PRACA PO ZARZĄDZANIU MENAGER RESTAURACJI COACH KADRY MANAGERSKIEJ KIEROWNIK SKLEPU KEY ACCOUNT MANAGER DYREKTOR HANDLOWY DYREKTOR MARKETINGU DYREKTOR PLACÓWKI DYREKTOR SPRZEDAŻY DYREKTOR ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY KIEROWNIK DZIAŁU BHP KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO QUALITY MANAGER REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY REGIONALNY KOORDYNATOR USŁUG KIEROWNIK ZAKŁADU USŁUGOWEGO ZARZĄDZANIE HR MANAGER SPECJALISTA BHP I P.POŻ. 19

22 TURYSTYKA I REKREACJA TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE, STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE SPECJALIZACJA OD III SEMESTRU Studia w zakresie turystyki i rekreacji to studia interdyscyplinarne, a więc rozpięte pomiędzy wieloma dziedzinami teorii i praktyki. Aby dobrze przygotować się do wyzwań czekających na managera usług związanych z turystyką i rekreacją należy podjąć właściwe studia. Pod opieką wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, ośrodkami wczasowymi i obiektami sportowymi można posiąść wyselekcjonowane i najistotniejsze obszary wiedzy. Na Turystyce i Rekreacji w Wyższej Szkole Handlu i Usług nie uczymy niepotrzebnych rzeczy. Każdy element wiedzy przekazywany w wykładach znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie w zajęciach warsztatowych, które bardzo często polegają na symulacji rzeczywistych procesów kształtujących branżę turystyczną. JAK BUDUJEMY ZAWODOWE CV NASZYCH ABSOLWENTÓW? Tylko w Wyższej Szkole Handlu i Usług student jest motywowany do zdobywania dodatkowych uprawnień, takich jak przewodnik i pilot wycieczek, instruktor rekreacji ruchowej czy wychowawca kolonijny. Turystyka i Rekreacja, jak żaden inny kierunek, domaga się solidnej bazy praktyk i staży. Nasza Uczelnia przoduje w organizacji wyjazdów studyjnych - nawet w najdalsze zakątki świata. Języki obce program studiów zawiera zwiększoną liczbę lektoratów, uczymy języków od pierwszego do ostatniego semestru. W ten sposób absolwent naszych studiów staje się znakomicie przygotowanym fachowcem osobą, która wchodząc na rynek pracy, może pochwalić się świetną orientacją w branży turystycznej i biegłą znajomością dwóch języków obcych. W swoim zawodowym portfolio ma imponujący przebieg stażów, praktyk a nierzadko znakomitych doświadczeń w wakacyjnej pracy w największych ośrodkach turystycznych świata. KIERUNEK DLA CIEKAWYCH ŚWIATA! 20

23 STUDENCI O UCZELNI Trafiłem do Wyższej Szkoły Handlu i Usług z nadzieją, że pomoże mi ona rozwinąć moje zainteresowania i uzupełni wiedzę z zakresu turystyki. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to Uczelnia, jakiej szukałem. Spełniła moje oczekiwania w stu procentach. Ciekawą ofertą jest program wymiany studentów ERASMUS, który daje nam - studentom WSHiU, możliwość podjęcia studiów w wielu krajach Europy. Daniel student II roku Turystyki i Rekreacji Uczelnia, w której studiuję, jest bardzo przyjazna studentom. Nauczyciele akademiccy chętnie służą pomocą, jeśli któryś ze studentów ma problem, np. z opanowaniem wiedzy z danego przedmiotu. Panie w dziekanacie i kwesturze są także bardzo życzliwe. Mogę więc śmiało polecić Wyższą Szkołę Handlu i Usług przyszłym kandydatom na studia. Ewelina studentka III roku Turystyki i Rekreacji 21

24 NAUCZYCIELE DR JERZY KUCZYŃSKI Zapraszam do podjęcia studiów na Turystyce i Rekreacji w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Jestem pewien, że zdobyte tu wykształcenie będzie istotnym atutem na rynku pracy, a świetna atmosfera szkoły pomoże w zdobywaniu cennych doświadczeń! ROZWÓJ ZAWODOWY Prezes Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej Sp. z o. o. Pełnomocnik Rektora AE ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Wiceprzewodniczący Zespołu do Spraw Rodzajów i Kategorii Obiektów Hotelarskich Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Kategoryzacji Obiektów Hotelarskich i Gastronomicznych przy Wojewodzie Wielkopolskim Członek Zespołu ds. Kategoryzacji Obiektów Hotelarskich przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego OBSZARY BADAŃ turystyka hotelarstwo czas wolny klasyfikacja obiektów hotelarskich PROF. DR HAB. WIESŁAW SIWIŃSKI Serdecznie zachęcam do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Specjalność Turystyka i Rekreacja cechuje się bardzo dobrym programem studiów oraz doświadczoną i utytułowaną kadrą. ROZWÓJ ZAWODOWY Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w Poznaniu Dyrektor Studium Pedagogicznego AWF w Poznaniu Prorektor ds. Nauki w AWF w Poznaniu Dyrektor Instytutu Ekonomiki Turystyki AWF w Poznaniu Kierownik Katedry Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji AWF w Poznaniu 405 publikacji, 43 książki, 3 patenty Promotor 30 doktoratów OBSZARY BADAŃ zagadnienia społeczne nauk o kulturze fizycznej problemy wychowania do kultury fizycznej i przez kulturę fizyczną 22

25 ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ Specjalność przygotowująca do pracy w biurach podróży, zakładach hotelarskich a także organach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za sterowanie rozwojem turystyki. WYBRANE PRZEDMIOTY: Protokół dyplomatyczny Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji Warsztat obsługi klienta Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Zarządzanie jakością w turystyce i rekreacji Planowanie i rozwój ruchu turystyczno-rekreacyjnego Biznesplan i ocena projektów w turystyce i rekreacji Międzynarodowy rynek usług turystycznych Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych Zarządzanie turystyką w regionie Promocja i informacja turystyczna Turystyka biznesowa Z CV ABSOLWENTA Praktyki studenckie realizowałam w Grecji i Norwegii. Zapoznałam się tam z realiami zarządzania dużymi placówkami hotelowymi. Znam biegle język angielski, potrafię w praktyce wykorzystywać znajomość prawa międzynarodowego. TURYSTYKA I REKREACJA 23

26 ANIMACJA CZASU WOLNEGO TURYSTYKA I REKREACJA Specjalność o unikatowym charakterze, w ramach której studenci zyskują przygotowanie do pracy w ośrodkach i centrach fitness jako animatorzy czasu wolnego w krajowych i zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych oraz jako instruktorzy różnych form rekreacji. WYBRANE PRZEDMIOTY: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Zarządzanie jakością w turystyce i rekreacji Zarządzanie kryzysowe Gerontologia Odnowa biologiczna Organizacja imprez rekreacyjnych Pilotaż i przewodnictwo Rekreacja osób niepełnosprawnych Rekreacja ruchowa Programowanie rekreacji Agroturystyka Turystyka biznesowa Żywienie w rekreacji Nordic walking / Jogging Z CV ABSOLWENTA Odkąd pamiętam, byłem świetnym organizatorem. Studia pomogły mi zrozumieć, że do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest wiedza. Pod opieką uznanych profesorów zdobyłem wykształcenie, które gwarantuje wysoki poziom realizowanych przeze mnie prac. 24

27 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Zyskaj wiedzę w zakresie koncepcji, planowania, organizacji oferty turystycznej, budowania strategii rozwoju produktu turystycznego oraz obsługi zagranicznego ruchu turystycznego. Studia przygotowują do podjęcia pracy w podmiotach gospodarki turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym, jak również we własnej firmie turystycznej. WYBRANE PRZEDMIOTY: Badanie rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Gospodarka turystyczna Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy w turystyce i rekreacji Podstawy marketingu Protokół dyplomatyczny Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji Międzynarodowy rynek usług turystycznych Funkcjonowanie biura podróży Pilotaż wycieczek Prawo międzynarodowe Międzynarodowe organizacje turystyczne Transport w turystyce Promocja i informacja turystyczna Współczesne tendencje w turystyce i hotelarstwie Organizacja imprez rekreacyjnych Z CV ABSOLWENTA Biegle znam trzy języki angielski, niemiecki i francuski. Wykształcenie, które zdobyłem w Wyższej Szkole Handlu i Usług, obejmuje wszystkie zagadnienia związane z turystyką międzynarodową. Nie obawiam się podejmowania nowych wyzwań zawodowych, ponieważ Uczelnia ukształtowała we mnie pewność siebie oraz wiarę we własne umiejętności i wiedzę. TURYSTYKA I REKREACJA 25

28 HOTELARSTWO TURYSTYKA I REKREACJA Specjalność pozwala posiąść wiedzę w zakresie funkcjonowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi. Przygotowuje do pracy w różnego rodzaju obiektach hotelarskich, do pełnienia funkcji kierowniczych na średnich szczeblach zarządzania oraz podjęcia działalności we własnym obiekcie hotelarskim. WYBRANE PRZEDMIOTY: E-marketing Podstawy marketingu Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji Warsztat obsługi klienta Zarządzanie kryzysowe Prawo i ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie Gastronomia hotelowa Biznesplan i ocena projektów hotelarskich Funkcjonowanie obiektów hotelarskich Strategie rozwoju obiektów hotelarskich Animacja czasu wolnego Współczesne tendencje w turystyce i hotelarstwie Turystyka w Unii Europejskiej Systemy rezerwacyjne w hotelarstwie Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie Z CV ABSOLWENTA Uczelnia, którą ukończyłam, miała profil praktyczny. Trzy lata studiów wykorzystałam na to, by poznać realia świadczenia usług hotelarskich, odbyłam liczne praktyki i staże. Branża hotelarska nie ma dla mnie tajemnic! 26

29 DIETETYKA W TURYSTYCE I REKREACJI Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, technologii produkcji i bezpieczeństwie żywności oraz promocji prozdrowotnych zachowań żywieniowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach zajmujących się poradnictwem żywieniowym i dietetycznym, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness i sanatoriach, w placówkach zbiorowego żywienia i firmach cateringowych oraz w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności. WYBRANE PRZEDMIOTY: Dietetyka pediatryczna Żywienie kliniczne Anatomia człowieka Technologia żywności z elementami towaroznawstwa Chemia żywności z elementami biochemii Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności Analiza i ocena jakości żywności Diagnostyka laboratoryjna Modyfikacje żywieniowe Żywność funkcjonalna Zwyczaje żywieniowe na świecie Współczesne tendencje w turystyce i hotelarstwie Organizacja imprez rekreacyjnych Z CV ABSOLWENTA Dzięki studiom w WSHiU zyskałam wykształcenie w niezwykle wąskiej specjalności. Zawodowo zajmuję się promowaniem zdrowia poprzez konsultacje w zakresie żywienia w placówkach hotelowych, agroturystycznych, sanatoriach i ośrodkach wczasowych. Moja wiedza i doświadczenie są niezbędne do optymalnego zbilansowania posiłków. TURYSTYKA I REKREACJA 27

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Opis kierunku studiów.

Opis kierunku studiów. Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji http://turystyka.amu.edu.pl. Nabór na Turystykę i Rekreację III letnie dzienne i zaoczne studia licencjackie II letnie dzienne i zaoczne studia magisterskie (w tym

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Studia Podyplomowe Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu

Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Logistyka biznesu Studia II stopnia Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka biznesu 26.06.2017 Zarządzanie Logistyka Biznesu Spis treści Dlaczego Logistyka Biznesu? Co oferujemy? Systemy informatyczne Co po studiach?

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Współpraca podmiotów służb publicznych

Współpraca podmiotów służb publicznych Współpraca podmiotów służb publicznych WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Współpraca podmiotów służb publicznych - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Konkurencja na rynkach gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo Publiczne Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 210 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pytlik Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Autor logo: p. Andrzej Czyczyło

WYDZIAŁ EKONOMICZNY.  Autor logo: p. Andrzej Czyczyło WYDZIAŁ EKONOMICZNY KIERUNEK LOGISTYKA Autor logo: p. Andrzej Czyczyło KOMPENDIUM LOGISTYKI LOGISTYKA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO wykwalifikowana kadra Zakładu Logistyki i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE INSTYTUT ADMINISTRACJI I TURYSTYKI Zaprasza do studiowania kierunku TURYSTYKA I REKREACJA www.pwsz.sulechow.pl e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata.

Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING otrzymują tytuł licencjata. KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I MARKETING W roku 2004 kierunek Zarządzanie i Marketing otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po Projekt dyplomowy to: Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów iiiiidyplomantów Rozwiązywanie problemu biznesowego lub iiiiispołecznego według standardów PMI Praca pod okiem doświadczonych mentorów Kładziemy

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności

2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności Wybór specjalności 2 2. W Dniu specjalności student/ka ma możliwość zapoznania się bezpośrednio od kadry kierowniczej ISBiO, z charakterystyką wszystkich specjalności kształcenia na kierunku, o którym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w WSB w Toruniu Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą

Bardziej szczegółowo

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna 3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna Ogólna charakterystyka specjalności Celem kształcenia na specjalności Organizacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne pierwszego stopnia Opis studiów Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 14/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo