ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE

2 Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

3 SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - Rektor Wyższa Szkoła Handlu i Usług jest jedyną w Polsce niepubliczną szkołą wyższą, której pomysłodawcą oraz założycielem jest organizacja samorządu gospodarczego skupiająca małych i średnich przedsiębiorców. Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług jest najstarszą w Polsce organizacją kupiecką zrzeszającą elity biznesu, które nieprzerwanie, od ponad 100 lat, kształtują krajobraz gospodarczy naszego regionu. Studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług to nie tylko możliwość korzystania z dorobku tak szacownej organizacji, ale także świetne perspektywy na zatrudnienie i rozwój w jednej z licznych firm i instytucji zgrupowanych wokół założyciela Uczelni. Od lat kształcimy, kierując się wymaganiami stawianymi przez pracodawców, dlatego każdy nasz absolwent staje się liderem na rynku pracy. mgr Piotr Dwornicki - Kanclerz Istnieje jeszcze jeden istotny element, który wymyka się jakiejkolwiek próbie opisania i przedstawienia Państwu w publikacji takiej jak ta. Mam na myśli życzliwą, przyjazną i otwartą atmosferę, która panuje w mojej Uczelni. Wiem, że dzięki znakomitej pracy nauczycieli akademickich student Wyższej Szkoły Handlu i Usług będzie w stanie poznać i zrozumieć wszystkie zagadnienia, które oferuje program kształcenia, a zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej. Pragnę zapewnić, że w całej naszej działalności edukacyjnej realizujemy słowa zapisane na naszym sztandarze: Non scholae, sed vitae discimus. (łac. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. ) Zapraszam do podjęcia dobrych studiów, by zyskać lepszą pracę! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska dr Zbigniew Dziemianko - Dziekan 1

4 ZAŁOŻYCIEL I TRADYCJE UCZELNI Nasza uczelnia została utworzona w 1997 roku przez Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu. Organizacja swoimi korzeniami sięga 1904 roku i skupia wielkopolskie elity biznesu sektora handlu i usług. CZY WIESZ ŻE? Znane na całym świecie Targi Poznańskie są owocem pracy organizacji, z której wywodzi się Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług. W 1921 roku odbył się pierwszy Targ Poznański, po czterech latach sukcesów przekształcony został w Targi Poznańskie, które są biznesową wizytówką nie tylko Poznania, ale i Polski. Także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu swoje dzieje wiąże z Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług. W 1926 roku powstała bowiem z inicjatywy tego środowiska Wyższa Szkoła Handlowa, która po latach, już po II wojnie światowej, przekształciła się w Akademię Ekonomiczną, a później w Uniwersytet Ekonomiczny. Medal im. Bolesława Kasprowicza przyznawany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług absolwentom wyróżniającym się podczas studiów wysoką średnią ocen oraz wybitnymi osiągnięciami na polu naukowym, sportowym bądź w działalności społecznej. Prezes WZHiU Lesław Wiatrowski 2 2

5 MISJA WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLU I USŁUG Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia, kształcąc w specjalnościach usługowych, przekazuje nie tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, lecz stara się również krzewić wśród studentów idee etosu zawodu kupieckiego. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia. Zgodnie ze Statutem WSHiU podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr w zawodach związanych ze sferą handlu i usług, w obszarze zarządzania, turystyki i rekreacji oraz bezpieczeństwa. Kadrę dydaktyczną stanowią najlepsi wykładowcy oraz wybitni praktycy życia gospodarczego. Dobre studia, lepsza praca! Wyższa Szkoła Handlu i Usług Wizualizacja Wyższej Szkoły Handlu i Usług po przebudowie BEZROBOCIE NIE DOTYCZY ABSOLWENTÓW WSHIU. Wyższa Szkoła Handlu i Usług bierze udział w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom realizowanym pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wsparciu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Jego misją jest określenie stopnia dopasowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz ocena kwalifikacji i kompetencji absolwentów uczelni wyższych przez pryzmat zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. Wojewódzki Urząd Pracy w swoich badaniach wykazuje, że absolwenci Wyższej Szkoły Handlu i Usług nie zasilają grona bezrobotnych. 3

6 WSHiU W CENTRUM WYDARZEŃ Od lewej: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Rektor WSHiU prof. Kamila Wilczyńska, Prezes WZHiU Lesław Wiatrowski Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin Premier RP Donald Tusk Andrzej Olechowski - b. Minister Spraw Zagranicznych Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz Prof. Marek Ziółkowski - Wicemarszałek Senatu RP 4

7 Spotkanie Lecha Wałęsy z Donaldem Tuskiem w WSHiU Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek Janusz Korwin-Mikke podczas spotkania ze studentami Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich Wizyta Prezydenta Lecha Wałęsy z okazji 50. rocznicy Czerwca 56 Premier Tadeusz Mazowiecki 5

8 UCZELNIA W MEDIACH! Według rankingów Wprost i Perspektyw, Wyższa Szkoła Handlu i Usług plasuje się w pierwszej trójce najlepszych Niepublicznych Uczelni Licencjackich w Poznaniu jak i w Wielkopolsce. W roku 2011 i 2012 ranking Perspektyw i Rzeczypospolitej wykazał również, że Wyższa Szkoła Handlu i Usług posiada kadrę o najwyższych kwalifikacjach wśród Uczelni Poznańskich oraz Wielkopolskich. Patrząc z perspektywy lat, Uczelnia znajduje się w pierwszej 30 pośród ponad 300 Uczelni Niepublicznych w całej Polsce. 6

9 .. MAMY WŁASNE WYDAWNICTWO! Nasze Wydawnictwo Naukowe zajmuje się publikowaniem wyników prac badawczych pracowników naukowych i zaprzyjaźnionych autorów. Zorganizowaliśmy kilkanaście konferencji naukowych, by jako liderzy w prowadzeniu badań z zakresu Zarządzania, Turystyki i Rekreacji oraz Bezpieczeństwa Narodowego współtworzyć główny nurt wymiany informacji między naukowcami z całego świata. Wśród publikacji można znaleźć najwyższej jakości podręczniki przeznaczone dla studentów Zarządzania, Turystyki i Rekreacji oraz Bezpieczeństwa Narodowego. Publikujemy także książki o charakterze naukowym oraz monografie przygotowane przez najbardziej uznanych polskich naukowców. Niektóre publikacje wydane w ostatnich latach. 7

10 KSZTAŁCENIE KADRA NAUKOWA WYKŁADOWCY W Wyższej Szkole Handlu i Usług stawiamy na ludzi. Bardzo starannie dobieramy grono profesorskie i kadrę dydaktyczną. Zależy nam, by oprócz życzliwej atmosfery nasi studenci na co dzień doświadczali opieki merytorycznej na najwyższym poziomie, dlatego oprócz własnej kadry naukowej WSHiU zatrudnia wybitnych profesorów poznańskich uczelni pochodzących z Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Politechniki Poznańskiej. NASI WYKŁADOWCY: prof. dr hab. Kazimierz Adamek, prof. dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. zw. Marceli Kosman, prof. zw. Karol Olejnik, prof. dr hab. Wiesław Siwiński, prof. dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. dr hab. Artur Kijas, prof. dr hab. Janusz Karwat, prof. dr hab. Janusz Kraśniak, prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, prof. dr hab. Beata Pluta, prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. dr hab. Jan Sikora, prof. dr hab. Witold Szulc, prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. dr hab. Kamila Wilczyńska, dr Eric Ambukita, dr Marcin Andrzejewski, dr Przemysław Bury, dr Jacek Dubisz, dr Zbigniew Dziemianko, dr Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt, dr inż. Michał Gośliński, dr Józef Grzebielucha, dr Andrzej Grzybowski, dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek, dr Patrycja Kanafocka, dr Jerzy Kuczyński, dr Katarzyna Kuśnierek, dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, dr Joanna Łuczak, dr Stanisław Machowski, dr Włodzimierz Malicki, dr Maciej Matusiak, dr Krzysztof Mazurek, dr Jan Mikołajczyk, dr Iwona Miedzińska, dr Marek Mocek, dr Piotr Napierała, dr Przemysław Niewiadomski, dr Dorota Nowacka, dr Iwona Olejnik, dr Piotr Pawlak, dr Joanna Poczta, dr Mateusz Rogowski, dr Joanna Śniadek, dr Wiesław Stach, dr Mariusz Szuster, dr inż. Witold Terechowicz, dr Tomasz Wanat, dr Agnieszka Wartecka-Ważyńska, dr Joanna Wrzesińska, dr Wincenty Wrześniewski 8 Studenci Wyższej Szkoły Handlu i Usług będą mieli możliwość wyboru języka chińskiego w ramach lektoratu. Zajęcia prowadzi native speaker, ich celem jest opanowanie dialektu mandaryńskiego, a więc urzędowego języka Chin, na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

11 STUDIUJ ZA DARMO W NASZEJ UCZELNI - STYPENDIA Uważamy, że brak pieniędzy nie może być barierą w studiowaniu dla młodych i zdolnych ludzi. Czujemy się odpowiedzialni za naszych studentów, dlatego Uczelnia od lat realizuje system stypendialny, który jest dostępny zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Stypendia są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU MIEJSCA ZAMIESZKANIA Mieszkasz daleko od Uczelni? Znajdź mieszkanie lub pokój w Poznaniu, a my dofinansujemy Ci jego wynajęcie. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności STYPENDIUM SOCJALNE Dla studentów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej zł to kwota przeznaczona na stypendia i zapomogi w minionym roku! ZAPOMOGA LOSOWA Dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA: ARTYSTYCZNE, NAUKOWE LUB SPORTOWE Dla wybitnie uzdolnionych studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub wyróżniających się osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub mają szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe 9

12 ZARZĄDZANIE TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE, STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE. SPECJALIZACJA OD III SEMESTRU CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Klasyczne określenia zarządzania zawierają następujące elementy: PLANOWANIE ORGANIZOWANIE DECYDOWANIE MOTYWOWANIE KONTROLOWANIE Studia z Zarządzania w Wyższej Szkole Handlu i Usług przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji lidera w każdym z pokazanych wyżej etapów oraz w całym procesie zarządzania. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że na Zarządzaniu studenci grają w jednej drużynie ze swoimi wykładowcami, łączą ich cele i wspólna pasja. Dzięki temu możemy szczycić się absolwentami, którzy opuszczają mury Uczelni z szeroką wiedzą teoretyczną oraz ukształtowanymi zdolnościami i umiejętnościami przywódczymi. JAK TO OSIĄGAMY? Kluczem do naszego sukcesu jest zachowanie równowagi i proporcji pomiędzy trzema istotnymi sferami przygotowania do spełniania się w życiu zawodowym: WIEDZA OSOBOWOŚĆ UMIEJĘTNOŚCI Program studiów powstał jako wynik pracy ekspertów cenionych na całym świecie, dlatego nakierowany jest na realizację naszych celów: najbardziej aktualna wiedza przekazywana jest na wykładach, na ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach kształtują się umiejętności; większość tego typu zajęć oparta jest na metodzie case study, a więc studium przypadku, w ramach którego omawiane są konkretne przykłady zaczerpnięte z praktyki biznesowej, kształtowanie cech przywódczych, asertywności i samoświadomości odbywa się w trakcie sesji coachingowych z profesjonalnymi trenerami; osobowość managera jest niezwykle istotnym elementem jego sukcesu. 10 Studiuj dla kariery!

13 STUDENCI ZARZĄDZANIA O UCZELNI Wybrałam tę Uczelnię, ponieważ była chwalona przez znajomych i nie ukrywam, że sugerowałam się ich zdaniem. Ich dobre opinie w pełni się potwierdziły, gdy zostałam już studentką. Zajęcia prowadzone są bardzo interesująco, a ich plan ułożony jest w tygodniu bardzo precyzyjnie, co pozwala studentom optymalnie dysponować swoim czasem. Nie bez znaczenia jest także to, że Uczelnia znajduje się w centrum miasta, blisko dworca kolejowego i centralnego punktu sieci komunikacyjnej, jakim jest Rondo Kaponiera. Ułatwia to dojazd do szkoły. Anna studentka III roku Zarządzania Studiuję w Wyższej Szkole Handlu i Usług z powodu ciekawych wykładów, ćwiczeń i praktyk oraz dobrej atmosfery panującej na Uczelni. Zapewne zdajecie sobie sprawę, że życie studenckie układa się różnie. Czasami bywa tak, że nie zawsze uda się zdać egzamin w pierwszym terminie. Nie jest to jednak wina wykładowców, którzy starają się nas przygotować do nich jak najlepiej. Dużym plusem jest to, że Dziekan jest życzliwy i podchodzi indywidualnie do problemów każdego studenta. Jako stary belfer wie, że do studiów z czasem trzeba dorosnąć. Dziękuję za tę wyrozumiałość! Marta studentka III roku Zarządzania 11

14 NAUCZYCIELE DR MACIEJ MATUSIAK Zachęcam do podjęcia studiów w zakresie Zarządzania w WSHiU. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie, jakie można zdobyć w murach tej Uczelni, mogą okazać się niezwykle przydatne w życiu zawodowym. Zapraszam na Zarządzanie do Wyższej Szkoły Handlu i Usług! ROZWÓJ ZAWODOWY Makler Papierów Wartościowych Wicedyrektor Spółdzielni Rzemieślniczej Warta Broker Walutowy w Banku Rozwoju Eksportu S.A. Wicedyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa S.A. Dyrektor Generalny w Poznańskiej Grupie Kapitałowej Sp. z o. o. Prezes Zarządu w Poznańskiej Grupie Kapitałowej - Centrum OBSZARY BADAŃ finanse teoria ekonomii ekonometria ekonomia i biznes marketing DR DOROTA NOWACKA Jeżeli chcą Państwo zyskać rzetelną wiedzę, poznać aktualne przemiany życia gospodarczego oraz studiować pod opieką praktyków życia polityczno gospodarczego, odpowiedź jest jedna: Zarządzanie, to się opłaca! ROZWÓJ ZAWODOWY Arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie Liczne funkcje w Samorządzie Terytorialnym Pięć kadencji w Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska OBSZARY BADAŃ zarządzanie i rozwój małej i średniej firmy samorząd terytorialny ekonomia zamówienia publiczne polityka ekonomiczna 12

15 HANDEL I USŁUGI Specjalność, w ramach której student uzyskuje przygotowanie do pracy w sferze dystrybucji oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Kandydaci wybierający tę specjalizację zyskują ogólną wiedzę w zakresie handlu i usług. Dzięki temu na rynku pracy mogą być postrzegani jako niezwykle elastyczni pracownicy, którzy gotowi są do podejmowania wyzwań. WYBRANE PRZEDMIOTY: Koniunktura rynkowa Marketing w handlu i usługach Negocjacje handlowe Systemy informacyjne w handlu Zachowania nabywców Zarządzanie marką w handlu Integracja gospodarcza UE Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego Badania satysfakcji i lojalności klientów Mikroprzedsiębiorczość Rynki finansowe Techniki w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Z CV ABSOLWENTA Znam mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem. Jestem dobrze przygotowany do zarządzania firmami w sektorze handlu i usług, w ramach praktyk zdobyłem rozległą sieć kontaktów biznesowych. ZARZĄDZANIE 13

16 ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Absolwent tej specjalności przygotowany jest do sprawnego zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów w ramach łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na finalnej obsłudze klienta. ZARZĄDZANIE WYBRANE PRZEDMIOTY: Transport spedycja usługi logistyczne Logistyka w przedsiębiorstwie Outsourcing logistyczny Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem usługowym Systemy informatyczne dla logistyki Logistyka międzynarodowa Gospodarka magazynowa Współczesne techniki transportowe Logistyka miejska Badania satysfakcji i lojalności klientów Z CV ABSOLWENTA Studia wyposażyły mnie w rozległą wiedzę w zakresie praktyk obecnych w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstw. Znam dobrze język angielski i niemiecki, praktyki studenckie realizowałem w międzynarodowym zespole. 14

17 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W ramach tej specjalności uzyskuje się wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem. Przedmioty wynikające ze specjalności przygotowują do działania w warunkach konkurencji oraz rozumienia zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych. WYBRANE PRZEDMIOTY: Rynek ubezpieczeń Zarządzanie i planowanie marketingowe Zarządzanie logistyką Warsztat obsługi klienta Techniki motywowania pracowniczego Metody organizacji i zarządzania Organizacja pracy własnej menadżera Techniki komputerowe w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy Zarządzanie wartością klienta Integracja gospodarcza UE Biznes międzynarodowy Z CV ABSOLWENTA Jestem otwarty na nowe wyzwania, moje studia przygotowały mnie do doskonałej organizacji czasu, systematyczności oraz skuteczności w działaniu. Potrafię efektywnie korzystać z narzędzi ICT. ZARZĄDZANIE 15

18 ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ramach tej specjalności uzyskuje się wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem. Przedmioty wynikające ze specjalności przygotowują do działania w warunkach konkurencji oraz rozumienia zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych. ZARZĄDZANIE WYBRANE PRZEDMIOTY: Analiza strategii Analiza finansowa Przepływy pieniężne Sprawozdawczość finansowa Rachunek kosztów w procesie podejmowania decyzji Rozszerzona rachunkowość finansowa Rachunkowość informatyczna Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego Biznes międzynarodowy Mikroprzedsiębiorczość Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Z CV ABSOLWENTA W ramach mojej pracy dyplomowej korzystałam z licznych rozwiązań związanych z analityką finansową, dlatego bardzo dobrze posługuję się narzędziami Data Mining. 16

19 ZARZĄDZANIE BHP Dzięki studiom zrealizowanym w zakresie specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy absolwent posiada szeroką i nowoczesną wiedzę w dziedzinie kształtowania procesów powiązanych z BHP w przedsiębiorstwach. Przedmioty związane z dydaktyką pozwalają na zapoznanie się z metodyką prowadzenia szkoleń BHP w przedsiębiorstwach. WYBRANE PRZEDMIOTY: Analiza i ocena ryzyka zawodowego Bezpieczeństwo p.poż. w zakładzie pracy Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy Dyrektywy UE na rzecz bezpiecznych warunków pracy Organizacja i metodyka szkoleń w systemach BHP System zarządzania BHP Z CV ABSOLWENTA Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w miejscu pracy, ocena zagrożeń oraz prawne uwarunkowania działalności inspektorów BHP to tylko niektóre obszary, które poznałam na studiach. W ramach licznych praktyk zdobywałam doświadczenie pod okiem praktyków. ZARZĄDZANIE 17

20 MARKETING INTERNETOWY Specjalność umożliwia zdobycie praktycznej, aktualnej oraz kompleksowej wiedzy na temat wykorzystania możliwości Internetu w działaniach marketingowych i sprzedażowych firmy. Studenci zapoznają się z zasadami tworzenia użytecznych serwisów internetowych, formułowaniem strategii marketingowej w Internecie, realizacją kampanii promocyjnych, budowaniem wizerunku w sieci, a także marketingiem w wyszukiwarkach. ZARZĄDZANIE WYBRANE PRZEDMIOTY: Analiza strategii Badania jakościowe E-marketing Zarządzanie i planowanie marketingowe Warsztat obsługi klienta Modele i strategie e-biznesu Budowanie wizerunku w Internecie. E-media Marketing w wyszukiwarkach. Google Adwords Narzędzia marketingu internetowego E-commerce Pozycjonowanie stron www Biznes międzynarodowy Mikroprzedsiębiorczość Techniki komputerowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Z CV ABSOLWENTA Jestem ekspertem w zakresie wykorzystania Internetu do marketingu małych i średnich przedsiębiorstw. Od wielu lat jako freelancer prowadzę własną działalność. Dzięki studiom, które właśnie skończyłem, miałem okazję poznać najnowsze technologie, a pod okiem profesorów realizować własne projekty. 18

21 PRACA PO ZARZĄDZANIU MENAGER RESTAURACJI COACH KADRY MANAGERSKIEJ KIEROWNIK SKLEPU KEY ACCOUNT MANAGER DYREKTOR HANDLOWY DYREKTOR MARKETINGU DYREKTOR PLACÓWKI DYREKTOR SPRZEDAŻY DYREKTOR ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY KIEROWNIK DZIAŁU BHP KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO QUALITY MANAGER REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY REGIONALNY KOORDYNATOR USŁUG KIEROWNIK ZAKŁADU USŁUGOWEGO ZARZĄDZANIE HR MANAGER SPECJALISTA BHP I P.POŻ. 19

22 TURYSTYKA I REKREACJA TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE, STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE SPECJALIZACJA OD III SEMESTRU Studia w zakresie turystyki i rekreacji to studia interdyscyplinarne, a więc rozpięte pomiędzy wieloma dziedzinami teorii i praktyki. Aby dobrze przygotować się do wyzwań czekających na managera usług związanych z turystyką i rekreacją należy podjąć właściwe studia. Pod opieką wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, ośrodkami wczasowymi i obiektami sportowymi można posiąść wyselekcjonowane i najistotniejsze obszary wiedzy. Na Turystyce i Rekreacji w Wyższej Szkole Handlu i Usług nie uczymy niepotrzebnych rzeczy. Każdy element wiedzy przekazywany w wykładach znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie w zajęciach warsztatowych, które bardzo często polegają na symulacji rzeczywistych procesów kształtujących branżę turystyczną. JAK BUDUJEMY ZAWODOWE CV NASZYCH ABSOLWENTÓW? Tylko w Wyższej Szkole Handlu i Usług student jest motywowany do zdobywania dodatkowych uprawnień, takich jak przewodnik i pilot wycieczek, instruktor rekreacji ruchowej czy wychowawca kolonijny. Turystyka i Rekreacja, jak żaden inny kierunek, domaga się solidnej bazy praktyk i staży. Nasza Uczelnia przoduje w organizacji wyjazdów studyjnych - nawet w najdalsze zakątki świata. Języki obce program studiów zawiera zwiększoną liczbę lektoratów, uczymy języków od pierwszego do ostatniego semestru. W ten sposób absolwent naszych studiów staje się znakomicie przygotowanym fachowcem osobą, która wchodząc na rynek pracy, może pochwalić się świetną orientacją w branży turystycznej i biegłą znajomością dwóch języków obcych. W swoim zawodowym portfolio ma imponujący przebieg stażów, praktyk a nierzadko znakomitych doświadczeń w wakacyjnej pracy w największych ośrodkach turystycznych świata. KIERUNEK DLA CIEKAWYCH ŚWIATA! 20

23 STUDENCI O UCZELNI Trafiłem do Wyższej Szkoły Handlu i Usług z nadzieją, że pomoże mi ona rozwinąć moje zainteresowania i uzupełni wiedzę z zakresu turystyki. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to Uczelnia, jakiej szukałem. Spełniła moje oczekiwania w stu procentach. Ciekawą ofertą jest program wymiany studentów ERASMUS, który daje nam - studentom WSHiU, możliwość podjęcia studiów w wielu krajach Europy. Daniel student II roku Turystyki i Rekreacji Uczelnia, w której studiuję, jest bardzo przyjazna studentom. Nauczyciele akademiccy chętnie służą pomocą, jeśli któryś ze studentów ma problem, np. z opanowaniem wiedzy z danego przedmiotu. Panie w dziekanacie i kwesturze są także bardzo życzliwe. Mogę więc śmiało polecić Wyższą Szkołę Handlu i Usług przyszłym kandydatom na studia. Ewelina studentka III roku Turystyki i Rekreacji 21

24 NAUCZYCIELE DR JERZY KUCZYŃSKI Zapraszam do podjęcia studiów na Turystyce i Rekreacji w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Jestem pewien, że zdobyte tu wykształcenie będzie istotnym atutem na rynku pracy, a świetna atmosfera szkoły pomoże w zdobywaniu cennych doświadczeń! ROZWÓJ ZAWODOWY Prezes Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej Sp. z o. o. Pełnomocnik Rektora AE ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Wiceprzewodniczący Zespołu do Spraw Rodzajów i Kategorii Obiektów Hotelarskich Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Kategoryzacji Obiektów Hotelarskich i Gastronomicznych przy Wojewodzie Wielkopolskim Członek Zespołu ds. Kategoryzacji Obiektów Hotelarskich przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego OBSZARY BADAŃ turystyka hotelarstwo czas wolny klasyfikacja obiektów hotelarskich PROF. DR HAB. WIESŁAW SIWIŃSKI Serdecznie zachęcam do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Specjalność Turystyka i Rekreacja cechuje się bardzo dobrym programem studiów oraz doświadczoną i utytułowaną kadrą. ROZWÓJ ZAWODOWY Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w Poznaniu Dyrektor Studium Pedagogicznego AWF w Poznaniu Prorektor ds. Nauki w AWF w Poznaniu Dyrektor Instytutu Ekonomiki Turystyki AWF w Poznaniu Kierownik Katedry Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji AWF w Poznaniu 405 publikacji, 43 książki, 3 patenty Promotor 30 doktoratów OBSZARY BADAŃ zagadnienia społeczne nauk o kulturze fizycznej problemy wychowania do kultury fizycznej i przez kulturę fizyczną 22

25 ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ Specjalność przygotowująca do pracy w biurach podróży, zakładach hotelarskich a także organach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za sterowanie rozwojem turystyki. WYBRANE PRZEDMIOTY: Protokół dyplomatyczny Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji Warsztat obsługi klienta Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Zarządzanie jakością w turystyce i rekreacji Planowanie i rozwój ruchu turystyczno-rekreacyjnego Biznesplan i ocena projektów w turystyce i rekreacji Międzynarodowy rynek usług turystycznych Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych Zarządzanie turystyką w regionie Promocja i informacja turystyczna Turystyka biznesowa Z CV ABSOLWENTA Praktyki studenckie realizowałam w Grecji i Norwegii. Zapoznałam się tam z realiami zarządzania dużymi placówkami hotelowymi. Znam biegle język angielski, potrafię w praktyce wykorzystywać znajomość prawa międzynarodowego. TURYSTYKA I REKREACJA 23

26 ANIMACJA CZASU WOLNEGO TURYSTYKA I REKREACJA Specjalność o unikatowym charakterze, w ramach której studenci zyskują przygotowanie do pracy w ośrodkach i centrach fitness jako animatorzy czasu wolnego w krajowych i zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych oraz jako instruktorzy różnych form rekreacji. WYBRANE PRZEDMIOTY: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Zarządzanie jakością w turystyce i rekreacji Zarządzanie kryzysowe Gerontologia Odnowa biologiczna Organizacja imprez rekreacyjnych Pilotaż i przewodnictwo Rekreacja osób niepełnosprawnych Rekreacja ruchowa Programowanie rekreacji Agroturystyka Turystyka biznesowa Żywienie w rekreacji Nordic walking / Jogging Z CV ABSOLWENTA Odkąd pamiętam, byłem świetnym organizatorem. Studia pomogły mi zrozumieć, że do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest wiedza. Pod opieką uznanych profesorów zdobyłem wykształcenie, które gwarantuje wysoki poziom realizowanych przeze mnie prac. 24

27 TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Zyskaj wiedzę w zakresie koncepcji, planowania, organizacji oferty turystycznej, budowania strategii rozwoju produktu turystycznego oraz obsługi zagranicznego ruchu turystycznego. Studia przygotowują do podjęcia pracy w podmiotach gospodarki turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym, jak również we własnej firmie turystycznej. WYBRANE PRZEDMIOTY: Badanie rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Gospodarka turystyczna Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy w turystyce i rekreacji Podstawy marketingu Protokół dyplomatyczny Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji Międzynarodowy rynek usług turystycznych Funkcjonowanie biura podróży Pilotaż wycieczek Prawo międzynarodowe Międzynarodowe organizacje turystyczne Transport w turystyce Promocja i informacja turystyczna Współczesne tendencje w turystyce i hotelarstwie Organizacja imprez rekreacyjnych Z CV ABSOLWENTA Biegle znam trzy języki angielski, niemiecki i francuski. Wykształcenie, które zdobyłem w Wyższej Szkole Handlu i Usług, obejmuje wszystkie zagadnienia związane z turystyką międzynarodową. Nie obawiam się podejmowania nowych wyzwań zawodowych, ponieważ Uczelnia ukształtowała we mnie pewność siebie oraz wiarę we własne umiejętności i wiedzę. TURYSTYKA I REKREACJA 25

28 HOTELARSTWO TURYSTYKA I REKREACJA Specjalność pozwala posiąść wiedzę w zakresie funkcjonowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi. Przygotowuje do pracy w różnego rodzaju obiektach hotelarskich, do pełnienia funkcji kierowniczych na średnich szczeblach zarządzania oraz podjęcia działalności we własnym obiekcie hotelarskim. WYBRANE PRZEDMIOTY: E-marketing Podstawy marketingu Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji Warsztat obsługi klienta Zarządzanie kryzysowe Prawo i ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie Gastronomia hotelowa Biznesplan i ocena projektów hotelarskich Funkcjonowanie obiektów hotelarskich Strategie rozwoju obiektów hotelarskich Animacja czasu wolnego Współczesne tendencje w turystyce i hotelarstwie Turystyka w Unii Europejskiej Systemy rezerwacyjne w hotelarstwie Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie Z CV ABSOLWENTA Uczelnia, którą ukończyłam, miała profil praktyczny. Trzy lata studiów wykorzystałam na to, by poznać realia świadczenia usług hotelarskich, odbyłam liczne praktyki i staże. Branża hotelarska nie ma dla mnie tajemnic! 26

29 DIETETYKA W TURYSTYCE I REKREACJI Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, technologii produkcji i bezpieczeństwie żywności oraz promocji prozdrowotnych zachowań żywieniowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach zajmujących się poradnictwem żywieniowym i dietetycznym, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness i sanatoriach, w placówkach zbiorowego żywienia i firmach cateringowych oraz w instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności. WYBRANE PRZEDMIOTY: Dietetyka pediatryczna Żywienie kliniczne Anatomia człowieka Technologia żywności z elementami towaroznawstwa Chemia żywności z elementami biochemii Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności Analiza i ocena jakości żywności Diagnostyka laboratoryjna Modyfikacje żywieniowe Żywność funkcjonalna Zwyczaje żywieniowe na świecie Współczesne tendencje w turystyce i hotelarstwie Organizacja imprez rekreacyjnych Z CV ABSOLWENTA Dzięki studiom w WSHiU zyskałam wykształcenie w niezwykle wąskiej specjalności. Zawodowo zajmuję się promowaniem zdrowia poprzez konsultacje w zakresie żywienia w placówkach hotelowych, agroturystycznych, sanatoriach i ośrodkach wczasowych. Moja wiedza i doświadczenie są niezbędne do optymalnego zbilansowania posiłków. TURYSTYKA I REKREACJA 27

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo