Strategia marketingowa: Drogi do optymalnego wykorzystania potencjału marketingowego dyscypliny i PZHT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia marketingowa: Drogi do optymalnego wykorzystania potencjału marketingowego dyscypliny i PZHT"

Transkrypt

1 Strategia marketingowa: Drogi do optymalnego wykorzystania potencjału marketingowego dyscypliny i PZHT

2 CELE realizacja celów w w zakresie popularyzacji dyscypliny maksymalizacja przychodów

3 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce

4 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce Najważniejsze elementy składaj adające się na potencjał marketingowy dyscypliny: 1. Sukces sportowy, gwiazdy 2. Imprezy 3. Zasięg liczba uprawiających dyscyplinę 4. Obecność w mediach 5. Infrastruktura i kadra szkoleniowa

5 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce SUKCES SPORTOWY, GWIAZDY: Polski hokej na trawie nie zanotował w ostatnim czasie znaczących cych sukcesów: Brak kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Zajęcie 8 miejsca w Miestrzostwach Europy Męzczyzn M w Amsterdamie Niska pozycja sportowa w imprezach hokeja żeńskiego Brak awansu do europejskiej elity podczas rozgrywanych w Poznaniu w styczniu 2010 Mistrzostw Europy Trophy w halowej odmianie hokeja. Brak gwiazd, wykreowanych frontmanów.

6 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce IMPREZY: Imprezy międzynarodowe Najważniejsz niejszą imprezą hokejową były y wspomniane już poznańskie Mistrzostwa Europy Trophy w halowej odmianie hokeja, które zgromadziły komplet widzów w w hali AWF. Młodzieżowe owe Mistrzostwa Europy w Siemianowicach Śląskich Ogromny potencjał marketingowy niosą ze sobą także e przygotowywane na luty 2011 Halowe Mistrzostwa Świata, na które przyjadą do stolicy Wielkopolski największe hokejowe potęgi.

7 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce 2. rozgrywki ligowe - w przypadku ligi męskiej m tak trawiastej jak i halowej należy y je postrzegać jako ważny element strategii marketingowej Związku. Najważniejsze walory z punktu widzenia potencjalnego sponsora: długi czas trwania cykliczność / powtarzalność wyłanianie Mistrza Polski transmisje telewizyjne

8 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce Najważniejszymi mankamentami są: s niewystarczająca ca promocja kiepska infrastruktura (szczególnie w halowej odmianie hokeja) najczęś ęściej małe e ośrodki. o

9 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce 3. udział klubów w w europejskich pucharach - niesie ze sobą duży y i niewykorzystany potencjał promocyjny i marketingowy. We współpracy pracy z najlepszymi klubami rozpatrywane muszą być możliwo liwości wynikające z udziału u tych drużyn w takich imprezach.

10 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce 4. zawody dla dzieci i młodziem odzieży - pod względem potencjału u marketingowo - promocyjnego jest to najbardziej interesująca grupa rozgrywek - zwiększanie zasięgu dyscypliny, zwiększanie liczby kibiców, możliwo liwość pokrywania wydatków w związanych zanych z rozgrywkami ze środków w agend rządowych i samorządowych.

11 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce ZASIĘG liczba uprawiających dyscyplinę Hokej na trawie jest w Polsce dyscypliną regionalną,, uprawianą min. w Wielkopolsce, Śląsku, Toruniu, Pałukach, Wrocławiu, Opolu, Łodzi. Szacuje się, że e obecnie hokej uprawia w Polsce czynnie osób. Skoncentrowanie uprawiających hokej na niewielkim obszarze może e stać się siłą i atutem dyscypliny.

12 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce OBECNOŚĆ W MEDIACH - załą łącznik nr 1 Hokej na trawie jest traktowany przez większo kszość mediów w jako dyscyplina bardzo regionalna. Nawet międzynarodowe sukcesy reprezentacji nie wzbudzały wielkiego zainteresowania dziennikarzy. Przełomem może e okazać się współpraca praca z mediami przy okazji Halowych Mistrzostw Europy Trophy. Na imprezie akredytowanych było o ponad 40 polskich dziennikarzy sportowych. Impreza jak na hokej była szeroko relacjonowana i promowana.

13 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce Szczególnie podkreśli lić należy y kooperację z PZHT z Wielkopolską Telewizją Kablową,, która mistrzostwa transmitowała. a. WTK relacjonowało o także e obszernie halową ligę hokejową.

14 I. Potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce INFRASTRUKTURA I KADRA SZKOLENIOWA W Polsce brakuje infrastruktury hokejowej. Brakuje obiektów w sportowych w tym przede wszystkim boisk trawiastych z prawdziwego zdarzenia i hal przystosowanych do uprawiania tej dyscypliny. Większo kszość zawodów w halowych odbywa się na relatywnie małych halach niekoniecznie dostosowanych do potrzeb zarówno kibiców, jak i zawodników. w.

15 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce

16 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce WEWNĘTRZNE: Mocne strony: - udział poszczególnych drużyn reprezentacyjnych w najważniejszych niejszych turniejach o randze mistrzowskiej, w tym w Igrzyskach Olimpijskich, - udział poszczególnych drużyn reprezentacyjnych w najważniejszych niejszych turniejach o randze mistrzowskiej, - udział drużyn klubowych w europejskich rozgrywkach mistrzowskich, - sukcesy polski drużyn w rozgrywkach międzynarodowych, które można przekuć na siłę napędow dową dla promocji,

17 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce - silny regionalizm dyscypliny, - udział zawodników w w wielu kategoriach wiekowych, - szansa na szybką i dość łatwą karierę zawodniczą, - dyscyplina o rodzinnym charakterze w Polsce - dyscyplina olimpijska, - widowiskowa i mało o urazowa dyscyplina, - zaistnienie Ligi Hokeja w telewizji, - uruchomienie newslettera,

18 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce WEWNĘTRZNE: Słabe strony: - chroniczne niedofinansowanie dyscypliny, - słaba współpraca praca z mediami, - dyscyplina mało o popularna, - brak odpowiedniej bazy szkoleniowej oraz profesjonalnej kadry trenerskiej, - słaba działalno alność marketingowa i promocyjna, - mała a liczba i kondycja klubów w hokejowych, - hermetyczność hokeja - niedostateczna promocja sukcesów - stosunkowo skomplikowane zasady i reguły y gry,

19 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce ZEWNĘTRZNE: Szanse: - przyznanie Poznaniowi organizacji HMŚ - udział reprezentacji Polski w najważniejszych niejszych turniejach o randze mistrzowskiej, - duże e zaangażowanie PZHT i klubów w w udziale i organizacji zawodów w międzynarodowych, - duży y potencjał hokeja jako dyscypliny elitarnej, możliwo liwość pozyskania strategicznych sponsorów w związku zku z organizacją mistrzostw, - wzrost nakład adów w finansowych na sport w Polsce,

20 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce - potencjał medialny dyscypliny, - budowa nowych boisk hokejowych, - organizacja imprez z udziałem dzieci, młodziem odzieży y i weteranów. w.

21 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce ZEWNĘTRZNE: Zagrożenia: - brak wykształconych i zamożnych entuzjastów w dyscypliny, - niewielki zainteresowanie dzieci i młodziem odzieży y uprawianiem hokeja, - znacznie większa popularność innych dyscyplin, - trudna pod względem technicznym dyscyplina sportu, - mała a ilość stron i portali internetowych o tematyce hokeja na trawie - trudności z pozyskiwaniem sponsorów.

22 II. Analiza SWOT - potencjał marketingowy hokeja na trawie w Polsce - relatywnie wysokie koszty uprawiania dyscypliny, - słaba medialność najlepszych zawodników w i brak rozpoznawalnych gwiazd, - brak hokeja w największych miastach Polski (poza Poznaniem i Wrocławiem) - brak zainteresowania ze strony największych redakcji konferencjami prasowymi ("problem Warszawy")

23 III. Realizacja

24 III. Realizacja Cel strategiczny długoterminowy: d budowanie i maksymalne wykorzystanie potencjału u marketingowego hokeja na trawie w Polsce

25 III. Realizacja Narzędzie realizacji: zbudowanie własnej w struktury marketingowej zajmującej się w pełni obsług ugą wszelkich praw materialnych i niematerialnych PZHT podmiot prawa handlowego z udziałem PZHT do 100%

26 III. Realizacja Etapy: 1. analiza obecnego wykorzystania potencjału marketingowego 2. adaptacja potencjału u do aktualnych warunków rynkowych 3. stworzenie pełnej oferty marketingowej 4. dystrybucja produktów w marketingowych dyscypliny 5. obsługa programu marketingowego PZHT

27 III. Realizacja Cele etapowe średnioterminowe Grupa celów w I i plan realizacji optymalne przygotowanie i realizacja Mistrzostw Świata 2011 w Poznaniu poprawa organizacji i oprawy rozgrywek ligowych wykorzystanie udziału u polskich drużyn w imprezach międzynarodowych do wzrostu postrzegania dyscypliny i jej popularności.

28 III. Realizacja Zadania: Stworzenie w ramach PZHT Komitetu Organizacyjnego Mistrzostwa Świata Najważniejsze założenia: grupa podstawowa: osoby z wyraźnie wskazanym liderem koordynacja działań podmiotów w zewnętrznych organizacja pracy jako projekt z określonym harmonogramem, celami i odpowiedzialności cią zajęcie podstawowe - nie w ramach ogólnych obowiązk zków biurowych raportowanie bezpośrednio do Prezydium PZHT

29 III. Realizacja Należałoby przy tym pamięta tać,, aby na bazie tej imprezy stworzyć grupę ludzi, która równier wnież w przyszłości zajmie się profesjonalnym przygotowaniem imprez hokejowych na różnym r poziomie na potrzeby PZHT.

30 III. Realizacja Grupa celów w II i plan realizacji : 1. Wzrost popularności i znajomości dyscypliny oraz stopnia jej postrzegania 2. Wykreowanie produktów w marketingowych PZHT 3. Zbudowanie grupy firm - partnerów w PZHT i dyscypliny

31 III. Realizacja ad1. Wzrost popularności i znajomości dyscypliny oraz stopnia jej postrzegania Kierunki : a. działania ania komunikacyjne i z zakresu PR b. działania ania eventowe

32 III. Realizacja Zalecenia: stworzenie komórki promocyjno - marketingowej w PZHT ; umowy patronackie z mediami rozszerzenie współpracy pracy z klubami w zakresie promocji dyscypliny oraz w zakresie organizacji imprez sportowych dla dzieci młodziem odzieży y oraz dorosłych: rozszerzenia współpracy pracy ze UKS - wspólna organizacja i promocja imprez dla dzieci i młodziem odzieży rozszerzenie współpracy pracy z samorządami w działaniach aniach lokalnych we współpracy pracy z lokalnymi ośrodkami o pod hasłem jednej akcji ogólnopolskiej

33 III. Realizacja ad 2.wykreowanie produktów w marketingowych: Etapy działania: ania: 1. szczegółowa analiza marketingowa dyscypliny stan jest : a. gwiazdy b. imprezy: media, sponsorzy c. merchandising pod kątem k następuj pujących parametrów: - stan prawny - zasięg g medialny - grupy celowe - potencjał rynkowy

34 III. Realizacja 2. na bazie tej analizy dokonanie stosownych modyfikacji niezbędnych dla poprawy atrakcyjności ci poszczególnych produktów w oraz zabezpieczenia prawnego PZHT na przykład: merchandising stworzenie systemu sprzedaży internetowej gadżet etów w i pamiątek związanych zanych z dyscypliną, wydawnictw specjalistycznych, sprzętu sportowego, oferty obozów w i wyjazdów w sportowych, etc.

35 III. Realizacja Ad 3. zbudowanie grupy firm - partnerów w PZHT i dyscypliny Etapy - na bazie wcześniej przygotowanych ofert marketingowych: przygotowanie listy podmiotów/os w/osób b biznesowych potencjalnie zainteresowanych ofertą: a. ze względów w na zawartość oferty b. ze względów w na powiązania biznesowo- towarzyskie dystrybucja ofert wśród w d wyselekcjonowanych podmiotów biznesowych; dobór r partnerów w w sprzedaży y ofert wybrane agencje reklamowe, agencje marketingu sportowego i firmy PR - wynagrodzenie w formie prowizji

36 III. Realizacja kontrola zainteresowania, ew. modyfikacje w zależno ności od potrzeb potencjalnych partnerów negocjacje i zawarcie umów realizacja zapisów w poszczególnych umów bieżą żąca współpraca praca z poszczególnymi partnerami przy realizacji umów działy y marketingu, PR lub inne podmioty wskazane przez poszczególnych partnerów przygotowanie dokumentacji z realizacji umów W dalszym etapie zbudowanie platformy współpracy pracy dla wszystkich sponsorów w i partnerów w PZHT- imprezy integracyjne, spotkania z gwiazdami, wyjazdy na wybrane zawody w kraju i zagranicą.

37 III. Realizacja PODSUMOWANIE: Zaproponowane działania ania oraz ich wstępny harmonogram ma na celu możliwie szybkie wykreowanie w ramach struktury PZHT konkretnej grupy ludzi zajmującej się sferą marketingową Związku i budujących jego rynkową wartość ść. Jest to naszym zdaniem optymalna droga do rozwoju Związku w tym zakresie, wymagająca z jednej strony relatywnie najmniej nakład adów, z drugiej zaś będzie ona umożliwia liwiała a przygotowywanie własnych w kadr do podjęcia w perspektywie 2 lat działań w podmiocie gospodarczym PZHT.

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA WSTĘP Projekt będzie wdrażany przez trzy sezony tj.2009/10, 2010/11, 2011/12. Mimo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU BIATHLONU W POLSCE NA LATA 2007-2014

STRATEGIA ROZWOJU BIATHLONU W POLSCE NA LATA 2007-2014 STRATEGIA ROZWOJU BIATHLONU W POLSCE NA LATA 2007-2014 Katowice, WRZESIEŃ 2007 1 Wprowadzenie Strategia rozwoju biathlonu w Polsce to scenariusz osiągania celów przyszłości, do których dąŝą wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w marketingu sportowym

Nowe trendy w marketingu sportowym ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Bolesław Iwan Nowe trendy w marketingu sportowym New trends in sport marketing Sponsoring jest jednym z najszybciej rozwijających

Bardziej szczegółowo

Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczym PZJ, który odbył się 30.11.2013

Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczym PZJ, który odbył się 30.11.2013 Warszawa, 22.12.2014 Szanowni Państwo, Drodzy Przyjacie, mija właśnie rok od mojej, skierowanej do Państwa prośby o współpracę, wsparcie oraz inspiracje w misji rozwoju polskiego jeździectwa, w dziele,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-001-02/2014 P/14/068 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team

Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team Matuszak Emilia, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery, Karaskova Vlastimila, Iermakov Sergii, Bartik Pavol, Ziółkowski Andrzej. Marketing w sporcie na przykładzie polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

Sponsoring imprez masowych oraz metody tworzenia i doboru poprawnego planu sponsorskiego

Sponsoring imprez masowych oraz metody tworzenia i doboru poprawnego planu sponsorskiego Sponsoring imprez masowych oraz metody tworzenia i doboru poprawnego planu sponsorskiego Autor: Jan Chłapowski źródło: www.epr.pl Osobom, które nie zajmowały się tematyką sponsoringu zazwyczaj wydaje się,

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jestem Kibicem przez duże K

Jestem Kibicem przez duże K Partnerzy programu: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Państwowa Agencja Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich

Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich Studia Gdańskie, t. V, 245 258 Alicja Mikołajczyk * Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich Sport to dziedzina, która na rynku zyskuje coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo