This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF."

Transkrypt

1 Gdańsk, STRATEGIA MARKETINGOWA integracja branży kreatywnej Metropolii Gdańskiej This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

2 Plan dokumentu 1. Analiza sektora branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej 2. Założenia strategii marketingowej i działań networkingowych 3. Koncepcja działań networkingowych 4. Proponowane narzędzia networkingowe 5. Prezentacja narzędzi networkingowych 6. Harmonogram wdrażania strategii marketingowej 7. Kosztorys realizacji strategii marketingowej

3 ANALIZA SEKTORA BRANŻ KREATYWNYCH METROPOLII GDAŃSKIEJ

4 Potencjał branży kreatywnej 1. Przemysły kreatywne zdobywają coraz większe znaczenie w kształtowaniu dobrobytu gospodarczego. 2. Znaczenie przemysłów kreatywnych jest nierozerwalnie związane z rozwojem gospodarczym krajów rozwiniętych. 3. Kreatywność oparta na kulturze jest silnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się norm i konwencji. 4. Miasta powinny dbać o utrzymanie swojego potencjału kreatywnego, aby zwiększać konkurencyjność regionów. 5. Rozwój technologiczny sprzyja rozwojowi branży kreatywnej.

5 Branża kreatywna w Metropolii Gdańskiej 1. Metropolia Gdańska wraz z regionem należy do pierwszej trójki najbardziej atrakcyjnych obszarów dla zagranicznych inwestorów w Polsce. 2. Metropolia Gdańska daje mieszkańcom najwyższą w Polsce jakość życia. 3. W ciągu ostatnich 5 lat sektor przemysłów kreatywnych odnotował ponad 17-procentowy wzrost pod względem liczby firm. 4. Największa dynamika wzrostu cechuje branże: oprogramowanie, reklama i produkcja biżuterii. 5. Najliczniej reprezentowaną branżą w sektorze są: sprzedaż detaliczna dóbr kulturalnych, usługi projektowe, architektura i oprogramowanie. 6. Niedoreprezentowanymi branżami w sektorze są: dziennikarstwo i działalność wydawnicza, muzea, przemysł filmowy oraz kultura.

6 SWOT dla networkingu branży kreatywnej Metropolii Gdańskiej Silne strony Networking branży kreatywnej Słabe strony Duży potencjał kreatywny Problemy organizacyjne Dostępność nowych technologii Brak czynnika motywującego do spotkań SILNE, SŁABE STRONY

7 SWOT dla networkingu branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej Szanse Wypracowanie trwałych relacji pomiędzy przedstawicielami branż sektora kreatywnego w Regionie Realizacja wspólnych, dużych projektów kreatywnych Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami Networking branży kreatywnej Zagrożenia Brak funduszy na długotrwałe działania Brak chęci networkingu wśród przedstawicieli branży Brak wytrwałości pomysłodawców w budowaniu spotkań networkingowych SZANSE, ZAGROŻENIA

8 Sytuacja wyjściowa komunikacji marketingowej 1. Proces realizacji działań komunikacyjnych dla branż kreatywnych w Metropolii Gdańskiej jest rozpoczynany od początku. 2. Możliwość zainteresowania potencjalnych członków klastra tematem spotkań networkingowych nadarzy się tylko jeden raz. Dlatego proces komunikacji powinien być dokładnie opracowany i przygotowany. 3. Konsekwencja, planowość oraz pomysłowość będą stanowiły o sukcesie projektu i liczbie osób/firm, które przystąpią do klastra branż kreatywnych. 4. Na potrzeby komunikacji marketingowej sektora branż kreatywnych należy stworzyć unikalny, wyróżniający się i skuteczny sposób na dotarcie do grup celowych.

9 ZAŁOŻENIA STRATEGII MARKETINGOWEJ I DZIAŁAŃ NETWORKINGOWYCH

10 Adresaci strategii marketingowej (grupy docelowe) 1. Freelancerzy 2. Firmy z sektora MŚP 3. Studenci kierunków artystyczno-kreatywnych 4. Osoby zamierzające założyć własną działalność w sektorze branż kreatywnych 5. Osoby pracujące w sektorze branż kreatywnych 6. Społeczność Metropolii Gdańskiej

11 Cele strategii marketingowej 1. Zaprojektowanie działań networkingowych inicjujących współpracę pomiędzy osobami z sektora kreatywnego na terenie Metropolii Gdańskiej i dodatkowo promujących branże kreatywne Metropolii Gdańskiej. 2. Konsekwentna integracja społeczności sektora branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej. 3. Rozwój współpracy pomiędzy członkami grupy docelowej klastra branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej. 4. Zainicjowanie działalności klastra branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej. 5. Zwiększenie widoczności firm przemysłu kreatywnego Metropolii Gdańskiej.

12 Cele komunikacji marketingowej Dotarcie do grup docelowych klastra branż kreatywnych w Metropolii Gdańskiej Komunikacja określonego wizerunku klastra branż kreatywnych i jego działań Wzrost świadomości przedsiębiorców z Metropolii Gdańskiej na temat idei klastra Zaangażowanie przedstawicieli branż kreatywnych w budowanie klastra Zwiększenie sprzedaży wyrobów kreatywnych wśród grup docelowych klastra

13 Cele działań networkingowych 1. Zorganizowanie min. 12 spotkań networkingowych Mornings, 2 spotkań Pitch oraz 6 warsztatów Workshops w ciągu 12 miesięcy. 2. Zebranie grupy min. 150 osób z terenu Metropolii Gdańskiej aktywnie uczestniczących w spotkaniach networkingowych. 3. Wzrost o min. 20 proc. świadomości istnienia i potencjału branży kreatywnej wśród pracowników instytucji publicznych i przedsiębiorców z regionu oceniony na podstawie ankiety przeprowadzonej przez GFP on-line. 4. Zwiększenie widoczności oraz rozpoznawalności działań związanych z projektem Cities poprzez uzyskanie min. 40 publikacji w mediach na temat sektora branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej.

14 KONCEPCJA DZIAŁAŃ NETWORKINGOWYCH

15 Główne założenia 1. Działania networkingowe będą prowadzone w sposób regularny, planowy. 2. Sugerujemy przygotowanie hasła przewodniego dla spotkań networkingowych, np.: Networking, Good Business. 3. Proponujemy różnorodne typy aktywności networkingowych.

16 PROPONOWANE NARZĘDZIA NETWORKINGOWE

17 Proponowane narzędzia networkingowe Mornings Pitch Workshops Trips E-platform Commerce & EXPO Coworking Social Media

18 PREZENTACJA NARZĘDZI NETWORKINGOWYCH

19 Spotkania Mornings Mornings Zdjęcie pochodzi z bloga Michaela Surtees SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

20 Spotkania Mornings Mornings 1. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w godzinach , w drugą środę każdego miesiąca. 2. Każde spotkanie będzie odbywało się wg stałej formuły. Składać się będzie z 3 części: wystąpienia gościa/gości, rozmów uczestników przy stolikach tematycznych, rozmów w kuluarach. 4. Na każdym spotkaniu wykład wygłosi gość/goście przedstawiciel/e branży kreatywnej z Polski lub zagranicy posiadający osiągnięcia biznesowe. 5. Stoliki tematyczne będą zachęcały do rozmów przedstawicieli branż kreatywnych w interesujących ich tematach oraz ułatwią nawiązywanie kontaktów z innymi przedsiębiorcami. 6. O powodzeniu spotkań będzie decydowała skuteczność dotarcia do grupy docelowej. ZAŁOŻENIA CREATIVE MORNINGS NR 1

21 Spotkania Mornings Mornings 7. Każdy z uczestników otrzyma plakietkę, na której napisze imię i nazwisko. 8. Zgłoszenia na spotkania będą przyjmowane przez E-platformę. 9. Uczestnictwo w spotkaniach będzie odpłatne. 10. Każde spotkanie zostanie udokumentowane nagraniem wideo, relacją dziennikarską oraz fotograficzną. Na spotkania będą zapraszane media. 11. Miejscem spotkań będzie Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. ZAŁOŻENIA CREATIVE MORNINGS NR 2

22 Spotkania Mornings Mornings 1. Stoliki tematyczne będą sprzyjały rozmowom osób zainteresowanych danym tematem. 2. Na przykład do stolika #REKLAMA podejdą osoby, które potrzebują doradztwa, pomocy przy projekcie w zakresie reklamy i marketingu oraz przedstawiciele tej branży, którzy mogą zaproponować swoje usługi. 3. Osoby znajdujące się przy każdym stoliku tematycznym przedstawią siebie i swoją działalność oraz omówią swoje potrzeby. 4. Podczas rozmów nastąpi wymiana wizytówek oraz zaplanowanie indywidualnych rozmów kuluarowych. 5. Rozmowy przy stolikach będą trwały łącznie pół godziny, jednak będą podzielone na dziesięciominutowe tury. Zatem na jednym Mornings uczestnik będzie miał możliwość porozmawiania przy trzech stolikach tematycznych. ZAŁOŻENIA - STOLIKI TEMATYCZNE

23 Spotkania Mornings Mornings 6. Przykłady stolików tematycznych: # FOTOGRAFIA # VIDEO # GRAFIKA # PROGRAMOWANIE # MARKETING # MUZYKA # SZTUKA # HANDMADE # ARCHITEKTURA ZAŁOŻENIA - STOLIKI TEMATYCZNE

24 Spotkania Mornings Mornings Prelegentami będą osoby dobrze znane w konkretnych branżach jako postacie, które osiągają sukcesy. Wpłynie to na zwiększenie frekwencji oraz zainteresowania uczestników Mornings. 1 Edwin Bendyk publicysta 6 So Sweet Project przedsiębiorca 2 Adam Orzechowski teatrolog 7 Zbigniew Treppa fotograf 3 Natalia Paszkowska projektant 8 Paweł Tkaczyk social media 4 SwissMiss designer 9 Wojciech Adryańczyk grafik web 5 Beata Bochińska prezes IWP 10 Maciej Jakub Zawadzki architekt PROPOZYCJE PRELEGENTÓW NR 1

25 Spotkania Mornings Mornings 11 Iwona Zając malarka 16 Jacek Utko dziennikarz 12 Marek Hendrykowski filmoznawca 17 Leszek Możdzer kompozytor 13 Michał Kaczorowski redaktor naczelny 18 Szymon Grabowski przedsiębiorca, oprogramowanie 14 Helena Raczyńska przedsiębiorca 19 Maciej Budzich bloger, wydawca 15 Agnieszka Dacherska projektant odzieży 20 Abelard Giza twórca kabaretu PROPOZYCJE PRELEGENTÓW NR 2

26 Spotkania Mornings Mornings 1 Mirosław Pęczak publicysta 6 Tabanda przedsiębiorca 2 Mirosław Baka aktor 7 Adam Sztaba dyrygent 3 Anna Wróbel projektant 8 Jakub Dąbkowski marketingowiec 4 Zuzanna Skalska designer 9 Olgierd Mrozik grafik web 5 Tomasz Augustyniak projektant mebli 10 Tomasz Pater architekt ALTERNATYWNA PROPOZYCJA PRELEGENTÓW NR 1

27 Spotkania Mornings Mornings 11 Wilhelm Sasnal malarz 16 Alina Kietrys dziennikarz, wykładowca 12 Agnieszka Katarzyna Odorowicz znawca filmu 17 Jan A.P. Kaczmarek kompozytor 13 Małgorzata Rakowiec dziennikarka, 18 Larry Ugwu poeta design 14 Bożena Batycka przedsiębiorca 19 Natalia Hatalska blogerka, marketing 15 Tomek Rygalik ekspert wzornictwo przemysłowe 20 Małgorzata Brajner aktorka ALTERNATYWNA PROPOZYCJA PRELEGENTÓW NR 2

28 Spotkania Mornings Mornings Rejestracja uczestników Przywitanie uczestników Wystąpienie gościa/gości specjalnych Pytania uczestników do gościa/gości specjalnych Rozmowy przy stolikach tematycznych Rozmowy w kuluarach AGENDA POJEDYŃCZEGO SPOTKANIA

29 Spotkania Mornings Mornings 1. Podczas spotkań uczestnicy otrzymają etykiety pozwalające na nieformalne przedstawienie siebie. 2. Na etykiecie znajdzie się także miejsce na login na Twitterze. 3. Etykiety będą drukowane na zwykłym papierze. 4. Etykiety będą drukowane na zwykłej drukarce. 5. Wymiary etykiety: 90 x 40 mm. 6. Etykietę przypina/przykleja się do ubrania. 7. Na etykiecie znajdzie się miejsce na dokończenie zdania, za każdym razem innego. 8. Przykłady tekstów umieszczanych na etykietach zaprezentowane są na kolejnych dwóch slajdach. ETYKIETY INFORMACYJNE WIZYTÓWKI NR 1

30 Spotkania Mornings Mornings Treść 1 Treść 2 Treść 3 Treść 4 Treść 5 Treść 6 Treść 7 Treść 8 Treść 9 Treść 10 Warto ze mną dziś rozmawiać, bo... Mam dziś wielką ochotę na.. Jeżeli nie musiałbym się martwić o fundusze, najchętniej zająłbym się od dziś. Taka dziś pogoda, że chętnie byłbym. Dziś.. (dzień tygodnia), więc chętnie porozmawiam z.. (branża) Jestem..... Potrzebuję Najlepszy szef, którego kiedykolwiek miałem.. Dostaniesz ode mnie. Chciałbym stworzyć... ETYKIETY INFORMACYJNE TEMATY NR 1

31 Spotkania Mornings Mornings Treść 11 Treść 12 Treść 13 Treść 14 Treść 15 Treść 16 Treść 17 Treść 18 Treść 19 Treść 20 Mój konik to.. Bez jakiej marki nie możesz żyć.. I.. Mój największy talent. Słucham tylko. Zajmuję się. Zapytaj mnie Moje słowo na dziś. Rzecz, którą usunąłbym ze świata. Chciałbym zjeść dziś kolację z.. ETYKIETY INFORMACYJNE TEMATY NR 2

32 Spotkania Mornings Mornings 1. Zapowiedzi oraz informacje dotyczące nowej inicjatywy będą wysłane do mediów lokalnych oraz branżowych. 2. W mediach społecznościowych: Facebook.com, Flickr.com, Twitter.com oraz w serwisie Evenea.pl i grupach tematycznych na GoldenLine.pl pojawią się informacje oraz zapowiedzi wydarzenia. 3. Do baz kontaktów GFP oraz partnerów inicjatywy Mornings zostanie wysłany ing o spotkaniu. 4. Zostaną zorganizowane dwa konkursy w mediach. W każdym z nich do wygrania będzie 5 biletów na Mornings. 5. Do 10 największych firm z sektora branż kreatywnych zostaną zawiezione ciasteczka chińskie z wróżbą Już niedługo poznasz nowych, kreatywnych ludzi. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę 6. Ciasteczka zostaną też dostarczone do biurowców, w których siedziby mają m.in. firmy z sektora branż kreatywnych. NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PRZED INAUGURACJĄ

33 Spotkania Mornings Mornings 1. Każde spotkanie będzie utrwalane w formie wideo oraz zdjęć. 2. Zapowiedzi i relacje ze spotkań będą umieszczane na profilach społecznościowych Cities Gdańsk na serwisach: Facebook.com. Vimeo.com. Flickr.com, Twitter.com oraz w grupie na GoldenLine.pl. 3. Przed każdym spotkaniem i po nim zapowiedzi oraz relacje z wydarzenia będą przekazywane do mediów lokalnych, branżowych oraz ogólnopolskich. 4. Po każdym spotkaniu nagrywany będzie wywiad do telewizji z gościem/gośćmi. W formie drukowanej będzie udostępniany na stronie GFP lub/i E -platformie. 5. Wykorzystany zostanie także mailing do firm z bazy GFP. 6. Nawiązanie partnerstwa ze środowiskami kreatywnymi Metropolii Gdańskiej umożliwi informowanie potencjalnych nowych członków spotkań o inicjatywie. NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE CREATIVE MORNINGS

34 Spotkania Mornings Mornings 1. Gdyńska Szkoła Filmowa 2. Sopockie Szkoły Fotografii WFH 3. Gdynia Design Days 4. Ladies Jazz Festival 5. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 6. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 7. Gdański Archipelag Kultury 8. Trojmiasto.pl, Pomorska.TV, Gazeta Wyborcza Trójmiasto 9. Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów?PoCoTo? 10. Festiwal Szekspirowski 11. Międzynarodowe Targi Gdańskie Sp. z o.o. 12. Klub środowisk twórczych SPATiF PARTNERZY SPOTKAŃ

35 Spotkania Mornings Mornings 1. Podstawowym celem nawiązywanych partnerstw jest możliwość informowania firm oraz osób związanych z tymi instytucjami/organizacjami o inicjatywie Mornings oraz projekcie Cities. 2. Powstanie foto relacja ze spotkania (Sopockie Szkoły Fotografii WFH). 3. Powstanie video relacja ze spotkania (Gdyńska Szkoła Filmowa). 4. Ogłoszony będzie konkurs na najciekawszy projekt dla studentów Akademii Sztuk Pięknych (opracowanie graficzne plakietki informacyjnej dla uczestników Mornings). 5. Uruchomione zostaną działania public relations, czyli publikacje informacji prasowych, zapowiedzi oraz relacje ze spotkań Mornings (Trojmiasto.pl, Pomorska TV, Gazeta Wyborcza Trójmiasto). ROLA PARTNERÓW SPOTKAŃ

36 Spotkania Mornings Mornings Wyceniany element/opcje kosztowe Współpraca z Partnerem Bez współpracy z Partnerem Wynajem sali 0 pln 0 pln Zaproszenie gościa 0 pln 1000 pln Kawa, catering dla uczestników 0 pln 700 pln Druk etykiet 200 pln 200 pln Koszt obsługi Media Relations 580 pln 1150 pln Koszt obsługi Social Media 100 pln 200 pln Koszt wideo 0 pln 500 pln Koszt foto 0 pln 200 pln Opłata uczestników (30 pln osoba) pln pln Średni szacowany koszt całkowity pln 1850 pln ŚREDNI KOSZT NETTO ORGANIZACJI JEDNEGO SPOTKANIA NA 70 OSÓB

37 Spotkania Mornings Mornings Wyceniany element/opcje kosztowe Koszt chińskich ciasteczek (za sztuk) Koszt obsługi Media Relations Koszt obsługi Social Media Współpraca z Partnerem Bez współpracy z Partnerem 0 pln 1000 pln wliczony w organizację pierwszego spotkania Mornings Średni szacowany koszt całkowity 0 pln 1000 pln Wycena stworzona na podstawie oferty ŚREDNI KOSZT NETTO DZIAŁAŃ PRZED INAUGURACJĄ

38 Spotkania Mornings Mornings 1. Ciekawe tematy spotkań i osoby gości będą przyciągały uczestników spotkań. Osoba prelegenta będzie wartością dodaną spotkań oraz inspiracją dla uczestników do działań biznesowych. Zapewni aktywność grupy docelowej. 2. Wystąpienia wskażą biznesowy wymiar działalności kreatywnej i możliwości dostępne dla osób przedsiębiorczych w sektorze branż kreatywnych. 3. Spotkania przy stolikach tematycznych pomogą nawiązywać kontakty biznesowe i łączyć uczestników w grupy zainteresowań projektowych. 4. Duża liczba uczestników zapewni wielowymiarową wymianę pomysłów oraz nawiązywanie relacji biznesowych i wspólną realizację dużych projektów. 5. Oryginalne etykiety będą sprzyjały integracji i nieformalnej wymianie kontaktów. 6. Na spotkania będą zapraszani: naukowcy, przedstawiciele instytucji publicznych i mediów. UZASADNIENIE WYBORU NARZĘDZIA

39 Spotkania Pitch Pitch Zdjęcie giełdy amerykańskiej NYCBW.COM SPOTKANIA Z INWESTORAMI

40 Spotkania Pitch Pitch 1. Spotkania będą odbywały się raz na 6 miesięcy w środę w godzinach Spotkania będą miały formę prezentacji biznesowych przed inwestorami/ekspertami, z udziałem ok. 40-osobowej publiczności (zapisy na spotkanie będą się odbywały poprzez E-platformę). Wśród publiczności mogą znaleźć się zapraszani przez organizatora przedstawiciele świata nauki, mediów i instytucji państwowych. 3. Firmy/osoby chcące wystąpić przed inwestorami/ekspertami zgłaszają się przez okres dwóch tygodni, na 4 tygodnie przed imprezą. Warunkiem będzie przesłanie/umieszczenie video prezentacji na E-platformie. Do prezentacji wybrane zostaną 4 firmy. 4. O powodzeniu spotkań będzie decydowała atrakcyjność prezentacji firm prezentujących pomysły przed inwestorami i komentarze inwestorów/ekspertów. ZAŁOŻENIA CREATIVE PITCH NR 1

41 Spotkania Pitch Pitch 5. Każda firma na spotkaniu ma 10 minut na prezentację swojego pomysłu przed inwestorami/ekspertami. Każdy inwestor/ekspert może zadać 2-3 pytania i wydać swoją ocenę. Uczestnik odpowiada przez minutę na każde pytanie. Również osoby z publiczności mogą zadać 5 pytań prezentującym. Moderator kończy prezentację. Na koniec inwestorzy/eksperci naradzają się i wydają ocenę oraz rekomendacje biznesowe dla każdej z prezentujących się firm. 6. Każdy z uczestników otrzyma plakietkę, na której wpisze imię i nazwisko oraz login na Twitter.com. 7. Zgłoszenia słuchaczy na spotkania będą przyjmowane przez E-platformę. 8. Uczestnictwo w spotkaniach będzie odpłatne dla osób z widowni. 9. Każde spotkanie zostanie udokumentowane nagraniem wideo, relacją dziennikarską oraz fotograficzną. Na spotkania będą zapraszane media. 10. Miejscem spotkań będzie Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. ZAŁOŻENIA CREATIVE PITCH NR 2

42 Spotkania Pitch Pitch 1 Business Angel Seedfund Fundusz zalążkowy 2 Xevin Investments Fundusz Venture 3 IQ Partners Fundusz Venture 4 Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inwestornia 5 Sieć Aniołów Biznesu Amber Anioły Biznesu 6 Lewiatan Bussines Angels Anioły Biznesu 7 Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS Anioły Biznesu 8 Regionalna Sieć Inwestorów i Inwestycji Kapitałowych RESIK 9 SpeedUp Venture Capital Group lub HardGAMMA Ventures Anioły Biznesu Fundusz inwestycyjny 10 Secus Wsparcie Biznesu Niezależny dom maklerski PROPOZYCJE GREMIUM INWESTORÓW/ EKSPERTÓW

43 Spotkania Pitch Pitch 1 UBIK Bussines Consulting Firma doradcza 2 Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (projekt PSAB-I) Fundacja 3 BRE Corporate Finance Bank 4 Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Wsparcie przedsiębiorczości STARTER 5 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Wsparcie przedsiębiorczości 6 Uniwersytet Gdański Uczelnia wyższa 7 Politechnika Gdańska Uczelnia wyższa 8 Personal PR Agencja PR 9 Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Wsparcie przedsiębiorczości 10 ThinkMedia Firma consultingowa PROPOZYCJE GREMIUM INWESTORÓW/ EKSPERTÓW

44 Spotkania Pitch Pitch Rejestracja uczestników Przywitanie uczestników Wystąpienie firm oraz pytania inwestorów (po 25 min.) Narady i konsultacje inwestorów/ekspertów Ogłoszenie wyników i zaproszenie firm do negocjacji indywidualnych Pożegnanie z uczestnikami i słuchaczami Rozmowy w kuluarach AGENDA POJEDYŃCZEGO SPOTKANIA

45 Spotkania Pitch Pitch 1. Zapowiedzi i relacje ze spotkań będą umieszczane na profilach społecznościowych Cities Gdańsk na serwisach: Facebook.com. Vimeo.com, Flickr.com, Twitter.com oraz w grupie na GoldenLine.pl. 2. Przed każdym spotkaniem i po nim informacje o wydarzeniu będą przekazywane do mediów lokalnych, branżowych oraz ogólnopolskich. 3. Po każdym spotkaniu nagrywany będzie wywiad do telewizji z inwestorami, ekspertami oraz z firmą, która otrzyma najwyższą ocenę. W formie drukowanej będzie udostępniany na stronie GFP, Klastra lub E-platformie. 4. Odbędzie się również mailing do firm z bazy GFP i Partnerów. 5. Nawiązanie partnerstwa z przedstawicielami branż kreatywnych Metropolii Gdańskiej umożliwi regularne informowanie obecnych i potencjalnych uczestników spotkań/członków klastra o wydarzeniach Pitch. NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE CREATIVE PITCH

46 Spotkania Pitch Pitch 1. Inkubatory Przedsiębiorczości 2. Expander Doradcy Finansowi 3. Nordea Bank Polski 4. Giełda Papierów Wartościowych rynek NewConnect 5. Dziennik Gazeta Prawna, Prestiż, Trojmiasto.pl. Pomorska.TV, Radio Gdańsk 6. Bankier.pl 7. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny 8. Gdańska Loża Business Center Club 9. Pomorski Klub Biznesu 10. Inicjatywa: Wybieram Pomorskie 11. Agencja Rozwoju Pomorza 12. Sieć Aniołów Biznesu Amber ze Szczecina PARTNERZY SPOTKAŃ

47 Spotkania Pitch Pitch 1. Celem uzyskiwania partnerstw będzie możliwość informowania o inicjatywie Pitch potencjalnych uczestników spotkań oraz osób związanych z konkretnym partnerem. 2. Partnerzy mogą być sponsorami poszczególnych spotkań Pitch (np. Nordea Bank Polski, Expander Doradcy Finansowi). 3. Media partnerskie zapewnią publikację informacji prasowych, zapowiedzi oraz relacji ze spotkań Pitch (np. Dziennik Gazeta Prawna, Prestiż, Trojmiasto.pl, Pomorska TV, Radio Gdańsk). 4. Wybrani pracownicy partnerskich instytucji będą również zapraszani na spotkania, w których będą pełnić rolę eksperta bądź aktywnej publiczności, zadając pytania prezentującym się firmom. Osoby te, jako partnerzy Pitch, mogą uczestniczyć w późniejszych rozmowach kuluarowych, dzieląc się swoją wiedzą, spostrzeżeniami bądź kontaktami. ROLA PARTNERÓW SPOTKAŃ

48 Spotkania Pitch Pitch Wyceniany element/opcje kosztowe Współpraca z Partnerem Bez współpracy z Partnerem Wynajem sali 0 pln 0 pln Zaproszenie inwestorów/ekspertów 0 pln 2000 pln Kawa dla uczestników 0 pln 200 pln Druk plakietek 50 pln 100 pln Koszt obsługi Media Relations 580 pln 1150 pln Koszt obsługi Social Media 100 pln 200 pln Koszt wideo 0 pln 500 pln Koszt foto 0 pln 200 pln Opłata uczestników (30 pln/osoba) pln pln Średni szacowany koszt całkowity pln pln ŚREDNI KOSZT NETTO ORGANIZACJI JEDNEGO SPOTKANIA NA 40 OSÓB

49 Spotkania Pitch Pitch 1. Możliwość bezpośredniego kontaktu z inwestorami/ekspertami oraz okazja do weryfikacji pomysłu na biznes przyciągnie osoby planujące przenieść swoje działania kreatywne do świata biznesu. Słuchacze zaangażowani w rozmowę z prezentującymi oraz inwestorami i ekspertami będą zdobywać praktyczną wiedzę, jak budować swoje biznesy i jak myśleć, aby się one udały. Interaktywny charakter spotkania i moderowanie przebiegu rozmów zapewni aktywność grupy docelowej. 2. Wystąpienia wskażą biznesowy wymiar działalności kreatywnej i możliwości dla osób przedsiębiorczych w sektorze. 3. Szacujemy, że na spotkania uda się zaprosić około 40-osobową publiczność. Szerokie grono dyskusyjne zapewni wielowymiarową wymianę pomysłów oraz nawiązywanie relacji biznesowych. UZASADNIENIE WYBORU NARZĘDZIA

50 Spotkania Workshops Workshops Zdjęcie pochodzi z opiniotwórczego dla branży kreatywnej magazynu Fast company SPOTKANIA WARSZTATOWE

51 Spotkania Workshops Workshops 1. Spotkania będą odbywały się raz na 2 miesiące naprzemiennie w godzinach oraz w ostatnią środę danego miesiąca. W razie potrzeby ustalone będą dodatkowe terminy. 2. Informacja o warsztacie publikowana będzie na E-platformie oraz w kanałach mediów społecznościowych Cities Gdańsk. 3. Uczestnicy zgłaszają się poprzez formularz na E-platformie. 4. Łącznie w ciągu 12 miesięcy planowane jest 6 warsztatów tematycznych wspierających przedsiębiorczość wśród przedstawicieli branży kreatywnej Metropolii Gdańskiej. 5. O powodzeniu spotkań będzie decydowała atrakcyjność doboru tematu do oczekiwań grup docelowych. ZAŁOŻENIA CREATIVE WORKSHOPS NR 1

52 Spotkania Workshops Workshops 6. Ze względów budżetowych osoby prowadzące warsztaty będą pochodziły z terenu Metropolii Gdańskiej. 7. Szacujemy, że każdy warsztat powinien zgromadzić około 20 uczestników. 8. Każdy z uczestników warsztatu otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które będą do pobrania na jego profilu E-platformy. 9. Uczestnictwo w spotkaniach będzie odpłatne. 10. Każde spotkanie zostanie udokumentowane relacją dziennikarską oraz fotograficzną. 11. Miejscem spotkań będzie sala w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. ZAŁOŻENIA CREATIVE WORKSHOPS NR 2

53 Spotkania Workshops Workshops 1 Ochrona własności intelektualnej logotypy, znaki, patenty Kancelarie Radców Prawnych spółka partnerska 2 Ochrona własności intelektualnej - umowy Kancelarie Radców Prawnych spółka partnerska 3 Wizerunek na start, czyli dobry PR Agencja Personal PR 4 Podatki i koszty w prowadzeniu Biuro Rachunkowe ASSEDO działalności gospodarczej 5 Social Media Creativity Akademia Social Media 6 Strategia Marketingowa ThinkMedia 7 Web Usability Maciej Saganowski PROPOZYCJE TEMATÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH WARSZTATY NR 1

54 Spotkania Workshops Workshops 8 Web design w dobrym stylu Jamel Interactive 9 Sprzedaj się sam. Jak zaistnieć w e-commerce. Nokaut.pl 10 Jak Cię widzą, tak Cię piszą czyli HR HCS Monika Reszko 11 Inwestor umowa - komfort Kancelaria Radców Prawnych Rybacki Grodecki 12 Jak złapać klienta w sieci? IncognitionOne PROPOZYCJE TEMATÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH WARSZTATY NR 2

55 Spotkania Workshops Workshops Rejestracja uczestników Pierwsza część warsztatu Przerwa kawowa Druga część warsztatu Pytania do prowadzącego i pożegnanie z uczestnikami AGENDA POJEDYŃCZEGO SPOTKANIA PORANNEGO

56 Spotkania Workshops Workshops Rejestracja uczestników Pierwsza część warsztatu Przerwa kawowa Druga część warsztatu Pytania do prowadzącego i pożegnanie z uczestnikami AGENDA POJEDYŃCZEGO SPOTKANIA POPOŁUDNIOWEGO

57 Spotkania Workshops Workshops 1. Zapowiedzi i relacje z warsztatów będą umieszczane na profilach społecznościowych Cities Gdańsk: Facebook.com, Vimeo.com, Flickr.com, Twitter.com oraz w grupie na GoldenLine.pl (zapowiedzi również w grupach GoldenLine.pl związanych z sektorem branż kreatywnych oraz Metropolią Gdańską). 2. Informacje o każdym warsztacie będą przekazywane poprzez mailing do firm z bazy GFP i Partnerów. 3. Po każdym spotkaniu warsztatowym przygotowywany będzie merytoryczny materiał tekstowy stanowiący podsumowanie warsztatu. Będzie wgrywany na E-platformę i dostępny dla uczestników Workshops. NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE CREATIVE WORKSHOPS

58 Spotkania Workshops Workshops 1. Firmy prowadzące warsztaty 2. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 3. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER 4. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw 5. Dojrzewalnia Róż 6. Intel 7. Meble Vox Sp. z o.o., Meblomak Sp. z o. o. 8. Trojmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Trójmiasto TV 9. Restauracja Trafik JEDZENIE & PRZYJACIELE PARTNERZY SPOTKAŃ

59 Spotkania Workshops Workshops 1. Partnerstwa zagwarantują możliwość rozpowszechniania informacji o warsztatach Worhshops wśród osób związanych z konkretnym partnerem. 2. Partnerzy mogą być sponsorami poszczególnych spotkań Workshops (Intel, Meble Vox). 3. Media partnerskie pozwolą na uzyskanie publikacji na temat Workshops. 4. Partner z zakresu gastronomii, np. restauracja Trafik JEDZENIE & PRZYJACIELE, zapewni catering dla uczestników warsztatów. ROLA PARTNERÓW SPOTKAŃ

60 Spotkania Workshops Workshops Wyceniany element/opcje kosztowe Współpraca z Partnerem Bez współpracy z Partnerem Wynajem sali 0 pln 0 pln Zaproszenie trenera/prowadzącego warsztat 0 pln 300 pln Kawa, catering dla uczestników 0 pln 250 pln Druk wizytówek 20 pln 60 pln Koszt obsługi Media Relations 280 pln 550 pln Koszt obsługi Social Media 50 pln 100 pln Koszt foto 0 pln 200 pln Opłata uczestników (150 pln/osoba) pln pln Średni szacowany koszt całkowity pln pln ŚREDNI KOSZT NETTO ORGANIZACJI JEDNEGO WARSZTATU NA 20 OSÓB

61 Spotkania Workshops Workshops 1. Warsztaty dadzą możliwość zdobywania wiedzy oraz doskonalenia kompetencji z tematów ważnych głównie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w branżach kreatywnych, ale również dla wszystkich chcących zdobywać nowe umiejętności. 2. Warsztaty będą integrowały osoby działające w sektorze branż kreatywnych. 3. Warsztaty pozwolą na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 4. Warsztaty zbudują wspólne doświadczenia uczestników pracujących nad konkretnymi zagadnieniami/zadaniami podczas spotkań. 5. Workshops będą spotkaniami warsztatowymi, które ze względu na niewielką liczbę uczestników oprócz przekazywania teorii, skupią się również na walorach praktycznych wdrażania wiedzy do praktycznych działań. UZASADNIENIE WYBORU NARZĘDZIA

62 Commerce & EXPO Commerce & EXPO Zdjęcie pochodzi ze strony: ww.nlpdir.com/tom-dixon-new-store-interior-london

63 Commerce & EXPO Commerce & EXPO 1. Wystawy związane z branżami kreatywnymi będą organizowane raz na 3 miesiące. Uczestnicy spotkań branży kreatywnej, później członkowie klastra, otrzymają możliwość uczestnictwa we wspomnianych wystawach, m. in. w urzędach, instytucjach publicznych, tj. wyższe uczelnie, instytucje biznesowe, szpitale, czy też miejscach komercyjnych, tj. galerie handlowe. Będą mieć też możliwość prezentowania swoich produktów w tradycyjnym sklepie Cities w Gdańsku. 2. W pierwszej kolejności na wystawach oraz w sklepie wyróżniane będą prace/produkty osób najbardziej angażujących się w inicjatywy realizowane w ramach projektu Cities oraz w networking (w przyszłości w działalność klastra). 3. Uczestnictwo w wystawach oraz spotkaniach pozwoli przyszłym członkom klastra na markowanie swoich produktów logo Cities. ZAŁOŻENIA CREATIVE COMMERCE & EXPO

64 Commerce & EXPO Commerce & EXPO 1. Sklep Cities będzie otwarty od wtorku do niedzieli w godzinach W sklepie będzie pracowała osoba, której koszt zatrudnienia w miesiącu nie przekroczy PLN. 3. Osoby wystawiające swoje produkty w Cities będą uiszczały opłaty, które wspólnie mają pokryć koszty eksploatacyjne. 4. W każdym tygodniu, w sobotę, w sklepie Cities będą organizowane spotkania z osobą wystawiającą swoje produkty. KONCEPCJA DZIAŁANIA SKLEPU

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo