RAPORT O STANIE GMINY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O STANIE GMINY"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r.

2 I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem ha w tym: miasto 339 ha gmina ha, w tym użytki rolne: ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw rolnych 425 Powierzchnia gospodarstw rolnych ha, w tym użytki rolne: ha Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 8,89 ha, w tym użytki rolne: 8,27 ha II. Demografia. Liczba ludności ogółem Liczba ludności gminy Liczba ludności miasta Liczba ludności w poszczególnych sołectwach: > Borów Polski 123 > Borów Wielki 717 > Gołaszyn 411 > Konin 54 > Miłaków 386 > Nieciecz 135 > Popęszyce 398 > Rejów 200 > Szyba 120 > Żuków 269 III. Stan mienia Gminy. 1. Mieszkania komunalne 55 szt. 2. Obiekty komunalne 20 szt. 3. Lokale użytkowe 12 szt. 4. Działki budowlane 6 szt. 5. Garaże 4 szt. 6. Tereny rekreacyjne 43,8 ha 7. Grunty pod działalność gospodarczą 2,5 ha 8. Komunalne ujęcia wody 3 szt. 9. Długość sieci wodociągowych 73,3 km 10. Oczyszczalnia ścieków 1 szt. 11. Długość sieci kanalizacji sanitarnej 8,6 km 12. Długość sieci kanalizacji deszczowej 4,3 km 13. Zorganizowane wysypiska śmieci 1 szt. 14. Długość dróg gminnych 64,4 km 15. Przystanki PKS: miasto - 1 szt. gmina - 12 szt.

3 16. Cmentarze komunalne: miasto - 2 szt. gmina - 3 szt. 17. Komunalny dom przedpogrzebowy 1 szt. 18. Szalety miejskie 2 szt. Wartość mienia komunalnego w podziale na rodzaje mienia wg klasyfikacji środków trwałych: 1. gr. 0 grunty ,51 zł 2. gr. I budynki i lokale ,13 zł 3. gr. II budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,77 zł 4. gr. III kotły, maszyny energetyczne ,84 zł 5. gr. IV maszyny i urządzenia ,90 zł 6. gr. VI urządzenia techniczne ,65 zł 7. gr. VII środki transportowe ,05 zł 8. gr. VIII narzędzia, przyrządy i ruchomości ,48 zł Ogółem ,03 zł IV. Finanse Gminy. 1. Zadłużenie zewnętrzne Gminy / kredyty do spłaty / : a/ Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie ,00 zł termin spłaty r. plus odsetki oprocentowanie zmienne: 6,74% od EURO i 8,35% od USD obowiązujące w dniu podpisania umowy, kredyt zaciągnięty na stację uzdatniania wody, b/ Bank Spółdzielczy O/Nowe Miasteczko ,00 zł termin spłaty r. plus odsetki, oprocentowanie zmienne 17,0% obowiązujące w dniu podpisania umowy, kredyt z tytułu poręczenia dla Spółki Wodno-Ściekowej Biała Woda zaciągnięty na zapłatę zobowiązań za wykonanie oczyszczalni ścieków, c/ Deutsche Bank w Nowej Soli ,00 zł termin spłaty r. plus odsetki, oprocentowanie zmienne 7,56% obowiązujące w dniu podpisania umowy, kredyt zaciągnięty na: kanalizację Gołaszyn ,00 zł wodociąg Miłaków ,00 zł oświatę ,00 zł Obsługa spłat długu gminy oraz spłat z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę wraz należnymi odsetkami wynosi 9,71%, która zgodnie z art.113 ustawy o finansach publicznych nie może przkroczyć 15%. Stan zadłużenia Gminy tj. przypadające do spłaty w latach następnych raty od zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania jednostek budżetowych wynosi 34,74%, który zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60%. Zaległości wobec wykonawców wynoszą ,00 zł firma WODAR Kożuchów za budowę sieci wodociągowej we wsi Miłaków.

4 2. Zaległości wewnętrzne. Występuje w wysokości ,00 zł jako zobowiązanie Gminy w dodatkach mieszkaniowych. V. Podatki i opłaty lokalne. 1. Podatek rolny: 152,85 zł od 1 ha fizycznego 76,425 zł od 1ha przeliczeniowego 2. Od budynków mieszkalnych lub ich części: a/ na terenie miasta od 1m² powierzchni użytkowej 0,35 zł b/ na terenie gminy od 1m² powierzchni użytkowej 0,28 zł 3. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą od 1m² powierzchni użytkowej 12,80 zł 4. Od pozostałych budynków lub ich części, od 1 m² powierzchni użytkowej 2,89 zł 5. Od garaży z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1m² powierzchni użytkowej 3,00 zł 6. Od budowli 2% ich wartości 7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej 1,73 zł 8. Od gruntów: a/ związanych z działalnością gospodarczą o 1m² powierzchni 0,32 zł b/ pozostałych od 1m² powierzchni 0,15 zł 9. Od posiadania psa przez osoby fizyczne: a/ od pierwszego psa 21,00 zł b/ od drugiego i każdego następnego 21,00 zł 10. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a/ od 3,5t do 5,5t włącznie 490,00 zł b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie 580,00 zł c/ powyżej 9t do 12t 670,00 zł d/ od 12t do 16t włącznie 1.160,00 zł e/ powyżej 22t 1.300,00 zł 11. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ od 3,5t i poniżej 12 t 670,00 zł b/ od 12t do 36t włącznie 790,00 zł c/ powyżej 36t do 42t włącznie 1.160,00 zł d/ powyżej 42t 1.300,00 zł 12. Od autobusu w zależności od liczby miejsc siedzących: a/ mniejszej niż 30 miejsc 610,00 zł b/ równiej lub wyższej niż 30 miejsc 1.000,00 zł

5 13. Od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, którego łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą: a/ od 7t i poniżej 12t 200,00 zł b/ od 12t do 36t włącznie 220,00 zł c/ powyżej 36t do 42t włącznie 390,00 zł d/ powyżej 42t 450,00 zł 14. Opłata targowa dzienna stawka za 1m² powierzchni 1,60 zł 15. Opłata za wodę 1,82 zł/m³ 16. Opłata za ścieki 2,12 zł/m³ 17. Opłata za mieszkanie komunalne 1,60 zł/m² VI. Umorzenia podatkowe oraz zaległości w podatkach i opłatach. 1. Umorzenia w podatku rolnym 582,65 zł 2. Umorzenia w podatku od nieruchomości ,94 zł 3. Umorzenia w podatku od środków transportowych 2.174,00 zł 4. Zaległości w podatku rolnym ,31 zł 5. Zaległości w podatku od nieruchomości ,98 zł 6. Zaległości w podatku od środków transportowych ,64 zł 7. Zaległości w czynszach i dzierżawach ,19 zł 8. Zaległości w opłatach za wodę i ścieki ,13 zł 9. Zaległości w opłatach za wodę i ścieki wg miejscowości: - Nowe Miasteczko / woda i ścieki / ,30 zł - Borów Wielki / woda / ,49 zł - Gołaszyn / woda i ścieki / 8.027,46 zł - Miłaków / woda / 341,88 zł - Nieciecz / woda / 2.703,54 zł - Popęszyce / woda / 4.286,81 zł - Rejów / woda / 3.822,10 zł - Szyba / woda / 1.091,86 zł - Żuków / woda / 3.074,91 zł VII. Inwestycje w latach rok 1. Nowe Miasteczko Dom przedpogrzebowy wartość inwestycji: zł

6 2. Nowe Miasteczko kanalizacja ul. Poniatowskiego Długa wartość inwestycji: zł 1993 rok 1. Popęszyce - oświetlenie wartość inwestycji: zł 2. Żuków rozbudowa świetlicy wiejskiej wartość inwestycji: zł 3. Nowe Miasteczko budowa przystanku autobusowego wartość inwestycji: zł 4. Nowe Miasteczko Oś. Wrocławskie budowa wodociągu wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł udział mieszkańców zł udział Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 5. Nieciecz budowa wodociągu wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł dotacja Urzędu Wojewódzkiego 1994 rok 1. Konin oświetlenie uliczne wartość inwestycji: zł 2. Nowe Miasteczko podłączenie energii elektrycznej na ul. Piłsudskiego wartość inwestycji: zł środki finansowania: zł środki własne zł dotacja 3. Popęszyce modernizacja drogi gruntowej

7 wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł - środki własne zł dotacja 4. Gołaszyn budowa wodociągu wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł - dotacja ARiMR zł udział mieszkańców 5. Żuków budowa wodociągu wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł dotacja Urzędu Wojewódzkiego zł udział mieszkańców 6. Nowe Miasteczko ul. Piaskowa Lipowa budowa wodociągu wartość inwestycji: zł 1995 rok 1. Nowe Miasteczko modernizacja ul. Królowej Jadwigi wartość inwestycji: ,22 zł 2. Nowe Miasteczko budowa oczyszczalni ścieków z kolektorem sanitarnym wartość inwestycji: ,48 zł źródła finansowania: ,71 zł środki własne ,77 zł dotacja / Urząd Wojewódzki, Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej / 3. Nowe Miasteczko ul. Poniatowskiego budowa wodociągu wartość inwestycji: zł 4. Nowe Miasteczko Oś. Wrocławskie budowa wodociągu wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł dotacja Urzędu Wojewódzkiego 1996 rok

8 1. Nowe Miasteczko elewacja Rynku wraz z Ratuszem wartość inwestycji: zł 2. Nieciecz remont drogi wartość inwestycji: zł 3. Miłaków remont drogi wartość inwestycji: zł źródła finansowania: 2.771zł środki własne zł dotacja 4. Nowe Miasteczko budowa chodnika na ul. Lipowej wartość inwestycji: zł 1997 rok 1. Telefonizacja Gminy wartość inwestycji: ,48 zł źródła finansowania: ,90 zł środki własne ,98 zł udział mieszkańców ,80 zł dotacja ARiMR 2. Nowe Miasteczko elewacja Rynku wartość inwestycji: zł 3. Nowe Miasteczko wykonanie elewacji szkoły podstawowej wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł dotacja Urząd Wojewódzki 4. Borów Polski modernizacja drogi wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł dotacja Urząd Marszałkowski 5. Nowe Miasteczko ul. Marcinkowskiego budowa sieci kanalizacyjnej wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł dotacja Urząd Wojewódzki 6. Nowe Miasteczko Oś. Wroclawskie budowa sieci kanalizacyjnej

9 wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne zł dotacja Urząd Wojewódzki 1998 rok 1. Nowe Miasteczko modernizacja ul. Kopernika i Konopnickiej wartość inwestycji: zł źródła finansowania: zł środki własne, ,00 zł - dotacja 2. Nowe Miasteczko wykonanie elewacji Rynku wartość inwestycji: zł 3. Nowe Miasteczko ul. Rynek budowa sieci kanalizacyjnej wartość inwestycji: zł 4. Gołaszyn budowa sieci kanalizacyjnej I etap wartość inwestycji: ,29 zł źródła finansowania: ,29 zł środki własne zł udział mieszkańców 5. Borów Wielki, Borów Polski budowa wodociągu wartość inwestycji: ,99 zł 6. Popęszyce budowa wodociągu I etap wartość inwestycji: ,40 zł źródła finansowania: ,40 zł środki własne zł dotacja WZIR 1999 rok 1. Nowe Miasteczko budowa stacji uzdatniania wody wartość inwestycji: ,32 zł źródła finansowania: ,32 zł środki własne, ,00 zł dotacja Urząd Wojewódzki 2. Nowe Miasteczko kanalizacja ul. Poniatowskiego, Garncarskiej, Długiej i Pl.1Maja wartość inwestycji: ,48 zł źródła finansowania: ,38 zł środki własne, ,00 zł dotacja Urząd Wojewódzki 3. Popęszyce budowa wodociągu II etap

10 wartość inwestycji: ,84 zł źródła finansowania: ,84 zł środki własne zł dotacja WZIR i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 2000 rok 1. Nowe Miasteczko budowa boksu garażowego OSP wartość inwestycji: ,00 zł 2. Borów Wielki oświetlenie uliczne wartość inwestycji: ,70 zł źródła finansowania: ,70 zł dotacja 3. Gołaszyn modernizacja drogi gruntowej wartość inwestycji: ,00 zł źródła finansowania: ,00 zł środki własne ,00 zł dotacja Urząd Marszałkowski 4. Nowe Miasteczko budowa łącznika w Szkole Podstawowej wartość inwestycji: ,98 zł źródła finansowania: ,98 zł środki własne, ,00 zł dotacja Urząd Wojewódzki 5. Konin Szyba budowa wodociągu wartość inwestycji: ,93 zł źródła finansowania: ,93 zł środki własne, ,00 zł dotacja Urząd Wojewódzki, ARiMR 2001 rok 1. Nowe Miasteczko budowa sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa wartość inwestycji: ,20 zł źródła finansowania: ,20 zł środki własne, ,00 zł dotacja 2. Nowe Miasteczko remont dachu na ośrodku zdrowia wartość inwestycji: ,17 zł 2002 rok

11 1. Miłaków budowa wodociągu wartość inwestycji: ,29 zł źródła finansowania: zł środki własne, ,00 zł dotacja 2. Gołaszyn budowa kanalizacji sanitarnej wartość inwestycji: ,13 zł źródła finansowania: ,13 zł środki własne, ,00 zł dotacja Urząd Wojewódzki VIII. Oświata, Kultura i Sport. 1. Posiadane mienie: - szkoły podstawowe szt.2 - ilość uczniów w szkołach podstawowych gimnazja szt.1 - ilość uczniów w gimnazjum przedszkola szt.1 - ilość miejsc w przedszkolu liczba domów, ośrodków kultury 1 szt. - liczba świetlic wiejskich 7 szt. - liczba bibliotek 3 szt. - urządzenia sportowe: 1 stadion sportowy z boiskiem trawiastym do piłki nożnej wokół bieżnia, boiska pomocnicze, trybuny, kompleks pawilonów sportowych z drogami dojazdowymi i chodnikami. Ogólna powierzchnia 4,8 ha, stan użytkowy dobry. 5 szt. boisk trawiastych do piłki nożnej na wsiach, łączna powierzchnia m². - liczba przychodni i ośrodków zdrowia 1 szt. 2. Koszty utrzymania: - szkoły podstawowe i gimnazja ,00 zł - przedszkole ,00 zł - dom kultury ,00 zł - stadion i sport ,00 zł 3. Wynagrodzenia: - średnie wynagrodzenie dyrekcji w gimnazjum 3.803,08 zł - średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum 2.397,11 zł - średnie wynagrodzenie administracji szkoły podstawowej w Nowym Miasteczku 1.763,88 z - średnie wynagrodzenie nauczycieli szkoły podstawowej

12 w Nowym Miasteczku 2.057,92 zł - średnie wynagrodzenie pracowników obsługi szkoły podstawowej w Nowym Miasteczku 1.036,59 zł - średnie wynagrodzenie dyrekcji w szkole podstawowej Borów Wielki 3.240,65 zł - średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej Borów Wielki 2.100,19 zł - średnie wynagrodzenie pracowników obsługi w szkole podstawowej Borów Wielki 981,14 zł - średnie wynagrodzenie w przedszkolu 1.845,00 zł - średnie wynagrodzenie w domu kultury 1.299,00 zł - średnie wynagrodzenie w bibliotekach 858,00 zł IX. Rada Miejska, administracja Gminy. 1. Koszty utrzymania: - rada miejska ,00 zł - urząd miejski ,00 zł - administracja rządowa ,00 zł - ośrodek pomocy społecznej ,00 zł - straż pożarna ,00 zł 2. Wynagrodzenia: - Burmistrz Gminy i Miasta 6.000,00 zł - Z ca Burmistrza 1.299,00 zł - Sekretarz Gminy i Miasta 3.960,00 zł - Skarbnik Gminy i Miasta 4.125,00 zł - średnie wynagrodzenie w urzędzie miejskim 1.771,00 zł - średnie wynagrodzenie w dziale wodociągów i kanalizacji 1.798,00 zł - średnie wynagrodzenie w ośrodku pomocy społecznej 1.575,00 zł - ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej 600,00 zł - ryczałt Z-cy Przewodniczącego 300,00 zł - diety radnych: za udział w sesji 80,00 zł za udział w komisji 40,00 zł X. Stan bezrobocia na terenie Gminy / dane na /. - rok osób - rok osoby - rok osób - rok osoby - rok osoby - rok osoby - rok osób - rok osoby - rok osoby XI. Struktura budżetu.

13 1.Struktura dochodów w poszczególnych działach: dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 0,1% dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,2% dz 600 Transport i łączność 2,4% dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 10,2% dz.710 Działalność usługowa 0,1% dz.750 Administracja publiczna 0,7% dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,0% dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,0% dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 24,7% dz.758 Różne rozliczenia 49,7% dz.801 Oświata i wychowanie 0,2% dz.851 Ochrona zdrowia 0,2% dz.853 Opieka społeczna 5,8% dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,8% dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,7% dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,2% Razem 100,0% 2. Struktura wydatków wg źródeł przeznaczenia: dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11,8% w tym inwestycje 11,5% dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,5% dz. 600 Transport i łączność 6,1% w tym inwestycje 4,5% dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,4% dz. 710 Działalność usługowa 1,3% dz. 750 Administracja publiczna 12,1% w tym zakupy inwestycyjne 0,2% dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,0% dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 0,6% dz. 757 Obsługa długu publicznego 4,0% dz. 758 Różne rozliczenia 1,0% dz. 801 Oświata i wychowanie 33,1% dz. 851 Ochrona zdrowia 0,8% dz. 853 Opieka społeczna 8,3% dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5,6% dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,2% w tym inwestycje 1,2%

14 dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,1% dz. 926 Kultura fizyczna i sport 1,1% Razem 100,0% 3. Struktura dochodów w podziale na źródła pochodzenia: - dochody własne 42,7% - dotacje 7,6% w tym zadania zlecone 6,6% zadania własne 1,0% - subwencje 49,7% w tym oświatowa 34,1% podstawowa 11,5% rekompensująca 4,1% Razem 100,0% Dochód na jednego mieszkańca wynosi 1.427,00 zł.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo