Gary Armstrong Philip Kotler. Marketing. Wprowadzenie. Słowo wstępne do wydania polskiego Lechosław Garbarski. Przełożyła Dorota Wąsik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gary Armstrong Philip Kotler. Marketing. Wprowadzenie. Słowo wstępne do wydania polskiego Lechosław Garbarski. Przełożyła Dorota Wąsik"

Transkrypt

1 Gary Armstrong Philip Kotler Marketing Wprowadzenie Słowo wstępne do wydania polskiego Lechosław Garbarski Przełożyła Dorota Wąsik Warszawa 2012

2 Dla Kathy, Betty, Mandy, Matta, KC, Keri, Delaney, Molly, Macy i Bena oraz Nancy, Amy, Melissy i Jessiki

3

4 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) 15 WPROWADZENIE 17 Na drodze do nauki marketingu 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta 17 Nowości w dziesiątej edycji 18 Autentyczne doświadczenia w podróży: marketing w działaniu 19 Marketingowe wskazówki na drogę 20 PODZIĘKOWANIA 23 CZĘŚĆ I DEFINICJA MARKETINGU I PROCESU MARKETINGOWEGO 29 ROZDZIAŁ 1 MARKETING: TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTA I POZYSKIWANIE WARTOŚCI OD KLIENTA 31 Co to jest marketing? 35 Definicja marketingu 36 Proces marketingowy 36 Zrozumienie rynku i potrzeb klientów 37 Potrzeby klientów, pragnienia i popyt 37 Oferta rynkowa: produkty (usługi) i doznania 38 Wartość i satysfakcja klienta 39 Wymiana i relacje 39 Rynki 40 Projektowanie strategii marketingowej zorientowanej na klienta 41 Wybór klientów, którym będziemy służyć 41 Wybór propozycji wartości 42 Ukierunkowanie firmy na rynek (orientacje zarządzania marketingowego) 42 Przygotowanie zintegrowanego planu i programu marketingowego 46 Budowanie relacji z klientem 47 Zarządzanie relacjami z klientem 47 Zmieniający się charakter relacji z klientem 51 Zarządzanie relacjami partnerskimi 55 Pozyskiwanie wartości od klienta 56 Tworzenie lojalności i utrzymanie klientów 57 Rosnący udział w budżecie klienta 58 Budowanie kapitału klientów 58

5 8 Spis treści Zmieniający się krajobraz marketingu 61 Niepewne otoczenie gospodarcze 61 Epoka informacji cyfrowej 66 Przyśpieszająca globalizacja 67 Marketing zrównoważony: potrzeba bardziej etycznych i odpowiedzialnych społecznie działań 68 Wzrost znaczenia marketingu nienastawionego na zysk (not-for-profit) 69 Czym więc jest marketing? Podsumowanie 70 ROZDZIAŁ 2 STRATEGIA FIRMY I STRATEGIA MARKETINGOWA: PARTNERSTWO W CELU BUDOWANIA RELACJI Z KLIENTEM 79 Planowanie strategiczne firmy: zdefiniowanie roli marketingu 83 Określenie misji zorientowanej na rynek 84 Określenie celów firmy 87 Tworzenie portfela produkcji 88 Planowanie marketingowe: partnerstwo w celu budowania relacji z klientem 93 Partnerstwo z innymi działami tej samej firmy 93 Partnerstwo z podmiotami systemu marketingowego 94 Strategia marketingowa i marketing mix 96 Strategia marketingowa zorientowana na klienta 97 Tworzenie zintegrowanego marketingu mix 100 Zarządzanie działaniami marketingowymi 103 Analiza marketingowa 103 Planowanie marketingowe 104 Wdrażanie marketingu 105 Organizacja działu marketingu 106 Kontrola marketingowa 107 Mierzenie zwrotu z inwestycji marketingowych i zarządzanie nim 107 CZĘŚĆ II ZROZUMIEĆ RYNEK I KONSUMENTÓW 115 ROZDZIAŁ 3 ANALIZA OTOCZENIA MARKETINGOWEGO 117 Mikrootoczenie firmy 121 Firma 121 Dostawcy 122 Pośrednicy marketingowi 123 Konkurenci 124 Interesariusze 124 Klienci 125 Makrootoczenie firmy 125 Otoczenie demograficzne 126 Otoczenie ekonomiczne 137 Środowisko przyrodniczo-naturalne 139 Otoczenie technologiczne 141 Otoczenie polityczne i społeczne 143 Otoczenie kulturowe 150 Reagowanie na otoczenie marketingowe 154 ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ MARKETINGOWĄ W CELU ZROZUMIENIA KLIENTÓW 163 Informacja marketingowa i wiedza o klientach 167 Szacowanie potrzeb w zakresie informacji marketingowej 169 Opracowywanie informacji marketingowej 170 Dane wewnętrzne 170 Wywiad marketingowy 172 Badania marketingowe 174 Definiowanie problemu i celów badawczych 175 Opracowanie planu badań 175

6 Spis treści 9 Zbieranie danych wtórnych 176 Zbieranie danych pierwotnych 178 Wdrożenie planu badań 191 Interpretacja wyników i sprawozdanie 191 Analiza i zastosowania informacji marketingowej 192 Zarządzanie relacjami z klientem (customer relationship management CRM) 192 Dystrybucja i zastosowanie informacji marketingowej 194 Inne kwestie związane z informacją marketingową 196 Badania marketingowe w małych firmach i organizacjach non profit 196 Międzynarodowe badania marketingowe 197 Polityka społeczna i etyka w badaniach marketingowych 199 ROZDZIAŁ 5 ZROZUMIENIE ZACHOWAŃ KLIENTA INDYWIDUALNEGO I NABYWCY INSTYTUCJONALNEGO 210 Rynki konsumenta i zachowanie zakupowe nabywcy indywidualnego 213 Model zachowania nabywcy indywidualnego 214 Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy indywidualnego 215 Proces podejmowania decyzji przez nabywcę 233 Proces podejmowania decyzji przez nabywcę w wypadku nowych produktów 237 Rynki biznesowe i zachowanie zakupowe nabywcy instytucjonalnego 240 Rynki biznesowe 243 Zachowanie nabywcy instytucjonalnego 245 CZĘŚĆ III TWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ I ZESTAWU DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH ZORIENTOWANYCH NA KLIENTA 261 ROZDZIAŁ 6 STRATEGIA MARKETINGOWA ZORIENTOWANA NA KLIENTA: TWORZENIE WARTOŚCI DLA KLIENTÓW DOCELOWYCH 263 Segmentacja rynku 268 Segmentacja rynków konsumenta 268 Segmentacja rynku przedsiębiorstw 278 Segmentacja rynków międzynarodowych 279 Wymogi skutecznej segmentacji 280 Wybór rynków docelowych (targeting) 282 Ocena segmentów rynku 282 Wybór docelowych segmentów rynku 283 Społecznie odpowiedzialny marketing ukierunkowany 289 Różnicowanie i pozycjonowanie 292 Mapy percepcji 292 Wybór strategii różnicowania i pozycjonowania 293 Komunikowanie i zyskiwanie wybranej pozycji 302 ROZDZIAŁ 7 PRODUKTY (USŁUGI) I MARKI: BUDOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA 308 Czym jest produkt? 311 Produkty (usługi) i doświadczenia 312 Poziomy produktów (usług) 313 Klasyfikacja produktów (usług) 314 Decyzje dotyczące produktów (usług) 318 Decyzje dotyczące pojedynczych produktów (usług) 318 Decyzje dotyczące linii produktów 325 Decyzje dotyczące asortymentu produktów 326 Marketing usług 328 Istota i cechy charakterystyczne usług 328 Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych 330 Strategia marki: budowanie silnej marki 337 Wartość marki 338 Budowanie silnej marki 339

7 10 Spis treści ROZDZIAŁ 8 OPRACOWYWANIE NOWYCH PRODUKTÓW I ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU 356 Strategia rozwoju nowych produktów 359 Proces opracowywania nowych produktów 361 Poszukiwanie pomysłu 361 Ocena i selekcja pomysłów 365 Opracowywanie i testowanie koncepcji produktu 365 Opracowywanie strategii marketingowej 367 Analiza biznesowa 368 Opracowywanie produktu 368 Testy rynkowe 369 Komercjalizacja 370 Zarządzanie procesem opracowywania nowych produktów 371 Opracowywanie nowych produktów skoncentrowane na kliencie 371 Zespołowe opracowywanie nowych produktów 375 Systematyczne opracowywanie nowych produktów 376 Strategie cyklu życia produktu 377 Faza wprowadzenia 381 Faza wzrostu 382 Faza dojrzałości 382 Faza spadku 384 Dodatkowe kwestie związane z produktami (usługami) 386 Decyzje dotyczące produktów a odpowiedzialność społeczna 386 Międzynarodowy marketing produktów (usług) 387 ROZDZIAŁ 9 STRATEGIA CENOWA: ZROZUMIENIE I POZYSKIWANIE WARTOŚCI OD KLIENTA 395 Czym jest cena? 399 Najważniejsze strategie cenowe 399 Ustalanie cen oparte na wartości dla klienta 400 Ustalanie cen oparte na kosztach 404 Ustalanie cen oparte na porównaniu z cenami konkurentów 406 Inne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na decyzję o cenie 407 Całościowa strategia marketingowa, cele oraz marketing mix 407 Uwarunkowania organizacyjne 409 Rynek i popyt 409 Gospodarka 411 Inne czynniki zewnętrzne 412 Ustalanie cen nowych produktów 413 Cenowa strategia zbierania śmietanki z rynku 414 Cenowa strategia penetracji rynku 414 Ustalanie cen asortymentu produktów 415 Ustalanie cen linii produktów 415 Ustalanie cen produktów opcjonalnych 416 Ustalanie cen niezbędnych produktów uzupełniających 416 Ustalanie cen produktów ubocznych 419 Ustalanie cen zestawów produktów 419 Dostosowywanie cen 419 Ustalanie cen oparte na rabatach 420 Ustalanie cen w zależności od segmentu 420 Ustalanie cen z uwzględnieniem aspektów psychologicznych 423 Ustalanie cen promocyjnych 424 Ustalanie cen z uwzględnieniem aspektów geograficznych 426 Dynamiczne ustalanie cen 427 Ustalanie cen pod kątem rynków międzynarodowych 428 Zmiany cen 429 Inicjowanie zmian cen 430 Reagowanie na zmiany cen 432 Regulacje prawne dotyczące ustalania cen 433 Ustalanie cen w ramach jednego szczebla kanału 434 Ustalanie cen wykraczające poza jeden szczebel kanału 435

8 Spis treści 11 ROZDZIAŁ 10 KANAŁY MARKETINGOWE: DOSTARCZANIE WARTOŚCI KLIENTOWI 443 Łańcuchy dostaw oraz sieć dostarczania wartości 447 Istota i znaczenie kanałów dystrybucji 448 W jaki sposób uczestnicy kanału dystrybucji wnoszą wartość dodaną 449 Liczba szczebli w kanale dystrybucji 450 Działanie i organizacja kanału dystrybucji 451 Działanie kanałów dystrybucji 452 Kanały dystrybucji zintegrowane pionowo 453 Kanały dystrybucji zintegrowane poziomo 457 Wielokanałowe systemy dystrybucji 458 Zmiany w organizacji kanału 459 Decyzje dotyczące struktury kanału dystrybucji 461 Analiza potrzeb konsumentów 461 Określenie celów kanału dystrybucji 462 Dobranie rodzaju kanałów dystrybucji 462 Ocena podstawowych wariantów struktury kanału 464 Projektowanie międzynarodowych kanałów dystrybucji 464 Decyzje dotyczące zarządzania kanałem dystrybucji 466 Wybór uczestników kanału dystrybucji 466 Zarządzanie uczestnikami kanału dystrybucji i motywowanie ich 466 Ocena uczestników kanału dystrybucji 467 Zagadnienia prawne związane z dystrybucją 468 Logistyka marketingu oraz zarządzanie łańcuchem dostaw 469 Istota i znaczenie logistyki marketingu 469 Cele systemu logistyki 473 Najważniejsze funkcje logistyki 473 Zintegrowane zarządzanie logistyką 478 ROZDZIAŁ 11 HANDEL DETALICZNY I HURTOWY 487 Handel detaliczny 490 Rodzaje detalistów 491 Decyzje marketingowe w handlu detalicznym 500 Trendy w handlu detalicznym 508 Handel hurtowy 514 Rodzaje hurtowników 515 Decyzje marketingowe w handlu hurtowym 518 Trendy w handlu hurtowym 519 ROZDZIAŁ 12 KOMUNIKOWANIE WARTOŚCI KLIENTOWI: REKLAMA I PUBLIC RELATIONS 527 Promotion mix 531 Zintegrowana komunikacja marketingowa 532 Nowe środowisko komunikacji marketingowej 532 Zmiana modelu komunikacji marketingowej 532 Potrzeba zintegrowanej komunikacji marketingowej 536 Kształtowanie całościowego promotion mix 537 Charakterystyka poszczególnych narzędzi promocyjnych 538 Strategie promotion mix 539 Reklama 541 Ustalanie celów reklamy 542 Ustalanie budżetu reklamy 544 Tworzenie strategii reklamy 546 Ocena skuteczności reklamy oraz zwrotu z inwestycji w reklamę 556 Pozostałe uwagi dotyczące reklamy 560 Public relations 562 Rola i wpływ public relations 563 Główne narzędzia public relations 564

9 12 Spis treści ROZDZIAŁ 13 SPRZEDAŻ OSOBISTA I PROMOCJA SPRZEDAŻY 571 Sprzedaż osobista 574 Istota sprzedaży osobistej 574 Rola działu sprzedaży 575 Zarządzanie działem sprzedaży 578 Opracowanie strategii i struktury działu sprzedaży 579 Rekrutacja i wybór sprzedawców (przedstawicieli handlowych) 583 Szkolenie sprzedawców 584 Wynagradzanie sprzedawców 585 Nadzorowanie i motywowanie sprzedawców 586 Ocena pracy sprzedawców i wyników działu sprzedaży 589 Proces sprzedaży osobistej 590 Etapy procesu sprzedaży 590 Sprzedaż osobista i zarządzanie relacjami z klientem 594 Promocja sprzedaży 597 Dynamiczny rozwój promocji sprzedaży 598 Cele promocji sprzedaży 598 Główne narzędzia promocji sprzedaży 599 Tworzenie programu promocji sprzedaży 604 ROZDZIAŁ 14 MARKETING BEZPOŚREDNI I E-MARKETING: BUDOWANIE BEZPOŚREDNICH RELACJI Z KLIENTEM 610 Nowy model marketingu bezpośredniego 614 Rozwój marketingu bezpośredniego i związane z nim korzyści 615 Korzyści dla kupujących 616 Korzyści dla sprzedających 617 Bazy danych klientów a marketing bezpośredni 618 Formy marketingu bezpośredniego 620 Marketing pocztowy 621 Marketing katalogowy 622 Telemarketing 624 Bezpośredni marketing telewizyjny 625 Sprzedaż zautomatyzowana 627 Nowe technologie cyfrowe w marketingu bezpośrednim 628 E-marketing 633 Marketing a Internet 633 Domeny e-marketingu 635 Tworzenie obecności marketingowej w Internecie 640 Szanse i wyzwania e-marketingu 651 Kwestie prawne i etyczne w marketingu bezpośrednim 652 Irytacja, nieuczciwość, oszustwa 652 Naruszenie prywatności klientów 653 Potrzeba działania 654 CZĘŚĆ IV ROZSZERZENIE MARKETINGU 663 ROZDZIAŁ 15 RYNEK GLOBALNY 665 Współczesny marketing globalny 669 Obserwacja i analiza globalnego otoczenia marketingowego 671 Międzynarodowy system handlu 671 Otoczenie gospodarcze 675 Otoczenie polityczno-prawne 676 Otoczenie kulturowe 677 Decyzja dotycząca tego, czy warto globalizować działalność 680 Decyzja dotycząca tego, na które międzynarodowe rynki wejść 681 Decyzja dotycząca sposobu wejścia na rynek 683 Eksport 684

10 Spis treści 13 Joint venture 684 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 686 Decyzja dotycząca globalnego programu marketingowego 687 Produkt 691 Promocja 692 Cena 696 Kanały dystrybucji 697 Decyzja dotycząca organizacji marketingu globalnego 698 ROZDZIAŁ 16 MARKETING ZRÓWNOWAŻONY: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ETYKA BIZNESU 705 Marketing zrównoważony 709 Społeczna krytyka marketingu 711 Wpływ marketingu na indywidualnych klientów 711 Wpływ marketingu na całą społeczność 718 Wpływ marketingu na inne firmy 722 Działania konsumentów wspierające marketing zrównoważony 723 Ruch ochrony praw konsumenta (konsumeryzm) 723 Ruch ochrony środowiska 725 Regulacje prawne dotyczące marketingu 733 Działania przedsiębiorstw wspierające marketing zrównoważony 734 Zasady marketingu zrównoważonego 734 Etyka marketingu 740 Przedsiębiorstwo zrównoważone 744 DODATEK 1 PLAN MARKETINGOWY 751 Plan marketingowy: wprowadzenie 751 Cele i zawartość planu marketingowego 751 Rola badań marketingowych 752 Rola relacji 752 Od planu marketingowego do działania marketingowego 752 Przykładowy plan marketingowy dla firmy Sonic 753 Streszczenie przeznaczone dla zarządu 753 Opis bieżącej sytuacji marketingowej 753 Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) 758 Cele i problemy 760 Strategia marketingowa 760 Programy działań 762 Budżet 763 Kontrola 763 Narzędzia pomocne w opracowywaniu planu marketingowego 764 DODATEK 2 MARKETING W LICZBACH 765 Ustalanie ceny, próg rentowności i analiza marży 765 Ustalanie ceny 765 Ustalanie ceny na podstawie kosztów 766 Ustalanie ceny na podstawie czynników zewnętrznych 768 Analiza progu rentowności i marży 769 Ustalanie progu rentowności dla docelowego poziomu zysków 771 Marketing w liczbach zestaw ćwiczeń nr Szacowanie popytu, budżet marketingowy, pomiar wyników działań marketingowych 773 Potencjał rynku i szacunki sprzedaży 773 Rachunek zysków i strat oraz budżet marketingowy 775 Pomiar skuteczności działań marketingowych 776 Wskaźniki analityczne 778 Weryfikacja opłacalności działalności marketingowej 780 Marketing w liczbach zestaw ćwiczeń nr Analiza finansowa taktyk marketingowych 782 Zwiększenie wydatków na reklamę 783

11 14 Spis treści Poszerzenie sieci dystrybucji 783 Obniżka ceny 784 Poszerzenie linii produktu 785 Marketing w liczbach zestaw ćwiczeń nr SŁOWNIK 789 INDEKS 809 O AUTORACH 827

12 Słowo wstępne do wydania polskiego Gary Armstrong i Philip Kotler to popularni na polskim rynku wydawniczym autorzy, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Polscy czytelnicy interesujący się problematyką marketingu i zarządzania doskonale znają zwłaszcza książki Philipa Kotlera napisane przez niego samego lub we współpracy z innymi autorami. Ukazały się one nakładem różnych wydawnictw i zawsze cieszyły się wielką popularnością. Część spośród nich to typowe podręczniki, część natomiast to monografie lub zbiory esejów. Tym razem polscy czytelnicy otrzymują dziesiąte wydanie znakomitego podręcznika marketingu. To, że doczekał się on już dziesiątej edycji, świadczy o tym, iż od dawna doskonale spełnia swoją funkcję dydaktyczną i popularyzatorską. Kolejne wydanie nie oznacza jednak powtarzania, z niewielkimi zmianami, treści wydań poprzednich. Jest nową propozycją uwzględniającą zmiany w uwarunkowaniach działania współczesnych organizacji oraz zmiany, które w konsekwencji owych uwarunkowań następują w marketingu. Marketing jest bowiem dynamiczną dziedziną, która dzięki kreatywności praktyków gospodarczych, a także inspirującym koncepcjom teoretyków, rozwija się i wskazuje użyteczne rozwiązania problemów biznesowych. Ogromną zaletą podręcznika są odniesienia do niemal wszystkich współczesnych trendów gospodarczych i społecznych, nowych procesów i narzędzi. Polskie księgarnie, biblioteki oraz prywatne zbiory są nasycone literaturą z zakresu marketingu. Należą do niej podręczniki o różnym stopniu ogólności, specjalistyczne opracowania, publikacje naukowe i poradnikowe, raporty z badań itp. Na tym tle Marketing jest pozycją szczególną. To rozbudowany podręcznik o interesującej strukturze i żywej narracji, doskonale przygotowany, proponujący nowoczesne rozwiązania dydaktyczne. Publikacja ta zawiera liczne przykłady działań marketingowych. Niektóre z nich zostały wyróżnione w formie studiów przypadków, inne wplecione w rozważania teoretyczne. Przykłady pochodzą z różnych stron świata, ale przeważają oczywiście przykłady z rynku amerykańskiego. Nie wpływa to jednak negatywnie na odbiór i zrozumienie przekazywanych treści. Znaczna część firm opisywanych w przykładach jest bowiem w Polsce znana. Historie zaś tych przedsiębiorstw, z którymi polski czytelnik spotyka się po raz pierwszy, mogą być traktowane jako ilustracja procesów i narzędzi znanych i coraz bliższych polskiej rzeczywistości gospodarczej oraz polskim menedżerom. Prezentowanie takich przykładów stanowi znakomitą inspirację dla czytelników w procesie poszukiwania innowacyjnych sposobów działania. Podręcznik Gary ego Armstronga i Philipa Kotlera ukazuje się w dość interesującej fazie rozwoju marketingu w Polsce. Poczynając od lat 70. XX wieku, a skończywszy na pierwszej

13 16 Słowo wstępne do wydania polskiego dekadzie XXI wieku, marketing ewoluował i był postrzegany w różny sposób. Początkowo uznawany za nieprzystający do polskich realiów gospodarczych, w miarę upływu czasu zyskiwał na znaczeniu, aby w latach 90. stać się nadmiernie popularną koncepcją, z którą wiązano zbyt duże nadzieje. W ostatnich latach nasiliła się fala krytyki wobec marketingu, często niestety formułowanej przez osoby, które z marketingiem nie mają wiele do czynienia. Ostrze krytyki dotyka jednak w wielu sytuacjach nie samej koncepcji marketingu, lecz osób, które w nieuczciwy sposób ją wykorzystują. Wielka, obiecująca idea marketingu przeistoczyła się zatem w ciągu 40 lat w umysłach Polek i Polaków w działanie o co najmniej wątpliwej reputacji. Mocno krytykowany zakazany owoc z lat 70. w pierwszej dekadzie XXI wieku ponownie zaczął podlegać krytycznemu osądowi. Na tle tego procesu podręcznik Marketing łamie obowiązujące stereotypy. W szczególny sposób autorzy potraktowali w nim problem etyki działań marketingowych. Problematyka ta nie została ujęta w jednym fragmencie opracowania, ale przewija się w każdym rozdziale. Można zatem domniemywać, że autorzy nie pozostają obojętni na nieuzasadnione krytyczne opinie wobec marketingu. To jedna z pierwszych, a jednocześnie udana próba przeciwstawienia się niesłusznym zastrzeżeniom i nadużywaniu nazwy koncepcji dla oceniania nieuczciwych działań. Wartość każdego podręcznika zależy nie tylko od merytorycznej zawartości, ale także od przyjętych rozwiązań metodycznych. Autorzy, doceniając ten problem, zastosowali bardzo użyteczny sposób prezentacji. Wykorzystując metaforę podróży, przedstawiają swoistą mapę drogową poprzez wprowadzenie pojęć, listy celów i pierwszego przystanku (pierwszego rozbudowanego przykładu), a następnie prowadzą czytelnika przez poszczególne zagadnienia merytoryczne, przeplatane licznymi przykładami, proponując niekiedy małą przerwę w podróży przeznaczoną na utrwalenie zdobytej wiedzy. Kończący każdy rozdział przystanek na drodze zawiera: podsumowanie celów dydaktycznych i kluczowych pojęć, inspirujące pytania zawarte w dzienniku podróży, zwięzłe przedstawienie użytecznych technologii marketingowych, najważniejsze kwestie etyczne, krótką prezentację zależności marketingu i gospodarki, a także pomiar zjawisk marketingowych. Ta niespotykana w dotychczasowych podręcznikach struktura metodyczna stanowi oryginalną propozycję autorów. Tekst podręcznika został wzbogacony komentarzami autorów i definicjami podstawowych pojęć zamieszczonymi na marginesach. Wydaje się, że taka formuła podręcznika będzie szczególnie użyteczna dla czytelników dogłębnie studiujących marketing, realizujących własne aspiracje kształceniowe, a nie liczących tylko na audytoryjne formy zajęć dydaktycznych. Ta cecha podręcznika przysporzy mu zapewne wielu czytelników. Nie ulega wątpliwości, że Marketing Gary ego Armstronga i Philipa Kotlera w swoim dziesiątym już wydaniu stanowi wartościową, porządkującą, ale i inspirującą pozycję, do lektury której gorąco zachęcam! Prof. dr hab. Lechosław Garbarski

14 Wprowadzenie Na drodze do nauki marketingu Dziesiąte wydanie oryginału Marketingu sprawia, że droga, jaką przemierzamy, ucząc się i nauczając marketingu, staje się prostsza, skuteczniejsza i przyjemniejsza. Przyjęto w nim wyważone i konkretne podejście, dążąc do znalezienia złotego środka pomiędzy głębią przedstawionego materiału a łatwością jego przyswajania. Nowy układ dziesiątego wydania, w którym wprowadzono zintegrowane mapy drogowe na początku i na końcu każdego rozdziału, a także wzbogacono tekst o wyjaśniające komentarze autorów, sprzyjają zrozumieniu i opanowaniu treści. To wszystko sprawia, że Marketing pozwoli czytelnikowi dobrze przygotować się do zajęć i lepiej zrozumieć podstawowe koncepcje, strategie i praktyki marketingowe. Czas zapiąć pasy i ruszać w drogę! Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Wszyscy najlepsi specjaliści w zakresie działań marketingowych stawiają sobie za cel to, by konsument znalazł się w centrum zainteresowania marketingu. Dzisiejszy marketing polega przede wszystkim na tworzeniu wartości dla klienta i budowaniu korzystnych (przynoszących firmie zysk) relacji z klientem. Rozpoczyna się on od zrozumienia potrzeb i pragnień konsumenta, od decyzji, którym rynkom docelowym firma czy organizacja jest w stanie służyć najlepiej, i od stworzenia atrakcyjnej propozycji wartości, za pomocą której firma pozyska i utrzyma klientów docelowych. Jeśli organizacja potrafi wyżej wymienione rzeczy robić dobrze, to zbierze plony w postaci udziału w rynku, zysku oraz rozbudowanej bazy klientów. W dziesiątym wydaniu Marketingu pokażemy, jak tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta kieruje każdą dobrą strategią marketingową.

15 18 Wprowadzenie Nowości w dziesiątej edycji Dziesiąte wydanie Marketingu zostało wnikliwie przejrzane i zmienione tak, by podręcznik odzwierciedlał najważniejsze trendy i czynniki mające wpływ na współczesny marketing w tym tworzenie wartości dla klienta i budowanie relacji z klientami. Oto kilka z najważniejszych zmian, jakie czytelnik znajdzie w niniejszej edycji: Dziesiąte wydanie otrzymało zupełnie nowy układ i szatę graficzną. Tekst przedstawiony jest w sposób bardziej aktywny i zintegrowany; do treści rozdziałów wprowadzono rodzaj pomocy naukowych, które ułatwią czytelnikowi podróż, jaką jest nauka marketingu. W zaprojektowanych na nowo wprowadzeniach do poszczególnych rozdziałów umieszczono Mapę drogową, która przybliża i pozycjonuje dany rozdział oraz kluczowe pojęcia w nim zawarte, wymienia jego cele edukacyjne i odnosi je (poprzez podanie numerów stron) do poszczególnych części czy sekcji, a także ożywia temat rozdziału za pomocą Pierwszego przystanku wprowadzającej historii z objaśnieniami. Komentarze autorów do poszczególnych części oraz opisane przez nich ilustracje pomagają lepiej zorganizować materiał zawarty w każdym z rozdziałów. Na końcu rozdziału znajdują się podsumowania i streszczenia najważniejszych pojęć i najistotniejszych wątków, takich jak marketing a gospodarka, technologia, etyka, wreszcie marketingowa analiza finansowa. Nowy układ wspomaga proces zrozumienia i przyswajania materiału. Na stronach dziesiątej edycji znajdziemy nowe treści i informacje na temat dynamicznie zmieniających się relacji klienta z firmami i markami handlowymi. Dzisiejsi specjaliści do spraw marketingu dążą do wytworzenia głębszych związków z klientami oraz poczucia wspólnoty wokół danej marki tak by stała się ona ważnym tematem rozmów, wręcz częścią życia. Nowych narzędzi budowania relacji jest bez liku należą do nich między innymi strony internetowe, blogi, eventy z udziałem klientów, internetowe kanały wideo oraz społeczności internetowe i sieci typu social networks (portale społecznościowe), takie jak Facebook, YouTube, Twitter czy fora firm. Nowy materiał w poszczególnych rozdziałach pokazuje, w jaki sposób firmy radzą sobie z marketingiem w niepewnych, zmiennych warunkach gospodarczych, które stanowią następstwo niedawnego globalnego kryzysu ekonomicznego. Już w rozdziale 1 pojawia się nowy podrozdział dotyczący tego tematu, kontynuowanego w formie omówień i przykładów w dalszych partiach podręcznika. Dzięki tej edycji Marketingu przekonamy się, że obecnie specjaliści do spraw marketingu muszą bardziej skupić się na wytworzeniu wartości dla klienta i wzmocnieniu propozycji wartości, tak by zaspokoić potrzeby dzisiejszych bardziej oszczędnych konsumentów. Na końcu każdego rozdziału pojawia się nowy element: Uwaga, przeszkody na drodze: marketing a gospodarka czytelnik znajdzie w nim zaczerpnięte z życia przykłady, zachęcające do dyskusji i sprzyjające uczeniu się. Zmodyfikowany rozdział 16 przedstawia marketing w ważnym nowym ujęciu, określanym jako marketing zrównoważony. Dodatkowy materiał zamieszczony w dziesiątym wydaniu podręcznika informuje między innymi o tym, że marketing zrównoważony postuluje działania odpowiedzialne z punktu widzenia społeczności oraz środowiska naturalnego działania, które wychodzą naprzeciw zarówno krótkoterminowym (bezpośrednim), jak i długoterminowym potrzebom klientów, firmy oraz całego społeczeństwa. W coraz większym stopniu marketing przyjmuje postać konwersacji pomiędzy konsumentami a markami. W dziesiątym wydaniu podręcznika znajdziemy nowy materiał na temat fascynującej tendencji, jaką jest marketing tworzony przez konsumenta, polegającej na tym, że specjaliści do spraw marketingu zapraszają klientów do wykazania aktywności i odgrywania większej roli w procesach udzielania informacji zwrotnej (rozdział 4), kształtowania nowych produktów (rozdział 8), współtworzenia

16 Wprowadzenie 19 bądź przekazywania przesłania danej marki (rozdział 12), interakcji w społecznościach konsumenckich (rozdziały 5, 12 i 14) oraz na innych polach. Niniejsza edycja zawiera rozbudowane omówienia nowych technologii stosowanych w marketingu, od Web 3.0 w rozdziale 1, przez neuromarketing w rozdziale 5 oraz RFID w rozdziale 10, aż po marketing cyfrowy nowej ery i techniki online opisane w rozdziałach 1, 5, 12 i 14. Zgodnie z filozofią tego podręcznika, który koncentruje się przede wszystkim na mierzeniu rezultatów działań marketingowych i zarządzaniu nimi, na końcu każdego rozdziału dodano marketingowe ćwiczenia ilościowe (finansowe) i jakościowe, które pozwalają zastosować myślenie analityczne do głównych koncepcji przedstawionych w poszczególnych rozdziałach. Opracowano też obejmujące najważniejsze pojęcia adnotacje do innowacyjnego Dodatku 2. Marketing w liczbach. Dziesiąte wydanie dostarcza nowego i poszerzonego materiału dotyczącego niezwykle dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest zintegrowana komunikacja marketingowa, a także marketingu bezpośredniego i marketingu online. Opowiada o tym, w jaki sposób specjaliści do spraw marketingu wykorzystują całą gamę nowych metod komputerowych i bezpośrednich, aby zbudować i wytworzyć precyzyjniej ukierunkowane, bardziej osobiste i w większym stopniu interaktywne relacje z klientami. Żaden inny podręcznik nie dostarcza aktualniejszych czy bardziej wyczerpujących informacji na temat tych nowych trendów. Zmieniony rozdział 9 na temat strategii cenowych zawiera rozbudowane informacje na temat strategii i taktyk cenowych w niepewnej sytuacji gospodarczej, natomiast przeredagowany rozdział 7 poświęcony produktom, usługom i markom pomaga w lepszym zrozumieniu roli usług w dzisiejszej zorientowanej właśnie na ten sektor gospodarce. Autentyczne doświadczenia w podróży: marketing w działaniu We Marketingu czytelnik znajdzie prawdziwe historie i przykłady z życia ukazujące działanie teoretycznych koncepcji w praktyce. Każdy rozdział zawiera początkowy Pierwszy przystanek oraz wyróżniony materiał Marketing w działaniu dostarczają one aktualnych i ważnych informacji na temat stosowanych praktyk marketingowych. Czytelnik dowie się między innymi, jak: Obsesyjne wręcz dążenie prowadzącej sprzedaż internetową firmy Zappos do tego, by zapewnić konsumentom jak najlepsze doświadczenia, pozwoliło przedsiębiorstwu zyskać grupę lojalnych klientów i astronomiczny wzrost. Luksusowy sklep dyskontowy Target w następstwie niedawnej recesji gospodarczej zmienia strategię i w swoim sloganie: Oczekuj więcej, płać mniej, podkreśla frazę: płać mniej. Firma Google wprowadza innowacje z prędkością światła to część DNA tej organizacji. Patagonia tworzy standardy marketingu zrównoważonego jej główną zasadą jest wytwarzanie jak najlepszego produktu i unikanie przy tym negatywnego wpływu na środowisko. Misja silnie zorientowanej na klientów firmy Nike oraz poczucie wspólnoty społeczności identyfikującej się z marką i skupionej wokół niej sprawiły, że firma prze do przodu

17 20 Wprowadzenie i obejmuje prowadzenie, podczas gdy pozostający w tyle konkurenci nie mogą złapać tchu. Unikatowa strategia cenowa tanich delikatesów firmy Trader Joe s zapewniła jej wręcz kultowy status wśród lojalnych klientów, którzy są bardzo zadowoleni z tego, co otrzymują za cenę, jaką płacą. McDonald s, kwintesencja amerykańskości, sprzedaje dziś więcej hamburgerów i frytek poza Stanami Zjednoczonymi niż na ich terenie. Gigant Wal-Mart czyni obecnie wiele dobrego, jeśli chodzi o strategię zrównoważonego rozwoju. Firma ESPN zbudowała globalne markowe imperium, dziś tak samo znane i szanowane jak megamarki typu Coca-Cola, Nike czy Google. Oprócz wyżej wymienionych nowych elementów w każdym rozdziale znajduje się mnóstwo istotnych i aktualnych przykładów ilustrujących najważniejsze omawiane koncepcje. Żaden inny podręcznik nie pokazuje marketingu w sposób równie żywy i zajmujący! Marketingowe wskazówki na drogę Bogactwo pomocy naukowych, zamieszczonych w każdym rozdziale, pomaga w przyswajaniu wiedzy, tworzeniu skojarzeń i zrozumieniu zastosowania najważniejszych teorii i koncepcji. Mapy drogowe na wstępie każdego rozdziału. Nowy, mocniej aktywizujący i integrujący materiał układ tekstu rozpoczynającego poszczególne rozdziały zawiera krótkie Wprowadzenie pojęć, które wyjaśnia wstępnie koncepcje teoretyczne przedstawione w danym rozdziale, Listę celów ukazującą zawartość rozdziału i jego zamierzenia edukacyjne oraz winietę Pierwszy przystanek żywą, interesującą i opatrzoną komentarzem historię związaną z marketingiem, która stanowi wprowadzenie do problematyki danego rozdziału i wzmaga ciekawość czytelnika. Komentarze autora i adnotacje do ilustracji. Komentarze odautorskie rozmieszczone w całym rozdziale ułatwiają proces przyswajania materiału, gdyż wprowadzają i tłumaczą najważniejsze fragmenty wykładu oraz ilustrujące je schematy i wykresy. Wyróżniony materiał: Marketing w działaniu. W każdym rozdziale zamieszczono dwa takie artykuły stanowiące pogłębione analizy autentycznych praktyk marketingowych stosowanych przez duże i małe firmy. Przystanek na drodze: przegląd materiału. Podsumowanie zamieszczone na końcu każdego rozdziału prezentuje skrót najważniejszych zagadnień w nim zawartych i zawiera odniesienia do celów edukacyjnych rozdziału. Nawigacja kluczowych pojęć. Jest to pomocna lista kluczowych pojęć i zagadnień rozdziału, ułożona w kolejności ich pojawiania się w tekście, z numerami stron, na których te pojęcia występują. Dziennik podróży. Lista tematów do dyskusji oraz kwestii wdrożeniowych pomoże czytelnikowi pozostać na bieżąco z materiałem, a także zastosować w praktyce to, czego się nauczył. Pod maską samochodu: technologie marketingowe. Ćwiczenia wdrożeniowe na końcu rozdziału umożliwiają dyskusję nad ważnymi nowymi technologiami, z których korzysta marketing w epoce cyfrowej.

18 Wprowadzenie 21 Nie zbaczać z drogi: etyka marketingu. Prezentacje różnych przypadków i pytania pod koniec każdego rozdziału akcentują ważne kwestie etyki marketingu i odpowiedzialności społecznej biznesu. Uwaga, przeszkody na drodze: marketing a gospodarka. Zamieszczone w końcowej partii rozdziału opisy sytuacji dostarczają tematów do dyskusji na temat wpływu najnowszych tendencji gospodarczych na konsumenta i na decyzje marketingowe. Budżet na podróż: marketing w liczbach. Pod koniec rozdziału umieszczono ćwiczenie pozwalające studentom zastosować myślenie analityczne i finansowe do najważniejszych koncepcji przedstawionych w danym rozdziale, a także odsyłające czytelnika do Dodatku 2. Marketing w liczbach. Plan marketingowy. Dodatek 1. zawiera przykładowy plan marketingowy, który pomoże czytelnikowi zastosować w praktyce najistotniejsze zasady tworzenia tego planu. Marketing w liczbach. Innowacyjny Dodatek 2. stanowi poszerzone wprowadzenie do marketingowej analizy finansowej, która pomaga podejmować decyzje marketingowe, dokonywać ich oceny, a także uzyskiwać dla nich poparcie. W większym stopniu niż dotychczas dziesiąte wydanie Marketingu zapewnia skuteczny całościowy pakiet materiałów umożliwiający i ułatwiający edukacyjną podróż po krainie marketingu.

19

20 Podziękowania Książka nie stanowi dzieła wyłącznie jej nominalnych autorów. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wartościowy wkład pracy wielu osób to także dzięki nim powstała ta nowa edycja. Szczególne podziękowania należą się Keri Jean Miksza za głębokie zaangażowanie i cenne rady na wszystkich etapach niniejszego przedsięwzięcia, a także jej mężowi Pete owi i córeczce Lucy, za to, że podzielili się z nami Keri na czas pracy nad książką. Dziękujemy Andy emu Normanowi z Drake University za mistrzowskie opracowanie studiów przypadków, oraz Lwowi Brownowi z University of North Carolina w Greensboro za profesjonalną pomoc w przygotowaniu wybranych historii marketingowych. Dziękujemy także Laurie Babin z University of Louisiana w Monroe za olbrzymi wysiłek przygotowania materiałów kończących poszczególne rozdziały oraz odświeżenie Dodatku 2. Marketing w liczbach, Michelle Rai z Pacific Union College za aktualizację Dodatku 1. Plan marketingowy na potrzeby dziesiątej edycji. Wielu recenzentów z innych szkół i uniwersytetów dostarczyło nam trafnych uwag i sugestii do tego oraz wcześniejszych wydań podręcznika. Jesteśmy ich dłużnikami i niniejszym dziękujemy im za cenny wkład. Recenzenci wydania dziesiątego: George Bercovitz, York College Sylvia Clark, St. John s University Datha Damron-Martinez, Truman State University Ivan Filby, Greenville College John Gaskins, Longwood University Karen Halpern, South Puget Sound Community College Jan Hardesty, University of Arizona Hella Elona Johnson, Olympic College Mark Newman, Hocking College Vic Piscatello, University of Arizona William M. Ryan, University of Connecticut Elliot Schreiber, Drexel University Robert Simon, University of Nebraska, Lincoln John Talbott, Indiana University Rhonda Tenenbaum, Queens College Tom Voigt, Judson University Terry Wilson, East Stroudsburg University

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

MARKETING WPROWADZENIE. Lechosław Garbarski. Zamów książkę w księgarni internetowej. Słowo wstępne do wydania polskiego. Przełożyła Dorota Wąsik

MARKETING WPROWADZENIE. Lechosław Garbarski. Zamów książkę w księgarni internetowej. Słowo wstępne do wydania polskiego. Przełożyła Dorota Wąsik Gary Armstrong Philip Kotler MARKETING WPROWADZENIE Słowo wstępne do wydania polskiego Lechosław Garbarski Przełożyła Dorota Wąsik Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Dla Kathy, Betty,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. II

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. II Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. II Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Marketing klasyczny Marketing nowy Marketing współczesny Marketing

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Model planowania marketingowego

Model planowania marketingowego Wprowadzenie Model planowania marketingowego 1. Gromadzenie informacji 6. Pomiar wyników Budowanie świadomości 7. Reklama i promocja 8. Tradycyjne środki przekazu 9. Public relations 10. Marketing interaktywny

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks

Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks Ekonomia menedżerska to doskonale opracowany podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Szablon Biznes Planu

Szablon Biznes Planu Szablon Biznes Planu Wprowadzenie [Jest bramą do sukcesu Twojego biznes planu. W tym miejscu zwracasz uwagę na to co chcesz zrobić i dlaczego chcesz to zrobić. Powinno to być napisane tak, aby jasnym był

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami!

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami! SZKOLENIE Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami Termin szkolenia: 19-20 maja 2015 r., Warszawa Cena szkolenia dla 1 osoby: 1590 zł + VAT Przy zgłoszeniu 3 osób: rabat 10% ceny netto szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Autorzy: Mike Bourne, Pippa Bourne Jeżeli masz trudności z wdrażaniem opracowanej strategii, najwyższy czas sięgnąć po tę książkę. Znajdziesz w niej charakterystykę

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Produkt. 2 semestr ćwiczenia 1-4

Produkt. 2 semestr ćwiczenia 1-4 Produkt 2 semestr ćwiczenia 1-4 Instrumenty marketingu Instrumenty związane z produktem Instrumenty związane z dystrybucją Instrumenty związane z promocją produkt opakowanie oznakowanie cena Na produkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Seal of Biliteracy i standardowy test z języka polskiego

Seal of Biliteracy i standardowy test z języka polskiego Seal of Biliteracy i standardowy test z języka polskiego Przygotowała Marzanna Owinski The Polish Mission of the Orchard Lake Schools Polish-American Art and Cultural Research Foundation 3535 Commerce

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Plan prezentacji: 1) Marketing; pojęcie, cele i strategie 2) Rola marketingu

Bardziej szczegółowo