Spotkanie z przedsiębiorcami. Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie z przedsiębiorcami. Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 Spotkanie z przedsiębiorcami Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce Dynamika inwestycji W przeciągu ostatnich 5 lat skumulowana wartość inwestycji zagranicznych podwoiła się.

3 Inwestycje firm niemieckich w Małopolsce Trzy fakty o inwestorach niemieckich: Najwięksi inwestorzy w Małopolsce to firmy z Niemiec. Wartość inwestycji niemieckich w Małopolsce: ponad mln USD, co stanowi blisko 30% wszystkich inwestycji zagranicznych w regionie. Zatrudnienie w firmach z kapitałem niemieckim - 14,6 tys. osób.

4 Najwięksi inwestorzy zagraniczni w województwie małopolskim w latach w mln USD HVB Group / Niemcy ,4 Philip Morris / USA 521,2 Pliva / Chorwacja 209,8 Mittal Steel Company / Wielka Brytania 202,1 Carlsberg / Dania 193,3 Valeo / Francja 150,4 Coca Cola / USA 135,0 Donnelley / USA 123,7 Deutsche Bank / Niemcy 119,5 Carrefour / Francja 98,5 Fortis Bank / Belgia 97,0 HGA Capital / Niemcy 93,7

5 Największe inwestycje zrealizowane po 2005 r. Mittal Steel Company /Wielka Brytania - budowa nowej walcowni gorącej w Mittal Steel Poland oddział w Krakowie mln USD HGA Capital i ECE Projektmanagement / Niemcy - budowa kompleksu handlowo-rozrywkowo - biurowego Galeria Krakowska 310 mln USD ČEZ / Czechy - zakup 74,91% akcji w Elektrowni Skawina S.A. 227 mln USD Petro Carbo Chem / Niemcy - zakup 80% akcji w Zakładach Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. 116 mln USD MAN Nutzfahrzeuge / Niemcy - nowy zakład samochodów ciężarowych MAN 110,8 mln USD

6 Firmy, które zdecydowały się zainwestować w Małopolsce w 2006 r. 1. Wyse Technology - międzynarodowa korporacja z siedzibą w Dolinie Krzemowej w San Jose (Kalifornia, USA), założona w 1981 r. Lider w branży terminali komputerowych technologii "Thin Clients", kontrolujący niemal 40 proc. rynku światowego. W Krakowie- Zabierzowie uruchomione zostało przedstawicielstwo firmy. 2. Hewitt Associates - firma konsultingowa z dziedziny HR, Firma Hewitt Associates otworzyła w Krakowie centrum outsourcingu HR. 3. Shell - utworzenia Centrum Finansowo - Księgowego Shell w Krakowie. Docelowo znajdzie w nim pracę nawet 800 osób. Szacuje się, że na realizację całego projektu inwestycyjnego w Polsce Shell ma przeznaczyć 27 mln zł. 4. Google - W Krakowie powstanie centrum badań i rozwoju. Nowe centrum będzie współtworzyć nowoczesne mechanizmy wyszukiwania i inne produkty dla wyszukiwarki Zatrudnienie w pierwszym etapie rozwoju firmy - ok. 20 osób.

7 Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w regionie Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w Małopolsce wykazuje duże dysproporcje, co wiąże się z różną atrakcyjnością poszczególnych miejsc dla Inwestorów zagranicznych

8 Obsługa inwestorów w Małopolsce System instytucjonalny obsługi inwestorów w Małopolsce: - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury Zespół ds. Promocji Inwestycji i Rozwoju Eksportu - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora - Małopolskie Parki Przemysłowe S.A.

9 Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Czyżyny Powierzchnia w strefie (ha) 29,44 Zagospodarowanie (%) 37,66 Niepołomicka Strefa Przemysłowa Tarnowski Klaster Przemysłowy Kraków Business Park Branice Pychowice OGÓŁEM 140,87 35,58 3,3 13,82 39,77 262, , ,92 55,10 78,97

10 Strefy inwestycyjne w Małopolsce Zielony Park Przemysłowy "Kryształowy" w Tarnowie Docelowo obszar Parku obejmie 357 ha Wojnicki Zielony Park Przemysłowy Docelowo Park obejmie 153 ha Strefa Aktywności Gospodarczej w Limanowej Obszar Strefy wynosi 13,7 ha Chrzanowsko-Trzebiński Park Przemysłowy Docelowo Park ma obejmować 55,5 ha Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu Docelowo obszar strefy wyniesie 45ha

11 Strefy inwestycyjne w Małopolsce Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku obszar Strefy obejmuje 90 ha Dobczycka Strefa Przemysłowa Zielonych Dobczyc obszar strefy wynosi około 50 ha Brzesko W chwili obecnej tereny inwestycyjne to około 85 ha Strefa Przemysłowa w Chełmku Obszar strefy to około 27 ha

12 Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów w w 2006 roku (liczba = miejsce na liście) W 2005 r Małopolska zajęła 3 pozycję w rankingu Atrakcyjności Inwestycyjnej Regionów natomiast w 2006 r. spadła na pozycję 4.

13 Mocne i słabe strony regionu Mocne strony Kapitał ludzki wysoka jakość zasobów pracy, wysoki poziom aktywności społecznej, ponadprzeciętna gęstość pracujących, bezrobotnych i absolwentów. Stosunkowo niskie koszty pracy (2 miejsce) Chłonny rynek zbytu (4 miejsce) Infrastruktura społeczna wysoki poziom rozwoju infrastruktury turystycznej oraz towarzyszącej jej infrastruktury, intensywność działalności kulturalnej (1 miejsce) Rozwój i infrastruktura gospodarcza dobrze rozwinięta strefa badawczorozwojowa (5 miejsce) Słabe strony Aktywność Województwa wobec inwestorów uboga oferta inwestycyjna oraz słaba działalność informacyjna (10 miejsce) Dostępność transportowa wynika z dobrze rozwiniętej siatki międzynarodowych połączeń lotniczych oraz z dużej gęstości drogowej (9 miejsce)

14 Sieć komunikacyjna i nowe inwestycje drogowe Nakłady inwestycyjne Małopolski należą do najwyższych pośród pozostałych regionów w Polsce.

15 Wsparcie przedsiębiorstw - planowane działania WSPÓŁPRACA Z OBECNYMI INWESTORAMI 1. Wykorzystanie funkcjonujących już na terenie Województwa dużych i średnich firm. 2. Monitorowanie potrzeb i trudności związanych z funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw w Małopolsce i w miarę możliwości współdziałanie w ich rozwiązywaniu. 3. Intensywne wykorzystywanie promocyjnego aspektu funkcjonujących przedsiębiorstw, także tych z kapitałem zagranicznym, współdziałanie na rzecz lokalizowania w regionie ich dostawców. 4. Ułatwianie nawiązania współpracy pomiędzy inwestorami zagranicznymi a firmami lokalnymi i uczelniami, poprzez inicjowanie współpracy.

16 Planowane działania PODNIESIENIE POTENCJAŁU ZASOBÓW LUDZKICH Dostosowanie wykształcenia mieszkańców do potrzeb rynku pracy i gospodarki, podniesienie kwalifikacji i umiejętności, zapewnienie przez system edukacji wszechstronnego rozwoju ucznia. Świadczenie usług w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej, Pośrednictwo zawodowe skierowane na identyfikację potrzeb potencjalnego inwestora, Rozwój zasobów ludzkich ma wiele wymiarów wyliczając: osiągnięcia edukacyjne, umiejętności siły roboczej, zdrowie społeczeństwa i politykę zatrudnienia, które łączą ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. Każdy z tym wymiarów jest niezmiernie istotny w tworzeniu przyjaznego klimatu inwestycyjnego.

17 Źródła finansowania Małopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

18 Źródła finansowania Małopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2. Gospodarka regionalnej szansy W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach: bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, a także wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego, oraz wsparcia komercjalizacji badań naukowych. BUDŻET: Euro

19 Źródła finansowania Małopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej W odniesieniu do stref aktywności gospodarczej, realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji: inwestycje służące kompleksowemu przygotowaniu terenów pod inwestycje inwestycje zmierzające do utworzenia i uruchomienia inkubatorów przedsiębiorczości oraz polegające na rozwijaniu lub tworzeniu stref o charakterze parków technologicznych ukierunkowanych na współpracę z instytucjami badawczo-rozwojowymi. BUDŻET: Euro

20 Źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Zakres wsparcia: - Realizacja programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (bezrobotnych lub poszukujących pracy) - realizacja programów na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, - wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na poziomie regionalnym.

21 Źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Zakres wsparcia: - wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo, podwyższanie kwalifikacji), - zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację), - transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw, stypendia dla doktorantów, RSI).

22 Kontakt Dziękujemy za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Dr Mariusz Łapczyński Kraków, marzec 2009 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo