Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Mirosława Gastoł mgr Rita Majnusz Opracowanie redakcyjne: mgr Krystyna Kielan mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Przedsiębiorstwo handlowe otoczenie, misja i rynkowy wizerunek Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Marketing mix Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analizy marketingowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Strategie marketingowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Plan marketingowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rynek międzynarodowy i globalny Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 42 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o wybieraniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, które powinieneś posiadać przed przystąpieniem do realizacji treści zawartych w poradniku, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, które nabędziesz pracując z poradnikiem, materiał nauczania, zawierający podstawowe wiadomości dotyczące wybierania strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa handlowego, zestaw pytań sprawdzających, które pomogą Ci stwierdzić, czy posiadasz wiedzę umożliwiającą rozwiązanie ćwiczeń, ćwiczenia, które utrwalą wiedzę, którą posiadłeś i umożliwią połączenie treści teoretycznych z umiejętnością rozróżniania strategii marketingowych, sprawdzian osiągnięć, na podstawie którego będziesz mógł stwierdzić, w jakim stopniu opanowałeś materiał zawarty w poradniku. W materiale nauczania przedstawione zostały treści, które umożliwią zrozumienie zagadnień dotyczących stosowania strategii marketingowych w przedsiębiorstwach handlowych. Materiał zawarty w poradniku jest dość obszerny. Dlatego konieczne jest przed przystąpieniem do rozwiązywania ćwiczeń, sprawdzenie wiadomości poprzez podanie odpowiedzi na pytania sprawdzające. Natomiast sprawdzian postępów umożliwi zorientowanie się, czy dobrze zrozumiałeś i opanowałeś przedstawione zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jeżeli stwierdzisz, że przedstawiony materiał zrozumiałeś i opanowałeś w sposób wystarczający, to możesz przystąpić do rozwiązywania sprawdzianu osiągnięć. Składa się on z zestawu zadań testowych oraz instrukcji podającej, w jaki sposób należy wykonać polecenia. Do sprawdzianu dołączona jest karta odpowiedzi, na której zaznaczysz odpowiedzi. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z5 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 341[03].Z5.01 Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.04 Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, sklasyfikować i scharakteryzować plany, określić zasady planowania, scharakteryzować metody planowania, określić tryb opracowania planu działalności gospodarczej, sporządzić uproszczony plan rzeczowy i finansowy, przeprowadzić uproszczoną analizę ekonomiczną. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w przedsiębiorstwie, wskazać elementy składające się na mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego, sformułować misję rynkową przedsiębiorstwa, zidentyfikować podstawowe metody analizy strategicznej, wskazać mierniki umożliwiające ustalenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, określić zalety i wady różnych strategii marketingowych, zaprojektować strategię marketingową dla małego przedsiębiorstwa handlowego, scharakteryzować strategię konkurowania na rynku globalnym, skonstruować uproszczony plan marketingowy. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przedsiębiorstwo handlowe otoczenie, misja i rynkowy wizerunek Materiał nauczania Termin marketing pochodzi z języka angielskiego, w języku polskim brakuje precyzyjnego odpowiednika tego terminu. Najczęściej tłumaczy się go jako działalność na rynku. Większość definicji marketingu koncentruje się na funkcjach spełnianych przez marketing i dlatego konieczne jest przyjęcie jednej definicji, proponuję: marketing jest to systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie koncepcji produktu, dystrybucji, promocji i ceny w celu wymiany produktów, która może zaspokoić potrzeby stron biorących w niej udział. 1 Działalność marketingowa zmierza do dwustronnego zaspokojenia potrzeb, czyli potrzeb zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy produktu. Przedsiębiorstwo handlowe nie może oczywiście zaspokoić potrzeb wszystkich konsumentów, musi skoncentrować się na potrzebach określonych grup potencjalnych nabywców, czyli wybrać rynek docelowy. Marketing umożliwia informowanie nabywców, że przedsiębiorstwo handlowe może zaspokoić ich potrzeby oraz ułatwia zakup towarów. Inaczej mówiąc, klient powinien dowiedzieć się, że istnieje taki towar i że zaspokoi on dobrze jego potrzeby. SYSTEM GOSPODARKI NARODOWEJ POLITYKA RZĄDU I PRZEPISY PRAWNE MAKROŚRODOWISKO POSTĘP KULTURA, TECHNICZNY ETYKA I ŚRODOWISKO I MIĘDZYNARODOWE SPOŁECZEŃSTWO ŚRODOWISKO NATURALNE PRZEDSIĘBIORSTWO MIKROŚRODOWISKO KONKURENCI, DOSTAWCY, BANKI, ZWIĄZKI ZAWODOWE AGENCJE: MARKETINGOWE, UBEZPIECZENIOWE, REKLAMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWE, BIURA USŁUG PROFESJONALNYCH, INNE AGENCJE USŁUGOWE MISJA, STRATEGIE, CELE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZASOBY: RZECZOWE, FINANSOWE I OSOBOWE MARKETING MIX: PRODUKT, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I CENA Zasilanie (sprzężenie) zwrotne Rys. 1. Model funkcjonowania marketingu [ 6] RYNEK DOCELOWY KONSUMENCI, POŚREDNICY HANDLOWI, INNE PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE, AGENCJE RZĄDOWE I ORGANIZACJE SPOŁECZNE 1 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 19 7

9 Na rysunku 1 przedstawiono czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa i czynniki zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie marketingu. Przedsiębiorstwa handlowe Przedsiębiorstwa handlowe są systemami otwartymi, co oznacza, że pobierają zasoby z mikrootoczenia i makrootoczenia oraz dostarczają towary w taki sposób, aby było to akceptowane. Handel jest elementem procesu gospodarczego, który umożliwia przemieszczanie wytworzonych produktów do konsumentów. Schemat 1 Produkcja Handel (obrót towarowy) Konsumpcja Każdy produkt, będący rezultatem produkcji przeznaczony do sprzedaży rynkowej, jest towarem a zbiór wszystkich towarów znajdujących się w obrocie towarowym nazywamy asortymentem. Towary docierają do ostatecznych nabywców (klientów) za pośrednictwem kanałów dystrybucji, na które składają się przedsiębiorstwa handlowe pośredniczące w ich przemieszczaniu z miejsc, w których są wytwarzane do miejsc, gdzie są konsumowane. Schemat 2 Producent Hurtownik Detalista Konsument Ze względu na rodzaj kanału dystrybucji wyróżniamy: przedsiębiorstwa handlu hurtowego, przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Do podstawowych form handlu hurtowego zaliczamy handel stacjonarny (hurtownie w stałych punktach sprzedaży) oraz handel tranzytowy (pośredniczy w nawiązaniu kontaktów pomiędzy producentami i detalistami). Podstawowe formy handlu detalicznego zostały przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Formy handlu detalicznego [10] Forma handlu detalicznego Sprzedaż straganowa i uliczna Domy towarowe Charakterystyka Dotyczy głównie sprzedaży warzyw, owoców, kwiatów. Niekiedy także sprzedaży produktów nieżywnościowych (głównie odzieży) Dobór asortymentu do potrzeb nabywców z różnych segmentów rynku. Sprzedawane są: popularne artykuły spożywcze i przemysłowe, artykuły wybieralne znanych firm światowych i towary specjalistyczne oferowane dla wąskiego kręgu nabywców. Bardzo często sprzedaż jest 8

10 Forma handlu detalicznego Sklepy detaliczne Sklepy dyskontowe Supermarkety Hale sprzedaży Handel wysyłkowy Sprzedaż detaliczna dokonywana w domach konsumentów Charakterystyka wzbogacana różnego rodzaju działalnością usługową obejmującą usługi bankowe, ubezpieczeniowe, turystyczne, gastronomiczne itp. Asortyment specjalizowany, bardziej troskliwa obsługa, intymna atmosfera handlowa Towary sprzedawane są po cenach niższych niż w branżowych sklepach i domach towarowych, przy niższym poziomie obsługi, co umożliwia nabywcom kupowanie jednorazowo większej ilości towarów na korzystniejszych warunkach niż przy zakupach drobnodetalicznych Duże obiekty handlowe stosujące samoobsługową sprzedaż szerokiego asortymentu towarów zgrupowanych na dużych powierzchniach, co daje wysoką efektywność Oferują bardzo szeroki asortyment towarów, nie tylko konsumpcyjnych, lecz także motoryzacyjnych, ogrodniczych, wyposażenia domów, mebli itp. Polega na oferowaniu towarów za pomocą katalogów, na podstawie których nabywcy dokonują wyboru, następnie wysyłają zamówienia, wpłacają należność i otrzymują towary za pośrednictwem poczty. Koszty handlu wysyłkowego są niskie ze względu na brak konieczności posiadania sieci sklepów i niski stan zapasów, uzupełnianych na bieżąco Różne formy oferowania towarów i nawiązywania kontaktów za pośrednictwem agentów, komiwojażerów, telefonów, telewizji itp. Otoczenie przedsiębiorstwa handlowego Do mikrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego należą: klienci (konsumenci), dostawcy, konkurenci istniejący i potencjalni, banki, agencje i instytucje informacyjne itp. Cechą charakterystyczną mikrootoczenia jest to, że między jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne. Przedsiębiorstwo ma bezpośredni wpływ na mikrootoczenie i poprzez swoje działania może je zmieniać i kształtować. Stosunki przedsiębiorstwa handlowego z mikrootoczeniem kształtowane są przez negocjacje, zawieranie umów i podejmowanie walki konkurencyjnej w zakresie jakości towarów, cen i sprawności obsługi klientów. Makrootoczenie (makrośrodowisko) to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikający z tego, że działa ono w określonym klimacie geopolitycznym, do którego należą: otoczenie demograficzne, ekonomiczne, prawne, polityczne międzynarodowe, społeczne i technologiczne. Przedsiębiorstwo z wpływem makrootoczenia może radzić sobie na dwa sposoby: może przystosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów środowiska, czyli dostosować się do reguł i ogólnych trendów narzucanych przez środowisko, 9

11 może starać się wpływać na środowisko zewnętrzne, aby sprzyjało jego działalności, np. domaga się ochrony ze strony rządu przed zalewem tanich, tandetnych produktów importowanych, które opanowują rynek krajowy, domaga się zmian niekorzystnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa ustaw itp. Międzynarodowy wymiar środowiska zewnętrznego, a w szczególności układ stowarzyszeniowy Polski z Unią Europejską, spowodował otwarcie przedsiębiorstw handlowych na silną konkurencję, która wywołuje między innymi konieczność obniżki kosztów, wzrost wydajności pracy, obniżkę cen towarów. Rozróżnienie mikro- i makrootoczenia jest bardzo ważne. W mikrootoczeniu toczy się walka konkurencyjna i dlatego jemu zazwyczaj menedżerowie poświęcają najwięcej uwagi i czasu. Informacje uzyskiwane przez menedżerów z konkurencyjnych firm będą dosyć podobne, typowe sposoby analizy są bowiem takie same; co najwyżej różna może być interpretacja otrzymanych danych. Misja przedsiębiorstwa wyraża syntetycznie rolę, jaką firma chce odgrywać na rzecz otoczenia, jest to posłannictwo, powód jej istnienia w środowisku. Każde przedsiębiorstwo musi mieć jasną wizję swego miejsca na rynku, swego rozwoju oraz strategię ich osiągnięcia. Z reguły misja przedsiębiorstwa jest prezentowana w miejscu widocznym nie tylko dla pracowników, ale także dla nabywców. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jaka jest misja i jakie są podstawowe cele przedsiębiorstwa oraz jaki jest jego współudział w osiągnięciu sukcesów przedsiębiorstwa. Misja stanowi podłoże do tworzenia: konkretnych zadań, czyli celów, reguł, planów i procedur. Każde przedsiębiorstwo musi wypracować własną strategię, wykorzystując do tego wyniki marketingowych badań rynku i swą orientację na zaspokajanie potrzeb nabywców. Realizację pierwszego etapu planowania strategii marketingowej zapewnia analiza otoczenia marketingowego, której celem jest przedstawienie położenia firmy, a także analiza potencjału firmy. Misja jest ideą przewodnią strategii marketingowej na rynku docelowym, inspiruje wybór składników marketingu mix i jest przesłanką konstrukcji planu marketingowego. Misja wymaga okresowej rewizji z uwagi na dynamiczny rozwój środowiska zewnętrznego, zmiany sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i pojawienie się nowych perspektyw rozwoju. Cele przedsiębiorstwa handlowego precyzyjnie opracowane i zapisane służą jako przewodnik postępowania pracowników przedsiębiorstwa i kierunkowskaz do podejmowania decyzji. Przykładowe cele przedsiębiorstwa handlowego to: zaspokojenie potrzeb i preferencji nabywców, osiągnięcie zysku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, rozwój i wzrost sprzedaży. Przedsiębiorstwo handlowe uzyskuje przewagę konkurencyjną, jeżeli robi coś lepiej niż konkurenci. Symptomami przewagi konkurencyjnej są wzrost sprzedaży lub wzrost udziałów przedsiębiorstwa w rynku. Podstawowe sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo to: dążenie do stosowania strategii niskich kosztów, która umożliwia oferowanie produktów po cenie niższej niż ceny ustalone przez konkurentów, stosowanie strategii zróżnicowania produktu i sytuacji towarzyszących zakupom, która zmierza do przekonania nabywców, że dany produkt dostarcza dodatkowe korzyści uzasadniające nadaną mu cenę. 10

12 Misja i rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa jest ważnym czynnikiem rynkowej pozycji firmy i czynnikiem kształtującym skuteczność i efektywność działań marketingowych dotyczących poszczególnych produktów i rynków. Cechami mającymi bezpośredni wpływ na wizerunek firmy na rynku są: rzetelność, fachowość, uprzejmość, nieustępliwość, elastyczność w negocjacjach, agresywność, lojalność w relacjach z konkurentami, opiekuńczość w stosunku do pracowników, stosunek do inicjatyw społecznych i środowiska naturalnego. Treść misji zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, charakteru działalności, pozycji rynkowej, jednak każda dobrze sformułowana misja powinna: 1) określać cel działalności firmy, 2) wskazywać konkretne towary oraz rynki, 3) pomagać zweryfikować bieżące i przyszłe warianty strategiczne, 4) być optymalnie wyważona ani zbyt wąska ani zbyt szeroka, 5) wyróżniać przedsiębiorstwo handlowe spośród innych tej samej branży, 6) być dostatecznie szczegółowa, aby móc oddziaływać na personel przedsiębiorstwa, 7) być realistyczna i elastyczna, 8) skupiać się na potrzebach klienta i ich zaspokojeniu, a nie na towarze, 9) informować o podstawowej działalności przedsiębiorstwa, 10) być zrozumiała i znana wszystkim pracownikom firmy. Przykład [Internet] Grupa Handlowa Staropolskie Wędliny Spółka z o.o. jest Spółką założoną przez właścicieli 11 hurtowni mięsno wędliniarskich z terenu Polski północnej i centralnej. Powstała jako następca i kontynuator działającego od 2000 roku Stowarzyszenia Hurtowni Pomorza i Kujaw z rozszerzeniem tych działań na teren całej Polski. Misja i cele działania spółki Misją firmy jest stworzenie największej i najbardziej efektywnej sieci hurtowni mięsa i przetworów mięsnych w Polsce. Cele firmy: zapewnienie wszystkim udziałowcom wszelkich usług niezbędnych do odniesienia sukcesu na rynku, zaproponowanie oferty najwyższej jakości produktów i usług, stworzenie grupy lojalnych i zadowolonych klientów, powiększanie udziału w rynku poprzez umacnianie obecnych Udziałowców Spółki i przyłączanie nowych Udziałowców, przy poszanowaniu interesów istniejących partnerów, wprowadzanie nowych wzorców i standardów współpracy z dostawcami i odbiorcami, szkolenia pracowników w celu osiągnięcia najwyższego profesjonalizmu obsługi Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie elementy składają się na mikrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego? 2. Jakie elementy składają się na makrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego? 3. Co to znaczy, że przedsiębiorstwo handlowe i mikrootoczenie wzajemnie na siebie oddziałują? 4. Jakie przedsiębiorstwa handlowe wyróżniamy ze względu na rodzaj kanału dystrybucji? 5. Jakie są cechy charakterystyczne sklepów dyskontowych? 6. Co wyraża misja przedsiębiorstwa handlowego? 7. Jakie są podstawowe sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo handlowe? 11

13 8. Jakie cechy mają bezpośredni wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa handlowego? 9. Z jakich elementów powinna składać się dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa handlowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyporządkuj podane elementy mikrootoczenia i makrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego, wstawiając znak X w odpowiednie miejsce. Elementy mikrootoczenia i makrootoczenia Konkurenci System gospodarki narodowej Klienci (konsumenci) Kultura, etyka i społeczeństwo Dostawcy Banki Agencje marketingowe, reklamowe Pośrednicy handlowi Postęp techniczny i środowisko międzynarodowe Przedsiębiorstwa transportowe Polityka rządu i przepisy prawne Środowisko naturalne Związki zawodowe Sposób wykonania ćwiczenia Mikrootoczenie Makrootoczenie Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wpisać do tabeli znak X w odpowiednie miejsce, przyporządkowując dany element do mikro- lub makrootoczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Przeanalizuj przykład dotyczący Grupy Handlowej Staropolskie Wędliny (materiał nauczania) i dokonaj oceny, czy misja przedsiębiorstwa została sformułowana poprawnie. Udziel pisemnej odpowiedzi na pytania: 1. Czy został określony cel działalności przedsiębiorstwa handlowego? 2. Czy wskazano konkretny asortyment towarów? 3. Czy wskazano rynek na jakim będzie przedsiębiorstwo działało? 4. Czym przedsiębiorstwo będzie się wyróżniać spośród innych przedsiębiorstw tego rodzaju? 5. Czy przedsiębiorstwo skupia się na potrzebach klientów? 6. Czy misja jest sformułowana w sposób zrozumiały? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać przykład dotyczący grupy handlowej Staropolskie wędliny z materiału nauczania i odpowiedzieć pisemnie na pytania. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika. Ćwiczenie 3 Ustal, jakie elementy mikrootoczenia mają wpływ na działalność: małego sklepu osiedlowego i supermarketu oraz w jaki sposób wzajemnie na siebie oddziaływają. Ustalenia wpisz do tabeli: Rodzaj przedsiębiorstwa handlowego Mały sklep osiedlowy z żywnością Elementy mikrootoczenia Supermarket w dużym mieście Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wypisać na kartce wszystkie możliwe elementy mikrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego, 2) wpisać do tabeli te, które dotyczą małego sklepu i supermarketu, 3) napisać, w jaki sposób oddziaływają na siebie elementy mikrootoczenia i przedsiębiorstwa, np. dostawcy supermarketu i supermarket, dostawcy sklepu osiedlowego i sklep osiedlowy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić elementy mikrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego? 2) wymienić elementy makrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego? 3) wyjaśnić, na czym polega wzajemne oddziaływanie przedsiębiorstwa handlowego i mikrootoczenia? 4) podać, jakie przedsiębiorstwa wyróżniamy ze względu na rodzaj kanału dystrybucji? 5) scharakteryzować sklepy dyskontowe? 6) wyjaśnić, co wyraża misja przedsiębiorstwa handlowego? 7) objaśnić podstawowe sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo handlowe? 8) wymienić cechy, które mają bezpośredni wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa handlowego? 9) przedstawić elementy, z jakich powinna składać się dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa handlowego? 13

15 4.2. Marketing mix Materiał nauczania Marketingiem mix nazywamy zestaw instrumentów oddziaływania na rynek, które odpowiednio dobrane zaspokajają potrzeby nabywców. W języku angielskim elementy marketingu mix określane są jako 4 P: 1. Product produkt. 2. Place miejsce (dystrybucja). 3. Promotion promocja. 4. Price cena. Rys. 2. Elementy marketingu mix [6] Tabela 2. Instrumenty marketingu mix [opracowanie własne] Elementy marketingu mix Instrumenty marketingu mix Produkt (towar) oznacza podstawowe właściwości towarów i ich odmian wszystko to, co przedsiębiorstwo asortymentowych tworzących daną kompozycję, handlowe może zaoferować marka, rynkowi opakowanie, usługi związane z produktem, gwarancje Dystrybucja (miejsce) to działania przedsiębiorstwa handlowego zmierzające do tego, żeby towar był dostępny dla nabywców w odpowiednim czasie, dogodnym miejscu i w odpowiednich ilościach Cena jest wartością nadaną towarowi, w formie pieniężnej. Ułatwia kreowanie wizerunku towaru w oczach nabywców, jest narzędziem konkurencji o rynki układ kanałów dystrybucji, rozwiązania logistyczne cena podstawowa, rabaty, dyskonta, warunki płatności, kredyt 14

16 Promocja zadaniem jest poinformowanie nabywców o przedsiębiorstwie handlowym i jego towarach. sprzedaż osobista, reklama, środki aktywizacji sprzedaży, instrumenty z zakresu public relations Marketing mix pozwala na dostarczenie właściwego towaru, we właściwym miejscu, po właściwej cenie i promowanie go we właściwy sposób. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to jednak potrzeby nabywców tworzących go, są punktem wyjścia kompozycji poszczególnych jego elementów. Związek marketingu mix z rynkiem docelowym przedstawiono na rysunku 2. Każdy element (produkt, dystrybucja, promocja, cena) może być brany pod uwagę w większym lub mniejszym stopniu podczas procesu podejmowania decyzji marketingowych. Marketingowa strategia handlu detalicznego polega na: wyborze segmentu rynku i dostosowaniu do niego zakresu i rodzaju asortymentu towarów, rozpoznaniu konkurentów i sposobów prowadzonej przez nich działalności handlowej, stworzeniu warunków do prowadzenia handlu detalicznego (powierzchnia sprzedażowa, magazyn), określeniu sposobu obsługiwania klientów (samoobsługa, preselekcja, sprzedaż tradycyjna), opracowaniu właściwej kompozycji instrumentów marketingu mix: doboru właściwego asortymentu towarów, ich cen, lokalizacji przedsiębiorstwa handlowego, dni i godzin otwarcia, wyposażenia i dekoracji wnętrz, ekspozycji towarów, form sprzedaży i obsługi nabywców, usług przed- i posprzedażowych oraz promocji towarów i przedsiębiorstwa. Rys. 3. Marketing mix w handlu detalicznym [10] 15

17 Przykład Tabela 3. Marketing mix w sklepie detalicznym z odzieżą damską [opracowanie własne] Element Opis sytuacji w ubiegłym roku marketingu Produkt 1. Konsument: kobieta w wieku lat 2. Rozmiary: S do L 3. Asortyment: bluzki, spódnice, żakiety, sukienki 4. Tkaniny: przede wszystkim jedwab, bawełna, wełna 5. Krój: klasyczny w stylu biznes women 6. Producent: pięciu producentów prywatnych 7. Opakowanie: torby z folii bez nadruku 8. Znak firmowy: brak 9. Reklamacje: zdarzyło się 6 reklamacji w ciągu roku, powodem było niestaranne wykończenie odzieży (2 bluzki, 2 spódnice, 1 sukienka, 1 żakiet). Reklamacja była załatwiana w ciągu miesiąca, co powodowało utratę klienta. 10. Przepis prania i konserwacji: zdarzało się, że był brak Dystrybucja 1. Kanał dystrybucji: zakupy od 5 pośredników z łódzkiej hurtowni 2. Częstotliwość zakupów: 3 razy w tygodniu 3. Transport: własny 4. Sala sprzedaży: 8 m 2 5. Zaplecze: 25 m 2 6. Ekspozycja towaru: na wieszakach, ciasno ułożone, zawieszone na dwóch poziomach, w zasięgu oczu klienta i wyżej 7. Lokalizacja sklepu: bardzo dobra, boczna ulica w centrum Łodzi 8. Wejście do sklepu: niewyróżniające się, szyld mały, słabo widoczny 9. Dostęp do sklepu: brak miejsca do parkowania samochodu 10. W sklepie: głośna muzyka, oświetlenie elektryczne żółte Cena 1. Stosowane ceny: od 50,00 zł do 350,00 zł 2. Ceny: ustalane dla każdego towaru na podstawie ceny od pośrednika po dodaniu przeciętnie ok. 40% marży 3. Rabaty: niestosowane 4. Płatność: gotówka, nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą Promocja 1. Okno wystawowe małe ekspozycja 1 sztuki towaru na wieszaku, kolorystyka wystawy w kolorze beżowym 2. Szyld słabo widoczny, litery spłowiałe 3. Brak informacji w prasie i w innych środkach masowego przekazu 4. Brak informacji o otwarciu sklepu i zachęt w formie sprzedaży promocyjnej 5. Sprzedawczyni nie doradza klientkom 6. Do pakowania torby plastikowe bez nadruku 7. Towar bez metki firmowej 8. Dostęp do towaru: towar podaje sprzedawca (kobieta) 9. Jakość obsługi: przeciętna 16

18 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest marketing mix? 2. Z jakich elementów składa się marketing mix? 3. Jakimi instrumentami posługuje się marketing mix? 4. Co umożliwia zastosowanie marketingu mix? 5. Na czym polega marketingowa strategia handlu detalicznego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeczytaj przykład (materiał nauczania) dotyczący stosowania marketingu mix w sklepie detalicznym z odzieżą damską i zaproponuj nową mieszankę marketingową, która Twoim zdaniem doprowadzi do poprawy obsługi klientów i zwiększy zyski w tym sklepie. Element marketingu mix Produkt Opis sytuacji twoje propozycje poprawy sytuacji Dystrybucja Cena Promocja Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przedyskutować z kolegami, jakie nowe rozwiązania można zastosować, aby zwiększyć sprzedaż i zyski w sklepie, 2) wpisać propozycje do tabeli. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Zredaguj treść ogłoszenia do gazety na temat poszukiwania dostawców towarów do sklepu z odzieżą damską po atrakcyjnych (konkurencyjnych cenach), podając nazwę sklepu, adres i rodzaj towarów. Wykorzystaj w tym celu komputer. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) opisać sytuację: asortyment towarów w sklepie, lokalizację, 2) wyszukać w gazetach podobne ogłoszenia, zredagować własne ogłoszenie, 3) napisać ogłoszenie na komputerze, 4) określić, w jakiej gazecie i w jakim formacie zostałoby umieszczone, 5) dowiedzieć się, ile kosztowałoby zamieszczenie tego ogłoszenia. 17

19 Wyposażenie stanowiska pracy: gazety, papier, komputer, drukarka, Internet, literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 3 Hurtownia Beta prowadząca sprzedaż towarów biurowych (papier, mazaki, teczki, pisaki, długopisy itd.), otrzymała kilka zapytań o ofertę cenową od sklepów detalicznych, które są zainteresowane zakupem. Na podstawie aktualnych ofert cenowych, katalogów i broszur otrzymanych z różnych hurtowni, sporządź ofertę cenową na co najmniej 15 towarów biurowych. Podaj cenę, opis towaru, warunki płatności, sposób dostawy, adres. Zwróć uwagę na prezentację graficzną oferty. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z aktualnymi ofertami cenowymi, katalogów i broszur otrzymanych z różnych hurtowni z artykułami biurowymi, 2) opracować ofertę cenową, 3) napisać ofertę na komputerze. Wyposażenie stanowiska pracy: oferty cenowe, katalogi, broszury z różnych hurtowni z artykułami biurowymi, papier, komputer, drukarka, literatura zgodna z punktem 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować marketing mix? 2) wymienić elementy marketingu mix? 3) podać instrumenty marketingu mix z przyporządkowaniem do poszczególnych elementów? 4) wyjaśnić, na co pozwala marketing mix 5) wyjaśnić, na czym polega marketingowa strategia handlu detalicznego? 6) zaprojektować mieszankę marketingową mix? 18

20 4.3. Analizy marketingowe Materiał nauczania do: Analiza SWOT jest jedną z podstawowych technik analitycznych, stosowaną najczęściej analizy wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa handlowego (silne i słabe strony przedsiębiorstwa), zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa handlowego (także przedsięwzięcia) (szanse i zagrożenia jakie powoduje środowisko zewnętrzne). Składa się z trzech części: analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, analizy szans i zagrożeń, formułowania wniosków strategicznych. Dane o silnych i słabych stronach pochodzą między innymi ze sprawozdań, np. rachunku kosztów i zysków, przeglądu postaw i zadowolenia pracowników. Wiadomości o szansach i zagrożeniach mogą pochodzić z takich źródeł jak: sygnały od nabywców, informacje od konkurencji, inicjatywy ustawodawcze rządu, artykuły w czasopismach. Analiza SWOT obejmuje w szczególności takie dziedziny działalności, jak: 1) zarządzanie: kwalifikacje kierowników i pracowników, struktura organizacyjna, systemy planowania, informacji i kontroli, 2) finanse: stopa zysku, stosunek zadłużenia do majątku, wartość zapasów, wskaźnik zwrotu inwestycji, stopa kredytowa, 3) marketing: kanały dystrybucji, udział w rynku, sprawność promocji, zadowolenie nabywców, jakość produktów, wizerunek przedsiębiorstwa, 4) kadry: kwalifikacje, wiek pracowników, fluktuacja, zadowolenie z pracy. Celem analizy SWOT jest: wskazanie tych elementów zasobów, które mogą być traktowane jako niewątpliwe atuty w starciu rynkowym z potencjalnymi konkurentami, ujawnienie ewentualnie słabych elementów, zmniejszających siłę własnego oddziaływania konkurencyjnego, a zarazem stwarzających okazję skutecznego ataku ze strony konkurencji, określenie szczegółowych predyspozycji przedsiębiorstwa do realizacji zadań w założonym obszarze rynku. Analiza portfolio (BCG) polega na systematycznej obserwacji pozycji poszczególnych towarów na rynku. Używa się jej do analizy konkurencyjności poszczególnych towarów na rynku i ich zyskowności. Ustalenie pozycji rynkowej wymaga zastosowania określonych mierników: wielkość rynku (ilość potencjalnych nabywców tworzących dany rynek docelowy), pojemność rynku (ilość lub wartość produktów, która przy danych cenach przy danych dochodach potencjalnych nabywców może być sprzedana w określonym czasie i na określonym rynku), 19

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG)

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Działalność gospodarcza w. PDG(1)

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym?

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Czy to, co masz, działa jak marka? 1. Marka potrafi samodzielnie przyciągać nowych klientów 2. Marka potrafi uzasadnić cenę, którą chcemy dostać 3. Marka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Metody portfelowe Macierz BCG,

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo