Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Mirosława Gastoł mgr Rita Majnusz Opracowanie redakcyjne: mgr Krystyna Kielan mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Przedsiębiorstwo handlowe otoczenie, misja i rynkowy wizerunek Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Marketing mix Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analizy marketingowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Strategie marketingowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Plan marketingowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rynek międzynarodowy i globalny Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 42 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o wybieraniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, czyli wykaz umiejętności, które powinieneś posiadać przed przystąpieniem do realizacji treści zawartych w poradniku, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, które nabędziesz pracując z poradnikiem, materiał nauczania, zawierający podstawowe wiadomości dotyczące wybierania strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa handlowego, zestaw pytań sprawdzających, które pomogą Ci stwierdzić, czy posiadasz wiedzę umożliwiającą rozwiązanie ćwiczeń, ćwiczenia, które utrwalą wiedzę, którą posiadłeś i umożliwią połączenie treści teoretycznych z umiejętnością rozróżniania strategii marketingowych, sprawdzian osiągnięć, na podstawie którego będziesz mógł stwierdzić, w jakim stopniu opanowałeś materiał zawarty w poradniku. W materiale nauczania przedstawione zostały treści, które umożliwią zrozumienie zagadnień dotyczących stosowania strategii marketingowych w przedsiębiorstwach handlowych. Materiał zawarty w poradniku jest dość obszerny. Dlatego konieczne jest przed przystąpieniem do rozwiązywania ćwiczeń, sprawdzenie wiadomości poprzez podanie odpowiedzi na pytania sprawdzające. Natomiast sprawdzian postępów umożliwi zorientowanie się, czy dobrze zrozumiałeś i opanowałeś przedstawione zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jeżeli stwierdzisz, że przedstawiony materiał zrozumiałeś i opanowałeś w sposób wystarczający, to możesz przystąpić do rozwiązywania sprawdzianu osiągnięć. Składa się on z zestawu zadań testowych oraz instrukcji podającej, w jaki sposób należy wykonać polecenia. Do sprawdzianu dołączona jest karta odpowiedzi, na której zaznaczysz odpowiedzi. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z5 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 341[03].Z5.01 Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.04 Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, sklasyfikować i scharakteryzować plany, określić zasady planowania, scharakteryzować metody planowania, określić tryb opracowania planu działalności gospodarczej, sporządzić uproszczony plan rzeczowy i finansowy, przeprowadzić uproszczoną analizę ekonomiczną. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: określić istotę i miejsce planów marketingowych w procesie planowania w przedsiębiorstwie, wskazać elementy składające się na mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego, sformułować misję rynkową przedsiębiorstwa, zidentyfikować podstawowe metody analizy strategicznej, wskazać mierniki umożliwiające ustalenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, określić zalety i wady różnych strategii marketingowych, zaprojektować strategię marketingową dla małego przedsiębiorstwa handlowego, scharakteryzować strategię konkurowania na rynku globalnym, skonstruować uproszczony plan marketingowy. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przedsiębiorstwo handlowe otoczenie, misja i rynkowy wizerunek Materiał nauczania Termin marketing pochodzi z języka angielskiego, w języku polskim brakuje precyzyjnego odpowiednika tego terminu. Najczęściej tłumaczy się go jako działalność na rynku. Większość definicji marketingu koncentruje się na funkcjach spełnianych przez marketing i dlatego konieczne jest przyjęcie jednej definicji, proponuję: marketing jest to systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie koncepcji produktu, dystrybucji, promocji i ceny w celu wymiany produktów, która może zaspokoić potrzeby stron biorących w niej udział. 1 Działalność marketingowa zmierza do dwustronnego zaspokojenia potrzeb, czyli potrzeb zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy produktu. Przedsiębiorstwo handlowe nie może oczywiście zaspokoić potrzeb wszystkich konsumentów, musi skoncentrować się na potrzebach określonych grup potencjalnych nabywców, czyli wybrać rynek docelowy. Marketing umożliwia informowanie nabywców, że przedsiębiorstwo handlowe może zaspokoić ich potrzeby oraz ułatwia zakup towarów. Inaczej mówiąc, klient powinien dowiedzieć się, że istnieje taki towar i że zaspokoi on dobrze jego potrzeby. SYSTEM GOSPODARKI NARODOWEJ POLITYKA RZĄDU I PRZEPISY PRAWNE MAKROŚRODOWISKO POSTĘP KULTURA, TECHNICZNY ETYKA I ŚRODOWISKO I MIĘDZYNARODOWE SPOŁECZEŃSTWO ŚRODOWISKO NATURALNE PRZEDSIĘBIORSTWO MIKROŚRODOWISKO KONKURENCI, DOSTAWCY, BANKI, ZWIĄZKI ZAWODOWE AGENCJE: MARKETINGOWE, UBEZPIECZENIOWE, REKLAMOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWE, BIURA USŁUG PROFESJONALNYCH, INNE AGENCJE USŁUGOWE MISJA, STRATEGIE, CELE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZASOBY: RZECZOWE, FINANSOWE I OSOBOWE MARKETING MIX: PRODUKT, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I CENA Zasilanie (sprzężenie) zwrotne Rys. 1. Model funkcjonowania marketingu [ 6] RYNEK DOCELOWY KONSUMENCI, POŚREDNICY HANDLOWI, INNE PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE, AGENCJE RZĄDOWE I ORGANIZACJE SPOŁECZNE 1 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 19 7

9 Na rysunku 1 przedstawiono czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa i czynniki zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie marketingu. Przedsiębiorstwa handlowe Przedsiębiorstwa handlowe są systemami otwartymi, co oznacza, że pobierają zasoby z mikrootoczenia i makrootoczenia oraz dostarczają towary w taki sposób, aby było to akceptowane. Handel jest elementem procesu gospodarczego, który umożliwia przemieszczanie wytworzonych produktów do konsumentów. Schemat 1 Produkcja Handel (obrót towarowy) Konsumpcja Każdy produkt, będący rezultatem produkcji przeznaczony do sprzedaży rynkowej, jest towarem a zbiór wszystkich towarów znajdujących się w obrocie towarowym nazywamy asortymentem. Towary docierają do ostatecznych nabywców (klientów) za pośrednictwem kanałów dystrybucji, na które składają się przedsiębiorstwa handlowe pośredniczące w ich przemieszczaniu z miejsc, w których są wytwarzane do miejsc, gdzie są konsumowane. Schemat 2 Producent Hurtownik Detalista Konsument Ze względu na rodzaj kanału dystrybucji wyróżniamy: przedsiębiorstwa handlu hurtowego, przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Do podstawowych form handlu hurtowego zaliczamy handel stacjonarny (hurtownie w stałych punktach sprzedaży) oraz handel tranzytowy (pośredniczy w nawiązaniu kontaktów pomiędzy producentami i detalistami). Podstawowe formy handlu detalicznego zostały przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Formy handlu detalicznego [10] Forma handlu detalicznego Sprzedaż straganowa i uliczna Domy towarowe Charakterystyka Dotyczy głównie sprzedaży warzyw, owoców, kwiatów. Niekiedy także sprzedaży produktów nieżywnościowych (głównie odzieży) Dobór asortymentu do potrzeb nabywców z różnych segmentów rynku. Sprzedawane są: popularne artykuły spożywcze i przemysłowe, artykuły wybieralne znanych firm światowych i towary specjalistyczne oferowane dla wąskiego kręgu nabywców. Bardzo często sprzedaż jest 8

10 Forma handlu detalicznego Sklepy detaliczne Sklepy dyskontowe Supermarkety Hale sprzedaży Handel wysyłkowy Sprzedaż detaliczna dokonywana w domach konsumentów Charakterystyka wzbogacana różnego rodzaju działalnością usługową obejmującą usługi bankowe, ubezpieczeniowe, turystyczne, gastronomiczne itp. Asortyment specjalizowany, bardziej troskliwa obsługa, intymna atmosfera handlowa Towary sprzedawane są po cenach niższych niż w branżowych sklepach i domach towarowych, przy niższym poziomie obsługi, co umożliwia nabywcom kupowanie jednorazowo większej ilości towarów na korzystniejszych warunkach niż przy zakupach drobnodetalicznych Duże obiekty handlowe stosujące samoobsługową sprzedaż szerokiego asortymentu towarów zgrupowanych na dużych powierzchniach, co daje wysoką efektywność Oferują bardzo szeroki asortyment towarów, nie tylko konsumpcyjnych, lecz także motoryzacyjnych, ogrodniczych, wyposażenia domów, mebli itp. Polega na oferowaniu towarów za pomocą katalogów, na podstawie których nabywcy dokonują wyboru, następnie wysyłają zamówienia, wpłacają należność i otrzymują towary za pośrednictwem poczty. Koszty handlu wysyłkowego są niskie ze względu na brak konieczności posiadania sieci sklepów i niski stan zapasów, uzupełnianych na bieżąco Różne formy oferowania towarów i nawiązywania kontaktów za pośrednictwem agentów, komiwojażerów, telefonów, telewizji itp. Otoczenie przedsiębiorstwa handlowego Do mikrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego należą: klienci (konsumenci), dostawcy, konkurenci istniejący i potencjalni, banki, agencje i instytucje informacyjne itp. Cechą charakterystyczną mikrootoczenia jest to, że między jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne. Przedsiębiorstwo ma bezpośredni wpływ na mikrootoczenie i poprzez swoje działania może je zmieniać i kształtować. Stosunki przedsiębiorstwa handlowego z mikrootoczeniem kształtowane są przez negocjacje, zawieranie umów i podejmowanie walki konkurencyjnej w zakresie jakości towarów, cen i sprawności obsługi klientów. Makrootoczenie (makrośrodowisko) to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikający z tego, że działa ono w określonym klimacie geopolitycznym, do którego należą: otoczenie demograficzne, ekonomiczne, prawne, polityczne międzynarodowe, społeczne i technologiczne. Przedsiębiorstwo z wpływem makrootoczenia może radzić sobie na dwa sposoby: może przystosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów środowiska, czyli dostosować się do reguł i ogólnych trendów narzucanych przez środowisko, 9

11 może starać się wpływać na środowisko zewnętrzne, aby sprzyjało jego działalności, np. domaga się ochrony ze strony rządu przed zalewem tanich, tandetnych produktów importowanych, które opanowują rynek krajowy, domaga się zmian niekorzystnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa ustaw itp. Międzynarodowy wymiar środowiska zewnętrznego, a w szczególności układ stowarzyszeniowy Polski z Unią Europejską, spowodował otwarcie przedsiębiorstw handlowych na silną konkurencję, która wywołuje między innymi konieczność obniżki kosztów, wzrost wydajności pracy, obniżkę cen towarów. Rozróżnienie mikro- i makrootoczenia jest bardzo ważne. W mikrootoczeniu toczy się walka konkurencyjna i dlatego jemu zazwyczaj menedżerowie poświęcają najwięcej uwagi i czasu. Informacje uzyskiwane przez menedżerów z konkurencyjnych firm będą dosyć podobne, typowe sposoby analizy są bowiem takie same; co najwyżej różna może być interpretacja otrzymanych danych. Misja przedsiębiorstwa wyraża syntetycznie rolę, jaką firma chce odgrywać na rzecz otoczenia, jest to posłannictwo, powód jej istnienia w środowisku. Każde przedsiębiorstwo musi mieć jasną wizję swego miejsca na rynku, swego rozwoju oraz strategię ich osiągnięcia. Z reguły misja przedsiębiorstwa jest prezentowana w miejscu widocznym nie tylko dla pracowników, ale także dla nabywców. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jaka jest misja i jakie są podstawowe cele przedsiębiorstwa oraz jaki jest jego współudział w osiągnięciu sukcesów przedsiębiorstwa. Misja stanowi podłoże do tworzenia: konkretnych zadań, czyli celów, reguł, planów i procedur. Każde przedsiębiorstwo musi wypracować własną strategię, wykorzystując do tego wyniki marketingowych badań rynku i swą orientację na zaspokajanie potrzeb nabywców. Realizację pierwszego etapu planowania strategii marketingowej zapewnia analiza otoczenia marketingowego, której celem jest przedstawienie położenia firmy, a także analiza potencjału firmy. Misja jest ideą przewodnią strategii marketingowej na rynku docelowym, inspiruje wybór składników marketingu mix i jest przesłanką konstrukcji planu marketingowego. Misja wymaga okresowej rewizji z uwagi na dynamiczny rozwój środowiska zewnętrznego, zmiany sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i pojawienie się nowych perspektyw rozwoju. Cele przedsiębiorstwa handlowego precyzyjnie opracowane i zapisane służą jako przewodnik postępowania pracowników przedsiębiorstwa i kierunkowskaz do podejmowania decyzji. Przykładowe cele przedsiębiorstwa handlowego to: zaspokojenie potrzeb i preferencji nabywców, osiągnięcie zysku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, rozwój i wzrost sprzedaży. Przedsiębiorstwo handlowe uzyskuje przewagę konkurencyjną, jeżeli robi coś lepiej niż konkurenci. Symptomami przewagi konkurencyjnej są wzrost sprzedaży lub wzrost udziałów przedsiębiorstwa w rynku. Podstawowe sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo to: dążenie do stosowania strategii niskich kosztów, która umożliwia oferowanie produktów po cenie niższej niż ceny ustalone przez konkurentów, stosowanie strategii zróżnicowania produktu i sytuacji towarzyszących zakupom, która zmierza do przekonania nabywców, że dany produkt dostarcza dodatkowe korzyści uzasadniające nadaną mu cenę. 10

12 Misja i rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa jest ważnym czynnikiem rynkowej pozycji firmy i czynnikiem kształtującym skuteczność i efektywność działań marketingowych dotyczących poszczególnych produktów i rynków. Cechami mającymi bezpośredni wpływ na wizerunek firmy na rynku są: rzetelność, fachowość, uprzejmość, nieustępliwość, elastyczność w negocjacjach, agresywność, lojalność w relacjach z konkurentami, opiekuńczość w stosunku do pracowników, stosunek do inicjatyw społecznych i środowiska naturalnego. Treść misji zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, charakteru działalności, pozycji rynkowej, jednak każda dobrze sformułowana misja powinna: 1) określać cel działalności firmy, 2) wskazywać konkretne towary oraz rynki, 3) pomagać zweryfikować bieżące i przyszłe warianty strategiczne, 4) być optymalnie wyważona ani zbyt wąska ani zbyt szeroka, 5) wyróżniać przedsiębiorstwo handlowe spośród innych tej samej branży, 6) być dostatecznie szczegółowa, aby móc oddziaływać na personel przedsiębiorstwa, 7) być realistyczna i elastyczna, 8) skupiać się na potrzebach klienta i ich zaspokojeniu, a nie na towarze, 9) informować o podstawowej działalności przedsiębiorstwa, 10) być zrozumiała i znana wszystkim pracownikom firmy. Przykład [Internet] Grupa Handlowa Staropolskie Wędliny Spółka z o.o. jest Spółką założoną przez właścicieli 11 hurtowni mięsno wędliniarskich z terenu Polski północnej i centralnej. Powstała jako następca i kontynuator działającego od 2000 roku Stowarzyszenia Hurtowni Pomorza i Kujaw z rozszerzeniem tych działań na teren całej Polski. Misja i cele działania spółki Misją firmy jest stworzenie największej i najbardziej efektywnej sieci hurtowni mięsa i przetworów mięsnych w Polsce. Cele firmy: zapewnienie wszystkim udziałowcom wszelkich usług niezbędnych do odniesienia sukcesu na rynku, zaproponowanie oferty najwyższej jakości produktów i usług, stworzenie grupy lojalnych i zadowolonych klientów, powiększanie udziału w rynku poprzez umacnianie obecnych Udziałowców Spółki i przyłączanie nowych Udziałowców, przy poszanowaniu interesów istniejących partnerów, wprowadzanie nowych wzorców i standardów współpracy z dostawcami i odbiorcami, szkolenia pracowników w celu osiągnięcia najwyższego profesjonalizmu obsługi Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie elementy składają się na mikrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego? 2. Jakie elementy składają się na makrootoczenie przedsiębiorstwa handlowego? 3. Co to znaczy, że przedsiębiorstwo handlowe i mikrootoczenie wzajemnie na siebie oddziałują? 4. Jakie przedsiębiorstwa handlowe wyróżniamy ze względu na rodzaj kanału dystrybucji? 5. Jakie są cechy charakterystyczne sklepów dyskontowych? 6. Co wyraża misja przedsiębiorstwa handlowego? 7. Jakie są podstawowe sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo handlowe? 11

13 8. Jakie cechy mają bezpośredni wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa handlowego? 9. Z jakich elementów powinna składać się dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa handlowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyporządkuj podane elementy mikrootoczenia i makrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego, wstawiając znak X w odpowiednie miejsce. Elementy mikrootoczenia i makrootoczenia Konkurenci System gospodarki narodowej Klienci (konsumenci) Kultura, etyka i społeczeństwo Dostawcy Banki Agencje marketingowe, reklamowe Pośrednicy handlowi Postęp techniczny i środowisko międzynarodowe Przedsiębiorstwa transportowe Polityka rządu i przepisy prawne Środowisko naturalne Związki zawodowe Sposób wykonania ćwiczenia Mikrootoczenie Makrootoczenie Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wpisać do tabeli znak X w odpowiednie miejsce, przyporządkowując dany element do mikro- lub makrootoczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Przeanalizuj przykład dotyczący Grupy Handlowej Staropolskie Wędliny (materiał nauczania) i dokonaj oceny, czy misja przedsiębiorstwa została sformułowana poprawnie. Udziel pisemnej odpowiedzi na pytania: 1. Czy został określony cel działalności przedsiębiorstwa handlowego? 2. Czy wskazano konkretny asortyment towarów? 3. Czy wskazano rynek na jakim będzie przedsiębiorstwo działało? 4. Czym przedsiębiorstwo będzie się wyróżniać spośród innych przedsiębiorstw tego rodzaju? 5. Czy przedsiębiorstwo skupia się na potrzebach klientów? 6. Czy misja jest sformułowana w sposób zrozumiały? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać przykład dotyczący grupy handlowej Staropolskie wędliny z materiału nauczania i odpowiedzieć pisemnie na pytania. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika. Ćwiczenie 3 Ustal, jakie elementy mikrootoczenia mają wpływ na działalność: małego sklepu osiedlowego i supermarketu oraz w jaki sposób wzajemnie na siebie oddziaływają. Ustalenia wpisz do tabeli: Rodzaj przedsiębiorstwa handlowego Mały sklep osiedlowy z żywnością Elementy mikrootoczenia Supermarket w dużym mieście Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wypisać na kartce wszystkie możliwe elementy mikrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego, 2) wpisać do tabeli te, które dotyczą małego sklepu i supermarketu, 3) napisać, w jaki sposób oddziaływają na siebie elementy mikrootoczenia i przedsiębiorstwa, np. dostawcy supermarketu i supermarket, dostawcy sklepu osiedlowego i sklep osiedlowy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić elementy mikrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego? 2) wymienić elementy makrootoczenia przedsiębiorstwa handlowego? 3) wyjaśnić, na czym polega wzajemne oddziaływanie przedsiębiorstwa handlowego i mikrootoczenia? 4) podać, jakie przedsiębiorstwa wyróżniamy ze względu na rodzaj kanału dystrybucji? 5) scharakteryzować sklepy dyskontowe? 6) wyjaśnić, co wyraża misja przedsiębiorstwa handlowego? 7) objaśnić podstawowe sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo handlowe? 8) wymienić cechy, które mają bezpośredni wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa handlowego? 9) przedstawić elementy, z jakich powinna składać się dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa handlowego? 13

15 4.2. Marketing mix Materiał nauczania Marketingiem mix nazywamy zestaw instrumentów oddziaływania na rynek, które odpowiednio dobrane zaspokajają potrzeby nabywców. W języku angielskim elementy marketingu mix określane są jako 4 P: 1. Product produkt. 2. Place miejsce (dystrybucja). 3. Promotion promocja. 4. Price cena. Rys. 2. Elementy marketingu mix [6] Tabela 2. Instrumenty marketingu mix [opracowanie własne] Elementy marketingu mix Instrumenty marketingu mix Produkt (towar) oznacza podstawowe właściwości towarów i ich odmian wszystko to, co przedsiębiorstwo asortymentowych tworzących daną kompozycję, handlowe może zaoferować marka, rynkowi opakowanie, usługi związane z produktem, gwarancje Dystrybucja (miejsce) to działania przedsiębiorstwa handlowego zmierzające do tego, żeby towar był dostępny dla nabywców w odpowiednim czasie, dogodnym miejscu i w odpowiednich ilościach Cena jest wartością nadaną towarowi, w formie pieniężnej. Ułatwia kreowanie wizerunku towaru w oczach nabywców, jest narzędziem konkurencji o rynki układ kanałów dystrybucji, rozwiązania logistyczne cena podstawowa, rabaty, dyskonta, warunki płatności, kredyt 14

16 Promocja zadaniem jest poinformowanie nabywców o przedsiębiorstwie handlowym i jego towarach. sprzedaż osobista, reklama, środki aktywizacji sprzedaży, instrumenty z zakresu public relations Marketing mix pozwala na dostarczenie właściwego towaru, we właściwym miejscu, po właściwej cenie i promowanie go we właściwy sposób. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to jednak potrzeby nabywców tworzących go, są punktem wyjścia kompozycji poszczególnych jego elementów. Związek marketingu mix z rynkiem docelowym przedstawiono na rysunku 2. Każdy element (produkt, dystrybucja, promocja, cena) może być brany pod uwagę w większym lub mniejszym stopniu podczas procesu podejmowania decyzji marketingowych. Marketingowa strategia handlu detalicznego polega na: wyborze segmentu rynku i dostosowaniu do niego zakresu i rodzaju asortymentu towarów, rozpoznaniu konkurentów i sposobów prowadzonej przez nich działalności handlowej, stworzeniu warunków do prowadzenia handlu detalicznego (powierzchnia sprzedażowa, magazyn), określeniu sposobu obsługiwania klientów (samoobsługa, preselekcja, sprzedaż tradycyjna), opracowaniu właściwej kompozycji instrumentów marketingu mix: doboru właściwego asortymentu towarów, ich cen, lokalizacji przedsiębiorstwa handlowego, dni i godzin otwarcia, wyposażenia i dekoracji wnętrz, ekspozycji towarów, form sprzedaży i obsługi nabywców, usług przed- i posprzedażowych oraz promocji towarów i przedsiębiorstwa. Rys. 3. Marketing mix w handlu detalicznym [10] 15

17 Przykład Tabela 3. Marketing mix w sklepie detalicznym z odzieżą damską [opracowanie własne] Element Opis sytuacji w ubiegłym roku marketingu Produkt 1. Konsument: kobieta w wieku lat 2. Rozmiary: S do L 3. Asortyment: bluzki, spódnice, żakiety, sukienki 4. Tkaniny: przede wszystkim jedwab, bawełna, wełna 5. Krój: klasyczny w stylu biznes women 6. Producent: pięciu producentów prywatnych 7. Opakowanie: torby z folii bez nadruku 8. Znak firmowy: brak 9. Reklamacje: zdarzyło się 6 reklamacji w ciągu roku, powodem było niestaranne wykończenie odzieży (2 bluzki, 2 spódnice, 1 sukienka, 1 żakiet). Reklamacja była załatwiana w ciągu miesiąca, co powodowało utratę klienta. 10. Przepis prania i konserwacji: zdarzało się, że był brak Dystrybucja 1. Kanał dystrybucji: zakupy od 5 pośredników z łódzkiej hurtowni 2. Częstotliwość zakupów: 3 razy w tygodniu 3. Transport: własny 4. Sala sprzedaży: 8 m 2 5. Zaplecze: 25 m 2 6. Ekspozycja towaru: na wieszakach, ciasno ułożone, zawieszone na dwóch poziomach, w zasięgu oczu klienta i wyżej 7. Lokalizacja sklepu: bardzo dobra, boczna ulica w centrum Łodzi 8. Wejście do sklepu: niewyróżniające się, szyld mały, słabo widoczny 9. Dostęp do sklepu: brak miejsca do parkowania samochodu 10. W sklepie: głośna muzyka, oświetlenie elektryczne żółte Cena 1. Stosowane ceny: od 50,00 zł do 350,00 zł 2. Ceny: ustalane dla każdego towaru na podstawie ceny od pośrednika po dodaniu przeciętnie ok. 40% marży 3. Rabaty: niestosowane 4. Płatność: gotówka, nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą Promocja 1. Okno wystawowe małe ekspozycja 1 sztuki towaru na wieszaku, kolorystyka wystawy w kolorze beżowym 2. Szyld słabo widoczny, litery spłowiałe 3. Brak informacji w prasie i w innych środkach masowego przekazu 4. Brak informacji o otwarciu sklepu i zachęt w formie sprzedaży promocyjnej 5. Sprzedawczyni nie doradza klientkom 6. Do pakowania torby plastikowe bez nadruku 7. Towar bez metki firmowej 8. Dostęp do towaru: towar podaje sprzedawca (kobieta) 9. Jakość obsługi: przeciętna 16

18 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest marketing mix? 2. Z jakich elementów składa się marketing mix? 3. Jakimi instrumentami posługuje się marketing mix? 4. Co umożliwia zastosowanie marketingu mix? 5. Na czym polega marketingowa strategia handlu detalicznego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeczytaj przykład (materiał nauczania) dotyczący stosowania marketingu mix w sklepie detalicznym z odzieżą damską i zaproponuj nową mieszankę marketingową, która Twoim zdaniem doprowadzi do poprawy obsługi klientów i zwiększy zyski w tym sklepie. Element marketingu mix Produkt Opis sytuacji twoje propozycje poprawy sytuacji Dystrybucja Cena Promocja Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przedyskutować z kolegami, jakie nowe rozwiązania można zastosować, aby zwiększyć sprzedaż i zyski w sklepie, 2) wpisać propozycje do tabeli. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Zredaguj treść ogłoszenia do gazety na temat poszukiwania dostawców towarów do sklepu z odzieżą damską po atrakcyjnych (konkurencyjnych cenach), podając nazwę sklepu, adres i rodzaj towarów. Wykorzystaj w tym celu komputer. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) opisać sytuację: asortyment towarów w sklepie, lokalizację, 2) wyszukać w gazetach podobne ogłoszenia, zredagować własne ogłoszenie, 3) napisać ogłoszenie na komputerze, 4) określić, w jakiej gazecie i w jakim formacie zostałoby umieszczone, 5) dowiedzieć się, ile kosztowałoby zamieszczenie tego ogłoszenia. 17

19 Wyposażenie stanowiska pracy: gazety, papier, komputer, drukarka, Internet, literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 3 Hurtownia Beta prowadząca sprzedaż towarów biurowych (papier, mazaki, teczki, pisaki, długopisy itd.), otrzymała kilka zapytań o ofertę cenową od sklepów detalicznych, które są zainteresowane zakupem. Na podstawie aktualnych ofert cenowych, katalogów i broszur otrzymanych z różnych hurtowni, sporządź ofertę cenową na co najmniej 15 towarów biurowych. Podaj cenę, opis towaru, warunki płatności, sposób dostawy, adres. Zwróć uwagę na prezentację graficzną oferty. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z aktualnymi ofertami cenowymi, katalogów i broszur otrzymanych z różnych hurtowni z artykułami biurowymi, 2) opracować ofertę cenową, 3) napisać ofertę na komputerze. Wyposażenie stanowiska pracy: oferty cenowe, katalogi, broszury z różnych hurtowni z artykułami biurowymi, papier, komputer, drukarka, literatura zgodna z punktem 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować marketing mix? 2) wymienić elementy marketingu mix? 3) podać instrumenty marketingu mix z przyporządkowaniem do poszczególnych elementów? 4) wyjaśnić, na co pozwala marketing mix 5) wyjaśnić, na czym polega marketingowa strategia handlu detalicznego? 6) zaprojektować mieszankę marketingową mix? 18

20 4.3. Analizy marketingowe Materiał nauczania do: Analiza SWOT jest jedną z podstawowych technik analitycznych, stosowaną najczęściej analizy wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa handlowego (silne i słabe strony przedsiębiorstwa), zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa handlowego (także przedsięwzięcia) (szanse i zagrożenia jakie powoduje środowisko zewnętrzne). Składa się z trzech części: analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, analizy szans i zagrożeń, formułowania wniosków strategicznych. Dane o silnych i słabych stronach pochodzą między innymi ze sprawozdań, np. rachunku kosztów i zysków, przeglądu postaw i zadowolenia pracowników. Wiadomości o szansach i zagrożeniach mogą pochodzić z takich źródeł jak: sygnały od nabywców, informacje od konkurencji, inicjatywy ustawodawcze rządu, artykuły w czasopismach. Analiza SWOT obejmuje w szczególności takie dziedziny działalności, jak: 1) zarządzanie: kwalifikacje kierowników i pracowników, struktura organizacyjna, systemy planowania, informacji i kontroli, 2) finanse: stopa zysku, stosunek zadłużenia do majątku, wartość zapasów, wskaźnik zwrotu inwestycji, stopa kredytowa, 3) marketing: kanały dystrybucji, udział w rynku, sprawność promocji, zadowolenie nabywców, jakość produktów, wizerunek przedsiębiorstwa, 4) kadry: kwalifikacje, wiek pracowników, fluktuacja, zadowolenie z pracy. Celem analizy SWOT jest: wskazanie tych elementów zasobów, które mogą być traktowane jako niewątpliwe atuty w starciu rynkowym z potencjalnymi konkurentami, ujawnienie ewentualnie słabych elementów, zmniejszających siłę własnego oddziaływania konkurencyjnego, a zarazem stwarzających okazję skutecznego ataku ze strony konkurencji, określenie szczegółowych predyspozycji przedsiębiorstwa do realizacji zadań w założonym obszarze rynku. Analiza portfolio (BCG) polega na systematycznej obserwacji pozycji poszczególnych towarów na rynku. Używa się jej do analizy konkurencyjności poszczególnych towarów na rynku i ich zyskowności. Ustalenie pozycji rynkowej wymaga zastosowania określonych mierników: wielkość rynku (ilość potencjalnych nabywców tworzących dany rynek docelowy), pojemność rynku (ilość lub wartość produktów, która przy danych cenach przy danych dochodach potencjalnych nabywców może być sprzedana w określonym czasie i na określonym rynku), 19

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo