Odpowiedzi na otrzymane pytania do zapytania ofertowego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi na otrzymane pytania do zapytania ofertowego:"

Transkrypt

1 Odpowiedzi na otrzymane pytania do zapytania ofertowego: 1. Czy na wykonanie zamówienia przewidziana jest zaliczka? Pytamy bo chcielibyśmy kupić media potrzebne do promocji w sierpniu ( będzie dużo taniej niż kupowanie w miesiącach późniejszych ) a kiedy je wykorzystamy to zależy od feedbacku rynku? W projektach realizowanych z dotacji Unijnych nie przewiduje się zaliczek i przedpłat. Faktury są akceptowane na podstawie protokołów odbioru za usługi, które zostały faktycznie wykonane. Usługi są zdefiniowane w harmonogramie projektu i zdefiniowane wg etapów. Są możliwe fakturowania częściowe i częstsze niż raz na etap (np. miesięcznie) za faktycznie wykonane prace na podstawie protokołu odbioru. 2. Postawimy na polecenia bezpośrednie +wyhodowanie swojej społeczności - jako, że target klienci idealnie tu pasuje / ww. grupa wiekowa sugeruje się zdaniem rówieśników. 3. Z racji tego, że posiadamy dość dużo kontaktów do nauczycieli, w całej Polsce, możemy zastosować tzw. " polecenie autorytetu " jakim dla użytkownika portalu będzie nauczyciel AD. 2 i 3. W tych kwestiach jesteśmy otwarci na sugestiie i pomysły zgodne z zaproponowaną przez Państwa strategią marketingową. Marketing szeptany jest jak najbardziej w zakresie działań marketingowych przewidzianych w projekcie i pomoże Państwu zrealizować zaproponowane w ofercie mierniki osiągania celów projektu. 4. czy to adres serwisu, który ma być promowany? Tak 5. Czy zostały określone cele jakie powinna spełnić kampania? CELE KAMPANII a) marketingowe Zbudowanie świadomości marki PrzedTestem; Pozyskiwanie klientów dla serwisu PrzedTestem. b) reklamowe Spozycjonowanie PrzedTestem jako marki godnej zaufania i profesjonalnej; Zbudowanie świadomości i znajomości oferty serwisu PrzedTestem; Przekierowanie na stronę www celem zbierania leadów dla sprzedaży. c) mediowe Generowanie leadów; Dotarcie do decydentów z dużych firm B2B; Maksymalizowanie zasięgu. W każdym przypadku należy podać mierniki osiągania celów kampania dla projektu 6. Pozycjonowanie ma dotyczyć jednego czy większej ilości serwisów, w jakiej tematyce chciałby się Pan pozycjonować?

2 Pozycjonowanie dotyczyłoby jednego serwisu Google. Ilość słów kluczy nie została na ten moment określona. Tematyka powinna być zgodna z strategią marketingową. 7. Marketing w internecie ma opierać się na marketingu display i mailling czy też brać pod uwagę również inne możliwości? 8. Chodzi o marketing offline czy online? AD 6 i 7 Oczekujemy propozycji z Państwa strony, która opcja (narzędzie marketingowe) lepiej się sprawdzi w naszym przypadku i będzie zgodne z przedstawiona przez Państwa strategia marketingową dla portalu, poprzez osiągnięcie zdefiniowanych w niej mierników 9. Czy na obecnym stadium ofertowym należy przygotować ofertę? Tak, szczegółową ofertę pozwalającą na wybór Partnera do dalszych prac. 10. Prosimy uszczegółowienie poszczególnych punktów zapytania ofertowego. a) Projekt kampanii, nadzór, wykonanie przez oddelegowaną osobę Specjalista ds. marketingu: zaprojektuje kampanię reklamową, weźmie aktywny udział w działaniach - konsultacje odnośnie marketingu. Do jego zadań należeć będzie opracowanie strategii marketingowej, opracowanie koncepcja promocji, sposoby pozyskiwania klientów i utrzymywania relacji z klientami. Wskazana przez Państwa osoba (koordynator) będzie współpracował z naszymi współpracownikami i koordynował prace w zakresie marketingu i promocji. b) Marketing bezpośredni i szeptany - Całkowity budżet Marketing Bezpośredni: rozumie się poprzez wsparcie organizowania spotkań informacyjnych w szkołach (z dyrektorami, nauczycielami), wybór grupy docelowej i strategii współpracy z naszymi klientami dla naszego działu sprzedaży Marketing szeptany udział w forach dyskusyjnych, budowanie pozytywnych opinii w internecie c) Prowadzenie kampanii na portalach społecznościowych Wypowiedzi ekspercie na forach internetowych/blogach. Organizowanie konkursów i promocji z możliwością darmowego testowania produktu. Public Relation: artykuły do prasy (np. magazyn The Teacher oraz inne branżowe), funpage na Facebooku, obecność targach/wystawach edukacyjnych, konferencjach/seminariach, pozyskanie pozytywnych opinii eksperckich (metodyków z uczelni), sponsoring akcji charytatywnych w zamian za reklamę prasa radio Prowadzenie kampanii na portalach społecznościowych d) Materiały reklamowe (ulotki), wykupywanie reklam na popularnych serwisach edukacyjnych Materiały reklamowe: broszura + list wysyłane do dyrektorów szkół (tradycyjna poczta),ulotki pozostawiane w szkołach, wizytówki. Materiały reklamowe (ulotki),

3 wykupywanie reklam na popularnych serwisach edukacyjnych, np. sciaga.pl, bryk.pl, Wypowiedzi ekspercie na forach internetowych/blogach. e) Pozycjonowanie w wyszukiwarce Google - Całkowity budżet Pozycjonowanie w wyszukiwarce Google (użycie odpowiednich słów kluczowych), newsletter dla zarejestrowanych użytkowników typu przysłowie tygodnia. Będzie to skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia, ewentualnych zmian i innowacji na portalu 11. Jeśli tak to byłbym wdzięczny za informacje, jaka forma oferty Panu odpowiada, czy ta ma zawierać już media plan i rozwiązania kreatywne? W ofercie prosimy o zawieranie informacji na temat jakie cele i w jaki sposób zostaną osiągnięte, w poszczególnych kategoriach. Ogólny szkic kampanii, proponowane narzędzia, inne kreatywne pomysły. Do Państwa uznania pozostawiamy obszerność przedstawionej oferty. Zapewne będzie miała ona korzystny wpływ na wybór oferty w przypadku ofert spełniających kryteria i podobna liczba punktów. 12. Czy podany budżet zawiera prowizję agencyjną? Podany budżet uwzględnia wykonane prace, usługi, dostarczenie materiałów reklamowych oraz konsultacje specjalisty ds. marketingu. Budżet nie uwzględnia prowizji i kosztów dodatkowych, np. transportu, kurierów. Od Agencji kupujemy całość usług zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie interesują nas Państwa umowy z podwykonawcami wraz z ich warunkami handlowymi. Oczekiwany jest jeden partner do realizacji całości wyspecyfikowanych usług. 13. Czy mają Państwo preferencje odnośnie form promocji? SUGEROWANE FORMY PROMOCJI pozycjonowanie w wyszukiwarce Google mailing funpage na FB kanał YouTube działania mediowe do rekomendacji domu mediowego 14. Marketing bezpośredni ponieważ jesteśmy agencją interaktywną, która realizuje projekty z zakresu promocji w Internecie czy w przypadku marketingu bezpośredniego dogodną formą byłby zaproponowany przez nas marketing czy interesują Państwa inne formy marketingu bezpośredniego? Jako że Państwo macie opracować strategię marketingową, to po Państwa stronie należy dobranie odpowiednich narzędzi i środków celem realizacji zaproponowanej strategii. 15. Czy w podanych budżetach zawiera się także kreacja? Czy mają już Państwo przygotowane layout y? Oczekujemy na propozycję i realizację wizualizacji w ramach usług zgodnych z zaproponowaną strategią marketingową.

4 16. Proszę o informację jakie działania należą do pierwszego etapu działań marketingowych, a jakie do drugiego etapu działań marketingowych. Działania pierwszego i drugiego etapu są zależne od przyjętej przez Państwa strategii marketingowej. Uszczegółowienie działań na etapie składania ofert będzie mile widziane i pomocne przy wyborze konkurencyjnych ofert. Harmonogram rzeczowo-finansowy podzielony na etapy musi jednak zostać dotrzymany. 17. Czy w ramach pozycji "marketingu bezpośredni i szeptany" są wybrane przez Państwa kanały komunikacji z Klientem? Nie, są zależne od przyjętej przez Państwa strategii, współgrające z naszymi oczekiwaniami i specyfikacją naszej e-usługi. 18. Czy w ramach kampanii na portalach społecznościowych określają Państwo konkretne portale? Nie sugerujemy, aczkolwiek znani są liderzy, np. sciaga.pl, bryk.pl, Ile projektów graficznych ulotek? Czy przedmiotem zamówienia jest również druk? Jeśli druk, to jaki nakład? Oczekujemy wykonania usługi w pełnym zakresie, łącznie z drukiem. Określenie Ilość propozycji graficznych oraz nakład winna być zgodna z opracowana strategią i zawarta w ofercie. Wskazane w niej mierniki muszą zostać osiągnięte poprzez odpowiednie dobranie ilościowych i metodycznych narzędzi oraz środków marketingowych Uwagi ogólne: I. Strategia marketingowa powinna zostać stworzona na podstawie analizy potrzeb grup docelowych. Działania marketingowe należy skierować oddzielnie do poszczególnych grup odbiorców (np. nacisk w komunikacji na przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniów szkół średnich), ponadto strategię winno się oprzeć na badaniach (wywiady, konsultacje, ankieta) oraz w wybranych aspektach wzorowanych na innych portalach (nie tylko edukacyjnych, należy wziąć pod uwagę portale, które odnoszą sukcesy na rynku internetowym). Strategia powinna się koncentrować na mocnych stronach portalu: innowacyjne e-usługi, zapewnienie efektywnego przygotowanie się do sprawdzianów (uczniowie) oraz zajęć (nauczyciele- ułatwiony sposób tworzenia materiałów dydaktycznych), efektywna diagnoza potrzeb i styli uczenia, pomoc metodyczna dostępna w domu (bez konieczności konsultacji z metodykiem). Głównym celem działań marketingowych powinno być krótkie i zwięzłe przekazanie potencjalnym klientom sens działania generatora, jako głównej e-usługi oferowanej przez portal. II. Przy każdej pozycji kosztowej powinny zostać określone wskaźniki realizacji tej pozycji uwzględniające nasze cele projektowe.

5

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zych, Agency Sales Manager, Goldbach Audience. http://pracasport.pl/wywiad-krzysztof-zych-goldbach-audience/

Krzysztof Zych, Agency Sales Manager, Goldbach Audience. http://pracasport.pl/wywiad-krzysztof-zych-goldbach-audience/ Krzysztof Zych, Agency Sales Manager, Goldbach Audience http://pracasport.pl/wywiad-krzysztof-zych-goldbach-audience/ Wywiad O tym, jak wyglądają kampanie reklamowe na internetowych stronach sportowych

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

agencja interaktywna media www.singraph.pl

agencja interaktywna media www.singraph.pl agencja interaktywna kreacje www SEO social marketing media www.singraph.pl Agencja reklamowa singraph, od ponad dekady dynamicznie rozwija się na rynku marketingu i reklamy. Od początku swojego istnienia,

Bardziej szczegółowo

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje

Witaj! kliknij. Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. To zupełnie nic nie kosztuje Odkryj nowy sposób współpracy z Agencją Interaktywną Web-Best Witaj! Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy To zupełnie nic nie kosztuje kliknij O firmie Nasza Agencja Interaktywna jest już na rynku ponad

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Webdesign projektowanie Internetu Efektywne i efektowne zarazem - serwisy i portale WWW, sklepy internetowe

Webdesign projektowanie Internetu Efektywne i efektowne zarazem - serwisy i portale WWW, sklepy internetowe Webdesign projektowanie Internetu Efektywne i efektowne zarazem - serwisy i portale WWW, sklepy internetowe SEO Pozycjonowanie w Internecie Optymalizacja witryn internetowych oraz procesy pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo