Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia"

Transkrypt

1 Anita Marta Tkocz * Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia Wstęp Marketing społeczny jest kojarzony głownie z kampaniami społecznymi, które są emitowane w telewizji, prasie oraz na bilbordach. Jego głównym zadaniem jest zmiana zachowań i postaw społeczeństwa poprzez propagowanie odpowiednich, społecznie pożądanych wzorców. Wykorzystywane są do tego zmodyfikowane narzędzia marketingowe oraz różne środki przekazu. Artykuł ten stanowi próbę przybliżenia zagadnień marketingu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego działań podejmowanych za pośrednictwem Internetu. W związku z ciągłym rozwojem oraz coraz większą dostępnością sieci internetowej jest on bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działań służących do edukacji i uświadamiania społeczeństwa. Ukazane zostaną szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą prowadzanie kampanii społecznych wyłącznie przy wykorzystaniu tego medium oraz elementy wpływające na skuteczność tych działań marketingowych. 1. Internet jako źródło informacji W dzisiejszych czasach ludzkość już nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Jest on obecny nieustannie, stał się czymś oczywistym i normalnym dla większości ludzi. Jest modnym i bardzo tanim medium, wywiera znaczący wpływ na większość sfer życia człowieka. Służy nie tylko do szukania informacji, komunikacji, korzystania ze stron internetowych i serwisów społecznościowych. Chętnie z niego korzystają przedsiębiorstwa organizujące za jego pośrednictwem kampanie marketingowe, w tym również organizacje non-profit. Umożliwia on dostęp do wielu potencjalnych odbiorców przy nie ponoszeniu znaczących kosztów. Internet jest siecią komputerową, która łączy z sobą inne sieci komputerowe. Posiada globalny zasięg, ma charakter uniwersalny i ogólnoświatowy. Jest interaktywnym medium, umożliwia otrzymanie po- * Mgr, Katedra Podstaw Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kędzierzyn-Koźle, ul. Leśna 27

2 396 Anita Marta Tkocz trzebnych w danym momencie informacji na żądanie [Mruk, 2004, s. 42]. Wynalezienie Internetu zostało uznane za przełomowy wynalazek w komunikacji społecznej, ponieważ za jego pośrednictwem możliwe jest bardzo szybkie przekazywanie informacji oraz opinii. Podstawowym celem Internetu jest wymiana informacji pomiędzy użytkownikami oparta na zasadzie wzajemności [Bendyk, 2004, s. 218]. Internet w znaczący sposób wpływa na zmiany zachowań biznesowych poprzez przejmowanie obowiązków tradycyjnych kanałów informacji rozszerzając ich funkcje o interaktywność, dzięki której informacje mogą być ciągle aktualizowane i poprawiane przez wszystkich użytkowników sieci. Możliwość interakcji pomiędzy osobami korzystającymi z Internetu pozwala na odczucie społecznego wsparcia otrzymywanego od innych internautów. Tym samym odbiorca przestaje być bierny i zaczyna ingerować w treści zamieszczane na stronach internetowych. Powoduje to zacieranie się granic pomiędzy twórcą, a odbiorcą informacji [Nowak i inni, 2006, s ]. Internet posiada wiele funkcji, do najważniejszych a tym samym najbardziej przydatnych dla różnych podmiotów, należą: 1. Funkcja informacyjna Internet jest doskonałym nośnikiem informacji, dzięki technologii stron WWW umożliwia on multimedialny przekaz w skład którego wchodzą tekst, dźwięk oraz video. Takie połączenie form przekazywania wiadomości, jego obszerność i nieograniczone pole działania sprawiło, że Internet zajmuje ważną pozycję w świecie mediów. Stosunkowo łatwy i tani dostęp spowodował powstanie milionów stron internetowych o bardzo różnorodnej tematyce przez co tradycyjne media straciły monopol na informacje i zaczęły przenosić swoją działalność do Internetu. Obecnie portale i wyszukiwarki są cennym źródłem informacji oraz idealnym medium reklamowym dla przedsiębiorstw. 2. Funkcja komunikacyjna komunikacja należy do podstawowych założeń Internetu. Powstał on, aby zapewnić szybszą i bezawaryjną komunikację dla wojska. Obecnie z tej funkcji bezustannie korzystają miliardy osób na całym świecie. Do podstawowych narzędzi komunikacji internetowej należą: poczta , komunikatory internetowe, telefonia internetowa, serwisy społecznościowe. 3. Funkcja handlowa szybki rozwój Internetu oraz wzrost jego popularności doprowadziły do powstania różnego rodzaju usług, z których można było skorzystać za pośrednictwem sieci. Obecnie Inter-

3 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 397 net doskonale wkomponował się w obszar biznesu i umożliwia on działalność handlową i usługową dla firm na całym świecie. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci przynosi korzyści dla sprzedającego i kupującego. Obie strony mogą w tym sposób zaoszczędzić pieniądze ponoszone na prowadzenie tradycyjnej działalności handlowej. 4. Funkcja marketingowa Internet jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym. Pozwalają na to różnorodne formy wykorzystania sieci w działaniach marketingowych oraz łatwy pomiar skuteczności kampanii. Jednak kampania marketingowa prowadzona w Internecie powinna być równie dobrze przygotowana jak ta skierowana do tradycyjnych środków przekazu. Musi posiadać strategię marketingową popartą badaniami oraz skierowaną do odpowiedniej grupy docelowej. Prowadzenie kampanii w Internecie jest o wiele tańsze i pozwala na łatwiejsze dotarcie do grupy docelowej [Afuah i inni, 2003, s ]. 5. Funkcja reklamowa sieć internetowa jest bardzo dobrym medium do prowadzenia działalności reklamowej. Jest w pełni multimedialna i interakcyjna. Pozwala zaangażować odbiorcę przekazu do działania i lepszego zapoznania się z produktem lub usługą, poprzez udostępnianie informacji na stronach internetowych. Każda reklama jest zaproszeniem do zobaczenia strony internetowej promowanego produktu, która zawiera szczegółowe informacje na jego temat [Maciejowski, 2003, s ]. Z osiągnięć Internetu korzystają nie tylko przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, ale także organizacje non-profit. Ze względu na niskie koszty użytkowania i prowadzenia działalności marketingowej to medium jest bardzo ważnym środkiem przekazu. Umożliwia zaprezentowanie działań i osiągnięć poszczególnych fundacji szerokiemu gronu odbiorców. Organizacje non-profit bardzo często wykorzystują Internet do prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego. 2. Marketing społeczny w Internecie Marketing społeczny zgodnie z definicją Alana Andreasena polega na zastosowaniu technik marketingu komercyjnego do analizy, planowania, realizacji i oceny programów oddziałujących na intencjonalne zachowania wybranych grup odbiorców w celu poprawy dobrostanu jednostek oraz kondycji społeczeństwa [Andreasen, 1995].

4 398 Anita Marta Tkocz Społeczny marketing może być traktowany jako zastosowanie zasad i technik marketingu do wywierania wpływu na grupę docelową, żeby dobrowolnie przyjęli określone zachowania, odrzucili je, zmodyfikowali lub zrezygnowali z nich dla dobra poszczególnych osób, grup albo społeczeństwa. Celem strategii marketingu społecznego jest zmiana zachowań i postaw poprzez propagowanie odpowiednich wzorców. Odbywa się to poprzez edukację społeczeństwa polegającą na uświadamianiu potrzeby zmiany stylu życia, zagrożeń wynikających z patologii społecznych, nagłaśniania problemów społecznych. Koncepcja marketingu społecznego jest bardzo bliska do marketingu idei, którego głównym celem jest maksymalizowanie łatwości przyswajania idei oraz zmiany świadomości i docelowych zachowań grup społecznych. Społeczne problemy wywołują potrzebę zmian, jednak żeby podążały one w określonym kierunku wymagają odpowiedniego sterowania i kontroli. Programy społeczne powinny być dobrze zaprojektowane, wdrożone i kontrolowane [Fine, 1981]. W marketingu społecznym tradycyjne narzędzia marketingowe ulegają transformacji i modyfikacji, prezentuje to rysunek 1. System marketingu społecznego ukazuje w jaki sposób środowisko, organizacje, narzędzia marketingowe oraz pośrednicy wpływają na grupę docelową jaką jest społeczeństwo. W tym ujęciu tradycyjne narzędzia marketingowe przyjmują specjalnie zmodyfikowaną postać. Produkt przyjmuje postać idei, czyli przesłania, które ma przyczynić się do osiągnięcia zmian w zachowaniu i postawach społeczeństwa. W procesie identyfikacji i kreowania idei biorą udział podmioty z otoczenia zewnętrznego, które wywierają presję na organizacje pozarządowe, by pośredniczyły w emisji idei. Cena zmienia się w koszt społeczny. Są nimi negatywne efekty zewnętrzne (szkodliwe następstwa, straty), które ponoszą osoby trzecie (społeczeństwo) w rezultacie działalności gospodarczej firm, gospodarstw domowych lub konsumentów. Zarządzanie kosztami społecznymi ma na celu podejmowanie działań prowadzących do zmian społecznych, które ograniczą lub zahamują negatywne procesy w społeczeństwie. Można to osiągnąć poprzez edukacje społeczna i uświadamianie problemu.

5 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 399 Rysunek 1. System marketingu społecznego Środowisko polityczne prawne społeczne kulturowe ekonomiczne konkurencji technologiczne Organizacje badawcze społeczne biznesu formułowanie idei (przesłanie) Narzędzia marketingowe produkt "idea" cena "koszty społeczne" dystrybucja "dostępność" promocja "public relations" Pośrednicy mass media biznes płatni agenci organizacje rządowe, społeczne wolontariusze Rynek Społeczeństwo docelowy Źródło: [Iwankiewicz-Rak, 2010, s. 183].

6 400 Anita Marta Tkocz Funkcję dystrybucji w społecznym marketingu przejmuje zabezpieczenie dostępności. Kanały dystrybucyjne służą do przekazywania informacji za pomocą różnych nośników komunikacyjnych. Ważna jest treść przekazu oraz skuteczność dotarcia do grup docelowych. W kanałach dystrybucji kampanii społecznych mogą występować pośrednicy, integracja oraz współpraca różnych podmiotów społecznych i gospodarczych może przyczynić się do nagłośnienia problemu, większego dostępu informacji, a w rezultacie do zwiększenia skuteczności działań. Komunikacja w marketingu społecznym jest zastąpiona przez public relations oraz reklamę społeczną. Jej celem jest uświadomienie potrzeby zmian systemu wartości i doprowadzenie do tego. W projektowaniu kampanii komunikacyjnej zakłada się, że środki masowego przekazu oraz media obywatelskie są przydatne do przekazywania informacji i nakłaniania ich odbiorców do przyjęcia pożądanych społecznie postaw [Iwankiewicz-Rak, 2011, s ]. Marketingu społecznego nie można utożsamiać z marketingiem organizacji pozarządowych, ponieważ ten przede wszystkim informuje o działalności fundacji. Jednak bardzo często organizacje non-profit inicjują kampanie społeczne, oprócz tego często robią to podmioty sektora publicznego i prywatnego. Zwolennicy koncepcji marketingu społecznego twierdzą, że musi być on czymś więcej niż tylko promowaniem konkretniej idei. Działania muszą być ponadto poparte solidnymi badaniami rynku, które pozwolą na zdefiniowanie grupy docelowej i wzorców jej zachowania [Kennedy, 2010]. Podstawą marketingowej orientacji społecznej jest uwzględnienie społeczeństwa, czyli trzeciego podmiotu wymiany po producencie i konsumencie. Podkreśla to odpowiedzialność za sprawy społeczne. Dla mediów jest to niezwykle ważne, ponieważ marketing społeczny pomaga w budowaniu wiarygodności. Pozwala na potwierdzenie zaangażowania w problemy i życie osób z nich korzystających [Bogunia-Borowska, 2011, s. 9-14]. Należy mieć na uwadze, że działania marketingowo-społeczne promowane za pomocą mediów muszą być dopasowane do etapu zmiany zachowania na jakim aktualnie znajdują się odbiorcy kampanii z grupy docelowej. Dlatego ważne jest, aby kampanie były wiarygodne, przyciągały uwagę odbiorców. Promowane wzorce zachowania powinny być wzmacniane poprzez przypominanie odbiorcom ich korzyści, tak by nowe zachowania weszły na stałe do wzorców, a poprzednie zostały zapomniane [Jecennik, 2010].

7 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego Reklama społeczna jako narzędzie służące do zmiany postaw Najlepiej rozpoznawalnym instrumentem marketingu społecznego jest reklama społeczna. W Polsce kampanie marketingu społecznego są wyraźnie zdominowane przez ten rodzaj reklamy. Osoby organizujące działania marketingowe są przekonane, że najważniejsza jest promocja, która wystarczy do wywarcia wpływu na postawy społeczne. Dlatego wiele kampanii społecznych kończy się niepowodzeniem. Ich organizatorzy bardzo często pomijają pozapromocyjne elementy marketingu mix, takie jak możliwe korzyści, minimalizacja kosztów oraz organizacja kanałów dystrybucji [Andreasen, 2000]. Kampanie społeczne prowadzone są za pomocą wielu środków masowego przekazu, należą do nich radio, telewizja, Internet, prasa, plakaty i bilbordy, serwisy społecznościowe, strony internetowe. Jednak ze względu na ciągły rozwój Internetu i niskie koszty prowadzenia w nim działań marketingowych w artykule postanowiono szczególnie omówić kampanie społeczne prowadzone tylko w tym medium. Przykładem polskiej kampanii prowadzonej w Internecie w październiku 2012 jest kampania przeprowadzona przez Instytut Spraw Publicznych zatytułowana Dzielcie się obowiązkami, by nie musieć dzielić się majątkiem. Zaadresowana jest do osób żyjących w związkach. Całość kampanii ma na celu promowanie partnerskiego podziału obowiązków oraz równych szans kobiet i mężczyzn. Spot przedstawia milczącą przepychankę pomiędzy kobieta, a mężczyzną przed wyprowadzeniem psa, skoszeniem trawy oraz wyjęciem prania z pralki. Potem zostają ukazane kamienne twarze i równy podział wszystkiego łącznie ze stronami stołu. Przekaz jest bardzo prosty. Mieszkanie podzielone żółto-czarną taśmą na pół doskonale ukazuje podział majątku jaki następuje po rozwodzie. Bohaterowie reklamy przy wykonywaniu prozaicznych czynności nie rozmawiają ze sobą, czyli nie ułatwiają rozwiązania konfliktu. Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwa o tym jak wiele problemów mogliby rozwiązać gdyby rozdzielili obowiązki między siebie po partnersku. Cała kampania zachęca do tego, żeby wyjść poza stereotypy i nie sugerować się utartymi rolami i podziałami obowiązków. Równouprawnienie zaczyna się w domach. Mała zmiana w przeprowadzaniu codziennych czynności może mieć duży efekt i pozytywny wpływ na całą rodzinę, może stać się początkiem przemiany społecznej i rzeczywistej realizacji równych idei dla kobiet i mężczyzn [http://www.marketing-news.pl, dostęp dnia ].

8 402 Anita Marta Tkocz Kolejną kampanią społeczną emitowaną za pośrednictwem Internetu w Wielkiej Brytanii jest kampania Don t cover it up, czyli Nie zakrywaj tego. Jest zaadresowana do kobiet doświadczających domowej przemocy. Jest zrobiona w ciekawej konwencji krótkiego filmiku pokazującego jak zrobić makijaż, tylko zamiast tradycyjnego makijażu zostaje pokazane jak skutecznie zamaskować siniaki i rany na twarzy. W spocie występuje Brytyjka Lauren Luke, znana wizażystka z YouTube-owych tutoriali poświęconych tajnikom makijażu. Spot rozpoczyna się od pokazania pobitej kobiety, która przygotowuje się do nakładania makijażu, a potem bardzo starannie go wykonuje i omawia kolejne czynności z tym związane. Prezentuje również bardzo prostą formę całej kampanii. Jej przesłaniem jest to, że przemoc domowa jest przestępstwem, które musi wyjść na światło dzienne i tylko w ten sposób można jej zapobiec. Celem jest nakłonienie ofiar przemocy domowej do przełamania milczenia i skorzystania z pomocy oferowanej przez odpowiednie organizacje. Wiele osób dotkniętych tym zjawiskiem nie wie, gdzie może znaleźć pomoc i wsparcie w sytuacji pobicia. Spot zyskał dużą popularność, obejrzało go ponad osób na portalu You Tube, dzięki formie w jakiej został zrobiony oraz tym, że wystąpiła w nim znana wizażystka. Pokazuje on jak za pomocą niewielkich nakładów finansowych można trafić do dużej grupy docelowej [http://www. kampanie spoleczne.pl, dostęp dnia ]. Przytoczone kampanie społeczne pokazują, że przeprowadzanie ich tylko w mediach elektronicznych może zakończyć się dużym sukcesem. Jednak jest to uzależnione w bardzo dużym stopniu od organizacji organizującej kampanię. Wiadomo, że podmioty z sektora publicznego mają o wiele większe środniki niż organizacje non-profit, które przede wszystkim skupiają się na prowadzeniu swojej działalności statutowej. Internet jest tanim medium, dlatego kampanie w nim prowadzone nie wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Mogą zdobyć szerokie grono odbiorców dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnej formy lub zaproszeniu do współpracy osób medialnych (celebrytów). Prowadzenie kampanii marketingu społecznego tylko za pośrednictwem Internetu przy wyłączeniu innych mediów niesie za sobą szanse i zagrożenia, które prezentuje tablica 1.

9 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 403 Tablica 1. Szanse i zagrożenia dla prowadzenia kampanii społecznych tylko za pośrednictwem Internetu Szanse Zagrożenia Niski koszt przeprowadzenia kampanii Duża szansa na zainteresowanie kampanią odbiorców poprzez trafienie do określonej grupy docelowej Zbyt mała liczba odbiorców należących do grupy docelowej Trudności w odnalezieniu i zainteresowaniu informacjami osób należących do grupy docelowej Wydłużony czas trwania kampanii Modne medium z wysokim poziomem akceptacji Personalizacja i selekcja wysyłanych wiadomości i przekazów Krótszy czas reakcji Możliwość interakcji Możliwość indywidualnej selekcji programów marketingu społecznego Niedostosowanie rodzaju mediów do problemu i adresatów Nieatrakcyjność przekazu dla adresatów Zbyt mały dostęp do Internetu Selekcja informacji i jej wybór spośród publikowanych danych Nieetyczne działania wynikające z nieograniczonego dostępu do medium Brak wzbudzenia zainteresowania adresatów poprzez zły dobór formy i treści kampanii Utrzymanie anonimowości (użytkowników) Szybka dostępność informacji Ciągła aktualizacja informacji Publikowanie informacji bez względu na ich wielkość (dowolna objętość i format) Bezpośredni przepływ informacji bez pośrednictwa mass mediów, czyli prasy, radia i telewizji Źródło: opracowanie własne na podstawie [Seban, 2011].

10 404 Anita Marta Tkocz Prowadzenie kampanii społecznych za pośrednictwem Internetu jest dla organizacji non-profit w większym stopniu szansą niż zagrożeniem. Poprzez duży uniwersalizm i popularność sieci internetowej prowadzenie w niej kampanii jest o wiele tańsze niż w tradycyjnych mediach. Organizatorzy nie muszą przejmować się kosztami emisji spotów i czasem ich trwania, który zazwyczaj w przypadku reklamy telewizyjnej jest mocno ograniczony. Przekazywane informacje dostarczane są bezpośrednio do jej odbiorców, co w dużym stopniu umożliwia interaktywność. Internet umożliwia poczucie anonimowości wśród jego użytkowników, jest to bardzo ważne w przypadku marketingu społecznego, który porusza trudne i wstydliwe tematy, o których najczęściej nie mówi się w towarzystwie. Szczegółowe porównanie prowadzenia kampanii społecznych za pośrednictwem Internetu i mass media zaprezentowano w tablicy 2. Największym zagrożeniem jest nietrafienie przekazu do grupy docelowej, przez nieatrakcyjność przekazu i jego niedopasowanie do problemu lub adresatów. Jednak poprzez nieatrakcyjność całej kampanii nie będzie ona efektywna nie tylko w Internecie, ale również w tradycyjnych mediach gdyby była w nich prowadzona. Zarówno Internet jak i tradycyjne media są dobrymi środkami przekazu w marketingu społecznym. Każde z nich posiada swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą Internetu jest niski koszt przeprowadzenia w nim kampanii oraz szybka możliwość interakcji ze strony jej odbiorców. Kampanie prowadzone w sieci nie muszą mieć ściśle ograniczonego czasu trwania, również poprzez znacznie mniejsze koszty spoty reklamowe mogą być dłuższe. Jednak w natłoku informacji i reklam nieatrakcyjny przekaz może zostać niezauważony zarówno w Internecie jak i w mass mediach.

11 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 405 Tablica 2. Porównanie Internetu z masowymi mediami pod względem prowadzenia w nich kampanii społecznych Internet Mass Media (telewizja, radio, prasa) Przekaz jest kierowany bezpośrednio do grupy docelowej Przekaz jest kierowany w dużej liczbie przypadków do ogółu odbiorców a nie do wyznaczonej grupy docelowej Szybka interakcja na otrzymany przekaz Duża selekcja znajdujących się informacji przez co przekaz może nie trafić do adresata Ciekawa forma przekazu, która sprawia, że odbiorca odwiedza stronę internetową kampanii Nieograniczony czas trwania kampanii oraz długość spotów i ich emisja Niewysoki koszt przeprowadzenia kampanii Brak lub bardzo powolna interakcja na otrzymany przekaz Brak selekcji informacji, przez co przekaz trafia do ogółu, ale może nie wzbudzać zainteresowania Utrudniony dostęp do szczegółowych informacji na temat prowadzonej kampanii czy problemu społecznego Mocno ograniczony czas trwania kampanii, ograniczona długość spotu oraz jego emisja Bardzo wysoki koszt przeprowadzenia kampanii Źródło: opracowanie własne. Obecnie coraz częściej organizacje przygotowujące tego typu kampanie i reklamy społeczne proszą o pomoc celebrytów w celu większego zainteresowania danym problemem. Odbiorcy chętniej przekonują się do słuszności przedstawionego problemu jeżeli mogą w spocie zobaczyć osobę znaną im z telewizji. Jednak sama reklama społeczna nie powinna być kojarzona tylko ze spotem, ale z całą kampanią, która ukazuje problem społeczny oraz jego rozwiązanie. Celem marketingu społecznego jest dokonanie trwałych zmian w postawach społeczeństwa, jednak bardzo trudno jest osiągnąć długotrwały efekt. Zakończenie Artykuł miał na celu ukazanie szans i zagrożeń wynikających z przeprowadzania działań marketingu społecznego tylko w Internecie. Tradycyjne media w Polsce wciąż mają jeszcze większy zasięg niż sieć internetowa, jednak w kampaniach społecznych najważniejsze jest dobranie środka i formy przekazu do danej grupy docelowej. W związku

12 406 Anita Marta Tkocz z tym kampanie społeczne przeprowadzane za pośrednictwem Internetu będą bardziej skuteczne, jeżeli będą skierowane do osób młodych i w średnim wieku, które więcej czasu spędzają w sieci niż na oglądaniu telewizji. Ważna jest również atrakcyjność przekazu społecznego, spotów reklamowych. Czasami warto, aby w reklamie wystąpiły znane osoby ze świata rozrywki, ponieważ sprawi to, że przekaz będzie skupiał większą uwagę adresatów i tym samym przyczyni się do zmian ich zachowań. Prowadzenie kampanii społecznych w Internecie jest dużą szansą dla organizacji non-profit, ponieważ nie wymaga dużych nakładów finansowych. Jest to największa zaleta tego medium, która powinna być w znaczącym stopniu wykorzystywana, ponieważ w połączeniu z dużym zasięgiem i liczbą korzystających z Internetu może przyczynić się do znaczonego sukcesu kampanii społecznej. Literatura 1. Afuah A., Tucci C.L. (2003), Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 2. Andreasen A. R. (2000), Intersector Transfer of Marketing Knowledge, Georgetown University, /intersectortransfer.html, dostęp dnia Andreasen, A.R. (1995), Marketing social change, Jossey-Bass, San Francisco. 4. Bendyk E.(2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci., WAB, Warszawa. 5. Bloom P.N., Norelli W.D. (1981), Problems and Challenges in Social Marketing, w: Journal of Marketing, Spring. 6. Bogunia-Borowska M. (2011), Koncepcja marketingu społecznego, w: Marketing i Rynek nr Cichy konflikt o psa, kosiarkę i pranie (2012), eczne.pl /kampanie,2505,cichy_konflikt_o_psa_kosiarke_i_pranie, dostęp dnia Donoran R. (2011), Social Marketing s Mythunderstanding, w: Journal of Social Marketing nr Fine S.H. (1981), The Marketing of Ideas and Social Issues, New York Praeger Scientific Publisher. 10. Iwankiewicz-Rak B. (2010), Marketing organizacji pozarządowych obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

13 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego Jecennik B. (2010), Perspektywy marketingu społecznego w Polsce w: Nowiny psychologiczne, Tom 4, elnia/50-artykuly/629-perspektywy-marketingu-spolecznego-wpolsce.html, dostęp dnia Kennedy A.L. (2010), Using Community Based Social Marketing Techniques to Enhance Enviroment Regulation, dostęp dnia Kotler P., Zaltman G. (1971), Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, w: Journal of Marketing, July no Lefebure R.C. (2011), An Integrative Model for Social Marketing, w: Journal of Social Marketing nr Maciejowski T. (2003), Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 16. Mruk H. (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa. 17. Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych. w: Społeczna przestrzeń Internetu, D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Wydawnictwo SWPS Academica Warszawa. 18. Podział obowiązków albo podział majątku. Kampania na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2012), dostęp dnia Reutt M. (2012) Makijaż dla pobitych, spoleczne.pl/kampanie,2389,makijaz_dla_pobitych, dostęp dnia Serban C. (2011), Competition as an Effective Tool In Developing Social Marketing Programs Diving Behaviour Change throught Online Activities, dostęp dnia Szostek D. (2012), Wykorzystanie marketingu w celach społecznych na przykładzie kampanii społecznej Rozwód? Przemyśl to w: Marketing i rynek, nr 4. Streszczenie Przeprowadzenie kampanii społecznych wymaga bardzo dokładnego przygotowania, wyboru grupy docelowej oraz środków przekazu, aby osiągnąć zamierzony cel jakim jest zmiana postaw i zachowań społeczeństwa. W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia dla prowadzenia kampanii tylko za pośrednictwem Internetu. Zostały w nim omówione przykładowe kampanie internetowe oraz cechy, które powinny przynieść większą efektywność dla działań prowadzonych za pomocą marketingu społecznego.

14 408 Anita Marta Tkocz Słowa kluczowe marketing społeczny, reklama społeczna, Internet Use of the Internet In social marketing programs - opportunities and threats (Summary). Social campaigns requires very careful preparation, choice of target groups and the media to change attitudes and behaviors of society. This article the opportunities and risks of social campaigns via the Internet only. It has been described examples of online campaigns and qualities that should bring greater efficiency to the activities carried out by social marketing. Keywords social marketing, social advertising, Internet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dziecko i media Wpływ mediów masowych na odbiorców Agnieszka Klejne Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 24 października 2016 r. Agenda 1. Media masowe czym są i jak z

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS?

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? Reputacja firmy to jedna z jej najcenniejszych wartości. Trzeba więc rozumieć, w jaki sposób PR buduje i umacnia dobry wizerunek oraz dlaczego strategiczne podejście zapewnia

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCI STRATEGICZNEJ DLA STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

PROJEKT CZĘŚCI STRATEGICZNEJ DLA STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 PROJEKT CZĘŚCI STRATEGICZNEJ DLA STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 TOM IV PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ORAZ II ETAPU ZAŁĄCZNIK 2E www.partnerstwo-nyskie2020.pl

Bardziej szczegółowo

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Oferta obejmuje wszystkie nośniki Głosu Dziennika Pomorza największej i najchętniej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Szanowni Państwo, wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer O IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: funkcjonuje od 2000 roku zrzesza około 200 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego:

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne opis metody

Kampanie społeczne opis metody Kampanie społeczne opis metody Od końca XX wieku w Polsce zaczęło się pojawiać coraz więcej reklam i kampanii nowego rodzaju takich, które nie zachęcają do wyboru konkretnego produktu czy usługi danej

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Goldbach Multichannel

Goldbach Multichannel Goldbach Multichannel >> Założenia oferty Trendy w konsumpcji mediów Fragmentacja kanałów komunikacji Postępująca digitalizacja punktów styku z grupą docelową w świecie rzeczywistym Zmiana sposobu konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na Emisję spotów radiowych kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Video Marketing YouTube & Facebook Video

Video Marketing YouTube & Facebook Video agenda szkolenia Video Marketing YouTube & Facebook Video prowadzi Magdalena Daniłoś zgłoszenia: szkolenia@socialmedianow.pl lub http://tydzien.socialmedianow.pl/ Aż 90% poskich marketerów, którzy realizowali

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy Państwu nasze najnowszy nośniki Reklamy zewnętrznej:

Prezentujemy Państwu nasze najnowszy nośniki Reklamy zewnętrznej: OFERTA HANDLOWA 1. Co proponujemy? Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu nasze najnowszy nośniki Reklamy zewnętrznej: 22 calowe MONITORY LCD dostępne w autobusach KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Lublinie. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

Event marketing w mediach

Event marketing w mediach Event marketing w mediach Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Krzysztof Nepelski Wykształcenie: AGH W Krakowie, Inż.Elektroenergetyk Wydział

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo