Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia"

Transkrypt

1 Anita Marta Tkocz * Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia Wstęp Marketing społeczny jest kojarzony głownie z kampaniami społecznymi, które są emitowane w telewizji, prasie oraz na bilbordach. Jego głównym zadaniem jest zmiana zachowań i postaw społeczeństwa poprzez propagowanie odpowiednich, społecznie pożądanych wzorców. Wykorzystywane są do tego zmodyfikowane narzędzia marketingowe oraz różne środki przekazu. Artykuł ten stanowi próbę przybliżenia zagadnień marketingu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego działań podejmowanych za pośrednictwem Internetu. W związku z ciągłym rozwojem oraz coraz większą dostępnością sieci internetowej jest on bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działań służących do edukacji i uświadamiania społeczeństwa. Ukazane zostaną szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą prowadzanie kampanii społecznych wyłącznie przy wykorzystaniu tego medium oraz elementy wpływające na skuteczność tych działań marketingowych. 1. Internet jako źródło informacji W dzisiejszych czasach ludzkość już nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Jest on obecny nieustannie, stał się czymś oczywistym i normalnym dla większości ludzi. Jest modnym i bardzo tanim medium, wywiera znaczący wpływ na większość sfer życia człowieka. Służy nie tylko do szukania informacji, komunikacji, korzystania ze stron internetowych i serwisów społecznościowych. Chętnie z niego korzystają przedsiębiorstwa organizujące za jego pośrednictwem kampanie marketingowe, w tym również organizacje non-profit. Umożliwia on dostęp do wielu potencjalnych odbiorców przy nie ponoszeniu znaczących kosztów. Internet jest siecią komputerową, która łączy z sobą inne sieci komputerowe. Posiada globalny zasięg, ma charakter uniwersalny i ogólnoświatowy. Jest interaktywnym medium, umożliwia otrzymanie po- * Mgr, Katedra Podstaw Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kędzierzyn-Koźle, ul. Leśna 27

2 396 Anita Marta Tkocz trzebnych w danym momencie informacji na żądanie [Mruk, 2004, s. 42]. Wynalezienie Internetu zostało uznane za przełomowy wynalazek w komunikacji społecznej, ponieważ za jego pośrednictwem możliwe jest bardzo szybkie przekazywanie informacji oraz opinii. Podstawowym celem Internetu jest wymiana informacji pomiędzy użytkownikami oparta na zasadzie wzajemności [Bendyk, 2004, s. 218]. Internet w znaczący sposób wpływa na zmiany zachowań biznesowych poprzez przejmowanie obowiązków tradycyjnych kanałów informacji rozszerzając ich funkcje o interaktywność, dzięki której informacje mogą być ciągle aktualizowane i poprawiane przez wszystkich użytkowników sieci. Możliwość interakcji pomiędzy osobami korzystającymi z Internetu pozwala na odczucie społecznego wsparcia otrzymywanego od innych internautów. Tym samym odbiorca przestaje być bierny i zaczyna ingerować w treści zamieszczane na stronach internetowych. Powoduje to zacieranie się granic pomiędzy twórcą, a odbiorcą informacji [Nowak i inni, 2006, s ]. Internet posiada wiele funkcji, do najważniejszych a tym samym najbardziej przydatnych dla różnych podmiotów, należą: 1. Funkcja informacyjna Internet jest doskonałym nośnikiem informacji, dzięki technologii stron WWW umożliwia on multimedialny przekaz w skład którego wchodzą tekst, dźwięk oraz video. Takie połączenie form przekazywania wiadomości, jego obszerność i nieograniczone pole działania sprawiło, że Internet zajmuje ważną pozycję w świecie mediów. Stosunkowo łatwy i tani dostęp spowodował powstanie milionów stron internetowych o bardzo różnorodnej tematyce przez co tradycyjne media straciły monopol na informacje i zaczęły przenosić swoją działalność do Internetu. Obecnie portale i wyszukiwarki są cennym źródłem informacji oraz idealnym medium reklamowym dla przedsiębiorstw. 2. Funkcja komunikacyjna komunikacja należy do podstawowych założeń Internetu. Powstał on, aby zapewnić szybszą i bezawaryjną komunikację dla wojska. Obecnie z tej funkcji bezustannie korzystają miliardy osób na całym świecie. Do podstawowych narzędzi komunikacji internetowej należą: poczta , komunikatory internetowe, telefonia internetowa, serwisy społecznościowe. 3. Funkcja handlowa szybki rozwój Internetu oraz wzrost jego popularności doprowadziły do powstania różnego rodzaju usług, z których można było skorzystać za pośrednictwem sieci. Obecnie Inter-

3 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 397 net doskonale wkomponował się w obszar biznesu i umożliwia on działalność handlową i usługową dla firm na całym świecie. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci przynosi korzyści dla sprzedającego i kupującego. Obie strony mogą w tym sposób zaoszczędzić pieniądze ponoszone na prowadzenie tradycyjnej działalności handlowej. 4. Funkcja marketingowa Internet jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym. Pozwalają na to różnorodne formy wykorzystania sieci w działaniach marketingowych oraz łatwy pomiar skuteczności kampanii. Jednak kampania marketingowa prowadzona w Internecie powinna być równie dobrze przygotowana jak ta skierowana do tradycyjnych środków przekazu. Musi posiadać strategię marketingową popartą badaniami oraz skierowaną do odpowiedniej grupy docelowej. Prowadzenie kampanii w Internecie jest o wiele tańsze i pozwala na łatwiejsze dotarcie do grupy docelowej [Afuah i inni, 2003, s ]. 5. Funkcja reklamowa sieć internetowa jest bardzo dobrym medium do prowadzenia działalności reklamowej. Jest w pełni multimedialna i interakcyjna. Pozwala zaangażować odbiorcę przekazu do działania i lepszego zapoznania się z produktem lub usługą, poprzez udostępnianie informacji na stronach internetowych. Każda reklama jest zaproszeniem do zobaczenia strony internetowej promowanego produktu, która zawiera szczegółowe informacje na jego temat [Maciejowski, 2003, s ]. Z osiągnięć Internetu korzystają nie tylko przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, ale także organizacje non-profit. Ze względu na niskie koszty użytkowania i prowadzenia działalności marketingowej to medium jest bardzo ważnym środkiem przekazu. Umożliwia zaprezentowanie działań i osiągnięć poszczególnych fundacji szerokiemu gronu odbiorców. Organizacje non-profit bardzo często wykorzystują Internet do prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego. 2. Marketing społeczny w Internecie Marketing społeczny zgodnie z definicją Alana Andreasena polega na zastosowaniu technik marketingu komercyjnego do analizy, planowania, realizacji i oceny programów oddziałujących na intencjonalne zachowania wybranych grup odbiorców w celu poprawy dobrostanu jednostek oraz kondycji społeczeństwa [Andreasen, 1995].

4 398 Anita Marta Tkocz Społeczny marketing może być traktowany jako zastosowanie zasad i technik marketingu do wywierania wpływu na grupę docelową, żeby dobrowolnie przyjęli określone zachowania, odrzucili je, zmodyfikowali lub zrezygnowali z nich dla dobra poszczególnych osób, grup albo społeczeństwa. Celem strategii marketingu społecznego jest zmiana zachowań i postaw poprzez propagowanie odpowiednich wzorców. Odbywa się to poprzez edukację społeczeństwa polegającą na uświadamianiu potrzeby zmiany stylu życia, zagrożeń wynikających z patologii społecznych, nagłaśniania problemów społecznych. Koncepcja marketingu społecznego jest bardzo bliska do marketingu idei, którego głównym celem jest maksymalizowanie łatwości przyswajania idei oraz zmiany świadomości i docelowych zachowań grup społecznych. Społeczne problemy wywołują potrzebę zmian, jednak żeby podążały one w określonym kierunku wymagają odpowiedniego sterowania i kontroli. Programy społeczne powinny być dobrze zaprojektowane, wdrożone i kontrolowane [Fine, 1981]. W marketingu społecznym tradycyjne narzędzia marketingowe ulegają transformacji i modyfikacji, prezentuje to rysunek 1. System marketingu społecznego ukazuje w jaki sposób środowisko, organizacje, narzędzia marketingowe oraz pośrednicy wpływają na grupę docelową jaką jest społeczeństwo. W tym ujęciu tradycyjne narzędzia marketingowe przyjmują specjalnie zmodyfikowaną postać. Produkt przyjmuje postać idei, czyli przesłania, które ma przyczynić się do osiągnięcia zmian w zachowaniu i postawach społeczeństwa. W procesie identyfikacji i kreowania idei biorą udział podmioty z otoczenia zewnętrznego, które wywierają presję na organizacje pozarządowe, by pośredniczyły w emisji idei. Cena zmienia się w koszt społeczny. Są nimi negatywne efekty zewnętrzne (szkodliwe następstwa, straty), które ponoszą osoby trzecie (społeczeństwo) w rezultacie działalności gospodarczej firm, gospodarstw domowych lub konsumentów. Zarządzanie kosztami społecznymi ma na celu podejmowanie działań prowadzących do zmian społecznych, które ograniczą lub zahamują negatywne procesy w społeczeństwie. Można to osiągnąć poprzez edukacje społeczna i uświadamianie problemu.

5 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 399 Rysunek 1. System marketingu społecznego Środowisko polityczne prawne społeczne kulturowe ekonomiczne konkurencji technologiczne Organizacje badawcze społeczne biznesu formułowanie idei (przesłanie) Narzędzia marketingowe produkt "idea" cena "koszty społeczne" dystrybucja "dostępność" promocja "public relations" Pośrednicy mass media biznes płatni agenci organizacje rządowe, społeczne wolontariusze Rynek Społeczeństwo docelowy Źródło: [Iwankiewicz-Rak, 2010, s. 183].

6 400 Anita Marta Tkocz Funkcję dystrybucji w społecznym marketingu przejmuje zabezpieczenie dostępności. Kanały dystrybucyjne służą do przekazywania informacji za pomocą różnych nośników komunikacyjnych. Ważna jest treść przekazu oraz skuteczność dotarcia do grup docelowych. W kanałach dystrybucji kampanii społecznych mogą występować pośrednicy, integracja oraz współpraca różnych podmiotów społecznych i gospodarczych może przyczynić się do nagłośnienia problemu, większego dostępu informacji, a w rezultacie do zwiększenia skuteczności działań. Komunikacja w marketingu społecznym jest zastąpiona przez public relations oraz reklamę społeczną. Jej celem jest uświadomienie potrzeby zmian systemu wartości i doprowadzenie do tego. W projektowaniu kampanii komunikacyjnej zakłada się, że środki masowego przekazu oraz media obywatelskie są przydatne do przekazywania informacji i nakłaniania ich odbiorców do przyjęcia pożądanych społecznie postaw [Iwankiewicz-Rak, 2011, s ]. Marketingu społecznego nie można utożsamiać z marketingiem organizacji pozarządowych, ponieważ ten przede wszystkim informuje o działalności fundacji. Jednak bardzo często organizacje non-profit inicjują kampanie społeczne, oprócz tego często robią to podmioty sektora publicznego i prywatnego. Zwolennicy koncepcji marketingu społecznego twierdzą, że musi być on czymś więcej niż tylko promowaniem konkretniej idei. Działania muszą być ponadto poparte solidnymi badaniami rynku, które pozwolą na zdefiniowanie grupy docelowej i wzorców jej zachowania [Kennedy, 2010]. Podstawą marketingowej orientacji społecznej jest uwzględnienie społeczeństwa, czyli trzeciego podmiotu wymiany po producencie i konsumencie. Podkreśla to odpowiedzialność za sprawy społeczne. Dla mediów jest to niezwykle ważne, ponieważ marketing społeczny pomaga w budowaniu wiarygodności. Pozwala na potwierdzenie zaangażowania w problemy i życie osób z nich korzystających [Bogunia-Borowska, 2011, s. 9-14]. Należy mieć na uwadze, że działania marketingowo-społeczne promowane za pomocą mediów muszą być dopasowane do etapu zmiany zachowania na jakim aktualnie znajdują się odbiorcy kampanii z grupy docelowej. Dlatego ważne jest, aby kampanie były wiarygodne, przyciągały uwagę odbiorców. Promowane wzorce zachowania powinny być wzmacniane poprzez przypominanie odbiorcom ich korzyści, tak by nowe zachowania weszły na stałe do wzorców, a poprzednie zostały zapomniane [Jecennik, 2010].

7 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego Reklama społeczna jako narzędzie służące do zmiany postaw Najlepiej rozpoznawalnym instrumentem marketingu społecznego jest reklama społeczna. W Polsce kampanie marketingu społecznego są wyraźnie zdominowane przez ten rodzaj reklamy. Osoby organizujące działania marketingowe są przekonane, że najważniejsza jest promocja, która wystarczy do wywarcia wpływu na postawy społeczne. Dlatego wiele kampanii społecznych kończy się niepowodzeniem. Ich organizatorzy bardzo często pomijają pozapromocyjne elementy marketingu mix, takie jak możliwe korzyści, minimalizacja kosztów oraz organizacja kanałów dystrybucji [Andreasen, 2000]. Kampanie społeczne prowadzone są za pomocą wielu środków masowego przekazu, należą do nich radio, telewizja, Internet, prasa, plakaty i bilbordy, serwisy społecznościowe, strony internetowe. Jednak ze względu na ciągły rozwój Internetu i niskie koszty prowadzenia w nim działań marketingowych w artykule postanowiono szczególnie omówić kampanie społeczne prowadzone tylko w tym medium. Przykładem polskiej kampanii prowadzonej w Internecie w październiku 2012 jest kampania przeprowadzona przez Instytut Spraw Publicznych zatytułowana Dzielcie się obowiązkami, by nie musieć dzielić się majątkiem. Zaadresowana jest do osób żyjących w związkach. Całość kampanii ma na celu promowanie partnerskiego podziału obowiązków oraz równych szans kobiet i mężczyzn. Spot przedstawia milczącą przepychankę pomiędzy kobieta, a mężczyzną przed wyprowadzeniem psa, skoszeniem trawy oraz wyjęciem prania z pralki. Potem zostają ukazane kamienne twarze i równy podział wszystkiego łącznie ze stronami stołu. Przekaz jest bardzo prosty. Mieszkanie podzielone żółto-czarną taśmą na pół doskonale ukazuje podział majątku jaki następuje po rozwodzie. Bohaterowie reklamy przy wykonywaniu prozaicznych czynności nie rozmawiają ze sobą, czyli nie ułatwiają rozwiązania konfliktu. Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwa o tym jak wiele problemów mogliby rozwiązać gdyby rozdzielili obowiązki między siebie po partnersku. Cała kampania zachęca do tego, żeby wyjść poza stereotypy i nie sugerować się utartymi rolami i podziałami obowiązków. Równouprawnienie zaczyna się w domach. Mała zmiana w przeprowadzaniu codziennych czynności może mieć duży efekt i pozytywny wpływ na całą rodzinę, może stać się początkiem przemiany społecznej i rzeczywistej realizacji równych idei dla kobiet i mężczyzn [http://www.marketing-news.pl, dostęp dnia ].

8 402 Anita Marta Tkocz Kolejną kampanią społeczną emitowaną za pośrednictwem Internetu w Wielkiej Brytanii jest kampania Don t cover it up, czyli Nie zakrywaj tego. Jest zaadresowana do kobiet doświadczających domowej przemocy. Jest zrobiona w ciekawej konwencji krótkiego filmiku pokazującego jak zrobić makijaż, tylko zamiast tradycyjnego makijażu zostaje pokazane jak skutecznie zamaskować siniaki i rany na twarzy. W spocie występuje Brytyjka Lauren Luke, znana wizażystka z YouTube-owych tutoriali poświęconych tajnikom makijażu. Spot rozpoczyna się od pokazania pobitej kobiety, która przygotowuje się do nakładania makijażu, a potem bardzo starannie go wykonuje i omawia kolejne czynności z tym związane. Prezentuje również bardzo prostą formę całej kampanii. Jej przesłaniem jest to, że przemoc domowa jest przestępstwem, które musi wyjść na światło dzienne i tylko w ten sposób można jej zapobiec. Celem jest nakłonienie ofiar przemocy domowej do przełamania milczenia i skorzystania z pomocy oferowanej przez odpowiednie organizacje. Wiele osób dotkniętych tym zjawiskiem nie wie, gdzie może znaleźć pomoc i wsparcie w sytuacji pobicia. Spot zyskał dużą popularność, obejrzało go ponad osób na portalu You Tube, dzięki formie w jakiej został zrobiony oraz tym, że wystąpiła w nim znana wizażystka. Pokazuje on jak za pomocą niewielkich nakładów finansowych można trafić do dużej grupy docelowej [http://www. kampanie spoleczne.pl, dostęp dnia ]. Przytoczone kampanie społeczne pokazują, że przeprowadzanie ich tylko w mediach elektronicznych może zakończyć się dużym sukcesem. Jednak jest to uzależnione w bardzo dużym stopniu od organizacji organizującej kampanię. Wiadomo, że podmioty z sektora publicznego mają o wiele większe środniki niż organizacje non-profit, które przede wszystkim skupiają się na prowadzeniu swojej działalności statutowej. Internet jest tanim medium, dlatego kampanie w nim prowadzone nie wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Mogą zdobyć szerokie grono odbiorców dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnej formy lub zaproszeniu do współpracy osób medialnych (celebrytów). Prowadzenie kampanii marketingu społecznego tylko za pośrednictwem Internetu przy wyłączeniu innych mediów niesie za sobą szanse i zagrożenia, które prezentuje tablica 1.

9 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 403 Tablica 1. Szanse i zagrożenia dla prowadzenia kampanii społecznych tylko za pośrednictwem Internetu Szanse Zagrożenia Niski koszt przeprowadzenia kampanii Duża szansa na zainteresowanie kampanią odbiorców poprzez trafienie do określonej grupy docelowej Zbyt mała liczba odbiorców należących do grupy docelowej Trudności w odnalezieniu i zainteresowaniu informacjami osób należących do grupy docelowej Wydłużony czas trwania kampanii Modne medium z wysokim poziomem akceptacji Personalizacja i selekcja wysyłanych wiadomości i przekazów Krótszy czas reakcji Możliwość interakcji Możliwość indywidualnej selekcji programów marketingu społecznego Niedostosowanie rodzaju mediów do problemu i adresatów Nieatrakcyjność przekazu dla adresatów Zbyt mały dostęp do Internetu Selekcja informacji i jej wybór spośród publikowanych danych Nieetyczne działania wynikające z nieograniczonego dostępu do medium Brak wzbudzenia zainteresowania adresatów poprzez zły dobór formy i treści kampanii Utrzymanie anonimowości (użytkowników) Szybka dostępność informacji Ciągła aktualizacja informacji Publikowanie informacji bez względu na ich wielkość (dowolna objętość i format) Bezpośredni przepływ informacji bez pośrednictwa mass mediów, czyli prasy, radia i telewizji Źródło: opracowanie własne na podstawie [Seban, 2011].

10 404 Anita Marta Tkocz Prowadzenie kampanii społecznych za pośrednictwem Internetu jest dla organizacji non-profit w większym stopniu szansą niż zagrożeniem. Poprzez duży uniwersalizm i popularność sieci internetowej prowadzenie w niej kampanii jest o wiele tańsze niż w tradycyjnych mediach. Organizatorzy nie muszą przejmować się kosztami emisji spotów i czasem ich trwania, który zazwyczaj w przypadku reklamy telewizyjnej jest mocno ograniczony. Przekazywane informacje dostarczane są bezpośrednio do jej odbiorców, co w dużym stopniu umożliwia interaktywność. Internet umożliwia poczucie anonimowości wśród jego użytkowników, jest to bardzo ważne w przypadku marketingu społecznego, który porusza trudne i wstydliwe tematy, o których najczęściej nie mówi się w towarzystwie. Szczegółowe porównanie prowadzenia kampanii społecznych za pośrednictwem Internetu i mass media zaprezentowano w tablicy 2. Największym zagrożeniem jest nietrafienie przekazu do grupy docelowej, przez nieatrakcyjność przekazu i jego niedopasowanie do problemu lub adresatów. Jednak poprzez nieatrakcyjność całej kampanii nie będzie ona efektywna nie tylko w Internecie, ale również w tradycyjnych mediach gdyby była w nich prowadzona. Zarówno Internet jak i tradycyjne media są dobrymi środkami przekazu w marketingu społecznym. Każde z nich posiada swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą Internetu jest niski koszt przeprowadzenia w nim kampanii oraz szybka możliwość interakcji ze strony jej odbiorców. Kampanie prowadzone w sieci nie muszą mieć ściśle ograniczonego czasu trwania, również poprzez znacznie mniejsze koszty spoty reklamowe mogą być dłuższe. Jednak w natłoku informacji i reklam nieatrakcyjny przekaz może zostać niezauważony zarówno w Internecie jak i w mass mediach.

11 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego 405 Tablica 2. Porównanie Internetu z masowymi mediami pod względem prowadzenia w nich kampanii społecznych Internet Mass Media (telewizja, radio, prasa) Przekaz jest kierowany bezpośrednio do grupy docelowej Przekaz jest kierowany w dużej liczbie przypadków do ogółu odbiorców a nie do wyznaczonej grupy docelowej Szybka interakcja na otrzymany przekaz Duża selekcja znajdujących się informacji przez co przekaz może nie trafić do adresata Ciekawa forma przekazu, która sprawia, że odbiorca odwiedza stronę internetową kampanii Nieograniczony czas trwania kampanii oraz długość spotów i ich emisja Niewysoki koszt przeprowadzenia kampanii Brak lub bardzo powolna interakcja na otrzymany przekaz Brak selekcji informacji, przez co przekaz trafia do ogółu, ale może nie wzbudzać zainteresowania Utrudniony dostęp do szczegółowych informacji na temat prowadzonej kampanii czy problemu społecznego Mocno ograniczony czas trwania kampanii, ograniczona długość spotu oraz jego emisja Bardzo wysoki koszt przeprowadzenia kampanii Źródło: opracowanie własne. Obecnie coraz częściej organizacje przygotowujące tego typu kampanie i reklamy społeczne proszą o pomoc celebrytów w celu większego zainteresowania danym problemem. Odbiorcy chętniej przekonują się do słuszności przedstawionego problemu jeżeli mogą w spocie zobaczyć osobę znaną im z telewizji. Jednak sama reklama społeczna nie powinna być kojarzona tylko ze spotem, ale z całą kampanią, która ukazuje problem społeczny oraz jego rozwiązanie. Celem marketingu społecznego jest dokonanie trwałych zmian w postawach społeczeństwa, jednak bardzo trudno jest osiągnąć długotrwały efekt. Zakończenie Artykuł miał na celu ukazanie szans i zagrożeń wynikających z przeprowadzania działań marketingu społecznego tylko w Internecie. Tradycyjne media w Polsce wciąż mają jeszcze większy zasięg niż sieć internetowa, jednak w kampaniach społecznych najważniejsze jest dobranie środka i formy przekazu do danej grupy docelowej. W związku

12 406 Anita Marta Tkocz z tym kampanie społeczne przeprowadzane za pośrednictwem Internetu będą bardziej skuteczne, jeżeli będą skierowane do osób młodych i w średnim wieku, które więcej czasu spędzają w sieci niż na oglądaniu telewizji. Ważna jest również atrakcyjność przekazu społecznego, spotów reklamowych. Czasami warto, aby w reklamie wystąpiły znane osoby ze świata rozrywki, ponieważ sprawi to, że przekaz będzie skupiał większą uwagę adresatów i tym samym przyczyni się do zmian ich zachowań. Prowadzenie kampanii społecznych w Internecie jest dużą szansą dla organizacji non-profit, ponieważ nie wymaga dużych nakładów finansowych. Jest to największa zaleta tego medium, która powinna być w znaczącym stopniu wykorzystywana, ponieważ w połączeniu z dużym zasięgiem i liczbą korzystających z Internetu może przyczynić się do znaczonego sukcesu kampanii społecznej. Literatura 1. Afuah A., Tucci C.L. (2003), Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 2. Andreasen A. R. (2000), Intersector Transfer of Marketing Knowledge, Georgetown University, /intersectortransfer.html, dostęp dnia Andreasen, A.R. (1995), Marketing social change, Jossey-Bass, San Francisco. 4. Bendyk E.(2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci., WAB, Warszawa. 5. Bloom P.N., Norelli W.D. (1981), Problems and Challenges in Social Marketing, w: Journal of Marketing, Spring. 6. Bogunia-Borowska M. (2011), Koncepcja marketingu społecznego, w: Marketing i Rynek nr Cichy konflikt o psa, kosiarkę i pranie (2012), eczne.pl /kampanie,2505,cichy_konflikt_o_psa_kosiarke_i_pranie, dostęp dnia Donoran R. (2011), Social Marketing s Mythunderstanding, w: Journal of Social Marketing nr Fine S.H. (1981), The Marketing of Ideas and Social Issues, New York Praeger Scientific Publisher. 10. Iwankiewicz-Rak B. (2010), Marketing organizacji pozarządowych obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

13 Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego Jecennik B. (2010), Perspektywy marketingu społecznego w Polsce w: Nowiny psychologiczne, Tom 4, elnia/50-artykuly/629-perspektywy-marketingu-spolecznego-wpolsce.html, dostęp dnia Kennedy A.L. (2010), Using Community Based Social Marketing Techniques to Enhance Enviroment Regulation, dostęp dnia Kotler P., Zaltman G. (1971), Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, w: Journal of Marketing, July no Lefebure R.C. (2011), An Integrative Model for Social Marketing, w: Journal of Social Marketing nr Maciejowski T. (2003), Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 16. Mruk H. (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa. 17. Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych. w: Społeczna przestrzeń Internetu, D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Wydawnictwo SWPS Academica Warszawa. 18. Podział obowiązków albo podział majątku. Kampania na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2012), dostęp dnia Reutt M. (2012) Makijaż dla pobitych, spoleczne.pl/kampanie,2389,makijaz_dla_pobitych, dostęp dnia Serban C. (2011), Competition as an Effective Tool In Developing Social Marketing Programs Diving Behaviour Change throught Online Activities, dostęp dnia Szostek D. (2012), Wykorzystanie marketingu w celach społecznych na przykładzie kampanii społecznej Rozwód? Przemyśl to w: Marketing i rynek, nr 4. Streszczenie Przeprowadzenie kampanii społecznych wymaga bardzo dokładnego przygotowania, wyboru grupy docelowej oraz środków przekazu, aby osiągnąć zamierzony cel jakim jest zmiana postaw i zachowań społeczeństwa. W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia dla prowadzenia kampanii tylko za pośrednictwem Internetu. Zostały w nim omówione przykładowe kampanie internetowe oraz cechy, które powinny przynieść większą efektywność dla działań prowadzonych za pomocą marketingu społecznego.

14 408 Anita Marta Tkocz Słowa kluczowe marketing społeczny, reklama społeczna, Internet Use of the Internet In social marketing programs - opportunities and threats (Summary). Social campaigns requires very careful preparation, choice of target groups and the media to change attitudes and behaviors of society. This article the opportunities and risks of social campaigns via the Internet only. It has been described examples of online campaigns and qualities that should bring greater efficiency to the activities carried out by social marketing. Keywords social marketing, social advertising, Internet

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE MARKETINGOWE

INNOWACJE MARKETINGOWE GRZEGORZ SZYMAŃSKI INNOWACJE MARKETINGOWE W SEKTORZE E-COMMERCE Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Pomykalski dr hab. Grażyna Rosa, prof. US Redaktor Naukowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI Praca zbiorowa pod redakcją Natalii Ćwik Partner publikacji: Orange Polska ISBN 978-83-932564-6-4 Koncepcja i redakcja: Natalia Ćwik Korekta: Marcin Grzybek Skład,

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Barbara Jacennik. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania:

Barbara Jacennik. Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Barbara Jacennik Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Zgodnie z definicją czołowego przedstawiciela marketingu społecznego Alana Andreasena (1995, s.7): "Marketing społeczny polega na zastosowaniu technik

Bardziej szczegółowo