Tymoteusz Doligalski. Rozdział piąty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tymoteusz Doligalski. Rozdział piąty"

Transkrypt

1 Tymoteusz Doligalski Rozdział piąty Badania marketingowe w Internecie Całość pracy magisterskiej (a nawet więcej) zostanie opublikowana na początku 2001 pod tytułem: Konkurowanie przez marketing w Internecie 1

2 Rozdział piąty Badania marketingowe w Internecie 1. Wykorzystanie Internetu do badań marketingowych Badania ankietowe Zalety ankiet elektronicznych: Wady ankiet elektronicznych: Metody dystrybucji ankiet w Internecie Listy dyskusyjne Badania oparte na wirtualnym wywiadzie zogniskowanym Cookies Dane wtórne Podsumowanie

3 1. Wykorzystanie Internetu do badań marketingowych Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów 1. Celem działalności marketingowej jest dostarczenie odpowiedniego produktu w należytym czasie, właściwym osobom i przy pomocy adekwatnej metody promocji. Aby tego dokonać trzeba podejmować decyzje marketingowe. Do podjęcia decyzji niezbędne stają się informacje pomagające zrozumieć zachowanie konsumentów oraz konkurencji, czynniki prawne, technologiczne czy makroekonomiczne i w efekcie pozwalające zidentyfikować najkorzystniejsze możliwości. Następnie ma miejsce proces tworzenia i realizacji strategii marketingowej, po którym następuje etap weryfikacji dokonanej na podstawie badań marketingowych. Internet wywarł wielki wpływ na badania marketingowe. W procesie zbierania informacji może być wykorzystywany na wiele sposobów. Zastępuje biblioteki poprzez dostępność licznych mediów zawierających dane wtórne. Służy jako narzędzie w procesie zbierania danych (np. cookies). Istotnym zastosowaniem Internetu w badaniach marketingowych jest komunikacja z potencjalnymi klientami. Z drugiej strony zastosowanie badań marketingowych z wykorzystaniem Internetu często natrafia na opór. Jest on spowodowany niewiedzą i obawami przed nową metodą badań, ale także silną krytyką specjalistów od tradycyjnego zbierania informacji marketingowej. Argumentują oni, że na obecnym etapie rozwoju społeczność wirtualna różni się diametralnie od społeczności rzeczywistej, zatem badania mogą dotyczyć jedynie nielicznych rynków, np. rynku oprogramowania komputerowego. Budżet badań marketingowych w Stanach Zjednoczonych szacowany jest na 2 miliardy dolarów. Według ostrożnych szacunków 10% z powyższej sumy 1 Kotler Ph., Marketing, Warszawa

4 zostanie wydane na badania online już w roku Jest raczej pewne, że tendencja wzrostowa się utrzyma, gdyż zgodnie z opinią ekspertów około połowy badań marketingowych może się odbywać w cyberprzestrzeni. 2. Badania ankietowe Podobnie jak przy konwencjonalnych badaniach marketingowych, ankiety (kwestionariusze) są najpowszechniejszym instrumentem używanym do zbierania informacji rynkowych w Internecie. Ogólne zasady badań opartych na elektronicznych ankietach zbliżone są do badań standardowych. Poniżej przedstawiamy zalety i wady wynikające ze stosowania ankiet w Internecie. 2.1 Zalety ankiet elektronicznych: 1. Szybkość Przygotowanie i wykonanie badań trwa zazwyczaj krócej niż przy badaniach standardowych. Jest to okres zdecydowanie krótszy od czasu potrzebnego na przeprowadzenie badań opartych na ankiecie wysyłanej pocztą, i krótszy bądź równy czasowi poświęconemu na przeprowadzenie badań CATI 3 (Computer- Assisted Telefon Interviewing - rodzaj ankiet telefonicznych, przy którym ankieter wprowadza na bieżąco odpowiedzi do komputera). Ankiety elektroniczne pozwalają jednocześnie na błyskawiczne opracowanie zebranych danych i otrzymanie wyników. 2. Niskie koszty Badania oparte na elektronicznych ankietach charakteryzują się o wiele niższymi kosztami niż porównywalne do nich badania standardowe. Przykładem kosztu, 2 Briones M.G., Cheaper desktops will help Net researchers corral clients, Marketing News, Nov. 9, Levine Ph., Ahlhauser B., Internet Interviewing, Marketing Research, Summer

5 którego można uniknąć dzięki tego typu badaniom, jest koszt ankieterów stanowiący duże obciążenie dla budżetu badań CATI bądź sond ulicznych. Agencja Badań Marketingowych InstantSurvey (www.instantsurvey.com) specjalizuje się w badaniach opartych na rozsyłaniu ankiet przy pomocy Internetu. Swoim klientom InstantSurvey oferuje przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie badań. Przykładowy koszt badań opartych na ankiecie zawierającej 15 pytań skierowanych do 1000 respondentów wynosi 2500$. Dla porównania koszt roczny koszt zatrudnienia specjalisty nadzorującego badania szacowany jest na $ Większa dostępność respondentów W badaniach możemy uwzględnić respondentów praktycznie z całego świata (z zastrzeżeniem, iż mają dostęp do Internetu). Co więcej uzyskujemy większy kontakt z grupami trudnodostępnymi, takimi jak biznesmeni, lekarze, matki z dziećmi. Ankieta internetowa zezwala respondentowi na wypełnienie jej w czasie dla niego korzystnym i dopuszcza możliwość przerywania jej w dowolnym momencie. 4. Multimedia i interaktywność Ankieta internetowa może zawierać elementy multimedialne w postaci obrazu, animacji czy dźwięku. Daje nam to możliwości wiele szersze niż w przypadku ankiet standardowych. Dzięki temu ocenie poddawać możemy elementy niewerbalne takie jak logo, znak firmowy, opakowanie etc. Co więcej, zadanie zbliżonych pytań przed i po multimedialnym bodźcu pozwala na badanie zmian reakcji na np. obejrzaną reklamę. 4 Neff J., Safe at any speed?, Advertising Age, January 24,

6 Jednocześnie, w przeciwieństwie do większości ankiet, mamy możliwość modyfikowania zestawu pytań w zależności od uzyskiwanych odpowiedzi. Dzięki temu można przeprowadzać bardziej precyzyjne badania poprzez zadanie pytań pogłębiających uzyskane odpowiedzi i eliminacje pytań nieistotnych w danym przypadku. Dla przykładu, jeżeli badany odpowiedział, iż jest właścicielem samochodu, następne pytanie może dotyczyć marki samochodu, wieku oraz tego ile przejeżdża kilometrów miesięcznie. 2.2 Wady ankiet elektronicznych: 1. Problemy z reprezentatywną próbą Głównym problemem z badaniami w Internecie jest dobór odpowiedniej próby badanych osób. Struktura demograficzna i psychograficzna użytkowników Internetu różni się od struktury całego społeczeństwa, toteż dobór próby ma kluczowe znaczenie dla istoty badań. Różnica pomiędzy przeciętnym internautą a przeciętnym konsumentem jest mniejsza w USA niż w Polsce, co wynika z większej powszechności Internetu w Stanach Zjednoczonych, ale nawet tam różnice są znaczące. Wraz z rozwojem technologii, różnice będą zanikać i być może w przyszłości badania opierające się na losowym wyborze internautów i abonentów telefonicznych będą dawały te same rezultaty. Powyższe różnice wykorzystywane są w USA do badania konsumentów o wyższym dochodzie, z których większość korzysta z Internetu. Równie dobrze mogą badania marketingowe przeprowadzać firmy, których działalność jest związana bezpośrednio z Internetem lub komputerami, np. firmy sprzedające oprogramowanie. 6

7 2. Zagrożona prywatność Wielu użytkowników Internetu niechętnie bierze udział w badaniach obawiając się, że odpowiedzenie na zadane pytania wraz z podaniem adresu internetowego, może w konsekwencji doprowadzić do naruszenia ich prywatności. Obawiają się oni, że ich dane zostaną udostępnione agencjom reklamowym i w konsekwencji zostaną zasypani informacjami reklamowymi. 3. Wiarygodność zebranych danych Kwestią kontrowersyjną jest prawdziwość udzielanych odpowiedzi w ankietach elektronicznych. Niektórzy autorzy są zdania, że wiarygodność jest wyższa ze względu na brak ankietera. Inni to kwestionują, argumentując z jednej strony możliwością udzielania fałszywych odpowiedzi wynikających z chęci ochrony prywatności, a z drugiej niemożnością weryfikacji danych. W ankiecie elektronicznej nie można ustalić miejsca zamieszkania w przeciwieństwie do ankiet rozsyłanych pocztą, rozpoznać płci i przybliżonego wieku, co można stwierdzić w sondach ulicznych i ankietach telefonicznych. W porównaniu do sond ulicznych tracimy także sygnały pochodzące z komunikacji niewerbalnej, pomagające często ocenić prawdziwość wypowiedzi. Według badań agencji Burke Marketing konsumenci podają odmienne oceny w zależności od tego, czy są to badania standardowe czy też przeprowadzane w Internecie. W ankietach elektronicznych przyznawane oceny są bardziej zbliżone do średniej (tzn. rzadziej występują oceny bardzo dobre lub niedostateczne) niż w zwykłych ankietach. Zdaniem specjalistów z Burke Marketing rezultaty otrzymane poprzez badania wirtualne bliższe są rzeczywistym odczuciom konsumentów. Innego zdania jest Doug Hall z Richard Saunders International, według którego jedynie rezultaty badań sond w centrach handlowych i wywiadów zogniskowanych odzwierciedlają późniejsze wyniki w sprzedaży. Wyniki z 7

8 badań wirtualnych miałyby nie być skorelowane z późniejszymi zakupami klientów Metody dystrybucji ankiet w Internecie Poniżej elektronicznych. przedstawimy różne podejścia związane z dystrybucją ankiet 1. Ankiety rozsyłane pocztą spam Mianem poczty spam określamy korespondencję elektroniczną tej samej treści wysyłaną do bardzo wielu osób. Korespondencja spam to najczęściej korespondencja reklamowa. Charakteryzuje się ona brakiem ustalonego odbiorcy (non-targeted). Najczęściej ląduje ona nie czytana w koszu poczty niechcianej (junk mail). Przypomina ona do pewnego stopnia ulotki wsadzane w drzwi. Jedyną zaletą poczty spam jest jej niewielki koszt 6. Rozsyłanie ankiet pocztą spam jest odradzane przez fachowców. Bardzo niski stopień informacji zwrotnych (feedback) sprawia, że nawet jeżeli dostaniemy znaczną liczbę odpowiedzi (po wysłaniu dużo większej ilości spamu), nie możemy mieć pewności co do reprezentatywności próby. Tłumaczy się to tym, iż respondenci odpowiadający na ankiety, na które większość badanych nie odpowiadała, zapewne mają jakieś cechy wspólne i w konsekwencji nie mogą być traktowani jako próba reprezentatywna (self-selection problem). Nastawienie przeciętnego użytkownika Internetu do poczty spam jest negatywne, jako iż w powszechnym mniemaniu łamie ona zasady netykiety (etykiety w Internecie). Co więcej, łamanie zasad netykiety może mieć bardzo drastyczne konsekwencje. Mogą się one objawić ostrą w tonie korespondencję do tysięcy użytkowników Internetu opisującą wykroczenie i jego sprawcę (public flame), 5 Neff J., Safe at any speed?, Advertising Age, 01/24/ Nadillo R., Online research taps consumer who spend, Marketing News, June 8,

9 zablokowaniem konta internetowego przez hackerów wysyłających kilka wielkich plików czy też wreszcie znalezienie się na czarnej liście przedsiębiorstw łamiących zasady netiquette Ankieta na własnych stronach w Internecie Innym rozwiązaniem jest umieszczenie ankiety na własnych stronach www. Umożliwia to dokładniejszą analizę osób odwiedzających tę stronę internautów. Można stwierdzić przybliżone miejsce zalogowania się do Internetu, czas i częstotliwość odwiedzin. Dzięki technologii zwanej cookie możemy stwierdzić, czy wiele ankiet nie zostało wypełnionych przy użyciu jednego komputera, co w niektórych przypadkach może je dyskwalifikować. Głównym problemem jest jednak skłonienie internautów do odwiedzenia strony i wypełnienia ankiety. Można to osiągnąć poprzez umieszczenie bannera w odwiedzanym często miejscu. Banner jest to pasek reklamowy, zajmujący niewielką część ekranu. Bannery są starannie opracowane graficznie, często zawierają także elementy animacji. Integralną częścią bannera jest łącze, które aktywizuje stronę związaną z bannerem, umożliwiając dokonanie zakupu, a w naszym przypadku wypełnienie ankiety. Wadą bannerów jest fakt, iż nawet umieszczenie w atrakcyjnym miejscu nie gwarantuje częstych odwiedzin na stronach. Według danych statystycznych z The New York Times bannery są aktywizowane (poprzez kliknięcie) rzadziej niż w 1% przypadków 8. Z kolei, zwiększenie atrakcyjności ankiety można dokonać przy pomocy tzw. ekonomii darów (the gift economy). Istotą ekonomii darów jest zaofiarowanie czegoś wartościowego w zamian za odwiedzenie strony. Najbardziej popularnym wynagrodzeniem za wypełnienie ankiety wydają się być pieniądze, jednakże specyfika Internetu sprawia, że wachlarz możliwości jest tu szerszy i może on obejmować: komplet fotografii, plik audio z aktualnym przebojem, zestaw 7 Vassos T., Strategie Marketingowe w Internecie, Warszawa

10 dowcipów bądź też nieodpłatne świadczenie usług doradczych lub przesłanie rezultatów badań. Podobnie jak w przypadku wysyłania ankiet pocztą spam, problemem jest reprezentatywność próby. W większości przypadków może być to powód do zakwestionowania wiarygodności badań. Przy czym problemem jest nie tylko fakt, iż mała część potencjalnych badanych wypełnia ankietę, ale także ryzyko, iż ankieta może zostać wykorzystana przez zwolenników jednej produktu bądź poglądu do autoreklamy. Magazyn komputerowy BYTE 9 przeprowadził badania dotyczące zainstalowanych systemów komputerowych. Z badań wynikło, że systemy UNIX i OS/2 są dominujące na rynku (w przeciwieństwie np. do Windows 95), co stało w sprzeczności ze wszystkimi dotychczasowymi badaniami. Analiza miejsca pochodzenia ankiet (miejsca zalogowania się do Internetu) wykazała, że 12 na 13 ankiet pochodziło z domeny IBM.com (system OS/2 jest produktem firmy IBM). Ankieta na własnych stronach www może odegrać jednakże ważną rolę. Jest nią identyfikacja docelowego audytorium (Target Audience Identification), czyli odpowiedź na pytanie, kto i dlaczego odwiedza naszą stronę. Uzyskane informacje są bardzo istotne z punktu widzenia skuteczności stron, ponieważ pomagają w osiągnięciu następujących celów: - zbadaniu składu demograficznego wizytujących, - określeniu motywów, jakimi kierowali się odwiedzający, przy wyborze strony, - określeniu, na czym należy się skupić przy edycji stron, - podjęciu decyzji, co strony mają zawierać. CyberSchool jest magazynem przeznaczonym dla nauczycieli zainteresowanych użyciem Internetu w procesie nauczania. CyberSchool 8 Rosenfield J., 14 Myths of Marketing, Direct Marketing, Sep.,

11 otworzył strony w Internecie. Strony te były przeznaczone dla nauczycieli i początkowo sądzono, że zainteresowani nimi będą ludzie młodzi. Nie potwierdziło się to. Statystyczny gość miał od 35 do 49 lat i mieszkał w mieście mającym tysięcy mieszkańców. Sześćdziesiąt procent stanowiły kobiety Elektroniczna ankieta w oparciu o konkretną grupę Największą wadą poprzednich dwóch metod była niereprezentatywność grupy. Niedogodności tej możemy uniknąć, jeżeli wybieramy osoby badane z bazy danych. Istnieją firmy specjalizujące się w tworzeniu reprezentatywnych grup dla potrzeb badań marketingowych online. Rozwiązanie to pozwala zachować większość zalet ankiet elektronicznych i uniknąć ich głównej słabości, jaką jest problem doboru próby (sampling dilemma). Odbywa się to większym kosztem, ale jest to metoda nadal atrakcyjna cenowo. Inną metodą jest rekrutacja offline, na przykład przez telefon lub drogą listową. Potencjalni respondenci zostają poinformowani o możliwości wzięcia udziału w ankiecie, co łączy się naturalnie z odpowiednim zmotywowaniem ich. Ankieta dostępna jest na odpowiedniej stronie w Internecie, przy czym poszczególnym badanym przyporządkowuje się numery identyfikacyjne. Zapobiega to ponownemu wypełnianiu ankiet i jednocześnie pokazuje, kto nie wypełnił ankiety. Osoba taka może wtedy zostać zastąpiona przez osobę do siebie podobną pod względem wybranych kryteriów demo- i psychograficznych. Jest to metoda dająca zadawalające rezultaty, warunkiem wszakże jest wysoka stopa edukacji internetowej społeczeństwa. 9 McDaniel C., Gates R., Marketing Research Essential, Cincinnati

12 Do stałych klientów agencji Leo Burnett należą także firmy, których rynkiem docelowym są dzieci. Leo Burnet ma stworzoną grupę 50 szkół, których uczniowie biorą udział w ankietach online. W jednym z badań uczniowie mieli wskazać, którą z postaci (bohaterów kreskówek) lubią najbardziej. Agencja otrzymała około 800 odpowiedzi. Badania zaowocowały klarownymi rezultatami oraz charakteryzowały się niskim budżetem 11. Badaną grupą mogą być także dotychczasowi klienci danej firmy. Przy poddawaniu badaniom wszystkich klientów problem reprezentywności próby zanika, albo przynajmniej znacznie maleje (np. w przypadku, gdy część klientów nie wypełnia ankiety). 3. Listy dyskusyjne W Internecie istnieje około 50 tysięcy list dyskusyjnych skupiających miliony uczestników. Jest bardzo prawdopodobne, że część z nich dotyczy tematyki istotnej dla działalności firmy. W przypadku producenta rowerów może to być lista dyskusyjna cyklistów, na której wymieniają się opiniami o sprzęcie, jakiego używają. Taka lista dyskusyjna może być bardzo cennym źródłem informacji, warunkiem ich zdobycia jest jednakże przestrzeganie netiquette. Mnogość list dyskusyjnych sprawia, że można przeprowadzić badania marketingowe na prawie każdy temat, warunkiem wszakże jest znalezienie odpowiedniej listy dyskusyjnej. Pomocnym w tym może być witryna internetowa Reference.com (www.reference.com), która po wprowadzeniu słów kluczowych wyświetla listę odpowiednich list dyskusyjnych. 10 Vassos T., Strategie Marketingowe w Internecie, Warszawa 1999, str Gray R., Tracking the online audience, Marketing, February 18,

13 Po dostaniu się na odpowiednią listę, nie należy jednak wysyłać do jej uczestników szczegółowych ankiet, gdyż byłoby to naruszenie netiquette i w rezultacie mogłoby jedynie zaszkodzić badaniom. Cennym zasobem wiedzy może być dotychczasowa korespondencja uczestników listy. Być może tematy nas interesujące były niedawno omawiane, a my możemy z nich zrobić użytek. Gdybyśmy chcieli uzyskać konkretne wiadomości, to zawsze możemy zadać kilka kluczowych pytań i... czekać na odpowiedź. W przypadku uzyskania odpowiedzi możemy zadać bardziej szczegółowe pytania lub poprosić autora o wypełnienie ankiety znajdującej się na naszej stronie www etc. Michael Brown, prezes firmy MSB Assodiates, przeprowadzał badania w dziedzinie opieki zdrowotnej i medycyny. Po zapisaniu się do odpowiednich list dyskusyjnych, zaczął obserwować prowadzone tam dyskusje. W końcu zwrócił się do uczestników list z czterema konkretnymi pytaniami dotyczącymi komunikacji elektronicznej w służbie zdrowia. W rezultacie otrzymał ponad 100 istotnych odpowiedzi na postawione pytania Badania oparte na wirtualnym wywiadzie zogniskowanym Ciekawym osiągnięciem w dziedzinie badań jakościowych są wirtualne wywiady zogniskowane (virtual focus group). W wywiadzie zogniskowanym niewielka grupa osób dyskutuje nad pewnym zagadnieniem. Rozmowa prowadzona jest przez moderatora, który dba, aby ogniskowała się ona na zasadniczym problemie. 12 Vassos T., Strategie Marketingowe w Internecie, Warszawa

14 Celem wywiadów zogniskowanych jest zrozumienie percepcji konsumenta, jego postaw i preferencji. Przesłanka tego typu badań jest założenie, że w otwartej, być może emocjonalnej dyskusji badany ujawni swe prawdziwe odczucia i opinie. Jest to bardzo użyteczna i zdobywająca coraz większą popularność metoda, wyników której jednak nie należy uogólniać na cały rynek ze względu na małą próbę i jej często nielosowy charakter. Zalety wirtualnych wywiadów zogniskowanych zbliżone są do zalet ankiet elektronicznych. Należą do atrakcyjność cenowa Przykładowy koszt wirtualnego wywiadu zogniskowanego wynosi 3000$ za w porównaniu do 7000$ i kosztów przejazdu za wywiad standardowy szybkość tworzenia nowych grup i przeprowadzania dostępność Dystans geograficzny nie ma znaczenia. Odpadają koszty przejazdu. Dostęp do grup trudno osiągalnych, takich jak biznesmeni, jest łatwiejszy. Z drugiej strony tylko 20% społeczeństwa amerykańskiego dysponuje dostępem do Internetu przez cały czas. Wirtualne wywiady zogniskowane mają licznych krytyków. Przytaczają oni poniższe zarzuty wobec tej metody: Moderator odgrywa zasadniczą rolę w tradycyjnych wywiadach. Doświadczony moderator jest odpowiedzialny za grupę, za to, że każdy uczestnik bierze aktywny udział w dyskusji i że dyskusja nie odbiega od 13 Neff J., Safe at any speed?, Advertising Age, January 24,

15 głównego problemu. Jest to trudne do osiągnięcia w przypadku wywiadów wirtualnych. Główną korzyścią tradycyjnych wywiadów zogniskowanych są wzajemne interakcje pomiędzy poszczególnymi jej uczestnikami. Dzięki procesom dynamicznym w grupie uczestnikom łatwiej jest opowiadać o swoich odczuciach i emocjach. Zjawiska te są bardzo osłabione w wywiadach wirtualnych. Kompetentny moderator obserwuje sygnały niewerbalne i na ich podstawie ocenia reakcje badanych. Jest to jedynie możliwe w przypadku tradycyjnych wywiadów zogniskowanych 14. Pomimo znaczących mankamentów tej metody, zwolennicy jej są zdania, że udział wirtualnych testów w badaniach konsumenckim (consumer market research) wzrośnie w USA z obecnych 1% do 25% w roku Greenbaum Th., Focus groups vs. online, Advertising Age, February Neff J., Safe at any speed, Advertising Age,

16 5. Cookies Cookie (brak polskiej nazwy) jest porcją informacji, przechowywaną w przeglądarce internetowej, zawierającą nazwę serwera i pewien specyficzny ciąg znaków. Cookies używane są do rejestrowania i przechowywania informacji dotyczących stron, jakie zostały odwiedzone przez danego internautę w obrębie danej witryny 16. Możliwości te może, na przykład, wykorzystać redakcja wirtualnej gazety w celu ustalenia, które rubryki i artykuły są najczęściej czytane. Jednakże redakcja tej gazety nie jest w stanie ustalić, na jaką inną stronę internetową udał się jej czytelnik (o ile nie korzystał z hiperłącza). Cookies pomocne są przy ustalaniu kolejności odwiedzanych stron w ramach jednej witryny. Informacje te przydatne są w edycji danych stron w celu uczynienia ich bardziej przyjaznymi, lepszego wykorzystania przestrzeni na ekranie etc. Cookie nie jest typowym narzędziem marketingowym, jednakże zaprojektowane zostało z myślą o optymalizowaniu przesyłania informacji reklamowych. Jeżeli internauta odwiedza strony biur podróży, to przy założeniu prawidłowego użycia cookie, na jego ekranie częściej będą się pojawać bannery biur podróży, oferty last minute etc. Przy założeniu nieprawidłowego wykorzystania informacji zdobytych dzięki cookie, zostanie on zalany masą niechcianych reklam niekoniecznie związanych z turystyką. 16 Bowers D., FAQs on Online Research, Marketing Magazine, Winter

17 6. Dane wtórne Rola Internetu w badaniach marketingowych nie sprowadza się jedynie do zbierania pierwotnych danych. Internet jest także (jeżeli nie przede wszystkim) archiwum danych wtórnych. Można wyróżnić wiele zalet korzystania z danych wtórnych w Internecie. Należy do nich na pewno łatwość dostępu do danych. Dane dotyczące wybranej tematyki dostępne są 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na Ziemi. Wiele instytucji udostępnia wyniki badań za darmo (jak np. Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie), inne zaś jeżeli nawet udostępniają badania odpłatnie, to często umieszczają na swoich stronach streszczenia lub wnioski z badań. Problemem z wykorzystaniem danych wtórnych jest możliwość niedopasowania pomiędzy danymi a potrzebami. Wynika to z faktu, iż dane mogły być zbierane bez ściśle sprecyzowanego celu bądź nawet w celu odmiennym od celu zainteresowanej osoby. Mankamentem może też być brak pewności co do jakości badań wynikająca z braku kontroli na zbieraniem danych. Swoje badania może umieścić w Internecie dosłownie każdy bez jakiejkolwiek zewnętrznej weryfikacji. Co więcej, wiele firm badawczych udostępnia niekomercyjnie jedynie dane nieaktualne. 7. Podsumowanie Wirtualne badania marketingowe pozwalają na oszczędności dwóch najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa: czasu i pieniędzy. Co więcej, jak argumentują zwolennicy tej metody, w wielu przypadkach te same badania online i offline (tradycyjne) dają te lepsze rezultaty ze względu na oszczędność czasu i środków. Przeciwnicy badań wirtualnych dowodzą, że różnice pomiędzy społecznościami realną a wirtualną czynią badania 17

18 niewiarygodnymi. Jednakże nikt nie wątpi, że różnice te będą maleć i zapewne zanikną, gdy komputer stanie się podstawowym narzędziem komunikacji z innymi ludźmi. Zanim jednak ten pesymistyczny scenariusz się spełni, wirtualne badania marketingowe ze względu na swoje zalety nadają się znakomicie jako uzupełnienie do badań tradycyjnych. 18

19 Zakończenie Celem tej pracy było ukazanie roli Internetu w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Znaczenie Internetu nie sprowadza się jedynie do polepszenia komunikacji z klientami i doprowadzenia przez to do wzrostu sprzedaży. W idealnym, wirtualnym przedsiębiorstwie Internet ingeruje w każdą działalność przedsiębiorstwa, dostosowując ją do swoich potrzeb. W ten sposób zmodyfikowany został marketing-mix poprzez większe zespolenie poszczególnych jego składników, a także promotion-mix, w którym niektóre składowe takie jak reklama zyskały na popularności, podczas gdy sprzedaż osobista straciły rację bytu w cyberprzestrzeni. Internet stwarza także nowe podejście do badań marketingowych pozwalające na oszczędność czasu i środków. Choć badania online na pewno w najbliższym czasie nie wyprą tradycyjnych, to świetnie się nadają jako ich uzupełnienie. Popularyzacja Internetu niesie też za sobą zmiany w funkcjonowaniu całego rynku. Lepszy przepływ informacji zwiększa konkurencyjność, na czym z pewnością korzystają konsumenci. Internet to też makroekonomiczne oszczędności w kosztach, porównywalne do oszczędności wynikających ze znaczącej obniżki cen ropy. Zdaniem niektórych Internet może być panaceum na częste recesje, bolączkę gospodarek wolnorynkowych ostatnich lat. Postrzegania Internetu jedynie jako szansy jest błędem, gdyż zastosowanie Internetu staje się w coraz większym stopniu koniecznością. Dotyczy to zarówno poziomu całej gospodarki, jak i firm. Prawdziwe jest bowiem twierdzenie, iż kogo nie ma dzisiaj w Internecie, tego nie będzie jutro w ogóle. 19

20 Bibliografia Książki: 1. Adamczewski P., Internet w praktyce biznesu, Poznań, Ellsworth T., Marketing on the Internet, Chicago, Hartman A., Sifonis J., Kador J., Net Ready, Strategies for Success in the E-conomy, McGraw-Hill, Kotler Ph., Marketing, Warszawa McDaniel C., Gates R., Marketing Research Essential, Cincinnati Ogilvy D., Wyznania człowieka reklamy, Warszawa Reedy J., S.Schullo, K. Zimmerman, Electronic Marketing, New York, Schott B., Kunden gewinnen im Internet, Dresden, Strauss J., Frost R., Marketing on the Internet, Principles of online marketing, New Jersey, Szapiro T., Internet, nowa strategia firmy, Warszawa, Sznajder A., Zastosowanie Internetu w marketingu, Warszawa, Vassos T., Strategie Marketingowe w Internecie, Warszawa 1999 Artykuły: 1. Badanie polskich użytkowników sieci Internet, Katedra Marketingu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2. Barlik E., Sztuka odnajdywania klienta na zatłoczonym rynku, Rzeczpospolita, Belerski T. Najczęściej odwiedzane strony, Rzeczpospolita, Biederman D., It s a B2B Spree Online, TrafficWorld, Dec. 6, Błaszczyk A., Strategia działania w sieci, Rzeczpospolita, 19 kwietnia Bowers D., FAQs on Online Research, Marketing Magazine, Winter 1998,1 20

21 7. Bowers D., The New Research Tool, Marketing Magazine, Fall 1998,5 8. Bójko M., Portale: co tu dają, Gazeta Wyborcza, 2 maja Briones M., Cheaper desktops will help Net researchers corral clients, Marketing News, Nov.9,1998,6 10. Carmichael M., Cybercritique: British Airways pops up in most unobtrusive way, Advertising Age, October 11, Carmichael M., Cybercritique: Globe.com goes wrong way with irritating banners, Advertising Age, October 11, Carmichael M., Cybercritique: IBM magic box approach strikes the right chord, Advertising Age, August 30, Copeland L., Start-up Finds Success In Making IT Matches, ComputerWorld, December 13, Cuneo A., Playboy makes appeal to youth in the Web site ads, Advertising Age, Cuneo A.Z., Kerwin A.M., Playboy makes appeal to youth in Web site ads, Advertising Age, October 11, Cygan O., Tarasiewicz J., Pochodne bannerów, Nowoczesne formy reklamy internetowej, Modern Marketing, marzec 'Czego szuka internauta?', Gazeta Wyborcza, D Onofrio M., IntelliQuest:Bots to replace researchers, Advertising Age s Business Marketing, August 1999,8 19. Dignam C., Why perception is now marketing s most important p, Marketing, 6 January Dyba A., Cookies, czyli permanentna inwigilacja, Marketing Serwis, Listopad Dyba A., Jak skutecznie zaplanować kampanię reklamową w Internecie?, Marketing Serwis, czerwiec Dyba A., Po drugiej stronie przeglądarki, jak mierzyć skuteczność reklamy w Internecie, luty Elkin T., Dell ads aim at broad target, Advertising Age, December 6, Emigh J., Affinity Marketing, Computerworld, September 27,

22 25. Freeman L., Internet fundamentally changes definition, Marketing News, December 6, Fry A., Which medium is the best for you?, Marketing, January 13, Garber J.R., Will the Web kill TV ads? Nope., Forbes, September 20, Gibney Jr. F., MacIntyre D., Krantz M., Emperor of the Internet, Time, Gilbert J., New entries join global race to measure the Net, Advertising Age, September 27,1999, Gray R., Tracking the online audience, Marketing, February 18,1999, Greenbaum Th., Focus groups vs. online, Advertising Age, February 14, Hays R., Internet-based surveys provide fast results, Marketing News, Apr.13,9 33. Hickman M., Internet Banking: Transactions to Active Selling, Special Report on Internet Banking 34. Hoffman T., Are Online Banks Profitable?., Computerworld, January 3, Hunt B., Positioning, Online Advertising Guide 36. Internet Market in Poland, International Data Corporation, Internet Monitor, Modern Marketing, luty James D., Are you ready for the coming dot-com crash, Marketing News, Jan. 31, Jamiołkowski A., Uwięzieni w sieci, Rzeczpospolita, 9 marca Johnson B., Study: Rich-media ads may overwhelm consumers, Advertising Age, August 23, King J., Infomediary, ComputerWorld, November 1, Kopyt M., Od słów do czynów, Internet w działalności firm, Rzeczpospolita, Kościelniak P.,Mniejszy zysk z reklam, Rzeczpospolita,

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie badań marketingowych

Internet jako narzędzie badań marketingowych Dr inż. Colin F. Hales Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Mgr Andrzej Kamiński Bank PEKAO SA I/O Rzeszów Internet jako narzędzie badań marketingowych Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE III Łódź 2010 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Prorektora

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa WSZYSTKO O e-biznesie SIERPIEŃ 2012 Foto: Materiały prasowe / holek.pl infoshare od kuchni Dzielić się wiedzą NICK SOHNEMANN życie w wymiarze MATRIX Krzysztof Hołowczyc Sztuka polegania na innych Michał

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE 22 RYNEK E-COMMERCE W POLSCE Magazyny zintegrowane z e-sklepami E-commerce to bardzo wymagający i konkurencyjny rynek, na którym z biznesowego punktu widzenia ważne są przede wszystkim dwa elementy: jak

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

MARKETING MOBILNY. www.interaktywnie.com/biznes/raporty

MARKETING MOBILNY. www.interaktywnie.com/biznes/raporty STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 MARKETING MOBILNY www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo