Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach"

Transkrypt

1 Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach

2 Agenda Podstawowe informacje o strukturze kapitału Rodzaje źródeł finansowania Finansowanie oparte o kapitały własne Finansowanie oparte na długu i jego pochodnych 2

3 Motywy i cele pozyskiwania finansowania Motywy: Optymalizowanie struktury finansowej firmy kosztu kapitału; Działania restrukturyzacyjne; Utrzymanie płynności; Cele: Realizacja założonej strategii Utrzymanie dalszego dynamicznego wzrostu; Działania konsolidacyjne fuzje i przejęcia; Dywersyfikacja aktywów; Reinwestycja o wyższej stopie zwrotu; 3

4 Struktura kapitału Struktura kapitału proporcje podziału kapitału zainwestowanego na dwie części: kapitał własny i oprocentowany kapitał obcy. Optymalna struktura kapitału proporcje kapitału własnego i oprocentowanego kapitału obcego, przy których rynkowa wartość przedsiębiorstwa jest maksymalna. Optymalny wskaźnik dług do kapitału w ujęciu sektorowym: Źródło: The Handbook of Financing Growth 4

5 Źródła finansowania przedsiębiorstw Finansowanie wewnętrzne środki finansowe przedsiębiorstwa uzyskane w drodze przekształcenia majątkowego (tj. z bieżących wpływów; z tytułu sprzedaży towarów i usług, z odpisów amortyzacyjnych, ze sprzedaży zbędnego majątku, z przyspieszenia obrotu kapitału) i gromadzenia kapitału (tj. zysk zatrzymany). Finansowanie zewnętrzne kapitał własny (emisja akcji, dopłaty akcjonariuszy, sprzedaż udziałów, dopłaty wspólników, wkłady, wpisowe, dotacje, aporty) i kapitał obcy (z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego, towarowego oraz w drodze szczególnych instrumentów finansowych). 5

6 Rodzaje finansowania przedsiębiorstw Finansowanie oparte o kapitały własne Emisja akcji Anioły Biznesu Private Equity / Venture Capital Finansowanie oparte na długu Fundusze pożyczkowe Kredyty inwestycyjne Emisja obligacji korporacyjnych Mezzanine Leasing 6

7 Rodzaje finansowania przedsiębiorstw a etapy jego rozwoju Zapotrzebowanie na kapitał Środki własne, rodzina i znajomi Anioły Biznesu Dług Venture Capital Rynek publiczny (emisje akcji lub/oraz obligacji) Private Equity Inwestorzy branżowi Wiek firmy Wiek firmy Źródło: Janiszewski "Finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka" 7

8 Finansowanie oparte o kapitały własne 8

9 Emisja publiczna akcji Zalety Prestiż i wiarygodność (kontrakty, kontrahenci) Dostęp do kapitału (łatwa możliwość pozyskania kapitału w przyszłości) Rynkowa wycena spółki Zachowanie kontroli nad spółką Uporządkowanie działalności przedsiębiorstwa Poprawa struktury kapitałowej i wskaźników finansowych Promocja i efekt marketingowy Wady Obowiązki informacyjne (jawność działalności i procedury) Stosowanie zasad ładu korporacyjnego Ograniczenie wpływów (respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych) Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym Konieczność przeprowadzenia procesu przygotowania spółki do IPO 9

10 Emisja akcji w celu sfinansowania przejęcia lub fuzji Istotne elementy: Okazja do dokonania przejęcia kapitałowego Określenie parytetów przeprowadzenia transakcji Przeprowadzenie podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej (uproszczone procedury i szybkość realizacji) Wydanie akcjonariuszom przejmowanego przedsiębiorstwa akcji nowej emisji w zamian za posiadane przez nich dotychczasowe akcje (udziały) Wprowadzenie wyemitowanych akcji do obrotu na GPW na podstawie zatwierdzonego prospektu Ten sposób realizacji rozwoju przedsiębiorstwa jest ciekawą alternatywą w dobie kryzysu ekonomicznego, gdzie pozyskanie jakiegokolwiek finansowania jest wyzwaniem samym w sobie. 10

11 Wady i zalety emisja akcji w celu sfinansowania przejęcia lub fuzji Zalety: Szybkość realizacji transakcji oraz jej jednorazowy niewielki koszt Możliwość sfinansowania przejęć, których nie można sfinansować w inny sposób (kryzys ekonomiczny, brak możliwości pozyskania kapitału) Poprawa struktury bilansu i wskaźników ekonomicznych Wady: Zmiany w strukturze właścicielskiej rozwodnienie W przypadku spółek publicznych konieczność wynegocjowania umów lock up celem ograniczenia ryzyka niekontrolowanej podaży akcji Ryzyko niekorzystnie wynegocjowanego parytetu wymiany 11

12 Charakterystyka transakcji fuzji i przejęcia Słabe strony: nieprawidłowej decyzji o połączeniu (brak wzrostu organicznego), nietrafionego wyboru przejmowanego połączenia, nieprawidłowego procesu połączenia, przeszacowania wartości przejmowanej firmy, brak spodziewanej synergii zasobów łączących się firm, nadmiernej wielkości lub/i dywersyfikacji połączonego przedsiębiorstwa. Mocne strony - efekt synergii: optymalizacja sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, obniżenie kosztów dzięki efektowi skali, możliwość wdrożenia nowych technologii, w tym rozwój działów R&D, zwiększenie penetracji rynku, wzrost możliwości rozwoju danej branży gospodarczej, minimalizacja znaczenia konkurencji. 12

13 Anioły Biznesu Filozofia działania Aniołów Biznesu: nieformalne kontakty towarzyskie i biznesowe, zaangażowanie środków własnych, anonimowość, przedsięwzięcia o mniejszej skali (50 tys. PLN 5 mln PLN), inwestycje w przedsięwzięcia w fazie zalążkowej (seed) oraz w młode firmy (start-up). Korzyści dla Spółki z obecności Anioła Biznesu: możliwość pozyskania finansowania na bardzo wczesnym etapie rozwoju firmy lub realizacji pomysłu, dostęp wiedzy oraz doświadczenia; pomoc przy budowaniu kontaktów i nawiązywaniu relacji z kluczowymi partnerami w danej branży. Korzyści dla Anioła Biznesu z prowadzonych inwestycji: element strategii dywersyfikacji majątku; wysoki poziom zwrotu z kapitału zaangażowanego; możliwość korzystania z ulg podatkowych (rynki rozwinięte). 13

14 Anioły Biznesu Statystyka: ok. 30% projektów zwraca zainwestowane w nie środki, prawie 16% przedsięwzięć tego typu przynosi ponad 5-krotny wzrost, najbezpieczniej na jedno przedsięwzięcie przeznaczać nie więcej niż 7-15% ogółu posiadanego wolnego kapitału. Anioły Biznesu w Polsce: wspierają przede wszystkim: IT, biotechnologię, inżynierię medyczną i farmaceutyczną, aplikacje mobilne czy pośrednictwo finansowe i turystykę, średni czas trwania inwestycji od 2 do 5 lat, przeciętna wartość inwestycji to przedział od 200 do 500 tys. zł, przejęte udziały są z reguły mniejszościowe ale zdarzają się transakcje 50/50, ilość Aniołów Biznesu to około 5 tys. osób, potencjał rynku ok. 100 mln zł rocznie. Trzy sieci: Lewiatan Business Angels (www.lba.pl), Polskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu (www.polban.pl), Śląska Sieć Aniołów Biznesu (www.silban.pl). 14

15 Anioły Biznesu Projekty finansowane przez Anioły Biznesu: Merlin.pl sklep internetowy, pomysłodawca i współtwórca Zbigniew Sykulski; uruchomiony w 1999 r.; po przekształceniu w spółkę akcyjną, pozyskanie AB - Piotra Wilama (jednego z najbardziej znanych polskich AB, współtwórcę sukcesu Onet.pl i wydawnictwa Pascal); AB zapewnił wsparcie finansowe oraz dalszy rozwój serwisu; Grono.net serwis społecznościowy, oferujący m.in. fora do wymiany informacji i utrzymywania znajomości, jeden z najpopularniejszych tego typu serwisów w Polsce (ok. 1,3 mln zarejestrowanych użytkowników). Autorzy projektu Piotr Bronowicz, Tomasz Lis i Wojciech Sobczuk. Serwis pod nazwą Grono.net został uruchomiony w lutym 2004 roku. AB (Piotr Wilam) zainwestował ok. 2-3 mln zł w 2006r. za 30% udziałów. W 2007 r. pakiet udziałów w Grono.net przejął Intel Capital (fundusz VC); 100lat.pl internetowy serwis służący do wysyłania elektronicznych kartek upominkowych. Założony w marcu 2006 r. przez Mirosława Płowca (pomysłodawca projektu). Pozyskanie AB w drodze kontaktu z Polską Siecią Aniołów Biznesu (PolBAN). Środki pozyskane od AB zostały przeznaczone na sfinansowanie modernizacji i rozwoju serwisu; 15

16 Anioły Biznesu CD. Projekty finansowane przez Anioły Biznesu: W biegu cafe sieć kawiarni; AB Piotr Pośnik, współwłaściciel firmy Wittchen (galanteria odzieżowa); inwestycja w rozwój sieci i dalszą ekspansję; Polymem spółka rozwijająca membrany polipropylenowe do mikrofiltracji, projektująca systemy do mikro- ultra- i nanofiltracji oraz odwróconej osmozy. Głównym zastosowaniem rozwiązań Polymem-u jest ochrona środowiska, przemysł spożywczy, petrochemiczny, maszynowy i galwanizernie. Polymem powstał w oparciu o technologie rozwijane na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierowanym przez prof. Jerzego Bałdygę. Sieć aniołów biznesu Business Angel Seedfund (BAS) zainwestowała 700 tys. zł w ten projekt; Nasza-klasa.pl najbardziej znany polski portal społecznościowy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Michał Popowicz (2006 r.) Początkowym inwestorem był niemiecki fundusz VC "European Founders" zarządzany przez braci Samwers (twórców podobnych portali społecznościowych w Niemczech). Fundusz przejął 20% udziałów Naszej-klasy i wniósł know-how. W 2008 r. zainwestował estoński fundusz Forticom, który przejął 70% udziałów w portalu. Wartość transakcji szacowana na 200 mln zł. 16

17 Private Equity / Venture Capital Charakterystyczne cechy funduszy typu PE / VC dysponują znaczącymi kapitałami, inwestycje we wszystkie fazy rozwoju przedsiębiorstwa jednak to VC inwestują we wczesne fazy, transferują know how, średnia długość inwestycji: 3 7 lat, wyszukują przedsiębiorstwa działające na terenie jednego kraju/regionu w określonej fazie rozwoju ze sprecyzowanym biznes planem, przejmują pakiety kontrolne, mają wpływ na obsadzenie kluczowych stanowisk menadżerskich, wpływają na strategię oraz kierunek rozwoju. 17

18 PE a stadia rozwoju firmy jako biorcy kapitału Private Equity Venture Capital Kapitał na refinansowanie Wykupy menedżerskie Mezzanine Ratowanie przedsiębiorstwa Finansowanie pomostowe Faza zasiewu (pomysł) Faza startu Faza ekspansji Źródło: Finansowanie Rozwoju Przedsiębiorstwa Praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila 18

19 Duże fundusze PE działające w Polsce Enterprise Investors Limity inwestycyjne: od 20 mln do 50 mln EUR, Etapy finansowania: wykupy, ekspansja i rozwój, restrukturyzacja; Preferowane branże: chemia i materiały, energetyka, media, medycyna: farmaceutyka, ochrona zdrowia, produkty konsumpcyjne: handel, produkty konsumpcyjne: produkcja, produkty przemysłowe, przemysł przetwórczy, telekomunikacja: operatorzy, usługi - pozostałe, usługi dla biznesu, usługi finansowe. Innova Capital Limity inwestycyjne: od 15 mln do 35 mln EUR Etapy finansowania: refinansowanie, finansowanie pomostowe, wykupy, ekspansja i rozwój; Preferowane branże: IT - usługi, media, produkty przemysłowe, przemysł przetwórczy, telekomunikacja: operatorzy, sprzęt, usługi dla biznesu, usługi finansowe. 19

20 Duże fundusze VC działające w Polsce Mid Europa Partners Limity inwestycyjne: od 25 mln do 200 mln EUR Etapy finansowania: refinansowanie, finansowanie pomostowe, wykupy, ekspansja i rozwój; Preferowane branże: energetyka, inne, media, medycyna: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, produkty przemysłowe, telekomunikacja: operatorzy, transport, usługi pozostałe. Advent International Limity inwestycyjne: od 30 mln do 35 mln EUR Etapy finansowania: ekspansja i rozwój, odpublicznienie, prywatyzacja, restrukturyzacja, wykupy; Preferowane branże: automatyka przemysłowa, budownictwo, chemia i materiały, elektronika, energetyka, inne, IT: internet, oprogramowanie, sprzęt, technologie mobilne, usługi, media, medycyna: farmaceutyka, ochrona zdrowia, sprzęt medyczny, ochrona środowiska, produkty konsumpcyjne: handel, produkcja, produkty przemysłowe, przemysł przetwórczy, telekomunikacja: operatorzy, sprzęt, transport, usługi dla biznesu, usługi finansowe. Źródło danych: Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych 20

21 Finansowanie oparte na długu i jego pochodnych 21

22 Fundusze pożyczkowe Charakterystyka funduszy pożyczkowych: Skierowane dla mikro - i małych przedsiębiorstw oraz osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, Niska wysokość udostępnianych środków, Krótki okres spłaty, Niewielki stopień sformalizowania, Indywidualny kontakt z ekspertami funduszy. Największe polskie instytucje prowadzące fundusze pożyczkowe: Polska Fundacja Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl), Fundusz Mikro Sp. z o.o. (www.funduszmikro.pl), Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych (www.fundacja.opole.pl), Fundusz Górnośląski S.A. (www.fgrn.com.pl), Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.garr.pl). 22

23 Kredyty inwestycyjne Ocena instytucji finansującej: Banki oceniając podmiot gospodarczy przed pryzmat dwóch elementów: - analizy jakościowej - stanowiące element uzupełniający analizy finansowej - analizy finansowej - oceniającej m. in. ogólną kondycję finansową firmy oraz bieżącą zdolność kredytową przy wykorzystaniu wskaźników finansowych Wskaźniki rentowności ROS ROE Wskaźniki płynności Płynność bieżąca Płynność szybka Pokrycie zobowiązań bieżących Wskaźniki zadłużenia Zadłużenie aktywów Pokrycie majątku trwałego kapitałem Pokrycie odsetek Wskaźniki sprawności działania Rotacja należności (w dniach) Rotacja zapasów (w dniach) Rotacja zobowiązań (w dniach) 23

24 Kredyty inwestycyjne W przypadku finansowania długoterminowym kredytem inwestycyjnym, bank ocenia dodatkowo inwestycję pod względem: oceny wrażliwości projektu na zmianę stóp procentowych, założonej wielkości przychodów i kosztów. długość realizacji transakcji kredytowej; Projekt inwestycyjny jest analizowany przez bank z uwagi na: Analizę celowości i uwarunkowań rynkowych (badanie przesłanek). Analizę wykonalności techniczno-organizacyjnej (realizacja przez firmę wykonawczą). Analizę wykonalności finansowej (budżet inwestycji). Ocenę opłacalności inwestycji (oszacowanie NPV i IRR projektu).

25 Kredyty inwestycyjne Korzyści z finansowania podmiotów poprzez kredyt: Wielkość kredytu oraz harmonogram jego spłat dostosowany do budżetu inwestycji Możliwość korzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych w okresie przeprowadzania inwestycji Stabilna forma finansowania, wypłata części kredytu w transzach Ograniczenia wynikające z finansowania podmiotów poprzez kredyt: Konieczność zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego Wymóg pokrycia i udokumentowania co najmniej 20% kosztów inwestycji Możliwość żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub jego spłaty przez bank w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej firmy Konieczność wykazania bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej

26 Kredyty inwestycyjne Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw: W I kwartale 2009 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytu oraz podniosły marże kredytowe: ponad 50% banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów. ponad 80% banków podniosło marże kredytowe. Spadł popyt na kredyty długoterminowe. Niektóre banki z uwagi na ograniczenia kapitałowe ograniczyły podaż kredytu. Oczekiwane jest dalsze zaostrzenie polityki kredytowej względem przedsiębiorstw. Oczekiwany jest wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe i dalszy spadek popytu na kredyty długoterminowe. Informacje na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez NBP na przełomie marca i kwietnia 2009 r., skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych 30 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 84%.

27 Emisja obligacji korporacyjnych Podstawowe rodzaje obligacji: Obligacje korporacyjne klasyczne Obligacje zamienne na akcje Zalety emisji obligacji korporacyjnych: Brak prowizji bankowej, naliczanej przy pobieraniu kredytu, Brak nadzoru bankowego przy wykorzystaniu kolejnych transz kapitału, Prosta procedura postępowania, Brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń, Emisje z dowolnym terminem wykupu w zależności od potrzeb finansowych. Niepewne wady: Niepewność co do wielkości pozyskanego kapitału, wynikająca z problemów ze sprzedażą podczas gorszej koniunktury inwestorzy bardziej są skłonni inwestować w bezpieczne papiery dłużne niż w akcje. Niepewność co do sytuacji finansowej emitenta w momencie wykupu walorów w obecnej sytuacji rynkowej, sprzedaż obligacji korporacyjnych może być postrzegana jako metoda na pozyskanie kapitału do dalszego rozwoju. 27

28 Mezzanine Mezzanine (dług podporządkowany) to instrument pośredni pomiędzy finansowaniem własnym, długiem bankowym oraz kapitałem private equity. Istota mezzanine: zabezpieczony jest w drugiej kolejności po zabezpieczeniu wierzytelności banku, długość inwestycji: 6-10 lat, fundusz otrzymuje warranty, przez co nabywa później część udziałów przedsiębiorstwa, stając się mniejszościowym akcjonariuszem, uzależniony jest od przepływów pieniężnych firmy fundusze decydują o dokapitalizowaniu spółki na podstawie dodatnich przepływów pieniężnych. 28

29 Mezzanine Dla kogo mezzanine Przedsiębiorstwa, mające dobre perspektywy rozwoju, chcące realizować plany inwestycyjne, ale posiadające problemy z uzyskaniem dofinansowania ponieważ inwestycje wiążą się często z wysokim ryzykiem, a także: w przypadku reorganizacji lub restrukturyzacji finansowej ze względu na zmianę sytuacji na rynku bądź źle przeprowadzoną transakcję, w przypadku finansowania przejęcia konkurencji, w przypadku finansowania wykupów menedżerskich, w przypadku poprawy struktury kapitału przed wejściem na giełdę. Wynagrodzenie inwestorów mezzanine = oprocentowanie bieżące (wypłacane jest niezależnie od osiąganych przez spółkę wyników finansowych; suma stopy procentowej oraz ustalonej marży) + oprocentowanie uzależnione od wyników inwestycji (wypłacane w określonych okresach lub pod koniec inwestycji) + Equity-kicker (wypłata dodatkowa uzależniona od wzrostu wartości przedsiębiorstwa) 29

30 Dziękuję za uwagę

31 Kontakt Olaf Grelowski Dyrektor Sprzedaży Wydział Doradztwa Finansowego, Fuzji i Przejęć nr tel. (22) ; 31

32 Dziękuję za uwagę Ul. Puławska 15 Warszawa 32

Optymalizacja źródeł finansowania

Optymalizacja źródeł finansowania Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudnych czasach 1 AGENDA 1) Podstawowe informacje o finansowaniu przedsiębiorstw 2) Finansowanie oparte o kapitały własne 3) Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007 AGENDA Business Angel Seedfund Inwestor zewnętrzny dla kogo? Rady O BUSINESS ANGEL SEEDFUND (BAS) BAS to prywatny fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe wprowadzenie do warsztatów nt. Venture Capital 22.09.07 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Modele ekspansji firmy 2. Ryzyko a oczekiwana

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw Albert Tomaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 listopada 2016 r. Cele finansowania Finansowanie działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski Uniwersytet Szczeciński 13. kwietnia 2017 r. PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła finansowania 3. Kapitał własny a kapitał

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW,

Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW, Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW, 11.10.2016 Formy finansowania Finansowanie Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne Finansowanie zewnętrzne Kapitał obcy Finansowanie zewnętrzne Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie 2. redakcja naukowa Marek Panfil Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Montaż finansowy dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Finansowanie Strukturalne Struktura finansowa, która opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych będących pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr hab. Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. Finansowanie to proces pozyskiwania kapitału

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt technologiczny i finansowanie R&D Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt Technologiczny 2005-2010 FKT (2005-2008 r.) Działanie 4.3 (POIG 2007-2013) Banki udzielające BGK

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów W celu skorzystania z tej możliwości finansowania swojej działalności niezbędne jest zrozumienie jego idei, zalet i wad oraz związanych z nim procedur. W ciągu ostatnich kilku lat notujemy wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA

KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA VC/PE SZANSĄ NA ROZWÓJ Przemysław Jura Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych InvestExpo, Warszawa, 24 maja 2012 Potrzeby kapitałowe IPO Venture Capital Private

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Ekspansji Zagranicznej Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji: 3,5 mld

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. październik 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. październik 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej październik 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia Spis treści Wstęp Rozdział 1. Kapitał własny Marcin Jamroży 1.1. Wstęp 1.2. Aspekt finansowy kapitału własnego 1.3. Wkłady na kapitał podstawowy 1.3.1. Aspekt prawny pokrycia kapitału podstawowego 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Inwestycje zalążkowe mechanizm finansowania wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw Wykład M. Gajewski (2016) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Kapitał zalążkowy finansowanie wczesnych faz rozwojowych Wykład / konwersatorium M. Gajewski (2016 / 2017) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący ekspansję zagraniczną polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Ewa Tokajuk mgr Natalia Tuchlińska

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Lublin, 24 maja 2017 r.

Lublin, 24 maja 2017 r. Lublin, 24 maja 2017 r. Doświadczenia w zakresie pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców w okresie programowania 2017-2013 oraz perspektywy pozyskiwania środków w nowym okresie 2014-2020 Lubelska

Bardziej szczegółowo