CZĘŚĆ I: RZEKA MIEDZIANKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I: RZEKA MIEDZIANKA"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi cieku Miedzianka i Witka ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bogatynia CZĘŚĆ I: RZEKA MIEDZIANKA Skrócona charakterystyka wariantów Kraków, 2014 r.

2 Wykonawca: MGGP S.A. Ul. Kaczkowskiego 6, Tarnów tel. +48 (14) fax. +48 (14) Zespół opracowujący: mgr inż. Zbigniew Gabryś - kierownik projektu mgr inż. Krzysztof Wybraniec mgr inż. Stanisław Wojtas mgr inż. Andrzej Gądek mgr inż. Andrzej Jarząbek mgr inż. Agnieszka Koroluk technik Robert Zachariasz

3 Firma MGGP S.A., na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wykonuje zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej przez konsultanta do przygotowania inwestycji pn.: Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka. Część I opracowania obejmuje rzekę Miedzianka na długości ok. 10,8 km tj. od jej ujścia do Nysy Łużyckiej do granicy polsko-czeskiej. W ramach opracowania została wykonana m.in. ekspertyza techniczna oraz inwentaryzacja obecnego stanu rzeki i modelowanie hydrauliczne rzeki Miedzianka. W wyniku modelowania zostały określone obszary zalewane wodami powodziowymi (na długości rzeki objętej opracowaniem). Następnie została wykonana: Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi cieku Miedzianka i Witka ze szczególnym. Część I. Rzeka Miedzianka. W w/w koncepcji zostało przedstawionych 8 wariantów łagodzenia skutków powodzi na rzece Miedzianka: wariant 1 Wskazanie odcinków wymagających działań w celu wyrównania poziomu bezpieczeństwa powodziowego, na długości analizowanego odcinka Miedzianki, w odniesieniu do przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% (tzw. powódź stuletnia) wraz z oceną skali niezbędnych działań wariant 2 Ocena skuteczności działań konserwacyjno-utrzymaniowych na obniżenie zwierciadła wody powodziowej w odniesieniu do przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% wariant 3 Analiza skuteczności wariantowej koncepcji suchego zbiornika przeciwpowodziowego na Miedziance powyżej Bogatyni wariant 4 Poszerzenie koryta rzeki Miedzianka na odcinku km na przepływ korytowy (miarodajny) o prawdopodobieństwie przewyższenia p=10% wariant 5 Poszerzenie koryta (żłobu) rzeki Miedzianka na odcinku km na przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% wariant 6 Likwidacja budowli piętrzących (jazów, stopni) na rzece Miedzianka, na odcinku km

4 wariant 7 Kanał ulgi dla rzeki Miedzianka (na odcinku od ok. 0,7 km poniżej granicy polskoczeskiej do potoku Ślad) wariant 8 dodatkowa retencja zbiornikowa na dopływach rzeki Miedzianka (po polskiej stronie).

5 Krótką charakterystyka wariantów 1-8. Narodowy Fundusz Ochrony Wariant 1. Przyjęto założenie, że tereny wzdłuż rzeki Miedzianka podlegają ochronie na przepływ o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% (tzw. powódź stuletnia). Z uwagi na charakter ubezpieczeń koryta rzeki można podzielić ją na dwa odcinki: odcinek od jej ujścia do Nysy Łużyckiej do km (odcinek dolny), gdzie rzeka płynie w korycie z brzegami częściowo umocnionymi i gdzie dolina rzeki winna pomieścić w/w przepływ oraz odcinek powyżej km (odcinek górny w mieście Bogatyni) gdzie rzeka płynie w korycie którego brzegi są zabudowane murami oporowymi kamienno-betonowymi (koryto rzeki w formie żłobu). Przedmiotowy żłób powinien pomieścić w/w przepływ. Po wykonaniu modelowania hydraulicznego rzeki Miedzianka wskazano odcinki rzeki, na których należy wybudować bądź podwyższyć istniejące zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Na odcinku dolnym zaproponowano ziemne wały przeciwpowodziowe lub stalowe ścianki szczelne (gdy nie ma miejsca na wały) na odcinkach, gdzie woda powodziowa Q1%, obecnie zagraża terenom przyległym. Dla budowli przeciwpowodziowych (wałów i ścianki szczelnej) II klasy ważności budowli przyjęto zapas wysokości +1,0 m ponad poziom zwierciadła wody powodziowej Q1%. Na odcinku górnym tj. powyżej km proponowana jest odbudowa zniszczonych murów (gdzie występuje taka konieczność) a także ich podwyższenie - na odcinkach gdzie obecnie nie mieści się w nim woda powodziowa Q1%. Dla murów żłobu przyjęto zapas wysokości +0,5 m ponad poziom zwierciadła wody powodziowej Q1%. Istniejące progi, stopnie w korycie rzeki zostaną odbudowane. Zestawienie odcinków, gdzie są planowane budowle przeciwpowodziowe na rzece Miedzianka.

6 Odcinek od ujścia do km Narodowy Fundusz Ochrony L.p. Kilometr Rodzaj budowli Długość Brzeg prawy Brzeg lewy [m] Wał ziemny Zamknięcie przeciwpowodziowe Wał ziemny Zamknięcie przeciwpowodziowe Wał ziemny Ściana oporowa Wał ziemny Śluza wałowa Śluza wałowa Wał ziemny Ściana oporowa Wał ziemny Ściana oporowa Ściana oporowa Wał ziemny Ściana oporowa Ściana oporowa Ściana oporowa 87

7 L.p. Kilometr Rodzaj budowli Długość Ściana oporowa Ściana oporowa Zamknięcie przeciwpowodziowe Ściana oporowa Ściana oporowa Ściana oporowa Wał ziemny Wał ziemny Ściana oporowa Zamknięcie przeciwpowodziowe Ściana oporowa Zamknięcie przeciwpowodziowe Ściana oporowa Zamknięcie przeciwpowodziowe Nadbudowa ściany oporowej 13 32

8 Odcinek od km do L.p. Kilometr Rodzaj budowli Długość Brzeg prawy Brzeg lewy [m] Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej 66 39

9 L.p. Kilometr Rodzaj budowli Długość Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru 113

10 L.p. Kilometr Rodzaj budowli Długość Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Odbudowa muru Nadbudowa ściany oporowej Nadbudowa ściany oporowej Odbudowa muru Odbudowa muru 124

11 W tym wariancie przeanalizowano także położenie zwierciadła wody dla przepływu p% pod konstrukcjami, które krzyżują się z rzeką Miedzianka. W tabeli poniżej przedstawiono mosty, kładki, przejścia poprzeczne ponad dnem rzeki dla których spód konstrukcji obiektu jest poniżej zw. w. Qm (przepływ p%) lub też różnica rzędnych zw. w. Qm i spodu konstrukcji jest mniejsza od 1,0 m.

12 Lp. Km Rodzaj obiektu Klasa drogi / linii kolejowej Przepływ p% Rzędna zw. wody dla przepływu p% Rzędna spodu konstrukcji Różnica rzędnych Kol.6 kol.5 [m 3 /s] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] Most kolejowy pierwszorzędna 0,3 222,34 220,24-2, Most kolejowy znaczenia miejscowego 1 221,54 220,62-0, Rurociąg ,85 220, Most kolejowy znaczenia miejscowego 1 222,15 222,05-0, Most drogowy niepubliczny 1 222,91 222,67-0, Most drogowy L 1 223,53 224,26 0, Most drogowy nieczynny niepubliczny 1 224,69 223,99-0, Most drogowy niepubliczny 1 224,82 225,04 0, kładka pieszo technologiczna 1 225,87 225,30-0, Rurociąg na stalowej konstrukcji wsporczej L 1 227,30 226,63-0, rurociąg na kratowej konstrukcji wsporczej L 1 231,50 231,13 Spód kratownicy -0, Kładka pieszo - technologiczna (dawny most znaczenia miejscowego skutków 1 powodzi 232,90 cieku Miedzianka 232,46 i Witka ze szczególnym -0,44

13 kolejowy) Narodowy Fundusz Ochrony Most drogowy niepubliczny 1 233,60 232,32-1, Kładka piesza 1 233,98 232,76-1, Kładka piesza 1 234,21 233,19-1, Most drogowy L 1 234,74 234,23-0, Kładka piesza 1 235,68 234,9-0, Most drogowy L 1 236,48 235,83-0, Most drogowy L 1 237,62 238,06 0, Rura 242,64 242,85 0, Rurociągi 243,35 243,35 0, Most drogowy L 1 244,38 245,09 0, Kładka piesza 1 247,27 247,40 0, Most drogowy L 1 247,94 248,30 0, Rura 248,20 248,82 0, kolektor 1 249,81 250,75 0, Rura 1 251,10 251,10 0, Kładka piesza 1 251,32 251,89 0, Kolektor 253,37 253,21-0, Most drogowy L 1 253,78 253,91 0, Kładka piesza 1 253,85 254,66 0, Most drogowy L 1 257,44 258,18 0, Most drogowy L 1 259,51 260,39 0, Most drogowy L 1 265,98 266,39 0, Most drogowy L 1 275,60 276,33 0,73

14 Narodowy Fundusz Ochrony Most drogowy D 1 280,34 281,04 0, Most drogowy D 1 281,36 281,90 0,54 Na sytuacji rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 oraz rysunkach rys. 5.1, 5.2, 5.3 przedstawiono proponowany wariant 1. Wariant 2. W tym wariancie został sprawdzony wpływ działań konserwacyjno-utrzymaniowych w korycie rzeki (wycinka drzew i krzewów, likwidacja odsypisk, uporządkowanie koryta) na wielkość obniżenia zwierciadła wody powodziowej Q1%, na odcinku rzeki Miedzianka od km do granicy polskoczeskiej. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, takie działania nie mają znaczącego wpływu co wykazała otrzymana wielkość obniżenia poziomu zwierciadła wody, która wynosi od 0,35 m do 0,01 m. W tym wariancie przeanalizowano także położenie zwierciadła wody dla przepływu p% pod konstrukcjami, które krzyżują się z rzeką Miedzianka. W tabeli poniżej przedstawiono mosty, kładki, przejścia poprzeczne ponad dnem rzeki dla których spód konstrukcji obiektu jest poniżej zw. w. Qm (przepływ p%) lub też różnica rzędnych zw. w. Qm i spodu konstrukcji jest mniejsza od 1,0 m.

15 L.p. Kilometr obiektu Rodzaj obiektu Przepływ p% Rzędna zw. wody dla przepływu p% Rzędna spodu konstrukcji Kol.6 kol. 5 [m3/s] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] Most kolejowy 0,3 221,23 220,24-0, Most kolejowy 1 221,42 220,62-0, Rurociąg 1 221,75 220,40-1, Most kolejowy 1 222,15 222,05-0, Most drogowy 1 222,61 222,67 0, Most drogowy nieczynny 1 224,32 223,99-0, Most drogowy 1 224,52 225,04 0, Kładka 1 225,8 225,30-0, Rurociąg na stalowej konstrukcji wsporczej 1 227,24 226,63-0, Rurociąg na kratowej konstrukcji wsporczej 1 231,19 231,13-0, Kładka pieszo - technologiczna (dawny most kolejowy) 1 232,57 232,46-0, Most drogowy 1 233,07 232,32-0, Kładka 1 233,52 232,76-0, Kładka 1 233,6 233,19-0, Most drogowy 1 234,5 234,23-0, Kładka 1 235,25 234,90-0, Most drogowy 1 235,84 235,83-0,01

16 Narodowy Fundusz Ochrony Most drogowy 1 237,48 238,06 0, Rura 1 242,64 242,85 0, Rurociągi 1 243,35 243,35 0, Most drogowy 1 244,38 245,09 0, Kładka 1 247,27 247,40 0, Most drogowy 1 247,94 248,30 0, Rura 1 248,20 248,82 0, Rura 1 251,10 251,10 0, Kładka 1 251,32 251,89 0, Kolektor 1 253,37 253,21-0, Most drogowy 1 253,78 253,91 0, Kładka 1 253,85 254,66 0, Most drogowy 1 257,44 258,18 0, Most drogowy 1 259,51 260,39 0, Most drogowy 1 265,98 266,39 0, Most drogowy 275,60 276,33 0, Most drogowy 280,34 281,04 0, Most drogowy 281,36 281,90 0,54 Działania konserwacyjno-utrzymaniowe obejmują odcinek rzeki Miedzianka od jej ujścia do Nysy Łużyckiej do granicy polsko-czeskiej, odcinek ten jest przedstawiony na rysunku orientacja Miedzianka.

17 Wariant 3. Narodowy Fundusz Ochrony W tym wariancie została przeanalizowana możliwość budowy suchego zbiornika retencyjnego, który byłby w stanie zmagazynować falę powodziową jaka wystąpiła w sierpniu 2010r. Zbiornik ten byłby zlokalizowany przy granicy polsko-czeskiej. Zapora zbiornika została przyjęta w takiej odległości od granicy, aby zasięg maksymalnego piętrzenia nie przekraczał granicy polskoczeskiej. W wyniku analizy zostały określone następujące, podstawowe parametry tego zbiornika: - lokalizacja przekroju zaporowego - km rzeki Miedzianka, - długość w koronie zapory m, - maksymalna wysokość zapory - 22 m, - maksymalna pojemność zbiornika - ok. 3,2 mln m 3. W związku z budową zbiornika następujące obiekty wymagać będą wywłaszczeń i przebudowy: 1. Budynki mieszkalne - 73 obiektów (w tym 25 obiektów zabytkowych) 2. Budynki gospodarcze 48 obiektów (w tym 3 obiekty zabytkowe) 3. Dom kultury - 1 obiekt 4. Budynek niemieszkalny - 1 obiekt 5. Transformatory - 2 obiekty 6. Dźwigary linii energetycznych (wys m) - 3 szt. 7. Plac sportowy - 1 obiekt 8. Linie telekomunikacyjne - 55 m (długość linii w czaszy zbiornika) 9. Linie energetyczne nn m (długość linii w czaszy zbiornika) 10. Linie energetyczne SN m (długość linii w czaszy zbiornika) 11. Linie energetyczne WN m (długość linii w czaszy zbiornika) 12. Drogi gminne m (długość dróg w czaszy zbiornika) 13. Drogi inne (głównie gruntowe) m (długość dróg w czaszy zbiornika) Przy podanych wyżej parametrach proponowany zbiornik redukuje falę powodziowa z roku 2010 do przepływu bezpiecznego mieszczącego się w korycie rzeki Miedzianki przy założeniu wykonania w jej korycie proponowanego w podwyższenia murów oporowych i budowy wałów przeciwpowodziowych.

18 Jednak uzyskany stopień bezpieczeństwa powodziowego dla terenów przyległych do rzeki Miedzianka jest zdecydowanie większy w wariancie 3 niż w pozostałych, analizowanych wariantach; szacowana wielkość przepływu powodziowego w sierpniu 2010r. to ok. Q0,1% a maksymalny przepływ na który projektujemy ochronę przeciwpowodziową w pozostałych wariantach to Q1% lub mniejszy. Na sytuacji rys. 7 przedstawiono proponowany wariant 3. Wariant 4. Z uwagi na fakt, że koryto rzeki Miedzianka, poniżej kilometra mieści przepływ ok. Q50%, dla obniżenia zagrożenia powodziowego na tym odcinku przeanalizowano możliwość zwiększenia przekroju koryta rzeki (jego poszerzenie) tak aby mogło ono pomieścić przepływ Q10%. Poszerzenie to należy wykonać na całej długości dolnego odcinka rzeki. W wyniku przeprowadzonej analizy hydraulicznej układania się zwierciadła wody, można stwierdzić, że znacznie obniżyło się napełnienie w korycie rzeki Miedzianka. I tak dla przepływu Q10% maksymalne jego obniżenie, po wykonaniu poszerzenia koryta, wyniesie ok. 1,0 m a dla przepływu Q1% maksymalne jego obniżenie, po wykonaniu poszerzenia koryta, wyniesie ok. 1,25 m. W konsekwencji znacznie spada zagrożenie powodziowe dla terenów przy rzece Miedzianka. W tym wariancie przeanalizowano także położenie zwierciadła wody dla przepływu p% pod konstrukcjami, które krzyżują się z rzeką Miedzianka. W tabeli poniżej przedstawiono mosty, kładki, przejścia poprzeczne ponad dnem rzeki dla których spód konstrukcji obiektu jest poniżej zw. w. Qm (przepływ p%) lub też różnica rzędnych zw. w. Qm i spodu konstrukcji jest mniejsza od 1,0 m.

19 L.p. Kilometr obiektu Rodzaj obiektu Przepływ p% Rzędna zw. wody dla przepływu p% Rzędna spodu konstrukcji Kol. 6 kol. 5 [m3/s] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] Most kolejowy 0,3 221,19 220, Most kolejowy 1 221,29 220,62-0, Rurociąg 1 221,42 220,40-1, Most kolejowy 1 221,61 222,05 0, Most drogowy 1 222,03 222,67 0, Most drogowy nieczynny 1 223,66 223,99 0, Kładka 1 224,94 225,30 0, Rurociąg na stalowej konstrukcji wsporczej 227,03 226,63-0, Rurociąg na kratowej konstrukcji wsporczej 1 230,35 231,13 0, Kładka pieszo - technologiczna (dawny most kolejowy) 1 231,71 232,46 0,75 Na sytuacji rys. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 przedstawiono proponowany wariant 4. Wariant 5. Wariant ten zawiera analizę niezbędnych działań związanych z poszerzeniem koryta rzeki Miedzianki, tak aby w ich efekcie przepływ Q1% mieścił się poszerzonym korycie rzeki. Wariant ten został

20 opracowany z uwagi na fakt, że rzeka Miedzianka (jej odcinek zabudowany żłobem) przepływa przez obszar podlegający ochronie konserwatorskiej i dlatego należy maksymalnie zachować istniejącą wysokość ścian żłobu. Przeprowadzona analiza hydrauliczna wykazała, że aby uzyskać obniżenie zwierciadła wody w żłobie tj. powyżej km należy rozpocząć prace związane z poszerzeniem koryta już w ~km Zakres niezbędnych prac przedstawiono na planach sytuacyjnych z naniesionymi odcinkami proponowanych poszerzeń koryta i w tabeli poniżej. Odcinki koryta do poszerzenia: L.p. Brzeg prawy Kilometr Brzeg lewy Poszerzenie Długość [m] Budowa skarpy 1: Budowa skarpy 1: Budowa ściany oporowej 1:0, Budowa ściany oporowej 1:0, Nadbudowa ściany oporowej Budowa ściany oporowej 1:0, Nadbudowa ściany oporowej Budowa ściany oporowej 1:0, Nadbudowa ściany oporowej Budowa ściany oporowej 1:0,5 203

21 Budowa ściany oporowej 154 1:0, Nadbudowa ściany oporowej Budowa ściany oporowej 1:0, Budowa skarpy 1: Budowa ściany oporowej 1:0,5 94 W tym wariancie przeanalizowano także położenie zwierciadła wody dla przepływu p% pod konstrukcjami, które krzyżują się z rzeką Miedzianka. W tabeli poniżej przedstawiono mosty, kładki, przejścia poprzeczne ponad dnem rzeki dla których spód konstrukcji obiektu jest poniżej zw. w. Qm (przepływ p%) lub też różnica rzędnych zw. w. Qm i spodu konstrukcji jest mniejsza od 1,0 m. L.p. Kilometr obiektu Rodzaj obiektu Przepływ p% Rzędna zw. wody dla przepływu p% Rzędna spodu konstrukcji Kol. 6 kol. 5 Rodzaj robót [m3/s] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] Kładka pieszo - technologiczna (dawny most kolejowy) 1 231,29 232,46 1,17 Konieczna przebudowa przyczółka Most drogowy 1 231,93 232,32 0, Kładka 1 232,62 232,76 0,14 Konieczna przebudowa przyczółka Konieczna przebudowa przyczółka Kładka 1 232,87 233,19 0,32 Konieczna przebudowa

22 przyczółka Most drogowy 1 233,84 234,23 0, Kładka 1 234,75 234,90 0, Most drogowy 1 235,37 235,83 0, Most drogowy 1 236,84 238,06 1, Kładka 1 239,28 241,95 2, Most drogowy 0,5 241,43 242,41 0,98 Konieczna przebudowa przyczółka Konieczna przebudowa przyczółka Konieczna przebudowa przyczółka Konieczna przebudowa przyczółka Konieczna przebudowa przyczółka Konieczna przebudowa przyczółka Na sytuacji rys. 13.1, 13.2 przedstawiono proponowany wariant 5. Wariant 6. Wariant ten zawiera analizę wpływu likwidacji stopni i jazów na położenie zwierciadła wody w rzece Miedzianka. W wyniku przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że analizowana likwidacja w/w budowli ma bardzo ograniczony wpływ na obniżenie zwierciadła wody zasięg oddziaływania obejmuje odcinki o długości do kilkudziesięciu metrów. Tego rodzaju działania nie obniżają zagrożenia powodziowego od rzeki Miedzianka.

23 W tym wariancie przeanalizowano także położenie zwierciadła wody dla przepływu p% pod konstrukcjami, które krzyżują się z rzeką Miedzianka. W tabeli poniżej przedstawiono mosty, kładki, przejścia poprzeczne ponad dnem rzeki dla których spód konstrukcji obiektu jest poniżej zw. w. Qm (przepływ p%) lub też różnica rzędnych zw. w. Qm i spodu konstrukcji jest mniejsza od 1,0 m.

24 Lp. Km Rodzaj obiektu Klasa drogi / linii kolejowej Przepływ p% Rzędna zw. wody dla przepływu p% Rzędna spodu konstrukcji Różnica rzędnych Kol.7- kol.6 [m 3 /s] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] Most kolejowy pierwszorzędna 0,3 222,34 220,24-2, Most kolejowy znaczenia miejscowego 1 221,54 220,62-0, Rurociąg ,85 220, Most kolejowy znaczenia miejscowego 1 222,15 222,05-0, Most drogowy niepubliczny 1 222,91 222,67-0, Most drogowy L 1 223,53 224,26 0, Most drogowy nieczynny niepubliczny 1 224,50 223,99-0, Most drogowy niepubliczny 1 224,69 225,04 0, Kładka pieszo technologiczna 1 225,79 225,30-0, Rurociąg na stalowej konstrukcji wsporczej L 1 227,00 226,63-0, Rurociąg na kratowej konstrukcji wsporczej L 1 231,45 231,13 Spód kratownicy -0, Kładka pieszo - technologiczna (dawny most kolejowy) znaczenia miejscowego 1 232,86 232,46-0, Most drogowy niepubliczny 1 233,32 232,32-1,00

25 Narodowy Fundusz Ochrony Kładka piesza 1 233,51 232,76-0, Kładka piesza 1 233,58 233,19-0, Most drogowy L 1 234,01 234,23-0, Kładka piesza 1 235,30 234,9-0, Most drogowy L 1 235,99 235,83-0, Most drogowy L 1 237,58 238,06 0, Rura 1 242,61 242,85 0, Rurociągi 1 243,37 243,35-0, Most drogowy L 1 244,43 245,09 0, Most drogowy L 1 247,81 248,30 0, Rura 1 248,13 248,82 0, kolektor 1 249,81 250,75 0, Rura 1 251,10 251,10 0, Kładka piesza 1 251,32 251,89 0, Kolektor 253,37 253,21-0, Most drogowy L 1 253,78 253,91 0, Kładka piesza 1 253,85 254,66 0, Most drogowy L 1 257,42 258,18 0, Most drogowy L 1 259,51 260,39 0, Most drogowy L 1 265,98 266,39 0, Most drogowy L 1 275,60 276,33 0, Most drogowy D 1 280,34 281,04 0, Most drogowy D 1 281,36 281,90 0,54

26 Na sytuacji rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 przedstawiono wybudowane (likwidowane) w korycie rzeki Miedzianka stopnie, jazy. Wariant 7. Dla obniżenia wielkości przepływu wód powodziowych w korycie rzeki Miedzianka przeanalizowano możliwość budowy kanału ulgi, który przejmowałby część wód z koryta Miedzianki na odcinku najbardziej zagrożonym powodzią. Takie rozwiązanie zmniejszałoby zagrożenie powodziowe na odcinku funkcjonowania kanału. Po analizie warunków terenowych i stopnia jego zagospodarowania przyjęto lokalizację trasy kanału po stronie południowej rzeki Miedzianka (po stronie lewego brzeg rzeki). Wlot z rzeki do kanału w km rzeki Miedzianka, na wlocie zlokalizowany przelew boczny. Kanał został poprowadzony po zboczu, wzdłuż warstwicy 300 m n.p.m. ze spadkiem ~1. Odbiornikiem wód z kanału będzie potok Ślad. Zrzut wody z kanału do potoku następowałby w km biegu potoku. Łączna długość analizowanego kanału wynosiłaby ok. 4,1 km. Kanał krzyżowałby się z 20-ma drogami lokalnymi i drogami asfaltowymi oraz z 5-cioma ciekami. Dla likwidacji powyższych kolizji należałoby wybudować 20 mostów oraz 5 akweduktów. Akwedukty zostałyby wykonane w miejscach skrzyżowania kanału z ciekami. Dla przyjęcia wód z rozważanego kanału należałoby rozbudować koryto potoku Ślad zwiększyć jego przepustowość poprzez zwiększenie jego przekroju poprzecznego. Analiza zagospodarowania terenu przy korycie potoku Ślad wykazała, że rozważana rozbudowa koryta wymagałaby przebudowy 5 ciu mostów drogowych, jednak zasadniczym problemem jest brak miejsca na rozbudowę koryta potoku na odcinku jego przebiegu przez osiedle przy ulicy Kochanowskiego. Długość tego odcinka wynosi ok. 200 m. Zagospodarowanie terenu nie pozwala na żadną zmianę przebiegu koryta cieku z uwagi na brak miejsca pod ewentualne przełożenie koryta cieku.

27 Należy też zauważyć, że potok Ślad uchodziłby do rzeki Miedzianka w miejscu, gdzie obecnie występuje największe zagrożenie powodziowe. Tak więc kanał ulgi nie zmniejszyłby tego zagrożenia na odcinku, gdzie jest ono najbardziej wymagane. Z kolei zaprojektowanie dłuższego kanału, tak aby łączył się on z rzeką Miedzianka poniżej odcinka rzeki na którym występuje największe zagrożenie powodziowe jest niemożliwe z uwagi na obszar kopalni KWB Turów. Z powodu jak wyżej nie przeprowadzono dalszej analizy wykonalności rozważanego kanału łącznie z analizą jego przepustowości. Na sytuacji rys. 17 przedstawiono proponowany wariant 7. Wariant 8. Na terenie Polski do rzeki Miedzianka wpadają: - dopływy lewostronne: potok Ślad (Jaśnica), ujście do Miedzianki w km Dopływ spod góry Kamień, ujście do Miedzianki w km dopływy prawostronne: potok Rybi Potok (Zatonka), ujście do Miedzianki w km potok Czerwienica, ujście do Miedzianki w km Dopływ spod Markocic, ujście do Miedzianki w km Po przeprowadzonej analizie warunków terenowych i zagospodarowania terenu w zlewniach cieków dopływających do rzeki Miedzianka stwierdzono, że brak rezerw terenowych dla lokalizacji suchych zbiorników przeciwpowodziowych na tych dopływach. Dlatego nie przeprowadzono dalszej analizy tego wariantu.

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO Konferencja ODRA 2011 CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO element Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowanego w ramach Programu dla Odry 2006 Adam Rak 1 Program dla

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

- 7 - SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Wiadomości ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Lokalizacja inwestycji 2. Ogólny opis stanu technicznego 3. Rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław

Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław 1 Our revenue Potrzeba realizacji in 2010: przedsięwzięcia 122 billion SEK Projektowana przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r.

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w latach 2012-2013 w ramach Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zrealizował

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 04.07.2014, Wrocław ZAŁOŻENIA PRZERZUTU WÓD KANAŁEM ODRA-WIDAWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki na obszarze miasta Kielce

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki na obszarze miasta Kielce Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki na obszarze miasta Kielce Proponowane działania Założenia: niezależne od planowanych działań: pozostawienie odcinków

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej 30 września 2011 r. Informacje ogólne Tytuł Projektu: Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III kl. drogi wodnej Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT "Odbudowa opaski siatkowo-kamiennej chroniącej korpus drogi gminnej nr 642 017S Do Mostu w Rajczy Dolnej w km 0+055-0+150 w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow.

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy

Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy Katedra Inżynierii Wodnej Akademia Rolnicza w Krakowie Ochrona przeciwpowodziowa cennych dolin rzecznych delta śródlądowa rzeki Nidy Andrzej Strużyński, Wojciech Bartnik Wstęp Długość rzeki Nidy - 151.2

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU. Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci:

OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU. Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci: Teoria OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci: 2 2 v1 p1 v2 p2 z1 z2 H str 2g g 2g g Przy przepływach

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA

KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA MISJA BANKU ŚWIATOWEGO PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 23.03.2015r., Wrocław Przebudowy

Bardziej szczegółowo

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KONFERENCJA PRASOWA - MATERIAŁY 1 KWIETNIA 2014 901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Przeznaczenie cel i zakres instrukcji 3 1.3. Administracja ścieżki rowerowej 3 1.4. Zatwierdzenie instrukcji 3 1.5. Sposób utrzymania łączności

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania:

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania: Zakres opracowania: Program ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego (126/OKI/2009) Etap I Etap II Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS

Rozbudowa obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie Janiszowskiej w km 0+000 8+835 gmina Annopol Projekt wykonawczy obiekt 4 i 5 ANEKS Spis treści I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wykorzystane 3. Rozwiązania techniczne 3.1 Odwodnienie zawala w km 0+000 0+630 odbudowanego walu przeciwpowodziowego. 3.2 Likwidacja odcinka

Bardziej szczegółowo

KIK/37 Tarliska Górnej Raby

KIK/37 Tarliska Górnej Raby KIK/37 Tarliska Górnej Raby Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ab Ovo w partnerstwie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Współpraca pomiędzy partnerami rozpoczęła się w roku

Bardziej szczegółowo

Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach:

Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach: Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka) Analiza programu inwestycyjnego w zlewni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

PROJEKT DO ZGŁOSZENIA robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO 22-100 CHEŁM, UL.WOŁYOSKA 63/20 Tel/fax 082 5630546 kom. 0602516386 REGON 110121030 NIP 563-106-72-52 e-mail: dobruk@neostrada.pl PROJEKT DO ZGŁOSZENIA robót

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 Remont umocnienia brzegowego rzeki Łeby w km 15+680 15+740 w m. Gać, gmina Główczyce, powiat słupski Cel: zabezpieczenie przed dalszą erozją

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI Odbudowa infrastruktury drogowej na ul. Zielonej i Nad Wodą w Skawinie OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 2PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 4OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 5OPIS OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 Warszawa 09-09-2013 Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 PLAN ORIENTACYJNY Omawiany odcinek S8 Styk ze stanem istniejącym Styk projektowany ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 RYS D-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 RYS D-2 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1: 500/50 RYS D-3.1-3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157654-2015:text:pl:html Polska-Płock: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2015/S 087-157654

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

9.6.2 Współpraca międzynarodowa w zakresie monitoringu jakości wód powierzchniowych

9.6.2 Współpraca międzynarodowa w zakresie monitoringu jakości wód powierzchniowych 9.6.2 Współpraca międzynarodowa w zakresie monitoringu jakości wód powierzchniowych Województwo dolnośląskie, z racji swojego położenia geograficznego, w obszarze wód powierzchniowych wystawione jest na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście W 2010-2013 roku miasto Płock przeżywało dziesięciokrotnie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią

Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Ochrona przed powodzią Wykład 5 - Podział środków stosowanych w ochronie przed powodzią Środki ochrony przed powodzią dzielimy na: administracyjno-organizacyjne ekonomiczne techniczne Środki administracyjno-organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO SD PROJKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl WWW.sdprojekt.pl Łódź, dnia 2 września 2013 roku Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r.

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. ANDRZEJ KREFT DYREKTOR RZGW SZCZECIN Odcinek rz. Odry w administracji RZGW Szczecin Urad, km. 566 podtopienia wodami cofkowmi rz. Odry w rzece Pliszce Urad, km.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Spis treści:

Opis techniczny. Spis treści: Zawartość projektu 1. Opis techniczny 2. Pismo z ZIKIT z dn. 11.01.2016 3. Uprawnienia 4. Zaświadczenie o przynależności do izby projektantów 5. Obliczenie robót ziemnych 6. Zdjęcie humusu 7. Plantowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną OPINIA PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Przebudowie ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-6 4. Plan orientacyjny skala 1:50 000... str. 7 5. Plan sytuacyjny skala 1:500...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Regulacja rzek i inżynieria brzegowa ćwiczenia dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Bardziej szczegółowo

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2. Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2. Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek ul. Mikołaja Reja 7/9/5 OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2 Stadium: Projekt Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno Obiekt: Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R.

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R. PRB MELMAK JERZY PIOTR KOZERSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SIEDZIBA: STRZEPCZ, UL. LIPOWA 21, 84-223 LINIA, TEL. 676-91-02 Rodzaj opracowania: OPERAT WODNOPRAWNY Obiekt: ZBIORNIKI MAŁEJ RETENCJI WODNEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak Zbiornik wodny Smardzew został zaprojektowany przez zespół projektantów pod kierownictwem Pana Józefa Matana z Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPREOJEKT Poznań. Roboty budowlane wykonywało

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ INWESTOR: Gmina Zabierzów Rynek 1 32-080 Zabierzów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ViaProjekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Wiejska 13, 31-464 Kraków NIP: 945 21 94 585; REGON: 36

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I A

O P R A C O W A N I A PROJEKTOWANIE I NADZORY ZBIGNIEW WYSOKIŃSKI 84-300 LĘBORK UL. E.PLATER 14a/4 S T R O N A T Y T U Ł O W A O P R A C O W A N I A Nazwa opracowania: ZMIANA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 5. Działki: 224/1;488 Karnkowo gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarne tłocznej

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 5. Działki: 224/1;488 Karnkowo gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarne tłocznej Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek ul. Mikołaja Reja 7/9/5 OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 5 Stadium: Projekt Działki: 224/1;488 Karnkowo gmina Lipno Obiekt: Temat: Sieć kanalizacji sanitarne tłocznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Seminarium podsumowujące realizację prac Kraków, 20.09.2010 W ramach opracowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu OPIS do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1938B w powiecie zambrowskim, woj. podlaskie. Zakresem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo