ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 marca 2011 roku. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 16/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 marca 2011 roku. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2010 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 6/ WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 marca 20 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 200 rok Na podstawie art. 267 ust. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z 200 r. Nr 28, poz.46) oraz na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz.59, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz.27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80 poz.77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz.055, Nr 6, poz.203, Nr 67. poz.759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz.457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz.337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz.24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, i poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675) - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 200 rok, stanowiącą załącznik nr do Zarządzenia. 2. Informację, o której mowa w należy przekazać w terminie do dnia 3 marca 20 roku Radzie Gminy Suwałki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

2 Załącznik nr do Zarządzenia nr 6/ Wójta Gminy Suwałki z dnia 9 marca 20 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI ZA 200 ROK Tabela I DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 200 ROKU Dochody Rodzaj mienia komunalnego Dział rozdz. Ogółem dochody Dzierżawy i najmu 0750 w tym z tytułu: Użytkowanie, użytkowanie wieczyste 0470 Sprzedaży działek 0770 Sprzedaży składników majątkowych I. Grunty , ,4 0 03, , ,96 a/ rolnicze , , , ,2 0,00 b/ nierolnicze II. Budynki, obiekty, wyposażenie a/ budynki mieszkalne b/ budynki użytkowe c/ pozostałe , ,94 0, , , , ,2 0,00 0,00 0,00 245,6 245,6 0,00 0,00 0,00 849,36 849,36 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 836,86 836,86 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , ,96 Wójt Tadeusz Chołko

3 Tabela II Grupa / Rodzaj mienia Jedn. miary WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 200 ROKU (suma rubryk 7-3) Wartość inwentaryzacyjna W bezpośr. zarządzie W zarządzie jednostek komunal. Sposób zagospodarowania Dzierżawa Użytkow. i najem wieczyste Sprzedaż Inne formy r r. 200 r. 200 r. 200 r. 200 r. 200 r. 200 r r. 200 r O. Grunty ha 28,5 26, , ,75 65, ,2-58, ,85 2, ,75 5, ,94 - I. Budynki i obiekty szt , , , , , ,93 /budynki mieszkalne 27 84, , szt ,20 2/budynki użytkowe , , szt , ,86 0 0, ,84 3/budynek przedszkola szt ,84 szt , ,00-5 4/szkoły ,00 3) , , / inne szt , , ,93 II. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - 67, , , ,99 266, , ,00 350, ,38 / drogi ha 256,75 258, , ,00 258, ,00 2/wodociągi km 258, , , ,29 259, ,29 3/stacje wodociągowe I studnie szt , , ,46

4 4/kolektor ściekowy km 8, , , ,63 82, ,63 5/oświetlenie uliczne , , ,7 6/boiska szt , , , ,00 7/utwardzony plac szt , ,00 - z dojazdem ,00 8/przydomowa szt , ,00 - oczyszczalnia ścieków 9 892,00 9/ogrodzenie szt , , ,00 0/chodnik szt , , ,00 / inne szt , , ,44 III. Kotły i maszyny energetyczne szt , , , , ,67 / kotłownie , , , ,67 2/agregat prądotwórczy szt , , ,- 3/silnik Mercury do szt. 5 26, ,40 pontonu ratowniczego 5 26,40 IV. Maszyny, urządzenia i kotły szt , , , , ,60 ogólnego zastosowania /zestawy komputerowe 5) 46 s , , zt , ,64 2/motopompy szt , , ,00 3/pompy kanaliz. szt. 8 27, , ,60 4/serwer systemowy szt , , ,36 5/drukarka sieciowa szt , , ,90

5 6/router dostępowy szt , , ,26 7/agregat GEKO szt , , ,40 8/sprężarka tłokowa szt , , ,08 VI. Urządzenia szt , ,97 4 techniczne ,97 /przepływomierz kanaliz. sanitarnej szt. 2/przydomowa szt.,6 27,27 oczyszczalnia ścieków 27,27 3/stacja obiektowa DSP szt , , ,70 4/interaktywny ekran szt , ,00 piórkowy CK Nowa Wieś 3 500,00 5/Aplikator RD 706 szt , ,00 6/system monitoringu szt , , , , , , , ,00 7/sprzęt nagłaśniającykolumny szt , , ,00 8/ sprzęt nagłaśniający- szt , ,00 - Power mikser 7 999,00 VII. Środki szt , , transportowe 06 30, , ,68 /samochody Star szt , , ,30 2/samochod Żuk szt , , ,30 3/samochód Jelcz szt , , ,00 4/samochód FIAT DOBLO szt , , ,50 5/samochód ratow.gaśn. FORD TRANSIT 350 szt , , ,08 6/przyczepa ciężarowa do agregatu szt , , ,00 7/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC szt. - 0, , ,50

6 8/autobus AUTOSAN szt , , ,00 VIII. Narzędzia, przyrządy, szt , ,73 5 ruchomości i wyposażenie , ,00 /kopiarki szt , , , ,00 2/projektor szt , , ,34 3/zestawy ratownicze szt , , ,99 4/drabina strażacka szt. 4 48, , ,00 5/aparaty powietrzne szt , , ,00 6/urządzenie szt , ,00 wielofunkcyjne 3 500,00 Inwestycje w toku szt. 50,548 58, , ,67 58, ,67 /sieci wodociągowe km 34,94 35, , ,9 35,444 i kanalizacyjne ,9 2/drogi km 9,354, , ,06, ,06 3/projekt techniczny na budowę sali sportowowidowiskowej w Przebrodzie szt. - 0, , ,24 4/projekt techniczny na modernizację budynku urzędu przy ul. Kościuszki 7 S-ki 5/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodzie Szt , , ,00 Szt. - 0, , ,80 3/inne szt , , ,38 Wójt Tadeusz Chołko

7 Tabela III STAN SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY SUWAŁKI WG STANU NA ROK Nazwa wsi Sieci wodociągowe Sieci kanalizacji sanitarnej Długości sieci głównej mb Długość przyłączy mb Rok budowy Długość sieci głównej mb Długość przyłączy mb Rok budowy Biała Woda 844, , ,00 462, , Białe, Kropiwne Nowe, 7 744,00 907, Żyliny Bród Stary, Bród Nowy, 9 474, , Bród Mały Kuków, Folwark Bobrowisko 2 572,00 549, Czarnakowizna 3 844,00 390, , Dubowo Pierwsze 046,00 58, Dubowo Drugie 3 429,00 694, Gawrych Ruda ( ½ wsi) Płociczno 4 76, , Gawrych Ruda 5 30, ,00 27,00 563,00 672, , Płociczno Tartak 429,00 23, ,00 734, Płociczno Osiedle 2 472, , , Korobiec, Korkliny, 9675, , Turówka Nowa 072, Kropiwne Stare 2 787,00 323, Krzywe 6 00, , ,00 403,36 597, , , Kuków Wieś 4555,00 473, , Lipnik, 527, , Nowa Wieś , , Niemcowizna, Wasilczyki 6 494,00 446,00 994

8 Osowa, Potasznia, Turówka Stara 4333, , , Okuniowiec 8 28, , Poddubówek 285,00 990,00 Przebród, Wychodne, Zielone I 8 373,00 59,00 552, , Stary Folwark 4 8,00 365, , Taciewo 4 8, , , Tartak 545,00 23, Zielone II 533,00 76, Zielone Kamedulskie 3534,00 585, , , Trzciane 3570,00 802, Leszczewek 3504, , Stary Folwark, Leszczewek, 697, , Cimochowizna, Tartak 463, Mała Huta 2228,20 6, ,29 65, Osniki 858,00 4 4, Wiatrołuża Pierwsza 347, Przebród 04, , Sobolewo 0630, , Razem , ,88 X , ,07 X W 200 przekazano do użytku 0,836 km sieci wodociągowej we wsi Gawrych Ruda, Krzywe oraz,0475 km sieci kanalizacyjnej we wsi Gawrych Ruda, Krzywe. Wójt Tadeusz Chołko

9 INFORMACJA o mieniu komunalnym Gminy Suwałki w imieniu której działa Wójt Gminy Suwałki w części dotyczącej stanu i obrotu gruntami I. Stan gruntów mienia komunalnego Gminy Suwałki na dzień 3 grudnia 200 r. wynosił 384,32 ha z czego :. 384,22 ha stanowi własność gminy, w tym : - 2,3865 ha gruntów oddane jest w wieczyste użytkowanie, - 58,045 ha gruntów jest wydzierżawione, - 258,20 ha gruntów zajętych jest pod drogi, - 65,5884 ha gruntów jest w bezpośrednim zarządzie gminy. 2. 0,0ha gruntów - wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa II. W roku 200 Gmina dokonała poniższego obrotu:. Na mienie komunalne gmina nabyła ogółem 4,8247 ha w tym: a) wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w miejscowości Stary Folwark o pow. 0,0ha zabudowaną budynkiem o pow. 52,85m ² z przeznaczeniem na przedszkole za kwotę zł, b) własność gruntów która przeszła z mocy prawa pod drogi gminne za odszkodowaniem o pow. 2,0033 ha z czego: 0,429 ha w miejscowości Leszczewek, 0,0299ha w Nowej Wsi, 0,066 ha we wsi Krzywe, 0,045 ha we wsi Mała Huta, 0,064 we wsi Osinki, 0,6340 ha we wsi Okuniowiec i 0,9690 ha we wsi Gawrych Ruda. Wypłacono odszkodowanie za pow. 0,6330 ha w wysokości ,00 zł, c) własność gruntów nieodpłatnie przejęta pod drogi na podstawie umów przeniesienia własności o pow. 0,485 ha we wsi Potasznia i Piertanie, d) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi na podstawie umów przeniesienia własności o pow.,74 ha za kwotę ,00 zł w tym :,2622 ha w Potasznia, 0,3675 ha w Białej Wodzie, 0,0665 ha w Krzywem, 0,079 ha w Okuniowcu, e) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi w ramach regulacji granic (zamiana gruntów ) o pow. 0,9588 ha, wartości ,00 zł we wsi Mała Huta, Wasilczyki, Kropiwne Nowe, Gawrych Ruda, Płociczno-Tartak. 2. Gmina zbyła z mienia komunalnego ogółem 6,56 ha gruntów z tego: a) sprzedano ogółem 4,86 ha gruntów za ,39 zł z czego:,2569 ha położonych w obrębie Płociczno-Tartak, 0,2900 ha w Turówce Nowej 0,079 ha we wsi Dubowo Drugie, 0,0857ha we wsi Gawrych Ruda, 0,03ha we wsi Bobrowisko, 0,0694 ha we wsi Osinki, 2,99 ha we wsi Wigry, 0,0893 ha we wsi Burdeniszki, 0,068 ha we wsi Sobolewo, b) przejęto nieodpłatnie 0,4347 ha we wsi Osinki na podstawie decyzji Starosty Suwalskiego działkę siedliskową,

10 c) przekazano odpłatnie w ramach regulacji granic (zamiana gruntów) o pow. 0,9053 ha, wartości 5 356,00 zł, we wsi Mała Huta, Wasilczyki, Kropiwne Nowe, Gawrych Ruda, Płociczno-Tartak. W 200 przekazano do użytku 0,83 km sieci wodociągowej we wsi Gawrych Ruda, Krzywe oraz, 05 km sieci kanalizacyjnej we wsi Gawrych Ruda, Krzywe. Wójt Tadeusz Chołko

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH 2007 2008 w złotych Rodzaj mienia I. Grunty : 479 044,00 846 600,00 Przewidywane wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/259/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/259/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/259/13 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/237/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/237/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/237/17 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia r. w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia r. w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/93/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR XIII/93/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok UCHWAŁA NR XIII/93/11 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29-31 ustawy Pzp: Wspólny słownik zamówień (CPV): 90500000-2 Usługi związane z odpadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 155/2014 Wójta Gminy Mietków z dnia 24 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Gmina Mietków posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe ( art. 267

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w okresie od 01.01.204r. do 31.12.2014r. BUDYNKI I LOKALE

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w okresie od 01.01.204r. do 31.12.2014r. BUDYNKI I LOKALE Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w okresie od 01.01.204r. do 31.12.2014r. ZAŁĄCZNIK NR 2 BUDYNKI I LOKALE Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Data nabycia Wartość I. Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 07 lipca 2016 r. Nr: GZEAS EW

Suwałki, dnia 07 lipca 2016 r. Nr: GZEAS EW Suwałki, dnia 07 lipca 2016 r. Nr: GZEAS.251.4.2016.EW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Suwałki: Dowóz dzieci, uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do przedszkoli, innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/321/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/321/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/321/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/191/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/191/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIV/191/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł GMINA BRODY kod terytorialny 08 11 03 2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej Gminy Brody

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy w Przewozie z dnia 09 marca 2016 r. INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz Liczba ludności - 3.201, Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU ZARZĄDZENIE NR 29/209 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 209 ROKU w sprawie: informacji o stanie mienia gminy Sadowne Na podstawie art. 267 ust. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/194/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/194/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/194/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 2017-2020.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 177/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 177/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 177/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 315/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 315/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 315/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2013

ZARZĄDZENIE NR 161/2013 WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie 0050.161.2013 ZARZĄDZENIE NR 161/2013 W Ó JTA G M IN Y D ĄBRÓ W KA z d n ia 22 m a rc a 2 0 1 3 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok. UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień 31.12.2013 r. dzień 31.12.2014 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi ogółem 25.108.396,32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 251/2014

ZARZĄDZENIE NR 251/2014 WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-2 5 2 D Ą B R Ó W K A ul. T. K o ściu szk i 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie 0050.251.2014 ZARZĄDZENIE NR 251/2014 W Ó JTA G M IN Y DĄBRÓW KA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 174 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 74 /207 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 207 ROKU w sprawie: informacji o stanie mienia gminy Sadowne Na podstawie art. 267 ust. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 9 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 68/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 68/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2016 Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 254/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 254/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 254/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 marca 2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 351/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 351/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 351/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA 1 I. Analiza sprzedaży mienia komunalnego Sprzedaż mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2016 31.12.2017 Różnica 1. Grunty 76 924 891,26 78 297 505,47 1 372 614,21 2. Budynki i lokale 61 797 453,12 63 161

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Grunty I.GRUNTY OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy

Informacja o stanie mienia gminy Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Łomża Nr 78/12 z dnia 26 marca 2012 Informacja o stanie mienia gminy Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2011 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/256/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/256/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXXI/256/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2013 r. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Wójt Gminy Wizna Nr 160 / 14 z dnia 24 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za r. Wizna, marzec 2014 r. 1 2 I Grunty Informacja o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO ZARZĄDZENIE NR 93.2012 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok oraz w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

Inne niż własność prawa majątkowe:

Inne niż własność prawa majątkowe: Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2007 r. w tys. zł. 1. Wartość środków trwałych (brutto) 86.873 tys. zł w tym: - grunty 16.607 tys. zł - budynki i budowle 66.336 tys.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/122/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/122/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/122/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł.

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15.2016 Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2014 I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia działek Informacja o stanie mienia Łaziska Zabudowana czy nie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2016 r.

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2016 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2016 r. Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę 53 937 826,23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/250/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXX/250/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok UCHWAŁA NR XXX/250/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA. o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2015 r. Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę 48 768 496,85

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11.2015 z dnia 17 marca 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2014 roku posiada następujące mienie komunalne:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/236/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/236/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXIX/236/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. Od dnia złożenia poprzedniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 26/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 26/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ. DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ DO BUDŻETU NA ROK 2010 stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.55.2015 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Powierzchnia stanowiących własność Gminy Olecko na dzień 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 372/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A G M I N Y C H E Ł M Ś L Ą S K I

I N F O R M A C J A G M I N Y C H E Ł M Ś L Ą S K I WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y C H E Ł M Ś L Ą S K I MARZEC 2009R. ZESTAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH TABELA NR 1 WŁASNOŚĆ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2015

ZARZĄDZENIE NR 29/2015 WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A ui. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie 0050. 29.2015 ZARZĄDZENIE NR 29/2015 W Ó JTA G M IN Y DĄBR Ó W KA z d nia 2 6 m arca 2 0 1 5 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (opracowano: marzec 2016r.) Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku wynosi ogółem 36.625.239,58

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/288/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/288/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXXIV/288/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 344/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 344/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 344/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM: ,90 =============================================================

OGÓŁEM: ,90 ============================================================= INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU ORAZ O ZMIANYACH W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD DN.01.01.2011 DO DNIA 31.12.2011 R. 1. Wartość środków trwałych

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2012r / część I/

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2012r / część I/ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy w Mirowie Nr16/2013 z dnia 25 marca 2013r INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIRÓW za 2012r / część I/ Grunty Gminy Mirów stanowią łączną wartość - 126.603,-

Bardziej szczegółowo