Finansowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w oparciu o instrumenty rynku finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w oparciu o instrumenty rynku finansowego"

Transkrypt

1 Finansowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w oparciu o instrumenty rynku finansowego Grzegorz Żochowski Partner, REAS

2 Zmiany na rynku mieszkaniowym diagnoza I kwartał 2009 Dobra koniunktura trwająca od 2004 roku uległa znacznemu pogorszeniu w drugiej połowie 2008 r. Od połowy 2007 r. nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu podaż znacznie przewyższa popyt na mieszkania rynek stał się rynkiem klienta. W 4 kw rynek stał się rynkiem banku Bardzo wysoki wskaźnik przedsprzedaży mieszkań we wczesnej fazie realizacji inwestycji to przeszłość, która szybko się nie powtórzy, jeśli w ogóle Obserwuje się znaczący spadek cen sprzedaży, ale także kosztów inwestycji, zwłaszcza kosztów wykonawstwa

3 Zmiany na rynku mieszkaniowym (2) Liczba kredytów spadła o 40-45%. W grupie kredytów na zakup mieszkań deweloperskich we wczesnej fazie budowy spadek jest najprawdopodobniej o wiele większy. Nie widać inicjatyw instytucji nadzoru bankowego, które mogłyby zaowocować wzrostem akcji kredytowej

4 Zmiany na rynku mieszkaniowym (3) Ceny transakcyjne są przeciętnie o 10-15% niższe od ofertowych. Na tak obniżonym poziomie cen w niektórych miastach sprzedaż zaczęła rosnąć w porównaniu z przełomem grudnia i stycznia tworzy się rynek na nowo. W polityce cenowej widać dostosowywanie się do programu Rodzina na swoim. Projekty o nierealistycznym poziomie cen są wycofywane z realizacji.

5 45000 Sprzedaż, nowa podaż, wielkość oferty: 6 aglomeracji, I kw I kw I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 IV kw 2007 I kw 2008 II kw 2008 III kw 2008 IV kw 2008 Ikw 2009 wprowadzone w kwartale sprzedane w kwartale oferta na koniec kwartału

6 Zmiany średnich cen mieszkań w największych aglomeracjach ceny w latach podano odpowiednio na koniec IV kwartału Warszawa, PLN PLN/m Kraków, PLN Wrocław, PLN Poznań, PLN Trójmiasto, PLN I kw Warszaw a Kraków Trójmiasto Wrocław Poznań

7 Prognoza liczby oddanych mieszkań w Katowicach wg planów deweloperów dane WUS wyniki monitoringu - I kw średnia liczba oddawanych

8 Zmiany na rynku mieszkaniowym (4) Deweloperzy wstrzymują rozpoczynanie nowych inwestycji. W skali kraju spadek wynosi powyżej 50%. W Warszawie statystyczny spadek przekracza 60%. Rzeczywista skala rozpoczynanych budów jest jeszcze niższa. Narasta różnica miedzy liczbą mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto. Zjawisko ograniczania nowych inwestycji utrzyma się co najmniej do końca tego roku, choć bardziej prawdopodobne jest to, że utrzyma się także w 2010 roku. Kluczowe znaczenie będzie miała polityka banków.

9 Absorpcja: liczba gotowych, niesprzedanych mieszkań i ich udział w ofercie % % % 30% 25% % 19% % % % 10% 6% 6% 278 2% 3% Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań 10% 5% 0% mieszkania gotowe niesprzedane w IV kw mieszkania gotowe niesprzedane w I kw jako % oferty z IV kw jako % oferty z I kw. 2009

10 Zmiany na rynku mieszkaniowym (5) Brak mechanizmów zachęcających kapitał prywatny do inwestowania w budownictwo czynszowe Ustawa o czynszu okazjonalnym nie będzie miała kluczowego znaczenia dla opłacalności inwestowania przez indywidualnych właścicieli, ale powinna zmniejszyć szarą strefę

11 Jak doszło do tej sytuacji? pozw olenia rozpoczęte oddane Polscy deweloperzy osiągnęli maksymalną zdolność produkcyjną w połowie 2007 roku czyli wówczas gdy rynki nieruchomości na świecie zostały zmrożone przez kryzys sub-prime Czerwiec 2007 przyniósł nieomal całkowite wyhamowanie zakupów spekulacyjnych i odpływ mniej zdeterminowanych nabywców

12 Skala nowego finansowania hipotecznego Mamy wyraźny spadek: Spada wartość przeciętnej transakcji Zmaleje liczba kredytowanych transakcji gdyż rynek się kurczy Maleje wskaźnik LTV dla przeciętnego kredytu zaostrzenie procedur spotkało się z samoograniczaniem klientów Gotowość klientów do zadłużania się jeszcze zmaleje

13 Finansowanie dla deweloperów obecnie na nowe inwestycje praktycznie ma znikome znaczenie. Każdy miesiąc pogarsza sytuację firm deweloperskich ograniczając listę potencjalnie dobrych kredytobiorców i pogarszając wizerunek całej branży, co powoduje postrzeganie jej jako bardziej ryzykownej niż naprawdę jest. Kredytów na zakup gruntów nie ma i pewnie długo nie będzie. Bez tego nie wzrośnie rentowność branży. Przy niskiej rentowności i wysokim ryzyku nie będzie nowych kredytów

14 Co jeszcze się zmieniło na rynku? Wskutek kryzysu finansowego nastąpił spadek rentowności działalności deweloperskiej, co wpływa na wzrost ryzyka kredytowego. W konsekwencji nastąpił odwrót banków od finansowania deweloperskich inwestycji mieszkaniowych Obecna oferta banków charakteryzuje się ostrzejszymi kryteriami: wyższe marże, wzrost wskaźnika przedsprzedaży i poziomu zaangażowania kapitału własnego. Zakładane w poprzednich latach ( ) wysokie stopy zwrotu z deweloperskich inwestycji mieszkaniowych przyciągnęły kapitał zagraniczny, który był inwestowany w sektor - obecnie zainteresowanie sektorem jest bardzo ograniczone

15 Czy jest szansa na finansowanie sektora mieszkaniowego przez kapitał prywatny? Źródła finansowania inwestycji: Banki Banki uniwersalne Banki hipoteczne Fundusze inwestycyjne/private Equity (PE) Vulture funds, opportunistic funds, scavenger funds, investment fund Mezzanine finance Rynek Publiczny Emisja akcji i obligacji

16 Mezzanine finance Mezzanine finance (finansowanie antresolowe, pośrednie, dług podporządkowany) zwanym finansowaniem pośrednim pomiędzy kredytem bankowym a kapitałem; jest to instrument pobudzający rozwój firmy deweloperskiej zabezpieczony na cash flow inwestycji i przyszłych zyskach. Jest to finansowanie droższe od bankowego obecnie szacowane na średnio 15-20% p.a.

17 Fundusze inwestycyjny / PE - strategia inwestowania Przed kryzysem inwestycje mieszkaniowe były prawie wyłącznie finansowe poprzez indywidualne kredyty hipoteczno- budowlane, a także dość często jako linie kredytowe dla firm i w formule finansowania typu Project Finance. W bardzo rzadkich przypadkach finansowano zakup terenu. W niszę weszły fundusze, wtedy banki zaczęły dostrzegać rywali oferując finansowanie na częściowy zakupu gruntu i całość realizacji projektu Środki w formule PE nie finansują inwestycji deweloperskich w formie typowego kredytu budowlanego, wspierają inwestycje deweloperskie (zwykle poprzez fundusze, spółki zależne) na zasadzie equity investment Co może oznaczać również nabywania pakietów mieszkań w celu odsprzedaży na rynku jako opcje przed zakończeniem inwestycji lub w dłuższej perspektywie (wynajem)

18 Fundusze inwestycyjny / PE - strategia inwestowania (2) Inwestowanie na zasadzie equity investment nie wyklucza finansowania dewelopera kredytem budowlanym w bankach uniwersalnych lub hipotecznych, przeciwnie stanowi jeden z elementów montażu finansowego Strategia działania funduszy inwestycyjnych ma na celu zwiększenie możliwości działania i rozwoju spółek deweloperskich, również poprzez wzrost ich wiarygodności na rynku, polega ona m.in. na wyszukiwaniu spółek posiadających doświadczenie na rynku i ich dokapitalizowaniu (equity investment) i zwiększeniu poziomu środków własnych (mezzanine) w celu obniżenia ryzyka kredytowego i możliwości uzyskania finansowania kredytem bankowym Zysk z inwestycji funduszu realizowany jest po zakończeniu projektu

19 Oszacowanie skali rynku dla PE Procentowy udział inwestycji kredytowanych i budowanych ze środków własnych sprzedawanych w 6 głównych miastach Polski Z kredytu 55% Bez kredytu 45%

20 Oszacowanie skali rynku dla PE (2) Badanie REAS wskazuje na to, że blisko połowa inwestycji jest finansowa bez kredytu na co pozwalała dobra koniunktura na rynku ale obecna sytuacja uniemożliwia deweloperom finansowanie z bieżących wpłat klientów rodzi się zatem pytanie: Czy przy ograniczonej akcji kredytowej banków i mniejszej gotowości ponoszenia ryzyka przez klientów fundusze PE wypełnia lukę i staną się aktywnymi graczami na rynku?

21 Czy to się w ogóle opłaca? Za i przeciw Argumenty za korzystaniem z kapitałów PE Zwiększenie płynności projektu deweloperskiego, lub szerzej rynku mieszkaniowego, skutkującym szybszym rozwojem branży Mniej biurokracji niż w przypadku współpracy z bankami Wzrost wiarygodności dewelopera na rynku (utrzymanie marki na rynku) Wzrost przedsprzedaży mieszkań (obecnie jeden z najtrudniejszych do spełnienia przez deweloperów wymogów banku rozpoczynających nowe inwestycje)

22 Czy to się w ogóle opłaca? Za i przeciw (2) Argumenty za korzystaniem z kapitałów PE Wzrost efektywności kapitałów własnych dewelopera Ograniczenie wysokości kredytu bankowego mniejsze obciążenie kapitałem, który trzeba zwrócić w pierwszej kolejności Elastyczniejsze zasady finansowania projektu Wyższe ryzyko działania w zamian za większe możliwości współpracy w sytuacjach zagrożenia utratą płynności projektu Brak zabezpieczeń rzeczowych, na majątku spółki

23 Czy to się w ogóle opłaca? Za i przeciw Argumenty za niekorzystaniem z kapitałów PE: Zmiana struktury właścicielskiej spółki deweloperskiej, niebezpieczeństwo dwuwładzy może utrudniać zarządzanie projektem z racji na różne punkty widzenia: funduszu (inwestora PE) i dewelopera Koszt kapitału (mezzanine finance) wyższy od finansowania bankowego (przeciętnie 15-25% p.a.) - co w obecnej sytuacji kurczenia się marż w sektorze, może oznaczać brak generowania zysków przez dewelopera Podział wypracowanego zysku z projektu cel: uzyskanie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału (IRR) na poziomie 25 30% - co w obecnej sytuacji kurczenia się marż w sektorze, może oznaczać brak generowania zysków przez dewelopera

24 Podsumowanie - trendy Należy oczekiwać dalszego rozwoju dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji deweloperskich Rozwój alternatywnych źródeł finansowania lub współfinansowania projektów opartych o inne niż banki partnerów kapitałowych Zmiana struktury finansowania inwestycji, odejście od standardowego modelu finansowania deweloper bank, na rzecz partnerstwa finansowego, dywersyfikującego ryzyko inwestycji

25 Podsumowanie - trendy Skupienie się prywatnych inwestorów na dużych miastach, jako najbezpieczniejszych rynkach lub najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach w mniejszych ośrodkach Oczekiwanie inwestorów (PE) na dalszą przecenę rynku skutkującym obecnie wstrzymaniem działań inwestycyjnych; Obserwuje się proces akumulacji prywatnego kapitału przeznaczonego na zakup nieruchomości i finansowanie projektów mieszkaniowych w Polsce w okresie następnych dwóch lat

26 REAS ul. Bukowińska 22b Warszawa, Polska tel: (+48 22) fax: (+48 22) Dziękuję za uwagę The information presented in this proposal for services should not be construed as professional advice or service. Except where noted otherwise, all publication contents Copyright 2007 by REAS Sp. z o.o. All rights reserved. No part of the publication, may be reproduced or transmitted in any form by any means without REAS Sp. z o.o. written permission. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej publikacji posiada REAS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej publikacji nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia REAS Sp. z o.o. Copyright 2007 by REAS Sp. z o.o., Warszawa, Polska.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/212maj 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 212 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2008 PROGOZA NA OBECNY ROK

PODSUMOWANIE ROKU 2008 PROGOZA NA OBECNY ROK - smart investments - PODSUMOWANIE ROKU 2008 PROGOZA NA OBECNY ROK CEE Property Group - Styczeń 2009 - Światowa gospodarka już na dobre wkroczyła w okres spowolnienia ekonomicznego. Początkowo najsilniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW II - Akcje i analiza fundamentalna w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo