PRZEWODNIK TORUŃ 2013 DEPARTAMENT ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK TORUŃ 2013 DEPARTAMENT ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM TORUŃ 2013 DEPARTAMENT ZDROWIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Wykaz placówek i instytucji udzielających świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego mających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia: 1. Oddziały szpitalne (psychiatryczne i leczenia uzależnień) Oddziały dzienne (psychiatryczne i leczenia uzależnień) Oddziały opiekuńcze psychiatryczne (ZPO, ZOL) Poradnie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień Poradnie psychologiczne Zespoły leczenia środowiskowego 21 II. Wykaz placówek i instytucji pomocy społecznej: 1. Ośrodki pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Środowiskowe domy samopomocy Centra pomocy rodzinie Zespoły interwencji kryzysowych i pomocy doraźnej 43 III. Organizacje pozarządowe: 1. Fundacje Stowarzyszenia Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych.. 56 IV. Aktywizacja zawodowa: 1. Powiatowe Urzędy pracy Warsztaty terapii zajęciowej Zakłady pracy chronionej

3 Wprowadzenie zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa Ustawa o Ochronie Zdrowia z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ZDROWIE PSYCHICZNE to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swojego potencjału, potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna do twórczego rozwoju i samorealizacji, osiągania satysfakcji z życia, jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Dobre zdrowie psychiczne stanowi część socjalnego, ludzkiego i gospodarczego kapitału społeczeństwa. Jego zły stan może natomiast przyczynić się do gwałtownego obniżenia jakości życia dotkniętych nim osób i ich rodzin. W wielu krajach wprowadza się obecnie reformę w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Zmiany te zachodzą w róznym tempie i w różnych realiach. Istnieje zatem potrzeba stworzenia mapy, która mogłaby posłużyć osobom korzystającym z psychiatrycznej opieki zdrowotnej, członkom ich rodzin i personelowi zaangażowanemu w opiekę. Opracowanie zawiera adresy, kontakty przydatne w pomocy zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom i bliskim szukającym pomocy. Zaprezentowane zostały informacje o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej. Zebrane dane pochodzą m.in. ze strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w y ( Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w y ( oraz z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 3

4 I. Wykaz placówek i instytucji udzielających świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego mających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. 1. ODDZIAŁY SZPITALNE (PSYCHIATRYCZNE I LECZENIA UZALEŻNIEŃ) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ODDZIAŁU ADRES TEL./ ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) Aleksandrów Kujawski NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Oddział Psychiatryczny Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 18 tel Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w y Katedra i Klinika Psychiatrii Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny ul. Kurpińskiego ul. Powstańców Warszawy 5 tel tel NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w y Sp. z o.o. Oddział Psychiatryczny Ogólny ul. Leśna 9 tel Grudziądz Lipno Świecie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu NZOZ "Szpital Lipno" Utworzony przez Szpital Lipno SP Z O.O. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Oddział Psychiatryczny I, II Oddział Psychiatryczny I, II, III Oddział Psychiatryczny Ogólny I, II, IIIA, IIIB, IV, V, IXA, IXB, X, XIB Grudziądz ul. Rydygiera 15/ Lipno ul. Nieszawska Świecie ul. Sądowa 18 tel tel tel tel pl Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu II Klinika Psychiatrii Oddział II Psychiatryczny Męski Oddział III Psychiatryczny Żeński ul. M.Skłodowskiej- Curie 27/ ul. A. Mickiewicza 24/26 tel tel tel

5 1. ODDZIAŁY SZPITALNE (PSYCHIATRYCZNE I LECZENIA UZALEŻNIEŃ) (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ODDZIAŁU ADRES TEL./ ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI Grudziądz Świecie Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Oddział Kliniczny VI Psychiatrii Młodzieży Oddział Kliniczny VII Psychiatrii Wieku Podeszłego ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w y SP. Z O.O. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Grudziądz ul. Rydygiera 15/ Świecie ul. Sądowa ul. M.Skłodowskiej- Curie 27/29/(3) ul. M.Skłodowskiej- Curie 27/29/(1) ul. Leśna 9 tel tel wew. 328 pl tel tel tel Szpital Uniwersytecki NR 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych ul. Kurpińskiego 19 ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU Świecie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Świecie ul. Sądowa 18 tel tel wew. 323 pl ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY Świecie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży Świecie ul. Sądowa 18 tel wew. 316 pl 5

6 1. ODDZIAŁY SZPITALNE (PSYCHIATRYCZNE I LECZENIA UZALEŻNIEŃ) (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ODDZIAŁU ADRES TEL./ ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) Radziejów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (DETOKSYKACJA) Radziejów ul. Szpitalna 3 tel (15) Świecie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Oddział Detoksykacyjny XI A Świecie ul. Sądowa 18 tel wew. 320 pl ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień I Współuzależnienia w Toruniu Oddział Odwykowy Całodobowy z Oddziałem Detoksykacji ul. Włocławska 233 tel pl ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI) Świecie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Oddział Detoksykacyjny ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Oddział Uzależnienia od Alkoholu Świecie ul. Sądowa ul. Kurpińskiego 19 tel wew. 324 pl tel Radziejów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Radziejów ul. Szpitalna 3 tel (15) Świecie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Świecie ul. Sądowa 18 tel wew. 327 pl 6

7 1. ODDZIAŁY SZPITALNE (PSYCHIATRYCZNE I LECZENIA UZALEŻNIEŃ) (dok.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ODDZIAŁU ADRES TEL./ ODDZIAŁ/OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień I Współuzależnienia w Toruniu Oddział Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych z Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień ul. Kurpińskiego ul. Włocławska 233/ ul. Szosa Bydgoska ul. Tramwajowa 2/4 tel tel pl tel ; tel Źródło: Informator Ubezpieczonego - Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w y ( dane z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 7

8 2. ODDZIAŁY DZIENNE (PSYCHIATRYCZNE I LECZENIA UZALEŻNIEŃ) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ODDZIAŁU ADRES TEL./ ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) NZOZ "STAWOWA" SP. Z O.O. w y NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w y SP. Z O.O. SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w y Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Grudziądz Grudziądz SPZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku Oddział Dzienny ul. Stawowa 1 Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Psychiatryczny Dzienny Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Dzienny Psychiatryczny Oddział Dzienny Psychiatryczny ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NZOZ "STAWOWA" SP. Z O.O. w y Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY ul. Leśna ul. Powstańców Warszawy ul. Kurpińskiego Grudziądz UL. Legionów 57/ Grudziądz, ul. Rydygiera 15/ ul. M.Skłodowskiej- Curie 27/29/(8) ul. Ligi Polskiej ul. Wyszyńskiego ul. Stawowa ul. Kurpińskiego ul. A. Mickiewicza 24/26/(2) tel cz.pl tel tel tel tel tel tel tel tel tel cz.pl tel tel Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny ul. A. Mickiewicza 24/26/(1) tel

9 2. ODDZIAŁY DZIENNE (PSYCHIATRYCZNE I LECZENIA UZALEŻNIEŃ) (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ODDZIAŁU ADRES TEL./ ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY NZOZ Dom Sue Ryder Prowadzony przez PALLMED Sp. z o.o. ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych ul. Roentgena ul. Kurpińskiego 19 tel tel NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w y SP. Z O.O. Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych ul. Leśna 9 tel NZOZ PREMEDIS SP. Z O.O. w Toruniu Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Inowrocław Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy Grabicz i Karnowski- Psychiatrzy Spółka Partnerska w Inowrocławiu ul. Plac 18 Stycznia 4 Oddział Dzienny Inowrocław ul. Okrężna 79 tel tel Nakło nad Notecią Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień KOLIBER Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu Nakło nad Notecią ul. Drzymały 1 tel Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień I Współuzależnienia w Toruniu Oddział Dzienny odwykowy (dla uzależnionych od alkoholu) ul. Szosa Bydgoska 1/1 tel pl Źródło: Informator Ubezpieczonego ( dane z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 9

10 3. ODDZIAŁY OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE (ZPO, ZOL) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ODDZIAŁU ADRES TEL./ ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY Aleksandrów Kujawski Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku Zakład/Oddział Opiekuńczo- Leczniczy Psychiatryczny Raciążek, ul. Przedmiejska 1 tel Lipno NZOZ "SZPITAL LIPNO" Utworzony przez Szpital Lipno SPÓŁKA Z O.O. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla Osób Nerwowo i Psychicznie Chorych Lipno, ul. Nieszawska 6 tel Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńzcy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu Oddział Opieki Całodobowej Opiekuńczo- Leczniczy o Profilu Psychogeriatrycznym , ul. Ligi Polskiej 8 tel Źródło: Informator Ubezpieczonego ( dane z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 10

11 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski NZOZ "A-MED" w Toruniu Kazimierz Baniewicz NZOZ Przychodnia Lekarska w Ciechocinku Bogusława Kędzierska Barcin SPZOZ W Barcinie Gabinet Lekarski Psychiatryczny Brodnica Brodnica Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Specjalistyczny Gabinet Lekarski Wiesława Krajewska- Obertaniec w Brodnicy Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y NZOZ "MICRO- MED" Prowadzony przez Grażynę Dąbrowską w y NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w y SP. Z O.O. NZOZ Dom Sue Ryder Prowadzony przez Sp. z o.o. w y NZOZ "STAWOWA" Sp. z o.o. w y Przychodnia "AKADEMICKA" w y Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w y SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w y Wojewódzka Przychodnia Zdrowia w y II Gabinet Lekarski Wiesława Krajewska- Obertaniec Poradnia Psychiatrii Poradnia Psychiatryczna Poradnia Psychiatryczna i Psychoterapii Poradnia psychgeriatryczna dla Dorosłych Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 20A Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Barcin ul. Mogileńska Brodnica ul. Wiejska Brodnica ul. Piwna ul Kurpińskiego ul. Wańkowicza ul. Leśna ul. Roentgena ul. Stawowa ul. Kołłątaja ul. Markwarta ul. Powstańców Warszawy ul. Sułkowskiego 58A tel tel mail.com tel tel onet.pl tel tel tel tel tel tel pl tel tel tel tel zcz.pl 11

12 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (cd.) Chełmno ZOZ w Chełmnie Golub-Dobrzyń ZOZ Szpital Powiatowy w Gołubiu-Dobrzyniu Sp. z o.o. Grudziądz Grudziądz Grudziądz Inowrocław Inowrocław Koronowo NZOZ "EUROMEDICA-SPEC" Sp. z o.o. w Grudziądzu Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu SPZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy Grabicz i Karnowski-Psychiatrzy Spółka Partnerska Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie Poradnia Psychiatryczna Poradnia Psychiatryczna Lipno NZOZ "Szpital Lipno" Sp. z o.o. Lipno Lipno NZOZ "MÓJ LEKARZ" w Lipnie - Jolanta Mado NZOZ "LEKARZE RODZINNI" Tokarczyk i Wspólnicy Sp Jawna w Lipnie Mogilno SP ZOZ w Mogilnie Nakło nad Notecią Nakło nad Notecią NZOZ "MEDICUS" Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią NZOZ "Nowy Szpitak w Nakle i Szubinie Sp. z o.o Chełmno ul. Plac Rydygiera Golub- Dobrzyń ul. Dr J.G. Koppa 1A Grudziądz ul. Roty Grudziądzkiej Grudziądz ul. Rydygiera 15/ Grudziądz ul. Legionów 57/3A Inowrocław ul. Okrężna Inowrocław ul. Poznańska Koronowo ul. Paderewskiego Lipno ul. Nieszawska Lipno ul. Kościuszki Lipno ul. Kościuszki Mogilno ul. Kościuszki Nakło nad Notecią ul. Sądowa 14/D Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 7 tel pl tel wew 143 pl tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel pital.pl 12

13 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (cd.) Radziejów Rypin Rypin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie NZOZ "DORMED" s.c.-ewa Sobocińska, Irena Olejniczak- Kula, Andrzej Jagielski, Andrzej Gontarek w Rypinie NZOZ "ESKULAP" w Rypinie s. c. Roman Bytner, Robert Wieczorek Poradnia Psychiatryczna Rypin SP ZOZ w Rypinie Sępólno Krajeńskie Sępólno Krajeńskie Szubin Centrum Medyczne SPAMED w Sępólnie Krajeńskim Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Śliwice SP ZOZ w Śliwicach Świecie Świecie NZOZ "WAMAP" Przemysław Glazik w Świeciu NZOZ "Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu Radziejów, ul. Szpitalna Rypin ul. Lissowskiego Rypin ul. Ogrodowa Rypin ul. 3 Maja Sępólno Krajeńskie ul. Szkolna 4 S Sępólno Krajeńskie ul. Hallera 8/A Szubin ul. Ogrodowa Śliwice ul. Szkolna Świecie ul. Św. Wincentego Świecie ul. Wojska Polskiego 126 tel tel tel tel tel tel pl tel tel tel tel Świecie ART-MED Specjalistka NZOZ w Świeciu Dorosłych Świecie ul. Wojska Polskiego 80 tel Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu Gabinet Psychiatryczny ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 tel , NZOZ Poradnia Neuropsychiatryczna "NEUROMED" w Toruniu Prowadzona przez Prywatne Gabinety Lekarskie "CEREBRUM" s.c. w Toruniu A. Nowakowska-Rudzka, Z. Czerwiński, A. Szmańda Poradnia Psychiatryczna ul. Klonowica 19 tel

14 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (cd.) NZOZ "LECZNICE CITOMED" Sp. z o.o. w Toruniu Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej dr Dariusz Górecki i Wspólnicy Sp. Komandytowa NZOZ w Toruniu Przychodnia Specjalistyczna "OLK-MED" w Toruniu Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Poradnia Psychiatryczna Poradnia Psychiatryczna Poradnia Specjalistyczna Psychiatria ul. M. Skłodowskiej- Curie ul. Przesmyk 2/ ul. Plac 18 Stycznia ul. Uniwersytecka ul. Gagarina 39 tel tel tel tel tel Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Poradnia Psychogeriatryczna ul. M. Skłodowskiej- Curie 27/29/(1) ul. A. Mickiewicza 24/26/(1) tel tel Tuchola NOZOZ "Szpital Powiatowy" w Tucholi Tuchola ul. Nowodworskiego tel Wąbrzeźno NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. Poradnia Psychiatryczna Wąbrzeźno ul. Wolności 27 tel Wąbrzeźno "MIG-MED" Centrum Medyczne w Wąbrzeźnie Poradnia Psychiatryczna Wąbrzeźno ul. Niedziałkowskiego 5 tel Wąbrzeźno NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Wąbrzeźnie Radosław Kędzia Wąbrzeźno ul. Wolności 9 / Matejki 1 tel Więcbork NZOZ ARS MEDICA Poradnie Specjalistyczne s. c. Dominika i Michał Bryczkowscy Więcbork ul. Gdańska 13 tel Więcbork Szpital powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku Więcbork ul. Powst. Wlkp. 2/A tel pl NZOZ "MEDYK" we Włocławku Waldemar Litwiński ul. Reja 13/49-50 tel

15 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (dok.) Żnin SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. NZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku Pałuckie Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Żninie PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA NZOZ Dom Sue Ryder Prowadzony przez Sp. z o.o. w y - Przychodnia NR 6 Gabinet Lekarski Poradnia Psychogeriatryczn a i Leczenia Zaburzeń Pamięci PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Szpital Uniwersytecki NR 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Grudziądz Grudziądz Świecie Wojewódzka Przychodnia Zdrowia w y NZOZ "STAWOWA" Sp. z o.o. w y Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu NZOZ "EUROMEDICA-SPEC" Sp. z o.o. w Grudziądzu ART-MED Specjalistka NZOZ w Świeciu Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku dla Dzieci i Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży Psych. Dzieci i Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży ul. Lunewil Włocławk ul. Kaliska 104 A ul. Wyszyńskiego Żnin ul. Szpitalna ul. Roentgena ul. Kurpińskiego ul. Sułkowskiego 58A ul. Stawowa Grudziądz ul. Rydygiera 15/ Grudziądz ul. Roty Grudziądzkiej Świecie ul. Wojska Polskiego ul. A. Mickiewicza 24/26/(2) ul. Łady 10 tel tel tel tel tel tel tel ; zcz.pl tel tel tel tel tel tel

16 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ Aleksandrów Kujawski NZOZ "A-MED" w Toruniu Kazimierz Zaniewicz Poradnia Leczenia Uzależnień Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 20A tel Brodnica Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego Edyta Jakubowska Brodnica ul. Wyspiańskiego 4A tel NZOZ "STAWOWA" Sp. z o.o. w y NZOZ MEDSEVEN w y Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Stawowa ul. Rzeźniackiego 1D tel pl tel Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Golub-Dobrzyń ZOZ Szpital Powiatowy w Gołubiu-Dobrzyniu Sp. z o.o. Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Kurpińskiego Golub- Dobrzyń ul. Dr J.G. Koppa 1A tel tel wew143 pl Koronowo SP ZOZ w Koronowie Poradnia Leczenia Uzależnień Koronowo ul. Paderewskiego 33 tel Lipno NZOZ "Szpital Lipno" Sp. z o.o. Poradnia Terapii Uzależnień Mogilno SPZ ZOZ w Mogilnie Poradnia Leczenia Uzależnień Lipno ul. Nieszawska Mogilno ul. Kościuszki 10 tel tel Nakło nad Notecią NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Poradnia Leczenia Uzależnień Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 7 tel pital.pl Szubin NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Poradnia Leczenia Uzależnień Szubin ul. Ogrodowa 9 tel Świecie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Świecie ul. Sądowa 18 tel wew

17 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ (dok.) Więcbork NZOZ Poradnia Neuropsychiatryczna "NEUROMED" w Toruniu Prowadzona przez Prywatne Gabinety Lekarskie "CEREBRUM" s.c. w Toruniu A. Nowakowska-Rudzka, Z. Czerwiński, A. Szmańda NZOZ PROVITA Sp. z o.o. w Więcborku Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień Przychodnia Nr ul. Klonowica Więcbork ul. Powstańców Wielkopolskich 2A ul. Kaliska 104 A PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Chełmno Chełmża Zespół Przychodni Specjalistycznych "SANITAS" w y Wojewódzka Przychodnia Zdrowia w y NZOZ "PROMYK" w Świeciu Maria Wasilewicz NZOZ "Przychodnia Chełmżyńska" s.c. E. Antoniak- Hałat, M.Jakubowska, A.Muzioł Poradnia Terapii i Współuzależnień od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Poradnia AA ul. Dworcowa 110/1 P ul. Dworcowa Chełmno ul. Kamionka Chełmża ul. Kościuszki 4 tel tel tel tel tel zcz.pl tel tel Grudziądz Inowrocław Radziejów NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu Urszula Woźniak Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy Grabicz i Karnowski Psychiatrzy Spółka Partnerska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Poradnia Odwykowa Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Rypin SP ZOZ w Rypinie Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Grudziądz ul. Mickiewicza Inowrocław ul. Okrężna Radziejów ul. Szpitalna Rypin ul. 3 Maja 2 tel tel tel tel

18 4. PORADNIE ZDROWIA PSYCHIATRYCZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (dok.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PORADNI ADRES TEL./ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (dok.) Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin NZOZ Krajeński Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz profilaktyki "JANTAR" - Klub Abstynenta "JANTAR" w Sępólnie Krajeńskim NZOZ "PROMYK" w Świeciu Maria Wasilewicz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu NZOZ "Szpital Powiatowy w Tucholi " NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Wąbrzeźnie Radosław Kędzia Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Sępólno Krajeńskie ul. Szkolna Świecie ul. Św. Wincentego ul. Szosa Bydgoska Tuchola ul. Nowodworskiego Wąbrzeźno ul. Wolności 9 / Matejki ul. Stodólna Żnin ul. Szpitalna 30 PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w y Zarząd Główny "MONAR" w Warszawie NZOZ MEDSEVEN w y Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia "MONAR" Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Poradnia Terapii Odwykowej Uzależnień , ul. Bohaterów Kragujewca , ul. Rzeźniackiego 1D , ul. Szosa Bydgoska 1 tel tel tel tel tel tel tel tel tel tel Źródło: Informator Ubezpieczonego ( dane z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 18

19 5. PORADNIE PSYCHOLOGICZNE MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI ADRES TEL./ Barcin SPZOZ w Barcinie Barcin ul. Mogileńska 5 tel Brodnica Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Brodnica ul. Wiejska 9 tel Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w y ul. Romanowskiej 2 tel NZOZ"MICRO - MED" Prowadzony przez Grażynę Dąbrowską w y ul. Wańkowicza 1 tel NZOZ "STAWOWA" Sp. z o.o. w y NZOZ Przychodnia "BOLESŁAWA CHROBREGO" Sp. z o.o. w y ul. Stawowa ul. Chrobrego14 tel tel Przychodnia "AKADEMICKA" w y ul. Kołłątaja 9 tel SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w y Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela w y Zespół Przychodni Specjalistycznych "SANITAS" w y NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w y Sp. z o.o ul. Powstańców Warszawy ul. M.Skłodowskiej-Curie ul. Ujejskiego ul. Libelta 2A ul. Leśna 9 tel tel tel tel tel Chełmno ZOZ w Chełmnie Chełmno ul. Plac Rydygiera 1 tel Grudziądz NZOZ "EUROMEDICA-SPEC" Sp. z o.o. w Grudziądzu Grudziądz ul. Roty Grudziądzkiej 6 tel Grudziądz Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Grudziądz ul. Rydygiera 15/17 tel , Grudziądz SPZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu Grudziądz ul. Legionów 57/3B tel , Inowrocław Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Inowrocławiu Inowrocław ul. Poznańska 97 tel

20 5. PORADNIE PSYCHOLOGICZNE (cd.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI ADRES TEL./ Koronowo SP ZOZ w Koronowie Koronowo ul. Paderewskiego 33 tel Lipno NZOZ "Szpital Lipno" Sp. z o.o Lipno ul. Nieszawska 6 tel Lipno NZOZ "MÓJ LEKARZ" w Lipnie Jolanta Mado Lipno ul. Kościuszki 21 tel Radziejów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Radziejów ul. Szpitalna 3 tel Rypin NZOZ "DORMED" w Rypinie s.c.-ewa Sobocińska, Irena Olejniczak-Kula, Andrzej Jagielski, Andrzej Gontarek Rypin ul. Lissowskiego 16 tel Rypin SP ZOZ w Rypinie Rypin ul. 3 Maja 2 tel Sępólno Krajeńskie Świecie Centrum Medyczne SPAMED w Sępólnie Krajeńskim Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 4 NZOZ "Nowy Szpital Sp. z o.o." w Świeciu Świecie ul. Wojska Polskiego 126 Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu NZOZ "LECZNICE CITOMED" Sp. z o.o. w Toruniu ul. Uniwersytecka 17, ul. Łyskowskiego ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 tel tel al.pl tel tel tel NZOZ REMEDIS Sp. z o.o w Toruniu ul. Plac 18 Stycznia 4 tel Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu ul. Gagarina 39 tel Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40 tel Wąbrzeźno NZOZ- Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o Wąbrzeźno ul. Wolności 27 tel Wąbrzeźno NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Wąbrzeźnie Radosław Kędzia Wąbrzeźno ul. Wolności 9 / Matejki 1 tel

21 5. PORADNIE PSYCHOLOGICZNE (dok.) MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI ADRES TEL./ Więcbork Szpital powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku Więcbork ul. Powst. Wlkp. 2/A tel Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Wyszyńskiego 27 tel Żnin Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie Żnin ul. Szpitalna 30 tel Źródło: Informator Ubezpieczonego ( dane z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 6. ZESPOŁY LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO MIEJSCOWOŚĆ NAZWA INSTYTUCJI NAZWA ZESPOŁU ADRES TEL./ NZOZ Poradnia zdrowia "STAWOWA" Sp. z o.o. w y Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w y NZOZ Dom Sue Ryder Prowadzony przez PALLMED Sp. z o.o. w y NZOZ Poradnia Neuropsychiatryczna "NEUROMED" w Toruniu Prowadzony przez Prywatne Gabinety Lekarskie "CEREBRUM" s.c. w Toruniu A. Nowakowska- Rudzka, Z. Czerwiński, A. Szmańda Zespół Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego w Psychiatrii Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) ul. Stawowa ul. Kurpińskiego ul. Roentgena ul. Klonowica 19 tel goszcz.pl tel a.pl tel tel Źródło: Informator Ubezpieczonego ( dane z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 21

22 II. Wykaz placówek i instytucji pomocy społecznej 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski Barcin Baruchowo Bądkowo Białe Błota Boniewo Brześć Kujawski Brzuze Miejski Ośrodek w Aleksandrowie Kujawskim w Aleksandrowie Kujawskim Miejsko-Gminny Ośrodek w Barcinie w Baruchowie w Bądkowie w Białych Błotach w Boniewie w Brześciu Kujawskim w Brzuze ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski ul. Lotników 13, Barcin Baruchowo Baruchowo ul. Włocławska Bądkowo ul. Betonowa 1 a Białe Błota ul. Kolejowa Boniewo ul. H. Sawickiej Brześć Kujawski ; Brzuze Bukowiec w Bukowcu ul. Dr F. Ceynowy Bukowiec

23 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Rejonowy Ośrodek BARTODZIEJE Rejonowy Ośrodek BŁONIE Rejonowy Ośrodek FORDON Rejonowy Ośrodek ŚRÓDMIEŚCIE ul. Morska ul. Broniewskiego ul. Porazińskiej ul. Ogrodowa , Rejonowy Ośrodek SZWEDEROWO ul. Żwirki i Wigury Rejonowy Ośrodek WYŻYNY ul. Kapuściska , Miejski Ośrodek Rodzinie w y ul. Ogrodowa Chełmno Miejski Ośrodek w Chełmnie ul. Hallera Chełmno Chełmno w Chełmnie Dolne Wymiary Chełmno Chełmża Miejski Ośrodek w Chełmży ul. Hallera Chełmża Chełmża w Chełmży ul. Paderewskiego Chełmża Choceń w Choceniu ul. Sikorskiego Choceń ;

24 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Chodecz Miejski Ośrodek w Choczu ul. Kaliska Chodecz Ciechocin w Ciechocinie Ciechocin Ciechocinek Miejski Ośrodek w Ciechocinku ul. Kopernika Ciechocinek Czernikowo w Czernikowie ul. Słowackiego Czernikowo w.32 lub 45 Dąbrowa Chełmińska Dębowa Łąka Dobrcz Dragacz Drzycim Fabianki Gąsawa Golub-Dobrzyń w Dąbrowie Chełmińskiej w Dębowej Łące w Dobrczu w Dragaczu w Drzycimiu w Fabiankach w Gąsawie Miejski Ośrodek Polityki w Gołubiu- Dobrzyniu ul. Bydgoska Dąbrowa Chełmińska (Bip) Dębowa Łąka ul. Długa Dobrcz Dragacz 7A Dragacz ul. Podgórna Drzycim Fabianki Fabianki ul. Żnińska Gąsawa ul. Kilińskiego Golub- Dobrzyń lub 29,30, , wew

25 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Golub-Dobrzyń w Gołubiu- Dobrzyniu ul. Koppa 1a Golub- Dobrzyń Grudziądz w Grudziądzu Ul. Wybickiego Grudziądz (zakładka: ) Grudziądz Gruta Izbica Kujawska Miejski Ośrodek Rodzinie w Grucie Miejski Ośrodek w Izbicy Kujawskiej ul. Hallera Grudziądz ul. Waryńskiego Grudziądz Gruta Mełno ul. Piłsudskiego Izbica Kujawska (zakładka: jednostki organizacyjne i pomocnicze/ ) (226, 227, 228) Janowiec Wielkopolski Miejsko-Gminny Ośrodek w Janowcu Wlkp. ul. Strzelecka 8, Janowiec Wlkp Jeżewo w Jeżewie ul. Świecka Jeżewo Kamień Krajeński Miejsko- Gminny Ośrodek w Kamieniu Krajeńskim ul. Plac Odrodzenia Kamień Kraj Kcynia Kijewo Królewskie Koneck Miejsko- Gminny Ośrodek w Kcynii w Kijewie Królewskim w Konecku ul. Dworcowa Kcynia Kijewo Królewskie ul. Koneck Koneck

26 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Koronowo Miejsko-Gminny Ośrodek w Koronowie ul. Pomianowskiego Koronowo koronowo.pl Kowal Kowal Miejski Ośrodek w Kowalu w Kowalu ul. Piwna Kowal ul. Piwna Kowal Kowalewo Pomorskie Miejsko-Gminy Ośrodek w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności Kowalewo Pomorskie Książki Lisewo Lniano w Książkach w Lisewie Lniano Książki ul. ska Lisewo ul. Wyzwolenia Lniano w.51, Lubicz w Lubiczu ul. ska Lubicz Lubień Kujawski Lubranie Ośrodek w Lubieniu Kujawskim w Lubraniu ul. Wojska Polskiego Lubień kujawski Lubanie Lubanie Lubraniec Miejski Ośrodek w Lubrańcu ul. Brzeska Lubraniec Łabiszyn Miejski Ośrodek w Łabiszynie ul. Szubińska 1, Łabiszyn

27 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Łasin Łysomice Łubianka Mrocza Nakło nad Notecią Nieszawa Nowa Wieś Wielka Nowe Miejsko- Gminny Ośrodek w Łasinie w Łysomicach w Łubiance Miejsko- Gminny Ośrodek w Mroczy Miejsko- Gminny Ośrodek w Nakle nad Notecią Miejski Ośrodek w Nieszawie w Nowej Wsi Wielkiej Miejsko - Gminny Ośrodek w Nowe Ul. Radzyńska Łasin ul. Warszawska Łysomice Al. Jana Pawła Łubianka ul. Łąkowa Mrocza ul. Ks.P.Skargi Nakło nad Notecią (zakładka: ośrodek pomocy społecznej) ul. 3 Maja Nieszawa ul. Ogrodowa 2 A Nowa Wieś Wielka ul. Plac Św. Rocha Nowe (Bip) w.30, Obrowo w Obrowie Al. Lipowa Obrowo Osie w Osie ul. Dworcowa Osie Osielsk w Osielsku ul. Centralna 6A Osielsko

28 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Papowo Biskupie w Papowie Biskupim Papowo Biskupie Płużnica w Płużnicy Płużnica Pruszcz w Pruszczu ul. Główna Pruszcz Raciążek Radomin Radzyń Chełmiński Rogowo (pow. rypiński) w Raciążku Radomin Miejsko- Gminny Ośrodek w Radzyniu Chełmińskim w Rogowie ul. Rynkowa 6 a Raciążek Radomin Ul. Towarzystwa Jaszczurczego Radzyń Chełmiński (zakładka: jednostki organizacyjne a następnie Miejsko- ) wew. 34,38, Rogowo Rogowo (pow. żniński) w Rogowie ul. Kolejowa 4, Rogowo Rogóźno w Rogoźnie Rogóźno (zakładka: Gminne jednostki organizacyjne a następnie ) Rypin Miejski Ośrodek w Rypinie ul. Warszawska Rypin Rypin w Rypinie Rypin ul. Lipnowska

29 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Sadki w Sadkach ul. Wyzwolenia Sadki Sępólno Krajeńskie Ośrodek w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna Sępólno Kraj Sicienko w Sicienku ul. Mrotecka Sicienko Skrwilno w Skrwilnie Skrwilno ul. Rypińska Solec Kujawski Miejsko-Gminny Ośrodek w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada Solec Kujawski Sośno pomocy w Sośnie ul. Parkowa Sośno Stolno w Stolnie Stolno Stolno Szubin Miejsko- Gminny Ośrodek w Szubinie ul. Kcyńska Szubin Świecie Ośrodek w Świeciu ul. Wyszyńskiego Świecie Świecie nad Osą w Świeciu nad Osą Świecie nad Osą (zakładka: Jednostki organizacyjne a następnie ) Świekatowo w Świekatowie ul. Dworcowa 20 A Świekatowo

30 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (cd.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Unisław Waganiec Warlubie Miejski Ośrodek Rodzinie w Toruniu w Unisławiu w Wagańcu w Warlubiu ul. Konstytucji 3 Maja 40C ul. Parkowa Unisław Sekretariat: , Centrala: , ul. Dworcowa Waganiec ul. Dworcowa Warlubie Wąbrzeźno Miejski Ośrodek w Wąbrzeźnie ul. Wolności Wąbrzeźno Wąbrzeźno w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 12/ Wąbrzeźno Wąpielsk w Wąpielsku Wąpielsk Wielka Nieszawka w Wielkiej Nieszawie ul. ska Wielka Nieszawka w.30 Więcbork Miejsko- Gminny Ośrodek w Więcborku ul. Mickiewicza 22a Więcbork we Włocławku ul. Królewiecka Miejski Ośrodek Rodzinie we Włocławku ul. Kościuszki

31 1. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (dok.) Miejscowość Nazwa instytucji / strona www Zakrzewo w Zakrzewie ul. Leśna Zakrzewo Zawieś Wielka w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna Zławieś Wielka Zbójno w Zbójnie Zbójno Żnin Miejski Ośrodek w Żninie ul. 700-lecia 36, Żnin , tel zaufania: Źródło: dane z materiałów opracowanych przez samorządy powiatowe. 31

32 2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Miejscowość Domu Typ domu pomocy społecznej / strona www telefonu Barcin Dom w Barcinie, ul. Polna Barcin dla osób przewlekle psychicznie chorych Bożenkowo Dom w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna Osielsko dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie trada.pl Brodnica Dom Poomocy w Brodnicy, ul. Wiejska Brodnica dla osób przewlekle somatycznie chorych Browina Dom w Browinie, Chełmża dla osób przewlekle somatycznie chorych Chełmno Dom "Słoneczko" w y, ul. Gałczyńskiego Dom "Promień Życia" w y, ul. Łomżyńska Dom "Jesień Życia" w y, ul. Mińska 15a Dom w Chełmnie, ul. Dominikańska Chełmno dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie dla osób przewlekle somatycznie chorych dla osób w podeszłym wieku dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie Dobrzejewice Dom w Dobrzejewicach 62, Dobrzejewice dla osób w podeszłym wieku pl Golub - Dobrzyń Dom w Golubiu - Dobrzyniu, ul. PTTK 6, Golub-Dobrzyń dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

, ,5 Aleksandrów Kujawski M

, ,5 Aleksandrów Kujawski M Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Język polski średni Część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji realizujących wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w województwie kujawsko-pomorskim. ul. Sułkowskiego 58A, Bydgoszcz

Lista organizacji realizujących wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w województwie kujawsko-pomorskim. ul. Sułkowskiego 58A, Bydgoszcz Lista organizacji realizujących wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w województwie kujawsko-pomorskim Dane Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz strony internetowe wybranych instytucji L.p.

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników nich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 31/1547/18 Zarządu dnia 16 sierpnia 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Nr i tytuł uchwały

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu dnia 22 sierpnia L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. 1. Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 28/1393/18 Zarządu L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3. wiejska Zbójno* golubsko-dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem:

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy obszar działania: Gmina Miasta Brodnica 87-300 Brodnica, ul.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK 1 Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 Dworcowa 1 2 Urząd Pocztowy Barcin 1 Artylerzystów 5 3 Urząd Pocztowy Bartniczka Pocztowa 7 4 Urząd Pocztowy Bądkowo Kujawska 41 5 Urząd Pocztowy Białe Błota Guliwera

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - go LISTA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM" Lp. Nazwa gimnazjum Powiat Miejscowość Adres 1. w Zbrachlinie 2. Specjalne

Bardziej szczegółowo

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą Na dzień 06.09.2018 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły protokoły ze 104 gmin. Na podstawie przekazanych do tej pory

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1 Wykaz Partnerów Projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Lp. Organ prowadzący Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci z danego samorządu objęta programem. Wysokość wkładu jednostki samorządu terytorialnego (w zł) Wysokość wkładu Województwa (w zł)

Liczba dzieci z danego samorządu objęta programem. Wysokość wkładu jednostki samorządu terytorialnego (w zł) Wysokość wkładu Województwa (w zł) Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia p/pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/710/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/710/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/710/17 Zarządu Kujawsko-Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

I WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY. Lp. Nazwa szkoły/placówki Organ prowadzący Uwagi. 13. Przedszkole nr 49 w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz

I WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY. Lp. Nazwa szkoły/placówki Organ prowadzący Uwagi. 13. Przedszkole nr 49 w Bydgoszczy Miasto Bydgoszcz Załącznik nr 4c do Planu nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009 Wykaz szkół i przedszkoli, w których zostaną przeprowadzone badania skuteczności wdrażania zadań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci z danego samorządu objęta programem. Jednostka samorządu terytorialnego. Miejsce udzielania świadczeń. Strona 1 z 13

Liczba dzieci z danego samorządu objęta programem. Jednostka samorządu terytorialnego. Miejsce udzielania świadczeń. Strona 1 z 13 Realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - 2017 r. Lp. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci z danego samorządu objęta programem. Jednostka samorządu terytorialnego. Miejsce udzielania świadczeń. Strona 1 z 11

Liczba dzieci z danego samorządu objęta programem. Jednostka samorządu terytorialnego. Miejsce udzielania świadczeń. Strona 1 z 11 Realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - 2017 r. Lp. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Lista zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy

Tabela 1. Lista zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy Tabela 1. Lista zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy Lp. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej Adres zakładu opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok.

Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. III Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego województwa kujawsko pomorskiego na 2016 rok. W oparciu o zapis art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/540/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Strona 1 z 6. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/540/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/540/16 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wykaz ofert wybranych do realizacja w ramach konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 Transfer Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. Program profialaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI: 1. Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lp. Nazwa powiatu Nazwa placówki Data spotkania Brodnicki Park

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców z danego samorządu objęta programem. NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. Słowackiego 20A Aleksandrów Kujawski

Liczba mieszkańców z danego samorządu objęta programem. NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. Słowackiego 20A Aleksandrów Kujawski Wykaz realizatorów w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców z danego samorządu objęta programem. NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. Słowackiego 20A Aleksandrów Kujawski

Liczba mieszkańców z danego samorządu objęta programem. NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. Słowackiego 20A Aleksandrów Kujawski Wykaz realizatorów w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"

Bardziej szczegółowo

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków

Bardziej szczegółowo

ul. Dworcowa 63 Ks. Markwarta Markwarta 8/39 Św. Floriana ul.b.chrobreg o 14 Al. Adama Mickiewicza 3/4 UL. POWSTAŃCÓ W WIELKOPOLSK ICH 26

ul. Dworcowa 63 Ks. Markwarta Markwarta 8/39 Św. Floriana ul.b.chrobreg o 14 Al. Adama Mickiewicza 3/4 UL. POWSTAŃCÓ W WIELKOPOLSK ICH 26 lp 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 Numer ewidencji Data wpisu Pełna nazawa Ulica kod mijescowość Nazwa jednostki 1773 13.10.2004 Analityczne 2886 07.07.2009 DZIAŁ LABORATORYJNY RCKiK

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Konkurs nr

Bardziej szczegółowo

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz 15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz.12.00-14.00 15 lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz. 9.00-11.00 17 lipca 2014 r. BRODNICA- Starostwo Powiatowe, godz. 12.00-14.00 17 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

Lista realizatorów w 2014 r. programu zdrowotnego Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Lista realizatorów w 2014 r. programu zdrowotnego Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim Lista realizatorów w 2014 r. programu zdrowotnego Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim Lp. Nazwa realizatora Samorząd Liczba mieszkańców powiatu/gminy objęta programem

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Całkowita wartość projektu w PLN

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Całkowita wartość projektu w PLN Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Całkowita wartość projektu w PLN Koszty kwalifikowalne w PLN Dotacja EFRR w PLN Suma dotacji w PLN 1 RPKP.03.01.00-04-0001/17

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców z danego samorządu objęta programem. Jednostka samorządu terytorialnego. Realizator. Lp. Miejsce udzielania świadczeń

Liczba mieszkańców z danego samorządu objęta programem. Jednostka samorządu terytorialnego. Realizator. Lp. Miejsce udzielania świadczeń Wykaz realizatotów w 18 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"

Bardziej szczegółowo