Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI"

Transkrypt

1 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011

2 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Zawiera dodatek Mariusz Cykowski RODZAJE SERWISÓW INTERNETOWYCH E-URZĄD W JST Fundacja Wspomagania, Wsi Warszawa 2011

3 Autorki: Barbara Łukasik-Makowska, Jolanta Sala Autor dodatku: Mariusz Cykowski Recenzenci: Mariusz Cykowski, Tomasz Pruś Redakcja techniczna: Monika Dolińska Korekta językowa: Claudia Snochowska-Gonzalez, Monika Dolińska Nakład: 2000 egz. Publikacja bezpłatna Publikacja powstała w ramach programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita III, sfinansowana została ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Operatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Ul. Bellottiego 1, Warszawa Wydanie I ISBN (druk) ISBN (PDF) Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2011

4 Spis treści Wstęp 5 1. Tworzenie serwisu internetowego to proces 7 2. Koncepcja. Od czego zacząć, by gmina miała dobry i użyteczny serwis internetowy? Powstaje inicjatywa budowy serwisu Ustalamy przeznaczenie cel serwisu Określamy adresatów serwisu Ustalamy funkcjonalność i wytyczamy zakres informacji Wybieramy kategorię serwisu Projektowanie. Dobry produkt musi mieć solidne podstawy Ustalamy wykonawców serwisu Uzgadniamy technologię, narzędzia realizacji i infrastrukturę serwisu Szkolimy zespół wykonawców i redaktorów z ramienia GRM Inwentaryzujemy i kategoryzujemy treści (mapa serwisu) Opracowujemy sposób prezentacji i zasady nawigacji Realizacja. Na co zwracać uwagę Budujemy komponenty serwisu Opracowujemy główne treści (content) serwisu Wykonujemy oprawę graficzną Kompletujemy i testujemy serwis Ustalamy zasady utrzymania serwisu Utrzymanie. Stała troska o zakres, ilość i jakość informacji Aktualizujemy i uzupełniamy treści Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo Monitorujemy zainteresowanie Administrujemy serwisem i redaktorami Modernizujemy i przeprojektowujemy serwis Organizacja procesu tworzenia serwisu internetowego Zespół realizacyjny zaangażowanie i zarządzanie Harmonogram prac Kalkulacja kosztów Interaktywność pożądana cecha serwisu Informacja jedno- i dwukierunkowa Elementy interaktywne w serwisach Użyteczność wybranych rozwiązań Marketing. Serwis gminy jako platforma reklamowa Marketing internetowy 109 3

5 8.2 Reklama własna gminy Udostępnianie serwisu reklamodawcom Między serwisem a e-handlem Multimedia Multimedia moda czy potrzeba? Zdjęcia ile i jakie Filmy i obrazy z kamer Muzyka i nagrania dźwiękowe Przestrzeganie i łamanie prawa w Internecie Internet a prawo Prawo autorskie Ochrona danych osobowych Świadczenie usług drogą elektroniczną 129 Zakończenie 131 Podręczny słownik trudnych pojęć 133 Załączniki 141 Literatura 167 O autorkach 169 Dodatek Rodzaje serwisów internetowych e-urząd w JST 171 4

6 WSTĘP Poradnik, który przekazujemy w Państwa ręce, pomaga zaplanować, przygotować, a następnie sprawnie prowadzić użyteczny serwis internetowy gminy, regionu lub miejscowości. W książce podkreślono znaczenie portalu internetowego jako narzędzia integrującego społeczność lokalną, promującego region wśród turystów i potencjalnych inwestorów, a także usprawniającego komunikację między mieszkańcami a urzędem. Książka została podzielona na dziesięć rozdziałów. Pierwszy rozdział prezentuje podstawy autorskiej metody, dzielącej proces tworzenia serwisu internetowego na cztery etapy, które można przeprowadzić w tytułowych 20 krokach. Rozdziały 2 5 szczegółowo omawiają kolejne etapy tej metody. Rozdział szósty to kompendium spraw organizacyjnych, w którym mowa o zarządzaniu zespołem, planowaniu harmonogramu i kosztów przedsięwzięcia. Kolejne rozdziały (7 9) poświęcono zagadnieniom takim jak: interaktywność serwisu, marketing internetowy oraz multimedia. Rozdział dziesiąty porusza problem przestrzegania i łamania prawa w Internecie. Książka powstała z myślą o przedstawicielach lokalnej administracji i organizacji społecznych. Adresatami publikacji są osoby reprezentujące gminy, regiony i miejscowości; osoby, które decydują o tworzeniu serwisów, uczestniczą w ich powstawaniu, a następnie posługują się nimi w swej bieżącej pracy. W tekście autorki posłużyły się skrótem GRM (gmina, region i miejscowość), by łatwiej wskazywać adresata rozważań. Skrót odnosi się do gestora serwisu: urzędu, instytucji lub organizacji, która jest jego właścicielem, a także do zespołu ludzi związanych z tym podmiotem i biorących udział w przedsięwzięciu. Książka powstała w ramach programu e-vita, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Doświadczenia programu wskazują, że najskuteczniejsze w podnoszeniu poziomu wykorzystania Internetu są te lokalne działania, które równolegle służą zwiększaniu szerokopasmowego dostępu do sieci, motywowaniu i rozwijaniu umiejętności użytkowników oraz powstawaniu lokalnych usług i zasobów w Internecie. Czytelnicy ocenią, czy publikacja pomoże im w pracy nad portalami gmin, regionów lub miejscowości. Autorki zaś będą wdzięczne za wszystkie uwagi, które nasuną się podczas lektury tekstu. 5

7 6

8 1. TWORZENIE SERWISU INTERNETOWEGO TO PROCES Tworzenie serwisu internetowego stanowi proces, którego celem jest powstanie określonego produktu. W odniesieniu do produktów często mówi się o ich cyklu życia. Na istnienie serwisu internetowego (czyli na jego cykl życia) składają się cztery etapy: koncepcja, projektowanie, realizacja i utrzymanie. Tworzenie serwisu można porównać do budowy domu. Musimy mieć koncepcję, czyli pomysł, co chcemy zbudować, później powstaje projekt domu, kolejny krok to realizacja projektu (budowa domu), następnie urządzamy dom i mieszkamy w nim, sprzątamy, konserwujemy. Decyzje dotyczące zarówno funkcjonalności (ile będzie pomieszczeń i o jakim przeznaczeniu), wyglądu, jak i technologii realizacji domu możemy podejmować sami bądź powierzyć realizację projektu specjalistom. Sami możemy również wykonać niektóre prace. Każde z tych podejść ma dobre i złe strony trzeba wybrać najbardziej odpowiednie w określonej sytuacji. Pamiętajmy, że serwis internetowy gminy, regionu czy miejscowości (GRM) tworzymy nie dla siebie, ale dla zewnętrznych użytkowników. To już zatem nie budowa prywatnego domu, lecz osiedla mieszkaniowego z różnymi domami i wieloma innymi budynkami, takimi jak kino, szkoła lub sklep. W każdym z etapów procesu budowy serwisu internetowego można wskazać wiele różnych problemów, mających wpływ na jego jakość i użyteczność 1 (rys. 1). Ich złożoność oraz kolejność rozwiązywania wynika ze specyfiki samego produktu, od wykonawców i narzędzi, z których korzystają, a także od odpowiednio przeprowadzonego procesu tworzenia serwisu. 1 Pojęcie użyteczność (ang. usability) obejmuje wiele cech szczegółowych: dostępność serwisu, jego atrakcyjność, łatwość dostępu do poszczególnych informacji lub usług, stopień zaspokojenia potrzeb użytkowników, aktualność serwisu. Użyteczność serwisów ma szczególne znaczenie, czego wyrazem są określone działania, zmierzające do jej poprawy. Szerzej na ten temat powiemy w rozdz. piątym, a zainteresowanych odsyłamy także do serwisu oraz do publikacji T. Karwatki (Karwatka 2008). 7

9 Rys. 1. Podstawowe aspekty procesu tworzenia serwisu internetowego Wskutek zmian otoczenia i rozwoju technologii istniejący produkt stopniowo traci swą użyteczność. Do pewnego momentu możemy ją poprawiać poprzez różne modernizacje, jednak po jakimś czasie utrata użyteczności jest tak znaczna, że, aby produkt mógł dalej skutecznie realizować założone cele, musi zostać przeprojektowany. Powoduje to konieczność powtórzenia kolejnych etapów budowy dla nowej wersji produktu lub jego fragmentu. Tym samym cykl życia produktu zaczynamy postrzegać jako spiralę (rys. 2). 8 Rys. 2. Spiralny cykl życia serwisu internetowego

10 Pojawianie się nowych technologii i nowych narzędzi powoduje, że starzeją się także przyjęte wcześniej rozwiązania (następuje moralne starzenie się aplikacji 2 ). Pewne mechanizmy przestają poprawnie działać wskutek braku spójności technologicznej gromadzonych zasobów. W takiej sytuacji trzeba podjąć decyzję o zaniechaniu dalszego użytkowania posiadanej aplikacji i rozpocząć budowę nowego serwisu. Przeprojektowanie (ang. redesign) to działania zmierzające do budowy nowej wersji serwisu, zazwyczaj bazujące na wersji wcześniej posiadanej (rys. 3). W nowym projekcie pozostawiamy często wcześniej zgromadzone treści, a zmieniamy tylko wygląd zewnętrzny makietę strony (layout) i zasady nawigacji. Kiedy indziej chcemy dołączyć nowe obszary tematyczne, inaczej pogrupować treści, a czasem dodać brakujące komponenty funkcjonalności (np. forum dyskusyjne czy galerie zdjęć). Rys. 3. Rozwój serwisu przeprojektowanie Zauważmy, że w kolejnych etapach działań zmienia się tworzywo, na którym działamy. Początkowo jest to pomysł, później powstaje w miarę kompletny projekt, stanowi on podstawę do wykonania prototypu, a ten jest ostatecznie przekształcony w finalny produkt gotowy serwis (rys. 4). Rys. 4. Ewolucja postaci serwisu od pomysłu do produktu 2 Pojęcie moralne starzenie się aplikacji odnosi się do sytuacji, gdy z punktu widzenia technicznego aplikacja działa poprawnie, ale wskutek rozwoju technologii jest to działanie niesatysfakcjonujące użytkowników, np. zbyt wolne. 9

11 W następnych rozdziałach zaprezentujemy, jakie działania trzeba zrealizować, aby tworzenie serwisu było procesem skutecznym. Poszczególne etapy omówimy w kolejności chronologicznej, wynikającej z cyklu życia powstającego serwisu (rys. 5). Rys. 5. Koła ratunkowe pomocne w prezentacji procesu tworzenia serwisu 10

12 2. KONCEPCJA. OD CZEGO ZACZĄĆ, BY GMINA MIAŁA DOBRY I UŻYTECZNY SERWIS INTERNETOWY? Na etapie wypracowywania koncepcji przechodzimy od POMYSŁU do MODELU. Model powstaje w oparciu o nasze założenia, które muszą zostać ustalone i formalnie zinwentaryzowane. Działania, które trzeba wykonać na etapie koncepcji, można ująć w pięciu krokach (rys. 6). Rys. 6. Koncepcja pięć kroków Przedstawione kroki często muszą być realizowane równolegle. W wielu przypadkach nie można także wskazać wyraźnej granicy między nimi. Szczególnie silnie powiązane są kroki K3 i K POWSTAJE INICJATYWA BUDOWY SERWISU Ponad 15-letnie doświadczenie światowej sieci WWW 3 wskazuje, że szanse na skuteczność i wieloletnią użyteczność mają tylko takie inicjatywy, które skupią wokół przedsięwzięcia reprezentatywne grono decydentów, pracowników, a także faktycznych użytkowników. Serwis nieaktualizowany to w perspektywie serwis bez odbiorców użytkowników. Aby nasz serwis nie podzielił losu takich inicjatyw, musimy od samego początku nastawić się na działanie celowe, sformalizowane i organizacyjnie konsekwentne. Musimy mieć konkretny pomysł. Każdy serwis jest po coś i dla kogoś ma swój cel i użytkowników. Zakres treści, które muszą, mogą albo powinny znaleźć się w serwisie, określamy właśnie ze względu na nich. Natomiast to, czy serwis w ogóle zaistnieje, 3 Początek sieci WWW (World Wide Web) datowany jest na 1993 rok. 11

13 co będzie zawierać, komu i do czego służyć zależy od nas, czyli właścicieli, gestorów serwisu. Warto podkreślić, że przy pojawieniu się inicjatywy związanej z utworzeniem serwisu mają znaczenie: inicjator (osoba lub grupa), który nie tylko zaaranżuje początek przedsięwzięcia, ale także zapewni mu warunki formalne, by przedsięwzięcie to zinstytucjonalizować ; akceptacja i współuczestnictwo kadry zarządzającej podmiotu, który będzie właścicielem/gestorem serwisu; sytuacja, warunki, w których przedsięwzięcie zostanie podjęte; kontekst może istnieć pewien przymus (formalny lub środowiskowy) budowy serwisu (np. ustawowy obowiązek publikowania informacji poprzez BIP); czynniki stymulujące, czyli różne czynniki dodatkowe, które powodują podjęcie działań związanych z tworzeniem serwisów, m.in.: ważne wydarzenia społeczno-gospodarcze (wybory lokalne, wydarzenia i inicjatywy kulturalne, sportowe); realizacja projektu lokalnego z dofinansowaniem UE; współpraca z partnerem, który w szerokim zakresie korzysta z Internetu i tego samego oczekuje od innych. Serwisy tworzone przez gminy, regiony i miejscowości, można podzielić na dwie różne grupy Jedna grupa to serwisy typu BIP wymagane ustawowo, które zarówno cel, jak i zakres mają narzucone z góry. W przypadku tych serwisów ustawa oraz stosowne rozporządzenia 4 nakładają na ustalone podmioty (realizujące zadania publiczne) obowiązek udostępniania w Internecie określonych informacji, dotyczących działania tych podmiotów. Regulacje te narzucają głównie zakres treści, a w mniejszym stopniu sposób ich zaprezentowania. Każdy podmiot musi podjąć samodzielne działania związane z tworzeniem serwisu BIP oraz innych wymaganych przepisami prawa 5. Istnieje centralny portal BIP o adresie który stanowi platformę zawierającą kompendium wiedzy na temat regulacji prawnych i zasad prowadzenia BIP przez podmioty zobowiązane. Jednocześnie portal ten jest centralnym rejestrem istniejących serwisów (rys. 7), dzięki czemu ułatwia osobom zainteresowanym (internautom) dotarcie do serwisów BIP poszczególnych podmiotów, na podstawie ich nazw i miejsca siedziby Uregulowania te zawiera Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU nr 112, poz.1198, oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, rozdz Po przygotowywanej nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na stronach BIP będą zamieszczane nowe usługi oraz informacje.

14 Rys. 7. Strona główna ogólnodostępnego portalu internetowego BIP Źródło: Druga grupa to autonomiczne serwisy podmiotowe (własne), służące głównie szeroko pojmowanej promocji GRM i ich komunikacji z różnymi adresatami. W tym przypadku gestorzy mają pełną swobodę określenia celu, zakresu i sposobu realizacji serwisu. W przypadku, gdy podmiot ma obowiązek tworzenia serwisu BIP, link do tego serwisu, w postaci ogólnie obowiązującego symbolu (logo), musi być umieszczony na głównej stronie serwisu autonomicznego 6. Istnieje także możliwość budowy jednego serwisu, który będzie zarówno serwisem BIP, jak i serwisem własnym, jeśli jego realizacja będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami ustawy i rozporządzenia USTALAMY PRZEZNACZENIE CEL SERWISU Różnice w pracy nad tworzeniem serwisów dla podmiotów komercyjnych i dla administracji wynikają głównie z tego, że serwisy te powstają w innym celu. W przypadku serwisu gminy, regionu, miejscowości (GRM), określenie celu często wymaga uzmysłowienia sobie przez kadrę zarządzającą roli, jaką powinien odgrywać miejscowy samorząd wobec otoczenia społeczno-gospodarczego. To pozwala określić skalę i hierarchię działań, w których pomocnym narzędziem miałby być serwis internetowy, a zarazem wytyczyć cel (cele) budowy tego serwisu (tabela 1). Cele mogą mieć różny charakter: informacyjny, promocyjny, integracyjny lub komercyjny. 6 Na marginesie warto przypomnieć, że od stycznia 2008 r. obowiązuje nowe logo BIP, tymczasem w wielu serwisach nadal widnieje jego stara wersja. 7 Szczegóły zostały zawarte w rozdz. 3, 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 13

15 Tabela 1. Przykładowe cele i efekty tworzenia serwisów internetowych Cele wypełnienie ustawowych obowiązków GRM sprawniejsze zarządzanie GRM turystyczna promocja gminy rozwój przedsiębiorczości lokalnej budowa silnego wizerunku (marki) GRM objęcie ochroną szczególnych walorów kulturowych lub środowiskowych, zlokalizowanych na terenie GRM Efekty publicznie dostępna szersza wiedza o GRM; silniejsze lokalne więzy społeczne; lepsza komunikacja z mieszkańcami (otwarcie na współzarządzanie); wielokierunkowy rozwój GRM; zwiększenie liczby turystów krajowych odwiedzających GRM; zwiększenie liczby turystów zagranicznych odwiedzających GRM; zwiększenie zatrudnienia w obsłudze ruchu turystycznego (usługi noclegowe, gastronomia, obiekty turystyczne itp.); nowe inwestycje na terenie GRM; intensyfikacja napływu nowych mieszkańców; zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców; posiadanie przez GRM silnego wizerunku własnej marki; łatwiejsza i korzystniejsza współpraca z partnerami gospodarczymi i/lub społecznymi; wzmocnienie tożsamości lokalnej; większa atrakcyjność turystyczna GRM; szeroka popularyzacja środowiska. Ustalenie i sposób sformułowania celu głównego oraz celów szczegółowych pozwala na wstępne określenie, w jaki sposób można te cele realizować, wykorzystując do tego serwis internetowy. W literaturze poświęconej temu problemowi mówi się też o piramidzie celów, czyli o pewnej grupie celów, uporządkowanych od celu głównego, będącego celem perspektywicznym, poprzez długookresowe cele strategiczne, aż do krótkookresowych celów doraźnych, przynoszących mierzalne efekty (rys. 8). 14

16 Rys. 8. Przykładowa piramida celów i efektów tworzenia serwisu internetowego Cele, dla jakich tworzy się serwisy internetowe gmin (oraz innych struktur samorządowych), wynikają z zadań ustawowych tych podmiotów 8. W pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że zadania te skupiają się wokół następujących kategorii tematyczno-problemowych: gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami i komunalna; lokalny transport zbiorowy; ochrona zdrowia; pomoc społeczna i polityka prorodzinna; budownictwo mieszkaniowe; edukacja publiczna; kultura; sport i turystyka; porządek i bezpieczeństwo; promocja i rozwój gminy oraz idei samorządowej; współpraca z innymi podmiotami i społecznościami (krajowymi i zagranicznymi). Cele tworzenia serwisu internetowego powinny ściśle korespondować z opracowaną przez GRM strategią rozwoju (jeśli GRM posiada taką strategię). Dobrze, jeśli w owej strategii znajdą się także zamierzenia związane z lokalnym rozwojem w zakresie ICT. Serwis internetowy może być zresztą istotnym narzędziem komunikacji, pomocnym we współpracy urzędów ze środowiskiem lokalnym przy tworzeniu lokalnej strategii rozwoju. 8 Szerzej o zadaniach samorządu terytorialnego, ich zakresie w : Dolnicki 2009, s

17 2.3 OKREŚLAMY ADRESATÓW SERWISU Jak już powiedziałyśmy w rozdziale pierwszym, serwis internetowy to produkt tworzony dla ludzi (określonych adresatów) przez ludzi (różnych wykonawców). Możemy wskazać trzy główne grupy udziałowców procesu tworzenia serwisu internetowego: osoby reprezentujące gminę, region lub miejscowość (zazwyczaj są to pracownicy odpowiednich urzędów lub organizacji pozarządowych) to oni są inicjatorami, gestorami przedsięwzięcia i kreatorami treści serwisu (można tu także zaliczyć sponsorów, jeśli reprezentują oni oddzielne podmioty); od tej grupy zależy zakres i szczegółowość treści w serwisie, ich aktualność i wiarygodność oraz atrakcyjność treści; specjaliści z zakresu informatyki (projektanci, webmasterzy, technolodzy, graficy komputerowi, administratorzy) ich zadaniem jest wykonanie (zbudowanie) serwisu i dbanie o poprawność i niezawodność jego funkcjonowania w aspekcie techniczno-technologicznym; osoby korzystające z serwisu, adresaci treści przyszli użytkownicy (internauci). W całym procesie tworzenia serwisu przedmiotem naszego największego zainteresowania jest grupa ostatnia. Adresaci serwisu to faktyczni odbiorcy usług i informacji udostępnianych przez nasz serwis. To dla nich ma powstać serwis 9. Musimy zatem możliwie dobrze poznać specyfikę tej grupy, jej potrzeby i oczekiwania. Grupa ta jest bardzo różnorodna. Mogą ją tworzyć osoby należące do bardzo różnych zbiorowości (rys. 9). Dodatkowo osoby te różnicuje wiele innych cech osobistych, takich jak płeć, wiek, wykształcenie, zainteresowania, a także posiadana wiedza, czy poziom znajomości języka polskiego. Oczekiwania poszczególnych grup adresatów co do zakresu i szczegółowości informacji dostępnych w serwisie, a nawet momentu ich udostępnienia 10, mogą być bardzo różne. Należy także uświadomić sobie, że niektóre z osób fizycznych mogą pełnić różne funkcje społeczne i zawodowe być zarazem mieszkańcem i pracownikiem lub dziennikarzem i turystą Adresat jest też często nazywany klientem serwisu lub podmiotu posiadającego serwis. 10 Jeśli np. serwis służy ogłaszaniu konkursów w jakiejś dziedzinie, to może być bardzo istotne, aby ogłoszenia były publikowane w określonym terminie (dzień, a nawet godzina), mimo że treść ogłoszenia musi być zredagowana wcześniej.

18 Rys. 9. Różne grupy adresatów serwisu internetowego W wielu środowiskach bardzo ważną grupę adresatów serwisów stanowią członkowie różnych organizacji społecznych, działających lokalnie (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, organizacje turystyczne, lokalne fundacje, zespoły artystyczne, redakcje czasopism lub biuletynów lokalnych itp.). Dla nich serwis jest bardzo istotnym narzędziem prezentacji prowadzonych działań, pomaga w nawiązywaniu kontaktów i w docieraniu do szerszego ogółu społeczeństwa. Spośród tej grupy osób (czynnie zaangażowanych w różne przedsięwzięcia) często rekrutują się właśnie inicjatorzy budowy i rozwoju lokalnych serwisów internetowych. Osoby takie wielokrotnie występują w dwu lub więcej rolach animatorów działań organizacyjnych, współredaktorów treści w serwisach, a zarazem adresatów tych serwisów. Powinniśmy zatem jak najlepiej znać adresatów, do których chcemy skierować nasz serwis. Dobrym rozwiązaniem jest współuczestnictwo w tworzeniu serwisu (np. na zasadzie konsultacji) reprezentantów tych grup, do których w pierwszym rzędzie zamierzamy skierować serwis. Działania takie można przeprowadzić zgodnie ze schematem przedstawionym na rys

19 Rys. 10. Ustalanie funkcjonalności serwisu przy współpracy z grupami adresatów Ważnym i trudnym elementem współpracy z adresatami jest ustalenie wskaźników satysfakcji z jego użytkowania. O wskaźnikach satysfakcji możemy mówić zarówno w odniesieniu do adresatów (odwiedzających), jak i właścicieli serwisu. Adresatów 11 satysfakcjonuje dotarcie do określonej informacji, jej zakres, szczegółowość, aktualność oraz sposób prezentacji miarą tej satysfakcji może być częstość odwiedzin serwisu, czas pobytu w serwisie, nawiązanie interakcji z właścicielem serwisu (jeśli serwis to umożliwia), udział we współtworzeniu treści serwisu, a czasem także promowanie serwisu w gronie swych znajomych. Właścicieli satysfakcjonuje osiągnięcie celu budowy serwisu oraz intensywność jego użytkowania, którą można zmierzyć ilością odwiedzin, liczbą różnych adresatów (odwiedziny pojedyncze lub subskrypcja cyklicznych nowości), zasięgiem geograficznym użytkowników serwisu, uczestnictwem internautów w realnych działaniach (imprezach, targach, itp.). Już na etapie koncepcji trzeba określić, które ze wskaźników będą dobrym miernikiem w przypadku naszego serwisu. Wybrane wskaźniki należy okresowo (np. raz w roku, raz na kwartał, co miesiąc) mierzyć i wykorzystywać do kształtowania treści serwisu (szerzej na ten temat w rozdz. 5). Adresatów możemy dodatkowo podzielić na dwie grupy 12 : jedni to stali bywalcy, czyli osoby znające serwis i systematycznie do niego zaglądające; drudzy to goście, którzy do serwisu trafili po raz pierwszy, być może przypadkowo O badaniach satysfakcji użytkowników będziemy mówić w rozdz W literaturze można także spotkać podział adresatów na trzy kategorie, związane ze sposobem docierania do serwisów i korzystania z nich: podróżników, poszukiwaczy i ludzi akcji (Phyo 2003, s. 81).

20 Serwis GRM musi uwzględniać potrzeby obu grup adresatów, choć z celów serwisu może wynikać, że jest on bardziej ukierunkowany na jedną z nich. Potrzeby i oczekiwania różnych grup adresatów dotyczą różnych zagadnień 13 (tematów, zakresów informacji). Można jednak zauważyć, że czasami pokrywają się one ze sobą. Stwierdzenie istnienia wspólnych obszarów oczekiwań jest pomocne w określeniu kluczowych tematów, które stanowią pewne, ogólnie pożądane minimum treści serwisu (rys. 11). Wśród grup potencjalnych adresatów, trzy grupy, czyli mieszkańcy, turyści i inwestorzy, są bez wątpienia najliczniejsze. Możemy z pewnym uproszczeniem wskazać interesujące ich, typowe informacje, jak i pewne scenariusze działań, określające, w jaki sposób korzystają z serwisu 14. Rys. 11. Wytyczanie zakresu informacji istotnych dla różnych grup adresatów Informacje ważne dla mieszkańców dotyczą przykładowo takich obszarów tematycznych, jak: komunikacja miejska i lokalna; wydarzenia kulturalne i rozrywkowe; załatwianie spraw urzędowych; infrastruktura gospodarcza; szkolnictwo i biblioteki; służba zdrowia i opieka społeczna; wydarzenia bieżące lokalne i krajowe; problemy społeczności lokalnej; 13 Potrzeby informacyjne różnych adresatów i ich zaspokojenie przez serwisy internetowe gmin były przedmiotem badań prowadzonych pod patronatem Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska w latach 2007, 2008, 2009, 14 Scenariusze działań użytkownika buduje się dla wybranych grup docelowych oraz profili osobowościowych i demograficznych, służą one ustaleniu sposobu korzystania z serwisu oraz ocenie gotowego serwisu przy udziale przedstawicieli tych grup (Phyo 2003, s ). 19

21 działalność organizacji społecznych; rozwój gminy, regionu, miasta. Informacje ważne dla turystów związane są zazwyczaj z takimi obszarami tematycznymi, jak: lokalizacja i specyfika regionalna; infrastruktura turystyczna; atrakcje i imprezy turystyczne (stałe, sezonowe, okazjonalne); zabytki i historia lokalna; obiekty sportowe i rekreacyjne; baza turystyczna i pobytowa (noclegowa, gastronomiczna, komunikacyjna, handlowa) wraz z informacją o możliwości zamawiania i/lub rezerwacji usług; obiekty oraz imprezy kulturalne i rozrywkowe (stałe, cykliczne, incydentalne). Informacje ważne dla inwestorów to zbiór różnych zagadnień, takich jak: specyfika środowiska lokalnego; zagospodarowanie terenu; potencjał gospodarczy; kierunki i warunki inwestowania; zasoby lokalne; społeczność lokalna. Wśród treści uniwersalnych wymienić można: elementy wizerunkowe herb (logo) i nazwa gminy, hasła promocyjne, zdjęcia; lokalizację GRM na mapie kraju/regionu; opis/prezentacje miejscowości, sołectw itp.; specyfikę gospodarczo-społeczna GRM; aktualne władze samorządowe; dane adresowe i możliwość kontaktu z gestorem serwisu; prognozę pogody. Zaprezentowane zestawienie ma z konieczności charakter dość ogólny, może być jednak potraktowane jako wstępna specyfikacja, od której można rozpocząć budowanie własnej listy zakresu treści autonomicznego serwisu lokalnego. Więcej szczegółów dotyczących zakresu postulowanych treści zawiera Załącznik 1 Ankieta oceny zawartości serwisu internetowego dla gminy (opracowana na podstawie badań Interaktywna Gmina ). 20

22 2.4 USTALAMY FUNKCJONALNOŚĆ I WYTYCZAMY ZAKRES INFORMACJI Funkcjonalność serwisu określa, co można w tym serwisie zrobić. Zanim jednak przyjrzymy się temu w kontekście konkretnych funkcji i treści, z których będzie się składać tworzony serwis, wskażmy dwanaście przykładowych, typowych i popularnych funkcji oraz usług, które może udostępniać serwis 15. Internauta może zatem w serwisie: 1. Przeglądać treści zgodnie ze strukturą menu, według tagów, przy użyciu dodatkowych przycisków lub banerów. 2. Wyszukać określoną treść za pomocą wewnętrznej wyszukiwarki prostej lub zaawansowanej. 3. Zamówić treści (newsy). 4. Uczestniczyć w dyskusji. Funkcjonalność tę zapewniają głównie forum i czat. Forum musi posiadać moderatora uprawnionego do kasowania treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady etyki lub prawa. Czat pozwala na bezpośredni kontakt internautów z wybranymi osobami w określonych terminach. 5. Ocenić materiał (treść). Wybrane treści internauci mogą skomentować i/lub ocenić w podanej skali punktowej. 6. Wysłać materiał z serwisu na wskazany adres . Materiał może być opatrzony dodatkowym komentarzem. 7. Skontaktować się z właścicielem/gestorem serwisu za pomocą a lub formularza kontaktowego. Kontakt poprzez formularz wymusza na internaucie podanie pewnych informacji, użytecznych/koniecznych redaktorowi/administratorowi, by udzielił odpowiedzi określonej grupie odbiorców. 8. Zapisać wybraną treść jako plik na swoim komputerze (pobrać plik ze strony). Treść do pobrania jest udostępniana w różnych formatach, np..doc,.docx,.pdf,.zip, aby odbiorca mógł wybrać format zgodny ze swymi potrzebami. 9. Wydrukować wybraną treść na swojej drukarce. Treść pobrana ze strony jest drukowana, a nie na stałe zapisywana na komputerze odbiorcy. 10. Umieścić w serwisie własną treść (np. ogłoszenie) za pomocą szablonu (formularza) edycji ogłoszenia (formularz wymusza podanie zestawu określonych informacji, np. nr tel. kontaktowego do ogłoszeniodawcy). Serwisy mogą zawierać katalogi tematyczne ogłoszeń, co ułatwia adresatom ich przeszukiwanie. 15 Wiele innych działań w serwisie składa się z tych komponentów, np. działania interaktywne opisane w pkt

23 11. Uczestniczyć w sondach/ankietach. Internauta może podać swoją odpowiedź na zadane pytanie i ewentualnie może oglądać wyniki sondy/ankiety, zazwyczaj w postaci wykresu. 12. Kupić wybrane treści (zamówić i zapłacić). Część treści w serwisie może być udostępniana na zasadzie odpłatnej. Konieczny jest wówczas mechanizm regulowania płatności (należy przewidzieć różne formy płatności). Poszczególne narzędzia realizacji serwisów, to znaczy systemy i programy, umożliwiają realizację różnych funkcjonalności. Dostępne są zarówno narzędzia proste (do tworzenia podstawowych funkcjonalności), jak też złożone (za pomocą których można tworzyć serwisy o szerszej funkcjonalności). Część funkcjonalności, nieosiągalna bezpośrednio przy użyciu danego narzędzia, może być ponadto zrealizowana dzięki umieszczeniu w serwisie tak zwanych wtyczek dodatkowych programów lub modułów programowych (wtyczka jest potrzebna po stronie serwera, a czasem także komputera użytkownika). Musimy także uzmysłowić sobie, że każda informacja ma także pewien własny cykl życia: pojawia się, jakiś czas jest aktualna i dostępna, później traci aktualność i powinna być zmodyfikowana lub usunięta. Może także trafić do archiwum, gdzie będziemy następnie przechowywać informacje zdezaktualizowane. Warto zatem zastanowić się nad następującymi kwestiami: Kto i w jaki sposób zarządza cyklem życia informacji? Kto decyduje, w jakiej postaci i kiedy informacja będzie opublikowana, a kiedy wycofana? Czy w naszym serwisie będzie to jedna osoba, czy wiele osób w zależności od rodzaju informacji? Zagadnieniem tym zajmiemy się w rozdziale piątym, poświęconym utrzymaniu serwisu. 2.5 WYBIERAMY KATEGORIĘ SERWISU 22 Wybór kategorii serwisu może być podyktowany wieloma względami. Mamy do wyboru cztery kategorie: serwis wizytówka, prosty serwis podmiotowy (witryna), portal środowiskowy GRM lub zintegrowany portal interaktywny (portal typu społecznościowego). Są to pewne typowe rozwiązania. Ich istnienie bardzo silnie wiąże się z rozwojem Internetu i technologii realizacji serwisów, ale także ze sposobami gromadzenia i udostępniania treści odbiorcom. Kategorie możemy różnicować i opisywać, uwzględniając wiele różnych aspektów, takich jak obszerność serwisu, jego funkcjonalność, ale także narzędzia i sposób realizacji. Scharakteryzujmy je więc następująco: A. Wizytówka to najprostsza forma serwisu. Składa się z jednej lub najwyżej kilku powiązanych ze sobą stron. Zawiera niewielki zakres

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu

Wymogi prawne dotyczące BIP CMS. Zasady funkcjonowania serwisu Od 2002 roku na wszystkie urzędy i nie tylko nałożono obowiązek utworzenia podmiotowych stron BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Kwestię ta regulowało rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy Krzysztof Stepaniuk Katedra Turystyki i Rekreacji 17.03.2010 Plan wystąpienia Istota e-promocji; Rola sieci WWW w promowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego PZW45 Kilka słów wprowadzenia Portal PZW.org.pl powstał 4 lata temu. Od początku swojego funkcjonowania pozwalał na bezpłatne zakładanie stron www

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH Projekt edukacyjny dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka Celem projektu jest zaplanowanie, promocja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL

PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Wyszukiwarka, z której korzystają miliony użytkowników PAKIETY INTERNETOWE INDEXFIRM.PL Aktywny przekaz informacji, promocja i reklama firmy oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym to możliwość ciągłego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Katowice, 25.11.2010 r. Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Warsztaty prowadzenie Zofia Oslislo 1 Czy potrzebuję (nowej) strony internetowej? mogę zwiększyć sprzedaż, gdy pozwolę klientom kupować

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016 OFERTA REKLAMOWA wrzesień 2016 PROFIL WYDAWCY to firma tworzona przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Wszystkie zebrane tutaj pytania pomogą nam lepiej zrozumieć twoje oczekiwania oraz charakter branży. Dzięki informacjom które nam przekażesz zaproponujemy ofertę

Bardziej szczegółowo

BRIEF www / sklep internetowy

BRIEF www / sklep internetowy BRIEF www / sklep internetowy 1. Nazwa Firmy 2. Obecna strona www / sklep internetowy (adres www) 3. Branża / asortyment sklepu 4. Usługi / Produkty znajdujące się w ofercie (krótka charakterystyka grup)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl

Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Jak więcej zarabiać poprzez platformę WhitePress.pl Informacje dla wydawców portali i blogów 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0

Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 2 Temat ćwiczenia: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych v.2.0 dr Artur Bartoszewski Spis treści TEORIA...

Bardziej szczegółowo

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu!

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy przekonani,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724

ZAPYTANIE OFERTOWE. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy usług o numerze CPV 724 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. już ponad 10 lat aktywnie działa na polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH LOKALNYCH

BANK DANYCH LOKALNYCH BANK DANYCH LOKALNYCH Podstawowe informacje dotyczące Banku Danych Lokalnych Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznogospodarczej, demograficznej, oraz stanie środowiska,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży,

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, INFORMATOR 2012 Portal biznesowy dla automatyków informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, opisuje to, co dzieje się w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, adresowany

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP kluczowe wyznaczniki dobrego serwisu bibliotecznego

WSTĘP kluczowe wyznaczniki dobrego serwisu bibliotecznego WSTĘP kluczowe wyznaczniki dobrego serwisu bibliotecznego Funkcje merytoryczne podstawowa zawartość serwisu Kontakt, lokalizacja i godziny otwarcia Bieżące informacje o wydarzeniach Informacje o zasobach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

O nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej.

O nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej. O nas Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej. Naszą pasją jest ciągłe uatrakcyjnianie komunikacji w internecie. Wykorzystujemy najnowsze aplikacje, rozwiązania graficzne, dźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-198/12 pt.: Planujemy budowę - Stworzenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Faza Określania Wymagań

Faza Określania Wymagań Faza Określania Wymagań Celem tej fazy jest dokładne określenie wymagań klienta wobec tworzonego systemu. W tej fazie dokonywana jest zamiana celów klienta na konkretne wymagania zapewniające osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie...

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, którą prezentujemy na tej stronie obejmuję budowę stron internetowych w oparciu o proste, czytelne, wysokiej jakości gotowe autorskie szablony(

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Pruszków, 7.01.2014 Vipportfolio Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 19 05-800 Pruszków ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią

System Zarządzania Treścią System Zarządzania Treścią Dawno, dawno temu, w latach 90-tych XX wieku publikowanie w Internecie nie było proste. Wymagało znajomości HTMLa do stworzenia strony, FTP do wysłania zawartości na serwer i

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz web design graphic design copywrighting PR & communication Łukasz Iwaszkiewicz Specjalista ds. komunikacji i PR + 48 506-544-090 lukasziwaszkiewicz@onet.eu SPIS TREŚCI web

Bardziej szczegółowo