Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jolanta Bem, Dyrektor PODN"

Transkrypt

1 Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych i wynalazków. Poddawanie w wątpliwość utartych przekonań wytycza nowe drogi rozwoju cywilizacji. Gotowość przyjmowania nowych punktów widzenia otwiera na kontakty międzyludzkie. Jednym z ważniejszych warunków dobrego funkcjonowania systemu edukacji jest zdolność do konfrontowania się z oczekiwaniami współczesnego świata poprzez zadawanie kontrolnych pytań. Jaki jest sens podejmowanych działań? Dokąd prowadzi wybrana droga? Jakie środki i metody zagwarantują skuteczność? Odwagę stawiania trudnych pytań i przyjmowania z pokorą odpowiedzi powinniśmy mieć zarówno zarządzając placówką oświatową, jak i stając w klasie przed uczniami, bo jak mówił cytowany już w motcie Einstein: Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć. Przygotowując ofertę doskonalenia zawodowego na nowy rok szkolny, postawiliśmy sobie za cel inspirowanie Państwa do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i wychowawczych, aktywizujących uczniów do stawiania twórczych i trudnych pytań poznawczych i egzystencjalnych. Wśród propozycji znajdą Państwo także ofertę kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Przygotowani w tym zakresie specjaliści są gotowi pomóc w diagnozowaniu potrzeb, będą także towarzyszyć radzie pedagogicznej w realizacji przyjętego planu rozwoju. To nowa forma wsparcia, wymagająca zwiększenia odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu edukacji. Otwieramy szerzej możliwości doskonalenia zawodowego oświatowej kadry kierowniczej poprzez udział w konferencjach, a także dając możliwość realizacji indywidualnych programów rozwojowych. Proponujemy wymianę doświadczeń oraz wspólną naukę w zespołach nauczycielskich wokół powstających sieci współpracy. Mam przekonanie, że każdy sięgający do oferty Ośrodka znajdzie interesującą dla siebie propozycję, a my, kończąc rok szkolny, otrzymamy potwierdzenie w ewaluacji, że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom i skutecznie zaspokoiliśmy potrzeby doskonalenia zawodowego, czego sobie i Państwu życzę. Szczegółowe informacje na temat szkoleń są dostępne na stronie internetowej Ośrodka oraz w wydawanych aktualnych miesięcznych ofertach. Życzymy sukcesów w całym roku szkolnym i serdecznie zapraszamy do współpracy. Z poważaniem i pozdrowieniami Jolanta Bem, Dyrektor PODN

2 Z ŻYCIA PODN Od lewej: Jan M. Wtulich, dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie; Barbara Gutowska, wicestarosta Powiatu Mławskiego; Ryszard Staniszewski, dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w czasie podsumowania konkursów powiatowych Od lewej: Agata Pawłowska, dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie; Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie; Jolanta Jasińska, wizytator Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie; Henryk Mizerek, prof. UWM w Olsztynie podczas konferencji Efektywna ewaluacja w praktyce. Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, adiunkt na UWM w Olsztynie przekazuje dyrektorom i nauczycielom tajniki prawa autorskiego w szkole Od prawej: Janina Budzichowska zastępca Burmistrza Miasta Mława; Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie w czasie inauguracji studiów podyplomowych 2

3 Z ŻYCIA PODN Od lewej: Maciej Farski, moderator programu Koordynacja 3.0 ; Jolanta Bem dyrektor PODN w Mławie; Lidia Staniszewska, Sławomir Kasprzak przybliżają nauczycielom zmiany kształcenia zawodowego. Prof. Henryk Mizerek zapoznaje uczestników konferencji: Czym jest ewaluacja? Dr Monika Suchowierska, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku przekazuje uczestnikom elementarną wiedzę z zakresu pracy technikami behawioralnymi z dziećmi z autyzmem 3

4 DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA Dynamicznie zmieniający się świat, w którym przyszło nam żyć i pracować sprawia, że ciągle musimy się doskonalić, aby za nim nadążyć. Obecnie nauczyciel nie wzbogacający swojego warsztatu pracy może zagubić się w dzisiejszej szkole. Dzisiejszy nauczyciel powinien być profesjonalistą, poddawać refleksji swoje funkcjonowanie, pracować poprzez autorefleksję i otrzymywane informacje zwrotne, doskonalić swój warsztat pracy, założenia, rezultaty, wprowadzać zmiany, stale uczyć się korzystać z nowości teoretycznych. Młodzież uczy się samodzielności w poszukiwaniu i odkrywaniu rozwiązań różnych problemów Wiedzę naukową powinien postrzegać jako dynamiczną, dającą jedynie punkt oparcia, nie ograniczającą jego działania, ale inspirującą do konstruowania indywidualnego profesjonalnego warsztatu, indywidualnego pakietu metod, technik i działań. Nauczyciel, chcąc być dobrym i wartościowym pracownikiem, musi się doskonalić, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nowe trendy w nauce powodują, że bardziej obecnie postrzega się uczącą się organizację niż samotnie uczącą się jednostkę. Bowiem Czas, w którym żyjemy, to przede wszystkim czas pracy zespołowej. Nauczyciel wzbogacając swój warsztat pracy poprzez: uczestnictwo w sieciach współpracy i samokształcenia, udział w szkoleniach e-learningowych, w lekcjach koleżeńskich i pokazowych, w Pracy Sieci Problemowych drogą elektroniczną i konferencjach z udziałem pracowników naukowych i doświadczonych organizatorów szkoleń, staje się nauczycielem refleksyjnym praktykiem. 4

5 NAUCZYCIEL JEST NAJWAŻNIEJSZY Dobrego nauczyciela pamięta się przez całe życie. Jest to zawód wyczerpujący, dlatego zadaniem szkoły jest ciągła pomoc nauczycielom i zachęcanie ich do pracy. Dobry nauczyciel potrzebuje przygotowania zawodowego, umiejętności zdobycia zaufania i sympatii uczniów. Naszym celem jest prowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspierania pracy szkoły/placówki. Realizujemy zadania w zakresie: - doskonalenia nauczycieli zgodnie Pracy naszego Ośrodka towarzyszy zawsze przyjazna atmosfera ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, obejmując działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki), - wspomagania szkół / placówek poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałując na szkołę rozumianą jako złożoną organizację, - wspomagania nauczycieli pomagając szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, bez wyręczania i nienarzucania rozwiązań, - lepszego wykorzystania potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół. Różnorodne formy edukacyjne oferowane w Ośrodku spełniają oczekiwania nauczycieli. Na zdjęciach uczestnicy warsztatów, kursów i seminariów w trakcie szkoleń 5

6 PRESTIŻ I SIŁA INTELEKTUALNA Misją naszego Ośrodka jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa metodycznego nauczycielom szkół i placówek oświatowych. Analizując problemy z jakimi borykają się nauczyciele w obecnych czasach, stawiane przed nimi coraz to większe wymagania zarówno ze strony uczniów, rodziców jak i pracodawców, pragniemy rozumieć i spełniać zmieniające się oczekiwania naszych nauczycieli, proponować im szeroki wachlarz ofert własnego doskonalenia i świadczyć wysokiej jakości usługi w tej dziedzinie. Gwarantujemy: * miłą atmosferę na zajęciach, * otwartość na Państwa propozycje i potrzeby, * dostosowanie czasu i miejsca zajęć do życzeń klienta, szeroką tematykę różnych form szkoleń. Zaplanowaliśmy w naszej ofercie szkolenia z różnych obszarów tematycznych, zgodnych z polityką oświatową państwa oraz priorytetami Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kursy oraz inne formy szkolenia realizujemy w siedzibie Ośrodka, jednak istnieje także możliwość ich realizacji w miarę potrzeb w innej siedzibie (szkole, innej placówce). Starając się o zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, do prowadzenia zajęć pozyskujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, edukatorów i specjalistów z różnych dziedzin. Naszą ofertę modyfikujemy w ciągu całego roku szkolnego, analizując ewaluacje przeprowadzonych zajęć. Wszystkie formy edukacyjne w Ośrodku w profesjonalny sposób przekazują wiedzę i umiejętności nauczycielom i pracownikom oświaty 6

7 UFAJĄ NAM PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISK LOKALNYCH Uczestnicy konferencji poznają organizację kształcenia zawodowego Rola społeczna nauczyciela jest silnie związana z określonym systemem wartości ideologicznych, światopoglądowych i etycznych. Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, co dzień staje wobec konieczności oceniania zjawisk, faktów, informacji. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie dorastających pokoleń do pracy i życia w społeczeństwie. Nauczyciel występuje jako osoba kierująca i organizująca proces wychowania i nauczania w szkole oraz jako opiekun dzieci i młodzieży, jako działacz społeczny w środowisku lokalnym, w jego organizacjach i instytucjach. Zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania - nauczyciel znajduje się pod ustawiczną kontrolą, każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Musi więc być szczególnie ostrożny, zwłaszcza, że sędziami - i to surowymi - są uczniowie, których wychowuje. Łatwo można stracić ich szacunek i zaufanie, ale bardzo trudno je odzyskać. Adam Bela, audytor wewnętrzny zapoznaje dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z systemem kontroli zarządczej 7

8 WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ROZWOJU Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, zaprasza w roku szkolnym 2014/2015 do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania rozwoju szkół. Nowością tych działań będzie opracowanie co najmniej rocznego planu wspomagania szkoły/przedszkola opartego na diagnozie i analizie sytuacji konkretnej szkoły oraz ściśle dostosowanego do jej potrzeb. Uwaga! Liczba szkół i przedszkoli, które możemy objąć wspomaganiem jest ograniczona (w sumie w powiecie mławskim - maksymalnie 5 szkół i przedszkoli). Zarys działań W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę animatora. Jego zadaniem w szczególności będzie: pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola i określeniu obszaru wymagającego zmian; wsparcie w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju; pomoc w pozyskaniu zewnętrznych ekspertów i zorganizowaniu zaplanowanych form wspomagania; konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych problemów; monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania; przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; wypracowanie rekomendacji na kolejny rok szkolny. 8

9 PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Sieć to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy jego załogą. Marshall McLuhan Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole planu wspomagania będą sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli (dyrektorów) z różnych szkół. Sieć będzie formą współpracy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań albo poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań (trzy do pięciu w roku szkolnym, optymalnie co dwa miesiące) oraz przez platformę internetową. Organizacją pracy każdej sieci, aranżowaniem i moderowaniem spotkań oraz czuwaniem nad realizacją przyjętych celów będzie zajmował się koordynator sieci. W pracach jednej sieci będzie uczestniczyło nauczycieli z różnych szkół. Praca ta będzie planowana i skoncentrowana wokół konkretnego tematu. Zostanie on określony poprzez rozpoznanie potrzeb nauczycieli zarówno w sieci problemowej, jak i tej skupiającej nauczycieli jednego przedmiotu (lub kilku pokrewnych). Uczestnicy sieci będą wspólnie pracować na planowanych spotkaniach, natomiast bieżący kontakt, wymianę doświadczeń oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą mogli być zapraszani eksperci wspomagający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów. Zadania koordynatora sieci to: organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie ekspertów z określonych dziedzin w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników), monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci (e-learning), sporządzanie rocznego sprawozdania z pracy sieci, promocja działań sieci. 9

10 POWIATOWY KONKURS MŁODY MATEMATYK Organizatorka powiatowego konkursu przedmiotowego Anna Paszko, doradca metodyczny Pierwsza edycja Konkursu Młody Matematyk w naszym powiecie odbyła się w roku szkolnym 2002/2003, a więc jedenaście lat temu. W bieżącym roku szkolnym zmagania z zadaniami konkursowymi podjęli Młodzi Matematycy po raz dwunasty. Obecnie do konkursu przystąpiło 195 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu mławskiego (w minionych trzech latach 176, 219 i 185), w tym 55 z 6 szkół podstawowych rok temu 64 z 6 szkół, dwa i trzy lata temu odpowiednio 80 z 8 i 75 z 6) oraz 140 z 7 gimnazjów (w poprzednich trzech latach 112 z 6 szkół gimnazjalnych, 139 z 7 i 110 z 5). Byli to uczniowie (podobnie jak w ubiegłym roku) z następujących Szkół Podstawowych: z Bogurzyna, Dzierzgowa, Stupska, Szreńska, Wyszyn, a także z mławskiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 (czyli ze SP nr 7) oraz z Gimnazjów: z Dzierzgowa, Stupska, Szreńska, Wiśniewa oraz z Mławy: z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum Wyspianum. Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w dwóch wcześniejszych etapach razem zebrali co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów, czyli 70 i więcej. Tak więc do rozstrzygającego starcia przystąpiło 9 uczniów ze szkół podstawowych (rok i dwa lata temu po 15, trzy i cztery lata wstecz po 20), w tym 4 uczniów z klas V i 5 z klas VI (w poprzednich dwóch latach odpowiednio po 1 z klasy IV, 7 i 10 z klas V, 7 i 9 z klas VI oraz trzy lata temu 14 z klas V i 6 z klas VI). Z gimnazjów w finale wzięło udział 16 uczniów - 6 z klas I i 10 z klas II (w poprzednich trzech latach odpowiednio z klas I i 9 z klas II, z klas I i 9 z klas II oraz trzy lata temu 13-7 z klas I i 6 z klas II). Zatem test finałowy łącznie pisało 25 uczniów. Zapraszamy do udziału w konkursie Młody Matematyk w roku szkolnym 2014/15. Regulamin konkursu na stronie internetowej PODN: 10

11 PODN corocznie organizuje Powiatowe Konkursy Przedmiotowe w obszarach najważniejszych dla uczniów. Na uroczyste podsumowanie przybywają uczniowie z nauczycielami i rodzicami Komisja konkursowa w finale wyłoniła 13 laureatów i 4 osoby wyróżniła (w minionych trzech latach odpowiednio 6 i 6, 11 i 5 oraz 5 i 3). Laureaci konkursu szkoły podstawowe: 1. Kacper Czeczot ucz. kl. V SP nr 7 w Mławie (47 pkt.) 2. Wiktor Kalman ucz. kl. V SP w Bogurzynie (45 pkt.) 3. Łukasz Wysocki ucz. kl. VI SP w Bogurzynie (50 pkt.) 4. Damian Kopka ucz. kl. VI SP nr 7 w Mławie (46 pkt.) gimnazja: 5. Aleksandra Krężelska ucz. kl. I Gimnazjum nr 1 w Mławie (45 pkt.) 6. Aleksandra Mówińska ucz. kl. II Gimnazjum w Wiśniewie (48 pkt.) 7. Izabella Stypik ucz. kl. II Gimnazjum nr 2 w Mławie (48 pkt.) 8. Martyna Florczak ucz. kl. II Gimnazjum w Dzierzgowie (47 pkt.) 9. Piotr Kasiak ucz. kl. II Gimnazjum nr 1 w Mławie (46 pkt.) 11

12 10. Weronika Kwiatek ucz. kl. II Gimnazjum nr 2 w Mławie (46 pkt.) 11. Adam Rakowski ucz. kl. II Gimnazjum Wyspianum (45 pkt.) 12. Krzysztof Żmuda ucz. kl. II Gimnazjum w Dzierzgowie (45 pkt.) 13. Aleksandra Jackowska ucz. kl. II Gimnazjum w Stupsku (45 pkt.) Uczniowie szkół Powiatu Mławskiego w trakcie wręczania nagród Barbara Gutowska, wicestarosta Powiatu Mławskiego; Ryszard Staniszewski, Dyrektor MZOS wręczają nagrody Uczniowie wyróżnieni: 1. Natalia Rutkowska ucz. kl. VI SP w Stupsku (40 pkt.) 2. Katarzyna Rembecka ucz. kl. I Gimnazjum w Szreńsku (40 pkt.) 3. Marcin Paturalski ucz. kl. I Gimnazjum w Stupsku (40 pkt.) 4. Paulina Hermanowska ucz. kl. II Gimnazjum w Stupsku (42 pkt.) Nauczyciele przygotowujący uczniów (laureatów i wyróżnionych) do konkursu oraz biorący udział w pracach komisji: Joanna Raszkowska, Wiesława Chmielewska, Danuta Ludwiczak, Irena Milewska, Joanna Baran, Dorota Szmalc, Urszula Rembecka, Katarzyna Cechowska, Agnieszka Sosnowska, Elżbieta Czymerska, Aneta Żmuda, Marta Kłos. Serdecznie dziękujemy za współpracę. 12

13 POWIATOWY KONKURS POETYCKO DZIENNIKARSKI II EDYCJA CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej, - rozwijanie uzdolnień polonistycznych, - rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej, - kształtowanie postaw zaangażowania się w problemy środowiska zamieszkania i nauki. ZASADY: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, konkurs obejmuje jeden etap - pisemny, forma wypowiedzi: szkoły podstawowe mała forma literacka (do wyboru albo opowiadanie, albo trzy teksty poetyckie, albo poetycki opis ważnych dla miejsca zamieszkania obiektów, krajobrazów, ludzi itp. jeden uczestnik może też nadesłać teksty uwzględniające kilka form), forma wypowiedzi: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - reportaż zgodny z podstawowymi cechami tego gatunku publicystyki, treść opowiadań, wierszy, opisów dla szkół podstawowych: utwory powinny zawierać refleksje w postaci wybranej formy odnoszące się do środowiska zamieszkania, nauki itp., do miejsc, krajobrazów, ludzi, do wszystkiego, co zawiera się w pojęciu Małej Ojczyzny, treść reportażu: prezentacja współcześnie żyjących wybitnych postaci ważnych dla środowiska zamieszkania lub nauki, prezentacja ważnych problemów miasta, wsi z punktu widzenia autora bądź mieszkańców (reportaże interwencyjne, z ważnych wydarzeń, sylwetki osób i grup społecznych). Preferowane będą reportaże podejmujące inną niż szkolna tematykę. 13

14 objętość i redakcja pracy: tekst komputerowy w programie Microsoft Word, w przypadku reportażu nie mniej niż siedem, nie więcej niż piętnaście stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.(tytuł 14 pkt., śródtytuły 12 pkt. pogrubione), interlinia 1,5, akapity z wcięciem domyślnym. W przypadku prac uczniów szkół podstawowych opowiadania i opisy Daniel Bartosiewicz w czasie szkolenia powinny zawierać się w 3 4 stronach. Wiersze prosimy umieszczać każdy na odrębnej stronie. Wybór czcionki, grafika do decyzji uczestnika. Mile widziane teksty poetyckie opracowane także plastycznie, praca może być wzbogacona autorskimi fotografiami (nie więcej jak cztery), ocena prac obejmuje: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną, estetykę, poprawność redakcyjną, walory publicystyczne, do prac prosimy dołączyć informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, adres), placówce (nazwa i adres szkoły, nr telefonu, adres ), imię i nazwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na nieodpłatną publikację i ekspozycję prac przez Organizatora Konkursu. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Prace prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Konkurs dziennikarski ) do 20 kwietnia 2015 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w maju/czerwcu 2015 roku (dokładna informacja zostanie przekazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Serdecznie zapraszamy! Doradca metodyczny Daniel Bartosiewicz 14

15 POWIATOWY KONKURS,,OD PRACY W ZESPOLE DO PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do poszukiwań, analiz, wyciągania wniosków, - rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, - zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie ucznia, - umiejętność prezentacji. ZASADY: - w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu; Uczniowie szkół podstawowych występują w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI, - konkurs obejmuje trzy etapy szkolny, eliminacje na terenie ośrodka, finał, - forma- prezentacja projektu. TEMATYKA PROJEKTU: - klasy I-III - Koszyk wielkanocny, czyli Wielkanoc w oczach dziecka; - klasy IV-VI - Spędzanie czasu wolnego dawniej i dziś; - gimnazja- Park mławski; - szkoły ponadgimnazjalne - Zanikające zawody w naszej okolicy ; Potrawy regionalne. Czas prezentacji-max 30 min ( liczy się jakość, oryginalność, a nie czas). Prezentacja może być wspomagana prezentacją multimedialną, referatami, scenkami itp.). Do Konkursu zgłaszają się zespoły min. trzyosobowe. Każda z osób ma swój udział w prezentacji. Prezenterzy przedstawiają źródła, z których korzystali podczas przygotowania się. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Konkurs,,Od pracy w zespole do projektu ) do końca września 2014r. Zgłoszenie drużyn do końca stycznia 2015 r. Eliminacje powiatowe odbędą się w marcu, a finał w kwietniu 2015 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu/maju 2015 roku (dokładna informacja zostanie przekazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). 15

16 POWIATOWY KONKURS SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ KREATYWNY Przedstawiciel Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT zapoznaje doradców PODN i pracowników PPP w Mławie z dobrą komunikacją kluczem do stworzenia przyjaznej szkoły ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: -zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej, -rozwijanie myślenia kreatywnego, -umiejętność kojarzenia, analizowania, syntezowania. ZASADY: - w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, - konkurs obejmuje trzy etapy dwukrotne eliminacje szkolne, pisemny etap końcowy. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Konkurs,,Sprawdź, czy jesteś kreatywny ) do końca września 2014 r. Pisemny etap końcowy odbędzie się w kwietniu 2015 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w maju 2015 roku (dokładna informacja zostanie przekazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Doradcy metodyczni: Marek Chlastosz, Jolanta Dębska, Mariola Szczepkowska 16

17 UDZIAŁ NAUCZYCIELI WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN w Mławie w latach Rok Liczba nauczycieli ogółem Liczba nauczycieli szkolonych w ramach Grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty

18 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ PODN Lp. Forma szkolenia Nauczyciele z gmin, które podpisały porozumienie Pozostali nauczyciele 1 Kursy doskonalenia zawodowego nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę; np. 15 godz zł, 20 godz. 200 zł) 2 Seminaria, konferencje nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę: np.5 godz. 50 zł) 3 Warsztaty nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 5 godz. 50 zł) 4 Konsultacje indywidualne / lekcje otwarte nieodpłatnie odpłatnie (20 zł za godzinę) 5 6 Szkolenie rad pedagogicznych Konkursy zawarte w ofercie nieodpłatnie nieodpłatnie 20 zł od osoby lub po uzgodnieniu z dyrektorem (ok. 500 zł) 200 zł 7 Gminne/ szkolne konferencje metodyczne nieodpłatnie 20 zł od osoby lub po uzgodnieniu z dyrektorem (ok. 500 zł) 8 Dodatkowe szkolenia na zlecenie gmin lub szkół nie objęte ofertą odpłatnie (zgodnie z indywidualną umową) odpłatnie (zgodnie z indywidualną umową) 9. Szkolenia e-learningowe nieodpłatnie odpłatnie (5 zł za godzinę: np.5 godz. 25 zł) 18

19 TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA Z PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 1. Programy nauczania wybór, opracowywanie, modyfikowanie, dopuszczanie do użytku szkolnego, ewaluacja. 2. Realizacja i monitorowanie podstawy programowej praktyczne rozwiązania. 3. Sześciolatek w klasie I. 4. Realizacja podstawy programowej z matematyki. 5. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie na lekcjach matematyki i przedmiotach przyrodniczych. 6. Formy współdziałania szkoły i środowiska a ich wpływ na poprawę jakości pracy szkoły. 7. Wyniki egzaminów zewnętrznych i ich związek z jakością kształcenia w szkole. 8. Podstawa programowa wyznacznikiem pracy nauczyciela. 9. Ocenianie kształtujące jako narzędzie pomagające uczyć się. 10. Planowanie rozwoju w systemie awansu zawodowego nauczyciela. 11. Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowych programów nauczania. 12. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych obliczanie wartości EWD. 13. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym. 14. Współpraca z rodzicami. 15. Dyskalkulia co to jest i jak sobie z nią radzić? 16. Praca zespołowa w szkole. 17. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej. 18. Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej. 19. Motywowanie uczniów do nauki. 20. Stymulowanie zdolności uczniów, jako wyzwanie nowoczesnej edukacji. 21. Zadania matematyczne z treścią w edukacji wczesnoszkolnej. 22. Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem. 23. Szkoła w projektach służących jej jakościowemu rozwojowi. 19

20 TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA Z PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 24. Innowacyjne formy i metody pracy z dzieckiem w kontekście predyspozycji i możliwości psychorozwojowych dzieci na progu obowiązku szkolnego. 25. Zadania matematyczne z treścią w edukacji wczesnoszkolnej. 26. Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej. 27. Projekty edukacyjne międzyprzedmiotowe. 28. Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle. 29. Rozwijanie zainteresowań uczniów komputery jednoukładowe. 30. Arkusz kalkulacyjny w praktyce szkolnej. 31. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 32. Awans zawodowy nauczyciela. Agnieszka Pietryka ORE kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej przekazuje nauczycielom bibliotekarzom informacje dotyczące roli i zadań bibliotek. 20

21 GRANTY MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE Przedstawiamy poniżej harmonogram realizowanych zadań zleconych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach rozstrzygniętego przetargu na doskonalenie nauczycieli na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku. Lp. Treść zadania Liczba godzin Liczba osób w grupie Adresaci szkoleń Osoby prowadzące 1. Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem Nauczyciele wychowania przedszkolnego, rady pedagogiczne przedszkoli. Jolanta Dębska, doradca metodyczny 2. Tablice multimedialne jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu różnych przedmiotów Rady pedagogiczne, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką. Bogdan Kamiński doradca metodyczny 3. Rozwiązywanie konfliktów w szkole za pomocą negocjacji i mediacji Dyrektorzy, nauczyciele zainteresowani tematyką, rady pedagogiczne szkół/ placówek Mariola Szczepkowska, doradca metodyczny 4. Szkoła w projektach służących jej jakościowemu rozwojowi aplikowanie o środki unijne Rady pedagogiczne szkół/ placówek, nauczyciele zainteresowani tematyką Jolanta Bem, doradca metodyczny 5. Innowacyjne formy i metody pracy z dzieckiem w kontekście predyspozycji i możliwości psychorozwojowych dzieci na progu obowiązku szkolnego Nauczyciele wychowania przedszkolnego, rady pedagogiczne przedszkoli. Jolanta Dębska, doradca metodyczny W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dyrektora i doradców metodycznych PODN serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia. 21

22 KONFERENCJA NEURODYDAKTYKA NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ PRZYJAZNE MÓZGOWI,,W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra Planowany harmonogram spotkania: Neurodydaktyka. Co wspiera, a co hamuje procesy uczenia się. Jak zaczynać lekcje, by "włączać" mózgi uczniów. Jakie wnioski płyną z badań nad mózgiem? Neurony lustrzane a proces uczenia się. Planowany termin konferencji wrzesień 2014 r. trener dr Marzena Żylińska Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Jest wykładowcą w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Zajmuje się też wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Prowadzi seminaria dla nauczycieli, współorganizatorka europejskiego projektu Zmieniająca się szkoła. Autorka książki Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych oraz Neurodydaktyka. 22

23 KONFERENCJA DYLEMAT LIDERA - PRZEMOC CZY PARTNERSTWO 1. Dlaczego niektóre firmy odnoszą sukcesy, a ich pracownicy nie odchodzą z firmy? 2. Wartości czyli wzorce postępowania. 3. Narzędzia przemocy: kij i marchewka. 4. Relacje partnerskie i wspomaganie człowieka w budowaniu jego wewnętrznej motywacji. 5. Atrybuty dobrej pracy. 6. Jak motywować ludzi do działania? Planowany termin konferencji październik 2014 r. trener prof. dr hab. Andrzej Blikle Andrzej Blikle Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), prezes rady nadzorczej firmy A. Blikle Sp. z o.o., członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dyrektor PODN w Mławie, Jolanta Bem podczas szkolenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 23

24 BLOK INTERDYSCYPLINARNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA NAUCZYCIELI - Zmiany w polskiej edukacji. - Efektywne uczenie a potrzeby edukacyjne uczniów. - Metody wspierania ucznia w jego rozwoju. - Strategia uczenia się uczniów. ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem TERMIN: wrzesień 2014 r. SZKOŁA W PROJEKTACH SŁUŻĄCYCH JEJ JAKOŚCIOWEMU ROZWOJOWI ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele - Jak i gdzie aplikować o środki unijne w nowej perspektywie ? - Kiedy szkoła może aplikować po dotacje na edukację? - Jak przygotować się do napisania wniosku o dofinansowanie? - Jakie projekty unijne mają szanse na dofinansowanie? ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem TERMIN: wrzesień/październik 2014 r. ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla wszystkich nauczycieli z województwa mazowieckiego (grant). 24

25 BLOK INTERDYSCYPLINARNY WYKORZYSTANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO DOSKONALENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY zespołów ewaluacyjnych LICZBA GODZIN: 15 - W głąb wymagań, czyli co jest ważne i jak to realizować? - Krojenie na miarę, czyli projektowanie działań wynikających z ewaluacji. - Analiza danych źródłowych uzyskanych w trakcie ewaluacji wewnętrznej. - Prezentacja dobrych praktyk. ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem TERMIN: listopad 2014 r. Dyrektorzy i nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia organizowanych przez PODN w Mławie. 25

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo