Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jolanta Bem, Dyrektor PODN"

Transkrypt

1 Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych i wynalazków. Poddawanie w wątpliwość utartych przekonań wytycza nowe drogi rozwoju cywilizacji. Gotowość przyjmowania nowych punktów widzenia otwiera na kontakty międzyludzkie. Jednym z ważniejszych warunków dobrego funkcjonowania systemu edukacji jest zdolność do konfrontowania się z oczekiwaniami współczesnego świata poprzez zadawanie kontrolnych pytań. Jaki jest sens podejmowanych działań? Dokąd prowadzi wybrana droga? Jakie środki i metody zagwarantują skuteczność? Odwagę stawiania trudnych pytań i przyjmowania z pokorą odpowiedzi powinniśmy mieć zarówno zarządzając placówką oświatową, jak i stając w klasie przed uczniami, bo jak mówił cytowany już w motcie Einstein: Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć. Przygotowując ofertę doskonalenia zawodowego na nowy rok szkolny, postawiliśmy sobie za cel inspirowanie Państwa do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i wychowawczych, aktywizujących uczniów do stawiania twórczych i trudnych pytań poznawczych i egzystencjalnych. Wśród propozycji znajdą Państwo także ofertę kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Przygotowani w tym zakresie specjaliści są gotowi pomóc w diagnozowaniu potrzeb, będą także towarzyszyć radzie pedagogicznej w realizacji przyjętego planu rozwoju. To nowa forma wsparcia, wymagająca zwiększenia odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu edukacji. Otwieramy szerzej możliwości doskonalenia zawodowego oświatowej kadry kierowniczej poprzez udział w konferencjach, a także dając możliwość realizacji indywidualnych programów rozwojowych. Proponujemy wymianę doświadczeń oraz wspólną naukę w zespołach nauczycielskich wokół powstających sieci współpracy. Mam przekonanie, że każdy sięgający do oferty Ośrodka znajdzie interesującą dla siebie propozycję, a my, kończąc rok szkolny, otrzymamy potwierdzenie w ewaluacji, że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom i skutecznie zaspokoiliśmy potrzeby doskonalenia zawodowego, czego sobie i Państwu życzę. Szczegółowe informacje na temat szkoleń są dostępne na stronie internetowej Ośrodka oraz w wydawanych aktualnych miesięcznych ofertach. Życzymy sukcesów w całym roku szkolnym i serdecznie zapraszamy do współpracy. Z poważaniem i pozdrowieniami Jolanta Bem, Dyrektor PODN

2 Z ŻYCIA PODN Od lewej: Jan M. Wtulich, dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie; Barbara Gutowska, wicestarosta Powiatu Mławskiego; Ryszard Staniszewski, dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w czasie podsumowania konkursów powiatowych Od lewej: Agata Pawłowska, dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie; Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie; Jolanta Jasińska, wizytator Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie; Henryk Mizerek, prof. UWM w Olsztynie podczas konferencji Efektywna ewaluacja w praktyce. Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, adiunkt na UWM w Olsztynie przekazuje dyrektorom i nauczycielom tajniki prawa autorskiego w szkole Od prawej: Janina Budzichowska zastępca Burmistrza Miasta Mława; Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie w czasie inauguracji studiów podyplomowych 2

3 Z ŻYCIA PODN Od lewej: Maciej Farski, moderator programu Koordynacja 3.0 ; Jolanta Bem dyrektor PODN w Mławie; Lidia Staniszewska, Sławomir Kasprzak przybliżają nauczycielom zmiany kształcenia zawodowego. Prof. Henryk Mizerek zapoznaje uczestników konferencji: Czym jest ewaluacja? Dr Monika Suchowierska, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po kroku przekazuje uczestnikom elementarną wiedzę z zakresu pracy technikami behawioralnymi z dziećmi z autyzmem 3

4 DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA Dynamicznie zmieniający się świat, w którym przyszło nam żyć i pracować sprawia, że ciągle musimy się doskonalić, aby za nim nadążyć. Obecnie nauczyciel nie wzbogacający swojego warsztatu pracy może zagubić się w dzisiejszej szkole. Dzisiejszy nauczyciel powinien być profesjonalistą, poddawać refleksji swoje funkcjonowanie, pracować poprzez autorefleksję i otrzymywane informacje zwrotne, doskonalić swój warsztat pracy, założenia, rezultaty, wprowadzać zmiany, stale uczyć się korzystać z nowości teoretycznych. Młodzież uczy się samodzielności w poszukiwaniu i odkrywaniu rozwiązań różnych problemów Wiedzę naukową powinien postrzegać jako dynamiczną, dającą jedynie punkt oparcia, nie ograniczającą jego działania, ale inspirującą do konstruowania indywidualnego profesjonalnego warsztatu, indywidualnego pakietu metod, technik i działań. Nauczyciel, chcąc być dobrym i wartościowym pracownikiem, musi się doskonalić, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nowe trendy w nauce powodują, że bardziej obecnie postrzega się uczącą się organizację niż samotnie uczącą się jednostkę. Bowiem Czas, w którym żyjemy, to przede wszystkim czas pracy zespołowej. Nauczyciel wzbogacając swój warsztat pracy poprzez: uczestnictwo w sieciach współpracy i samokształcenia, udział w szkoleniach e-learningowych, w lekcjach koleżeńskich i pokazowych, w Pracy Sieci Problemowych drogą elektroniczną i konferencjach z udziałem pracowników naukowych i doświadczonych organizatorów szkoleń, staje się nauczycielem refleksyjnym praktykiem. 4

5 NAUCZYCIEL JEST NAJWAŻNIEJSZY Dobrego nauczyciela pamięta się przez całe życie. Jest to zawód wyczerpujący, dlatego zadaniem szkoły jest ciągła pomoc nauczycielom i zachęcanie ich do pracy. Dobry nauczyciel potrzebuje przygotowania zawodowego, umiejętności zdobycia zaufania i sympatii uczniów. Naszym celem jest prowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspierania pracy szkoły/placówki. Realizujemy zadania w zakresie: - doskonalenia nauczycieli zgodnie Pracy naszego Ośrodka towarzyszy zawsze przyjazna atmosfera ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, obejmując działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki), - wspomagania szkół / placówek poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałując na szkołę rozumianą jako złożoną organizację, - wspomagania nauczycieli pomagając szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, bez wyręczania i nienarzucania rozwiązań, - lepszego wykorzystania potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół. Różnorodne formy edukacyjne oferowane w Ośrodku spełniają oczekiwania nauczycieli. Na zdjęciach uczestnicy warsztatów, kursów i seminariów w trakcie szkoleń 5

6 PRESTIŻ I SIŁA INTELEKTUALNA Misją naszego Ośrodka jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa metodycznego nauczycielom szkół i placówek oświatowych. Analizując problemy z jakimi borykają się nauczyciele w obecnych czasach, stawiane przed nimi coraz to większe wymagania zarówno ze strony uczniów, rodziców jak i pracodawców, pragniemy rozumieć i spełniać zmieniające się oczekiwania naszych nauczycieli, proponować im szeroki wachlarz ofert własnego doskonalenia i świadczyć wysokiej jakości usługi w tej dziedzinie. Gwarantujemy: * miłą atmosferę na zajęciach, * otwartość na Państwa propozycje i potrzeby, * dostosowanie czasu i miejsca zajęć do życzeń klienta, szeroką tematykę różnych form szkoleń. Zaplanowaliśmy w naszej ofercie szkolenia z różnych obszarów tematycznych, zgodnych z polityką oświatową państwa oraz priorytetami Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Kursy oraz inne formy szkolenia realizujemy w siedzibie Ośrodka, jednak istnieje także możliwość ich realizacji w miarę potrzeb w innej siedzibie (szkole, innej placówce). Starając się o zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, do prowadzenia zajęć pozyskujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, edukatorów i specjalistów z różnych dziedzin. Naszą ofertę modyfikujemy w ciągu całego roku szkolnego, analizując ewaluacje przeprowadzonych zajęć. Wszystkie formy edukacyjne w Ośrodku w profesjonalny sposób przekazują wiedzę i umiejętności nauczycielom i pracownikom oświaty 6

7 UFAJĄ NAM PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISK LOKALNYCH Uczestnicy konferencji poznają organizację kształcenia zawodowego Rola społeczna nauczyciela jest silnie związana z określonym systemem wartości ideologicznych, światopoglądowych i etycznych. Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, co dzień staje wobec konieczności oceniania zjawisk, faktów, informacji. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie dorastających pokoleń do pracy i życia w społeczeństwie. Nauczyciel występuje jako osoba kierująca i organizująca proces wychowania i nauczania w szkole oraz jako opiekun dzieci i młodzieży, jako działacz społeczny w środowisku lokalnym, w jego organizacjach i instytucjach. Zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania - nauczyciel znajduje się pod ustawiczną kontrolą, każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Musi więc być szczególnie ostrożny, zwłaszcza, że sędziami - i to surowymi - są uczniowie, których wychowuje. Łatwo można stracić ich szacunek i zaufanie, ale bardzo trudno je odzyskać. Adam Bela, audytor wewnętrzny zapoznaje dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z systemem kontroli zarządczej 7

8 WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ROZWOJU Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, zaprasza w roku szkolnym 2014/2015 do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania rozwoju szkół. Nowością tych działań będzie opracowanie co najmniej rocznego planu wspomagania szkoły/przedszkola opartego na diagnozie i analizie sytuacji konkretnej szkoły oraz ściśle dostosowanego do jej potrzeb. Uwaga! Liczba szkół i przedszkoli, które możemy objąć wspomaganiem jest ograniczona (w sumie w powiecie mławskim - maksymalnie 5 szkół i przedszkoli). Zarys działań W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę animatora. Jego zadaniem w szczególności będzie: pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola i określeniu obszaru wymagającego zmian; wsparcie w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju; pomoc w pozyskaniu zewnętrznych ekspertów i zorganizowaniu zaplanowanych form wspomagania; konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych problemów; monitorowanie przebiegu realizacji planu wspomagania; przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania; wypracowanie rekomendacji na kolejny rok szkolny. 8

9 PROWADZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Sieć to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy jego załogą. Marshall McLuhan Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole planu wspomagania będą sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli (dyrektorów) z różnych szkół. Sieć będzie formą współpracy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań albo poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań (trzy do pięciu w roku szkolnym, optymalnie co dwa miesiące) oraz przez platformę internetową. Organizacją pracy każdej sieci, aranżowaniem i moderowaniem spotkań oraz czuwaniem nad realizacją przyjętych celów będzie zajmował się koordynator sieci. W pracach jednej sieci będzie uczestniczyło nauczycieli z różnych szkół. Praca ta będzie planowana i skoncentrowana wokół konkretnego tematu. Zostanie on określony poprzez rozpoznanie potrzeb nauczycieli zarówno w sieci problemowej, jak i tej skupiającej nauczycieli jednego przedmiotu (lub kilku pokrewnych). Uczestnicy sieci będą wspólnie pracować na planowanych spotkaniach, natomiast bieżący kontakt, wymianę doświadczeń oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą mogli być zapraszani eksperci wspomagający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów. Zadania koordynatora sieci to: organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie ekspertów z określonych dziedzin w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników), monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci (e-learning), sporządzanie rocznego sprawozdania z pracy sieci, promocja działań sieci. 9

10 POWIATOWY KONKURS MŁODY MATEMATYK Organizatorka powiatowego konkursu przedmiotowego Anna Paszko, doradca metodyczny Pierwsza edycja Konkursu Młody Matematyk w naszym powiecie odbyła się w roku szkolnym 2002/2003, a więc jedenaście lat temu. W bieżącym roku szkolnym zmagania z zadaniami konkursowymi podjęli Młodzi Matematycy po raz dwunasty. Obecnie do konkursu przystąpiło 195 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu mławskiego (w minionych trzech latach 176, 219 i 185), w tym 55 z 6 szkół podstawowych rok temu 64 z 6 szkół, dwa i trzy lata temu odpowiednio 80 z 8 i 75 z 6) oraz 140 z 7 gimnazjów (w poprzednich trzech latach 112 z 6 szkół gimnazjalnych, 139 z 7 i 110 z 5). Byli to uczniowie (podobnie jak w ubiegłym roku) z następujących Szkół Podstawowych: z Bogurzyna, Dzierzgowa, Stupska, Szreńska, Wyszyn, a także z mławskiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 (czyli ze SP nr 7) oraz z Gimnazjów: z Dzierzgowa, Stupska, Szreńska, Wiśniewa oraz z Mławy: z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum Wyspianum. Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w dwóch wcześniejszych etapach razem zebrali co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów, czyli 70 i więcej. Tak więc do rozstrzygającego starcia przystąpiło 9 uczniów ze szkół podstawowych (rok i dwa lata temu po 15, trzy i cztery lata wstecz po 20), w tym 4 uczniów z klas V i 5 z klas VI (w poprzednich dwóch latach odpowiednio po 1 z klasy IV, 7 i 10 z klas V, 7 i 9 z klas VI oraz trzy lata temu 14 z klas V i 6 z klas VI). Z gimnazjów w finale wzięło udział 16 uczniów - 6 z klas I i 10 z klas II (w poprzednich trzech latach odpowiednio z klas I i 9 z klas II, z klas I i 9 z klas II oraz trzy lata temu 13-7 z klas I i 6 z klas II). Zatem test finałowy łącznie pisało 25 uczniów. Zapraszamy do udziału w konkursie Młody Matematyk w roku szkolnym 2014/15. Regulamin konkursu na stronie internetowej PODN: 10

11 PODN corocznie organizuje Powiatowe Konkursy Przedmiotowe w obszarach najważniejszych dla uczniów. Na uroczyste podsumowanie przybywają uczniowie z nauczycielami i rodzicami Komisja konkursowa w finale wyłoniła 13 laureatów i 4 osoby wyróżniła (w minionych trzech latach odpowiednio 6 i 6, 11 i 5 oraz 5 i 3). Laureaci konkursu szkoły podstawowe: 1. Kacper Czeczot ucz. kl. V SP nr 7 w Mławie (47 pkt.) 2. Wiktor Kalman ucz. kl. V SP w Bogurzynie (45 pkt.) 3. Łukasz Wysocki ucz. kl. VI SP w Bogurzynie (50 pkt.) 4. Damian Kopka ucz. kl. VI SP nr 7 w Mławie (46 pkt.) gimnazja: 5. Aleksandra Krężelska ucz. kl. I Gimnazjum nr 1 w Mławie (45 pkt.) 6. Aleksandra Mówińska ucz. kl. II Gimnazjum w Wiśniewie (48 pkt.) 7. Izabella Stypik ucz. kl. II Gimnazjum nr 2 w Mławie (48 pkt.) 8. Martyna Florczak ucz. kl. II Gimnazjum w Dzierzgowie (47 pkt.) 9. Piotr Kasiak ucz. kl. II Gimnazjum nr 1 w Mławie (46 pkt.) 11

12 10. Weronika Kwiatek ucz. kl. II Gimnazjum nr 2 w Mławie (46 pkt.) 11. Adam Rakowski ucz. kl. II Gimnazjum Wyspianum (45 pkt.) 12. Krzysztof Żmuda ucz. kl. II Gimnazjum w Dzierzgowie (45 pkt.) 13. Aleksandra Jackowska ucz. kl. II Gimnazjum w Stupsku (45 pkt.) Uczniowie szkół Powiatu Mławskiego w trakcie wręczania nagród Barbara Gutowska, wicestarosta Powiatu Mławskiego; Ryszard Staniszewski, Dyrektor MZOS wręczają nagrody Uczniowie wyróżnieni: 1. Natalia Rutkowska ucz. kl. VI SP w Stupsku (40 pkt.) 2. Katarzyna Rembecka ucz. kl. I Gimnazjum w Szreńsku (40 pkt.) 3. Marcin Paturalski ucz. kl. I Gimnazjum w Stupsku (40 pkt.) 4. Paulina Hermanowska ucz. kl. II Gimnazjum w Stupsku (42 pkt.) Nauczyciele przygotowujący uczniów (laureatów i wyróżnionych) do konkursu oraz biorący udział w pracach komisji: Joanna Raszkowska, Wiesława Chmielewska, Danuta Ludwiczak, Irena Milewska, Joanna Baran, Dorota Szmalc, Urszula Rembecka, Katarzyna Cechowska, Agnieszka Sosnowska, Elżbieta Czymerska, Aneta Żmuda, Marta Kłos. Serdecznie dziękujemy za współpracę. 12

13 POWIATOWY KONKURS POETYCKO DZIENNIKARSKI II EDYCJA CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej, - rozwijanie uzdolnień polonistycznych, - rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej, - kształtowanie postaw zaangażowania się w problemy środowiska zamieszkania i nauki. ZASADY: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, konkurs obejmuje jeden etap - pisemny, forma wypowiedzi: szkoły podstawowe mała forma literacka (do wyboru albo opowiadanie, albo trzy teksty poetyckie, albo poetycki opis ważnych dla miejsca zamieszkania obiektów, krajobrazów, ludzi itp. jeden uczestnik może też nadesłać teksty uwzględniające kilka form), forma wypowiedzi: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - reportaż zgodny z podstawowymi cechami tego gatunku publicystyki, treść opowiadań, wierszy, opisów dla szkół podstawowych: utwory powinny zawierać refleksje w postaci wybranej formy odnoszące się do środowiska zamieszkania, nauki itp., do miejsc, krajobrazów, ludzi, do wszystkiego, co zawiera się w pojęciu Małej Ojczyzny, treść reportażu: prezentacja współcześnie żyjących wybitnych postaci ważnych dla środowiska zamieszkania lub nauki, prezentacja ważnych problemów miasta, wsi z punktu widzenia autora bądź mieszkańców (reportaże interwencyjne, z ważnych wydarzeń, sylwetki osób i grup społecznych). Preferowane będą reportaże podejmujące inną niż szkolna tematykę. 13

14 objętość i redakcja pracy: tekst komputerowy w programie Microsoft Word, w przypadku reportażu nie mniej niż siedem, nie więcej niż piętnaście stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.(tytuł 14 pkt., śródtytuły 12 pkt. pogrubione), interlinia 1,5, akapity z wcięciem domyślnym. W przypadku prac uczniów szkół podstawowych opowiadania i opisy Daniel Bartosiewicz w czasie szkolenia powinny zawierać się w 3 4 stronach. Wiersze prosimy umieszczać każdy na odrębnej stronie. Wybór czcionki, grafika do decyzji uczestnika. Mile widziane teksty poetyckie opracowane także plastycznie, praca może być wzbogacona autorskimi fotografiami (nie więcej jak cztery), ocena prac obejmuje: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną, estetykę, poprawność redakcyjną, walory publicystyczne, do prac prosimy dołączyć informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, adres), placówce (nazwa i adres szkoły, nr telefonu, adres ), imię i nazwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na nieodpłatną publikację i ekspozycję prac przez Organizatora Konkursu. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Prace prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Konkurs dziennikarski ) do 20 kwietnia 2015 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w maju/czerwcu 2015 roku (dokładna informacja zostanie przekazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Serdecznie zapraszamy! Doradca metodyczny Daniel Bartosiewicz 14

15 POWIATOWY KONKURS,,OD PRACY W ZESPOLE DO PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do poszukiwań, analiz, wyciągania wniosków, - rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, - zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie ucznia, - umiejętność prezentacji. ZASADY: - w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu; Uczniowie szkół podstawowych występują w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI, - konkurs obejmuje trzy etapy szkolny, eliminacje na terenie ośrodka, finał, - forma- prezentacja projektu. TEMATYKA PROJEKTU: - klasy I-III - Koszyk wielkanocny, czyli Wielkanoc w oczach dziecka; - klasy IV-VI - Spędzanie czasu wolnego dawniej i dziś; - gimnazja- Park mławski; - szkoły ponadgimnazjalne - Zanikające zawody w naszej okolicy ; Potrawy regionalne. Czas prezentacji-max 30 min ( liczy się jakość, oryginalność, a nie czas). Prezentacja może być wspomagana prezentacją multimedialną, referatami, scenkami itp.). Do Konkursu zgłaszają się zespoły min. trzyosobowe. Każda z osób ma swój udział w prezentacji. Prezenterzy przedstawiają źródła, z których korzystali podczas przygotowania się. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Konkurs,,Od pracy w zespole do projektu ) do końca września 2014r. Zgłoszenie drużyn do końca stycznia 2015 r. Eliminacje powiatowe odbędą się w marcu, a finał w kwietniu 2015 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu/maju 2015 roku (dokładna informacja zostanie przekazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). 15

16 POWIATOWY KONKURS SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ KREATYWNY Przedstawiciel Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT zapoznaje doradców PODN i pracowników PPP w Mławie z dobrą komunikacją kluczem do stworzenia przyjaznej szkoły ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: -zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej, -rozwijanie myślenia kreatywnego, -umiejętność kojarzenia, analizowania, syntezowania. ZASADY: - w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, - konkurs obejmuje trzy etapy dwukrotne eliminacje szkolne, pisemny etap końcowy. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mława, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Konkurs,,Sprawdź, czy jesteś kreatywny ) do końca września 2014 r. Pisemny etap końcowy odbędzie się w kwietniu 2015 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w maju 2015 roku (dokładna informacja zostanie przekazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Doradcy metodyczni: Marek Chlastosz, Jolanta Dębska, Mariola Szczepkowska 16

17 UDZIAŁ NAUCZYCIELI WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN w Mławie w latach Rok Liczba nauczycieli ogółem Liczba nauczycieli szkolonych w ramach Grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty

18 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ PODN Lp. Forma szkolenia Nauczyciele z gmin, które podpisały porozumienie Pozostali nauczyciele 1 Kursy doskonalenia zawodowego nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę; np. 15 godz zł, 20 godz. 200 zł) 2 Seminaria, konferencje nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę: np.5 godz. 50 zł) 3 Warsztaty nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 5 godz. 50 zł) 4 Konsultacje indywidualne / lekcje otwarte nieodpłatnie odpłatnie (20 zł za godzinę) 5 6 Szkolenie rad pedagogicznych Konkursy zawarte w ofercie nieodpłatnie nieodpłatnie 20 zł od osoby lub po uzgodnieniu z dyrektorem (ok. 500 zł) 200 zł 7 Gminne/ szkolne konferencje metodyczne nieodpłatnie 20 zł od osoby lub po uzgodnieniu z dyrektorem (ok. 500 zł) 8 Dodatkowe szkolenia na zlecenie gmin lub szkół nie objęte ofertą odpłatnie (zgodnie z indywidualną umową) odpłatnie (zgodnie z indywidualną umową) 9. Szkolenia e-learningowe nieodpłatnie odpłatnie (5 zł za godzinę: np.5 godz. 25 zł) 18

19 TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA Z PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 1. Programy nauczania wybór, opracowywanie, modyfikowanie, dopuszczanie do użytku szkolnego, ewaluacja. 2. Realizacja i monitorowanie podstawy programowej praktyczne rozwiązania. 3. Sześciolatek w klasie I. 4. Realizacja podstawy programowej z matematyki. 5. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie na lekcjach matematyki i przedmiotach przyrodniczych. 6. Formy współdziałania szkoły i środowiska a ich wpływ na poprawę jakości pracy szkoły. 7. Wyniki egzaminów zewnętrznych i ich związek z jakością kształcenia w szkole. 8. Podstawa programowa wyznacznikiem pracy nauczyciela. 9. Ocenianie kształtujące jako narzędzie pomagające uczyć się. 10. Planowanie rozwoju w systemie awansu zawodowego nauczyciela. 11. Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowych programów nauczania. 12. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych obliczanie wartości EWD. 13. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym. 14. Współpraca z rodzicami. 15. Dyskalkulia co to jest i jak sobie z nią radzić? 16. Praca zespołowa w szkole. 17. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej. 18. Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej. 19. Motywowanie uczniów do nauki. 20. Stymulowanie zdolności uczniów, jako wyzwanie nowoczesnej edukacji. 21. Zadania matematyczne z treścią w edukacji wczesnoszkolnej. 22. Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem. 23. Szkoła w projektach służących jej jakościowemu rozwojowi. 19

20 TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA Z PROWADZONEJ DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ 24. Innowacyjne formy i metody pracy z dzieckiem w kontekście predyspozycji i możliwości psychorozwojowych dzieci na progu obowiązku szkolnego. 25. Zadania matematyczne z treścią w edukacji wczesnoszkolnej. 26. Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej. 27. Projekty edukacyjne międzyprzedmiotowe. 28. Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle. 29. Rozwijanie zainteresowań uczniów komputery jednoukładowe. 30. Arkusz kalkulacyjny w praktyce szkolnej. 31. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 32. Awans zawodowy nauczyciela. Agnieszka Pietryka ORE kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej przekazuje nauczycielom bibliotekarzom informacje dotyczące roli i zadań bibliotek. 20

21 GRANTY MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE Przedstawiamy poniżej harmonogram realizowanych zadań zleconych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach rozstrzygniętego przetargu na doskonalenie nauczycieli na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku. Lp. Treść zadania Liczba godzin Liczba osób w grupie Adresaci szkoleń Osoby prowadzące 1. Ruch, taniec i muzyka w pracy z małym dzieckiem Nauczyciele wychowania przedszkolnego, rady pedagogiczne przedszkoli. Jolanta Dębska, doradca metodyczny 2. Tablice multimedialne jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu różnych przedmiotów Rady pedagogiczne, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką. Bogdan Kamiński doradca metodyczny 3. Rozwiązywanie konfliktów w szkole za pomocą negocjacji i mediacji Dyrektorzy, nauczyciele zainteresowani tematyką, rady pedagogiczne szkół/ placówek Mariola Szczepkowska, doradca metodyczny 4. Szkoła w projektach służących jej jakościowemu rozwojowi aplikowanie o środki unijne Rady pedagogiczne szkół/ placówek, nauczyciele zainteresowani tematyką Jolanta Bem, doradca metodyczny 5. Innowacyjne formy i metody pracy z dzieckiem w kontekście predyspozycji i możliwości psychorozwojowych dzieci na progu obowiązku szkolnego Nauczyciele wychowania przedszkolnego, rady pedagogiczne przedszkoli. Jolanta Dębska, doradca metodyczny W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dyrektora i doradców metodycznych PODN serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia. 21

22 KONFERENCJA NEURODYDAKTYKA NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ PRZYJAZNE MÓZGOWI,,W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra Planowany harmonogram spotkania: Neurodydaktyka. Co wspiera, a co hamuje procesy uczenia się. Jak zaczynać lekcje, by "włączać" mózgi uczniów. Jakie wnioski płyną z badań nad mózgiem? Neurony lustrzane a proces uczenia się. Planowany termin konferencji wrzesień 2014 r. trener dr Marzena Żylińska Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Jest wykładowcą w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Zajmuje się też wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Prowadzi seminaria dla nauczycieli, współorganizatorka europejskiego projektu Zmieniająca się szkoła. Autorka książki Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych oraz Neurodydaktyka. 22

23 KONFERENCJA DYLEMAT LIDERA - PRZEMOC CZY PARTNERSTWO 1. Dlaczego niektóre firmy odnoszą sukcesy, a ich pracownicy nie odchodzą z firmy? 2. Wartości czyli wzorce postępowania. 3. Narzędzia przemocy: kij i marchewka. 4. Relacje partnerskie i wspomaganie człowieka w budowaniu jego wewnętrznej motywacji. 5. Atrybuty dobrej pracy. 6. Jak motywować ludzi do działania? Planowany termin konferencji październik 2014 r. trener prof. dr hab. Andrzej Blikle Andrzej Blikle Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), prezes rady nadzorczej firmy A. Blikle Sp. z o.o., członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dyrektor PODN w Mławie, Jolanta Bem podczas szkolenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 23

24 BLOK INTERDYSCYPLINARNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA NAUCZYCIELI - Zmiany w polskiej edukacji. - Efektywne uczenie a potrzeby edukacyjne uczniów. - Metody wspierania ucznia w jego rozwoju. - Strategia uczenia się uczniów. ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem TERMIN: wrzesień 2014 r. SZKOŁA W PROJEKTACH SŁUŻĄCYCH JEJ JAKOŚCIOWEMU ROZWOJOWI ADRESAT: zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele - Jak i gdzie aplikować o środki unijne w nowej perspektywie ? - Kiedy szkoła może aplikować po dotacje na edukację? - Jak przygotować się do napisania wniosku o dofinansowanie? - Jakie projekty unijne mają szanse na dofinansowanie? ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem TERMIN: wrzesień/październik 2014 r. ODPŁATNOŚĆ: nieodpłatnie dla wszystkich nauczycieli z województwa mazowieckiego (grant). 24

25 BLOK INTERDYSCYPLINARNY WYKORZYSTANIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO DOSKONALENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY zespołów ewaluacyjnych LICZBA GODZIN: 15 - W głąb wymagań, czyli co jest ważne i jak to realizować? - Krojenie na miarę, czyli projektowanie działań wynikających z ewaluacji. - Analiza danych źródłowych uzyskanych w trakcie ewaluacji wewnętrznej. - Prezentacja dobrych praktyk. ORGANIZATOR/ PROWADZĄCY: Jolanta Bem TERMIN: listopad 2014 r. Dyrektorzy i nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia organizowanych przez PODN w Mławie. 25

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 0 - I 0 Przedmiot doradztwa / poziom edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Kompleksowe wspomaganie pracy szkół Dobre praktyki Warszawa 23-24.10.2014 Realizacja projektu w powiecie giżyckim Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Izabela Schulz Nauczyciel matematyki w Katolickim Gimnazjum Niepublicznym św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Małgorzata Załuska nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Od 3 września 2012r Do 30 czerwca 2015r. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Zambrów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 0 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: zdobywanie stopni awansu zawodowego; podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan. doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu

Roczny plan. doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu Roczny plan doskonalenia nauczycieli w roku 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu Przyjęty w dniu 30 sierpnia 2017r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Zięba Stanowisko: nauczyciel matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej Strona 1 z 11 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej i przedszkola dla których priorytetem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 VII. Konsultacje Nazwa formy Kod Liczba godzin Adresaci Przewidywany termin Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2015/2016 W skład zespołu wchodzą nauczyciele: Chudy Ewa- matematyka, geografia Chudy Sylwester- geografia, technika

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011)

Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. (placówka akredytowana w roku 2011) Działalność Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku (placówka akredytowana w roku 2011) 1 Misja Edukacja przyszłości, edukacja ustawiczna, powinna być doświadczeniem globalnym, całożyciowym,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo