Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu"

Transkrypt

1 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji. Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2 Konsorcjum Projektu:

2

3 Project Consortium: Fundacja Obserwatorium Zarządzania (FOZ), Polska Pontydysgu, Wielka Brytania EMMERCE EEIG, Szwecja Nowoczesna Firma (NF), Polska Autor: Maria Perifanou Współautorzy: Graham Attwell Marta Eichstaedt Anna Jaruga Kennet Lindquist Krzysztof Zieliński Strona internetowa projektu: Projekt WebQuest for HRM został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. NUMER PROJEKTU: PL1-LEO

4 4

5 Spis treści 1. Przedmowa 7 2. Wprowadzenie 8 3. Czym jest Webquest Definicja Webquest Struktura Webquest Platformy do tworzenia Webquestów Platformy wiki Platformy blogowe Platformy społecznościowe Narzędzia Web 2.0 warte stosowania w Webquestach Tworzenie materiałów szkoleniowych Prezentacje i inne dokumenty Nagrywanie głosu Screencast Serwisy do udostępniania materiałów szkoleniowych Udostępnianie plików wideo Udostępnianie prezentacji Serwisy zakładek społecznościowych Udostępnianie zdjęć Współpraca Wirtualne pokoje Szkolenie: Przygotowanie scenariusza Webquestu Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok pierwszy Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok drugi Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok trzeci Etapy przygotowania scenariusza Webquestu Przygotowanie Webquestu 2.0: projekt 7 kręgów uczenia się Etap dzielenia się efektami pracy w trakcie Webquestu 2.0 ze społecznością trenerów Tworzenie Webquestów 2.0 jest czasochłonne Ewaluacja scenariusza Webquestu Kryteria oceny Webquestu Sposoby użycia listy kryteriów oceny Webquestu Słowniczek Bibliografia 73 5

6 6

7 1. Przedmowa Szybki rozwój technologii przekazywania informacji i komunikowania się otwiera nowe możliwości edukacyjne, jakie dawniej trudno byłoby sobie wyobrazić, w tym w szkoleniach i nauce w miejscu pracy. Narzędzia Web 2.0, takie jak blogi, wiki, podcasty, kanały RSS, social bookmarking (zakładki społecznościowe) czy wideokonferencje to jedne z najpopularniejszych środków komunikacji i wymiany informacji we współczesnym społeczeństwie, wykorzystywane do tworzenia bogatszego środowiska uczenia się. Internet w epoce Web 2.0 jest środowiskiem skoncentrowanym wokół użytkownika, społecznym, spersonalizowanym, interaktywnym i wymagającym aktywnego uczestnictwa. Użytkownik Internetu jest jego centralnym elementem, który tworzy treści i wymienia się nimi z innymi internautami (Liu et al., 2009). Wyzwaniem jest wykorzystanie nowych możliwości technologicznych w edukacji w najbardziej efektywny sposób, tak aby stworzyć skuteczne, złożone, autentyczne środowisko uczenia się i nauczania. Środowisko Web 2.0 wspiera trenerów w projektowaniu i rozwijaniu treści oraz generowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i udostępnianiu ich innym. Technologia wspierana przez innowacyjne podejście do edukacji może wzbogacić proces uczenia się i nauczania. Partnerstwo Niniejszy podręcznik został opracowany przez partnerów projektu Webquest for HRM z trzech krajów (Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji). Projekt Webquest for HRM jest częściowo finansowany przez program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci. Jego celem jest nauczenie trenerów, jak tworzyć i opracowywać materiały do szkoleń e-learningowych z wykorzystaniem Webquestu 2.0 z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Naszym celem jest również zwiększenie świadomości na temat wykorzystania technologii w szkoleniach stacjonarnych, prowadzonych metodą blended learning oraz poprzez kursy on-line, po to aby ugruntować kulturę innowacyjności w MŚP. 7

8 2. Wprowadzenie Grupa docelowa Niniejszy podręcznik napisano dla trenerów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o e-learningu oraz eksperymentować z opracowywaniem materiałów e-learningowych i z nowymi podejściami do wykorzystania technologii w pracy szkoleniowej. Przeznaczony jest przede wszystkim dla trenerów działających w MŚP, choć oczywiście może okazać się przydatny również dla osób pracujących dla innych klientów. Cel podręcznika Choć nowe technologie znajdują szerokie zastosowanie w nauczaniu w instytucjach edukacyjnych i w wielu dużych firmach, ich wykorzystanie w MŚP było dotąd ograniczone. Po części, jak sądzimy, jest to spowodowane brakiem infrastruktury i dostępnych materiałów, a po części ograniczonym doświadczeniem i zaufaniem wielu trenerów do wykorzystania narzędzi IT w nauczaniu. Niniejszy podręcznik ma zapewniać pomoc w obu tych dziedzinach. Narzędzia informatyczne, które opisujemy, są dostępne cenowo dla trenerów i MŚP i służą do opracowania materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb pracowników. Podręcznik opisuje metodykę prowadzenia szkolenia za pomocą Webquestu 2.0 i narzędzia, które pomagają prowadzić takie zajęcia, zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, blended learningu oraz szkoleń on-line. Podręcznik składa się z ośmiu głównych rozdziałów wraz z Przedmową, Wprowadzeniem, Słowniczkiem i Bibliografią. W pierwszym rozdziale czytelnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Webquestu 2.0. Kolejny rozdział zawiera praktyczną prezentację platform i narzędzi Web 2.0 przydatnych przy opracowywaniu i przygotowywaniu scenariuszy szkoleniowych w ramach Webquestów 2.0. Dalej następuje opis etapów opracowywania scenariusza Webquestu 2.0. Na zakończenie przedstawiono różne podstawy pedagogiczne, które pomogą trenerom w przygotowaniu i wdrożeniu Webquestu

9 Podsumowując, jest to zarówno informator, jak i podręcznik praktyczny 1. Niektórzy trenerzy wykorzystają podręcznik do pogłębienia wiedzy o Webquestach 2.0 oraz e-learningu, inni zaangażują się w opracowywanie Webquestów 2.0 i materiałów szkoleniowych. Aby korzystać z podręcznika, nie trzeba być specjalistą od IT i Webquestów 2.0! Mamy nadzieję, że lektura podręcznika okaże się przydatna w Twojej pracy i będzie ją efektywnie wspierała. 1 Trenerom zainteresowanym teorią związaną z niniejszym podręcznikiem polecamy następującą stronę projektu gdzie można przeczytać i/lub pobrać dokument o Collaborative Blended Learning Methodology (CBLM). 9

10 3. Czym jest Webquest 2.0 CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Zdefiniować, czym jest Webquest 2.0 Krótko opisać strukturę Webquestu kręgów uczenia się 3.1 Definicja Webquest 2.0 Czym jest Webquest? Nazwa webquest składa się z dwóch części: a) web, czyli sieć, oznacza, że sieć WWW używana jest jako podstawowy zasób w stosowaniu, analizowaniu, syntezowaniu i ocenianiu informacji, natomiast b) quest, czyli poszukiwanie, oznacza, że w ramach webquestu postawione zostaje pytanie, które zachęca uczących się do poszukiwania nowych znaczeń i głębszego zrozumienia (Pelliccione & Craggs, 2007). Webquest 2.0 charakteryzuje się wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 i oparty jest o udoskonalony schemat, dostosowany do potrzeb trenerów. Webquest 2.0 to działanie zorientowane na poszukiwania, które odbywa się zasadniczo w społecznym, interaktywnym i otwartym środowisku uczenia się, wspieranym przez Web 2.0, gdzie uczestnik może decydować o własnej ścieżce nauki poprzez wybór narzędzi Web 2.0 i zasobów on-line, potrzebnych do uzyskania końcowego rezultatu Webquestu 2.0 (Perifanou, 2011). 3.2 Struktura Webquest 2.0 Struktura Webquest 2.0 Struktura Webquestu 2.0, jak pisaliśmy powyżej, osadzona jest w środowisku wykorzystującym narzędzia Web 2.0 i podzielona jest na siedem etapów, nazywanych kręgami uczenia się. Sześć z nich jest skierowanych do uczestników szkolenia, natomiast ostatni do trenerów. Etapy Webquestu 2.0: 10

11 1. Rozgrzewka/Przygotowanie: Celem pierwszego Kręgu Uczenia się jest a) wprowadzenie uczestników do tematu szkolenia w kontekście wykorzystania Webquestu 2.0; b) zbadanie potrzeb uczestników szkoleń i poziomu ich wiedzy; c) stworzenie przyjaznego środowiska uczenia opartego o współpracę. 2. Wstęp: Drugi etap Webquestu 2.0 ma na celu przedstawienie uczestnikom a) kontekstu Webquestu 2.0 oraz b) tematu i celu Webquestu Zadanie (indywidualne/grupowe): Na tym etapie uczestnicy uzyskują informacje związane z indywidualnymi i grupowymi zadaniami, które wykonają w ramach Webquestu 2.0. Otrzymują również materiały, które pomogą im w realizacji tych zadań. 4. Proces: W ramach Procesu dostarczane są uczestnikom instrukcje krok po kroku, które wspierają proces uczenia się i realizację zadań Webquestu Ewaluacja otwarta i zamknięta: Tu zdefiniowane są strategie ewaluacji pracy uczestników Webquestu 2.0. Uczestnicy znajdą tu instrukcje dotyczące etapów i rodzajów ewaluacji. Proponujemy wykorzystanie dwóch typów ewaluacji: zamkniętą i otwartą. Ewaluacja zamknięta dotyczy informacji zwrotnych od uczestników projektu Webquest 2.0, natomiast ewaluacja otwarta dotyczy oceny na szerszym forum, w gronie osób, które nie były uczestnikami danego szkolenia. Uczestnicy są na tym etapie informowani, jakie narzędzia Web 2.0 mogą wykorzystać do stworzenia formularzy oceny. 6. Wnioski: Ten etap Webquestu 2.0 polega na podsumowaniu wszystkich zrealizowanych prac. Ostateczne rezultaty powinny zostać powiązane z początkowymi celami nauki i ich ewaluacją. 11

12 7. Poradnik trenera: Poradnik trenera zawiera informacje dla trenerów pomagające prowadzić szkolenie metodą Webquestu 2.0 oraz pomocne przy ponownym wykorzystaniu scenariusza Webquestu 2.0. ZADANIA Praca w grupie: Określ mocne i słabe strony poszczególnych etapów Webquestu 2.0 Kręgi Uczenia się czy sądzisz, że zaproponowana struktura byłaby pomocna w twoim szkoleniu? ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Dodge, B., 1995a. Some thoughts about Webquests. Pozyskano ze strony: Dodge, B., The WebQuest Page. Pozyskano ze strony Wydziału Technologii Edukacyjnej Uniwersytetu Stanowego w San Diego, Pelliccione, D. L., & Craggs, G. J., WebQuests: an online learning strategy to promote cooperative learning and higher-level thinking. Praca przedstawiona na Konferencji AARE, Perifanou M., Web New era of Internet tools in learning and teaching Italian as a foreign language - WebQuest 2.0 activities & CBLmodel. Proposals of blended learning. Nieopublikowana praca doktorska, Uniwersytet w Atenach. 12

13 4. Platformy do tworzenia Webquestów 2.0 CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Wymienić platformy, które można wykorzystać do stworzenia struktury i zawartości Webquestu 2.0. Krótko wyjaśnić, jak można zastosować te platformy w praktyce. W dalszej części tekstu prezentujemy kilka głównych i godnych zaufania platform, które można zastosować do szkoleń opartych o metodykę Collaborative Blended Learning. Warto jednak pamiętać, że część klientów, dla których będziecie Państwo pracowali oczekuje, aby w czasie szkoleń stosować systemy informatyczne istniejące już w ich firmie, takie jak na przykład Microsoft Sharepoint. 4.1 PLATFORMY WIKI Czym jest platforma wiki? PLATFORMA WIKI: Platforma wiki to narzędzie autorskie do tworzenia treści (np. szkoleniowych) w Internecie bez potrzeby nauki języka HTML. Dwie najbardziej popularne platformy wiki dostępne na zasadzie SaaS (Software as a Service, czyli oprogramowanie dostępne w chmurze ) to: Pbworks 2 oraz Wikispaces 3. Platformę wiki można wykorzystać do utrwalania wiedzy, udostępniania plików i zarządzania projektami. Automatycznie rejestrowane są na niej wszystkie zmiany zawartości, a informacje o nich docierają do uczestników szkolenia i trenera. Dzięki temu wszyscy mają bieżące informacje. Istnieje również wiele serwisów udostępniających wiki na zasadzie chmury, co oznacza, że nie ma potrzeby pobierania i instalowania

14 oprogramowania, ani utrzymywania własnego serwera. Platformę wiki można dostosować do swoich potrzeb, zarówno pod względem wyglądu, jak i nawigacji. Dlaczego warto ją wykorzystać do opracowania Webquestu 2.0? 1. Łatwość użycia: Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika poprowadzi trenera i uczestników szkolenia do wszystkich potrzebnych zasobów. 2. Bogaty edytor tekstu: niektóre platformy wiki oferują zaawansowane funkcjonalności multimedialne i bogaty edytor teksu. Dzięki temu zapewniają możliwość opracowania bardziej kreatywnego i autentycznego scenariusza Webquestu Współpraca przy tworzeniu treści: Uczestnicy mogą wspólnie pracować nad tą samą udostępnioną stroną wiki (choć w danym czasie tylko jedna osoba może edytować treść). 4. Śledzenie historii: Nic nie zostaje utracone. Możesz znaleźć każdy załadowany plik i każdą wersję opublikowanego tekstu, łącznie z informacją o tym, kiedy był edytowany i przez kogo. W ten sposób możesz śledzić pracę wszystkich uczestników szkolenia. 5. Organizacja plików i stron: Możesz organizować wszystkie pliki i strony według swoich potrzeb. 6. Dostęp dla użytkowników: Możesz przyznawać różne uprawnienia i dostęp do stron poszczególnym użytkownikom, a także nadać swojej wiki status dostępnej dla posiadaczy hasła lub otwartej. Możesz także pracować z uczestnikami szkolenia w zamkniętym środowisku i otworzyć je po zakończeniu pracy. 7. Brak ograniczeń czasowych i miejscowych: Możesz korzystać z platformy w każdym miejscu. Uczestnicy szkolenia mogą mieć do niej dostęp z komputera, telefonu i tabletu, w dowolnym czasie. 14

15 8. Komunikacja asynchroniczna/synchroniczna: Użytkownicy mogą wymieniać wiadomości prywatnie, zostawiać komentarze, a nawet wchodzić na czat. 9. Oprogramowanie otwarte (open source): Istnieje wiele bezpłatnych i otwartych platform wiki, które można skonfigurować według własnych potrzeb. 10. Łatwość rozpowszechniania prac: Jako trener możesz opracować wiele scenariuszy Webquestów 2.0 i dzielić się nimi w swoim kręgu zawodowym. 11. Tanie rozwiązanie: Platformy wiki typu open source można za darmo zainstalować na serwerze. Hosting platform wiki posiadających podstawowe funkcje dla podmiotów edukacyjnych jest często darmowy. Dodatkowe funkcje bądź licencje do zastosowań komercyjnych są zazwyczaj płatne. Jak wykorzystać ją do opracowania Webquestu 2.0? Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Zarejestruj się, w razie potrzeby dokonaj miesięcznej opłaty i zaloguj się na platformie. Dostosuj platformę wiki do swoich potrzeb: Umieść swoje elementy graficzne i nawigacyjne, aby stworzyć pasek boczny (sidebar) lub menu nawigacyjne. Pomogą one w dostępie i nawigacji po stronach wiki. W razie potrzeby zabezpiecz platformę hasłem i udostępniaj ją jedynie uczestnikom swojego Webquestu 2.0. Później możesz zawsze udostępnić ją publicznie. Warto skopiować na główną stronę wiki formularz informacyjny (patrz strona 27) i dodać linki do podstron, na których umieścisz treść każdego z etapów Webquestu 2.0. Następnie możesz przystąpić do pracy nad kolejnymi etapami scenariusza Webquestu 2.0. Na jednej platformie wiki możesz zamieścić linki do różnych scenariuszy Webquestów 2.0. Jeżeli postanowisz pracować z uczestnikami szkolenia przede wszystkim on-line: Stwórz stronę dla każdej grupy oraz osobną stronę dla każdego członka grupy 15

16 wraz z linkami do strony grupowej. Na tych stronach możesz umieszczać zadania i polecenia i poprosić członków każdej grupy o wzajemną pomoc lub ocenę swoich prac. W razie potrzeby zorganizuj dla uczestników sesje on-line na żywo, poprzez czat, konferencję audio lub wideo, bądź w wirtualnym pokoju (opis narzędzi w rozdziale 5). Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie wiki nie wymaga znajomości HTML. Ważne porady Nie zapomnij zapewnić uczestników, że będziesz wspierać ich w trakcie szkolenia on-line i w kontaktach bezpośrednich. Wielu dostawców platform wiki oferuje darmowe webinary, na których możesz nauczyć się korzystać z danej platformy wiki. ZADANIA Praca w grupie: Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu Webquest for HRM 4 i zapoznania się z przykładami Webquestów 2.0. Platforma wiki wykorzystana we wszystkich przykładach działa w oparciu o PBWorks 5. Po zapoznaniu się z podręcznikiem użytkownika 6, przeanalizuj przykłady i stwórz własny scenariusz Webquestu 2.0 na platformie wiki, zaczynając od opracowania strony informacyjnej

17 ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU PBworks: Podręcznik użytkownika PBworks: Seminaria sieciowe PBworks Graeme, D., Wikis in Education. Pozyskano ze strony: Wikispaces: Wsparcie Wikispaces :http://help.wikispaces.com/ Seminaria sieciowe Wikispaces: 4.2 PLATFORMY BLOGOWE i PLATFORMY CMS Czym jest platforma blogowa i platforma CMS? Blog to strona internetowa z wpisami umieszczanymi w porządku chronologicznym. Blogi można wykorzystywać do szeregu celów, od wspólnej czy też refleksyjnej nauki on-line po komunikację wewnątrzfirmową. Blogi są często wykorzystywane przez ekspertów w firmach do dzielenia się wiedzą. Jedną z najpopularniejszych platform blogowych dostępnych na zasadzie SaaS ( w chmurze ) jest Blogger 7. Wordpress 8, który pierwotnie był systemem blogowym rozwinął się do pełnowartościowej platformy CMS (Contenet Management System = System Zarządzania Treścią). Inne popularne systemy CMS działające na zasadzie open source to Joomla 9 i Drupal 10, które także mogą być użyte do zamieszczania na nich Webquestów 2.0. Najbardziej popularne platformy blogowe i CMS mają następujące cechy: 1. Łatwość użycia i uniwersalność: Z blogów może korzystać każdy od zupełnego nowicjusza po zaawansowanego programistę. Blogi mogą być wykorzystywane jako platforma do stworzenia dowolnej strony, w tym prowadzenia portfolio online (Chapman, 2009). 2. Bogaty interfejs: Większość blogów ma bogaty edytor tekstu umożliwiający umieszczanie na stronach bloga treści multimedialnych. 3. Możliwość rozszerzenia: Społeczność blogerów zapewnia wiele wtyczek służących do rozszerzania funkcjonalności strony

18 4. Platforma typu open source: Bezpłatna instalacja i użytkowanie. Dlaczego warto ją wykorzystać do opracowania Webquestu 2.0? Poniżej umieściliśmy niektóre argumenty przemawiające za wykorzystaniem platformy blogowej lub / i CMS do Webquestów 2.0: 1. Łatwa w użytkowaniu platforma z bogatym edytorem tekstowym: Trenerzy i uczestnicy szkoleń mogą łatwo tworzyć bogate treści, w tym multimedialne. 2. Wielu autorów: Blogi i strony oparte na ww. CMS ach mogą mieć wielu użytkowników. 3. Niski koszt: Dostępne jest darmowe oprogramowanie blogowe typu open source, które można zainstalować na serwerze, oraz darmowe usługi hostingowe (choć te zwykle zawierają reklamy). 4. Szczegółowa kontrola dostępu: Pozwala określić różne poziomy dostępu do utworzonej strony. W ten sposób możesz pozwolić innym trenerom i/lub uczestnikom na dodawanie treści do twojego bloga, a także łatwo sprawdzić, co jest publikowane on-line i przez kogo. Możesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach poprzez lub RSS. Możesz również nadać blogowi status otwartego lub zamkniętego dla szerszego grona odbiorców. 5. Brak ograniczeń czasowych i miejscowych: Możesz korzystać z platformy w każdym miejscu. Uczestnicy szkolenia mogą mieć do niej dostęp z komputera, telefonu i tabletu, w dowolnym czasie. 7. Organizacja treści: Możesz organizować pracę przy pomocy kategorii i tagów. 8. Blogroll: Możesz stworzyć listę ulubionych blogów i zastosować aplikację RSS, aby czytelnicy bloga otrzymywali powiadomienia o aktualizacjach. 9. Komentarze: Możesz w łatwy sposób zapoczątkować dialog z uczestnikami dzięki funkcji komentarzy do publikowanych postów. 18

19 10. Komunikacja wewnętrzna: Niektóre usługi blogowe pozwalają na przesyłanie wiadomości użytkownikom poprzez wewnętrzną pocztę mailową lub powiadomienia. Jak wykorzystać blogi i strony oparte o CMS do opracowania Webquestu 2.0? Zarejestruj swoje konto i zaloguj się. Wybierz szablon odpowiedni dla Webquestu 2.0. Zalecamy wybór tematu prostego szablonu, który można dostosowywać i który pozwala na stworzenie indywidualnego menu, nagłówka, tła i dodania potrzebnych widgetów. Dostosuj blog do swoich potrzeb: W razie potrzeby zabezpiecz platformę hasłem i udostępnij ją jedynie uczestnikom twojego Webquestu 2.0. Później zawsze możesz ją udostępnić publicznie. Scenariusz Webquest 2.0: Możesz stworzyć stronę informacyjną (główną) jako stronę główną bloga i dodać podstrony, które będą odpowiadały każdemu kręgowi uczenia się. Uczestnicy pracują on-line: Jeżeli uczestnicy pracują na platformie on-line w sposób asynchroniczny, możesz także: Stworzyć podstrony dla każdej grupy, na których uczestnicy zamieszczą swoje prace i będą dodawali swoje komentarze jako informacje zwrotne dla ciebie lub dla reszty grupy. Zorganizować dla uczestników sesje on-line na żywo, poprzez czat, konferencję audio lub wideo, bądź w wirtualnym pokoju (opis narzędzi w rozdziale 5). Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie blogowej nie wymaga znajomości HTML. Baza danych Webquest 2.0: Stwórz listę scenariuszy Webquestów 2.0 i załóż osobny blog dla każdego Webquestu

20 Ważne porady: Nie zapomnij zapewnić uczestników, że będziesz wspierać ich w trakcie szkolenia on-line i w kontaktach bezpośrednich. Wielu dostawców platform blogowych oferuje darmowe webinary, na których możesz nauczyć się korzystać z platformy. ZADANIA Praca w grupie dla 2 lub 3 uczestników szkolenia: Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów na temat zakładania i prowadzenia bloga na Wordpress.com 12. Odwiedź stronę internetową Wordpress.com 11, zarejestruj się i sprawdź swoją skrzynkę w celu aktywacji konta oraz zakończ rejestrację poprzez wypełnienie i zapisanie formularza profilu. Zaloguj się i zacznij korzystać z Wordpress.com tworząc scenariusz Webquestu 2.0! Skopiuj i wklej wzór strony informacyjnej na stronę główną nowego bloga, po czym rozpocznij współpracę z uczestnikami szkolenia! ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Wordpress: oraz (http://pl.wordpress.com) Blogger: Blogger- Podręcznik dla początkującego: Joomla: Drupal: i 11 oraz a także

21 4.3 PLATFORMY SPOŁECZNOŚCIOWE Czym są platformy społecznościowe? Idea społeczności nie jest nową koncepcją. Nowe jest jednak przeniesienie jej do świata on-line. W sieci oferowane są różnorodne platformy, które wspierają budowanie internetowych społeczności. Niektóre z popularnych platform społecznościowych to: Ning 13 i Mixxt 14. Platformy społecznościowe pozwalają tworzyć społeczności on-line i łączą najlepsze cechy znane z sieci społecznościowych i grup on-line. Grupy dają możliwość interaktywnej pracy, udostępniania mediów oraz oferują nowoczesną grafikę i usability znane z takich serwisów jak Facebook. Można umieszczać tam ciekawe dyskusje, korzystać z popularnych programów mailowych oraz poznawać ludzi. Tradycyjną platformą systemową dla grup on-line jest na przykład Yahoo! Groups 15. Na wielu platformach możesz stworzyć nową grupę społecznościową bądź dołączyć do już istniejącej i nawiązać kontakt z osobami, które podzielają twoje zainteresowania i pasje. Najbardziej popularne platformy społecznościowe mają następujące cechy: 1. Interfejs przyjazny dla użytkownika: Bardzo łatwo można stworzyć grupę, dostosować interfejs lub dołączyć do grupy. 2. Personalizacja strony poprzez udostępnianie mediów: Ty oraz każdy uczestnik szkolenia możecie stworzyć własną stronę profilową oraz zapisywać na niej pliki w różnych formatach (teksty, filmy, zdjęcia, itd.), aktualizować statusy, prowadzić blog i dzielić się wszystkimi materiałami i informacjami ze znajomymi i członkami grupy, którzy mogą przeglądać treści i dodawać komentarze. W ramach dodatkowego abonamentu niektóre platformy dają możliwość pracy w GoogleDocs. 3. Pulpit administracyjny: Jako trener możesz stworzyć nowe strony dedykowane dla każdej swojej grupy szkoleniowej i komunikować się ze wszystkimi uczestnikami przy pomocy tylko jednej platformy. Możesz w jednym miejscu weryfikować i zatwierdzać członków oraz wiadomości dla wszystkich prowadzonych grup Serwis nie jest dostępny w polskiej wersji językowej 21

22 4. Zaawansowana prywatność strony: Masz możliwość nadawania uprawnień uczestnikom szkoleń do odwiedzania określonych lub wszystkich stron na platformie. Decyzja zależeć będzie każdorazowo od prowadzonego szkolenia. 5. Kompleksowy interfejs mailowy: Wszystkie treści można publikować i otrzymywać drogą mailową, co ułatwia komunikację, a ta z kolei wspiera współpracę w czasie szkolenia. 6. Powiadomienia o podejmowanych działaniach: Pozwalają automatycznie dzielić się aktualizacjami profilu ze znajomymi i członkami grupy. 7. Analiza grupy: Jako trener możesz chcieć porównać pracę w różnych grupach szkoleniowych. Tabele i wykresy z wykazem najbardziej aktywnych uczestników, najbardziej popularnych tematów oraz aktywności uczestników pozwolą ci uzyskać przydatne informacje o pracy grupy. 8. Poznanie członków społeczności: Dostawcy platform społecznościowych ułatwiają kontakt z innymi grupami. Łatwo więc znajdziesz ciekawe grupy zawodowe, które dzielą z wami zainteresowania. To świetna okazja, by poprosić o informacje zwrotne, jeśli opublikujesz swoje Webquesty Wsparcie: Możesz znaleźć przydatne instrukcje w wielu językach o tym, jak dostosować platformę i z niej korzystać. 10. Koszt: Niektóre platformy oferują darmowe usługi, inne wymagają niewysokich opłat licencyjnych. Dodatkowe usługi nie są drogie, a bywają bardzo przydatne. Wśród nich warto wymienić możliwość tworzenia dodatkowych stron www w ramach grupy, zaawansowane narzędzia dostosowania strony, zaawansowane aplikacje, możliwość usunięcia reklam lub wstawienia własnych reklam, określenie własnego adresu URL, itd. 22

23 Jak używać platform społecznościowych do opracowania Webquestu 2.0? Jako trener możesz tworzyć Webquesty 2.0 przy użyciu różnych formatów (dokumenty Word, prezentacje PowerPoint, filmy, itd.) i zapisywać je na platformie społecznościowej. Platformy społecznościowe umożliwiają tworzenie więcej niż jednego Webquestu 2.0 w jednym miejscu. Możesz także stworzyć blog. Jeżeli postanowisz pracować z uczestnikami on-line, możesz skorzystać z narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej oferowanych przez platformę oraz wspólnych miejsc udostępniania dokumentów i plików, takich jak GoogleDocs, które pozwalają uczestnikom na jednoczesną edycję tekstu. Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie społecznościowej nie wymaga znajomości HTML. Stworzony przez ciebie Webquest 2.0 można wykorzystywać jako źródło wiedzy w twojej organizacji lub sieci oraz rozpowszechnić go poprzez narzędzie Web 2.0, które najlepiej spełnia twoje potrzeby. ZADANIA Praca indywidualna/w grupie: Poproś uczestników szkolenia, by odwiedzili stronę oraz dowiedzieli się więcej o tym, jak przydatny może być Ning dla nich i dla ich grup. Poproś, by zarejestrowali się w Ning i stworzyli własną grupę oraz zaprosili do niej znajomych. Zadaniem uczestników jest umieszczenie swojego Webquestu 2.0 na platformie, a następnie poproszenie znajomych o informacje zwrotne. Zachęć uczestników do kreatywnego podejścia i wypróbowania nowych aplikacji! 23

24 ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Ning: Ning - Podręcznik dla początkującego: Mixxt: 24

25 5. Narzędzia Web 2.0 warte stosowania w Webquestach 2.0 Autor: Marta Eichstaedt CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Wyjaśnić, dlaczego i jak używać narzędzi Web 2.0 Wybrać odpowiednie narzędzie Web 2.0 do potrzeb Twojego Webquestu 2.0 W tym rozdziale przedstawiamy gamę narzędzi Web 2.0, które mogą być użyte do prowadzenia Webquestów 2.0 i znakomicie wspierają współpracę w zespole oraz naukę. Narzędzia te można łączyć z przedstawionymi w poprzednim rozdziale platformami. Wykorzystując te narzędzia w praktyce trenera biznesu należy pamiętać o ograniczeniach w ich stosowaniu. Choć wiele firm jest otwartych na nowe oprogramowanie, to istnieją organizacje, które posiadają tak ustawione zapory internetowe (firewall), że poważnie ograniczają korzystanie z narzędzi Web 2.0. W czasie szkolenia wg naszej metodyki problemem może być na przykład brak możliwości odtwarzania filmów z portalu YouTube. Doświadczenie pokazuje, że część firm jest gotowa udostępnić w takich wypadkach własne rozwiązania, które zastąpią np. wyżej wymieniony YouTube, inna grupa firm widząc zalety wynikające ze stosowania narzędzi Web 2.0 w szkoleniach zdejmuje blokady. Mogą jednak zaistnieć też takie wypadki, kiedy trener będzie zmuszony do dostosowania programu szkolenia do wymogów bezpieczeństwa firmy, dla której pracuje i będzie musiał zrezygnować z niektórych narzędzi lub zastąpić je innymi. Pamiętaj, aby sprawdzić w firmie, dla której będziesz prowadzić szkolenie, jakie narzędzia informatyczne są akceptowane przez Dział IT. 25

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

A więc myślisz. Co to jest m-learning?

A więc myślisz. Co to jest m-learning? A więc myślisz o m-learningu Co to jest m-learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana lokalizacja.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s.

BIZNES. w chmurze. Zarządzanie. Biuro w chmurze. Cloud printing. benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. BIZNES benchmark magazyn #3 / 10 / 2013 Oprogramowanie antywirusowe w chmurze s. 54 Zarządzanie zespołem ludzkim i zasobami z chmury s. 6 Biuro w chmurze Google Apps dla fi rm s. 24 Cloud printing drukowanie

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK, KOMPUTER I INTERNET W CYFROWYM ŚWIECIE

CZŁOWIEK, KOMPUTER I INTERNET W CYFROWYM ŚWIECIE CZŁOWIEK, KOMPUTER I INTERNET W CYFROWYM ŚWIECIE Człowiek, komputer i Internet Jak połączyć się z Internetem? Przeglądarka Mozilla Firefox. Jak zapytać, aby znaleźć? Serwery www Jak publikować w sieci?

Bardziej szczegółowo

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu Publikacja skierowana do nauczycieli, opracowana w ramach projektu Moj@ Edukacja (2011) finansowanego ze środków firmy isource S.A. Wydanie pierwsze, lipiec 2011.

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Co to jest Empower Network? Empower Network to projekt o unikalnym modelu biznesowym oparty o sprzedaż produktów cyfrowych. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo