Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu"

Transkrypt

1 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji. Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2 Konsorcjum Projektu:

2

3 Project Consortium: Fundacja Obserwatorium Zarządzania (FOZ), Polska Pontydysgu, Wielka Brytania EMMERCE EEIG, Szwecja Nowoczesna Firma (NF), Polska Autor: Maria Perifanou Współautorzy: Graham Attwell Marta Eichstaedt Anna Jaruga Kennet Lindquist Krzysztof Zieliński Strona internetowa projektu: Projekt WebQuest for HRM został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. NUMER PROJEKTU: PL1-LEO

4 4

5 Spis treści 1. Przedmowa 7 2. Wprowadzenie 8 3. Czym jest Webquest Definicja Webquest Struktura Webquest Platformy do tworzenia Webquestów Platformy wiki Platformy blogowe Platformy społecznościowe Narzędzia Web 2.0 warte stosowania w Webquestach Tworzenie materiałów szkoleniowych Prezentacje i inne dokumenty Nagrywanie głosu Screencast Serwisy do udostępniania materiałów szkoleniowych Udostępnianie plików wideo Udostępnianie prezentacji Serwisy zakładek społecznościowych Udostępnianie zdjęć Współpraca Wirtualne pokoje Szkolenie: Przygotowanie scenariusza Webquestu Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok pierwszy Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok drugi Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok trzeci Etapy przygotowania scenariusza Webquestu Przygotowanie Webquestu 2.0: projekt 7 kręgów uczenia się Etap dzielenia się efektami pracy w trakcie Webquestu 2.0 ze społecznością trenerów Tworzenie Webquestów 2.0 jest czasochłonne Ewaluacja scenariusza Webquestu Kryteria oceny Webquestu Sposoby użycia listy kryteriów oceny Webquestu Słowniczek Bibliografia 73 5

6 6

7 1. Przedmowa Szybki rozwój technologii przekazywania informacji i komunikowania się otwiera nowe możliwości edukacyjne, jakie dawniej trudno byłoby sobie wyobrazić, w tym w szkoleniach i nauce w miejscu pracy. Narzędzia Web 2.0, takie jak blogi, wiki, podcasty, kanały RSS, social bookmarking (zakładki społecznościowe) czy wideokonferencje to jedne z najpopularniejszych środków komunikacji i wymiany informacji we współczesnym społeczeństwie, wykorzystywane do tworzenia bogatszego środowiska uczenia się. Internet w epoce Web 2.0 jest środowiskiem skoncentrowanym wokół użytkownika, społecznym, spersonalizowanym, interaktywnym i wymagającym aktywnego uczestnictwa. Użytkownik Internetu jest jego centralnym elementem, który tworzy treści i wymienia się nimi z innymi internautami (Liu et al., 2009). Wyzwaniem jest wykorzystanie nowych możliwości technologicznych w edukacji w najbardziej efektywny sposób, tak aby stworzyć skuteczne, złożone, autentyczne środowisko uczenia się i nauczania. Środowisko Web 2.0 wspiera trenerów w projektowaniu i rozwijaniu treści oraz generowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i udostępnianiu ich innym. Technologia wspierana przez innowacyjne podejście do edukacji może wzbogacić proces uczenia się i nauczania. Partnerstwo Niniejszy podręcznik został opracowany przez partnerów projektu Webquest for HRM z trzech krajów (Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji). Projekt Webquest for HRM jest częściowo finansowany przez program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci. Jego celem jest nauczenie trenerów, jak tworzyć i opracowywać materiały do szkoleń e-learningowych z wykorzystaniem Webquestu 2.0 z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Naszym celem jest również zwiększenie świadomości na temat wykorzystania technologii w szkoleniach stacjonarnych, prowadzonych metodą blended learning oraz poprzez kursy on-line, po to aby ugruntować kulturę innowacyjności w MŚP. 7

8 2. Wprowadzenie Grupa docelowa Niniejszy podręcznik napisano dla trenerów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o e-learningu oraz eksperymentować z opracowywaniem materiałów e-learningowych i z nowymi podejściami do wykorzystania technologii w pracy szkoleniowej. Przeznaczony jest przede wszystkim dla trenerów działających w MŚP, choć oczywiście może okazać się przydatny również dla osób pracujących dla innych klientów. Cel podręcznika Choć nowe technologie znajdują szerokie zastosowanie w nauczaniu w instytucjach edukacyjnych i w wielu dużych firmach, ich wykorzystanie w MŚP było dotąd ograniczone. Po części, jak sądzimy, jest to spowodowane brakiem infrastruktury i dostępnych materiałów, a po części ograniczonym doświadczeniem i zaufaniem wielu trenerów do wykorzystania narzędzi IT w nauczaniu. Niniejszy podręcznik ma zapewniać pomoc w obu tych dziedzinach. Narzędzia informatyczne, które opisujemy, są dostępne cenowo dla trenerów i MŚP i służą do opracowania materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb pracowników. Podręcznik opisuje metodykę prowadzenia szkolenia za pomocą Webquestu 2.0 i narzędzia, które pomagają prowadzić takie zajęcia, zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, blended learningu oraz szkoleń on-line. Podręcznik składa się z ośmiu głównych rozdziałów wraz z Przedmową, Wprowadzeniem, Słowniczkiem i Bibliografią. W pierwszym rozdziale czytelnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Webquestu 2.0. Kolejny rozdział zawiera praktyczną prezentację platform i narzędzi Web 2.0 przydatnych przy opracowywaniu i przygotowywaniu scenariuszy szkoleniowych w ramach Webquestów 2.0. Dalej następuje opis etapów opracowywania scenariusza Webquestu 2.0. Na zakończenie przedstawiono różne podstawy pedagogiczne, które pomogą trenerom w przygotowaniu i wdrożeniu Webquestu

9 Podsumowując, jest to zarówno informator, jak i podręcznik praktyczny 1. Niektórzy trenerzy wykorzystają podręcznik do pogłębienia wiedzy o Webquestach 2.0 oraz e-learningu, inni zaangażują się w opracowywanie Webquestów 2.0 i materiałów szkoleniowych. Aby korzystać z podręcznika, nie trzeba być specjalistą od IT i Webquestów 2.0! Mamy nadzieję, że lektura podręcznika okaże się przydatna w Twojej pracy i będzie ją efektywnie wspierała. 1 Trenerom zainteresowanym teorią związaną z niniejszym podręcznikiem polecamy następującą stronę projektu gdzie można przeczytać i/lub pobrać dokument o Collaborative Blended Learning Methodology (CBLM). 9

10 3. Czym jest Webquest 2.0 CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Zdefiniować, czym jest Webquest 2.0 Krótko opisać strukturę Webquestu kręgów uczenia się 3.1 Definicja Webquest 2.0 Czym jest Webquest? Nazwa webquest składa się z dwóch części: a) web, czyli sieć, oznacza, że sieć WWW używana jest jako podstawowy zasób w stosowaniu, analizowaniu, syntezowaniu i ocenianiu informacji, natomiast b) quest, czyli poszukiwanie, oznacza, że w ramach webquestu postawione zostaje pytanie, które zachęca uczących się do poszukiwania nowych znaczeń i głębszego zrozumienia (Pelliccione & Craggs, 2007). Webquest 2.0 charakteryzuje się wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 i oparty jest o udoskonalony schemat, dostosowany do potrzeb trenerów. Webquest 2.0 to działanie zorientowane na poszukiwania, które odbywa się zasadniczo w społecznym, interaktywnym i otwartym środowisku uczenia się, wspieranym przez Web 2.0, gdzie uczestnik może decydować o własnej ścieżce nauki poprzez wybór narzędzi Web 2.0 i zasobów on-line, potrzebnych do uzyskania końcowego rezultatu Webquestu 2.0 (Perifanou, 2011). 3.2 Struktura Webquest 2.0 Struktura Webquest 2.0 Struktura Webquestu 2.0, jak pisaliśmy powyżej, osadzona jest w środowisku wykorzystującym narzędzia Web 2.0 i podzielona jest na siedem etapów, nazywanych kręgami uczenia się. Sześć z nich jest skierowanych do uczestników szkolenia, natomiast ostatni do trenerów. Etapy Webquestu 2.0: 10

11 1. Rozgrzewka/Przygotowanie: Celem pierwszego Kręgu Uczenia się jest a) wprowadzenie uczestników do tematu szkolenia w kontekście wykorzystania Webquestu 2.0; b) zbadanie potrzeb uczestników szkoleń i poziomu ich wiedzy; c) stworzenie przyjaznego środowiska uczenia opartego o współpracę. 2. Wstęp: Drugi etap Webquestu 2.0 ma na celu przedstawienie uczestnikom a) kontekstu Webquestu 2.0 oraz b) tematu i celu Webquestu Zadanie (indywidualne/grupowe): Na tym etapie uczestnicy uzyskują informacje związane z indywidualnymi i grupowymi zadaniami, które wykonają w ramach Webquestu 2.0. Otrzymują również materiały, które pomogą im w realizacji tych zadań. 4. Proces: W ramach Procesu dostarczane są uczestnikom instrukcje krok po kroku, które wspierają proces uczenia się i realizację zadań Webquestu Ewaluacja otwarta i zamknięta: Tu zdefiniowane są strategie ewaluacji pracy uczestników Webquestu 2.0. Uczestnicy znajdą tu instrukcje dotyczące etapów i rodzajów ewaluacji. Proponujemy wykorzystanie dwóch typów ewaluacji: zamkniętą i otwartą. Ewaluacja zamknięta dotyczy informacji zwrotnych od uczestników projektu Webquest 2.0, natomiast ewaluacja otwarta dotyczy oceny na szerszym forum, w gronie osób, które nie były uczestnikami danego szkolenia. Uczestnicy są na tym etapie informowani, jakie narzędzia Web 2.0 mogą wykorzystać do stworzenia formularzy oceny. 6. Wnioski: Ten etap Webquestu 2.0 polega na podsumowaniu wszystkich zrealizowanych prac. Ostateczne rezultaty powinny zostać powiązane z początkowymi celami nauki i ich ewaluacją. 11

12 7. Poradnik trenera: Poradnik trenera zawiera informacje dla trenerów pomagające prowadzić szkolenie metodą Webquestu 2.0 oraz pomocne przy ponownym wykorzystaniu scenariusza Webquestu 2.0. ZADANIA Praca w grupie: Określ mocne i słabe strony poszczególnych etapów Webquestu 2.0 Kręgi Uczenia się czy sądzisz, że zaproponowana struktura byłaby pomocna w twoim szkoleniu? ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Dodge, B., 1995a. Some thoughts about Webquests. Pozyskano ze strony: Dodge, B., The WebQuest Page. Pozyskano ze strony Wydziału Technologii Edukacyjnej Uniwersytetu Stanowego w San Diego, Pelliccione, D. L., & Craggs, G. J., WebQuests: an online learning strategy to promote cooperative learning and higher-level thinking. Praca przedstawiona na Konferencji AARE, Perifanou M., Web New era of Internet tools in learning and teaching Italian as a foreign language - WebQuest 2.0 activities & CBLmodel. Proposals of blended learning. Nieopublikowana praca doktorska, Uniwersytet w Atenach. 12

13 4. Platformy do tworzenia Webquestów 2.0 CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Wymienić platformy, które można wykorzystać do stworzenia struktury i zawartości Webquestu 2.0. Krótko wyjaśnić, jak można zastosować te platformy w praktyce. W dalszej części tekstu prezentujemy kilka głównych i godnych zaufania platform, które można zastosować do szkoleń opartych o metodykę Collaborative Blended Learning. Warto jednak pamiętać, że część klientów, dla których będziecie Państwo pracowali oczekuje, aby w czasie szkoleń stosować systemy informatyczne istniejące już w ich firmie, takie jak na przykład Microsoft Sharepoint. 4.1 PLATFORMY WIKI Czym jest platforma wiki? PLATFORMA WIKI: Platforma wiki to narzędzie autorskie do tworzenia treści (np. szkoleniowych) w Internecie bez potrzeby nauki języka HTML. Dwie najbardziej popularne platformy wiki dostępne na zasadzie SaaS (Software as a Service, czyli oprogramowanie dostępne w chmurze ) to: Pbworks 2 oraz Wikispaces 3. Platformę wiki można wykorzystać do utrwalania wiedzy, udostępniania plików i zarządzania projektami. Automatycznie rejestrowane są na niej wszystkie zmiany zawartości, a informacje o nich docierają do uczestników szkolenia i trenera. Dzięki temu wszyscy mają bieżące informacje. Istnieje również wiele serwisów udostępniających wiki na zasadzie chmury, co oznacza, że nie ma potrzeby pobierania i instalowania

14 oprogramowania, ani utrzymywania własnego serwera. Platformę wiki można dostosować do swoich potrzeb, zarówno pod względem wyglądu, jak i nawigacji. Dlaczego warto ją wykorzystać do opracowania Webquestu 2.0? 1. Łatwość użycia: Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika poprowadzi trenera i uczestników szkolenia do wszystkich potrzebnych zasobów. 2. Bogaty edytor tekstu: niektóre platformy wiki oferują zaawansowane funkcjonalności multimedialne i bogaty edytor teksu. Dzięki temu zapewniają możliwość opracowania bardziej kreatywnego i autentycznego scenariusza Webquestu Współpraca przy tworzeniu treści: Uczestnicy mogą wspólnie pracować nad tą samą udostępnioną stroną wiki (choć w danym czasie tylko jedna osoba może edytować treść). 4. Śledzenie historii: Nic nie zostaje utracone. Możesz znaleźć każdy załadowany plik i każdą wersję opublikowanego tekstu, łącznie z informacją o tym, kiedy był edytowany i przez kogo. W ten sposób możesz śledzić pracę wszystkich uczestników szkolenia. 5. Organizacja plików i stron: Możesz organizować wszystkie pliki i strony według swoich potrzeb. 6. Dostęp dla użytkowników: Możesz przyznawać różne uprawnienia i dostęp do stron poszczególnym użytkownikom, a także nadać swojej wiki status dostępnej dla posiadaczy hasła lub otwartej. Możesz także pracować z uczestnikami szkolenia w zamkniętym środowisku i otworzyć je po zakończeniu pracy. 7. Brak ograniczeń czasowych i miejscowych: Możesz korzystać z platformy w każdym miejscu. Uczestnicy szkolenia mogą mieć do niej dostęp z komputera, telefonu i tabletu, w dowolnym czasie. 14

15 8. Komunikacja asynchroniczna/synchroniczna: Użytkownicy mogą wymieniać wiadomości prywatnie, zostawiać komentarze, a nawet wchodzić na czat. 9. Oprogramowanie otwarte (open source): Istnieje wiele bezpłatnych i otwartych platform wiki, które można skonfigurować według własnych potrzeb. 10. Łatwość rozpowszechniania prac: Jako trener możesz opracować wiele scenariuszy Webquestów 2.0 i dzielić się nimi w swoim kręgu zawodowym. 11. Tanie rozwiązanie: Platformy wiki typu open source można za darmo zainstalować na serwerze. Hosting platform wiki posiadających podstawowe funkcje dla podmiotów edukacyjnych jest często darmowy. Dodatkowe funkcje bądź licencje do zastosowań komercyjnych są zazwyczaj płatne. Jak wykorzystać ją do opracowania Webquestu 2.0? Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Zarejestruj się, w razie potrzeby dokonaj miesięcznej opłaty i zaloguj się na platformie. Dostosuj platformę wiki do swoich potrzeb: Umieść swoje elementy graficzne i nawigacyjne, aby stworzyć pasek boczny (sidebar) lub menu nawigacyjne. Pomogą one w dostępie i nawigacji po stronach wiki. W razie potrzeby zabezpiecz platformę hasłem i udostępniaj ją jedynie uczestnikom swojego Webquestu 2.0. Później możesz zawsze udostępnić ją publicznie. Warto skopiować na główną stronę wiki formularz informacyjny (patrz strona 27) i dodać linki do podstron, na których umieścisz treść każdego z etapów Webquestu 2.0. Następnie możesz przystąpić do pracy nad kolejnymi etapami scenariusza Webquestu 2.0. Na jednej platformie wiki możesz zamieścić linki do różnych scenariuszy Webquestów 2.0. Jeżeli postanowisz pracować z uczestnikami szkolenia przede wszystkim on-line: Stwórz stronę dla każdej grupy oraz osobną stronę dla każdego członka grupy 15

16 wraz z linkami do strony grupowej. Na tych stronach możesz umieszczać zadania i polecenia i poprosić członków każdej grupy o wzajemną pomoc lub ocenę swoich prac. W razie potrzeby zorganizuj dla uczestników sesje on-line na żywo, poprzez czat, konferencję audio lub wideo, bądź w wirtualnym pokoju (opis narzędzi w rozdziale 5). Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie wiki nie wymaga znajomości HTML. Ważne porady Nie zapomnij zapewnić uczestników, że będziesz wspierać ich w trakcie szkolenia on-line i w kontaktach bezpośrednich. Wielu dostawców platform wiki oferuje darmowe webinary, na których możesz nauczyć się korzystać z danej platformy wiki. ZADANIA Praca w grupie: Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu Webquest for HRM 4 i zapoznania się z przykładami Webquestów 2.0. Platforma wiki wykorzystana we wszystkich przykładach działa w oparciu o PBWorks 5. Po zapoznaniu się z podręcznikiem użytkownika 6, przeanalizuj przykłady i stwórz własny scenariusz Webquestu 2.0 na platformie wiki, zaczynając od opracowania strony informacyjnej

17 ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU PBworks: Podręcznik użytkownika PBworks: Seminaria sieciowe PBworks Graeme, D., Wikis in Education. Pozyskano ze strony: Wikispaces: Wsparcie Wikispaces :http://help.wikispaces.com/ Seminaria sieciowe Wikispaces: 4.2 PLATFORMY BLOGOWE i PLATFORMY CMS Czym jest platforma blogowa i platforma CMS? Blog to strona internetowa z wpisami umieszczanymi w porządku chronologicznym. Blogi można wykorzystywać do szeregu celów, od wspólnej czy też refleksyjnej nauki on-line po komunikację wewnątrzfirmową. Blogi są często wykorzystywane przez ekspertów w firmach do dzielenia się wiedzą. Jedną z najpopularniejszych platform blogowych dostępnych na zasadzie SaaS ( w chmurze ) jest Blogger 7. Wordpress 8, który pierwotnie był systemem blogowym rozwinął się do pełnowartościowej platformy CMS (Contenet Management System = System Zarządzania Treścią). Inne popularne systemy CMS działające na zasadzie open source to Joomla 9 i Drupal 10, które także mogą być użyte do zamieszczania na nich Webquestów 2.0. Najbardziej popularne platformy blogowe i CMS mają następujące cechy: 1. Łatwość użycia i uniwersalność: Z blogów może korzystać każdy od zupełnego nowicjusza po zaawansowanego programistę. Blogi mogą być wykorzystywane jako platforma do stworzenia dowolnej strony, w tym prowadzenia portfolio online (Chapman, 2009). 2. Bogaty interfejs: Większość blogów ma bogaty edytor tekstu umożliwiający umieszczanie na stronach bloga treści multimedialnych. 3. Możliwość rozszerzenia: Społeczność blogerów zapewnia wiele wtyczek służących do rozszerzania funkcjonalności strony

18 4. Platforma typu open source: Bezpłatna instalacja i użytkowanie. Dlaczego warto ją wykorzystać do opracowania Webquestu 2.0? Poniżej umieściliśmy niektóre argumenty przemawiające za wykorzystaniem platformy blogowej lub / i CMS do Webquestów 2.0: 1. Łatwa w użytkowaniu platforma z bogatym edytorem tekstowym: Trenerzy i uczestnicy szkoleń mogą łatwo tworzyć bogate treści, w tym multimedialne. 2. Wielu autorów: Blogi i strony oparte na ww. CMS ach mogą mieć wielu użytkowników. 3. Niski koszt: Dostępne jest darmowe oprogramowanie blogowe typu open source, które można zainstalować na serwerze, oraz darmowe usługi hostingowe (choć te zwykle zawierają reklamy). 4. Szczegółowa kontrola dostępu: Pozwala określić różne poziomy dostępu do utworzonej strony. W ten sposób możesz pozwolić innym trenerom i/lub uczestnikom na dodawanie treści do twojego bloga, a także łatwo sprawdzić, co jest publikowane on-line i przez kogo. Możesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach poprzez lub RSS. Możesz również nadać blogowi status otwartego lub zamkniętego dla szerszego grona odbiorców. 5. Brak ograniczeń czasowych i miejscowych: Możesz korzystać z platformy w każdym miejscu. Uczestnicy szkolenia mogą mieć do niej dostęp z komputera, telefonu i tabletu, w dowolnym czasie. 7. Organizacja treści: Możesz organizować pracę przy pomocy kategorii i tagów. 8. Blogroll: Możesz stworzyć listę ulubionych blogów i zastosować aplikację RSS, aby czytelnicy bloga otrzymywali powiadomienia o aktualizacjach. 9. Komentarze: Możesz w łatwy sposób zapoczątkować dialog z uczestnikami dzięki funkcji komentarzy do publikowanych postów. 18

19 10. Komunikacja wewnętrzna: Niektóre usługi blogowe pozwalają na przesyłanie wiadomości użytkownikom poprzez wewnętrzną pocztę mailową lub powiadomienia. Jak wykorzystać blogi i strony oparte o CMS do opracowania Webquestu 2.0? Zarejestruj swoje konto i zaloguj się. Wybierz szablon odpowiedni dla Webquestu 2.0. Zalecamy wybór tematu prostego szablonu, który można dostosowywać i który pozwala na stworzenie indywidualnego menu, nagłówka, tła i dodania potrzebnych widgetów. Dostosuj blog do swoich potrzeb: W razie potrzeby zabezpiecz platformę hasłem i udostępnij ją jedynie uczestnikom twojego Webquestu 2.0. Później zawsze możesz ją udostępnić publicznie. Scenariusz Webquest 2.0: Możesz stworzyć stronę informacyjną (główną) jako stronę główną bloga i dodać podstrony, które będą odpowiadały każdemu kręgowi uczenia się. Uczestnicy pracują on-line: Jeżeli uczestnicy pracują na platformie on-line w sposób asynchroniczny, możesz także: Stworzyć podstrony dla każdej grupy, na których uczestnicy zamieszczą swoje prace i będą dodawali swoje komentarze jako informacje zwrotne dla ciebie lub dla reszty grupy. Zorganizować dla uczestników sesje on-line na żywo, poprzez czat, konferencję audio lub wideo, bądź w wirtualnym pokoju (opis narzędzi w rozdziale 5). Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie blogowej nie wymaga znajomości HTML. Baza danych Webquest 2.0: Stwórz listę scenariuszy Webquestów 2.0 i załóż osobny blog dla każdego Webquestu

20 Ważne porady: Nie zapomnij zapewnić uczestników, że będziesz wspierać ich w trakcie szkolenia on-line i w kontaktach bezpośrednich. Wielu dostawców platform blogowych oferuje darmowe webinary, na których możesz nauczyć się korzystać z platformy. ZADANIA Praca w grupie dla 2 lub 3 uczestników szkolenia: Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów na temat zakładania i prowadzenia bloga na Wordpress.com 12. Odwiedź stronę internetową Wordpress.com 11, zarejestruj się i sprawdź swoją skrzynkę w celu aktywacji konta oraz zakończ rejestrację poprzez wypełnienie i zapisanie formularza profilu. Zaloguj się i zacznij korzystać z Wordpress.com tworząc scenariusz Webquestu 2.0! Skopiuj i wklej wzór strony informacyjnej na stronę główną nowego bloga, po czym rozpocznij współpracę z uczestnikami szkolenia! ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Wordpress: oraz (http://pl.wordpress.com) Blogger: Blogger- Podręcznik dla początkującego: Joomla: Drupal: i 11 oraz a także

21 4.3 PLATFORMY SPOŁECZNOŚCIOWE Czym są platformy społecznościowe? Idea społeczności nie jest nową koncepcją. Nowe jest jednak przeniesienie jej do świata on-line. W sieci oferowane są różnorodne platformy, które wspierają budowanie internetowych społeczności. Niektóre z popularnych platform społecznościowych to: Ning 13 i Mixxt 14. Platformy społecznościowe pozwalają tworzyć społeczności on-line i łączą najlepsze cechy znane z sieci społecznościowych i grup on-line. Grupy dają możliwość interaktywnej pracy, udostępniania mediów oraz oferują nowoczesną grafikę i usability znane z takich serwisów jak Facebook. Można umieszczać tam ciekawe dyskusje, korzystać z popularnych programów mailowych oraz poznawać ludzi. Tradycyjną platformą systemową dla grup on-line jest na przykład Yahoo! Groups 15. Na wielu platformach możesz stworzyć nową grupę społecznościową bądź dołączyć do już istniejącej i nawiązać kontakt z osobami, które podzielają twoje zainteresowania i pasje. Najbardziej popularne platformy społecznościowe mają następujące cechy: 1. Interfejs przyjazny dla użytkownika: Bardzo łatwo można stworzyć grupę, dostosować interfejs lub dołączyć do grupy. 2. Personalizacja strony poprzez udostępnianie mediów: Ty oraz każdy uczestnik szkolenia możecie stworzyć własną stronę profilową oraz zapisywać na niej pliki w różnych formatach (teksty, filmy, zdjęcia, itd.), aktualizować statusy, prowadzić blog i dzielić się wszystkimi materiałami i informacjami ze znajomymi i członkami grupy, którzy mogą przeglądać treści i dodawać komentarze. W ramach dodatkowego abonamentu niektóre platformy dają możliwość pracy w GoogleDocs. 3. Pulpit administracyjny: Jako trener możesz stworzyć nowe strony dedykowane dla każdej swojej grupy szkoleniowej i komunikować się ze wszystkimi uczestnikami przy pomocy tylko jednej platformy. Możesz w jednym miejscu weryfikować i zatwierdzać członków oraz wiadomości dla wszystkich prowadzonych grup Serwis nie jest dostępny w polskiej wersji językowej 21

22 4. Zaawansowana prywatność strony: Masz możliwość nadawania uprawnień uczestnikom szkoleń do odwiedzania określonych lub wszystkich stron na platformie. Decyzja zależeć będzie każdorazowo od prowadzonego szkolenia. 5. Kompleksowy interfejs mailowy: Wszystkie treści można publikować i otrzymywać drogą mailową, co ułatwia komunikację, a ta z kolei wspiera współpracę w czasie szkolenia. 6. Powiadomienia o podejmowanych działaniach: Pozwalają automatycznie dzielić się aktualizacjami profilu ze znajomymi i członkami grupy. 7. Analiza grupy: Jako trener możesz chcieć porównać pracę w różnych grupach szkoleniowych. Tabele i wykresy z wykazem najbardziej aktywnych uczestników, najbardziej popularnych tematów oraz aktywności uczestników pozwolą ci uzyskać przydatne informacje o pracy grupy. 8. Poznanie członków społeczności: Dostawcy platform społecznościowych ułatwiają kontakt z innymi grupami. Łatwo więc znajdziesz ciekawe grupy zawodowe, które dzielą z wami zainteresowania. To świetna okazja, by poprosić o informacje zwrotne, jeśli opublikujesz swoje Webquesty Wsparcie: Możesz znaleźć przydatne instrukcje w wielu językach o tym, jak dostosować platformę i z niej korzystać. 10. Koszt: Niektóre platformy oferują darmowe usługi, inne wymagają niewysokich opłat licencyjnych. Dodatkowe usługi nie są drogie, a bywają bardzo przydatne. Wśród nich warto wymienić możliwość tworzenia dodatkowych stron www w ramach grupy, zaawansowane narzędzia dostosowania strony, zaawansowane aplikacje, możliwość usunięcia reklam lub wstawienia własnych reklam, określenie własnego adresu URL, itd. 22

23 Jak używać platform społecznościowych do opracowania Webquestu 2.0? Jako trener możesz tworzyć Webquesty 2.0 przy użyciu różnych formatów (dokumenty Word, prezentacje PowerPoint, filmy, itd.) i zapisywać je na platformie społecznościowej. Platformy społecznościowe umożliwiają tworzenie więcej niż jednego Webquestu 2.0 w jednym miejscu. Możesz także stworzyć blog. Jeżeli postanowisz pracować z uczestnikami on-line, możesz skorzystać z narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej oferowanych przez platformę oraz wspólnych miejsc udostępniania dokumentów i plików, takich jak GoogleDocs, które pozwalają uczestnikom na jednoczesną edycję tekstu. Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie społecznościowej nie wymaga znajomości HTML. Stworzony przez ciebie Webquest 2.0 można wykorzystywać jako źródło wiedzy w twojej organizacji lub sieci oraz rozpowszechnić go poprzez narzędzie Web 2.0, które najlepiej spełnia twoje potrzeby. ZADANIA Praca indywidualna/w grupie: Poproś uczestników szkolenia, by odwiedzili stronę oraz dowiedzieli się więcej o tym, jak przydatny może być Ning dla nich i dla ich grup. Poproś, by zarejestrowali się w Ning i stworzyli własną grupę oraz zaprosili do niej znajomych. Zadaniem uczestników jest umieszczenie swojego Webquestu 2.0 na platformie, a następnie poproszenie znajomych o informacje zwrotne. Zachęć uczestników do kreatywnego podejścia i wypróbowania nowych aplikacji! 23

24 ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Ning: Ning - Podręcznik dla początkującego: Mixxt: 24

25 5. Narzędzia Web 2.0 warte stosowania w Webquestach 2.0 Autor: Marta Eichstaedt CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Wyjaśnić, dlaczego i jak używać narzędzi Web 2.0 Wybrać odpowiednie narzędzie Web 2.0 do potrzeb Twojego Webquestu 2.0 W tym rozdziale przedstawiamy gamę narzędzi Web 2.0, które mogą być użyte do prowadzenia Webquestów 2.0 i znakomicie wspierają współpracę w zespole oraz naukę. Narzędzia te można łączyć z przedstawionymi w poprzednim rozdziale platformami. Wykorzystując te narzędzia w praktyce trenera biznesu należy pamiętać o ograniczeniach w ich stosowaniu. Choć wiele firm jest otwartych na nowe oprogramowanie, to istnieją organizacje, które posiadają tak ustawione zapory internetowe (firewall), że poważnie ograniczają korzystanie z narzędzi Web 2.0. W czasie szkolenia wg naszej metodyki problemem może być na przykład brak możliwości odtwarzania filmów z portalu YouTube. Doświadczenie pokazuje, że część firm jest gotowa udostępnić w takich wypadkach własne rozwiązania, które zastąpią np. wyżej wymieniony YouTube, inna grupa firm widząc zalety wynikające ze stosowania narzędzi Web 2.0 w szkoleniach zdejmuje blokady. Mogą jednak zaistnieć też takie wypadki, kiedy trener będzie zmuszony do dostosowania programu szkolenia do wymogów bezpieczeństwa firmy, dla której pracuje i będzie musiał zrezygnować z niektórych narzędzi lub zastąpić je innymi. Pamiętaj, aby sprawdzić w firmie, dla której będziesz prowadzić szkolenie, jakie narzędzia informatyczne są akceptowane przez Dział IT. 25

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU:

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU: Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Blogger opis serwisu

Blogger opis serwisu Blogger opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Konto Google: Gmail, YouTube.

Konto Google: Gmail, YouTube. Konto Google: Gmail, YouTube. Samouczek dla Pracowni Orange Samouczek powstał na potrzeby szkolenia Komunikacja i promocja z wykorzystaniem nowych technologii. Platforma internetowa dla Pracowni Orange,

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web?

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Zdobycie zaufania internautów to największe wyzwanie biznesu w Sieci. Dlatego musisz wykorzystać każdą okazję, aby przekonać użytkowników do Twojego profesjonalizmu

Bardziej szczegółowo

Personalizowanie wirtualnych pokojów

Personalizowanie wirtualnych pokojów Personalizowanie wirtualnych pokojów www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak spersonalizować swój wirtualny pokój, stosując kolorystykę Twojej marki oraz dodając logo organizacji. Pokażemy Ci krok po kroku,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Issuu publikowanie dokumentów w sieci

Issuu publikowanie dokumentów w sieci Issuu publikowanie dokumentów w sieci Issuu to bezpłatny serwis do zbierania, publikowania i udostępniania dokumentów, dostępny na stronie issuu.com. Jest wykorzystywany zarówno przez osoby prywatne, jak

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularze Google. 1. Dostęp do dysku Google

Formularze Google. 1. Dostęp do dysku Google Formularze Google Formularz Google może być dobrym, darmowym narzędziem do zbierania informacji o kandydatach w wyborach. Są oczywiście inne, bardziej zaawansowane narzędzia, które możecie wykorzystać,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB?

JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? JAK EDYTOWAĆ MULTIMEDIA W KREATORZE CLICK WEB? W kreatorze Click Web bez trudu wzbogacisz projekt swojej strony o galerie zdjęć, pokazy slajdów, filmy, muzykę i pliki do pobrania. To elementy stron uwielbiane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po platformie LMS

Przewodnik po platformie LMS 2011-1-PL1-LEO05-19885 Przewodnik po platformie LMS Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

Planowanie spotkania. Planowanie spotkania. www.clickmeeting.com

Planowanie spotkania. Planowanie spotkania. www.clickmeeting.com Planowanie spotkania www.clickmeeting.com 1 Z tego poradnika......dowiesz się, jak zaplanować spotkania i webinary, jak wysłać zaproszenia i komunikować się z uczestnikami Twoich wydarzeń tak, aby osiągnąć

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej wystąpienie przygotowała Karolina Donosewicz studentka II roku na kierunku Informacja w Instytucjach espołeczeństwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Standardy zachowań w Internecie

Standardy zachowań w Internecie Standardy zachowań w Internecie Posiadasz konta w serwisach społecznościowych? Jeśli tak, poniższa instrukcja jest dla Ciebie. Pokażemy, jak skorzystać z ustawień prywatności, by publikowane przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika showtime

podręcznik użytkownika showtime podręcznik użytkownika showtime pokaż innym o czym mówisz dlaczego showtime? Z pewnością wiesz jak pożyteczne mogą być połączenia konferencyjne. A gdybyś mógł do nich dodać obrazy? Właśnie to umożliwia

Bardziej szczegółowo

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace Pomoc krok-po-kroku Jak korzystać z Twinspace Jak zaktualizowad swój profil... Error! Bookmark not defined.3 Jak dodawad nauczycieli i gości do swojej TwinSpace... 5 Jak zapraszad uczniów do swojej TwinSpace...

Bardziej szczegółowo

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW Sposobów przygotowania materiałów i możliwości ich udostępniania jest całe mnóstwo. Nawet nie można podać jednej (najłatwiejszej) metody. Wszystko zależy od: wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila.

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila. 1. Strona główna serwisu Telewizja Powszechna Polaków. Zarejestruj się na www.telewizjapowszechnapolaków.pl (zaznaczone na niebiesko) 2. Wypełnij wszystkie pola na stronie rejestracji i wprowadź kod znajdujący

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Miej wszystkich po (i na) swojej stronie

Miej wszystkich po (i na) swojej stronie Miej wszystkich po (i na) swojej stronie 1 Stwórz swoją witrynę za pomocą kilku kliknięć Tworzenie witryny jest proste wystarczy kliknąć przycisk nowa witryna i nadać twojej witrynie nazwę. Każda witryna

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp.

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Poczta elektroniczna (e-mail) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Jest ona również przydatna podczas zakładania innych kont umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Stupeflix. Możemy również zalogować się korzystając z konta na portalu Facebook lub Google.

Stupeflix. Możemy również zalogować się korzystając z konta na portalu Facebook lub Google. Stupeflix Małgorzata Garkowska www.studio.stupeflix.com Stupeflix darmowe narzędzie online służące do tworzenia filmów ze zdjęć. Do zdjęć możemy dodać tekst, wybrać ciekawe przejście, zdecydować o szybkości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Jak dołączyć kalendarz mojego seminarium do kalendarza na stronie OK PTM?

Jak dołączyć kalendarz mojego seminarium do kalendarza na stronie OK PTM? W razie pytań lub potrzeby wsparcia można zwracać się do twórcy i koordynatora kalendarza seminariów, dr Marty Kornafel (marta.kornafel@uek.krakow.pl). Jak dołączyć kalendarz mojego seminarium do kalendarza

Bardziej szczegółowo

System dostarczania treści podręcznik użytkownika

System dostarczania treści podręcznik użytkownika System dostarczania treści podręcznik użytkownika Leonardo da Vinci Transfer innowacji MEDILINGUA - Advancing vocational competences in foreign languages for paramedics MEDILINGUA - Rozwój umiejętności

Bardziej szczegółowo

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka organizacja spotkań, ustalenie zasad współpracy zrozumiałych dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie efektywnych spotkań

Przeprowadzanie efektywnych spotkań Przeprowadzanie efektywnych spotkań www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak organizować konferencje i spotkania online, dostosować ustawienia kamery oraz głośników, udostępniać prezentacje oraz zarządzać

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU ALLEGRO ZAKUPIONEGO W PAKIECIE STANDARD, MAXI LUB VIP. SPIS TREŚCI 1. OTRZYMANE PLIKI.... 2 2. DODANIE SZABLONU DO SERWISU ALLEGRO ORAZ JEGO UŻYTKOWANIE.... 3 Sposób pierwszy....

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Szybkie wystawienie aukcji w szablonie bez konieczności instalacji szablonu na koncie allegro... 4 3. Wystawianie aukcji w szablonie z instalacją szablonu na koncie allegro...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz

Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz Pinterest i Instagram - podobieństwa serwisy społecznościowe oparte o treści graficzne bardzo popularne w wersji

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Informacje ogólne strona 2 Krok 1: Szukaj partnera strona 3 1) Szukanie automatyczne strona 3 2) Szukanie zaawansowane strona 4 3) Szukanie według

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print

Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print Drukuj na etykietach Avery Zweckform szybko i łatwo przy użyciu darmowych szablonów i oprogramowania. Niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji podtytuł

Tytuł prezentacji podtytuł Projekty IT, które działają Tytuł prezentacji podtytuł Tomasz Karwatka www.divante.pl O czym będzie? Jak wykorzystać narzędzia Web 2.0 w budowaniu bazy wiedzy? Źródło porażek wdrożeń informatycznych systemów

Bardziej szczegółowo

System MWTB to program, który stwarza warunki do prezentacji Waszej firmy.

System MWTB to program, który stwarza warunki do prezentacji Waszej firmy. Witamy Państwa na Międzynarodowych Wirtualnych Targach Budownictwa zorganizowanych przez grupę specjalistów związanych z branżą budowlano informatyczną. Doceniając rangę internetu we współczesnym świecie,

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku... Tworzenie wydarzenia. Prowadzenie prezentacji. Pierwsze kroki. Otwórz pokój webinarowy.

W tym poradniku... Tworzenie wydarzenia. Prowadzenie prezentacji. Pierwsze kroki. Otwórz pokój webinarowy. W tym poradniku......pokażemy, jak w prosty sposób możesz stworzyć i skonfigurować swój pokój webinarowy, oraz jak poprowadzić skuteczną prezentację i otrzymać informację zwrotną. Tworzenie wydarzenia

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Nowa TwinSpace informacje ogólne

Nowa TwinSpace informacje ogólne Nowa TwinSpace informacje ogólne (uruchomiona we wrześniu 2014 r.) Przewodnik opracowano dla nauczycieli-administratorów. Zawiera informacje umożliwiające rozpoczęcie działań na nowej TwnSpace. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Frogfoot CMS.

Frogfoot CMS. Frogfoot CMS www.frogriot.com Spis treści: Kluczowe zastosowania Zalety Frogriot CMS Lista głównych modułów 4 5 7 Główne moduły Dashboard Formularze Webinary Konkursy Edytor treści Drzewo strony Użytkownicy

Bardziej szczegółowo