Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012"

Transkrypt

1 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL

2 Impressum/Metryka/Imprint Herausgeber/Wydawca/Publisher Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen im Auftrag des/w imieniu/on behalf of Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podkarpacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Verantwortlich im Sinn des Presserechts/Odpowiedzialność według prawa prasowego/ Responsible according press law Dr. Paul Olbrich, Direktor der/dyrektor/director of Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Kardinal-von-Waldburg-Straße Dillingen Tel.: Fax: Internet: Redaktion/Redakcja/Editorial staff Johannes Philipp (Koordinator/Koordynator/Coordinator) Manfred Neß, Hanna Stasicka, Stanisław Fundakowski, Edeltraud Brugger, Jochen Ruf, Dr. Iris Knöpfle Marta Miś, A. C. S. Craig, M. A., V. Hilary C. Möckl (Übersetzung/tłumaczenie/translations) Layout/Układ/Layout Martin Binder Druck/Drukowanie/Printed by: Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG, Köln Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung- Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons. Użycie niekomercyjne na tych samych warunkach 3.0 Niemcy. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License.

3 Inhalt Content Zawartość comenius regio Vorwort... 4 Wstęp Foreword Kurzbeschreibung des Projekts... 6 Opis projektu Description of the Project Projektpartner... 8 Partnerzy projektu Partners of the Project Unterrichtsbeispiele Przykłady lekcji Examples of Lessons Lektion 1/Lekcja 1/Lesson Grundschule Boos: Wochenplanarbeit Publiczna Szkoła Podstawowa w Boos: Zajęcia zintegrowane Primary School in Boos: Weekly Schedule Lekcja 2/Lektion 2/Lesson Szkoła Podstawowa w Czarnej: Kółko rowerowe Grundschule Czarna: Extracurriculare Aktivitäten Primary School Czarna: Extracurricular Activities Lektion 3/Lekcja 3/Lesson Mittelschule Dillingen: Deutsch Gimnazjum Dillingen: Język Niemiecki Secondary School Dillingen: German Language Lekcja 4/Lektion 4/Lesson Szkoła Podstawowa w Jarosławiu: Język angielski Grundschule Jarosław: Englisch Primary School Jarosław: English Language Lektion 5/Lekcja 5/Lesson Mittelschule Dillingen: GSE (Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde) Gimnazjum Dillingen: GSE (Historia/WOS/Geografia) Secondary School Dillingen: GSE (History/Social Studies/Geography) Lekcja 6/Lektion 6/Lesson Gimnazjum Krosno: Matematyka Sekundarschule Krosno: Mathematik Secondary School Krosno: Mathematics Lektion 7/Lekcja 7/Lesson Mittelschule Memmingen: Biologie Gimnazjum Memmingen: Biologia Secondary School Memmingen: Biology Lekcja 8/Lektion 8/Lesson Gimnazjum Łańcut: Język niemiecki Gimnazjum Łańcut: Fremdsprache Deutsch Secondary School Łańcut: German Language Fachvorträge und Schulbesuche Wykłady i lekcje Lectures and Lessons Beobachtungen und Folgerungen Observations and Conclusions Spostrzeżenia i wnioski Bildnachweis Autorzy zdjęć Photo Credits 3

4 4comenius regio Bavarian State Ministry of Education T he Comenius-Regio-Project Digital Media? ICT? Know how! is a successful example of cross-border cooperation between Subcarpathia and Bavaria in the 21st century, continuing a longstanding tradition of close cultural and political relations between the two European regions. The project has led teachers of both regions to a new mutual understanding and has shown that the planning of lessons including digital media requires personal and financial commitment on both sides, but that it can also lead to exceptional results. The Bavarian State Ministry of Education would like to thank all participants from both regions for their willingness to contribute to the project by preparing lessons, examining and evaluating new subject-specific ideas and by editing examples of lessons for this publication. I hope that this publication will be helpful and supportive for teachers interested in the subject when preparing their lessons. Elfriede Ohrnberger Department Principal Bavarian State Ministry of Education Ministerstwo Edukacji Bawarii Projekt Comenius-Regio Digital media? ICT? know how stanowi przykład partnerskiej współpracy pomiędzy dwoma regionami (Podkarpacie i Bawaria) zakończonej sukcesem. Stanowił on kontynuację wieloletnich tradycji dwóch regionów europejskich bliskich kulturowo i politycznie. Projekt umożliwił nauczycielom wzajemne poznanie się oraz poznanie specyfiki regionów partnera. Pokazał też, że planowanie lekcji, w tym z wykorzystaniem mediów elektronicznych, wymaga zaangażowania osobistego i finansowego ale może prowadzić do uzyskania świetnych rezultatów. Bawarskie Ministerstwo Edukacji pragnie podziękować wszystkim uczestnikom z obu regionów za współpracę przy realizacji projektu, w tym za przygotowanie lekcji, badanie i ocenę nowych pomysłów oraz opracowanie przykładów scenariuszy lekcji do publikacji. Mam nadzieję, że prezentowane materiały będą pomocne zainteresowanym nauczycielom w przygotowaniu ciekawych lekcji. Elfriede Ohrnberger Dyrektor Wydziału Ministerstwo Edukacji Bawarii Subcarpathian Board of Education T he rapidly changing world we live in has a huge influence on our everyday lives and has formed a new generation of socalled digital natives. The rate of progress which has taken place in the countries of the European Union has inspired and enforced changes in education. Methods and forms of teaching, as well as the kind of equipment used in schools, must meet the emerging needs and expectations of this modern generation. The use of multimedia is a great opportunity for our newly-formed digital society and for lifelong learning. We would like to share with those interested some practical examples of teaching and activities developed within the framework of the Comenius Regio Project Digital Media? ICT? Know How!, the aim of which was to improve educational processes in modern schools. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Die sich schnell verändernde Welt hat starken Einfluss auf unser tägliches Leben. Sie formt auch eine neue Gerneration, genannt die Digitalen Eingeborenen. Der schnell Fortschritt in den Ländern der Europäischen Union inspiriert und erzwingt Veränderungen in der Bildung. Die Methoden und Formen des Unterrichts und die Ausstattung der Schulen müssen den sich fortentwickelnden Bedürfnissen und Erwartungen der modernen Generation folgen. Multimedia ist eine große Chance für die neu geformte digitale Gesellschaft und das lebenslange Lernen. Gerne teilen wird die Praxisbeispiele und Aktivitäten mit Interessierten, die Lehrkräfte im Rahmen des Comenius-Regio- Projekts Digitale Medien und IT? Gewusst wie! entwickelt und gezeigt haben, dessen Ziel es war, Bildungsprozesse in modernen Schulen zu verbessern. Jacek Wojtas Superintendent of Subcarpathian Board of Education Jacek Wojtas Kurator der Bildungsbehörde von Vorkarpatien

5 Vorwort Foreword Wstęp comenius regio Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das Comenius-Regio-Projekt Digital Media? ICT? Know how! ist ein gelungenes Beispiel grenzüberschreitender Zusammenarbeit Vorkapatiens und Bayerns im 21. Jahrhundert, das einen jahrhundertewährenden kulturellen Austausch fortgesetzt hat. Es hat Lehrkräfte beider Regionen zu einem neuen gegenseitigen Verständnis geführt und offenbart, dass die Unterrichtsgestaltung mit digitalen Medien hier wie dort viel persönlichen und finanziellen Einsatz fordert, aber auch besondere Erfolge ermöglicht. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus dankt daher allen beteiligten Akteuren beider Regionen für ihre Bereitschaft, an diesem Projekt mitzuwirken, Unterrichtsstunden vorzubereiten, neue fachliche Impulse zu prüfen und umzusetzen sowie Unterrichtsbeispiele für diesen Band aufzubereiten. Möge der vorliegende Band vielen interessierten Lehrkräften eine Hilfestellung für ihren eigenen Unterricht bieten. 5 Elfriede Ohrnberger Ministerialdirigentin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Szanowni Państwo, Zmieniająca się rzeczywistość ma wpływ na nasze codzienne życie. Ona też kształtuje nowe pokolenie coraz częściej określane mianem cyfrowych tubylców. Gwałtowny postęp cywilizacyjny w krajach Unii Europejskiej wymusza zmiany również w edukacji. Metody i formy pracy z uczniami oraz wyposażenie szkół muszą podążać za rodzącymi się potrzebami i oczekiwaniami współczesnego pokolenia. Multimedia są wielką szansą dla tworzenia społeczeństwa informacyjnego i dla uczenia się przez całe życie. Chcemy podzielić się z Państwem przykładami działań nauczycieli szkół uczestniczących w Projekcie Comenius Regio Digital media? ICT? konw how! podejmowanych dla doskonalenia procesu dydaktycznego. Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty

6 6comenius regio At an international conference in Czudec (Podkarpackie, Poland) in October 2010, where among others, a group of Bavarian-Swabian teachers was participating, the following observation was made: in order to support learning, teaching and competence development throughout life, there is a strong need in both of our regions to improve and update teachers skills and knowledge, so that they may make best use of the new opportunities created by information and communication technologies. The idea of finding and developing good examples of lessons arose. These examples, from the regions of Bavaria and Subcarpathia (Podkarpackie) would put digital media into the hands of the students themselves and thus foster better learning through motivation and self-guidance. to increase the knowledge of all those involved about the current standards and aims of teaching in Europe, especially the European key competences. These aims will be achieved through: Conferences Online cooperation Mutual observation of activities and good practice Development and publication of didactical and organizational models of such activities which could be used in both regions. It is hoped that structures and personal relations will be so strengthened that ongoing cooperation after the end of the project will be ensured. The main aims of the project are: to connect people from Subcarpathia and Bavaria by means of personal meetings and online communication, encouraging all those concerned (head teachers, teachers, parents, education authorities) to exchange information about experience, new ideas and good solutions involving digital media and ICT in education. As a result of this project all those concerned with education in our regions will better understand students needs and be able to prepare them for life in a highly-networked world.

7 Kurzbeschreibung des Projekts Opis projektu Description of the Project comenius regio Bei einer internationalen Konferenz im Herbst 2010 in Czudec, zu der auch eine Gruppe bayerisch-schwäbischer Lehrer eingeladen war, wurde festgestellt: Um Lernen und Lehren sowie den lebenslangen Kompetenzerwerb zu unterstützen, besteht in beiden Regionen ein großer Bedarf, die Fähigkeiten und das Wissen von Lehrkräften über die neuen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien zu verbessern und auf den aktuellen Stand zu bringen. Es entstand die Idee, in den Regionen Bayern und Vorkarpatien gemeinsam gute Beispiele von Unterricht zu finden und zu entwickeln, der die digitalen Medien in die Hände der Schüler legt, um das Lernen durch Motivation und Selbststeuerung zu verbessern. Im Wesentlichen hatte das Projekt folgende Ziele: Menschen aus den Regionen Vorkarpatien und Bayern durch persönliche Treffen und Online-Kommunikation zu verbinden Erfahrungen, neue Ideen und Beispiele guter Lösungen im Einsatz digitaler Medien und Informationstechnologien im Unterricht durch alle Beteiligten (Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schulverwaltung) auszutauschen Allen am Bildungsprozess Beteiligten besseres Wissen über aktuelle Bildungsstandards und -ziele in Europa, speziell über die Europäischen Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. Diese Ziele sollten verwirklicht werden durch Konferenzen Online-Zusammenarbeit Gegenseitige Beobachtung von Aktivitäten und guter Praxis Entwicklung und Veröffentlichung von didaktischen und organisatorischen Modellen solcher Aktivitäten, die in beiden Regionen angewandt werden können. Die Strukturen und persönlichen Beziehungen in beiden Regionen sollten darüber hinaus so gestärkt werden, dass eine dauerhafte Zusammenarbeit nach Beendigung des Projekts sicher gestellt ist. Podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Czudcu (podkarpackie, Polska) w październiku 2010, której uczestnikami byli m.in. zaproszeni nauczyciele z Bawarii Szwabii, wyciągnięto następujące wnioski: w obydwu regionach występuje potrzeba udoskonalenia umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych możliwości jakich dostarczają technologie informacyjno komunikacyjne. Postanowiono dzielić się przykładami dobrych praktyk obydwu regionach Bawarii i Podkarpaciu, wyposażając uczniów w umiejętności posługiwania się mediami cyfrowymi, a przez to wzrost ich motywacji i umiejętności samokształcenia. W rezultacie określono główne założenia projektu: spotkania ludzi z regionu Bawarii i Podkarpacia poprzez wzajemne wizyty oraz kontakty online, wymiana doświadczeń, nowych pomysłów oraz stosowanie dobrych rozwiązań z wykorzystaniem mediów cyfrowych i nowych technologii przez wszystkich interesariuszy (dyrektorów, nauczycieli, rodziców, władze oświatowe), wzrost wiedzy na temat aktualnych standardów i zagadnień dotyczących nowoczesnych metod uczenia się w Europie. Cele te były realizowane poprzez: konferencje, współpracę online, różnorodne obserwacje zajęć i przykładów dobrej praktyki, wypracowanie i publikację dydaktycznych i organizacyjnych modeli zajęć możliwych do zastosowania w obu regionach. Oczekiwaliśmy umocnienia kontaktów między partnerami z obu regionów, które miały zapewnić dalszą systematyczną współpracę po zakończeniu projektu. Założyliśmy, że dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, władze lokalne w naszych regionach będą lepiej rozumieli potrzeby uczniów w zakresie przygotowania ich do życia w dynamicznie zmieniającym się, wysoce zinformatyzowanym świecie. 7 Als Projektergebnis wurde erwartet, dass alle Beteiligten in beiden Regionen die Bedürfnisse der Schüler besser verstehen, um sie gut auf das Leben in einer stark vernetzten Welt vorbereiten zu können. Heute kann man sagen, dass diese Ziele erreicht wurden.

8 8comenius regio Subcarpathian Board of Education in Rzeszów Responsibilities The Supervisory Board implements State education policies and takes independent charge of supervision and inspection of schools and kindergartens in the voivodeship, also coordinating the professional training of teachers. It cooperates with the organs of self-governing regional bodies in developing and promoting regional and local education policies in accordance with State policy. Its primary duties are the effective implementation of curricula and the promotion of improvement in the quality and effectiveness of teaching in particular areas of education. A very important field of activity of the Board is the support of innovative measures in schools and kindergartens. In accordance with new educational law it is our important responsibility to organise counseling and conferences for head teachers, in order to support schools by providing examples of good practice and model solutions from our region and other regions in Poland, as well as from other countries. Role in the Project The Supervisory Board was responsible for the preparation and submission of the application for the project. It was also responsible for coordinating the activities of all the partners in the region, as well as coordinating all the project work of both partner regions. It monitored the project s financial support on the Polish side. It kept in regular contact with the partner region in order to implement jointly-planned activities. It informed the partners about the progress of work in its region. It organised study visits and working visits to the partner region, as well as hosting guests in Subcarpathia, making sure that the content of these meetings was of high quality. Within its region it organised meetings with local authorities, conferences, workshops and visits to schools. One very important responsibility was to initiate online conferences with the partners and to test these with a view to more effectively organising the cooperation it intend to continue. It carried out the jointly-planned activities which were described in more detail in the application. It conducted an internal evaluation and participated in the joint external evaluation of the project. It developed information material about the project and gathered examples of good practice and innovative solutions. In cooperation with the partners it has worked out the final results in the form of this brochure and the internet presentation of the project. Administrative building of Subcarpathian voivodeship in Rzeszów The Supervisory Board of Education shared all of this information with head teachers of schools, administrative authorities and with a wider group of interested groups. ÙÙÙ

9 Projektpartner Partnerzy projektu Partners of the Project comenius regio Bildungskuratorium der Vorkarpaten in Rzeszów Kurzbeschreibung der Aufaben Das Bildungskuratorium setzt die bildungspolitischen Vor-gaben des Staates um, führt eigenverantwortlich die pädagogische Supervision der Schulen und Kindergärten in der Wojwodschaft durch und koordiniert die berufliche Fortbildung der Lehrkräfte. Es arbeitet mit den Selbstverwaltungsorganen der Gebietskörperschaften zusammen, um regionale und örtliche Bildungspolitik und -initiativen in Übereinstimmung mit den staatlichen Vorgaben zu entwickeln und zu fördern. Die Hauptaufgaben sind u. a. die effektive Umsetzung von Lehrplänen und die Verbesserung der Qualität und Effektivität des Unterrichtens. Besonders wichtig ist auch die Unterstützung innovativer Aktivitäten von Schulen und Kindergärten. In Übereinstimmung mit dem neuen Bildungsgesetz organisiert das Kuratorium Beratung und Konferenzen für Schulleiter, um die Schulen durch gute Praxisbeispiele und Lösungen aus der eigenen Region, anderen Regionen wie auch aus dem Ausland zu unterstützen. Rolle im Projekt Das Bildungskuratorium Rzeszów war verantwortlich für die Vorbereitung und Antragsstellung des Projekts. Es koordinierte die Aktivitäten beider Partnerregionen sowie aller Projektpartner in der Region Vorkarpatien und informierte diese über Arbeitsfortschritte und Zusammenarbeit. Außerdem überwachte es die finanziellen Zuwendungen auf polnischer Seite. Mit der Partnerregion stand es in regelmäßigem Kontakt, um Studienbesuche und Arbeitstreffen zu planen und durchzuführen. Es wurden Schulbesuche, Treffen mit örtlichen Autoritäten, Konferenzen in der Provinz Vorkarpatien organisiert, wobei die Qualität und das inhaltliche Niveau der Treffen gesichert wurden. Eine wichtige Aufgabe war es auch, Online-Konferenzen mit den Projektpartnern zu initiieren und sie im Hinblick auf effektivere Organisation der Zusammenarbeit zu erproben. Das Bildungskuratorium führte eine interne Evaluation durch und wird an der allgemeinen externen Evaluation des Projekts teilnehmen. Es entwickelte Informationsmaterial und sammelte Beispiele guter Praxis und innovativer Lösungen. Zusammen mit den Partnern wurden Endprodukte wie diese Broschüre und der Internetauftritt erstellt. Die Informationen sollen mit Schulleitern, Schulverwaltungsbehörden Verwaltungsbehörden und mit weiteren interessierten Gruppen geteilt werden. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Charakterystyka działania Kuratorium Oświaty realizuje politykę oświatową państwa i w ramach swoich zadań sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami w województwie oraz koordynuje działania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Współdziała z organami jednostek amorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizowania regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnej z polityką oświatową państwa. Priorytetowymi zadaniami są m.in.: skuteczność realizacji podstaw programowych oraz podwyższanie jakości i efektywności nauczania na poszczególnych etapach kształcenia. Bardzo ważnym zadaniem Kuratorium jest wspomaganie pracy szkół, wspieranie innowacyjnej działalności szkół i przedszkoli oraz rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki w zakresie edukacji i zarządzania. Rola w Projekcie Podczas realizacji projektu zadaniem naszej instytucji było koordynowanie działań własnych, partnerów z naszego regionu oraz z Bawarii. Podczas realizacji wspólnie zaplanowanych działań utrzymywaliśmy stały kontakt z regionem partnerskim. Na bieżąco informowaliśmy partnerów o stanie realizacji zadań w naszym kraju. Organizowaliśmy wyjazdy na wizyty studyjne i robocze, wizyty partnerów w naszym regionie oraz konferencje dbając o jakość i poziom merytoryczny spotkań. Realizowaliśmy wspólnie zaplanowane działania. Czyniliśmy starania o zacieśnienie współpracy między szkołami, uczestniczącymi instytucjami oraz regionami po zakończeniu projektu. Dbamy o promocję projektu i rezultatów zarówno w czasie trwania jak i po zakończeniu. ÙÙÙ 9 ÙÙÙ

10 comenius regio 10 Bavarian State Ministry of Education The Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Bavarian State Ministry of Education) is the highest school administrative authority in the region and, as such, is responsible for the organisation of education and schools in Bavaria. Within the scope of its responsibilities the Ministry supports binational and multinational projects of regional institutions, for example by publishing and circulating the results of such projects. Media education in schools and as part of pre-service and inservice teacher training is one of many cross-departmental issues which the Ministry and its subordinated authorities are intensely aware of. A close network supports schools and teachers in the field of media use and media education. Local authorities maintain media centres where schools can borrow the media they use in lessons free of charge. In addition, private institutions and churches offer a wide variety of activities involving media for young people, parents, social workers and teachers. While these last-mentioned offers mainly cover free time or social activities, the Ministry mainly controls and supports the use of media and ICT in school lessons. To do this the Ministry uses the services of two subordinated institutions: firstly, the Institute for School Quality and Educational Research (ISB), which has a sub-department for media education and publishes booklets and online guidelines (http://www.medieninfo.bayern.de/index. asp?mnav=1&2ndnav=0) and secondly, the Academy for Inservice Teacher Training and Personnel Development, which deals with the further training of teachers in the field of media education. In view of the growing dangers of the misuse of digital media and of the rising importance of the adequate use of media and ICT in all economic fields, the Ministry has developed a master plan for ICT in schools as well as a manual entitled Media Worlds for teachers and parents, the aim of which is to provide guidance on how to make young people aware of the dangers of digital media and online communication and promote the wise use of these facilities. Digital media and ICT are also mentioned in almost all Bavarian school syllabuses. The current level of public debate about the effects of the media on children and youth, as well as the need for media skills in a high-technology economy, has led to the issuing of an official policy directive Media Education in Bavarian Schools. This

11 Projektpartner Partnerzy projektu Partners of the Project comenius regio Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist die oberste Schulverwaltungsbehörde und verantwortlich für die Organisation von Bildung und Schule in Bayern. Innerhalb seines Verantwortungsbereichs unterstützt das Ministerium bi-nationale und multinationale Projekte regionaler Institutionen unter anderem durch die Herausgabe und Verbreitung der Projektergebnisse. Medienbildung in den Schulen und als Teil des Lehramtsstudiums sowie der Lehrerfortbildung ist eine der abteilungsübergreifenden Aufgaben, die das Ministerium und seine nachgeordneten Dienststellen intensiv wahrnehmen. Ministerstwo Edukacji w Bawarii Ministerstwo Edukacji i Kultury w Bawarii posiada najwyższą władzę w zakresie administrowania szkołami i, co się z tym wiąże, ponosi największą odpowiedzialność za organizowanie edukacji i działalności szkół w Bawarii. Jednym z celów działalności ministerstwa jest wspieranie dwu oraz wielostronnych projektów realizowanych przez podlegle mu instytucje. Wsparcie to polega np. na upowszechnianiu wyników projektów. Edukacja medialna realizowana w szkołach, również realizowana w formie szkoleń dla nauczycieli w ramach przygotowania do zawodu oraz doskonalenia zawodowego, jest jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez ministerstwo i podległe mu instytucje. 11 Ein engmaschiges Netzwerk unterstützt Schulen und Lehrer bei der Anwendung der Medien und in medienerzieherischen Fragen. Die örtlichen Behörden (Städte und Landkreise) unterhalten Medienzentren, in denen Schulen kostenlos Medien für den Unterricht ausleihen können. Auch private Institutionen und die Kirchen machen ein weitgefächertes Angebot an medienpädagogischen Aktivitäten für junge Menschen, Eltern, Sozialpädagogen und Lehrkräfte. Während diese Aktivitäten vorwiegend den Freizeit- und sozialen Bereich abdecken, regelt und unterstützt das Bayerische Kultusministerium vor allem den Einsatz von Medien sowie Informations- und Kommunikationstechnologie im Schulunterricht. Zur Verwirklichung dieser Aufgaben bedient sich das Ministerium zweier nachgeordneter Dienststellen: dem Institut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), das ein Fachreferat für Medienpädagogik hat und Broschüren sowie Online-Handreichungen herausgibt (http://www.medieninfo. bayern.de/index.asp?mnav=1&2ndnav=0&tnav=0), und der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, die sich u. a. mit der Fortbildung von Lehrkräften auf dem Gebiet der Medienbildung beschäftigt. Im Hinblick auf die wachsenden Gefahren des Missbrauchs der digitalen Medien und die zunehmende Bedeutung des angemessenen Gebrauchs von Medien und Informationstechnologie in allen Bereichen der Wirtschaft hat das Ministerium unter anderem eine Generalempfehlung ( Votum ) für die Informations- und Kommunikationstechnologie an Schulen und eine Handreichung Medienwelten für Lehrer und Eltern entwickelt, die sie anleitet, wie sie Gefahren und den angemessenen Gebrauch der digitalen Medien und Online-Kommunikation jungen Menschen vermitteln können. Digitale Medien Rozbudowane zasoby dostarczają wsparcia dla nauczycieli w dziedzinie korzystania z mediów oraz metodyki i pedagogiki wykorzystywania mediów na zajęciach. Władze lokalne utrzymują centra medialne, w których szkoły mogą wypożyczać sprzęt oraz korzystać z zasobów na lekcjach nie ponosząc za to żadnych kosztów. Prywatne instytucje i organizacje kościelne oferują duży wybór zajęć związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów dla młodzieży, rodziców, pracowników socjalnych i nauczycieli. Wymienione wyżej zajęcia dotyczą szkoleń w zakresie korzystania z mediów w czasie wolnym lub w zakresie portali społecznościowych, natomiast Bawarskie Ministerstwo Edukacji zajmuje się głównie zastosowaniem mediów i technologii informacyjnych podczas zajęć szkolnych. W celu zrealizowania tych zadań, ministerstwo współpracuje z podległymi mu instytucjami: Instytutem Badania Jakości Szkół i Edukacji (ISB), który posiada oddział zajmujący się pedagogiką mediów. Jednym z zadań tej instytucji jest publikowanie broszur i internetowych przewodników. Drugą współpracującą z ministerstwem w tym zakresie instytucją jest Akademia Doskonalenia Zawodowego i Rozwoju Osobistego Nauczycieli, której zadaniem jest, między innymi, ustawiczna edukacja nauczycieli w zakresie stosowania multimediów w nauczaniu. W związku z rosnącymi niebezpieczeństwami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z mediów i nowoczesnych technologii, ministerstwo opracowało plan dotyczący edukacji w zakresie bezpiecznego użycia multimediów w szkołach oraz instrukcję Świat mediów dla nauczycieli i rodziców, w której zawarte zostały najważniejsze wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego korzystania z multimediów i technologii informacyjnych.

12 comenius regio 12 master plan defines the topics within this cross-curricular subject, gives recommendations on how to use media in everyday school lessons, informs about copyights and other legal aspects of media use, suggests approved sources of media for didactical use, defines the topics for media education in in-service and pre-service teacher training and gives information about the media education advisory service for Bavarian schools. The following are its main components: In-service teacher training for those in charge of the maintenance of school computer networks and ongoing support for these teachers In-service teacher training courses in media didactics and media education as part of subject-specific courses New ways of conducting in-service training by means of online courses A side effect of these is that teachers become more familiar with new technology and learning methods and are motivated to use them in their lessons or for homework assignments Publication of handouts (printed and online) with recommendations on the wise use of digital media in schools and at home An internet portal which collects important information on all areas of media education for teachers (www.medieninfo. bayern.de) A network of 120 specialised teachers qualified by post-graduate studies in media education (Medienpädagogisch-informationstechnische Beratung MIB). These teachers are partly exempted from teaching in order to provide in-service training and counseling for colleagues in their region and type of school. These teachers are also involved in this particular project. In the same way as head teachers and school administrators, they have the chance to widen their horizon and to find out how media education problems are solved in another European country and, at the same time, have the opportunity to share their knowledge with colleagues abroad. ÙÙÙÙ

13 Projektpartner Partnerzy projektu Partners of the Project comenius regio und IT sind in nahezu allen Lehrplänen der bayerischen Schularten erwähnt. Der aktuelle Stand der öffentlichen Diskussion über die Auswirkungen des Medienkonsums auf Kinder und Jugendliche sowie der Bedarf unserer hochtechnisierten Wirtschaft an medialen Fertigkeiten führten kürzlich zum Erlass einer offiziellen Richtlinie zur Medienbildung an bayerischen Schulen. Sie definiert die Themen dieser fächerübergreifenden Aufgabe, gibt Empfehlungen zum Medieneinsatz im täglichen Unterricht, informiert über Urheberrechte und andere rechtliche Aspekte des Mediengebrauchs, schlägt geprüfte Quellen für Unterrichtsmedien vor, definiert die Rolle und die Themen der Medienpädagogik in der Lehreraus- und -fortbildung und informiert über das medienpädagogisch-informationstechnische Beratungssystem für bayerische Schulen. Es besteht aus diesen Hauptkomponenten: Lehrerfortbildung und kontinuierliche Betreuung von Lehrkräften, die für die Wartung von Schulnetzwerken zuständig sind. Lehrerfortbildung in speziellen Kursen, die sowohl Fragen der Mediendidaktik als auch der Medienerziehung behandeln. Neue Formen der Lehrerfortbildung durch unterschiedliche Arten von Online-Kursen. Als Nebeneffekt machen diese die Lehrkräfte mit neuen Technologien und Lernmethoden vertraut und motivieren sie, diese in ihren Unterrichtsstunden und für Hausaufgaben einzusetzen. Veröffentlichung von Handreichungen (gedruckt und online) mit Empfehlungen für den vernünftigen Gebrauch der digitalen Medien in Schulen und Familien. Ein Internet-Portal, in dem wichtige Informationen für Lehrer über alle Gebiete der Medienpädagogik gesammelt werden (www.medieninfo.bayern.de). Ein Netzwerk von 120 spezialisierten Lehrkräften, die durch ein Zusatzstudium in Medienpädagogik qualifiziert sind (Medienpädagogisch-informationstechnische Beratung MIB). Sie sind mit einigen Stunden vom Unterricht freigestellt, um in ihrer Region und für ihre Schulart Lehrkräfte beraten und weiterbilden zu können. Diese Lehrkräfte sind auch am Projekt beteiligt. Neben Schulleitern und Mitgliedern der Schulverwaltung sollen sie die Gelegenheit erhalten, ihren Horizont zu erweitern, wie medienpädagogische Probleme in anderen europäischen Ländern gelöst werden. Gleichzeitig sollen sie ihre Kenntnisse mit den ausländischen Kollegen teilen. Nauczanie technologii informacyjnych jest obowiązkowym przedmiotem występującym niemal w każdym programie nauczania w bawarskich szkołach. Wnioski płynące z publicznej dyskusji dotyczącej mediów oraz ich wpływu na dzieci i młodzież, a także konieczność posługiwania się nowoczesnymi technologiami we współczesnym świecie, znalazły odzwierciedlenie w biuletynie Edukacja medialna. W biuletynie określone zostały ścieżki międzyprzedmiotowe dotyczące użycia mediów w szkołach oraz zawarte instrukcje związane z zastosowaniem mediów na zajęciach szkolnych. Można tam znaleźć również informacje dotyczące praw autorskich i inne porady prawne związane z korzystaniem z zasobów internetowych. W biuletynie znajdują się również wskazówki dotyczące źródeł informacji rekomendowanych do użycia podczas zajęć oraz informacje o szkoleniach dla studentów przygotowujących się do zawodu oraz szkoleniach dla nauczycieli z zakresu pedagogiki i metodyki stosowania multimediów w szkołach w Bawarii. Biuletyn składa się z następujących części: Doskonalenie nauczycieli w zakresie administrowania sieci szkolnych oraz związane z tym doradztwo, Doskonalenie nauczycieli w zakresie dydaktyki mediów i edukacji medialnej jako części nauczanych przedmiotów, Nowe sposoby doskonalenia nauczycieli za pomocą kursów online. Jako dodatkowy efekt stosowania kursów online zauważa się zwiększone zainteresowanie nauczycieli korzystaniem z tych technik podczas zajęć szkolnych, co z kolei przekłada się na lepszą motywację uczniów, aby np. odrobić zadanie domowe, Publikacje pomocy (w wersji drukowanej i internetowej) zawierających rady dotyczące rozważnego korzystania z mediów w klasach szkolnych i w domach, Portal internetowy gromadzący ważne wiadomości z dziedziny pedagogiki mediów dla nauczycieli. Zespół 120 specjalistów, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie pedagogiki mediów. Ci wyspecjalizowani nauczyciele są zwolnieni z części obowiązującego w szkołach pensum godzin i pracują jako nauczyciele doradcy i konsultanci w swoich regionach oraz są zaangażowani w ten projekt. Ponadto, dyrekcja szkół oraz administracja powinna posiadać właściwe kompetencje w zakresie stosowania i użycia multimediów. Celem tego projektu jest również poznanie sposobów stosowania z multimediów oraz rozwiązywania problemów z tym związanych w innych krajach europejskich, a także uczenie się od siebie nawzajem. ÙÙÙ 13 ÙÙÙ

14 comenius regio 14 Podkarpacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN) PCEN is a public institution for the professional training of teachers. It has three branches (in Przemysl, Krosno and Tarnobrzeg) and the Osrodek Edukacji Nauczycieli i Pracownikow Administracji Samorzqdowej w Czudcu (In-service teacher training centre and local government administration in Czudec). Its fields of activity include: the organisation of the interchange of experience within functioning education systems (with national and international partners) the preparation and implementation of professional teacher training programs in cooperation with the Subcarpathian Board the organisation of various forms of cooperation and interchange among teachers in particular types of schools and institutions support of teachers innovative enterprises the training of educational managerial staff, teachers and workers in schools and institutions the implementation of educational programs on the basis of cooperation with the European institutions which support regional development the creation of a Polish network of cooperation among neighbouring regions for the purpose of promoting modern forms of teaching. PCEN Przemyśl PCEN has vast experience in the implementation of such projects and programs, particularly on the national level. It is now very keen to share this experience with other countries in a joint effort to work out new didactical and organisational solutions. ÙÙÙ

15 Projektpartner Partnerzy projektu Partners of the Project comenius regio Lehrerbildungszentrum von Vorkarpatien in Rzeszów (PCEN) Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN) 15 Dieses Institut ist eine öffentliche Einrichtung für die Lehrerfortbildung. Es besteht aus drei Niederlassungen (in Przemyśl, Krosno und Tarnobrzeg) und dem Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu (Lehrerfortbildungszentrum und Gemeindeverwaltung von Czudec). Der Aufgabenbereich des PCEN umfasst unter anderem: die Organisation des Erfahrungsaustauschs über ein funktionierendes Bildungssystem mit nationalen und internationalen Partnern die Vorbereitung und Durchführung von beruflichen Fortbildungsprogrammen für Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Kurator von Vorkarpatien die Organisation unterschiedlicher Formen der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs für Lehrkräfte unterschiedlicher Schularten und anderer Institutionen die Unterstützung innovativer Initiativen von Lehrkräften das Training von Mitgliedern der Schulverwaltung, Lehrkräften und sonstigen Mitarbeitern von Schulen und anderen Institutionen auf der Basis der Zusammenarbeit mit Institutionen der Europäischen Union Bildungsprogramme umzusetzen, die die regionale Entwicklung unterstützen Zusammenarbeit mit der polnischen Diaspora in den benachbarten Regionen im Hinblick auf die Vermittlung moderner Unterrichtsformen. PCEN hat große Erfahrung mit der Umsetzung von Projekten und Programmen vor allem auf nationaler Ebene. Jetzt bemüht es sich, seine Erfahrungen mit anderen Ländern auszutauschen und an neuen didaktischen und organisatorischen Lösungen zu arbeiten. ÙÙÙ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jako instytucja partnerska związana bezpośrednio z doskonaleniem nauczycieli, włączyła się w realizację przedsięwzięć związanych z organizowaniem form doskonalenia, wymiany doświadczeń i prezentacji przykładów dobrych praktyk. PCEN uczestniczył w przygotowaniach logistycznych wizyt gości z instytucji partnerskich: Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i noclegową w naszych ośrodkach w Czudcu, Przemyślu i Krośnie, Jesteśmy wyspecjali-zowaną placówką, prowadzącą ciągle kursy, konferencje i warsztaty, Konferencje, seminaria i warsztaty prowadzone w ramach projektu były przygotowywane merytorycznie i logistycznie wspólnie z instytucją koordynującą Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Mamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie organizowało w przeszłości wspólnie wiele form wsparcia dla nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, W ramach udziału w Projekcie pracownicy merytoryczni PCEN włączani byli w prace związane z przygotowaniem konferencji, planowaniem wizyt w szkołach oraz ich dokumentowaniem, zbieranie scenariuszy lekcji, opracowaniem materiałów szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów. Konsultanci PCEN włączyli się w przygotowania merytoryczne wizyt opracowano prezentacje i wystąpienia konferencyjne: wyzwanie XXI wieku, a wypalenie zawodowe, Motywowanie nauczycieli oraz uczniów do korzystania z ICT oraz multimediów. Podkarpackie Centrum Edukacyjne w Rzeszowie włączyło się w zorganizowanie konferencji międzynarodowych Działalność innowacyjna w szkołach, Multimedia moda czy konieczność oraz Bezpieczeństwo w sieci. ÙÙÙ

16 comenius regio 16 Academy for In-service Teachers Training and Personnel Development On behalf of the Bavarian Ministry of Education the Academy for In-service Teacher Training and Personnel Development coordinates and conducts most activities in this field for teachers of all subjects in all types of schools in Bavaria. In addition to a wide variety of 3-day and 5-day training courses, the Academy offers special study programmes leading to further qualification in areas such as guidance, media education, German as a second language etc. These courses are increasingly being accompanied and supplemented by various online activities such as e-sessions, moderated online seminars and blended learning courses. A second area in which the Academy is active is in the guidance and training of administrative and managerial staff working on all levels of school administration, supervision and evaluation. To support all these activities the Academy maintains a wide range of online services, such as the Bavarian Information Server for schools and teachers, several Moodle platforms for e-learning, online communication platforms, data bases, e-learning environments and various websites. Since its beginnings in 1971 the Academy has fostered European and international cooperation. It has a flourishing partnership with China (University of Shanghai). Another special focus has been collaboration with school authorities in all European partner countries. Socrates and Comenius projects have constantly been taking place and being supported. Nevertheless the Academy will be taking part in a Comenius Regio project for the first time. Although a great amount of experience has been gathered through teacher exchanges in the fields of foreign languages, political and social sciences, geography and history, media education is a completely new field of collaboration for the Academy. It is, therefore, very keen to support the project in every way it can. Further information on our homepage: ÙÙÙ Akademy for In-service Teachers Training Dillingen

17 Projektpartner Partnerzy projektu Partners of the Project comenius regio Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen Akademia do Spraw Edukacji i Ustawicznego Rozwoju Nauczycieli Bawarii 17 Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus koordiniert die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung die zentrale Lehrerfortbildung in Bayern für Lehrkräfte aller Schularten und Fächer und führt zahlreiche Veranstaltungen selbst durch. Neben einer großen Vielfalt von 3- oder 5-tägigen Fortbildungslehrgängen bietet die Akademie spezielle Qualifizierungsmaßnahmen in Fachgebieten wie Schulberatung, Medienpädagogik, Deutsch als Fremdsprache usw. an. Diese Kurse werden zunehmend begleitet und teilweise ersetzt durch unterschiedliche Online-Aktivitäten wie esessions, moderierte Online-Seminare und Blended- Learning-Kurse. Ein zweiter Aufgabenbereich der Akademie ist die fachliche Unterstützung und das Training von Verwaltungsund Führungspersonal auf allen Ebenen der Schulverwaltung, Schulaufsicht und Evaluation. Um alle diese Aktivitäten zu unterstützen unterhält die Akademie zahlreiche Online-Dienste wie den Bayerischen Schulserver, diverse Moodle-Plattformen für das elearning, Online-Kommunikationsplattformen, Datenbanken, verschiedene Websites und elearning-umgebungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1971 legte die Akademie Wert auf europäische und internationale Zusammenarbeit. Neben einer Partnerschaft mit China (Universität Shanghai) stand immer die Zusammenarbeit mit europäischen Ländern und Schulbehörden im Mittelpunkt. Socrates und Comenius- Projekte wurden ständig durchgeführt und unterstützt. Dennoch war die Akademie zum ersten Mal Partner in einem Comenius Regio Projekt. Während große Erfahrung im Austausch von Fremdsprachenlehrern, von Politik- und Sozialkunde-, Geographie- und Geschichtslehrkräften besteht, war Medienerziehung ein neues Feld der europäischen Zusammenarbeit für die Akademie. Daher unterstützte sie dieses Projekt sehr gerne mit ihrer Erfahrung und ihrer Logistik. Weitere Informationen auf den Internetseiten der Akademie Dillingen: ÙÙÙ W imieniu Bawarskiego Ministerstwa Edukacji Akademia do Spraw Edukacji i Ustawicznego Rozwoju Nauczycieli podejmuje i koordynuje wszystkie działania w wyżej wymienionym zakresie skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół i uczących wszystkich przedmiotów na terenie Bawarii. Oprócz szerokiego wyboru 3- lub 5-dniowych kursów doszkalających, Akademia oferuje specjalne studia dające dodatkowe kwalifikacje w dziedzinach takich, jak: doradztwo, multimedia w nauczaniu, językniemiecki jako drugi język i wiele innych. Te kursy uzupełniane są coraz częściej poprzez różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem Internetu, np.: e-sesje, seminaria prowadzone poprzez Internet oraz kursy z wykorzystaniem technik blended-learning. Drugą gałęzią działalności Akademii jest doradztwo i szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej wszystkich typów szkół w zakresie administrowania, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji. Aby sprostać wszystkim wymaganiom związanym z działalnością edukacyjną, Akademia utrzymuje szeroki zakres serwisów internetowych, takich jak: Bawarski Serwer dla Szkół i Nauczycieli, platformę Moodle, komunikatory online, bazy danych, różnorodne strony internetowe i środowiska e-learningowe. Od początków działalności w 1971 r. Akademia zwracała szczególną uwagę na współpracę europejską i międzynarodową. Oprócz partnerstwa z Chinami (Uniwersytet w Szanghaju), współpraca z krajami Europy i władzami szkolnymi, stanowiła cel działalności Akademii, a Europejskie Projekty Socrates i Comenius stanowią nieodłączną część jej pracy. Niemniej jednak Akademia podjęła partnerstwo w ramach Projektu Comenius Regio po raz pierwszy. Posiadamy sporo doświadczeń związanych ze współpracą w zakresie nauczania języków obcych, studiów politycznych i społecznych, nauczania geografii i historii, jednakże zastosowanie multimediów w nauczaniu jest nową dziedziną dla Akademii w ramach współpracy z krajami Europy. Z tej właśnie przyczyny z jeszcze większym zaangażowaniem przystępujemy do Projektu. ÙÙÙ Ù

18 comenius regio 18 Primary School No. 11 Adam Mickiewicz in Jarosław This school exists more than one century. It is located in a building constructed in The school building is affiliated in the Register of the Provincial Conservator of Monuments of Industry since The school is proud of the National Certificate Health promoting school, the certificate School with Class and the title Self Learning School. Since 2003 there are integration classes, which teach children with special educational needs together with their peers. At the same time we implemented an educational program Open to integration. Further priorities of our school are environmental education, health promotion, implementation of educational projects and innovations. We also have a European School Club which organizes the competition of knowledge about the European Union named Travel without a passport. Primary School No 11 Adam Mickiewicz in Jarosław For the realization of its statutory tasks the school has 14 classrooms and two halls for classes in groups, two computer labs, a library and media center, a multimedia language laboratory, a first aid office, a staff room, a room for school counselor, psychologist, therapist and speech therapist. The school provides meals in a common room. Our school helps each child to succeed allows to develop interests and abilities of students supports the development of children with special educational needs organizes lectures for speech therapy, rehabilitation, therapeutic, remedial and compensatory teaching and stimulating activities has place for collective learning of healthy children an children with disabilities provides educational and health care enhances basic skills and adapts them to the needs of students has qualified teaching staff, constantly improving education provides care in the school s common-room supports parents in the upbringing. ÙÙÙ

19 Projektpartner Partnerzy projektu Partners of the Project comenius regio Grundschule Nr. 11 Adam Mickiewicz in Jarosław Die Schule existiert seit über hundert Jahren. Sie ist in einem Gebäude aus dem Jahr 1900 untergebracht, das seit 1991 in das regionale Register von Industriedenkmälern aufgenommen ist. Seit 2003 gibt es Integrationsklassen, in denen Kinder mit speziellen Förderbedürfnissen zusammen mit ihren Altersgenossen unterrichtet werden. Zugleich führten wir ein Bildungsprogramm Offen für Integration ein. Weitere Schwerpunkte unserer Schule sind Umweltbildung, Gesundheitsförderung, spezielle Bildungsprojekte und Innovationen. Wir haben auch einen Europäischen Schulclub, der den Wissenswettbewerb über die Europäische Union Reisen ohne Pass organisiert. Zur Verwirklichung ihres gesetzlichen Auftrags verfügt unsere Schule über 14 Klassenzimmer und zwei Räume für Gruppenarbeiten, zwei Computerräume, eine Multimediabibliothek, ein Sprachlabor, einen Erste-Hilfe-Raum, ein Lehrerzimmer, einen Raum für die Schulberater, den Schulpsychologen, den Physio- und den Sprachtherapeuten. Die Schule bietet Mahlzeiten im Gemeinschaftsraum an. Unsere Schule verhilft jedem Kind zum Erfolg erlaubt es den Schülern, ihre Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln unterstützt die Entwicklung von Kindern mit speziellem Förderungsbedarf organisiert Lektionen in Sprachtherapie, Rehabilitations-, therapeutischen, medizinischen und förderpädagogischen Lehr- und Motivationsaktivitäten bietet Raum für das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht-behinderten Kindern bietet Erziehungs- und Gesundheitsberatung an verstärkt die persönlichen Fähigkeiten der Schüler und passt sie den individuellen Bedürfnissen an verfügt über qualifizierte Lehrkräfte, die ständig bemüht sind, die Bildung zu verbessern bietet ein Betreuungsprogramm im Gemeinschaftsraum an unterstützt die Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben. ÙÙÙ Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu o ponad stuletniej tradycji, mieści się w budynku wybudowanym w 1900 roku. Budynek szkoły jest wpisany do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora w Przemyślu od 1991 roku. Szkoła posiada Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, Certyfikat Szkoła z klasą oraz tytuł Szkoła Ucząca Się. Od 2003 roku tworzone są w szkole klasy integracyjne, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem ze swoimi rówieśnikami. Równocześnie realizowany jest Program Wychowawczy Otwarci na integrację. Priorytetem w naszej szkole jest edukacja ekologiczna, zdrowotna, realizacja projektów edukacyjnych oraz innowacji. W szkole działa Szkolny Klub Europejski. Jest on od kilku lat organizatorem powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem Podróż bez paszportu. Dla realizacji swoich zadań statutowych szkoła posiada 14 sal lekcyjnych i 2 sale do zajęć w grupach, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, multimedialną pracownię językową, gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej, pokój nauczycielski, pokój pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty i logopedy. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną z dożywianiem. Nasza szkoła: Pomaga odnieść sukces każdemu dziecku, Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, Wspiera rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Organizuje zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktycznowyrównawcze, zajęcia stymulujące rozwój, Jest miejscem wspólnej nauki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, Zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną, Wzbogaca swoją bazę i dostosowuje się do potrzeb uczniów, Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nieustannie doskonalącą się i dokształcającą, Zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej, Wspiera rodziców w zakresie wychowania. 19 ÙÙÙ

20 comenius regio 20 Bischof-Ulrich-Schule Illertissen Our school is a primary school with 383 students in 10 classes (grades 1 to 4). Since September 2010 we have also offered two all-day classes. Special profile: Talenta students academy in cooperation with the local Adult Education Centre (lessons and workshops for children conducted by external partners) Regional consultant teacher for Music. We offer workshops for recorder lessons, dance and musical theatre Brass instrument classes in grades 3 and 4 taught by teachers of the local brass band and music school ICT activities conducted by media consultant teacher and deputy-head of the local media centre Bischof-Ulrich-Schule Illertissen Our building is over 40 years old and is currently undergoing reconstruction. Completion is scheduled for the end of the scholastic year 2011/2012. ÙÙÙ Dominikus-Hertel-Volksschule Boos This is a primary school with 134 students (aged 6 to 10) in 6 classes. Our staff, which is made up of 11 teachers, 4 assistants, a secretary and a caretaker, works here in calm, natural surroundings. We are very keen to foster a peaceful learning environment in which all children have the best possible chance to develop according to their individual abilities, in preparation for life after school. The use of traditional and modern media plays a particularly important role in this process. All of our classrooms have interactive whiteboards and internet access. It was a great pleasure for us to be able to participate in this Comenius Regio project; it provided us with many new ideas on how to improve media competence at our school. ÙÙÙ Dominikus-Hertel-Volksschule Boos

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Synergia między akcjami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi LLP

Synergia między akcjami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi LLP Synergia między akcjami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi LLP Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Synergia między akcjami zdecentralizowanymi

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKO-WŁOSKIEGO SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Erasmus+

PROGRAM POLSKO-WŁOSKIEGO SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Erasmus+ PROGRAM POLSKO-WŁOSKIEGO SPOTKANIA PARTNERÓW PROJEKTU Erasmus+ Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych Program POLISH-ITALIAN PROJECT PARTNERS

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion

Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Seminarium / Seminar Rolnictwo ekologiczne produkcja roślinna Ökolandbau Schwerpunkt Pflanzenproduktion Kowary, 19-20.05.2011 Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS/2014/HEI/W/0078 Integrated education in the range of Renewable Energy Sources Engineering on the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności,

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny. /

Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny.  / Deutscher Bildungsserver Niemiecki Serwer Edukacyjny Informations- und Arbeitsmittel Środek przekazu i wyszukiwania informacji www.bildungsserver.de / www.eduserver.de Deutsche Bildungsserver - Niemiecki

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz

Projekt. Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Projekt Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska Niederschlesisch-Sächsische Akademie für Landwirtschaft und Umweltschutz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Konferencja

Bardziej szczegółowo

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8

Cena franco szt. Dźwig/netto / 1.000szt. (obszar zastosowania: domki jednorodzinne, bliźniaki, domki szeregowe, wielorodzinne) 0,70 kg/dm³ 8 Unsere Homepage www.juwoe.de Kein Medium ist so aktuell wie das Internet In dieser Preisliste finden Sie alle unsere neuen und bekannten Produkte. Aber was ist mit Ziegeln, die erst nach dem Druck entwickelt

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Multimedia w szkole moda czy konieczność?

Multimedia w szkole moda czy konieczność? Konferencja w Czudcu Multimedia w szkole moda czy konieczność? Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Krystyna Lech Dyrektor Departamentu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Monnet International School (IB School 1483) - LANGUAGE POLICY

Monnet International School (IB School 1483) - LANGUAGE POLICY Monnet International School (IB School 1483) - LANGUAGE POLICY Philosophy Monnet International School: students come from different cultural, linguistic and social backgrounds. We help them to learn and

Bardziej szczegółowo

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga Community Work in a Decade of Crisis Dr. Val Harris From Sostenga Concept of Transition Transition from one situation to another situation: Where the new situation is clear to communities W przypadku,

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30 Warsztaty Sesja VI Niedziela 14:00-15:30 Zajęcia podzielone są na wykłady oraz warsztaty. Przy każdym z nich znajduje się informacja która grupa uczestników może najbardziej skorzystać na danym wykładzie,

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo