PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI"

Transkrypt

1 Jacek Ratajczak, Natalia Kopeć PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Wrocław, kwiecień 2013

2 Spis treści 1 Wstęp Streszczenie managerskie Cel i metodologia opracowania Opracowanie główne Organizacja i finansowanie Przegląd funkcjonalności Dożywotnie konto owe Bazy wiedzy Tablice ogłoszeń Oferty zniżkowe dla absolwentów Uniwersytecka karta kredytowa Dostęp do infrastruktury uczelni Grupy Spotkania Blog Kształcenie ustawiczne Inkubatory przedsiębiorczości Fundusze Absolwenckie oraz mentoring Sklepy z pamiątkami Zastosowane rozwiązania estetyczne i techniczne Kluczowe elementy graficzne Strumienie informacji Międzylinkowanie Integracja kanałów social media Aplikacje mobilne Prywatność danych Wnioski i rekomendacje Funkcjonalności Interfejs użytkownika Organizacja i finansowanie Podsumowanie rekomendacji

3 1 Wstęp W dobie dwóch kryzysów: gospodarczego i demograficznego, sieci absolwentów stają się szczególnie istotne, zarówno dla uczelni, jak i dla absolwentów. Dla uczelni utrzymywanie jak najlepszych relacji z absolwentami ma witalne znaczenie. Zadowoleni, są najlepszymi ambasadorami swojej alma mater, nie tylko zatem uczelnia może liczyć, że powrócą oni skorzystać z jej oferty kształcenia ustawicznego, ale również że zachęcą kolejne pokolenia do wyboru właśnie jej na swoje miejsce kształcenia. Co więcej, mogą w mury swojej uczelni powrócić jako niezwykle cenni partnerzy: sponsorzy, mentorzy, wolontariusze, czy też - reprezentując biznes jako partnerzy instytucjonalni. Dla kandydatów na studentów możliwość odnalezienia i utrzymywania kontaktów z innymi absolwentami jest z kolei bezcenną szansą na wartościowe kontakty biznesowe lub co też dzieje się bardzo często - zdobycie wymarzonej pracy. Sieci alumni mają najsilniejszą tradycję w krajach anglosaskich, gdzie stowarzyszenia absolwentów od zawsze stanowiły jeden z kluczowych aspektów studiowania na najlepszych uczelniach, a nieformalne więzi nawiązywane w ich ramach często miały decydujący wpływ na przyszłą karierę zawodową czy - szczególnie w Stanach Zjednoczonych polityczną. Europa kontynentalna nie ma tak mocnych tradycji, ale i tutaj uczelnie zaczęły dostrzegać korzyści z utrzymywania więzi ze swoimi wychowankami. Nawet jednak najbardziej zaawansowane z nich zaczęły zarządzać relacjami z absolwentami nie wcześniej niż w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku. 1 Wydaje się, że impulsem, który popchnął uczelnie europejskie w tę stronę była internetowa rewolucja, która właśnie wtedy nabrała rozpędu. Strony internetowe, a zwłaszcza tzw. Web 2.0, czyli Internet oparty na interaktywnych serwisach społecznościowych, nie tylko objawiły się jako stosunkowo łatwe narzędzie do ułatwienia komunikacji rozsianych po świecie absolwentów, ale wręcz wytworzyły naturalną presję związaną z przyzwyczajeniami użytkowników. Sam Facebook jest de facto inicjatywą studentów chcących pozostać w kontakcie. W tym kontekście posiadanie strony internetowej służącej społeczności absolwentów stało się raczej obowiązkiem niż czymś szczególnym. 1 Raport Alumni GoEurope. A lifelong learning Grundtvig Project

4 2 Streszczenie Niniejsze opracowanie powstało w celu zidentyfikowania najlepszych europejskich praktyk w obszarze zarządzania stronami internetowymi dla absolwentów i możliwości ich zastosowania na potrzeby uczelni wyższych w Polsce, w tym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pod lupę wzięliśmy blisko 50 europejskich uczelni, dobranych na podstawie mieszanki kryteriów obiektywnych (rankingi uczelni magazynów Forbes i Financial Times; dostępność informacji o stronach dla absolwentów) i subiektywnych naszej oceny owych stron. Następnie w oparciu o analizę tej dość licznej próby wyodrębniliśmy funkcjonalności, które bądź pojawiały się najczęściej, bądź też wydawały się najbardziej trafne. Te zostały bardziej szczegółowo opisane w zasadniczej części opracowania. Ponadto wyodrębniliśmy z tej próby 10 uczelni, których całościowe rozwiązania wydawały się najbardziej przemyślane i posłużyliśmy się nimi jako case studies. W porównaniu zdecydowanie wyróżniają się dwie grupy uczelni: brytyjskie, korzystające z bogatej anglosaskiej tradycji stowarzyszeń uniwersyteckich oraz najlepsze szkoły biznesowe, rywalizujące na bardzo konkurencyjnym rynku executive MBA. Platformy dla absolwentów prowadzone są zazwyczaj bądź przez dedykowany temu dział Kontaktów z Absolwentami bądź przez niezależne od uczelni stowarzyszenia absolwentów. Zdarzają się także rozwiązania hybrydowe, gdzie uczelnia odpowiada za zapewnienie infrastruktury oraz podstawowej obsługi, stowarzyszenie zaś za treści i aktywności wokół strony. W przypadku stron prowadzonych przez uczelnie obsługują je zazwyczaj dedykowani pracownicy w zależności od uczelni jest to od dwóch do nawet kilkunastu osób, w przypadku stowarzyszeń czasem są to osoby zatrudnione w tym celu, czasem wolontariusze lub mieszanka obu rozwiązań. Stowarzyszenia czasami integrują absolwentów więcej niż jednej tylko uczelni, np. uczelnie z danego regionu lub partnerskie. Działalność stowarzyszeń jest przeważnie finansowana ze środków sponsorskich lub składek członkowskich, działy uczelniane z budżetu uczelni. Niestety, w większości przypadków nie udało nam się znaleźć informacji na temat dokładnego budżetu przeznaczonego na to zadanie. W zakresie funkcjonalności, większość uczelni oferuje dość zestandaryzowane rozwiązania, obejmujące cztery obszary: kariera i networking (obejmujące m.in. różnego rodzaju wydarzenia integracyjne), kształcenie ustawiczne, zniżki i oferty specjalne oraz dostęp do infrastruktury uczelnianej (sportowej i edukacyjnej). Z nielicznymi wyjątkami, strony dzielą się na dwie części: publiczną (informacje o wydarzeniach, informacje o uczelni, profile absolwentów) oraz prywatną - dostępną jedynie po zalogowaniu, w oparciu o indywidualny profil absolwenta, który z kolei jest częścią bazy absolwentów, wskazywanej przez użytkowników, jako najważniejszej i najcenniejszej funkcjonalności. Z profilem powiązany jest zazwyczaj w domenie uczelni lub stowarzyszenia, sam profil zaś czasami bywa zintegrowany z zewnętrznymi portalami networkingowymi (najczęściej LinkedIn lub w krajach niemieckojęzycznych Xing), za pośrednictwem których można się zalogować do portalu. Dostęp do części prywatnej jest ograniczony w większości dla absolwentów uczelni, choć np. Uniwersytet Bocconi daje takie prawo również chętnym, którzy nie są z uczelnią związani, ale za nieco wyższą opłatę. Opłaty za dostęp są z reguły równocześnie opłatami za członkostwo w stowarzyszeniu, a ich wysokość zależy od konkretnej uczelni i waha się od 4

5 100EUR do nawet kilku tysięcy, w zależności od pakietu usług nią objętego oraz długości zobowiązania. Część uczelni daje absolwentom darmowy dostęp do portalu, opłaty są w ich przypadku pobierane jedynie za korzystanie z konkretnych usług np. eventów, kursów, dostępu do infrastruktury sportowej etc. Przeważnie jednak i tak na te usługi jest im oferowana zniżka w stosunku do ceny rynkowej. Jeśli chodzi o estetykę stron w zdecydowanej większości jest ona definiowana przez język graficzny strony samej uczelni, z którą też w przypadku stron prowadzonych lub wspieranych przez jednostkę uczelnianą są one mocno zintegrowane (np. zakładki w menu przenoszą do innych podstron uczelnianych). Design tych stron jest raczej prosty i przejrzysty, oparty na standardowym podziale trzykolumnowym z górnym i lewym menu. Nie spotkaliśmy żadnej strony, która pod względem języka graficznego wyraźnie by się wyróżniała czy stanowiła wzór do naśladowania. Podobnie pod względem rozwiązań czysto technicznych niemal wszystkie strony oparte są na HTML + elementy JavaScript/jQuery dla elementów interaktywnych. Niewykluczone, że część z nich była budowana w oparciu o standardowe CMSy, np. wordpress czy Joomla, jednak nie weryfikowaliśmy rozwiązań technicznych zastosowanych na backendzie, ponieważ w tym przypadku nie sądzimy, by były to zagadnienie kluczowe. Sugerowalibyśmy bowiem dostosowanie języka projektowania do nowego paradygmatu programowania webowego, w którym nacisk powinien być po pierwsze na obsługę technologii mobilnych (HTML 5 + aplikacje dedykowane na ios, Android, Blackberry OS10, Windows Mobile) oraz obsługę dotykową. Żadna z analizowanych stron tych kryteriów obecnie nie spełnia, choć niektóre posiadają dedykowane aplikacje mobilne na Androida i ios. Pozostałe szczegółowe rekomendacje dla ewentualnego portalu Uniwersytetu Ekonomicznego znajdują się we wnioskach i rekomendacjach na końcu niniejszego dokumentu. 5

6 3 Cel i metodologia opracowania Problemem jaki postawiono przed autorami niniejszego opracowania, było zidentyfikowanie najlepszych praktyk europejskich uczelni w zarządzaniu stronami internetowymi dla absolwentów oraz ich możliwego zastosowania w tworzeniu podobnej platformy dla absolwentów uczelni polskich, w szczególności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Szczegółowe zagadnienia, które poruszyliśmy w niniejszym raporcie obejmują: Analizę istniejących platform internetowych prowadzonych przez uczelnie dla absolwentów Analiza wykorzystania platform do kontaktu z absolwentami, opis aktywności absolwentów, użytych mechanizmów do aktywizacji absolwentów Opis funkcjonalności służących dalszej edukacji absolwentów (promocja studiów podyplomowych, kursy on-line, dostęp do bazy wiedzy) Stosowany design, użyte środki graficzne i multimedialne, powiązanie z zewnętrznymi serwisami społecznościowymi Zastosowane rozwiązania techniczne Sposób umocowania zespołu odpowiedzialny za platformę w strukturze uczelni Wnioski i rekomendacje wynikające z powyższej analizy dla uczelni polskich W ramach niniejszej analizy poszukiwaliśmy najlepszych przykładów jego wykorzystania przez uczelnie europejskie. Aby zidentyfikować szkoły, które warto zaprezentować w ramach raportu, posłużyliśmy się dwoma kryteriami wstępnymi: 1) rankingami uniwersytetów i szkół biznesowych m.in. wg. Forbesa i Financial Times, założyliśmy (co w trakcie researchu się potwierdziło), że najlepsze rozwiązania dla absolwentów będą miały najbardziej prestiżowe uczelnie, których absolwenci pracują w najbardziej renomowanych organizacjach a networking jest szczególnie istotny. 2) dostępnością informacji: zarówno w formie wtórnych źródeł danych (raportów, artykułów w prasie czy wyników wyszukiwania Google), jak i pierwotnych (własne doświadczenia i kontakty). W ten sposób wstępnie zidentyfikowaliśmy blisko 50 europejskich uczelni prowadzących własne portale dla absolwentów, które poddaliśmy dalszej szczegółowej analizie (kompletną listę wszystkich uczelni załączamy jako aneks do niniejszego raportu). W dalszym etapie wyodrębniliśmy i opisaliśmy najciekawsze rozwiązania organizacyjne, funkcjonalne i techniczne ze wszystkich analizowanych uczelni. Jako aneks przygotowaliśmy 10 mini-studiów przypadku, w których przedstawiliśmy uczelnie, których rozwiązania uznaliśmy w całości za najbardziej kompleksowe lub reprezentatywne. Z braku dobrych opracowań dotyczących portali dla absolwentów uczelni europejskich, analizę oparliśmy niemal wyłącznie na źródłach pierwotnych, czyli poprzez interakcję ze stronami programów alumni. Nieliczne źródła wtórne użyliśmy jako uzupełniające, głównie w zakresie wniosków i rekomendacji. Jako źródło wspomagające wykorzystaliśmy również wywiady bezpośrednie ze znanymi nam absolwentami tych uczelni. Nie powinno być zaskoczeniem, że wśród wybranych szkół przeważają uczelnie z Wielkiej Brytanii. Jest to wynikiem istnienia długoletniej, silnej tradycji istnienia związków absolwentów. Brytyjskie uczelnie dominują również w europejskich rankingach najlepszych szkół, na których opieraliśmy naszą selekcję. Uczelnie z pozostałych krajów, które znalazły 6

7 się w tym opracowaniu to przeważnie wiodące szkoły biznesowe takie jak INSEAD, ESADE czy Bocconi, które rywalizują z uczelniami brytyjskimi czy amerykańskimi na wysoko konkurencyjnym rynku międzynarodowych EMBA. 7

8 4 Opracowanie główne 4.1 Organizacja i finansowanie Pod względem organizacyjnym, zidentyfikowaliśmy dwa zasadnicze sposoby funkcjonowania portali dla absolwentów. Pierwszy to wydzielona specjalnie w tym celu w strukturach szkoły jednostka, przeważnie połączona z Biurem Karier lub działem promocji, której zadaniem jest utrzymywanie relacji za absolwentami, w tym - prowadzenie strony internetowej. Drugie rozwiązanie, to powołanie niezależnego od szkoły stowarzyszenia. Stowarzyszenia takie przeważnie są finansowane w całości z opłat członkowskich, dzięki darczyńcom oraz sprzedaży swoich produktów (głównie pamiątek) lub usług (np. wynajem sal, doradztwo, konferencje, reklamy dedykowane). W tym drugim przypadku bardzo istotnym aspektem jest przyciągnięcie wolontariuszy, w szczególności jeśli sieć absolwentów jest mocno rozproszona geograficznie. Istnieją także przypadki rozwiązań hybrydowych: najczęściej stowarzyszenie zapewnia treść na stronę oraz organizuje życie społeczności absolwentów, finansując swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn oraz usług (np. konsultingowych), czasem również wpłat od uczelni; uczelnia zaś zapewnia minimum kadrowe i infrastrukturalne do obsługi strony oraz biura organizacji (tak jest np. w INSEAD). Są też przypadki specyficzne: np. zrzeszenie absolwentów nie konkretnej uczelni, a np. z konkretnego regionu lub jedynie konkretnego wydziału uczelni. 8

9 W każdym z tych przypadków, usługi oferowane są absolwentom w czterech możliwych wariantach: Odpłatne / Publiczne np. niektóre kursy online Odpłatne / Prywatne np. dostęp do bazy danych firm partnerskich Usługi dla absolwentów Bezpłatne / Publiczne np. newsy z życia uczelni Bezpłatne / Prywatne np. dostęp do katalogu absolwentów (na niektórych uczelniach odpłatne) Rys. Podział usług dla absolwentów oferowanych przze platformy interentowe otwartym i bezpłatnym: pewien zasób informacji i usług jest dostępny dla wszystkich chętnych, bez konieczności rejestracji np. informacje o nadchodzących wydarzeniach zamkniętym i bezpłatnym: dostęp do bazy absolwentów (nie wszędzie), możliwość korzystania z maila uczelnianego czy publikowania na tablicy ogłoszeń: tego typu funkcjonalności są przeważnie nieodpłatne, ale jedynie dla zarejestrowanych członków; zamkniętym i odpłatnym: zaawansowane przeszukiwanie bazy absolwentów, indywidualne sesje coachingowe, udział w wydarzeniach otwartym i odpłatnym: z niektórych usług i wydarzeń mogą skorzystać także niezarejestrowani chętni, pod warunkiem wniesienia opłaty. To, które funkcjonalności są odpłatne a które nie, zależy od konkretnej uczelni i może różnić się dość znacząco. Struktura finansowania jest zależna od struktury zarządzania, i waha się pomiędzy finansowaniem w całości z opłat członkowskich, a finansowaniem w całości z budżetu uczelni. Same opłaty również organizowane są na różne sposoby. Niektóre organizacje pobierają jedynie jednorazową opłatę za dożywotnie członkostwo (np. Euromed Marseille pobiera opłatę 500EUR, z możliwością rozłożenia tej kwoty na raty), inne pobierają opłatę abonamentową (ESCP 120EUR rocznie). Wiele uczelni wprowadza różne warianty członkostwa. Dobrym przykładem jest Uniwersytet Bocconi, który dodatkowo oferuje oryginalną możliwość członkostwa osobom i firmom, które nie są jego absolwentami, oczywiście za odpowiednio wyższą opłatą. 9

10 Niektóre uczelnie decydują się także na nawiązanie bliższej współpracy z korporacjami. Np. strona ESADE ma licznych sponsorów korporacyjnych, np. Volkswagena, który finansuje wydarzenia ESADE Alumni Sports Management Club. 4.2 Przegląd funkcjonalności Większość uczelni oferuje swoim absolwentom dość podobny zakres usług. Najbardziej kompleksową ofertę i tym samym wzorcowy przykład mają Uniwersytety Oxfordzki i Cambridge, jednakże uczelnie takie jak ESADE, IMD, czy Bocconi niewiele im ustępują pod tym względem. Co ciekawe, także uczelnie których strony pod względem użyteczności i designu dalece odbiegają od współczesnych standardów oferują bardzo podobne funkcje. Wynika to z faktu, że same strony pełnią przeważnie jedynie funkcję informacji o usługach dostępnych dla absolwentów, niezmiernie rzadko zaś stanowią rzeczywistą wartość dodaną dzięki zastosowaniu ciekawych rozwiązań technologicznych. W dostępie do wyżej wymienionych usług można zazwyczaj wyróżnić dwa poziomy: poziom publiczny usługa dostępna dla wszystkich odwiedzających stronę poziom prywatny, który może być darmowy (każdy absolwent dostaje login) lub płatny (trzeba formalnie wnieść o członkostwo i opłacić składki) Konkretne rozwiązania bardzo różnią się pomiędzy uczelniami, poniżej dla przykładu podział usług pomiędzy publiczne a dostępne wyłącznie dla członków stowarzyszenia na Uniwersytecie Bocconi oraz Euromed Marseille. 10

11 Strona główna jest zawsze dostępna dla wszystkich i stanowi wizytówkę programu alumni. Zawiera najważniejsze informacje (eventy, newsy) oraz elementy służące budowie prestiżu, np. profile wybitnych absolwentów. Ze strony głównej można przejść na, również dostępne publicznie, podstrony, które opisują dostępne dla absolwentów usługi i funkcjonalności. W przypadku stron prowadzonych przez uniwersytet, częste jest przenoszenie na inne podstrony uczelni np. dotyczące programów kształcenia ustawicznego czy też działów funkcjonalnych np. biblioteki, które również są do dyspozycji absolwentów. 11

12 Pozostałe funkcjonalności dostępne są dopiero po zalogowaniu, a ich podstawą jest profil absolwenta: zawodowa wizytówka absolwenta, przeważnie powiązana z em i umożliwiające korzystanie ze strefy tylko dla użytkowników oraz interaktywnych funkcjonalności serwisów. Część serwisów tworzy własne profile absolwentów (np. Oxfort) część ucieka się do logowania dane z zewnętrznych serwisów najczęściej LinkedIn Warto rozróżnić dwa sposoby przyznawania członkostwa: opt out oraz opt in. Rozwiązanie pierwsze polega na automatycznym przypisaniu loginu i hasła każdemu absolwentowi (najczęściej loginem jest utworzony dla absolwenta adres , zaś hasłem kombinacja imienia, nazwiska i np. numeru albumu. Hasło oczywiście należy zmienić po pierwszym użyciu), rozwiązanie drugie zaś wymaga formalnego zgłoszenia absolwenta (najczęściej przez formularz na stronie). Możliwa jest też kombinacja obu rozwiązań. Rozwiązanie pierwsze jest wygodniejsze dla świeżych absolwentów, którzy jeszcze są w kontakcie z uczelnią, drugie zaś dla dawnych absolwentów, którzy mogą nie pamiętać swoich danych z uczelni. Ciekawe rozwiązanie zastosował Trinity College, który posiada dwie osobne strony dla absolwentów. Strona główna (www.tcd.ie/alumni) jest zintegrowana ze stroną uniwersytetu i zawiera większość treści informacyjnych), natomiast część dla zalogowanych (baza absolwentów, profile, grupy) dostępna jest pod innym adresem (d) i zbudowana w oparciu o częściowo gotowe rozwiązania dostarczone przez firmę imodules, która specjalizuje się w podobnych rozwiązaniach dla uczelni amerykańskich. Oryginalna jest również propozycja Bocconi, który dopuszcza członkostwo osób nie będących absolwentami uczelni. Muszą oni jedynie opłacić wyższą niż standardowa stawkę oraz wypełnić formularz. Korzyści z takiego rozwiązania to poszerzenie sieci networkingowej uczelni oraz, oczywiście, korzyści materialne. 12

13 Wszystkie profile tworzą łącznie bazę absolwentów: najważniejsza funkcjonalność większości serwisów. Baza wszystkich zarejestrowanych absolwentów umożliwia ich wyszukiwanie po różnorakich kryteriach (w zależności od strony: nazwisko, zawód, rocznik, grupy zainteresowań, tagi etc.). W zależności od uczelni, baza dostępna jest dla wszystkich zalogowanych użytkowników lub wyłącznie dla opłacających składki członków, jednakże zawsze jest to funkcjonalność dostępna po zalogowaniu, co wiąże się z ochroną danych osobowych. Czasami baza jest dostępna również w formie książki. Baza danych jest opcją wymienianą przez większość absolwentów jako najbardziej użyteczna spośród wszystkich dostępnych na stronach Alumni. 13

14 4.2.1 Dożywotnie konto owe Dożywotnie konto owe, które pozwala na utrzymywanie kontaktu ze znajomymi ze studiów i poszukiwanie pracy. To na Uniwersytecie Cambridge (cantab.net ) ma pojemność 100MB i może być powiększone. Przez pierwsze 12 miesięcy jest darmowe w pakiecie premium, natomiast z pakiecie standardowym darmowe są pierwsze 3 miesiące. Często konto owe zapewnia równocześnie dożywotni (lub długoterminowy) dostęp do wszystkich usług udostępnionych studentom, w tym akademickich baz bibliotecznych, subskrypcji magazynów, etc. Ciekawym rozwiązaniem jest udostępnienie jedynie domeny mailowej jako maski, na której zakłada się przekierowanie na prywatny lub służbowy . W ten sposób Uniwersytet nie pokrywa kosztów hostingu, a wiadomości na pewno docierają do adresata. Inne rozwiązanie zastosowało stowarzyszenie absolwentów ESCP, gdzie konto jest jedynie adresem pozwalającym przekierować wiadomości na inny adres 14

15 4.2.2 Bazy wiedzy Co istotne, bazy danych udostępniane absolwentom nie ograniczają się wyłącznie do bazy absolwentów. To także bazy kontaktów biznesowych (np. market line dostępne dla absolwentów University of Bath) oraz różnego rodzaju bazy wiedzy, publikacji czy książek, w tym np. JSTOR do którego dostęp absolwentom oferuje Oxford. 15

16 4.2.3 Tablice ogłoszeń Jedną z najprostszych funkcji interaktywnych stosowanych na stronach dla absolwentów, jest tablica (lub ściana) ogłoszeń. Może być ona dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników (jak np. w Bocconi) lub publicznie (np. Cambridge), jej funkcjonalność jest jednak zasadniczo taka sama: zamieszczanie przez absolwentów publicznych ogłoszeń dotyczących kariery, projektów zawodowych, kształcenia, ale również swoich usług czy ofert kupna/ sprzedaży. 16

17 Specyficzną formą tablicy ogłoszeń są funkcjonalności typu podziel się wieściami zachęcające absolwentów do informowania społeczności o ważnych wydarzeniach w ich życiu zawodowym takich jak zmiana pracy, awans czy ważne osiągnięcie, jak i prywatnym narodzinach dziecka lub małżeństwie. Dla większości absolwentów najciekawsze są jednak zapewne rozwiązania dotyczące ofert pracy. Większość uczelni chwali się wyszukiwarką ofert pracy dla absolwentów, niestety jest to funkcjonalność dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, stąd w raporcie nie umieszczono przykładów tego rozwiązania. 17

18 4.2.4 Oferty zniżkowe dla absolwentów Strony dla absolwnetów zawierają wiele informacji na temat dostępnych dla nich zniżek: promują aktualne oferty i zawierają linki z odnośnikami do miejsc, gdzie można je zrealizować. Takie programy partnerskie oraz zniżki (zazwyczaj kilku, kilkunastoprocentowe) dostępne są u firm współpracujących z uczelnią (często prowadzonych przez absolwentów) oraz na usługi oferowane bezpośrednio przez uczelnię. Programy dla absolwentów obejmują kilka kategorii zniżek podsumowanych w tabeli niżej: Zdrowie Korzystanie z infrastruktury uczelni Rozrywka i wypoczynek Dalsza edukacja zniżki na ubezpieczenie zdrowotne możliwość korzystania z akademickiej infrastruktury medycznej (jeśli taka istnieje) obiekty sportowe biblioteka rezerwacja sal konferencyjnych noclegi w akademikach teatry kluby uniwersyteckie muzea (np. wybrane muzea na terenie Oxfordu) restauracje i kawiarnie biura podróży kursy na uczelni ksiegarnie zniżki na subskrypcje online kursy językowe Produkty i usługi usługi świadczone przez firmy absolwentów usługi firm partnerskich zakupy u prestiżowych dostawców Tabela: Przykładowe typy zniżek dla absolwentów Realizacja oferty następuje po okazaniu karty absolwenta (np. Oxford Alumni Card, CAMcard ) lub samego numeru absolwenta, o które można wnioskować bezpośrednio ze strony (chociaż karta wysyłana jest pocztą tradycyjną). Zniżki mają najczęściej charakter lokalny (niewielkie punkty i firmy związane z danym uniwersytetem oraz online (np. zakupy w sklepach internetowych). 18

19 Oferowane zniżki mogą być bardzo różnej wysokości, choć przeważnie oscylują w granicach 5-20%, większe są na korzystanie z infrastruktury uczelnianej, mniejsze na produkty i usługi firm zewnętrznych. Ale zdarzają się także oferty bardzo poważne ESADE oferuje np. 10% zniżki na wszystkie auta Volkswagena i BMW, które są równocześnie sponsorami strony. 19

20 4.2.5 Uniwersytecka karta kredytowa Uniwersytet Cambridge posiada własną kartę kredytową, która również uprawnia do pewnych zniżek. Podobną kartę posiada, np. University of Edinburgh. Karty takie odgrywają podwójną rolę. Dla absolwenta wiążą się przeważnie z atrakcyjną ofertą przygotowaną przez współpracujący z uczelnią bank, mogą być także nośnikiem zniżek (zamiast karty absolwenta). Dla uczelni z kolei są świetnym sposobem fundraisingu podobnego do popularnych w Polsce programów typu payback (bank zwraca część kwoty dokonanych kartą transakcji), tylko że beneficjentem jest w tym przypadku nie klient, a uczelnia. Uniwersytet Edynburski zgromadził w ten sposób już przeszło funtów (por. rys. wyżej) Dostęp do infrastruktury uczelni Absolwenci zrzeszeni w stowarzyszeniach zyskują również prawo i/lub zniżki na korzystania z infrastruktury uczelnianej takiej jak infrastruktura sportowa (boiska, baseny, fitness), bazy noclegowej, sal konferencyjnych, gastronomii i klubów studenckich, biblioteki i innych usług dla studentów. W zależności od uczelni jest to albo wliczone w koszt składki członkowskiej, albo zdecydowanie częściej - jest pobierana dodatkowa opłata. Na przykład Uniwersytet Bath, który nie pobiera opłaty za członkostwo w klubie Alumni oferuje im dostęp do infrastruktury sportowej za opłatą, ale obniżoną w stosunku do standardowej stawki. Sama obsługa tych zniżek nie jest wbudowana w strukturę strony podany jest jedynie kontakt do działu lub osoby u której można dokonać rezerwacji podając swój numer absolwenta lub pokazując kartę absolwenta. 20

21 4.2.7 Grupy Większość stron posiada różnego rodzaju grupy tematyczne umożliwiające dyskusje lub spotykanie się w węższym gronie. Grupy mogą być zorganizowane wokół różnych tematów i ze względu na różne kryteria. Można wśród nich wyróżnić grupy: regionalne np. stowarzyszenia absolwentów mieszkających w danym mieście międzynarodowe stowarzyszenia absolwentów mieszkających w danym kraju, jeśli nie ma ich wystarczająco wielu by tworzyć grupy regionalne bazujące na wspólnych zainteresowaniach np. grupy sportowe, grupy fotograficzne, grupy osób zainteresowanych change management, zawodowe grupy zrzeszające absolwentów wykonujących określony zawód, np. księgowych rocznikowe grupy zrzeszające absolwentów danego rocznika i/lub danego kierunku. Przykładem może być UK Alumni groups (University of Oxford) 42 grupy, ok 1400 członków na terenie Wielkiej Brytanii. Grupy są koordynowane przez tzw. Alumni Networks Team (część działu Alumni na uniwersytecie oxfordzkim Alumni Office). Klikając na konkretny punkt na mapie Google, użytkownik jest w stanie zlokalizować najbliższą sobie grupę. Każdy typ grupy ma osobę odpowiedzialną za jej koordynacje, natomiast grupy są założone przez absolwentów uczelni. 21

22 Zastosowanie Google Maps jest ciekawym przykładem korzystania z gotowych rozwiązań, pozwalającego na obniżenie kosztów oraz większą intuicyjność. 22

23 Poniżej przykład siatki absolwentów INSEAD na świecie. Ta francuska szkoła ma jedną z najbogatszych siatek absolwentów ze wszystkich uczelni, a jej regionalne stowarzyszenia są obecne na praktycznie wszystkich kontynentach. Koordynacją działań grup regionalnych są przeważnie absolwenci-wolontariusze, dla których jest to znakomity sposób na poszerzenie swojej siatki kontaktów zawodowych. Z kolei grupy bazujące na wspólnych zainteresowaniach są koordynowane najczęściej przez wykładowców z konkretnych wydziałów, np. subject groups na Oxfordzie. Występują też tzw. 23

24 Grupy specjalne, które związane są bardziej z prywatnymi zainteresowaniami absolwentów (sport, muzyka), przynależnością do grupy wyznaniowej (np. Oxbride Muslim Alumni Group). Co ciekawe, wiele z tych grup łączy studentów różnych uniwersytetów, mają one charakter interwydziałowy i interdyscyplinarny (np. Oxford+Cambridge) Spotkania Jednym z najważniejszych aspektów działalności stowarzyszeń są różnego rodzaju wydarzenia networkingowe. Są one przeważnie organizowana wokół którejś z grup tematycznych lub regionalnych, choć okazjonalnie uczelnie zwołują również większe zjazdy w siedzibie uczelni. Wśród różnego rodzaju eventów można wymienić przede wszystkim: spotkania networkingowe i edukacyjne w różnej formie (śniadań, koktajli, wykładów), spotkania i wyjazdy integracyjne (np. zjazdy absolwentów, rejsy), konferencje. 24

25 Aby dowiedzieć się o odbywających się spotkaniach, najlepiej zapisać się na listę mailingową, (np. takie listy są wykorzystywane na Uniwersytecie Oxfordzkim) lub skorzystać z kalendarza wydarzeń, który prowadzą niektóre uczelnie. 25

26 Część stron umożliwia zapisanie się na wydarzenia bezpośrednio ze strony, zwłaszcza jeśli strona zintegrowana jest z kalendarzem wydarzeń. Niektóre dają także możliwość obejrzenia lub wysłuchania podcastów z wydarzeń, które miały miejsce (nie spotkaliśmy się z transmisjami na żywo, ale mógłby to być dobry pomysł) lub obejrzenia i ściągnięcia prezentacji. Przykładem może być weekend przeznaczony dla absolwentów Oxfordu, w czasie którego odbywają się wykłady, spotkania, dyskusje oraz eventy kulturalne (wycieczki, wspólne kolacje) a każdy wykład, który odbył się w czasie weekendu można pobrać bądź wysłuchać za pomocą podcastu uniwersyteckiego. Oprócz wydarzeń stacjonarnych, stowarzyszenia organizują także różnego rodzaje wyjazdy integracyjne przeznaczone dla absolwentów. Wyjazdy te także mogą mieć różny profil: - edukacyjne połączone z ofertą kształcenia ustawicznego, 26

27 - like-minded travels wspólne wyjazdy absolwentów o podobnych zainteresowaniach w małych grupach ok. 20 osób. Warto zwrócić uwagę na ciekawie skonstruowaną stronę internetową, zawierającą filmiki i zdjęcia z poprzednich wyjazdów, relacje uczestników, broszury do pobrania oraz opcję zapisania do newslettera (por. rys. niżej). Wycieczki te są przeważnie organizowane w porozumieniu z wybranym biurem podróży, które oferuje także zniżki dla absolwentów. Dobrym rozwiązaniem jest również możliwość integracji eventów z kalendarzem w Outlooku. Jeszcze inna popularna forma wydarzeń to spotkania networkingowe ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy prowadzą otwarte wykłady i szkolenia. Co ciekawe wiele wykładów odbywa się na zasadzie wolontariatu, zwłaszcza, jeśli prowadzą je inni absolwenci. Poniżej przykład strony informującej o zawodowych spotkaniach networkingowych na uniwersytecie oxfordzkim. Po prawej, link do informacji, jak zostać speakerem na takim evencie (Univeristy of Oxford). 27

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo