PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI"

Transkrypt

1 Jacek Ratajczak, Natalia Kopeć PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Wrocław, kwiecień 2013

2 Spis treści 1 Wstęp Streszczenie managerskie Cel i metodologia opracowania Opracowanie główne Organizacja i finansowanie Przegląd funkcjonalności Dożywotnie konto owe Bazy wiedzy Tablice ogłoszeń Oferty zniżkowe dla absolwentów Uniwersytecka karta kredytowa Dostęp do infrastruktury uczelni Grupy Spotkania Blog Kształcenie ustawiczne Inkubatory przedsiębiorczości Fundusze Absolwenckie oraz mentoring Sklepy z pamiątkami Zastosowane rozwiązania estetyczne i techniczne Kluczowe elementy graficzne Strumienie informacji Międzylinkowanie Integracja kanałów social media Aplikacje mobilne Prywatność danych Wnioski i rekomendacje Funkcjonalności Interfejs użytkownika Organizacja i finansowanie Podsumowanie rekomendacji

3 1 Wstęp W dobie dwóch kryzysów: gospodarczego i demograficznego, sieci absolwentów stają się szczególnie istotne, zarówno dla uczelni, jak i dla absolwentów. Dla uczelni utrzymywanie jak najlepszych relacji z absolwentami ma witalne znaczenie. Zadowoleni, są najlepszymi ambasadorami swojej alma mater, nie tylko zatem uczelnia może liczyć, że powrócą oni skorzystać z jej oferty kształcenia ustawicznego, ale również że zachęcą kolejne pokolenia do wyboru właśnie jej na swoje miejsce kształcenia. Co więcej, mogą w mury swojej uczelni powrócić jako niezwykle cenni partnerzy: sponsorzy, mentorzy, wolontariusze, czy też - reprezentując biznes jako partnerzy instytucjonalni. Dla kandydatów na studentów możliwość odnalezienia i utrzymywania kontaktów z innymi absolwentami jest z kolei bezcenną szansą na wartościowe kontakty biznesowe lub co też dzieje się bardzo często - zdobycie wymarzonej pracy. Sieci alumni mają najsilniejszą tradycję w krajach anglosaskich, gdzie stowarzyszenia absolwentów od zawsze stanowiły jeden z kluczowych aspektów studiowania na najlepszych uczelniach, a nieformalne więzi nawiązywane w ich ramach często miały decydujący wpływ na przyszłą karierę zawodową czy - szczególnie w Stanach Zjednoczonych polityczną. Europa kontynentalna nie ma tak mocnych tradycji, ale i tutaj uczelnie zaczęły dostrzegać korzyści z utrzymywania więzi ze swoimi wychowankami. Nawet jednak najbardziej zaawansowane z nich zaczęły zarządzać relacjami z absolwentami nie wcześniej niż w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku. 1 Wydaje się, że impulsem, który popchnął uczelnie europejskie w tę stronę była internetowa rewolucja, która właśnie wtedy nabrała rozpędu. Strony internetowe, a zwłaszcza tzw. Web 2.0, czyli Internet oparty na interaktywnych serwisach społecznościowych, nie tylko objawiły się jako stosunkowo łatwe narzędzie do ułatwienia komunikacji rozsianych po świecie absolwentów, ale wręcz wytworzyły naturalną presję związaną z przyzwyczajeniami użytkowników. Sam Facebook jest de facto inicjatywą studentów chcących pozostać w kontakcie. W tym kontekście posiadanie strony internetowej służącej społeczności absolwentów stało się raczej obowiązkiem niż czymś szczególnym. 1 Raport Alumni GoEurope. A lifelong learning Grundtvig Project

4 2 Streszczenie Niniejsze opracowanie powstało w celu zidentyfikowania najlepszych europejskich praktyk w obszarze zarządzania stronami internetowymi dla absolwentów i możliwości ich zastosowania na potrzeby uczelni wyższych w Polsce, w tym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pod lupę wzięliśmy blisko 50 europejskich uczelni, dobranych na podstawie mieszanki kryteriów obiektywnych (rankingi uczelni magazynów Forbes i Financial Times; dostępność informacji o stronach dla absolwentów) i subiektywnych naszej oceny owych stron. Następnie w oparciu o analizę tej dość licznej próby wyodrębniliśmy funkcjonalności, które bądź pojawiały się najczęściej, bądź też wydawały się najbardziej trafne. Te zostały bardziej szczegółowo opisane w zasadniczej części opracowania. Ponadto wyodrębniliśmy z tej próby 10 uczelni, których całościowe rozwiązania wydawały się najbardziej przemyślane i posłużyliśmy się nimi jako case studies. W porównaniu zdecydowanie wyróżniają się dwie grupy uczelni: brytyjskie, korzystające z bogatej anglosaskiej tradycji stowarzyszeń uniwersyteckich oraz najlepsze szkoły biznesowe, rywalizujące na bardzo konkurencyjnym rynku executive MBA. Platformy dla absolwentów prowadzone są zazwyczaj bądź przez dedykowany temu dział Kontaktów z Absolwentami bądź przez niezależne od uczelni stowarzyszenia absolwentów. Zdarzają się także rozwiązania hybrydowe, gdzie uczelnia odpowiada za zapewnienie infrastruktury oraz podstawowej obsługi, stowarzyszenie zaś za treści i aktywności wokół strony. W przypadku stron prowadzonych przez uczelnie obsługują je zazwyczaj dedykowani pracownicy w zależności od uczelni jest to od dwóch do nawet kilkunastu osób, w przypadku stowarzyszeń czasem są to osoby zatrudnione w tym celu, czasem wolontariusze lub mieszanka obu rozwiązań. Stowarzyszenia czasami integrują absolwentów więcej niż jednej tylko uczelni, np. uczelnie z danego regionu lub partnerskie. Działalność stowarzyszeń jest przeważnie finansowana ze środków sponsorskich lub składek członkowskich, działy uczelniane z budżetu uczelni. Niestety, w większości przypadków nie udało nam się znaleźć informacji na temat dokładnego budżetu przeznaczonego na to zadanie. W zakresie funkcjonalności, większość uczelni oferuje dość zestandaryzowane rozwiązania, obejmujące cztery obszary: kariera i networking (obejmujące m.in. różnego rodzaju wydarzenia integracyjne), kształcenie ustawiczne, zniżki i oferty specjalne oraz dostęp do infrastruktury uczelnianej (sportowej i edukacyjnej). Z nielicznymi wyjątkami, strony dzielą się na dwie części: publiczną (informacje o wydarzeniach, informacje o uczelni, profile absolwentów) oraz prywatną - dostępną jedynie po zalogowaniu, w oparciu o indywidualny profil absolwenta, który z kolei jest częścią bazy absolwentów, wskazywanej przez użytkowników, jako najważniejszej i najcenniejszej funkcjonalności. Z profilem powiązany jest zazwyczaj w domenie uczelni lub stowarzyszenia, sam profil zaś czasami bywa zintegrowany z zewnętrznymi portalami networkingowymi (najczęściej LinkedIn lub w krajach niemieckojęzycznych Xing), za pośrednictwem których można się zalogować do portalu. Dostęp do części prywatnej jest ograniczony w większości dla absolwentów uczelni, choć np. Uniwersytet Bocconi daje takie prawo również chętnym, którzy nie są z uczelnią związani, ale za nieco wyższą opłatę. Opłaty za dostęp są z reguły równocześnie opłatami za członkostwo w stowarzyszeniu, a ich wysokość zależy od konkretnej uczelni i waha się od 4

5 100EUR do nawet kilku tysięcy, w zależności od pakietu usług nią objętego oraz długości zobowiązania. Część uczelni daje absolwentom darmowy dostęp do portalu, opłaty są w ich przypadku pobierane jedynie za korzystanie z konkretnych usług np. eventów, kursów, dostępu do infrastruktury sportowej etc. Przeważnie jednak i tak na te usługi jest im oferowana zniżka w stosunku do ceny rynkowej. Jeśli chodzi o estetykę stron w zdecydowanej większości jest ona definiowana przez język graficzny strony samej uczelni, z którą też w przypadku stron prowadzonych lub wspieranych przez jednostkę uczelnianą są one mocno zintegrowane (np. zakładki w menu przenoszą do innych podstron uczelnianych). Design tych stron jest raczej prosty i przejrzysty, oparty na standardowym podziale trzykolumnowym z górnym i lewym menu. Nie spotkaliśmy żadnej strony, która pod względem języka graficznego wyraźnie by się wyróżniała czy stanowiła wzór do naśladowania. Podobnie pod względem rozwiązań czysto technicznych niemal wszystkie strony oparte są na HTML + elementy JavaScript/jQuery dla elementów interaktywnych. Niewykluczone, że część z nich była budowana w oparciu o standardowe CMSy, np. wordpress czy Joomla, jednak nie weryfikowaliśmy rozwiązań technicznych zastosowanych na backendzie, ponieważ w tym przypadku nie sądzimy, by były to zagadnienie kluczowe. Sugerowalibyśmy bowiem dostosowanie języka projektowania do nowego paradygmatu programowania webowego, w którym nacisk powinien być po pierwsze na obsługę technologii mobilnych (HTML 5 + aplikacje dedykowane na ios, Android, Blackberry OS10, Windows Mobile) oraz obsługę dotykową. Żadna z analizowanych stron tych kryteriów obecnie nie spełnia, choć niektóre posiadają dedykowane aplikacje mobilne na Androida i ios. Pozostałe szczegółowe rekomendacje dla ewentualnego portalu Uniwersytetu Ekonomicznego znajdują się we wnioskach i rekomendacjach na końcu niniejszego dokumentu. 5

6 3 Cel i metodologia opracowania Problemem jaki postawiono przed autorami niniejszego opracowania, było zidentyfikowanie najlepszych praktyk europejskich uczelni w zarządzaniu stronami internetowymi dla absolwentów oraz ich możliwego zastosowania w tworzeniu podobnej platformy dla absolwentów uczelni polskich, w szczególności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Szczegółowe zagadnienia, które poruszyliśmy w niniejszym raporcie obejmują: Analizę istniejących platform internetowych prowadzonych przez uczelnie dla absolwentów Analiza wykorzystania platform do kontaktu z absolwentami, opis aktywności absolwentów, użytych mechanizmów do aktywizacji absolwentów Opis funkcjonalności służących dalszej edukacji absolwentów (promocja studiów podyplomowych, kursy on-line, dostęp do bazy wiedzy) Stosowany design, użyte środki graficzne i multimedialne, powiązanie z zewnętrznymi serwisami społecznościowymi Zastosowane rozwiązania techniczne Sposób umocowania zespołu odpowiedzialny za platformę w strukturze uczelni Wnioski i rekomendacje wynikające z powyższej analizy dla uczelni polskich W ramach niniejszej analizy poszukiwaliśmy najlepszych przykładów jego wykorzystania przez uczelnie europejskie. Aby zidentyfikować szkoły, które warto zaprezentować w ramach raportu, posłużyliśmy się dwoma kryteriami wstępnymi: 1) rankingami uniwersytetów i szkół biznesowych m.in. wg. Forbesa i Financial Times, założyliśmy (co w trakcie researchu się potwierdziło), że najlepsze rozwiązania dla absolwentów będą miały najbardziej prestiżowe uczelnie, których absolwenci pracują w najbardziej renomowanych organizacjach a networking jest szczególnie istotny. 2) dostępnością informacji: zarówno w formie wtórnych źródeł danych (raportów, artykułów w prasie czy wyników wyszukiwania Google), jak i pierwotnych (własne doświadczenia i kontakty). W ten sposób wstępnie zidentyfikowaliśmy blisko 50 europejskich uczelni prowadzących własne portale dla absolwentów, które poddaliśmy dalszej szczegółowej analizie (kompletną listę wszystkich uczelni załączamy jako aneks do niniejszego raportu). W dalszym etapie wyodrębniliśmy i opisaliśmy najciekawsze rozwiązania organizacyjne, funkcjonalne i techniczne ze wszystkich analizowanych uczelni. Jako aneks przygotowaliśmy 10 mini-studiów przypadku, w których przedstawiliśmy uczelnie, których rozwiązania uznaliśmy w całości za najbardziej kompleksowe lub reprezentatywne. Z braku dobrych opracowań dotyczących portali dla absolwentów uczelni europejskich, analizę oparliśmy niemal wyłącznie na źródłach pierwotnych, czyli poprzez interakcję ze stronami programów alumni. Nieliczne źródła wtórne użyliśmy jako uzupełniające, głównie w zakresie wniosków i rekomendacji. Jako źródło wspomagające wykorzystaliśmy również wywiady bezpośrednie ze znanymi nam absolwentami tych uczelni. Nie powinno być zaskoczeniem, że wśród wybranych szkół przeważają uczelnie z Wielkiej Brytanii. Jest to wynikiem istnienia długoletniej, silnej tradycji istnienia związków absolwentów. Brytyjskie uczelnie dominują również w europejskich rankingach najlepszych szkół, na których opieraliśmy naszą selekcję. Uczelnie z pozostałych krajów, które znalazły 6

7 się w tym opracowaniu to przeważnie wiodące szkoły biznesowe takie jak INSEAD, ESADE czy Bocconi, które rywalizują z uczelniami brytyjskimi czy amerykańskimi na wysoko konkurencyjnym rynku międzynarodowych EMBA. 7

8 4 Opracowanie główne 4.1 Organizacja i finansowanie Pod względem organizacyjnym, zidentyfikowaliśmy dwa zasadnicze sposoby funkcjonowania portali dla absolwentów. Pierwszy to wydzielona specjalnie w tym celu w strukturach szkoły jednostka, przeważnie połączona z Biurem Karier lub działem promocji, której zadaniem jest utrzymywanie relacji za absolwentami, w tym - prowadzenie strony internetowej. Drugie rozwiązanie, to powołanie niezależnego od szkoły stowarzyszenia. Stowarzyszenia takie przeważnie są finansowane w całości z opłat członkowskich, dzięki darczyńcom oraz sprzedaży swoich produktów (głównie pamiątek) lub usług (np. wynajem sal, doradztwo, konferencje, reklamy dedykowane). W tym drugim przypadku bardzo istotnym aspektem jest przyciągnięcie wolontariuszy, w szczególności jeśli sieć absolwentów jest mocno rozproszona geograficznie. Istnieją także przypadki rozwiązań hybrydowych: najczęściej stowarzyszenie zapewnia treść na stronę oraz organizuje życie społeczności absolwentów, finansując swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn oraz usług (np. konsultingowych), czasem również wpłat od uczelni; uczelnia zaś zapewnia minimum kadrowe i infrastrukturalne do obsługi strony oraz biura organizacji (tak jest np. w INSEAD). Są też przypadki specyficzne: np. zrzeszenie absolwentów nie konkretnej uczelni, a np. z konkretnego regionu lub jedynie konkretnego wydziału uczelni. 8

9 W każdym z tych przypadków, usługi oferowane są absolwentom w czterech możliwych wariantach: Odpłatne / Publiczne np. niektóre kursy online Odpłatne / Prywatne np. dostęp do bazy danych firm partnerskich Usługi dla absolwentów Bezpłatne / Publiczne np. newsy z życia uczelni Bezpłatne / Prywatne np. dostęp do katalogu absolwentów (na niektórych uczelniach odpłatne) Rys. Podział usług dla absolwentów oferowanych przze platformy interentowe otwartym i bezpłatnym: pewien zasób informacji i usług jest dostępny dla wszystkich chętnych, bez konieczności rejestracji np. informacje o nadchodzących wydarzeniach zamkniętym i bezpłatnym: dostęp do bazy absolwentów (nie wszędzie), możliwość korzystania z maila uczelnianego czy publikowania na tablicy ogłoszeń: tego typu funkcjonalności są przeważnie nieodpłatne, ale jedynie dla zarejestrowanych członków; zamkniętym i odpłatnym: zaawansowane przeszukiwanie bazy absolwentów, indywidualne sesje coachingowe, udział w wydarzeniach otwartym i odpłatnym: z niektórych usług i wydarzeń mogą skorzystać także niezarejestrowani chętni, pod warunkiem wniesienia opłaty. To, które funkcjonalności są odpłatne a które nie, zależy od konkretnej uczelni i może różnić się dość znacząco. Struktura finansowania jest zależna od struktury zarządzania, i waha się pomiędzy finansowaniem w całości z opłat członkowskich, a finansowaniem w całości z budżetu uczelni. Same opłaty również organizowane są na różne sposoby. Niektóre organizacje pobierają jedynie jednorazową opłatę za dożywotnie członkostwo (np. Euromed Marseille pobiera opłatę 500EUR, z możliwością rozłożenia tej kwoty na raty), inne pobierają opłatę abonamentową (ESCP 120EUR rocznie). Wiele uczelni wprowadza różne warianty członkostwa. Dobrym przykładem jest Uniwersytet Bocconi, który dodatkowo oferuje oryginalną możliwość członkostwa osobom i firmom, które nie są jego absolwentami, oczywiście za odpowiednio wyższą opłatą. 9

10 Niektóre uczelnie decydują się także na nawiązanie bliższej współpracy z korporacjami. Np. strona ESADE ma licznych sponsorów korporacyjnych, np. Volkswagena, który finansuje wydarzenia ESADE Alumni Sports Management Club. 4.2 Przegląd funkcjonalności Większość uczelni oferuje swoim absolwentom dość podobny zakres usług. Najbardziej kompleksową ofertę i tym samym wzorcowy przykład mają Uniwersytety Oxfordzki i Cambridge, jednakże uczelnie takie jak ESADE, IMD, czy Bocconi niewiele im ustępują pod tym względem. Co ciekawe, także uczelnie których strony pod względem użyteczności i designu dalece odbiegają od współczesnych standardów oferują bardzo podobne funkcje. Wynika to z faktu, że same strony pełnią przeważnie jedynie funkcję informacji o usługach dostępnych dla absolwentów, niezmiernie rzadko zaś stanowią rzeczywistą wartość dodaną dzięki zastosowaniu ciekawych rozwiązań technologicznych. W dostępie do wyżej wymienionych usług można zazwyczaj wyróżnić dwa poziomy: poziom publiczny usługa dostępna dla wszystkich odwiedzających stronę poziom prywatny, który może być darmowy (każdy absolwent dostaje login) lub płatny (trzeba formalnie wnieść o członkostwo i opłacić składki) Konkretne rozwiązania bardzo różnią się pomiędzy uczelniami, poniżej dla przykładu podział usług pomiędzy publiczne a dostępne wyłącznie dla członków stowarzyszenia na Uniwersytecie Bocconi oraz Euromed Marseille. 10

11 Strona główna jest zawsze dostępna dla wszystkich i stanowi wizytówkę programu alumni. Zawiera najważniejsze informacje (eventy, newsy) oraz elementy służące budowie prestiżu, np. profile wybitnych absolwentów. Ze strony głównej można przejść na, również dostępne publicznie, podstrony, które opisują dostępne dla absolwentów usługi i funkcjonalności. W przypadku stron prowadzonych przez uniwersytet, częste jest przenoszenie na inne podstrony uczelni np. dotyczące programów kształcenia ustawicznego czy też działów funkcjonalnych np. biblioteki, które również są do dyspozycji absolwentów. 11

12 Pozostałe funkcjonalności dostępne są dopiero po zalogowaniu, a ich podstawą jest profil absolwenta: zawodowa wizytówka absolwenta, przeważnie powiązana z em i umożliwiające korzystanie ze strefy tylko dla użytkowników oraz interaktywnych funkcjonalności serwisów. Część serwisów tworzy własne profile absolwentów (np. Oxfort) część ucieka się do logowania dane z zewnętrznych serwisów najczęściej LinkedIn Warto rozróżnić dwa sposoby przyznawania członkostwa: opt out oraz opt in. Rozwiązanie pierwsze polega na automatycznym przypisaniu loginu i hasła każdemu absolwentowi (najczęściej loginem jest utworzony dla absolwenta adres , zaś hasłem kombinacja imienia, nazwiska i np. numeru albumu. Hasło oczywiście należy zmienić po pierwszym użyciu), rozwiązanie drugie zaś wymaga formalnego zgłoszenia absolwenta (najczęściej przez formularz na stronie). Możliwa jest też kombinacja obu rozwiązań. Rozwiązanie pierwsze jest wygodniejsze dla świeżych absolwentów, którzy jeszcze są w kontakcie z uczelnią, drugie zaś dla dawnych absolwentów, którzy mogą nie pamiętać swoich danych z uczelni. Ciekawe rozwiązanie zastosował Trinity College, który posiada dwie osobne strony dla absolwentów. Strona główna (www.tcd.ie/alumni) jest zintegrowana ze stroną uniwersytetu i zawiera większość treści informacyjnych), natomiast część dla zalogowanych (baza absolwentów, profile, grupy) dostępna jest pod innym adresem (d) i zbudowana w oparciu o częściowo gotowe rozwiązania dostarczone przez firmę imodules, która specjalizuje się w podobnych rozwiązaniach dla uczelni amerykańskich. Oryginalna jest również propozycja Bocconi, który dopuszcza członkostwo osób nie będących absolwentami uczelni. Muszą oni jedynie opłacić wyższą niż standardowa stawkę oraz wypełnić formularz. Korzyści z takiego rozwiązania to poszerzenie sieci networkingowej uczelni oraz, oczywiście, korzyści materialne. 12

13 Wszystkie profile tworzą łącznie bazę absolwentów: najważniejsza funkcjonalność większości serwisów. Baza wszystkich zarejestrowanych absolwentów umożliwia ich wyszukiwanie po różnorakich kryteriach (w zależności od strony: nazwisko, zawód, rocznik, grupy zainteresowań, tagi etc.). W zależności od uczelni, baza dostępna jest dla wszystkich zalogowanych użytkowników lub wyłącznie dla opłacających składki członków, jednakże zawsze jest to funkcjonalność dostępna po zalogowaniu, co wiąże się z ochroną danych osobowych. Czasami baza jest dostępna również w formie książki. Baza danych jest opcją wymienianą przez większość absolwentów jako najbardziej użyteczna spośród wszystkich dostępnych na stronach Alumni. 13

14 4.2.1 Dożywotnie konto owe Dożywotnie konto owe, które pozwala na utrzymywanie kontaktu ze znajomymi ze studiów i poszukiwanie pracy. To na Uniwersytecie Cambridge (cantab.net ) ma pojemność 100MB i może być powiększone. Przez pierwsze 12 miesięcy jest darmowe w pakiecie premium, natomiast z pakiecie standardowym darmowe są pierwsze 3 miesiące. Często konto owe zapewnia równocześnie dożywotni (lub długoterminowy) dostęp do wszystkich usług udostępnionych studentom, w tym akademickich baz bibliotecznych, subskrypcji magazynów, etc. Ciekawym rozwiązaniem jest udostępnienie jedynie domeny mailowej jako maski, na której zakłada się przekierowanie na prywatny lub służbowy . W ten sposób Uniwersytet nie pokrywa kosztów hostingu, a wiadomości na pewno docierają do adresata. Inne rozwiązanie zastosowało stowarzyszenie absolwentów ESCP, gdzie konto jest jedynie adresem pozwalającym przekierować wiadomości na inny adres 14

15 4.2.2 Bazy wiedzy Co istotne, bazy danych udostępniane absolwentom nie ograniczają się wyłącznie do bazy absolwentów. To także bazy kontaktów biznesowych (np. market line dostępne dla absolwentów University of Bath) oraz różnego rodzaju bazy wiedzy, publikacji czy książek, w tym np. JSTOR do którego dostęp absolwentom oferuje Oxford. 15

16 4.2.3 Tablice ogłoszeń Jedną z najprostszych funkcji interaktywnych stosowanych na stronach dla absolwentów, jest tablica (lub ściana) ogłoszeń. Może być ona dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników (jak np. w Bocconi) lub publicznie (np. Cambridge), jej funkcjonalność jest jednak zasadniczo taka sama: zamieszczanie przez absolwentów publicznych ogłoszeń dotyczących kariery, projektów zawodowych, kształcenia, ale również swoich usług czy ofert kupna/ sprzedaży. 16

17 Specyficzną formą tablicy ogłoszeń są funkcjonalności typu podziel się wieściami zachęcające absolwentów do informowania społeczności o ważnych wydarzeniach w ich życiu zawodowym takich jak zmiana pracy, awans czy ważne osiągnięcie, jak i prywatnym narodzinach dziecka lub małżeństwie. Dla większości absolwentów najciekawsze są jednak zapewne rozwiązania dotyczące ofert pracy. Większość uczelni chwali się wyszukiwarką ofert pracy dla absolwentów, niestety jest to funkcjonalność dostępna wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, stąd w raporcie nie umieszczono przykładów tego rozwiązania. 17

18 4.2.4 Oferty zniżkowe dla absolwentów Strony dla absolwnetów zawierają wiele informacji na temat dostępnych dla nich zniżek: promują aktualne oferty i zawierają linki z odnośnikami do miejsc, gdzie można je zrealizować. Takie programy partnerskie oraz zniżki (zazwyczaj kilku, kilkunastoprocentowe) dostępne są u firm współpracujących z uczelnią (często prowadzonych przez absolwentów) oraz na usługi oferowane bezpośrednio przez uczelnię. Programy dla absolwentów obejmują kilka kategorii zniżek podsumowanych w tabeli niżej: Zdrowie Korzystanie z infrastruktury uczelni Rozrywka i wypoczynek Dalsza edukacja zniżki na ubezpieczenie zdrowotne możliwość korzystania z akademickiej infrastruktury medycznej (jeśli taka istnieje) obiekty sportowe biblioteka rezerwacja sal konferencyjnych noclegi w akademikach teatry kluby uniwersyteckie muzea (np. wybrane muzea na terenie Oxfordu) restauracje i kawiarnie biura podróży kursy na uczelni ksiegarnie zniżki na subskrypcje online kursy językowe Produkty i usługi usługi świadczone przez firmy absolwentów usługi firm partnerskich zakupy u prestiżowych dostawców Tabela: Przykładowe typy zniżek dla absolwentów Realizacja oferty następuje po okazaniu karty absolwenta (np. Oxford Alumni Card, CAMcard ) lub samego numeru absolwenta, o które można wnioskować bezpośrednio ze strony (chociaż karta wysyłana jest pocztą tradycyjną). Zniżki mają najczęściej charakter lokalny (niewielkie punkty i firmy związane z danym uniwersytetem oraz online (np. zakupy w sklepach internetowych). 18

19 Oferowane zniżki mogą być bardzo różnej wysokości, choć przeważnie oscylują w granicach 5-20%, większe są na korzystanie z infrastruktury uczelnianej, mniejsze na produkty i usługi firm zewnętrznych. Ale zdarzają się także oferty bardzo poważne ESADE oferuje np. 10% zniżki na wszystkie auta Volkswagena i BMW, które są równocześnie sponsorami strony. 19

20 4.2.5 Uniwersytecka karta kredytowa Uniwersytet Cambridge posiada własną kartę kredytową, która również uprawnia do pewnych zniżek. Podobną kartę posiada, np. University of Edinburgh. Karty takie odgrywają podwójną rolę. Dla absolwenta wiążą się przeważnie z atrakcyjną ofertą przygotowaną przez współpracujący z uczelnią bank, mogą być także nośnikiem zniżek (zamiast karty absolwenta). Dla uczelni z kolei są świetnym sposobem fundraisingu podobnego do popularnych w Polsce programów typu payback (bank zwraca część kwoty dokonanych kartą transakcji), tylko że beneficjentem jest w tym przypadku nie klient, a uczelnia. Uniwersytet Edynburski zgromadził w ten sposób już przeszło funtów (por. rys. wyżej) Dostęp do infrastruktury uczelni Absolwenci zrzeszeni w stowarzyszeniach zyskują również prawo i/lub zniżki na korzystania z infrastruktury uczelnianej takiej jak infrastruktura sportowa (boiska, baseny, fitness), bazy noclegowej, sal konferencyjnych, gastronomii i klubów studenckich, biblioteki i innych usług dla studentów. W zależności od uczelni jest to albo wliczone w koszt składki członkowskiej, albo zdecydowanie częściej - jest pobierana dodatkowa opłata. Na przykład Uniwersytet Bath, który nie pobiera opłaty za członkostwo w klubie Alumni oferuje im dostęp do infrastruktury sportowej za opłatą, ale obniżoną w stosunku do standardowej stawki. Sama obsługa tych zniżek nie jest wbudowana w strukturę strony podany jest jedynie kontakt do działu lub osoby u której można dokonać rezerwacji podając swój numer absolwenta lub pokazując kartę absolwenta. 20

21 4.2.7 Grupy Większość stron posiada różnego rodzaju grupy tematyczne umożliwiające dyskusje lub spotykanie się w węższym gronie. Grupy mogą być zorganizowane wokół różnych tematów i ze względu na różne kryteria. Można wśród nich wyróżnić grupy: regionalne np. stowarzyszenia absolwentów mieszkających w danym mieście międzynarodowe stowarzyszenia absolwentów mieszkających w danym kraju, jeśli nie ma ich wystarczająco wielu by tworzyć grupy regionalne bazujące na wspólnych zainteresowaniach np. grupy sportowe, grupy fotograficzne, grupy osób zainteresowanych change management, zawodowe grupy zrzeszające absolwentów wykonujących określony zawód, np. księgowych rocznikowe grupy zrzeszające absolwentów danego rocznika i/lub danego kierunku. Przykładem może być UK Alumni groups (University of Oxford) 42 grupy, ok 1400 członków na terenie Wielkiej Brytanii. Grupy są koordynowane przez tzw. Alumni Networks Team (część działu Alumni na uniwersytecie oxfordzkim Alumni Office). Klikając na konkretny punkt na mapie Google, użytkownik jest w stanie zlokalizować najbliższą sobie grupę. Każdy typ grupy ma osobę odpowiedzialną za jej koordynacje, natomiast grupy są założone przez absolwentów uczelni. 21

22 Zastosowanie Google Maps jest ciekawym przykładem korzystania z gotowych rozwiązań, pozwalającego na obniżenie kosztów oraz większą intuicyjność. 22

23 Poniżej przykład siatki absolwentów INSEAD na świecie. Ta francuska szkoła ma jedną z najbogatszych siatek absolwentów ze wszystkich uczelni, a jej regionalne stowarzyszenia są obecne na praktycznie wszystkich kontynentach. Koordynacją działań grup regionalnych są przeważnie absolwenci-wolontariusze, dla których jest to znakomity sposób na poszerzenie swojej siatki kontaktów zawodowych. Z kolei grupy bazujące na wspólnych zainteresowaniach są koordynowane najczęściej przez wykładowców z konkretnych wydziałów, np. subject groups na Oxfordzie. Występują też tzw. 23

24 Grupy specjalne, które związane są bardziej z prywatnymi zainteresowaniami absolwentów (sport, muzyka), przynależnością do grupy wyznaniowej (np. Oxbride Muslim Alumni Group). Co ciekawe, wiele z tych grup łączy studentów różnych uniwersytetów, mają one charakter interwydziałowy i interdyscyplinarny (np. Oxford+Cambridge) Spotkania Jednym z najważniejszych aspektów działalności stowarzyszeń są różnego rodzaju wydarzenia networkingowe. Są one przeważnie organizowana wokół którejś z grup tematycznych lub regionalnych, choć okazjonalnie uczelnie zwołują również większe zjazdy w siedzibie uczelni. Wśród różnego rodzaju eventów można wymienić przede wszystkim: spotkania networkingowe i edukacyjne w różnej formie (śniadań, koktajli, wykładów), spotkania i wyjazdy integracyjne (np. zjazdy absolwentów, rejsy), konferencje. 24

25 Aby dowiedzieć się o odbywających się spotkaniach, najlepiej zapisać się na listę mailingową, (np. takie listy są wykorzystywane na Uniwersytecie Oxfordzkim) lub skorzystać z kalendarza wydarzeń, który prowadzą niektóre uczelnie. 25

26 Część stron umożliwia zapisanie się na wydarzenia bezpośrednio ze strony, zwłaszcza jeśli strona zintegrowana jest z kalendarzem wydarzeń. Niektóre dają także możliwość obejrzenia lub wysłuchania podcastów z wydarzeń, które miały miejsce (nie spotkaliśmy się z transmisjami na żywo, ale mógłby to być dobry pomysł) lub obejrzenia i ściągnięcia prezentacji. Przykładem może być weekend przeznaczony dla absolwentów Oxfordu, w czasie którego odbywają się wykłady, spotkania, dyskusje oraz eventy kulturalne (wycieczki, wspólne kolacje) a każdy wykład, który odbył się w czasie weekendu można pobrać bądź wysłuchać za pomocą podcastu uniwersyteckiego. Oprócz wydarzeń stacjonarnych, stowarzyszenia organizują także różnego rodzaje wyjazdy integracyjne przeznaczone dla absolwentów. Wyjazdy te także mogą mieć różny profil: - edukacyjne połączone z ofertą kształcenia ustawicznego, 26

27 - like-minded travels wspólne wyjazdy absolwentów o podobnych zainteresowaniach w małych grupach ok. 20 osób. Warto zwrócić uwagę na ciekawie skonstruowaną stronę internetową, zawierającą filmiki i zdjęcia z poprzednich wyjazdów, relacje uczestników, broszury do pobrania oraz opcję zapisania do newslettera (por. rys. niżej). Wycieczki te są przeważnie organizowane w porozumieniu z wybranym biurem podróży, które oferuje także zniżki dla absolwentów. Dobrym rozwiązaniem jest również możliwość integracji eventów z kalendarzem w Outlooku. Jeszcze inna popularna forma wydarzeń to spotkania networkingowe ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy prowadzą otwarte wykłady i szkolenia. Co ciekawe wiele wykładów odbywa się na zasadzie wolontariatu, zwłaszcza, jeśli prowadzą je inni absolwenci. Poniżej przykład strony informującej o zawodowych spotkaniach networkingowych na uniwersytecie oxfordzkim. Po prawej, link do informacji, jak zostać speakerem na takim evencie (Univeristy of Oxford). 27

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów.

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. Dostrzegamy, że zarówno studenci jak i legislator oraz PKA zdają się zwracać coraz baczniejszą uwagę na

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY SKLEP INTERNETOWY. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. E-mail.

BRIEF AGENCYJNY SKLEP INTERNETOWY. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. E-mail. BRIEF AGENCYJNY SKLEP INTERNETOWY Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail Telefon Adres biura (jeżeli inny

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Narzędzia IT dla Świętokrzyskiego Systemu Innowacji

Narzędzia IT dla Świętokrzyskiego Systemu Innowacji Narzędzia IT dla Świętokrzyskiego Systemu Innowacji Łukasz Syska Tomasz Kubiec Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Kielce, 12.12.2013 r. Świętokrzyski System Innowacji diagnoza

Bardziej szczegółowo

Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców

Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców Poland Now projekt realizowany w ramach konkursu MNiSW Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Kierownik Działu Rekrutacji mgr Paweł

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Komleksowy projekt i realizacja rozbudowanego serwisu internetowego. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Komleksowy projekt i realizacja rozbudowanego serwisu internetowego. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Komleksowy projekt i realizacja rozbudowanego serwisu internetowego Fundacja Partnerstwo dla Środowiska www.fpds.pl oraz strona powiązana www.euro-eko-nagrody.pl Realizacja - 2011-05-28 Klient - Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WWW. Nazwa firmy.. / tel.:... Profil działalności:

FORMULARZ WWW. Nazwa firmy..  / tel.:... Profil działalności: FORMULARZ WWW PROFIL STRONY INTERNETOWEJ: PRYWATNA FIRMOWA Dla firmowej - uzupełnij dane poniżej: Nazwa firmy.. Adres: NIP: Email / tel.:... Profil działalności: Podaj tematykę swojej trony www: gastronomia

Bardziej szczegółowo

EtiNET Projekt platformy internetowej dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna

EtiNET Projekt platformy internetowej dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna Mateusz MICHNOWICZ Koło Naukowe Informatyków TROJAN, Uniwersytet Rzeszowski, Polska EtiNET Projekt platformy internetowej dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna Wstęp W obecnych czasach

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent w ramach projektu Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace.

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace. NASZA MISJA Aby tworzyć najbardziej użyteczne, najlepsze aplikacje ściśle dopasowane do Państwa wymagań i potrzeb oraz budżetu, który chcecie Państwo zainwestować. podstawa satysfakcjonujacej współpracy

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja wieloplatformowej aplikacji mobilnej Autor: Karolina Kaps z informacjami o uczelni. Studenci to osoby, które najczęściej korzystają ze smartfonów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego InformatorPrzetargowy.pl

Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego InformatorPrzetargowy.pl S t r o n a 1 Qubus Office Center pl. Konstytucji 3-go Maja 1 III piętro, lok. 301 67-200 Głogów Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego O serwisie Serwis istnieje na rynku informacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Test usługi MyBox w T-Mobile 2013-11-24. Przez

GSMONLINE.PL. Test usługi MyBox w T-Mobile 2013-11-24. Przez GSMONLINE.PL Test usługi MyBox w T-Mobile 2013-11-24 Przez ostatnie parę dni testowaliśmy usługę MyBox dostępną dla klientów sieci T-Mobile. MyBox to sklep z aplikacjami dla osób, które mają smartfon z

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ GSMONLINE.PL Darmowe Orange WiFi 2014-09-30 Darmowe Orange WiFi Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Zgodnie z zapowiedziami Orange uruchomił darmowe WiFi dla

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera 9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera Darmowy Ebook Autor: Adam Omelczuk Tytuł: 9 elementów zarządzania projektami W życiu i w biznesie Darmowy Ebook NARZĘDZIA Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA MOBILNA DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW TENISOWYCH

APLIKACJA MOBILNA DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW TENISOWYCH TENIS APLIKACJA MOBILNA DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW TENISOWYCH SMARTzilla Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwiązaniach mobilnych. Wykorzystujemy najnowsze trendy by swoim klientom dostarczać najnowocześniejsze

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest zjedztam.pl i jaki jest cel portalu 2. Grupy docelowe 3. Narzędzia dla poszczególnych grup docelowych 4. Korzyści dla obu grup

1. Co to jest zjedztam.pl i jaki jest cel portalu 2. Grupy docelowe 3. Narzędzia dla poszczególnych grup docelowych 4. Korzyści dla obu grup Plan prezentacji 1. Co to jest zjedztam.pl i jaki jest cel portalu 2. Grupy docelowe 3. Narzędzia dla poszczególnych grup docelowych 4. Korzyści dla obu grup docelowych 5. Etapy wdrożenia 6. Model biznesowe

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu!

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy przekonani,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść strony WWW

Struktura i treść strony WWW Struktura i treść strony WWW 1. Każda strona w witrynie ma zawierać: belka nawigacyjna górna zawierająca: linki społecznościowe; wyszukiwarkę; menu główne; nawigację okruszkową - breadcrumbs; stopkę zawierającą:

Bardziej szczegółowo

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku

Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Brief do projektu serwisu www Krok po kroku Wszystkie zebrane tutaj pytania pomogą nam lepiej zrozumieć twoje oczekiwania oraz charakter branży. Dzięki informacjom które nam przekażesz zaproponujemy ofertę

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016 OFERTA REKLAMOWA wrzesień 2016 PROFIL WYDAWCY to firma tworzona przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy Cz. 1. Prawo (bazy danych i serwisy z przepisami prawa) Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ ISAP to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla:

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla: Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów Projekt badawczy dla: Warszawa, 25 września 2013 Agenda konferencji 1. Powitanie uczestników wideokonferencji i ogłoszenie konkursu.iwona

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Warszawa, 24 września 2013 Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Citi Handlowy uruchomił nową aplikację bankowości mobilnej, tym razem na ipada. Aplikacja od początku do końca została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Oferta dla studentów

Biuro Karier. Oferta dla studentów Biuro Karier Biuro Karier prowadzi swoją działalność od września 2001 roku, a głównym celem tej jednostki jest promocja oraz aktywizacja zawodowa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne działania

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Blogger opis serwisu

Blogger opis serwisu Blogger opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student Wirtualny Dziekanat - Student Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o. Lublin 2014 Spis treści 1.1 WD - Student...3 1.1.1 Logowanie...3 1.1.2 Funkcja twoje dane...5 1.1.3 Funkcja twoje studia...7 1.1.4

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORTALU NASZEMORZE.PL DLA FIRM I OSÓB OFERUJĄCYCH NOCLEGI I

OFERTA PORTALU NASZEMORZE.PL DLA FIRM I OSÓB OFERUJĄCYCH NOCLEGI I OFERTA PORTALU NASZEMORZE.PL DLA FIRM I OSÓB OFERUJĄCYCH NOCLEGI I USŁUGI. SPIS ZAGADNIEŃ!!! 14 DNI BEZPŁATNIE ***... 1 4 WYSZUKIWARKI PORTALU... 2 NOCLEGI... 2 NOCLEGI NAD MORZEM... 2 DLA FIRM... 2 OKAZJA!

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. już ponad 10 lat aktywnie działa na polskim

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

SKLEPYTUTAJ platforma handlowa SKLEPYTUTAJ pierwszej prawdziwej wyszukiwarce sklepów w Polsce Targuj się Towar na żądanie bez rejestracji

SKLEPYTUTAJ platforma handlowa SKLEPYTUTAJ pierwszej prawdziwej wyszukiwarce sklepów w Polsce Targuj się Towar na żądanie bez rejestracji Portal SKLEPYTUTAJ to potężna platforma handlowa zapewniająca perfekcyjną komunikację między użytkownikami. Będąc w SKLEPYTUTAJ masz szansę na stały wzrost liczby klientów. Nasza firma oferuje szereg korzyści

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z

nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z Informator Miejski to swoista interaktywna mapa drogowa. Pomaga odwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna dla studentów. Ogólne założenia

Aplikacja mobilna dla studentów. Ogólne założenia Aplikacja mobilna dla studentów Ogólne założenia Centrum Marketingu / Sekcja Promocji 2017 Główne założenia Obecnie studenci nie używają tradycyjnych kalendarzy czy notatników ich rolę przejęły smartfony.

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 Campus Recruitment Rekrutacja w nowej formule 18-19 października 2016 Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 CAMPUS RECRUITMENT to: Proces nie ogranicza się tylko do jednodniowego

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo