Poszczególne elementy serwisu można umieścić dla porządku w odpowiednio przemyślanym drzewie katalogów, i tak: -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poszczególne elementy serwisu można umieścić dla porządku w odpowiednio przemyślanym drzewie katalogów, i tak: -"

Transkrypt

1 Tematy: Model modułowego serwisu WWW Szablon strony Dołączanie elementów statycznych Treść generowana dynamicznie Podsumowanie PHP to język skryptowy, którego kod jest osadzany wewnątrz stron WWW. W początkowych rozdziałach strona WWW zawierająca kod PHP nazywana była szablonem, na podstawie którego generowana była dopiero strona wynikowa. W tym rozdziale zmienimy znaczenie słowa szablon. W zasadzie nie będziemy tworzyć definicji szablonu strony znaczenie tytułu rozdziału wyjaśni się w pewnym sensie samo. Współczesne serwisy WWW składają się z kilku, kilkudziesięciu lub więcej stron, przeważnie generowanych dynamicznie i posiadających pewne cechy wspólne: nagłówek z nazwą serwisu, stopkę z adresami webmasterów, zastrzeżeniami praw itp., panel nawigacyjny z odnośnikami do podstron serwisu itp. Istnieje obecnie tendencja, aby tego typu serwisy rozbijać na moduły: stworzyć szkielet strony zawierający poszczególne elementy powtarzające się oraz skrypty generujące treść dla każdej z podstron. Jeżeli dana podstrona nie zawiera treści, które muszą być generowane dynamicznie, można tę treść pobierać z pliku HTML. W rozdziale przedstawiono jeden ze sposobów podziału serwisu WWW na klocki. Opisano również, jakie zalety kryją się w takim podejściu do tworzenia serwisów WWW. Model modułowego serwisu WWW Projektując serwis WWW, zwykle staramy się, aby jego wygląd był jednolity, spójny, zapewniający użytkownikowi łatwą nawigację i orientację. Przeważnie w jednym miejscu umieszcza się menu serwisu, nazwę oraz treść strony, przy czym jedynie treść strony (i tytuł wyświetlany na belce okna przeglądarki) ulega zmianom, natomiast pozostałe elementy pozostają bez zmian. Można więc podzielić elementy strony na stałe (statyczne) i zmieniające się (dynamiczne). W tym właśnie duchu utrzymany będzie prosty serwis WWW, który stworzymy sobie jako przykład do tego rozdziału. Poszczególne elementy serwisu można umieścić dla porządku w odpowiednio przemyślanym drzewie katalogów, i tak: katalog główny skrypty generujące poszczególne podstrony serwisu, katalog szablony szablony i elementy statyczne serwisu, katalog skrypty skrypty generujące treść dynamiczną poszczególnych podstron serwisu. Osobno można umieścić inne elementy strony WWW, np. obrazki i elementy graficzne (w przypadku naszego projektu będzie to katalog grafika). Jest to jeden z wielu sposobów rozbicia serwisu WWW na moduły, warto zawsze zastanowić się, jaką dekompozycję zastosować, żeby zysk wynikający z faktu modułowości serwisu był wymierny. Załóżmy, że tworzymy prosty serwis WWW dla pewnego przedsiębiorstwa. Serwis ten będzie się składał z trzech podstron strony aktualności (wykorzystamy tutaj kod z rozdziału o bazach danych) ładowanej jako strona główna, strony z danymi teleadresowymi i strony ze zdjęciami. Jedynie strona z aktualnościami będzie zawierała element dynamiczny rzeczywiście generowany dynamicznie jego główną część stanowić będą dane pobrane z bazy za pomocą skryptu aktualnosci.php znajdującego się w katalogu skrypty. Pozostałe podstrony będą generowały zawartość elementów dynamicznych na podstawie plików HTML umieszczonych w katalogu szablony 1 / 11

2 (będą to pliki zdjecia.html i kontakt.html). Dodatkowo w katalogu szablony umieszczony został plik zawierający menu serwisu plik ten będzie ładowany przez każdą z podstron serwisu. Najważniejszym elementem, umieszczonym w katalogu szablony, będzie szablon główny strony WWW (opisany w następnym punkcie), w oparciu o który generowany będzie wygląd każdej z podstron. Szablon strony Podstawowym elementem każdej strony WWW jest w naszym projekcie jej szablon. Jest on przechowywany w katalogu szablony, w pliku o nazwie glowny.html. Szablon ten zawiera definicję ogólnego wyglądu strony WWW i będzie wczytywany przez każdy ze skryptów generujących poszczególne podstrony serwisu. Na listingu 10.1 przedstawiono kod tego szablonu. Dla uproszczenia użyta została podstawowa, akceptowana przez większość przeglądarek składnia HTML. Listing Szablon strony WWW <!DOCTYPE HTML PUBLIC "//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " <html lang="pl"> <head> <meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=utf8"> <title>%tytul_strony%</title> </head> <body> <table style="textalign:center" width="800"> <tr style="height:80px;"> <td valign="middle" colspan="2" style="textalign:left;"> <h1 style="fontfamily:verdana,arial,helvetica;color:#6495ed;"> Nasz serwis WWW! </h1> <hr style="color:#6495ed;height:2px"> </td> </tr> <tr style="height:400px;"> <td valign="top"> <div style="fontsize:10pt;fontfamily:verdana,arial,helvetica;textalign:left;color:#6495ed;"> %menu% 2 / 11

3 </div> </td> <td valign="top" style="width:650px"> <div style="fontsize:10pt;fontfamily:verdana,arial,helvetica;textalign:left;"> %tresc% </div> </td> </tr> <tr style="height:50px;"> <td valign="middle" colspan="2"> <hr style="color:#6495ed;height:2px"> <div style="textalign:center"> <span style="fontsize:8pt; fontfamily:verdana,arial,helvetica;"> <b>nasze przedsiębiorstwo 2009</b> </span> </div> </td> </tr> </table> </body> </html> Warto zwrócić uwagę na występujące w kodzie z listingu 10.1 napisy zawarte pomiędzy znakami %. Występują trzy takie napisy: %tytul_strony% w miejsce tego napisu wstawiony będzie tytuł każdej z podstron serwisu; %menu% w miejsce tego napisu wstawione zostanie menu serwisu (dla każdej podstrony takie samo); %tresc% ten napis zostanie zamieniony na treść strony (w przypadku aktualności będzie to wynik działania skryptu, w pozostałych przypadkach zawartość odpowiednich plików). 3 / 11

4 W jaki sposób podmienimy te napisy na rzeczywiste wartości? Otóż najprostszym sposobem na zamianę tych napisów na konkretne treści będzie użycie funkcji zastępującej wszystkie wystąpienia określonego ciągu znaków innym ciągiem str_replace(). Zaczniemy od elementów statycznych (ładowanych z pliku). Dołączanie elementów statycznych Jeden element statyczny menu serwisu dołączany jest przez każdy z trzech skryptów generujących podstrony naszego serwisu. W tym punkcie przyjrzymy się skryptom zdjecia.php i kontakt.php (oba umieszczone w katalogu głównym serwisu), które ładują i wyświetlają elementy statyczne. Listing 10.2 przedstawia skrypt zdjecia.php, a listing 10.3 zawiera kod skryptu kontakt.php. Listing Skrypt zdjecia.php <?php // Tytuł strony $tytul = "Nasz serwis WWW Zdjęcia"; // Otwarcie plików z szablonami elementów strony $tplglowny = fopen("szablony/glowny.html", "r"); $tplmenu = fopen("szablony/menu.html", "r"); $tplzdjecia = fopen("szablony/zdjecia.html", "r"); // Wczytanie szablonów $strglowny = ""; while (!feof($tplglowny)) { $strglowny.= fgets($tplglowny); $strmenu = ""; while (!feof($tplmenu)) { $strmenu.= fgets($tplmenu); $strzdjecia = ""; while (!feof($tplzdjecia)) { 4 / 11

5 $strzdjecia.= fgets($tplzdjecia); fclose($tplglowny); fclose($tplmenu); fclose($tplzdjecia); // Umieszczenie menu w szablonie głównym $strglowny = str_replace('%menu%', $strmenu, $strglowny); // Dodanie tytułu strony $strglowny = str_replace('%tytul_strony%', $tytul, $strglowny); // Wstawienie treści strony $strglowny = str_replace('%tresc%', $strzdjecia, $strglowny); // Wyświetlenie gotowej strony print($strglowny);?> Listing Skrypt kontakt.php <?php // Tytuł strony $tytul = "Nasz serwis WWW Kontakt"; // Otwarcie plików z szablonami elementów strony $tplglowny = fopen("szablony/glowny.html", "r"); $tplmenu = fopen("szablony/menu.html", "r"); $tplkontakt = fopen("szablony/kontakt.html", "r"); // Wczytanie szablonów $strglowny = ""; 5 / 11

6 while (!feof($tplglowny)) { $strglowny.= fgets($tplglowny); $strmenu = ""; while (!feof($tplmenu)) { $strmenu.= fgets($tplmenu); $strkontakt = ""; while (!feof($tplkontakt)) { $strkontakt.= fgets($tplkontakt); fclose($tplglowny); fclose($tplmenu); fclose($tplkontakt); // Umieszczenie menu w szablonie głównym $strglowny = str_replace('%menu%', $strmenu, $strglowny); // Dodanie tytułu strony $strglowny = str_replace('%tytul_strony%', $tytul, $strglowny); // Wstawienie treści strony $strglowny = str_replace('%tresc%', $strkontakt, $strglowny); // Wyświetlenie gotowej strony print($strglowny);?> 6 / 11

7 Skrypty z listingów 10.2 i 10.3 są do siebie łudząco podobne różnice tkwią tylko w identyfikatorach niektórych zmiennych oraz nazwach wczytywanych plików z treścią. Na początku każdego z tych skryptów tworzona jest zmienna, która zawiera tytuł strony (wyświetlany docelowo na belce okna przeglądarki). W następnej fazie otwierane są pliki zawierające szablon strony, menu i treść strony. Zawartość tych plików wczytywana jest do zmiennych napisowych i pliki zostają zamknięte. Wszystkie te operacje są na ogół znane, dlatego też nie będą tu szczegółowo opisywane. Ostatnia faza wykonania skryptu to podmienienie w tekście przechowywanym w zmiennej $strglowny (do niej wczytano zawartość pliku glowny.html, czyli szablonu strony) ciągów znaków ograniczonych symbolem % na zawartość plików (umieszczoną w odpowiednich zmiennych). Zawartość plików menu.html, kontakt.html i zdjecia.html przedstawia listing Listing Pliki menu.html, kontakt.html i zdjecia.html menu.html: <a href="index.php">aktualności</a><br /> <a href="kontakt.php">kontakt</a><br /> <a href="zdjecia.php">zdjęcia</a><br /> kontakt.html: <h3 style="textalign:center">nasz serwis WWW</h3> <p style="textalign:center"> ul. Bardzo długa 123<br> Miejscowość<br> tel. (000) <br> <a </p> zdjecia.html: <p style="textalign:center"> <img src="grafika/obrazek1.jpg" alt="[budynki]"><br /> Budynki </p> <p style="textalign:center"> <img src="grafika/obrazek2.jpg" alt="[fontanna]"><br /> Zabytkowa fontanna </p> 7 / 11

8 Ostatni wiersz każdego z tych skryptów to instrukcja print, która wyświetla w oknie przeglądarki przygotowaną zawartość strony. Efekt działania skryptów zdjecia.php i kontakt.php przedstawiają rysunki 10.1 i Rysunek Efekt działania skryptu z listingu 10.2 podstrona ze zdjęciami Rysunek Efekt działania skryptu z listingu 10.3 podstrona z danymi teleadresowymi W następnym punkcie wyświetlimy stronę z generowaną dynamicznie treścią. dynamicznie Treść generowana Generowana dynamicznie treść strony zaczerpnięta została z bazy danych utworzonej na potrzeby rozdziału 7. Kod generujący treść strony umieszczony został w pliku aktualnosci.php w katalogu skrypty. Zawartość pliku aktualnosci.php została przedstawiona na listingu Listing Skrypt generujący treść strony głównej <?php $uchwyt_polaczenia = pg_connect("dbname=serwiswww user=postgres password=test"); $tresc_strony = ""; if (!$uchwyt_polaczenia) { $tresc_strony = "Problem z połączeniem z bazą danych...<br />"; else { $rezultat = pg_query($uchwyt_polaczenia, "SELECT * FROM aktualnosci ORDER BY aktualnosci_data DESC"); while ($wiersz = pg_fetch_assoc($rezultat)) { $tresc_strony.= "<h3 style="color:#6495ed;">$wiersz[aktualnosci_tytul]</h3>"; $tresc_strony.= "<p>$wiersz[aktualnosci_tresc]"; $tresc_strony.= "<br /><i>$wiersz[aktualnosci_data]</i></p>"; pg_close($uchwyt_polaczenia); 8 / 11

9 ?> Skrypt z listingu 10.5 tak jak skrypty z listingów z poprzedniego punktu zawiera operacje związane z nawiązaniem połączenia z systemem zarządzania bazami danych i pobraniem danych. Dane te są formatowane do postaci pozwalającej je w sposób elegancki wyświetlić na stronie głównej naszego serwisu. Jednak dane te nie są od razu wyprowadzane do okna przeglądarki skrypt przechowuje pobrane i sformatowane dane w zmiennej napisowej $tresc_strony. Zmienna ta wykorzystywana jest przez skrypt generujący stronę główną serwisu (index.php), pokazany na listingu Listing Skrypt generujący stronę główną serwisu <?php // Dołączenie skryptu generującego aktualności require_once("skrypty/aktualnosci.php"); // Tytuł strony $tytul = "Nasz serwis WWW Aktualności"; // Otwarcie plików z szablonami elementów strony $tplglowny = fopen("szablony/glowny.html", "r"); $tplmenu = fopen("szablony/menu.html", "r"); // Wczytanie szablonów $strglowny = ""; while (!feof($tplglowny)) { $strglowny.= fgets($tplglowny); $strmenu = ""; while (!feof($tplmenu)) { $strmenu.= fgets($tplmenu); 9 / 11

10 fclose($tplglowny); fclose($tplmenu); // Umieszczenie menu w szablonie głównym $strglowny = str_replace('%menu%', $strmenu, $strglowny); // Dodanie tytułu strony $strglowny = str_replace('%tytul_strony%', $tytul, $strglowny); // Wstawienie treści strony $strglowny = str_replace('%tresc%', $tresc_strony, $strglowny); // Wyświetlenie gotowej strony print($strglowny);?> Skrypt z listingu 10.6 jest bardzo podobny do skryptów generujących pozostałe strony serwisu, jednak na samym początku dołączamy do tego skryptu plik aktualnosci.php. Dołączenie tego pliku z punktu widzenia przetwarzania skryptu przez PHP jest równoznaczne z połączeniem tych dwóch plików, przy czym zawartość pliku aktualnosci.php będzie jakby przepisana do skryptu index.php w miejscu, gdzie wystąpiła instrukcja require_once(). Dzięki takiemu podejściu do sprawy mamy w skrypcie index.php dostęp do zmiennej $tresc_strony, która przechowuje dane pobrane z bazy i odpowiednio sformatowane. Zawartość tej zmiennej wstawiana jest do szablonu strony jako treść. Efekt działania skryptu index.php z listingu 10.6 przedstawia rysunek Rysunek Strona główna serwisu I tym sposobem stworzyliśmy w pełni modułowy serwis WWW, spróbujmy więc teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka operacja miała sens. Podsumowanie Właśnie, czy modularyzacja serwisu WWW ma sens? Wyobraźmy sobie, że nie rozbijamy strony na elementy i szablony. W takim przypadku każda z podstron serwisu zawierałaby pełną definicję wyglądu strony oraz elementy charakterystyczne dla danej podstrony. W momencie, kiedy chcielibyśmy dołożyć jedną lub kilka podstron, musielibyśmy na podstawie którejś z istniejących stron opracować sobie szablon i wkleić do niego istotne dla nowej podstrony elementy. W zasadzie wychodzi na to samo, ale dlaczego takiego łączenia modułów nie mógłby wykonać za nas komputer? Opracowanie szablonu strony powoduje, że my, jako programiści, nie musimy za każdym razem przepisywać całej strony. Bierzemy tylko ogólny, schematyczny skrypt ładujący elementy statyczne, dołączamy do niego skrypt (lub statyczną stronę w języku HTML) generujący treść i sprawa załatwiona mamy nową podstronę. Tyle że musimy pamiętać o uzupełnieniu menu. I to jest bardzo istotna wiadomość: gdyby strony serwisu nie korzystały z szablonów, należałoby dodać nową pozycję menu do każdej z istniejących 10 / 11

11 stron Podział stron serwisu na moduły jest dużym ułatwieniem dla twórców aplikacji WWW pozwala na szybkie zmiany wyglądu i funkcjonalności całego serwisu. Dzięki modularyzacji możemy jako administratorzy serwisu WWW w sposób szybki reagować na potrzeby użytkowników, bez konieczności przepisywania nieraz całego serwisu. 11 / 11

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Grafika PHP dla początkujących

Grafika PHP dla początkujących Instrukcja numer 03 Grafika PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Dynamiczne tworzenie obrazków w PHP zadanie_10.php

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 9

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 9 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 9 Prosta galeria oparta na HTML Najprostszym sposobem zbudowania galerii zdjęć jest wykorzystanie tylko HTML i CSS. Strona główna galerii składa się miniatur zdjęć,

Bardziej szczegółowo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo 1. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Wszystkie poniższe ćwiczenia należy samodzielnie wykonać wpisując w edytorze bez stosowania techniki kopiuj-wklej.

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne lab. 4

Technologie informacyjne lab. 4 Technologie informacyjne lab. 4 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z komunikacją ze zdalnym serwerem w sieci na przykładzie bezpiecznego serwera SSH. Wstępne zapoznanie się z ideą certyfikatów. Praca z edytorem

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz Wykład 2 TINT XHTML tabele i ramki Zofia Kruczkiewicz 1. Tabele 1.1. Przykład tabeli zawierającej kalendarz na miesiąc marzec ... definiuje tabelę Atrybuty: border ="" obramowanie tabeli,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia Języki programowania wysokiego poziomu Ćwiczenia Języki programowania Ćwiczenia Strukturalny HTML Arkusze CSS Formularze HTML i PHP Baza danych MySQL Forum internetowe Strukturalny HTML Zadania Dokument

Bardziej szczegółowo

5. Mechanizm szablonów.

5. Mechanizm szablonów. 5. Mechanizm szablonów. Moduł szablonów daje możliwość definicji dowolnej ilości szablonów strony publicznej serwisu. W połączeniu z modułami Marketing MIX oraz Wzorców Elementów został opracowany tak

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. System Szablonów System Szablonów System szablonów System szablonów to biblioteka, która pozwala oddzielić warstwę prezentacji od warstwy logicznej. Aplikacja WWW najpierw pobiera wszystkie dane, przetwarza je i umieszcza

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie

Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie Instrukcja instalacji PHP-Hypercachera Refresher Standard oraz PHP-Hypercachera Refresher GZIP na Twojej witrynie 1. Instalacja w zwykłym skrypcie PHP Instalacja PHP Hypercachera Refresher Standard i PHP

Bardziej szczegółowo

Sigplus. Galeria w Joomla

Sigplus. Galeria w Joomla Sigplus Galeria w Joomla Cel prezentacji Pokazanie że Sigplus jest prosty w konfiguracji; Metody konfiguracji Sigplusa; Jest jednym z najczęściej używanych dodatków w tworzeniu galerii na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER="1"> <TR>

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER=1> <TR> Tabele Autorem niniejszego skryptu jest dr inż. Robert Kolud Tabele w HTML to nie tylko praktyczny sposób na przedstawianie zestawień informacji. Znacznie częściej jednak tabele są wygodnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9 Pierwszy przykład 9 Obiekt XMLHttpRequest 12 Transmisja danych 21 Model DOM 34 Obsługa wielu żądań 45 Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55 Odbieranie

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Facelets ViewHandler

Facelets ViewHandler JSF i Facelets Wprowadzenie JSP (JavaServer Pages) są natywną i najczęściej używaną technologią do tworzenia warstwy prezentacyjnej dla JSF (JavaServer Faces) Istnieją alternatywne technologie opisu wyglądu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla...

Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Specyfikacja Specyfikacja strony szkurlat.pl realizowanej przez Visualteam dla... Spis treści 1 Informacje ogólne...1 1.1 Obsługiwane przeglądarki...1 1.2 Technologia wykonania...1 1.3 Wersje językowe...2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0

DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0 Wstęp DOKUMENTACJA CMS/Framework BF5.0 Niniejsza dokumentacja poświęcona jest obsłudze Systemu Zarządzania Treścią, który uruchomiony został przy serwisie internetowym: [nazwa]. Logowanie do systemu odbywa

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach

Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach Komunikacja między klientem, a skryptem PHP, oraz operacje na plikach Zasady tworzenia stron w PHP z jednym plikiem głównym Aplikacje oraz strony WWW bardzo często tworzy się tak, że do jednego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Projekty z Technologii Informacyjnych

Projekty z Technologii Informacyjnych Projekty z Technologii Informacyjnych Zad. 1. Opracuj prezentację w programie PowerPoint lub podobnym na zadany temat. Prezentacja powinna być przeznaczona do prezentowania w czasie ok. 10 minut. Zad.

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Temat: Język HTML i style CSS Aplikacje internetowe Pracownia specjalistyczna, studia podyplomowe, rok 2011/2012 1. Stwórz formularz HTML pozwalający na rejestrację użytkownika w aplikacji internetowej.

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych dokumentów elektronicznych. Możliwość deklarowania odnośników do innych

Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych dokumentów elektronicznych. Możliwość deklarowania odnośników do innych odnośniki Część 3 Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych dokumentów elektronicznych. Możliwość deklarowania odnośników do innych dokumentów niezależnie od ich umiejscowienia

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor Języki, które już znacie Wykład9PodstawyPHP,str1 język polski język angielski język C język preprocesora C język bash-a język HTML kolejny język: PHP Język PHP Wykład9PodstawyPHP,str2 Personal Home Page

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji:

Baza Danych Intranet przystosowana jest do działania w ramach dwóch organizacji: Załączniku nr 4 do OPZ Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Intranetu INTRANET - strona wewnętrzna dla pracowników 1. Opis systemu Bazy Danych Intranet Głównym zadaniem Bazy danych Intranet jest

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stronę na blogu?

Jak założyć stronę na blogu? Jak założyć stronę na blogu? lewej stronie widzisz menu: 1. Po zalogowaniu na blog znajdziesz się w panelu administracyjnym. Po 2. Klikasz Strony, a następnie Dodaj nową i otwiera się taki ekran: 1 3.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość specyfikacji:

Zawartość specyfikacji: Zawartość specyfikacji: Wielkość, waga i kodowanie Umieszczanie obrazków w kreacji Elementy niedopuszczalne Nazewnictwo plików Stopka mailingu Nie spełniam wymagań pracodawcy Waga, wielkość i kodowanie

Bardziej szczegółowo

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer Specyfikacja HTML5 wprowadza nowe znaczniki pozwalające w łatwy i intuicyjny sposób budować szkielet strony, który przez zmniejszenie ilości kodu jest czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu, pozwala poza

Bardziej szczegółowo

W kodzie modułu Unit1 zdefiniuj dwie metody - składowe komponentu formatki TForm1:

W kodzie modułu Unit1 zdefiniuj dwie metody - składowe komponentu formatki TForm1: Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 1 Generowanie plików HTML 1. Przygotowanie aplikacji generującej prostą stronę.

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja platformy wideo

Instrukcja platformy wideo Instrukcja platformy wideo Wstęp Platforma wideo służy do dystrybucji bezpłatnych filmów w Polskim Języku Migowym wyjaśniających osobom Głuchym jak załatwiać sprawy w urzędzie oraz jak wypełniać formularze.

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO).

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). XSL (XSLT) Transformacja dokumentów XML. XML warstwa przechowująca informacje XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). Transformacja XSLT utworzenie nowego dokumentu wynikowego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Blog

Języki programowania wysokiego poziomu. Blog Języki programowania wysokiego poziomu Blog Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów Logowanie/wylogowanie Dodawanie wpisów Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów - wszystkie wpisy na jednej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Forum

Języki programowania wysokiego poziomu. Forum Języki programowania wysokiego poziomu Forum Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów Logowanie/wylogowanie Dodawanie wpisów Rejestracja użytkowników Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 7. Wojciech Macyna. 25 kwietnia 2017

Kurs programowania. Wykład 7. Wojciech Macyna. 25 kwietnia 2017 Wykład 7 25 kwietnia 2017 Dokumentowanie kodu Program javadoc Java jest wyposażona w generator dokumentacji który na podstawie odpowiednio napisanych komentarzy w kodzie programu (które jednak nie sa konieczne),

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy Informatyka - podstawowe tematy WSzPWN - Język HTML, podstawy str. 1 ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML Struktura dokumentu, znaczniki, tabele, hiperłacza Być może trudno w to uwierzyć, jednak strony WWW są tekstem

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Projekt strony internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Projekt strony internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Projekt strony internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości sierpień 2006, melog.com napisał Daniel Grabowski Spis treści Struktura strony...3 Struktura i działanie menu...3 Aktualności...3

Bardziej szczegółowo