Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej w roku szkolnym 2017/2018 mgr Zbigniew Marcak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej w roku szkolnym 2017/2018 mgr Zbigniew Marcak"

Transkrypt

1

2 Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej w roku szkolnym 2017/2018 mgr Zbigniew Marcak ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 1. Uzasadnia, na czym polega obowiązek pogłębiania życia religijnego w Kościele i dlaczego warto znać wymagania edukacyjne. 2. Wyjaśnia na przykładzie życia św. Stanisława i św. Maksymiliana, na czym polega odwaga w walce ze złem i kim jest świadek wiary. 3. Wyjaśnia sposoby obecności i działania Ducha Świętego w życiu Kościoła i człowieka. 4. Wyjaśnia rolę Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela, wie, w jaki sposób Duch Święty umacnia wiarę wspólnoty 5. Wyjaśnia pojęcie Paraklet; wie, że Duch Święty kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa w Kościele. 6. Uzasadnia, dlaczego Duch Święty jest źródłem życia 1. Wyjaśnia, na czym polega prymat Piotra wśród Apostołów i jego władza w Kościele. 2. Wyjaśnia pojęcie: hierarchiczność 1. Zna wymagania edukacyjne z religii w klasie szóstej; wyjaśnia, czym jest odpowiedzialność za wiarę i Kościół. 2. Ukazuje św. Stanisława i św. Maksymiliana jako wiernych Bogu i Kościołowi; wie jak ich naśladować. 3. Zna perykopy biblijne o początkach rozumie, na czym polega obecność Ducha Świętego w Kościele. 4. Wskazuje na Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela; wyjaśnia, co to jest wyznanie wiary w Ducha Świętego. 5. Omawia sposoby obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła i człowieka. 6. Wyjaśnia najważniejsze prawdy o Duchu Świętym i początkach Kościoła jako wspólnoty wierzących. 1. Opisuje rolę św. Piotra i jego następców w Kościele. 2. Wie, że Chrystus kontynuuje swoją misję w Kościele w 1. Wie, że katecheza jest szansą na pogłębienie więzi z Jezusem. 2. Zna patronów roku i wyjaśnia, na czym polegało ich świadectwo życia. 3. Wskazuje na konsekwencje Zesłania Ducha Świętego dla życia człowieka. 4. Opowiada, na czym Kościoła; polega postawa otwarcia się na Ducha Świętego. 5. Wymienia inne określania Ducha Świętego. 6. Opisuje rolę Ducha Świętego w Kościele i życiu człowieka. 1.Opowiada o życiu i działalności św. Piotra. 2. Wie, czym jest potrzeba odpowiedzialności za Kościół. 3. Wie, że Kościół jest 1. Wie, jak wyrazić wdzięczność za dar wakacji. 2. Opowiada o św. Stanisławie i św. Maksymilianie jako patronach roku. 3. Zna wydarzenie Pięćdziesiątnicy. 4. Wie, że Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. 5. Wie, że Duch Święty działa w Kościele. 6. Opowiada o początkach kościoła. 1. Wie, że Papież jest następcą św. Piotra. 2. Rozumie troskę o odpowiedzialność za wspólnotę 3. Podaje przykłady troski 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Nie skorzystał z 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu.

3 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. Kościoła, uzasadnia, hierarchicznej jeden, święty, o wspólnotę czym jest Kościół jako strukturze. powszechny i 4. Wie o potrzebie uczenia Wspólnota wspólnot. 3. Wie, że przymioty apostolski. się naśladowania 3. Wymienia i opisuje Kościoła są 4. Podaje przykłady Chrystusa. przymioty Kościoła, potwierdzeniem wiary naśladowania Chrystusa 5. Rozumie, na czym podaje sposoby ludu Bożego. w Jego potrójnej misji. polega otwarcie się na urzeczywistniania się 4. Wie, że Chrystus jest 5. Wie, że Słowo Boże Słowo Boże. ich w Kościele. Królem, Prorokiem i kształtuje życie 6. Wie, że jest Tradycja 4. Wyjaśnia, na czym Kapłanem. polega udział każdego 5. Rozumie, na czym 6. Zna pojęcie: Tradycja 7. Wie, że Maryja jest chrześcijanina w polega nieomylność Matką potrójnej misji Papieża w Kościele. 7. Wie, czym było 8. Wie o tajemnicy Chrystusa. 6. Opowiada, jaki wpływ zawierzenie Maryi w 5. Wyjaśnia, czym jest ma Tradycja Kościoła życiu św. Jana Pawła II. hierarchia, na życie i rozwój 8. Opowiada o tajemnicy nieomylność w Kościele, dogmat 7. Opowiada, na czym nieomylności Papieża. polega zawierzenie 6. Wyjaśnia pojęcie: Maryi, wyjaśnia: Totus Tradycja Kościoła, Tuus. rozróżnia pojęcia: 8. Wyjaśnia, na czym Tradycja Kościoła i polega prawda w Tradycja Ojców Kościele. 7. Wyjaśnia rolę Maryi jako Matki 8. Uzasadnia, czym jest tajemnica Kościoła we wspólnocie wierzących. 4. Nie skorzystał z III. Kościół nowy Lud Boży 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia pojęcie: Mater Ecclesiae; tłumaczy, co to znaczy, że Kościół w nas się staje żywy i życiodajny. 2. Wyjaśnia obraz Kościoła jako Winnicy; wie na czym polega zjednoczenie z Chrystusem krzewem winnym. 3. Wyjaśnia obraz 1. Opisuje, na czym polega idea Kościoła Nowego Ludu Bożego. 2. Tłumaczy, na czym polega trwanie w łasce uświęcającej. 3. Tłumaczy, na czym polega postawa słuchania Chrystusa Pasterza. 4. Opowiada o Kościele Mistycznym Ciele 1. Tłumaczy znaczenie Kościoła jako Matki. 2. Rozumie potrzebę trwania w Chrystusie winnym krzewie. 3. Opowiada perykopę biblijną o Dobrym Pasterzu. 4. Rozumie, na czym polega odpowiedzialność siebie nawzajem. za 1. Wie, że Jezus Chrystus jest założycielem Nowego Ludu Bożego. 2. Wie, że należy trwać w łasce uświęcającej. 3. Wie, że Jezus jest Dobrym Pasterzem. 4. Wie, że zostaliśmy ochrzczeni, by stanowić jedno Ciało. 5. Wie, że Kościół jest Ludem 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Nie skorzystał z

4 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY IV. Słowo Boże skierowane do całego świata. 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. Kościoła jako Owczarnia; tłumaczy,co to znaczy, że chrześcijanin wsłuchuje się w głos Chrystusa dobrego Pasterza. 4. Wyjaśnia znaczenie obrazu Kościoła jako Mistyczne Ciało Chrystusa. 5. Wyjaśnia obraz Kościoła Nowego Ludu Bożego, wyjaśnia wpływ wartości duchowych na życie 6. Wyjaśnia pojęcie: Kościół Chwalebny, podaje przykłady wstawiennictwa świętych. 7. Podaje i omawia obrazy Kościoła ukazane w Biblii. 1. Wyjaśnia rolę Ducha Świętego w głoszeniu Ewangelii; wartość rozumie świadectwa Chrystusa i na czym polega zjednoczenie z Jezusem. 5. Wymienia najważniejsze wartości w życiu człowieka. 6. Tłumaczy rolę wstawiennictwa świętych. 7. Opowiada o poznanych w Biblii obrazach 3. Wyjaśnia, czym jest ofiara życia dla Boga na podstawie świadectwa męczenników. 4. Tłumaczy znaczenie gorliwości w głoszeniu Słowa Bożego na przykładzie życia i podróży misyjnych Apostoła Narodów. 5. Opowiada, na czym polega kultura chrześcijańska w Europie. 6. Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego; wie, że życie św. Wojciecha jest przykładem Bożego zasiewu. 7. Wie, że pobożność maryjna jest szczególnym rysem polskiej religijności. 1. Podaje przykłady świadectwa wiary w życiu 2. Wymienia zadania 5. Wie, że Kościół jest Nowym Ludem Bożym. 6. Opowiada, czym jest modlitwa przez wstawiennictwo świętych. 7. Wymienia niektóre obrazy 1. Opowiada o roli Ducha Świętego w głoszeniu Ewangelii. 2. Opowiada o wybranych Pielgrzymującym. 6. Rozumie znaczenie modlitwy przez wstawiennictwo świętych. 7. Wie, że poznane obrazy Kościoła są zaczerpnięte z Biblii. 1. Wie, że Duch Święty jest obecny w Słowie Bożym. 2. Wie, że jest dwunastu 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada

5 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. wiary. 2. Wyjaśnia pojęcie: apostoł; ukazuje powołanie i misję dwunastu Apostołów. 3. Wyjaśnia pojęcie: męczennik; zna sens cierpienia i męczeństwa dla rozwoju 4. Przedstawia życie i działalność św. Pawła, wyjaśnia istotę i cel głoszenia Ewangelii. 5. Wyjaśnia pojęcie: kultura chrześcijańska; przykładzie życia i podróży misyjnych Apostoła Narodów. 5. Opowiada, na czym polega kultura chrześcijańska w opisuje życie Europie. najstarszych wspólnot 6. Wyjaśnia znaczenie Kościoła na terenie chrztu dla narodu Europy i wygląd polskiego; wie, że życie najstarszych budowli św. Wojciecha jest chrześcijańskich. 6. Zna życie i działalność przykładem zasiewu. Bożego św. Wojciecha; 7. Wie, że pobożność wyjaśnia, na czym maryjna jest polega kształtowanie szczególnym rysem postawy służby Bogu i polskiej religijności. Ojczyźnie. 8. Wyjaśnia, na czym 7. Wyjaśnia, na czym polega naśladowanie polega pobożność postaw poznanych maryjna w Polsce, świętych i opisuje kult maryjny w Polsce. 8. Na podstawie życia świętych i błogosławionych wymienia różne drogi do świętości; wie, na czym polega dawanie świadectwa wiary. 9. Omawia życie świętych i męczenników; wskazuje, w jaki sposób podejmować Apostołów. 3. Wyjaśnia, czym jest ofiara życia dla Boga na świadectwa męczenników. 4. Tłumaczy znaczenie gorliwości w głoszeniu Słowa Bożego na błogosławionych. 9. Wyjaśnia, na czym polegała odwaga św. Stanisława; wie, kim są świadkowie wiary i Apostołowie. postaciach Apostołów. 3. Przedstawia wybrane przez siebie sylwetki podstawie męczenników. 4. Opisuje gorliwość głoszenia Słowa Bożego przez św. Pawła; opowiada o jego podróżach misyjnych. 5. Wymienia najstarsze wspólnoty Kościoła na terenie Europy. 6. Opisuje życie św. Wojciecha i znaczenie jego męczeństwa. 7. Zna główne sanktuaria maryjne w Polsce. 8. Ukazuje wybrane sylwetki współczesnych świętych i błogosławionych. 9. Zna życiorys św. Stanisława, wie, na czym polegała obrona prawdy. Apostołów. 3. Wymienia poznanych męczenników. 4. Zna postać św. Pawła. 5. Podaje przykłady najstarszych budowli chrześcijańskich. 6. Opowiada o życiu św. Wojciecha. 7. Wymienia znane sanktuaria maryjne w Polsce. 8. Wymienia poznane sylwetki współczesnych świętych i błogosławionych. 9. Wie o dorocznej procesji z Wawelu na Skałkę do grobu św. Stanisława. notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Nie skorzystał z

6 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY wezwanie do świętości. V. Siedem świętych znaków 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia, dlaczego sakramenty są darem łaski i na czym polega tajemnica znaków 2. Wie, że chrzest jest sakramentalnych. 2. Wymienia obowiązki początkiem nowego 2. Wyjaśnia dlaczego wynikające z życia. chrzest jest sakramentu chrztu 3. Zna dary Ducha fundamentem życia świętego. Świętego. chrześcijańskiego; wie, 3. Wyjaśnia, czym jest 4. Wie, że należy często w że chrzest jest sakrament 4. Wie, że na czym polega pełni uczestniczyć w początkiem nowego bierzmowania, pełne uczestnictwo Eucharystii. życia. wymienia dary Ducha Eucha rystii. 5. Wie, że w sakramencie 3. Ukazuje sakrament Świętego. 5. Wymienia warunki pokuty otrzymujemy bierzmowania jako 4. Wie, że Komunia sakramentu pokuty i przebaczenie. pełnię darów Ducha święta jest warunkiem pojednania. 6. Rozumie potrzebę Świętego; opisuje, w zjednoczenia z 6. Wyjaśnia potrzebę modlitwy za chorych. jaki sposób dojrzały Chrystusem. przyjmowania 7. Wie, że rodziców chrześcijanin rozwija 5. Zna i wyjaśnia warunki sakramentu należy otaczać otrzymane dary służące dobrego przeżycia namaszczenia chorych. szacunkiem i modlić się w wypełnianiu sakramentu pokuty. 7. Tłumaczy, na czym za nich. obowiązków i 6. Tłumaczy, w jaki polega 8. Wie, że należy modlić rozpoznawania sposób ofiarować odpowiedzialność za się za kapłanów i osoby powołania. własne cierpienie, wie, drugą osobę w konsekrowane. 4. Wyjaśnia pojęcie że należy modlić się za małżeństwie. 9. Rozumie potrzebę Eucharystia jako chorych. 8. Ukazuje sakrament dziękczynienia za pokarm; wie, że 7. Wymienia kapłaństwa jako sakramenty święte. Eucharystia jest charakterystyczne szczególne powołanie pokarmem w drodze do cechy sakramentu w Kościele. Boga. małżeństwa, wie, co to 9. Wymienia łaski płynące 5. Wyjaśnia tajemnicę jest prokreacja. z poszczególnych miłosierdzia Bożego w 8. Opowiada o sakramentów świętych. sakramencie pokuty. ustanowieniu 6. Wyjaśnia znaczenie sakramentu kapłaństwa. sakramentu chorych; 9. Wie, że sakramenty wie, że sakrament namaszczenia chorych umacnia w cierpieniu. 7. Wie, że małżeństwo jest powołaniem do świętości; wyjaśnia, na 1. Opowiada o sakramentach jako źródle łask Chrystusa Zmartwychwstałego. święte są widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa. 1. Opisuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina. 2. Wskazuje na konsekwencje wynikające z chrztu. 3. Wie, że bierzmowanie jest pełnią darów Ducha Świętego. 1. Rozumie znaczenie przyjmowania sakramentów św. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Nie skorzystał z

7 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY czym polega istota miłości chrześcijańskiej, 8. Wyjaśnia tajemnicę Wieczernika i istotę sakramentu kapłaństwa. 9. Wskazuje na źródło sakramentów świętych, wyjaśnia znaczenie sakramentów w codziennym życiu chrześcijanina. VI. Kościół pomaga 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia znaczenie Kościoła-wspólnoty wierzących; wymienia i 1. Opisuje, w jaki sposób Kościół pomaga w rozwoju wiary i wyjaśnia zadania pogłębieniu osobistej chrześcijanina w więzi z Bogiem. rodzinie, środowisku, 2. Wymienia i omawia Kościele. zadania Kościoła 2. Wie, że diecezja i lokalnego: diecezji i parafia są parafii, wymienia środowiskami życia i wspólnoty działające na przeżywania wiary; terenie parafii. opisuje różnorodność 3. Wie, że przykazania zadań we wspólnocie kościelne są przejawem troski Kościoła o życie 3. Wyjaśnia znaczenie wieczne wszystkich przykazań kościelnych, wiernych. tłumaczy, dlaczego są 4. Wyjaśnia treść one religijno-moralnym zobowiązaniem poszczególnych przykazań kościelnych. chrześcijan wobec 5. Wyjaśnia, na czym Boga i Jego ludu. polega świadome 4. Uzasadnia potrzebę korzystania z prasy, przestrzegania książek religijnych, przykazań kościelnych portali internetowych. w codziennym życiu. 6. Wyjaśnia, w jaki 5. Wymienia nowoczesne metody poznawania i sposób: rekolekcje, katecheza, KKK, głoszenia Ewangelii, Urząd Nauczycielski uzasadnia potrzebę Kościoła mogą pomóc 1. Opowiada o wybranych zadaniach chrześcijanina w rodzinie w Kościele. 2. Wymienia i rozumie inicjatywy podejmowane w parafii dla pogłębienia życia wspólnoty. 3. Wyjaśnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych. 4. Wie, że przykazania kościelne są pomocą w przestrzeganiu prawa Bożego. 5. Potrafi wymienić media katolickie i portale religijne. 6. Wyjaśnia, na czym polega zaufania Słowu Bożemu głoszonemu w Kościele. 7. Opowiada o realizacji przykazań kościelnych i jak ich przestrzegania wpływa na życie. 1. Wie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni z Kościół. 2. Rozumie potrzebę włączenia się w życie parafii. 3. Wymienia przykazania kościelne. 4. Rozumie treść przykazań kościelnych. 5. Rozumie potrzebę korzystania z audycji i książek religijnych. 6. Wymienia niektóre formy głoszenia Słowa Bożego w Kościele. 7. Rozumie potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Nie skorzystał z

8 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY korzystania z książek religijnych. 6. Wymienia formy wyjaśniania Słowa Bożego w Kościele. 7. Wie, że Kościół pomaga w poznaniu i zjednoczeniu z Panem Bogiem. zrozumieć Słowo Boże. 7. Opowiada, jak Kościół pomaga w realizacji zobowiązań świętego. chrztu VII. Uczestniczę w życiu Kościoła 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej i dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia treść 1. Wie, że: Credowyznanie 1. Wymienia gesty 1. Opowiada, dlaczego wyznania wiary, wiary, wyrażające należy świadomie uzasadnia dlaczego i sakrament chrztu przynależność do wyznawać wiarę w jaki sposób świętego i Eucharystia Chrystusa. Boga. chrześcijanin są znakami wiary. 2. Tłumaczy potrzebę 2. Wie, że dary Ducha świadomie wyznaje 2. Wie, że dary i odkrywania darów i Świętego pomagają w wiarę. charyzmaty Ducha charyzmatów w swoim codziennym życiu. 2. Wyjaśnia pojęcia: Świętego umacniają życiu. 3. Rozumie istotę charyzmaty, dary, wspólnotę 3. Wymienia elementy wspólnoty owoce Ducha Świętego; 3. Wie, że trwanie na świętowania niedzieli Eucharystycznej. wskazuje na miejsca w modlitwie jest we wspólnocie. 4. Wie, że należy Piśmie Świętym wypełnieniem nauki 4. Zna formy pomocy pomagać mówiące o Jezusa Chrystusa. bliźnim praktykowane potrzebującym. charyzmatach w 4. Wie, że uczynki w Kościele. 5. Wymienia rodzaje Kościele. miłosierdzia są 5. Rozróżnia grzechy grzechów. 3. Wyjaśnia, dlaczego wyrazem duchowej i powszednie od 6. Wie, że grzech niszczy niedzielna Eucharystia materialnej troski o śmiertelnych. jedność wspólnoty. jest łaską i czym jest potrzebujących. 6. Tłumaczy dlaczego 7. Wie, że należy często jedność 5. Wymienia warunki i grzech niszczy czynić rachunek 4. Wyjaśnia, czym są okoliczności grzechów wspólnotę sumienia. uczynki miłosierdzia; śmiertelnych i 7. Wskazuje środki 8. Rozumie obowiązek wymienia dzieła powszednich. pomocne w uczestniczenia w charytatywne i misyjne 6. Opisuje potrzebę kształtowaniu sumienia. Triduum Sacrum. kształtowania 8. Wie, że Misterium 9. Rozumie znaczenie 5. Wyjaśnia istotę świadomości, że grzech Paschalne jest odpustów w życiu grzechu, tłumaczy rani wspólnotę największą tajemnicą chrześcijanina. warunki i okoliczności grzechu. 7. Tłumaczy, jak 9. Wie, jak praktykować 10. Rozumie znaczenie powołania do świętości. 6. Wyjaśnia, na czym nieustannie należy odpusty w Kościele. polega społeczny formować własne 10. Tłumaczy, na czym wymiar sumienie. polega odkrywanie 7. Wyjaśnia pojęcie 8. Wymienia i omawia powołania do świętości. 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Nie skorzystał z

9 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY sumienie; wie, na czym polega praca nad formowaniem sumienia. 8. Wyjaśnia pojęcie Misterium Paschalne, tłumaczy, dlaczego Triduum Paschalne jest największą tajemnicą 9. Wyjaśnia znacze nie odpustów w życiu chrześcijanina. 10. Definiuje świętość; wyjaśnia, na czym polega powołanie do świętości. symbole Triduum Paschalnego. 9. Wymienia rodzaje odpustów w Kościele. 10. Rozróżnia i wyjaśnia, czym jest świętość Boga i człowieka. VIII. Moja odpowiedź Bogu uczestniczę w Liturgii Kościoła 1. Posiada wiedzę i umiejętności, które są wynikiem samodzielnej, dodatkowej pracy. 2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą. 3. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 1. Wyjaśnia, na czym polega przyjaźń w życiu Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II. 2. Wyjaśnia pojęcie liturgia; wie, dlaczego 1. Ukazuje wartość przyjaźni Karola Wojtyły św. Jana Pawła II. 2. Wyjaśnia, na czym polega odkrywanie Eucharystia jest świętości w Liturgii. źródłem i szczytem 3. Wymienia części Liturgii Kościoła; Liturgii Słowa; wyjaśnia, czym jest wyjaśnia, jak należy modlitwa liturgiczna słuchać Słowa Bożego. wspólnoty. 4. Rozumie i tłumaczy na 3. Wyjaśnia znaczenie czym polega Słowa Bożego w kształtowanie postawy Liturgii Kościoła i na czym polega słuchanie zjednoczenia z Ofiarą Chrystusa. Słowa Bożego. 5. Wyjaśnia poznane 4. Wyjaśnia znaczenie postawy i gesty liturgii Ofiary i liturgiczne. Modlitwy 6. Wyjaśnia, na czym Eucharystycznej. polega formacja do 5. Wie, że czynne życia Ewangelią w uczestnictwo w Liturgii codziennym życiu. jest wyrazem wiary i 5. Ukazuje posługi 1. Opowiada o życiu i przyjaźni św. Jana Pawła II. 2. Opisuje na czym polega czynny udział w Liturgii Słowa. 3. Wie, na czym polega kształtowanie postawy uważnego słuchania Słowa Bożego. 4. Wie, czym jest zjednoczenie z Ofiarą Chrystusa na Mszy Świętej. 5. Wymienia postawy i gesty liturgiczne. 6. Opowiada, jak słowem i czynem ukazać wiarę w Boga. 7. Wie, że z piątego przykazania kościelnego wynika nasze zaangażowanie w życie kościoła. 1.Wie, dlaczego warto budować i pielęgnować przyjaźń. 2. Wie, że należy czynnie uczestniczyć w Liturgii. 3. Rozumie, dlaczego Słowo Boże powinno kształtować codzienne życie. 4. Rozumie potrzebę zjednoczenie z Ofiarą Chrystusa. 5. Wie, czym jest czynne uczestnictwo w Liturgii. 6. Rozumie potrzebę dawania własnego świadectwa. 5. Wie, że Kościół jest wspólnotą wspólnot. 6. Wie, że o obowiązku modlitwy za innych ludzi. 7. Rozumie znaczenie 1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie prowadzi zeszytu. 4. Nie skorzystał z poprawienia oceny

10 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY miłości do Boga i 6. Wyjaśnia, na czym polega życie Ewangelią na co dzień, wymienia sposoby głoszenia Ewangelii w Kościele, wymienia dzieła charytatywne. 5. Wymienia zadania we wspólnocie Kościoła; uzasadnia potrzebę zaangażowania chrześcijan w życie wspólnot 6. Wyjaśnia treść Modlitwy Pańskiej, uzasadnia obowiązek modlitwy za wszystkich ludzi. 7. Wyjaśnia, na czym polega modlitwa lectio divina, uzasadnia potrzebę praktykowania modlitwy Słowem Bożym. wspólnot, grup w 8. Wie, że Modlitwa Kościele, tłumaczy Pańska jednoczy wartość podejmowanych wszystkich wierzących w Kościele. inicjatyw w Kościele. 9. Tłumaczy ogólnie 6. Wymienia i wyjaśnia znaczenie Słowa siedem próśb Modlitwy Pańskiej. Bożego w modlitwie osobistej 7. Wyjaśnia rolę Słowa Bożego w modlitwie osobistej. osobistej modlitwy. Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana na semestr i koniec roku szkolnego 1. W terminie określonym w Statucie Szkoły, przed radą klasyfikacyjną, uczeń otrzymuje informację o proponowanej ocenie z religii. Gdy wyrazi chęć poprawy oceny na wyższą zgłasza to nauczycielowi w obecności klasy w terminie do dwóch dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie. 2. Warunkiem przystąpienia ucznia do poprawy oceny jest: Zaliczone wszystkie prace pisemne Uzupełniony i starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy

11 systematyczny udział w zajęciach (nieobecności nie wynikają z wagarów) Systematyczne odrabianie prac domowych Właściwe zachowanie się na lekcji 3. Uczeń uzyskuje ocenę wyższą niż przewidywana jeżeli: Opanował wiadomości i umiejętności określone na daną ocenę w podanych wymaganiach edukacyjnych. Zda ustnie lub pisemnie egzamin z zakresu materiału podanego przez nauczyciela (wybór formy egzaminu zależy od nauczyciela) w terminie ustalonym przez uczącego nie później niż dwa dni przed radą klasyfikacyjną. 4. Do poprawy uczeń przystępuje tylko raz. 5. Ocenę celującą na koniec roku szkolnego może otrzymać tylko uczeń, który brał udział w przedmiotowych konkursach i osiągnął w nich odpowiednią ilość punktów lub w szczególny sposób wykracza swoją wiedzą i pracą poza obowiązujący program. 6. Na każdy stopień powyżej oceny niedostatecznej uczeń musi znać mały katechizm w wymiarze, który jest w podręczniku mgr Zbigniew Marcak

12 Kryteria oceniania z religii dla klasy siódmej 2017/2018- mgr Zbigniew Marcak ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o wspólnocie). 1. Zna i rozumie pojęcie godności człowieka. 2. Definiuje termin: akceptacja i jej rodzaje. 3. Definiuje wspólnotę, jej cechy, samodzielnie rozróżnia wspólnoty. 4. Na podstawie uczynków i postepowania potrafi opisać prawdziwą wiarę. 1. Zna definicję godności człowieka. 2. Podaje definicję i charakterystykę wspólnoty 3. Wie, co to jest akceptacja. 4. Potrafi opisać prawdziwą wiarę. 1. Opisuje, czym jest godność człowieka. 2. Zna definicję wspólnoty. 3. Wie, że wiarę poznajemy po uczynkach 1. Wie, co to jest wspólnota. 2. Wie, co jest godność człowieka. 3. Wie, że życie ludzkie ma sens. 1. Nie prowadzi zeszytu. 2. Nie opanował minimum programowego. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu II. Spotykam Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o religiach). 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o 1. Zna definicje: religii, monoteizmu, politeizmu i potrafi je samodzielnie wytłumaczyć. 2. Potrafi zdefiniować i scharakteryzować religie świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm. 3. Wie, jak należy zachować się w stosunku do wyznawców innych religii 4. Zna i rozumie terminy: Objawienie Boże, wiara 1. Zna pojęcia: religia, monoteizm i politeizm. 2. Zna podstawowe informacje o religiach świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm. 3. Wyjaśnia, co to jest Objawienie Boże i wiara. 1. Zna różnicę między politeizmem a monoteizmem. 2. Zna nazwy religii świata. 3. Wskazuje różnice między chrześcijaństwem a innymi religiami 1. Wie, że Bóg stworzył świat. 2. Wie, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną. 3. Potrafi wymienić religie świata. 4. Wie, że wiara jest odpowiedzią na Objawienie Boże. 1. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą. 2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu

13 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY tematyce religijnej. III. Słucham Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Wymienia przyczyny powstania Biblii, analizuje perykopy biblijne. 2. Dokonuje podziału tematycznego i chronologicznego ksiąg biblijnych. 3. Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne. 4. Umie wyjaśnić, na czym polega natchnienie biblijne. 5. Potrafi określić gatunki literackie występujące w Biblii. 6. Biegle posługuje się siglami. 7. Korzysta z przypisów w Piśmie Świętym. 8. Zna zasady czytania Biblii jako tekstu Bożego 1. Rozumie, dlaczego można poznać Boga czytając Biblię. 2. Wymienia przyczyny powstania Biblii. 3. Analizuje perykopy biblijne wyjaśnia pojęcie egzegezy biblijnej. 4. Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych i gatunki literackie występujące w Biblii. 5. Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne 6. Wie, na czym polega natchnienie Biblii 1. Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii. 2. Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych. 3. Z pomocą nauczyciela korzysta z sigli. 4. Potrafi wyjaśnić natchnienie Biblii 5. Zna co najmniej cztery gatunki literackie występujące w Biblii. 1. Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii. 2. Podaje podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament. 3. Wymienia co najmniej dwa gatunki literackie występujące w Biblii. 4. Wie, że Bóg i człowiek są współautorami Biblii. 5. Wyjaśnia, dlaczego Biblia ma wpływ na życie ludzkie. 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 2. Nie posiada notatek. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu IV. Poznaję Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, 1. Zna dwa opisy stworzenia świata, potrafi je zanalizować. 2. Potrafi wyjaśnić różnice między biblijnym opisem stworzenia a teoriami naukowymi. 3. Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi na przykładzie historii Kaina i Abla. 4. Wyjaśnia symbolikę potopu w zestawieniu z chrztem świętym. 1. Wyjaśnia dwa opisy stworzenia świata. 2. Wymienia różnice między opisem stworzenia a współczesnymi teoriami naukowymi. 3. Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi. 4. Zna perykopy o Kainie i Ablu, Arce Noego. 5. Zna treść perykopy o wieży Babel, potrafi wyjaśnić, że wieża Babel 1. Wie, że są dwa opisy stworzenia świata. 2. Zna symbolikę ogrodu Eden. 3. Wie, co to jest grzech pierworodny. 4. Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić skutki grzechu pierworodnego. 5. Zna perykopy o Kainie i Ablu, o Arce Noego oraz wieży Babel. 1. Wie, że są dwa opisy stworzenia świata przekazujące prawdy teologiczne 2. Wie, co to jest grzech pierworodny i z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić jego następstwa 3. zna perykopę o Kainie i Ablu 4. Wie, że wieża Babel jest symbolem pychy ludzi 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 2. Nie posiada notatek. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu

14 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 5. Analizuje treść perykopy o wieży Babel w odniesieniu do współczesności jest symbolem pychy ludzi. V. Bóg ma zbawczy plan przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Zna historię Abrahama, wyjaśnia dlaczego nazywany jest ojcem Narodu Wybranego i ojcem wszystkich wierzących. 2. Zna i analizuje perykopę o ofierze Izaaka. 3. Wyjaśnia sens historii Jakuba oraz Józefa i jego braci. 4. Zna działalność Jozuego. 5. Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi, wyjaśnia znaczenie tego imienia. 6. Analizuje najważniejsze perykopy Księgi Wyjścia związane z wędrówką Izraelitów do Ziemi Obiecanej 1. Wie, kim byli patriarchowie biblijni, potrafi ich wymienić. 2. Zna perykopę o ofierze Izaaka. 3. Wie, dlaczego Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. 4. Zna historię Jakuba. 5. Zna historię Józefa i jego braci. 6. Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi 7. Zna i wyjaśnia perykopę o przymierzu Boga z Narodem Wybranym. 1. Wie, kim był Abraham. 2. Zna perykopę o ofierze Izaaka. 3. Zna historię Jakuba oraz Józefa i jego braci. 4. Zna okoliczności zawarcia przymierza synajskiego i treści przymierza. 5. Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności, bunt,złoty cielec. 6. Wie, kim był Jozue. 1. Wie, kim był Abraham. 2. Wie, że Abraham jest wzorem wiary i zawierzenia Bogu. 3. Zna perykopę o ofierze Izaaka. 4. Z pomocą nauczyciela opowiada historię Jakuba oraz historię Józefa i jego braci. 5. Zna treść Dekalogu 6. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności bunt, złoty cielec. 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 2. Nie posiada notatek. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu VI. Bóg jest ze swoim ludem przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami, album o prorokach. 4. Uzupełnia zdobytą na 1. Potrafi wymienić kilku sędziów, zna zadania, jakie mieli do wykonania na przykładach życia Samuela i Saula. 2. Na podstawie perykopy o przyjaźni Dawida i Jonatana, charakteryzuje cechy dobrej przyjaźni. 3. Zna historię króla Salomona. 4. Podaje definicję i zadania proroka. 5. Wyjaśnia definicję 1. Definiuje pojęcie sędziego w oparciu o Stary Testament oraz potrafi wymienić imiona 4 sędziów. 2. Zna historię Samuela i Saula. 3. Analizuje talenty, które otrzymał król Dawid. 4. Zna historię króla Salomona. 5. Podaje definicję i zadania proroka. 6. Wie, dlaczego Izajasz i 1. Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie i potrafi wymienić co najmniej 2 sędziów. 2. Zna historię powołania Samuela przez Boga. 3. Opowiada o przyjaźni Dawida i Jonatana oraz potrafi wymienić cechy prawdziwej przyjaźni. 4. Wie, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa Salomona wobec Boga. 1. Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie. 2. Z pomocą nauczyciela opowiada o powołaniu Samuela. 3. Wymienia mocne strony charakteru króla Dawida. 4. Podaje cechy prawdziwej przyjaźni. 5. Zna najważniejsze fakty z historii króla Salomona. 6. Wie, że Izajasz Jeremiasz i są prorokami. 7. Z pomocą nauczyciela 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 2. Nie posiada notatek. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu

15 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. profetyzmu na przykładzie proroków Izajasza i Jeremiasza. 6. Potrafi samodzielnie odnaleźć i zinterpretować wybrane perykopy ksiąg mądrościowych. 7. Na podstawie Pieśni nad pieśniami charakteryzuje cechy miłości. 8. Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej Jeremiasz są wzorami wierności. 7. Potrafi zinterpretować wybrane perykopy Księgi Mądrości. 8. Znajduje w tekście Pieśni nad pieśniami obraz Chrystusa i 9. Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej. 5. Wie, kim jest prorok i jakie ma zadania na przykładach Izajasza i Jeremiasza. 6. Wie, że Pieśń nad pieśniami zawiera obraz idealnej miłości. 7. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne. potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne. VII. Bóg objawia Syna przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o przypowieściach). 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Wyjaśnia pojęcie Mesjasz, podaje przykłady proroctw mesjańskich. 2. Analizuje sytuację społeczną, polityczną i religijną Izraelitów w czasach Jezusa. 3. Zna historyczne dowody na istnienie Jezusa, dzieli je na chrześcijańskie, żydowskie i rzymskie. 6. Zna perykopy o powołaniu uczniów. 7. Zna i wyjaśnia program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze). 8. Wie, co to jest przypowieść. 9. Analizuje przypowieści o królestwie Bożym. 10. Wie, co to jest cud i potrafi pogrupować cuda Jezusa. 11. Potrafi wyjaśnić różnicę między zmartwychwstaniem a wskrzeszeniem. 1. Wie, kim jest Mesjasz, zna przykłady proroctw mesjańskich. 2. Omawia sytuację polityczna Izraelitów w czasach Chrystusa. 3. Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin i historyczne dowody na istnienie Jezusa. 4. Umie wyjaśnić pojęcia: Ewangelia, Ewangelia synoptyczna. 5. Wymienia ewangelistów, środowisko i pierwotnych adresatów Ewangelii. 6. Zna perykopy o powołaniu uczniów. 7. Zna i rozumie wybrane perykopy z Kazania na Górze. 8. Wie, co to jest przypowieść, zna wybrane przypowieści o królestwie Bożym. 1. Podaje najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 2. Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. 3. Podaje dowody na historyczność Jezusa z Nazaretu. 4. Wie, co to jest Ewangelia oraz potrafi wymienić Apostołów. 5. Wie, że nauczanie Jezusa z Kazania na Górze jest programem każdego chrześcijanina. 6. Zna przynajmniej trzy przypowieści o królestwie Bożym 7. Wie, że Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości 1. Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. 2. Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin. 3. Wie, że o Jezusie pisali historycy chrześcijańscy, rzymscy i żydowscy. 4. Wie, co jest Ewangelia. 5. Wymienia Apostołów. 6. Zna przynajmniej dwie przypowieści o królestwie Bożym i przynajmniej trzy cuda Jezusa. 7. Wie, dlaczego Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 2. Nie posiada notatek. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu

16 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 12. Zna sens Zmartwychwstania 9. Wyjaśnia, czym jest zbawienie i odkupienie. 10. Zna świadectwa o Zmartwychwstaniu i rozumie znaczenie Zmartwychwstania. VIII. Głoszący słowo Boże przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Zna i analizuje perykopę o zesłaniu Ducha Świętego. 2. Wyjaśnia pojęcie Pięćdziesiątnicy. 3. Na podstawie Dziejów Apostolskich przedstawia życie pierwszych chrześcijan. 4. Zna i analizuje perykopę o ustanowieniu Eucharystii. 5. Opowiada o życiu św. Piotra na podstawie tekstów biblijnych i hagiograficznych. 6. Przedstawia życie i działalność misyjną św. Pawła. 7. Analizuje przyczyny prześladowań chrześcijan i zna czas największych prześladowań. 8. Definiuje męczeństwo i zna męczenników pierwszych wieków. 9. Opowiada o Edykcie mediolańskim i rozwoju 10. Wie, kim byli i czym się zajmowali Ojcowie 11. Wyjaśnia ich wkład w rozwój liturgii i doktryny. 1. Zna perykopę o zesłaniu Ducha Świętego. 2. Umie opowiedzieć, jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan. 3. Opowiada o Ostatniej Wieczerzy. 4. Opowiada o życiu św. Piotra. 5. Zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Pawła. 6. Wie, jakie były przyczyny prześladowania chrześcijan, zna ich czas i przykład męczennika. 7. Wie, kto i kiedy wydał Edykt mediolański. 8. Wie, co Edykt mediolański wniósł w życie chrześcijan. 9. Wie, kim byli i czym zajmowali się Ojcowie 1. Zna perykopę o zesłaniu Ducha Świętego. 2. Wie, że zesłanie Ducha Świętego jest początkiem działalności 3. Krótko charakteryzuje życie pierwszych chrześcijan. 4. Wie, kiedy i przez kogo została ustanowiona Eucharystia. 5. Przy pomocy nauczyciela opowiada o życiu św. Piotra i Pawła. 6. Wie, że Edykt mediolański nadał chrześcijanom prawo wyznawania swojej religii. 7. Wie, że Ojcowie Kościoła przyczynili się do rozwoju doktryny i liturgii. 1. Wie, że zesłanie Ducha Świętego jest początkiem działalności 2. Z pomocą nauczyciela opowiada o życiu pierwszych chrześcijan. 3. Zna najważniejsze fakty z życia św. Piotra i Pawła. 4. Wie, że chrześcijanie byli prześladowani w pierwszych wiekach po Chrystusie. 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 2. Nie posiada notatek. 3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu

17 ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY IX. W roku liturgicznym przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami, referat na temat Triduum Paschalnego. 4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej. 5. Zajął wysokie miejsce w konkursie na temat życia św. Rafała Kalinowskiego. 1. Zna życiorysy: Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego, św. Stanisława Kostki. 2. Bierze udział w konkursie na temat życia św. Rafała Kalinowskiego. 3. Zna treść, sens, symbolikę Adwentu. 4. Zna historię uroczystości Bożego Narodzenia, religijny sens świętowania Bożego Narodzenia. 5. Rozumie i wyjaśnia sens i cel pokuty chrześcijańskiej 6. Wyjaśnia pojęcie Paschy oraz Triduum Pachalnego. 7. Zna, rozumie i wyjaśnia sens miłosierdzia. 1. Zna życiorysy: Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego, św. Stanisława Kostki. 2. Zna sens i symbolikę Adwentu. 3. Zna historię uroczystości Bożego Narodzenia i szopki. 4. Zna cel i sens chrześcijańskiej pokuty. 5. Wymienia i omawia warunki dobrej spowiedzi. 6. Charakteryzuje symbolikę Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 7. Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia. 1. Wymienia najważniejsze fakty z życia św. Rafała i św. Stanisława. 2. Wie, czyim patronem jest św. Stanisław Kostka. 3. Zna i potrafi wyjaśnić zwyczaje adwentowe. 4. Rozumie istotę świąt Bożego Narodzenia. 5. Zna warunki dobrej spowiedzi. 6. Wymienia poszczególne wydarzenia Triduum Paschalnego. 7. Wie, kiedy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia. 1. Wie, kim byli św. Rafał i św. Stanisław Kostka. 2. Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić, czym jest Wielki Post i Adwent. 3. Rozumie istotę uroczystości Bożego Narodzenia. 4. Wie, kiedy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana na semestr i koniec roku szkolnego 1. W terminie określonym w Statucie Szkoły, przed radą klasyfikacyjną, uczeń otrzymuje informację o proponowanej ocenie z religii. Gdy wyrazi chęć poprawy oceny na wyższą zgłasza to nauczycielowi w obecności klasy w terminie do dwóch dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie. 2. Warunkiem przystąpienia ucznia do poprawy oceny jest: Zaliczone wszystkie prace pisemne Uzupełniony i starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy

18 systematyczny udział w zajęciach (nieobecności nie wynikają z wagarów) Systematyczne odrabianie prac domowych Właściwe zachowanie się na lekcji 3. Uczeń uzyskuje ocenę wyższą niż przewidywana jeżeli: Opanował wiadomości i umiejętności określone na daną ocenę w podanych wymaganiach edukacyjnych. Zda ustnie lub pisemnie egzamin z zakresu materiału podanego przez nauczyciela (wybór formy egzaminu zależy od nauczyciela) w terminie ustalonym przez uczącego nie później niż dwa dni przed radą klasyfikacyjną. 4. Do poprawy uczeń przystępuje tylko raz. 5. Ocenę celującą na koniec roku szkolnego może otrzymać tylko uczeń, który brał udział w przedmiotowych konkursach i osiągnął w nich odpowiednią ilość punktów lub w szczególny sposób wykracza swoją wiedzą i pracą poza obowiązujący program. 6. Na każdy stopień powyżej oceny niedostatecznej uczeń musi znać mały katechizm w wymiarze, który jest w podręczniku mgr Zbigniew Marcak

19 Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 mgr Zbigniew Marcak Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą 3. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną o wspólnocie 1. Potrafi scharakteryzować patrona roku 2. Wyjaśnia, na czym polega chrześcijański sens szczęścia 3. Definiuje wspólnotę i wyjaśnia, jaką wspólnotą jest Kościół 4. Zna perykopę o talentach i umie dokonać jej interpretacji w kontekście własnego życia 5. Wyjaśnia, czym się charakteryzuje uczeń Jezusa 1. Zna główne wydarzenia z życia św. Jacka 2. Wie, na czym polega chrześcijański sens szczęścia 3. Wyjaśnia, dlaczego Kościół jest wspólnotą 4. Zna perykopę o talentach i umie ją wyjaśnić 5. Wie, kim jest uczeń Jezusa 1. Zna patrona roku 2. Wie, że Bóg pragnie naszego szczęścia 3. Wie, że Kościół jest wspólnotą 4. Wie, że każdy powinien poznawać rozwijać swoje talenty 5. Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa 1. Wie, że Kościół jest wspólnotą 2. Wie, że należy i rozwijać swoje talenty 3. Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa 1. Nie prowadzi zeszytu i nie pracuje na lekcji. 2. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą 3. Nie skorzystał z II. Odkrywając dobro przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym 2. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną o świętości 3. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej. 1. Dokładnie definiuje prawo naturalne i prawo wieczne 2. Wyczerpująco wyjaśnia pojęcie grzechu i sumienia 3. Umie wyjaśnić, co decyduje o moralności ludzkich czynów i dlaczego ważna jest odpowiednia hierarchia wartości 4. Definiuje łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową (zna i wyjaśnia perykopę o winnym krzewie) 5. Zna związek między życiem 1. Potrafi wyjaśnić pojęcia: sumienie, grzech, wartości, łaska 2. Wie, kiedy człowiek traci łaskę uświęcającą i co należy zrobić, by ją odzyskać 3. Definiuje beatyfikację i kanonizację 4. Wie, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina 1. Wie, co to jest grzech i jakie znaczenie mają Sakrament Pokuty i Sakrament Eucharystii 2. Wie, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina 1. Rozumie pojęcie grzechu i wie, że Sakrament Pokuty i Eucharystii są pomocą Jezusa w prowadzeniu moralnego życia 2. Wie, że świętosć jest powołaniem chrześcijanina 1. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą 2. Nie pracuje podczas lekcji 3. Nie skorzystał z

20 sakramentalnym a moralnością w codziennym życiu człowieka 6. Definiuje beatyfikację i kanonizację; zna drogę świętości swojego patrona 7. Wyjaśnia, dlaczego świętość jest powołaniem chrześcijanina III. Boże drogowskazy przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym 2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę dodatkowych tekstów i ich prezentację na forum klasy 1. Umie dokonać samodzielnych wyborów moralnych według zasad Dekalogu 2. Definiuje i omawia cnoty Boskie; w sposób szczegółowy wyjaśnia sens I przykazania 3. Omawia wartość i znaczenie II przykazania; wyjaśnia formy kultu i oddawania czci Bogu; omawia symbole chrześcijańskie 4. Omawia sens i znaczenie III przykazania obowiązki i zakazy 5. Wyjaśnia Boży plan względem rodziny; omawia obowiązki wobec rodziców, opiekunów i ojczyzny (oraz rodziców wobec dzieci) 6. Przedstawia stanowisko Kościoła na temat obrony życia 1. Tłumaczy, czym są zakazy, nakazy i drogowskazy na przykładzie Dekalogu 2. Rozumie i wyjaśnia I przykazanie 3. Zna wartość II przykazania; zna obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania; wymienia grzechy przeciw II przykazaniu 4. Wyjaśnia sens III przykazania; wymienia grzechy przeciw III przykazaniu 5. Przedstawia nakazy płynące z IV przykazania 6. Wie, dlaczego życie ludzkie jest święte; wymienia i wyjaśnia grzechy przeciw V przykazaniu 7. Wyjaśnia różnicę: przyjaźń a zakochanie; definiuje 1. Odróżnia dobro od zła zgodnie z zasadami Dekalogu 2. Wie, jakie nakazy i zakazy płyną z I przykazania 3. Zna obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania; wymienia grzechy przeciw II przykazaniu 4. Wie, że Eucharystia jest centrum niedzieli chrześcijanina; wymienia grzechy przeciw III przykazaniu 5. Zna sens IV przykazania 6. Zna nakazy i zakazy wynikające z V przykazania 7. Rozróżnia moralne i niemoralne zachowania w dziedzinie płciowości i seksualności; wie, na czym polega wartość przyjaźni i miłości 1. Zna treść Dekalogu 2. Rozumie sens zakazów, nakazów i drogowskazów 3. Potrafi ogólnie omówić sens każdego przykazania i wymienić grzechy przeciwko przykazaniom 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 2. Nie posiada notatek 3. Nie skorzystał z

21 i troski o zdrowie; omawia zachowania sprzeczne z V przykazaniem 7. Omawia i wyjaśnia chrześcijańską koncepcję ciała, etapy dojrzewania do miłości, cnotę czystości, grzechy przeciw czystości 8. Przedstawia ideę ewangelicznego ubóstwa; niebezpieczeństwa konsumpcjonizmu i wyzysku; ukazuje miłosierdzie i solidarność jako podstawy kontaktów międzyludzkich 9. Przedstawia naukę Kościoła na temat prawdy; ukazuje niebezpieczeństwa wypływające z manipulacji 10. Omawia nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania cnotę czystości; omawia grzechy przeciw czystości 8. Zna zagrożenia związane z bogactwem, konsumpcjonizmem i wyzyskiem; wie, na czym polega ewangeliczne ubóstwo; zna grzechy przeciw VII przykazaniu 9. Omawia grzechy przeciw prawdzie; wie, na czym polega manipuilacja 10. Zna nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania 8. Odróżnia swoją własność od własności cudzej i wspólnej; wymienia grzechy przeciw VII przykazaniu 9. Wymienia grzechy przeciw prawdzie 10. Rozumie nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania IV. Błogosławieni znaczy szczęśliwi przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program 3. Wykonał dodatkową pracę, np. referat na temat: Św. Matka Teresa z Kalkuty przykładem ubóstwa i 1. Definiuje błogosławieństwo (formy, okoliczności) i ukazuje 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia 2. Dokładnie interpretuje i analizuje 1 błogosławieństwo 3. Wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo jest religią radości i jakie 1. Przedstawia 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia 2. Wyjaśnia, dlaczego ubóstwo materialne jest drogą do zawierzenia Bogu 3. Przedstawia grzech jako źródło smutku i Mesjasza jako pocieszyciela grzeszników 1. Rozumie, dlaczego 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia 2. Wie, na czym polega zawierzenie Bogu i jakie są niebezpieczeństwa wypływające z bogactwa 3. Wie, że grzech jest źródłem smutku, a Jezus pocieszycielem 1. Wie, że 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia 2. Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw i z pomocą nauczyciela powiedzieć coś na ich temat 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 2. Nie posiada notatek 3. Nie skorzystał z

22 zawierzenia Bogu są przyczyny smutku 4. Dokładnie interpretuje i analizuje 3. Błogosławień stwo 5. Przedstawia sprawiedliwość jako zgodność z wolą Boga; objaśnia działania sprzeczne ze sprawiedliwością 6. Definiuje, interpretuje i dokładnie omawia pojęcie miłosierdzia; podaje przykłady z życia 7. Interpretuje Błogosławieństwo w kontekście czystości serca 8. Omawia biblijną interpretację pokoju; wyjaśnia wartość pokoju i wie, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju 9. Wyjaśnia zbawczy sens cierpienia i sens mężnego przeżywania cierpień czy prześladowań 4. Wyjaśnia, na czym polega pokora i cichość i jakie mają znaczenie te cechy 5. Wyjaśnia, na czym polega sprawiedliwość 6. Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia; relacje miłosierdzie a sprawiedliwość 7. Wyjaśnia, na czym polega szczerość intencji w postępowaniu człowieka i czystość serca 8. Wie, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju; wyjaśnia wartość pokoju 9. Wie, jaki sens ma cierpienie 4. Wie, jaka jest rola pokory, posłuszeństwa i łagodności w drodze do zbawienia 5. Wie, co to jest sprawiedliwość 6. Wie, co to jest miłosierdzie 7. Wie, co to jest czystość serca 8. Wie, jaką wartość ma pokój 9. Wie, że cierpienie ma sens V. Naśladować Jezusa przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym 2. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną na temat katolickich wartości społecznych 1. Ukazuje bogactwo Modlitwy Pańskiej jako drogi życia chrześcijańskiego; umie wskazać sens i warunki modlitwy 2. Wyjaśnia, kim jest Pan Bóg i jakie są źródła Jego objawienia; wyjaśnia 1. Umie wskazać sens i warunki modlitwy, zna bogactwo Modlitwy Pańskiej 2. Wyjaśnia, kim jest Bóg, zna termin Abba 3. Wyjaśnia, czym jest wiara i jaki jest sens zawierzenia Bogu 4. Omawia źródła 1. Wie, jaki jest sens modlitwy; szczególnie Modlitwy Pańskiej 2. Wie, kim jest Bóg i dlaczego zwracamy się do Niego jak do Ojca 3. Wie, co to znaczy wierzyć i dlaczego warto zawierzyć Bogu 1. Zna wartość modlitwy, a szczególnie Modlitwy Pańskiej 2. Wie, kim jest Bóg 3. Wie, co oznacza wierzyć w Boga i zawierzyć Bogu 4. Wie, kim jest święty 5. Wie, że każdy jest 1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 2. Nie posiada notatek 3. Nie skorzystał z

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała 1. zna życie św. Rafała

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas pierwszych gimnazjum, na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania nr AZ-3-02/13 pt. Rozradowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKAJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLCH ŚRODROCZCH I ROCZCH OCEN Z RELIGII W KLASIE VI ROZDZIAŁ CELUJĄ DOSTATECZ DOPUSZCZAJĄ I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła 1. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły j ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄ CY NIEDOSTATECZ NY I. SPOTYKAM BOGA 2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę

Bardziej szczegółowo

Uczeń: 1. Opanował materiał przewidziany programem w

Uczeń: 1. Opanował materiał przewidziany programem w I. Szukam 1. Zna i rozue prawdy o pojęcie godności sobie 2. Definiuje tern: II. Spotykam Boga III. Słucham Boga poza 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 4. Wykonał pracę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II b gimnazjum w 2016/17. Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. Wymagania programowe i kryteria oceniania - religia I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej gimnazjum I półrocze Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie Nauczyciel: mgr Iwona Habrzyk Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Podręcznik nr KR-32-02/13-KR-13/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Na ocenę celującą uczeń: Opanował materiał przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie II. Spotykam Boga przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas drugich gimnazjum, na rok szkolny 2014/2015 opracowany w

Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas drugich gimnazjum, na rok szkolny 2014/2015 opracowany w Rozkład materiału nauczania i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii do klas drugich gimnazjum, na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania nr AZ-3-02/13 pt. Rozradowanie

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią wynikiem samodzielnej pracy. 2. Spełnił kryteria na wynikiem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy drugiej gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy drugiej gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z religii dla klasy drugiej gimnazjum Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny I. Boża wspólnota 1. Opanował materiał przewidziany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie programem w stopniu bardzo dobrym. 2. Wykazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z katechezy

Przedmiotowy system oceniania z katechezy Przedmiotowy system oceniania z katechezy Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy został opracowany na podstawie,programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach.

Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach. Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach. Został opracowany na podstawie,,programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach.

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Klasa IV I. ocena celująca: Wszystkie punkty jak do oceny bardzo-dobrej, oraz udział w konkursach, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum

Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Liczba godzin Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA realizowany w klasie pierwszej gimnazjum Temat/cele lekcji 1. Katecheza w szkole moim wyborem. Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY dla klasy pierwszej gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY dla klasy pierwszej gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy został opracowany na podstawie,programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo