BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)"

Transkrypt

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, że na dzień 28 maja 2011 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu: Z dniem 28 maja 2011 roku w Prospekcie Informacyjnym Funduszu wprowadza się następujące zmiany: 1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: (6) Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje je słowami: (6) Arka BZ WBK Akcji Tureckich 2. w każdej użytej w treści Prospektu Informacyjnego nazwie BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna i BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wykreśla się skrót AIB. w każdej użytej w treści Prospektu Informacyjnego nazwie BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna i BZ WBK Asset Management S.A. wykreśla się skrót AIB 4. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: oraz na dzień 6 maja 2011 roku. i zastępuje je słowami:,na dzień 1 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku.. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa: oraz na dzień 1 maja 2011 roku. i zastępuje je słowami:,na dzień 1 maja 2011 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku. 6. w rozdziale 2, w punkcie 4, skreśla się słowa:

2 Kapitały własne według stanu na dzień 1 grudnia 2009 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Wynik finansowy roku 2009 netto ,81 zł; ,00 zł; ,67 zł; ,6 zł; 1 91,91 zł; ,40 zł; ,9 zł. i zastępuje je słowami: Kapitały własne według stanu na dzień 1 grudnia 2010 r. na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta: Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Wynik finansowy roku 2010 netto ,4 zł; ,00 zł; ,79 zł; , zł; 2 602,0 zł; ,91 zł. 7. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pani Wandy Rogowskiej jako Członka Zarządu skreśla się słowa: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. i zastępuje je słowami: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing SA, Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 8. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pani Wandy Rogowskiej jako Członka Rady Nadzorczej skreśla się słowa: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. i zastępuje je słowami: Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Finanse & Leasing SA, Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Nieruchomości SA., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Towarzystwa czasowo delegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 9. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pana Justyna Koniecznego po słowach: Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. dodaje się słowa:, Członek Rady

3 Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Członek Rady Nadzorczej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 10. w rozdziale 2, w punkcie 8, w informacji dotyczącej Pana Piotra Bodył-Szymali skreśla się słowa:, od 2006 roku Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 11. w rozdziale, w punkcie 6.1.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 12. w rozdziale, w punkcie 6.1.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 1. w rozdziale, w punkcie 6.1.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 14. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 1. w rozdziale, w punkcie 6.1.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 16. w rozdziale, w punkcie 6.1.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 17. w rozdziale, w punkcie 6.2.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 18. w rozdziale, w punkcie 6.2.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 19. w rozdziale, w punkcie 6.2.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 20. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 21. w rozdziale, w punkcie 6.2.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 22. w rozdziale, w punkcie 6.2.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 2. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek.

4 i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 24. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 2. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodać słowa: i zostaną odrzucone 26. w rozdziale, w punkcie 6..2 skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 27. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 28. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 29. w rozdziale, w punkcie 6.4.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 0. w rozdziale, w punkcie 6.4.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 1. w rozdziale, w punkcie 6.4.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 2. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany i Konwersji.. w rozdziale, w punkcie 6.4.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 4. w rozdziale, w punkcie 6.4.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 6. w rozdziale, w punkcie 6..1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 7. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 8. w rozdziale, w punkcie 6..2 skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie

5 uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 9. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 40. w rozdziale, w punkcie 6..2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 41. w rozdziale, w tytule punktu 6.6 skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 42. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora 4. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 44. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 4. w rozdziale, w punkcie 6.6.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego 46. w rozdziale, w punkcie 6.6.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 47. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 48. w rozdziale, w punkcie 6.6.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 49. w rozdziale, w punkcie 6.6.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 0. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. 1. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, w akapicie piątym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 2. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, w akapicie siódmym skreśla się zdanie w brzmieniu: Wpłaty na IKE są możliwe wyłącznie w walucie polskiej.. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu:

6 W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 4. w rozdziale, w punkcie 6.7.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego. w rozdziale, w punkcie 6.7.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 6. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 7 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 7. w rozdziale, w punkcie 6.7.2, w podpunkcie 8 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 8. w rozdziale, w punkcie 6.7.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 9. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora 60. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, w akapicie szóstym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 61. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 62. w rozdziale, w punkcie 6.8.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego 6. w rozdziale, w punkcie 6.8.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 64. w rozdziale, w punkcie 6.8.2, w podpunkcie 7 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 6. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 8 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 66. w rozdziale, w punkcie 6.8.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 67. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek. i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora.

7 68. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, w akapicie szóstym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 69. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 70. w rozdziale, w punkcie 6.9.1, uchyla się dotychczasową treść akapitu dziesiątego 71. w rozdziale, w punkcie 6.9.2, w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 72. w rozdziale, w punkcie 6.9.2, w podpunkcie 7 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 7. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 8 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 74. w rozdziale, w punkcie 6.9.2, w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 7. w rozdziale, w punkcie , w akapicie drugim skreśla się słowa: przelewem na wskazany w zleceniu rachunek i zastępuje się je słowami: przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora 76. w rozdziale, w punkcie , w akapicie szóstym po słowach: podpisał z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 77. w rozdziale, w punkcie , uchyla się dotychczasową treść akapitu ósmego i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu: W ramach IKE minimalna pierwsza wpłata do Subfunduszu wynosi 00 zł, a każda kolejna 100 zł. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz IKE mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. 78. w rozdziale, w punkcie , uchylić dotychczasową treść akapitu dziesiątego 79. w rozdziale, w punkcie , w podpunkcie 2 po słowach: są nieważne dodaje się słowa: i zostaną odrzucone 80. w rozdziale, w punkcie , w podpunkcie 7 po słowach: W przypadku IKE dodaje się słowa: oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych 81. w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową treść podpunktu 8 i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Dla określenia chwili nabycia i najwyższej ceny Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z pkt - 6, nie uwzględnia się nabycia Jednostek Uczestnictwa w wyniku zlecenia Zamiany. 82. w rozdziale, w punkcie , w podpunkcie 9 po słowach: zawarł z Towarzystwem umowę dodaje się słowa: o świadczenia dodatkowe 8. w rozdziale, w punkcie , na końcu jego drugiego akapitu dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:

8 Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. 84. w rozdziale, na końcu punktu dodaje się nowy akapit szósty w brzmieniu: W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 8. w rozdziale, w punkcie po zdaniu: W przypadku braku takiej możliwości, spowodowanego w szczególności zerowym saldem na Subrejestrze Uczestnika Funduszu, Uczestnicy ci otrzymają na rachunek bankowy wskazany w zleceniu odkupienia przez Fundusz wyrównanie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą, jaką otrzymaliby, gdyby zlecenie zostało rozliczone prawidłowo, a kwotą otrzymaną w rzeczywistości. dodaje się zdanie w brzmieniu: Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. 86. w rozdziale, w punkcie po zdaniu: W przypadku braku takiej możliwości, spowodowanego w szczególności zerowym saldem na Subrejestrze Uczestnika Funduszu, Uczestnicy ci otrzymają świadczenie pieniężne stanowiące równowartość różnicy pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaka byłaby nabyta, gdyby zlecenie zostało rozliczone prawidłowo, a liczbą Jednostek Uczestnictwa nabytą w rzeczywistości. dodaje się zdanie w brzmieniu: Dla ustalenia wartości świadczenia pieniężnego przyjęta zostanie wartość Jednostki Uczestnictwa ustalona na dzień realizacji ostatniego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego odkupieniem wszystkich jednostek zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu. 87. w rozdziale, na końcu punktu dodaje się nowy akapit w brzmieniu: W przypadku, gdy wypłacona Uczestnikowi z tytułu błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa rekompensata nie wyczerpuje wszelkich roszczeń Uczestnika, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 88. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w aktywa krajowe i zastępuje się je słowami: lokuje nie więcej niż 4% (trzydzieści cztery procent) swoich Aktywów w aktywa inne niż krajowe 89. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mniej niż 60% (sześćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż % (trzydzieści pięć

9 procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt (1)-() Statutu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej innej niż waluta polska lub euro. i zastępuje się ja nową treścią w brzmieniu: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niż 4% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niż krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: a) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) należności wyrażone w walucie polskiej, c) środki pieniężne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej. Subfundusz inwestuje Aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie możliwie wysokiej stopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta. Nie więcej niż 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu inwestowana jest w lokaty inne niż wskazane w zdaniu poprzednim. Nie więcej niż % (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt (1)-() Statutu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej innej niż waluta polska lub euro. 90. w rozdziale, w punkcie skreśla się zdanie: Łączny udział w Subfunduszu papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego należących do powyższych kategorii będzie nie niższy niż 70% (siedemdziesiąt procent). i zastępuje się je zdaniem: Łączny udział w Subfunduszu papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego innych niż należące do powyższych kategorii, będzie nie wyższy niż 0% (trzydzieści procent). 91. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie, innej niż waluta polska. Subfundusz będzie inwestował nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok. i zastępuje się ją nowa treścią w brzmieniu: Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje swoje aktywa głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Nie więcej niż 4% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów Subfundusz może lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie innej niż polska. Subfundusz lokuje nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w jednej walucie, innej niż waluta polska.

10 Subfundusz będzie inwestował głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego o terminie wykupu nie krótszym niż rok. Subfundusz będzie inwestował nie więcej niż 0% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego o terminie wykupu krótszym niż rok. 92. w tytule punktu 11.6 oraz skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Subfundusz lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich Aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez podmioty notowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Subfundusz może lokować do 4% (trzydziestu czterech procent) Aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium innych państw niż wskazane powyżej. i zastępuje się ją nową treścią w brzmieniu: Subfundusz lokuje swoje Aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez podmioty notowane na terytorium Turcji. Subfundusz może lokować do 4% (trzydziestu czterech procent) Aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium państw innych niż Turcja. 94. w rozdziale, w punkcie skreśla się akapity czwarty i piąty w brzmieniu: Lokaty w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie, mogą stanowić nie więcej niż 0% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu. Co najmniej 0% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfundusz będzie lokował w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez spółki działające na rynku nieruchomości i budownictwa, w tym w szczególności przez spółki, których podstawowym przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest prowadzenie projektów budowlanych (działalność deweloperska), inwestowanie w nieruchomości, wykonawstwo budowlane i realizacja inwestycji budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, obrót i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, produkcja materiałów budowlanych lub produkcja materiałów wykończeniowych oraz w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitowane przez instytucje finansowe, w szczególności przez banki. 9. w rozdziale, w tytule punktu , i skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 96. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Polega ono na tym, że wycena rynkowa lokat i zastępuje się je słowami: Wycena rynkowa lokat 97. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 98. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu

11 99. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 100. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 101. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 102. w rozdziale, w punkcie słowo: pięćset zastępuje się słowem: pięciuset 10. w rozdziale, w tytule punktu 12.6, skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 104. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Przedmiotem lokat Subfunduszu są aktywa denominowane głównie w walutach lokalnych następujących państw: Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, Republiki Czeskiej, Austrii, Rumunii, Bułgarii i Turcji, i zastępuje się je słowami: Przedmiotem lokat Subfunduszu są aktywa denominowane głównie w walucie Turcji, 10. w rozdziale, w punkcie , w informacji dotyczącej ryzyka koncentracji aktywów lub rynków słowa: inwestycji na środkowoeuropejskich rynkach zastępuje się słowami: inwestycji na tureckim rynku oraz słowa: Sytuacja na tych rynkach zastępuje się słowami: Sytuacja na tym rynku 106. w rozdziale, w punkcie , w informacji dotyczącej ryzyka inwestycji zagranicznych słowa: instrumenty udziałowe notowane w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Turcji, Bułgarii i Rumunii oraz w Austrii, zastępuje się słowami: instrumenty udziałowe notowane w Turcji, 107. w rozdziale, w punkcie , w informacji dotyczącej ryzyka zmian prawnych słowa: Subfundusz dokonuje inwestycji na terenie wielu państw, w szczególności: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Turcji oraz Austrii, zastępuje się słowami: Subfundusz dokonuje inwestycji na terenie Turcji, 108. w rozdziale, w tytule punktu skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 109. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 110. w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 111. w rozdziale, w punkcie słowa: w szczególności wynikające ze: zmiany składu instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), zmiany składu pozycji zabezpieczanej. zastępuje się słowami: w szczególności wynikające ze zmiany składu: instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), pozycji zabezpieczanej.

12 112. w rozdziale, w punkcie słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 11. w rozdziale, w punkcie słowa: w szczególności wynikające ze: zmiany składu instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), zmiany składu pozycji zabezpieczanej. zastępuje się słowami: w szczególności wynikające ze zmiany składu: instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), pozycji zabezpieczanej w rozdziale, w punkcie słowa: a także zastępuje się słowami: jak i, a słowo: celem zastępuje się słowami: w celu 11. w rozdziale, w punkcie słowa: w szczególności wynikające ze: zmiany składu instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), zmiany składu pozycji zabezpieczanej. zastępuje się słowami: w szczególności wynikające ze zmiany składu: instrumentu zabezpieczającego (w szczególności zmiany składu indeksu), pozycji zabezpieczanej w rozdziale, w tytule punktu 1.6 skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 117. w rozdziale, w punkcie 16, w punktach i skreśla się słowo: Aktywów i zastępuje je słowem: aktywów 118. w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie 4.2 po słowach: Fundusz może dokonywać transakcji na tym rynku. dodaje się następujące zdanie: Podczas wyboru rynków głównych nie są uwzględniane rynki uznawane za nierozpoznane, to znaczy takie, dla których utrudniony jest dostęp do wiarygodnych danych w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie 4.2 po słowach: W przypadku gdy skreśla się słowo brakuje i zastępuje je słowem: brak 120. w rozdziale, w punkcie 16, po punkcie 4..2 dodaje się następujące zdanie: W przypadku, gdy na wszystkich rynkach aktywnych wolumen obrotu w miesiącu na danym składniku lokat jest równy zero wtedy rynkiem głównym jest rynek wybrany w poprzednim miesiącu kalendarzowym w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie.1.1 skreśla się słowo: wierzytelności 122. w rozdziale, w punkcie 16, zmienia się numerację punktów w ten sposób, że dotychczasowy punkt.1. oznacza się jako.1.4 oraz analogicznie zmienia numerację dotychczasowych punktów

13 12. w rozdziale, w punkcie 16 skreśla się dotychczasową treść punktu.1.2 i nadaje się mu następującą nową treść w brzmieniu:.1.2 wierzytelności - w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Kwota wymagalnej zapłaty oznacza należność nominalną wraz z należnymi na dzień wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelności, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu w rozdziale, w punkcie 16 przyjmuje się następujące brzmienie punktu.1.:.1. depozytów bankowych i pożyczek pieniężnych według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku pożyczek, dla których oszacowano wysoki poziom nieściągalności tworzy się odpisy aktualizujące w ciężar kosztów Funduszu. 12. w rozdziale, w punkcie 16, skreśla się dotychczasowe brzmienie punktów i nadaje się im następującą nową treść w brzmieniu:.1.4 jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą według wartości godziwej ustalonej jako wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, ogłoszonych przez odpowiednio fundusz instytucję wspólnego inwestowania do godziny 2.00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na wartość godziwą powstałych między datą ogłoszenia a Dniem Wyceny,.1. akcji i udziałów w spółkach według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę wartość, w szczególności w oparciu o odpowiednie badania sytuacji finansowej spółki, której akcje lub udziały są przedmiotem lokat Funduszu,.1.6 praw poboru według wartości godziwej, o której mowa w pkt 8, w szczególności w przypadku podania do publicznej wiadomości ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest według wartości teoretycznej, 126. w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie..1.9 słowa: Blacka Sholesa zastępuje się słowami: Black a Sholes a 127. w rozdziale, w punkcie 16, w punkcie. skreśla się słowo: Aktywów i zastępuje je słowem: aktywów 128. w rozdziale, w punkcie 16 skreśla się dotychczasowy tytuł punktu 6 i nadaje się mu następujący nowy tytuł: Transakcje repo i reverse repo 129. Aktualizuje się oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną 10. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

14 Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0,06722 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,01749 dla Jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 12. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 1. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* powiększona o bieżące wpłaty 14. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 1. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 16. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 17. w rozdziale, w punkcie 17.1., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.1., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.1., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0,08472 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0,00811 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S;

15 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0,01891 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0,00179 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,0214 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 14. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* powiększona o bieżące wpłaty 144. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 14. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 146. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 147. w rozdziale, w punkcie 17.2., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.2., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.2., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0,01.

16 10. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 12. w rozdziale, w punkcie 17.. skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 1. w rozdziale, w punkcie 17.. w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* powiększona o bieżące wpłaty 14. w rozdziale, w punkcie 17.. słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 1. w rozdziale, w punkcie 17.. w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 16. w rozdziale, w punkcie 17.. słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo 17. w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0,0.

17 18. w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w tytule punktu słowo: ujściu zastępuje się słowem: ujęciu 161. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,00076 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 16. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 1,0% (jeden procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 16. w rozdziale, w punkcie słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo

18 166. w rozdziale, w punkcie 17.4., na końcu punktu 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.4., na końcu punktu 4 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.4., na końcu punktu 6 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0,00468 dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Obligacji FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO w rozdziale, w punkcie 17.. skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej 1,0% (jeden procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia w rozdziale, w punkcie 17.. w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* zastępuje się słowami: Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia w Funduszu* 17. w rozdziale, w punkcie 17.. słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo zastępuje się słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami zarządzany przez Towarzystwo

19 174. w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dystrybucyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w punkcie 17.., na końcu punktu dodaje się zdanie w brzmieniu: Stawka opłaty dodatkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niż 0, w rozdziale, w tytule punktu słowo: ujściu zastępuje się słowem: ujęciu 178. w rozdziale, w tytule punktu 17.6 i punktu skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 179. w rozdziale, w punkcie skreśla się treść: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2009* roku wyniósł: 0,026 dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok i zastępuje się nową treścią w brzmieniu: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii A; 0,01060 dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0,02769 dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok w rozdziale, w punkcie po słowach: *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO dodaje się słowa: przekształconego w dniu 26 listopada 2010r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO w rozdziale, w punkcie skreśla się dotychczasową nazwę subfunduszu: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy i zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: Arka BZ WBK Akcji Tureckich 182. w rozdziale, w punkcie skreśla się słowa: Maksymalne stawki opłat wynoszą: (1) w odniesieniu do opłaty dystrybucyjnej,0% (trzy procent) powierzanej kwoty, (2) w odniesieniu do opłaty manipulacyjnej 2,0% (dwa procent) iloczynu odkupywanej liczby Jednostek Uczestnictwa i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji zlecenia odkupienia, () w odniesieniu do opłaty dodatkowej 1,0% (jeden procent) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie lub Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny realizacji powyższego zlecenia. 18. w rozdziale, w punkcie w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowa: Suma wartości rejestrów według ceny nabycia w funduszach* powiększona o bieżące wpłaty

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7.

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7. Poznań, dnia 18 marca 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 26 maja 2014 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 23 maja 2016 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 2 stycznia 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu: 24.05.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 1. W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje brzmienie: W imieniu Towarzystwa działają:

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

dla Uczestników Funduszu: członek Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. ;

dla Uczestników Funduszu: członek Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. ; 25 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do Protokół zmian w Prospekcie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. W związku z wymogami zawartymi w 10 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) Poznań, dnia 22 maja 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW (NR 16/2017) Data zmian: 6 października 2017 r. Dotyczy: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 października 2014 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 20 marca 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa www.leggmason.pl OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 r. Niniejszym AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO Opłaty dystrybucyjne Tabela 1. Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia powiększona o bieżące wpłaty Stawka opłaty dystrybucyjnej mniej 5 000 zł 3,00% 5 000

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Portfel VIP SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje

Bardziej szczegółowo

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy Załącznik do sprawozdań finansowych Funduszy zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy 1) Opis przyjętych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 26 maja 2014 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo