Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza"

Transkrypt

1 Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków spółdzielczych i trzech banków zrzeszających okazuje się dzisiaj najbardziej stabilną częścią polskiego sektora bankowego. Sektor bankowości spółdzielczej to ostatnia już grupa banków z wyłącznie polskim kapitałem. Banki spółdzielcze nie udzielały kredytów w walutach obcych, bankowość spółdzielcza nie ma też nic wspólnego pod względem właścicielskim, jak również biznesowym, z zagranicznymi rynkami finansowymi. Prowadzi działalność w oparciu o własne środki i środki depozytariuszy, nie korzystając z finansowania na rynku międzybankowym, ani nie inwestując nadwyżek w ryzykowne instrumenty pochodne. Krytykowani wielokrotnie za konserwatyzm i nadmiernie ostrożny sposób zarządzania, wykazaliśmy się dużą dozą odpowiedzialności, przyjmując za priorytet bezpieczeństwo powierzanych nam środków. Nie do pomyślenia w żadnym ze znanych mi banków spółdzielczych byłoby udzielenie kredytów inwestycyjnych bez wkładu własnego kredytobiorcy, ani też udzieleniu go w wysokości przewyższającej koszt celu, na jaki zaciągany był kredyt. Nie do pomyślenia byłoby także udzielenie takiego kredytu bez odpowiednich zabezpieczeń. Władze banków spółdzielczych, w tym także Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, zdają sobie sprawę z odpowiedzialności za środki powierzone Bankowi przez naszych klientów. Ponad stuletnia obecność naszego Banku na mapie gospodarczej powiatu kaliskiego zobowiązuje nas do odpowiedzialnych decyzji. Operując na lokalnym rynku finansowym, Bank doskonale orientuje się w sytuacji kredytobiorców, choćby z racji wcześniej udzielanej im pomocy oraz porad finansowych. Za Grzegorz Poniatowski, Prezes Zarządu BS Ziemi Kaliskiej tym dopiero może iść bankowe wsparcie w realizacji działalności gospodarczej prowadzonej przez MSP, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników. Nie stronimy także od kredytowania indywidualnych potrzeb mieszkańców i samorządów lokalnych, z którymi czujemy się blisko związani. DOKOŃCZENIE NA STR. 2 Odpowiadamy na potrzeby RYNKU Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza w kierunku Łodzi często korzystają z dużej stacji benzynowej w Józefowie koło Opatówka. Stacja paliw robi wrażenie, gdyż jest częścią kompleksu, na który składa się olbrzymi plac manewrowy, warsztat naprawy samochodów, sklep i otwarta niedawno okręgowa stacja kontroli pojazdów. DOKOŃCZENIE NA STR. 5

2 STR. 2 Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Rozmowa z RADOSŁAWEM MATCZAKIEM, dyrektorem Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej O/Kalisz BANK BLISKO CIEBIE Celem powstawania banków spółdzielczych było prowadzenie samopomocowej działalności ich członków. Spółdzielczość bankowa, która liczy w Wielkopolsce i na Pomorzu blisko 150 lat, stanowi przykład zaradności jej mieszkańców. Są kraje w Europie, w których bankowość spółdzielcza obejmuje proc. krajowego rynku bankowego. W Polsce znacznie mniej, a okazuje się, że jest to bankowość najmniej podatna na sytuacje kryzysowe. Maksymalizacja zysku nie stanowi bowiem naczelnego zadania banku spółdzielczego, choć zysk jest kategorią ważną w działalności bankowej. Mimo ostrej konkurencji, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej jest instytucją finansową rozpoznawalną w Kaliszu i w miejscowościach, w których funkcjonują jego placówki. Nie odstajemy poziomem usług od działających tu banków komercyjnych, a nasze propozycje udanie konkurują z ich produktami. Dzięki rozszerzeniu działalności i uruchomieniu placówek w Kaliszu, nasz Bank stał się bankiem o uniwersalnym charakterze, zdolnym do wypełniania potrzeb wszystkich klientów. Zachęcam więc do oszczędzania w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej, w którym proponujemy Państwu zestaw depozytów na dłuższe i krótsze terminy. Często spotykam się z pytaniem o charakterystyczną cechę banków spółdzielczych. Zazwyczaj odpowiadam, że to lokalny bank, który przez wiele lat sam i bez niczyjej pomocy, dzięki swoim członkom, tworzył własne kapitały, które obecnie umieszczane w lokalnym obrocie, służą lokalnemu rozwojowi. To także bank, który nie transferuje zysków poza granice swego działania, ani poza granice kraju. Tutaj też płaci podatki, a jego władze wybierane zgodnie z zasadami prawa spółdzielczego, nie są osobami anonimowymi. Bank spółdzielczy to także bank, w którym decyzje zapadają szybko i na miejscu. Zapraszam wszystkich mieszkańców Ziemi Kaliskiej do korzystania z usług naszego Banku. Dołożymy starań, żebyście Państwo byli zadowoleni. MAMY OFERTĘ dla wszystkich Czym wyróżnia się Oddział, którym Pan kieruje wśród pozostałych placówek Banku? Nasz Oddział mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu. To dobra lokalizacja, w centrum miasta, ale tym samym nasza oferta musi odpowiadać jego mieszkańcom. Nasza placówka działa już od sześciu lat i biorąc pod uwagę liczbę klientów oraz ilość operacji, mogę stwierdzić, że jest placówką, która spełniła zakładane przez Zarząd Banku cele i nasz Bank stał się już tutaj rozpoznawalną instytucją. Wykonujemy wszystkie te same czynności, co pozostałe placówki i można w naszym Oddziale skorzystać z tych samych produktów, jakie oferuje nasz Bank. Jego oferta jest na tyle bogata, że może spełnić oczekiwania praktycznie każdego klienta, zarówno przedsiębiorcy, jak i klienta indywidualnego. Jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich, którym z lokalnym polskim bankiem jest po drodze. Centrala Banku jest oddalona o kilkanaście kilometrów. Jak szybko zatem możecie wypełnić złożone przez klientów zlecenia? Proszę nie zapominać, że żyjemy w czasach powszechnej informatyzacji. Świat stał się, jak już ktoś trafnie zauważył, globalną wioską. Dzięki doskonałym środkom łączności internetowej i telefonicznej jesteśmy w stanie dokonywać operacji w krótkim czasie. Nasza łączność z centralą jest łącznością stałą, zresztą banki spółdzielcze słyną z tego, że decyzje kredytowe podejmowane są szybko, choćby z uwagi na bliskość Zarządu Banku. W ramach udzielonych pełnomocnictw, do określonych sum udzielanych kredytów, decyzje podejmowane są także u nas, w Oddziale, co znacznie skraca czas oczekiwania na realizację wniosków składanych przez klientów. Posiadamy profesjonalnie przygotowaną kadrę, która chętnie służy pomocą oraz radą naszym klientom i staramy się wyjść naprzeciw ich potrzebom. Kilkadziesiąt metrów dalej, na szczytowej ścianie budynku Starostwa umieszczony jest bankomat, w którym nasi klienci mogą bez prowizji podejmować gotówkę, oszczędzając swój czas. Skoro Bank znalazł dla siebie miejsce w Kaliszu i radzi sobie z konkurencją placówek banków komercyjnych, to czy ma szansę ekspansji w mieście? Oczywiście, jeżeli dotrzemy z naszą ofertą do większej liczby mieszkańców oraz przedsiębiorców działających w Kaliszu i udowodnimy im, że mogą swoje interesy związać z polskim, bezpiecznym bankiem, to myślę, że nasza obecność w Kaliszu zyska jeszcze mocniejsze podstawy. Upoważnia mnie do takich stwierdzeń wzrost liczby zakładanych w naszym Oddziale rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i depozytów, co w aktualnej sytuacji na rynkach finansowych jest według mnie wyrazem wzrostu zaufania do naszego Banku. Aby sprostać wyzwaniom i potrzebom mieszkańców w listopadzie bieżącego roku uruchomimy na osiedlu Dobrzec naszą drugą placówkę w mieście, przy ul. Wojciechowskiego 5. Myślę, że ta nowa placówka, także wyposażona w bankomat, spotka się z życzliwym przyjęciem i szybko zdobędzie grupę własnych klientów. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej

3 NR 1/2008 STR. 3 TEN BANK najlepiej zna potrzeby mieszkańców Rozmowa z KRZYSZTOFEM NOSALEM, starostą powiatu kaliskiego Panie Starosto, od kilkunastu lat Polska jest krajem przemian, także w sferze ekonomicznej. Czy te przemiany są widoczne także w powiecie kaliskim? Oczywiście, powiat kaliski jest z jednej strony typowym powiatem rolniczym, ale i terenem, na którym zachodzą zasadnicze zmiany. Wśród mieszkańców powiatu rolnicy stanowią zdecydowaną większość i coraz rzadziej można kojarzyć ich z ludźmi uprawiającymi ten zawód w tradycyjny sposób. Gospodarstwa rolne coraz częściej, oprócz prowadzenia tradycyjnych dla naszego regionu upraw, podejmują się przetwarzania własnej produkcji. Rozwija się małe przetwórstwo. Coraz większa część tutejszych rolników uruchamia kwaszarnie kapusty, ogórków, konfekcjonowanie i paczkowanie owoców oraz warzyw, podejmuje też inne rodzaje działalności. Rolnicy tworzą w swych gospodarstwach także warunki do profesjonalnego przechowywania plonów. Każde z tych działań powoduje korzystniejsze zbycie produkcji. To dobry trend, pozwalający na zwiększenie przychodów z rolnictwa, nawet gdy nie zwiększa się areał uprawianej ziemi. Oczywiście tych zmian nie da się dziś wprowadzać tylko własnymi środkami. Ogromną rolę w tych przemianach odgrywa Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, osadzony na tym terenie od ponad stu lat. Bank, który chyba najlepiej zna potrzeby mieszkańców. Jego rola w zmianach, jakie dokonały się w rolnictwie, we wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie jest nie do przecenienia. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej jest jednym z wielu banków działających w regionie. To prawda, ale jest bankiem lokalnym, jego władze wybrane zostały spośród mieszkańców regionu, jego właścicielami są mieszkańcy powiatu i to od bardzo wielu lat. Tradycje współpracy z bankiem spółdzielczym przechodzą wśród mieszkańców powiatu z pokolenia na pokolenie. Łącząc się przed kilku laty z kilkoma innymi bankami, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej stworzył w powiecie instytucję finansową na tyle silną, że z powodzeniem mogła otworzyć placówki w Kaliszu. Osobiście jestem bardzo zadowolony, że Oddział Banku zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego. Nie jest również bez znaczenia fakt, że Bank jest także liczącym się pracodawcą i daje zatrudnienie sporej grupie naszych mieszkańców. Wypowiada Pan wiele pochwał pod adresem Banku. I czynię to z dużą satysfakcją. Często rozmawiam z wójtami naszego powiatu. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej obsługuje budżety wielu naszych gmin, a wójtowie wystawiają mu, jako opiekunowi samorządowych finansów, bardzo dobrą opinię. Myślę, że w świadomości mieszkańców powiatu utrwalił się pogląd, że Bank Spółdzielczy Zie- mi Kaliskiej jest ich bankiem. Nabiera to szczególnego znaczenia wobec kryzysu finansowego w USA i Europie. Mocne podstawy finansowe Banku i nie angażowanie wolnych środków w niepewne inwestycje, stanowią jego siłę i bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków. Powinniśmy być dumni z faktu, że mieszkańcy Ziemi Kaliskiej potrafili stworzyć silną, własną instytucję finansową, potrafiącą sprostać konkurencji i co moim zdaniem najważniejsze Bank, który wygospodarowane zyski przeznacza na własny rozwój, nie transferując ich poza granicę kraju ani Ziemi Kaliskiej. Czym różni się powiat kaliski od innych polskich powiatów? Przede wszystkim tym, że w skład naszego powiatu nie wchodzi żadne duże miasto, a takich powiatów jest tylko 44 na ogólną liczbę 314 w kraju. W naszym przypadku od razu wiadomo, że jesteśmy powiatem o małym budżecie i zadaniami musimy się dzielić z Kaliszem, jako powiatem grodzkim. A zadań mamy bez liku, jak choćby drogi, których mamy ponad 500 km i które prawie w całości nadają się do przebudowy. Nasza praca polega na ustawicznym racjonalizowaniu wydatków, ponieważ budżet powiatu składa się w zdecydowanej większości z subwencji. Odpowiedź na pańskie pytanie zamknąłbym stwierdzeniem, że to mieszkańcy naszego powiatu wyróżniają się jako społeczność wielce pracowita, zaradna i za swoje życiowe osiągnięcia godna najwyższego uznania. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI

4 STR. 4 Bogdan Perskawiec wraz z żoną i dziećmi gospodaruje na 31 hektarach ziemi niejednorodnej klasy. Szukając dla swego gospodarstwa najdogodniejszej specjalizacji, zdecydował się na hodowlę drobiu i uprawę kukurydzy. Aby zapewnić sobie wystarczającą ilość paszy dla hodowli, wydzierżawił jeszcze dodatkową powierzchnię pod uprawy. Gospodarstwo hodowcy w Gaci Pawęzowej w gminie Koźminek należy od dawna do grupy klientów mocno związanych z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej. W jednym, piętnastotygodniowym cyklu, w fermie rośnie do 15 tys. gęsi. Ich odbiorcą jest ostrowiecka spółka Drob SA w Ostrowie Wielkopolskim. Gospodarz uważa, że chów gęsi jest dziś najbardziej opłacalny ze wszystkich w branży hodowlanej. Ujemną jego cechą jest sezonowość, ponieważ gęsi hoduje się w okresie wiosenno - letnim, a pisklęta wykluwają się od marca do lipca. Wobec tego, w okresie kiedy hodowla gęsi z naturalnych przyczyn ustaje, ich miejsce zajmują indyki. Ich cykl hodowlany trwa również od 15 do 16 tygodni. Przejmując gospodarstwo Bogdan Perskawiec od razu zdecydował się na zmianę jego profilu. Mówi, że nie widział się w prowadzonym gospodarstwie z tradycyjnymi sposobami gospodarowania. Aktualnie, dzięki kredytom zaciągniętym w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej, powstaje nowy kurnik, który pozwoli podwoić produkcję. Praktycznie mówi hodowca wszystkie inwestycje w gospodarstwie powstawały w oparciu o kredyty zaciągnięte w tym Banku. Na sfinansowanie części nowej inwestycji z funduszy unijnych PROW, został złożony wniosek do ARiMR. Wniosek czeka w kolejce na rozpatrzenie i dla pana Bogdana jego realizacja będzie realnym wyznacznikiem wkładu unij- BANK BLISKO CIEBIE Z BANKIEM nego we wspieraniu jego gospodarstwa. Na razie wszystko jest w rękach urzędników, a decyzji o wsparciu jeszcze nie ma... Wielkim udogodnieniem dla klientów, jakie Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej zaproponował rolnikom, jest bankowość internetowa. Pomijając już, że jest ona tańsza od tradycyjnego sposobu posługiwania się kontem, to dla nas stanowi ogromną oszczędność czasu, którego w pracy w gospodarstwie i przy drobiu zawsze brakuje - mówi Bogdan Perskawiec. Posługując się internetową łącznością z Bankiem, mogę w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta i dokonać koniecznych przelewów i to bez wychodzenia z domu! Nie musimy już z każdą Gospodarstwo hodowlane państwa Perskawców sprawą jechać do Koźminka i wypełniać druków przelewów. Jeżeli mamy jakieś płatności, to żona siada przy komputerze i po kilku chwilach przelew jest wykonany. Oszczędności są duże, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty paliwa potrzebne na dojazd do Banku. Moje związki z nim są trwałe i wraz ze wzrostem obrotów na moim koncie, Bank stwarza mi coraz korzystniejsze warunki skorzystania z jego oferty. Bank, zdaniem hodowcy, jest największym sprzymierzeńcem tutejszych rolników, więc został jego członkiem oraz udziałowcem. Twierdzi też, że pracownicy Banku są znakomicie zorientowani w potrzebach, a także możliwościach swoich klientów. KORPORACYJNY I INDYWIDUALNY RACHUNEK INTERNETOWY szybkie uzyskanie informacji o saldzie konta możliwości dostępu do wielu kont historia operacji na rachunkach wydruk historii operacji składanie dyspozycji przelewu definiowanie zleceń stałych tania usługa oszczędność czasu Nie musisz wychodzić z domu żeby uregulować swoje zobowiązania: zwykłe przelewy, zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i inne! Zachęcamy do skorzystania z tej usługi!

5 NR 1/2008 STR. 5 łatwiej Bogdan Perskawiec wykorzystuje wszelkie usprawnienia pozwalające na lepszą organizację pracy Największym problemem w gospodarstwie, oprócz biurokracji w sferze sprawozdawczości, na którą narzeka większość polskich rolników, jest ustawiczny brak czasu. Na szczęście pan Bogdan Perskawiec ma oprócz produkcji jeszcze dwie pasje, z których jedna, to rywalizacja z synem w wędkarstwie, a drugą stanowi strzelectwo sportowe, które uprawia w klubie Bursztyn w Kaliszu. Dodatkowe zajęcia pozwalają mu oderwać myśli od codziennych problemów, bowiem gospodarstwo rolno hodowlane przypomina zakład pracy w ruchu ciągłym, bez chwili zatrzymania - zwierzęta wymagają stałej opieki, jeśli hodowla ma przynieść sukces i dochód. Redakcja Odpowiadamy na POTRZEBY RYNKU DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 W naszej stacji jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć klientów. Oferujemy wszystkie gatunki paliw produkowane przez PKN Orlen, a ponadto w sklepie można u nas nabyć wszystko to, co potrzebne jest w podróży: od olejów i płynów eksploatacyjnych, po słodycze, napoje, drobne części i akcesoria samochodowe. Nasz warsztat samochodowy jest w stanie wykonać praktycznie każdą, nawet najbardziej skomplikowaną naprawę w samochodach osobowych, gdyż stacja diagnostyczna jest wyposażona w komputery i programy do obsługi wielu marek. Zakres usług proponowanych przez nas jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. także wymianę olejów, opon, mycie pojazdów oraz tapicerki mówi Paweł Leń, który z bratem Piotrem zarządza dwoma stacjami: pierwszą była powstała w 1994 roku stacja paliw w Pietrzykowie koło Koźminka. Pomysł, na poszerzenie, o dosyć nietypową działalność w postaci sprzedaży paliw, jak na rodzinę z ogrodniczymi tradycjami, pojawił się wraz z rozwojem polskiej przedsiębiorczości. Kiedy tylko okazało się, że w wolnej gospodarce możliwe jest założenie firmy i rozwinięcie własnych pomysłów biznesowych, nie wahaliśmy się, by skorzystać z tej szansy. Dzięki uważnej obserwacji i analizie rynku, zachodzących w nim nieustannych zmian, postanowiliśmy zainwestować w branżę motoryzacyjną. A ściślej mówiąc, w kompleksową obsługę ruchu samochodowego. O sukcesie firmy decydują jej najcenniejsze aktywa, lojalni klienci i pracownicy, bez których niemożliwe byłoby stworzenie stabilnej firmy. Paweł Leń podkreśla, że firma ma grupę stałych klientów, a ich obecność pozwoliła śmielej planować rozwój firmy. Sukces każdego przedsięwzięcia zależy także od pracowników i w ciągu tych kilkunastu lat jest z nami stała grupa lojalnych pracowników, od których w znacznej mierze zależy, czy klienci będą zadowoleni i czy wrócą ponownie. Każda dobra firma potrzebuje sprawnego zarządu. Do niedawna stanowili ją Teresa i Stanisław Leń, a z czasem zarządzanie przejęli ich synowie Paweł i Piotr, którzy wspólnie kierują firmą i są absolwentami Politechniki Łódzkiej. W sprawach o kluczowym znaczeniu mogą wciąż liczyć na wsparcie i doświadczenie rodziców. Pan Paweł od kilku lat jest członkiem Rady Polskiej Izby Paliw Płynnych i za wkład pracy był wielokrotnie przez nią wyróżniany. Przynależność do Izby gwarantuje spełnianie przez obie stacje wszelkich standardów jakości oraz wymagań przestrzegania wysokich standardów w biznesie. Od początku naszej działalności w branży paliwowej najważniejszym partnerem w dziedzinie finansów był Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej podkreśla Paweł Leń. Związki z tym Bankiem moja Rodzina utrzymuje od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i była świadkiem wzrostu jego siły oraz pozycji. Wiemy, że pod nazwą Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej kryje się nowoczesny w 100 procentach polski bank, oferujący produkty, które sprostają naszym potrzebom. Korzystamy z większości usług oferowanych przez Bank, w tym z bankowości internetowej. Nie sposób sobie dziś wyobrazić, prowadząc biznes, żeby nie mieć na bieżąco wgląd w operacje finansowe, a to właśnie zapewnia bankowość internetowa naszego Banku. Przy pomocy konta internetowego, w sposób absolutnie bezpieczny, dokonujemy operacji bankowych bez konieczności obecności w placówce Banku. W działalności, jaką prowadzimy, liczy się czas operacji bankowych, a w tym przypadku każda dyspozycja przelewu wykonywana jest niemal natychmiast. Paweł Leń w swojej stacji oferuje pełen wachlarz usług wszystkim kierowcom redakcja

6 6,5%

7 NR 1/2008 STR. 7 Informatyk Banku radzi... Zalety i wady KIRI (Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego) Korzystanie z usług bankowych przez internet jest szybsze i tańsze niż tradycyjne metody dokonywania przelewów i zleceń. Nasz bank oferuje taką możliwość i warto z niej skorzystać. Warto także poznać zasady korzystania z rachunku internetowego, gdyż ta forma zaczyna dominować w obsłudze bankowej. Obecnie prawie każdy ma dostęp do konta przez internet, jeżeli nie u siebie w firmie czy w domu, to w szkole lub kawiarence internetowej. Banki wprowadzają w oddziałach dość wysokie prowizje (np. za wypłatę środków z rachunku lub zlecenia przelewów), zachęcając w ten sposób do korzystania z bankowości internetowej. Podnoszone są jednak przez klientów kwestie związane z bezpieczeństwem. Pamiętać trzeba jednak, że przestępstwa wirtualne popełniane są bardzo rzadko. Jeżeli zachowujemy dyskrecję, chronimy nasze kody dostępu do konta (podobnie jak PIN karty bankomatowej) i zawsze poprawnie wylogowujemy się po przeprowadzonej operacji, to systemy zabezpieczające przebieg operacji będą skuteczne. W zasadzie można mówić tylko o zaletach KIRI, gdyż w dostępie do rachunku bankowego przez internet trudno doszukać się wad. Nie musimy dojść lub dojechać i zdążyć przed zamknięciem placówki Banku, a swoje konto mamy dostępne przez całą dobę. W przypadku terminowych płatności może się okazać to bardzo ważne np. na parę minut przed północą i zmianą daty operacji. Możemy również mieć stały wgląd w nadchodzące wierzytelności bez potrzeby parokrotnego sprawdzania ich w siedzibie Banku. Również sami możemy wydrukować historię rachunku wtedy, gdy jest to nam niezbędne. Najważniejszą jednak zaletą e-konta jest jego dostępność w dogodnym momencie dla właściciela konta i łatwość w nauczeniu się jego obsługi. O innych cechach i możliwościach KIRI w następnym numerze naszego pisma. DOMINIK CHENCZKE Informatyk Banku KRZYŻÓWKA PIONOWO: A-1) zmiana pieniędzy, w Polsce była w 1995 r., A-18) ilość towarów na rynku, w parze z popytem, B-10) płynęli po złote runo, C-1) w złotówkach na metce, C-6) kompan Portosa i Aramisa, C-11) twórca pierwszego w historii okrągłego stołu, C-18) suma operacji na koncie, D-4) odgłos z zegara, E-1) mąż krowy, E-6) siostra Balladyny, E-12) kwiat lub rybka, E-20) ojciec Chama, F-1) przychód, suma zarobiona przez sklep, F-7) związki chemiczne z amoniakiem, F-19) zieleń w mieście, G-1) przodek bydła domowego, G-15) ogłoszenie, H-1) mieszkaniec Półwyspu Arabskiego, H-8) pisemne zobowiązanie do zapłaty, H-19) podobno najlepsza forma obrony, I-1) styl podniosły, napuszony, I-12) spożywczy, J-4) zbiór z całego roku, J-12) żywi się mlekiem, J-17) rzeźba na cześć, K-1) najważniejszy w kinie, K-10) groźny dusiciel z Brazylii, K-20) najpopularniejsza niewiadoma, L-5) Przymierza lub Noego, L-17) liczba nadawana rzeczy, Ł-2) aranżuje małżeństwa, Ł-10) Stwosz, Ł-14) pamięć operacyjna w komputerze, Ł-20) po ostatnim szachu, M-7) nielot lub owoc, M-15) mały konik, N-20) piłka poza boiskiem, O-5) wódka pita na ciepło, O-16) w niej zamiana wody w wino. POZIOMO: 1-E) klej, 2-A) pieniądze z ZUS-u, 3-E) masa dla jubilera, 3-K) długi dół, 4-A) najważniejszy mnich w klasztorze, 4-H) wyspa na Pacyfiku Bora -..., 5-I) Księżycowa Beethovena, 6-A) do niej płynął Odys, 7-C) dawny, srebrny pieniądz, 7-M) eleganckie damskie uczesanie, 8-A) 8-H) 9-C) 10-A) 10-D) 10-H) 11-A) 12-B) 12-G) 13-A) 13-H) 14-B) 14-I) 15-A) 15-J) 16-D) 16-Ł) 17-J) 18-A) 18-L) 19-F) 20-A) 20-J) 21-E) 21-J) 22-C) 22-H) 22-Ł) K U P O N Hasło... Imię i nazwisko... list bez podpisu, dźwig osobowy, powodują zakwit Bałtyku, pierwsza osoba liczby pojedynczej, kod kreskowy inaczej, drzewo na którym rośnie czekolada, duża papuga, 1/1000 kilograma, zły dzień na giełdzie, mruczek, pomocna przy chodzeniu, schodzi w głębię, były przywódca chińskich komunistów, podarunek, prezent, ruski książę, opłata za mieszkanie, rozmawia półsłówkami, grecki bożek pasterzy, służy do pisania, piłkarz lub naczelny redaktor Nie, jedna ze 150 pieśni biblijnych, forma terenu z rzeką na dnie, sąsiadka z zachodu, turecka lub tatarska armia, rybie jajeczka, mały Aleksander, rodzaj ciasta, ojciec zdrobniale. HASŁO: (1-L, 15-B, 12-J, 7-J) (1-E, 2-I, 5-K, 20-M) (5-Ł, 8-H, 8-C, 15-L, 12-E) (18-M, 10-B, 20-J, 10-H, 21-J, 1-K, 8-F) BANK BLISKO CIEBIE Adres... nr telefonu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. Dz. U. Nr 133, poz. 883) podpis... Rozwiązania prosimy składać na zamieszczonych obok kuponach w placówkach Banku do 15 stycznia 2009 r. Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosowane zostaną atrakcyjne upominki. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

8 BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ CENTRALA Plac Wolności 6, Koźminek tel , fax ODDZIAŁ KOŹMINEK Pl. Wolności 6, Koźminek, tel , tel./fax ODDZIAŁ LISKÓW ul. Ks. Blizińskiego 42, Lisków, tel , tel./fax ODDZIAŁ SZCZYTNIKI Szczytniki 29, Szczytniki, tel , tel./fax ODDZIAŁ ŻELAZKÓW Żelazków 9, Żelazków, tel , tel./fax ODDZIAŁ BRZEZINY ul. Bankowa 3, Brzeziny, tel , tel./fax BANK POLSKI Rok założenia: 1904 ODDZIAŁ OPATÓWEK ul. Poniatowskiego 1, Opatówek, tel , tel./fax ODDZIAŁ KALISZ Pl. Św. Józefa 5, Kalisz, tel , tel./fax PUNKT KASOWY BRZEZINY ul lecia 8, Brzeziny, tel./fax PUNKT KASOWY GODZIESZCZE ul. Kaliska 2a, Godzieszcze Wielkie, tel./fax PUNKT KASOWY IWANOWICE Pl. Kordeckiego 13, Iwanowice, tel./fax PUNKT KASOWY KALISZ ul. Wojciechowskiego 5, Kalisz, tel , fax PUNKT KASOWY RADLICZYCE Radliczyce 62, Szczytniki, tel./fax PUNKT KASOWY STAW Pl. Wolności 10, Szczytniki, tel./fax Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/ Warszawa, tel , i Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, Druk: ArtDruk

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z DOPŁATĄ Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z dopłatą, której Organizatorem jest z siedzibą w Koźminku, Plac Wolności 6, 62-840 Koźminek,

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom

Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom https://www. Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom Autor: Anita Musialska Data: 9 sierpnia 2016 Aplikacja mobilna BZWBK24 to nie tylko wygoda związana z możliwością korzystania

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników .pl https://www..pl Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników Autor: Redaktor Naczelny Data: 31 maja 2016 Kredyty, pożyczki, leasing przed rolnikami szukającymi sposobu na powiększenie gospodarstwa,

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Jak znaleźć najlepszy kredyt

Jak znaleźć najlepszy kredyt 03. Poradnik dla kupujących mieszkanie Jak znaleźć najlepszy kredyt Znalezienie odpowiedniego kredytu hipotecznego to nie lada wyzwanie, są jednak instytucje, które pomagają w jego uzyskaniu. Warto wypróbować

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków.

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków. O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI K Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków. ZAJĘCIA 2: Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków Grupa wiekowa: klasy IV VI szkoła podstawowa Czas zajęć: 1,5 godziny

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. banki i jakie

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. banki i jakie O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI K banki i jakie ZAJĘCIA 2: Dlaczego powstały banki i jakie są ich zadania? Grupa wiekowa: klasy I III szkoła podstawowa Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Zajęcia powinny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka koordynator: mgr Jadwiga Greszta nauczyciele wspomagający: mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka Opracowanie słownictwa dotyczącego bankowości i finansów. Od Grosika do Złotówki rozwiązywanie łamigłówek

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Dr Jan Zaunar 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA Na podstawie badania Agribus 2015 KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 23 lutego 2016 OBECNOŚĆ BANKU W AGRO 2 Obecność Banku BGŻ BNP Paribas w Grupie BNP Paribas BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

I. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM I. ZARZĄDZANIE BUDŻETEM 1 wiem czym jest pieniądz (także wirtualny) i skąd się bierze, bank, bankomat, karta płatnicza 1 2 rozumiem istotę wymiany ekonomicznej 1 3 znam podstawowe funkcje pieniądza (zarabianie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O nas. Nasz zespół Sukcesy. Oferta. Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie

Spis treści. O nas. Nasz zespół Sukcesy. Oferta. Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ O nas Nasz zespół Sukcesy Oferta Unikalne cechy naszego produktu Odbiorcy oferty Rodzaje nieruchomości pod zabezpieczenie Historie naszych Klientów Spis treści Współpraca Zalety dla

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Kredyty klęskowe dla rolników: czy są wśród nich popularne?

Kredyty klęskowe dla rolników: czy są wśród nich popularne? .pl https://www..pl Kredyty klęskowe dla rolników: czy są wśród nich popularne? Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 września 2016 Co roku rolnicy zmagają się z klęskami: z suszą, gradem, ulewami itd. Rolnikom

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO I. Lekcje wprowadzające Mogą to być zajęcia przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo: jak znaleźć sposób na zysk?

Rolnictwo: jak znaleźć sposób na zysk? .pl https://www..pl Rolnictwo: jak znaleźć sposób na zysk? Autor: Redaktor Naczelny Data: 27 listopada 2015 Rolnictwo A.D. 2015 z jednej strony wysokie plony zbóż na świecie, z drugiej niskie ceny skupu:

Bardziej szczegółowo

natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy

natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy Otwórz konto już dzisiaj natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy oddział banku Registered Office: 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered Number: 929027, England NWB 45243 November 2007 Konto NatWest

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne i MRcsk: na jakie inwestycje?

Kredyty preferencyjne i MRcsk: na jakie inwestycje? .pl https://www..pl Kredyty preferencyjne i MRcsk: na jakie inwestycje? Autor: Elżbieta Sulima Data: 10 października 2016 Kredyty preferencyjne przez wiele lat były podstawowym instrumentem wsparcia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat?

Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat? Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 21 października 2014r. 1 Co kto może? Nazwa czynności młodzież dorośli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego Organ wydający,

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej

Formularz identyfikacyjny osoby fizycznej Proszę o otwarcie rachunku wspólnego DANE OSOBOWE IMIĘ NAZWISKO Załącznik nr 1a do instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zmieniony załącznikiem nr 9 do uchwały nr

Bardziej szczegółowo

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu BANKOWOŚĆ INTERNETOWA WPROWADZENIE Millenet to system bankowości internetowej Banku Millennium, który oferuje

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA CATALYST

DEBIUT NA CATALYST Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Grupa BPS DEBIUT NA CATALYST 28.02.2011 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Grupa BPS Historia W maju 1898 roku minister finansów Rosji wydaje zgodę na załoŝenie

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 listopada 2013 r. Bank, co to znaczy Słowo bank pochodzi

Bardziej szczegółowo

Maszyny rolnicze w zasięgu ręki: Kubota Finance na topie

Maszyny rolnicze w zasięgu ręki: Kubota Finance na topie Maszyny rolnicze w zasięgu ręki: Kubota Finance na topie Autor: materiały prasowe Data: 2 grudnia 2016 Z roku na rok rośnie zainteresowanie programem Kubota Finance, rozwiązaniem wypracowanym przy współpracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

Zwiększ swoje szanse na rozwój i sukces bez angażowania gotówki, dzięki poręczeniom wadialnym!

Zwiększ swoje szanse na rozwój i sukces bez angażowania gotówki, dzięki poręczeniom wadialnym! Zwiększ swoje szanse na rozwój i sukces bez angażowania gotówki, dzięki poręczeniom wadialnym! Aneta Karkosz Prezes Zarządu Samorządowy Fundusz Poręcze czeń Kredytowych Sp. z o.o. Rawicz, 17.09.2015 Samorządowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo