Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza"

Transkrypt

1 Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków spółdzielczych i trzech banków zrzeszających okazuje się dzisiaj najbardziej stabilną częścią polskiego sektora bankowego. Sektor bankowości spółdzielczej to ostatnia już grupa banków z wyłącznie polskim kapitałem. Banki spółdzielcze nie udzielały kredytów w walutach obcych, bankowość spółdzielcza nie ma też nic wspólnego pod względem właścicielskim, jak również biznesowym, z zagranicznymi rynkami finansowymi. Prowadzi działalność w oparciu o własne środki i środki depozytariuszy, nie korzystając z finansowania na rynku międzybankowym, ani nie inwestując nadwyżek w ryzykowne instrumenty pochodne. Krytykowani wielokrotnie za konserwatyzm i nadmiernie ostrożny sposób zarządzania, wykazaliśmy się dużą dozą odpowiedzialności, przyjmując za priorytet bezpieczeństwo powierzanych nam środków. Nie do pomyślenia w żadnym ze znanych mi banków spółdzielczych byłoby udzielenie kredytów inwestycyjnych bez wkładu własnego kredytobiorcy, ani też udzieleniu go w wysokości przewyższającej koszt celu, na jaki zaciągany był kredyt. Nie do pomyślenia byłoby także udzielenie takiego kredytu bez odpowiednich zabezpieczeń. Władze banków spółdzielczych, w tym także Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, zdają sobie sprawę z odpowiedzialności za środki powierzone Bankowi przez naszych klientów. Ponad stuletnia obecność naszego Banku na mapie gospodarczej powiatu kaliskiego zobowiązuje nas do odpowiedzialnych decyzji. Operując na lokalnym rynku finansowym, Bank doskonale orientuje się w sytuacji kredytobiorców, choćby z racji wcześniej udzielanej im pomocy oraz porad finansowych. Za Grzegorz Poniatowski, Prezes Zarządu BS Ziemi Kaliskiej tym dopiero może iść bankowe wsparcie w realizacji działalności gospodarczej prowadzonej przez MSP, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników. Nie stronimy także od kredytowania indywidualnych potrzeb mieszkańców i samorządów lokalnych, z którymi czujemy się blisko związani. DOKOŃCZENIE NA STR. 2 Odpowiadamy na potrzeby RYNKU Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza w kierunku Łodzi często korzystają z dużej stacji benzynowej w Józefowie koło Opatówka. Stacja paliw robi wrażenie, gdyż jest częścią kompleksu, na który składa się olbrzymi plac manewrowy, warsztat naprawy samochodów, sklep i otwarta niedawno okręgowa stacja kontroli pojazdów. DOKOŃCZENIE NA STR. 5

2 STR. 2 Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Rozmowa z RADOSŁAWEM MATCZAKIEM, dyrektorem Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej O/Kalisz BANK BLISKO CIEBIE Celem powstawania banków spółdzielczych było prowadzenie samopomocowej działalności ich członków. Spółdzielczość bankowa, która liczy w Wielkopolsce i na Pomorzu blisko 150 lat, stanowi przykład zaradności jej mieszkańców. Są kraje w Europie, w których bankowość spółdzielcza obejmuje proc. krajowego rynku bankowego. W Polsce znacznie mniej, a okazuje się, że jest to bankowość najmniej podatna na sytuacje kryzysowe. Maksymalizacja zysku nie stanowi bowiem naczelnego zadania banku spółdzielczego, choć zysk jest kategorią ważną w działalności bankowej. Mimo ostrej konkurencji, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej jest instytucją finansową rozpoznawalną w Kaliszu i w miejscowościach, w których funkcjonują jego placówki. Nie odstajemy poziomem usług od działających tu banków komercyjnych, a nasze propozycje udanie konkurują z ich produktami. Dzięki rozszerzeniu działalności i uruchomieniu placówek w Kaliszu, nasz Bank stał się bankiem o uniwersalnym charakterze, zdolnym do wypełniania potrzeb wszystkich klientów. Zachęcam więc do oszczędzania w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej, w którym proponujemy Państwu zestaw depozytów na dłuższe i krótsze terminy. Często spotykam się z pytaniem o charakterystyczną cechę banków spółdzielczych. Zazwyczaj odpowiadam, że to lokalny bank, który przez wiele lat sam i bez niczyjej pomocy, dzięki swoim członkom, tworzył własne kapitały, które obecnie umieszczane w lokalnym obrocie, służą lokalnemu rozwojowi. To także bank, który nie transferuje zysków poza granice swego działania, ani poza granice kraju. Tutaj też płaci podatki, a jego władze wybierane zgodnie z zasadami prawa spółdzielczego, nie są osobami anonimowymi. Bank spółdzielczy to także bank, w którym decyzje zapadają szybko i na miejscu. Zapraszam wszystkich mieszkańców Ziemi Kaliskiej do korzystania z usług naszego Banku. Dołożymy starań, żebyście Państwo byli zadowoleni. MAMY OFERTĘ dla wszystkich Czym wyróżnia się Oddział, którym Pan kieruje wśród pozostałych placówek Banku? Nasz Oddział mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu. To dobra lokalizacja, w centrum miasta, ale tym samym nasza oferta musi odpowiadać jego mieszkańcom. Nasza placówka działa już od sześciu lat i biorąc pod uwagę liczbę klientów oraz ilość operacji, mogę stwierdzić, że jest placówką, która spełniła zakładane przez Zarząd Banku cele i nasz Bank stał się już tutaj rozpoznawalną instytucją. Wykonujemy wszystkie te same czynności, co pozostałe placówki i można w naszym Oddziale skorzystać z tych samych produktów, jakie oferuje nasz Bank. Jego oferta jest na tyle bogata, że może spełnić oczekiwania praktycznie każdego klienta, zarówno przedsiębiorcy, jak i klienta indywidualnego. Jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich, którym z lokalnym polskim bankiem jest po drodze. Centrala Banku jest oddalona o kilkanaście kilometrów. Jak szybko zatem możecie wypełnić złożone przez klientów zlecenia? Proszę nie zapominać, że żyjemy w czasach powszechnej informatyzacji. Świat stał się, jak już ktoś trafnie zauważył, globalną wioską. Dzięki doskonałym środkom łączności internetowej i telefonicznej jesteśmy w stanie dokonywać operacji w krótkim czasie. Nasza łączność z centralą jest łącznością stałą, zresztą banki spółdzielcze słyną z tego, że decyzje kredytowe podejmowane są szybko, choćby z uwagi na bliskość Zarządu Banku. W ramach udzielonych pełnomocnictw, do określonych sum udzielanych kredytów, decyzje podejmowane są także u nas, w Oddziale, co znacznie skraca czas oczekiwania na realizację wniosków składanych przez klientów. Posiadamy profesjonalnie przygotowaną kadrę, która chętnie służy pomocą oraz radą naszym klientom i staramy się wyjść naprzeciw ich potrzebom. Kilkadziesiąt metrów dalej, na szczytowej ścianie budynku Starostwa umieszczony jest bankomat, w którym nasi klienci mogą bez prowizji podejmować gotówkę, oszczędzając swój czas. Skoro Bank znalazł dla siebie miejsce w Kaliszu i radzi sobie z konkurencją placówek banków komercyjnych, to czy ma szansę ekspansji w mieście? Oczywiście, jeżeli dotrzemy z naszą ofertą do większej liczby mieszkańców oraz przedsiębiorców działających w Kaliszu i udowodnimy im, że mogą swoje interesy związać z polskim, bezpiecznym bankiem, to myślę, że nasza obecność w Kaliszu zyska jeszcze mocniejsze podstawy. Upoważnia mnie do takich stwierdzeń wzrost liczby zakładanych w naszym Oddziale rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i depozytów, co w aktualnej sytuacji na rynkach finansowych jest według mnie wyrazem wzrostu zaufania do naszego Banku. Aby sprostać wyzwaniom i potrzebom mieszkańców w listopadzie bieżącego roku uruchomimy na osiedlu Dobrzec naszą drugą placówkę w mieście, przy ul. Wojciechowskiego 5. Myślę, że ta nowa placówka, także wyposażona w bankomat, spotka się z życzliwym przyjęciem i szybko zdobędzie grupę własnych klientów. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej

3 NR 1/2008 STR. 3 TEN BANK najlepiej zna potrzeby mieszkańców Rozmowa z KRZYSZTOFEM NOSALEM, starostą powiatu kaliskiego Panie Starosto, od kilkunastu lat Polska jest krajem przemian, także w sferze ekonomicznej. Czy te przemiany są widoczne także w powiecie kaliskim? Oczywiście, powiat kaliski jest z jednej strony typowym powiatem rolniczym, ale i terenem, na którym zachodzą zasadnicze zmiany. Wśród mieszkańców powiatu rolnicy stanowią zdecydowaną większość i coraz rzadziej można kojarzyć ich z ludźmi uprawiającymi ten zawód w tradycyjny sposób. Gospodarstwa rolne coraz częściej, oprócz prowadzenia tradycyjnych dla naszego regionu upraw, podejmują się przetwarzania własnej produkcji. Rozwija się małe przetwórstwo. Coraz większa część tutejszych rolników uruchamia kwaszarnie kapusty, ogórków, konfekcjonowanie i paczkowanie owoców oraz warzyw, podejmuje też inne rodzaje działalności. Rolnicy tworzą w swych gospodarstwach także warunki do profesjonalnego przechowywania plonów. Każde z tych działań powoduje korzystniejsze zbycie produkcji. To dobry trend, pozwalający na zwiększenie przychodów z rolnictwa, nawet gdy nie zwiększa się areał uprawianej ziemi. Oczywiście tych zmian nie da się dziś wprowadzać tylko własnymi środkami. Ogromną rolę w tych przemianach odgrywa Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, osadzony na tym terenie od ponad stu lat. Bank, który chyba najlepiej zna potrzeby mieszkańców. Jego rola w zmianach, jakie dokonały się w rolnictwie, we wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie jest nie do przecenienia. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej jest jednym z wielu banków działających w regionie. To prawda, ale jest bankiem lokalnym, jego władze wybrane zostały spośród mieszkańców regionu, jego właścicielami są mieszkańcy powiatu i to od bardzo wielu lat. Tradycje współpracy z bankiem spółdzielczym przechodzą wśród mieszkańców powiatu z pokolenia na pokolenie. Łącząc się przed kilku laty z kilkoma innymi bankami, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej stworzył w powiecie instytucję finansową na tyle silną, że z powodzeniem mogła otworzyć placówki w Kaliszu. Osobiście jestem bardzo zadowolony, że Oddział Banku zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego. Nie jest również bez znaczenia fakt, że Bank jest także liczącym się pracodawcą i daje zatrudnienie sporej grupie naszych mieszkańców. Wypowiada Pan wiele pochwał pod adresem Banku. I czynię to z dużą satysfakcją. Często rozmawiam z wójtami naszego powiatu. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej obsługuje budżety wielu naszych gmin, a wójtowie wystawiają mu, jako opiekunowi samorządowych finansów, bardzo dobrą opinię. Myślę, że w świadomości mieszkańców powiatu utrwalił się pogląd, że Bank Spółdzielczy Zie- mi Kaliskiej jest ich bankiem. Nabiera to szczególnego znaczenia wobec kryzysu finansowego w USA i Europie. Mocne podstawy finansowe Banku i nie angażowanie wolnych środków w niepewne inwestycje, stanowią jego siłę i bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków. Powinniśmy być dumni z faktu, że mieszkańcy Ziemi Kaliskiej potrafili stworzyć silną, własną instytucję finansową, potrafiącą sprostać konkurencji i co moim zdaniem najważniejsze Bank, który wygospodarowane zyski przeznacza na własny rozwój, nie transferując ich poza granicę kraju ani Ziemi Kaliskiej. Czym różni się powiat kaliski od innych polskich powiatów? Przede wszystkim tym, że w skład naszego powiatu nie wchodzi żadne duże miasto, a takich powiatów jest tylko 44 na ogólną liczbę 314 w kraju. W naszym przypadku od razu wiadomo, że jesteśmy powiatem o małym budżecie i zadaniami musimy się dzielić z Kaliszem, jako powiatem grodzkim. A zadań mamy bez liku, jak choćby drogi, których mamy ponad 500 km i które prawie w całości nadają się do przebudowy. Nasza praca polega na ustawicznym racjonalizowaniu wydatków, ponieważ budżet powiatu składa się w zdecydowanej większości z subwencji. Odpowiedź na pańskie pytanie zamknąłbym stwierdzeniem, że to mieszkańcy naszego powiatu wyróżniają się jako społeczność wielce pracowita, zaradna i za swoje życiowe osiągnięcia godna najwyższego uznania. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI

4 STR. 4 Bogdan Perskawiec wraz z żoną i dziećmi gospodaruje na 31 hektarach ziemi niejednorodnej klasy. Szukając dla swego gospodarstwa najdogodniejszej specjalizacji, zdecydował się na hodowlę drobiu i uprawę kukurydzy. Aby zapewnić sobie wystarczającą ilość paszy dla hodowli, wydzierżawił jeszcze dodatkową powierzchnię pod uprawy. Gospodarstwo hodowcy w Gaci Pawęzowej w gminie Koźminek należy od dawna do grupy klientów mocno związanych z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej. W jednym, piętnastotygodniowym cyklu, w fermie rośnie do 15 tys. gęsi. Ich odbiorcą jest ostrowiecka spółka Drob SA w Ostrowie Wielkopolskim. Gospodarz uważa, że chów gęsi jest dziś najbardziej opłacalny ze wszystkich w branży hodowlanej. Ujemną jego cechą jest sezonowość, ponieważ gęsi hoduje się w okresie wiosenno - letnim, a pisklęta wykluwają się od marca do lipca. Wobec tego, w okresie kiedy hodowla gęsi z naturalnych przyczyn ustaje, ich miejsce zajmują indyki. Ich cykl hodowlany trwa również od 15 do 16 tygodni. Przejmując gospodarstwo Bogdan Perskawiec od razu zdecydował się na zmianę jego profilu. Mówi, że nie widział się w prowadzonym gospodarstwie z tradycyjnymi sposobami gospodarowania. Aktualnie, dzięki kredytom zaciągniętym w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej, powstaje nowy kurnik, który pozwoli podwoić produkcję. Praktycznie mówi hodowca wszystkie inwestycje w gospodarstwie powstawały w oparciu o kredyty zaciągnięte w tym Banku. Na sfinansowanie części nowej inwestycji z funduszy unijnych PROW, został złożony wniosek do ARiMR. Wniosek czeka w kolejce na rozpatrzenie i dla pana Bogdana jego realizacja będzie realnym wyznacznikiem wkładu unij- BANK BLISKO CIEBIE Z BANKIEM nego we wspieraniu jego gospodarstwa. Na razie wszystko jest w rękach urzędników, a decyzji o wsparciu jeszcze nie ma... Wielkim udogodnieniem dla klientów, jakie Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej zaproponował rolnikom, jest bankowość internetowa. Pomijając już, że jest ona tańsza od tradycyjnego sposobu posługiwania się kontem, to dla nas stanowi ogromną oszczędność czasu, którego w pracy w gospodarstwie i przy drobiu zawsze brakuje - mówi Bogdan Perskawiec. Posługując się internetową łącznością z Bankiem, mogę w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta i dokonać koniecznych przelewów i to bez wychodzenia z domu! Nie musimy już z każdą Gospodarstwo hodowlane państwa Perskawców sprawą jechać do Koźminka i wypełniać druków przelewów. Jeżeli mamy jakieś płatności, to żona siada przy komputerze i po kilku chwilach przelew jest wykonany. Oszczędności są duże, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty paliwa potrzebne na dojazd do Banku. Moje związki z nim są trwałe i wraz ze wzrostem obrotów na moim koncie, Bank stwarza mi coraz korzystniejsze warunki skorzystania z jego oferty. Bank, zdaniem hodowcy, jest największym sprzymierzeńcem tutejszych rolników, więc został jego członkiem oraz udziałowcem. Twierdzi też, że pracownicy Banku są znakomicie zorientowani w potrzebach, a także możliwościach swoich klientów. KORPORACYJNY I INDYWIDUALNY RACHUNEK INTERNETOWY szybkie uzyskanie informacji o saldzie konta możliwości dostępu do wielu kont historia operacji na rachunkach wydruk historii operacji składanie dyspozycji przelewu definiowanie zleceń stałych tania usługa oszczędność czasu Nie musisz wychodzić z domu żeby uregulować swoje zobowiązania: zwykłe przelewy, zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i inne! Zachęcamy do skorzystania z tej usługi!

5 NR 1/2008 STR. 5 łatwiej Bogdan Perskawiec wykorzystuje wszelkie usprawnienia pozwalające na lepszą organizację pracy Największym problemem w gospodarstwie, oprócz biurokracji w sferze sprawozdawczości, na którą narzeka większość polskich rolników, jest ustawiczny brak czasu. Na szczęście pan Bogdan Perskawiec ma oprócz produkcji jeszcze dwie pasje, z których jedna, to rywalizacja z synem w wędkarstwie, a drugą stanowi strzelectwo sportowe, które uprawia w klubie Bursztyn w Kaliszu. Dodatkowe zajęcia pozwalają mu oderwać myśli od codziennych problemów, bowiem gospodarstwo rolno hodowlane przypomina zakład pracy w ruchu ciągłym, bez chwili zatrzymania - zwierzęta wymagają stałej opieki, jeśli hodowla ma przynieść sukces i dochód. Redakcja Odpowiadamy na POTRZEBY RYNKU DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 W naszej stacji jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć klientów. Oferujemy wszystkie gatunki paliw produkowane przez PKN Orlen, a ponadto w sklepie można u nas nabyć wszystko to, co potrzebne jest w podróży: od olejów i płynów eksploatacyjnych, po słodycze, napoje, drobne części i akcesoria samochodowe. Nasz warsztat samochodowy jest w stanie wykonać praktycznie każdą, nawet najbardziej skomplikowaną naprawę w samochodach osobowych, gdyż stacja diagnostyczna jest wyposażona w komputery i programy do obsługi wielu marek. Zakres usług proponowanych przez nas jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. także wymianę olejów, opon, mycie pojazdów oraz tapicerki mówi Paweł Leń, który z bratem Piotrem zarządza dwoma stacjami: pierwszą była powstała w 1994 roku stacja paliw w Pietrzykowie koło Koźminka. Pomysł, na poszerzenie, o dosyć nietypową działalność w postaci sprzedaży paliw, jak na rodzinę z ogrodniczymi tradycjami, pojawił się wraz z rozwojem polskiej przedsiębiorczości. Kiedy tylko okazało się, że w wolnej gospodarce możliwe jest założenie firmy i rozwinięcie własnych pomysłów biznesowych, nie wahaliśmy się, by skorzystać z tej szansy. Dzięki uważnej obserwacji i analizie rynku, zachodzących w nim nieustannych zmian, postanowiliśmy zainwestować w branżę motoryzacyjną. A ściślej mówiąc, w kompleksową obsługę ruchu samochodowego. O sukcesie firmy decydują jej najcenniejsze aktywa, lojalni klienci i pracownicy, bez których niemożliwe byłoby stworzenie stabilnej firmy. Paweł Leń podkreśla, że firma ma grupę stałych klientów, a ich obecność pozwoliła śmielej planować rozwój firmy. Sukces każdego przedsięwzięcia zależy także od pracowników i w ciągu tych kilkunastu lat jest z nami stała grupa lojalnych pracowników, od których w znacznej mierze zależy, czy klienci będą zadowoleni i czy wrócą ponownie. Każda dobra firma potrzebuje sprawnego zarządu. Do niedawna stanowili ją Teresa i Stanisław Leń, a z czasem zarządzanie przejęli ich synowie Paweł i Piotr, którzy wspólnie kierują firmą i są absolwentami Politechniki Łódzkiej. W sprawach o kluczowym znaczeniu mogą wciąż liczyć na wsparcie i doświadczenie rodziców. Pan Paweł od kilku lat jest członkiem Rady Polskiej Izby Paliw Płynnych i za wkład pracy był wielokrotnie przez nią wyróżniany. Przynależność do Izby gwarantuje spełnianie przez obie stacje wszelkich standardów jakości oraz wymagań przestrzegania wysokich standardów w biznesie. Od początku naszej działalności w branży paliwowej najważniejszym partnerem w dziedzinie finansów był Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej podkreśla Paweł Leń. Związki z tym Bankiem moja Rodzina utrzymuje od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i była świadkiem wzrostu jego siły oraz pozycji. Wiemy, że pod nazwą Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej kryje się nowoczesny w 100 procentach polski bank, oferujący produkty, które sprostają naszym potrzebom. Korzystamy z większości usług oferowanych przez Bank, w tym z bankowości internetowej. Nie sposób sobie dziś wyobrazić, prowadząc biznes, żeby nie mieć na bieżąco wgląd w operacje finansowe, a to właśnie zapewnia bankowość internetowa naszego Banku. Przy pomocy konta internetowego, w sposób absolutnie bezpieczny, dokonujemy operacji bankowych bez konieczności obecności w placówce Banku. W działalności, jaką prowadzimy, liczy się czas operacji bankowych, a w tym przypadku każda dyspozycja przelewu wykonywana jest niemal natychmiast. Paweł Leń w swojej stacji oferuje pełen wachlarz usług wszystkim kierowcom redakcja

6 6,5%

7 NR 1/2008 STR. 7 Informatyk Banku radzi... Zalety i wady KIRI (Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego) Korzystanie z usług bankowych przez internet jest szybsze i tańsze niż tradycyjne metody dokonywania przelewów i zleceń. Nasz bank oferuje taką możliwość i warto z niej skorzystać. Warto także poznać zasady korzystania z rachunku internetowego, gdyż ta forma zaczyna dominować w obsłudze bankowej. Obecnie prawie każdy ma dostęp do konta przez internet, jeżeli nie u siebie w firmie czy w domu, to w szkole lub kawiarence internetowej. Banki wprowadzają w oddziałach dość wysokie prowizje (np. za wypłatę środków z rachunku lub zlecenia przelewów), zachęcając w ten sposób do korzystania z bankowości internetowej. Podnoszone są jednak przez klientów kwestie związane z bezpieczeństwem. Pamiętać trzeba jednak, że przestępstwa wirtualne popełniane są bardzo rzadko. Jeżeli zachowujemy dyskrecję, chronimy nasze kody dostępu do konta (podobnie jak PIN karty bankomatowej) i zawsze poprawnie wylogowujemy się po przeprowadzonej operacji, to systemy zabezpieczające przebieg operacji będą skuteczne. W zasadzie można mówić tylko o zaletach KIRI, gdyż w dostępie do rachunku bankowego przez internet trudno doszukać się wad. Nie musimy dojść lub dojechać i zdążyć przed zamknięciem placówki Banku, a swoje konto mamy dostępne przez całą dobę. W przypadku terminowych płatności może się okazać to bardzo ważne np. na parę minut przed północą i zmianą daty operacji. Możemy również mieć stały wgląd w nadchodzące wierzytelności bez potrzeby parokrotnego sprawdzania ich w siedzibie Banku. Również sami możemy wydrukować historię rachunku wtedy, gdy jest to nam niezbędne. Najważniejszą jednak zaletą e-konta jest jego dostępność w dogodnym momencie dla właściciela konta i łatwość w nauczeniu się jego obsługi. O innych cechach i możliwościach KIRI w następnym numerze naszego pisma. DOMINIK CHENCZKE Informatyk Banku KRZYŻÓWKA PIONOWO: A-1) zmiana pieniędzy, w Polsce była w 1995 r., A-18) ilość towarów na rynku, w parze z popytem, B-10) płynęli po złote runo, C-1) w złotówkach na metce, C-6) kompan Portosa i Aramisa, C-11) twórca pierwszego w historii okrągłego stołu, C-18) suma operacji na koncie, D-4) odgłos z zegara, E-1) mąż krowy, E-6) siostra Balladyny, E-12) kwiat lub rybka, E-20) ojciec Chama, F-1) przychód, suma zarobiona przez sklep, F-7) związki chemiczne z amoniakiem, F-19) zieleń w mieście, G-1) przodek bydła domowego, G-15) ogłoszenie, H-1) mieszkaniec Półwyspu Arabskiego, H-8) pisemne zobowiązanie do zapłaty, H-19) podobno najlepsza forma obrony, I-1) styl podniosły, napuszony, I-12) spożywczy, J-4) zbiór z całego roku, J-12) żywi się mlekiem, J-17) rzeźba na cześć, K-1) najważniejszy w kinie, K-10) groźny dusiciel z Brazylii, K-20) najpopularniejsza niewiadoma, L-5) Przymierza lub Noego, L-17) liczba nadawana rzeczy, Ł-2) aranżuje małżeństwa, Ł-10) Stwosz, Ł-14) pamięć operacyjna w komputerze, Ł-20) po ostatnim szachu, M-7) nielot lub owoc, M-15) mały konik, N-20) piłka poza boiskiem, O-5) wódka pita na ciepło, O-16) w niej zamiana wody w wino. POZIOMO: 1-E) klej, 2-A) pieniądze z ZUS-u, 3-E) masa dla jubilera, 3-K) długi dół, 4-A) najważniejszy mnich w klasztorze, 4-H) wyspa na Pacyfiku Bora -..., 5-I) Księżycowa Beethovena, 6-A) do niej płynął Odys, 7-C) dawny, srebrny pieniądz, 7-M) eleganckie damskie uczesanie, 8-A) 8-H) 9-C) 10-A) 10-D) 10-H) 11-A) 12-B) 12-G) 13-A) 13-H) 14-B) 14-I) 15-A) 15-J) 16-D) 16-Ł) 17-J) 18-A) 18-L) 19-F) 20-A) 20-J) 21-E) 21-J) 22-C) 22-H) 22-Ł) K U P O N Hasło... Imię i nazwisko... list bez podpisu, dźwig osobowy, powodują zakwit Bałtyku, pierwsza osoba liczby pojedynczej, kod kreskowy inaczej, drzewo na którym rośnie czekolada, duża papuga, 1/1000 kilograma, zły dzień na giełdzie, mruczek, pomocna przy chodzeniu, schodzi w głębię, były przywódca chińskich komunistów, podarunek, prezent, ruski książę, opłata za mieszkanie, rozmawia półsłówkami, grecki bożek pasterzy, służy do pisania, piłkarz lub naczelny redaktor Nie, jedna ze 150 pieśni biblijnych, forma terenu z rzeką na dnie, sąsiadka z zachodu, turecka lub tatarska armia, rybie jajeczka, mały Aleksander, rodzaj ciasta, ojciec zdrobniale. HASŁO: (1-L, 15-B, 12-J, 7-J) (1-E, 2-I, 5-K, 20-M) (5-Ł, 8-H, 8-C, 15-L, 12-E) (18-M, 10-B, 20-J, 10-H, 21-J, 1-K, 8-F) BANK BLISKO CIEBIE Adres... nr telefonu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. Dz. U. Nr 133, poz. 883) podpis... Rozwiązania prosimy składać na zamieszczonych obok kuponach w placówkach Banku do 15 stycznia 2009 r. Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosowane zostaną atrakcyjne upominki. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

8 BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ CENTRALA Plac Wolności 6, Koźminek tel , fax ODDZIAŁ KOŹMINEK Pl. Wolności 6, Koźminek, tel , tel./fax ODDZIAŁ LISKÓW ul. Ks. Blizińskiego 42, Lisków, tel , tel./fax ODDZIAŁ SZCZYTNIKI Szczytniki 29, Szczytniki, tel , tel./fax ODDZIAŁ ŻELAZKÓW Żelazków 9, Żelazków, tel , tel./fax ODDZIAŁ BRZEZINY ul. Bankowa 3, Brzeziny, tel , tel./fax BANK POLSKI Rok założenia: 1904 ODDZIAŁ OPATÓWEK ul. Poniatowskiego 1, Opatówek, tel , tel./fax ODDZIAŁ KALISZ Pl. Św. Józefa 5, Kalisz, tel , tel./fax PUNKT KASOWY BRZEZINY ul lecia 8, Brzeziny, tel./fax PUNKT KASOWY GODZIESZCZE ul. Kaliska 2a, Godzieszcze Wielkie, tel./fax PUNKT KASOWY IWANOWICE Pl. Kordeckiego 13, Iwanowice, tel./fax PUNKT KASOWY KALISZ ul. Wojciechowskiego 5, Kalisz, tel , fax PUNKT KASOWY RADLICZYCE Radliczyce 62, Szczytniki, tel./fax PUNKT KASOWY STAW Pl. Wolności 10, Szczytniki, tel./fax Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/ Warszawa, tel , i Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, Druk: ArtDruk

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wielka ENC YKLOPEDIA. Jak to zrobić... Pomysł i biznesplan MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENC YKLOPEDIA. Jak to zrobić... Pomysł i biznesplan MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 2 Jak to zrobić... Pomysł i biznesplan Pomysł na biznes Propozycje dla początkujących, czyli jakie produkty warto wytwarzać, jakie usługi wykonywać, ile kosztują

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Ümobilny bank dla firm

Ümobilny bank dla firm raport Ümobilny bank dla firm 1. Mobilność: dostęp do banku przez smartfon, netbook, laptop, wszędzie, gdzie chcesz. raport Ümobilny bank dla firm mobilny Michał opala Menadżment odpowiedzialny za finanse

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro

wolność Za naszą i gospodarczą 14 44 Marketing 50 Głosy w jądrowej sprawie Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Za naszą i gospodarczą wolność 14 44 Marketing 50 Małe biznesy i wielkie perspektywy w skali neuro Głosy w jądrowej sprawie PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ Spis treści 2 Strona dla sztuki 3 Felieton Temat

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku. - jak zostać rybakiem?

Krok po kroku. - jak zostać rybakiem? Krok po kroku jak zostać rybakiem? Krok po kroku jak zostać rybakiem? Sulęcin 2011 Krok po kroku jak zostać rybakiem? Część I Krok po kroku jak zostać rybakiem? tekst i zdjęcia: Wojciech Zieleniewski Część

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki

TEMAT NUMERU: Spółdzielcze a komercja dwie różne bajki Rynek Kapitały pilnie poszukiwane Prawo Oblicza lobbingu Wokół klienta Najnowsze w wirtualnej rzeczywistości Rynek kapitałowy Sekurytyzację czas zacząć LUTY 2015 / NUMER 7 Zasada proporcjonalności a nadzór

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo