Technika mikrokomputerowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technika mikrokomputerowa"

Transkrypt

1 Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego Technika mikrokomputerowa Parametry konfiguracyjne sytemu Windows CE Wykonał: Mirosław Lewandowski Grupa: I4X2S0 1

2 1. Wstęp Windows CE po raz pierwszy został opublikowany roku. Jest to system operacyjny opracowany przez firmę Microsoft dedykowany dla urządzeń przenośnych oraz zastosowań wbudowanych. Nie istnieje jednoznaczna definicja co oznacza skrót CE 1. Przyjęło się tłumaczyć go jako Compact Edition (Wersja kompaktowa) lub Consumer Electronics (Elektronika konsumencka). Od czasu pierwszej edycji kod źródłowy został dwukrotnie napisany od podstaw, trzecia generacja ukazała się w listopadzie 2006 roku. Jest on opracowany z myślą aby sprostać jak największej ilości moŝliwym zastosowaniom. Jest kompatybilny z procesorami zarówno rodziny x86 (stosowanych w komputerach osobistych które mają duŝe zapotrzebowanie na energię), ARM (stosowanych w telefonach komórkowych), MIPS czy SH. Co oznacza Ŝe w praktyce moŝe on zostać zainstalowany nawet na kalkulatorze. Jądro najnowszej edycji systemu w wersji 6.0 jest typu hybrydowego. Zajmuje około 300Kb, a jego źródła są dostępne na zasadzie licencji Microsoft EULA. Twórcy nowej architektury oddali nam dosyć duŝe moŝliwości. Przykładowo, poprzednie edycje systemu obsługiwały 32 procesy z pamięcią 32Mb kaŝdy. Nowa wersja pozwala obsłuŝyć jednocześnie procesów z pamięcią po 2GB kaŝdy. W niniejszym referacie omówię parametry konfiguracyjne jakie moŝemy wykorzystać aby lepiej przystosować system do naszych potrzeb. Budowanie obrazu zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu Windows CE 6.0 oraz narzędzia Platform Builder. 2. Środowisko DuŜą zaletą w stosunku do innych rozwiązań Microsoft była zawsze dostępność duŝej ilości kodu systemu, w wersjach dla róŝnych architektur sprzętowych. Aktualnie równolegle z systemem dostępna jest platforma deweloperska która umoŝliwia modyfikację kodu jądra, budowanie obrazu, integrowanie go z komputerem oraz wybieranie komponentów systemu. Do naszej dyspozycji oddanych zostało ich około 700, między innymi: Active Sync,.NET framework compact 2.0, WebSerwer czy Media Player. Pomimo wymienionych zalet, proces ten został teŝ skrytykowany przez róŝne środowiska jako zbyt skomplikowany, wraŝliwy na błędy, czy słabo lub źle udokumentowany przez producenta. 1 Na podstawie biuletynu Microsoft nr Q

3 Wymagania oprogramowania dla Platform Builder według Microsoft: Microsoft Windows 2000 z SP4 lub XP z SP2 (na podstawie własnych doświadczeń zalecana wersja 32bitowa oraz język angielski) Visual Studio 2003 (VS service pack 1).NET framework 2.0 Windows Embedded CE 6.0 OS Design Wymagania sprzętowe: Procesor 933 Mhz lub szybszy (zalecany 2Ghz) 512Mb pamięci RAM zalecane 1Gb 18 GB pamięci dyskowej 2. Przystosowywanie systemu Przystosowanie rozpocznę od przygotowania środowiska pracy. Po poprawnym zainstalowaniu wszystkich wymaganych komponentów oprogramowania mogę przystąpić do procesu przystosowywania systemu. Uruchamiam Visual Studio i tworzę projekt w nowo powstałym schemacie OS Design. 3

4 Rys. 1 (wygląd okna tworzenia nowego projektu) Zostaję przeniesiony bezpośrednio do kreatora który prowadzi mnie przez dalszą część procesu. W dalszej części wykonany został przegląd komponentów z których składa się system. Ze względu na brak dokumentacji oraz ograniczony rozmiar sprawozdania nie wszystkie z nich zostały opisane. Po wyświetleniu się ekranu informacyjnego przechodzimy dalej. 4

5 Rys. 2 Okno informacyjne kreatora Rys. 3 Wybór platformy Na początku wybieram platformę sprzętową na jaką przeznaczony będzie budowany system. Do dyspozycji mam procesory z rodziny ARM, wersję 5

6 przeznaczoną na komputery x86 lub emulator softwarowy. W moim przypadku platformą docelową będzie x86. Rys. 4 Predefiniowanie schematu Następnie mam do wyboru schemat którym moŝemy wykorzystać do ułatwienia budowy systemu dla konkretnego zastosowania. Predefiniuje on elementy w dalszej części procesu. W moim przypadku sam zadecyduje które komponenty wybrać. 6

7 Rys. 5 Aplikacje końcowe uŝytkownika W kolejnym kroku po raz pierwszy wybieram elementy składowe systemu. Są tą popularne aplikacje systemu. Mam do dyspozycji: Active Sync jest narzędziem do synchronizacji z komputerem bazą. MoŜna dzięki niemu synchronizować zmieniające się dane takie jak poczta elektroniczna, kontakty, pliki, bazy danych. Istnieje moŝliwość napisania własnych aplikacji korzystających z Active Sync. Połączenie odbywa się przez port szeregowy, USB, podczerwień modem lub Ethernet. CAB File Installer/Uninstaller zarządzanie plikami CAB Games zetaw gier (FreeCell, Pasjans, Saper) Help HTMLowy system pomocy Windowsa CE Remote Desktop Protocol protokół uŝywany do zdalnego połączenia się i korzystania z oprogramowania systemów Windows XP czy 2k z uruchomionym Terminal Server Edidtion Terminal Emulator emulator terminala Windows Messenger komunikator sieci MSN, umoŝliwiający rozmowy głosowe, tekstowe, wysyłanie plików 7

8 WordPad edytor tekstu obsługujący format RTF, posiada moŝliwość formatowania oraz drukowania tekstu. Rys. 6 Aplikacje i usługi Dalej wybieram podstawowe aplikacje oraz usługi które będzie zawierał mój obraz:.net compact framework wersja środowiska uruchomieniowego platformy.net Obejmuje duŝą część klas znajdujących się w pełnej wersji.net Framework oraz część zaprojektowanych specjalnie dla urządzeń mobilnych. ATL jest biblioteka upraszczających tworzenie małych i szybkich serwerów ActiveX. Są to aplikacje zawierające obiekty typu Komponent Object Model. C Libraries zawiera środowisko uruchomieniowe, obsługę błędów, bibliotekę wej/wyj, bibliotekę wej/wyj ASCII dla C/C++, Component Services to standard tworzenia i definiowana interfejsów programistycznych. Zaprojektowana przez Microsoft w celu ustandaryzowania komunikacji międzyprocesowej. Komponent zawiera zapewniające podstawowe ramy i usługi. 8

9 Exchange Klient jest zbiorem bibliotek które umoŝliwiają programiście komunikacje z serwerem Exchange w takim zakresie jak pobieranie kontaktów czy sprawdzanie dostępności. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Serwis katalogowy pozwalający na wymianę informacji za pomocą protokołu TCP/IP. Dane grupowane są w strukturze przypominającej drzewo katalogów. KaŜdy dostępny obiekt jest identyfikowany przez swoje połoŝenie na drzewie. Location zbiór elementów ułatwiających programowanie usług dla systemu związanych z lokalizacją. Są wykorzystywane jako warstwa pośrednia pomiędzy urządzeniem np. GPS a aplikacją wydającą zapytanie. MSMQ to serwis umoŝliwiający komunikację międzyprocesową Windows. Jego obsługa moŝe być łatwo zaimplementowana w.net. Działa na zasadzie wysyłania i kolejkowania komunikatów zarówno do maszyny lokalnej jak i zdalnej. Nie jest domyślnie instalowane np. w Windows XP. OBEX jest protokołem wymiany danych pomiędzy urządzeniami przenośnymi. Rozwijanym przez Infra-red Data Association. W logice funkcjonowania jest podobny do działania protokołu http. Transmisja odbywa się w trybie binarnym. Jest uŝywany we wszystkich nowych urządzeniach PALM, wielu telefonach takich marek jak Motorola, Samsung, Nokia czy Sony Ericsson. POOM API Jest to mechanizm komunikacji z programem Outlook wykorzystujący COM. Jest bardzo wygodne w uŝyciu, umoŝliwia zarówno odczyt jak i modyfikacje np. zadań. Odpowiednik w wersji Windows wypiera z pakietu Office programowanie za pomocą VBscript. SOAP jest protokołem wymiany danych w postaci XML. Do przesyłu wykorzystuje Ethernet (najczęściej protokół HTTP). Dokument SOAP składa się z otoczki, zbioru reguł kodujących potrzebnych do rozszyfrowania typów danych, oraz reguł dotyczących wywoływania zdalnych metod i odczytu odpowiedzi. Najpopularniejszym standardem SOAP jest RPC (Remote Procedure Call). XML to zestaw usług pozwalający aplikacjom napisanym w JScript, VBscript czy VS obsługiwać XML. 9

10 Rys. 7 Wybór Komponentów sieciowych Networking General to ogólny zbiór pakietów związanych z siecią Domain Discovery rozpoznawanie kontrolera domeny. (brak obsługi domen NetBios) Do obsługi Active Directory wykorzystuje się wcześniej opisany LDAP. Potrafi komunikować się z klientami i serwerami w wersji NT, 2000, czy Extended DNS Querying and Update umoŝliwia modyfikacje wpisu DNS w serwerze, w reakcji na takie zdarzenia jak włączenie interfejsu karty sieciowej, wygaśnięcie dzierŝawy I zmiana adresu sieciowego hosta Extensible Authentication Protocol obsługa uniwersalnego środowiska do uwierzytelniania. Stosowanego najczęściej w otwartych sieciach bezprzewodowych lub bezprzewodowych połączeniach typu punk-punkt. Firewall zapora sieciowa, pozwalająca ograniczać ruch IP do oraz z urządzenia. Internet Connection Sharing Składa się z alokatora DHCP, DNS Proxy, implementacji NAT, oraz aplikacji autodial. UmoŜliwa odgrywanie przez system roli bramy do sieci dla innych komputerów. IPSec v4 implementacja zbioru protokołów słuŝących do obsługi bezpiecznego przesyłania przez sieć pakietów IP. 10

11 NDIS Packet Capturing DLL Jest to biblioteka do obsługi przechwytywania ramek za pomocą adaptera sieciowego. NDIS User-mode I/O protocol Driver (Network Driver Interface Specyfication.) Jest to standard wspólnie rozwijany przez Microsoft interfejsu programowania aplikacji dla kart sieciowych. Network bridging umoŝliwa obsługiwanie roli mostu pomiędzy dwoma sieciami. Network Driver Architecture architektura dla sterowników sieciowych stosowana standardowo w platformach Windows. Network Utilites to zbiór prostych narzędzi do konfiguracji oraz diagnozowania protkołu TCP/IP: ipconfig, ping, oraz router Reference gateway user interface Remote Configuration network TCP/IP - implementacja protokołu TCP/IP w wersji 4. Zawiera w sobie obsługę IP, ARP, ICMP, IGMP, TCP, UDP, oraz DHCP. TCP/IP v6 implementacja protokołu TCP/IP w wersji 6. Universal Plug and Play jest to implementacja protokółu który umoŝliwia bezpośrednie przesyłanie danych pomiędzy dwoma urządzeniami. Nie jest uzaleŝniony od platformy czy systemu operacyjnego. Główną zaletą jest to iŝ kaŝdy komputer obsługujący UPnP automatycznie konfiguruje własne ustawienia sieciowe, dzięki czemu bardzo upraszcza obsługę przez uŝytkownika. USB Flash Config Tool Winsock Support obsługa dostępu do oprogramowania sieciowego za pomocą gniazd. Networking - Local Area Network wsparcie dla przewodowych oraz bezprzewodowych sieci lokalnych. Networking Personal Area Network wsparcie dla obsługi Bluetooth oraz portu podczerwieni. Networking Wide Area Network zbiór pakietów zawierający: Dial up Networking obsługa połączeń modemowych PPPoE obsługa protokołu point-to-point over Ethernet VPN obsługa wirtualnych sieci prywatnych 11

12 Server zestaw aplikacji umoŝliwiających udostępnianie usług po stronie urządzenia, moŝemy uruchomić: Udostępnianie plików (SMB) Udostępnianie drukarek (SMB) Serwer FTP Serwer pośredniczący WWW (Proxy) Serwer stron WWW (HTTPD) Serwer Czasu (SNTP) Serwer filtrowania treści Internetu (Parental Controls) Serwer zdalnego dostępu (Telnet) Rys. 8 Usługi na poziomie jądra Następna formatka oddaje nam do wyboru usługi jądra: 12

13 System Event Log jest logiem wydarzeń systemowych funkcjonalnie działającym w ten sam sposób co w innych systemach. Bartery Drivers część systemu która jest odpowiedzialna za informowanie o aktualnym stanie baterii, baterii zapasowych czy stanie zasilania. Debuggin tools zestaw narzędzi umoŝliwiający analizowanie działającego systemu przez port szeregowy w trakcie działania systemu. Device manager MenedŜer urządzeń umoŝliwiający zarządzanie załądowanymi sterownikami urządzeń. Display Support UmoŜliwia wybranie właściwego sterownika dla ekranu podczas uruchamiania systemu, zamiast korzystanie z domyślnego. Internet Appliance Support wsparcie dla urządzeń które nie są telefonami ale posiadają obsługę przez przeglądarkę. Fiber API Fiber jest rodzajem wątku. W odróŝnieniu od klasycznego wątku którym steruje jądro systemu operacyjnego, w przypadku włókna sterowanie jest zaimplementowane w userspace. Fiber API jest zbiorem interfejsów ułatwiających projektowanie aplikacji z wykorzystaniem włókien. FormatMessage API umoŝliwia wywołanie błędu systemowego na podstawie ostatniej wartości zwróconej przez GetLastError(). 13

14 Rys. 9 Zarządzanie urządzeniami Device managment client umoŝliwia ściągnięcie oraz instalacje poprawek w oprogramowaniu oraz nowych aplikacji, po ukazaniu się ich na lokalnym Microsoft Systems Management Server. Simple Network Management Protocol (SNMP) protokół umoŝliwiający zdalne zarządzanie oraz monitorowanie systemu. Rys. 10 Przechowywania danych Compression API umoŝliwiające na kompresję danych zawartych w pamięci RAM, ROM lub Bazach danych Storage Manager zasób jest strumieniem tworzonym przez blok sterownika urządzenia przechowującego dane. MoŜe nim być np. CD-ROM lub pamięć flash. Pakiet ten umoŝliwia zewnętrzne przechowywanie danych. Wszystkie zmiany plików, i modyfikacje na nośnikach danych przechodzą przez warstwę Storage Managera. System Password - API umoŝliwiające autoryzacje uŝytkownika, stosowane w celu programowania narzędzi z wykorzystaniem funkcji uniknięcia niepowołanego dostępu do urządzenia. 14

15 Rys. 11 Wybór czcionek systemowych Do parametryzacji oddany został równieŝ zbiór czcionek systemowych. Rys.12 OstrzeŜenia 15

16 Wygenerowany został komunikat o zagroŝeniu związanym z wyborem przeze mnie usługi związanej z udostępniania połączenia internetowego. Po zgodzeniu się na warunki platform builder parametryzuje system operacyjny. Operacja szczęśliwie kończy się sukcesem i zostaję przeniesiony do okna projektu. Rys.13 (wygląd platform builder po zbudowaniu systemu) W lewej zakładce okna Visual Studio widzę pliki składowe projektu. Na tym etapie mogę przeglądać, modyfikować źródło jądra oraz ustawiać punkty przerwań debugera. 4. Inne parametry konfiguracyjne Z punktu widzenia parametrów konfiguracyjnych budowania systemu naleŝy wspomnieć jeszcze o konfigurowalnych parametrach środowiskowych, poniŝej zostały opisane takie których udokumentowanie udało mi się odnaleźć w dokumentacji: IMGAUTH sprawia Ŝe budowany obraz dedykowany będzie na konkretne urządzenie. Sprawdzenie nastąpi przy kaŝdym uruchomieniu urządzenia, które będzie moŝliwe jedynie w przypadku zgodności ID sprzętu. 16

17 IMGAUTOFLUSH wszystkie zdarzenia będą odnotowywane w katalogu dystrybucji. Musi być uŝywana wraz z opcją IMGCELOGENABLE IMGCELOGENABLE dodaje do systemu CELog.dll i uruchamia logowanie zdarzeń podczas startu systemu. IMGEBOOT - rezerwuje w obrazie miejsce na bootloader. IMGFLASH - Enables flashing the run-time image into ROM. IMGKCOVER - umoŝliwia ochronę kodu IMGMULTIBIN - Odblokowywuje regiony typu multi-xip w uruchamianym obrazie. IMGNODEBUGGER wyłącza moŝliwość uŝycia debuggera jeŝeli ustawione na 0 w systemie muszą znajdować się pliki: Hd.dll, Kd.dll, OsAxsT0.dll, and OsAxsT1.dll IMGNOLOC wyklucza z jądra funkcjonalność lokalizacji IMGNORDPINGWE Włącza jądro typu RPD Mstscax.dlll, będzie trzymane w tym samym miejscu co aplikacjia Cetsc.exe, for debugging and testing. IMGNOREDIR - wyłącza funkcje redir IMGNOSHAREETH - wyłącza obsługę VMINI IMGNOTAHOMA wyklucza czcionkę Tahoma z systemu. IMGNOTALLKMODE - Blokuje tryb jądra który jest uŝywany do zmiany flag ROMFLAGS w Config.bib. IMGOSCAPTURE Dodaje OSCapture.exe do systemu. Powoduje to buforowanie zdarzeń podczas uruchamiania systemu. IMGPROFILER - umoŝliwia dostosowywanie jądra systemu. IMGRAM16, IMGRAM32 IMGRAM64 IMGRAM128 IMGRAM256 IMGRAM512 - konfiguruje obraz odpowiednio o rozmiarze odpowiednio 16,32,64,128,256 i 512 MB IMGSIGN - Załącza sygnaturę rozszerzenia w bloku w nagłówku ROM. IMGSHIMENABLE dołącza w obrazie po stronie jądra narzędzie do bierzącego weryfikowania aplikacji. Niektóre parametry dostępne są przez formatkę opcji budowania środowiska. Aby ją wywołać naleŝy wybrać z platformy ustawienia, następnie ustawienia platformy i opcje budowania. przykład zastosowania: Domyślne ustawione jest ograniczenie rozmiaru obrazu do 32MB, w moim przypadku wielkość ta będzie większa. Po wcześniejszych doświadczeniach ustaliłem jednak iŝ nie przekroczy 64MB. Z menu opcji budowania ustawiam checkbox Run-Time Image Can Be Larger Than 32 Mb. Jest to odpowiednik ustawienia w środowisku parametru IMGRAM64. 17

18 JeŜeli uwaŝamy Ŝe zakończyliśmy konfiguracje naszego systemu, powinniśmy wybudować obraz wybierając Z paska Build -> Build enviroment. JeŜeli uda się poprawnie zbudować system pozostaje nam tylko przenieść go na komputer docelowy. 5. Przenoszenie obrazu Konfigurując uruchomienie systemu na komputerze hoście mam do wyboru kilka moŝliwości. Po stronie narzędzia developerskiego uŝywany jest serwer wykorzystujący protkoł BOOTP umoŝliwiający na botowanie zdalne. Niektóre urządzenia przenośne mają wbudowaną jego obsługę. W przypadku komputera PC, aby zastosować ten typ startu muszę uŝyć dedykowanego dysku rozruchowego. Istnieje moŝliwość przegrania i uruchomienia systemu za pomocą kabla równoległego, lub sieci lokalnej. Warto zwrócić uwagę iŝ w przypadku połączenia równoległego po stronie serwera naleŝy uruchomić specjalne sterowniki portu LPT które są dostępne jedynie dla systemów w 32bitowej wersji. W przypadku karty sieciowej zastosowanie większości ich współczesnych modeli eliminuje fakt iŝ host wymaga zgodności ze standardem NE2000. W moim przypadku obydwie próby zakończyły się wystąpieniem nieudokumentowanego wyjątku. Rys.14 (ekran przegrywania obrazu po stronie platformy developerskiej) Alternatywnym sposobem uruchomienia systemu na hoście jest ręczne przegranie obrazu na dysk docelowy. Aby go uruchomić naleŝy uŝyć przygotowanego programu rozruchowego w sektorze głównego rekordu startowego. MoŜemy zainstalować bootloader dostarczany z Windows CE 6.0, lub wybrać alternatywne rozwiązanie

19 UŜywając programów konfigurujących bootloader naleŝy pamiętać aby w parametrach uwzględnić odpowiednie przesunięcie zapisu które jest róŝne dla róŝnych rodzajów partycji. W moim przypadku uŝyłem partycji FAT32 w której przesunięcie kodu rozruchowego względem początku wynosi 0x5a h. 5. Wnioski W przedstawionym referacie opisane zostały parametry konfiguracyjne Windowsa CE 6.0 z punktu widzenia zarówno budowania go ze źródeł jak i osadzania na przykładowym komputerze. Pomimo wielu zalet, pisanie referatu utrudniał fakt bardzo słabego lub zupełnie nie udokumentowania czynności procesu budowania go. Przekonałem się jednak iŝ jest to system o bardzo duŝych moŝliwościach. Wpływają na to czynniki takie jak przenośność, niewielkie wymagania sprzętowe, moŝliwość indywidualnego dostosowania go do własnych potrzeb, otwarty kod źródłowy jądra, oraz duŝa liczba funkcji umoŝliwiających między innymi pełnienie roli serwera WWW czy firewalla. 6. Bibliografia

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation).

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). T: Udostępnianie połączenia sieciowego w systemie Windows (NAT). Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). NAT (skr. od ang. Network

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymagania systemowe dla Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk Luxriot VMS Dawid Adamczyk Wprowadzenie LuxRiot to oprogramowanie NVR dla komputerów PC z Windows mogące równieŝ współpracować z kartami przechwytującymi z wejściami BNC Główne funkcje LuxRiot to: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering praca inŝynierska prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Kotulski Michał Zarychta 1 Plan prezentacji ZałoŜenia projektu Sniffer Technologie WinPcap

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL!

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! ABC systemu Windows 8 PL Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! Jak się odnaleźć, czyli gdzie podziały się stary dobry ekran i menu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1. Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij następujące pojęcia: wirtualizacja, VirtualBox, Vmware, KVM, Virtual PC, Hyper-V.

Zadanie1. Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij następujące pojęcia: wirtualizacja, VirtualBox, Vmware, KVM, Virtual PC, Hyper-V. T: Wirtualizacja instalacji serwera Windows. Zadanie1. Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij następujące pojęcia: wirtualizacja, VirtualBox, Vmware, KVM, Virtual PC, Hyper-V. VirtualBox to

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-W7100A-RS232

Kod produktu: MP-W7100A-RS232 KONWERTER RS232 - TCP/IP ETHERNET NA BAZIE W7100A FIRMY WIZNET MP-W7100A-RS232 jest gotowym do zastosowania konwerterem standardu RS232 na TCP/IP Ethernet (serwer portu szeregowego). Umożliwia bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware

Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware Informator Techniczny nr 73 26-10-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu operacyjnego Windows XP Professional SP2 dla poprawnej współpracy z oprogramowaniem Wonderware Instalacja komponentów

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo