Zestawienie informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie informacji"

Transkrypt

1 Zestawienie informacji

2 WYKAZ INFORMACJI Tytu³: 510 TYS. Z ODPRAWY DLA NOWEJ MINISTER. ZGODZILI SIÊ NA NI W JEJ NOWYM RESORCIE... 5 ród³o: Data wydania: Tytu³: CZEKA NAS KOLEJOWY PRZE OM... 7 ród³o: G OS SZCZECINA Data wydania: Tytu³: 6 KOBIET I 13 MÊ CZYZN OTO RZ D PREMIER EWY KOPACZ... 8 ród³o: KURIER PORANNY (7 DNI) Data wydania: Tytu³: PKP PRACUJE NAD SYSTEMEM UMO LIWIAJ CYM OBS UGÊ WSPÓLNEGO BILETU DLA WSZYSTKICH PRZEWO NIKÓW 10 ród³o: Data wydania: Tytu³: JAKA STACJA, TAKA INFORMACJA ród³o: MIASTO Data wydania: Tytu³: PKP INFORMATYKA SZYKUJE SYSTEM DLA WSPÓLNEGO BILETU ród³o: Data wydania: Tytu³: WSZYSTKIE POCI GI NA JEDNYM BILECIE ród³o: Data wydania: Tytu³: KUP PAN POCI G! PR BÊD WYPRZEDAWAÆ TABOR... NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: REWOLUCJA! JEDEN BILET NA WSZYSTKIE POCI GI W POLSCE ród³o: Data wydania: Tytu³: NIEBITY, W DOBRYM STANIE. PRZEWOZY REGIONALNE SPRZEDAJ POCI G NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: MARIA WASIAK PRZEKAZA A ODPRAWÊ Z PKP NA CELE DOBROCZYNNE ród³o: Data wydania: Tytu³: JAKA PRZYSZ O Æ PRZED RYNKIEM KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW W REGIONACH? ród³o: Data wydania: Tytu³: WASIAK ODDA ODPRAWÊ Z PKP, OSTACHOWICZ NIE PÓJDZIE DO ORLENU ród³o: Data wydania: Tytu³: POZNAÑ. POCI G POTR CI MÊ CZYZNÊ ród³o: Data wydania:

3 Tytu³: POZNAÑ: MÊ CZYZNA POTR CONY PRZEZ POCI G ród³o: Data wydania: Tytu³: HAJNÓWKA: "BIA OWIE A" ZNIKA Z ROZK ADU JAZDY ród³o: Data wydania: Tytu³: MO ESZ KUPIÆ POCI G NA LICYTACJI! ród³o: SUPER EXPRESS Data wydania: Tytu³: NA ALLEGRO MO NA KUPIÆ SOBIE POCI G ród³o: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA Data wydania: Tytu³: ADAMCZYK: MARIA WASIAK MINISTREM PRZE OMU? NIE S DZÊ ród³o: Data wydania: Tytu³: KM CZY RP - JAKA RÓ NICA ród³o: Data wydania: Tytu³: WSPÓLNY BILET ród³o: Data wydania: Tytu³: PR BÊD WYPRZEDAWAÆ TABOR... NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: MO NA KUPIÆ POCI G NA... ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: NA ALLEGRO KUPISZ NAWET POCI G ród³o: Data wydania: Tytu³: DWORZEC PKP W POZNANIU: POCI G ODCI MÊ CZY NIE NOGÊ ród³o: Data wydania: Tytu³: PRZEWOZY REGIONALNE SPRZEDAJ POCI G W INTERNECIE ród³o: Data wydania: Tytu³: KOLEJ NA MINISTERSTWO ród³o: NEWSWEEK Data wydania: Tytu³: KOLEJ SPRZEDAJE NA ALLEGRO ród³o: DZIENNIK TRYBUNA Data wydania: Tytu³: W DRODZE KU LEPSZEMU ród³o: DZIENNIK GAZETA PRAWNA (Forum Biznesu) Data wydania:

4

5 TYS. ZŁ ODPRAWY DLA NOWEJ MINISTER. ZGODZILI SIĘ NA NIĄ W JEJ NOWYM RESORCIE..,WWW.TVN24.PL ( :00:00) Równowartość rocznych zarobków na poprzednim stanowisku Marii Wasiak to 510 tys. zł. I taką odprawę otrzyma następczyni Elżbiety Bieńkowskiej po odejściu z zarządu PKP SA - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. 23 września 2014, 21: tys. zł odprawy dla nowej minister. Zgodzili się na nią w jej nowym resorcie Foto: Radek Pietruszka / PAP Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, podczas ceremonii zaprzysiężenia rządu Ponad 500 tysięcy złotych odprawy, na jakie może liczyć nowa minister infrastruktury i rozwoju, to efekt zapisu w jej kontrakcie z państwową spółką PKP SA. Zapis ten mówi, że w zamian za zobowiązanie się przez członka zarządu do niepodejmowania pracy w konkurencyjnej spółce w okresie 12 miesięcy od momentu rozwiązania umowy, otrzyma on równowartość przysługującego mu w tym czasie wynagrodzenia. 100 proc udziałów w spółce PKP SA posiada Skarb Państwa. Od 2001 r. podlega ona Ministerstwu Transportu (dzisiaj Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju). Jak ustaliliśmy ze źródeł w radzie nadzorczej PKP SA, to właśnie urzędnicy tego resortu konstruowali kontrakty dla menedżerów spółki. Te z kolei zostały później zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą. - Rada nie miała jednak tutaj nic do powiedzenia, szczerze mówiąc nie znamy nawet dokładnych zapisów tych kontraktów - usłyszeliśmy od jednego z członków rady. Oznacza to zatem, że choć odprawa została wypłacona minister Wasiak "z automatu" na mocy obowiązującego od 2012 r. kontraktu, to na taką sumę zgodzili się urzędnicy resortu, na którego czele właśnie staje. Odwołana ze stanowiska Wasiak była szefową spółki PKP Przewozy Regionalne ( ), a potem dyrektorem biura prywatyzacji. W grudniu 2010 roku, gdy w związku z bałaganem przy wprowadzaniu nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów stanowisko prezesa PKP stracił Andrzej Wach, objęła obowiązki szefa tej spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP powołało ją na stanowisko prezesa w maju 2011 r. W kwietniu 2012 r. jej miejsce zajął Jakub Karnowski, a Wasiak została wiceprezesem PKP SA. W ostatni piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP SA odwołało ją z tego stanowiska. "Drobna, ale jakże energiczna kobieta" Ewa Kopacz, prezentując w miniony piątek kandydaturę Wasiak na szefową MIR, mówiła, że od lat jest ona związana z zarządzaniem projektami w obszarze transportu i komunikacji. - Jednym z jej głównych zadań będzie przede wszystkim dopilnowanie - z całą starannością - tego, co się dzieje w infrastrukturze - podkreśliła. - Dzisiaj chcemy powiedzieć 5

6 Polakom: będziecie jeździć szybciej, będziecie jeździć wygodniej, będziecie jeździć po dobrych drogach. To wy jesteście świadkami tego, że ta osoba - ta drobna, ale jakże energiczna kobieta - to zagwarantuje - zapewniała Kopacz. W poniedziałek Elżbieta Bieńkowska przekazała Marii Wasiak kierowanie Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Autor: łos/jl/kka Źródło: RMF FM, tvn24.pl Rząd Ewy Kopacz 6

7 G OS SZCZECINA Strona: 1 Czeka nas kolejowy przełom INWESTYGA Najpóźniej w 2021 roku ruszy Szczecińska Kolej Metropolitalna, która ma bye kręgosłupem transportu publicznego między Szczecinem, Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem. Wartość inwestycji to 665 mln zł. Marek Jaszczyński P rzedstawiciele samo rządu województwa i Szczecina oraz Za rządu Stowarzyszenia Szcze cińskiego Obszaru Metropo litalnego podpisali umowę z firmą Trako, która ma przy gotować studium wykonal ności inwestycji. - Studium odpowie na py tanie, na jakich zasadach i w jakim zakresie będzie działać SKM - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - SKM to projekt bardzo trudny, wy magający współpracy z sa morządami, z koleją. Wierzę, że jesteśmy w stanie temu podołać. Kolej może być tą alternatywą dla mieszka ńców, która będzie uzupe łniać istniejący układ komu To jedna z wizji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tak ma wyglądać węzeł przesiadkowy nikacyjny oparty o transport przy ul. Ku Słońcu w rejoniecmentarza Centralnego. wizualizacjemejsocha^w tramwajowy i autobusowy. Cztery główne linie Docelowo Szczecińska Kolej Metropolitalna ma składać się z 4 linii łączących Police, Goleniów, Stargard i Gryfino ze Szczecinem które na obszarze miasta utworzą również kolej miejską. Uruchomienie Szczeci ńskiej Kolei Metropolitalnej zapewne będzie się wiązać z koniecznością reaktywacji przystanków kolejowych. Opracowaniem mają zo stać objęte linie kolejowe: 273 na odcinku Szczecin Główny - Gryfino, 351 na odcinku Szczecin Główny -Stargard Szczeciński, 406 na odcinku Szczecin Główny - Police Trzebież. Planowane jest od gałęzienie od linii 406 wpolicach, w kierunku osiedli mieszkaniowych zlokalizo wanych w południowo-zachodniej części miasta. Z pociągu do autobusu z jednym biletem - Opracowanie ma być go towe w maju przyszłego roku. Nie ma dużo czasu, sprawa wymaga intensywnej pracymówi Marek Wierzbicki, przedstawiciel Trako. Trako będzie współpracować przy tworzeniu dokumentacji z firmą DS Consulting, znaną z prac nad Pomorską Koleją Metropolitalną. Drugi pod miotem biorącym udział w pracach z Trako jest Stowa rzyszenie Inżynierów i Tech ników Komunikacji. Dziś wiadomo, że przewoźnikiem mają być Przewozy Regio nalne. Czeka nas również in tegracja taryfowa. To oznacza, że pasażer korzystający z po ciągu i przesiadający się na autobus czy tramwaj nie będzie kupował dodatko wego biletu. Korzyści takiego " iśss! _ r,-;."-' - r J. * * < Wizualizacje Maciej Sochanowski CĘJL~ : j r. ", fu \'l- ł if < Układ docelowy SKM. Na północy łącznica do osiedla Chemikw Policach. Przewidziana re witalizacja przystanków kolejowych na terenie miasta oraz budowa nowych przystanków na ul.niemierzyrtskiej przyspnt oraz w rejonie CmentarzaCentralnego. r" I ' j ' ; f O T '... & " e _ I.- 'J t 'l R>E_ ' G:ZJ; - Tak ma wyglądać węzeł przesiadkowy Niebuszewo.Na czerwono zaznaczono linię tram wajową w rejonie dworca Niebuszewo, kolor zielony to linia kolejowai przystanek SKM, błękitne koło wyznacza zasięg oddziaływania węzła,czyli 5-7 minut drogi pieszo.na nie biesko zaznaczono parking, a obok pętlę autobusową. wizualizacje Madej Sosnowski rozwiązania jest wiele: pa sażer nie musi kasować no wego biletu w każdym ze środkówtransportu; nie musi też znać taryf każdego z prze woźników, ani szukać miejsc zakupu biletów osobno na każdy środek transportu. W efekcie wzrośnie liczba pasa żerów; wpływy ze sprzedaży biletów, a spadnie liczba sa mochodów wjeżdżających do metropolii. Przypomnijmy, że projekt SKM został zaprezentowany w listopadzie 2011 roku przed radnymi Rady Miasta Szczecin i spotkał się z przy chylnym przyjęciem. Po nownie mogli się z nim zapo znać uczestnicy konferencji Rozwój infrastruktury kole jowej w województwie za chodniopomorskim". - SKM ma być szkieletem komunikacyjnym pomiędzy Szczecinem, Policami, Gole niowem, Stargardem i Gry finem. I takiego zakresu ma dotyczyć studium - mówi Maciej Sochanowski, autor projektu uruchomienia SKM. Tramwajom kolej nie zagrozi Docelowo SKM ma składać się z 4 linii łączących Police, Goleniów, Stargard i Gryfino ze Szczecinem - które na ob szarze miasta utworzą rów nież quasi" kolej miejską. Projektanci zakładają, żekolej nie wpłynie na likwidację linii tramwajowych, a wręcz prze ciwnie będzie stymulowała rozwój. Natomiast nastąpi li kwidacja wybranych linii au tobusowych, bądź zmiana tras linii w rejonie poszcze gólnych stacji tak, aby za pewnić skomunikowanie z punktami integracyjnymi. Czy SKM będzie konkurencją dla powstającego Szczeci Węzeł przesiadkowy pomiędzy SKM a komunikacją tramwajową przy skrzyżowaniu z ulicą Arkońską iniemierzyńską. Wizualizacje Maciej Sochanowski ńskiego Szybkiego Tramwaju? - To będą systemy transpor towe wzajemnie się uzupe łniające. Oferta SKM skiero wana będzie głównie do mieszkańców Polic, Gryfina, Goleniowa czy Stargardu. Ale oczywiście będzie także uzu pełnieniem transportu pu blicznego na terenie miasta, dzięki czemu mieszkańcy Dąbia, Załomia, Wielgowa oraz północnych dzielnic Szczecina zyskają możliwość sprawnego dojazdu do cen trum miasta - mówi Maciej Sochanowski. Co trzeba zrobić, żeby uru chomić przejazdy? Wśród niezbędnych inwe stycji w infrastrukturę jest wy mieniana budowa łącznicy na OsiedlewPolicach, moderni zacja drugiego toru od Polic do Dworca Niebuszewo i mo dernizacja torowiska od Niebuszewa do Turzyna. Wreszcie modernizacja ist niejącego toru oraz dobu dowa drugiego toru od Tu rzyna do Dworca Głównego. WSzczecinie Zdrojach miałby powstać węzeł przesiadkowy pomiędzy SKM, Szczeci ńskim Szybkim Tramwajem i komunikacją autobusową. Nasz ekspert Maciej Sochanowski inżynier budownictwa drogowego i projektant Podpisanie umowy na studium wykonalności jest najważniejszym kro kiem w ostatnich latach przybliżającym nas do urzeczywistnienia Szcze cińskiej Kolei Metropoli talnej. Dokument ten ko ńczy etap rozmów o tym, czy SKM powinna po wstać, czy nie. Cieszy, że współpraca samorządów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dopro wadziła do tego, że ten do kument powstanie i da nam możliwość ubiegania się o unijne dofinanso wanie na tą inwestycję. W połowie przyszłego roku będziemy już wiedzieć jak SKM powinna wyglądać i na jakich zasadach funk cjonować. Konsekwentne wpisanie SKM na listę kontraktu terytorialnego sprawia, że rewolucja w transporcie publicznym na obszarze SOM staje się realna jak nigdy dotąd. 7

8 KURIER PORANNY (7 DNI) Strona: 6 6 kobiet i 13 mężczyzn Ewa Kopacz Cezary Grabarczyk Prezes Rady Ministrów. Urodziła się w 1956 r. Jest absolwent ką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ma specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opie ki Zdrowotnej w Szydłowcu. W latach była radną sejmiku mazowieckiego. Należała do Unii Wolności, w roku 2001 przeszła do PO; była posłanką w IV, V i VI kadencji Sej mu. W ostatnich wyborach parlamentarnych, startując z listy Platformy, po raz kolejny uzyskała mandat. Od 2006 do 2008 r. pełniła obowiązki przewodniczącej mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej. W PO Kopacz od lat uchodzi za nie kwestionowany numer dwa. Politycznie blisko związana z Donaldem Tuskiem - to dzięki jego wsparciu została w 2011 r. marszałkiem Sejmu, jako pierwsza kobieta w historii. Do wielkiej polityki trafiła w 2001 roku, kiedy została posłanką z ramienia PO. W trakcie pierwszej kadencji rządów Platformy w latach była ministrem zdrowia. Wówczas próbowała doprowadzić do obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki, utworzyła urząd Rzecznika Praw Pacjenta, przygotowała koszyk świadczeń gwarantowanych ze środ ków publicznych, wprowadziła przepisy nakładające obowiązek ustalania urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ. Jako jedna z niewielu europejskich ministrów zdrowia nie zgodziła się na zakup szczepionek przeciwko grypie A/H1N1. Ma córkę Katarzynę i wnuczka Juliana. Jak sama mówi, jej największą zaletą jest dyskrecja, a wadą - gadatliwość. Lubi szybką jazdę samochodem, interesuje się medycyną sądową (ja ko młody lekarz współpracowała z milicją przy ustalaniu przyczyn zgonów). Minister sprawiedliwości. Urodził się w1960 r. Z wykształce nia jest prawnikiem, pracował m.in. jako adwokat, od 1988 r. do 1996 był asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach był pierw szym wicewojewodą łódzkim. W latach szef resor tu infrastruktury, jeden z najbardziej krytykowanych mini strów gabinetu Donalda Tuska. Wicemarszałek Sejmu obec nej kadencji. Uważa się, że Grabarczyk stoi na czele jednej z frakcji w Platformie Obywatelskiej - tzw. spółdzielni" - so juszu szefów regionów PO. Teresa Piotrowska (PAP; FOT.: PAP, POLSKAPRESSE) Minister spraw wewnętrznych. Urodziła się w 1955 r. Studio wała na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), zdobywając wykształcenie historyczne i teologiczne. Była nauczycielką w jednej z bydgoskich szkół. Od 1994 r. zasiadała w radzie miejskiej w Bydgoszczy. Od marca do grudnia1998 r. w rzą dzie Jerzego Buzka pełniła funkcję wojewody bydgoskiego. W latach była wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. W 2001 r. przystąpiła do Platformy Obywatel skiej. Od 2001 jest posłanką. Janusz Piechociński Władysław Kosiniak-Kamysz Wicepremier, minister gospodarki. Urodził się w1960 r. Jest absolwentem ekonomiki obrotu towarami w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach był pracownikiem naukowym tej uczel ni. Członek PSL od 1990 r., od dwóch lat prezes partii. Poseł na Sejm I, II, IV, VI i obecnej VII kadencji (kierował lub był wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury). W latach oraz radny sejmiku mazowieckiego; w latach prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochro ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Minister pracy i polityki społecznej. Urodził się w 1981 r. Doktor nauk medycznych, ukończył medycynę w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 2011 r. był leka rzem w uniwersyteckiej Klinice Chorób Wewnętrznych i Me dycyny Wsi. Badania naukowe do pracy doktorskiej prowa dził w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA. Był krakowskim radnym. Od 2000 r. związany z PSL, od grudnia 2012 r. wiceprezes tej partii. Ministrem jest od li stopada 2011 r. Jego ojciec był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Tomasz Siemoniak Andrzej Halicki Wicepremier, minister obrony narodowej. Urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Han dlowa) w Warszawie oraz stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu (Niemcy). Od listopada 2007 r. był wiceszefem MSWiA, odpowiedzialnym głównie za administrację. Od grudnia 2013 r. - z rekomendacji Donalda Tuska - jest członkiem 28-osobowego zarządu PO. Nigdy nie był parla mentarzystą, zasiadał jedynie w radzie gminy WarszawaCentrum. Kieruje MON od sierpnia 2011 r. Minister administracji i cyfryzacji. Urodził się w 1961 r. Ukoń czył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS (teraz Szkoła Główna Handlowa) w dziedzinie ekonomiki transpor tu lotniczego. W latach był rzecznikiem prasowym oraz członkiem władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Do Platformy Obywatelskiej należy od 2001 ro ku. W latach był rzecznikiem klubu parlamentar nego PO. Od maja 2010 roku jest szefem mazowieckiej PO. Poseł od 2007 roku. Uważany jest za najbliższego współpra cownika Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna Bartosz Arłukowicz Minister spraw zagranicznych. Urodził się w 1963 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Niegdyś jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska i numer 2" w PO. W rządzie PO-PSL - od listopada 2007 do paździer nika 2009 był wicepremierem, szefem MSWiA. Był to okres jego największych politycznych wpływów. Z rządu odszedł po wybuchu tzw. afery hazardowej. Jego nazwisko pojawiało się w materiałach CBA. Schetyna zapewniał, że nie ma z afe rą żadnego związku. Od 8 lipca 2010 roku do końca kadencji, tj. 7 listopada 2011 r,, marszałek Sejmu. Minister zdrowia. Urodził się w 1971 r. Jest absolwentem Wy działu Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie istudiów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia w dziedzinie pediatrii. Praco wał m.in. w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzie cięcej PUM, w WSPR oraz jako wykładowca na PUM. Karierę polityczną Arłukowicz rozpoczął w 2002 r., wtedy uzyskał mandat radnego Szczecina (z listy SLD-Unia Pracy). W maju 2011 r. wszedł do rządu Tuska, następnie do klubu PO. Po czątkowo pełnił funkcję sekretarza stanu w KPRM. 8

9 KURIER PORANNY (7 DNI) Strona: 6 oto rząd premier Ewy Kopacz Lena Kolarska-Bobińska Minister nauki i szkolnictwa wyższego. Urodziła się w 1947 r. Studia ukończyła na Wydziale Socjologii Uniwersytetu War szawskiego. Uzyskiwała kolejno stopnie: doktora, doktora habilitowanego z zakresu socjologii, a w 1993 r. tytuł profeso ra nauk humanistycznych. W ramach stypendium Forda kształciła się w Stanford University oraz Business School of Carnegie-Mellon University. Od 2009 r. była posłanką do Par lamentu Europejskiego. Pod koniec 2013 roku wróciła z Brukseli, aby objąć funkcję minister nauki i szkolnictwa wyższego po ustępującej prof. Barbarze Kudryckiej. Joanna Kluzik-Rostkowska / Minister edukacji. Urodziła się w 1963 r. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw skiego. W latach 80, ub. wieku współpracowała z podziem nym Tygodnikiem Mazowsze" oraz innymi czasopismami drugiego obiegu. Po 1989 r. dziennikarka działu politycznego Tygodnika Solidarność", później związana była m.in. z Ekspressem Wieczornym" oraz tygodnikami: Wprost" i Przyjaciółka". W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza wice minister w resorcie pracy i polityki społecznej, w rządzie Ja rosława Kaczyńskiego minister pracy i politykispołecznej. X Marek Sawicki Minister rolnictwa. Urodził się w 1958 r. Z wykształcenia in żynier rolnictwa, ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, obronił pracę doktorską na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Był asystentem w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, in spektorem ds. samochodowych w Cukrowni Sokołów Podla ski, nauczycielem w ZSRolniczych w Sokołowie Podlaskim, wójtem gminy Repki, a następnie w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza sekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności i pełnomocnikiem rządu ds. telekomunikacji na wsi. X - Maria Wasiak Minister infrastruktury i rozwoju. Urodziła się w 1960 r. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu War szawskiego i Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 90. współtworzyła ra domskie struktury ROAD i Unii Demokratycznej, a od 1994 do 1997 r. kierowała radą regionalną Unii Wolności. Rok póź niej została wicewojewodą radomskim. W latach szefowa spółki PKP Przewozy Regionalne. W maju 2011 r. po wołana na stanowisku prezesa spółki PKP. W kwietniu 2012 r. została wiceprezesem PKP SA. Mateusz Szczurek Małgorzata Omilanowska Minister finansów. Urodził się w1975 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskie go. Doktoryzował się na University of Sussex, a tematem jego pracy były kryzysy i płynność międzynarodowa. Odbył kur sy ekonometrii International Center for Money and Banking Studies w Genewie i Londynie. Szefem resortu finansów zo stał w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej był jednym ze znanych komentatorów ekonomicznych, jako główny eko nomista ING Banku Śląskiego, a od marca 2011r. główny eko nomista ING na Europę Środkową i Wschodnią. Minister kultury i dziedzictwa narodowego. Urodziła się w 1960 roku. Historyk sztuki, specjalizująca się w problema tyce architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersyte cie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. W 2013 roku otrzymała tytuł nau kowy profesora. Odbyła też studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH w Warszawie (dyplom r.). i-j Andrzej Biernat Maciej Grabowski Minister sportu i turystyki. Urodził się w 1960 r. Jest absol wentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Na poznańskiej AWF ukończył podyplomowe studia z orga nizacji i zarządzania sportem. Przez 8 lat był nauczycielem w Konstantynowie Łódzkim, później szefem miejscowego Centrum Sportu i Rekreacji, które prowadziło pływalnię oraz prezesem Włókniarza Konstantynów Łódzki. Karierę poli tyczną rozpoczął w1997 r. Wstąpił wówczas do Ruchu Odro dzenia Polski, z którym rozstał się dwa lata później. W PO jest od początku jej istnienia. Minister środowiska. Urodził się w 1959 r. Doktor ekonomii, a także inżynier nawigator - ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W latach 80, pracował w Polskich Liniach Ocea nicznych jako oficer pokładowy. Przez 18lat pracował w In stytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie od 1991 r. pełnił funkcję wiceprezesa. W latach wykładał na Uniwersytecie Gdańskim. Od marca 2008 r. zasiadał w Ze spole Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, a w listopadzie tego samego roku został powołany na podse kretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Włodzimierz Karpiński Jacek Cichocki Minister Skarbu Państwa. Urodził się w 1961 r. Ukończył stu dia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Che micznej i Procesowej, studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej na Uni wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od sierpnia 2011r. Kar piński był wiceministrem spraw wewnętrznych i administra cji; w październiku otrzymał nominację na wiceministra w nowo powstałym resorcie administracji i cyfryzacji. Od kwietnia 2013 pełni funkcję ministra skarbu. Szef kancelarii premier. Urodził się w 1971 r.; ukończył Wy dział Filozofii isocjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poli tolog, socjolog i znawca państw byłego ZSRR. Wiatach pracował w Fundacji im. Stefana Batorego. Od 1992 r. współpracował z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. W latach dyrektor OSW. Od listopada 2011 r. kierował Mini sterstwem Spraw Wewnętrznych. Był też sekretarzem Kole gium ds. Służb Specjalnych. W lutym 2013 roku został sze fem kancelarii premiera Donalda Tuska. Jest żonaty; ma trzy córki i syna. K,*# ) 9

10 PKP PRACUJE NAD SYSTEMEM UMOŻLIWIAJĄCYM OBSŁUGĘ WSPÓLNEGO BILETU DLA WSZYSTKICH PRZEWOŹNIKÓW..,WWW.WIRTUALNEMEDIA.PL ( :00:00) Obsługa wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników kolejowych, dynamiczny system sprzedaży dla PKP Intercity i usługi dla przewoźników towarowych to cele nowego prezesa PKP Informatyki. W spółce dobiega końca restrukturyzacja i trwają przygotowania do prywatyzacji. Rynek kolejowy, w tym usługi dla innych spółek PKP, pozostanie najważniejszym obszarem działalności. Krzysztof Biniek, który objął stanowisko prezesa PKP Informatyki w połowie lipca br., nie chce zrywać z inicjatywami poprzedniego zarządu, który kładł nacisk na rozwój poza rynkiem kolejowym. Zapowiada ich realizację i walkę o zamówienia, gdy będzie to tylko możliwe. Na razie jednak priorytetem będzie sektor kolejowy. PKP Informatyka ma być obecna zarówno w segmencie przewozów pasażerskich, jak i towarowych.? To rynek o ogromnym potencjale, z dużymi przedsięwzięciami do zrealizowania mówi Krzysztof Biniek, prezes zarządu PKP Informatyki.? W obszarze rynku przewozów pasażerskich chcemy skupić się na tym, co w tej chwili rozwijamy, czyli na nowoczesnej platformie sprzedaży biletów we wszystkich dostępnych kanałach. Chcemy wypracować rozwiązanie, które umożliwi wprowadzenie wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników. Wprowadzenie wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników to jednak skomplikowany proces, który wymaga współpracy nie tylko spółek z Grupy PKP, lecz także Przewozów Regionalnych i przewoźników samorządowych. Drugim dużym projektem jest dynamiczny system sprzedaży dla PKP Intercity. Ma on ruszyć wraz z wprowadzeniem do rozkładu pociągów Pendolino w grudniu br.? Przed nami duże zadanie, musimy sprawnie wdrożyć system, który umożliwi przewoźnikowi elastyczne dopasowanie obliczanych w czasie rzeczywistym elementów oferty do popytu mówi Biniek.? Spółka PKP Informatyka to nie tylko usługi i oprogramowanie. W naszej grupie kapitałowej znajdują się również Kolejowe Zakłady Łączności producent m.in. systemów informacji pasażerskiej, którego elementem są np. elektroniczne tablice informacyjne na dworcach i peronach. W najbliższym czasie będziemy instalować taki system m.in. na nowo budowanym dworcu w Bydgoszczy. PKP Informatyka będzie też rozwijać usługi z wykorzystaniem nowych technologii na już istniejących urządzeniach, takich jak biletomaty i kasy. Będzie też stawiać na sprzedaż mobilną i internetową. Nowe usługi i wzrost sprzedaży spółki to ważne elementy strategii restrukturyzacji. Biniek podkreśla, że zakończyły się już cięcia i zmiany organizacyjne. Możliwe są dalsze korekty w strukturze spółki, ale będą 10

11 one mniej istotne.? Naszym celem jest budowanie wartości spółki w oparciu o projekty, które zostały rozpoczęte i mogą być kontynuowane. Priorytetem będzie rynek kolejowy. Nie przewiduję rewolucji w ramach struktury organizacyjnej. Skupimy się na efektywności, skuteczności i podnoszeniu kwalifikacji pracowników zapowiada Biniek. Dzięki restrukturyzacji spółka może być atrakcyjniejsza dla inwestora z zewnątrz. Być może jeszcze pod koniec tego roku PKP SA będzie chciało rozpocząć proces sprzedaży udziałów w PKP Informatyce. Prywatyzacja nie odbędzie się za pośrednictwem giełdy. Biniek ocenia, że prywatyzacja to jedna z szans, przed którą stoi ta spółka. Wzrost liczby klientów i silniejsza pozycja firmy to też szansa na utrzymanie, a nawet wzrost liczby miejsc pracy. Autor: Newseria / pr 11

12 MIASTO Strona: 3 Jaka stacja, taka informacja - Od co najmniej dwóch lat toczę bój z PKP o przywrócenie ustnej infor macji o ruchu pociągów na koszalińskiej stacji PKP - mówi Wincenty Z. (nazwisko do wiadomości redakcji). Potwierdzenie samotnej walki o po prawę komfortu podróżnych wsiadających do pociągów w mieście sta nowi bogata korespondencja z przewoźnikami. Urzędnicy ministerstwa i poszczególnych spółek PKP odpowiadają: koszaliński dworzec spełnia wszelkie procedury. Jest... ok! Marta Pi sera Kto próbował, ten wie. Za planowanie płynnego przejazdu po Polsce połączeniami różnych przewoźników PKP do łatwych zadań nie należy. Podobnie jak odpowiedzi na pytania pań sprzedających bilety w kasach dworca: Jak pan chce jechać? Skąd pan ma takie połączenie, skoro ja go nie mam? Którego przewoźnika pan wybrał? Młodym łatw iej - Gdy pani z okienka kosza lińskiej kasy biletowej pytania mnoży, a za plecami rośnie ko lejka podróżnych spieszących się na pociąg odjeżdżający za chwilę, o komfort spokojnego planowania przejazdu napraw dę trudno - mówi Anna Ma zur. studentka z Koszalina. - Ja jeszcze jakoś sobie radzę. Zanim przychodzę na dworzec, zwykle długo siedzę w Internecie,.szu kam połączeń, analizuję trasy i koszty, sprawdzam czy kursy się zazębiają, czy... na pewno są. Jak z tym mają sobie poradzić osoby starsze lub te bez Interne tu? Wiele razy pomagałam im analizować płachty z rozkłada mi jazdy wywieszone na dwor cu. Tam nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, są tylko pod stawowe i oczywiste połączenia. Planować z tych danych podróży się nie da. Witryna przecież jest... W 2013 roku Spółka Prze wozy Regionalne zaprzestała prowadzenia odrębnego stano wiska informacji dla podróż nych na rzecz udzielania in formacji w kasach biletowych, natomiast PKP Intercity usunęła z dworca obsługiwaną tablicę z relacyjnym rozkładem jaz dy pociągów" - czytamy w oświadczeniu, które nasz Czytelnik otrzymał z Departa mentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w maju br. ( ) uznano, że dostępność infor macji dla podróżnych poprawi zamontowanie na ścianie, na której zamontowana była tabli ca z relacyjnymi rozkładami jazdy, na wysokości wzroku, dwóch witryn z umieszczonymi rozkładami jazdy formatu A1 oraz zamontowanie dwóch do datkowych witryn na przeciw ległej ścianie. Powyższe zostało wykonane 14 kwietnia br. Na stacji w Koszalinie podróżnym zapewniono również informa cję głosową o odjazdach i przy jazdach pociągów obsługiwaną przez dyżurnego ruchu PKP Polskie Linie Kolejowe SA." - To dla przewoźników naj tańsze i najprostsze rozwiązanie. Wcale nie znaczy: funkcjonal ne i wystarczające - komentują podróżni. Wskazują na drobny maczek, którym na płachtach A1 zapisano podstawowe połą czenia PKP. - Rozmaw iać z nim i ustalać alternatywnych tras się nie da... Od tego są - jak wspominają urzędnicy - panie w okienkach PKP. Mniej lub bardziej cier pliwe. Niejeden klient, któremu dane było wstrzymać kolejkę zniecierpliwionych podróżnych Chcą Państwo zabrać głos w sprawie dostępności informacji PKP na koszalińskim dworcu lub za naszym pośrednictwem wzmocnić głos pana Wincentego w rozmowie z urzędnikami? Chętnie przyjmiemy listy i e pl) i przekażemy do stosownych urzędów. kilkuminutową rozmową na te mat planowanych połączeń, zna komfort takiego rozwiązania. BIEU9K& BIAŁA BIELSKO BIAŁA CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA 23' 19 a "22* i6 18. nrn 6' " 9-11" * ^11 10 '9 21 Za małe potoki podróżnych Wnioskując do urzędników-przewoźników i ich zwierzch nika w ministerstwie o przy wrócenie w Koszalinie okienka z informacją PKP, pan Wincenty Z. zwracał uwagę na spory ruch podróżnych w byłym mieście wojewódzkim, zwłaszcza w wa kacje, gdy przez Koszalin właśnie przejeżdżają wczasowicze i kura cjusze kierujący się do ośrodków "5 4 IB^.IOr KOŁOBRZEG KRAKÓW 16"16"\ 11:' 11 "10 MO* 8:6:6 r 12 - i6 lg* 16^ 11 r Rozważania o możliwości... O rozważenie możliwości uruchomienia punktu informa cji dla podróżnych zwróciliśmy się do spółek przewozowych: PKP Intercity SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. wykonu jących na stacji Koszalin prze wozy pasażerskie" - informuje Jan Nowak, dyrektor Departa mentu Eksploatacji Nierucho mości PKP SA. - W odpowie dzi uzyskaliśmy informacje, że spółki nie widzą uzasadnienia dla otwarcia okienka informacji dla podróżnych wskazując jed nocześnie, że podróżny może uzyskać wiedzę o kursowaniu pociągów: we wszystkich ka sach biletowych znajdujących się na stacji, przez całodobową infolinię obsługiwaną przez przewoźników, poprzez strony internetowe będące wyszuki warkami połączeń". Urzędnicy, co także czytamy w piśmie, wysoko ocenili na koszalińskiej stacji słyszalność komunikatów megafonowych o kursowaniu pociągów w holu i poczekalni dworca. Jako właściwy ( bo zgodny z Ustawą"), określili tak że sposób prezentacji plakatów o rozkładach jazdy. PRZEMYŚL 23 HE 16 21: 21" 15" * " f$f4t 15" 13*11:' n :: 22 1$ 18M f 19 17:\16" 18" 17r 16, 15" "7 7{' STARGARD SZCZ. 19* 18" 17!* 16: 15HS" 13" 12' 10" 10" 7' 21: 21" ' :: 15*15" 16 10:; 10^ 9?1 8." 7?6 6^6 41' ' " 15f *6 8 9' ' Mr 18* 19 8:' '17/16" 16:J 15" " ' 18 17L 16^16,11f 10" 6ŁÓDŹ KAL 18, Zi: 21-: Duży i czytelny rozkład jazdy pociągów na koszalińskim dworcu kolejowym to przeszłość. Urzęd nicy nie pozostawiają złudzeń - nic w tej kwestii się nie zmieni. Powyższe zdjęcie zrobiliśmy na początku 2011 roku. nadmorskich. Urzędnicy w cy frach takiego ruchu nie widzą. Należy podkreślić, że w za mknięćiowym rozkładzie jazdy pociągów, obowiązującym od 16 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. na stacji Koszalin zatrzymuje się średnio 50 pociągów, z cze go: 22 pociągi są uruchamiane przez PKP Intercity SA, 28 po ciągów jest uruchamianych przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. W rozkładzie rocznym - poza sezonem - ze stacji Koszalin od jeżdża zaledwie 7 par pociągów spółki Intercity SA. Biorąc pod uwagę (...) małe potoki podróż nych oraz zlokalizowane na tej stacji dwie własne kasy, wypo sażone w komputer z dostępem do Internetu oraz niezbędne ma teriały do udzielenia pełnej infor macji (...) PKP Intercity SA nie widzi uzasadnienia dla otwarcia okienka informacji stacjonarnej na stacji Koszalin" - czytamy w kolejnym piśmie, które do pana Wincentego wysłała Marzena Oleksy, dyrektor Biura PKP In tercity SA. Puenta Porządek i komfort, jakie daje podróżnym koszalińska sta cja PKP są... zgodne z przepisa mi. Każdy ze zmotywowanych przez Ministerstwo Infrastruk tury i Rozwoju do udzielenia panu Wincentemu pisemnej odpowiedzi, odpowiednio to wykazał. Kropkę nad i" stawia kolejny dyrektor Krzysztof Pawlak, zastępca szefa Przewo zów Regionalnych Sp. z o. o.: Nadmieniamy, że nie otrzy maliśmy skarg dotyczących do stępności informacji o naszych pociągach na stacji Koszalin oprócz jednej (...). Klient otrzy mał, wówczas wyczerpującą od powiedź". 12

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH POLITYKA (2014-03-05 Autor: ADAM GRZESZAK Str.: 42) POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (2014-03-05 Autor: JANUSZ KAJDA Str.: 8) 2014-03-04, 18:22 Autor: Sławomir

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i Transport w Mieście

Komunikacja i Transport w Mieście Komunikacja i Transport w Mieście Kolej częścią komunikacji miejskiej - Integracja taryfowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź, 1 czerwiec 2017r. Standard obsługi pasażerów kolei 1. Jakość i komplementarność

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1]

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] wt., 22/08/2017-15:55 We wtorek 22 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat Wspólnego Biletu Samorządowego. Jest to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. 2016 - rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. Zwiększa się liczba pasażerów Agenda 1 Wyniki finansowe Zrealizowane działania Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016 -6,5-76,8-136,2-72,8

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH GŁOS SZCZECIŃSKI (2013-11-19 Autor: MAREK JASZCZYŃSKI Str.: 1) GAZETA POMORSKA (2013-11-19 Autor:. GOZ Str.: 4) 18.11.2013 15:50 Źródło: kurierkolejowy.pl/

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. Czerwcowa korekta rozkładu jazdy to przede wszystkim: dodatkowe wakacyjne pociągi nowe pociągi i wydłużone relacje nowe pociągi terminy

Bardziej szczegółowo

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów W niedzielę, 12 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów. Prace na głównych liniach wchodzą w końcowy etap. Po ich zakończeniu, już

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity zaktualizowało strategię taborową na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Spółka przeznaczy ponad 7 mld zł na modernizację i zakup

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity zaktualizowało strategię taborową na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Spółka przeznaczy ponad 7 mld zł na modernizację i zakup

Bardziej szczegółowo

O 63,7% więcej pociągów

O 63,7% więcej pociągów O 63,7% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

O 42% więcej pociągów

O 42% więcej pociągów O 42% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę ósmą

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM 13 linii komunikacyjnych 61 643 568 zł 69 000 000 zł 77 578 456 zł 92 000 000 zł 75 530 000

Bardziej szczegółowo

Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej

Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej Andrzej Wasilewski Łódzka Kolej Aglomeracyjna Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2017 Standard obsługi pasażerów kolei przez ŁKA 1. Tabor 20 Elektrycznych Zespołów

Bardziej szczegółowo

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano 10.03.2015 Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano Autor: Wieczorna Okładka wydania o porcie lotniczym Opisujemy postępy przy budowie airport linku do portów lotniczych w Polsce- opisywałem

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Co warto wiedzieć o nowym połączeniu tramwajowym pomiędzy Mostem Długim a pętlą przy ul. Turkusowej? Nowa trasa tramwajowa to połączenie dwóch realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym i STAN ISTNIEJĄCY 2 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt poranny 3 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt

Bardziej szczegółowo

To wielka zmiana jakościowa mówił podczas otwarcia prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

To wielka zmiana jakościowa mówił podczas otwarcia prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Strona główna > Dworzec otwarty Dworzec otwarty Dodano: 14.12.2016 / Sekcja: / drukuj [1] / pdf [2] Na ten moment czekaliśmy! Dworzec PKP został oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Powołanie członków Rady Nadzorczej Powołanie członków Rady Nadzorczej Powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

Minimalny spadek przewozów IC w 2012

Minimalny spadek przewozów IC w 2012 12 ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 września 2012 środa nr 181 (3241) www.kurierkolejowy.eu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 127/2014 POLSKA POLITYKA PO NOMINACJI DONALDA TUSKA NA SZEFA RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 127/2014 POLSKA POLITYKA PO NOMINACJI DONALDA TUSKA NA SZEFA RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 127/2014 POLSKA POLITYKA PO NOMINACJI DONALDA TUSKA NA SZEFA RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

O 46% więcej pociągów,

O 46% więcej pociągów, O 46% więcej pociągów, przy zmniejszeniu nakładów na kolej regionalną! fot. Marcin Adam Wróbel Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podkarpackim Gdzie jesteśmy? Obecnie na Podkarpaciu pociągi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy pociągów Rozkład jazdy pociągów w Wielkopolsce Ważny od 11.12.11 W segmencie przewozów REGIO W rozkładzie jazdy 2011/2012 zaplanowane jest uruchomienie 456 pociągów REGIO w ciągu doby na terenie Wielkopolski. Oferta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012 Podsumowanie roku 211 - praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 212 Plan prezentacji Otoczenie rynkowe najważniejsze zagadnienia Priorytety 211

Bardziej szczegółowo

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r.

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r. Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda: 1. Połączenia kolejowe z portami lotniczymi w Polsce 2. Charakterystyka i konkurencyjność istniejących

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH Wczoraj, 24 października (19:00) Źródło: rmf24.pl Nowak broni kolejowego bałaganu na trasie Łódź-Warszawa Żeby było lepiej, najpierw musi boleć - tak minister

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Stan obecny Komunikacja miejska działająca na zlecenie ZDiTM Szczecin opiera się na komunikacji tramwajowej i autobusowej. Usługi

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna -

Szczecińska Kolej Metropolitalna - Szczecińska Kolej Metropolitalna - dr inż. Krystian Pietrzak studium wykonalności STUDIUM WYKONALNOŚCI Szczecińska Kolej Metropolitalna Umowa nr 6/67/MOF2/SSOM/2014 na wykonanie opracowania Wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

na trasie Łódź Kaliska - Kutno

na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódzka Kolej Aglomeracyjna na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódź, 5 maja 2015 r. Od 14 czerwca 2015 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. rozpoczyna działalność przewozową na linii komunikacyjnej Łódź

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Plan prezentacji owarszawski Węzeł Kolejowy ogrupy użytkowników odotychczasowe diagnozy dostępności

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa Jarosław Szanajca Prezes Zarządu 55 lat wyższe magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1996 do dziś Dom Development S.A. w Warszawie, Prezes Zarządu 1992-1996 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Koleje Mazowieckie na rynku pasażerskich przewozów kolejowych działają od 2004 r. Spółka jest niekwestionowanym liderem oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ ZZMK MASZYNIS ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ 43 602 Jaworzno tel./fax 032 7107375, tel./fax. kol. 7107375 ul. Batorego 80 tel. kom. 0601289766 Regon: 276402240 e-mail: jendrek53@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Konferencja Publiczny transport zbiorowy priorytet dla publicznego transportu kolejowego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Stan, zamierzenia i oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Program naprawczy SLD dla kolei Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Deutsche Bahn Grupa PKP SA przewozy pasażerskie przewozy towarowe pas 1,9 mld 281,5 mln paskm 76,7

Bardziej szczegółowo

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim fot. Marcin Adam Wróbel CZT przygotowało dwa warianty reformy kolei w Podlaskiem Dwa warianty reformy Wyjściowo CZT opracowało projekt uzdrowienia

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne w województwie kujawsko-pomorskim w rozkładzie jazdy 2009/2010

Przewozy Regionalne w województwie kujawsko-pomorskim w rozkładzie jazdy 2009/2010 Przewozy Regionalne w województwie kujawsko-pomorskim w rozkładzie jazdy 2009/2010 Dlaczego wprowadziliśmy pociągi interregio aby podróżować szybko i tanio; aby koszty podróży był na każdą kieszeń; aby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Taryfy Przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji

Zestawienie informacji Zestawienie informacji WYKAZ INFORMACJI Tytu³: ÓD : WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY - JEST DECYZJA RADY MIEJSKIEJ... 3 ród³o: www.rynek-kolejowy.pl Data wydania: 2014-05-22 Tytu³: ZMIANY W ROZK ADZIE KOLEI

Bardziej szczegółowo

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Joanna Krzyżanowska, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji:

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r.

VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r. 2015-04-30 17:51 VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r. Raport bieżący 29/2015 Zarząd Vistal Gdynia

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski

Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski Imię oraz nazwisko: Tomasz Kuczur Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wykształcenie: 2012-2014 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: Prawo

Bardziej szczegółowo

KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWA 2016

KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWA 2016 KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWA 2016 24-25 października 2016 PARTNERZY: Organizatorzy Partnerzy: Partner Strategiczny: Partnerzy Srebrni: Partnerzy Brązowi: Partner Forum Rower w Mieście: Partner

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Czwartek, 28 czerwca 2012 Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Wakacje to czas intensywnych podróży. Zarówno kolej, jak i inne środki transportu notują znaczny wzrost liczby podróżnych. Podobnie

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH PULS BIZNESU (2013-10-09 Autor: KATARZYNA KAPCZYŃSKA Str.: 7) GAZETA WSPÓŁCZESNA (2013-10-09 Autor:. IKA Str.: 2) KURIER KOLEJOWY (2013-10-06 Autor:. RW

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów W ramach wartej ponad 7 mld zł strategii taborowej na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 roku, PKP Intercity rozpoczęło postępowanie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów

Bardziej szczegółowo