Zestawienie informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie informacji"

Transkrypt

1 Zestawienie informacji

2 WYKAZ INFORMACJI Tytu³: 510 TYS. Z ODPRAWY DLA NOWEJ MINISTER. ZGODZILI SIÊ NA NI W JEJ NOWYM RESORCIE... 5 ród³o: Data wydania: Tytu³: CZEKA NAS KOLEJOWY PRZE OM... 7 ród³o: G OS SZCZECINA Data wydania: Tytu³: 6 KOBIET I 13 MÊ CZYZN OTO RZ D PREMIER EWY KOPACZ... 8 ród³o: KURIER PORANNY (7 DNI) Data wydania: Tytu³: PKP PRACUJE NAD SYSTEMEM UMO LIWIAJ CYM OBS UGÊ WSPÓLNEGO BILETU DLA WSZYSTKICH PRZEWO NIKÓW 10 ród³o: Data wydania: Tytu³: JAKA STACJA, TAKA INFORMACJA ród³o: MIASTO Data wydania: Tytu³: PKP INFORMATYKA SZYKUJE SYSTEM DLA WSPÓLNEGO BILETU ród³o: Data wydania: Tytu³: WSZYSTKIE POCI GI NA JEDNYM BILECIE ród³o: Data wydania: Tytu³: KUP PAN POCI G! PR BÊD WYPRZEDAWAÆ TABOR... NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: REWOLUCJA! JEDEN BILET NA WSZYSTKIE POCI GI W POLSCE ród³o: Data wydania: Tytu³: NIEBITY, W DOBRYM STANIE. PRZEWOZY REGIONALNE SPRZEDAJ POCI G NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: MARIA WASIAK PRZEKAZA A ODPRAWÊ Z PKP NA CELE DOBROCZYNNE ród³o: Data wydania: Tytu³: JAKA PRZYSZ O Æ PRZED RYNKIEM KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW W REGIONACH? ród³o: Data wydania: Tytu³: WASIAK ODDA ODPRAWÊ Z PKP, OSTACHOWICZ NIE PÓJDZIE DO ORLENU ród³o: Data wydania: Tytu³: POZNAÑ. POCI G POTR CI MÊ CZYZNÊ ród³o: Data wydania:

3 Tytu³: POZNAÑ: MÊ CZYZNA POTR CONY PRZEZ POCI G ród³o: Data wydania: Tytu³: HAJNÓWKA: "BIA OWIE A" ZNIKA Z ROZK ADU JAZDY ród³o: Data wydania: Tytu³: MO ESZ KUPIÆ POCI G NA LICYTACJI! ród³o: SUPER EXPRESS Data wydania: Tytu³: NA ALLEGRO MO NA KUPIÆ SOBIE POCI G ród³o: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA Data wydania: Tytu³: ADAMCZYK: MARIA WASIAK MINISTREM PRZE OMU? NIE S DZÊ ród³o: Data wydania: Tytu³: KM CZY RP - JAKA RÓ NICA ród³o: Data wydania: Tytu³: WSPÓLNY BILET ród³o: Data wydania: Tytu³: PR BÊD WYPRZEDAWAÆ TABOR... NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: MO NA KUPIÆ POCI G NA... ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: NA ALLEGRO KUPISZ NAWET POCI G ród³o: Data wydania: Tytu³: DWORZEC PKP W POZNANIU: POCI G ODCI MÊ CZY NIE NOGÊ ród³o: Data wydania: Tytu³: PRZEWOZY REGIONALNE SPRZEDAJ POCI G W INTERNECIE ród³o: Data wydania: Tytu³: KOLEJ NA MINISTERSTWO ród³o: NEWSWEEK Data wydania: Tytu³: KOLEJ SPRZEDAJE NA ALLEGRO ród³o: DZIENNIK TRYBUNA Data wydania: Tytu³: W DRODZE KU LEPSZEMU ród³o: DZIENNIK GAZETA PRAWNA (Forum Biznesu) Data wydania:

4

5 TYS. ZŁ ODPRAWY DLA NOWEJ MINISTER. ZGODZILI SIĘ NA NIĄ W JEJ NOWYM RESORCIE..,WWW.TVN24.PL ( :00:00) Równowartość rocznych zarobków na poprzednim stanowisku Marii Wasiak to 510 tys. zł. I taką odprawę otrzyma następczyni Elżbiety Bieńkowskiej po odejściu z zarządu PKP SA - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. 23 września 2014, 21: tys. zł odprawy dla nowej minister. Zgodzili się na nią w jej nowym resorcie Foto: Radek Pietruszka / PAP Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, podczas ceremonii zaprzysiężenia rządu Ponad 500 tysięcy złotych odprawy, na jakie może liczyć nowa minister infrastruktury i rozwoju, to efekt zapisu w jej kontrakcie z państwową spółką PKP SA. Zapis ten mówi, że w zamian za zobowiązanie się przez członka zarządu do niepodejmowania pracy w konkurencyjnej spółce w okresie 12 miesięcy od momentu rozwiązania umowy, otrzyma on równowartość przysługującego mu w tym czasie wynagrodzenia. 100 proc udziałów w spółce PKP SA posiada Skarb Państwa. Od 2001 r. podlega ona Ministerstwu Transportu (dzisiaj Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju). Jak ustaliliśmy ze źródeł w radzie nadzorczej PKP SA, to właśnie urzędnicy tego resortu konstruowali kontrakty dla menedżerów spółki. Te z kolei zostały później zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą. - Rada nie miała jednak tutaj nic do powiedzenia, szczerze mówiąc nie znamy nawet dokładnych zapisów tych kontraktów - usłyszeliśmy od jednego z członków rady. Oznacza to zatem, że choć odprawa została wypłacona minister Wasiak "z automatu" na mocy obowiązującego od 2012 r. kontraktu, to na taką sumę zgodzili się urzędnicy resortu, na którego czele właśnie staje. Odwołana ze stanowiska Wasiak była szefową spółki PKP Przewozy Regionalne ( ), a potem dyrektorem biura prywatyzacji. W grudniu 2010 roku, gdy w związku z bałaganem przy wprowadzaniu nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów stanowisko prezesa PKP stracił Andrzej Wach, objęła obowiązki szefa tej spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP powołało ją na stanowisko prezesa w maju 2011 r. W kwietniu 2012 r. jej miejsce zajął Jakub Karnowski, a Wasiak została wiceprezesem PKP SA. W ostatni piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP SA odwołało ją z tego stanowiska. "Drobna, ale jakże energiczna kobieta" Ewa Kopacz, prezentując w miniony piątek kandydaturę Wasiak na szefową MIR, mówiła, że od lat jest ona związana z zarządzaniem projektami w obszarze transportu i komunikacji. - Jednym z jej głównych zadań będzie przede wszystkim dopilnowanie - z całą starannością - tego, co się dzieje w infrastrukturze - podkreśliła. - Dzisiaj chcemy powiedzieć 5

6 Polakom: będziecie jeździć szybciej, będziecie jeździć wygodniej, będziecie jeździć po dobrych drogach. To wy jesteście świadkami tego, że ta osoba - ta drobna, ale jakże energiczna kobieta - to zagwarantuje - zapewniała Kopacz. W poniedziałek Elżbieta Bieńkowska przekazała Marii Wasiak kierowanie Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Autor: łos/jl/kka Źródło: RMF FM, tvn24.pl Rząd Ewy Kopacz 6

7 G OS SZCZECINA Strona: 1 Czeka nas kolejowy przełom INWESTYGA Najpóźniej w 2021 roku ruszy Szczecińska Kolej Metropolitalna, która ma bye kręgosłupem transportu publicznego między Szczecinem, Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem. Wartość inwestycji to 665 mln zł. Marek Jaszczyński P rzedstawiciele samo rządu województwa i Szczecina oraz Za rządu Stowarzyszenia Szcze cińskiego Obszaru Metropo litalnego podpisali umowę z firmą Trako, która ma przy gotować studium wykonal ności inwestycji. - Studium odpowie na py tanie, na jakich zasadach i w jakim zakresie będzie działać SKM - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - SKM to projekt bardzo trudny, wy magający współpracy z sa morządami, z koleją. Wierzę, że jesteśmy w stanie temu podołać. Kolej może być tą alternatywą dla mieszka ńców, która będzie uzupe łniać istniejący układ komu To jedna z wizji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tak ma wyglądać węzeł przesiadkowy nikacyjny oparty o transport przy ul. Ku Słońcu w rejoniecmentarza Centralnego. wizualizacjemejsocha^w tramwajowy i autobusowy. Cztery główne linie Docelowo Szczecińska Kolej Metropolitalna ma składać się z 4 linii łączących Police, Goleniów, Stargard i Gryfino ze Szczecinem które na obszarze miasta utworzą również kolej miejską. Uruchomienie Szczeci ńskiej Kolei Metropolitalnej zapewne będzie się wiązać z koniecznością reaktywacji przystanków kolejowych. Opracowaniem mają zo stać objęte linie kolejowe: 273 na odcinku Szczecin Główny - Gryfino, 351 na odcinku Szczecin Główny -Stargard Szczeciński, 406 na odcinku Szczecin Główny - Police Trzebież. Planowane jest od gałęzienie od linii 406 wpolicach, w kierunku osiedli mieszkaniowych zlokalizo wanych w południowo-zachodniej części miasta. Z pociągu do autobusu z jednym biletem - Opracowanie ma być go towe w maju przyszłego roku. Nie ma dużo czasu, sprawa wymaga intensywnej pracymówi Marek Wierzbicki, przedstawiciel Trako. Trako będzie współpracować przy tworzeniu dokumentacji z firmą DS Consulting, znaną z prac nad Pomorską Koleją Metropolitalną. Drugi pod miotem biorącym udział w pracach z Trako jest Stowa rzyszenie Inżynierów i Tech ników Komunikacji. Dziś wiadomo, że przewoźnikiem mają być Przewozy Regio nalne. Czeka nas również in tegracja taryfowa. To oznacza, że pasażer korzystający z po ciągu i przesiadający się na autobus czy tramwaj nie będzie kupował dodatko wego biletu. Korzyści takiego " iśss! _ r,-;."-' - r J. * * < Wizualizacje Maciej Sochanowski CĘJL~ : j r. ", fu \'l- ł if < Układ docelowy SKM. Na północy łącznica do osiedla Chemikw Policach. Przewidziana re witalizacja przystanków kolejowych na terenie miasta oraz budowa nowych przystanków na ul.niemierzyrtskiej przyspnt oraz w rejonie CmentarzaCentralnego. r" I ' j ' ; f O T '... & " e _ I.- 'J t 'l R>E_ ' G:ZJ; - Tak ma wyglądać węzeł przesiadkowy Niebuszewo.Na czerwono zaznaczono linię tram wajową w rejonie dworca Niebuszewo, kolor zielony to linia kolejowai przystanek SKM, błękitne koło wyznacza zasięg oddziaływania węzła,czyli 5-7 minut drogi pieszo.na nie biesko zaznaczono parking, a obok pętlę autobusową. wizualizacje Madej Sosnowski rozwiązania jest wiele: pa sażer nie musi kasować no wego biletu w każdym ze środkówtransportu; nie musi też znać taryf każdego z prze woźników, ani szukać miejsc zakupu biletów osobno na każdy środek transportu. W efekcie wzrośnie liczba pasa żerów; wpływy ze sprzedaży biletów, a spadnie liczba sa mochodów wjeżdżających do metropolii. Przypomnijmy, że projekt SKM został zaprezentowany w listopadzie 2011 roku przed radnymi Rady Miasta Szczecin i spotkał się z przy chylnym przyjęciem. Po nownie mogli się z nim zapo znać uczestnicy konferencji Rozwój infrastruktury kole jowej w województwie za chodniopomorskim". - SKM ma być szkieletem komunikacyjnym pomiędzy Szczecinem, Policami, Gole niowem, Stargardem i Gry finem. I takiego zakresu ma dotyczyć studium - mówi Maciej Sochanowski, autor projektu uruchomienia SKM. Tramwajom kolej nie zagrozi Docelowo SKM ma składać się z 4 linii łączących Police, Goleniów, Stargard i Gryfino ze Szczecinem - które na ob szarze miasta utworzą rów nież quasi" kolej miejską. Projektanci zakładają, żekolej nie wpłynie na likwidację linii tramwajowych, a wręcz prze ciwnie będzie stymulowała rozwój. Natomiast nastąpi li kwidacja wybranych linii au tobusowych, bądź zmiana tras linii w rejonie poszcze gólnych stacji tak, aby za pewnić skomunikowanie z punktami integracyjnymi. Czy SKM będzie konkurencją dla powstającego Szczeci Węzeł przesiadkowy pomiędzy SKM a komunikacją tramwajową przy skrzyżowaniu z ulicą Arkońską iniemierzyńską. Wizualizacje Maciej Sochanowski ńskiego Szybkiego Tramwaju? - To będą systemy transpor towe wzajemnie się uzupe łniające. Oferta SKM skiero wana będzie głównie do mieszkańców Polic, Gryfina, Goleniowa czy Stargardu. Ale oczywiście będzie także uzu pełnieniem transportu pu blicznego na terenie miasta, dzięki czemu mieszkańcy Dąbia, Załomia, Wielgowa oraz północnych dzielnic Szczecina zyskają możliwość sprawnego dojazdu do cen trum miasta - mówi Maciej Sochanowski. Co trzeba zrobić, żeby uru chomić przejazdy? Wśród niezbędnych inwe stycji w infrastrukturę jest wy mieniana budowa łącznicy na OsiedlewPolicach, moderni zacja drugiego toru od Polic do Dworca Niebuszewo i mo dernizacja torowiska od Niebuszewa do Turzyna. Wreszcie modernizacja ist niejącego toru oraz dobu dowa drugiego toru od Tu rzyna do Dworca Głównego. WSzczecinie Zdrojach miałby powstać węzeł przesiadkowy pomiędzy SKM, Szczeci ńskim Szybkim Tramwajem i komunikacją autobusową. Nasz ekspert Maciej Sochanowski inżynier budownictwa drogowego i projektant Podpisanie umowy na studium wykonalności jest najważniejszym kro kiem w ostatnich latach przybliżającym nas do urzeczywistnienia Szcze cińskiej Kolei Metropoli talnej. Dokument ten ko ńczy etap rozmów o tym, czy SKM powinna po wstać, czy nie. Cieszy, że współpraca samorządów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dopro wadziła do tego, że ten do kument powstanie i da nam możliwość ubiegania się o unijne dofinanso wanie na tą inwestycję. W połowie przyszłego roku będziemy już wiedzieć jak SKM powinna wyglądać i na jakich zasadach funk cjonować. Konsekwentne wpisanie SKM na listę kontraktu terytorialnego sprawia, że rewolucja w transporcie publicznym na obszarze SOM staje się realna jak nigdy dotąd. 7

8 KURIER PORANNY (7 DNI) Strona: 6 6 kobiet i 13 mężczyzn Ewa Kopacz Cezary Grabarczyk Prezes Rady Ministrów. Urodziła się w 1956 r. Jest absolwent ką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ma specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opie ki Zdrowotnej w Szydłowcu. W latach była radną sejmiku mazowieckiego. Należała do Unii Wolności, w roku 2001 przeszła do PO; była posłanką w IV, V i VI kadencji Sej mu. W ostatnich wyborach parlamentarnych, startując z listy Platformy, po raz kolejny uzyskała mandat. Od 2006 do 2008 r. pełniła obowiązki przewodniczącej mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej. W PO Kopacz od lat uchodzi za nie kwestionowany numer dwa. Politycznie blisko związana z Donaldem Tuskiem - to dzięki jego wsparciu została w 2011 r. marszałkiem Sejmu, jako pierwsza kobieta w historii. Do wielkiej polityki trafiła w 2001 roku, kiedy została posłanką z ramienia PO. W trakcie pierwszej kadencji rządów Platformy w latach była ministrem zdrowia. Wówczas próbowała doprowadzić do obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki, utworzyła urząd Rzecznika Praw Pacjenta, przygotowała koszyk świadczeń gwarantowanych ze środ ków publicznych, wprowadziła przepisy nakładające obowiązek ustalania urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ. Jako jedna z niewielu europejskich ministrów zdrowia nie zgodziła się na zakup szczepionek przeciwko grypie A/H1N1. Ma córkę Katarzynę i wnuczka Juliana. Jak sama mówi, jej największą zaletą jest dyskrecja, a wadą - gadatliwość. Lubi szybką jazdę samochodem, interesuje się medycyną sądową (ja ko młody lekarz współpracowała z milicją przy ustalaniu przyczyn zgonów). Minister sprawiedliwości. Urodził się w1960 r. Z wykształce nia jest prawnikiem, pracował m.in. jako adwokat, od 1988 r. do 1996 był asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach był pierw szym wicewojewodą łódzkim. W latach szef resor tu infrastruktury, jeden z najbardziej krytykowanych mini strów gabinetu Donalda Tuska. Wicemarszałek Sejmu obec nej kadencji. Uważa się, że Grabarczyk stoi na czele jednej z frakcji w Platformie Obywatelskiej - tzw. spółdzielni" - so juszu szefów regionów PO. Teresa Piotrowska (PAP; FOT.: PAP, POLSKAPRESSE) Minister spraw wewnętrznych. Urodziła się w 1955 r. Studio wała na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), zdobywając wykształcenie historyczne i teologiczne. Była nauczycielką w jednej z bydgoskich szkół. Od 1994 r. zasiadała w radzie miejskiej w Bydgoszczy. Od marca do grudnia1998 r. w rzą dzie Jerzego Buzka pełniła funkcję wojewody bydgoskiego. W latach była wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. W 2001 r. przystąpiła do Platformy Obywatel skiej. Od 2001 jest posłanką. Janusz Piechociński Władysław Kosiniak-Kamysz Wicepremier, minister gospodarki. Urodził się w1960 r. Jest absolwentem ekonomiki obrotu towarami w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach był pracownikiem naukowym tej uczel ni. Członek PSL od 1990 r., od dwóch lat prezes partii. Poseł na Sejm I, II, IV, VI i obecnej VII kadencji (kierował lub był wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury). W latach oraz radny sejmiku mazowieckiego; w latach prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochro ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Minister pracy i polityki społecznej. Urodził się w 1981 r. Doktor nauk medycznych, ukończył medycynę w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 2011 r. był leka rzem w uniwersyteckiej Klinice Chorób Wewnętrznych i Me dycyny Wsi. Badania naukowe do pracy doktorskiej prowa dził w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA. Był krakowskim radnym. Od 2000 r. związany z PSL, od grudnia 2012 r. wiceprezes tej partii. Ministrem jest od li stopada 2011 r. Jego ojciec był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Tomasz Siemoniak Andrzej Halicki Wicepremier, minister obrony narodowej. Urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Han dlowa) w Warszawie oraz stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu (Niemcy). Od listopada 2007 r. był wiceszefem MSWiA, odpowiedzialnym głównie za administrację. Od grudnia 2013 r. - z rekomendacji Donalda Tuska - jest członkiem 28-osobowego zarządu PO. Nigdy nie był parla mentarzystą, zasiadał jedynie w radzie gminy WarszawaCentrum. Kieruje MON od sierpnia 2011 r. Minister administracji i cyfryzacji. Urodził się w 1961 r. Ukoń czył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS (teraz Szkoła Główna Handlowa) w dziedzinie ekonomiki transpor tu lotniczego. W latach był rzecznikiem prasowym oraz członkiem władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Do Platformy Obywatelskiej należy od 2001 ro ku. W latach był rzecznikiem klubu parlamentar nego PO. Od maja 2010 roku jest szefem mazowieckiej PO. Poseł od 2007 roku. Uważany jest za najbliższego współpra cownika Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna Bartosz Arłukowicz Minister spraw zagranicznych. Urodził się w 1963 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Niegdyś jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska i numer 2" w PO. W rządzie PO-PSL - od listopada 2007 do paździer nika 2009 był wicepremierem, szefem MSWiA. Był to okres jego największych politycznych wpływów. Z rządu odszedł po wybuchu tzw. afery hazardowej. Jego nazwisko pojawiało się w materiałach CBA. Schetyna zapewniał, że nie ma z afe rą żadnego związku. Od 8 lipca 2010 roku do końca kadencji, tj. 7 listopada 2011 r,, marszałek Sejmu. Minister zdrowia. Urodził się w 1971 r. Jest absolwentem Wy działu Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie istudiów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia w dziedzinie pediatrii. Praco wał m.in. w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzie cięcej PUM, w WSPR oraz jako wykładowca na PUM. Karierę polityczną Arłukowicz rozpoczął w 2002 r., wtedy uzyskał mandat radnego Szczecina (z listy SLD-Unia Pracy). W maju 2011 r. wszedł do rządu Tuska, następnie do klubu PO. Po czątkowo pełnił funkcję sekretarza stanu w KPRM. 8

9 KURIER PORANNY (7 DNI) Strona: 6 oto rząd premier Ewy Kopacz Lena Kolarska-Bobińska Minister nauki i szkolnictwa wyższego. Urodziła się w 1947 r. Studia ukończyła na Wydziale Socjologii Uniwersytetu War szawskiego. Uzyskiwała kolejno stopnie: doktora, doktora habilitowanego z zakresu socjologii, a w 1993 r. tytuł profeso ra nauk humanistycznych. W ramach stypendium Forda kształciła się w Stanford University oraz Business School of Carnegie-Mellon University. Od 2009 r. była posłanką do Par lamentu Europejskiego. Pod koniec 2013 roku wróciła z Brukseli, aby objąć funkcję minister nauki i szkolnictwa wyższego po ustępującej prof. Barbarze Kudryckiej. Joanna Kluzik-Rostkowska / Minister edukacji. Urodziła się w 1963 r. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw skiego. W latach 80, ub. wieku współpracowała z podziem nym Tygodnikiem Mazowsze" oraz innymi czasopismami drugiego obiegu. Po 1989 r. dziennikarka działu politycznego Tygodnika Solidarność", później związana była m.in. z Ekspressem Wieczornym" oraz tygodnikami: Wprost" i Przyjaciółka". W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza wice minister w resorcie pracy i polityki społecznej, w rządzie Ja rosława Kaczyńskiego minister pracy i politykispołecznej. X Marek Sawicki Minister rolnictwa. Urodził się w 1958 r. Z wykształcenia in żynier rolnictwa, ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, obronił pracę doktorską na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Był asystentem w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, in spektorem ds. samochodowych w Cukrowni Sokołów Podla ski, nauczycielem w ZSRolniczych w Sokołowie Podlaskim, wójtem gminy Repki, a następnie w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza sekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności i pełnomocnikiem rządu ds. telekomunikacji na wsi. X - Maria Wasiak Minister infrastruktury i rozwoju. Urodziła się w 1960 r. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu War szawskiego i Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 90. współtworzyła ra domskie struktury ROAD i Unii Demokratycznej, a od 1994 do 1997 r. kierowała radą regionalną Unii Wolności. Rok póź niej została wicewojewodą radomskim. W latach szefowa spółki PKP Przewozy Regionalne. W maju 2011 r. po wołana na stanowisku prezesa spółki PKP. W kwietniu 2012 r. została wiceprezesem PKP SA. Mateusz Szczurek Małgorzata Omilanowska Minister finansów. Urodził się w1975 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskie go. Doktoryzował się na University of Sussex, a tematem jego pracy były kryzysy i płynność międzynarodowa. Odbył kur sy ekonometrii International Center for Money and Banking Studies w Genewie i Londynie. Szefem resortu finansów zo stał w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej był jednym ze znanych komentatorów ekonomicznych, jako główny eko nomista ING Banku Śląskiego, a od marca 2011r. główny eko nomista ING na Europę Środkową i Wschodnią. Minister kultury i dziedzictwa narodowego. Urodziła się w 1960 roku. Historyk sztuki, specjalizująca się w problema tyce architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersyte cie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. W 2013 roku otrzymała tytuł nau kowy profesora. Odbyła też studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH w Warszawie (dyplom r.). i-j Andrzej Biernat Maciej Grabowski Minister sportu i turystyki. Urodził się w 1960 r. Jest absol wentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Na poznańskiej AWF ukończył podyplomowe studia z orga nizacji i zarządzania sportem. Przez 8 lat był nauczycielem w Konstantynowie Łódzkim, później szefem miejscowego Centrum Sportu i Rekreacji, które prowadziło pływalnię oraz prezesem Włókniarza Konstantynów Łódzki. Karierę poli tyczną rozpoczął w1997 r. Wstąpił wówczas do Ruchu Odro dzenia Polski, z którym rozstał się dwa lata później. W PO jest od początku jej istnienia. Minister środowiska. Urodził się w 1959 r. Doktor ekonomii, a także inżynier nawigator - ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W latach 80, pracował w Polskich Liniach Ocea nicznych jako oficer pokładowy. Przez 18lat pracował w In stytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie od 1991 r. pełnił funkcję wiceprezesa. W latach wykładał na Uniwersytecie Gdańskim. Od marca 2008 r. zasiadał w Ze spole Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, a w listopadzie tego samego roku został powołany na podse kretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Włodzimierz Karpiński Jacek Cichocki Minister Skarbu Państwa. Urodził się w 1961 r. Ukończył stu dia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Che micznej i Procesowej, studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej na Uni wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od sierpnia 2011r. Kar piński był wiceministrem spraw wewnętrznych i administra cji; w październiku otrzymał nominację na wiceministra w nowo powstałym resorcie administracji i cyfryzacji. Od kwietnia 2013 pełni funkcję ministra skarbu. Szef kancelarii premier. Urodził się w 1971 r.; ukończył Wy dział Filozofii isocjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poli tolog, socjolog i znawca państw byłego ZSRR. Wiatach pracował w Fundacji im. Stefana Batorego. Od 1992 r. współpracował z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. W latach dyrektor OSW. Od listopada 2011 r. kierował Mini sterstwem Spraw Wewnętrznych. Był też sekretarzem Kole gium ds. Służb Specjalnych. W lutym 2013 roku został sze fem kancelarii premiera Donalda Tuska. Jest żonaty; ma trzy córki i syna. K,*# ) 9

10 PKP PRACUJE NAD SYSTEMEM UMOŻLIWIAJĄCYM OBSŁUGĘ WSPÓLNEGO BILETU DLA WSZYSTKICH PRZEWOŹNIKÓW..,WWW.WIRTUALNEMEDIA.PL ( :00:00) Obsługa wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników kolejowych, dynamiczny system sprzedaży dla PKP Intercity i usługi dla przewoźników towarowych to cele nowego prezesa PKP Informatyki. W spółce dobiega końca restrukturyzacja i trwają przygotowania do prywatyzacji. Rynek kolejowy, w tym usługi dla innych spółek PKP, pozostanie najważniejszym obszarem działalności. Krzysztof Biniek, który objął stanowisko prezesa PKP Informatyki w połowie lipca br., nie chce zrywać z inicjatywami poprzedniego zarządu, który kładł nacisk na rozwój poza rynkiem kolejowym. Zapowiada ich realizację i walkę o zamówienia, gdy będzie to tylko możliwe. Na razie jednak priorytetem będzie sektor kolejowy. PKP Informatyka ma być obecna zarówno w segmencie przewozów pasażerskich, jak i towarowych.? To rynek o ogromnym potencjale, z dużymi przedsięwzięciami do zrealizowania mówi Krzysztof Biniek, prezes zarządu PKP Informatyki.? W obszarze rynku przewozów pasażerskich chcemy skupić się na tym, co w tej chwili rozwijamy, czyli na nowoczesnej platformie sprzedaży biletów we wszystkich dostępnych kanałach. Chcemy wypracować rozwiązanie, które umożliwi wprowadzenie wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników. Wprowadzenie wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników to jednak skomplikowany proces, który wymaga współpracy nie tylko spółek z Grupy PKP, lecz także Przewozów Regionalnych i przewoźników samorządowych. Drugim dużym projektem jest dynamiczny system sprzedaży dla PKP Intercity. Ma on ruszyć wraz z wprowadzeniem do rozkładu pociągów Pendolino w grudniu br.? Przed nami duże zadanie, musimy sprawnie wdrożyć system, który umożliwi przewoźnikowi elastyczne dopasowanie obliczanych w czasie rzeczywistym elementów oferty do popytu mówi Biniek.? Spółka PKP Informatyka to nie tylko usługi i oprogramowanie. W naszej grupie kapitałowej znajdują się również Kolejowe Zakłady Łączności producent m.in. systemów informacji pasażerskiej, którego elementem są np. elektroniczne tablice informacyjne na dworcach i peronach. W najbliższym czasie będziemy instalować taki system m.in. na nowo budowanym dworcu w Bydgoszczy. PKP Informatyka będzie też rozwijać usługi z wykorzystaniem nowych technologii na już istniejących urządzeniach, takich jak biletomaty i kasy. Będzie też stawiać na sprzedaż mobilną i internetową. Nowe usługi i wzrost sprzedaży spółki to ważne elementy strategii restrukturyzacji. Biniek podkreśla, że zakończyły się już cięcia i zmiany organizacyjne. Możliwe są dalsze korekty w strukturze spółki, ale będą 10

11 one mniej istotne.? Naszym celem jest budowanie wartości spółki w oparciu o projekty, które zostały rozpoczęte i mogą być kontynuowane. Priorytetem będzie rynek kolejowy. Nie przewiduję rewolucji w ramach struktury organizacyjnej. Skupimy się na efektywności, skuteczności i podnoszeniu kwalifikacji pracowników zapowiada Biniek. Dzięki restrukturyzacji spółka może być atrakcyjniejsza dla inwestora z zewnątrz. Być może jeszcze pod koniec tego roku PKP SA będzie chciało rozpocząć proces sprzedaży udziałów w PKP Informatyce. Prywatyzacja nie odbędzie się za pośrednictwem giełdy. Biniek ocenia, że prywatyzacja to jedna z szans, przed którą stoi ta spółka. Wzrost liczby klientów i silniejsza pozycja firmy to też szansa na utrzymanie, a nawet wzrost liczby miejsc pracy. Autor: Newseria / pr 11

12 MIASTO Strona: 3 Jaka stacja, taka informacja - Od co najmniej dwóch lat toczę bój z PKP o przywrócenie ustnej infor macji o ruchu pociągów na koszalińskiej stacji PKP - mówi Wincenty Z. (nazwisko do wiadomości redakcji). Potwierdzenie samotnej walki o po prawę komfortu podróżnych wsiadających do pociągów w mieście sta nowi bogata korespondencja z przewoźnikami. Urzędnicy ministerstwa i poszczególnych spółek PKP odpowiadają: koszaliński dworzec spełnia wszelkie procedury. Jest... ok! Marta Pi sera Kto próbował, ten wie. Za planowanie płynnego przejazdu po Polsce połączeniami różnych przewoźników PKP do łatwych zadań nie należy. Podobnie jak odpowiedzi na pytania pań sprzedających bilety w kasach dworca: Jak pan chce jechać? Skąd pan ma takie połączenie, skoro ja go nie mam? Którego przewoźnika pan wybrał? Młodym łatw iej - Gdy pani z okienka kosza lińskiej kasy biletowej pytania mnoży, a za plecami rośnie ko lejka podróżnych spieszących się na pociąg odjeżdżający za chwilę, o komfort spokojnego planowania przejazdu napraw dę trudno - mówi Anna Ma zur. studentka z Koszalina. - Ja jeszcze jakoś sobie radzę. Zanim przychodzę na dworzec, zwykle długo siedzę w Internecie,.szu kam połączeń, analizuję trasy i koszty, sprawdzam czy kursy się zazębiają, czy... na pewno są. Jak z tym mają sobie poradzić osoby starsze lub te bez Interne tu? Wiele razy pomagałam im analizować płachty z rozkłada mi jazdy wywieszone na dwor cu. Tam nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, są tylko pod stawowe i oczywiste połączenia. Planować z tych danych podróży się nie da. Witryna przecież jest... W 2013 roku Spółka Prze wozy Regionalne zaprzestała prowadzenia odrębnego stano wiska informacji dla podróż nych na rzecz udzielania in formacji w kasach biletowych, natomiast PKP Intercity usunęła z dworca obsługiwaną tablicę z relacyjnym rozkładem jaz dy pociągów" - czytamy w oświadczeniu, które nasz Czytelnik otrzymał z Departa mentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w maju br. ( ) uznano, że dostępność infor macji dla podróżnych poprawi zamontowanie na ścianie, na której zamontowana była tabli ca z relacyjnymi rozkładami jazdy, na wysokości wzroku, dwóch witryn z umieszczonymi rozkładami jazdy formatu A1 oraz zamontowanie dwóch do datkowych witryn na przeciw ległej ścianie. Powyższe zostało wykonane 14 kwietnia br. Na stacji w Koszalinie podróżnym zapewniono również informa cję głosową o odjazdach i przy jazdach pociągów obsługiwaną przez dyżurnego ruchu PKP Polskie Linie Kolejowe SA." - To dla przewoźników naj tańsze i najprostsze rozwiązanie. Wcale nie znaczy: funkcjonal ne i wystarczające - komentują podróżni. Wskazują na drobny maczek, którym na płachtach A1 zapisano podstawowe połą czenia PKP. - Rozmaw iać z nim i ustalać alternatywnych tras się nie da... Od tego są - jak wspominają urzędnicy - panie w okienkach PKP. Mniej lub bardziej cier pliwe. Niejeden klient, któremu dane było wstrzymać kolejkę zniecierpliwionych podróżnych Chcą Państwo zabrać głos w sprawie dostępności informacji PKP na koszalińskim dworcu lub za naszym pośrednictwem wzmocnić głos pana Wincentego w rozmowie z urzędnikami? Chętnie przyjmiemy listy i e pl) i przekażemy do stosownych urzędów. kilkuminutową rozmową na te mat planowanych połączeń, zna komfort takiego rozwiązania. BIEU9K& BIAŁA BIELSKO BIAŁA CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA 23' 19 a "22* i6 18. nrn 6' " 9-11" * ^11 10 '9 21 Za małe potoki podróżnych Wnioskując do urzędników-przewoźników i ich zwierzch nika w ministerstwie o przy wrócenie w Koszalinie okienka z informacją PKP, pan Wincenty Z. zwracał uwagę na spory ruch podróżnych w byłym mieście wojewódzkim, zwłaszcza w wa kacje, gdy przez Koszalin właśnie przejeżdżają wczasowicze i kura cjusze kierujący się do ośrodków "5 4 IB^.IOr KOŁOBRZEG KRAKÓW 16"16"\ 11:' 11 "10 MO* 8:6:6 r 12 - i6 lg* 16^ 11 r Rozważania o możliwości... O rozważenie możliwości uruchomienia punktu informa cji dla podróżnych zwróciliśmy się do spółek przewozowych: PKP Intercity SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. wykonu jących na stacji Koszalin prze wozy pasażerskie" - informuje Jan Nowak, dyrektor Departa mentu Eksploatacji Nierucho mości PKP SA. - W odpowie dzi uzyskaliśmy informacje, że spółki nie widzą uzasadnienia dla otwarcia okienka informacji dla podróżnych wskazując jed nocześnie, że podróżny może uzyskać wiedzę o kursowaniu pociągów: we wszystkich ka sach biletowych znajdujących się na stacji, przez całodobową infolinię obsługiwaną przez przewoźników, poprzez strony internetowe będące wyszuki warkami połączeń". Urzędnicy, co także czytamy w piśmie, wysoko ocenili na koszalińskiej stacji słyszalność komunikatów megafonowych o kursowaniu pociągów w holu i poczekalni dworca. Jako właściwy ( bo zgodny z Ustawą"), określili tak że sposób prezentacji plakatów o rozkładach jazdy. PRZEMYŚL 23 HE 16 21: 21" 15" * " f$f4t 15" 13*11:' n :: 22 1$ 18M f 19 17:\16" 18" 17r 16, 15" "7 7{' STARGARD SZCZ. 19* 18" 17!* 16: 15HS" 13" 12' 10" 10" 7' 21: 21" ' :: 15*15" 16 10:; 10^ 9?1 8." 7?6 6^6 41' ' " 15f *6 8 9' ' Mr 18* 19 8:' '17/16" 16:J 15" " ' 18 17L 16^16,11f 10" 6ŁÓDŹ KAL 18, Zi: 21-: Duży i czytelny rozkład jazdy pociągów na koszalińskim dworcu kolejowym to przeszłość. Urzęd nicy nie pozostawiają złudzeń - nic w tej kwestii się nie zmieni. Powyższe zdjęcie zrobiliśmy na początku 2011 roku. nadmorskich. Urzędnicy w cy frach takiego ruchu nie widzą. Należy podkreślić, że w za mknięćiowym rozkładzie jazdy pociągów, obowiązującym od 16 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. na stacji Koszalin zatrzymuje się średnio 50 pociągów, z cze go: 22 pociągi są uruchamiane przez PKP Intercity SA, 28 po ciągów jest uruchamianych przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. W rozkładzie rocznym - poza sezonem - ze stacji Koszalin od jeżdża zaledwie 7 par pociągów spółki Intercity SA. Biorąc pod uwagę (...) małe potoki podróż nych oraz zlokalizowane na tej stacji dwie własne kasy, wypo sażone w komputer z dostępem do Internetu oraz niezbędne ma teriały do udzielenia pełnej infor macji (...) PKP Intercity SA nie widzi uzasadnienia dla otwarcia okienka informacji stacjonarnej na stacji Koszalin" - czytamy w kolejnym piśmie, które do pana Wincentego wysłała Marzena Oleksy, dyrektor Biura PKP In tercity SA. Puenta Porządek i komfort, jakie daje podróżnym koszalińska sta cja PKP są... zgodne z przepisa mi. Każdy ze zmotywowanych przez Ministerstwo Infrastruk tury i Rozwoju do udzielenia panu Wincentemu pisemnej odpowiedzi, odpowiednio to wykazał. Kropkę nad i" stawia kolejny dyrektor Krzysztof Pawlak, zastępca szefa Przewo zów Regionalnych Sp. z o. o.: Nadmieniamy, że nie otrzy maliśmy skarg dotyczących do stępności informacji o naszych pociągach na stacji Koszalin oprócz jednej (...). Klient otrzy mał, wówczas wyczerpującą od powiedź". 12

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. www.plk-sa.pl ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Massel: Województwa nie mogą

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

PASAŻERSKI TRANSPORT REGIONALNY WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

PASAŻERSKI TRANSPORT REGIONALNY WSPÓŁCZESNE WYZWANIA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 713 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 16 PASAŻERSKI TRANSPORT REGIONALNY WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy. Strategia budowy marki: PESA Bydgoszcz SA

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy. Strategia budowy marki: PESA Bydgoszcz SA Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy. Strategia budowy marki: PESA Bydgoszcz SA Rys historyczny (1851-1989) Pierwsza linia kolejowa łącząca Bydgoszcz z Krzyżem została oddana do użytku w 1851

Bardziej szczegółowo

Stara gwardia rządzi koleją Dwója na szynach

Stara gwardia rządzi koleją Dwója na szynach Stara gwardia rządzi koleją Dwója na szynach Ukazuje się od 2002 roku www.zbs.net.pl ISSN 1896-4079 niezależny dwumiesięcznik poświęcony kolei na Mazowszu LIPIEC SIERPIEŃ 2011 Nr 4 (54) POLSKIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie takie straszne

Rozporządzenie nie takie straszne ISNN 1426-5788 LISTOPAD-STYCZEŃ 2009-2010 nr 4(37)/2009-2010 Komunikacja publiczna 4/2009-2010 Jaki może być transport autobusowy w Europie? Rozporządzenie nie takie straszne Koniec przetargów w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

KHW: Pozostał tylko strajk

KHW: Pozostał tylko strajk KHW: Pozostał tylko strajk Negocjacje, które odbywają się w ramach prowadzonego przez WZZ Sierpień 80 sporu zbiorowego w Katowickim Holdingu Węglowym, stwarzają wrażenie grania na zwłokę przez Zarząd.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 2 z drugiej strony Wolność zaczyna się w umysłach czerwca Polacy świętowali 25 lat wolności. Wybory czerwcowe

Bardziej szczegółowo

PulsFirmy. Kredyt obrotowy, który sam się odnawia. Banki coraz częściej wymagają od przedsiębiorców minimum formalności. 14-15 EUR 4,18 PLN

PulsFirmy. Kredyt obrotowy, który sam się odnawia. Banki coraz częściej wymagają od przedsiębiorców minimum formalności. 14-15 EUR 4,18 PLN Poniedziałek 14 kwietnia 2014 Wszystko dla małych i średnich firm. Czytaj na str. 14-19 www.pb.pl PulsFirmy Kredyt obrotowy, który sam się odnawia Banki coraz częściej wymagają od przedsiębiorców minimum

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Safe Shipping. on the Baltic Sea. s. 17-25. transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka

Safe Shipping. on the Baltic Sea. s. 17-25. transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka transport spedycja logistyka rybołówstwo turystyka Nr 4 (59) Kwiecień (April) 2013 Cena 6 zł (w tym 8% VAT) Nr 257567 ISSN 1899-5373 Safe Shipping on the Baltic Sea s. 17-25 NIEMIECKIE OKRĘTY ODWIEDZIŁY

Bardziej szczegółowo