Zestawienie informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie informacji"

Transkrypt

1 Zestawienie informacji

2 WYKAZ INFORMACJI Tytu³: 510 TYS. Z ODPRAWY DLA NOWEJ MINISTER. ZGODZILI SIÊ NA NI W JEJ NOWYM RESORCIE... 5 ród³o: Data wydania: Tytu³: CZEKA NAS KOLEJOWY PRZE OM... 7 ród³o: G OS SZCZECINA Data wydania: Tytu³: 6 KOBIET I 13 MÊ CZYZN OTO RZ D PREMIER EWY KOPACZ... 8 ród³o: KURIER PORANNY (7 DNI) Data wydania: Tytu³: PKP PRACUJE NAD SYSTEMEM UMO LIWIAJ CYM OBS UGÊ WSPÓLNEGO BILETU DLA WSZYSTKICH PRZEWO NIKÓW 10 ród³o: Data wydania: Tytu³: JAKA STACJA, TAKA INFORMACJA ród³o: MIASTO Data wydania: Tytu³: PKP INFORMATYKA SZYKUJE SYSTEM DLA WSPÓLNEGO BILETU ród³o: Data wydania: Tytu³: WSZYSTKIE POCI GI NA JEDNYM BILECIE ród³o: Data wydania: Tytu³: KUP PAN POCI G! PR BÊD WYPRZEDAWAÆ TABOR... NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: REWOLUCJA! JEDEN BILET NA WSZYSTKIE POCI GI W POLSCE ród³o: Data wydania: Tytu³: NIEBITY, W DOBRYM STANIE. PRZEWOZY REGIONALNE SPRZEDAJ POCI G NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: MARIA WASIAK PRZEKAZA A ODPRAWÊ Z PKP NA CELE DOBROCZYNNE ród³o: Data wydania: Tytu³: JAKA PRZYSZ O Æ PRZED RYNKIEM KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW W REGIONACH? ród³o: Data wydania: Tytu³: WASIAK ODDA ODPRAWÊ Z PKP, OSTACHOWICZ NIE PÓJDZIE DO ORLENU ród³o: Data wydania: Tytu³: POZNAÑ. POCI G POTR CI MÊ CZYZNÊ ród³o: Data wydania:

3 Tytu³: POZNAÑ: MÊ CZYZNA POTR CONY PRZEZ POCI G ród³o: Data wydania: Tytu³: HAJNÓWKA: "BIA OWIE A" ZNIKA Z ROZK ADU JAZDY ród³o: Data wydania: Tytu³: MO ESZ KUPIÆ POCI G NA LICYTACJI! ród³o: SUPER EXPRESS Data wydania: Tytu³: NA ALLEGRO MO NA KUPIÆ SOBIE POCI G ród³o: POLSKA - GAZETA KRAKOWSKA Data wydania: Tytu³: ADAMCZYK: MARIA WASIAK MINISTREM PRZE OMU? NIE S DZÊ ród³o: Data wydania: Tytu³: KM CZY RP - JAKA RÓ NICA ród³o: Data wydania: Tytu³: WSPÓLNY BILET ród³o: Data wydania: Tytu³: PR BÊD WYPRZEDAWAÆ TABOR... NA ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: MO NA KUPIÆ POCI G NA... ALLEGRO ród³o: Data wydania: Tytu³: NA ALLEGRO KUPISZ NAWET POCI G ród³o: Data wydania: Tytu³: DWORZEC PKP W POZNANIU: POCI G ODCI MÊ CZY NIE NOGÊ ród³o: Data wydania: Tytu³: PRZEWOZY REGIONALNE SPRZEDAJ POCI G W INTERNECIE ród³o: Data wydania: Tytu³: KOLEJ NA MINISTERSTWO ród³o: NEWSWEEK Data wydania: Tytu³: KOLEJ SPRZEDAJE NA ALLEGRO ród³o: DZIENNIK TRYBUNA Data wydania: Tytu³: W DRODZE KU LEPSZEMU ród³o: DZIENNIK GAZETA PRAWNA (Forum Biznesu) Data wydania:

4

5 TYS. ZŁ ODPRAWY DLA NOWEJ MINISTER. ZGODZILI SIĘ NA NIĄ W JEJ NOWYM RESORCIE..,WWW.TVN24.PL ( :00:00) Równowartość rocznych zarobków na poprzednim stanowisku Marii Wasiak to 510 tys. zł. I taką odprawę otrzyma następczyni Elżbiety Bieńkowskiej po odejściu z zarządu PKP SA - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. 23 września 2014, 21: tys. zł odprawy dla nowej minister. Zgodzili się na nią w jej nowym resorcie Foto: Radek Pietruszka / PAP Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, podczas ceremonii zaprzysiężenia rządu Ponad 500 tysięcy złotych odprawy, na jakie może liczyć nowa minister infrastruktury i rozwoju, to efekt zapisu w jej kontrakcie z państwową spółką PKP SA. Zapis ten mówi, że w zamian za zobowiązanie się przez członka zarządu do niepodejmowania pracy w konkurencyjnej spółce w okresie 12 miesięcy od momentu rozwiązania umowy, otrzyma on równowartość przysługującego mu w tym czasie wynagrodzenia. 100 proc udziałów w spółce PKP SA posiada Skarb Państwa. Od 2001 r. podlega ona Ministerstwu Transportu (dzisiaj Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju). Jak ustaliliśmy ze źródeł w radzie nadzorczej PKP SA, to właśnie urzędnicy tego resortu konstruowali kontrakty dla menedżerów spółki. Te z kolei zostały później zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą. - Rada nie miała jednak tutaj nic do powiedzenia, szczerze mówiąc nie znamy nawet dokładnych zapisów tych kontraktów - usłyszeliśmy od jednego z członków rady. Oznacza to zatem, że choć odprawa została wypłacona minister Wasiak "z automatu" na mocy obowiązującego od 2012 r. kontraktu, to na taką sumę zgodzili się urzędnicy resortu, na którego czele właśnie staje. Odwołana ze stanowiska Wasiak była szefową spółki PKP Przewozy Regionalne ( ), a potem dyrektorem biura prywatyzacji. W grudniu 2010 roku, gdy w związku z bałaganem przy wprowadzaniu nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów stanowisko prezesa PKP stracił Andrzej Wach, objęła obowiązki szefa tej spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP powołało ją na stanowisko prezesa w maju 2011 r. W kwietniu 2012 r. jej miejsce zajął Jakub Karnowski, a Wasiak została wiceprezesem PKP SA. W ostatni piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP SA odwołało ją z tego stanowiska. "Drobna, ale jakże energiczna kobieta" Ewa Kopacz, prezentując w miniony piątek kandydaturę Wasiak na szefową MIR, mówiła, że od lat jest ona związana z zarządzaniem projektami w obszarze transportu i komunikacji. - Jednym z jej głównych zadań będzie przede wszystkim dopilnowanie - z całą starannością - tego, co się dzieje w infrastrukturze - podkreśliła. - Dzisiaj chcemy powiedzieć 5

6 Polakom: będziecie jeździć szybciej, będziecie jeździć wygodniej, będziecie jeździć po dobrych drogach. To wy jesteście świadkami tego, że ta osoba - ta drobna, ale jakże energiczna kobieta - to zagwarantuje - zapewniała Kopacz. W poniedziałek Elżbieta Bieńkowska przekazała Marii Wasiak kierowanie Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Autor: łos/jl/kka Źródło: RMF FM, tvn24.pl Rząd Ewy Kopacz 6

7 G OS SZCZECINA Strona: 1 Czeka nas kolejowy przełom INWESTYGA Najpóźniej w 2021 roku ruszy Szczecińska Kolej Metropolitalna, która ma bye kręgosłupem transportu publicznego między Szczecinem, Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem. Wartość inwestycji to 665 mln zł. Marek Jaszczyński P rzedstawiciele samo rządu województwa i Szczecina oraz Za rządu Stowarzyszenia Szcze cińskiego Obszaru Metropo litalnego podpisali umowę z firmą Trako, która ma przy gotować studium wykonal ności inwestycji. - Studium odpowie na py tanie, na jakich zasadach i w jakim zakresie będzie działać SKM - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - SKM to projekt bardzo trudny, wy magający współpracy z sa morządami, z koleją. Wierzę, że jesteśmy w stanie temu podołać. Kolej może być tą alternatywą dla mieszka ńców, która będzie uzupe łniać istniejący układ komu To jedna z wizji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tak ma wyglądać węzeł przesiadkowy nikacyjny oparty o transport przy ul. Ku Słońcu w rejoniecmentarza Centralnego. wizualizacjemejsocha^w tramwajowy i autobusowy. Cztery główne linie Docelowo Szczecińska Kolej Metropolitalna ma składać się z 4 linii łączących Police, Goleniów, Stargard i Gryfino ze Szczecinem które na obszarze miasta utworzą również kolej miejską. Uruchomienie Szczeci ńskiej Kolei Metropolitalnej zapewne będzie się wiązać z koniecznością reaktywacji przystanków kolejowych. Opracowaniem mają zo stać objęte linie kolejowe: 273 na odcinku Szczecin Główny - Gryfino, 351 na odcinku Szczecin Główny -Stargard Szczeciński, 406 na odcinku Szczecin Główny - Police Trzebież. Planowane jest od gałęzienie od linii 406 wpolicach, w kierunku osiedli mieszkaniowych zlokalizo wanych w południowo-zachodniej części miasta. Z pociągu do autobusu z jednym biletem - Opracowanie ma być go towe w maju przyszłego roku. Nie ma dużo czasu, sprawa wymaga intensywnej pracymówi Marek Wierzbicki, przedstawiciel Trako. Trako będzie współpracować przy tworzeniu dokumentacji z firmą DS Consulting, znaną z prac nad Pomorską Koleją Metropolitalną. Drugi pod miotem biorącym udział w pracach z Trako jest Stowa rzyszenie Inżynierów i Tech ników Komunikacji. Dziś wiadomo, że przewoźnikiem mają być Przewozy Regio nalne. Czeka nas również in tegracja taryfowa. To oznacza, że pasażer korzystający z po ciągu i przesiadający się na autobus czy tramwaj nie będzie kupował dodatko wego biletu. Korzyści takiego " iśss! _ r,-;."-' - r J. * * < Wizualizacje Maciej Sochanowski CĘJL~ : j r. ", fu \'l- ł if < Układ docelowy SKM. Na północy łącznica do osiedla Chemikw Policach. Przewidziana re witalizacja przystanków kolejowych na terenie miasta oraz budowa nowych przystanków na ul.niemierzyrtskiej przyspnt oraz w rejonie CmentarzaCentralnego. r" I ' j ' ; f O T '... & " e _ I.- 'J t 'l R>E_ ' G:ZJ; - Tak ma wyglądać węzeł przesiadkowy Niebuszewo.Na czerwono zaznaczono linię tram wajową w rejonie dworca Niebuszewo, kolor zielony to linia kolejowai przystanek SKM, błękitne koło wyznacza zasięg oddziaływania węzła,czyli 5-7 minut drogi pieszo.na nie biesko zaznaczono parking, a obok pętlę autobusową. wizualizacje Madej Sosnowski rozwiązania jest wiele: pa sażer nie musi kasować no wego biletu w każdym ze środkówtransportu; nie musi też znać taryf każdego z prze woźników, ani szukać miejsc zakupu biletów osobno na każdy środek transportu. W efekcie wzrośnie liczba pasa żerów; wpływy ze sprzedaży biletów, a spadnie liczba sa mochodów wjeżdżających do metropolii. Przypomnijmy, że projekt SKM został zaprezentowany w listopadzie 2011 roku przed radnymi Rady Miasta Szczecin i spotkał się z przy chylnym przyjęciem. Po nownie mogli się z nim zapo znać uczestnicy konferencji Rozwój infrastruktury kole jowej w województwie za chodniopomorskim". - SKM ma być szkieletem komunikacyjnym pomiędzy Szczecinem, Policami, Gole niowem, Stargardem i Gry finem. I takiego zakresu ma dotyczyć studium - mówi Maciej Sochanowski, autor projektu uruchomienia SKM. Tramwajom kolej nie zagrozi Docelowo SKM ma składać się z 4 linii łączących Police, Goleniów, Stargard i Gryfino ze Szczecinem - które na ob szarze miasta utworzą rów nież quasi" kolej miejską. Projektanci zakładają, żekolej nie wpłynie na likwidację linii tramwajowych, a wręcz prze ciwnie będzie stymulowała rozwój. Natomiast nastąpi li kwidacja wybranych linii au tobusowych, bądź zmiana tras linii w rejonie poszcze gólnych stacji tak, aby za pewnić skomunikowanie z punktami integracyjnymi. Czy SKM będzie konkurencją dla powstającego Szczeci Węzeł przesiadkowy pomiędzy SKM a komunikacją tramwajową przy skrzyżowaniu z ulicą Arkońską iniemierzyńską. Wizualizacje Maciej Sochanowski ńskiego Szybkiego Tramwaju? - To będą systemy transpor towe wzajemnie się uzupe łniające. Oferta SKM skiero wana będzie głównie do mieszkańców Polic, Gryfina, Goleniowa czy Stargardu. Ale oczywiście będzie także uzu pełnieniem transportu pu blicznego na terenie miasta, dzięki czemu mieszkańcy Dąbia, Załomia, Wielgowa oraz północnych dzielnic Szczecina zyskają możliwość sprawnego dojazdu do cen trum miasta - mówi Maciej Sochanowski. Co trzeba zrobić, żeby uru chomić przejazdy? Wśród niezbędnych inwe stycji w infrastrukturę jest wy mieniana budowa łącznicy na OsiedlewPolicach, moderni zacja drugiego toru od Polic do Dworca Niebuszewo i mo dernizacja torowiska od Niebuszewa do Turzyna. Wreszcie modernizacja ist niejącego toru oraz dobu dowa drugiego toru od Tu rzyna do Dworca Głównego. WSzczecinie Zdrojach miałby powstać węzeł przesiadkowy pomiędzy SKM, Szczeci ńskim Szybkim Tramwajem i komunikacją autobusową. Nasz ekspert Maciej Sochanowski inżynier budownictwa drogowego i projektant Podpisanie umowy na studium wykonalności jest najważniejszym kro kiem w ostatnich latach przybliżającym nas do urzeczywistnienia Szcze cińskiej Kolei Metropoli talnej. Dokument ten ko ńczy etap rozmów o tym, czy SKM powinna po wstać, czy nie. Cieszy, że współpraca samorządów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dopro wadziła do tego, że ten do kument powstanie i da nam możliwość ubiegania się o unijne dofinanso wanie na tą inwestycję. W połowie przyszłego roku będziemy już wiedzieć jak SKM powinna wyglądać i na jakich zasadach funk cjonować. Konsekwentne wpisanie SKM na listę kontraktu terytorialnego sprawia, że rewolucja w transporcie publicznym na obszarze SOM staje się realna jak nigdy dotąd. 7

8 KURIER PORANNY (7 DNI) Strona: 6 6 kobiet i 13 mężczyzn Ewa Kopacz Cezary Grabarczyk Prezes Rady Ministrów. Urodziła się w 1956 r. Jest absolwent ką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ma specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii i specjalizację z medycyny rodzinnej. Do 2001 r. kierowała Zakładem Opie ki Zdrowotnej w Szydłowcu. W latach była radną sejmiku mazowieckiego. Należała do Unii Wolności, w roku 2001 przeszła do PO; była posłanką w IV, V i VI kadencji Sej mu. W ostatnich wyborach parlamentarnych, startując z listy Platformy, po raz kolejny uzyskała mandat. Od 2006 do 2008 r. pełniła obowiązki przewodniczącej mazowieckich struktur Platformy Obywatelskiej. W PO Kopacz od lat uchodzi za nie kwestionowany numer dwa. Politycznie blisko związana z Donaldem Tuskiem - to dzięki jego wsparciu została w 2011 r. marszałkiem Sejmu, jako pierwsza kobieta w historii. Do wielkiej polityki trafiła w 2001 roku, kiedy została posłanką z ramienia PO. W trakcie pierwszej kadencji rządów Platformy w latach była ministrem zdrowia. Wówczas próbowała doprowadzić do obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki, utworzyła urząd Rzecznika Praw Pacjenta, przygotowała koszyk świadczeń gwarantowanych ze środ ków publicznych, wprowadziła przepisy nakładające obowiązek ustalania urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ. Jako jedna z niewielu europejskich ministrów zdrowia nie zgodziła się na zakup szczepionek przeciwko grypie A/H1N1. Ma córkę Katarzynę i wnuczka Juliana. Jak sama mówi, jej największą zaletą jest dyskrecja, a wadą - gadatliwość. Lubi szybką jazdę samochodem, interesuje się medycyną sądową (ja ko młody lekarz współpracowała z milicją przy ustalaniu przyczyn zgonów). Minister sprawiedliwości. Urodził się w1960 r. Z wykształce nia jest prawnikiem, pracował m.in. jako adwokat, od 1988 r. do 1996 był asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach był pierw szym wicewojewodą łódzkim. W latach szef resor tu infrastruktury, jeden z najbardziej krytykowanych mini strów gabinetu Donalda Tuska. Wicemarszałek Sejmu obec nej kadencji. Uważa się, że Grabarczyk stoi na czele jednej z frakcji w Platformie Obywatelskiej - tzw. spółdzielni" - so juszu szefów regionów PO. Teresa Piotrowska (PAP; FOT.: PAP, POLSKAPRESSE) Minister spraw wewnętrznych. Urodziła się w 1955 r. Studio wała na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), zdobywając wykształcenie historyczne i teologiczne. Była nauczycielką w jednej z bydgoskich szkół. Od 1994 r. zasiadała w radzie miejskiej w Bydgoszczy. Od marca do grudnia1998 r. w rzą dzie Jerzego Buzka pełniła funkcję wojewody bydgoskiego. W latach była wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. W 2001 r. przystąpiła do Platformy Obywatel skiej. Od 2001 jest posłanką. Janusz Piechociński Władysław Kosiniak-Kamysz Wicepremier, minister gospodarki. Urodził się w1960 r. Jest absolwentem ekonomiki obrotu towarami w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach był pracownikiem naukowym tej uczel ni. Członek PSL od 1990 r., od dwóch lat prezes partii. Poseł na Sejm I, II, IV, VI i obecnej VII kadencji (kierował lub był wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury). W latach oraz radny sejmiku mazowieckiego; w latach prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochro ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Minister pracy i polityki społecznej. Urodził się w 1981 r. Doktor nauk medycznych, ukończył medycynę w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 2011 r. był leka rzem w uniwersyteckiej Klinice Chorób Wewnętrznych i Me dycyny Wsi. Badania naukowe do pracy doktorskiej prowa dził w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA. Był krakowskim radnym. Od 2000 r. związany z PSL, od grudnia 2012 r. wiceprezes tej partii. Ministrem jest od li stopada 2011 r. Jego ojciec był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Tomasz Siemoniak Andrzej Halicki Wicepremier, minister obrony narodowej. Urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem handlu zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dziś Szkoła Główna Han dlowa) w Warszawie oraz stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu (Niemcy). Od listopada 2007 r. był wiceszefem MSWiA, odpowiedzialnym głównie za administrację. Od grudnia 2013 r. - z rekomendacji Donalda Tuska - jest członkiem 28-osobowego zarządu PO. Nigdy nie był parla mentarzystą, zasiadał jedynie w radzie gminy WarszawaCentrum. Kieruje MON od sierpnia 2011 r. Minister administracji i cyfryzacji. Urodził się w 1961 r. Ukoń czył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS (teraz Szkoła Główna Handlowa) w dziedzinie ekonomiki transpor tu lotniczego. W latach był rzecznikiem prasowym oraz członkiem władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Do Platformy Obywatelskiej należy od 2001 ro ku. W latach był rzecznikiem klubu parlamentar nego PO. Od maja 2010 roku jest szefem mazowieckiej PO. Poseł od 2007 roku. Uważany jest za najbliższego współpra cownika Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna Bartosz Arłukowicz Minister spraw zagranicznych. Urodził się w 1963 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Niegdyś jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska i numer 2" w PO. W rządzie PO-PSL - od listopada 2007 do paździer nika 2009 był wicepremierem, szefem MSWiA. Był to okres jego największych politycznych wpływów. Z rządu odszedł po wybuchu tzw. afery hazardowej. Jego nazwisko pojawiało się w materiałach CBA. Schetyna zapewniał, że nie ma z afe rą żadnego związku. Od 8 lipca 2010 roku do końca kadencji, tj. 7 listopada 2011 r,, marszałek Sejmu. Minister zdrowia. Urodził się w 1971 r. Jest absolwentem Wy działu Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie istudiów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia w dziedzinie pediatrii. Praco wał m.in. w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzie cięcej PUM, w WSPR oraz jako wykładowca na PUM. Karierę polityczną Arłukowicz rozpoczął w 2002 r., wtedy uzyskał mandat radnego Szczecina (z listy SLD-Unia Pracy). W maju 2011 r. wszedł do rządu Tuska, następnie do klubu PO. Po czątkowo pełnił funkcję sekretarza stanu w KPRM. 8

9 KURIER PORANNY (7 DNI) Strona: 6 oto rząd premier Ewy Kopacz Lena Kolarska-Bobińska Minister nauki i szkolnictwa wyższego. Urodziła się w 1947 r. Studia ukończyła na Wydziale Socjologii Uniwersytetu War szawskiego. Uzyskiwała kolejno stopnie: doktora, doktora habilitowanego z zakresu socjologii, a w 1993 r. tytuł profeso ra nauk humanistycznych. W ramach stypendium Forda kształciła się w Stanford University oraz Business School of Carnegie-Mellon University. Od 2009 r. była posłanką do Par lamentu Europejskiego. Pod koniec 2013 roku wróciła z Brukseli, aby objąć funkcję minister nauki i szkolnictwa wyższego po ustępującej prof. Barbarze Kudryckiej. Joanna Kluzik-Rostkowska / Minister edukacji. Urodziła się w 1963 r. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw skiego. W latach 80, ub. wieku współpracowała z podziem nym Tygodnikiem Mazowsze" oraz innymi czasopismami drugiego obiegu. Po 1989 r. dziennikarka działu politycznego Tygodnika Solidarność", później związana była m.in. z Ekspressem Wieczornym" oraz tygodnikami: Wprost" i Przyjaciółka". W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza wice minister w resorcie pracy i polityki społecznej, w rządzie Ja rosława Kaczyńskiego minister pracy i politykispołecznej. X Marek Sawicki Minister rolnictwa. Urodził się w 1958 r. Z wykształcenia in żynier rolnictwa, ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, obronił pracę doktorską na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Był asystentem w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, in spektorem ds. samochodowych w Cukrowni Sokołów Podla ski, nauczycielem w ZSRolniczych w Sokołowie Podlaskim, wójtem gminy Repki, a następnie w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza sekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności i pełnomocnikiem rządu ds. telekomunikacji na wsi. X - Maria Wasiak Minister infrastruktury i rozwoju. Urodziła się w 1960 r. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu War szawskiego i Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 90. współtworzyła ra domskie struktury ROAD i Unii Demokratycznej, a od 1994 do 1997 r. kierowała radą regionalną Unii Wolności. Rok póź niej została wicewojewodą radomskim. W latach szefowa spółki PKP Przewozy Regionalne. W maju 2011 r. po wołana na stanowisku prezesa spółki PKP. W kwietniu 2012 r. została wiceprezesem PKP SA. Mateusz Szczurek Małgorzata Omilanowska Minister finansów. Urodził się w1975 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskie go. Doktoryzował się na University of Sussex, a tematem jego pracy były kryzysy i płynność międzynarodowa. Odbył kur sy ekonometrii International Center for Money and Banking Studies w Genewie i Londynie. Szefem resortu finansów zo stał w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej był jednym ze znanych komentatorów ekonomicznych, jako główny eko nomista ING Banku Śląskiego, a od marca 2011r. główny eko nomista ING na Europę Środkową i Wschodnią. Minister kultury i dziedzictwa narodowego. Urodziła się w 1960 roku. Historyk sztuki, specjalizująca się w problema tyce architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersyte cie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. W 2013 roku otrzymała tytuł nau kowy profesora. Odbyła też studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH w Warszawie (dyplom r.). i-j Andrzej Biernat Maciej Grabowski Minister sportu i turystyki. Urodził się w 1960 r. Jest absol wentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Na poznańskiej AWF ukończył podyplomowe studia z orga nizacji i zarządzania sportem. Przez 8 lat był nauczycielem w Konstantynowie Łódzkim, później szefem miejscowego Centrum Sportu i Rekreacji, które prowadziło pływalnię oraz prezesem Włókniarza Konstantynów Łódzki. Karierę poli tyczną rozpoczął w1997 r. Wstąpił wówczas do Ruchu Odro dzenia Polski, z którym rozstał się dwa lata później. W PO jest od początku jej istnienia. Minister środowiska. Urodził się w 1959 r. Doktor ekonomii, a także inżynier nawigator - ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W latach 80, pracował w Polskich Liniach Ocea nicznych jako oficer pokładowy. Przez 18lat pracował w In stytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie od 1991 r. pełnił funkcję wiceprezesa. W latach wykładał na Uniwersytecie Gdańskim. Od marca 2008 r. zasiadał w Ze spole Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, a w listopadzie tego samego roku został powołany na podse kretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Włodzimierz Karpiński Jacek Cichocki Minister Skarbu Państwa. Urodził się w 1961 r. Ukończył stu dia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Che micznej i Procesowej, studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej na Uni wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od sierpnia 2011r. Kar piński był wiceministrem spraw wewnętrznych i administra cji; w październiku otrzymał nominację na wiceministra w nowo powstałym resorcie administracji i cyfryzacji. Od kwietnia 2013 pełni funkcję ministra skarbu. Szef kancelarii premier. Urodził się w 1971 r.; ukończył Wy dział Filozofii isocjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poli tolog, socjolog i znawca państw byłego ZSRR. Wiatach pracował w Fundacji im. Stefana Batorego. Od 1992 r. współpracował z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. W latach dyrektor OSW. Od listopada 2011 r. kierował Mini sterstwem Spraw Wewnętrznych. Był też sekretarzem Kole gium ds. Służb Specjalnych. W lutym 2013 roku został sze fem kancelarii premiera Donalda Tuska. Jest żonaty; ma trzy córki i syna. K,*# ) 9

10 PKP PRACUJE NAD SYSTEMEM UMOŻLIWIAJĄCYM OBSŁUGĘ WSPÓLNEGO BILETU DLA WSZYSTKICH PRZEWOŹNIKÓW..,WWW.WIRTUALNEMEDIA.PL ( :00:00) Obsługa wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników kolejowych, dynamiczny system sprzedaży dla PKP Intercity i usługi dla przewoźników towarowych to cele nowego prezesa PKP Informatyki. W spółce dobiega końca restrukturyzacja i trwają przygotowania do prywatyzacji. Rynek kolejowy, w tym usługi dla innych spółek PKP, pozostanie najważniejszym obszarem działalności. Krzysztof Biniek, który objął stanowisko prezesa PKP Informatyki w połowie lipca br., nie chce zrywać z inicjatywami poprzedniego zarządu, który kładł nacisk na rozwój poza rynkiem kolejowym. Zapowiada ich realizację i walkę o zamówienia, gdy będzie to tylko możliwe. Na razie jednak priorytetem będzie sektor kolejowy. PKP Informatyka ma być obecna zarówno w segmencie przewozów pasażerskich, jak i towarowych.? To rynek o ogromnym potencjale, z dużymi przedsięwzięciami do zrealizowania mówi Krzysztof Biniek, prezes zarządu PKP Informatyki.? W obszarze rynku przewozów pasażerskich chcemy skupić się na tym, co w tej chwili rozwijamy, czyli na nowoczesnej platformie sprzedaży biletów we wszystkich dostępnych kanałach. Chcemy wypracować rozwiązanie, które umożliwi wprowadzenie wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników. Wprowadzenie wspólnego biletu dla wszystkich przewoźników to jednak skomplikowany proces, który wymaga współpracy nie tylko spółek z Grupy PKP, lecz także Przewozów Regionalnych i przewoźników samorządowych. Drugim dużym projektem jest dynamiczny system sprzedaży dla PKP Intercity. Ma on ruszyć wraz z wprowadzeniem do rozkładu pociągów Pendolino w grudniu br.? Przed nami duże zadanie, musimy sprawnie wdrożyć system, który umożliwi przewoźnikowi elastyczne dopasowanie obliczanych w czasie rzeczywistym elementów oferty do popytu mówi Biniek.? Spółka PKP Informatyka to nie tylko usługi i oprogramowanie. W naszej grupie kapitałowej znajdują się również Kolejowe Zakłady Łączności producent m.in. systemów informacji pasażerskiej, którego elementem są np. elektroniczne tablice informacyjne na dworcach i peronach. W najbliższym czasie będziemy instalować taki system m.in. na nowo budowanym dworcu w Bydgoszczy. PKP Informatyka będzie też rozwijać usługi z wykorzystaniem nowych technologii na już istniejących urządzeniach, takich jak biletomaty i kasy. Będzie też stawiać na sprzedaż mobilną i internetową. Nowe usługi i wzrost sprzedaży spółki to ważne elementy strategii restrukturyzacji. Biniek podkreśla, że zakończyły się już cięcia i zmiany organizacyjne. Możliwe są dalsze korekty w strukturze spółki, ale będą 10

11 one mniej istotne.? Naszym celem jest budowanie wartości spółki w oparciu o projekty, które zostały rozpoczęte i mogą być kontynuowane. Priorytetem będzie rynek kolejowy. Nie przewiduję rewolucji w ramach struktury organizacyjnej. Skupimy się na efektywności, skuteczności i podnoszeniu kwalifikacji pracowników zapowiada Biniek. Dzięki restrukturyzacji spółka może być atrakcyjniejsza dla inwestora z zewnątrz. Być może jeszcze pod koniec tego roku PKP SA będzie chciało rozpocząć proces sprzedaży udziałów w PKP Informatyce. Prywatyzacja nie odbędzie się za pośrednictwem giełdy. Biniek ocenia, że prywatyzacja to jedna z szans, przed którą stoi ta spółka. Wzrost liczby klientów i silniejsza pozycja firmy to też szansa na utrzymanie, a nawet wzrost liczby miejsc pracy. Autor: Newseria / pr 11

12 MIASTO Strona: 3 Jaka stacja, taka informacja - Od co najmniej dwóch lat toczę bój z PKP o przywrócenie ustnej infor macji o ruchu pociągów na koszalińskiej stacji PKP - mówi Wincenty Z. (nazwisko do wiadomości redakcji). Potwierdzenie samotnej walki o po prawę komfortu podróżnych wsiadających do pociągów w mieście sta nowi bogata korespondencja z przewoźnikami. Urzędnicy ministerstwa i poszczególnych spółek PKP odpowiadają: koszaliński dworzec spełnia wszelkie procedury. Jest... ok! Marta Pi sera Kto próbował, ten wie. Za planowanie płynnego przejazdu po Polsce połączeniami różnych przewoźników PKP do łatwych zadań nie należy. Podobnie jak odpowiedzi na pytania pań sprzedających bilety w kasach dworca: Jak pan chce jechać? Skąd pan ma takie połączenie, skoro ja go nie mam? Którego przewoźnika pan wybrał? Młodym łatw iej - Gdy pani z okienka kosza lińskiej kasy biletowej pytania mnoży, a za plecami rośnie ko lejka podróżnych spieszących się na pociąg odjeżdżający za chwilę, o komfort spokojnego planowania przejazdu napraw dę trudno - mówi Anna Ma zur. studentka z Koszalina. - Ja jeszcze jakoś sobie radzę. Zanim przychodzę na dworzec, zwykle długo siedzę w Internecie,.szu kam połączeń, analizuję trasy i koszty, sprawdzam czy kursy się zazębiają, czy... na pewno są. Jak z tym mają sobie poradzić osoby starsze lub te bez Interne tu? Wiele razy pomagałam im analizować płachty z rozkłada mi jazdy wywieszone na dwor cu. Tam nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, są tylko pod stawowe i oczywiste połączenia. Planować z tych danych podróży się nie da. Witryna przecież jest... W 2013 roku Spółka Prze wozy Regionalne zaprzestała prowadzenia odrębnego stano wiska informacji dla podróż nych na rzecz udzielania in formacji w kasach biletowych, natomiast PKP Intercity usunęła z dworca obsługiwaną tablicę z relacyjnym rozkładem jaz dy pociągów" - czytamy w oświadczeniu, które nasz Czytelnik otrzymał z Departa mentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w maju br. ( ) uznano, że dostępność infor macji dla podróżnych poprawi zamontowanie na ścianie, na której zamontowana była tabli ca z relacyjnymi rozkładami jazdy, na wysokości wzroku, dwóch witryn z umieszczonymi rozkładami jazdy formatu A1 oraz zamontowanie dwóch do datkowych witryn na przeciw ległej ścianie. Powyższe zostało wykonane 14 kwietnia br. Na stacji w Koszalinie podróżnym zapewniono również informa cję głosową o odjazdach i przy jazdach pociągów obsługiwaną przez dyżurnego ruchu PKP Polskie Linie Kolejowe SA." - To dla przewoźników naj tańsze i najprostsze rozwiązanie. Wcale nie znaczy: funkcjonal ne i wystarczające - komentują podróżni. Wskazują na drobny maczek, którym na płachtach A1 zapisano podstawowe połą czenia PKP. - Rozmaw iać z nim i ustalać alternatywnych tras się nie da... Od tego są - jak wspominają urzędnicy - panie w okienkach PKP. Mniej lub bardziej cier pliwe. Niejeden klient, któremu dane było wstrzymać kolejkę zniecierpliwionych podróżnych Chcą Państwo zabrać głos w sprawie dostępności informacji PKP na koszalińskim dworcu lub za naszym pośrednictwem wzmocnić głos pana Wincentego w rozmowie z urzędnikami? Chętnie przyjmiemy listy i e pl) i przekażemy do stosownych urzędów. kilkuminutową rozmową na te mat planowanych połączeń, zna komfort takiego rozwiązania. BIEU9K& BIAŁA BIELSKO BIAŁA CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA 23' 19 a "22* i6 18. nrn 6' " 9-11" * ^11 10 '9 21 Za małe potoki podróżnych Wnioskując do urzędników-przewoźników i ich zwierzch nika w ministerstwie o przy wrócenie w Koszalinie okienka z informacją PKP, pan Wincenty Z. zwracał uwagę na spory ruch podróżnych w byłym mieście wojewódzkim, zwłaszcza w wa kacje, gdy przez Koszalin właśnie przejeżdżają wczasowicze i kura cjusze kierujący się do ośrodków "5 4 IB^.IOr KOŁOBRZEG KRAKÓW 16"16"\ 11:' 11 "10 MO* 8:6:6 r 12 - i6 lg* 16^ 11 r Rozważania o możliwości... O rozważenie możliwości uruchomienia punktu informa cji dla podróżnych zwróciliśmy się do spółek przewozowych: PKP Intercity SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o. o. wykonu jących na stacji Koszalin prze wozy pasażerskie" - informuje Jan Nowak, dyrektor Departa mentu Eksploatacji Nierucho mości PKP SA. - W odpowie dzi uzyskaliśmy informacje, że spółki nie widzą uzasadnienia dla otwarcia okienka informacji dla podróżnych wskazując jed nocześnie, że podróżny może uzyskać wiedzę o kursowaniu pociągów: we wszystkich ka sach biletowych znajdujących się na stacji, przez całodobową infolinię obsługiwaną przez przewoźników, poprzez strony internetowe będące wyszuki warkami połączeń". Urzędnicy, co także czytamy w piśmie, wysoko ocenili na koszalińskiej stacji słyszalność komunikatów megafonowych o kursowaniu pociągów w holu i poczekalni dworca. Jako właściwy ( bo zgodny z Ustawą"), określili tak że sposób prezentacji plakatów o rozkładach jazdy. PRZEMYŚL 23 HE 16 21: 21" 15" * " f$f4t 15" 13*11:' n :: 22 1$ 18M f 19 17:\16" 18" 17r 16, 15" "7 7{' STARGARD SZCZ. 19* 18" 17!* 16: 15HS" 13" 12' 10" 10" 7' 21: 21" ' :: 15*15" 16 10:; 10^ 9?1 8." 7?6 6^6 41' ' " 15f *6 8 9' ' Mr 18* 19 8:' '17/16" 16:J 15" " ' 18 17L 16^16,11f 10" 6ŁÓDŹ KAL 18, Zi: 21-: Duży i czytelny rozkład jazdy pociągów na koszalińskim dworcu kolejowym to przeszłość. Urzęd nicy nie pozostawiają złudzeń - nic w tej kwestii się nie zmieni. Powyższe zdjęcie zrobiliśmy na początku 2011 roku. nadmorskich. Urzędnicy w cy frach takiego ruchu nie widzą. Należy podkreślić, że w za mknięćiowym rozkładzie jazdy pociągów, obowiązującym od 16 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. na stacji Koszalin zatrzymuje się średnio 50 pociągów, z cze go: 22 pociągi są uruchamiane przez PKP Intercity SA, 28 po ciągów jest uruchamianych przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. W rozkładzie rocznym - poza sezonem - ze stacji Koszalin od jeżdża zaledwie 7 par pociągów spółki Intercity SA. Biorąc pod uwagę (...) małe potoki podróż nych oraz zlokalizowane na tej stacji dwie własne kasy, wypo sażone w komputer z dostępem do Internetu oraz niezbędne ma teriały do udzielenia pełnej infor macji (...) PKP Intercity SA nie widzi uzasadnienia dla otwarcia okienka informacji stacjonarnej na stacji Koszalin" - czytamy w kolejnym piśmie, które do pana Wincentego wysłała Marzena Oleksy, dyrektor Biura PKP In tercity SA. Puenta Porządek i komfort, jakie daje podróżnym koszalińska sta cja PKP są... zgodne z przepisa mi. Każdy ze zmotywowanych przez Ministerstwo Infrastruk tury i Rozwoju do udzielenia panu Wincentemu pisemnej odpowiedzi, odpowiednio to wykazał. Kropkę nad i" stawia kolejny dyrektor Krzysztof Pawlak, zastępca szefa Przewo zów Regionalnych Sp. z o. o.: Nadmieniamy, że nie otrzy maliśmy skarg dotyczących do stępności informacji o naszych pociągach na stacji Koszalin oprócz jednej (...). Klient otrzy mał, wówczas wyczerpującą od powiedź". 12

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH POLITYKA (2014-03-05 Autor: ADAM GRZESZAK Str.: 42) POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (2014-03-05 Autor: JANUSZ KAJDA Str.: 8) 2014-03-04, 18:22 Autor: Sławomir

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów

Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów Ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów W niedzielę, 12 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy pociągów. Prace na głównych liniach wchodzą w końcowy etap. Po ich zakończeniu, już

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. Czerwcowa korekta rozkładu jazdy to przede wszystkim: dodatkowe wakacyjne pociągi nowe pociągi i wydłużone relacje nowe pociągi terminy

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym i STAN ISTNIEJĄCY 2 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt poranny 3 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt

Bardziej szczegółowo

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano 10.03.2015 Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano Autor: Wieczorna Okładka wydania o porcie lotniczym Opisujemy postępy przy budowie airport linku do portów lotniczych w Polsce- opisywałem

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Co warto wiedzieć o nowym połączeniu tramwajowym pomiędzy Mostem Długim a pętlą przy ul. Turkusowej? Nowa trasa tramwajowa to połączenie dwóch realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r.

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r. Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda: 1. Połączenia kolejowe z portami lotniczymi w Polsce 2. Charakterystyka i konkurencyjność istniejących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Minimalny spadek przewozów IC w 2012

Minimalny spadek przewozów IC w 2012 12 ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 września 2012 środa nr 181 (3241) www.kurierkolejowy.eu

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy pociągów Rozkład jazdy pociągów w Wielkopolsce Ważny od 11.12.11 W segmencie przewozów REGIO W rozkładzie jazdy 2011/2012 zaplanowane jest uruchomienie 456 pociągów REGIO w ciągu doby na terenie Wielkopolski. Oferta

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH Wczoraj, 24 października (19:00) Źródło: rmf24.pl Nowak broni kolejowego bałaganu na trasie Łódź-Warszawa Żeby było lepiej, najpierw musi boleć - tak minister

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Stan obecny Komunikacja miejska działająca na zlecenie ZDiTM Szczecin opiera się na komunikacji tramwajowej i autobusowej. Usługi

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna -

Szczecińska Kolej Metropolitalna - Szczecińska Kolej Metropolitalna - dr inż. Krystian Pietrzak studium wykonalności STUDIUM WYKONALNOŚCI Szczecińska Kolej Metropolitalna Umowa nr 6/67/MOF2/SSOM/2014 na wykonanie opracowania Wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

na trasie Łódź Kaliska - Kutno

na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódzka Kolej Aglomeracyjna na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódź, 5 maja 2015 r. Od 14 czerwca 2015 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. rozpoczyna działalność przewozową na linii komunikacyjnej Łódź

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Plan prezentacji owarszawski Węzeł Kolejowy ogrupy użytkowników odotychczasowe diagnozy dostępności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Katalog powierzchni reklamowych Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Koleje Mazowieckie na rynku pasażerskich przewozów kolejowych działają od 2004 r. Spółka jest niekwestionowanym liderem oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Poznań Główny. Serwis dla Pasażerów. Stan na dzień

Poznań Główny. Serwis dla Pasażerów. Stan na dzień Serwis dla Pasażerów Źródło: http://www.pasazer.utk.gov.pl/pas/informacje-1/dworce-kolejowe/poznan-glowny/4214,poznan-glowny.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 21:44 Poznań Główny Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji

Zestawienie informacji Zestawienie informacji WYKAZ INFORMACJI Tytu³: ÓD : WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY - JEST DECYZJA RADY MIEJSKIEJ... 3 ród³o: www.rynek-kolejowy.pl Data wydania: 2014-05-22 Tytu³: ZMIANY W ROZK ADZIE KOLEI

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH 2 Wspierając sukces Sektor transportu jest intensywnie rozwijającym się obszarem gospodarki. Obecność Polski w Unii Europejskiej, konieczność dostosowania się do nowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ ZZMK MASZYNIS ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ 43 602 Jaworzno tel./fax 032 7107375, tel./fax. kol. 7107375 ul. Batorego 80 tel. kom. 0601289766 Regon: 276402240 e-mail: jendrek53@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

1 czerwca Pełne przejęcie odcinka Katowice Wisła Głębce nastąpiło. Rekultywacja linii i promocja tego połączenia trwa. 5 czerwca.

1 czerwca Pełne przejęcie odcinka Katowice Wisła Głębce nastąpiło. Rekultywacja linii i promocja tego połączenia trwa. 5 czerwca. ROZKŁAD JAZDY 2012/2013 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 2011 1października Spółka Koleje Śląskie rozpoczęła działalność przewozową na liniiczęstochowa Katowice Gliwice. Wtymsamym okresie uruchomiławeekendowo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu

Zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu Zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu Szczecin, 8 sierpnia 2016 Duże imprezy plenerowe wiążą się ze zmianami w kursowaniu transportu publicznego i organizacji ruchu w mieście. Podczas Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim fot. Marcin Adam Wróbel CZT przygotowało dwa warianty reformy kolei w Podlaskiem Dwa warianty reformy Wyjściowo CZT opracowało projekt uzdrowienia

Bardziej szczegółowo

Serwis dla Pasażerów OPIS. Stan na dzień INFORMACJE OGÓLNE

Serwis dla Pasażerów OPIS. Stan na dzień INFORMACJE OGÓLNE Serwis dla Pasażerów Źródło: http://www.pasazer.utk.gov.pl/pas/informacje-1/dworce-kolejowe/olsztyn-glowny/2788,olsztyn-glowny.html Wygenerowano: Piątek, 30 grudnia 2016, 11:40 Stan na dzień 03.04.2013

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Program naprawczy SLD dla kolei Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Deutsche Bahn Grupa PKP SA przewozy pasażerskie przewozy towarowe pas 1,9 mld 281,5 mln paskm 76,7

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH PULS BIZNESU (2013-10-09 Autor: KATARZYNA KAPCZYŃSKA Str.: 7) GAZETA WSPÓŁCZESNA (2013-10-09 Autor:. IKA Str.: 2) KURIER KOLEJOWY (2013-10-06 Autor:. RW

Bardziej szczegółowo

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Czwartek, 28 czerwca 2012 Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Wakacje to czas intensywnych podróży. Zarówno kolej, jak i inne środki transportu notują znaczny wzrost liczby podróżnych. Podobnie

Bardziej szczegółowo

INVESTGDA INVESTMENT MODELE ZARZĄDZANIA PORTAMI MORSKIMI W POLSCE I EUROPIE

INVESTGDA INVESTMENT MODELE ZARZĄDZANIA PORTAMI MORSKIMI W POLSCE I EUROPIE INVESTGDA INVESTMENT MODELE ZARZĄDZANIA PORTAMI MORSKIMI W POLSCE I EUROPIE Gdańsk Szczecin Gdynia Świnoujście Dobre praktyki w zakresie udziału samorządów w działalności przedsiębiorstw z sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST KONFERENCJA Zintegrowany Plan Rozwoju dla Łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego 4.10.2013 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako zintegrowany projekt w systemie

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa Jarosław Szanajca Prezes Zarządu 55 lat wyższe magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1996 do dziś Dom Development S.A. w Warszawie, Prezes Zarządu 1992-1996 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH Autor: wnp.pl (PS) 26-03-2014 14:41 Kolejne zmiany w zarządzie Przewozów Regionalnych Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne powoła Dariusza Liszewskiego

Bardziej szczegółowo

Majówka z PKP Intercity S.A. Warszawa, r.

Majówka z PKP Intercity S.A. Warszawa, r. Majówka z PKP Intercity S.A. Warszawa, 24.04.2013 r. AGENDA Dodatkowe połączenia i wzmocnienia Oferty promocyjne II etap oferty Wcześniej Bilet Relacyjny Przewóz rowerów Pociąg specjalny Hefajstos Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji norm jakości obsługi za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji norm jakości obsługi za rok 2013 Arriva RP Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa tel. 22 851 30 91 fax. 22 851 50 36 sekretariat@arriva.pl Biuro w Toruniu: Business Park ul. Grudziądzka 110-114, lok. 201 87-100 Toruń tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji norm jakości obsługi za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji norm jakości obsługi za rok 2014 Arriva RP Sp. z o. o. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa tel. 22 820 60 00 fax 22 820 60 05 sekretariat@arriva.pl Biuro w Toruniu: ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń tel. 56 660 89 40 fax 56 660 89

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

Udany wyjazd zaczyna się z PKP Intercity! Warszawa, r.

Udany wyjazd zaczyna się z PKP Intercity! Warszawa, r. Udany wyjazd zaczyna się z PKP Intercity! Warszawa, 07.06.2013 r. AGENDA 9 czerwca - zmiany w ofercie Wakacje z Intercity Dodatkowe punkty informacyjne dla podróżnych Inwestycje taborowe PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Ekspertki rządu Ewy Kopacz

Ekspertki rządu Ewy Kopacz EKSPERTKI RZĄDU EWY KOPACZ - 15 IX - 31 X 2014 Ekspertki rządu Ewy Kopacz RAPORT MEDIALNY 15 września - 31 października 2014 EKSPERTKI RZĄDU EWY KOPACZ - 15 IX - 31 X 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

O 18% więcej pociągów

O 18% więcej pociągów O 18% więcej pociągów za niemal te same pieniądze! Newag SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie dolnośląskim Gdzie jesteśmy? Koleje Dolnośląskie i samorząd wojewódzki dysponują 25 autobusami

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

90 lat kobiet w Policji

90 lat kobiet w Policji Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13539,90-lat-kobiet-w-policji.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 05:49 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 lipca 2015 90 lat kobiet w Policji

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0.

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ZBIGNIEW KLEPACKI PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW KOLEJNICTWA Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie.

Szanowny/a Panie/i, Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie. Szanowny/a Panie/i, Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym podjęły działania w celu przybliżenia opinii publicznej roli i zadań Rady Polityki Pieniężnej i jaki wywiera

Bardziej szczegółowo

,,Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26

,,Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o Warszawa ul. Lubelska 26 Warszawa, 28.11.2016 r. Komunikat prasowy Rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich edycji 2016/2017 Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 11 grudnia 2016 r. i będzie obowiązywał do 9 grudnia 2017 r. Na większości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014. Warszawa, 11 lutego 2014 r.

FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014. Warszawa, 11 lutego 2014 r. FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014 Warszawa, 11 lutego 2014 r. PRIORYTET ROKU 2014 Głównym priorytetem Fundacji PRO KOLEJ w roku 2014 jest uzyskanie możliwie najwyższego stopnia skuteczności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne - nowe oblicze. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Przewozy Regionalne - nowe oblicze. Warszawa, 25 maja 2010 r. Przewozy Regionalne - nowe oblicze Warszawa, 25 maja 2010 r. Agenda Nowatorskie rozwiązania w skali kraju związane z dystrybucją biletów: - nowa strona internetowa, - system internetowej sprzedaŝy biletów,

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Katowice, 23 września 2011 roku

Katowice, 23 września 2011 roku Katowice, 23 września 2011 roku Koleje Śląskie Spółka z o.o. Siedziba Spółki: Katowice, ul. Wita Stwosza 7 Siedziba Dyspozytury: Katowice, ul. Pocztowa 1 Sekcja Taboru: Łazy, ul. Kolejowa Organ Założycielski:

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo