SKIEROWANA SPECJALNIE DO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKIEROWANA SPECJALNIE DO"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1

2 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności dla doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubu pracy oraz specjalistów do spraw rozwoju zawodowego. Oferta odpowiada na zapotrzebowanie Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczących szkolenia pracowników w zakresie zwiększenia wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy pracowników instytucji rynku pracy. O INSTYTUCIE SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH Instytut jako jednostka szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem 2.22/00016/2009 świadczy usługi edukacyjne zarówno na terenie województwa pomorskiego, ale także na terenie całego kraju. Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. jest firmą zajmującą się prowadzeniem szkoleń, kursów i warsztatów dla instytucji rynku pracy oraz administracji publicznej, samorządowej jak i uczelni wyższych. Głównym celem, który przyświeca naszej działalności jest stawianie na jakość w kształceniu dorosłych, nabywanie praktycznych umiejętności oraz kształtowanie postaw zachęcających do kształcenia ustawicznego. Placówka zatrudnia kadrę specjalistów - pracowników naukowych, nauczycieli, szkoleniowców i trenerów z bogatym doświadczeniem zawodowym i znajomością rynku pracy. str. 2

3 szkolenia : Str. ABC profesjonalnego pośrednictwa pracy elitarne warsztaty dla pośredników pracy oraz doradców 5 zawodowych AKADEMIA PSYCHOLOGII OBSŁUGI KLIENTA elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i 6 liderów klubu pracy Bilans kompetencji jako badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych 8 warsztaty dla warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Budowanie projektu zawodowego - jak efektywnie wykorzystać podejście edukacyjne w poradnictwie 11 zawodowym Coaching jako skuteczna metoda pracy z bezrobotnym jako klientem powiatowego urzędu pracy - 12 elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Dokumenty, aplikacje w kierowaniu kariery zawodowej - warsztaty dla doradców i pośredników 13 Doradztwo i pośrednictwo co nas łączy co dzieli warsztat dla doradców zawodowych i pośredników 14 pracy Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - warsztaty dla doradców zawodowych 15 Działalność agencji zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 16 po nowelizacji ( szkolenie dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy ) Działania Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie organizacji staży szkoleń i przygotowania 17 zawodowego dorosłych EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH Czyli O Sztuce Rekrutacji I Selekcji 18 Pracowników Elitarne warsztaty z aktywizacji bezrobotnych szkolenie dla doradców zawodowych, pośredników i 20 liderów klubu pracy Elitarny warsztat z przygotowania szkoleń wewnętrznych w PUP w szczególności dla urzędników 21 publicznych służb zatrudnienia Indywidualna rozmowa doradcza i biznesowa jako forma rozwijania umiejętności doradczych w 22 zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej Innowatorska wizja kierownika, lidera elitarne warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie dla 23 doradców, pośredników i liderów klubu pracy IPD konstrukcja i zastosowania praktyczne w doradztwie zawodowym oraz wdrażanie dla grup o 24 różnym statucie społecznym - warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu- szkolenie kierowane szczególnie do doradców, pośredników i 25 liderów klubu pracy Konflikt jako sytuacja stresogenna jako pozytywne i negatywne strony elitarne warsztaty dla doradcy 27 zawodowego i pośrednika pracy pozytywne i negatywne strony Kpa w praktyce urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem problemów procesowych przy 29 wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) Kurs inspiracji z elementami gotowości do zmian jako metoda poradnictwa zawodowego - elitarne 31 warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 32 Kurs trenerów i szkoleniowców - elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Metoda edukacyjna jako skuteczne narzędzie pracy w doradztwie zawodowym - elitarne warsztaty dla 34 doradców, pośredników i liderów klubu pracy Metoda HISZPANSKA jako możliwość rozwijania indywidualnych cech ułatwiających zdobycie 35 zatrudnienia - elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Metody poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych - warsztaty dla doradców, pośredników 36 i liderów klubu pracy pracy z grupą w poradnictwie zawodowym jako trening umiejętności pracy w oparciu o 37 aktywne metody i techniki stosowane w poradnictwie grupowym Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z europejskiego funduszu społecznego warsztaty dla 38 pośredników, doradców i liderów Możliwości zastosowania wybranych technik diagnostycznych w poradnictwie zawodowym - 39 ELITARNY WARSZTAT przeznaczone wyłącznie dla psychologów! Nawiązywanie I Rozwiązywanie Umownego Stosunku Pracy W Praktyce I Orzecznictwie Sądowym - 40 Dla Pośredników, Liderów I Doradców Nowe metody i techniki pracy z bezrobotnym jako klientem PUP elitarne warsztaty dla doradców, 41 str. 3

4 pośredników i liderów klubu pracy Nowelizacja ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 42 jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.) obowiązująca od dnia r. z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń wykonawczych - omówienie najważniejszych zmian, w tym zmian dotyczących usług i instrumentów rynku pracy. Nowoczesne metody pracy z trudnym i wymagającym klientem warsztat dla doradców zawodowych, 43 pośredników pracy i liderów klubu pracy Ocena kompetencji i dobór pracowników powiatowego urzędu pracy elitarne warsztaty dla kadry 44 kierowniczej decydującej o doborze pracowników OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH praktyczne zastosowanie ustawy w działaniach Powiatowych 46 Urzędów Pracy wykład i zajęcia warsztatowe dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy OUTPLACEMENT czyli o trudnej sztuce pomagania bezrobotnym powracać do środowiska 49 zawodowego. Wsparcie mobilności zawodowej pracowników sektorów objętych restrukturyzacją - warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Płonąc tak by nie zgasnąć czyli wszystko o mobbingu i wypaleniu zawodowym -elitarne warsztaty dla 51 doradców, pośredników i liderów klubu pracy Pracodawca jako partner do współpracy czy trudny klient Powiatowych Urzędów Pracy warsztat dla 52 doradców, pośredników i liderów klubu pracy Psychologiczne aspekty pracy doradcy zawodowego, pośrednika pracy i lidera klubu pracy- elitarne 53 warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia jako skuteczna metoda 54 pobudzania motywacji do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem pracy Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem asertywności w strategii obsługi klienta urzędu pracy 55 warsztat dla doradców zawodowych, pośredników pracy oraz liderów klubu pracy. Służba przygotowawcza dla pracowników Urzędów Pracy podejmujących po raz pierwszy pracę w 56 administracji samorządowej Sposób wykorzystania dóbr własności intelektualnych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 58 Stosowanie prawa zamówień publicznych przez pracowników powiatowych urzędów pracy w teorii i 59 praktyce Studium umiejętności menadżerskich dedykowane dla kadry kierowniczej powiatowych urzędów pracy 60 oraz dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Unikalna polityka szkoleniowa jak dobrze zorganizować szkolenie. Warsztat dla pośredników, 61 doradców i liderów klubu pracy. Warsztat doradcy zawodowego skuteczne metody prowadzenia zajęć elitarne warsztaty dla doradców, 62 pośredników pracy Warsztaty z emisji i higieny głosu osób pracujących głosem dla doradców zawodowych i pośredników 63 pracy. Warsztaty z kompleksowej obsługi klienta w Gminnym Centrum Informacji dla pracowników 64 publicznych służb zatrudnienia Warsztaty z nowoczesnej teorii zarządzania elitarny warsztat dla kadry kierowniczej powiatowych 65 urzędów pracy Współpraca pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju 66 zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie standardów usług rynku pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zarządzanie emocjami w pracy przez doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubów 67 pracy czyli działanie w warunkach różnorodności osobowościowej i społecznej Zwrot i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne warsztat dla doradców, 69 pośredników i liderów klubu pracy. str. 4

5 yka szkolenia Metody pracy ABC profesjonalnego pośrednictwa pracy elitarne warsztaty dla pośredników pracy oraz doradców zawodowych 2 dni Beata Oflus socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego II stopnia, pośrednika pracy oraz uprawnienia lidera Klubu Pracy. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z różnorodnymi grupami w tym studentami. Absolwentka Studiów Podyplomowych w Zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy przy Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia pośrednictwa pracy, kształcenie umiejętności i doskonalenie doboru metod i form prowadzenia pośrednictwa pracy, wykształcenie profesjonalnej postawy w pracy pośrednika pracy. Pośrednictwo pracy cele i zadania. Akty prawne regulujące działania w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - standardy pośrednictwa pracy. Zasady pośrednictwa pracy. Modele organizacyjne pośrednictwa pracy. Formy pośrednictwa pracy. Współpraca pośrednika pracy z innymi pracownikami realizującymi usługi rynku pracy. Profesjonalna sylwetka pośrednika pracy - kompetencje zawodowe, - postawa zawodowa. Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi pogadanka, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. 1279,00 zł str. 5

6 yka szkolenia AKADEMIA PSYCHOLOGII OBSŁUGI KLIENTA elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 3 dni Aleksandra Brasewiczdoradca zawodowy I stopnia, pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Absolwentka psychologii poradnictwa zawodowego i personalnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie dla trenerów zorganizowane przez Instytut Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego oraz nauczyciel podstaw psychologii i socjologii w szkole policealnej. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak asertywność, autoprezentacja oraz sztuka skuteczne komunikacji. Uświadomienie uczestnikom znaczenia wiedzy psychologicznej w obsłudze klienta Umiejętność budowania pozytywnego wizerunku siebie i reprezentowanej firmy Zapoznanie z efektywnymi technikami pracy z klientem Poznanie konstruktywnych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej przydatnych w kontaktach z klientem Umiejętność rozpoznawania psychologicznej sylwetki klienta. Dobór technik odpowiednich do stylu funkcjonowania klienta Zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z klientem trudnym Dzień Pierwszy 1. Znaczenie psychologii w obsłudze klienta. sytuacje, w których wiedza psychologiczna jest wykorzystywana metody i narzędzia przydatne w profesjonalnej obsłudze klienta budowanie pozytywnego wizerunku siebie i reprezentowanej instytucji (autoprezentacja z elementami dress codu) 2. Efektywna komunikacja w pracy z klientem. przebieg procesu komunikacji bariery i szumy skutecznie utrudniające komunikację instrumentalny, faktyczny i afektywny poziom komunikacji błędy atrybucji samoanaliza własnego stylu komunikacji interpersonalnej 3. To co wiedzę zagłusza słowa, które wypowiadasz czyli tajniki komunikacji niewerbalnej. świadome kształtowanie pierwszego wrażenia (efekt halo, efekt kontrastowania, efekt pierwszeństwa i świeżości) rodzaje komunikatów niewerbalnych język ciała jako sygnał postaw i emocji klienta proksemika i jej znaczenie w kontakcie z klientem znaczenie kontaktu wzrokowego w pracy z klientem 4. Wykorzystanie wiedzy z zakresu komunikacji niewerbalnej w pracy z klientem radzenie sobie z komunikatami sprzecznymi, czyli jawna i ukryta komunikacja zasady odczytywania komunikatów niewerbalnych technika dopasowania stosowana na etapie budowania dobrego kontaktu z klientem 5. Sztuka prowadzenia rozmów z klientem. słuchanie aktywne czyli umiejętność skupiania się na kliencie i podążania za nim techniki efektywnej komunikacji z klientem (parafraza, komunikaty typu ja, str. 6

7 klaryfikacja, podsumowania, zadawanie pytań, pełne komunikaty) Dzień drugi 1. Słuchanie empatyczne, czyli rola empatii w pracy z klientem samoanaliza nastawienia do klienta technika odzwierciedlenia słuchanie otwarte i świadome, 2. Symulacje rozmów z zastosowaniem poznanych technik komunikacji. 3. Stres związany z obsługą klienta. stresujące obszary działań w pracy z klientem przyczyny potencjalnej sytuacji trudnej w pracy z klientem specyfika spotkania doradca zawodowy /pośrednik pracy/ lider klubu pracy klient typologia trudnych klientów 4. Praktyczne umiejętności radzenia sobie z klientem trudnym asertywna odmowa asertywna obrona własnych granic wyrażanie i przyjmowanie krytyki techniki radzenie sobie ze stresem 5. Analiza przypadków i ćwiczenia z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem. Wykłady i ćwiczenia o charakterze warsztatowym. Wykłady dostarczą niezbędnej wiedzy i będą wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. wezmą udział w symulacjach, analizach przypadków oraz ćwiczeniach grupowych. Pośrednicy Pracy, Doradcy zawodowi, Liderzy Klubu Pracy 1279,00 zł str. 7

8 Bilans kompetencji jako badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych warsztaty dla warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 3 dni Agata Maksimowska (1 dzień szkoleniowy). Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia psychologiczne i etnologiczne. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego i badań marketingowych. Jest autorką adaptacji metody bilansu kompetencji dla potrzeb projektu podnoszenia kompetencji pracowników MŚP (w ramach programu EQUAL). W projekcie pełniła funkcję eksperta ds. bilansu kompetencji. Beata Poleszczuk (2 dni szkoleniowe ) mgr pedagogiki specjalizacja z terapii pedagogicznej oraz z patologii i readaptacji niedostosowanych społecznie. Dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze. Pedagog, terapeuta, doradca. Diagnoza i terapia pedagogiczna, poradnictwo w sytuacjach trudnych dla dorosłych i młodzieży, poradnictwo zawodowe, prowadzenie programów profilaktycznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadzenie szkoleń dla środowisk oświatowych i poza oświatowych. Konsultant w programie Bilansu Kompetencji. Zajmuje się dodatkowo wsparciem prowadzenia świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo. Cześć pierwsza: zapoznanie z metodologią bilansu kompetencji. Cześć druga: wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności praktycznej pracy z testami proponowanymi przez Bilans Kompetencji wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności pracy z klientem w oparciu o proponowane przez Bilans testy i metody wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji interpersonalnej wzmocnienie prawidłowych umiejętności komunikacyjnych w pracy z klientami kształtowanie umiejętności szybkiego rozpoznawania stylów funkcjonowania klienta oraz sposobów szybkiego wsparcia go oraz ukierunkowania jego aktywności wzmocnienie stylu pracy w oparciu o pracę na zasobach klienta yka szkolenia Część pierwsza : 1. Od zarządzania kompetencjami do podnoszenia samoświadomości zawodowej Model kompetencyjny w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Czym różnią się kompetencje od kwalifikacji i co oznacza pojęcie kompetentny pracownik? Język kompetencji a charakterystyka relacji pracodawca-pracobiorca. W jaki sposób opisywać kompetencje i oceniać kompetentność? Autocharakterystyka za pomocą kompetencji. W jaki sposób można odkryć swoje kompetencje, rozwijać je i nabywać? 2. Bilans kompetencji wprowadzenie Idea bilansu kompetencji a wyzwania współczesnego rynku pracy Metodologia bilansu kompetencji we francuskim systemie poradnictwa zawodowego prezentacja modelu Metodologia bilansu kompetencji na tle innych rozwiązań doradczych, stosowanych w Polsce (IPD, Metoda Edukacyjna) str. 8

9 3. Bilans kompetencji w warunkach poradnictwa zawodowego Struktura bilansu kompetencji: uczestnicy bilansu, zasady przeprowadzania bilansu, czas trwania, podział na etapy i ich charakterystyka Niezbędne elementy bilansu kompetencji i stosowane narzędzia Możliwości stosowania narzędzi i zadań zastępczych oraz uzupełniających 4. Praca z bezrobotnymi i poszukującymi pracy Psychologiczna charakterystyka sytuacji doradztwa zawodowego i wyzwania czekające na osobę uczestniczącą w bilansie kompetencji. -poszukiwanie pracy jako sytuacja stresowa -bezrobotni i zagrożeni utratą pracy jako społecznie wykluczeni -brak motywacji do podjęcia zadania bilansu kompetencji -brak języka do określania własnych kompetencji oraz brak społecznego wzmocnienia dla podejmowanych działań Rola doradcy w rozwiązywaniu problemów w prowadzeniu bilansu kompetencji: -wyjściowa ocena motywacji i aktywności zawodowej i ćwiczenia mające na celu wzmocnić motywację oraz pobudzić aktywność -ocena poziomu stresu i ćwiczenia redukujące stres -pomoc w wykształceniu zdolności do samoopisu: język kompetencji -pomoc w wykształceniu zdolności do samoopisu: nacisk na już posiadane kompetencje i sposoby bezpiecznego wyznaczania luk kompetencyjnych -ćwiczenia ułatwiające planowanie i zarządzanie życiem zawodowym 5. Bilans kompetencji przykłady zastosowań zastosowanie bilansu kompetencji wobec osób bezrobotnych jako rodzaj aktywizacji przed wejściem na rynek pracy zastosowanie bilansu kompetencji wobec osób zatrudnionych w MŚP i zagrożonych zwolnieniem, jako działanie ukierunkowujące na program szkoleniowy Część druga: 1. Komunikacja interpersonalna jako podstawa właściwej pracy doradcy zawodowego oraz dobrze prowadzonego bilansu kompetencji co to jest komunikacja sposób kodowania i dekodowania komunikatu tu powstają nieporozumienia rodzaje komunikatów (krytyczne, strukturalne, opiekuńcze, wspierające) komunikacja niewerbalna formy komunikacja niewerbalna pokaz i omówienie slajdów scenki komunikacja werbalna formy ( aktywne słuchanie, klasyfikowanie, odzwierciedlenie) bariery w komunikacji interpersonalnej (osądzanie, decydowanie za innych, uciekanie od cudzych problemów, blokady językowe) ćwiczenia warsztatowe w obszarze komunikacji praca z klientem 2. Sytuacja życiowa i zawodowa uczestnika bilansu i jej zrozumienie jako podstawa dobrze prowadzonego bilansu kompetencji przykłady charakterystyki scenki warsztatowe działania motywacyjne i demotywacyjne i ich mechanizmy jak nasz klient podchodzi do bilansu? Jakie zachowania i postawy przyjmuje? 3. Specyfika pracy doradcy w bilansie kompetencji akceptacja sytuacji dobre umiejętności komunikacyjne umiejętność szybkiej wyjściowej oceny motywacji i aktywności zawodowej ćwiczenia mające na celu wzmocnienie motywacji klienta do działania str. 9

10 kwalifikacje i kompetencje klienta w pracy doradcy bilansu pomoc w wykształceniu zdolności do samoopisu: język kompetencji ćwiczenia ułatwiające planowanie i zarządzanie życiem zawodowym 4. Bilans kompetencji warsztat Struktura bilansu kompetencji: zasady przeprowadzania bilansu, czas trwania, podział na etapy i ich charakterystyka praktyczne wskazania Charakterystyka różnych typów odbiorców bilansu i specyfika pracy z nimi ( klient trudny, oporujący, krytykujący ) Niezbędne elementy bilansu kompetencji i stosowane narzędzia praktyczne ćwiczenia ( zwrócenie uwagi na ćwiczenia trudne w bilansie) Możliwości stosowania narzędzi i zadań zastępczych oraz uzupełniających ćwiczenia praktyczne Sporządzenie podsumowania bilansu i przedstawieni go klientowi- ćwiczenia Podsumowanie refleksje - dyskusja 5. Bilans kompetencji jego zastosowania uwagi refleksje dyskusja podsumowanie Wykład, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja doradcy zawodowi, pracownicy PUP, pracownicy agencji pośrednictwa pracy i działów HR 1479,00 zł str. 10

11 yka szkolenia Budowanie projektu zawodowego - jak efektywnie wykorzystać podejście edukacyjne w poradnictwie zawodowym 3 dni Marzanna Szymczak Psycholog, doradca zawodowy (licencja I stopnia). Certyfikowany trener kadry urzędów pracy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze diagnostyki psychologicznej i doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ukończyła szkolenia trenerskie z obszaru metodologii prowadzenia zajęć grupowych, m.in. Metody Edukacyjnej, IPD oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu oceny i rozwoju pracowników w organizacji oraz doradztwa personalnego. Trener umiejętności osobistych i społecznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru psychologii bezrobocia i planowania kariery zawodowej dla studentów SWPS w Sopocie i słuchaczy studiów podyplomowych w WSZ w Gdańsku w zakresie kształtowania kompetencji menedżerskich. 1. Metoda Edukacyjna analiza porównawcza koncepcji edukacyjnej z diagnostyczną i informacyjną główne założenia metodologiczne cztery bieguny Metody Edukacyjnej 2. Metody działania doradcy w Metodzie Edukacyjnej cztery etapy podejmowania decyzji rola doświadczenia w procesie doradczym zadania klienta oraz doradcy w koncepcji edukacyjnej aspekty pedagogiczne metody 3. Metodologia rozmowy doradczej w ramach Metody Edukacyjnej przygotowanie doradcy zawodowego kryteria analizy potrzeb klienta warianty rozmów doradczych propozycje tematów i pytań ćwiczenia i narzędzia stosowane w trakcie rozmowy techniki analizy i interpretacji uzyskanych informacji 4. Metody pracy z grupą w podejściu edukacyjnym zestawienie pracy z grupą i rozmowy indywidualnej konstruowanie programu zajęć przygotowanie i prowadzenie zajęć omawianie i interpretacja zadań 5. Ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w pracy z grupą w Metodzie Edukacyjnej dokumentacja stosowana w Metodzie Edukacyjnej techniki pracy doradczej stosowane w podejściu edukacyjnym zasady pracy z grupą wybór ćwiczeń do przeprowadzenia zajęć warsztatowych interpretacja i omówienie ćwiczeń 6. Podsumowanie wskazówki praktyczne do stosowania Metody Edukacyjnej w praktyce doradczej aktywne formy warsztatowe - symulacje, analizy przypadków, praca w grupach, krótkie wykłady. Zajęcia kieruję do doradców zawodowych, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o elementy Metody Edukacyjnej. Podejście edukacyjne pozwala na prowadzenie procesu doradczego z jednoczesnym wykorzystaniem technik doradztwa indywidualnego i grupowego. Poziom szkolenia będzie dostosowany do doradców z różnym doświadczeniem w zakresie stosowania podejścia edukacyjnego w praktyce. Jego uczestnicy będą mieli okazję dokonania superwizji posiadanych kompetencji, jak również ich doskonalenia w celu lepszego wykorzystania w pracy. 1479,00 zł str. 11

12 Coaching jako skuteczna metoda pracy z bezrobotnym jako klientem powiatowego urzędu pracy - elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 1 dzień JOANNA RAJANG Dr psychologii; Współpracuje z firmami w charakterze coacha dla pracowników średniej i wyższej kadry menadżerskiej. W roku 2006 z sukcesem wdrożyła program coachingu dla wyższej kadry menadżerskiej w jednej z wiodących firm branży budowlanej, którego efektem był wzrost sprzedaży oferowanych przez firmę produktów o 32%. W oparciu o zaproponowane rozwiązanie do dzisiaj realizowany jest systemowy program rozwoju kadr w całej firmie, wraz w wykorzystaniem wypracowanych w projekcie coachingu narzędzi pracy. Obecnie wdraża projekty coachingu indywidualnego dla menedżerów kilku Pionów w PTK Centertel w ramach programu rozwoju talentów. Certyfikat: International Coach ICC Na szkoleniu dowiesz się, co powinno być charakterystyczną cechą dobrego menadżera, dbającego o rozwój swoich pracowników i jak wykorzystywać coaching w codziennej praktyce. Zapoznasz się z narzędziami przydatnymi w tej metodzie i poćwiczysz ich wykorzystywanie. Będzie też szansa na dokonanie autoanalizy swoich mocnych stroną, i obszarów do rozwoju. yka szkolenia Coaching jako praca systemowa, etapowa i zindywidualizowana Jak dbam o rozwój swoich pracowników? Techniki rozwijania umiejętności i sposoby ich wdrażania w codziennej pracy Analiza potrzeb rozwojowych pracownika Matryca ścieżki rozwoju pracownika Struktura rozmowy coachingowej INFORMACJA ZWROTNA a Coaching Trening umiejętności prowadzenia rozmów wspierających rozwój pracownika Warsztat Pośrednicy, Doradcy zawodowi, Liderzy Klubu Pracy 479,00 zł str. 12

13 yka szkolenia Dokumenty, aplikacje w kierowaniu kariery zawodowej - warsztaty dla doradców i pośredników 2 dni Sylwia Telatyńska doradca zawodowy II stopnia, lider klubu pracy, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie, kurator społeczny. Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy od 7 lat zajmująca się poradnictwem zawodowym indywidualnym i grupowym z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu: savoir- vivre u, kreowania wizerunku sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Doradztwo Zawodowe i Akademia Trenera. Zapoznanie uczestników z formami i odmianami dokumentów aplikacyjnych. Doskonalenie umiejętności sporządzania profesjonalnego życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, które decydują o powodzeniu w podjęciu lub zmianie zatrudnienia. Zapoznanie uczestników z niekonwencjonalnymi sposobami autoprezentacji Dzień Pierwszy: I Sesja: Poznajmy się, integracja uczestników. II Sesja: Co to są dokumenty aplikacyjne. Dokumenty aplikacyjn jako proces wstępnej autoprezentacji. Rola życiorysu i listu w kreowaniu kariery zawodowej. III Sesja: Sytuacje w jakich piszemy c.v i list motywacyjny. Kiedy ważne jest cv a kiedy niezbędny list motywacyjny. IV Sesja: Co warto wiedzieć o cv i liscie motywacyjnym. Format, styl i ważne zasady sporządzania dokumentów, niekonwencjonalne sposoby autoprezentacji - video cv. Granice oryginalności. Dzień drugi: I Sesja: Przygotowanie się do tworzenia dokumentów: biografia zawodowa, autoanaliza czyli bilans umiejętności. Dokumenty absolwenta. II Sesja: Piszemy dokumenty aplikacyjne III Sesja: Najczęstsze błędy w sporządzaniu życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. IV Sesja: Inne ważne dokumenty. Portfolio, maile. kwestionariusz osobowy, list intencyjny. Mini wykład Dyskusja Prezentacje multimedialne Ćwiczenia zespołowe Praca własna uczestników Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy 1279,00 zł str. 13

14 yka szkolenia Doradztwo i pośrednictwo co nas łączy co dzieli warsztat dla doradców zawodowych i pośredników pracy 2 dni Anna Modzelewska, socjolog, trener, doświadczony doradca zawodowy. Posiada doświadczenie w pracy związanej ze wsparciem klientów w zakresie rozwoju zawodowego, zarządzania kompetencjami i funkcjonowania na rynku pracy. Obecnie zatrudniona na stanowisku Kierownika Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia oraz uprawnienia Lidera Klubu Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Doradztwo Zawodowe i Akademia Trenera. Doświadczenie w pracy z różnego rodzaju grupami w projektach skupiających się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i redukowaniu barier, na jakie napotykają ludzie w sytuacjach stresowych. Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Wymiana doświadczeniach oraz nawiązanie współpracy niezbędnej przy realizacji Standardów Rynku Pracy. 1.Regulacje prawne dot. pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w świetle obowiązujących przepisów: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy Rynku Pracy Rozporządzenia 2. Istota doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Definicja doradztwa zawodowego Cel doradztwa zawodowego Rodzaje doradztwa zawodowego Definicja pośrednictwa pracy Formy pośrednictwa pracy Kompetencje w pośrednictwie pracy 3. Przepływ dokumentacji między pośrednictwem pracy a doradztwem zawodowym. 4. Wspólny klient model współpracy w zakresie obsługi klienta. Praca oparta na doświadczeniach uczestników szkolenia 5. Bezrobocie jako źródło nowych potrzeb w dziedzinie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Wykład, Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Praca w grupach, Praca własna uczestników Doradcy i pośrednicy pracy 1279,00 zł str. 14

15 yka szkolenia Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - warsztaty dla doradców zawodowych 1 dzień Joanna Buczma-Zielonka pedagog, doradca zawodowy, menadżer ds. zasobów ludzkich, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Od 1997 roku trener-szkoleniowiec w obszarze technik obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, zarządzania personelem, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów zaocznych i podyplomowych. Sekretarz Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. W 2007 roku uczestniczyła w projekcie dotyczącym opracowania szkoleń modułowych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, których jest współautorką. Celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w obszarze decyzji zawodowych. zapoznają się ponadto z klasyfikacją niepełnosprawności i zasadami udzielania wsparcia w procesie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego. Niepełnosprawny klient doradcy zawodowego Klasyfikacja rodzajów niepełnosprawności, Wpływ niepełnosprawności na życie zawodowe. Indywidualne poradnictwo zawodowe: Budowanie związku doradczego, Rozmowa doradcza z klientem niepełnosprawnym. Grupowe poradnictwo zawodowe. Rola grupy i zasady jej doboru, Metody, techniki i narzędzia pracy doradcy w poradnictwie grupowym. Rola doradcy zawodowego w pracy z klientem niepełnosprawnym. Kompetencje zawodowe doradcy, Postawy zawodowe doradcy. Wykład Doradcy zawodowi 479,00 zł. str. 15

16 yka szkolenia Działalność agencji zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - po nowelizacji ( szkolenie dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy ) 1 dzień Zbigniew Tomala Posiada uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń, znawca zagadnień związanych z rynkiem pracy, członek Komisji Oceny Projektów Unijnych w województwie mazowieckim, posiada liczne uprawnienia i certyfikaty, organizator wielu szkoleń, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formalną stroną prowadzenia agencji zatrudnienia według stanu po nowelizacji przepisów (m.in. uzyskanie wpisu, prawidłowo składane wnioski o wpis do rejestru agencji, terminowe składanie informacji o działalności, oraz informacji o wszelkich zmianach dotyczących podmiotu), czego rezultatem będzie mniej wykreśleń z KRAZ oraz sprawna obsługa klientów Podstawy prawne regulujące działalność agencji zatrudnienia tj. ustawy: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz rozporządzenie MPIPS Rodzaje agencji zatrudnienia Cechy dobrej agencji zatrudnienia Zakładanie agencji zatrudnienia Rejestracja agencji zatrudnienia Rejestracja podmiotów zagranicznych Informacja nt. kodów zawodów Informacja o działalności agencji zatrudnienia Zmiany danych podmiotu, wykreślenia, pełnomocnictwa Wykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, miniwykład Pośrednicy, Doradcy i Liderzy klubu pracy 479,00 zł str. 16

17 Instytut Szkoleń Profesjonalnych Sp. z.o.o. 2 yka szkolenia Działania Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie organizacji staży szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych Alicja Drożdż- pedagog, doradca zawodowy, trener, szkoleniowiec Ukończyła: Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku - Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych - Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu - Studia Podyplomowe Orientacja i Poradnictwo Zawodowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Posiada liczne certyfikaty i uprawnienia m.in. certyfikat doradcy zawodowego i pedagoga, uprawnienia do szkolenia Liderów Klubów Pracy - MGP i PS. I dzień -- organizacja i realizacja staży (6 godzin) 1. Zadania Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. Ustaw nr 99, z późniejszymi zmianami) w zakresie organizacji i realizacji staży. 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r., Nr 142, poz.1160 ) 3. Standardy, procedury, dokumentacja. 4. Analiza przypadku praca w małych zespołach. II dzień -- organizacja i realizacja szkoleń (8 godzin) 1. Zadania Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. Ustaw nr 99, z późniejszymi zmianami) w zakresie organizacji i realizacji szkoleń. 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 kwietnia 2009r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz. U. 2009r Nr 61, poz..502 ) 3. Standardy, procedury, dokumentacja. 4. Analiza przypadku praca w małych zespołach. III dzień -- organizacja i realizacja przygotowania zawodowego dorosłych(6 godzin) 1. Zadania Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu ustawę O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. Ustaw nr 99, z późniejszymi zmianami) w zakresie organizacji i realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 kwietnia 2009r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz. U. 2009r Nr 61, poz..502 ) 3. Standardy, procedury, dokumentacja. 4. Analiza przypadku praca w małych zespołach. Doradcy zawodowi, pośrednicy pracy 1279,00 zł str. 17

18 Cel Szkolenia yka Szkolenia EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH Czyli O Sztuce Rekrutacji I Selekcji Pracowników 1 dzień Izabela Wąsowicz - Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach I Podyplomowe Studium Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego W Krakowie. Od 1995 Roku Zajmuje Się Praktyczną Stroną Zarządzania Zasobami Ludzkimi Na Stanowiskach Od Specjalisty Ds. Strategii Rozwoju Kadr Do Dyrektora Personalnego. Od 1997 R Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Wyróżniona W I Edycji Konkursu Menedżer Szkoleń Niezależny Wykładowca M.In.: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości I Zarządzania Im. L.Koźmińskiego Warszawa; Wyższej Szkoły Handlowej Im. B.Markowskiego Kielce; Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk. Trener, Doradca I Konsultant W Zakresie Miękkiego HR-U. Ekspert W Programach Finansowanych Ze Środków UE. Zrozumienie Znaczenia Procesu Rekrutacji I Selekcji Pracowników Jako Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi W Organizacji; Zdobycie Wiedzy Na Źródeł Oraz Metod Doboru Pracowników W Obecnej Rzeczywistości Gospodarczej I Zmieniającym Się Rynku Pracy; Nabycie Umiejętności Przygotowania Procedury Rekrutacyjnej I Wyboru Metod Selekcyjnych; Nabycie Umiejętności Przeprowadzenia Wywiadu Selekcyjnego Podczas Rozmowy Kwalifikacyjnej; Nabycie Wiedzy Na Adaptacji I Motywowania W Okresie Wejścia Do Organizacji NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE MODELE REKRUTACJI I SELEKCJI KADR W ORGANIZACJI Istota, Pojęcie Model I Rodzaje Organizacji Jako Determinanty Rekrutacji I Selekcji; Budowanie Wizerunku Dobrego Pracodawcy ; Miejsce I Znaczenie Procesów Rekrutacji I Selekcji W Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi; Cele Rekrutacji I Selekcji Pracowników; Koszty Procesu Pozyskiwania Pracowników; Planowanie Zasobów Ludzkich; Opis Stanowiska Pracy Profil Wymagań Stanowiska; Ustalanie Zawodowych I Psychologicznych Wymagań Wobec Kandydata. PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW Pojęcie Rekrutacji; Źródła Rekrutacji: Rekrutacja Wewnętrzna I Jej Związek Z Tworzeniem Kadry Rezerwowej; Rekrutacja Zewnętrzna; Współpraca Z Firmami Doradztwa Personalnego; Sposoby Rekrutacji; Wybór Strategii Właściwej Dla Organizacji SELEKCJA KANDYDATÓW Informacje Wstępne Wspierające Decyzje Selekcyjne; Metody I Techniki Stosowane W Selekcji Kandydatów: Testy; Assessment Center; str. 18

19 Inne Metody Stosowane W Procesie Rekrutacji I Selekcji Kandydatów; WYWIAD SELEKCYJNY ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Podstawowe Założenia Rozmów Kwalifikacyjnych; Rozmowa Kwalifikacyjna Wywiad; Rodzaje Pytań W Wywiadzie Kwalifikacyjnym; Podsumowanie Rozmowy Kwalifikacyjnej; Analiza Wyników I Podejmowanych Decyzji; Trening. BŁĘDY W PROCESIE REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW ETYKA W PROCESIE REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW Cena Szkolenia Od Osoby (Koszt Obejmuje Wyżywienie, Materiały Oraz Nocleg) ADAPTACJA W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM Etapy Wejścia Pracownika Do Organizacji; Procedura Adaptacji Pracowników W Organizacji; Analiza Odejść Pracowników Po Okresie Próbnym; Metody I Narzędzia Zatrzymywania Pracowników W Organizacji Indywidualne Projekty (Zadania) Uczestników, Analizy I Ćwiczenia Indywidualne, Prezentacje, Dyskusje, Analizy I Ćwiczenia Zespołowe. Szkolenie Adresowane Jest Do Pracowników Działów HR Oraz Menadżerów Zainteresowanych Rozwijaniem Własnych Kompetencji W Zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Szkolenie To Ma Na Celu Przekazanie Wiedzy I Umiejętności Niezbędnych Do Przeprowadzenia Rekrutacji I Selekcji Kandydatów Do Pracy Oraz Ich Adaptacji W Środowisku Zawodowym 479, 00 Zł str. 19

20 yka szkolenia Elitarne warsztaty z aktywizacji bezrobotnych szkolenie dla doradców zawodowych, pośredników i liderów klubu pracy 3 dni Beata Leyer Uniwersytet Gdański Wydział Pedagogiki, Wyższa Szkoła Psychologii, Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich, Doświadczenie w zarządzaniu, Kilkuletnie zarządzanie zespołem w dużej organizacji. Warsztaty psychologiczne w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim Podniesienie jakości pracy oraz satysfakcji zawodowej pracowników Dzień pierwszy: I. Teoretyczny aspekt pracy z bezrobotnym 1. Misja pracownika PUP 2. Psychologiczne aspekty bezrobocia w perspektywie pracowników PUP-u 3. Świadome wykorzystywanie zasobów w pracy z bezrobotnymi - kontrolowanie emocji - zachowania w sytuacjach trudnych - asertywne zachowania 4. Wypalenie zawodowe Dzień drugi: II. Warsztat pracy osób prowadzących szkolenia dla bezrobotnych 1. Komunikacja 2. Asertywne zachowania 3. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 4. Radzenie sobie ze stresem 5. Emisja głosu Dzień trzeci: III. Metody pracy z bezrobotnym warsztaty umiejętności trenerskich 1. Nawiązanie kontaktu z grupą 2. Budowanie wizerunku osoby bezrobotnej i wzmacnianie jej poczucia własnej wartości 3. Poszukiwanie pracy 4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 5. Pakiet ćwiczeń przydatnych w pracy z bezrobotnym Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących warsztaty i szkolenia dla osób bezrobotnych 1479,00 zł str. 20

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE Moduł I Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego 60h Socjologia pracy 15h Pedagogika pracy 15h Teorie orientacji i poradnictwa 20h Poradnictwo edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Dlaczego warto? Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013

HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 HARMONOGRAM ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W I KWARTALE 2013 STYCZEŃ 2013 Data Tematyka i zakres tematyczny Godziny 07.01. 2013 Dokumenty aplikacyjne Termin rekrutacji do 28.12.2012 08. 01. 2013 Dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26-27 lutego, Warszawa Warszawa WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja opisu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. John Powell SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warsztat doskanalający kompetencje pracowników Szanowni Państwo Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Doradztwo zawodowe i coaching kariery Doradztwo zawodowe i coaching kariery WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i coaching kariery w WSB w Toruniu Celem studiów jest przygotowanie uczestników

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009 r.

PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w PUP w Świdniku w ramach klubu pracy PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Szanowni Państwo, W obliczu nadchodzących zmian w ustawodawstwie, a tym samym powstaniu

Bardziej szczegółowo

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ Motto: Życie nabiera sensu wtedy, kiedy motywujesz się, wyznaczasz sobie cele oraz nieustannie za nimi gonisz - Les Brown DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. John Powell SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warsztat doskanalający kompetencje pracowników 1. ADRESACI SZKOLENIA Instytut Rozwoju Personalnego

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Profesjonalny doradca klienta instytucjonalnego - metodyka nawiązywania i utrzymywania współpracy z pracodawcami pod kątem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. do 30 i powyżej 50 roku życia aspekty psychospołeczne

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. do 30 i powyżej 50 roku życia aspekty psychospołeczne Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 i powyżej 50 roku życia aspekty psychospołeczne Dlaczego warto? Osoby bezrobotne do 30. roku życia oraz bezrobotni 50+ należą do kategorii osób będących w szczególnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowania i podtrzymywania efektywnej relacji. pomiędzy doradcą klienta indywidualnego a osobą bezrobotną

Warsztaty budowania i podtrzymywania efektywnej relacji. pomiędzy doradcą klienta indywidualnego a osobą bezrobotną Warsztaty budowania i podtrzymywania efektywnej relacji pomiędzy doradcą klienta indywidualnego a osobą bezrobotną Dlaczego warto? Szkolenie ma na celu rozbudowanie efektywnej relacji pomiędzy pracownikiem

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do kogo skierowane jest szkolenie? A K A D E M I A H R Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w obszarze HR Osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych oraz HR Biznes Partnerzy Osoby przygotowywane do objęcia stanowiska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

9.00 10.30 Zajęcia 10.30 10.45 Przerwa 10.45 13.00 Zajęcia 13.00 13.45 Obiad i wyjazd do Łodzi

9.00 10.30 Zajęcia 10.30 10.45 Przerwa 10.45 13.00 Zajęcia 13.00 13.45 Obiad i wyjazd do Łodzi Harmonogram szkolenia (21 godzin dydaktycznych, 3 dni) Dzień poprzedzający szkolenie 1 dzień (8 godzin 2 dzień (8 godzin 3 dzień (5 godzin 16.00 - Wyjazd RCPS Łódź 19.00 - Kolacja 10.45 12.15 Zajęcia 12.15

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

PORADNICTWO ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PORADNICTWO ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W PUBLICZNYCH SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA Rybnik, 11 kwietnia 2013 r. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO FUNKCJONUJE 31 POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY ORAZ WOJEWÓDZKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Przygotowywanie indywidualnych planów działania efektywne ścieżki aktywizacyjne z elementami diagnozy kompetencji zawodowych

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r.

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. CAZ-540-2/JR/11 Pajęczno, dn. 31.05.2011r. Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. Termin zajęć Temat zajęć Godzina rozpoczęcia zajęć 13.07.2011r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z przyjemnością informujemy, iż Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w porozumieniu z firmą Interakcje szkolenia i doradztwo uruchomiła nowe studia podyplomowe pt.: JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie PROFESJONALNY REKRUTER Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie Termin: 22 września 2017r. Miejsce szkolenia: Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo