SKIEROWANA SPECJALNIE DO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKIEROWANA SPECJALNIE DO"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1

2 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności dla doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubu pracy oraz specjalistów do spraw rozwoju zawodowego. Oferta odpowiada na zapotrzebowanie Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotyczących szkolenia pracowników w zakresie zwiększenia wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy pracowników instytucji rynku pracy. O INSTYTUCIE SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH Instytut jako jednostka szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem 2.22/00016/2009 świadczy usługi edukacyjne zarówno na terenie województwa pomorskiego, ale także na terenie całego kraju. Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. jest firmą zajmującą się prowadzeniem szkoleń, kursów i warsztatów dla instytucji rynku pracy oraz administracji publicznej, samorządowej jak i uczelni wyższych. Głównym celem, który przyświeca naszej działalności jest stawianie na jakość w kształceniu dorosłych, nabywanie praktycznych umiejętności oraz kształtowanie postaw zachęcających do kształcenia ustawicznego. Placówka zatrudnia kadrę specjalistów - pracowników naukowych, nauczycieli, szkoleniowców i trenerów z bogatym doświadczeniem zawodowym i znajomością rynku pracy. str. 2

3 szkolenia : Str. ABC profesjonalnego pośrednictwa pracy elitarne warsztaty dla pośredników pracy oraz doradców 5 zawodowych AKADEMIA PSYCHOLOGII OBSŁUGI KLIENTA elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i 6 liderów klubu pracy Bilans kompetencji jako badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych 8 warsztaty dla warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Budowanie projektu zawodowego - jak efektywnie wykorzystać podejście edukacyjne w poradnictwie 11 zawodowym Coaching jako skuteczna metoda pracy z bezrobotnym jako klientem powiatowego urzędu pracy - 12 elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Dokumenty, aplikacje w kierowaniu kariery zawodowej - warsztaty dla doradców i pośredników 13 Doradztwo i pośrednictwo co nas łączy co dzieli warsztat dla doradców zawodowych i pośredników 14 pracy Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - warsztaty dla doradców zawodowych 15 Działalność agencji zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 16 po nowelizacji ( szkolenie dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy ) Działania Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie organizacji staży szkoleń i przygotowania 17 zawodowego dorosłych EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH Czyli O Sztuce Rekrutacji I Selekcji 18 Pracowników Elitarne warsztaty z aktywizacji bezrobotnych szkolenie dla doradców zawodowych, pośredników i 20 liderów klubu pracy Elitarny warsztat z przygotowania szkoleń wewnętrznych w PUP w szczególności dla urzędników 21 publicznych służb zatrudnienia Indywidualna rozmowa doradcza i biznesowa jako forma rozwijania umiejętności doradczych w 22 zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej Innowatorska wizja kierownika, lidera elitarne warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie dla 23 doradców, pośredników i liderów klubu pracy IPD konstrukcja i zastosowania praktyczne w doradztwie zawodowym oraz wdrażanie dla grup o 24 różnym statucie społecznym - warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu- szkolenie kierowane szczególnie do doradców, pośredników i 25 liderów klubu pracy Konflikt jako sytuacja stresogenna jako pozytywne i negatywne strony elitarne warsztaty dla doradcy 27 zawodowego i pośrednika pracy pozytywne i negatywne strony Kpa w praktyce urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem problemów procesowych przy 29 wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) Kurs inspiracji z elementami gotowości do zmian jako metoda poradnictwa zawodowego - elitarne 31 warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 32 Kurs trenerów i szkoleniowców - elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Metoda edukacyjna jako skuteczne narzędzie pracy w doradztwie zawodowym - elitarne warsztaty dla 34 doradców, pośredników i liderów klubu pracy Metoda HISZPANSKA jako możliwość rozwijania indywidualnych cech ułatwiających zdobycie 35 zatrudnienia - elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Metody poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych - warsztaty dla doradców, pośredników 36 i liderów klubu pracy pracy z grupą w poradnictwie zawodowym jako trening umiejętności pracy w oparciu o 37 aktywne metody i techniki stosowane w poradnictwie grupowym Monitoring i ewaluacja projektów finansowanych z europejskiego funduszu społecznego warsztaty dla 38 pośredników, doradców i liderów Możliwości zastosowania wybranych technik diagnostycznych w poradnictwie zawodowym - 39 ELITARNY WARSZTAT przeznaczone wyłącznie dla psychologów! Nawiązywanie I Rozwiązywanie Umownego Stosunku Pracy W Praktyce I Orzecznictwie Sądowym - 40 Dla Pośredników, Liderów I Doradców Nowe metody i techniki pracy z bezrobotnym jako klientem PUP elitarne warsztaty dla doradców, 41 str. 3

4 pośredników i liderów klubu pracy Nowelizacja ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 42 jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.) obowiązująca od dnia r. z uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń wykonawczych - omówienie najważniejszych zmian, w tym zmian dotyczących usług i instrumentów rynku pracy. Nowoczesne metody pracy z trudnym i wymagającym klientem warsztat dla doradców zawodowych, 43 pośredników pracy i liderów klubu pracy Ocena kompetencji i dobór pracowników powiatowego urzędu pracy elitarne warsztaty dla kadry 44 kierowniczej decydującej o doborze pracowników OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH praktyczne zastosowanie ustawy w działaniach Powiatowych 46 Urzędów Pracy wykład i zajęcia warsztatowe dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy OUTPLACEMENT czyli o trudnej sztuce pomagania bezrobotnym powracać do środowiska 49 zawodowego. Wsparcie mobilności zawodowej pracowników sektorów objętych restrukturyzacją - warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Płonąc tak by nie zgasnąć czyli wszystko o mobbingu i wypaleniu zawodowym -elitarne warsztaty dla 51 doradców, pośredników i liderów klubu pracy Pracodawca jako partner do współpracy czy trudny klient Powiatowych Urzędów Pracy warsztat dla 52 doradców, pośredników i liderów klubu pracy Psychologiczne aspekty pracy doradcy zawodowego, pośrednika pracy i lidera klubu pracy- elitarne 53 warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia jako skuteczna metoda 54 pobudzania motywacji do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem pracy Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem asertywności w strategii obsługi klienta urzędu pracy 55 warsztat dla doradców zawodowych, pośredników pracy oraz liderów klubu pracy. Służba przygotowawcza dla pracowników Urzędów Pracy podejmujących po raz pierwszy pracę w 56 administracji samorządowej Sposób wykorzystania dóbr własności intelektualnych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 58 Stosowanie prawa zamówień publicznych przez pracowników powiatowych urzędów pracy w teorii i 59 praktyce Studium umiejętności menadżerskich dedykowane dla kadry kierowniczej powiatowych urzędów pracy 60 oraz dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy Unikalna polityka szkoleniowa jak dobrze zorganizować szkolenie. Warsztat dla pośredników, 61 doradców i liderów klubu pracy. Warsztat doradcy zawodowego skuteczne metody prowadzenia zajęć elitarne warsztaty dla doradców, 62 pośredników pracy Warsztaty z emisji i higieny głosu osób pracujących głosem dla doradców zawodowych i pośredników 63 pracy. Warsztaty z kompleksowej obsługi klienta w Gminnym Centrum Informacji dla pracowników 64 publicznych służb zatrudnienia Warsztaty z nowoczesnej teorii zarządzania elitarny warsztat dla kadry kierowniczej powiatowych 65 urzędów pracy Współpraca pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju 66 zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie standardów usług rynku pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zarządzanie emocjami w pracy przez doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubów 67 pracy czyli działanie w warunkach różnorodności osobowościowej i społecznej Zwrot i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne warsztat dla doradców, 69 pośredników i liderów klubu pracy. str. 4

5 yka szkolenia Metody pracy ABC profesjonalnego pośrednictwa pracy elitarne warsztaty dla pośredników pracy oraz doradców zawodowych 2 dni Beata Oflus socjolog, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego II stopnia, pośrednika pracy oraz uprawnienia lidera Klubu Pracy. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z różnorodnymi grupami w tym studentami. Absolwentka Studiów Podyplomowych w Zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy przy Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia pośrednictwa pracy, kształcenie umiejętności i doskonalenie doboru metod i form prowadzenia pośrednictwa pracy, wykształcenie profesjonalnej postawy w pracy pośrednika pracy. Pośrednictwo pracy cele i zadania. Akty prawne regulujące działania w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - standardy pośrednictwa pracy. Zasady pośrednictwa pracy. Modele organizacyjne pośrednictwa pracy. Formy pośrednictwa pracy. Współpraca pośrednika pracy z innymi pracownikami realizującymi usługi rynku pracy. Profesjonalna sylwetka pośrednika pracy - kompetencje zawodowe, - postawa zawodowa. Pośrednicy pracy, doradcy zawodowi pogadanka, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. 1279,00 zł str. 5

6 yka szkolenia AKADEMIA PSYCHOLOGII OBSŁUGI KLIENTA elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 3 dni Aleksandra Brasewiczdoradca zawodowy I stopnia, pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Absolwentka psychologii poradnictwa zawodowego i personalnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie dla trenerów zorganizowane przez Instytut Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego oraz nauczyciel podstaw psychologii i socjologii w szkole policealnej. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak asertywność, autoprezentacja oraz sztuka skuteczne komunikacji. Uświadomienie uczestnikom znaczenia wiedzy psychologicznej w obsłudze klienta Umiejętność budowania pozytywnego wizerunku siebie i reprezentowanej firmy Zapoznanie z efektywnymi technikami pracy z klientem Poznanie konstruktywnych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej przydatnych w kontaktach z klientem Umiejętność rozpoznawania psychologicznej sylwetki klienta. Dobór technik odpowiednich do stylu funkcjonowania klienta Zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z klientem trudnym Dzień Pierwszy 1. Znaczenie psychologii w obsłudze klienta. sytuacje, w których wiedza psychologiczna jest wykorzystywana metody i narzędzia przydatne w profesjonalnej obsłudze klienta budowanie pozytywnego wizerunku siebie i reprezentowanej instytucji (autoprezentacja z elementami dress codu) 2. Efektywna komunikacja w pracy z klientem. przebieg procesu komunikacji bariery i szumy skutecznie utrudniające komunikację instrumentalny, faktyczny i afektywny poziom komunikacji błędy atrybucji samoanaliza własnego stylu komunikacji interpersonalnej 3. To co wiedzę zagłusza słowa, które wypowiadasz czyli tajniki komunikacji niewerbalnej. świadome kształtowanie pierwszego wrażenia (efekt halo, efekt kontrastowania, efekt pierwszeństwa i świeżości) rodzaje komunikatów niewerbalnych język ciała jako sygnał postaw i emocji klienta proksemika i jej znaczenie w kontakcie z klientem znaczenie kontaktu wzrokowego w pracy z klientem 4. Wykorzystanie wiedzy z zakresu komunikacji niewerbalnej w pracy z klientem radzenie sobie z komunikatami sprzecznymi, czyli jawna i ukryta komunikacja zasady odczytywania komunikatów niewerbalnych technika dopasowania stosowana na etapie budowania dobrego kontaktu z klientem 5. Sztuka prowadzenia rozmów z klientem. słuchanie aktywne czyli umiejętność skupiania się na kliencie i podążania za nim techniki efektywnej komunikacji z klientem (parafraza, komunikaty typu ja, str. 6

7 klaryfikacja, podsumowania, zadawanie pytań, pełne komunikaty) Dzień drugi 1. Słuchanie empatyczne, czyli rola empatii w pracy z klientem samoanaliza nastawienia do klienta technika odzwierciedlenia słuchanie otwarte i świadome, 2. Symulacje rozmów z zastosowaniem poznanych technik komunikacji. 3. Stres związany z obsługą klienta. stresujące obszary działań w pracy z klientem przyczyny potencjalnej sytuacji trudnej w pracy z klientem specyfika spotkania doradca zawodowy /pośrednik pracy/ lider klubu pracy klient typologia trudnych klientów 4. Praktyczne umiejętności radzenia sobie z klientem trudnym asertywna odmowa asertywna obrona własnych granic wyrażanie i przyjmowanie krytyki techniki radzenie sobie ze stresem 5. Analiza przypadków i ćwiczenia z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem. Wykłady i ćwiczenia o charakterze warsztatowym. Wykłady dostarczą niezbędnej wiedzy i będą wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. wezmą udział w symulacjach, analizach przypadków oraz ćwiczeniach grupowych. Pośrednicy Pracy, Doradcy zawodowi, Liderzy Klubu Pracy 1279,00 zł str. 7

8 Bilans kompetencji jako badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych warsztaty dla warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 3 dni Agata Maksimowska (1 dzień szkoleniowy). Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia psychologiczne i etnologiczne. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego i badań marketingowych. Jest autorką adaptacji metody bilansu kompetencji dla potrzeb projektu podnoszenia kompetencji pracowników MŚP (w ramach programu EQUAL). W projekcie pełniła funkcję eksperta ds. bilansu kompetencji. Beata Poleszczuk (2 dni szkoleniowe ) mgr pedagogiki specjalizacja z terapii pedagogicznej oraz z patologii i readaptacji niedostosowanych społecznie. Dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze. Pedagog, terapeuta, doradca. Diagnoza i terapia pedagogiczna, poradnictwo w sytuacjach trudnych dla dorosłych i młodzieży, poradnictwo zawodowe, prowadzenie programów profilaktycznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Prowadzenie szkoleń dla środowisk oświatowych i poza oświatowych. Konsultant w programie Bilansu Kompetencji. Zajmuje się dodatkowo wsparciem prowadzenia świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo. Cześć pierwsza: zapoznanie z metodologią bilansu kompetencji. Cześć druga: wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności praktycznej pracy z testami proponowanymi przez Bilans Kompetencji wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności pracy z klientem w oparciu o proponowane przez Bilans testy i metody wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji interpersonalnej wzmocnienie prawidłowych umiejętności komunikacyjnych w pracy z klientami kształtowanie umiejętności szybkiego rozpoznawania stylów funkcjonowania klienta oraz sposobów szybkiego wsparcia go oraz ukierunkowania jego aktywności wzmocnienie stylu pracy w oparciu o pracę na zasobach klienta yka szkolenia Część pierwsza : 1. Od zarządzania kompetencjami do podnoszenia samoświadomości zawodowej Model kompetencyjny w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Czym różnią się kompetencje od kwalifikacji i co oznacza pojęcie kompetentny pracownik? Język kompetencji a charakterystyka relacji pracodawca-pracobiorca. W jaki sposób opisywać kompetencje i oceniać kompetentność? Autocharakterystyka za pomocą kompetencji. W jaki sposób można odkryć swoje kompetencje, rozwijać je i nabywać? 2. Bilans kompetencji wprowadzenie Idea bilansu kompetencji a wyzwania współczesnego rynku pracy Metodologia bilansu kompetencji we francuskim systemie poradnictwa zawodowego prezentacja modelu Metodologia bilansu kompetencji na tle innych rozwiązań doradczych, stosowanych w Polsce (IPD, Metoda Edukacyjna) str. 8

9 3. Bilans kompetencji w warunkach poradnictwa zawodowego Struktura bilansu kompetencji: uczestnicy bilansu, zasady przeprowadzania bilansu, czas trwania, podział na etapy i ich charakterystyka Niezbędne elementy bilansu kompetencji i stosowane narzędzia Możliwości stosowania narzędzi i zadań zastępczych oraz uzupełniających 4. Praca z bezrobotnymi i poszukującymi pracy Psychologiczna charakterystyka sytuacji doradztwa zawodowego i wyzwania czekające na osobę uczestniczącą w bilansie kompetencji. -poszukiwanie pracy jako sytuacja stresowa -bezrobotni i zagrożeni utratą pracy jako społecznie wykluczeni -brak motywacji do podjęcia zadania bilansu kompetencji -brak języka do określania własnych kompetencji oraz brak społecznego wzmocnienia dla podejmowanych działań Rola doradcy w rozwiązywaniu problemów w prowadzeniu bilansu kompetencji: -wyjściowa ocena motywacji i aktywności zawodowej i ćwiczenia mające na celu wzmocnić motywację oraz pobudzić aktywność -ocena poziomu stresu i ćwiczenia redukujące stres -pomoc w wykształceniu zdolności do samoopisu: język kompetencji -pomoc w wykształceniu zdolności do samoopisu: nacisk na już posiadane kompetencje i sposoby bezpiecznego wyznaczania luk kompetencyjnych -ćwiczenia ułatwiające planowanie i zarządzanie życiem zawodowym 5. Bilans kompetencji przykłady zastosowań zastosowanie bilansu kompetencji wobec osób bezrobotnych jako rodzaj aktywizacji przed wejściem na rynek pracy zastosowanie bilansu kompetencji wobec osób zatrudnionych w MŚP i zagrożonych zwolnieniem, jako działanie ukierunkowujące na program szkoleniowy Część druga: 1. Komunikacja interpersonalna jako podstawa właściwej pracy doradcy zawodowego oraz dobrze prowadzonego bilansu kompetencji co to jest komunikacja sposób kodowania i dekodowania komunikatu tu powstają nieporozumienia rodzaje komunikatów (krytyczne, strukturalne, opiekuńcze, wspierające) komunikacja niewerbalna formy komunikacja niewerbalna pokaz i omówienie slajdów scenki komunikacja werbalna formy ( aktywne słuchanie, klasyfikowanie, odzwierciedlenie) bariery w komunikacji interpersonalnej (osądzanie, decydowanie za innych, uciekanie od cudzych problemów, blokady językowe) ćwiczenia warsztatowe w obszarze komunikacji praca z klientem 2. Sytuacja życiowa i zawodowa uczestnika bilansu i jej zrozumienie jako podstawa dobrze prowadzonego bilansu kompetencji przykłady charakterystyki scenki warsztatowe działania motywacyjne i demotywacyjne i ich mechanizmy jak nasz klient podchodzi do bilansu? Jakie zachowania i postawy przyjmuje? 3. Specyfika pracy doradcy w bilansie kompetencji akceptacja sytuacji dobre umiejętności komunikacyjne umiejętność szybkiej wyjściowej oceny motywacji i aktywności zawodowej ćwiczenia mające na celu wzmocnienie motywacji klienta do działania str. 9

10 kwalifikacje i kompetencje klienta w pracy doradcy bilansu pomoc w wykształceniu zdolności do samoopisu: język kompetencji ćwiczenia ułatwiające planowanie i zarządzanie życiem zawodowym 4. Bilans kompetencji warsztat Struktura bilansu kompetencji: zasady przeprowadzania bilansu, czas trwania, podział na etapy i ich charakterystyka praktyczne wskazania Charakterystyka różnych typów odbiorców bilansu i specyfika pracy z nimi ( klient trudny, oporujący, krytykujący ) Niezbędne elementy bilansu kompetencji i stosowane narzędzia praktyczne ćwiczenia ( zwrócenie uwagi na ćwiczenia trudne w bilansie) Możliwości stosowania narzędzi i zadań zastępczych oraz uzupełniających ćwiczenia praktyczne Sporządzenie podsumowania bilansu i przedstawieni go klientowi- ćwiczenia Podsumowanie refleksje - dyskusja 5. Bilans kompetencji jego zastosowania uwagi refleksje dyskusja podsumowanie Wykład, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja doradcy zawodowi, pracownicy PUP, pracownicy agencji pośrednictwa pracy i działów HR 1479,00 zł str. 10

11 yka szkolenia Budowanie projektu zawodowego - jak efektywnie wykorzystać podejście edukacyjne w poradnictwie zawodowym 3 dni Marzanna Szymczak Psycholog, doradca zawodowy (licencja I stopnia). Certyfikowany trener kadry urzędów pracy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze diagnostyki psychologicznej i doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ukończyła szkolenia trenerskie z obszaru metodologii prowadzenia zajęć grupowych, m.in. Metody Edukacyjnej, IPD oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu oceny i rozwoju pracowników w organizacji oraz doradztwa personalnego. Trener umiejętności osobistych i społecznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru psychologii bezrobocia i planowania kariery zawodowej dla studentów SWPS w Sopocie i słuchaczy studiów podyplomowych w WSZ w Gdańsku w zakresie kształtowania kompetencji menedżerskich. 1. Metoda Edukacyjna analiza porównawcza koncepcji edukacyjnej z diagnostyczną i informacyjną główne założenia metodologiczne cztery bieguny Metody Edukacyjnej 2. Metody działania doradcy w Metodzie Edukacyjnej cztery etapy podejmowania decyzji rola doświadczenia w procesie doradczym zadania klienta oraz doradcy w koncepcji edukacyjnej aspekty pedagogiczne metody 3. Metodologia rozmowy doradczej w ramach Metody Edukacyjnej przygotowanie doradcy zawodowego kryteria analizy potrzeb klienta warianty rozmów doradczych propozycje tematów i pytań ćwiczenia i narzędzia stosowane w trakcie rozmowy techniki analizy i interpretacji uzyskanych informacji 4. Metody pracy z grupą w podejściu edukacyjnym zestawienie pracy z grupą i rozmowy indywidualnej konstruowanie programu zajęć przygotowanie i prowadzenie zajęć omawianie i interpretacja zadań 5. Ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w pracy z grupą w Metodzie Edukacyjnej dokumentacja stosowana w Metodzie Edukacyjnej techniki pracy doradczej stosowane w podejściu edukacyjnym zasady pracy z grupą wybór ćwiczeń do przeprowadzenia zajęć warsztatowych interpretacja i omówienie ćwiczeń 6. Podsumowanie wskazówki praktyczne do stosowania Metody Edukacyjnej w praktyce doradczej aktywne formy warsztatowe - symulacje, analizy przypadków, praca w grupach, krótkie wykłady. Zajęcia kieruję do doradców zawodowych, którzy są zainteresowani wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o elementy Metody Edukacyjnej. Podejście edukacyjne pozwala na prowadzenie procesu doradczego z jednoczesnym wykorzystaniem technik doradztwa indywidualnego i grupowego. Poziom szkolenia będzie dostosowany do doradców z różnym doświadczeniem w zakresie stosowania podejścia edukacyjnego w praktyce. Jego uczestnicy będą mieli okazję dokonania superwizji posiadanych kompetencji, jak również ich doskonalenia w celu lepszego wykorzystania w pracy. 1479,00 zł str. 11

12 Coaching jako skuteczna metoda pracy z bezrobotnym jako klientem powiatowego urzędu pracy - elitarne warsztaty dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy 1 dzień JOANNA RAJANG Dr psychologii; Współpracuje z firmami w charakterze coacha dla pracowników średniej i wyższej kadry menadżerskiej. W roku 2006 z sukcesem wdrożyła program coachingu dla wyższej kadry menadżerskiej w jednej z wiodących firm branży budowlanej, którego efektem był wzrost sprzedaży oferowanych przez firmę produktów o 32%. W oparciu o zaproponowane rozwiązanie do dzisiaj realizowany jest systemowy program rozwoju kadr w całej firmie, wraz w wykorzystaniem wypracowanych w projekcie coachingu narzędzi pracy. Obecnie wdraża projekty coachingu indywidualnego dla menedżerów kilku Pionów w PTK Centertel w ramach programu rozwoju talentów. Certyfikat: International Coach ICC Na szkoleniu dowiesz się, co powinno być charakterystyczną cechą dobrego menadżera, dbającego o rozwój swoich pracowników i jak wykorzystywać coaching w codziennej praktyce. Zapoznasz się z narzędziami przydatnymi w tej metodzie i poćwiczysz ich wykorzystywanie. Będzie też szansa na dokonanie autoanalizy swoich mocnych stroną, i obszarów do rozwoju. yka szkolenia Coaching jako praca systemowa, etapowa i zindywidualizowana Jak dbam o rozwój swoich pracowników? Techniki rozwijania umiejętności i sposoby ich wdrażania w codziennej pracy Analiza potrzeb rozwojowych pracownika Matryca ścieżki rozwoju pracownika Struktura rozmowy coachingowej INFORMACJA ZWROTNA a Coaching Trening umiejętności prowadzenia rozmów wspierających rozwój pracownika Warsztat Pośrednicy, Doradcy zawodowi, Liderzy Klubu Pracy 479,00 zł str. 12

13 yka szkolenia Dokumenty, aplikacje w kierowaniu kariery zawodowej - warsztaty dla doradców i pośredników 2 dni Sylwia Telatyńska doradca zawodowy II stopnia, lider klubu pracy, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie, kurator społeczny. Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy od 7 lat zajmująca się poradnictwem zawodowym indywidualnym i grupowym z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu: savoir- vivre u, kreowania wizerunku sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Doradztwo Zawodowe i Akademia Trenera. Zapoznanie uczestników z formami i odmianami dokumentów aplikacyjnych. Doskonalenie umiejętności sporządzania profesjonalnego życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, które decydują o powodzeniu w podjęciu lub zmianie zatrudnienia. Zapoznanie uczestników z niekonwencjonalnymi sposobami autoprezentacji Dzień Pierwszy: I Sesja: Poznajmy się, integracja uczestników. II Sesja: Co to są dokumenty aplikacyjne. Dokumenty aplikacyjn jako proces wstępnej autoprezentacji. Rola życiorysu i listu w kreowaniu kariery zawodowej. III Sesja: Sytuacje w jakich piszemy c.v i list motywacyjny. Kiedy ważne jest cv a kiedy niezbędny list motywacyjny. IV Sesja: Co warto wiedzieć o cv i liscie motywacyjnym. Format, styl i ważne zasady sporządzania dokumentów, niekonwencjonalne sposoby autoprezentacji - video cv. Granice oryginalności. Dzień drugi: I Sesja: Przygotowanie się do tworzenia dokumentów: biografia zawodowa, autoanaliza czyli bilans umiejętności. Dokumenty absolwenta. II Sesja: Piszemy dokumenty aplikacyjne III Sesja: Najczęstsze błędy w sporządzaniu życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. IV Sesja: Inne ważne dokumenty. Portfolio, maile. kwestionariusz osobowy, list intencyjny. Mini wykład Dyskusja Prezentacje multimedialne Ćwiczenia zespołowe Praca własna uczestników Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy 1279,00 zł str. 13

14 yka szkolenia Doradztwo i pośrednictwo co nas łączy co dzieli warsztat dla doradców zawodowych i pośredników pracy 2 dni Anna Modzelewska, socjolog, trener, doświadczony doradca zawodowy. Posiada doświadczenie w pracy związanej ze wsparciem klientów w zakresie rozwoju zawodowego, zarządzania kompetencjami i funkcjonowania na rynku pracy. Obecnie zatrudniona na stanowisku Kierownika Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Posiada licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia oraz uprawnienia Lidera Klubu Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Doradztwo Zawodowe i Akademia Trenera. Doświadczenie w pracy z różnego rodzaju grupami w projektach skupiających się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i redukowaniu barier, na jakie napotykają ludzie w sytuacjach stresowych. Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Wymiana doświadczeniach oraz nawiązanie współpracy niezbędnej przy realizacji Standardów Rynku Pracy. 1.Regulacje prawne dot. pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w świetle obowiązujących przepisów: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy Rynku Pracy Rozporządzenia 2. Istota doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Definicja doradztwa zawodowego Cel doradztwa zawodowego Rodzaje doradztwa zawodowego Definicja pośrednictwa pracy Formy pośrednictwa pracy Kompetencje w pośrednictwie pracy 3. Przepływ dokumentacji między pośrednictwem pracy a doradztwem zawodowym. 4. Wspólny klient model współpracy w zakresie obsługi klienta. Praca oparta na doświadczeniach uczestników szkolenia 5. Bezrobocie jako źródło nowych potrzeb w dziedzinie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Wykład, Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Praca w grupach, Praca własna uczestników Doradcy i pośrednicy pracy 1279,00 zł str. 14

15 yka szkolenia Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - warsztaty dla doradców zawodowych 1 dzień Joanna Buczma-Zielonka pedagog, doradca zawodowy, menadżer ds. zasobów ludzkich, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Od 1997 roku trener-szkoleniowiec w obszarze technik obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, zarządzania personelem, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Prowadzi zajęcia ze studentami studiów zaocznych i podyplomowych. Sekretarz Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. W 2007 roku uczestniczyła w projekcie dotyczącym opracowania szkoleń modułowych dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, których jest współautorką. Celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w obszarze decyzji zawodowych. zapoznają się ponadto z klasyfikacją niepełnosprawności i zasadami udzielania wsparcia w procesie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego. Niepełnosprawny klient doradcy zawodowego Klasyfikacja rodzajów niepełnosprawności, Wpływ niepełnosprawności na życie zawodowe. Indywidualne poradnictwo zawodowe: Budowanie związku doradczego, Rozmowa doradcza z klientem niepełnosprawnym. Grupowe poradnictwo zawodowe. Rola grupy i zasady jej doboru, Metody, techniki i narzędzia pracy doradcy w poradnictwie grupowym. Rola doradcy zawodowego w pracy z klientem niepełnosprawnym. Kompetencje zawodowe doradcy, Postawy zawodowe doradcy. Wykład Doradcy zawodowi 479,00 zł. str. 15

16 yka szkolenia Działalność agencji zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - po nowelizacji ( szkolenie dla doradców, pośredników i liderów klubu pracy ) 1 dzień Zbigniew Tomala Posiada uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń, znawca zagadnień związanych z rynkiem pracy, członek Komisji Oceny Projektów Unijnych w województwie mazowieckim, posiada liczne uprawnienia i certyfikaty, organizator wielu szkoleń, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej ALMAMER w Warszawie Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formalną stroną prowadzenia agencji zatrudnienia według stanu po nowelizacji przepisów (m.in. uzyskanie wpisu, prawidłowo składane wnioski o wpis do rejestru agencji, terminowe składanie informacji o działalności, oraz informacji o wszelkich zmianach dotyczących podmiotu), czego rezultatem będzie mniej wykreśleń z KRAZ oraz sprawna obsługa klientów Podstawy prawne regulujące działalność agencji zatrudnienia tj. ustawy: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz rozporządzenie MPIPS Rodzaje agencji zatrudnienia Cechy dobrej agencji zatrudnienia Zakładanie agencji zatrudnienia Rejestracja agencji zatrudnienia Rejestracja podmiotów zagranicznych Informacja nt. kodów zawodów Informacja o działalności agencji zatrudnienia Zmiany danych podmiotu, wykreślenia, pełnomocnictwa Wykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, miniwykład Pośrednicy, Doradcy i Liderzy klubu pracy 479,00 zł str. 16

17 Instytut Szkoleń Profesjonalnych Sp. z.o.o. 2 yka szkolenia Działania Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie organizacji staży szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych Alicja Drożdż- pedagog, doradca zawodowy, trener, szkoleniowiec Ukończyła: Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku - Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych - Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu - Studia Podyplomowe Orientacja i Poradnictwo Zawodowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Posiada liczne certyfikaty i uprawnienia m.in. certyfikat doradcy zawodowego i pedagoga, uprawnienia do szkolenia Liderów Klubów Pracy - MGP i PS. I dzień -- organizacja i realizacja staży (6 godzin) 1. Zadania Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. Ustaw nr 99, z późniejszymi zmianami) w zakresie organizacji i realizacji staży. 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. z 2009r., Nr 142, poz.1160 ) 3. Standardy, procedury, dokumentacja. 4. Analiza przypadku praca w małych zespołach. II dzień -- organizacja i realizacja szkoleń (8 godzin) 1. Zadania Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. Ustaw nr 99, z późniejszymi zmianami) w zakresie organizacji i realizacji szkoleń. 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 kwietnia 2009r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz. U. 2009r Nr 61, poz..502 ) 3. Standardy, procedury, dokumentacja. 4. Analiza przypadku praca w małych zespołach. III dzień -- organizacja i realizacja przygotowania zawodowego dorosłych(6 godzin) 1. Zadania Powiatowych Urzędów Pracy w oparciu ustawę O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. Ustaw nr 99, z późniejszymi zmianami) w zakresie organizacji i realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 kwietnia 2009r w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz. U. 2009r Nr 61, poz..502 ) 3. Standardy, procedury, dokumentacja. 4. Analiza przypadku praca w małych zespołach. Doradcy zawodowi, pośrednicy pracy 1279,00 zł str. 17

18 Cel Szkolenia yka Szkolenia EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH Czyli O Sztuce Rekrutacji I Selekcji Pracowników 1 dzień Izabela Wąsowicz - Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego W Katowicach I Podyplomowe Studium Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego W Krakowie. Od 1995 Roku Zajmuje Się Praktyczną Stroną Zarządzania Zasobami Ludzkimi Na Stanowiskach Od Specjalisty Ds. Strategii Rozwoju Kadr Do Dyrektora Personalnego. Od 1997 R Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Wyróżniona W I Edycji Konkursu Menedżer Szkoleń Niezależny Wykładowca M.In.: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości I Zarządzania Im. L.Koźmińskiego Warszawa; Wyższej Szkoły Handlowej Im. B.Markowskiego Kielce; Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk. Trener, Doradca I Konsultant W Zakresie Miękkiego HR-U. Ekspert W Programach Finansowanych Ze Środków UE. Zrozumienie Znaczenia Procesu Rekrutacji I Selekcji Pracowników Jako Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi W Organizacji; Zdobycie Wiedzy Na Źródeł Oraz Metod Doboru Pracowników W Obecnej Rzeczywistości Gospodarczej I Zmieniającym Się Rynku Pracy; Nabycie Umiejętności Przygotowania Procedury Rekrutacyjnej I Wyboru Metod Selekcyjnych; Nabycie Umiejętności Przeprowadzenia Wywiadu Selekcyjnego Podczas Rozmowy Kwalifikacyjnej; Nabycie Wiedzy Na Adaptacji I Motywowania W Okresie Wejścia Do Organizacji NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE MODELE REKRUTACJI I SELEKCJI KADR W ORGANIZACJI Istota, Pojęcie Model I Rodzaje Organizacji Jako Determinanty Rekrutacji I Selekcji; Budowanie Wizerunku Dobrego Pracodawcy ; Miejsce I Znaczenie Procesów Rekrutacji I Selekcji W Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi; Cele Rekrutacji I Selekcji Pracowników; Koszty Procesu Pozyskiwania Pracowników; Planowanie Zasobów Ludzkich; Opis Stanowiska Pracy Profil Wymagań Stanowiska; Ustalanie Zawodowych I Psychologicznych Wymagań Wobec Kandydata. PROCES REKRUTACJI PRACOWNIKÓW Pojęcie Rekrutacji; Źródła Rekrutacji: Rekrutacja Wewnętrzna I Jej Związek Z Tworzeniem Kadry Rezerwowej; Rekrutacja Zewnętrzna; Współpraca Z Firmami Doradztwa Personalnego; Sposoby Rekrutacji; Wybór Strategii Właściwej Dla Organizacji SELEKCJA KANDYDATÓW Informacje Wstępne Wspierające Decyzje Selekcyjne; Metody I Techniki Stosowane W Selekcji Kandydatów: Testy; Assessment Center; str. 18

19 Inne Metody Stosowane W Procesie Rekrutacji I Selekcji Kandydatów; WYWIAD SELEKCYJNY ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Podstawowe Założenia Rozmów Kwalifikacyjnych; Rozmowa Kwalifikacyjna Wywiad; Rodzaje Pytań W Wywiadzie Kwalifikacyjnym; Podsumowanie Rozmowy Kwalifikacyjnej; Analiza Wyników I Podejmowanych Decyzji; Trening. BŁĘDY W PROCESIE REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW ETYKA W PROCESIE REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW Cena Szkolenia Od Osoby (Koszt Obejmuje Wyżywienie, Materiały Oraz Nocleg) ADAPTACJA W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM Etapy Wejścia Pracownika Do Organizacji; Procedura Adaptacji Pracowników W Organizacji; Analiza Odejść Pracowników Po Okresie Próbnym; Metody I Narzędzia Zatrzymywania Pracowników W Organizacji Indywidualne Projekty (Zadania) Uczestników, Analizy I Ćwiczenia Indywidualne, Prezentacje, Dyskusje, Analizy I Ćwiczenia Zespołowe. Szkolenie Adresowane Jest Do Pracowników Działów HR Oraz Menadżerów Zainteresowanych Rozwijaniem Własnych Kompetencji W Zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Szkolenie To Ma Na Celu Przekazanie Wiedzy I Umiejętności Niezbędnych Do Przeprowadzenia Rekrutacji I Selekcji Kandydatów Do Pracy Oraz Ich Adaptacji W Środowisku Zawodowym 479, 00 Zł str. 19

20 yka szkolenia Elitarne warsztaty z aktywizacji bezrobotnych szkolenie dla doradców zawodowych, pośredników i liderów klubu pracy 3 dni Beata Leyer Uniwersytet Gdański Wydział Pedagogiki, Wyższa Szkoła Psychologii, Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich, Doświadczenie w zarządzaniu, Kilkuletnie zarządzanie zespołem w dużej organizacji. Warsztaty psychologiczne w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim Podniesienie jakości pracy oraz satysfakcji zawodowej pracowników Dzień pierwszy: I. Teoretyczny aspekt pracy z bezrobotnym 1. Misja pracownika PUP 2. Psychologiczne aspekty bezrobocia w perspektywie pracowników PUP-u 3. Świadome wykorzystywanie zasobów w pracy z bezrobotnymi - kontrolowanie emocji - zachowania w sytuacjach trudnych - asertywne zachowania 4. Wypalenie zawodowe Dzień drugi: II. Warsztat pracy osób prowadzących szkolenia dla bezrobotnych 1. Komunikacja 2. Asertywne zachowania 3. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 4. Radzenie sobie ze stresem 5. Emisja głosu Dzień trzeci: III. Metody pracy z bezrobotnym warsztaty umiejętności trenerskich 1. Nawiązanie kontaktu z grupą 2. Budowanie wizerunku osoby bezrobotnej i wzmacnianie jej poczucia własnej wartości 3. Poszukiwanie pracy 4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 5. Pakiet ćwiczeń przydatnych w pracy z bezrobotnym Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących warsztaty i szkolenia dla osób bezrobotnych 1479,00 zł str. 20

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo