GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps"

Transkrypt

1 GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps

2 Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa Ochrona środowiska Wprowadzenie Zawartość opakowania Minimalne wymagania systemowe Funkcje Panel przedni (diody) Panel tylny Przykładowy schemat połączeń Rozpoczęcie pracy z routerem Logowanie do panelu administracyjnego Konfiguracja podstawowych ustawień połączenia Static IP (Statyczny adres IP) Dynamic IP (Dynamiczny adres IP) PPPoE Ustawienia zaawansowane System Status (Status systemu) Network Settings (Ustawienia sieci) LAN Settings (Ustawienia sieci lokalnej) DHCP Server (Serwer DHCP) Static Address Assign (Statyczne przypisywanie adresu) DHCP Clients List (Lista użytkowników DHCP) MAC Address Clone (Klonowanie adresu MAC) Wireless Settings (Ustawienia bezprzewodowe) Connect Status (Status połączenia) Basic Settings (Ustawienia podstawowe) Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń) Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) NAT Settings (Ustawienia NAT) Virtual Server (Serwer wirtualny) Port Mapping (Mapowanie portów) DMZ Settings (Ustawiania DMZ) Firewall Settings (Ustawienia Zapory) Firewall Options (Opcje Zapory) IP Filtering (Filtrowanie adresów IP) Domain Filtering (Filtrowanie domen) Content Filtering (Filtrowanie fraz) MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) DDNS Settings (Ustawienia serwera DDNS) UPnP Settings (Ustawienia UPnP) Static Routing (Statyczny routing) System Settings (Ustawienia systemowe) Time Settings (Ustawienia czasu) Admin Settings (Ustawienia administratora) Remote Management (Zdalne zarządzanie) Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania) Configuration Tools (Narzędzie konfiguracyjne) System Log (Dziennik zdarzeń) Deklaracja zgodności

3 1. Środki bezpieczeństwa UWAGA: Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania użytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie: Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego, poleca się nie otwierać obudowy urządzenia. Serwisowanie urządzenia powinno się zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania użytkownika o ważnych działaniach i konserwacji. Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie możliwe jest narażenie go na kontakt lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji blisko np. wazonów, umywalek, zlewozmywaków, pralek, basenów itp. Ostrzeżenie: Nie umieszczaj świec lub lamp na obudowie urządzenia, ponieważ istnieje zagrożenie wzniecenia ognia. Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być podłączane do zasilającej sieci elektrycznej o tylko takich parametrach, jakie wyszczególnione są w instrukcji użytkowania. Jeśli nie jesteś pewien jakie parametry zasilania występują w użytkowanej sieci (np. napięcie 120V lub 230V), skontaktuj się z dostawcą lub firmą energetyczną. Ostrzeżenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj żadnej części we wnętrzu urządzenia. Jeśli występuje potrzeba otworzenia urządzenia, skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub serwisem technicznym. Notatka: Aby upewnić się w kwestii poprawnego użytkowania produktu, należy zaznajomić się dokładnie z treścią tej instrukcji obsługi i zachować ją w celu odniesienia się do niej w przyszłości. Notatka: Zawsze używaj urządzenia z założoną obudową, unikając w ten sposób emisji promieniowania elektromagnetycznego i wystawiania go na promieniowanie z zewnątrz. 3

4 Czyszczenie urządzenia: Po wyłączeniu zasilania, można czyścić obudowę, panel oraz pilot, używając miękkiej ściereczki lekko nawilżonej łagodnym detergentem. Części dodatkowe wyposażenia: Nigdy nie stosuj dodatkowego wyposażenia do urządzenia bez zgody producenta, gdyż może to spowodować wystąpienie ryzyka wzniecenia ognia, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń ciała. Umieszczanie urządzenia: Gniazda i otwory w obudowie zostały przewidziane do celu wentylacji i uchronienia urządzenia przed przegrzaniem. Nie wolno zasłaniać tych otworów lub pozwalać na zablokowanie wymiany ciepła poprzez umieszczanie urządzenia na miękkich powierzchniach jak łóżko, sofa lub podobnych. Nie należy również umieszczać urządzenia w otoczeniu grzejników, kaloryferów lub innych źródeł ciepła. Przewód zasilający: Przewód zasilający należy umiejscowić w taki sposób, aby niemożliwe było chodzenie po nim. Należy zwracać w miarę możliwości uwagę na stan przewodu w miejscu przy połączeniu do wtyczki, gniazda i punktu w którym wychodzi z urządzenia Umieszczanie ciał obcych w urządzeniu: Nigdy nie wkładaj przedmiotów wszelkiego typu do urządzenia przez otwory, gdyż mogą one zetknąć się z elementami pod groźnym napięciem, lub mogą zewrzeć je elektrycznie, co może doprowadzić do wzniecenia ognia lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie rozpylaj i nie wylewaj żadnych cieczy na urządzenie. Notatka: Na urządzeniu może nastąpić kondensacja wilgoci w następujących sytuacjach: Kiedy urządzenie zostało nagle przemieszczone z zimnego otoczenia lub wentylowanego pomieszczenia do ciepłego miejsca. Po uruchomieniu ogrzewania. W zaparowanym lub wilgotnym pomieszczeniu. Jeśli wilgoć skondensuje się wewnątrz urządzenia, może ono nie działać poprawnie. W celu wyeliminowania tego problemu, należy rozłączyć zasilanie i odczekać około dwóch godzin w celu odparowania wilgoci. Części zamienne: Jeśli części urządzenia wymagają wymiany, użytkownik powinien upewnić się, czy serwis techniczny używa części zalecanych przez producenta lub mających takie same właściwości jak część oryginalna. Nieautoryzowana wymiana może stworzyć ryzyko wzniecenia ognia, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń. Kontrola bezpieczeństwa: Po wszelkich konserwacjach i naprawach, użytkownik powinien zażądać od serwisu technicznego przeprowadzenia ogólnej kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się czy urządzenie jest w odpowiedniej kondycji. 4

5 2. Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczące utylizacji - usunięcia odpadów. Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia - recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów. Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu. 5

6 3. Wprowadzenie 3.1. Zawartość opakowania Jeden router bezprzewodowy GLOBO GXR-300 Jedna kompatybilna antena Jeden zasilacz Jedna płyta CD Podręcznik użytkownika Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, jeżeli w zestawie brakuje któregokolwiek z elementów Minimalne wymagania systemowe Dostęp do szerokopasmowego Internetu (DSL/CABLE/ETHERNET) Jeden modem xdsl (ADSL) lub kablowy z portem Ethernet RJ45 (urządzenia te nie są wymagane jeżeli łączysz router z siecią Ethernet) Komputer z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet oraz jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 6.0 lub nowszą wersją, Nescape Nawigator 6.0 lub nowszą wersją. Kabel ze złączami RJ45 (jeżeli będziesz łączył komputery kablowo) 3.3. Funkcje Kompatybilny ze standardami IEEE g, IEEE b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. 1xWAN port RJ45-10/100M z auto-negocjacją. 4xLAN port RJ45-10/100M z auto-negocjacją oraz automatycznym MDI/MDIX. Możliwość pracy z prędkościami bezprzewodowymi: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps lub 11/5.5/3/2/1Mbps. Mechanizmy szyfrowania WEP (64 oraz 128bit), WPA-PSK (TKIP/AES). Umożliwia podział łącza internetowego opartego o PPPoE, dynamiczne IP, Statyczne IP. Wsparcie dla Virtual Server, DMZ host, aplikacji specjalnych. Wsparcie dla UPnP, DDNS, Static Routing, VPN Pass-through. Odkręcana antena ze złączem SMA. Umożliwia połączenie z Internetem na żądanie oraz rozłączenie gdy Internet nie jest używany. Dotyczy to połączenia PPPoE. Wbudowany NAT oraz Server DHCP wspierający statyczne adresy IP. Wbudowany Firewall wspierający filtrowanie adresów IP, filtrowanie nazw domen oraz filtrowanie adresów MAC. Umożliwia połączenie/rozłączenie z Internetem o zdefiniowanej porze dnia. Umożliwia kontrolę rodzicielską polegającą na ustawieniu restrykcji połączeń dla określonych użytkowników o określonych porach dnia. Umożliwia utworzenie listy użytkowników, którzy mogą połączyć się z siecią bezprzewodową. Supports Flow Statistics. Supports ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, and TCP-SYN-FLOOD filter. Umożliwia ignorowanie pakietów Ping z portu WAN lub LAN. Umożliwia aktualizację oprogramowania. 6

7 3.4. Panel przedni (diody) Opis 1. Dioda POWER Światło ciągłe sygnalizuje prawidłowe podłączenie zasilania routera 2. Dioda SYS Światło ciągłe sygnalizuje gotowość systemu routera do pracy 3. Dioda WLAN Światło migające oznacza aktywną bezprzewodową transmisję danych 4. Dioda WAN Światło ciągłe oznacza połączenie na porcie Internetu Światło migające oznacza aktywną transmisję danych 5. Diody LAN Światło ciągłe oznacza połączenie na danym porcie Światło migające oznacza aktywną transmisję danych na danym porcie 7

8 3.5. Panel tylny Opis 1. POWER Gniazdo do podłączenia zasilacza dostarczonego w zestawie 2. 4, 3, 2, 1 Porty LAN do podłączenia urządzeń Ethernet (komputery, switche, hub y) 3. WAN Port Internetu. Podłącz do tego portu modem DSL/kablowy lub Ethernet 4. RESET Przytrzymanie tego przycisku ponad 5 sekund umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych routera 3.6. Przykładowy schemat połączeń 8

9 4. Rozpoczęcie pracy z routerem Rozdział ten przedstawia krok po kroku sposób konfiguracji podstawowych funkcji routera. Twój komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób, by pozyskał adres IP w sposób automatyczny. Serwer DHCP routera jest domyślnie włączony i automatycznie nada twoim klientom LAN adres IP Logowanie do panelu administracyjnego Uruchom przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz adres IP routera GXR-300. Następnie potwierdź wciskając Enter. Domyślny adres to Wyświetlony zostanie ekran logowania, jak poniżej. Wprowadź Nazwę Użytkownika Admin i Hasło Admin, a następnie kliknij OK, aby się zalogować. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zamianę hasła administratora. 9

10 Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlony panel administracyjny routera Konfiguracja podstawowych ustawień połączenia Kreator instalacji (Settings Wizard) poprowadzi przez proces podstawowej konfiguracji routera. W przypadku braku pewności, jakie informacje konfiguracyjne są wymagane przez kreator, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. 1. Kliknij na Settings Wizard (Kreator instalacji). 2. Wybierz typ połączenia WAN wymagany przez Twojego dostawcę usług internetowych: Static IP (Statyczny adres IP) Dynamic IP (Dynamiczny adres IP) PPPoE (Protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) Potwierdź wybór wciskając NEXT (Dalej). Kolejne etapy zależą od tego jaki typ połączenia zaznaczyłeś. 10

11 4.3. Static IP (Statyczny adres IP) Po wyborze Static IP wyświetlony zostanie ekran do wprowadzenia danych: Wprowadź parametry IP Address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci) oraz opcjonalnie Gateway Address (Adres IP bramy), Primary DNS Server (Podstawowy serwer DNS), Secondary DNS Serwer (Alternatywny serwer DNS). W przypadku braku pewności co do wartości wprowadzanych w tych polach, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie Finish (Zakończ), aby zakończyć konfigurację i zapisać nowe ustawienia. Jeżeli chcesz powrócić do poprzednich stron wybierz przycisk Back (Wstecz). 11

12 4.4. Dynamic IP (Dynamiczny adres IP) Po wyborze Dynamic IP wyświetlony zostanie ekran informujący, że nie musimy wprowadzać żadnych parametrów, ponieważ router pobierze je automatycznie po wciśnięciu przycisku Next (Dalej). Następnie klinknij Finish (Zakończ), aby zakończyć konfigurację i zapisać nowe ustawienia. Jeżeli chcesz powrócić do poprzednich stron wybierz przycisk Back (Wstecz) PPPoE Po wyborze PPPoE wyświetlony zostanie ekran do wprowadzenia danych: Wprowadź dane w polu Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło), uzyskane od dostawcy usług internetowych. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie Finish (Zakończ), aby zakończyć konfigurację i zapisać nowe ustawienia. Jeżeli chcesz powrócić do poprzednich stron wybierz przycisk Back (Wstecz). 12

13 5. Ustawienia zaawansowane Rozdział ten opisuje możliwości ręcznego konfigurowania połączenia z Internetem, ustawienia parametrów sieci bezprzewodowej i jej zabezpieczeń, aktualizacje 5.1. System Status (Status systemu) Zawarte są tutaj szczegółowe informacje o stanie połączenia LAN, WAN (Internet) oraz Basic Information (Podstawowe informacje o systemie). Strona System Status stanowi charakter tylko informacyjny i nie wpływa na pracę routera. Kliknięcie w polu Refresh (Odśwież) powoduje ponowne sprawdzenie parametrów i statystyk. LAN Status MAC Address (Adres fizyczny MAC) adres MAC routera IP Address (Adres IP) adres IP routera Subnet Mask (Maska podsieci) maska podsieci routera Send Packets (Pakiety Wysłane) - liczba pakietów wysłanych przez router do sieci lokalnej Received Packets (Pakiety Odebrane) - liczba pakietów odebranych przez router z sieci lokalnej WAN Status Connection Type (Typ połączenia) odpowiada wybranemu typowi połączenia podczas konfiguracji Connection Status (Status połaczenia) Connected Połączony, Disconected Rozłączony Connection Time (Czas połączenia) pole wskazuje długość połączenia z siecią Internet MAC Address (Adres fizyczny MAC) adres MAC routera IP Address (Adres IP) adres IP nadany routerowi przez dostawcę Internetu Subnet Mask (Maska podsieci) maska podsieci dostawcy Internetu Gateway Address (Adres IP bramy) adres IP bramy dostawcy Internetu Primary DNS (Podstawowy DNS) podstawowy adres IP serwera nazw domenowych Secondary DNS (Alternatywny DNS) alternatywny adres IP serwera nazw domenowych 13

14 Send Packets (Pakiety Wysłane) - liczba pakietów wysłanych przez router do sieci Internet Received Packets (Pakiety Odebrane) - liczba pakietów odebranych przez router z sieci Internet Basic Information Running Time (Czas działania) wskazuje całkowity czas pracy routera od jego włączenia, resetu, czy aktualizacji oprogramowania Firmware version (Wersja Firmware) wersja oprogramowania routera 5.2. Network Settings (Ustawienia sieci) Menu ustawienia sieci pozwala na ręczne konfigurowanie parametrów połączenia sieciowego WAN Settings (Ustawienia połączenia z Internetem) Parametry portu WAN zależą od wybranego typu połączenia z Internetem. Po wybraniu typu połączenia ISP w "Kreatorze instalacji" jeżeli chcesz zmodyfikować powiązane ustawienia, tutaj możesz modyfikować i konfigurować szczegółowe ustawienia Static IP (Statyczne IP) W przypadku gdy dostawca Internetu udostępnił dane dotyczące protokołu IP, należy wprowadzić następujące dane: IP Address (Adres IP) wprowadź adres IP dostarczony przez dostawcę Internetu Subnet Mask (Maska podsieci) wprowadź maskę podsieci dostarczona przez dostawcę Internetu Getway Address (Adres bramy domyślnej) wprowadź adres IP bramy domyślnej dostarczony przez dostawcę Internetu (pozycja opcjonalna) MTU (Maximum Transmission Unit) wartość wyrażana w bajtach, określająca maksymalną wielkość pakietu przesyłanego przez router do sieci WAN. Jeżeli wartość pakietu jest większa niż maksimum określone przez pole MTU, router podzieli go na części. Wpisana wartość MTU powinna być identyczna z wartością MTU dostawcy Internetu. Za mała lub za duża wartość wprowadzonego parametru MTU może spowodować pogorszenie wydajności sieci. 14

15 Primary DNS (Podstawowy DNS) wprowadź podstawowy adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna) Secondary DNS (Alternatywny DNS) wprowadź alternatywny adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna) Dynamic IP (Dynamiczne IP) W przypadku gdy dostawca Internetu nie udostępnił danych dotyczących protokołu IP, należy wybrać automatyczne pozyskanie adresu IP (z serwera DHCP). Rozwiązanie to jest najbardziej rozpowszechnione w usługach dostępu do Internetu oferowanych przez sieci telewizji kablowej. MTU (Maximum Transmission Unit) wartość wyrażana w bajtach, określająca maksymalną wielkość pakietu przesyłanego przez router do sieci WAN. Jeżeli wartość pakietu jest większa niż maksimum określone przez pole MTU, router podzieli go na części. Wpisana wartość MTU powinna być identyczna z wartością MTU dostawcy Internetu. Za mała lub za duża wartość wprowadzonego parametru MTU może spowodować pogorszenie wydajności sieci. Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS) - zaznacz to pole jeżeli chcesz ręcznie wprowadzić adresy serwerów DNS. Primary DNS (Podstawowy DNS) wprowadź podstawowy adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS). Secondary DNS (Alternatywny DNS) wprowadź alternatywny adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS). 15

16 PPPoE Opcja ta jest wykorzystywana zazwyczaj w połączeniach DSL. Operator udostępnia wtedy użytkownikowi login i hasło do usługi. Username (Nazwa użytkownika) wprowadź nazwę użytkownika uzyskaną od dostawcy usług internetowych. Password (Hasło) wprowadź hasło uzyskane od dostawcy usług internetowych. Server Name (Nazwa Usługi) wprowadź nazwę usługi uzyskaną od dostawcy usług internetowych (pozycja opcjonalna). MTU (Maximum Transmission Unit) wartość wyrażana w bajtach, określająca maksymalną wielkość pakietu przesyłanego przez router do sieci WAN. Jeżeli wartość pakietu jest większa niż maksimum określone przez pole MTU, router podzieli go na części. Wpisana wartość MTU powinna być identyczna z wartością MTU dostawcy Internetu. Za mała lub za duża wartość wprowadzonego parametru MTU może spowodować pogorszenie wydajności sieci. ECHO Max Idle Time (Łączenia na żądanie): Ponowne nawiązanie połączenia z Internetem po określonym czasie (Max Idle Time). Zero oznacza połączenie internetowe w dowolnym czasie. W innym wypadku, wprowadź ilość sekund, która ma upłynąć do odłączenia Internetu. Connection Mode (Tryb połączenia) - możesz wybrać jedną z trzech opcji: o Connect on Demand (Połączenie na żądanie) połączenie jest nawiązywane tylko wtedy gdy żąda tego urządzenie z sieci LAN. o Connect Automatically (Połącz automatycznie) połączenie jest nawiązywane zawsze gdy router podłączony jest do sieci. o Connect Manually (Połączenie ręczne) połączenie jest nawiązywane po kliknięciu przycisku Połącz (Connect) w panelu zarządzania routerem. Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS) - zaznacz to pole jeżeli chcesz ręcznie wprowadzić adresy serwerów DNS. 16

17 Primary DNS (Podstawowy DNS) wprowadź podstawowy adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS). Secondary DNS (Alternatywny DNS) wprowadź alternatywny adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS) LAN Settings (Ustawienia sieci lokalnej) Ustawienia sieci LAN dla podstawowego protokołu TCP/IP i parametrów portów LAN IP Address (Adres IP) - wprowadź adres IP, który będzie przypisany jako adres IP routera w sieci (a nie adres IP komputera) jest wartością domyślna. Subnet Mask (Maska podsieci) - Wartość określająca maskę podsieci routera służącą do określenia wielkości sieci jest wartością domyślną. 17

18 DHCP Server (Serwer DHCP) Serwer DHCP służy do dynamicznego przydzielania adresów IP w sieci lokalnej LAN. Zadaniem serwera DHCP (Dynamic Host Control Protocol) jest przypisane do adresów IP komputerów w sieci LAN / sieci prywatnej. Po włączeniu, serwer DHCP będzie automatycznie przydzielał nieużywane adresy IP( z puli adresów IP) komputerom z wnioskiem o założenie aktywacji "Uzyskaj adres IP automatycznie". Dlatego jest potrzebne rozpoczęcie i zakończenie adresów z puli adresów IP. DHCP Server (Serwer DHCP) Enable (Włącza) lub Disable (Wyłącza) serwer DHCP. Jeżeli serwer jest wyłączony, wtedy będzie używany serwer DHCP z innej sieci (zewnętrzny - o ile taki istnieje) lub będziesz musiał ręcznie skonfigurować ustawienie TCP/IP wszystkich komputerów w sieci. IP Pool Starting Address (Początkowy adres IP) Pole to określa pierwszy adres IP z puli adresów IP do dynamicznego przydziału. IP Pool Ending Address (Ostatni adres IP) - Pole to określa ostatni adres IP z puli adresów IP do dynamicznego przydziału. Lease Time (Czas dzierżawy) - Długość dzierżawy adresu IP. W sieciach domowych można ustawić opcję Forever (Zawsze), która oznacza, że dzierżawiony IP nigdy nie wygasa. 18

19 Static Address Assign (Statyczne przypisywanie adresu) Statyczne przypisywanie adresów IP pozwala na efektywne zarządzanie adresami IP. Adres IP może być przypisany do konkretnego adresu MAC. Kiedy computer o wskazanym adresie MAC zgłosi żądanie do serwera DHCP o przypisanie mu adresu IP, wtedy zostanie mu nadany zapisany w ustawieniach adres IP. Strona ta pokazuje istniejące przypisania adresów IP i MAC. Możesz osuwać przypisania wciskając delate lub modyfikować wciskając modify. Current host IP and MAC Address in LAN (Aktualnie występujące w sieci adresy IP I MAC) kliknij Import jeżeli chcesz pobrać dane do stałego przypisania. IP address (Adres IP) Wprowadź adres IP, który chcesz pozostawić do rezerwacji. MAC address (MAC adres) Wprowadź adres MAC urządzenia, któremu chcesz przypisać wpisany wcześniej adres IP. 19

20 DHCP Clients List (Lista użytkowników DHCP) Na tej stronie wyświetlona jest lista użytkowników I przypisanych do nich adresów IP. Index Liczba porządkowa użytkownika DHCP. Client Name - Nazwa użytkownika DHCP. Assigned IP (Przypisane IP) Adres IP który router przypisał do danego klienta DHCP. MAC address (MAC adres) Adres MAC klienta DHCP. Remain Lease (Przebywanie w dzierżawie) Pole to pokazuje czas od teraz do wygaśnięcia dzierżawy. Urządzenie musi po tym czasie ponownie uzyskać adres IP od serwera DHCP. Jeżeli czas dzierżawy ustawiony jest na zawsze (Forever), to będzie wyświetlona informacja, że adres IP jest przypisany na zawsze. Static (Statyczny) Jeżeli adres jest przypisany w sposób statyczny będzie wyświetlone yes. Kliknięcie w polu Refresh (Odśwież) powoduje ponowne sprawdzenie przypisań MAC Address Clone (Klonowanie adresu MAC) Niektórzy usługodawcy Internetowi wymagają zarejestrowania adresu MAC posiadanego urządzenia. W takim przypadku adres MAC routera GXR-300 należy ustawić na wartość zarejestrowaną u usługodawcy. Adres MAC należy wprowadzić w formacie: xx-xx-xx-xx-xx-xx (gdzie x jest dowolnym znakiem heksadecymalnym). Restore Factory MAC (Przywróć fabryczny MAC) Przywraca adres MAC do wartości przypisanej fabrycznie. Clone PC MAC Address (Sklonuj adres MAC z PC) Kliknięcie na to pole powoduje pobranie adresu MAC z komputera PC podłączonego do routera i wyświetlenie go w powyższym polu. Aby przypisać ten adres do routera i zapisać nowe ustawienia kliknij Save (Zapisz). 20

21 5.3. Wireless Settings (Ustawienia bezprzewodowe) Zakładka dotycząca sieci bezprzewodowej podzielona jest na 6 pod kategorii: Connect Status (Status polaczenie), Basic settings (Ustawienia podstawowe), Secure Settings (Ustawienia zabezpieczeń), Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) Connect Status (Status połączenia) Zakładka ta pokazuje aktualnie podłączonych użytkowników (ich adresy MAC), status ich połączenia tryb autoryzacji i szyfrowania. Kliknięcie w polu Refresh (Odśwież) powoduje ponowne sprawdzenie listy użytkowników Basic Settings (Ustawienia podstawowe) Zakładka ta umożliwia zmianę podstawowych ustawień sieci bezprzewodowej. Wireless Enable (Tryb bezprzewodowy włączony) - Włącz bezprzewodowy Internet: zaznacz aby włączyć funkcje routera bezprzewodowego, odznacz żeby wyłączyć funkcje bezprzewodowe. SSID (Service Set Identifier) - Jest unikalną nazwą sieci bezprzewodowej. 21

22 Protocol (Protokół) protokół IEEE802.11b pozwala na połączenia bezprzewodowe z maksymalną prędkością 11MBPS, protokół IEEE802.11g pozwala na połączenia bezprzewodowe z maksymalną prędkością 54MBPS. Channel (Kanał) - Określ efektywny kanał (od 1 do 13 / Auto) dla sieci bezprzewodowej. Jeżeli sieć działa prawidłowo i nie ma konfliktów z innymi sieciami bezprzewodowymi, to nie ma potrzeby zmieniać tego parametru i należy pozostawić w trybie AUTO (Automatycznym). SSID Broadcast Disable (Ukryj sieć bezprzewodową) Jeżeli opcja ta jest odznaczona to router rozgłasza radiowo nazwę sieci (SSID). Aby sieć była niewidoczna należy zaznaczyć pole wyboru Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń) Zakładka ta służy do konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej w celu uniemożliwienia bezprzewodowego dostępu do sieci nieautoryzowanym użytkownikom. Do wyboru są dwa tryby zabezpieczeń: WEP oraz WPA-PSK. WEP (Wired Equivalent Privacy) - podstawowa metoda szyfrowania, zwykle szyfruje dane przy użyciu bezprzewodowej serii cyfrowych kluczy (64 bitowych lub 128 bitowych). Za pomocą tego samego klucza, dla każdego urządzenia w sieci bezprzewodowej, można uniemożliwić nieautoryzowanym urządzeniom bezprzewodowym dostęp, monitorowanie lub transmisją danych. WPA (Wi-Fi Protected Access) - to nowszy standard do szyfrowania, mający na celu poprawę zabezpieczeń WEP. Stosuje silniejszy rodzaj szyfrowania (np. TKIP [Temporal Key Integrity Protocol] lub AES [Advanced Encryption Standard]) i może zmienić klucze dynamicznie w każdym autoryzowanym urządzeniu bezprzewodowym. 22

23 Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) W rozdziale tym opisane są zaawansowane ustawienia części bezprzewodowej routera. Zmiany tych parametrów nie są zalecane. Ustawienia domyślne pozwalają na prawidłową pracę urządzenia w większości środowisk. Control Tx Rates (Kontrola prędkości pakietów wysyłanych TX) możesz określić prędkość transmisji bezprzewodowej. Maksymalna prędkość dla routera GXR-300 to 54Mbps. Wartość domyślna best (najlepsza) oznacza automatyczne dobranie prędkości w zależności od warunków otoczenia i chwilowych wymagań. Send Power (Moc transmisji) możesz kontrolować moc transmisji routera wybierając jeden z pięciu poziomów. Antenna (Antena) możesz wybrać antenę 1 lub antenę 2 lub Best (najlepsza) aby automatycznie ustawić ten parametr. Pole to nie dotyczy wszystkich konfiguracji routera. Beacon Period (Okres pakietów beacon) możesz ustawić czas wysyłania pakietów synchronizacji sieci bezprzewodowej z przedziału milisekund. RTS/CTS Threshold( ) - the RTS will be sent when the data packet increased to the critical number. Fragmentation( ) (Fragmentacja pakietów) możesz zmienić rozmiar pakietów przesyłanych danych w zakresie od 256 bitów do 2346 bitów. Ramki o wielkości większej niż zdefiniowane będą dzielone na mniejsze i dopiero wtedy przesyłane. Zmniejszanie tego parametrów powoduje zwiększenie stabilności transmisji bezprzewodowej, ale jednocześnie obniżenie prędkości transmisji. Wartością domyślna dla tego parametru jest 2346 bajtów. 23

24 MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) Filtrowanie adresów MAC pozwala na zrealizowanie kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej. Enable MAC Addres Filtering (Włącz filtrowanie adresów MAC) zaznaczając to pole uaktywniasz funkcję kontroli dostępu po adresach MAC. Only Allow (Tylko dozwoleni) włącza filtrowanie użytkowników na podstawie adresów MAC i udostępnia dostęp do sieci komputerom wpisanym na liście poniżej. Forbid (Zabroniony) - włącza filtrowanie użytkowników na podstawie adresów MAC i uniemożliwia dostęp do sieci komputerom wpisanym na liście poniżej. 24

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SOHO; 4+1xWAN / 8+1xWAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SOHO; 4+1xWAN / 8+1xWAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SOHO; 4+1xWAN / 8+1xWAN TP-LINK TL-R460 TL-R860 #05871 #05872 wersja 1.1 Wstęp Router szerokopasmowy DSL TL-460/TL-480 firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań domowych

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Bezprzewodowy Router DSL C150BRS4/C300BRS4A/C300GBRS4 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 3-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H 1. Tryby pracy 2. Logowanie do routera 3. Konfiguracja LAN 4. Konfiguracja WLAN 5. Przekierowania portów i UPnP 6. Zmiana hasła 7. Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Bezprzewodowy zestaw do odbioru sygnału sieci CDMA 2000 TP-Link + modem DGT NPL router OS v. 0.1 / LuCI NPL mod (0.12.01) 1. Pierwsze kroki 3 Podłączenie do sieci 3 Logowanie przez

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo