GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps"

Transkrypt

1 GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps

2 Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa Ochrona środowiska Wprowadzenie Zawartość opakowania Minimalne wymagania systemowe Funkcje Panel przedni (diody) Panel tylny Przykładowy schemat połączeń Rozpoczęcie pracy z routerem Logowanie do panelu administracyjnego Konfiguracja podstawowych ustawień połączenia Static IP (Statyczny adres IP) Dynamic IP (Dynamiczny adres IP) PPPoE Ustawienia zaawansowane System Status (Status systemu) Network Settings (Ustawienia sieci) LAN Settings (Ustawienia sieci lokalnej) DHCP Server (Serwer DHCP) Static Address Assign (Statyczne przypisywanie adresu) DHCP Clients List (Lista użytkowników DHCP) MAC Address Clone (Klonowanie adresu MAC) Wireless Settings (Ustawienia bezprzewodowe) Connect Status (Status połączenia) Basic Settings (Ustawienia podstawowe) Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń) Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) NAT Settings (Ustawienia NAT) Virtual Server (Serwer wirtualny) Port Mapping (Mapowanie portów) DMZ Settings (Ustawiania DMZ) Firewall Settings (Ustawienia Zapory) Firewall Options (Opcje Zapory) IP Filtering (Filtrowanie adresów IP) Domain Filtering (Filtrowanie domen) Content Filtering (Filtrowanie fraz) MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) DDNS Settings (Ustawienia serwera DDNS) UPnP Settings (Ustawienia UPnP) Static Routing (Statyczny routing) System Settings (Ustawienia systemowe) Time Settings (Ustawienia czasu) Admin Settings (Ustawienia administratora) Remote Management (Zdalne zarządzanie) Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania) Configuration Tools (Narzędzie konfiguracyjne) System Log (Dziennik zdarzeń) Deklaracja zgodności

3 1. Środki bezpieczeństwa UWAGA: Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania użytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie: Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego, poleca się nie otwierać obudowy urządzenia. Serwisowanie urządzenia powinno się zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny, jest stosowany w celu ostrzegania użytkownika o ważnych działaniach i konserwacji. Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie możliwe jest narażenie go na kontakt lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji blisko np. wazonów, umywalek, zlewozmywaków, pralek, basenów itp. Ostrzeżenie: Nie umieszczaj świec lub lamp na obudowie urządzenia, ponieważ istnieje zagrożenie wzniecenia ognia. Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być podłączane do zasilającej sieci elektrycznej o tylko takich parametrach, jakie wyszczególnione są w instrukcji użytkowania. Jeśli nie jesteś pewien jakie parametry zasilania występują w użytkowanej sieci (np. napięcie 120V lub 230V), skontaktuj się z dostawcą lub firmą energetyczną. Ostrzeżenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj żadnej części we wnętrzu urządzenia. Jeśli występuje potrzeba otworzenia urządzenia, skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub serwisem technicznym. Notatka: Aby upewnić się w kwestii poprawnego użytkowania produktu, należy zaznajomić się dokładnie z treścią tej instrukcji obsługi i zachować ją w celu odniesienia się do niej w przyszłości. Notatka: Zawsze używaj urządzenia z założoną obudową, unikając w ten sposób emisji promieniowania elektromagnetycznego i wystawiania go na promieniowanie z zewnątrz. 3

4 Czyszczenie urządzenia: Po wyłączeniu zasilania, można czyścić obudowę, panel oraz pilot, używając miękkiej ściereczki lekko nawilżonej łagodnym detergentem. Części dodatkowe wyposażenia: Nigdy nie stosuj dodatkowego wyposażenia do urządzenia bez zgody producenta, gdyż może to spowodować wystąpienie ryzyka wzniecenia ognia, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń ciała. Umieszczanie urządzenia: Gniazda i otwory w obudowie zostały przewidziane do celu wentylacji i uchronienia urządzenia przed przegrzaniem. Nie wolno zasłaniać tych otworów lub pozwalać na zablokowanie wymiany ciepła poprzez umieszczanie urządzenia na miękkich powierzchniach jak łóżko, sofa lub podobnych. Nie należy również umieszczać urządzenia w otoczeniu grzejników, kaloryferów lub innych źródeł ciepła. Przewód zasilający: Przewód zasilający należy umiejscowić w taki sposób, aby niemożliwe było chodzenie po nim. Należy zwracać w miarę możliwości uwagę na stan przewodu w miejscu przy połączeniu do wtyczki, gniazda i punktu w którym wychodzi z urządzenia Umieszczanie ciał obcych w urządzeniu: Nigdy nie wkładaj przedmiotów wszelkiego typu do urządzenia przez otwory, gdyż mogą one zetknąć się z elementami pod groźnym napięciem, lub mogą zewrzeć je elektrycznie, co może doprowadzić do wzniecenia ognia lub porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie rozpylaj i nie wylewaj żadnych cieczy na urządzenie. Notatka: Na urządzeniu może nastąpić kondensacja wilgoci w następujących sytuacjach: Kiedy urządzenie zostało nagle przemieszczone z zimnego otoczenia lub wentylowanego pomieszczenia do ciepłego miejsca. Po uruchomieniu ogrzewania. W zaparowanym lub wilgotnym pomieszczeniu. Jeśli wilgoć skondensuje się wewnątrz urządzenia, może ono nie działać poprawnie. W celu wyeliminowania tego problemu, należy rozłączyć zasilanie i odczekać około dwóch godzin w celu odparowania wilgoci. Części zamienne: Jeśli części urządzenia wymagają wymiany, użytkownik powinien upewnić się, czy serwis techniczny używa części zalecanych przez producenta lub mających takie same właściwości jak część oryginalna. Nieautoryzowana wymiana może stworzyć ryzyko wzniecenia ognia, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń. Kontrola bezpieczeństwa: Po wszelkich konserwacjach i naprawach, użytkownik powinien zażądać od serwisu technicznego przeprowadzenia ogólnej kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się czy urządzenie jest w odpowiedniej kondycji. 4

5 2. Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczące utylizacji - usunięcia odpadów. Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia - recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów. Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu. 5

6 3. Wprowadzenie 3.1. Zawartość opakowania Jeden router bezprzewodowy GLOBO GXR-300 Jedna kompatybilna antena Jeden zasilacz Jedna płyta CD Podręcznik użytkownika Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, jeżeli w zestawie brakuje któregokolwiek z elementów Minimalne wymagania systemowe Dostęp do szerokopasmowego Internetu (DSL/CABLE/ETHERNET) Jeden modem xdsl (ADSL) lub kablowy z portem Ethernet RJ45 (urządzenia te nie są wymagane jeżeli łączysz router z siecią Ethernet) Komputer z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet oraz jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 6.0 lub nowszą wersją, Nescape Nawigator 6.0 lub nowszą wersją. Kabel ze złączami RJ45 (jeżeli będziesz łączył komputery kablowo) 3.3. Funkcje Kompatybilny ze standardami IEEE g, IEEE b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. 1xWAN port RJ45-10/100M z auto-negocjacją. 4xLAN port RJ45-10/100M z auto-negocjacją oraz automatycznym MDI/MDIX. Możliwość pracy z prędkościami bezprzewodowymi: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps lub 11/5.5/3/2/1Mbps. Mechanizmy szyfrowania WEP (64 oraz 128bit), WPA-PSK (TKIP/AES). Umożliwia podział łącza internetowego opartego o PPPoE, dynamiczne IP, Statyczne IP. Wsparcie dla Virtual Server, DMZ host, aplikacji specjalnych. Wsparcie dla UPnP, DDNS, Static Routing, VPN Pass-through. Odkręcana antena ze złączem SMA. Umożliwia połączenie z Internetem na żądanie oraz rozłączenie gdy Internet nie jest używany. Dotyczy to połączenia PPPoE. Wbudowany NAT oraz Server DHCP wspierający statyczne adresy IP. Wbudowany Firewall wspierający filtrowanie adresów IP, filtrowanie nazw domen oraz filtrowanie adresów MAC. Umożliwia połączenie/rozłączenie z Internetem o zdefiniowanej porze dnia. Umożliwia kontrolę rodzicielską polegającą na ustawieniu restrykcji połączeń dla określonych użytkowników o określonych porach dnia. Umożliwia utworzenie listy użytkowników, którzy mogą połączyć się z siecią bezprzewodową. Supports Flow Statistics. Supports ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, and TCP-SYN-FLOOD filter. Umożliwia ignorowanie pakietów Ping z portu WAN lub LAN. Umożliwia aktualizację oprogramowania. 6

7 3.4. Panel przedni (diody) Opis 1. Dioda POWER Światło ciągłe sygnalizuje prawidłowe podłączenie zasilania routera 2. Dioda SYS Światło ciągłe sygnalizuje gotowość systemu routera do pracy 3. Dioda WLAN Światło migające oznacza aktywną bezprzewodową transmisję danych 4. Dioda WAN Światło ciągłe oznacza połączenie na porcie Internetu Światło migające oznacza aktywną transmisję danych 5. Diody LAN Światło ciągłe oznacza połączenie na danym porcie Światło migające oznacza aktywną transmisję danych na danym porcie 7

8 3.5. Panel tylny Opis 1. POWER Gniazdo do podłączenia zasilacza dostarczonego w zestawie 2. 4, 3, 2, 1 Porty LAN do podłączenia urządzeń Ethernet (komputery, switche, hub y) 3. WAN Port Internetu. Podłącz do tego portu modem DSL/kablowy lub Ethernet 4. RESET Przytrzymanie tego przycisku ponad 5 sekund umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych routera 3.6. Przykładowy schemat połączeń 8

9 4. Rozpoczęcie pracy z routerem Rozdział ten przedstawia krok po kroku sposób konfiguracji podstawowych funkcji routera. Twój komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób, by pozyskał adres IP w sposób automatyczny. Serwer DHCP routera jest domyślnie włączony i automatycznie nada twoim klientom LAN adres IP Logowanie do panelu administracyjnego Uruchom przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisz adres IP routera GXR-300. Następnie potwierdź wciskając Enter. Domyślny adres to Wyświetlony zostanie ekran logowania, jak poniżej. Wprowadź Nazwę Użytkownika Admin i Hasło Admin, a następnie kliknij OK, aby się zalogować. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zamianę hasła administratora. 9

10 Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlony panel administracyjny routera Konfiguracja podstawowych ustawień połączenia Kreator instalacji (Settings Wizard) poprowadzi przez proces podstawowej konfiguracji routera. W przypadku braku pewności, jakie informacje konfiguracyjne są wymagane przez kreator, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. 1. Kliknij na Settings Wizard (Kreator instalacji). 2. Wybierz typ połączenia WAN wymagany przez Twojego dostawcę usług internetowych: Static IP (Statyczny adres IP) Dynamic IP (Dynamiczny adres IP) PPPoE (Protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) Potwierdź wybór wciskając NEXT (Dalej). Kolejne etapy zależą od tego jaki typ połączenia zaznaczyłeś. 10

11 4.3. Static IP (Statyczny adres IP) Po wyborze Static IP wyświetlony zostanie ekran do wprowadzenia danych: Wprowadź parametry IP Address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci) oraz opcjonalnie Gateway Address (Adres IP bramy), Primary DNS Server (Podstawowy serwer DNS), Secondary DNS Serwer (Alternatywny serwer DNS). W przypadku braku pewności co do wartości wprowadzanych w tych polach, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie Finish (Zakończ), aby zakończyć konfigurację i zapisać nowe ustawienia. Jeżeli chcesz powrócić do poprzednich stron wybierz przycisk Back (Wstecz). 11

12 4.4. Dynamic IP (Dynamiczny adres IP) Po wyborze Dynamic IP wyświetlony zostanie ekran informujący, że nie musimy wprowadzać żadnych parametrów, ponieważ router pobierze je automatycznie po wciśnięciu przycisku Next (Dalej). Następnie klinknij Finish (Zakończ), aby zakończyć konfigurację i zapisać nowe ustawienia. Jeżeli chcesz powrócić do poprzednich stron wybierz przycisk Back (Wstecz) PPPoE Po wyborze PPPoE wyświetlony zostanie ekran do wprowadzenia danych: Wprowadź dane w polu Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło), uzyskane od dostawcy usług internetowych. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie Finish (Zakończ), aby zakończyć konfigurację i zapisać nowe ustawienia. Jeżeli chcesz powrócić do poprzednich stron wybierz przycisk Back (Wstecz). 12

13 5. Ustawienia zaawansowane Rozdział ten opisuje możliwości ręcznego konfigurowania połączenia z Internetem, ustawienia parametrów sieci bezprzewodowej i jej zabezpieczeń, aktualizacje 5.1. System Status (Status systemu) Zawarte są tutaj szczegółowe informacje o stanie połączenia LAN, WAN (Internet) oraz Basic Information (Podstawowe informacje o systemie). Strona System Status stanowi charakter tylko informacyjny i nie wpływa na pracę routera. Kliknięcie w polu Refresh (Odśwież) powoduje ponowne sprawdzenie parametrów i statystyk. LAN Status MAC Address (Adres fizyczny MAC) adres MAC routera IP Address (Adres IP) adres IP routera Subnet Mask (Maska podsieci) maska podsieci routera Send Packets (Pakiety Wysłane) - liczba pakietów wysłanych przez router do sieci lokalnej Received Packets (Pakiety Odebrane) - liczba pakietów odebranych przez router z sieci lokalnej WAN Status Connection Type (Typ połączenia) odpowiada wybranemu typowi połączenia podczas konfiguracji Connection Status (Status połaczenia) Connected Połączony, Disconected Rozłączony Connection Time (Czas połączenia) pole wskazuje długość połączenia z siecią Internet MAC Address (Adres fizyczny MAC) adres MAC routera IP Address (Adres IP) adres IP nadany routerowi przez dostawcę Internetu Subnet Mask (Maska podsieci) maska podsieci dostawcy Internetu Gateway Address (Adres IP bramy) adres IP bramy dostawcy Internetu Primary DNS (Podstawowy DNS) podstawowy adres IP serwera nazw domenowych Secondary DNS (Alternatywny DNS) alternatywny adres IP serwera nazw domenowych 13

14 Send Packets (Pakiety Wysłane) - liczba pakietów wysłanych przez router do sieci Internet Received Packets (Pakiety Odebrane) - liczba pakietów odebranych przez router z sieci Internet Basic Information Running Time (Czas działania) wskazuje całkowity czas pracy routera od jego włączenia, resetu, czy aktualizacji oprogramowania Firmware version (Wersja Firmware) wersja oprogramowania routera 5.2. Network Settings (Ustawienia sieci) Menu ustawienia sieci pozwala na ręczne konfigurowanie parametrów połączenia sieciowego WAN Settings (Ustawienia połączenia z Internetem) Parametry portu WAN zależą od wybranego typu połączenia z Internetem. Po wybraniu typu połączenia ISP w "Kreatorze instalacji" jeżeli chcesz zmodyfikować powiązane ustawienia, tutaj możesz modyfikować i konfigurować szczegółowe ustawienia Static IP (Statyczne IP) W przypadku gdy dostawca Internetu udostępnił dane dotyczące protokołu IP, należy wprowadzić następujące dane: IP Address (Adres IP) wprowadź adres IP dostarczony przez dostawcę Internetu Subnet Mask (Maska podsieci) wprowadź maskę podsieci dostarczona przez dostawcę Internetu Getway Address (Adres bramy domyślnej) wprowadź adres IP bramy domyślnej dostarczony przez dostawcę Internetu (pozycja opcjonalna) MTU (Maximum Transmission Unit) wartość wyrażana w bajtach, określająca maksymalną wielkość pakietu przesyłanego przez router do sieci WAN. Jeżeli wartość pakietu jest większa niż maksimum określone przez pole MTU, router podzieli go na części. Wpisana wartość MTU powinna być identyczna z wartością MTU dostawcy Internetu. Za mała lub za duża wartość wprowadzonego parametru MTU może spowodować pogorszenie wydajności sieci. 14

15 Primary DNS (Podstawowy DNS) wprowadź podstawowy adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna) Secondary DNS (Alternatywny DNS) wprowadź alternatywny adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna) Dynamic IP (Dynamiczne IP) W przypadku gdy dostawca Internetu nie udostępnił danych dotyczących protokołu IP, należy wybrać automatyczne pozyskanie adresu IP (z serwera DHCP). Rozwiązanie to jest najbardziej rozpowszechnione w usługach dostępu do Internetu oferowanych przez sieci telewizji kablowej. MTU (Maximum Transmission Unit) wartość wyrażana w bajtach, określająca maksymalną wielkość pakietu przesyłanego przez router do sieci WAN. Jeżeli wartość pakietu jest większa niż maksimum określone przez pole MTU, router podzieli go na części. Wpisana wartość MTU powinna być identyczna z wartością MTU dostawcy Internetu. Za mała lub za duża wartość wprowadzonego parametru MTU może spowodować pogorszenie wydajności sieci. Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS) - zaznacz to pole jeżeli chcesz ręcznie wprowadzić adresy serwerów DNS. Primary DNS (Podstawowy DNS) wprowadź podstawowy adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS). Secondary DNS (Alternatywny DNS) wprowadź alternatywny adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS). 15

16 PPPoE Opcja ta jest wykorzystywana zazwyczaj w połączeniach DSL. Operator udostępnia wtedy użytkownikowi login i hasło do usługi. Username (Nazwa użytkownika) wprowadź nazwę użytkownika uzyskaną od dostawcy usług internetowych. Password (Hasło) wprowadź hasło uzyskane od dostawcy usług internetowych. Server Name (Nazwa Usługi) wprowadź nazwę usługi uzyskaną od dostawcy usług internetowych (pozycja opcjonalna). MTU (Maximum Transmission Unit) wartość wyrażana w bajtach, określająca maksymalną wielkość pakietu przesyłanego przez router do sieci WAN. Jeżeli wartość pakietu jest większa niż maksimum określone przez pole MTU, router podzieli go na części. Wpisana wartość MTU powinna być identyczna z wartością MTU dostawcy Internetu. Za mała lub za duża wartość wprowadzonego parametru MTU może spowodować pogorszenie wydajności sieci. ECHO Max Idle Time (Łączenia na żądanie): Ponowne nawiązanie połączenia z Internetem po określonym czasie (Max Idle Time). Zero oznacza połączenie internetowe w dowolnym czasie. W innym wypadku, wprowadź ilość sekund, która ma upłynąć do odłączenia Internetu. Connection Mode (Tryb połączenia) - możesz wybrać jedną z trzech opcji: o Connect on Demand (Połączenie na żądanie) połączenie jest nawiązywane tylko wtedy gdy żąda tego urządzenie z sieci LAN. o Connect Automatically (Połącz automatycznie) połączenie jest nawiązywane zawsze gdy router podłączony jest do sieci. o Connect Manually (Połączenie ręczne) połączenie jest nawiązywane po kliknięciu przycisku Połącz (Connect) w panelu zarządzania routerem. Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS) - zaznacz to pole jeżeli chcesz ręcznie wprowadzić adresy serwerów DNS. 16

17 Primary DNS (Podstawowy DNS) wprowadź podstawowy adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS). Secondary DNS (Alternatywny DNS) wprowadź alternatywny adres IP serwera nazw domenowych DNS (pozycja opcjonalna). Jeżeli nie znasz adresu IP serwera DNS to należy pozostawić odznaczone pole Manually Set DNS (Ręczne ustawienie serwerów DNS) LAN Settings (Ustawienia sieci lokalnej) Ustawienia sieci LAN dla podstawowego protokołu TCP/IP i parametrów portów LAN IP Address (Adres IP) - wprowadź adres IP, który będzie przypisany jako adres IP routera w sieci (a nie adres IP komputera) jest wartością domyślna. Subnet Mask (Maska podsieci) - Wartość określająca maskę podsieci routera służącą do określenia wielkości sieci jest wartością domyślną. 17

18 DHCP Server (Serwer DHCP) Serwer DHCP służy do dynamicznego przydzielania adresów IP w sieci lokalnej LAN. Zadaniem serwera DHCP (Dynamic Host Control Protocol) jest przypisane do adresów IP komputerów w sieci LAN / sieci prywatnej. Po włączeniu, serwer DHCP będzie automatycznie przydzielał nieużywane adresy IP( z puli adresów IP) komputerom z wnioskiem o założenie aktywacji "Uzyskaj adres IP automatycznie". Dlatego jest potrzebne rozpoczęcie i zakończenie adresów z puli adresów IP. DHCP Server (Serwer DHCP) Enable (Włącza) lub Disable (Wyłącza) serwer DHCP. Jeżeli serwer jest wyłączony, wtedy będzie używany serwer DHCP z innej sieci (zewnętrzny - o ile taki istnieje) lub będziesz musiał ręcznie skonfigurować ustawienie TCP/IP wszystkich komputerów w sieci. IP Pool Starting Address (Początkowy adres IP) Pole to określa pierwszy adres IP z puli adresów IP do dynamicznego przydziału. IP Pool Ending Address (Ostatni adres IP) - Pole to określa ostatni adres IP z puli adresów IP do dynamicznego przydziału. Lease Time (Czas dzierżawy) - Długość dzierżawy adresu IP. W sieciach domowych można ustawić opcję Forever (Zawsze), która oznacza, że dzierżawiony IP nigdy nie wygasa. 18

19 Static Address Assign (Statyczne przypisywanie adresu) Statyczne przypisywanie adresów IP pozwala na efektywne zarządzanie adresami IP. Adres IP może być przypisany do konkretnego adresu MAC. Kiedy computer o wskazanym adresie MAC zgłosi żądanie do serwera DHCP o przypisanie mu adresu IP, wtedy zostanie mu nadany zapisany w ustawieniach adres IP. Strona ta pokazuje istniejące przypisania adresów IP i MAC. Możesz osuwać przypisania wciskając delate lub modyfikować wciskając modify. Current host IP and MAC Address in LAN (Aktualnie występujące w sieci adresy IP I MAC) kliknij Import jeżeli chcesz pobrać dane do stałego przypisania. IP address (Adres IP) Wprowadź adres IP, który chcesz pozostawić do rezerwacji. MAC address (MAC adres) Wprowadź adres MAC urządzenia, któremu chcesz przypisać wpisany wcześniej adres IP. 19

20 DHCP Clients List (Lista użytkowników DHCP) Na tej stronie wyświetlona jest lista użytkowników I przypisanych do nich adresów IP. Index Liczba porządkowa użytkownika DHCP. Client Name - Nazwa użytkownika DHCP. Assigned IP (Przypisane IP) Adres IP który router przypisał do danego klienta DHCP. MAC address (MAC adres) Adres MAC klienta DHCP. Remain Lease (Przebywanie w dzierżawie) Pole to pokazuje czas od teraz do wygaśnięcia dzierżawy. Urządzenie musi po tym czasie ponownie uzyskać adres IP od serwera DHCP. Jeżeli czas dzierżawy ustawiony jest na zawsze (Forever), to będzie wyświetlona informacja, że adres IP jest przypisany na zawsze. Static (Statyczny) Jeżeli adres jest przypisany w sposób statyczny będzie wyświetlone yes. Kliknięcie w polu Refresh (Odśwież) powoduje ponowne sprawdzenie przypisań MAC Address Clone (Klonowanie adresu MAC) Niektórzy usługodawcy Internetowi wymagają zarejestrowania adresu MAC posiadanego urządzenia. W takim przypadku adres MAC routera GXR-300 należy ustawić na wartość zarejestrowaną u usługodawcy. Adres MAC należy wprowadzić w formacie: xx-xx-xx-xx-xx-xx (gdzie x jest dowolnym znakiem heksadecymalnym). Restore Factory MAC (Przywróć fabryczny MAC) Przywraca adres MAC do wartości przypisanej fabrycznie. Clone PC MAC Address (Sklonuj adres MAC z PC) Kliknięcie na to pole powoduje pobranie adresu MAC z komputera PC podłączonego do routera i wyświetlenie go w powyższym polu. Aby przypisać ten adres do routera i zapisać nowe ustawienia kliknij Save (Zapisz). 20

21 5.3. Wireless Settings (Ustawienia bezprzewodowe) Zakładka dotycząca sieci bezprzewodowej podzielona jest na 6 pod kategorii: Connect Status (Status polaczenie), Basic settings (Ustawienia podstawowe), Secure Settings (Ustawienia zabezpieczeń), Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane), MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) Connect Status (Status połączenia) Zakładka ta pokazuje aktualnie podłączonych użytkowników (ich adresy MAC), status ich połączenia tryb autoryzacji i szyfrowania. Kliknięcie w polu Refresh (Odśwież) powoduje ponowne sprawdzenie listy użytkowników Basic Settings (Ustawienia podstawowe) Zakładka ta umożliwia zmianę podstawowych ustawień sieci bezprzewodowej. Wireless Enable (Tryb bezprzewodowy włączony) - Włącz bezprzewodowy Internet: zaznacz aby włączyć funkcje routera bezprzewodowego, odznacz żeby wyłączyć funkcje bezprzewodowe. SSID (Service Set Identifier) - Jest unikalną nazwą sieci bezprzewodowej. 21

22 Protocol (Protokół) protokół IEEE802.11b pozwala na połączenia bezprzewodowe z maksymalną prędkością 11MBPS, protokół IEEE802.11g pozwala na połączenia bezprzewodowe z maksymalną prędkością 54MBPS. Channel (Kanał) - Określ efektywny kanał (od 1 do 13 / Auto) dla sieci bezprzewodowej. Jeżeli sieć działa prawidłowo i nie ma konfliktów z innymi sieciami bezprzewodowymi, to nie ma potrzeby zmieniać tego parametru i należy pozostawić w trybie AUTO (Automatycznym). SSID Broadcast Disable (Ukryj sieć bezprzewodową) Jeżeli opcja ta jest odznaczona to router rozgłasza radiowo nazwę sieci (SSID). Aby sieć była niewidoczna należy zaznaczyć pole wyboru Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń) Zakładka ta służy do konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej w celu uniemożliwienia bezprzewodowego dostępu do sieci nieautoryzowanym użytkownikom. Do wyboru są dwa tryby zabezpieczeń: WEP oraz WPA-PSK. WEP (Wired Equivalent Privacy) - podstawowa metoda szyfrowania, zwykle szyfruje dane przy użyciu bezprzewodowej serii cyfrowych kluczy (64 bitowych lub 128 bitowych). Za pomocą tego samego klucza, dla każdego urządzenia w sieci bezprzewodowej, można uniemożliwić nieautoryzowanym urządzeniom bezprzewodowym dostęp, monitorowanie lub transmisją danych. WPA (Wi-Fi Protected Access) - to nowszy standard do szyfrowania, mający na celu poprawę zabezpieczeń WEP. Stosuje silniejszy rodzaj szyfrowania (np. TKIP [Temporal Key Integrity Protocol] lub AES [Advanced Encryption Standard]) i może zmienić klucze dynamicznie w każdym autoryzowanym urządzeniu bezprzewodowym. 22

23 Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) W rozdziale tym opisane są zaawansowane ustawienia części bezprzewodowej routera. Zmiany tych parametrów nie są zalecane. Ustawienia domyślne pozwalają na prawidłową pracę urządzenia w większości środowisk. Control Tx Rates (Kontrola prędkości pakietów wysyłanych TX) możesz określić prędkość transmisji bezprzewodowej. Maksymalna prędkość dla routera GXR-300 to 54Mbps. Wartość domyślna best (najlepsza) oznacza automatyczne dobranie prędkości w zależności od warunków otoczenia i chwilowych wymagań. Send Power (Moc transmisji) możesz kontrolować moc transmisji routera wybierając jeden z pięciu poziomów. Antenna (Antena) możesz wybrać antenę 1 lub antenę 2 lub Best (najlepsza) aby automatycznie ustawić ten parametr. Pole to nie dotyczy wszystkich konfiguracji routera. Beacon Period (Okres pakietów beacon) możesz ustawić czas wysyłania pakietów synchronizacji sieci bezprzewodowej z przedziału milisekund. RTS/CTS Threshold( ) - the RTS will be sent when the data packet increased to the critical number. Fragmentation( ) (Fragmentacja pakietów) możesz zmienić rozmiar pakietów przesyłanych danych w zakresie od 256 bitów do 2346 bitów. Ramki o wielkości większej niż zdefiniowane będą dzielone na mniejsze i dopiero wtedy przesyłane. Zmniejszanie tego parametrów powoduje zwiększenie stabilności transmisji bezprzewodowej, ale jednocześnie obniżenie prędkości transmisji. Wartością domyślna dla tego parametru jest 2346 bajtów. 23

24 MAC Filtering (Filtrowanie adresów MAC) Filtrowanie adresów MAC pozwala na zrealizowanie kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej. Enable MAC Addres Filtering (Włącz filtrowanie adresów MAC) zaznaczając to pole uaktywniasz funkcję kontroli dostępu po adresach MAC. Only Allow (Tylko dozwoleni) włącza filtrowanie użytkowników na podstawie adresów MAC i udostępnia dostęp do sieci komputerom wpisanym na liście poniżej. Forbid (Zabroniony) - włącza filtrowanie użytkowników na podstawie adresów MAC i uniemożliwia dostęp do sieci komputerom wpisanym na liście poniżej. 24

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wer. 0.2 Styczeń 2014 1. Spis treści 2. Wprowadzenie... 4 Dzięki zastosowaniu zewnętrznego modemu LTE ODU-100 i doprowadzeniu Internetu do wnętrza mieszkania poprzez

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo