SATA QUICKPORT PRO LAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SATA QUICKPORT PRO LAN"

Transkrypt

1 Podreczniki ppolski

2 Spis treści 1. Właściwości 2. Części i akcesoria 3. Widok urządzenia 4. Wprowadzenie 4.1 Instalacja sprzętu Używanie lokalne Używanie sieciowe 4.2 Instalacja oprogramowania (na przykład Windows) 5. The user interface 5.1 The user interface s menu bar The File menu The Setting submenu Exiting the program (Quit entry) The View menu The Help menu 5.2 The context menus The USB server context menu Backup Firmware Update Firmware Change Password Restart Server The USB devices context menu 6. Configuration via web interface 6.1 Status (device status) 6.2 Network 6.3 Reset device 6.4 Factory Default 6.5 Firmware Update 6.6 Password Change 7. Important notes 8. Example of use (Windows XP)

3 Szanowny kliencie! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu SHARKOON. Aby produkt służył długo i zapewniał pełne korzyści zalecamy przeczytanie całego podręcznika. Życzymy miłego korzystania z tego produktu! SHARKOON Technologies GmbH 1. Właściwości Udostępnia bezpośrednie połączenie dysku twardego SATA z kom puterem PC Odpowiednia do dysków twardych SATA 2,5 i 3,5 Funkcja NDAS dla połączenia sieciowego i dołączonego oprogramowania serwera Hub USB z przodu (2 złącza) Czytnik kart (SD, SDHC, MMC/MS) Zewnętrzne interfejsy: USB2.0, esata i LAN (RJ-45) Dodatkowa jakość Przycisk włączenia/wyłączenia Diody LED zasilania i dostępu do dysku twardego

4 2. Części i akcesoria A B C D E F SATA QuickPort Pro LAN (A) Adapter zasilania (B) Dysk Tools CD z oprogramowaniem i podręcznikiem (PDF / C) Kabel USB (D) Kabel esata (E) Patch kabel (F) Uwaga: Jeśli okaże się, że brakuje którejkolwiek z wymienionych powyżej części należy skontaktować się z działem obsługi klienta po adresem poczty lub zadzwonić pod numer: + 49 (0)

5 3. Widok urządzenia A B C D E A Wnęka napędu na dyski twarde SATA (2,5 i 3,5 ) B Przycisk włączenia/wyłączenia ze zintegrowaną diodą LED zasilania i dostępu do dysku twardego C Przycisk wysuwania dysku twardego D Hub USB z przodu E Czytnik kart A B C D E A Złącze zasilania B Złącze sieci (RJ-45) C Złącze USB D Złącze esata E Przycisk Reset

6 4. Wprowadzenie 4.1 Instalacja sprzętu Uwaga: Dysk twardy, czytnik kart i hub USB z przodu, są dostępne przez USB, gdy dysk twardy może być adresowany przez esata. Oznacza to, że po podłączeniu urządzenia do komputera PC przez USB i esata, dysk twardy będzie dostępny przez esata, a czytnik kart i hub USB z przodu są adresowane przez USB. Używanie SATA QuickPort Pro LAN w posiadanej sieci oznacza, że nie można podłączyć tego urządzenia do komputera PC jednocześnie przez esata i USB. Dlatego, aby uniknąć dalszych problemów zaleca się wcześniejsze określenie sposobu używania urządzenia Używanie lokalne 1. Podłącz dostarczony kabel USB i esata do odpowiednich złączy SATA QuickPort Pro LAN i do komputera PC. 2. Podłącz dostarczony adapter zasilania do SATA QuickPort Pro LAN i do ściennego gniazdka zasilania. 3. Wsuń dysk twardy SATA 2,5 lub 3,5 do gniazda dysku twardego urządzenia. 4. Włóż kompatybilną kartę pamięci do czytnika kart i podłącz maksymalnie dwa urządzenia USB do huba USB z przodu SATA QuickPort Pro LAN. 5. Włącz urządzenie. 6. System operacyjny automatycznie rozpozna podłączone urządzenia.

7 4.1.2 Używanie sieciowe 1. Podłącz dostarczony patch kabel do gniazda sieci SATA QuickPort Pro LAN i do wolnego złącza sieci przełącznika/huba/routera/komputera PC lub podobnego urządzenia similar. 2. Podłącz dostarczony adapter zasilania do SATA QuickPort Pro LAN i do ściennego gniazdka zasilania. 3. Zainstaluj dostarczone oprogramowanie. 4.2 Instalacja oprogramowania (na przykład Windows) 1. Włóż do napędu CD/DVD dostarczony narzędziowy dysk CD. 2. Użyj programu Windows Explorer do otwarcia katalogu włożonego narzędziowego dysku CD. 3. Kliknij dwukrotnie (lewy przycisk myszy) Setup.exe. Nastąpi uruchomienie instalacji. Wykonaj instrukcje kreatora instalacji. 4. Pojawi się polecenie ponownego uruchomienia komputera PC w celu dokończenia instalacji. Potwierdź ponowne uruchomienie. 5. Po pomyślnym ponownym uruchomieniu systemu, na pulpicie pojawi się następująca ikona: Kliknij dwukrotnie (lewy przycisk myszy) tę ikonę, aby uruchomić oprogramowanie.

8 Uwaga: Oprogramowanie serwera należy zainstalować w każdym komputerze PC, z którego ma być realizowany dostęp do SATA QuickPort Pro LAN. 6. Wsuń dysk twardy SATA 2,5 lub 3,5 do gniazda dysku twardego urządzenia. 7. Włóż kompatybilną kartę pamięci do czytnika kart i podłącz maksymalnie dwa urządzenia USB do huba USB z przodu SATA QuickPort Pro LAN. 8. Włącz urządzenie.

9 5. Interfejs użytkownika Najpierw ustaw wymagany język interfejsu użytkownika: File (Plik) > Setting (Ustawienia) > Languages (Języki): A B C D E F A Pasek menu zawiera pozycje File (Plik), View (Widok) i Help (Pomoc) B Serwer USB z odpowiednim adresem IP C Urządzenie USB podłączone do serwera USB (na przykład klucz USB). Zielona ikona = urządzenie dostępne, czerwona ikona = urządzenie niedostępne D Przycisk Search (Szukaj): kliknięcie tego przycisku (lewy przycisk myszy), umożliwia rozpoczęcie wyszukiwania urządzeń podłączonych do serwera USB E Przycisk Config (Konfiguracja) (wyświetlany wyłącznie po wybraniu serwera USB): kliknięcie tego przycisku lewym przyciskiem myszy, otwiera interfejs sieci web serwera USB F Przycisk Connect (Połącz) (wyświetlany wyłącznie po wybraniu podłączonego urządzenia USB): kliknięcie tego przycisku lewym przyciskiem myszy umożliwia wybór urządzenia USB i zablokowanie go dla innych użytkowników

10 Uwaga: Oprogramowanie automatycznie wykryje podłączony serwer USB i powiązane urządzenia. Co więcej, serwer USB obsługuje automatyczny I ręczny przydział adresów IP; domyślnie wybierany jest automatyczny przydział adresów poprzez DHCP. Aby uniknąć w trakcie procesu instalacji pytań firewalla należy zapewnić wcześniej dostęp serwera USB do odpowiednich zasobów sieciowych. 5.1 Pasek menu interfejsu użytkownika Menu File (Plik) Menu Plik udostępnia opcję podmenu Setting (Ustawienie) i pozycję Quit (Wyjście) Podmenu Setting (Ustawienie) Podmenu Ustawienie zawiera pozycje Polling Interval (Odstęp czasu rozsyłania) oraz Receive Disconnect Request (Odbiór żądania rozłączenia) oraz podmenu Languages (Języki)

11 1. Podmenu Languages (Języki): W menu podręcznym należy wybrać wymagany język dla interfejsu użytkownika. 2. Pozycja Polling Interval (Odstęp czasu rozsyłania): Pozycja ta umożliwia zdefiniowanie, czy oraz jeśli tak w jakim odstępie czasu, serwer USB będzie rozsyłał informacje o stanie podłączonego urządzenia(ń) USB. Po wybraniu tej pozycji menu, nastąpi otwarcie następującego okna: Wprowadź 0, aby wyłączyć tę funkcję. Wprowadź dowolną wartość > 20 sekund, aby uaktywnić tę funkcję i ustawić odstęp czasu. 3. Pozycja Receive Disconnect Request (Odbiór żądania rozłączenia): Gdy urządzenie jest już używane przez użytkownika A, a użytkownik B chce uzyskać równoległy dostęp do urządzenia, może wysłać do B następujące żądanie:

12 W tym miejscu można włączyć/wyłączyć odbiór tego automatycznego żądania Zakończenie działania programu (Pozycja Quit (Wyjście)) Wybierz tę pozycję menu, aby opuścić program Menu View (Widok) Menu widok oferuje alternatywne możliwości wyboru pozycji Servers And Devices (Serwery i urządzenia) oraz Devices Only (Tylko urządzenia). 1. Pozycja Servers and Devices (Serwery i urządzenia): Wybierz tę opcję, aby wyświetlać serwer USB i urządzenia USB podłączone w interfejsie użytkownika. 2. Pozycja Devices Only (Tylko urządzenia): Po wybraniu tej opcji, interfejs użytkownika będzie pokazywał wyłącznie podłączone urządzenia USB.

13 5.1.3 Menu Help (Pomoc) Poprzez pozycję About (Informacje o), można uzyskać dostęp do niektórych informacji o programach. 5.2 Menu kontekstowe Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem pozycji serwera USB lub pozycji urządzeń w interfejsie użytkownika, można uzyskać dostęp w zależności od menu kontekstowego. Menu kontekstowe urządzeń zależy od tego, czy urządzenie jest dostępne (zielona ikona), czy zablokowane (czerwona ikona).

14 5.2.1 Menu kontekstowe serwera USB B A C D E A W tym miejscu należy wprowadzić nazwę serwera USB B Włączone DHCP (ręczne wyłączenie adresu IP) / wyłączenie DHCP (ręczne włączenie adresu IP) C Definicja portu(w), automatycznie podłączanych podczas uruchamiania programu D Set (Ustaw) zapisuje zmiany, Cancel (Anuluj) odrzuca zmiany E Pozycje Backup Firmware (Kopia zapasowa firmware), Update Firmware (Aktualizacja firmware), Change Password (Zmiana hasła) i Restart Server (Uruchom ponownie serwer)

15 Backup Firmware (Kopia zapasowa Firmware) Serwer USB oferuje możliwość wykonania kopii zapasowej firmware. Pomocnicze okno (patrz poniżej) oferuje ścieżkę docelową pliku kopii zapasowej. Poprzez Browse (Przeglądaj) można zmienić domyślną ścieżkę. Submit (Prześlij) uruchamia kopię zapasową, Cancel (Anuluj) powoduje zakończenie działania Update Firmware (Aktualizacja Firmware) Jeśli posiadana jest bardziej aktualna wersja firmware serwera USB, poprzez tę pozycję można zaktualizować bieżącą wersję firmware. Poprzez Browse (Przeglądaj) można wybrać lokalnie zapisaną wersję. Submit (Prześlij) uruchamia, Cancel (Anuluj) kończy procedurę aktualizacji. Bieżącą wersję firmware można uzyskać pod adresem Change Password (Zmień hasło) W oknie wprowadzania (patrz poniżej), można przydzielić nowe hasło. Hasło to jest wymagane do konfiguracji różnych ustawień serwera USB.

16 Restart Server (Ponowne uruchomienie serwera) Wybierz tę pozycję, by ponownie uruchomić serwer USB. Ponowne uruchomienie może być konieczne, gdy serwer nie odpowiada lub w przypadku wystąpienia innych problemów. Ponowne uruchomienie można także wymusić poprzez naciśnięcie przycisku reset na urządzeniu The USB devices context menu (Menu kontekstowe urządzeń USB) 1. Szczegółowe informacje wyświetlają informacje dotyczące podłączonych urządzeń.

17 2. Request Disconnect (Żądanie rozłączenia) jest używane do wysyłania komunikatów do bieżącego użytkownika zablokowanego urządzenia z prośbą o odblokowanie urządzenia: Ten element pojawia się wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zablokowane (czerwona ikona). 6. Konfiguracja przez interfejs sieci web 1. Uruchom oprogramowanie serwera USB poprzez dwukrotne kliknięcie (lewy przycisk myszy) ikony programu. 2. Uruchom przeglądarkę. 3. Wprowadź adres IP serwera USB (bez or www z przodu) w wierszu adresu przeglądarki. Adres IP przydzielony do serwera USB znajduje się w interfejsie użytkownika oprogramowania serwera USB: lub w menu kontekstowym serwera USB:

18 Alternatywnie, wybierz element serwer USB w interfejsie użytkownika i kliknij Config (Konfiguracja): 4. Przeglądarka pokaże interfejs sieci web serwera USB.

19 6.1 Device Status (Stan urządzenia) A B C A Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję. B W tym obszarze wyświetlane są różne informacje dotyczące serwera USB: Server Name (Nazwa serwera), Manufacturer (Producent), Model, Firmware Version (Wersja firmware) oraz Server Up-Time (Czas uruchomienia serwera)(czas od ostatniego uruchomienia serwera). C W tym obszarze wyświetlane są różne informacje dotyczące podłączonego urządzenia: Device Name (Nazwa urządzenia), Link Status (Stan połączenia), Device Status (Stan urządzenia) oraz Current User (Bieżący użytkownik).

20 6.2 Network (Sieć) A B C D A Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję. B W tym obszarze wyświetlany jest bieżący stan sieci: IP Setting (Ustawienie IP) (automatyczne lub ręczne przydzielenie adresu IP), IP Address (Adres IP) (adres IP przydzielony serwerowi), Subnet Mask (Maska podsieci), MAC Address (Adres MAC) (adres MAC serwera). C W tym obszarze można skonfigurować ustawienia sieci. Poprzez DHCP Setting (Ustawienie DHCP), można zdefiniować, czy adres sieciowy powinien być przydzielany automatycznie (Enable (Włącz)) lub ręcznie (Disable (Wyłącz)). Odpowiednie ręczne ustawienia należy wprowadzić do pól IP Address (Adres IP) i Subnet Mask (Maska podsieci). Poprzez Server Name (Nazwa serwera) można zdefiniować własną nazwę serwera. Aby zabezpieczyć ustawienia serwera przed niepożądanymi zmianami należy przydzielić Password (Hasło). D Submit (Prześlij) zapisuje zmiany, a Clear (Usuń) odrzuca zmiany.

21 6.3 Reset Device (Resetowanie urządzenia) A B A Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję. B Wykonaj a reset po wprowadzeniu przydzielonego hasła w polu Password (Hasło) i potwierdź klikając przycisk Submit (Prześlij). 6.4 Factory Default (Domyślne ustawienia fabryczne) A B A Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję. B Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, wprowadź hasło w polu Password (Hasło) i potwierdź klikając lewym przyciskiem przycisk Factory Default (Domyślne ustawienia fabryczne).

22 6.5 Firmware Update (Aktualizacja firmware) A B C A Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję. B Aby wykonać aktualizację firmware, pobierz odpowiednie oprogramowanie z naszej strony sieci web i zapisz je lokalnie. Następnie wprowadź odpowiednio hasło (patrz powyżej) w polu Password (Hasło) i wybierz poprzez użycie funkcji Search (Szukaj) ścieżkę do lokalnego pliku źródłowego aktualizacji. C Submit (Prześlij) potwierdza i rozpoczyna procedurę aktualizacji. Clear (Usuń) usuwa akcję. 6.6 Password Change (Zmiana hasła) A B

23 A Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję. B W celu zmiany bieżącego hasła, wprowadź je do pola Current Password (Bieżące hasło), a następnie wprowadź nowo przydzielone hasło w polu New Password (Nowe hasło). Potwierdź nowe hasło wpisując je ponownie w polu Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło), kliknięcie lewym przyciskiem Submit (Prześlij) spowoduje dokończenie procedury. 7. Ważne uwagi 1. Należy zainstalować oprogramowanie serwera w każdym komputerze PC, z którego wymagany jest dostęp do SATA QuickPort Pro LAN. 2. System operacyjny potraktuje podłączone urządzenie USB tak, jakby było bezpośrednio podłączone do komputera PC. Oznacza to, że należy zainstalować w systemie potencjalne sterowniki (np. sterowniki drukarki) (dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w podręcznikach odpowiednich urządzeń). 3. Ponieważ urządzenia będą obsługiwane jak bezpośrednio podłączony sprzęt, zaleca się usuwanie urządzeń pamięci (dyski twarde, klucze USB, itd.) poprzez funkcję Safely remove hardware (Bezpieczne usuwanie sprzętu) przed zakończeniem połączenia poprzez funkcję Disconnect (Rozłącz). Oprogramowanie serwera spowoduje wyświetlenie następującej uwagi:

24 Inne urządzenia USB, takie jak drukarki, skanery, itd. nie wymagają wykonanie tej czynności i można je rozłączyć bezpośrednio. 4. Translacja USB do IP, może powodować zmniejszenie szybkości transferu, w porównaniu z działaniem urządzeń USB i jest spowodowana względami technicznymi. 8. Przykład użycia (Windows XP) Użytkownik A chce uzyskać w swoim komputerze desktop dostęp do dysku twardego, bezpośrednio podłączonego do portu SATA QuickPort Pro LAN. W tym celu uruchamia oprogramowanie serwera zainstalowane wcześniej w systemie. Interfejs użytkownika oprogramowania serwera wyświetli serwer i skojarzone z nim urządzenia (rys. 1): A B C D rys. 1 W tym przykładzie do portu SATA QuickPort Pro LAN podłączono bezpośrednio 4 urządzenia: A Kompatybilna karta pamięci wewnątrz czytnika kart B Klucz USB w złączu 1. USB z przodu C Klucz USB w złączu 2. USB z przodu D Dysk twardy SATA w gnieździe dysku twardego

25 Zielona ikona oznacza, że urządzenie jest dostępne. W celu dostępu do urządzenia A należy je zaznaczyć (1 kliknięcie lewym przyciskiem), a następnie kliknąć (lewy przycisk myszy) przycisk Connect (Połącz). System operacyjny zainstaluje wszystkie wymagane sterowniki i zostaną one wyświetlone w programie Windows Explorer. Można teraz uzyskiwać dostęp i korzystać z dysku twardego, tak jakby był bezpośrednio podłączony do danego komputera PC. Użytkownik B też chce uzyskać bezpośredni dostęp do dysku twardego, podłączonego do SATA QuickPort Pro LAN. Także uruchomił zainstalowane wcześniej oprogramowanie serwera. Interfejs użytkownika wyświetli serwer i skojarzone z nim urządzenia. Czerwona ikona oznacza, że urządzenie jest już używane i nie jest dostępne; przycisk Connect (Połącz) jest jasno szary (rys. 2). rys. 2 Używając menu kontekstowego urządzeń (rys. 3), B może wysłać żądanie (rys. 4) do A, który aktualnie blokuje urządzenie. rys. 3

26 rys. 4 Żądanie to zostanie wyświetlone na ekranie A. Użytkownik A może zdecydować, czy zgodzić się na zwolnienie urządzenia Yes (Tak) lub nie No (Nie). Po zwolnieniu przez A urządzenia, B odbierze następujący komunikat i będzie mógł wykonać funkcję Connect (Połącz) z urządzeniem. Jeśli B nie potrzebuje już urządzenia, może anulować połączenie poprzez funkcję Disconnect (Rozłącz) i zwolnić urządzenie do dalszego wykorzystania.

27 Ostrzeżenie: Firma Sharkoon nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną utratę danych, szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi. Wszystkie opatrzone nazwą produkty i opisy są chronionymi znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów. W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Specyfikacje produktu na rynek krajowy mogą się różnić. Prawo do dołączonego oprogramowania przynależy do odpowiednich właścicieli. Przed rozpoczęciem używania oprogramowania należy zapoznać się z warunkami licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie (także w streszczeniach) w zakresie tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub powielania w inny technicznie sposób. Naruszenie praw może spowodować wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie. Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub do sposobu wykorzystania patentu. Zastrzega się wybór sposobu dostawy i możliwość modyfikacji technicznych. Usuwanie zużytego produktu Produkt został opracowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Jeśli na produkcie znajduje się pokazany powyżej symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt podlega określeniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC. Należy sprawdzić informacje dotyczące lokalnego systemu gromadzenia zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. SHARKOON Technologies GmbH 2009

Spis treści QUICKSTORE PORTABLE USB3.0. 1. Właściwości. 2. Specyfikacje. 3. Części i akcesoria. 4. Widok urządzenia. 5. Instalacja dysku twardego SATA

Spis treści QUICKSTORE PORTABLE USB3.0. 1. Właściwości. 2. Specyfikacje. 3. Części i akcesoria. 4. Widok urządzenia. 5. Instalacja dysku twardego SATA Instukcja obstugi Spis treści 1. Właściwości 2. Specyfikacje 3. Części i akcesoria 4. Widok urządzenia 5. Instalacja dysku twardego SATA 6. Instalacja oprogramowania 7. Oprogramowanie do wykonywania kopii

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Komputer typu notebook

Komputer typu notebook PL7495 Komputer typu notebook Instrukcja użytkownika dla systemu Windows 8 PL7495_Win 8_User Guide.indd 1 8/16/12 9:22:22 AM Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo