Prezentacja dla inwestorów emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Warszawa, grudzieo 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja dla inwestorów emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Warszawa, grudzieo 2008 r."

Transkrypt

1 Prezentacja dla inwestorów emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Warszawa, grudzieo 2008 r.

2 Index Copernicus to globalny system współpracy naukowej oferujący narzędzia do gromadzenia, porządkowania i oceny zasobów naukowych gromadzenie porządkowanie ocena Własne opatentowane algorytmy Interaktywna platforma pozwala na: międzynarodową współpracę badaczy komercyjne wykorzystanie zasobów nauki, monitoring osiągnięd naukowych i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania

3 2008 milowe kroki IC Scientists & Institutions 2009 Journals Master List 2008 Medical Science Monitor 1995 Dr Marek Graczyoski 1999 Współpraca z Medline 2005 Współpraca ze State University of New York Współpraca z Thompson Reuters Partner IC 2.0 lite Strategiczny

4 Stan obecny unikalnych profili użytkowników z całego świata, głównie z USA i UE. Index Copernicus jest partnerem strategicznym Google Inc. w światowym projekcie digitalizacji czasopism naukowych. IC realizuje na zlecenie Komisji Europejskiej jeden z projektów 7 Programu Ramowego, przeznaczony do aktywizacji międzynarodowej współpracy naukowej oraz oceny centrów doskonałości i grup badawczych w 37 krajach członkowskich i stowarzyszonych. 7. Program Ramowy Unii Europejskiej jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badao naukowych w Europie, z budżetem 54 mld.

5 Strategia DIGI IC PSF IC CRO IC 2.0 lite Science to Science (S2S) Science to Administration (S2A) Science to Business (S2B) Science to Science (S2S) IC Publisher s Panel IC Institutions IC CRO IC Scientists IC Journal Master List sprzedaż PP w trakcie realizacji projektu DIGI popularyzacja i sprzedaż IC INST w PL i UE kontynuacja wzrostu nowa formuła serwisu IC tys zł 850 tys. zł tys. zł 1 M profili 200K użytkowników

6 Strategia - doświadczony zespół prowadzący różnorodne projekty internetowe - aktualnie prowadzi obsługę bieżących potrzeb IT w Index Copernicus - kontrakt z PMPG na świadczenie znaczącego pakietu usług - rozpoczęte działania pro sprzedażowe mające na celu pozyskanie nowych projektów zewnętrznych cel uzyskanie przychodu na poziomie 0,8-1.2 M

7 Sytuacja finansowa Dane w tys. zł Prognoza 2008 Przychody netto ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik netto

8 Cele emisji Inwestycje Modernizacja serwisu i zakup nowych, innowacyjnych technologii tys. zł Promocja marki IC oraz działania marketingowe tys. zł Rozwój sprzedaży w segmentach S2A, S2B, S2S tys. zł. Uregulowanie zobowiązao z tytułu nabycia 100% udziałów w spółce RAPKOMA Sp. z o.o., w ramach której funkcjonuje Agencja Full Interactive 400 tys. zł

9 Wzrost przychodów w 2009 r. 1. Działalnośd wydawnicza (S2S) pozostaje na tym samym poziomie 400 tys zł 2. Na przychody z IC złożą się dwie ważne pozycje: * IC Institutions - jako efekt wdrożenia IC KPK (S2A) i IC 2.0 (S2B) tys IC DW CRO tys IC PP IC INST DW CRO * IC PP (S2S) - jako efekt projektu DIGI i zaoferowania wydawcom możliwości udostępniania przy pomocy PP zdigitalizowanych artykułów 3. Przychody CRO (S2B) wzrosną poprzez wdrożenie nowego produktu SEN (Scientific Exchange Network), ale procentowy udział CRO w całkowitych przychodach spadnie

10 ICI Potencjał C/WK 9,98 8,8 ICI NCIndex 5,01 3,49 3,61 3,69 3,33 3,24 2,54 2,33 1,77 1,69 1,71 1,63 0,88 0,51 IV V VI VII VIII IX X XI Żródło: ICI opiera się tendencjom spadkowym na rynkach giełdowych Wartośd Spółki w chwili obecnej jest zdecydowanie niedoszacowana W obecnej sytuacji finansowej c/wk jest 6 razy mniejsza od średniej wartości NCIndex Realizacja celów strategicznych i uruchomienie nowej odsłony serwisu w lutym 2009 przyczyni się do szybkiego wzrostu wartości akcji

11 Warunki emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Rodzaj oferty: Wielkośd oferty: Emisja akcji serii F w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez PMPG) Emisja akcji serii G dla dotychczasowych Akcjonariuszy 2 dotychczasowe akcje serii A, B, C, D lub E dają prawo do zakupu 1 akcji nowej emisji (seria G) Liczba nowych akcji: akcji serii F oraz akcji serii G Spodziewane przez Zarząd wpływy z emisji: 3,2 mln zł AD: IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. Notowania: Prawa poboru, Prawa do Akcji Akcje na NewConnect NWZA: 30 września 2008 roku Dzieo prawa poboru: 23 października 2008 roku

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

13 Slajdy dodatkowe

14 Strategia DIGI IC PSF IC CRO IC 2.0 lite Science to Science (S2S) Science to Administration (S2A) Science to Business (S2B) Science to Science (S2S) IC Publisher s Panel IC Institutions IC CRO IC Scientists IC Journal Master List sprzedaż PP w trakcie realizacji projektu DIGI popularyzacja i sprzedaż IC INST w PL i UE kontynuacja wzrostu nowa formuła serwisu IC tys zł 850 tys. zł tys. zł 1 M profili 200K użytkowników

15 Strategia opis 1. IC - Strategiczny Partner Google Inc - zacieśnienie współpracy ze światową liderem indeksacji czasopism naukowych - zaoferowanie serwisu dla czasopism naukowych integrującego publikacje archiwalne /digitalizowane przez Google/ z bieżącymi - regularna indeksacja zasobów IC w serwisie Google Scholar zakładany rezultat : - znaczące zwiększenie sprzedaży płatnych wersji systemu Publisher Panel 2. Umowa z KE - system współpracy i oceny przygotowany dla 37 Krajowych Punktów Kontaktowych - ugruntowanie pozycji IC jako jedynego dostawcy unikalnego, opatentowanego systemu oceny naukowców, grup badawczych i centrów doskonałości - popularyzacja systemu administrowania nauką w oparciu o serwisy IC - uczestnictwo w kolejnych pracach nad tworzeniem zunifikowanego systemu naukowego dla EU zakładany rezultat: - stworzenie standardu oceny naukowej w oparciu implementacje systemu IC w projektach Unijnych, - sprzedaż systemu IC Institutions Uniwersytetom i instytucjom przyznającym granty

16 Strategia opis 3. CRO - Clinic Research Organization - nowy, innowacyjny kanał przepływu informacji pomiędzy badaczami a firmami komercyjnymi /aktualnie wdrażany w firmach farmaceutycznych VRG (Virtual Research Group), SEN (Scientific Exchange Network) - wspomaganie projektów badao klinicznych - tworzenie grup naukowych wokół produktów, usług dostarczanych przez firmy komercyjne zakładany rezultat: - zdobycie pozycji lidera na nowo-tworzącym się rynku dotarcia firm farmaceutycznych do badaczy i lekarzy, - zwiększenie konkurencyjności oferty na rynku badao klinicznych 4. IC nowa formuła serwisu dla naukowców i badaczy - wprowadzenie nowej technologii przy tworzeniu profili naukowców - prostsza niż dotychczas populacja bazy badaczy - wprowadzenie unowocześnionych narzędzi współdzielenia informacji, obserwacji otoczenia naukowego oraz współpracy - uproszczony system oceny - porządkowanie interdyscyplinarnych zasobów naukowych w intuicyjny i przejrzysty sposób zakładany rezultat : - znaczące zwiększenie populacji bazy (do 1M profili i 200 tyś użytkowników), - wykreowanie serwisu łączącego ze sobą rozległośd wiedzy z praktyczną funkcjonalnością serwisu społecznościowego z inteligentą wyszukiwarką

17 Działalnośd spółki S2S Science to Science S2B Science to Business S2A Science to Administration IC Scientists IC CRO IC Institutions IC Publisher s Panel IC Journal Master List

18 S2S - Międzynarodowa współpraca naukowców IC Scientists Cel Stworzenie globalnego miejsca gromadzenia, porządkowania i wymiany informacji naukowej Model biznesowy Serwis społecznościowy bezpłatny z unikalną funkcją ewaluacji naukowców. Przychody generowane z reklam oraz celowanej oferty komercyjnej dostarczonej indywidualnym użytkownikom, płatne serwisy premium po osiągnięciu masy krytycznej. Aktualne zasoby Baza 50 tys. użytkowników, 300 tyś profili naukowych, unikalny system oceny indywidualnych naukowców, system współpracy naukowej VRG

19 S2S - Międzynarodowa współpraca naukowców IC Publisher s Panel Cel Model biznesowy popularyzacja serwisu wśród wydawców czasopism naukowych w projekcie digitalizacji uświadomienie potrzeby tworzenia małych czasopism naukowych wokół grup współpracy VRG Produktem sprzedażowym jest serwis w wersji Professional Aktualne zasoby 1300 kont bezpłatnych 10 kont płatnych konkurencyjny cenowo i produktowo system

20 S2S - Międzynarodowa współpraca naukowców IC Journal Master List A B C D E Cel Model biznesowy Aktualne zasoby Przekształcenie serwisu z zachowaniem dotychczasowych funkcjonalności w alternatywny system oceny czasopism naukowych z zautomatyzowaniem procesu oceny. Podstawowe funkcje Serwisu bezpłatne dla użytkowników z założeniem funkcji propagacji marki i brandu. Płatne serwisy premium /np. certyfikacja oceny zautomatyzowanej/ 200 tys. abstraktów i pełnych artykułów 60 tys. wejśd na stronę główną miesięcznie ocena manulana, wymagająca czasu i zasobów własnych ICI kilkanaście noworejestrowanych czasopism tygodniowo

21 S2B - komercyjne wykorzystanie zasobów nauki IC CRO Cel Zwiększanie dynamiki przychodów i rentowności poprzez poszerzenie port folio produktów. Model biznesowy Aktualny Produkt: Zarządzanie badaniem na zlecenie sponsora (firma farmaceutyczna). Cena wynikiem negocjacji lub przetargu. VRG SEN Aktualne zasoby Kompletny zespół, stabilny przychód, wewnętrzny know how medyczny i GCP, Wykorzystanie VRG i SEN, każdy projekt jest customizowany

22 S2S - Monitoring osiągnięd naukowych IC Institutions Cel Model biznesowy Aktualne zasoby Otwarcie rynku analiz on-line, live Jednolity przekaz uwypuklający: a) łatwośd dostępu do informacji b) łatwośd integracji informacji c) ekonomizacja decyzji naukowych d) alokacja środków e) monitoring finansowych nakładów na naukę Sprzedaż serwisu opłata wprost proporcjonalna do liczby naukowców w danej instytucji przetestowany i zoptymalizowany system 1 kontrakt (Centrum Zdrowia Dziecka) brak sales force

23 Działalnośd wydawnicza Spółka publikuje czasopisma medyczne mające międzynarodowy zasięg o następujących tytułach: Index Copernicus Journal Master List Polish Journal of Radiology Experimental and Clinical Hepatology, Medical Science Review Hepatologia Annals of Transplantation Artroskopia i Chirurgia Stawów Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej Archives of Budo (seria edukacyjna Medical Science Review) Przychody z działalności wydawniczej pochodzą z opłat wnoszonych przez właścicieli tytułów za kompleksowe usługi wydawnicze, sprzedaż powierzchni reklamowych, reprintów oraz tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi czasopism.

24 Debiut na rynku NewConnect Debiut na NewConnect - 8 kwietnia 2008 r. Cena emisyjna: 1,65 zł Cena otwarcia: 3,56 zł Zysk w procentach: 115,75% Autoryzowany Doradca Spółki: IPO DORADZTWO STRATEGICZNE Sp. z o.o. Subskrypcja prywatna akcji serii C Liczba akcji przydzielonych: Cena emisyjna: 1,00 zł Akcje serii C zostały objęte przez Capital Investment Group Sp. z o.o. Wartośd pozyskanych środków: zł Subskrypcja prywatna akcji serii E Liczba akcji przydzielonych: Cena emisyjna: 1,65 zł Liczba inwestorów, którym przydzielono akcje: 18 Wartośd pozyskanych środków: zł Łączna wartośd środków pozyskanych z emisji akcji serii C i E: zł

25 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu (udział w głosach i kapitale) 28,39% 13,27% 18,95% Capital Investment Group George Stefano Marek Graczyoski 24,49% 14,90% Platforma Mediowa Point Group S.A. Pozostali akcjonariusze

26 Osoby zarządzające PREZES ZARZĄDU (od września 2008 r.) Stefan Garus posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem University of Illinois At Urbana Champaign, uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA), a także Uniwersytetu Warszawskiego wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukooczył studia podyplomowe SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie na kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw. Stefan Garus pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w PKN ORLEN S.A. odpowiedzialnego za sprzedaż detaliczną oraz hurtową produktów paliwowych i petrochemicznych. Pełnił też funkcję prezesa Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o., a także zasiadał w radach nadzorczych spółek: Anwil S.A., Orlen Petrotank Sp. z o.o. i Energetyka Kaliska S.A. Był współzałożycielem, a następnie prezesem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego w Warszawie. Piotr Surmacki Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Bogusław Leśnodorski Przewodniczący Rady Nadzorczej Cezary Nowosad - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marek Graczyoski Członek Rady Nadzorczej Paweł Hordyoski Członek Zarządu Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej

27 Ład korporacyjny 31 października 2008 r. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zbiorów zasad dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect. Począwszy od 1 grudnia 2008 roku spółka zamierza stosowad następujące zasady ładu korporacyjnego: przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii Spółka zapewni efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Spółka prowadzid będzie korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, życiorysy zawodowe członków organów spółki, powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, dokumenty korporacyjne spółki, zarys planów strategicznych spółki, opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY. obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. RAPORT ROCZNY obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 7 maja 2012 Raport roczny zawiera: 1. List Prezesa Zarządu 2 2. Wybrane dane finansowe za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo