Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności MacroSoft S.A. w I półroczu 2006 r. 26 września 2006 Spis treści 1 Dokonania I półrocza Czynniki rozwoju Czynniki zewnętrzne Inwestycje a wzrost gospodarczy Czynniki wewnętrzne Efekt rentowności Grupy Perspektywy Zmiany w Zarządzie Już nie MacroSoft a Macrologic Fuzja Grupy Kapitałowej Nowy produkt w ofercie MacroSoftu Zmiany w Radzie Nadzorczej Wzrost rynku Koniec platformy DOSowej: decyzja Microsoftu Czynniki ryzyka i zagrożeń Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Ryzyko konkurencji Ryzyko fluktuacji kadry Emisja, wykup akcji 6 6 Zdarzenia po dacie bilansu 7 7 Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na WZA 7 8 Oświadczenia 8 1

2 1 Istotne dokonania MacroSoftu SA w okresie I półrocza 2006 Drodzy Akcjonariusze! Wyniki sprzedaży za I półrocze 2006 pokazują, że MacroSoft rośnie szybciej niż rynek IT. Mimo to oczekuję, że zwiększy dynamikę działania w kolejnym, tradycyjnie lepszym dla branży, półroczu. Ważniejsze zdarzenia Krzysztof Szczypa, Prezes Zarządu MacroSoftu S.A. Przychody ze sprzedaży MacroSoftu SA po I półroczu wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11%, osiągając 7,9 mln zł. Dodatkowo przychody przyszłych okresów wynikające z zawartych umów o współpracę wynoszą blisko 1 mln zł. Zysk netto jednostki po pierwszym półroczu 2006 wzrósł w stosunku do pierwszego półorcza 2005 o 44% i wynosi 1,5 mln zł. Prezesem Zarządu MacroSoftu SA został Krzysztof Szczypę, dotychczas Prezesa największej spółki zależnej Grupy MacroSoftu Południe. Więcej informacji o osobie nowego prezesa w punkcie 3.1. Rada Nadzorcza MacroSoftu została rozszerzona o członków niezależnych, reprezentujących wysokie kompetencje w działaniu na rynku kapitałowym. Więcej o sylwetkach Panów Andrzeja Modrzejewskiego i dra Mieczysława Grudzińskiego w punkcie Zdarzenia i czynniki mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 2.1 Czynniki zewnętrzne Inwestycje a wzrost gospodarczy Zdaniem Zarządu MacroSoftu, mimo że wzrostu gospodarczego, w tym wzrostu nakładów na inwstycje, przedsiębiorcy wciąż mało inwestują w informatykę. Według badania przeprowadzonego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan główną przyczyną powstrzymywania się małych i średnich przedsiębiorstw z realizacją inwestycji jest niestabilność w gospodarce. 1 Nadal, niestety, wśród badanych przedsiębiorców dominuje pogląd, że inwestowanie w sprzęt i oprogramowanie nie przyczynia się ani do zwiększenia przychodów, ani do zmniejszenia kosztów działalności. Tymczasem dane makroekonomiczne są optymistyczne. Pierwsze półorcze było dla gospodarki i przedsiębiorców bardzo dobre. Rosną zatrudnienie, płace, popyt i inwestycje, a gospodarka szybko się rozwija. I to nie powinno się zmienić także w 2007 r. 1 Puls Biznesu, Niestabilność powstrzymuje firmy, 28 lipca 2006 r, Anna Pronińska 2

3 Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową szacują, że gospodarka, po 5,2%-owym wzroście w I kwartale, przyspieszyła i PKB w II kwartale wzrósł o 5,5%. Sprzedaż skonsolidowana Grupy MacroSoft jest powiązana z koniunkturą gospodarczą. Z badań prowadzonych przez Spółkę, wzrost PKB ma wpływ na wzrost przychodów Grupy z kwartalnym opóźnieniem. 2.2 Czynniki wewnętrzne Efekt rentowności Grupy Dywidendy wypłacone za rok 2005 ze spółek Grupy zwiększyły w pierwszym półroczu o 500 tys. zł. wynik netto MacroSoftu SA. Inwestycje poczynione w rozwój Grupy w latach przynoszą efekty. Pomagają nie tylko wzrostowi sprzedaży, ale również przyczyniają się do wzrostu rentowności spółki matki i Grupy. Zarząd MacroSoftu oczekuje stałego wzrostu rentowności działalności organizacji regionalnych. 3 Perspektywy 3.1 Zmiany w Zarządzie We wrześniu br. Krzysztof Szczypa objął stanowisko Prezesa Zarządu MacroSoftu SA. Jest odpowiedzialny za zdynamizowanie wzrostu sprzedaży Grupy. Zastąpił on Sławomira Kosza, który obecnie będzie pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za Grupę MacroSoft i politykę personalną. Pan Krzysztof Szczypa pełnił funkcję Członka Zarządu MacroSoftu od maja br. Z MacroSoftem jest związany od osiemnastu lat. Stworzył od podstaw i zarządzał trzema największymi spółkami Grupy, które obecnie tworzą MacroSoft Południe S.A. Pod kierownictwem Krzysztofa Szczypy Grupa MacroSoftu wzbogaciła się o uznane rozwiązania branżowe. Dotychczasowe wyniki finansowe i operacyjne spółek zarządzanych przez Krzysztofa Szczypę świadczą o jego znacznych umiejętnościach oraz mają duże i rzeczywiste znaczenie dla MacroSoftu S.A. Krzysztof Szczypa ma 39 lat. Jest absolwentem Politechniki Gliwickiej, Wydziału Górniczego. Ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada 5% owy pakiet akcji MacroSoftu S.A. 3.2 Już nie MacroSoft a Macrologic MacroSoft S.A. obchodzi dwudzieste urodziny. Ten fakt zainspirował Zarząd Spółki do zmiany jej wizerunku. Pierwszy krok na drodze do nowego oblicza MacroSoft S.A. to zmiana nazwy firmy. MacroSoft S.A. zmienia nazwę, nie zrywając z bogatym doświadczeniem przeszłości, tworząc silne wsparcie dla rozwoju przyszłości. Zmiany w zakresie działalności, i co za tym idzie również wizerunku firmy, nie są rewolucyjne tylko stopniowe, ewolucyjne. I taka jest też zmiana nazwy. Nie spowoduje ona nagłego zniknięcia marki z rynku, z oczu klientów i partnerów. Dlatego 3

4 pozostawiono człon Macro-. Od tej pory wizerunek Macrologic S.A. będzie komunikował przeobrażenie firmy i odejście od wizerunku typowego producenta oprogramowania, prezentując firmę jako doświadczonego partnera wspierającego procesy biznesowe. Stąd wybór nazwy Macrologic logika biznesu. Zmiana została przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 14 września br. Proces rejestracji nazwy przez Sąd i Giełdę powinien zakończyć się na początku października br. 3.3 Fuzja Grupy Kapitałowej Zarząd MacroSoftu SA podjął działania mające doprowadzić do fuzji Grupy Macro- Soft. Procesem zostaną objęte następujące spółki zależne: MacroSoft sp. z o.o., MacroSoft Południe S.A., MacroSoft Łódź sp. z o.o., MacroSoft Północ sp. z o.o., MacroSoft Szczecin sp. z o.o., MacroSoft Wrocław sp. z o.o., MacroSoft Zamość sp. z o.o. MacroSoft Wielkopolska sp. z o.o. i MacroSoft Białystok sp. z o.o.. Połączenie nastąpi zgodnie przez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą MacroSoft SA. Celem zaproponowanego działania jest usprawnienie działania MacroSoftu, scentralizowanie zarządzania kontraktami i finansami całej Spółki a w efekcie zwiększenie sprzedaży i zmniejszenie kosztów działalności. Proces połączenia prawdopodobnie zakończy się w styczniu Nowy produkt w ofercie MacroSoftu W październiu br. MacroSoft zaoferuje nowy pakiet wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem i obiegiem informacji w nim. Oprócz standardowego zakresu funkcji charakterystycznych dla pakietów klasy ERP, nowy system MacroSoftu będzie obejmował rachunkowość zarządczą, kontroling oraz obieg dokumentów i zarządzanie wiedzą organizacji. Prace nad produktem trwały ostatni rok. 3.5 Zmiany w Radzie Nadzorczej Od czerwca br., decyzją WZA, grono założycieli MacroSoftu zasiadających w Radzie Nadzorczej, zostało uzupełnione o niezależnych ekspertów, nowych Członków Rady: Pana Andrzeja Modrzejewskiego, prywatnego inwestora finansowego. Pan Andrzej Modrzejewski piastował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. oraz Dyrektora Inwestycyjnego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego S.A. Był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Pełnił funkcje nadzorcze w następujących spółkach: Poltomtel S.A., LG Petro-Bank, Zakłady Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA S.A., Zakłady Chemiczne ALWERIA S.A., Zakłady Przemysłu Jedwabniczego SILWANA S.A. Pan Andrzej Modrzejewski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Międzynarodowej Szkoły Zarządzania i Uniwersytet Warszawski, kursu MBA, Kursu Doradcy In- 4

5 westycyjnego w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynków Kapitałowych i Prywatyzacji w Warszawie, USAID Univesity of Winsconsin La Crosse Corporate and Investment Finanse. Pana Mieczysława Grudzińskiego, doktora nauk ekonomicznych, wykładowcę finansów i projektów doradczych w dwóch amerykańsko-polskich programach Executive MBA: University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Maryland i Uniwersytetu Łódzkiego Pan Mieczysław Grudziński jest autorem i doradcą pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji zrealizowanych na giełdzie warszawskiej (Próchnika, Wólczanki i Wedla). Brał udział w negocjacjach wielu akwizycji kapitałowych. Jest pracownikiem naukowym WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów. 3.6 Wzrost rynku Zdaniem specjalistów z KBC Securities firmy informatyczne mają pozytywną perspektywę wzrostu w II półroczu br. Stanie się to za sprawą większego popytu na rozwiązania IT wykazywanego przez klientów sektora przemysłowego oraz MSP. Zdaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w roku 2006 należy spodziewać się wzrostu inwestycji o nieco ponad 8%. Po dość spokojnym początku roku, Zarząd MacroSoftu liczy na większy wzrost przychodów w drugiej połowie roku. 3.7 Koniec platformy DOSowej: decyzja Microsoftu Amerykański Microsoft podjął decyzję o zaprzestaniu wspierania systemu DOS w planowanej na koniec 2006 r. emisji wersji systemu Vista. Oznacza to, że większość przedsiębiorstw średniej wielkości stoi przed decyzją o wymianie systemu wspierającego zarządzanie na nowszy w ciągu najbliższych 2 3 lat. Jest to duża szansa dla dostawców, takich jak MacroSoft na zwiększenie udziału w rynku. Pewna część dostawców oprogramowania nie posiada własnych rozwiązań w nowszych technologiach. Zatem sojusze handlowe lub kapitałowe są szansą dla obu stron. 4 Czynniki ryzyka i zagrożeń 4.1 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Działalność MacroSoftu jest wrażliwa na tempo wzrostu gospodarczego i stabilność prowadzenia działalności gospodarczej. Dla średnich przedsiębiorstw, głównych klientów MacroSoftu, spowolnienie gospodarcze oznacza konieczność redukcji kosztów działalności. Jako jedne z pierwszych redukcji podlegają wydatki na informatyzację firm. W takim przypadku MacroSoftu musiałby podjąć kroki zmierzające do obniżki cen, a co za tym idzie redukcji marży oraz zmniejszeniu skali działania, co mogłoby wpłynąć na potencjał, którym dziś dysponuje. 5

6 Główną metodą przeciwdziałania negatywnym wpływom gospodarki jest przygotowanie oferty adekwatnej do sytuacji rynkowej. Elementami tej oferty są między innymi: produkty zwiększające efektywność prowadzonych działań w tym między innymi systemu Kontroling do zaawansowanego zarządzania rachunkowością zarządczą, oferta pakietu SKID na platformę Linux, która nie wymaga nakładów na system operacyjny, oferowanie usług uzupełniających dotychczasowy wachlarz, jak udostępnianie oprogramowania w modelu ASP, czy oferta opłat czasowych i pakietów usługowych. 4.2 Ryzyko konkurencji Rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw jest obszarem silnej konkurencji. Wielu dostawców działających w sektorze może powodować dążenia do powiększania udziałów w rynku poprzez stosowanie wojen cenowych. Ponadto, pomimo istnienia znacznych barier wejścia, występuje możliwość pojawienia się nowych dostawców konkurujących z Emitentem. Sytuacja taka powoduje ryzyko pogorszenia się wyników finansowych MacroSoft SA. Zarząd Spółki monitoruje na bieżąco sytuację rynkową i pozycję spółki w celu szybkiej reakcji na zachodzące zmiany. 4.3 Ryzyko fluktuacji kadry Wysoko wykwalifikowani specjaliści stanowią główną wartość firm know how takich jak MacroSoft. Najlepsi z nich łączą umiejętności z zakresu informatyki z kompetencjami z dziedziny zarządzania oraz praktyki działania przedsiębiorstw. Pracownicy tacy cieszą się dużym zainteresowaniem rynku pracy. Główną metodą ich pozyskiwania jest oferowanie konkurencyjnych zarobków. Efektem tych działań jest możliwość osłabienia potencjału rozwoju oferty oraz wzrost kosztów wynagrodzeń. Zarząd MacroSoftu SA dba o atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych oraz regularnie monitoruje poziom satysfakcji pracowników. 5 Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Rejestracja akcji serii I W dniu 30 czerwca 2006 r. do obrotu giełdowego zostało dopuszczonych akcji serii I MacroSoftu SA, które zostały wyemitowane uchwałą nr 4 NWZA emitenta z dnia 1 sierpnia 2005 r. Skup akcji MacroSoftu SA W dniu 19 czerwca 2006 r. ZWZA MacroSoftu podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto emitenta za rok 2005 w całości (3,3 mln zł) na nabycie akcji własnych MacroSoft S.A. Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na zaoferowanie skupionych akcji własnych do nabycia po cenie nie niższej od ceny zakupu wybranym pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązaną przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art pkt. 2) kodeksu spółek handlowych. Zarząd MacroSoftu rozpoczął skup akcji, który trwał w okresie 19 czerwca 20 lipca br. 6

7 O skupie również patrz w punkcie 6. 6 Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie Skup akcji W dniu 20 lipca zakończono skup akcji własnych (O skupie również w punkcie 5) Łącznie skupiono szt. akcji po średniej cenie 40,93 zł. Skupione akcje stanowią 4,2% kapitału zakładowego MacroSoftu SA. Akcje nabyte od akcjonariuszy niepowiązanych ze spółką (w ilości szt.) stanowią 28,7% puli skupionych akcji. Tym samym MacroSoft zastosował się do realizacji zasady nr 45 przyjętego kodeksu dobrych praktyk: Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. Do czasu publikacji raportu za I półrocze 2006 nie zostały podjęte decyzje dalszego oferowania lub umorzenia skupionych akcji. Nagroda Złoty Bit W lipcu br. MacroSoft zdobył II nagrodę w konkursie Złoty Bit w kategorii: Najlepszy System Obiegu Informacji dla: Systemu Automatyzacji i Optymalizacji Elektronicznego Przepływu Faksów w Banku BPH S.A. To już kolejna nagroda dla MacroSoftu w tej kategorii. W minionym roku MacroSoft zdobył II miejsce za program APIS. Nagrody są przyznawane przez kapitułę złożoną z redaktorów pism powiązanych z polskim rynkiem teleinformatycznym i biznesowym. 7 Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na WZA Łączna liczba wszystkich akcji według wynosi sztuk. Wartość nominalna wszystkich akcji wynosi zł. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę na dzień 28 września %- owy próg ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przekraczają następujący akcjonariusze: Akcjonariusze Akcje % WZA Bogdan Michalak ,8 Włodzimierz Napiórkowski ,8 Krystyna Napiórkowska ,5 Krzysztof Szczypa ,2 Tabela 1: Akcjonariusze przekraczający próg 5%. 7

8 8 Oświadczenia Zarząd MacroSoftu S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową MacroSoftu SA oraz jej wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd MacroSoftu S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Koniec sprawozdania 8

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ACREBIT S.A. Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 01.01.2013-31.01.2013. Warszawa, dnia 27 maja 2014 roku

ACREBIT S.A. Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 01.01.2013-31.01.2013. Warszawa, dnia 27 maja 2014 roku ACREBIT S.A. Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 01.01.2013-31.01.2013 Warszawa, dnia 27 maja 2014 roku 1. Podstawowe dane o emitencie Emitent: Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Odrowąża 15 03-310

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r.

Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. Półroczne Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej RADPOL S.A. za okres 01.01.2014-30.06.2014 r. CZŁUCHÓW, SIERPIEŃ 2014 Spis treści 1. Opis organizacji grupy kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo