Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie n (draft) DIR-655

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u /09/11 1

2 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI PRZEGLĄD URZĄDZENIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: WYMAGANIA SYSTEMOWE: FUNKCJE PRZEGLĄD URZĄDZENIA Widok z tyłu (podłączenia) Widok z przodu (diody) INSTALACJA ZANIM ZACZNIESZ UWAGI O INSTALACJI SIECI BEZPRZEWODOWEJ INSTALACJA URZĄDZENIA KONFIGURACJA LOGOWANIE DO GUI GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA KORZYSTANIE Z MENU KONFIGURACJI Setup > Internet (Internet Connection Setup Wizard) Setup > Internet (Manual Internet Connection Setup) Setup > Wireless Settings (Wireless Network Setup Wizard) Setup > Wireless Settings (Add Wireless Device with WPS) Setup > Wireless Settings (Manual Wireless Network Setup) Setup > Network Settings Setup > USB Settings Advanced > Virtual Server Advanced > Port Forwarding Advanced > Application Rules Advanced > QoS Engine Advanced > Network Filter Advanced > Access Control Advanced > Website Filter Advanced > Inbound Filter Advanced > Firewall Settings Advanced > Routing Advanced > Advanced Wireless Advanced > WISH Advanced > Wi-Fi Protected Setup Advanced > Advanced Network Advanced > Securespot Advanced > Guest Zone Tools > Admin Tools > Time Tools > Syslog Tools > Settings Tools > System

3 Tools > Firmware Tools > Dynamic DNS Tools > System Check Tools > Schedules Status > Device Info Status > Logs Status > Statistics Status > Internet Sessions Status > Wireless Status > WISH Sessions Support ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dlaczego nie mogę połączyć się z interfejsem zarządzania routerem DIR- 655 z poziomu przeglądarki internetowej? Co zrobić jeŝeli zapomniałem hasła? Co mogę zrobić, jeŝeli mój router nie pracuje poprawnie? Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? Dlaczego nie mogę się połączyć z pewnymi stronami lub wysyłać i odbierać i, gdy łącze się przez router? PODSTAWY SIECI BEZPRZEWODOWYCH OGÓLNE INFORMACJE ZABEZPIECZENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O KONFIGURACJI SIECI DANE TECHNICZNE POMOC TECHNICZNA

4 2. Przegląd urządzenia 2.1 Zawartość opakowania: Router bezprzewodowy D-Link DIR dołączane anteny Zasilacz sieciowy 12V/2A Jeden prosty kabel ethernetowy CAT5 Podręcznik uŝytkownika, kreator instalacji oraz specjalne oferty na dysku CD Uwaga!!!: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu niŝ uŝywanym w zasilaczu dołączonym do urządzenia DIR-655 spowoduje uszkodzenie i utratę gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 2.2 Wymagania systemowe: Dostęp do Internetu za pomocą modemu DSL lub kablowego Ethernet Komputer z system operacyjnym Windows, Macintosh lub Linux oraz zainstalowaną kartą sieciową Ethernet Jedna z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 6.0 (lub wersji wyŝszej), Mozilla (5.0) (lub wersji wyŝszej) lub Firefox 1.5 (lub wersji wyŝszej) w celach konfiguracji Kreator instalacji wymaga zainstalowanego systemu operacyjnego Windows XP z Service Pack Funkcje Szybsza sieć bezprzewodowa Router DIR-655 umoŝliwia połączenie bezprzewodowe z innymi urządzeniami typu n z prędkością sięgającą 300Mbps 1. Działanie routera zgodnie ze specyfikacją n zapewnia olbrzymią swobodę sieci bezprzewodowej i działanie z prędkością do 650% większą niŝ w standardzie g. Kompatybilność z urządzeniami typu g urządzenie DIR-655 jest w pełni kompatybilne z urządzeniami działającymi w standardzie IEEE g, a więc moŝe być podłączane do istniejących kart sieciowych g PCI, USB czy Cardbus. Zaawansowane funkcje zapory sieciowej Chroni sieć wszystkie niepoŝądane pakiety nadchodzące z zewnątrz są blokowane. Interfejs graficzny uŝytkownika, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, umoŝliwia konfigurację wielu zaawansowanych funkcji zapory sieciowej: - Filtrowanie zawartości filtr zawartości pozwala kontrolować dostęp do sieci dzięki analizie pakietów przychodzących i wychodzących. 1 Maksymalna prędkość w sieci bezprzewodowej jest określona przez standard IEEE g. Rzeczywista prędkość przesyłania moŝe się róŝnić w zaleŝności od kilku czynników takich jak np. aktualnego obciąŝenia sieci czy materiałów budowlanych i konstrukcyjnych. 4

5 Pakiety są przepuszczane lub zatrzymywane w zaleŝności od ich adresu MAC, URL lub nazwy domeny. - Harmonogramowanie filtrów moŝliwość stosowania filtrów tylko w określonym przez harmonogram czasie - Bezpieczne wielokrotne/równoległe sesje router DIR-655 umoŝliwia stosowanie wielokrotnych, równoległych sesji VPN i wspiera IPSec oraz PPTP, co umoŝliwia uŝytkownikom za routerem na bezpieczny dostęp do wszystkich sieci firmy. Przyjazny dla uŝytkownika kreator konfiguracji za pomocą łatwego w uŝyciu i przyjaznego interfejsu webowego zarządzania routerem moŝna łatwo i szybko ( w ciągu kilku minut) skonfigurować całe urządzenie. 2.4 Przegląd urządzenia Widok z tyłu (podłączenia) Widok z przodu (diody) 5

6 3. Instalacja Ten rozdział pomoŝe Ci przejść przez proces instalacji. Pamiętaj, Ŝe połoŝenie routera jest bardzo waŝne. Nie umieszczaj go w zamkniętych obszarach takich jak: szafka, gablotka, strych czy garaŝ. 3.1 Zanim zaczniesz Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi warunkami wstępnymi poprawnej instalacji routera DIR-655 i upewnienie się, Ŝe są one zrozumiałe. Przed rozpoczęciem instalacji naleŝy takŝe zaopatrzyć się w niezbędne wyposaŝenie i informacje. Uwaga!!! JeŜeli łączysz się z Internetem za pomocą modemu DSL i protokołu PPPoE, wyłącz i odinstaluj wszystkie programy PPPoE, takie jak np. WinPoet, Broadjump czy Ethernet 300. W przeciwnym razie, połączenie komputera z Internetem przed router moŝe okazać się niemoŝliwe. 3.2 Uwagi o instalacji sieci bezprzewodowej Router DIR-655 pozwala na dostęp do sieci bezprzewodowej z kaŝdego miejsca w zasięgu operacyjnym sieci bezprzewodowej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe liczba, 6

7 grubość i połoŝenie ścian, sufitów i innych obiektów, przez który musi przejść sygnał, moŝe w znaczący sposób ograniczyć zasięg sieci. Zasięg sieci róŝni się w zaleŝności od typu materiałów i szumu radiowego (Radio Frequency Noise) w biurze lub domu. Kluczem do maksymalizacji zasięgu jest stosowanie się do następujących reguł: Liczba ścian i stropów między routerem DIR-655 a innymi urządzeniami sieciowymi powinna być jak najmniejsza kaŝda ściana lub strop moŝe osłabić sygnał i ograniczyć tym samym zasięg sieci. Urządzenia powinny być w miarę moŝliwości tak ustawione, Ŝeby sygnał przechodził przez ścianę lub strop na wprost, a nie pod kątem. Przykładowo sygnał przechodzący przez ścianę o grubości 0,5m pod kątem 45stopni przenika przez ścianę tak samo jak przez ścianę o grubości 0,6m pod kątem 90stopni, podczas gdy ten sam sygnał pod kątem 2stopni miałby do pokonania aŝ 14-metrową ścianę. Materiały budowlane mogą powodować hamowanie sygnału np. metalowe drzwi mogą być powodem mniejszego zasięgu. NaleŜy tak umieszczać bezprzewodowe urządzenia i komputery z bezprzewodowymi kartami sieciowymi, aby sygnał przechodził przez jak najmniejsza liczbę przeszkód. Materiały i obiekty takie jak szkło, stal, metal, ściany z izolacją, woda (akwaria), lustra, szafki na dokumenty, cegły czy beton powodują osłabienie sygnału. NaleŜy ustawiać urządzenia 1-2 metry od urządzeń elektrycznych i innych obiektów mogących generować szum radiowy i zakłócać sygnał. JeŜeli uŝywasz bezprzewodowych telefonów pracujących w częstotliwości 2,4GHz lub X-10 (produktów bezprzewodowych jak wiatraki pod sufitem, światła i systemów zabezpieczania domu), połączenie z siecią bezprzewodową moŝe znacznie się osłabić lub zupełnie zerwać. Upewnij się, Ŝe Twoja baza na 2,4GHz-owy telefon jest tak daleko od urządzeń bezprzewodowych, jak to tylko moŝliwe. Baza telefonu wysyła sygnał nawet wtedy, kiedy telefon nie jest uŝywany. 3.3 Instalacja urządzenia Urządzenie DIR-655 posiada trzy oddzielne interfejsy, DSL (WAN), Ethernet (LAN) i bezprzewodowy (WLAN). Aby korzystać z funkcjonalności interfejsu WAN musisz dysponować działającym szerokopasmowym połączeniem przez modem DSL lub kablowy. Umieść router w miejscu, gdzie moŝesz go podłączyć do wielu urządzeń i jednocześnie do źródła zasilania. Router nie powinien być umieszczany w miejscu, gdzie będzie naraŝony na duŝą wilgotność, nadmierne ciepło lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Upewnij się, Ŝe kable i kabel zasilający są umieszczone poza przejściem, tak aby nie były powodem potknięcia. Z urządzeniem DIR-655 obchodź się ostroŝnie, tak jak z innymi urządzeniami elektrycznymi. Router powinien być umieszczony na półce lub blacie, najlepiej tak, Ŝeby widoczne były jego diody LED w przypadku napotkania i rozwiązywania problemów. Podłączając router poprzez kabel/dsl/modem satelitarny, postępuj według kolejności opisanej poniŝej: 7

8 1. Umieść router na otwartej przestrzeni, w centralnym miejscu. Nie podłączaj zasilania. 2. Wyłącz zasilanie modemu. Jeśli nie ma przełącznika wł/wył. wyjmij kabel zasilający. Wyłącz komputer. 3. Wyjmij kabel sieciowy (Ethernet - łączący twój komputer z modemem) z komputera i podłącz do portu WAN routera. 4. Włącz kabel łączący komputer do jednego z czterech portów LAN routera. 5. Włącz zasilanie modemu i poczekaj ok. 30 sek. na załadowanie się systemu. 6. Podłącz zasilacz routera, poczekaj ok. 30 sek. na załadowanie się systemu. 7. Włącz komputer 8. Sprawdź kontrolki na obudowie routera. Diody zasilania, stanu, portu WAN, oraz LAN/WLAN do którego podłączony jest komputer powinny świecić (na niebiesko). W przeciwnym wypadku upewnij się, Ŝe komputer, router oraz modem są włączone, oraz połączenia sieciowe są poprawnie podłączone. 4. Konfiguracja 4.1 Logowanie do GUI Sekcja zawiera informacje jak ustawić i skonfigurować router DIR-655, uŝywając menedŝera zarządzania z poziomu przeglądarki. 8

9 Graficzny interfejs uŝytkownika (GUI) umoŝliwia zaawansowaną konfigurację router DIR-655. GUI dostępny jest przez przeglądarkę internetową. W polu adresu naleŝy wpisać adres IP routera DIR-655. Domyślnie jest to Po połączeniu się z urządzeniem zostanie wyświetlony ekran logowania: JeŜeli logujesz się do routera po raz pierwszy lub nie zmieniałeś ustawień konta wybierz z menu rozwijanego Nazwa uŝytkownika (User Name) Admin i kliknij przycisk Zaloguj (Log In). Pole Hasła (Password) pozostaw puste. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wprowadzenie hasła administratora. Uwaga!!! JeŜeli nie udało Ci się połączyć z interfejsem zarządzania urządzeniem DIR-655 przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów. 4.2 Graficzny interfejs uŝytkownika Po pomyślnym zalogowaniu się do routera DIR-655 zostanie wyświetlony następujący ekran: 9

10 Główne kategorie konfiguracji znajdują się w górnej części ekranu pod odpowiednimi zakładkami: Konfiguracja (Setup) zawiera kreator konfiguracji routera DIR-655 oraz konfigurację sieci LAN, WLAN oraz WAN. Zaawansowane (Advanced) umoŝliwia filtrowanie ruchu wychodzącego i przychodzącego, przekierowywania i otwierania portów. Zawiera równieŝ zaawansowane opcje sieci bezprzewodowej, WAN i zapory sieciowej. Narzędzia (Tools) zawiera konfigurację konta administratora i uŝytkownika, opcję wgrywania i zapisywania konfiguracji, aktualizacji firmware`u, dynamicznego DNS oraz sekcję diagnostyczną i dziennik zdarzeń. Status (Status) podsumowanie informacji o urządzeniu i połączeniach. Pomoc (Support) zawiera pliki pomocy. Przedstawione wyŝej opcje będą szerzej omówione w kolejnych rozdziałach. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wprowadzeniu zmian w konfiguracji naleŝy te ustawienia zapisać i aktywować przez wybranie przycisku Zapisz ustawienia (Save settings) lub Zastosuj (Apply). JeŜeli dokonałeś zmian w konfiguracji, ale nie chcesz ich zatwierdzać, wybierz przycisk Anuluj (Cancel). 4.3 Korzystanie z menu konfiguracji Setup > Internet (Internet Connection Setup Wizard) 10

11 Aby szybko skonfigurować połączenie z Internetem routera DIR-655, postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora połączenia z Internetem (Internet Connection Setup Wizard). Do przechodzenia między kolejnymi oknami kreatora uŝywa się przycisków Wróć (Back), Dalej( Next) i Anuluj (Cancel). Za pomocą pierwszego przycisku moŝna wrócić do poprzedniego ekranu, za pomocą przycisku Dalej (Next) przechodzi się do kolejnego ekranu, natomiast przycisk Anuluj (Cancel), po potwierdzeniu przez uŝytkownika swojego wyboru, kończy pracę bez zapisywania zmian. Alternatywą do kreatora konfiguracji jest ustawienie parametrów połączenia ręcznie. NaleŜy zaznaczyć pole wyboru Ręczna konfiguracja połączenia z Internetem (Manual Internet Connection Setup), a następnie wprowadzić niezbędne wartości. Szczegóły konfiguracji zostaną omówione w kolejnych rozdziałach. Aby uruchomić kreator konfiguracji połączenia z Internetem, kliknij przycisk Kreatora połączenia z Internetem (Internet Connection Setup Wizard). Kreator dokonuje konfiguracji w czterech krokach opisanych na poniŝszym obrazku. Pierwszy ekran opisuje kroki niezbędne do zakończenia konfiguracji z pomocą kreatora. Są to: 1. Ustawienie hasła 2. Ustawienie strefy czasowej 3. Konfiguracja połączenia z Internetem 11

12 4. Zapisanie konfiguracji i ponowne uruchomienie systemu Kolejne okno zawiera konfigurację umoŝliwiającą ustawienie lub zmianę hasła do routera. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jego ustawienie. Po wpisaniu dwa razy hasła kliknij przycisk Dalej (Next). Drugi krok konfiguracji to ustawienie strefy czasowej. Z menu rozwijanego wybierz odpowiednią dla Twojej lokalizacji strefę czasową i kliknij przycisk Dalej (Next). Trzeci krok konfiguracji to ustawienie połączenia z Internetem: Z dostępnego menu rozwijanego wybierz swojego dostawcę internetowego ISP. JeŜeli na liście dostawców nie ma Twojego ISP, wybierz jeden z typów połączenia: 12

13 DHCP Connection (Dynamic IP Address) Username / Password Connection (PPPoE) Username / Password Connection (PPTP) Username / Password Connection (L2TP) Static IP Address Connection Naciśnij przycisk Dalej (Next), aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji. DHCP Connection (Dynamic IP Address) Po wybraniu opcji DHCP Connection (Dynamic IP Address) zostanie wyświetlona następująca strona: Jeśli operator Internetu wymaga wprowadzenia specyficznej nazwy hosta lub adresu MAC, naleŝy wprowadzić te informacje. Adres MAC moŝna wprowadzić ręcznie lub skorzystać z przycisku Clone MAC Address umoŝliwiającego skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu WAN routera DIR-655. W sekcji tej znajdują się takŝe pola do wprowadzenia adresów IP podstawowego i zapasowego serwera DNS (Primary DNS Address / Secondary DNS Address). Po zakończeniu wprowadzania niezbędnych danych kliknij przycisk Next (Dalej). Username / Password Connection (PPPoE) Wybierając opcję PPPoE naleŝy upewnić się, Ŝe uŝytkownik odinstalował wszystkie programy PPPoE takie jak np. WinPoet, Broadjump czy Ethernet 300. Po wybraniu opcji Username / Password Connection (PPPoE) (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet), zostanie wyświetlona następująca strona: 13

14 Wybierz jedną z dwóch opcji: Dynamiczny adres IP (Dynamic IP) Statyczny adres IP (Static IP) następnie wprowadź wymagane informacje: Nazwę uŝytkownika (Username), Hasło (Password) uzyskane od operatora Internetu i ponownie wcześniej wpisane hasło (Verify Password). Wprowadź odpowiednią nazwę usługi w polu Nazwa usługi (Service Name) jeśli funkcja ta jest wykorzystywana przez operatora Internetu do połączeń PPPoE. JeŜeli została wybrana opcja statycznego adresu IP naleŝy dodatkowo podać adres IP w polu Adres IP (IP Address) przypisany przez dostawcę usługi. W sekcji tej znajdują się takŝe pola do wprowadzenia adresów IP podstawowego i zapasowego serwera DNS (Primary DNS Address / Secondary DNS Address). Po zakończeniu wprowadzania niezbędnych danych kliknij przycisk Next (Dalej). Username / Password Connection (PPTP) Po wybraniu opcji Username / Password Connection (PPTP) zostanie wyświetlona następująca strona: 14

15 Wybierz jedną z dwóch opcji: Dynamiczny adres IP (Dynamic IP) Statyczny adres IP (Static IP) następnie wprowadź wymagane informacje: adres IP serwera PPTP (PPTP Server IP Address), moŝe być takie sam jak bramy, Nazwę uŝytkownika (Username), Hasło (Password) uzyskane od operatora Internetu i ponownie wcześniej wpisane hasło (Verify Password). JeŜeli wybrałeś opcję statycznego adresu IP wpisz dodatkowo adres IP (PPTP IP Address), maskę podsieci (PPTP Subnet Mask) oraz adres IP bramy (PPTP Gateway IP Address). W sekcji tej znajdują się takŝe pola do wprowadzenia adresów IP podstawowego i zapasowego serwera DNS (Primary DNS Address / Secondary DNS Address). Po zakończeniu wprowadzania niezbędnych danych kliknij przycisk Next (Dalej). Username / Password Connection (L2TP) Po wybraniu opcji Username / Password Connection (L2TP) zostanie wyświetlona następująca strona: 15

16 Wybierz jedną z dwóch opcji: Dynamiczny adres IP (Dynamic IP) Statyczny adres IP (Static IP) następnie wprowadź wymagane informacje: adres IP serwera L2TP (L2TP Server IP Address), moŝe być takie sam jak bramy, Nazwę uŝytkownika (Username), Hasło (Password) uzyskane od operatora Internetu i ponownie wcześniej wpisane hasło (Verify Password). JeŜeli wybrałeś opcję statycznego adresu IP wpisz dodatkowo adres IP (L2TP IP Address), maskę podsieci (L2TP Subnet Mask) oraz adres IP bramy (L2TP Gateway IP Address). W sekcji tej znajdują się takŝe pola do wprowadzenia adresów IP podstawowego i zapasowego serwera DNS (Primary DNS Address / Secondary DNS Address). Po zakończeniu wprowadzania niezbędnych danych kliknij przycisk Next (Dalej). Static IP Address Connection Po wybraniu opcji Static IP Address Connection zostanie wyświetlona następująca strona: 16

17 Wprowadź adres IP (IP Address), maskę podsieci (Subnet Mask), adres IP bramy (Gateway Address), adres IP podstawowego i zapasowego serwera DNS (Primary/Secondary DNS Address). Kliknij przycisk Dalej (Next). Zakończenie konfiguracji Kolejne okno kreatora informuje o zakończeniu konfiguracji. Kliknij przycisk Połącz (Connect), aby zapisać zmiany i ponownie uruchomić router z nową konfiguracją. JeŜeli chcesz wyjść z kreatora bez zapisywania ustawień kliknij przycisk Anuluj (Cancel), natomiast jeŝeli chcesz powrócić do poprzednich stron wybierz przycisk Wróć (Prev) Setup > Internet (Manual Internet Connection Setup) Sekcja umoŝliwia ręczne skonfigurowania połączenia z Internetem. Z menu rozwijanego Typ połączenia z Internetem (Internet Connection Type) > Moje połączenie z Internetem to (My Internet Connection is) wybierz jedną z dostępnych opcji: 17

18 - Static IP - Dynamic IP (DHCP) - PPPoE (Username / Password) - PPTP (Username / Password) - L2TP (Username / Password) - 3G USB Adapter a następnie podaj, niezbędne do konfiguracji, parametry połączenia. Static IP Opcję Static IP Address naleŝy wybrać wtedy, gdy operator Internetu udostępnił informacje dotyczące protokołu IP. Konieczne jest wprowadzenie następujących parametrów: 18

19 Adres IP (IP Address) wprowadź adres IP dostarczony przez operatora ISP Maska podsieci (Subnet Mask) wprowadź maskę podsieci dostarczoną przez operatora ISP. Adres bramy domyślnej (Default Gateway) wprowadź adres IP bramy domyślnej dostarczony przez operatora ISP. Podstawowy serwer DNS (Primary DNS Server) wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS. Zapasowy serwer DNS (Secondary DNS Server) wprowadź adres IP zapasowego serwera DNS. JeŜeli zapasowy serwer DNS nie jest uŝywany, pozostaw to pole puste. MTU podaj wielkość pakietu MTU. MTU (Maximum Transmission Unit) to parametr określający maksymalną wielkość pakietu (w bajtach) przesyłana przez router do sieci WAN. JeŜeli wysyłany pakiet jest większy, router podzieli go na części. Najlepiej Ŝeby podana wartość MTU była zgodna z wielkością MTU w sieci operatora ISP. Typowa wartość dla połączenia Ethernet do 1500 i 1492 dla PPPoE. JeŜeli wielkość MTU zostanie ustawiona na za duŝą moŝe to skutkować odrzucaniem pakietów, natomiast ustawienie na wielkość za mała będzie powodowało niepotrzebnie fragmentowanie pakietów i zwiększenie zuŝycia zasobów routera oraz łącza. W obu przypadkach wydajność sieci moŝe ulec pogorszeniu. 19

20 Adres MAC (MAC Address) wpisz adres fizyczny ręcznie lub skorzystaj z przycisku Sklonuj adres MAC komputera PC (Clone Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres komputera i przypisać go interfejsowi WAN routera. Niektórzy dostawcy ISP zapisują unikalny adres MAC karty sieciowej komputera, kiedy po raz pierwszy uŝytkownik łączy się z siecią ISP. Takie działanie uniemoŝliwia routerowi (który ma inny adres MAC) dostęp do sieci ISP (i Internetu). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings). Dynamic IP (DHCP) Opcję Dynamicznego IP (Dynamic IP (DHCP)) naleŝy wybrać w celu automatycznego uzyskania adresu IP routera, gdy dostawca ISP nie udostępnił Ŝadnego określonego adresu IP. Opcja ta jest powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu przez sieć telewizji kablowej. Nazwa hosta (Host Name) - wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, ale niektórzy operatorzy Internetu mogą wymagać wprowadzenia tam określonej wartości. Nazwa hosta jest nazwą urządzenia routera szerokopasmowego. Tryb unicastowy DHCP (Use Unicasting) tryb ten jest normalnie wyłączony i powinien pozostać wyłączony tak długo, jak serwer DHCP po stronie sieci WAN poprawnie przydziela adres IP routerowi. JeŜeli jednak router nie moŝe otrzymać adresu IP z serwera DHCP włącz tryb unicastowy, w którym router akceptuje odpowiedzi unicastowe z serwera DHCP zamiast odpowiedzi broadcastowych. 20

21 Podstawowy serwer DNS (Primary DNS Server) wpisz adres IP podstawowego serwera DNS. Zapasowy serwer DNS (Secondary DNS Server) wpisz adres IP zapasowego serwera DNS. JeŜeli zapasowy serwer DNS nie jest uŝywany, pozostaw to pole puste. MTU podaj wielkość pakietu MTU. MTU (Maximum Transmission Unit) to parametr określający maksymalną wielkość pakietu (w bajtach) przesyłana przez router do sieci WAN. JeŜeli wysyłany pakiet jest większy, router podzieli go na części. Najlepiej Ŝeby podana wartość MTU była zgodna z wielkością MTU w sieci operatora ISP. Typowa wartość dla połączenia Ethernet do 1500 i 1492 dla PPPoE. JeŜeli wielkość MTU zostanie ustawiona na za duŝą moŝe to skutkować odrzucaniem pakietów, natomiast ustawienie na wielkość za mała będzie powodowało niepotrzebnie fragmentowanie pakietów i zwiększenie zuŝycia zasobów routera oraz łącza. W obu przypadkach wydajność sieci moŝe ulec pogorszeniu. Adres MAC (MAC Address) wpisz adres fizyczny ręcznie lub skorzystaj z przycisku Sklonuj adres MAC komputera PC (Clone Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres komputera i przypisać go interfejsowi WAN routera. Niektórzy dostawcy ISP zapisują unikalny adres MAC karty sieciowej komputera, kiedy po raz pierwszy uŝytkownik łączy się z siecią ISP. Takie działanie uniemoŝliwia routerowi (który ma inny adres MAC) dostęp do sieci ISP (i Internetu). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings). PPPoE (Username / Password) Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) naleŝy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę uŝytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. 21

22 Tryb adresacji (Address Mode) wybierz dynamiczne przypisywanie adresu IP (Dynamic IP) lub statyczne przypisywanie adresu IP (Static IP). Adres IP (IP Address) ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi PPPoE ze statycznym adresem IP. Wprowadź w polu tekstowym adres IP otrzymany od operatora ISP. Nazwa uŝytkownika (Username) - konto PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. Hasło (Password) - hasło PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. Hasło potwierdzające (Verify Password) wpisz hasło ponownie, w celu wyeliminowania błędów pisowni. Nazwa usługi (Service Name) - w tym miejscu naleŝy wprowadzić nazwę usługi uzyskaną od operatora Internetu (parametr opcjonalny). Tryb połączenia (Reconnect Mode) zaznacz jedną z opcji: - Zawsze włączone (Always ON) połączenie jest zawsze ustanawiane 22

23 - Na Ŝądanie (On demand) połączenie jest ustanawiane tylko wtedy gdy jest wymagane - Ręczne (Manual) uŝytkownik musi uruchomić interfejs zarządzania routerem i kliknąć przycisk Połącz (Connect), aby połączenie zostało ustanowione Maksymalny czas bezczynności (Maximum Idle Time) podaj czas nieaktywności w minutach, po upływie którego połączenie PPPoE zostanie przerwane. Parametr ten jest wykorzystywany tylko w przypadku połączenia Na Ŝądanie i Ręcznego. Podstawowy serwer DNS (Primary DNS Server) wpisz adres IP podstawowego serwera DNS. Zapasowy serwer DNS (Secondary DNS Server) wpisz adres IP zapasowego serwera DNS. JeŜeli zapasowy serwer DNS nie jest uŝywany, pozostaw to pole puste. MTU podaj wielkość pakietu MTU. MTU (Maximum Transmission Unit) to parametr określający maksymalną wielkość pakietu (w bajtach) przesyłana przez router do sieci WAN. JeŜeli wysyłany pakiet jest większy, router podzieli go na części. Najlepiej Ŝeby podana wartość MTU była zgodna z wielkością MTU w sieci operatora ISP. Typowa wartość dla połączenia Ethernet do 1500 i 1492 dla PPPoE. JeŜeli wielkość MTU zostanie ustawiona na za duŝą moŝe to skutkować odrzucaniem pakietów, natomiast ustawienie na wielkość za mała będzie powodowało niepotrzebnie fragmentowanie pakietów i zwiększenie zuŝycia zasobów routera oraz łącza. W obu przypadkach wydajność sieci moŝe ulec pogorszeniu. Adres MAC (MAC Address) wpisz adres fizyczny ręcznie lub skorzystaj z przycisku Sklonuj adres MAC komputera PC (Clone Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres komputera i przypisać go interfejsowi WAN routera. Niektórzy dostawcy ISP zapisują unikalny adres MAC karty sieciowej komputera, kiedy po raz pierwszy uŝytkownik łączy się z siecią ISP. Takie działanie uniemoŝliwia routerowi (który ma inny adres MAC) dostęp do sieci ISP (i Internetu). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings). PPTP (Username / Password) 23

24 PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) protokół komunikacyjny umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci VPN wykorzystujących technologię tunelowania. Tryb adresacji (Address Mode) wybierz dynamiczne przypisywanie adresu IP (Dynamic IP) lub statyczne przypisywanie adresu IP (Static IP). Adres IP PPTP (PPTP IP Address) ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi PPTP ze statycznym adresem IP. Wprowadź w polu tekstowym adres IP otrzymany od operatora ISP. Maska podsieci PPTP (PPTP Subnet Mask) - ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi PPTP ze statycznym adresem IP. Wprowadź w polu tekstowym maskę podsieci PPTP otrzymaną od operatora ISP. Adres IP bramy PPTP (PPTP Gateway IP Address) - ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi PPTP ze statycznym adresem IP. Wprowadź w polu tekstowym adres IP bramy PPTP otrzymany od operatora ISP. 24

25 Adres IP serwera PPTP (PPTP Server IP Address) wprowadź wartość tego parametru tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez dostawcę ISP. Adres moŝe być taki sam jak adres IP bramy. Nazwa uŝytkownika (Username) - konto PPTP udostępnione przez operatora Internetu. Hasło (Password) - hasło PPTP udostępnione przez operatora Internetu. Hasło potwierdzające (Verify Password) wpisz hasło ponownie, w celu wyeliminowania błędów pisowni. Tryb połączenia (Reconnect Mode) zaznacz jedną z opcji: - Zawsze włączone (Always ON) połączenie jest zawsze ustanawiane - Na Ŝądanie (On demand) połączenie jest ustanawiane tylko wtedy gdy jest wymagane - Ręczne (Manual) uŝytkownik musi uruchomić interfejs zarządzania routerem i kliknąć przycisk Połącz (Connect), aby połączenie zostało ustanowione Maksymalny czas bezczynności (Maximum Idle Time) podaj czas nieaktywności w minutach, po upływie którego połączenie PPTP zostanie przerwane. Parametr ten jest wykorzystywany tylko w przypadku połączenia Na Ŝądanie i Ręcznego. Podstawowy serwer DNS (Primary DNS Server) wpisz adres IP podstawowego serwera DNS. Zapasowy serwer DNS (Secondary DNS Server) wpisz adres IP zapasowego serwera DNS. JeŜeli zapasowy serwer DNS nie jest uŝywany, pozostaw to pole puste. MTU podaj wielkość pakietu MTU. MTU (Maximum Transmission Unit) to parametr określający maksymalną wielkość pakietu (w bajtach) przesyłana przez router do sieci WAN. JeŜeli wysyłany pakiet jest większy, router podzieli go na części. Najlepiej Ŝeby podana wartość MTU była zgodna z wielkością MTU w sieci operatora ISP. JeŜeli wielkość MTU zostanie ustawiona na za duŝą moŝe to skutkować odrzucaniem pakietów, natomiast ustawienie na wielkość za mała będzie powodowało niepotrzebnie fragmentowanie pakietów i zwiększenie zuŝycia zasobów routera oraz łącza. W obu przypadkach wydajność sieci moŝe ulec pogorszeniu. Adres MAC (MAC Address) wpisz adres fizyczny ręcznie lub skorzystaj z przycisku Sklonuj adres MAC komputera PC (Clone Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres komputera i przypisać go interfejsowi WAN routera. Niektórzy dostawcy ISP zapisują unikalny adres MAC karty sieciowej komputera, kiedy po raz pierwszy uŝytkownik łączy się z siecią ISP. Takie działanie uniemoŝliwia routerowi (który ma inny adres MAC) dostęp do sieci ISP (i Internetu). Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings). 25

26 L2TP (Username / Password) L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) umoŝliwia szyfrowanie ruchu IP, IPX oraz NetBEUI i przekazywanie go poprzez dowolne medium transmisyjne, obsługujące dostarczanie datagramów w połączeniu punkt-punkt, np.: IP, X.25, Frame Relay. Opcja L2TP są wykorzystywane do połączenia z operatorami, którzy tego wymagają. Tryb adresacji (Address Mode) wybierz dynamiczne przypisywanie adresu IP (Dynamic IP) lub statyczne przypisywanie adresu IP (Static IP). Adres IP L2TP (L2TP IP Address) ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi L2TP ze statycznym adresem IP. Wprowadź w polu tekstowym adres IP otrzymany od operatora ISP. Maska podsieci L2TP (L2TP Subnet Mask) - ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi L2TP ze statycznym adresem IP. Wprowadź w polu tekstowym maskę podsieci L2TP otrzymaną od operatora ISP. 26

27 Adres IP bramy L2TP (L2TP Gateway IP Address) - ta opcja jest dostępna tylko w przypadku usługi L2TP ze statycznym adresem IP. Wprowadź w polu tekstowym adres IP bramy L2TP otrzymany od operatora ISP. Adres IP serwera L2TP (L2TP Server IP Address) wprowadź wartość tego parametru tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez dostawcę ISP. Adres moŝe być taki sam jak adres IP bramy. Nazwa uŝytkownika (Username) - konto L2TP udostępnione przez operatora Internetu. Hasło (Password) - hasło L2TP udostępnione przez operatora Internetu. Hasło potwierdzające (Verify Password) wpisz hasło ponownie, w celu wyeliminowania błędów pisowni. Tryb połączenia (Reconnect Mode) zaznacz jedną z opcji: - Zawsze włączone (Always ON) połączenie jest zawsze ustanawiane - Na Ŝądanie (On demand) połączenie jest ustanawiane tylko wtedy gdy jest wymagane - Ręczne (Manual) uŝytkownik musi uruchomić interfejs zarządzania routerem i kliknąć przycisk Połącz (Connect), aby połączenie zostało ustanowione Maksymalny czas bezczynności (Maximum Idle Time) podaj czas nieaktywności w minutach, po upływie którego połączenie L2TP zostanie przerwane. Parametr ten jest wykorzystywany tylko w przypadku połączenia Na Ŝądanie i Ręcznego. Podstawowy serwer DNS (Primary DNS Server) wpisz adres IP podstawowego serwera DNS. Zapasowy serwer DNS (Secondary DNS Server) wpisz adres IP zapasowego serwera DNS. JeŜeli zapasowy serwer DNS nie jest uŝywany, pozostaw to pole puste. MTU podaj wielkość pakietu MTU. MTU (Maximum Transmission Unit) to parametr określający maksymalną wielkość pakietu (w bajtach) przesyłana przez router do sieci WAN. JeŜeli wysyłany pakiet jest większy, router podzieli go na części. Najlepiej Ŝeby podana wartość MTU była zgodna z wielkością MTU w sieci operatora ISP. JeŜeli wielkość MTU zostanie ustawiona na za duŝą moŝe to skutkować odrzucaniem pakietów, natomiast ustawienie na wielkość za mała będzie powodowało niepotrzebnie fragmentowanie pakietów i zwiększenie zuŝycia zasobów routera oraz łącza. W obu przypadkach wydajność sieci moŝe ulec pogorszeniu. Adres MAC (MAC Address) wpisz adres fizyczny ręcznie lub skorzystaj z przycisku Sklonuj adres MAC komputera PC (Clone Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres komputera i przypisać go interfejsowi WAN routera. Niektórzy dostawcy ISP zapisują unikalny adres MAC karty sieciowej komputera, kiedy po raz pierwszy uŝytkownik łączy się z siecią ISP. Takie działanie uniemoŝliwia routerowi (który ma inny adres MAC) dostęp do sieci ISP (i Internetu). 27

28 Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings). 3G USB Adapter Opcję 3G USB Adapter naleŝy wybrać wtedy, gdy uŝytkownik chce się połączyć z Internetem za pomocą technologii EvDO i urządzenia 3G USB Adapter. Kraj (Country) z menu rozwijanego wybierz swój kraj. ISP z menu rozwijanego wybierz swojego dostawcę Internetu ISP. Nazwa uŝytkownika (Username) wpisz swoją nazwę uŝytkownika. Parametr ten jest opcjonalny. Hasło (Password) wpisz hasło do konta. Parametr ten jest opcjonalny. Numer dostępowy (Dial Number) wpisz numer dostępowy Protokół uwierzytelnienia (Authentication Protocol) z menu rozwijanego wybierz jeden z dostępnych protokółów uwierzytelnienia. 28

29 APN (Access Point Name) wpisz nazwę punktu dostępu do sieci. Parametr ten jest opcjonalny. Tryb połączenia (Reconnect Mode) zaznacz jedną z opcji: - Zawsze włączone (Always ON) połączenie jest zawsze ustanawiane - Na Ŝądanie (On demand) połączenie jest ustanawiane tylko wtedy gdy jest wymagane - Ręczne (Manual) uŝytkownik musi uruchomić interfejs zarządzania routerem i kliknąć przycisk Połącz (Connect), aby połączenie zostało ustanowione Maksymalny czas bezczynności (Maximum Idle Time) podaj czas nieaktywności w minutach, po upływie którego połączenie L2TP zostanie przerwane. Parametr ten jest wykorzystywany tylko w przypadku połączenia Na Ŝądanie i Ręcznego. MTU podaj wielkość pakietu MTU. MTU (Maximum Transmission Unit) to parametr określający maksymalną wielkość pakietu (w bajtach) przesyłana przez router do sieci WAN. JeŜeli wysyłany pakiet jest większy, router podzieli go na części. Najlepiej Ŝeby podana wartość MTU była zgodna z wielkością MTU w sieci operatora ISP. JeŜeli wielkość MTU zostanie ustawiona na za duŝą moŝe to skutkować odrzucaniem pakietów, natomiast ustawienie na wielkość za mała będzie powodowało niepotrzebnie fragmentowanie pakietów i zwiększenie zuŝycia zasobów routera oraz łącza. W obu przypadkach wydajność sieci moŝe ulec pogorszeniu. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings) Setup > Wireless Settings (Wireless Network Setup Wizard) Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie parametrów sieci bezprzewodowej. NaleŜy pamiętać, Ŝe wprowadzone zmiany w tych ustawieniach wiąŝą się z koniecznością wprowadzenia analogicznych zmian w urządzeniach korzystających z sieci bezprzewodowej. 29

30 Po kliknięciu przycisku Kreator ustawień sieci bezprzewodowej (Wireless Network Setup Wizard) zostanie uruchomiony kreator, który w kilku krokach pomoŝe Ci skonfigurować sieć bezprzewodową. 30

31 Przypisz identyfikator SSID sieci, a następnie wybierz jedną z dwóch opcji przypisywania klucza sieciowego WPA automatyczną lub ręczną. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Dalej (Next). JeŜeli uŝytkownik zdecydował się na ręczne ustawienie klucza zostanie poproszony o wpisanie hasła sieci bezprzewodowej. NaleŜy wprowadzić klucz o długości: - od 8 do 64 znaków ASCII lub - dokładnie 64 znaki heksadecymalne (0-9 A-F) Po wprowadzeniu kluczy i kliknięciu przycisku Dalej (Next) zostanie wyświetlony ekran zawierający podsumowanie wprowadzonych informacji i informujący o zakończeniu pracy kreatora. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych informacji, a następnie kliknij Zapisz (Save), aby zapisać konfigurację, Wróć (Prev), aby poprawić wprowadzone dane lub Anuluj (Cancel), aby zakończyć pracę kreatora bez zapisywania ustawień. 31

32 4.3.4 Setup > Wireless Settings (Add Wireless Device with WPS) Wi-Fi Protected Setup System (WPS) to uproszczona metoda zabezpieczenia sieci podczas procesu początkowej konfiguracji urządzenia lub dodawania nowego urządzenia. Proces jest bardzo prosty i polega na wciśnięciu przycisku lub wpisania poprawnego 8-cyforwego kodu. Pozwala na oszczędność czasu i wykorzystanie najwyŝszego poziomu zabezpieczeń automatycznie uŝywane jest WPA2. Wybierz metodę konfiguracji: - Automatyczną (Auto) jeŝeli urządzenie bezprzewodowej wspiera WPS (Wi-Fi Protected Setup) - Ręczną (Manual) opcja wyświetli bieŝące ustawienia sieci bezprzewodowej, umoŝliwiające ręczne skonfigurowanie urządzenia bezprzewodowego. W przypadku wybrania metody automatycznej zostanie wyświetlone powyŝsze okno. UŜytkownik musi wprowadzić kod PIN i kliknąć przycisk Połącz (Connect) lub wybrać opcję PBC (Push Button Configuration), przycisnąć przycisk na urządzeniu bezprzewodowym i kliknąć przycisk Połącz (Connect) w ciągu 120 sekund. 32

33 W przypadku wybrania metody ręcznej zostanie wyświetlone poniŝsze okno zawierające bieŝącą konfigurację sieci bezprzewodowej. UŜytkownik na jej podstawie będzie mógł ręcznie skonfigurować dodawane urządzenie bezprzewodowe Setup > Wireless Settings (Manual Wireless Network Setup) Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless Network Settings) sekcja umoŝliwia aktywowanie sieci bezprzewodowej i określenie jej parametrów. Uruchom sieć bezprzewodową (Enable Wireless) zaznacz opcję, aby uaktywnić sieć bezprzewodową i wybierz jedną z opcji z menu rozwijanego: 33

34 zawsze (Always), aby sieć bezprzewodowa była aktywna cały czas nigdy (Never), aby sieć bezprzewodowa nigdy nie była aktywna jeden z utworzonych harmonogramów, aby sieć bezprzewodowa była aktywna w czasie określonym przez harmonogram. W celu utworzenia nowego harmonogramu naleŝy kliknąć przycisk Nowy harmonogram (New Schedule) lub przejść do zakładki Tools > Schedules Nazwa sieci bezprzewodowej (Wireless Network Name) SSID (Service Set Identifier) wprowadź identyfikator sieci lub pozostaw wartość domyślną. Tryb ( Mode) - wybierz tryb pracy routera: b Only - wybierz gdy wszystkie urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu b g Only -wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu g n Only -wybierz gdy wszystkie urządzenia u sieci bezprzewodowej uŝywają tylko standardu n. Mixed g and b wybierz gdy urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają standardów b i g. Mixed n and g wybierz gdy urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają standardów n i g. Mixed n, g and b wybierz gdy urządzenia w sieci bezprzewodowej uŝywają standardów n, g i b. Uruchom automatyczne skanowanie kanałów (Enable Auto Channel Scan) zaznacz tę opcję, aby router sam wybrał najlepszy kanał dla sieci bezprzewodowej. Kanał sieci bezprzewodowej (Wireless channel) jeŝeli nie została wybrana opcja automatycznego skanowania kanałów, naleŝy wybrać z menu rozwijanego jeden z dostępnych kanałów. Włącz automatycznie skanowanie kanałów (Enable Auto Channel Scan) zaznacz opcję, aby router przeskanował kanały i automatycznie wybrał najlepszy. Kanał bezprzewodowy (Wireless Channel) jeŝeli opcja ta jest dostępna określ, z menu rozwijanego, jedno z ustawień. Prędkość transmisji (Transsmision Rate) określ sugerowaną prędkość transmisji. Wybierz Best (Automatic), aby uzyskać najlepszą wydajność. Szerokość kanału (Channel Width) z menu rozwijanego wybierz opcję określająca szerokość kanału. Status widzialności (Visibility Status) zaznacz opcję Niewidzialna (Invisibile), aby router przestał rozgłaszać informacje o sieci bezprzewodowej - wysyłać wiadomości broadcastowe z identyfikatorem SSID lub Widzialna (Visible) w przeciwnym wypadku. 34

35 Tryb zabezpieczenia sieci bezprzewodowej (Wireless Security Mode) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Urządzenie DIR- 655 wspiera kilka trybów zabezpieczeń: WEP, Auto (WPA lub WPA2), WPA2 i WPA. Standardy WPA dostarczają lepszych metod zabezpieczeń niŝ WEP. Wybierz typ zabezpieczeń korzystając z menu rozwijanego. Po dokonaniu wyboru uaktywni się sekcja dotycząca szczegółowych ustawień trybu. Tryb zabezpieczeń (Security Mode) z menu rozwijanego wybierz jeden z trybów. None wybierz opcję aby wyłączyć zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WEP WEP (Wired Equivalent Privacy) to standard szyfrowania w sieciach bezprzewodowych. W celu jego uŝycia naleŝy wprowadzić te same klucze na urządzeniach klienckich sieci bezprzewodowej i routerze. Dla kluczy 64bitowych naleŝy wprowadzić 10 znaków heksadecymalnych dla kaŝdego klucza. Dla kluczy 128bitowych naleŝy wprowadzić 26 znaków heksadecymalnych. Znak heksadecymalny to cyfra z zakresu 0-9 lub litera z zakresu A-F. MoŜliwe jest takŝe wprowadzenie zwykłego teksu w polu kluczy WEP. W takim wypadku znaki zostaną przekształcone na wartości heksadecymalne z wykorzystaniem wartości ASCII. Dla klucza 64bitowego naleŝy wprowadzić 5 znaków, natomiast dla 128bitowego 13. Z menu rozwijanego wybierz takŝe który klucz będzie uŝywany jako domyślny, korzystając z opcji Domyślny klucz WEP (Default WEP Key) i rodzaj Uwierzytelnienia (Authentication). UWAGA!!! Standard WEP współpracuje jedynie z trybami b i g sieci bezprzewodowej. Wybierając WEP sieć nie będzie mogła pracować w trybie n, poniewaŝ Draft 11N nie wspiera tego rozwiązania. 35

36 WPA WPA (WiFi Protected Access) jest następcą standardu WEP i dostarcza lepszych zabezpieczeń. Tryby WPA i WPA2 róŝnią się od siebie uŝywaną metodą szyfrowania. WPA korzysta z TKIP/RC4, natomiast WPA2 z CCMP/AES. Standard WPA dzieli się na dwa typy: - Enterprise korzysta z zewnętrznego serwera RADIUS, przydzielającego róŝne klucze uŝytkownikom. - Personal nie wymaga zewnętrznego serwera uwierzytelnienia oraz wszystkie podłączone stacje wykorzystują jeden klucz. WPA-Personal 36

37 Tryb WPA (WPA Mode) - z menu rozwijanego wybierz jeden z trybów WPA: - Auto (WPA or WPA2) - WPA2 Only - WPA Only Typ szyfru (Cipher Type) z menu rozwijanego wybierz jeden z typów: - TKIP - AES - TKIP I AES Okres aktualizacji klucza (Group Key Update Interval) czas w sekundach określający okres zmiany klucza grupowego do wysyłania wiadomości multicastowych i broadcastowych. Hasło (Pre-shared Key) - wpisz hasło wprowadzając od 8 do 63 znaków ASCII. WPA-Enterprise 37

38 Tryb WPA (WPA Mode) - z menu rozwijanego wybierz jeden z trybów WPA: - Auto (WPA or WPA2) - WPA2 Only - WPA Only Typ szyfru (Cipher Type) z menu rozwijanego wybierz jeden z typów: - TKIP - AES - TKIP I AES 38

39 Okres aktualizacji klucza (Group Key Update Interval) czas w sekundach określający okres zmiany klucza grupowego do wysyłania wiadomości multicastowych i broadcastowych. JeŜeli włączony jest tryb WPA-Enterprise, router uŝywa EAP (802.1x) do uwierzytelnienia klientów za pomocą serwera RADIUS. Wprowadź następujące parametry dotyczące serwera RADIUS. Timeout uwierzytelnienia (Authentication Timeout) - czas w minutach, po upływie którego uŝytkownik będzie musiał się ponownie uwierzytelnić. Adres IP serwera RADIUS (RADIUS Server IP Address) adres IP serwera uwierzytelnienia RADIUS. Port serwera RADIUS (RADIUS Server Port) port serwera uwierzytelnienia RADIUS. Domyślnie jest to port Hasło do serwera RADIUS (RADIUS Server Shared Secret) hasło, które musi być zgodnie z hasłem serwera uwierzytelniania RADIUS. Uwierzytelnienie adresu MAC (MAC Address Authentication) zaznacz tę opcję, jeŝeli chcesz Ŝeby uŝytkownik musiał się łączyć z tego samego komputera, za kaŝdym razem kiedy będzie się logował do sieci bezprzewodowej. Zaawansowane (Advanced) kliknij przycisk, aby uaktywnić opcje dotyczące zapasowego serwera RADIUS. Odpowiednie pola wypełnij w ten sam sposób, jak dla podstawowego serwera RADIUS Setup > Network Settings Sekcja umoŝliwia zmianę ustawień i konfigurację lokalnej sieci LAN, w tym serwera DHCP. 39

40 40

41 Ustawienia routera (Router Settings) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie adresacji LAN routera. Adres IP routera (Router IP Address) wpisz adres IP interfejsu LAN. Domyślnie adres ustawiony jest na Maska podsieci (Subnet Mask) wpisz maskę podsieci LAN. Domyślnie maska ma wartość Nazwa urządzenia (Device Name) wpisz nazwę urządzenia Lokalna nazwa domenowa (Local Domain Name) wprowadź nazwę domenową. Jest to parametr opcjonalny. Włącz DNS Relay (Enable DNS Relay) zaznacz opcję, aby włączyć DNS Relay. Funkcja ta sprawia, Ŝe urządzenia w sieci LAN traktują router jako serwer DNS, a router przesyła Ŝądania DNS dalej, do serwera DNS w zewnętrznej sieci. Ustawienia serwera DHCP (DHCP Server Settings) sekcja umoŝliwia zmianę ustawień serwera DHCP dla urządzeń w lokalnej sieci LAN. DHCP czyli Dynamic Host Configuration Protocol to protokół dynamicznego konfigurowania hostów. Router DIR-655 posiada wbudowany serwer DHCP, który automatycznie przypisuje adresy IP do komputerów w sieci lokalnej lub prywatnej. Komputery, aby korzystać z DHCP takŝe muszą być jego klientami, poprzez wybór opcji Uzyskaj adres IP automatycznie w ustawieniach TCP/IP. Tak skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia TCP/IP z urządzenia DIR-655. Na Ŝądanie komputera serwer DHCP automatycznie przydziela nieuŝywany adres IP z puli. Uruchom serwer DHCP (Enable DHCP Server) zaznacz tą opcję aby uruchomić serwer DHCP na routerze. Zakres adresów IP DHCP (DHCP IP Address Range) wpisz zakres adresów IP które zostaną wykorzystane w celu przypisania ich hostom. W tym miejscu naleŝy określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP. Uwaga: Jeśli przypisujesz adres IP w sposób statyczny, upewnij się Ŝe wpisywane adresy znajdują się poza podanym zakresem puli DHCP, aby uniknąć konfliktów. Czas dzierŝawy (DHCP Lease Time) czas dzierŝawy adresu IP czyli okres przez jaki dany komputer moŝe rezerwować dany adres. Wprowadź czas dzierŝawy (w minutach). Zawsze odpowiadaj broadcastem (Always Broadcast) jeŝeli wszystkie komputery w sieci bez Ŝadnych problemów otrzymują adres IP z serwera DHCP, opcja moŝe pozostać wyłączona. JeŜeli jednak któryś z komputerów nie moŝe otrzymać adresu IP, być moŝe uŝywa klienta DHCP, który niepoprawnie wyłącza flagę broadcast w pakietach DHCP. Włączenie tej opcji spowoduje, Ŝe router będzie zawsze wysyłam odpowiedzi do wszystkich klientów w trybie broadcastowym. 41

42 NetBIOS announcement zaznacz opcje, aby umoŝliwić serwerowi DHCP wysyłanie konfiguracji NetBIOS urządzeniom w sieci LAN. NetBIOS pozwala hostom w sieci LAN wykrywać inne komputery wewnątrz sieci. Learn NetBIOS from WAN opcja te jest aktywna, jeŝeli opcja NetBIOS announcement jest włączona. Włączenie opcji spowoduje, Ŝe konfiguracja NetBIOS będzie przesyłana z sieci WAN. Pozostaw opcję wyłączoną, jeŝeli chcesz skonfigurować ręcznie. NetBIOS Scope jest to opcja zaawansowana i normalnie pozostaje pusta. Funkcja umoŝliwia przypisanie nazwy domenowej NetBIOS hostowi w sieci. JeŜeli opcja Learn NetBIOS information from WAN jest aktywna, pole to jest niedostępne. NetBIOS node type zaznacz odpowiednią opcję określającą sposób rejestrowania nazw NetBIOS i wykrywania innych hostów. Do wyboru są cztery typy: - Broadcast only (use when no WINS servers configured) - Point-to-Point (no broadcast) - Mixed-mode (Broadcast then Point-to-Point) - Hybrid (Point-to-Point then Broadcast) JeŜeli opcja Learn NetBIOS information from WAN jest aktywna, pole to jest niedostępne. Podstawowy serwer WINS (Primary WINS IP Address) wpisz adres podstawowego serwera WINS. Serwer WINS przechowuje informacje dotyczące hostów w sieci i umoŝliwia ich rejestrowanie oraz wykrywanie innych hostów w sieci. JeŜeli opcja Learn NetBIOS information from WAN jest aktywna, pole to jest niedostępne. Zapasowy serwer WINS (Secondary WINS IP Address) wpisz adres zapasowego serwera WINS. JeŜeli zapasowy serwer nie jest uŝywany, pozostaw pole puste. JeŜeli opcja Learn NetBIOS information from WAN jest aktywna, pole to jest niedostępne. Dodaj rezerwację DHCP (Add DHCP Reservation) umoŝliwia serwerowi DHCP przypisanie konkretnego adresu IP urządzeniu o określonym adresie MAC. Włącz (Enable) zaznacz opcję, aby aktywować opcję rezerwacji adresu IP dla konkretnego urządzenia o określonym adresie fizycznym MAC w sieci LAN. Nazwa komputera (Computer Name) wpisz nazwę komputera, lub wybierz urządzenie korzystając z menu rozwijanego Computer Name. Po skorzystaniu z menu rozwijanego, pola adresu IP i adresu MAC zostaną automatycznie wypełnione. Adres IP (IP Address) wprowadź adres IP, który chcesz przypisać konkretnemu urządzeniu. Adres ten musi znajdować się wewnątrz puli adresów serwera DHCP. Adres MAC (MAC Address) wprowadź adres sprzętowy MAC urządzenia, któremu chcesz przypisać adres IP wpisany powyŝej, lub skorzystaj z przycisku Skopiuj adres 42

43 MAC Twojego PC (Copy Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres MAC komputera, z którego konfigurujesz urządzenie DIR-655. Lista rezerwacji DHCP(DHCP Reservation List) lista zawiera wykaz wszystkich urządzeń, dla których został zarezerwowany adres IP. Liczba dynamicznych klientów DHCP (Number of Dynamic DHCP Clients) lista zawiera wykaz wszystkich urządzeń, którym został przypisany adres z serwera DHCP Setup > USB Settings Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie ustawień portu USB routera DIR-655. Tryb połączenia USB(My plug of USB type is) z menu rozwijanego wybierz jeden z trybów podłączenia USB. Do wyboru są następujące moŝliwości: Network USB wybierz opcję, aby podłączyć do routera jedno z urządzeń USB takich jak drukarka, skaner czy dysk zewnętrzny i udostępnić jego funkcjonalność wszystkim uŝytkownikom w sieci lokalnej. Uwaga!!! Aby korzystanie z dołączonego urządzenia było moŝliwe na kaŝdym komputerze, konieczne jest zainstalowanie na wszystkich komputerach sterowników danego urządzenia. 3G USB Adapter wybierz tę opcję, aby połączyć się z Internetem za pomocą technologii EvDO i urządzenia 3G USB Adapter. WCN Configuration wybierz tę opcję, aby skonfigurować swoją sieć bezprzewodową uŝywając WCN (Windows Connect Now). WCN umoŝliwia skopiowanie ustawień sieci bezprzewodowej z routera na przenośny dysk USB i za jego pomocą automatyczne skonfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej na komputerach lub innych urządzeniach kompatybilnych z technologią WCN. 43

44 4.3.8 Advanced > Virtual Server Zapora sieciowa routera DIR-655 odfiltrowuje nierozpoznane pakiety, chroniąc sieć lokalną. Dzięki temu komputery połączone w sieć są niewidoczne z zewnątrz. W razie konieczności moŝna jednak niektóre z nich udostępnić publicznie. Router DIR- 655 umoŝliwia przekierowywanie ruchu z sieci WAN przychodzącego na konkretny port do określonego urządzenia w sieci LAN. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku udostępniania serwerów FTP, HTTP, gier lub innych. Włącz/Wyłącz (Enable/Disable) zaznacz pole wyboru przy odpowiedniej zasadzie, aby zastosować utworzoną regułę. Nazwa (Name) wpisz nazwę dla danej reguły lub wybierz nazwę aplikacji z menu rozwijanego Nazwa aplikacji (Application Name). Nazwa aplikacji (Application Name) wybierz aplikację z menu rozwijanego i kliknij przycisk <<, aby automatycznie wypełnić pola Nazwa (Name), Port (Port) i Protokół (Protocol). Adres IP (IP Address) podaj numer IP komputera w twojej sieci lokalnej, na który ma być przekierowywany ruch lub skorzystaj z menu rozwijanego Nazwa komputera (Computer Name). Nazwa komputera (Computer Name) wybierz komputer z menu rozwijanego i kliknij przycisk <<, aby automatycznie wypełnić pole Adres IP (IP Address). 44

45 Port publiczny (Public Port) wpisz numer portu, z którego ruch przychodzący ma być przekierowywany do określonego urządzenia w sieci LAN. Jest to port widziany z Internetu. Port prywatny (Private Port) wpisz numer portu, na który ma być przekierowywany ruch. Jest to port wykorzystywany przez aplikację na komputerze sieci lokalnej. Najczęściej port publiczny i prywatny są takie same. Typ protokołu (Protocol Type) wybierz typ protokołu: TCP, UDP, Oba (Both) lub Inny (Other). Harmonogram (Schedule) wybierz harmonogram według którego wybrane opcje Wirtualne serwera (Virtual Server) będą uaktywniane. MoŜliwe jest aktywowanie serwera wirtualnego o kaŝdej porze, zaznaczając pole Zawsze (Always), nigdy wybierając Nigdy (Never) lub w czasie zdefiniowanym przez stworzony w zakładce Tools > Schedules harmonogram. Filtr ruchu przychodzącego (Inbound Filter) określ rodzaj filtra przychodzącego, aby ograniczyć dostęp do sieci lokalnej, komputerom z Internetu. Wybierz opcję Pozwól wszystkim (Allow All), Zabroń wszystkim (Deny All) lub inny zdefiniowany w zakładce Advanced > Inbound Filter filtr. Przykład: JeŜeli uŝytkownik chce udostępnić serwer WWW, tak aby uŝytkownicy mieli do niego dostęp przez cały czas powinien wprowadzić następujące parametry (zakładając, Ŝe serwer (HTTP) znajduje się na komputerze o adresie IP , usługa http uŝywa portu 80, TCP): Name: Web Server IP Address: Protocol: TCP Private Port: 80 Public Port: 80 Schedule: always Po wprowadzeniu wszystkim parametrów kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings) Advanced > Port Forwarding Sekcja umoŝliwia konfigurację przekierowania portów. Dodanie nowej zasady spowoduje otworzenie konkretnego portu na routerze i przekierowanie ruchu przychodzącego na ten port do określonego w zasadzie komputera w sieci LAN. MoŜliwe jest utworzenie 24 wpisów. 45

46 Włącz/Wyłącz (Enable/Disable) zaznacz pole wyboru przy odpowiedniej zasadzie, aby zastosować utworzoną regułę. Nazwa (Name) wpisz nazwę dla danej reguły lub wybierz nazwę aplikacji z menu rozwijanego Nazwa aplikacji (Application Name). Nazwa aplikacji (Application Name) wybierz aplikację z menu rozwijanego i kliknij przycisk <<, aby automatycznie wypełnić pola Nazwa (Name) i Porty do otwarcia (Ports to Open). Adres IP (IP Address) podaj numer IP komputera w twojej sieci lokalnej, na który ma być przekierowywany ruch lub skorzystaj z menu rozwijanego Nazwa komputera (Computer Name). Nazwa komputera (Computer Name) wybierz komputer z menu rozwijanego i kliknij przycisk <<, aby automatycznie wypełnić pole Adres IP (IP Address). Porty do otwarcia (Ports to Open) wpisz numer portu (np. 24) lub pulę portów (np ), z których ruch ma być przekierowywany do komputera w sieci LAN o podanym w zasadzie adresie IP. Kolejne numery portów lub zakresy portów naleŝy oddzielać przecinkiem (np. 24,40,50, ). Harmonogram (Schedule) wybierz harmonogram według którego wybrane opcje Przekierowywania portów (Port Forwarding) będą uaktywniane. MoŜliwe jest aktywowanie opcji przekierowywania portów o kaŝdej porze, zaznaczając pole Zawsze (Always), nigdy wybierając Nigdy (Never) lub w czasie zdefiniowanym przez stworzony w zakładce Tools > Schedules harmonogram. Filtr ruchu przychodzącego (Inbound Filter) określ rodzaj filtra przychodzącego, aby ograniczyć dostęp do sieci lokalnej, komputerom z Internetu. Wybierz opcję 46

47 Pozwól wszystkim (Allow All), Zabroń wszystkim (Deny All) lub inny zdefiniowany w zakładce Advanced > Inbound Filter filtr Advanced > Application Rules Niektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa, nawiązują wiele połączeń. Ze względu na zasadę działania zapory, korzystanie z tych aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Router DIR-655 moŝe obsługiwać niektóre tego rodzaju aplikacje, dzięki funkcji Application Rules. Funkcja ta umoŝliwia automatyczne otwieranie portów Firewall ports, kiedy aplikacja zostanie uruchomiona w sieci LAN i rozpocznie inicjację połączenia TCP/UDP z miejscem docelowym po stronie sieci WAN uŝywając Portów wyzwalania czyli Triggering Ports. Router umoŝliwia takŝe miejscu docelowemu ustanowienia połączenia powrotnego do sieci LAN uŝywając portów zdefiniowanych w Firewall ports. Jeśli zastosowanie tej funkcji nie wystarcza do właściwego działania aplikacji, moŝna jeszcze wykorzystać opcję DMZ Host (Host DMZ). Router DIR-655 pozwala na stworzenie 24 wpisów. Przykład: Gra sieciowa wysyła dane na portach , ale otrzymuje dane na porcie 111. JeŜeli uruchomiona jest translacja adresów NAT, router będzie automatycznie odrzucał przychodzące pakiety, poniewaŝ nie wie, do którego komputera naleŝy je wysłać. Wykorzystując wyzwalanie portu otwarcie portu 111 gdy dane są wysyłane przez porty router ma moŝliwość poprawnego przekierowania danych przychodzących do komputera w sieci LAN. Mechanizm ten jest bardziej elastyczny niŝ statyczne przekierowywanie portów, gdyŝ nie jest konieczne definiowanie reguł dla konkretnego komputera. Korzystanie z Przekierowywania portów (Port Forwarding) lub Zasad aplikacji (Application Rules), czyli wyzwalania portów, powoduje zwiększenie zagroŝenia atakiem ze strony Internetu. Aby ograniczyć dostęp do sieci LAN przez otwarte wszystkim komputerom, z wyjątkiem tych zaufanych. Włącz/Wyłącz (Enable/Disable) zaznacz pole wyboru przy odpowiedniej zasadzie, aby zastosować utworzoną regułę. 47

48 Nazwa (Name) wprowadź nazwę reguły. Nazwa apliakcji (Application Name) z menu rozwijanego wybierz nazwę aplikacji, aby dodać predefiniowaną zasadę otwierania portów i kliknij przycisk <<. Tabela portów i protokołów zostanie automatycznie wypełniona. Kliknij Zapisz ustawienia (Save Settings), aby dodać regułę. JeŜeli lista nie zawiera odpowiedniej aplikacji naleŝy zasadę utworzyć ręcznie. Port wyzwalania (Trigger Port) - wpisz numer portu (np. 24) lub pulę portów (np ), przez które aplikacja nawiązuje połączenie na początku działania. Kolejne numery portów lub zakresy portów naleŝy oddzielać przecinkiem (np. 24,40,50, ). Typ ruchu (Traffic type) z menu rozwijanego wybierz protokół, którego uŝycie będzie powodowało otwarcie portów: TCP, UDP, oba (Both) dla ruchu wychodzącego z sieci LAN i przychodzącego. Port zapory sieciowej (Firewall Port) - wpisz numer portu (np. 24) lub pulę portów (np ), które zostaną otworzone po wykryciu ruchu wyzwalającego. Pakiety przychodzące skierowane na porty naleŝące do zakresu będą przepuszczane przez router. Kolejne numery portów lub zakresy portów naleŝy oddzielać przecinkiem (np. 24,40,50, ). Harmonogram (Schedule) określ czas, kiedy dana reguła ma być stosowana, za pomocą menu rozwijanego. Dostępne są opcje: - Always zawsze - Never nigdy - Zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym w zakładce Tools > Schedules Uwaga!!! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych moŝe korzystać tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings) Advanced > QoS Engine QoS (Quality of Service) poprawia szybkość działania aplikacji internetowych/gier sieciowych poprzez nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć. Jest to bardzo waŝne dla aplikacji wraŝliwych na opóźnienia jak np. VoIP, gdzie problemy z przesyłaniem pakietów mogą spowodować np. przerwanie rozmowy. 48

49 Uruchom kształtowanie ruchu (Enable Traffic Shaping) zaznacz opcję, aby uruchomić funkcjonalność kształtowania ruchu. Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Automatyczny pomiar prędkości wysyłania (Automatic Uplink Speed) opcja ta jest domyślnie włączona, jeŝeli uruchomiona została opcja kształtowania ruchu (Traffic Shaping). JeŜeli opcja ta jest zaznaczona, router będzie automatycznie mierzył przepustowość łącza w kierunku sieci WAN (Uplink Speed) czyli prędkość wysyłania, za kaŝdym razem kiedy działanie interfejsu WAN zostanie ustabilizowane (np. po restarcie routera). Zmierzona prędkość wysyłania (Measured Uplink Speed) opcja wyświetla wynik pomiaru prędkości wysyłania. Najczęściej wartość ta jest niŝsza od teoretycznej prędkości zapewnianej przez ISP i wynosi około 87% - 91% dla połączeń xdsl i o ok. 5kbps niŝsza dla połączeń za pomocą modemu kablowego. Ręczne ustawienie prędkości wysyłania (Manual Uplink Speed) jeŝeli opcja automatycznego pomiaru prędkości wysyłania (Automatic Uplink Speed) została wyłączona to ta opcja będzie aktywna. NaleŜy wpisać wartość prędkości wysyłania w kbps ręcznie, lub skorzystać z menu rozwijanego po prawej stronie. Typ połączenia (Connection Type) korzystając z menu rozwijanego określ typ połączenia z Internetem. Wybierz opcję auto-detekcji (Auto-detect), aby router sam 49

50 określił rodzaj połączenia lub zaznacz jedną z opcji xdsl or Other Frame Relay Network lub Cable or Other Broadband Network. Wykryte połączenie (Detected xdsl or Other Frame Relay Network) opcja wyświetla rodzaj automatycznie wykrytego połączenia. Uruchom QoS (Enable QoS Engine) zaznacz opcję, aby uaktywnić funkcjonalność QoS i umoŝliwić utworzenie odpowiednich reguł. Automatyczna klasyfikacja (Automatic Classification) opcja ta jest automatycznie włączona. Pozwala routerowi na ustalenie, priorytetów sieciowych dla określonych programów. Dynamiczna fragmentacja (Dynamic Fragmentation) - ta opcja powinna być włączona gdy szybkość twojego połączenia internetowe jest mała. Funkcja ta pozwala zredukować negatywny wpływ jaki na sieć mają duŝe pakiety o niskim priorytecie. Zasady QoS (QoS Engine Rules) - sekcja umoŝliwia ręczne utworzenie zasad QoS, choć dla większości aplikacji automatyczna klasyfikacja powinna być wystarczającym rozwiązaniem. Router DIR-655 pozwala na na tzw. overlap czyli powielanie zasad dla specyficznego typu przepływu danych i tym samym nadawanie róŝnych priorytetów tej samej aplikacji. W takim przypadku zastosowanie będzie miała zasada z najwyŝszym priorytetem. Nazwa (Name) wprowadź nazwę dla tworzonej reguły QoS. Priorytet (Priority) wprowadź liczbę z przedziału od 1 do 255 określająca priorytet danego ruchu, przy czym 1 oznacza najwyŝszy priorytet a 255 najmniejszy. Lokalny / Zdalny zakres adresów IP (Local / Remote IP Range) wprowadź zakres adresów IP po stronie LAN / WAN, których ma dotyczyć tworzona reguła QoS. Protokół (Protocol) określ rodzaj protokołu dla danego typu ruchu, wybierając odpowiednią opcję z menu rozwijanego. Dla protokołu niewymienionego na liście wybierz opcję Inny (Others) i wpisz w polu po lewej stronie numer protokołu ręcznie. Lokalny / Zdalny zakres portów (Local / Remote Port Range) wprowadź zakres portów urządzenia lokalnego / zdalnego, których ma dotyczyć tworzona reguła QoS Advanced > Network Filter Filtry sieciowe (Network Filter) umoŝliwiają zarządzanie dostępem do sieci LAN na podstawie adresu fizycznego MAC. 50

51 Skonfiguruj filtrowanie MAC (Configure MAC filtering) z menu rozwijanego wybierz jedną z opcji filtrowania: - Turn MAC Filtering OFF aby wyłączyć filtrowanie MAC. - Turn MAC FIltering ON and ALLOW computers listed to access the network aby włączyć filtrowanie MAC i zezwolić wszystkim komputerom na liście na dostęp do sieci LAN. - Turn MAC FIltering ON and DENY computers listed to access the network aby włączyć filtrowanie MAC i zabronić wszystkim komputerom na liście dostępu do sieci LAN. Adres MAC (MAC Address) wpisz adres fizyczny MAC urządzenia, które chcesz dodać na listę, lub wybierz urządzenie z menu rozwijanego Lista klientów DHCP (DHCP Client List) i kliknij przycisk <<, aby adres MAC został automatycznie przepisany. Wyczyść (Clear) kliknij przycisk, aby wyczyścić pola do wprowadzania reguł. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings) Advanced > Access Control Kontrola dostępu (Access Control) umoŝliwia zarządzanie dostępem do Internetu. Funkcjonalność kontroli dostępu moŝe być uŝywana jako ochrona rodzicielska do przyznawania prawa dostępu tylko do określonych stron, limitowania czasu dostępu do sieci, bazując na czasie i dacie lub ograniczanie dostępu do Internetu niektórych aplikacji takich jak np.: p2p (Peer2Peer). 51

52 Włącz kontrolę dostępu (Enable Access Control) zaznacz opcję, aby umoŝliwić kontrolę dostępu do Internetu. Tablica zasad (Policy Table) tabela zawiera wykaz wszystkich utworzonych reguł. Dodaj zasadę (Add Policy) kliknij przycisk, aby dodać nową regułę bezpieczeństwa. Zostanie wyświetlone poniŝsze okno: Kreator dodawania nowej zasady kontroli dostępu do Internetu zawiera kilka kroków, przez które musi przejść uŝytkownik. 52

53 Pierwszy krok polega na wprowadzeniu nazwy nowej reguły i kliknięciu przycisku Dalej (Next). Drugi krok to wybranie czasu stosowania reguły. Z menu rozwijanego naleŝy wybrać jedną z opcji: - Zawsze (Always) - Nigdy (Never) - Zdefiniowany harmonogram w zakładce Tools > Schedules. Krok trzeci dotyczy definicji określonych urządzeń, których będzie dotyczyła reguła zabezpieczeń. Typ adresu (Address Type) zaznacz jedną z opcji: - IP aby wskazać urządzenie za pomocą jego adresu IP - MAC aby wskazać urządzenie za pomocą jego adresu MAC - Other Machnies aby wskazać wszystkie urządzenia, dla których nie ma stworzonej reguły. Adres IP (IP Address) wpisz adres IP urządzenia lub skorzystaj z menu rozwijanego Nazwa komputera (Computer Name) i kliknij przycisk <<, aby adres IP został wpisany automatycznie. Adres MAC (Machine Address) - wpisz adres MAC urządzenia lub skorzystaj z menu rozwijanego Nazwa komputera (Computer Name) i kliknij przycisk <<, aby adres MAC został wpisany automatycznie. UŜytkownik moŝe takŝe wykorzystać przycisk Skopiuj adres MAC komputera (Copy Your PC`s MAC Address), aby skopiować adres MAC komputera, z którego jest konfigurowany router DIR

54 Kliknij przycisk OK, aby dodać urządzenie. Zostanie ono wyświetlone na liście poniŝej. Urządzenie moŝna usunąć z listy korzystając z ikony kosza przy odpowiednim wpisie lub edytować jego adres korzystając z ikony notatnika przy odpowiednim wpisie. Kliknij przycisk Dalej (Next), aby przejść do następnego kroku. Czwarty krok kreatora dotyczy wyboru metody filtrowania. Wybierz jedną z trzech moŝliwości: - Log Web Access Only - Block All Access - Block Some Access Zastosuj filtr Web (Apply Web Filter) zaznacz opcję, aby zastosować filtr Web. Zastosuj zaawansowany port filtrów (Apply Advanced Port Filters) zaznacz opcję, aby umoŝliwić blokowanie dostępu do określonych komputerów na podstawie puli adresów IP i puli portów. W zaleŝności od zaznaczonych opcji zostaną wyświetlone kolejne okna. 54

55 JeŜeli została zaznaczona opcja Zastosuj zaawansowany port filtrów (Apply Advanced Port Filters) w następnym kroku pojawi się powyŝsze okno. Port filtrów umoŝliwia zablokowanie dostępu do urządzeń o podanej puli adresów i portów. Włącz (Enable) zaznacz opcję, aby uaktywnić wpis. Nazwa (Name) określ nazwę wpisu. Początkowy docelowy adres IP (Dest IP Start) wpisz adres IP będący początkowym adresem puli adresów docelowych, do których ma być ograniczony dostęp. Końcowy docelowy adres IP (Dest IP End) wpisz adres IP będący końcowym adresem puli adresów docelowych, do których ma być ograniczony dostęp. Protokół (Protocol) z menu rozwijanego wybierz typ protokołu. Początkowy port (Port Start) dla protokołów TCP i UDP wpisz początkowy numer puli portów. Końcowy port (Port End) dla protokołów TCP i UDP wpisz końcowy numer puli portów. Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zapisać zmiany lub jeŝeli jest dostępny przycisk Dalej (Next), aby przejść do kolejnego kroku. Logowanie dostępu Web (Web Access Loggins) zaznacz Wyłącz (Disabled), aby wyłączyć logowanie lub Włącz (Enabled) w przeciwnym wypadku. Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zapisać ustawienia Advanced > Website Filter Filtry stron Web (Website Filter) są uŝywane do kontroli dostępu do określonych stron. 55

56 Skonfiguruj filtr stron web poniŝej (Configure Website Filter below) z menu rozwijanego wybierz jedną z opcji: - Deny computers access to ONLY these sites aby zabronić komputerom dostępu tylko do stron zamieszczonych na liście poniŝej. - Allow computers access to ONLY these sites aby umoŝliwić komputerom dostęp tylko do stron zamieszczonych na liście poniŝej. Wyczyść listę poniŝej (Clear the list below) kliknij przycisk, aby wyczyścić listę stron. Strona URL / Domena (Website URL / Domain) wpisz w polu tekstowym adres URL strony lub domenę, do której dostępem moŝna zarządzać za pomocą filtrów. Wpisując adres strony nie wpisuj protokołu np. czy https:// i staraj się wpisać najbardziej ogólną domenę co pozwoli na odfiltrowanie większej liczby stron np. wpisując dlink.com zamiast filtr będzie miał wpływ zarówno na jak i support.dlink.com Advanced > Inbound Filter Filtr ruchu przychodzącego (Inbound Filter) jest zaawansowaną metodą kontroli danych przychodzących z Internetu. UŜywając tej opcji moŝesz skonfigurować zasady filtrowania danych bazujących na przynajmniej jednym parametrze. Domyślnie cały ruch przychodzący jest blokowany, o ile zapora sieciowa jest uruchomiona. JeŜeli nie jest, to filtry nie działają. Korzystanie z Przekierowywania portów (Port Forwarding), Wirtualnego serwera (Virtual Server) lub Zdalnego Zarządzania (Remote Management) powoduje zwiększenie zagroŝenia atakiem ze strony Internetu. Zaleca się zastosowanie w tym przypadku Filtra ruchu przychodzącego (Inbound Filter), aby ograniczyć dostęp do sieci LAN przez otwarte porty, wszystkim komputerom z wyjątkiem tych zaufanych. 56

57 Nazwa (Name) podaj nazwę filtru. Akcja (Action) - Allow (Zezwalaj) przepuszczane są wszystkie pakiety, z wyjątkiem tych, które pasują do zadanych reguł. Deny (Nie zezwalaj) blokowane są wszystkie pakiety, z wyjątkiem tych, które pasują do zadanych reguł. Włącz (Enable) zaznacz opcję przy odpowiednim wpisie, aby aktywować regułę. Początkowy adres IP puli adresów (Remote IP Start) wpisz początkowy adres IP puli adresów, których ma dotyczyć tworzona reguła. Końcowy adres IP puli adresów (Remote IP End) wpisz końcowy adres IP puli adresów, których ma dotyczyć tworzona reguła. W przypadku pojedynczego adresu w obu polach definiujących pulę adresów naleŝy wpisać ten sam adres. Dodaj (Add) kliknij przycisk, aby zapisać zdefiniowaną powyŝej regułę. Reguła zostanie wyświetlona na liście Inbound Filter Result List poniŝej. Wyczyść (Clear) kliknij przycisk, aby wyczyścić pola do definiowania reguł. Lista reguł filtra ruchu przychodzącego (Inbound Filter Rules List) lista zawiera wykaz wszystkich utworzonych reguł. UmoŜliwia takŝe edytowanie i usuwanie wpisów. W pierwszym przypadku naleŝy kliknąć ikonę notatnika a następnie wprowadzić niezbędne zmiany i kliknąć przycisk Aktualizuj (Update). Aby usunąć wpis naleŝy kliknąć ikonę kosza i po wyświetleniu zapytania o kontynuację procesu usuwania, potwierdzić wybór. 57

58 Advanced > Firewall Settings Rourter DIR-655 dostarcza prostej zapory sieciowej w postaci mechanizmu translacji adresów NAT. Domyślnie NAT nie odpowiada na przychodzące Ŝądania na Ŝadnym porcie, co sprawia, Ŝe komputery w sieci LAN są niewidoczne z Internetu. Dodatkowo DIR-655 ma zaimplementowany mechanizm zapory sieciowej SPI. Istotą tego mechanizmu jest kontrolowanie pakietów przechodzących przez zaporę jako część połączenia. Dla kaŝdego nawiązanego połączenia, zapora zapisuje istotne atrybuty (tzw. state of connection) takie jak np. adresy IP i porty powiązane z danym połączeniem czy numer sekwencyjny. JeŜeli pakiet nie pasuje do zastawionego połączenia jest odrzucany. Zapora sieciowa typu SPI w przeciwieństwie do tradycyjnych zapór (typu stateless) nie traktuje kaŝdej ramki lub pakietu niezaleŝnie. DMZ (Demilitarised Zone) czyli strefa zdemilitaryzowana, umoŝliwia dostęp do komputerów będących za zaporą sieciową z Internetu. Najczęściej w strefie zdemilitaryzowanej umieszcza się serwery Web, FTP i inne. MoŜna ją zastosować np. wtedy, gdy któraś z aplikacji ma problem w działaniu zza routera. Host umieszczony w strefie zdemilitaryzowanej jest miejscem docelowym wszystkich pakietów przychodzących, które nie pasują do innych sesji przychodzących i stosowanych reguł reguły dotyczące aktywnych sesji, wirtualnych serwerów, aktywnych portów wyzwalających czy przekierowania portów mają priorytet nad DMZ. NaleŜy pamiętać, Ŝe router dostarcza ograniczonej funkcjonalności zapory sieciowej dla hostów DMZ. Nie przesyła pakietów TCP, które nie naleŝą do aktywnej sesji DMZ chyba, Ŝe jest to pakiet ustanawiający połączenie (SYN). Oprócz tego ograniczonego zabezpieczenia, host DMZ pozostaje poza zaporą sieciową. NaleŜy więc wziąć to pod uwagę i rozwaŝyć uruchomienie zapory sieciowej na tym hoście, aby dostarczyć dodatkowych zabezpieczeń. 58

59 Uruchom SPI (Enable SPI) zaznacz opcję, aby uruchomić funkcjonalność SPI zapory sieciowej. Filtrowanie punktów końcowych NAT (NAT Endpoint Filtering) - wybierz opcję dla portów TCP i UDP: - Endpoint Independent pakiety przysłane na otwarty port będzie przesyłane do aplikacji, która go otworzyła. Port zostanie zamknięty po 5 minutach bezczynności. - Address Restricted przychodzące pakiety muszą zawierać adres IP wychodzącego połączenia - Port And Address Restriction przychodzące pakiety muszą zawierać adres IP oraz numer portu wychodzącego połączenia 59

60 Uruchom sprawdzanie Anti-Spoof (Enable Anti-Spoof checking) zaznacz tę opcję, aby zabezpieczyć urządzenie DIR-655 przed atakami typu spoofing. Uruchom DMZ (Enable DMZ) zaznacz tę opcję, aby uaktywnić funkcjonalność strefy zdemilitaryzowanej. DMZ Adres IP (DMZ IP Address) wpisz adres IP komputera, który chcesz umieścić w strefie zdemilitaryzowanej lub wybierz jego nazwę z menu rozwijanego po prawej stronie, jeŝeli jest klientem serwera DHCP, i kliknij przycisk <<. Uwaga!!! Umieszczenie komputera w strefie zdemilitaryzowanej powoduje zmniejszenie poziomu zabezpieczeń i tym samym zwiększone zagroŝenie atakami z Internetu. UŜycie tej opcji jest zalecane tylko w ostateczności, jeŝeli nie da się zastosować np. translacji adresów NAT, wirtualnego serwera, przekierowania portów czy wyzwalania portów. Konfiguracja ALG (Application Level Gateway (ALG) Configuration) opcja pozwala zabronić lub zezwolić niektórym aplikacjom i protokołom na dostęp: PPTP - protokół komunikacyjny umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci VPN wykorzystujących technologię tunelowania. IPSEC (VPN) zbiór protokołów pozwalających klientom VPN połączyć się z siecią korporacyjną uŝywając IPSec. Jeśli występują problemy podczas połączenia z siecią korporacyjną spróbuj wyłączyć IPSec, lub skontaktuj się z administratorem sieci. RTSP pozwala aplikacjom na uŝywanie Real Time Streaming Protocol w celu odbierania mediów strumieniowych z Internetu. SIP pozwala urządzeniom i aplikacjom wykorzystującym VoIP komunikować się przez NAT. Niektóre urządzenia i aplikacje posiadają funkcję wykrywania NAT i pracy ponad nim, moŝe to powodować wzajemne zakłócenia w pracy z SIP Advanced > Routing Sekcja umoŝliwia dodanie 32 tras statycznych do tablicy routingu routera DIR

61 Włącz (Enable) zaznacz opcję przy odpowiednim wpisie, aby aktywować regułę. Nazwa (Name) wprowadź nazwę dla tworzonej reguły. Docelowy adres IP (Destination IP) wprowadź adres IP urządzenia, do którego mają być wysyłane pakiety za pomocą tej trasy. Maska podsieci (Netmask) wprowadź maskę podsieci docelowej. Brama (Gateway) wprowadź adres IP interfejsu bramy czyli tzw. następny skok, przez który będą przesyłane pakiety. Adres oznacza, Ŝe nie ma następnego skoku, a urzędzenie docelowe jest podłączone bezpośrednio do interfejsu WAN routera. Metryka (Metric) metryki słuŝą do określenia najlepszej trasy przesyłania pakietów. Wprowadź wartość z zakresu 1-16 określającą koszt uŝycia tej trasy, przy czym wartość 1 oznacza najniŝszy koszt, a 15 najwyŝszy. Wartość 16 oznacza, Ŝe trasa nie jest osiągalna z tego routera. Interfejs (Interface) określ interfejs korzystając z menu rozwijanego Advanced > Advanced Wireless Sekcja pozwala na zmianę ustawień sieci bezprzewodowej. Nie zaleca się zmiany tych ustawień. Błędy w konfiguracji mogą bowiem spowodować nieprawidłową pracę sieci. Dla większości środowisk ustawienia domyślne powinny zapewnić najlepsze działanie. 61

62 Moc transmisji (Transmit Power) ustaw moc transmisji wybierając jeden z trzech poziomów z menu rozwijanego: Wysoki (High), Średni (Medium), Niski (Low). Beacon Period ustaw wartość z przedziału milisekund określająca okres wysyłania pakietów Beacon. Pakiet Beacon wysyłany jest przez router (AP) w celu synchronizacji sieci bezprzewodowej. RTS Treshold jeŝeli rozmiar pakietu jest mniejszy od ustawionego przez parametr RTS Threshold, mechanizm RTS/CTS nie będzie działał. W przeciwnym wypadku router wysyła ramkę RTS (Request do Send) do określonej stacji odbiorczej i negocjuje parametry wysłania ramki danych. Po otrzymaniu ramki RTS, stacja odbiorcza odpowiada wysyłając ramkę CTS (Clear to Send), aby potwierdzić moŝliwość rozpoczęcia transmisji. To ustawienie najlepiej pozostać niezmienione z wartością Fragmentatnion Threshold ramki o rozmiarze większym niŝ zdefiniowany będą fragmentowane na wiele paczek i przesyłane. Zmniejszenie tego parametru powoduje zwiększenie stabilności kosztem prędkości łącza. Zwiększenie moŝe spowodować odrzucenie pakietów. To ustawienie najlepiej pozostać niezmienione z wartością DTIM Interval ustaw wartość z przedziału milisekund określającą okres wysyłania wiadomości DTIM (Delivery Traffic Indication Message). WLAN Partition włączenie tej opcji powoduje izolowanie klientów i brak moŝliwości komunikowanie się między sobą. WMM Enable włącz funkcją WMM alby polepszyć jakość działania aplikacji głosowych oraz video. Short GI - zaznacz opcję Short GI, aby zmniejszyć przerwy czasowe. Zastosowanie tej opcji jest dość zawodne, przez co moŝe powodować zwiększoną utratę danych. 62

63 Advanced > WISH WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) to bezprzewodowa wersja technologii StreamEngine zapewniająca automatyczne przypisywanie priorytetów danych wychodzących i przychodzących do/z Internetu, odpowiednio do wraŝliwości danych na opóźnienie. W przypadku WISH ten sam proces dotyczy danych wychodzących i przychodzących do/z sieci bezprzewodowej. Uruchom WISH (Enable WISH) zaznacz opcję, aby włączyć priorytety dla ruchu w sieci bezprzewodowej. HTTP włączenia tej opcji pozwala routerowi na rozpoznawanie transferów HTTP dla wielu usług typu Stream i nadawanie im wyŝszych priorytetów w celu usprawnienia ich działania. Windows Media Center zaznacz tę opcję, aby umoŝliwić routerowi rozpoznanie danych przesyłanych strumieniowo z Windows Media Center (takŝe Xbox 360) i nadanie im wyŝszego priorytetu nad zwykłymi danymi. Automatycznie (Automatic) zaznacz opcję, aby umoŝliwić routerowi automatycznie ustalanie priorytetu dla ruchu, któremu nie został nadany priorytet za pomocą innej reguły. Zasady WISH (WISH Rules) sekcja umoŝliwia ręcznie zdefiniowanie zasad WISH. W przypadku jeŝeli więcej niŝ jedna zasada dotyczy określonego strumieni danych, stosowana jest reguła o wyŝszym priorytecie. 63

64 Nazwa (Name) wprowadź nazwę reguły. Priorytet (Priority) z menu rozwijanego wybierz priorytet z jakim dana reguła będzie obsługiwana. Zostały zdefiniowane cztery typy priorytetów: BK Tło (Background) (najniŝszy) BE Najleszpa wydajność (Best Effort) VI Video (Video) VO Głos (Voice) (najwyŝszy) Protokół (Protocol) z menu rozwijanego wybierz rodzaj protokołu. JeŜeli na liście nie ma odpowiedniego protokołu wybierz opcję Inny (Other) i wprowadź numer protokołu ręcznie w polu po lewej stronie. Zakres adresów IP hostów (Host IP Range) - wpisz zakres adresów sieci lokalnej, których reguła ma dotyczyć. Zakres numerów portów hostów (Host Port Range) - wpisz zakres portów sieci lokalnej, których reguła ma dotyczyć Advanced > Wi-Fi Protected Setup Wi-Fi Protected Setup System (WPS) to uproszczona metoda zabezpieczenia sieci podczas procesu początkowej konfiguracji urządzenia lub dodawania nowego urządzenia. Proces jest bardzo prosty i polega na wciśnięciu przycisku lub wpisania poprawnego 8-cyforwego kodu. Pozwala na oszczędność czasu i wykorzystanie najwyŝszego poziomu zabezpieczeń automatycznie uŝywane jest WPA2. Włącz (Enable) zaznacz opcję, aby włączyć funkcjonalność Wi-Fi Protected Setup. Zablokuj ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (Lock Wireless Security Settings) zaznacz opcję, aby uniemoŝliwić zmianę ustawień 64

65 zabezpieczeń przez Wi-Fi Protected Setup. Urządzenia będą mogły być cały czas dodawane z wykorzystaniem WPS. Zresetuj do nieskonfigurowanych (Restet to Unconfigured) kliknij przycisk, aby powrócić do stanu nieskonfigurowanego. Ustawienia PIN (PIN Settings) sekcja pozwala na zresetowanie i wygenerowanie PIN-u. PIN to unikalny numer, który moŝe być uŝyty w celu dodania routera do istniejącej sieci lub stworzenia nowej sieci. Domyślna wartość kodu PIN moŝe być wydrukowana na spodzie routera. Ze względów bezpieczeństwa moŝliwe jest takŝe wygenerowanie nowego PIN-u. Powrót do wartości domyślnej PIN-u moŝliwy jest w kaŝdej chwili. BieŜący PIN (Current PIN) wyświetla wartość bieŝącego PIN-u. Zresetuj PIN (Reset PIN to Default) kliknij, aby przywrócić domyślną wartość PIN Wygeneruj nowy PIN (Generate New PIN) kliknij przycisk, aby wygenerować nowy PIN. Dodaj urządzenie bezprzewodowe z WPS (Add Wireless Device with WPS) kliknij przycisk, aby uruchomić kreator WPS i dodać nowy sprzęt do sieci. Wyświetlone zostanie następujące okno: Wybierz metodę konfiguracji: - Automatyczną (Auto) jeŝeli urządzenie bezprzewodowej wspiera WPS (Wi- Fi Protected Setup) - Ręczną (Manual) opcja wyświetli bieŝące ustawienia sieci bezprzewodowej, umoŝliwiające ręczne skonfigurowanie urządzenia bezprzewodowego. W przypadku wybrania metody automatycznej zostanie wyświetlone powyŝsze okno. UŜytkownik musi wprowadzić kod PIN i kliknąć przycisk Połącz (Connect) lub wybrać 65

66 opcję PBC (Push Button Configuration), przycisnąć przycisk na urządzeniu bezprzewodowym i kliknąć przycisk Połącz (Connect) w ciągu 120 sekund. W przypadku wybrania metody ręcznej zostanie wyświetlone poniŝsze okno zawierające bieŝącą konfigurację sieci bezprzewodowej. UŜytkownik na jej podstawie będzie mógł ręcznie skonfigurować dodawane urządzenie bezprzewodowe Advanced > Advanced Network Sekcja umoŝliwia zmianę zaawansowanych ustawień sieci takich jak UPnP czy Multicastingu. 66

67 Włącz UPnP (Enable UPnP) zaznacz opcję, aby uruchomić funkcjonalność Universal Plug and Play (UPnP). UPnP umoŝliwia automatycznie wykrywanie i kontrolę dostępnych usług w sieci. Urządzenia działające w trybie serwera i klienta mogą się ze sobą komunikować i korzystać ze swoich usług bez konieczności interwencji uŝytkownika. Aby współpraca była moŝliwa, w obu urządzeniach musi być włączona funkcja UPnP. Włącz odpowiedź ping na interfejsie WAN (Enable WAN Ping Respond) zaznacz opcję, aby nie blokować odpowiedzi na przychodzące z Internetu pakiety ping. Wysyłanie pakietów ping jest popularnym sposobem sprawdzania dostępności urządzenia w sieci, wykorzystywany przez hakerów. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wzrost zagroŝenia atakiem ze strony Internetu. Filtr ruchu przychodzącego ping (WAN Ping Inbound Filter) opcja stanie się aktywna po zaznaczeniu opcji Włącz odpowiedź ping na interfejsie WAN (Enable WAN Ping Respond). Z menu rozwijanego wybierz filtr, aby ograniczyć ryzyko ataku z Internetu i umoŝliwić odpowiedź na pakiety przychodzące ping tylko zaufanym komputerom. Szczegól (Details) wyświetla opis zastosowanego filtru. Prędkość portu WAN (WAN Port Speed) domyślne ustawienie to auto. JeŜeli jednak doświadczasz problemów w łączeniu się z siecią WAN, spróbuj innych ustawień. Włącz transmisje multicastowe (Enable Multicast Streams) zaznacz opcję, aby uruchomić funkcjonalność grup multicastowych i umoŝliwić multicasting czyli transmisję identycznych treści takich jak multimedia Advanced > Securespot SECURESPOT to usługa zapewniająca bezpieczeństwo w lokalnej sieci. Dostarcza funkcjonalności zapory sieciowej, kontroli rodzicielskiej, raportów i alertów 67

68 kontroli rodzicielskiej oraz umoŝliwia blokowanie wyskakujących okienek, ochronę przed wirusami i spyware`em (McAfee), ochronę przed spamem, kontrolę dostępu i dostęp do konsoli zdalnego zarządzania. Włącz usługę SECURESPOT (Enable securespot services) zaznacz opcję, aby aktywować usługę SECURESPOT Advanced > Guest Zone Sekcja ta umoŝliwia stworzenie tymczasowych stref, którego mogą zostać uŝyte przez gości w celu dostępu do Internetu. Włącz Guest Zone (Enable Guest Zone) zaznacz pole wyboru, aby aktywować funkcję Guest Zone i z menu rozwijanego określ czas jej działania. Wybierz opcję Zawsze (Always), aby reguła była stosowana cały czas, Nigdy (Never), aby zawsze była nieaktywna lub wybierz jeden z utworzonych harmonogramów, aby reguła była stosowana zgodnie z jego definicją. W celu stworzenia nowego harmonogamu kliknij przycisk Nowy harmonogram (New Schedule) lub przejdź do zakładki Tools > Schedules. Zakres sieci bezprzewodowej (Wireless Band) wyświetla zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej. Nazwa sieci bezprzewodowej (Wireless Network Name) wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej Guest Zone identyfikator SSID. Nazwa ta będzie identyfikować strefę Guest Zone i musi być róŝna od nazwy głównej sieci bezprzewodowej. UmoŜliwiaj routing pomiędzy strefami (Enable Routing Between Zones) zaznacz tę opcję, aby umoŝliwić komunikację urządzeń w róŝnych strefach 68

69 Tryb zabezpieczeń (Security Mode) z menu rozwijanego wybierz jeden z trybów zabezpieczenia sieci bezprzewodowej lub Brak (None), aby sieć pozostała niezabezpieczona. Aby skonfigurować zabezpieczenie sieci GuestZone postępuj zgodnie z zaleceniami w punkcie Setup > Wireless Settings (Manual Wireless Network Setup) Tools > Admin Sekcja umoŝliwia zmianę hasła administratora i uŝytkownika. Konto Admin posiada pełne prawa dostępu, moŝe zarówno wprowadzać jak i sprawdzać ustawienia, z konta User moŝna tylko odczytywać dane. Domyślnie administrator Admin i uŝytkownik User nie mają ustawionych haseł. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ich ustawienie juŝ przy pierwszym logowaniu do panelu administracyjnego. Sekcja umoŝliwia takŝe zmianę nazwy systemu i opcji zdalnego dostępu. Hasło administratora (Admin Password) sekcja umoŝliwia zmianę hasła administratora. Hasło (Password) wprowadź nowe hasło administratora. Potwierdź hasło (Verify Password) wpisz nowe hasło administratora ponownie. 69

70 Hasło uŝytkownika (User Password) sekcja umoŝliwia zmianę hasła uŝytkownika. Hasło (Password) wprowadź nowe hasło uŝytkownika. Potwierdź hasło (Verify Password) wpisz nowe hasło uŝytkownika ponownie. Nazwa Systemu (System Name) sekcja umoŝliwia zmianę nazwy dla urządzenia DIR-655. Nazwa (Gateway Name) wprowadź nazwę dla urządzenia DIR-655. Administracja (Administration) sekcja umoŝliwia zmianę ustawień zdalnego dostępu do routera DIR-655. Zarządzenie routerem jest domyślnie moŝliwe tylko z lokalnej sieci LAN. Urządzenie DIR-655 pozwala jednak na aktywowanie opcji umoŝliwiającej zarządzanie urządzeniem z Internetu. Uruchom serwer HTTPS (Enable HTTPS Server) zaznacz opcję, aby uaktywnić serwer HTTPS i umoŝliwić zdalne zarządzanie routerem DIR-655 za pomocą protokołu HTTPS. Włącz zdalne zarządzanie (Enable Remote Management) zaznacz opcję, aby umoŝliwić zarządzanie routerem DIR-655 za pomocą przeglądarki z sieci zewnętrznej (Internetu). Zdalny port administratora (Remote Admin Port) wpisz numer portu, za pomocą którego moŝliwy będzie dostęp do interfejsu zarządzania routerem z Internetu. JeŜeli podany port to np a adres interfejsu zewnętrznego routera to X.X.X.X, to dostęp do interfejsu zarządzanie routerem DIR-655 będzie moŝna uzyskać z Internetu wpisując w polu adresu przeglądarki internetowej adres (o ile dostęp nie jest blokowany przez filtr ruchu przychodzącego). UŜyj HTTPS (Use HTTPS) zaznacz opcję, aby do zdalnego łączenia się z routerem wykorzystywać protokół HTTPS Zdalny filtr ruchu przychodzącego administratora (Remote Admin Inbound Filter) z menu rozwijanego wybierz rodzaj filtra stosowanego do ograniczenia dostępu do interfejsu zarządzania routerem DIR-655 z Internetu: - Pozwól wszystkim (Allow All), aby nie ograniczać dostępu do interfejsu - Zabroń wszystkim (Deny All), aby całkowicie zablokować dostęp do interfejsu zarządzania - Jeden z filtrów utworzonych za pomocą zakładki Advanced > Inbound Filter Szczegóły (Details) wyświetlany jest opis stosowanego filtra Tools > Time 70

71 Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie, aktualizację i zarządzanie czasem wewnętrznego zegara urządzenia DIR-655. Konfiguracja czasu (Time Configuration) sekcja wyświetla informacje o bieŝących ustawieniach czasu i daty routera i umoŝliwia uruchomienie obsługi czasu letniego oraz zmianę strefy czasowej. BieŜący czas routera (Current Router Time) wyświetla aktualny czas i datę routera. Strefa czasowa (Time Zone) wyświetla przypisaną strefę czasową i umoŝliwia jej zmianę przez wybór odpowiedniej pozycji z menu rozwijanego. Uruchom czas letni (Enable Daylight Saving) zaznacz tę opcję, jeŝeli w Twojej lokalizacji uŝywa się podziału na czas letni i zimowy. Offset czasu letniego (Daylight Saving Offset) z menu rozwijanego wybierz wartość, o którą następują zmiana godzin. Data czasu letniego (Daylight Saving Date) wprowadź datę rozpoczęcia (DST Start) i końca (DST End) czasu letniego. Automatyczna konfiguracja czasu (Automatic Time Configuration) - sekcja umoŝliwia automatycznie zsynchronizowanie routera z serwerem czasu NTP. 71

72 Włącz serwer NTP (Enable NTP Server) zaznacz opcję, aby zsynchronizować czas routera DIR-655 z czasem serwera NTP. UŜywany serwer NTP (NTP Server Used) podaj serwer NTP, z którego chcesz skorzystać lub wybierz jeden z serwerów z menu rozwijanego. Ustaw czas i datę ręcznie (Set the date and time manually) wprowadź datę i czas ręcznie lub skorzystaj z przycisku Skopiuj ustawienia czasu z komputera (Copy Your Computer`s Time Settings), aby skopiować ustawienia czasu dla routera Tools > Syslog Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie dziennika zdarzeń do zapisu na zewnętrznym serwerze Syslog. Włącz zapisywanie logów na serwerze Syslog (Enable Logging To Syslog Server) - zaznacz tę opcję, aby wszystkie zdarzenia (logi) zapisywane były na zewnętrznym serwerze Syslog. Adres IP serwera Syslog (Syslog Server IP Address) wpisz adres IP serwera Syslog, lub wybierz jeden z menu rozwijanego Nazwa komputera (Computer Name) Tools > Settings Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie powiadomienia o zdarzeniach w systemie routera DIR

73 Uruchom wysyłanie powiadomienia (Enable Notification) zaznacz tę opcję, aby uaktywnić usługę wysyłania powiadomień i umoŝliwić ich konfigurację. Z adresu (From Address) wpisz adres , który będzie wyświetlany jako nadawca powiadomienia. Na adres (To Address) wpisz adres , na który mają być wysyłane powiadomienia. Adres serwera SMTP (SMTP Server Address) - wpisz adres serwera SMTP. Port serwera SMTP (SMTP Server Port) wpisz numer portu serwera SMTP. Uruchom uwierzytelnienie (Enable Authentication) jeŝeli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienie, zaznacz tę opcję i wypełnij pola: Konto (Account), Hasło (Password), Potwierdź hasło (Verify Password) odpowiednimi informacjami. Gdy dziennik pełny (On Log Full) zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe powiadomienie będzie wysłane na podany adres , gdy dziennik logów będzie pełny. 73

74 Zgodnie z harmonogramem (On Schedule) zaznacz tę opcję, aby powiadomienie było wysyłane zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym w zakładce Tools > Schedules. Harmonogram (Schedule) z menu rozwijanego wybierz harmonogram, zgodnie z którym ma być stosowana reguła. Szczegóły (Details) wyświetlany jest opis stosowanego harmonogramu Tools > System DIR-655 umoŝliwia zapisywanie i wgrywanie konfiguracji routera. Pliki konfiguracyjne są przechowywane na dysku twardym komputera. Sekcja umoŝliwia takŝe przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowne uruchomienie routera. Zapisz ustawienia na lokalnym dysku twardym (Save Settings To Local Hard Drive) kliknij przycisk Zapisz konfigurację (Save Configuration), aby wskazać plik na dysku, w którym zostaną zapisane bieŝące ustawienia routera DIR-655. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝeby zawsze zrobić kopię ustawień routera przed wgraniem nowej wersji firmware`u. Wgraj z lokalnego dysku twardego (Load From Local Hard Drive) kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik konfiguracyjny na lokalnym dysku twardym a następnie kliknij przycisk Wgraj ustawienia z pliku (Restore Configuration from File), aby wgrać konfigurację do routera DIR-655. Przywróć ustawienia fabryczne (Restore to Factory Default) kliknij przycisk Przywróć ustawienia fabryczne (Restore Factory Default), aby przywrócić ustawienia fabryczne routera, w tym adres IP i wykasować hasła dla kont administratora i uŝytkownika. 74

75 Uruchom ponownie urządzenie (Reboot The Device) kliknij przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie DIR Tools > Firmware Sekcja umoŝliwia aktualizację firmware`u urządzenia DIR-655. Nie zaleca się przeprowadzenia tej operacji samodzielnie, chyba Ŝe uŝytkownik zostanie poinstruowany przez pomoc techniczną D-Link lub dostawcę Internetu ISP. JeŜeli urządzenie działa poprawnie, nie ma potrzeby wgrywania nowego oprogramowania. Aktualizacja firmware`u moŝe spowodować przywrócenie ustawień fabrycznych routera i dlatego naleŝy zapisać konfigurację routera przed dokonaniem aktualizacji. Informacje o Firmwarze (Firmware Information) sekcja zawiera informacje o bieŝącym oprogramowaniu i urządzeniu: Current Firmware Version - wersja oprogramowania Current Firmware Date data oprogramowania Aktualizacja firmware`u (Firmware Update) sekcja umoŝliwia wgranie nowej wersji oprogramowania. Uwaga!!! Zdarza się, Ŝe aktualizacja firmware`u powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Dlatego przed przeprowadzeniem tej 75

76 operacji warto zrobić kopię zapasową konfiguracji routera korzystając z zakładki Tools > Save/Restore Settings. Wgraj (Upload) aktualizacja oprogramowania moŝe zostać przeprowadzona tylko pod warunkiem połączenia kablowego komputera z routerem. Aby wgrać nowy firmware naleŝy w polu tekstowym podać ścieŝkę do pliku z obrazem systemu lub skorzystać z przycisku Przeglądaj. Następnie naleŝy kliknąć przycisk Wgraj (Upload). Opcje powiadomienia o aktualizacji firmware`u (Firmware Upgrade Notification Options) sekcja umoŝliwia skonfigurowanie powiadomień o nowych wersjach firmware`u. Automatycznie sprawdź najnowszy firmware (Automatically Check Online for Latest Firmware Version) zaznacz opcję, jeŝeli chcesz Ŝeby router automatycznie sprawdzał pojawienie się nowej wersji oprogramowania. Powiadomienie o nowej wersji firmware`u ( Notification of Newer Firmware Version) zaznacz opcję, aby router wysyłał powiadomienie , jeŝeli zostanie wydana nowa wersja firmware`u Tools > Dynamic DNS Sekcja umoŝliwia skonfigurowanie serwera DDNS Uruchom Dynamiczny DNS (Enable Dynamic DNS) zaznacz opcję, aby uaktywnić opcję dynamicznego serwera DNS. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS Adres serwera (Server Address) wpisz adres serwera lub skorzystaj z menu rozwijanego i wybierz jeden z serwerów DDNS. 76

77 Nazwa hosta (Host Name) podaj nazwę hosta zarejestrowaną u wybranego powyŝej dostawcy usługi DDNS. Nazwa uŝytkownika lub klucz (Username or Key) podaj nazwę uŝytkownika lub klucz do konta DDNS. Hasło lub klucz (Password or Key) podaj hasło lub klucz do konta DDNS. Potwierdź hasło (Verify Password or Key) podaj hasło lub klucz do konta DDNS ponownie. Timeout podaj czas w godzinach między kolejnymi aktualizacjami DDNS. Status wyświetla bieŝący status usługi DDNS Tools > System Check Sekcja umoŝliwia wysłanie pakietu ping, aby sprawdzić dostępność komputera w sieci. Nazwa hosta lub adres IP (Host Name ora IP Address) wpisz adres IP hosta lub jego nazwę i kliknij przycisk Ping, aby sprawdzić jego dostępność w sieci. Wynik testu Ping zostanie wyświetlony poniŝej w sekcji Wynik Ping (Ping Result) Tools > Schedules Sekcja umoŝliwia stworzenie i zarządzanie harmonogramami. 77

78 Nazwa (Name) wpisz nazwę harmonogramu Dni (Days) naleŝy wybrać jedną z dwóch opcji: Cały tydzień (All Week), aby reguła dotyczyła wszystkich dni tygodnia lub Wybrane dni (Selected Day(s)), aby reguła dotyczyła tylko konkretnych dni. W przypadku drugiej opcji naleŝy dodatkowo, za pomocą pół wyboru, wskazać wybrane dni. JeŜeli została wybrana opcja Cały tydzień (All Week), pola wyboru konkretnego dnia będą nieaktywne. Cały dzień 24h (All Day 24hrs) zaznacz to pole, jeŝeli chcesz, aby reguła dotyczyła całej doby. JeŜeli chcesz wskazać konkretny przedział godzinowy pozostaw tę opcję niezaznaczoną. Czas początkowy (Start Time) podaj czas w formacie (godzina:minuta) od którego ma być stosowana reguła blokowanie strony o podanym wyŝej adresie. JeŜeli została zaznaczona opcja Cały dzień 24h (All Day 24hrs), opcja podania konkretnego czasu będzie nieaktywna. Czas końcowy (End Time) - podaj czas w formacie (godzina:minuta) do którego ma być stosowana reguła blokowanie strony o podanym wyŝej adresie. JeŜeli została zaznaczona opcja Cały dzień 24h (All Day 24hrs), opcja podania konkretnego czasu będzie nieaktywna. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zapisz (Save). Lista harmonogramów (Schedule Rules List) lista zawiera wykaz wszystkich utworzonych harmonogramów. Wpis moŝna edytować klikając przy odpowiedniej regułę ikonę notatnika z ołówkiem, a następnie dokonując niezbędnych zmian i klikając przycisk Aktualizuj (Update). Wpis moŝe być takŝe skasowany przez kliknięcie ikony kosza przy odpowiedniej regule i potwierdzeniu chęci skasowania. 78

79 Status > Device Info Sekcja umoŝliwia kontrolę stanu Ethernetu, połączenia z Internetem i dostarcza informacje o wersji oprogramowania routera DIR

80 Ogólne (General) sekcja zawiera ogólne informacje o routerze: Time aktualny czas urządzenia Firmware version aktualnie uŝywana wersja firmware`u Sieć WAN (WAN) sekcja zawiera zbiór informacji o stanie połączenia z Internetem i ustawienia adresacji połączenia z Internetem: Connection Type rodzaj połączenia QoS Engine status funkcjonalności QoS Cable Status status połączenia Network Status status połączenia z Internetem Connection Up Time czas podłączenia do Internetu MAC Address adres fizyczny MAC urządzenia IP Address adres IP interfejsu WAN Subnet Mask maska podsieci interfejsu WAN Default Gateway domyślna brama Primary DNS Server adres podstawowego serwera DNS Secondary DNS Server - adres zapasowego serwera DNS Sieć lokalna LAN (LAN) sekcja zawiera ustawienia sieci LAN: MAC Address adres fizyczny MAC LAN IP Address adres IP interfejsu LAN Subnet Mask maska podsieci DHCP Server status serwera DHCP (włączony Enabled, wyłączony Disabled) Status sieci bezprzewodowej (Wireless LAN) sekcja zawiera zbiór ustawień sieci bezprzewodowej: Wireless Radio status sieci bezprzewodowej (włączona Enabled, wyłączona Disabled) Mode status trybu Channel Width szerokość kanału sieci bezprzewodowej Channel uŝywany kanał sieci bezprzewodowej WISH status funkcji WISH Wi-Fi Protected Setup status Wi-Fi Protected Setup (włączony Enabled, wyłączony Disabled) SSID List lista sieci bezprzewodowych (w tym sieci typu guest) wraz z m.in. ich identyfikatorami SSID, adresem MAC (MAC Address) i typem zabezpieczeń (Security Mode). Komputery w sieci LAN (LAN Computers) sekcja zawiera wykaz komputerów w sieci LAN. Zawiera adres IP komputerów, Nazwę (o ile istnieje) i adres fizyczny MAC. 80

81 Status > Logs Urządzenie DIR-655 automatycznie rejestruje zdarzenia w wewnętrznej pamięci. JeŜeli wolna pamięć wewnętrzna nie jest wystarczająca, najstarsze logi są nadpisywane. MoŜliwe jest takŝe skonfigurowanie zewnętrznego serwera logów Syslog korzystając z zakładki Tools > Syslog. Sekcja pozwala na zdefiniowanie zakresu i poziomu wyświetlanych zdarzeń zarejestrowanych przez router. Opcje rejestrowania zdarzeń (Log Options) sekcja umoŝliwia zdefiniowanie zakresu i poziomu wyświetlanych zdarzeń. Zakres (What to View) - zaznacz pola wyboru zakresu pracy routera, które chcesz aby były wyświetlane. Do wyboru są: - Firewall & Security zapora sieciowa i zabezpieczenia - System - system - Router Status stan routera Poziom wyświetlanych zdarzeń (View Levels) zaznacz pola wyboru poziomu zdarzeń, które chcesz aby były wyświetlane. Do wyboru są: - Critical - Warning - Informational Zastosuj ustawienia logów (Apply Log Settings Now) kliknij przycisk aby przefiltrować zapisane zdarzenia zgodnie ze zdefiniowanymi powyŝej kryteriami. Szczegóły logów (Log Details) sekcja zawiera wykaz wszystkich logów spełniających zdefiniowane powyŝej kryteria. OdświeŜ (Refresh) kliknij przycisk, aby odświeŝyć wykaz logów. Wyczyść (Clear) kliknij przycisk, aby wyczyścić wykaz logów. 81

82 Wyślij powiadomienie ( Now) kliknij przycisk, aby wysłać dziennik logów na adres skonfigurowany w zakładce Tools > Settings. Zapisz dziennik (Save Log) kliknij przycisk, aby zapisać dziennik zdarzeń do pliku na twardym dysku komputera Status > Statistics Sekcja zawiera szczegółowe informacje o stanie połączeń WAN, LAN oraz sieci bezprzewodowej. Dostarczane informacje mogą być bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z urządzeniem DIR-655. Same w sobie mają funkcje jedynie informacyjną i w Ŝadne sposób nie wpływają na funkcjonalność i pracę routera. Wysłane (Sent) liczba pakietów wysłanych przez router. Odebrane (Received) liczba pakietów odebranych przez router. Odrzucone pakiety wysyłane (TX Packets Droped) liczba wysyłanych pakietów, które zostały odrzucone z powodu błędów, kolizji lub ograniczeń zasobów routera. Odrzucone pakiety odbierane (RX Packets Droped) liczba odbieranych pakietów, które zostały odrzucone z powodu błędów, kolizji lub ograniczeń zasobów routera. Kolizje (Collisions) liczba pakietów odrzuconych z powodu kolizji Ethernet (dwa lub więcej urządzeń próbowało uŝyć tego samego obwodu Ethernet w tym samym czasie). 82

83 Błędy (Errors) liczba błędów transmisji, które spowodowały utratę pakietów Status > Internet Sessions Sekcja wyświetla szczegółowe informacje na temat aktywnych sesji routera. Sesja to połączenie pomiędzy programem lub aplikacją po stronie sieci LAN, a programem lub aplikacją po stronie sieci WAN. Lokalny (Local) adres IP urządzenia i ew. numer portu aplikacji lub programu po stronie sieci LAN. NAT (NAT) numer portu aplikacji po stronie sieci LAN widziany przez aplikację po stronie sieci WAN. Internet (Internet) adres IP urządzenia i ew. numer portu aplikacji lub programu po stronie sieci WAN. Protokół (Protocol) protokół komunikacyjny uŝywany w danej sesji. Stan (State) stan sesji uŝywających protokołu TCP: - NO: None ten wpis jest uŝywany do celów przyszłego połączenia. - SS: Syn Sent jeden z systemów próbuje rozpocząć połączenie. - EST: Established połączenie wykorzystywane do przesyłania danych. - FW: FIN Wait system klienckich zarządzał przerwania połączenia. - CW: Close Wait system serwera zarządzał przerwania połączenia. - TW: Time Wait oczekiwanie przez krótki okres aŝ połączenie, które było w stanie FIN Wait, zostanie całkowicie zakończone. - LA: Last ACK oczekiwanie przez krótki okres aŝ połączenie, które było w stanie Close Wait, zostanie całkowicie zakończone. - CL: Closed połączenie nie jest juŝ dłuŝej aktywne, ale sesja jest nadal śledzona na wypadek, gdyby jakieś retransmitowane pakiety były jeszcze przesyłane. 83

84 Kierunek (Dir) określa kierunek inicjacji połączenia: - Out inicjowane z sieci LAN do WAN - In inicjowane z sieci WAN do LAN Priorytet (Priority) priorytet nadawany pakietom wychodzącym przez QoS. Mniejszy numer oznacza wyŝszy priorytet. Time Out okres bezczynności w sekundach, po upływie którego router moŝe przerwać połączenie. Początkowy czas Time out zaleŝy od typu i stanu połączenia Status > Wireless Sekcja zawiera listę komputerów sieci bezprzewodowej podłączonych do routera DIR-655. Lista zawiera następujące parametry podłączonego urządzenia i połączenia: - SSID identyfikator sieci SSID - Adres fizyczny MAC (MAC Address) adres MAC podłączonego urządzenia. - Adres IP (IP Address) adres IP podłączonego urządzenia. - Tryb (Mode) jeden z trybów połączenia 11a (802.11a), 11b (802.11b), 11g (802.11g) lub 11n (802.11n). - Prędkość (Rate) aktualna prędkość transmisji wyraŝona w Mbps. - Sygnał (Signal) wyraŝona w procentach jakość sygnału, w stosunku do teoretycznie najlepszej jakości Status > WISH Sessions Sekcja wyświetla informacje o aktywnych sesjach w sieci bezprzewodowej, kiedy funkcjonalność WISH jest włączona. 84

85 Inicjator (Originator) adres IP i ew. numer portu komputera, który zapoczątkował połączenie w sieci bezprzewodowej. Odbiorca, cel (Target) adres IP i ew. numer portu komputera, z którym zostało nawiązane połączenie w sieci bezprzewodowej. Protokół (Protocol) rodzaj protokołu uŝywany do połączenia. Stan (State) stan sesji połączenia bezprzewodowego. Dla połączeń uŝywających protokołu TCP zostały zdefiniowane następujące stany: NO None ten wpis jest przechowywany na potrzeby przyszłych połączeń, które mogą mieć miejsce. SS SYN Sent jeden z systemów próbuje nawiązać połączenie. EST Established połączenie zostało nawiązane i są przesyłane dane. FW - FIN Wait zostało wysłane Ŝądanie zakończenia połączenia przez inicjatora połączenia. CW Close Wait zostało wysłane Ŝądanie zakończenia połączenia przez odbiorcę. TW Time Wait oczekiwanie aŝ połączenie, które było w stanie FIN Wait zostanie całkowicie zamknięte. LA Lack ACK oczekiwanie aŝ połączenie, które było w stanie Close Wait zostanie całkowicie zamknięte. CL Closed połączenie nie jest juŝ aktywne, ale sesja jest jeszcze utrzymywana, na wypadek retransmisji pakietów. Priorytet (Priority) priorytet nadany pakietowi przesyłanemu w sieci bezprzewodowej. BK Tło (Background) (najniŝszy) BE Najleszpa wydajność (Best Effort) VI Video (Video) VO Głos (Voice) (najwyŝszy) Czas bezczynności (Time out) czas bezczynności w sekundach, po upływie którego router zakończy sesję. Początkowy wartości czasu bezczynności (Time out) zaleŝą od typu i stanu połączenia i wynoszą odpowiednio: 300 sekund - dla połączenia UDP 240 sekund - dla zresetowanego lub zamkniętego połączenia TCP połączenie nie zostaje natychmiastowo zamknięte, aby ociągające się pakiety dotarły do odbiorcy lub połączenie mogło być ponownie ustanowione. 85

86 7800 sekund dla ustanowionego lub zamykanego połączenia TCP Support Sekcja zawiera spis odnośników do opisów zakładek i opcji zarządzania routerem DIR

87 5. Rozwiązywanie problemów Rozdział zawiera rozwiązania problemów, które mogą się pojawić podczas procesu instalacji i działania urządzenia DIR-655. Przeczytaj poniŝsze opisy, jeŝeli masz jakieś problemy z urządzeniem DIR Dlaczego nie mogę połączyć się z interfejsem zarządzania routerem DIR-655 z poziomu przeglądarki internetowej? Wprowadzając adres routera DIR-655 (np ) nie łączysz się ze stroną internetową, ani nie musisz być podłączony do Internetu. Interfejs zarządzający jest wbudowany w chip ROM routera. Wystarczy, Ŝe urządzenie DIR-655 będzie w tej samej podsieci co router. Postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami: Upewnij się, Ŝe korzystasz z przeglądarki internetowej obsługującą Jave opcja obsługi Javy musi być włączona. Zaleca się uŝycie jednej z poniŝszych przeglądarek: - Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyŝszej - Netscape w wersji 8 lub wyŝszej - Mozilla w wersji (5.0) lub wyŝszej - Opera w wersji 8.5 lub wyŝszej - Safari w wersji 1.2 lub wyŝszej (z Javą w wersji lub wyŝszej) - Camino w wersji lub wyŝszej - Firefox w wersji 1.5 lub wyŝszej Zweryfikuj fizyczne połączenie sprawdzając diody urządzenia. JeŜeli odpowiednia dioda LAN nie pali się w sposób ciągły spróbuj uŝyć innego kabla lub zmień port. JeŜeli komputer jest wyłączony, dioda moŝe się nie palić. Wyłącz wszystkie programy zabezpieczające pracujące na komputerze. Oprogramowanie takie jak: Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall, czy Windows XP Firewall moŝe blokować dostęp do interfejsu zarządzającego. Sprawdź pliki pomocy dołączone do oprogramowania zapory sieciowej w celu wyłączenia lub zmiany konfiguracji zabezpieczeń. Skonfiguruj połączenie sieciowe: 1. Przejdź do Panelu Sterowania (Start > Panel Sterowania), następnie kliknij ikonę Opcje internetowe i przejdź do zakładki Zabezpieczenia. Kliknij przycisk Poziom domyślny, aby przywrócić ustawienia domyślne. 2. Przejdź do zakładki Połączenia i zaznacz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia (o ile opcja jest aktywna). Następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN i odznacz wszystkie zaznaczone opcje w otwartym oknie. 3. Przejdź do zakładki Zaawansowane i wybierz opcję Przywróć domyślne, a następnie kliknij przycisk OK. 4. Zamknij przeglądarkę internetową i otwórz ją ponownie. 87

88 Po ponownym otwarciu przeglądarki, wpisz adres IP routera w polu adresu. Powinien pojawić się ekran logowania do interfejsu zarządzania routerem DIR JeŜeli nadal nie moŝesz połączyć się z interfejsem, odłącz zasilanie routera na 10 sekund i podłącz je ponownie. Odczekaj około 30 sekund i spróbuj ponownie połączyć się z interfejsem zarządzania. JeŜeli korzystasz z kilku komputerów, spróbuj połączyć się z innego komputera. 5.2 Co zrobić jeŝeli zapomniałem hasła? JeŜeli uŝytkownik zapomniał hasła, konieczne będzie zresetowanie konfiguracji routera i przywrócenie ustawień fabrycznych. Postępuj zgodnie z poniŝszą instrukcją: - Upewnij się, Ŝe router jest włączony - Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset na tylnej stronie urządzenia przez około 10 sekund. - Proces przywracania ustawień i ponownego uruchomienia urządzenia powinien zająć ok. 30 sekund. - Zaloguj się do routera z wykorzystaniem domyślnego adresu i hasła administratora admin Uwaga!!!: Resetowanie routera do ustawień domyślnych spowoduje skasowanie bieŝącej konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować router zaloguj się do urządzenia 5.3 Co mogę zrobić, jeŝeli mój router nie pracuje poprawnie? - upewnij się, Ŝe kable są poprawnie podłączone po obu końcach - sprawdź diody LED na przednim panelu routera. Diody zasilania, Internetu, DSL i LAN powinny świecić - upewnij się, Ŝe ustawienia routera np. nazwa uŝytkownika i hasło są takie same jak dostarczone przez ISP. - postępuj zgodnie z punktem 5.2 w celu zresetowania routera do ustawień fabrycznych 5.4 Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? - postępuj zgodnie z punktem skontaktuj się z dostawcą Internetu i upewnij się, Ŝe usługa została uruchomiona/aktywowana przez ISP i Ŝe dostarczona nazwa uŝytkownika i hasło są poprawne 5.5 Dlaczego nie mogę się połączyć z pewnymi stronami lub wysyłać i odbierać i, gdy łącze się przez router? JeŜeli doświadczasz problemów z wysyłaniem i odbieraniem poczty elektronicznej lub łączeniem się z niektórymi stronami takimi jak strony bankowe, ebay czy Hotmail, spróbuj zmniejszyć wielkość MTU obniŝając ją o 10 (np.1492, 1482,1472,...). 88

89 Aby znaleźć prawidłowy rozmiar MTU moŝna posłuŝyć się narzędziem ping. Otwórz konsolę wybierając kolejno Start > Uruchom i wpisując w polu Otwórz cmd (dla Windowsa XP, NT, 2000) lub command (dla Windowsa 95, 98, Me). W otwartym oknie naleŝy spróbować wysłać pakiet ping zmniejszając wielkość MTU i korzystające ze składni: ping [url] [-f] [-l] [wartość MTU] np.: ping yahoo.com f l 1472 Wartość MTU obniŝaj o 10, aŝ do uzyskania odpowiedzi. Następnie zwiększaj wartość MTU o 2 w celu wyszukania najlepszej wartości MTU. Do uzyskanej optymalnej wartości MTU naleŝy dodać 28 na konto nagłówka IP/TCP. JeŜeli np. poprawna wartość MTU wyniosła 1452, aktualna wartość MTU powinna zostać ustawiona na 1480 ( =1480). Po odnalezieniu wartości MTU uŝytkownik moŝe skonfigurować router z odpowiednią wartością MTU. Postępuj zgodnie z następującymi krokami: - Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres routera (domyślnie ) i zatwierdź adres. - Wybierz konto administratora Admin i wprowadź hasło administratora (domyślnie brak), a następnie kliknij przycisk Zaloguj (Log in). - Wybierz zakładkę Setup > Internet i kliknij przycisk Ręczna konfiguracja połączenia z Internetem (Manual Internet Connection Setup). - W polu tekstowym MTU wpisz odpowiednią wartość. - Kliknij przycisk Zapisz ustawienia (Save Settings), aby zapisać zmiany. 89

90 6. Podstawy sieci bezprzewodowych 6.1 Ogólne informacje Produkty bezprzewodowe firmy D-Link są zgodne ze standardami przemysłowymi, w celu dostarczenia łatwych w uŝyciu, kompatybilnych i szybkich urządzeń, pozwalających na stworzenie wysokowydajnej, bezprzewodowej sieci w domu, pracy czy miejscu publicznym. Pełna zgodność ze standardami IEEE pozwala na bezpieczny dostęp do danych z kaŝdego miejsca w zasięgu sieci i zapewnia olbrzymią swobodę. Bezprzewodowa sieć lokalna (Wireless Local Area Network WLAN) jest siecią przesyłającą dane za pomocą sygnałów radiowych zamiast kabli. UŜycie bezprzewodowych sieci LAN jest co raz powszechniejsze w domu, w pracy i miejscach publicznych takich jak lotniska, kawiarnie, czy uniwersytety. Innowacyjne sposoby wykorzystywania technologii WLAN, pozwalają pracować i komunikować się efektywniej. UŜytkownicy sieci bezprzewodowej mogą korzystać z tych samych aplikacji, z których korzystali w sieci wykorzystującej połączenia kablowe. Bezprzewodowe karty sieciowe uŝywane w laptopach i komputerach stacjonarnych uŝywają tych samych protokołów jak karty sieciowe Ethernet. Co to jest sieć bezprzewodowa? Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) jest sposobem podłączenia komputerów i innych urządzeń do sieci bez uŝycia kabli. Sieć Wi-Fi, jako medium przesyłania danych, wykorzystuje częstotliwości radiowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uŝytkownik moŝe podłączyć się do sieci z kaŝdego miejsca w biurze czy w domu w zasięgu sieci. Dlaczego sieć bezprzewodowa D-Link? Firma D-Link jest światowym liderem i zwycięzcą wielu nagród w kategorii projektowania, dostarczania i produkcji produktów sieciowych. D-Link dostarcza wszystkich produktów niezbędnych do tworzenia wysokowydajnej i szybkiej sieci przy jednocześnie niewielkich kosztach. Jak działa sieć bezprzewodowa? Sieć bezprzewodowa działa analogicznie jak bezprzewodowy telefon wykorzystując sygnał radiowy do przesyłania danych z punktu A do punktu B. Wi-Fi posiada ograniczenia w dostępie do sieci. UŜytkownik musi znajdować się w zasięgu sieci, aby mógł się do niej podłączyć. WyróŜnia się dwa typy sieci bezprzewodowej: - WLAN Wireless Local Area Network - WPAN Wireless Personal Area Network WLAN W bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN, urządzenie dostępowe zwane Access Point em (AP) odpowiada za podłączenie komputerów do sieci. Posiada ono niewielką antenę umoŝliwiającą wysyłanie i odbieranie danych drogą radiową. 90

91 WPAN Bluetooth to standard przemysłowy technologii bezprzewodowej uŝywanej do WPAN. Urządzenia Bluetooth w sieci WPAN mają zasięg operacyjny do 10metrów. W porównaniu z WLAN, zarówno zasięg jak i prędkość transmisji są znacznie mniejsze, ale za to cechuje się znacznie mniejszym zuŝyciem energii. Jest to głównym powodem tego, Ŝe bluetooth jest uŝywany w mobilnych urządzeniach osobistych, takich jak telefony komórkowe, palmtopy, bezprzewodowe słuchawki i mikrofony czy innych urządzeniach zasilanych na baterie. Kto uŝywa sieci bezprzewodowej? Technologia bezprzewodowa stała się ostatnio tak popularna, Ŝe jest uŝywana niemal przez wszystkich. Ma zastosowanie zarówno w domu, w biurze czy miejscach publicznych. Wskazówki Zaleca się zapoznanie z poniŝszymi wskazówkami, w celu ułatwienia instalacji sieci bezprzewodowej. Ustawienie routera lub Access Point`a Upewnij się, Ŝe ustawiłeś router lub punkt dostępowy (access point) w centralnym miejscu Twojej sieci, aby zapewnić najlepszą wydajność i działanie. Staraj się umieścić router lub access point jak najwyŝej w pokoju, aby sygnał został rozproszony po całym domu. JeŜeli posiadasz dwu-piętrowy dom, jest moŝliwe, Ŝe będziesz musiał zastosować repeater do wzmocnienia sygnału i rozszerzenia zasięgu sieci. Wyeliminowanie interferencji Umieść domowe urządzenia takie jak telefony bezprzewodowe, mikrofalówkę, telewizory jak najdalej od routera/acces pointa, aby w znaczący sposób zredukować nakładanie się sygnałów tych urządzeń. Bezpieczeństwo Nie pozwól sąsiadom lub intruzom podłączyć się do swojej bezprzewodowej sieci. Zabezpiecz swoją sieć uruchamiając funkcjonalność WPA na routerze. Zapoznaj się z odpowiednim rozdziałem podręcznika uŝytkownika w celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat. Tryby sieci bezprzewodowej Istnieją dwa podstawowe typy sieci bezprzewodowej: Infrastructure wszyscy klienci sieci bezprzewodowej będą podłączeni do access-point`a lub routera bezprzewodowego. Ad-Hoc wszystkie urządzenia i klienci bezprzewodowi uŝywający bezprzewodowej karty sieciowej podłączeni są bezpośrednio do siebie (np. DWA-645 Rangebooster N 650 Draft n Wireless PCI Adapter lub DWA- 142 Rangebooster N Draft n Wireless USB Adapter). Sieć typu Ad-Hoc zawiera tylko klientów. 6.2 Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej 91

92 Router DIR-655 dostarcza kilku rozwiązań zabezpieczeń sieci: - WPA/WPA2 - Personal - WPA/WPA2 - Enterprise - WEP Co to jest WEP? WEP czyli Wired Equivalent Privacy uŝywa algorytmu szyfrowania RC4 i jest oparty na standardzie IEEE Dostarcza zabezpieczeń sieci bezprzewodowej przez szyfrowanie danych przesyłanych między jednym a drugim urządzeniem bezprzewodowym. Aby otrzymać dostęp do sieci zabezpieczonej za pomocą WEP trzeba znać klucz ciąg znaków. Standard WEP posiada dwa poziomy zabezpieczeń w zaleŝności od wielkości uŝytego klucza. MoŜliwe jest uŝycie klucza 128 bitowego i 64 bitowego. Klucz jest definiowany przez wprowadzenie znaków heksadecymalnych lub alfanumerycznych (ASCII). Drugie rozwiązanie zostało wprowadzone do łatwiejszego zapamiętania klucza. Ciąg znaków alfanumerycznych jest przekształcany za pomocą wartości kodu ASCII na ciąg znaków heksadecymalnych. Co to jest WPA? WPA czyli Wi-Fi Protected Access to standard stworzony z myślą o polepszenie zabezpieczeń standardu WEP. WPA wprowadza dwa główne ulepszenia: - ulepszenie szyfrowania danych przez zastosowanie TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). - uwierzytelnienie uŝytkownika za pomocą protokołu EAP. Tryby WPA i WPA2 róŝnią się od siebie uŝywaną metodą szyfrowania. WPA korzysta z TKIP/RC4, natomiast WPA2 z CCMP/AES. Standard WPA dzieli się na dwa typy: - Enterprise korzysta z zewnętrznego serwera RADIUS, przydzielającego róŝne klucze uŝytkownikom. - Personal nie wymaga zewnętrznego serwera uwierzytelnienia oraz wszystkie podłączone stacje wykorzystują jeden klucz. 7. Podstawowe informacje o konfiguracji sieci 92

93 Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 moŝna znaleźć w Internecie, np. pod adresem i Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie. Kiedy pojawi się powyŝsze okno, kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniŝszym oknie: Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniŝej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub router, wybierz opcję drugą, tak jak na poniŝszym rysunku. 93

94 Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie). Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. 94

95 Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. MoŜe to potrwać kilka minut. W pokazanym poniŝej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniŝszym przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania kaŝdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij przycisk Dalej. WłóŜ dyskietkę do napędu lub inną pamięć przenośną (np. flash). W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. Odczytaj informacje pod nagłówkiem Zrób to tak w pokazanym poniŝej oknie. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuŝy do uruchomienia tego samego kreatora na kaŝdym z komputerów sieci. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 95

96 Odczytaj informacje zamieszczone w wyświetlonym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci. W celu zastosowania nowych ustawień naleŝy zrestartować komputer. W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci naleŝy uruchomić program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do pracy. Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi naleŝy wykonać następujące czynności: Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Właściwości. 96

97 W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Nazwa komputera. MoŜesz takŝe wprowadzić Opis komputera. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera i dołączyć go do domeny, kliknij przycisk Zmień. W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę komputera. Zaznacz opcję Grupa robocza i wpisz nazwę tej grupy. Wszystkie komputery w sieci muszą naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia lub kliknij Start > Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo cmd. Kliknij przycisk OK. W wierszu poleceń wpisz ipconfig /all i wciśnij Enter. Zostaną wyświetlone wszystkie ustawienia konfiguracyjne, tak jak to pokazano poniŝej. W celu uzyskania nowego adresu IP wpisz ipconfig /renew i naciśnij Enter. Procedura dla uŝytkowników systemów Windows 98/ME: Kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. Wpisz command. W wierszu poleceń wpisz winipcfg. W celu uzyskania nowego adresu IP kliknij Zwolnij i odnów. 97

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja 1.40 do firmware`u 1.20WW 2008/08/22 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Wireless N 150 DIR-600

Router bezprzewodowy Wireless N 150 DIR-600 Router bezprzewodowy Wireless N 150 DIR-600 Podręcznik użytkownika Wersja 2.00 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 4 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Wireless G DIR-300

Router bezprzewodowy Wireless G DIR-300 Router bezprzewodowy Wireless G DIR-300 Podręcznik użytkownika wersja 1.04 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 4 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:... 4

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g

P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g P-334U Router bezprzewodowy 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Edycja 1 5/2006-1 - Informacje ogólne P-334U to router bezprzewodowy (obsługujący standardy IEEE 802.11a, b i g) z wbudowanym,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g

P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g P-335U Router bezprzewodowy 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Edycja 1 5/2006-1 - Informacje ogólne P-335U to router bezprzewodowy (obsługujący standardy IEEE 802.11a, b i g i wyposaŝony

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN

NXC-8160 Biznesowy kontroler sieci WLAN Biznesowy kontroler sieci WLAN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 Czerwiec 2007 Spis treści Przegląd...1 1 Wykonywanie wstępnych połączeń sprzętowych...2 2 Dostęp do programu konfiguracyjnego...3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Router szerokopasmowy D-Link DIR-120

Router szerokopasmowy D-Link DIR-120 Router szerokopasmowy D-Link DIR-120 Podręcznik uŝytkownika Building Networks for People v.1.01 2007-03-12 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...3 Wprowadzenie...4 Instalacja...5 Setup

Bardziej szczegółowo

L2TP over IPSec Application

L2TP over IPSec Application L2TP over IPSec Application Topologia sieci: ZałoŜenia: Naszym zadaniem będzie taka konfiguracja Windows oweg klienta L2TP oraz urządzenia serii ZyWALL USG, by umoŝliwić zdalnemu uŝytkownikowi bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H 1. Tryby pracy 2. Logowanie do routera 3. Konfiguracja LAN 4. Konfiguracja WLAN 5. Przekierowania portów i UPnP 6. Zmiana hasła 7. Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Bezprzewodowy Router DSL C150BRS4/C300BRS4A/C300GBRS4 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 3-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-570U Skrócona instrukcja obsługi G-570U Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11a/b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Informacje ogólne Instrukcja Szybki start pokazuje, jak podłączyć G-570U do routera szerokopasmowego, aby

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Punkt Dostępowy DAP-1160 Wireless G Access Point

Bezprzewodowy Punkt Dostępowy DAP-1160 Wireless G Access Point Bezprzewodowy Punkt Dostępowy DAP-1160 Wireless G Access Point Podręcznik uŝytkownika Building Networks for People 1.00 2007-03-30 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Wprowadzenie...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC 1. Zawartość opakowania Router bezprzewodowy WL-520GU/GC x Adapter zasilania x 1 Dysk CD z programami narzędziowymi x 1 Kabel RJ45 x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1 2. Specyfikacje Standard sieci

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo