KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni"

Transkrypt

1 KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor Deutsche Bank PBC S.A. Jest Dyrektorem Departamentu Planowania Strategicznego i Analiz w ramach obszaru ryzyka kredytowego Deutsche Bank PBC S.A. Poprzednio był członkiem zespołów Sructured Finance Group, oraz Global Managed Investments Group w europejskiej centrali agencji ratingowej Moody s Investors Service w Londynie. W okresie poprzedzającym prace na rzecz Moody's e zadania zawodowe Tycjana obejmowały pracę w Citigroup w obszarach Kontroli Finansowej, Fuzji i Przejęć, Venture Capital, Finansowania Aktywów, aż po piastowane w ostatnim okresie pracy stanowisko Dyrektora w ramach obszaru Strukturyzowanego Finansowania Handlu. Tycjan rozpoczął swoją karierę zawodową w obszarze analiz europejskiej centrali firmy Textron w Londynie. Jest posiadaczem tytułu magistra uzyskanego w Szkole Głównej Handlowej. Krzysztof Borusowski, Prezes BEST S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianym sektorze usług finansowych. Jako Dyrektor Zarządzający Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. prowadził projekty typu M&A z zakresu bankowości inwestycyjnej w następujących instytucjach: Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny S.A., BWR S.A., BWR Bank Secesyjny S.A. oraz Cuprum Bank S.A. W 2002 roku zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej wokół Dominet S.A., obejmujący zakup Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z Grupy Merrill Lynch. Pracował jako konsultant w Bain & Company w Bostonie, USA oraz jako menedżer w Schroder Polska. Reprezentował Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej BPH S.A. do czasu jego prywatyzacji. Krzysztof Borusowski posiada dyplom MBA z Harvard Business School.

2 Małgorzata A. Drozdowska Prezes CDR Investment Sp. z o.o. W latach pracownik Pionu Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP SA, zastępca dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP SA ds. wierzytelności detalicznych, następnie ds. wierzytelności korporacyjnych oraz ostatnio Dyrektor Biura Wsparcia Windykacji, realizującego m.in. sprzedaż wierzytelności. Od maja 2009 roku Prezes Zarządu CDR Investment sp. z o.o. firmy świadczącej usługi windykacyjne. Magister ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Furga Wiceprezes Zarządu CPBiI Związek Banków Polskich Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1983) oraz studiów podyplomowych Wielostronnych Stosunków Międzynarodowych na Akademii Nauk Społecznych ( ), Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Pieniądz i Bankowość na Uniwersytecie Warszawskim ( ). Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w 1997r. W roku 2007 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył kilkumiesięczne staże zawodowe w kilku specjalistycznych instytucjach bankowych w Niemczech. Ekspert rynku finansowania nieruchomości i wieloletni manager sektora bankowego. Niezależnie od zarządzania działalnością banków uczestniczył m.in. w pracach Związku Banków Polskich jako Członek Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ( ) oraz w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, pełniąc Członka Rady Programowej Fundacji ( ). Od 9 lat jest wykładowcą Podyplomowego Studium na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości. Od maja 2006 roku jest Wiceprezesem Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich, odpowiedzialnym za rozwój bazy danych i Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON. W styczniu 2009 roku został wybrany na funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.

3 Mariola Kapla Zastępca Dyrektora w Departamencie Klienta Detalicznego Biuro Informacji Kredytowej S.A. Odpowiada za opracowanie i wdrożenie scoringowych narzędzi oceny ryzyka kredytowego. Przed podjęciem pracy w BIK pracowała w PKO BP jako główny specjalista, gdzie zajmowała się budową i monitorowaniem działania tablic scoringowych oraz procesami wykorzystania ocen punktowych w działalności Banku w obszarze klientów detalicznych. Wcześniej pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym w Wydziale prognoz demograficznych, gdzie współtworzyła prognozy demograficzne dla Polski. Paul Karwowski Dyrektor CRIF Decision Solutions Polska Dynamiczny, profesjonalny menedżer, konsultant, z ponad 10-cio letnim bezpośrednim doświadczeniem w sektorze bankowości w Wielkiej Brytanii oraz kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy dla firm tworzących rozwiązania dla banków w obszarze ryzyka kredytowego, bankowości i marketingu. Paul zajmował stanowiska Dyrektora Regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej, Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora Operacyjnego, zawsze koncentrując się na Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). Paul posiada doświadczenie oraz zrozumienie wymagań biznesowych, oprogramowania, usług specjalistycznych oraz analiz, opracowywania i wdrażania strategii rozwoju firmy. Jego wiedza obejmuje obszary bankowości detalicznej, korporacyjnej, Private Banking oraz innych usług finansowych.

4 Andrzej Kołatkowski Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Ryzyka Bankowego PKO Bank Polski SA Ukończył studia wyższe na wydziale Finansów i Statystki w Szkole Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), specjalność Ekonometria z wynikiem bardzo dobrym. Od 2003 roku pracuje w PKO BP SA na stanowisku dyrektora Departamentu Ocen Ryzyka kredytowego, a od września 2009 roku zajmuje obecne stanowisko. W latach Prezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA. W latach Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA. W tym okresie pełnił także funkcje Prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W latach pełnił funkcję członka zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA. W okresie pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. W okresie tym współorganizował pierwsze emisje skarbowych papierów wartościowych. W latach pracownik Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach pracownik Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Gospodarki Narodowej. Piotr Mierzejewski Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young, Grupa Rynków Finansowych Kierownik licznych projektów związanych z wdrożeniem lub analizą systemów oceny ryzyka kredytowego i finansowego, systemów scoringowych oraz systemów klasy CRM. Posiada bogate doświadczenie w zakresie: opracowania modeli indywidualnej oceny ryzyka kredytowego dla bankowości korporacyjnej oraz w tworzeniu oprogramowania wspierającego, wdrożenia systemów scoringowych dla bankowości detalicznej oraz budowy i testowania modeli scoringowych, Nowej Umowy Kapitałowej (narzędzia scoringowe/ratingowe procesy i procedury z nimi związane), analizy luk w istniejącym systemie ratingowym, audycie modelu, audycie danych w systemie, koordynacji poprawy jakości danych w systemie, koordynacji prac nad testowaniem modeli ratingowych.

5 Dariusz Pałczyński Partner ProFinandis Sp. z o.o. Będąc specjalistą w dziedzinie budowy procesów i zarządzania projektami dał się porwać trudnej bankowej dyscyplinie jaką jest zarządzanie ryzykiem kredytowym klientów detalicznych. Zasadniczo usprawnił procesy kredytowe w PKO Banku Polskim SA, czyniąc je szybkimi i przyjaznymi dla klientów. Nadzorował spółkę Biuro Informacji Kredytowej S.A. w latach budowy i rozwoju. Zarządzał również ryzykiem kredytowym klientów detalicznych (w tym małych firm) w Banku Millennium i w Getin International (na Ukrainie, Białorusi i w Rosji) gdzie także pod jego kontrolą były prowadzone działania związane z dochodzeniem wierzytelności. Projekt Profinandis jest podsumowaniem jego dużego doświadczenia w zakresie procesów marketingu i sprzedaży połączonych z oceną ryzyka transakcji a także zarządzania wierzytelnościami trudnymi.

6 Adam Parfiniewicz Prezes Expander Advisors Sp. z o.o. od 19 lat związany jest z rynkiem finansowym. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w firmie konsultingowej jako tłumacz. W latach w czasie studiów na Wydziale Zarządzania UW pracował w Departamencie Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów. Od 1994 do 2002 związany był Powszechnym Bankiem Kredytowym (a po fuzji z Bankiem BPH) zajmując m.in. stanowiska doradcy Prezesa w Departamencie Strategii i Marketingu, a od 1999 roku dyrektora zarządzającego Obszarem Bankowości Detalicznej. W ramach tej ostatniej funkcji odpowiadał za współpracę banku z osobami fizycznymi i małymi firmami, karty bankowe i marketing, współtworzył nową koncepcję sieci detalicznej, opracował i prowadził projekt stworzenia nowej oferty Banku. Po fuzji PBK S.A. z Bankiem Przemysłowo-Handlowym S.A. w 2001 r. został dyrektorem zarządzającym Obszarem Alternatywnych Kanałów Dystrybucji. Do jego podstawowych zadań należało stworzenie i wdrożenie spójnej oferty banku równolegle w wielu kanałach dystrybucji. W tym samym czasie pełnił też obowiązki dyrektora zarządzającego Obszarem Klientów Prywatnych, obejmującym przygotowanie oferty i marketing dla osób fizycznych z segmentów mass market, personal banking i private banking. W latach Adam Parfiniewicz był członkiem zarządu Commercial Union sp. z o.o. gdzie jako dyrektor Centrum Dystrybucji odpowiadał m.in. za przygotowanie nowych projektów rozwojowych, koordynację działań marketingowych wszystkich spółek Grupy Commercial Union oraz wsparcie sił sprzedażowych. Od sierpnia 2003 do września 2006 roku był prezesem firmy POLCARD. Odpowiadał między innymi za przygotowanie, a następnie realizację strategii jej dalszego rozwoju. W wyniku tych działań w ciągu trzech lat POLCARD radykalnie poprawił wyniki finansowe, utrzymując przy tym pozycję wiodącego agenta rozliczeniowego i podnosząc jakość usług outsourcingowych dla banków. Od października 2006 do lipca 2009 był wiceprezesem Lukas Banku, na początku odpowiadał za linię bankowości detalicznej (część marketingu i sprzedaży), zaś po reorganizacji za sprzedaż w całej sieci placówek własnych i partnerskich oraz za pion hipoteczny. Od sierpnia 2009 jest prezesem zarządu Expander Advisors. Do jego podstawowych zadań należy zwiększenie skali działalności firmy oraz poprawa jej rentowności, między innymi poprzez rozszerzenie portfela produktów skutecznie oferowanych klientom Expandera. Adam Parfiniewicz ma 39 lat, jest absolwentem Wydziału Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest żonaty, ma dwóch synów.

7 Irakli Pipia Assistant Vice President Analyst Moody's Investors Service / Financial Institutions Group London In his capacity as Assistant Vice President, Irakli is responsible for UK and Polish banks as lead analyst and is involved in rating Hungarian banks as back-up analyst. Irakli joined Moody s in From 2004 through to 2007, he was senior credit officer at BNP Paribas responsible for credit risk management for the EMEA region. From 1998 through to 2003 he gathered a wide experience and expanded his knowledge of European and CIS financial institutions while working for the European Bank for Reconstruction and Development. Irakli holds an MBA degree from Cambridge Business School and MSc and BSc degrees from the London School of Economics.

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna;

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna; Przemysław Krych : Założyciel i Prezes Zarządu Griffin Real Estate sp. z o.o., platformy inwestującej w nieruchomości z siedzibą w Warszawie, zarządzającej aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy 1)Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 Organizator IV Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 29 listopada 2012r. Centrum Kongresowe Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, 26p., Warszawa Partner strategiczny Partnerzy wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo