Inicjatywy integrujące środowisko sektora kosmicznego w Polsce Klaster technologii kosmicznych (Mazovia) Polska Platforma Technologii Kosmicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inicjatywy integrujące środowisko sektora kosmicznego w Polsce Klaster technologii kosmicznych (Mazovia) Polska Platforma Technologii Kosmicznych"

Transkrypt

1 Inicjatywy integrujące środowisko sektora kosmicznego w Polsce Klaster technologii kosmicznych (Mazovia) Polska Platforma Technologii Kosmicznych Europejskie poza-techniczne moŝliwości edukacyjne w obszarze space

2 Klaster - definicja przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności co najmniej 10 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie 1 lub kilku sąsiednich województw podmioty konkurujące i współpracujące w tych samych lub pokrewnych branŝach powiązane rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy (Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi)

3 Klaster Technologii Kosmicznych Formalnie: Zawiązanie inicjatywy - październik 2007 Zawiązanie stowarzyszenia marzec 2009 (Mazovia) Nieformalnie: stopniowo intensyfikowane wielopłaszczyznowe związki kooperacyjne (wspólne projekty i przedsięwzięcia + inicjatywy zewnętrzne) europejskie programy ramowe Projekt Foresight Przyszłość technik satelitarnych w Polsce Dni Technik Satelitarnych 2007 i 2008 PECS Plan for the European Cooperatin States (ESA) Międzyresortowy Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej - Polska strategia kosmiczna Parlamentarny Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej europejska polityka i program kosmiczny Sieć regionów kosmicznych NEREUS Network of European Space Regions etc. Koordynator: Agencja Rozwoju Mazowsza

4 MISJA Wspieranie rozwoju i funkcjonowania podmiotów w klastrze oraz klastra Ekonomiczno-społeczny rozwój regionu Mazowsze regionem kosmicznym CELE Stymulowanie mechanizmów kooperacyjnych Wspieranie i tworzenie platform dyskusyjnych Wspieranie synergii pomiędzy sektorem B+R i biznesem Zapewnienie płaszczyzn wymiany informacji Wspólna identyfikacja barier rozwojowych i ich przełamywanie Wzmacnianie potencjału eksportowego konkurencyjności w wymiarze międzynarodowym Unikanie duplikacji (projektów, produktów, usług, działań) INSTRUMENTY Współpraca projektowa Konsorcja i grupy zadaniowe Specjalistyczne szkolenia branŝowe + ogólno-menedŝerskie Spotkania, konferencje, targi, etc Demonstracje terenowe Krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia promocyjne Audyt prawnych barier rozwojowych Spójna baza informacyjna Internetowe narzędzia informacyjno-promocyjne (dla partnerów zagranicznych i krajowych)

5 P A R T N E R Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Centrum Badań Kosmicznych PAN Instytut Geodezji i Kartografii Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej Radwar S.A. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Technoport Warszawa S.A. Instytut Lotnictwa Eurosense Sp. z o.o. Polspace Sp. z o.o. Techmex S.A. Politechnika Warszawska Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Qued Sp. z o.o. Robotics Inventions Sp. z o.o. Geosystems Polska Sp. z o.o. Autoguard S.A. Towarzystwo ManadŜerów S.A. Instytut Łączności Z Y 2 mikro przedsiębiorstwa 7 małych przedsiębiorstw 1 średnie przedsiębiorstwo 3 duŝe przedsiębiorstwa 6 jednostek naukowo - badawczych 1 uczelnia wyŝsza

6 KONCENTRACJA firm i bazy naukowobadawczej sektora kosmicznego w regionie Mazowsza INTERSEKTORALNOŚĆ - zróŝnicowane profile partnerów klastra (technologie produkty i usługi dla masowego odbiorcy) Wyraźnie wyodrębniona WSPÓLNOTA INTERESÓW silny fundament partnerstwa Wielość POZIOMÓW INTERAKCJI (konkurencyjność, synergia, indyferencja)

7 Zadania (wg. Umowy Konsorcjum) Cele Platformy (wg( wg.. umowy o powołaniu konsorcjum): Przygotowywanie i realizacja projektów w dziedzinie technologii kosmicznych i technik satelitarnych; Włączenie się w kierowany przez ESA proces harmonizacji technologicznej oraz w działania Europejskiej Platformy Technologii Kosmicznych; Integracja polskiego przemysłu i sektora badawczo-rozwojowego w celu rozwijania technologii kosmicznych, wspieranie transferu technologii, komercjalizacja nowatorskich rozwiązań technologicznych; Prowadzenie działań promocyjnych w kraju i za granicą

8 Uczestnicy konsorcjum: Technologie kosmiczne: AVIO Polska Sp. z o.o. Centrum Badań Kosmicznych PAN Electronic Power and Market Sp. z o.o. Instytut Lotnictwa Instytut Technologii Materiałów w Elektronicznych Instytut Podstawowych Problemów w Techniki PAN Wojskowa Akademia Techniczna Politechnika Warszawska Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów QWED Sp. z o.o. Techniki satelitarne: NOMA2 Sp. z o.o. Instytut Łączno cznościci Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Tele- i Radiotechniczny Polspace Sp. z o.o. Państwowa WyŜsza Szkoła a Zawodowa w Chełmie Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów w Regionalnych

9 Obszary zainteresowań Platformy 1.Rozwijanie infrastruktury, urządzeń oraz systemów nawigacji satelitarnej z wykorzystaniem sygnału pozycjonowania satelitarnego. 2.Aktywne włączenie się do realizacji programów GMES (Global Monitoring for Environment and Security) i GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). 3.Opracowywanie nowoczesnych materiałów i komponentów do zastosowania w przemyśle kosmicznym. 4.Udział w programach budowy mikrosatelitów w Polsce i na świecie. 5.Przygotowanie oprogramowania dla potrzeb misji kosmicznych, naziemnych stacji kontrolnych i masowych zastosowań techniki kosmicznej.

10 Edukacja w obszarze space w Europie Interdyscyplinarne studia (prawo, ekonomia, politologia, aspekty społeczne), kształcące kadry managerskie dla europejskiego sektora kosmicznego - International Space University Strassburg (Francja) - Master, space MBA, kursy wakacyjne - Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego w Kolonii (Niemcy) - Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego w Leiden (Holandia) - Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia) - Letnia szkoła ESA prawo i polityka kosmiczna

11 IDEST Instytut Prawa Telekomunikacyjnego i Kosmicznego Uniwersytet ParyŜ Sud XI - ŚcieŜka telekomunikacyjna i kosmiczna (prawo/polityka); profil zawodowy i badawczy - Bezpłatny, roczny program Master - Zorientowany na aspekty praktyczne, zajęcia na uniwersytecie i w licznych paryskich firmach, instytutach, organizacjach międzynarodowych - Dla studentów prawa i innych kierunków (politologia, ekonomia, kierunki techniczne) - Studia w języku angielskim i francuskim

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prezentacja partnera koordynującego z województwa dolnośląskiego Dr inŝ. Jarosław Osiadacz Spotkanie partnerów sieci EU-Net Oderpartnership

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET

Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET Czym jest Klaster? Klaster jest: przestrzenną i sektorową koncentracją podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności, konkurujących

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG IT W POLSCE

RYNEK USŁUG IT W POLSCE 2015 RYNEK USŁUG IT W POLSCE Koordynator projektu: Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl Autorzy raportu: Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira rozdział 7 Janusz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY?

KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY? Karolina Rybicka Piotr Rybicki Politechnika Częstochowska KLASTER MODNY CZY POTRZEBNY? Wprowadzenie Celem artykułu jest ukazanie rozbieżności polityki państw UE z ideą zacieśniania współpracy, rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo