Programy Stypendialne Polsko-Ameryka. Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy Stypendialne Polsko-Ameryka. Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"

Transkrypt

1 Programy Stypendialne Polsko-Ameryka Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Ameryka Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

2 Historia Programu Fulbrighta Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia Ostateczny kształt t Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku.

3 Cele Programu Fulbrighta Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalno alności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzi wzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, o kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażyst ystów, wykładowc adowców, w, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, w, oraz innych osób b ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

4

5

6

7 Graduate 2011Graduate Student Top-Up Grants $10,000 top-up grant Ubezpieczenie J-1 1 visa bilet lotniczy Termin aplikowania:30 kwietnia 210

8 Top-Up Graduate Student Grants - wymagania Dowód d przyjęcia na uczelnię w USA na studia Master s lub PhD w z wyjątkiem LLM, MBA i studiów w medycznych Obywatelstwo polskie, nie posiadają zielonej karty lub podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa Udokumentują posiadanie środków w na koszt nauki (czesne)

9 Fulbright Graduate Student Top-up Grants - dokumenty https://apply.embark.com/student/fulbright/ international kopia dyplomu lub aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach kopia dokumentu z uczelni amerykańskiej formularz adresowy (wypełniony po polsku,dotępny na

10

11 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów w magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich dolarów. Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie profesorów, osiągni gnięcia, wyróżnienia. Stypendia na 1 rok akademicki (9-12 mies.) programu Master s i PhD w uczelni amerykańskiej.

12 FULBRIGHT GRADUATE STUDY AWARDS Rekrutacja na rok akademicki Termin składania dokumentów 30 kwietnia 2010 Stypendia na dowolny kierunek studiów Master s lub doktoranckich oprócz programów w LLM, MBA i studiów w medycznych. Stypendia w wyskości 30 tys.. dolarów

13 Wymagana dokumentacja https://apply.embark.com/student/fulbright/international formularz ze strony Fulbrighta Karta przebiegu studiów/suplement do dyplomu w języku polskim lub angielskim Aktualne zaświadzczenie z uczelni o studiach lub dyplom magistra Aktualny wynik testu TOEFL lub rejestracja na test Formularz adresowy wypełniony po polsku i Signature Form 3 listy rekomendacyjne on-line lub przesłane pocztą na adres Komisji Fulbrighta w Warszawie do 30 kwietnia 2010 Jeden egzemplarz pelnej dokumentacji on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 30 kwietnia 2010.

14

15 International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Foreign Graduate Students Stypendia dla wyrózniajacych się polskich studentów w i absolwentów w na 3 lata studiów doktoranckich w najlepszych uczelnich USA: nauki biologiczne, fizyczne, chemiczne, rolnicze, techniczne, nauki o Ziemi i nauki o zdrowiu 45 stypendiów w dla kandydatów w z całego świata

16 Kto może e się ubiegać? bardzo wysoka średnia z toku studiów, wyróżniaj niające osiągni gnięcia oraz sprecyzowane zainteresowania naukowe, bardzo dobra znajomość języka angielskiego od 93 z testu ibt TOEFL polskie obywatelstwo i stałe e zamieszkanie w Polsce dyplom magistra lub uzyskanie dyplomu do 1 sierpnia Termin składania wniosków w 30 kwietnia 2010

17 Stypendium zapewnia Pełne finansowanie 3 lat studiów. Czesne, stypendium na koszty utrzymania, dodatkowe środki na badania, sprzęt, książki, udział w konferencjach, podróże. Ubezpieczenie

18 Dokumenty Zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/international do 30 kwietnia 2010 W zgłoszeniu winny być następujące dokumenty: karta przebiegu studiów/supplement dyplomu w jezyku polskim lub angielskim Aktualny wynik testu TOEFL lub kopię rejestracji na test Formularz adresowy wyppełniony po polsku i Signature Form 3 listy rekomendacyjne mna adres Komisji Fulbrighta on-line lub pocztą do 30 kwietnia 2010 Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji on-line należy wydrukować i przesłać na adres Komisji Fulbrigta do 30 kwietnia 2010

19 Zasady konkursu Rozmowy kwalifikacyjne w Biurze Komisji Fulbrighta od 24 do 28 maja Zgłoszenia wybranych przez Komisję Fulbrighta dwóch kandydatów będą przekazane do Departamentu Stanu USA, gdzie specjalnie powołana Komisja zadecyduje o przyznaniu stypendiów Decyzje o przyznanych stypendiach do końca września 2010 będą przesłąne listownie. Konieczne dostarczenie dylomu magistra przed 1 sierpnia 2011 Ostateczny warunek decyzja uczelni amerykańskiej. Przedstawione uczelnie będą uwzględnione pod warunkiem, że kandydat spelnia warunki uczelni stawiane przyszłym studentom Pozostałe informacje na stronie

20

21 Fulbright Advanced Research Grants: Polish Juniors (Przedoktorskie) Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich na miesięcy. Dla doktorantów w i asystentów w zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach, którzy w roku będąb słuchaczami ostatnich 2 lat studiów w doktoranckich w polskich uczelniach.

22 Jak aplikować? Zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/ international/ zawierające wydrukowaną fotokopię dyplomu, aktualne zaświadczenie o studiach doktoranckich,formularz adresowy, kopię korespondencji z uczelnią amerykańsk ską(jeśli kndydat otrzymał wstępn pną akceptację z wybranej uczelni) do 28 czerwca Do tego dnia muszą rownież nadejść trzy listy rekomendacyjne do Komisji Fulbrighta.

23 Fulbright Advanced Research Grants: : Senior ( Podoktorskie ) Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych na etacie naukowo-dydaktycznym z tytułem doktora. Czas 6 9 mięsi sięcy Zgłoszenia do 28 czerwca 2010

24 Wymagane dokumenty Wypełnione zgłoszenie on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/ scholars/ Zawierające: projekt badawczy bibliografię cv listę publikacji list zapraszający z uczelni amerykańskiej formularz adresowy aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

25 Fulbright Study of the U.S. Institutes Stypendia dla polskich pracowników w nauki oraz nauczycieli zajmujących się w swojej pracy naukowo-dydaktycznej studiami amerykanistycznymi,, na uczestnictwo w 6-6 tygodniowych seminariach, organizowanych przez Departament Stanu USA oraz wybrane uczelnie amerykańskie w okresie przerwy letniej.

26 Fulbright Lectureship at University of Washington Award 9-miesięczne stypendium dla Polaków w na prowadzenie wykład adów w z zakresu kultury i historii polskiej w University of Washington, Seattle. Współfinansowane przez University of Washington, Seattle.

27 Fulbright Senior Specialists Program Program dla polskich szkół wyższych, w ramach którego uczelnie zgłaszaj aszają do Komisji Fulbrighta gotowość przyjęcia w roku kalendarzowym na okres tygodni wybitnych specjalistów w z USA do prowadzenia w Polsce wykład adów, seminariów w i warsztatów, w, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, itp.

28 Fulbright Post-Doctoral Fellowships for U.S. University Faculty Stypendia dla amerykańskich pracowników naukowych na prowadzenie wykład adów w i badań naukowych w polskich uczelniach. Stypendia na 5 lub 9 miesięcy.

29 Fulbright Fellowships for U.S. Students Stypendia dla amerykańskich studentów w na studia lub badania naukowe w polskich uczelniach. Stypendia na okres 9 miesięcy.

30 Fulbright-Warsaw University Distinguished Chair in East European Studies Stypendia na objęcie katedry w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego adresowane do wybitnych amerykańskich pracowników w naukowych specjalizujących cych się w historii, polityce, i kulturze Rosji i Związku Radzieckiego oraz współczesnych problemach krajów w byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego. Stypendia na okres 5 lub 9 miesięcy

31 Fulbright Distinguished Chair in American Studies/Literature Stypendia dla wybitnych amerykańskich pracowników w naukowych specjalizujących cych się w studiach amerykanistycznych w zakresie filmu, mediów, kultury, teorii literatury, krytyki literackiej i literatury XIX i XX w. Stypendia na 5 lub 9 miesięcy w UW, UŁ, U lub UMCS.

32 Fulbright New Century Scholars Program Program adresowany do pracowników w nauki, zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane zane z tematyką programu. W wyniku konkursu przyznawane sąs indywidualne stypendia dla osób b z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku.

33 Hubert H. Humphrey Fellowship Program: Roczne studia w renomowanych uczelniach amerykańskich połą łączone ze stażem w instytucjach prywatnych i państwowych dla polskich pracowników w zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach sektora państwowego i prywatnego w dziedzinie planowania, organizacji i zarządzania dzania.

34 FULBRIGHT-HAYS HAYS SEMINARS ABROAD PROGRAM Sponsorowany przez Departament Edukacji USA program adresowany jest do nauczycieli amerykańskich szkół stopnia podstawowego i średniego. W jego ramach, 16-osobowa grupa stypendystów przyjeżdża a w lecie do Europy na okres tygodni, uczestnicząc c w przygotowanych przez Komisje Fulbrighta w Polsce i innym kraju europejskim wykładach nt.. miejscowej polityki, gospodarki, edukacji, dyplomacji, jak równier wnież historii i kultury.

35 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV

36 POLSKO-AMERYKA AMERYKAŃSKA KOMISJA KONTAKT: FULBRIGHTA Ul. Nowy Swiat 4, Warszawa TEL.: (0-22) FAX: (

37 DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ!

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl HISTORIA

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2010/2011 DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej Wydawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu DOP-0212-17/2013 Poznań, 5 lutego 2013 roku Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania

Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania Program SCIEX NMS ch Scientific Exchange Program wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Komentarz: FRSE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo