DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ zaprasza na XXX POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE Patronat Honorowy DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII Mikro-, średnie i małe przedsiębiorstwa stanowią 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce i to właśnie ta grupa przedsiębiorstw może liczyć na znaczące wsparcie ze środków unijnych na lata Podczas Konfrontacji zostaną zaprezentowane nie tylko najnowsze informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale także przedstawimy od strony praktycznej jak sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej. Współorganizator: Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Moderator: PAWEŁ SZARUBKA Termin: 29 stycznia 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Czas trwania: 10:00 16:30 PROGRAM KONFRONTACJI 09:30 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:10 PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI 10:10 10:30 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH I ROLA INNOWACJI W ROZWOJU SEKTORA MŚP mgr Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Jakie zmiany są potrzebne polskiej gospodarce na obecnym etapie, tak by była ona bardziej konkurencyjna? Są to m.in. zwiększenie zaangażowania biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności B+R, silniejsza współpraca firm i nauki, lepsze dopasowanie wyników badań do potrzeb gospodarki i późniejsze wykorzystanie ich w praktyce rynkowej oraz wprowadzenie rozwiązań, które zachęcą przedsiębiorców do wytwarzania własnych innowacji. 10:30 10:40 Sesja pytań i odpowiedzi 10:40 11:10 DOTACJE W RAMACH PROGRAMU INTELIGENTNY ROZWÓJ KTO Z NICH SKORZYSTA? mgr Anita Wesołowska Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Zadaniem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w działalności badawczo-rozwojowej, zwiększenie nakładów prywatnych na działalność w sektorze badań i rozwoju, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, a także zwiększenie stopnia ich komercjalizacji. Program ma wspierać cały proces powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań. Dlatego towarzyszy mu hasło: "wsparcie projektów od pomysłu do rynku". 11:10 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi 11:20 11:30 Przerwa na kawę i herbatę

2 11:30 12:00 WSPARCIE SEKTORA MŚP W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH mgr Marta Leśniak - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju W latach na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczono 31,3 mld euro środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szacuje się, że dla firm przeznaczona zostanie kwota w wysokości ponad 7 mld euro środków unijnych. RPO będą realizowały działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez inwestycje oraz rozwój kadr i kompetencji, a także wzmacniały regionalne inteligentne specjalizacje głównie w zakresie innowacji oraz prac B+R. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną informacje w zakresie planowanych działań oraz warunków otrzymania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPO , a także zmiany w stosunku do działań z perspektywy :00 12:10 Sesja pytań i odpowiedzi 12:10 12:40 POGODA DLA INNOWACJI - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ PARP W LATACH mgr Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W okresie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie dysponowała kwotą około 5 mld euro z trzech programów operacyjnych: Inteligentny rozwój" (zastąpi Innowacyjną gospodarkę"), Polska wschodnia" (obejmujący województwa lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz Wiedza, edukacja, rozwój". Największymi pieniędzmi, ok. 2,8 mld euro, PARP ma dysponować w ramach programu Inteligentny rozwój". 12:40 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi 12:50 13:00 Przerwa na kawę i herbatę 13:00 13:30 WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ BGK W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ mgr Magdalena Kasprzak Ekspert w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego Planuje się, że w ramach PO IR, wspierającego innowacyjność, badania naukowe i ich powiązanie ze sferą przedsiębiorstw, BGK będzie odpowiedzialny za realizację następujących instrumentów wsparcia: Kredytu na innowacje technologiczne stanowiącego kontynuację Kredytu technologicznego, Funduszu Gwarancyjnego oraz Funduszu funduszy Venture Capital. 13:30 13:40 Sesja pytań i odpowiedzi 13:40 14:00 POTENCJAŁ DLA POLIGRAFII I WZORNICTWA W PRZEMYŚLE OPAKOWAŃ mgr Bożena Gargas Prezes Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Opakowanie to obszar styku i współpracy poligrafii i wzornictwa. Złożona rola opakowania jako narzędzia marketingowego, ochrony produktu i sposobu komunikacji z użytkownikiem wymaga świadomego podejścia projektowego. O jego sukcesie rynkowym może zdecydować zarówno innowacyjne rozwiązanie funkcjonalne, jak i odpowiedni dobór kolorystyki. Omówione zostaną zmiany w sposobie projektowania opakowań, stanowiące wyzwanie dla przemysłu poligraficznego i przykłady dobrych rozwiązań. 14:00 14:10 Sesja pytań i odpowiedzi 14:10 14:20 Przerwa na kawę i herbatę 14:20 14:50 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII inż. Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. (Reprograf Group). Wystąpienie będzie obejmowało m.in. najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach , przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przy wsparciu dotacji unijnych. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z jedn. naukowymi i centrami badawczo-rozwojowymi. 14:50 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

3 15:00 15:20 NAUKA i BIZNES WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU dr hab. inż. Konrad Olejnik, Dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jako unikatowa w kraju placówka naukowodydaktyczna z ponad 65-letnią tradycją od lat prowadzi badania w zakresie technologii papieru, przetwórstwa papierniczego i poligrafii, a także w zakresie oraz eksploatacji maszyn dedykowanych dla tych przemysłów. W ramach Instytutu działa Zakład Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych. Kierownikiem Zakładu jest dr inż. Krzysztofa Stępień. Zakład od wielu lat jest miejscem aktywnego dialogu nauki i biznesu w zakresie poszukiwania innowacji i nowatorskich rozwiązań technologicznych dla branży poligraficznej. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane możliwości współpracy z Instytutem w zakresie nie tylko prowadzenia badań i prac rozwojowych nad innowacyjnymi technologiami i udoskonaleniami produktów, ale również w zakresie wsparcia w procesie ochrony własności przemysłowej (w tym w zakresie ochrony patentowej) oraz opiniowania technologii. 15:20 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi 15:30 15:50 OD POMYSŁU DO PRODUKCJI PARTNERSTWO ŚWIATA NAUKI I BIZNESU mgr inż. Bernard Jóźwiak, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego Prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wdrażanie ich wyników w działalności przedsiębiorstw to jeden z najistotniejszych obszarów, w który zostaną zainwestowane fundusze europejskie na lata Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane możliwości Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego w zakresie projektowania rozwiązań innowacyjnych, współpracy badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. Współpraca może dotyczyć materiałów, technologii, organizacji produkcji, działań marketingowych, szkoleń, nowych produktów i usług. Zostaną przedstawione przykłady projektów, które dotychczas zostały z sukcesem zrealizowane. 15:50 16:00 Sesja pytań i odpowiedzi 16:00 16:30 Lunch i rozmowy indywidualne 16:30 Zakończenie Konfrontacji NOTY BIOGRAFICZNE PRELEGENTÓW: mgr Iwona Wendel Ukończyła studia magisterskie na wydziale humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1989 r.) oraz podyplomowe studia administracji europejskiej w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości (2003 r.) w Krakowie. Iwona Wendel została powołana 28 listopada 2013 r. na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiada m.in. za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Nadzoruje merytorycznie: Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC), Departament Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI) i Departament Programów Ponadregionalnych (DPP). Doświadczenie zawodowe zdobywała w samorządzie krakowskim, przechodząc przez kolejne szczeble stanowisk służbowych. Przed objęciem obowiązków w MRR pełniła funkcję dyrektora Wydz. Informatyki w Urzędzie Miasta Krakowa. Od wielu lat zajmuje się rozwojem społeczeństwa informacyjnego i technologii ICT, uczestnicząc w pracach legislacyjnych, w opracowywaniu i wdrażaniu strategii i programów, realizując duże projekty informatyczne, w tym projekty unijne. mgr Anita Wesołowska mgr Marta Leśniak Od początku powstania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od stycznia 2006 roku zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, obecnie - Departament Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ekspert w obszarze funduszy strukturalnych o szerokiej wiedzy i doświadczeniu w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Obecnie odpowiedzialna za proces przygotowywania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Specjalizuje się w obszarze instrumentów wsparcia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz kwestiami pomocy publicznej. Od listopada 2013 r. zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Pracę w resorcie rozwoju regionalnego rozpoczęła w 2004 roku. Od początku związana z tematyką funduszy strukturalnych - najpierw w ramach Instytucji Zarządzającej ZPORR zajmując się kwestiami z zakresu zarządzania finansowego, monitoringu, kontroli i nieprawidłowości oraz budżetu, następnie w ramach koordynacji Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiadając za sprawy zarówno z zakresu programowania jak i wdrażania.

4 mgr Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W PARP koordynuje pracami Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję. Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka cyklicznych publikacji: Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Raportu Innowacyjność, oraz Global Entrepreneurship Monitor. Polska, wydawanych przez PARP. mgr Magdalena Kasprzak mgr Bożena Gargas Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalnością Integracja Europejska oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania projektami. Doświadczenie związane z funduszami europejskimi początkowo zdobywała w resorcie rozwoju regionalnego. Od 2007 r. zawodowo związana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w którym w poprzedniej perspektywie finansowej odpowiadała za obszar procedur dla działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG, a obecnie jest zaangażowana w programowanie i organizację systemu zarządzania i kontroli działania: Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego ze specjalizacją Analiza Rynków i Marketing, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Posiada także dyplom ACCA z rachunkowości i finansów w zakresie analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, interpretacji sprawozdań finansowych. Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem ds. handlowych oraz zarządzania w firmach finansowych i produkcyjnych, doradcą przedsiębiorstw w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych i rozwoju. Jest ekspertem ds. środków unijnych. Od grudnia 2012 roku jest prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. inż. Paweł Szarubka Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Poligrafia i Papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 130 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. dr hab. inż. Konrad Olejnik Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, od początku związany z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii PŁ. Funkcję dyrektora Instytutu pełni od 2012 roku. Ma za sobą szereg zagranicznych staży i wizyt naukowych w różnych ośrodkach naukowo-badawczych w Niemczech, Finlandii, Francji, Austrii, Słowacji i Turcji. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ, realizował również wykłady w Saimaa University of Applied Sciences w Finlandii. Jest autorem lub współautorem ponad 63 prac naukowych oraz członkiem Stowarzyszenia Papierników Polskich, Amerykańskiego stowarzyszenia TAPPI (The Technological Association of the Pulp and Paper Industry) i Australijskiej organizacji APPITA (The Technical Association of The Australian and New Zealand Pulp and Paper Industry). Większość prac badawczych stara się wykonywać we współpracy z zakładami przemysłowymi. Obszar jego zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z symulacją papierniczych procesów przemysłowych, wytwarzaniem produktów papierniczych oraz modyfikacją właściwości tych produktów.

5 mgr inż. Bernard Jóźwiak Absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, ukończone studia menadżerskie Executive MBA GFKM/Uniwersytet Gdański/RSM Erasmus University. Pracował w wydawnictwach jako dyrektor wydawniczy i finansowy, redaktor naczelny (m.in. Respublica Press International). Kilkanaście lat pracy w przemyśle poligraficznym na stanowiskach technologa, mistrza, dyrektora ds. produkcji (Drukarnia Skarbowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Winkowski/Quad, Drukarnia Naukowo- Techniczna). Ponad 15 lat pracy (z przerwami na pracę w przemyśle) w Centralnym Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego wdrażał nowe technologie poligraficzne (np. fotoskład) do wydawnictw i drukarń jako asystent, kierownik zespołu badawczego, dyrektor. Prowadził również wykłady i ćwiczenia w dziedzinie wydawniczo-poligraficznej na Politechnice Warszawskiej. Jako kierownik projektu wdrażał w drukarniach informatyczne systemy zarządzania klasy ERP, a także systemy ISO i PFSC. Koszt uczestnictwa: Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 zł Koszt dla członków SAIP PW 240,00 zł Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP) do 15 stycznia cena promocyjna: 270,00 zł. Wpłaty (koszt uczestnictwa zgodnie z dniem rejestracji należy uiścić najpóźniej do 23 stycznia 2015 włącznie) przelewem na konto: Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, Warszawa, ul. Konwiktorska 2. Konto w Alior Bank; numer konta: Pełna informacja i Karta zgłoszenia jest dostępna na naszej stronie Ilość miejsc ograniczona. Osobom zapisanym zostanie wysłane automatycznie potwierdzenie zgłoszenia. Po uiszczeniu wpłaty, najpóźniej 5 dni przed terminem Konfrontacji zostanie wysłana pocztą mailową pełna agenda oraz plan dojazdu. Załączona będzie również lista książek, które będzie można zakupić w czasie Konfrontacji. Serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia: Andrzej Żurkiewicz mail: mobil: Małgorzata Guraj mail: mobil: PARKING ZAMKNIĘTY Mamy do dyspozycji 10 miejsc parkingowych na parkingu zamkniętym w okolicy budynku Fundacji. W pierwszej kolejności, z miejsc tych będą mogły skorzystać osoby z poza Warszawy. Cena za parkowanie wynosi 25,00 PLN/cały czas parkowania. Opłatę należy uiścić łącznie z odpłatnością za Konfrontacje, po potwierdzeniu rezerwacji miejsca przez organizatora. Osoby chętne, proszę o kontakt mailowy (w tej sprawie proszę nie dzwonić): Andrzej Żurkiewicz Przy zgłaszaniu proszę podać Imię i nazwisko, komórkę i adres mailowy oraz nr rejestracyjny auta. Dane parkingu podane zostaną w korespondencji zwrotnej. Partner naukowy: Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW Współorganizator: Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

6 Partnerzy XXVII Poligraficznych Konfrontacji: Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, D-Print.pl, Digiprint Sp. z o.o., Foto- Druk, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. (Grupa Reprograf), Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Polska Izba Druku, Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp.J., Reprograf Sp. z o.o., Stora Enso Polska Sp. z o.o. Patronat medialny: a-4-p, Drukarnie.com.pl, druk.info.pl, Opakowanie, Packaging Polska, Poligrafika, Print & Publishing, PrintinPoland.com, Przegląd Papierniczy, Signs.pl, Świat Druku, Świat Poligrafii Professional, Vidart, Wydawca, Zapowiedzi następnych Konfrontacji: XXXI POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE Temat: Wady papieru zwojowego a błędy w procesie drukowania offsetowego Termin: 12 marca 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Współorganizator: Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz XXXII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE Temat: Szerokie możliwości wąskiej wstęgi Termin: 7 maja 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Współorganizator: NILPETER Moderator: dr inż. Krzysztof Przasnek

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo