IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne"

Transkrypt

1 IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r.

2

3 Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2013 r., PARP 2014 r. Postawy przedsiębiorcze Obecnie co piąty dorosły Polak planuje założyć działalność gospodarczą w ciągu kolejnych 3 lat. Choć jest to wynik lepszy od średniej dla UE (gdzie tylko 15,9% dorosłych mieszkańców ma taki zamiar), to w porównaniu z 2011 r. jest on znacznie niższy wówczas 27% dorosłych mieszkańców naszego kraju planowało założenie własnego biznesu. Również mniej osób niż w 2011 r. dostrzega obecnie szansę na założenie własnego biznesu w najbliższym otoczeniu (spadek z 33 do 26% osób dorosłych). Polacy wysoko oceniają własne umiejętności i wiedzę do prowadzenia firmy - co drugi z nas uważa, że jest dobrze przygotowany do tego celu (52%), w UE średnio sądzi tak nieco ponad 42% dorosłych osób. Przy tym, wciąż wielu z nas nie zakłada działalności gospodarczej w obawie przed porażką obecnie jest to 56% dorosłych Polaków. Od 2011 r. udział tego typu osób w populacji jest bardzo wysoki (w latach mieliśmy pod tym względem jeden z najwyższych wskaźników w UE, obecnie wyprzedzają nas jedynie Włosi i Grecy to niewiele biorąc pod uwagę, że badaniem w 2013 r. objęto prawie 70 krajów). Co więcej, w porównaniu z 2011 r. udział osób niezakładających firmy z powodu strachu przed porażką wzrósł nieznacznie - z 54% do ponad 56%. Obecność przedsiębiorców w mediach dostrzega 58% dorosłych Polaków (średnia dla UE jest o 9% niższa). Więcej, bo prawie 67% Polaków podziela zdanie, że własna firma to dobra ścieżka kariery, w UE uważa tak 56,9% dorosłych. Niestety, jak pokazują dane GEM za to znacznie mniej niż przed trzema laty 72,8%. Rzadziej też, niż w 2011 r., skłonni jesteśmy przyznać przedsiębiorcom wysoki status społeczny (59,9% -PL wobec 64,4% w 2011 r.), jest to też zdecydowanie słabszy wynik niż średnia w UE - 65,5%. W Polsce większość przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju powstaje z konieczności, a nie z powodu dostrzeżenia szansy rozwojowej. Wyniki te odróżniają nas od innych krajów Europy, szczególnie UE. Aż 47,4% przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 3,5 roku (TEA) w Polsce zakładanych jest z konieczności (to najwyższy wynik wśród krajów UE objętych badaniem). Jeśli chodzi o dostrzeganie szansy na poprawę standardu życia, z wynikiem 32,7% TEA jesteśmy czwartym z kolei krajem o najniższym odsetku optymistycznych przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość stan i zmiany w ostatnich latach TEA, czyli wskaźnik całkowitej przedsiębiorczości we wczesnym stadium, obejmującej osoby podejmujące działania zmierzające do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących firmy do 3,5 roku, wynosi dla Polski 9,3%, czyli ok. 2,4 mln osób (należy zaznaczyć, że wskaźnik TEA obejmuje zarówno zarejestrowanych przedsiębiorców, jak i osoby podejmujące działania mające na celu założenie firmy). Średnia dla UE jest nieco

4 niższa i wynosi 8% (25,3 mln w UE 1 ). Dojrzałe firmy (działające powyżej 3,5 roku) stanowią 6,5% dorosłej populacji w Polsce (6,4% w UE), pre-przedsiębiorcy (osoby w fazie podejmowania działań w kierunku założenia firmy i przedsiębiorcy działający do 3 miesięcy) 5,1% (4,8% w UE), zaś nowi przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą od 3 do 42 miesięcy) 4,3% (3,3% w UE). Jeśli chodzi o zmiany w strukturze przedsiębiorców w latach w Polsce wzrósł udział dojrzałych firm w populacji osób dorosłych z 5% do 6,5%, przy czym zmniejszył się nieznacznie udział pre-przedsiębiorców z 6% do 5,1%. Zaobserwowano także wzrost udziału nowych firm z 3,1% do 4,3%. Udział TEA i tych, którzy zaprzestali prowadzenia działalności utrzymują się na podobnym poziomie od 2011 r. odpowiednio 9,3% i 4% w 2013 r. Dane te świadczą o zmianie jakościowej struktury naszych przedsiębiorców i poprawie gospodarki. Większość przedsiębiorców prowadzących działalność do 3,5 roku w Polsce reprezentuje sektor produkcji (ponad 45% przedsiębiorstw, o 21% więcej w porównaniu ze średnią dla UE). Mniejszą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się sektory usługowe, postrzegane jako niezbędne do zapewnienia odpowiedniego rozwoju gospodarczego. Szczególnie dotyczy to usług dla biznesu, które świadczone są w Polsce przez 14,9% przedsiębiorstw należących do TEA (o ok. 12% mniej niż w UE). Usługi kierowane do klientów indywidualnych to sektor wybierany w Polsce przez co trzeciego przedsiębiorcę (34,4% TEA, o 7,6% mniej niż w UE). W sektorze wydobywczym w Polsce działa 5,3% przedsiębiorców we wczesnej fazie jest to wynik zbliżony do średniej UE. Aspiracje wzrostu polskich przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju są dość wysokie 39% z nich deklaruje stworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w ciągu kolejnych 5 lat (średnie aspiracje), a 27% zakłada utworzenie 10 miejsc pracy i wzrost zatrudnienia przynajmniej o połowę w tym czasie (wysokie aspiracje). Są to wyniki, które stawiają naszych rodzimych przedsiębiorców na 3. miejscu wśród krajów UE. Wyprzedzają nas jedynie przedsiębiorcy z Rumunii i Łotwy, wśród których średnie aspiracje wzrostu ma ok. 43% podmiotów, zaś wysokie co trzecia firma. Ambicje przedsiębiorców działających w Polsce zwiększyły się w ostatnich dwóch latach. Szczególnie mocno wzrósł w porównaniu z danymi za 2012 r. odsetek przedsiębiorstw o wysokich aspiracjach (o 74%), odsetek przedsiębiorstw o średnich aspiracjach zwiększył się o 31%. Dane GEM za 2013 r. wskazują, że co piąty przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce nie dłużej niż 3,5 roku koncentruje się wyłącznie na rynku krajowym. Eksportuje prawie 78,9% przedsiębiorstw we wczesnej fazie, co oznacza że klientów za granicą Polski ma prawie czerech z pięciu właścicieli naszych firm. Jest to wynik, który stawia Polskę na 5. miejscu wśród 23 krajów UE objętych badaniem GEM w 2013 r. Przedsiębiorczość kobiet W przypadku krajów UE kobiety rozpoczynają działalność gospodarczą średnio dwa razy rzadziej niż mężczyźni. Polska nie odbiega od tej średniej kobiety prowadzące przedsiębiorstwa we wczesnej fazie stanowią 5,1% dorosłych Polaków, a mężczyźni 12,3% według danych GEM za 2013 r. (dane dla UE wynoszą odpowiednio 5,6% i 10,4%). Ponad 29% dorosłych kobiet uważa, że warunki do założenia własnej działalności w ciągu kolejnych 6 miesięcy są dobre (mniej, bo tylko 23% mężczyzn jest tego samego zdania). Polskie kobiety można pod tym względem zaliczyć do optymistek, jako że w porównaniu z innymi krajami UE zajmujemy 8. miejsce pod względem postrzegania szans na rynku. Warto zauważyć, że od 2011 r. (od kiedy dostępne są dane GEM dla Polski) coraz więcej pań rozpoznaje szanse biznesowe, jeszcze w tymże 2011 r. mężczyźni częściej dostrzegali te szanse niż kobiety, na dodatek wskazania dla obu grup były wyższe niż w latach kolejnych (35,2% dla mężczyzn i 31% dla kobiet w 2011 r.). Jedną z przyczyn ograniczających Polki w realizacji ich przedsiębiorczych planów jest dużo 1. Obliczenia własne na podstawie danych z Labour Force Survey za 2013 r., Eurostat. Obliczenia zostały wykonane w odniesieniu do osób w wieku lata.

5 niższa w porównaniu z mężczyznami samoocena kompetencji w zakresie przedsiębiorczości 40% dorosłych kobiet vs 64% mężczyzn uważa, że ma odpowiednie kompetencje do założenia firmy. I choć na tle innych krajów UE wypadamy jako Polacy (niezależnie od płci) bardzo dobrze (6. miejsce jeśli chodzi o najlepiej myślące o sobie jako o przyszłych przedsiębiorcach kobiety i 1. jeśli chodzi o samoocenę mężczyzn w tej kategorii), to wciąż różnica 24% na rzecz mężczyzn pozostaje trudna do wyjaśnienia biorąc pod uwagę wspomniane lepsze (w rozumieniu także miękkich kompetencji) wykształcenie kobiet niż mężczyzn. Drugim powodem jest niewątpliwie strach przed niepowodzeniem - prawie 60% kobiet i 54% mężczyzn w Polsce nie zakłada firmy z powodu strachu przed porażką (dla porównania w UE myśli tak 52,1% kobiet i 42,4% mężczyzn). Warto jednak zauważyć, że w przypadku przedsiębiorczości na wczesnym etapie rozwoju odsetek firm zakładanych przez kobiety rośnie, ponieważ zmniejsza się różnica między liczbą firm prowadzonych przez mężczyzn w porównaniu z tymi kierowanymi przez kobiety (TEA dla mężczyzn w latach zmniejszyło się z 13,1% do 12,3%, zaś kobiet wzrosło z 5,1% do 6,1% - luka płci zmniejszyła się o 2 p.p.). Jeśli chodzi o dojrzałe przedsiębiorstwa działające powyżej 3,5 roku, tutaj widoczny jest także dynamiczny wzrost odsetka przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety (z 2,9% do 3,8%), jednak znacznie większy przyrost w tej kategorii dotyczy firm należących do mężczyzn (z 7,1% do 9,2%) zatem luka płci nieznacznie wzrosła (o niecały 1 p.p.). Wskaźniki te są wyższe od średniej dla UE (odpowiednio o 4,8% dla TEA i 4,9% dla dojrzałych firm). Motywacje do założenia działalności gospodarczej różnią się w zależności od płci. Znacznie, bo prawie dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet prowadzących działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej podejmuje decyzję o założeniu własnego biznesu z powodu dostrzeżenia szansy. Również więcej mężczyzn niż kobiet zostaje przedsiębiorcami w tych krajach z powodu konieczności, czyli braku alternatywy na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Warto zwrócić uwagę również na dość optymistyczny fakt, że w UE średnio prawie trzy razy więcej kobiet i mężczyzn zostaje przedsiębiorcami z powodu chęci wykorzystania pojawiającej się okazji niż z powodu przymusu 2. W Europie największa różnica w motywacjach kobiet i mężczyzn rozumianych jako postrzeganie szansy występuje na Litwie, w Estonii i na Węgrzech (ok. 6 8%). Jeśli chodzi o zakładanie działalności z braku alternatywy na rynku pracy, największa różnica między przedsiębiorcami ze względu na płeć ma miejsce na Słowacji i w Niemczech (ok. 3%). Jak pokazują wyniki badania GEM mężczyźni prowadzący działalność gospodarczą we wczesnej fazie (do 3,5 roku) mają na ogół wyższe aspiracje rozwojowe niż kobiety. Stworzenie jakichkolwiek miejsc pracy deklaruje osiem na dziesięć kobiet i prawie dziewięciu na dziesięciu mężczyzn. Przechodząc do konkretnych liczb, okazuje się że kobiety deklarują utworzenie niecałych siedmiu miejsc prac w ciągu kolejnych 5 lat, podczas gdy plany mężczyzn w tym zakresie to średnio ok. osiemnaście nowych miejsc pracy. Oznacza to, że kobiety oczekują, że jeśli chodzi o poziom zatrudnienia w kolejnych 5 latach, to ich firma wzrośnie 13 razy, a mężczyźni że 21 razy. Mężczyźni przewyższają również kobiety pod względem najbardziej ambitnych planów rozwojowych, rozumianych jako utworzenie powyżej 19 miejsc pracy w ciągu kolejnych 5 lat plany takie ma piętnastu na stu mężczyzn prowadzących własne firmy i dziewięć na sto kobiet. Jednak nie we wszystkich wymiarach aspiracji kobiety prezentują się słabiej od mężczyzn. Również porównanie sytuacji z 2013 r. z tą sprzed roku pokazuje istotną zmianę jeśli chodzi o ambicje kobiet-przedsiębiorców. Otóż w porównaniu z 2012 rokiem znacznie, bo dwukrotnie, wzrósł odsetek kobiet planujących utworzenie więcej niż pięciu miejsc pracy w ciągu kolejnych 5 lat. Z wynikiem 43% w 2013 r. kobiety okazują się pod tym względem bardziej ambitne od mężczyzn, spośród których takie plany ma 37% osób prowadzących własny biznes. Również więcej kobiet niż mężczyzn (29% vs 26%) deklaruje wzrost zatrudnienia o 50% przy jednoczesnym utworzeniu co najmniej 10 nowych miejsc pracy. I choć te wartości są bardzo bliskie warto podkreślić, że w porównaniu z 2012 r. odsetek wysoce ambitnych kobiet przedsiębiorców wzrósł dwuipółkrotnie (z 11% w 2012 r.), zaś mężczyzn jedynie o ok. połowę. 2. Na przykład w krajach UE w populacji przedsiębiorstw należących do TEA udział przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o założeniu własnego biznesu w oparciu o motywację, jaką jest szansa vs konieczność prezentuje się odpowiednio: 7,19% vs 2,43% dla mężczyzn i 3,81% vs 1,33% dla kobiet.

6 Co więcej, trend wzrostowy widać także w przypadku najbardziej ambitnej grupy przedsiębiorczyń deklarujących utworzenie przynajmniej 20 miejsc pracy dynamika odsetka kobiet z takimi planami w latach 2012/2013 jest wyraźnie wyższa od mężczyzn (1,9 względem 1,1). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Podobnie jak w zeszłych latach, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w 2013 r. zostały ocenione przez 36 ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości. Ich zdaniem warunki do zakładania i rozwijania przedsiębiorstw wciąż nie należą do wzorcowych i oczekiwanych. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są niedostatki jeśli chodzi o kształtowanie postaw przedsiębiorczych i nauczanie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach edukacji. Na to nakładają się uwarunkowania społeczno-kulturowe, które nie sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce, ponieważ nie zachęcają do kreatywności i innowacyjności. Z drugiej strony percepcja możliwości otwarcia biznesu, a także dynamika rynku są większe niż w krajach najbardziej rozwiniętych (o gospodarkach zorientowanych na innowacje). Mimo relatywnie niskich ocen ekspertów co do zdolności/wiedzy Polaków na temat prowadzenia działalności gospodarczej, na tle gospodarek innowacyjnych wypadamy znacznie powyżej średniej. Naszymi atutami są umiejętności zarządcze i doświadczenie w zakładaniu działalności gospodarczej. Eksperci zwracają także uwagę, że kobiety i mężczyźni w Polsce są równie zdolni do założenia nowego biznesu, choć kobiety napotykają na barierę jaką jest niezadawalający system opieki społecznej i instytucjonalnej po założeniu rodziny. W Polsce, w ocenie ekspertów, mamy również do czynienia z niezbyt dobrą sytuacją młodych osób, które zakładają działalność gospodarczą z powodu braku alternatywy. Programy rządowe adresowane do młodych przedsiębiorców, podobnie jak w krajach nastawionych na innowacje, nie są zbyt dobrze oceniane. Jeśli chodzi o jakość życia przedsiębiorców, według ekspertów choć przedsiębiorcy są postrzegani jako osoby bardziej zadowoleni z życia prywatnego i zawodowego niż pozostali ludzie, to skomplikowane i często nieadekwatne przepisy prawne/regulacje nie pozwalają na zachowanie harmonii pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Well-being, czyli jakość życia przedsiębiorców W Polsce dobrostan przedsiębiorców zaliczanych do TEA jest znacząco wyższy niż w przypadkach ogółu populacji dorosłych i osób nie zajmujących się działalnością przedsiębiorczą (odpowiednio 0,01; -0,15; -0,18). W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wynik ten nie jest jednak wysoki. Niższy dobrostan wśród nowych przedsiębiorców występuje jedynie w Chorwacji, Grecji, Włoszech, Słowacji i na Węgrzech. Ponadto dobrostan przedsiębiorców w Polsce spada wraz z przejściem do grupy właścicieli dojrzałych firm i jest wyższy jedynie od wyniku dla Chorwacji, Grecji, Łotwy i Węgier. Polacy są jednym z narodów odczuwających najwyższy stres w miejscu pracy. Wyniki te są znacznie gorsze niż średnia dla Unii Europejskiej, bardziej zestresowani od Polaków są jedynie Niemcy, Grecy, Węgrzy, Portugalczycy i Słoweńcy. Z drugiej strony Polacy uzyskują relatywnie wysoką satysfakcję z pracy. W przypadku przedsiębiorców jest ona w Polsce znacząco wyższa niż w przypadku pracowników etatowych. Kobiety-początkujący przedsiębiorcy w Polsce cieszą się lepszym dobrostanem od mężczyzn, odczuwają przy tym niższy stres i wyższą satysfakcję z pracy. Badanie GEM wyraźnie wskazuje, że poczucie autonomii i znaczenia pracy są wyższe dla przedsiębiorców niż dla pracowników etatowych. Osoby lepiej wykształcone cieszą się wyższym poziomem dobrostanu, równowagi życiowej i satysfakcji z dochodów, przy czym poziom stresu jest u tych osób wyższy niż u pozostałych, najwyższą jakość życia osiągają przedsiębiorcy, których jedynie częściową motywacją jest chęć wykorzystania szansy.

7 Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w Polsce i w UE (średnia) Wskaźnik Polska UE (średnia)* Intencje przedsiębiorcze plany założenia firmy w ciągu 3 lat (% dorosłych niepodejmujących działań w kierunku założenia firmy) 17,3% 13,5% Rozpoznawanie szansy (% dorosłych osób) 26,1% 28,7% Zdolności przedsiębiorcze (% dorosłych osób) 51,8% 42,3% Strach przed porażką (% dorosłych osób dostrzegających dobrą okazję do założenia firmy) Przedsiębiorczość jako dobra ścieżka kariery (% dorosłych osób) 46,7% 39,8% 66,8% 56,9% Wysoki status przedsiębiorcy (% dorosłych osób) 59,9% 65,5% Pozytywny wizerunek przedsiębiorczości w mediach (% dorosłych osób) 58,5% 49% TEA (% dorosłych osób) 9,3% 8,0% Dojrzałe firmy (% dorosłych osób) 6,5% 6,4% Zaprzestanie działalności (% dorosłych osób) 4,0% 2,9% Przedsiębiorczość z konieczności (% dorosłych osób) 47,4% 22,7% Przedsiębiorczość z powodu dostrzeżenia szansy rozwojowej (% dorosłych osób) 32,7% 47,0% Plany utworzenie do 5 miejsc pracy (% osób dorosłych) 3,9% 4,2% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report; * Dane dotyczą 23 krajów UE, które zostały objęte badaniem w 2013 r.

8 Prelegenci (alfabetycznie) Daniel Arak Business Development Director, Członek Zarządu ITMAGINATION. Pomysłodawca i współzałożyciel ITMAGINATION, z sukcesem wspiera firmy z wielu branż w doborze i budowaniu optymalnych rozwiązań Business Intelligence. Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w projektowaniu i wdrażaniu hurtowni danych, systemów analitycznych oraz systemów integracji danych. Absolwent University of Oxford (tytuł magistra) oraz Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (tytuł inżyniera). Posiadacz wielu certyfikatów Microsoft, w tym MCT, MCITP BI oraz MCPD. Marcin Beme Założyciel i CEO Audioteki. Wierzy, że żyjemy w mobilnych czasach, a audiobooki idealnie pasują do naszego, coraz szybszego stylu życia. Za kierowanie firmą otrzymał wiele prestiżowych nagród, najważniejsza z nich to Złoty Krzyż Zasługi otrzymany od Prezydenta Bronisława Komorowskiego za wkład w rozwój polskiej kultury, przedsiębiorczości i myśli technologicznej. Przed założeniem Audioteki był oddany budowaniu startupów, takich jak firma teleinformatyczna i producencka. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej w specjalizacjach: Finance i Marketing, Matematyka i Ekonometria oraz Informatyka Stosowana. Anna Brussa Zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Odpowiedzialna za działalność badawczą w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, jak również proces ewaluacji projektów realizowanych przez PARP w ramach programów operacyjnych na lata Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej oraz środków krajowych. Obecnie zaangażowana w prace przygotowawcze do perspektywy finansowej w Polsce. Bierze udział w pracach Prezydencji PARP w 2014 r. w Europejskiej Sieci Agencji Innowacyjności (TAFTIE). Wcześniej w Ministerstwie Gospodarki, gdzie była zaangażowana w proces kształtowania polityk przemysłowej, innowacyjności i przedsiębiorczości, włączając w to ramy prawne i instytucjonalne dla MSP i organizacji biznesowych, projektowanie instrumentów wsparcia dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw. Ukończyła strategie biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz integrację europejską jak również stosunki międzynarodowe na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Nominowana do programu Chevening przyznawanego przez Foreign Commonwealth Office w Wielkiej Brytanii, ukończyła ten program na Uniwersytecie Sussex. Ekspert w krajowych i międzynarodowych projektach i inicjatywach, była delegatem Polski w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności w komitetach, grupach roboczych, grupach eksperckich KE, OECD oraz ONZ.

9

10 W 1990 roku przeszedł do pracy w biznesie, zawieszając karierę naukową. Był współzałożycielem, członkiem zarządu, a w latach Prezesem Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Był odpowiedzialny kolejno za pion doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Po zakończeniu działalności biznesowej, od 2004 r. jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule a także monografii nt. makroekonomicznych skutków przedsiębiorczości Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, Zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Jest członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki. prof. Simon L. Dolan Od 2001 r. wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu ESADE w Barcelonie. Wykładał na wielu uczelniach, wśród których znajdują się m. in. Boston University, The University of Minnesota and The University of Colorado, Tel Aviv and Haifa University in Israel, Vienna University czy ESSEC- Paris. Jest autorem licznych publikacji z takich obszarów jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia organizacji, stres zawodowy, kulturalny reengineering czy też coaching. Opublikował ponad 120 artykułów w czasopismach naukowych. Jest redaktorem naczelnym Cross cultural Management: An international journal, jest również redaktorem w kilkunastu redakcjach międzynarodowych czasopism naukowych. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji książkowych, opublikowanych w wielu językach. Z wielu z nich korzystają uczelnie i praktycy na całym świecie, publikacje te znajdują się na liście najlepiej sprzedających się książek takich wydawnictw jak Mcgraw Hill, Planeta czy Palgrave-Macmillan. Jako kierujący Katedrą Future of Work w ESADE, przewodzi różnym projektom badawczym realizowanym w katedrze, poświęconym badaniom nad przyszłością rynku pracy. W chwili obecnej w Katedrze realizowanych jest ok. 11 projektów finansowanych przez rząd kataloński, hiszpański czy Komisję Unii Europejskiej, w tym duży projekt badawczy dotyczący zrównoważonego stylu życia 2.0 w Europie. Wojciech Kąkol Doradca ds. Innowacji w kluczowych polskich spółkach, były Prezes Energa Innowacje oraz Członek Zarządu Arteria S.A., zajmował kluczowe stanowiska managerskie w takich firmach jak: Castrol, Telekomunikacja Polska, GE Money Bank, Arteria, Energa. Zrealizował szereg wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w zakresie innowacyjnych modeli biznesowych. Absolwent: Politechniki Gdańskiej, MBA Copenhagen Business School, MIT Sloan Executive. dr Tomasz Klimczak Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie ( ) w programowaniu i zarządzaniu programami publicznymi dotyczącymi rozwoju społeczno-gospodarczego. W latach zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2005 r. członek zarządu, a od 2006 r. Prezes Zarządu WYG PSDB, spółki specjalizującej się w realizacji usług skierowanych do sektora publicznego, dotyczących funkcjonowania administracji i sfery usług publicznych oraz polityki rozwoju, w tym wykorzystania środków unijnych. Kierował wieloma dużymi projektami badawczymi i ewaluacyjnymi. Specjalizuje się w obszarach: innowacyjność gospodarki, dobre rządzenie, rozwój regionalny.

11 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku W latach była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach była doradcą w międzynarodowej firmie konsultingowej, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskim programie pomocowym wspierającym rolnictwo. Od 1999 do 2001 r. pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie uczestniczyła w programowaniu i przygotowaniu do wdrażania Programu SAPARD oraz funduszy strukturalnych. Od 2001 r. związana była z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej, nadzorowała realizację poakcesyjnych programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. W ARiMR pełniła funkcje zastępcy dyrektora, dyrektora a od 2005 roku do kwietnia 2008 funkcję Zastępcy Prezesa. Od 2009 r. przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 r. wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE). Z PARP związana od kwietnia 2008 r. kiedy to została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji. Janusz Piechociński Wicepremier, Minister Gospodarki. 6 grudnia 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał Janusza Piechocińskiego na stanowisko Ministra Gospodarki. W dniu 22 września 2014 r. ponownie powołany na powyższe stanowisko. Urodził się 15 marca 1960 r. w Studziankach Pancernych (Mazowsze). Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX wieku, historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską. Od 1990 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapalony grzybiarz można go często spotkać w lasach chojnowskich. Pasjonuje go piłka nożna i siatkówka. Jego ulubiony deser to szarlotka z lodami. Poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W parlamencie w latach działał w komisji finansów i budżetu. W latach był przewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w gospodarce. Był także wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy Centrum Gospodarczego. W latach był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W późniejszych latach zasiadał w komisji infrastruktury (pełnił funkcję przewodniczącego), innowacyjności i nowoczesnych technologii. Dwukrotnie wybierany do sejmiku mazowieckiego, gdzie przewodniczył komisjom budżetu i finansów oraz ochrony środowiska. W latach był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Był m.in społecznym prezesem Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego. Żonaty, ma troje dzieci. dr Michał Polański Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od grudniu 2010 roku. Jest odpowiedzialny za działania PARP związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw, w tym m.in. promocję eksportu i koordynację ośrodka Enterprise Europe Network. Absolwent Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od roku 2005 jest pracownikiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, początkowo jako kierownik sekcji w Departamencie Promocji Przedsiębiorczości, następnie jako zastępca dyrektora tego departamentu, odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem i realizacją międzynarodowych projektów, w tym projektów kooperacyjnych realizowanych przez PARP oraz zarządzanie kontaktami międzynarodowymi Agencji. Jako Dyrektor Departamentu Promocji

12 Gospodarczej uczestniczy w przygotowaniu strategii Agencji oraz nadzoruje jej działalność informacyjną. W latach był zatrudniony w Fundacji Fundusz Współpracy jako konsultant prawny a następnie zastępca kierownika Programu Centrum Euro Info. Posiada praktykę prawniczą w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie. Jest członkiem Rady Promocji Eksportu organu doradczego Ministerstwa Gospodarki. prof. Mario Raich Jest myślicielem przyszłości, umysłem pionierskim i kreatywnym. Jest międzynarodowym doradcą ds. innowacji. Włada płynnie wieloma językami. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w organizacjach globalnych, takich jak: Xerox, Citigroup czy Zürich Financial Services. Od 1991 do 2001 byl odpowiedzialny za projekt rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Od 1997 roku pełni funkcję przewodniczącego zarządu Learnità Ltd., londyńskiej firmy zajmującej się kreowaniem innowacji. Pełni także funkcję wykładowcy w Wyższej Szkole Biznesu ESADE w Barcelonie oraz profesora Uniwersytetu Educatis. Jego książka Globalna Transformacja Biznesu i Społeczeństwa została w 2011 r. wydana po polsku. dr Martin Robson Od 2000 r. związany z Durham University Business School, obecnie Director of Undergraduate Admissions oraz Deputy Chair of the Board of Examiners for Durham University Business School. Wcześniej przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie w Newcastle upon Tyne. Dydaktyk i badacz zagadnień ekonomii pracy i organizacji przemysłowych. Autor szeregu opracowań na temat przedsiębiorczości i rynku pracy (w szczególności samozatrudnienia) zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. We współpracy z dr Simonem Parkerem i prof. Colinem Wrenem badał związek między samozatrudnieniem a stawkami podatku dochodowego, stawkami zasiłku dla bezrobotnych i stopą bezrobocia. Obecnie zajmuje się analizą związków pomiędzy poziomem prawnej ochrony zatrudnienia a liczbą wypadków przy pracy w wybranych krajach członkowskich OECD. Ewa Rutczyńska-Jamroz Starszy menedżer, członek zespołu R&D and Government Incentives oraz Innovation Consulting, Deloitte Polska. Posiada ponad 8 lat doświadczenia w doradztwie największym przedsiębiorstwom na polskim rynku. Jest specjalistką w zakresie optymalizacji finansowania działalności B+R z niekomercyjnych źródeł oraz ekspertem z zakresu struktur badawczych w organizacjach. Zajmuje się doradztwem w zakresie kompleksowego zarządzania projektami, w tym badawczo-rozwojowymi, definiowania wieloletnich strategii rozwojowych dla firm oraz pozyskiwania i wykorzystania dotacji z różnych źródeł pomocy publicznej. Robert Świechowicz Wiceprezes, Dyrektor Finansowy PESA BYDGOSZCZ S.A. Urodzony w 1974 r. w Chełmnie. Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. W 1999 roku ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie finansami, a 2002 roku podyplomowe Prawo Podatkowe. Swoje umiejętności systematycznie rozwija na licznych szkoleniach i kursach menedżerskich. W PESA Bydgoszcz S.A. od 1997 r. Przeszedł wszystkie szczeble kariery od samodzielnego pracownika ds. ekonomicznych, przez specjalistę, kierownika działu finansowego, Dyrektora Finansowego - Członka Zarządu od 2000 roku, do Wiceprezesa firmy od 2012 roku. Prywatnie jest żonaty, ma dwie córki, lubi dobre kino i podróże. dr hab. Krzysztof Wach Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent, a następnie pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej, autor kilkunastu książek, ponad 100 artykułów naukowych, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym kwartalnika Studia Negotia oraz rocznika Przedsiębiorczość Edukacja, redaktor naczelny kwartalnika naukowego Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER). Od 2012 r. pełni funkcję

13 krajowego eksperta OECD oraz Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości, jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central European Initiative), odbył gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago (Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), Universidad Politecnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania). Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W PARP koordynuje pracami Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję. Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka cyklicznych publikacji: Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Raportu Innowacyjność, oraz Global Entrepreneurship Monitor. Polska, wydawanych przez PARP. dr hab. Przemysław Zbierowski Pracownik Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej, zarządzania małymi i średnimi firmami, zarządzania strategicznego, zarządzania pozytywnego oraz efektywności organizacji, w szczególności sposobów osiągania przez organizacje wysokiej efektywności. Autor ponad 120 prac naukowych w językach polskim i angielskim. Zaangażowany w projekt Global Entrepreneurship Monitor. Członek międzynarodowych organizacji badawczych, m.in. Academy of Management, British Academy of Management, Institute for Small Business and Entrepreneurship oraz Welsh Enterprise Institute. Współpracuje również ze środowiskiem biznesu w charakterze doradcy i trenera, uczestniczy w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

14 Opisy prezentacji Sesja plenarna Polskie odpowiedzi na światowe trendy w przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Współcześnie przedsiębiorca to rola, która zarówno w sensie gospodarczym, jak i społecznym zaczyna zdobywać uznanie i uwagę wielu środowisk politycznych, obywatelskich, a także naukowych. Oczywiście przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa a priori są traktowani jako najistotniejsze ogniwo rozwoju gospodarczego. Natomiast dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach, także tych bardzo zaawansowanych gospodarczo, z bardzo konkurencyjną gospodarką, obserwujemy rodzaj nowej fali przedsiębiorczości, która z jednej strony objawia się dynamicznym rozwojem rynku start-up owego (w rozumieniu powstawania nowych, innowacyjnych firm, usługowych i przemysłowych, koncentrujących się na nowoczesnych branżach), a z drugiej rosnącą liczbą biznesów typu life-style, które są stymulowane uelastyczniającym się rynkiem pracy, rozwojem nowych technologii oraz postępującym przyzwoleniem/akceptacją społeczną dla zawodu przedsiębiorcy. Wyniki badań prowadzonych przez PARP, a także analizy zbierane na podstawie innych dostępnych danych pokazują, że zdecydowanie nas też obejmuje nowa fala przedsiębiorczości, tym mocniejsza, że Polacy w ogóle charakteryzują się bardzo wysoką przedsiębiorczością, wyróżniającą nas co najmniej na tle europejskim. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną dane z ostatniej edycji międzynarodowego badania Global Entrepreneurship Monitor, w którym Polska, z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczy od 2011 r., a także dodatkowe analizy prowadzone systematycznie w ramach badań własnych PARP. Przedsiębiorczość jako element rynku pracy przyszłości. Poszukiwanie strategii i narzędzi zmiany kulturowej prof. Simon L. Dolan, ESADE Business School, Barcelona, Hiszpania Niemal każdy zgodzi się, że w 2025 r. struktura i charakter pracy będą znacznie się różnić od pracy, jaką znamy dzisiaj. Niemniej jednak istnieją tylko ograniczone wiarygodne badania, które mogą pomóc nam zrozumieć 1) globalne siły kształtujące sposób, w jaki będziemy pracować w przyszłości oraz 2) sposoby, w jakie możemy przygotować pracowników do tego, aby w przyszłości osiągnęli zrównoważoną doskonałość. Katedra Przyszłości Pracy w ESADE gromadzi dane i angażuje się w wiele projektów, które umożliwiają nam dokonywanie prognoz na temat przyszłości. Stosujemy różne metodologie (niektóre bardzo innowacyjne) i uwzględniamy pomysły wielu zainteresowanych stron (zdolnych i utalentowanych pracowników wyższego szczebla), we wszystkich dyscyplinach i ponad granicami geograficznymi. Wykorzystujemy najnowsze technologie wirtualne, aby połączyć globalny talent dla potrzeb debat, pomysłów, badań i uruchomienia innych innowacji związanych z przyszłością pracy.

15 Prezentacja zbada przyszłość pracy na podstawie trzech odrębnych, ale wzajemnie połączonych determinant: globalizacja, cyfryzacja i wirtualizacja. Postaramy się również zbadać determinanty przyszłości pracy w sposób wielopoziomowy: wpływ na jednostki, na organizacje i na społeczeństwo ogółem. Podejmiemy szczególne starania, aby połączyć i powiązać przyszłość pracy poprzez przedstawienie obszernych przykładów związanych z tematem konferencji: przyszłość przedsiębiorczości. Zaapelujemy do kreatywnych przedsiębiorców, którzy mogą pomóc jednostkom, organizacjom i społeczeństwu w utrzymaniu lepszego stylu życia. Mogą oni również pomóc organizacjom w przekształceniu ich kultury, aby wspierać nowe kierunki w pracy poprzez rozwój narzędzi i metodologii, wpływających na przemianę kultury. Nasza podróż w przyszłość pracy rozpoczyna się od roli, jaką przedsiębiorcy mogą odegrać w transformacji obecnej szkoły biznesu, która ma kształcić przedsiębiorców. Utrzymuję, że najlepsze szkoły biznesu przygotowują swoich studentów dla świata teraźniejszości lub przeszłości, ale nie dla świata jutra, świata, w którym klasy nie będą miały nauczycieli, ponieważ dzięki technologiom i nowej koncepcji pracy żaden specjalista nie będzie chciał pracować na pełny etat na stałym stanowisku. W świecie coraz bardziej zorientowanym na usługi i coraz mniej na produkcję (wykonywaną głównie przez maszyny) największym atutem kierowników jutra będzie ich wiedza. W tej opartej na wiedzy gospodarce żaden specjalista nie będzie chciał pracować na pełny etat w jednej firmie, a najczęściej występującym rodzajem pracownika będą wolni strzelcy. Dzięki technologii będą oni elastyczni i znajdą się w strefie trzech A: każdy (Anyone), wszędzie (Anywhere) i w każdej chwili (Anytime). Prawdopodobnie będą spędzać więcej czasu w pracy, a granice między pracą a życiem prywatnym będą się coraz bardziej zacierać. Twierdzimy również, że większość firm (i społeczeństw) tkwi w strefie komfortu i odmawia obudzenia się i odważenia na zrobienie czegoś innego i kreatywnego Gdy się obudzą, może być za późno. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do podjęcia kulturowego reengineeringu, zastąpią paradygmat wydajności paradygmatem skuteczności. Pracownicy jutra będą chcieli czegoś więcej niż tylko pieniędzy: będą chcieli dobrobytu, szkoleń i rozwoju. Opracowane zostaną określone programy w celu stworzenia nowemu pokoleniu środowiska, które jest przyjemne i stawia wysokie wymagania. W przeciwnym razie talent albo ucieknie, albo stanie się bezproduktywny. W najnowszym, obejmującym 142 kraje badaniu Gallupa na temat stanu globalnych miejsc pracy, tylko 13% pracowników było naprawdę zaangażowanych w pracę; proszę wyobrazić sobie silnik samochodu tak przygnębiająco niewydajny, że faktycznie spala tylko 13% zużywanego gazu. To właśnie ten rodzaj marnotrawstwa, o którym mówimy duże organizacje już marnują więcej możliwości ludzkich niż wykorzystują. Taka sytuacja nie jest zrównoważona dla żadnej organizacji. Tym samym przewidujemy także pożegnanie z zatrudnieniem na całe życie, luksusem, który pochowano wraz z naszymi dziadkami. Bezrobocie stanie się zjawiskiem stałym. O ile nie uważamy, aby wskaźnik bezrobocia osiągnął 75%, to, naszym zdaniem, będzie on się wahał między 20% a 40%, w zależności od strefy i rodzaju sektora, co oznacza, że duży odsetek pracowników zostanie (z przymusu, nie z wyboru) kreatywnymi przedsiębiorcami: w braku miejsc pracy więcej ludzi zacznie myśleć o rozpoczęciu nowej działalności. Przeglądając główne makro- i mikro zmiany, my, pracownicy Katedry, przewidujemy dla 2025 r. pewne ważne przemiany. Zajdą one w ekosystemie, demografii, technologii, edukacji i gospodarce. Jesteśmy przekonani, że dzisiejszy kapitalizm oparty na dominacji musi ustąpić kapitalizmowi opartemu na partnerstwie i opiece, ponieważ w coraz bardziej powiązanym ze sobą świecie działania jednej osoby natychmiast wpływają na innych. Ponieważ w przyszłości będziemy musieli konkurować nie tylko ze sobą, ale również z maszynami (tj. przewiduje się, że za 25 lat sztuczna inteligencja będzie równoważna z ludzką), musimy być coraz bardziej elastyczni pod względem pracy, bardziej wykwalifikowani i z pewnością bardziej kreatywni. Przewidujemy również, że jest to końcowa epoka dużych organizacji. Duże organizacje wszelkiego rodzaju cierpią na wiele wrodzonych ułomności, których nie jest w stanie uleczyć żadna terapia wzrostowa. Po pierwsze są one bezwładne. Przyszłość często je zaskakuje i rzadko się zmieniają w stabilnych warunkach. Po drugie duże organizacje działają na zasadzie przyrostowej. Mimo swojej przewagi zasobowej, osoby sprawujące urząd rzadko są autorami przełomowych innowacji; To nie tak, że prezesi-weterani lekceważą wartość innowacji; chodzi raczej o to, że odziedziczyli oni struktury organizacyjne i procesy, które są z natury toksyczne dla przełomowego myślenia i bezwzględnego eksperymentowania. Po trzecie duże organizacje są bezbarwne emocjonalnie. Kierownicy wiedzą, jak nakazywać posłuszeństwo i staranność, ale większość nie ma pojęcia, co robić, gdy przychodzi do ożywienia pewnego rodzaju wolontariatu, który

16 aktywizuje życie w sieci społecznej. Inicjatywy, wyobraźni i pasji nie da się nakazać to są dary (w oparciu o dokument autorstwa Gary ego Hamela w HBR 31 października 2014). Wniosek: Zmienny charakter pracy pociąga za sobą ogromne konsekwencje dla sposobu budowania organizacji, zarządzania ludźmi i tworzenia miejsc pracy. Niektóre organizacje już wykorzystują nowe sposoby pracy; inni walczą o to, by zrozumieć, co oznacza przyszłość. W tym kontekście, FWC w ESADE angażuje się w wiele futurystycznych innowacji: promujemy i zmieniamy program nauczania szkoły biznesu, tak aby obejmował on kompetencje zarządzania w warunkach niepewności, szkolenia liderów, aby stali się trenerami i wykorzystywał nowe technologie umożliwiające nauczycielom i profesorom przyjęcie roli doradców i mentorów. Wprowadzamy metodologie i narzędzia w celu przeprowadzenia reengineeringu kultury oraz inne metodologie przekształcenia kierowników w bardziej kreatywne osoby (tj. metodologia inteligentnych rozwiązań prof. Mario Raicha). Wprowadzamy również innowacyjne konferencje i debaty odnośnie kwestii duchowości i pytamy, czy w szkołach biznesu można i powinno się nauczać duchowości. Na koniec, stworzyliśmy nową koncepcję talentingu, terminu ukutego przeze mnie, aby opisać nowy sposób zarządzania talentem w oparciu o zasadę 8 H, czyli 8 wyznaczników kultury, które firmy jutra muszą posiadać, jeśli naprawdę chcą przyciągać, zachować i motywować talenty: zatrudnienie (Hiring), zdrowie (Health), szczęście (Happiness), higiena (Hygiene), głowa (Head), serce (Heart), ręka (Hand) i nadzieja (Hope).

17 Sesja panelowa Perspektywy rozwoju firm: współpraca Samozatrudnienie szansa czy konieczność. Przypadek Wielkiej Brytanii dr Martin Robson, Durham University Business School, UK Po krótkiej przerwie na początku nowego tysiąclecia, wskaźnik samozatrudnienia w Wielkiej Brytanii znowu rośnie i według ostatnich danych OECD wynosi obecnie nieco ponad 14% zatrudnienia. Warto zauważyć, że kierunek zmiany wskaźnika samozatrudnienia jest taki sam zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. W przypadku mężczyzn wskaźnik samozatrudnienia wynosi obecnie prawie 19% zatrudnienia, natomiast w przypadku kobiet to prawie 10%. Co spowodowało ten wzrost popularności samozatrudnienia jako środka pracy? Czy coraz wyższy wskaźnik samozatrudnienia w gospodarce to wynik większych możliwości czy rosnących konieczności na rynku pracy? Aby ocenić znaczenie konieczności przyjrzyjmy się, czy wzrost stopy bezrobocia w gospodarce prowadzi do wzrostu wskaźnika samozatrudnienia, jako że pracownicy próbują uciec przed bezrobociem, stając się swoimi własnymi szefami. Lub czy, w istocie, perspektywa bezrobocia ma odwrotny skutek? Rozpatrzymy tę kwestię poprzez analizę na różnych poziomach włączając w to poziom wielonarodowy, poziom regionalny i poziom jednostki i zobaczymy interesujące zmiany w kontekście tego związku. W trakcie dalszej realizacji tej misji będziemy analizować skutki kolejnego potencjalnego wskaźnika konieczności na rynku pracy ustawodawstwa w sprawie ochrony poziomu zatrudnienia i zobaczymy, czy ma to jakikolwiek wpływ na wskaźnik samozatrudnienia. Następnie przyjrzymy się roli szans, skupiając się na trzech czynnikach: poziom zagregowanego popytu w gospodarce, stopa podatku dochodowego i poziom zasiłków dla bezrobotnych. Na koniec rozpatrzymy rolę zmian w kulturze pracy i zobaczymy, w jaki sposób może to wpłynąć na atrakcyjność podjęcia pracy na własny rachunek. Aspiracje i motywacje rozwojowe właścicieli młodych firm w Polsce Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP W Polsce systematycznie rośnie liczba nowo zakładanych firm. Wraz z poprawiającym się wskaźnikiem przeżywalności przedsiębiorstw skutkuje to rokrocznym zwiększaniem się liczebności firm w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Zachodzą bardzo ciekawe zmiany w strukturze nowo zakładanych firm na czoło wysuwają się firmy zakładane przez bardzo młode osoby oraz kobiety. Nowe firmy są małe, ale z dużymi ambicjami, co obserwujemy w planach przedsiębiorców działających na rynku do 3,5 roku, w porównaniu do pozostałej populacji przedsiębiorstw (badania w ramach Global Entrepreneurship Monitor). W referacie przedstawiona zostanie charakterystyka nowych firm w Polsce w ostatnich trzech latach przede wszystkim w ujęciu poszczególnych grup wiekowych podejmujących działalność gospodarczą oraz plany rozwojowe właścicieli młodych wschodzących przedsiębiorstw.

18 Bariery i czynniki wzrostu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Polskie firmy na tle innych. Dariusz Brzeziński, Partner Zarządzający, APAX Consulting Group Sp. z o.o. Głównym celem wystąpienia jest porównanie czynników wzrostu firm z sektora MSP w Polsce oraz z wybranych rynków zagranicznych. Inspiracją są wyniki badań, które przez ponad 20-lat prowadzono w USA i krajach BRIC, a od kilku lat mających miejsce również w Polsce. Dariusz Brzeziński, Partner Zarządzający APAX Consulting Group, przedstawi doświadczenia ze współpracy z polskimi firmami, które zostały przebadane pod kątem efektywności organizacyjnej oraz występowania tzw. barier wzrostu. Rodzime firmy zbyt mało uwagi przywiązują do infrastruktury zarządczej, co początkowo ogranicza ich efektywność, a na pewnym etapie rozwoju stanowi barierę, która zagraża już nie tylko wzrostowi, a przyszłości biznesu. Przebadane firmy pochodzą z różnych branż, w większości działają co najmniej od kilkunastu lat, a niektóre z nich notowane są na GPW. Znajdują się na różnych etapach rozwoju i mierzą się z różnymi trudnościami, przez co ich problemy każdorazowo wymagają dopasowanej recepty. Powyższa analiza pozwala zdiagnozować kluczowe elementy, na których firma powinna się skupić w pierwszym kroku, by uwolnić swój potencjał wzrostowy, a następnie na czynnikach, które pozwolą go zrealizować. Analiza i wyciągnięte wnioski przekładają się bezpośrednio na standing finansowy przedsiębiorstw. Na wymienionych rynkach zagranicznych występuje udowodniona zależność między wynikami tej analizy, a przewidywanymi wynikami finansowymi firm.

19 Sesja panelowa Perspektywy rozwoju firm: umiędzynarodowienie Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw wyniki badania PARP dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, SGH, dr Tomasz Klimczak, WYG PSDB Referat przedstawia wyniki ogólnopolskich badań ilościowych i jakościowych mających na celu kompleksową ocenę międzynarodowej aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorstwom z sektora MSP, które stanowią 99,82% ogółu przedsiębiorstw niefinansowych działających w Polsce. Analizę różnych form działalności międzynarodowej przeprowadzono z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże), ich lokalizacji (wg województw), branży (wg PKD) oraz płci osoby zarządzającej. Ustalono dlaczego firmy podejmują współpracę z zagranicą i co uznają za kluczowe w zakresie konkurencyjności swojej oferty. Obok czynników warunkujących ekspansję zagraniczną, zidentyfikowano trudności przed jakimi stają nie tylko przedsiębiorstwa aktywne za granicą, ale również planujący rozpoczęcie działalności międzynarodowej. Wyniki badania pozwoliły określić zakres korzystania z publicznych form wsparcia działalności międzynarodowej oraz rozpoznać potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wsparcia publicznego czy współpracy z zagranicą. Uwarunkowania internacjonalizacji początkujących przedsiębiorców dr hab. Przemysław Zbierowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Tematyką wystąpienia będzie wpływ różnych zmiennych podlegających pomiarowi w Globalnym Monitorze Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Monitor GEM) na aspiracje początkujących przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji. Pobocznym celem wystąpienia jest prezentacja możliwości, jakie daje GEM w zakresie eksploracji zależności między uwarunkowaniami przedsiębiorczości, charakterystykami przedsiębiorcy, poziomem przedsiębiorczości w różnych aspektach, a także aspiracjami przedsiębiorców. W celu zapoznania słuchaczy z zastosowaną metodologią w pierwszej części wystąpienia krótko zaprezentowana zostanie procedura badawcza GEM i kluczowe zmienne w niej generowane. Następnie uwaga skierowana zostanie na opis kluczowej zmiennej dotyczącej internacjonalizacji wyrażającej spodziewany udział procentowy klientów spoza kraju działania przedsiębiorcy. Kluczowa część wystąpienia będzie dotyczyć wpływu na internacjonalizację szeregu zmiennych z różnych obszarów, takich jak: płeć przedsiębiorcy, kapitał społeczny przedsiębiorczości, społeczne normy w zakresie przedsiębiorczości, wielkość gospodarstwa domowego, dochody przedsiębiorcy z innych źródeł, status przedsiębiorcy na rynku pracy, wiek przedsiębiorcy, wykształcenie przedsiębiorcy, a także zależności między internacjonalizacją a innymi aspiracjami przedsiębiorców, ich motywacją oraz dobrostanem psychologicznym.

20 Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej Referat omawia wzorce procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce przy wykorzystaniu ankietyzacji na próbie 190 przedsiębiorstw. Badania ankietowe zostały przeprowadzone na początku 2014 roku. Próba badawcza obejmuje 76% przedsiębiorstw z sektora MSP oraz 24% dużych przedsiębiorstw, co umożliwia porównywanie mechanizmów internacjonalizacji pomiędzy tymi dwoma podgrupami przedsiębiorstw. Referat analizuje zachowania w zakresie internacjonalizacji polskich MSP w następujących aspektach: motywy umiędzynarodowienia polskich badanych przedsiębiorstw; terytorialny zasięg internacjonalizacji badanych polskich przedsiębiorstw; tempo internacjonalizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (tradycyjna vs. przyspieszona internacjonalizacja born globals); formy internacjonalizacji (eksport, kooperacja, inwestycje zagraniczne) badanych polskich przedsiębiorstw; strategie internacjonalizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (policentryczna, etnocentryczna, regiocentryczna, geocentryczna strategia); rola zasobów wewnętrznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw; rola wiedzy i procesu uczenia się w umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw.

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo