Wykształcenie: Magister Ekonomii i Administracji (specjalizacja: zarządzanie) na Wydziale Ekonomii i Biznesu Universidad Complutense w Madrycie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykształcenie: Magister Ekonomii i Administracji (specjalizacja: zarządzanie) na Wydziale Ekonomii i Biznesu Universidad Complutense w Madrycie."

Transkrypt

1 JOAQUÍN ALONSO VENA Magister Ekonomii i Administracji (specjalizacja: zarządzanie) na Wydziale Ekonomii i Biznesu Universidad Complutense w Madrycie. Od 2013 Dyrektor korporacyjny ALDESA POLSKA. W 2012 Dyrektor Grupy ALDESA w Rumunii. W 2009 Dyrektor Finansowo - Administracyjny Działu Budowlanego Grupy ALDESA. W 2007 Zastępca Dyrektora Rozwoju Korporacyjnego Grupo Aldesa. W 2003 Dyrektor Planowania Strategicznego i Kontroli Zarządczej Grupy URALITA. W 1998 Konsultant w ARTHUR ANDERSEN. Moim podstawowym celem, jako członka rady, byłoby: aktywne wsparcie działania PHIG w celu poprawy relacji między Firmami Członkowskimi, pomoc w stworzeniu z Izby skutecznego instrumentu mediacji z instytucjami publicznymi w Polsce, ułatwienie wejścia na rynek polski nowym firmom hiszpańskim, wymiana doświadczeń i wiedzy z firmami hiszpańskimi i polskimi, uczestnictwo w wydarzeniach związanych z sektorem budowlanym. STEFAN BEKIR ASSANOWICZ Wyższe: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej - mgr inż. Budowy Mostów. Studia Podyplomowe SGPiS, INSEAD FONTAINBLEAU. Projektant konstrukcji mostowych KOLPROJEKT" Warszawa, Dyrektor techniczny Oddziału Głębokiego Fundamentowania PRK- 15, Kierownik Grupy Robót Mostowych - DROMEX Libia, Z-ca dyrektora naczelnego DROMEX, Dyrektor DROMEX Libia, Dyrektor handlowy - BUDIMEX, Prezes Zarządu LAFARGE POLSKA, Prezes Zarządu LAFARGE KRUSZYWA LAFARGEBETON, Wiceprezes Zarządu BUDIMEX S.A., Prezes Zarządu BUDIMEX-DROMEX, Prezes Zarządu ZBM Inwestor Zastępczy, Prezes Zarządu RUBAU POLSKA Sp. z o.o. Wiceprezes Rady Izby, Prezes Rady Izby Prowadzenie polityki dalszego rozwoju regionalnego Izby, umocnienie pozycji Izby na rynkach polskim i hiszpańskim; wzmocnienie wsparcia instytucji rządowych obu krajów, umacnianie Izby, jako rzecznika firm członkowskich, dalsze wzmacnianie pozycji Izby w IGCC, dalsza rozbudowa relacji Izby z agendami rządowymi i ministerstwami, budowa bezpiecznej pozycji finansowej Izby, dalsze rozszerzanie relacji z innymi izbami bilateralnymi. BARBARA BAJOREK 1

2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Od 1991 roku współzałożyciel i udziałowiec biura rachunkowego Badesta specjalizującego się w obsłudze spółek prawa handlowego, głównie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Aktualnie Badesta obsługuje kilkadziesiąt podmiotów z udziałem kapitału hiszpańskiego. Stanowisko w Spółce: Prezes Zarządu. Od 1996 roku licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od 1997 roku doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od 2002 roku członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, od 2006 roku członek Rady Izby Skarbnik. Jako skarbnik zajmuje się koordynacją polityki finansowej i kontrolą wydatków. Oferuje też wspieranie firm hiszpańskich chcących zainwestować w Polsce, głównie poprzez doradztwo podatkowe. NICOLAS COTONER mgr Prawa i mgr Administracji, International MBA. Dziesięć lat doświadczenia międzynarodowego w sektorze finansowym Grupy Santander: Absolwent programu dla przyszłych dyrektorów w Grupie Santander, dwa lata w dziale bankowości korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w departamencie strategii i rozwoju, dwa lat w dziale bankowości handlowej Banku SANTANDER w Wielkiej Brytanii w departamencie produktów i usług bankowości korporacyjnej. Valira Asset Management: Grupa inwestycyjna w funduszu Fondos Hedge. Deloitte: doradztwo finansowe. Aktywny członek Rady, starający się wpływać na rozwój przedsiębiorstw hiszpańskich w Polsce i wspierać go. Dbanie o osiągnięcie celów Izby poprzez pracę z pełnym zaangażowaniem. JACEK CZELADKO Doktor Nauk Ekonomicznych - Zarządzanie Finansami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, absolwent MBA w SGH & University of Calgary & Universite du Quebec, Magister Ekonomii w Silesian Internacional Business School ( University of Strathclyde z Gaslow oraz Ecole de Commerce de Toulouse). Certifikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). 2

3 20 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w finansach i zarządzaniu w czołowych polskich firmach m.in. Stalexport S.A., Ruch S.A, PZU S.A. i Mostostal Zabrze. Członek Rad Nadzorczych w spółkach skarbu państwa i prywatnych. Założyciel i główny udziałowiec spółek należących do IOS S.A. Doświadczenie obejmuje wdrażanie systemów kontrolingu i budżetowania, prowadzenie restrukturyzacji organizacyjnych i finansowych, pozyskiwanie finansowania na rynku kapitałowym i bankowym, wdrażanie systemów informatycznych, opracowywanie wieloletnich planów strategicznych i marketingowych. Działając w Radzie Izby mijającej kadencji brałem udział w większości posiedzeń Rady, starając się aktywnie uczestniczyć w pracach Rady i życiu Izby. W przypadku wyboru do Rady Izby na kolejną kadencję chciałbym zająć się sprawami działalności PHIG w obszarze współpracy z innymi Izbami Gospodarczymi, reprezentowaniu Izby w kontaktach z mediami oraz pomagać w przeprowadzeniu imprez organizowanych przez Izbę. FERNANDO DE ZÚÑIGA GONZÁLEZ Architekt ze specjalizacją Urbanistyka na Universidad de Navarra ( ). Tytuł Agenta Nieruchomości (2000), Studia Podyplomowe z Corporate Real Estate and Finance w Cass Business School w Londynie ( ), Studia Doktoranckie z Zarządzania i Finansów na SGH ( ). Doświadczenie Zawodowe: Od 2012 Dyrektor Generalny w SYRENA INVEST, od 2006 Prezes DE ZÚÑIGA. Od 2004 do 2006 Dyrektor w ACCIONA INMOBILIARA w Warszawie. Od 2003 do 2004 analityk inwestycyjny w ACCIONA INMOBILIARIA w Madrycie. Od 2001 do 2003 architekt w CASTAÑON ASSOCIATES w Londynie. Chciałbym zaangażować się bardziej w pracę Izby i w ten sposób wspierać nowe inicjatywy i wnosić nowe pomysły. Mając 10- letnie doświadczenie w Polsce w sektorze nieruchomości, uważam, że byłbym bardzo przydatny dla działań Izby. OLIVER GERECKE CAMPOS Mgr prawa na Universidad de Navarra, specjalizacja w prawie korporacyjnym; Studia podyplomowe z Prawa Korporacyjnego, Universidad de Navarra. adwokat i specjalista w sektorze bankowym. Od 2012 Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce Banco Popular Español w Warszawie, 3

4 Banco Popular Español Grupo Unicredit Zarzadzanie biznesem w Polsce poprzez Biuro Hiszpańskie na Europę Centralna i Wschodnią w Monachium, Banco Popular Español, dyrektor (Sádaba), Banco Popular Español, prawnik (Saragossa), Banco Popular Español, szef Departamentu Handlu Zagranicznego w Siedzibie Głównej (Saragossa), kancelaria Pardinas - Prawnik (Pamplona). Wnieść bogate doświadczenie Banco Popular w zakresie współpracy gospodarczej miedzy Polską i Hiszpanią, aby ułatwić realizację celu Izby, którym jest promowanie współpracy ekonomicznej miedzy tymi dwoma krajami. RAMON GIL MATAIX Inżynier Dróg, Kanałów i Mostów, Universidad Politécnica w Madrycie z ukończonym pierwszym rokiem studiów doktoranckich. Studia podyplomowe z Zarządzania. Od 2012 Dyrektor Regionalny OHL Polsce od 2012 roku, odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie na poziomie międzynarodowym narzędzi do zarządzania w Dyrekcji zakupów i maszyn, różne stanowiska w branży budowlanej. Wzmocnienie aktywnego udziału firm hiszpańskich w Izbie. MARÍA GIL DE SANTIVAÑES GARCÍA-FRÍAS Wyższe prawnicze, Universidad Pontificia de Comillas w Madrycie ( ), Licencjat z zakresu biznesu Universidad Pontificia de Comillas w Madrycie ( ), LL.M Master in Law specjalizacja w prawie finansowym i bankowym na University of London ( ), Tytuł Mediatora Ubezpieczeń Prywatnych wydany przez Ministerstwo Gospodarki w Hiszpanii (2006), Członek Kolegium Prawniczego Colegio de Abogados w Madrycie (2006). Od INDRA Sistemas Polska Sp. z o.o. - Prawnik korporacyjny i Szef Rozwoju Biznesu w sektorze finansowym CMS Albiñana & Suárez de Lezo - Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i arbitrażu międzynarodowym Garayar Asociados Abogados - Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i arbitrażu międzynarodowym. 4

5 AON Gil & Carvajal Correduría de Seguros - Prawnik specjalizujący się w mediacji w zakresie ubezpieczeń. Zadania, w których realizacji planuje uczestniczyć: naszym celem jest wzmocnienie obecności firm hiszpańskich w Radzie Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Jako reprezentanci nie tylko firm członkowskich, ale również Rady Izby, chcemy promować Izbę jako instytucję niosącą pomoc i wsparcie oraz asystującą firmom hiszpańskim oraz polskim, które rozpoczynają swoją działalność na terenie Polski / Hiszpanii. Chcemy, aby Izba odbierana była przez swoich członków jako instytucja broniąca i reprezentująca interesy Firm Członkowskich. Uważamy, że Indra jako międzynarodowa Firma z sektora Consultingu i Technologii, może wnieść do Izby swoje doświadczenie oraz dzielić się nim z innymi członkami, pomagając nie tylko przy założeniu firmy, ale również w jej późniejszym rozwoju. Chcemy wprowadzić do Izby nowe rozwiązania, inicjatywy oraz rozszerzyć jej działalność, tak aby pomóc w rozwoju oraz zwiększeniu zaangażowania Firm Członkowskich. Chcemy, aby Izba była aktywna, przedsiębiorcza oraz pełna energii. MARCIN GRODZKI Wyższe Ekonomiczne Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów, rachunkowości zarządczej, inwestycji. Brał udział w projektach związanych m.in. z przekształceniami własnościowymi, pozyskiwaniem finansowania inwestycji, budową modelów finansowania infrastruktury, partnerstwem publiczno-prywatnym, promocją eksportu, obsługą inwestorów zagranicznych oraz wsparciem ekspansji na rynki zagraniczne. Realizował wiele projektów w zakresie fuzji i przejęć (M&A). Współpracuje z przedsiębiorstwami, samorządami lokalnymi oraz instytucjami rządowymi. Organizator licznych misji gospodarczych, konferencji, seminariów i szkoleń. Aktualnie zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający w spółkach należących do grupy Ortus (Ortus Consulting, Meetingpoint, Educo), Prezes Zarządu Kwant Development S.A., Prezes Zarządu Metropolitan Development Sp. z o.o., Członek Rady Fundacji Edulandia, członek i past-president Rotary Club Warszawa-Belweder, Współzałożyciel i Wiceprezes Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Kontynuowanie działań związanych ze wsparciem organizacji misji gospodarczych, konferencji i szkoleń. Utworzenie w ramach Rady Izby CIS Desk, tj. bieżące doradztwo i promocja hiszpańskich oraz polsko-hiszpańskich przedsiębiorstw w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS), w tym zwłaszcza należących do Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan). Wykorzystanie posiadanego doświadczenia zdobytego dzięki obecnie realizowanym projektom inwestycyjnym, handlowym i promocyjnym na tym obszarze. Polska dla hiszpańskich firm jest optymalną platformą ekspansji na te rynki, dzięki naszym historycznym i geopolitycznym uwarunkowaniom oraz tradycji współpracy i zrozumienia rynków wschodnich przez polskie podmioty i polskich przedsiębiorców. JOSEBA GORKA ISASI SAINZ Inżynier 5

6 Doświadczenie Zawodowe: Od 2005 GES, Country Manager; wczesniej Project Manager Farm Wiatrowych, Polska, Francja, Egipt Sener, Inżynier, Warszawa EDE Ingenieros, Inżynier, Bilbao i Trapagaran Cobra SA, Inżynier, Bilbao ABENGOA ARCE SISTEMAS SA, Kreślarz w Bilbao BOCCARD ESPANOLA SA, Inżynier, Bilbao 1995 Electro-Hilo, Inżynier, Sopelana. Propozycje zmian w wydarzeniach organizowanych przez Izbę: język przewodni: hiszpański, dystrybucja najważniejszych informacji z Hiszpanii i Polski drogą mailową, rozbudowanie Tarde de Sabores w Comida de Sabores. MARZENA KRUCZ Wyższe, filologia polska, Uniwersytet Warszawski Doświadczenie Zawodowe: Doradztwo biznesowe dla firm zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Polski. Od 1995r. współpraca z BRH Ambasady Hiszpańskiej jako tłumacz języka hiszpańskiego, przygotowywanie badań rynkowych dla ICEX, współpraca w zakresie realizacji misji handlowych i spotkań biznesowych. Od 1998r. reprezentuje Camara de Comercio e Industria de Navarra, od 2004r. organizator corocznego forum przedsiębiorczości we współpracy z Consejo Superior de Camaras ( w 2012r. odbyła się dziewiąta edycja forum), członek PHIG od 2007r., członek Rady PHIG od 2011r., współpracuje z wieloma instytucjami (regionalne izby handlowo przemysłowe) i firmami hiszpańskimi w zakresie doradztwa biznesowego w różnych sektorach Zamierzam wykorzystać doświadczenie i kontakty z instytucjami oraz firmami hiszpańskimi i polskimi, celem wzmocnienia obecności i aktywności izby na polu współpracy polsko hiszpańskiej, zwłaszcza w regionach hiszpańskich z którymi współpracuje jak np. Navarra, Gipuzkoa, Coruńa, Madryt. Współpraca z PHIG w zakresie wykorzystania programów unijnych celem promocji na rynkach zagranicznych. KATARZYNA KUŹMA Wyższe, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) na Universidad de Barcelona, tytuł magistra uzyskany w Katedrze Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nostryfikowany w Hiszpanii przez Universidad Autónoma de Barcelona, studia w Katedrze Prawa na Europäische Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.M.). Absolwentka studium podyplomowego z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. 6

7 Abogada wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Barcelonie (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona). Od grudnia 2006r. szefowa zespołu zajmującego się obsługą klientów hiszpańskojęzycznych, szefowa zespołu doradztwa w zakresie zamówień publicznych oraz zespołu doradztwa w zakresie ochrony środowiska w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (www.dzp.pl), od stycznia 2012 r. na stanowisku Partnera, czerwiec 2003r. październik 2006 Monereo, Meyer & Marinel-lo Abogados (Barcelona); listopad 2000r. czerwiec 2003r. Rödl & Partner (Barcelona); autorka wielu publikacji dotyczących polsko hiszpańskiej wymiany gospodarczej. Doradztwo prawne związane z działalnością Izby, działalność informacyjna (seminaria, konferencje, szkolenia, obecność Izby w mediach, strona internetowa Izby, itd.), nowe kanały komunikacji z członkami PHIG, w tym w szczególności z hiszpańskimi członkami Izby, jak również instytucjami życia publicznego. Czynne wsparcie członków PHIG działających w sektorze infrastruktury i energetyki, m.in. poprzez promowanie dobrych praktyk i rozwiązań systemowych dot. problemów zidentyfikowanych przez podmioty realizujące projekty infrastrukturalno energetyczne. ARTUR MARTYNIUK 1. Full-time MBA IESE Business School, Barcelona, Spain, Masterclass in Private Equity/Venture Capital, London Business School, UK, Private Equity / Venture Capital, Harvard Business School, United States, University of Technology, Master, Poland. 1. Od 2013 w Deloitte Polska Dyrektor w zespole Instytucji Finansowych (Corporate Finance, Wyceny, Strategia, Doradztwo Finansowe), 2. Od 2009 w Banco Santander, Madrid, Boadilla del Monte Associate Director full-time Master of Business Administration, IESE Business School, Barcelona, Hiszpania Goldman Sachs International, Genewa, Szwajcaria KPMG, Warszawa, Polska Project Leader Consulting, Audyt, Transaction Service. 1. Jako Planowany przedstawiciel Merytorycznego Partnera chciałbym się skupić na merytorycznym organizowaniu konferencji, warsztatów roboczych, dyskusji panelowych, śniadań roboczych, oraz innych wydarzeń biznesowych, na które chciałbym zapraszać Członków Zarządów, Rządu RP, słynnych Profesorów, oraz inne znamienite, wpływowe osobistości z mojego Networku profesjonalnych kontaktów nabytych w czasie wielu lat pracy zawodowej w Polsce i Zagranicą oraz studiów w najbardziej prestiżowych Szkołach Biznesu na Świecie. 2. Chciałbym czynnie uczestniczyć w aktywizowaniu na rzecz członków Izby, profesjonalistów z różnych branż i dziedzin gospodarki, a także organizować wykłady oraz sesje eksperckie przez Profesorów ze znamienitych szkół biznesu, takich jak IESE Business School z Barcelony, Harvard, London Business School, etc. 7

8 3. Sam również, chciałbym zaoferować swoja pomoc, wsparcie innych członków Izby w kwestiach merytorycznych w wielu obszarach działalności gospodarczej, zarówno dla tych członków, którzy działają w kraju jak i zagranica (Hiszpania, Stany, EU, Ameryka Łacińska, etc), 4. Wsparcie merytoryczne mojego obecnego pracodawcy (oraz poprzednich w miarę możliwości) w wielu kwestiach biznesowych czy doradczych dla członków Izby. 5. Jestem gotów na wyzwania i ciężką pracę, będące konsekwencją mojego potencjalnego wyboru do Rady. CARLOS RESINO RUIZ mgr Ekonomii i Administracji, Universidad Complutense w Madrycie (1986). Management Development Program (PDD), IESE w Madycie. Studia podyplomowe M.B.A. Executive w EOI (Escuela de Organizaciones Empresariales) ( ). Od Dyrektor ds. Kontroli Finansowej Mostostal Warszawa Dyrektor Finansowy ACCIONA INGEBIERIA SA Dyrektor administracyjny Zona Centro ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A Dyrektor Finansowy ACCIONA INFRAESTRUCTURAS w Maroko Kontroler Konsorcjum Acciona - Impreglio Torno (Mediolan) Główny Księgowy LEROY MERLIN S.A. przyczynianie się do intensyfikacji współpracy gospodarczej między firmami polskimi i hiszpańskimi, dzielenie się doświadczeniami z zakresu działalności handlowej i biznesowej w Polsce. Będę służył moim doświadczeniem zawodowym zdobytym w wielu krajach (Hiszpania, Francja, Włochy, Maroko, Polska), a także moim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Praca w Mostostal Warszawa, polskiej firmie z udziałami hiszpańskimi, umożliwia mi kontakt z wieloma osobami, które są zainteresowanie intensyfikowaniem współpracy handlowej między organizacjami obu krajów. Jako że od wielu lat istnieje grupa hiszpańskich profesjonalistów, których pobyt w Polsce przedłuża się od lat, wydaje się interesującym możliwość wzbogacenia ich doświadczenia dzięki nowym ludziom. MARÍA RUIZ LOPEZ Wyższe prawnicze specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami (Uniwersytet Deusto, Hiszpania), Dyplom Szkoły Prawa Polskiego (Uniwersytet Warszawski). Prawnik w kancelariach prawnych w Polsce i w Hiszpanii od 2002 roku. Od 2005 roku praca w polskim oddziale kancelarii prawnej Serrano Internacional pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego. Doradztwo prawne dla zagranicznych firm różnych narodowości w trakcie procesu inwestycyjnego i rozwiązywania konfliktów. Członek Rady Polsko-Hiszpańskiej lzby od 2008 roku. Od roku 2011 Wiceprezes Rady. 8

9 Wiceprezes Komisji Prawników Zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek - założyciel Polsko-Latynoamerykańskiej Rady Biznesu przy Krajowej lzbie Gospodarczej. Reprezentacja Polsko-Hiszpańskiej lzby Gospodarczej w Radzie Międzynarodowego Centrum Mediacji (przy Międzynarodowych lzbach Przemysłowo - Handlowych działających w Polsce), jako alternatywa pozasądowa w rozwiązywaniu konfliktów między przedsiębiorstwami. Hiszpańska reprezentacja lzby w wydarzeniach instytucjonalnych. PEDRO SAAVEDRA magister Prawa oraz Ekonomii i Administracji, Universidad Pontificia Comillas w Madrycie. Wspólnik, odpowiedzialny za warszawskie biuro kancelarii GARRIGUES; Wcześniej: biura Garrigues w Madrycie, w departamencie podatkowym i w Nowym Jorku; Wyspecjalizowany w operacjach w sektorze nieruchomości i venture capital, restrukturyzacje oraz M&A; Członek grup M & A, Nieruchomości i Venture Capital de Capital Riesgo w kancelarii Garrigues; Udział w seminariach i konferencjach (w Hiszpanii i za granicą) na temat ustawodawstwa hiszpańskiego. Publikacja licznych artykułów z zakresu prawa i podatków w Hiszpanii. Chciałbym wnieść do Izby moje doświadczenie i pomysły, aby kontynuować rozwój tej instytucji. VÍCTOR RAMIRO SANTISTEBAN TERRÓN Ekonomista Wyspecjalizowany w Handlu Zagranicznym, Uniwersytet Łódzki. Pierwszy Hiszpan, który napisał pracę magisterską dotyczącą relacji handlowych między Hiszpanią a Polską w 1984r do tej pory Proinfra-Eko, konsultant na rynek hiszpański Dyrektor Delegatury COPCA/ACC10 (Warszawa) DALANIM SA Dyrektor Zarządzający (firma specjalizująca się w handlu Polska - Hiszpania) DALANIM SA Export Manager i Dyrektor Pomocniczy Zadania, w których realizacji planuje uczestniczyć / Dotychczasowa rola w Izbie: Od 30 lat wprowadzam na rynek polski hiszpańskie marki z prawie wszystkich sektorów oraz firmy polskie na rynek hiszpański (ponad 500 firm hiszpańskich i ponad 20 polskich). Kompleksowe doradztwo podczas budowy 3 hiszpańskich fabryk w Polsce, oddanych pod klucz (fabryki: urządzeń sanitarnych, części dla sektora motoryzacyjnego oraz drzwi do wind). 9

10 Członek założyciel, pierwszy hiszpański wiceprezes od roku 2000 przez 13 kolejnych lat (z wyjątkiem 1 roku, z własnej woli). Moja praca w Izbie wiąże się z kontaktami z instytucjami hiszpańskimi, promowaniem wizerunku Izby oraz rozwojem nowych inicjatyw. Jestem pomysłodawcą i zwycięzcą konkursu na nowe logo Izby (obecnie w użyciu) oraz twórcą pierwszej strony internetowej. Z mojej inicjatywy do Statutu Izby wprowadzono zmianę: zmieniono okres pracy Rady Izby z 3 lat do 1 roku. Współtwórca nagrody Bursztynowa Oliwka przyznawanej firmą zrzeszonym w Izbie od 10 lat. Pomysłodawca stworzenia biznesowej platformy dla krajów Latynoamerykańskich, aktualnie jeden z Członków Rady Polsko Latynoamerykańskiej Rady Biznesu. Z mojej inicjatywy Izba uczestniczy w Programie Fair Play, którego celem jest promocja etyki zawodowej (od 2011 jestem członkiem Komisji Regionu Mazowieckiego programu Fair Play). Jestem pierwszym Hiszpanem, który w roku 2010 otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za promocję rozwoju lokalnej gospodarki. PATRYCJA STRZELECKA Wyższe Ekonomiczne EXTOR S.A.: Dyrektor ds. Obsługi Klienta (2005 do 2012) i Przewodnicząca Rady Nadzorczej (od 2012). Raiffeisen Bank Polska S.A.: Dyrektor ds. Komunikacji Marketingowej ( ). AT&T Communications Services Polska Sp. z o.o.: Area Sales and Marketing Manager Europa Środkowo-Wschodnia i Bliski Wschód ( ). International Business Information Katowice Center Ltd.: Account Manager ( ). Jako członek Rady Izby pragnę służyć pomocą inwestorom i menedżerom z Hiszpanii w rozwijaniu ich działalności w Polsce. Znam ich specyfikę i oczekiwania. Od 9 lat obsługuję firmy z kapitałem hiszpańskim w zakresie finansowo-księgowym i kadrowym, zapewniając komunikację w języku hiszpańskim. Będę aktywnie promować działania PHIG i członkostwo w Izbie wśród wielu firm, które kontaktują się lub zgłaszają do nas, jako hiszpańskojęzycznej firmy księgowej. Zamierzam podejmować działania na rzecz integracji i aktywizacji środowiska biznesowego Hiszpanów w Polsce oraz ich rodzin, poprzez eventy i spotkania networkingowe. ANDRZEJ SZUMOWSKI Wyższe prawnik 10

11 W latach pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodaczej z Zagranicą. Następnie został Dyrektorem Biura Komunikacji w Agros Molding S.A. Jako Wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w 1997 roku był odpowiedzialny za przygotowanie strategii promocji akcesu Polski do Unii Europejskiej i proces edukacji w tym zakresie. Pełnił funkcję eksperta Komitetu Ekonomiczno Społecznego przy KŁ, doradcy Ministra Spraw Zagranicznych ds. Promocji Polskiej Gospodarki. Obecnie jest Prezesem Wyborowa S.A. oraz Prezesem Stowarzyszenia Polska Wódka. Relacje z Administracją Publiczną IVAN VALCUENDE VILLACORTA Magister Nauk Ekonomicznych 14 lat pracy w EADS CASA, w różnych firmach Grupy na stanowiskach finansowych. Od 2009 CFO w EADS PZL Warszawa-Okęcie, członek Managment Board. Doradca ETC-PZL reprezentujący EADS; CFO w ASTRI-POLSKA organ pomocniczy ASTRIUM w Polsce. 4 lata pracy jako Sekretarz Generalny Hiszpańskiego Stowarzyszenia Traktatu Atlantyckiego (Asociación Atlántica Española) organizując seminaria i warsztaty w dziale Political Affaires NATO. - Naszym zdaniem Izba jest idealną platformą do zacieśniania oraz nawiązywania nowych kontaktów z politykami w Polsce, przede wszystkim: - kontaktów z parlamentarzystami, przedstawicielami poszczególnych komisji, - kontaktów ministerialnych na wysokim szczeblu nawiązywanych podczas śniadań oraz lunchów roboczych. - Z naszego punktu widzenia, korzystne będzie wzmocnienie pozytywnego wizerunku współpracy polsko- hiszpańskiej wśród polityków i osób decyzyjnych w Polsce oraz włączenie polityki do życia gospodarczego kraju. - wśród poszczególnych zadań jakie chcieliśmy zaproponować naszym kolegom znajduje się realizacja konkretnych warsztatów poświęconych np. tematyce funduszy europejskich. W szczególności chcemy zająć się sektorem badań, rozwoju i innowacji, zapraszając przedstawicieli CDTI (hiszpańskie Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowej), którzy mogą podzielić się doświadczeniami z pracy w instytucji odpowiadającej polskiemu NCBiR. - Podsumowując, uważamy, że Izba może odegrać ważną rolę w umocnieniu wizerunku Polski i Hiszpanii jako państw, których reprezentanci już nawiązali mocną nić współpracy, ale mogą również współpracować na wielu nowych polach. Co więcej, zwiększenie udziału polityki będzie, naszym zdaniem interesujące dla wszystkich Firm. RADOSŁAW WITKOWSKI Mgr Prawa Adwokat 11

12 Od 2012 do chwili obecnej Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Witkowski, Cabała & Partners spółka komandytowa. Od 2012 także do chwili obecnej indywidualna praktyka Adwokacka pod firmą Witkowski i Partnerzy Kancelaria Adwokacka. Od 1994 do 2012 roku samodzielna Kancelaria Radcy Prawnego Witkowski i Partnerzy. Od 2004 Prezes Zarządu w firmie Consultingowej Witkowski i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Od 2012 prokurent w World Consulting Investment S.A. Dotychczasowa: Koordynacja działań z regionem województwa wielkopolskiego i lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organami Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Planowana: Nawiązanie współpracy i koordynowanie działań pomiędzy firmami hiszpańskimi z regionu zachodniej Polski oraz firmami polskimi z tego regionu ze szczególnym uwzględnieniem Izb gospodarczych z Nowego Tomyśla, Piły, Konina, Wolsztyna, Leszna, Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. 12

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 Organizator IV Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 29 listopada 2012r. Centrum Kongresowe Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, 26p., Warszawa Partner strategiczny Partnerzy wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy 1)Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo