Wykształcenie: Magister Ekonomii i Administracji (specjalizacja: zarządzanie) na Wydziale Ekonomii i Biznesu Universidad Complutense w Madrycie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykształcenie: Magister Ekonomii i Administracji (specjalizacja: zarządzanie) na Wydziale Ekonomii i Biznesu Universidad Complutense w Madrycie."

Transkrypt

1 JOAQUÍN ALONSO VENA Magister Ekonomii i Administracji (specjalizacja: zarządzanie) na Wydziale Ekonomii i Biznesu Universidad Complutense w Madrycie. Od 2013 Dyrektor korporacyjny ALDESA POLSKA. W 2012 Dyrektor Grupy ALDESA w Rumunii. W 2009 Dyrektor Finansowo - Administracyjny Działu Budowlanego Grupy ALDESA. W 2007 Zastępca Dyrektora Rozwoju Korporacyjnego Grupo Aldesa. W 2003 Dyrektor Planowania Strategicznego i Kontroli Zarządczej Grupy URALITA. W 1998 Konsultant w ARTHUR ANDERSEN. Moim podstawowym celem, jako członka rady, byłoby: aktywne wsparcie działania PHIG w celu poprawy relacji między Firmami Członkowskimi, pomoc w stworzeniu z Izby skutecznego instrumentu mediacji z instytucjami publicznymi w Polsce, ułatwienie wejścia na rynek polski nowym firmom hiszpańskim, wymiana doświadczeń i wiedzy z firmami hiszpańskimi i polskimi, uczestnictwo w wydarzeniach związanych z sektorem budowlanym. STEFAN BEKIR ASSANOWICZ Wyższe: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej - mgr inż. Budowy Mostów. Studia Podyplomowe SGPiS, INSEAD FONTAINBLEAU. Projektant konstrukcji mostowych KOLPROJEKT" Warszawa, Dyrektor techniczny Oddziału Głębokiego Fundamentowania PRK- 15, Kierownik Grupy Robót Mostowych - DROMEX Libia, Z-ca dyrektora naczelnego DROMEX, Dyrektor DROMEX Libia, Dyrektor handlowy - BUDIMEX, Prezes Zarządu LAFARGE POLSKA, Prezes Zarządu LAFARGE KRUSZYWA LAFARGEBETON, Wiceprezes Zarządu BUDIMEX S.A., Prezes Zarządu BUDIMEX-DROMEX, Prezes Zarządu ZBM Inwestor Zastępczy, Prezes Zarządu RUBAU POLSKA Sp. z o.o. Wiceprezes Rady Izby, Prezes Rady Izby Prowadzenie polityki dalszego rozwoju regionalnego Izby, umocnienie pozycji Izby na rynkach polskim i hiszpańskim; wzmocnienie wsparcia instytucji rządowych obu krajów, umacnianie Izby, jako rzecznika firm członkowskich, dalsze wzmacnianie pozycji Izby w IGCC, dalsza rozbudowa relacji Izby z agendami rządowymi i ministerstwami, budowa bezpiecznej pozycji finansowej Izby, dalsze rozszerzanie relacji z innymi izbami bilateralnymi. BARBARA BAJOREK 1

2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Od 1991 roku współzałożyciel i udziałowiec biura rachunkowego Badesta specjalizującego się w obsłudze spółek prawa handlowego, głównie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Aktualnie Badesta obsługuje kilkadziesiąt podmiotów z udziałem kapitału hiszpańskiego. Stanowisko w Spółce: Prezes Zarządu. Od 1996 roku licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od 1997 roku doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od 2002 roku członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, od 2006 roku członek Rady Izby Skarbnik. Jako skarbnik zajmuje się koordynacją polityki finansowej i kontrolą wydatków. Oferuje też wspieranie firm hiszpańskich chcących zainwestować w Polsce, głównie poprzez doradztwo podatkowe. NICOLAS COTONER mgr Prawa i mgr Administracji, International MBA. Dziesięć lat doświadczenia międzynarodowego w sektorze finansowym Grupy Santander: Absolwent programu dla przyszłych dyrektorów w Grupie Santander, dwa lata w dziale bankowości korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w departamencie strategii i rozwoju, dwa lat w dziale bankowości handlowej Banku SANTANDER w Wielkiej Brytanii w departamencie produktów i usług bankowości korporacyjnej. Valira Asset Management: Grupa inwestycyjna w funduszu Fondos Hedge. Deloitte: doradztwo finansowe. Aktywny członek Rady, starający się wpływać na rozwój przedsiębiorstw hiszpańskich w Polsce i wspierać go. Dbanie o osiągnięcie celów Izby poprzez pracę z pełnym zaangażowaniem. JACEK CZELADKO Doktor Nauk Ekonomicznych - Zarządzanie Finansami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, absolwent MBA w SGH & University of Calgary & Universite du Quebec, Magister Ekonomii w Silesian Internacional Business School ( University of Strathclyde z Gaslow oraz Ecole de Commerce de Toulouse). Certifikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). 2

3 20 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w finansach i zarządzaniu w czołowych polskich firmach m.in. Stalexport S.A., Ruch S.A, PZU S.A. i Mostostal Zabrze. Członek Rad Nadzorczych w spółkach skarbu państwa i prywatnych. Założyciel i główny udziałowiec spółek należących do IOS S.A. Doświadczenie obejmuje wdrażanie systemów kontrolingu i budżetowania, prowadzenie restrukturyzacji organizacyjnych i finansowych, pozyskiwanie finansowania na rynku kapitałowym i bankowym, wdrażanie systemów informatycznych, opracowywanie wieloletnich planów strategicznych i marketingowych. Działając w Radzie Izby mijającej kadencji brałem udział w większości posiedzeń Rady, starając się aktywnie uczestniczyć w pracach Rady i życiu Izby. W przypadku wyboru do Rady Izby na kolejną kadencję chciałbym zająć się sprawami działalności PHIG w obszarze współpracy z innymi Izbami Gospodarczymi, reprezentowaniu Izby w kontaktach z mediami oraz pomagać w przeprowadzeniu imprez organizowanych przez Izbę. FERNANDO DE ZÚÑIGA GONZÁLEZ Architekt ze specjalizacją Urbanistyka na Universidad de Navarra ( ). Tytuł Agenta Nieruchomości (2000), Studia Podyplomowe z Corporate Real Estate and Finance w Cass Business School w Londynie ( ), Studia Doktoranckie z Zarządzania i Finansów na SGH ( ). Doświadczenie Zawodowe: Od 2012 Dyrektor Generalny w SYRENA INVEST, od 2006 Prezes DE ZÚÑIGA. Od 2004 do 2006 Dyrektor w ACCIONA INMOBILIARA w Warszawie. Od 2003 do 2004 analityk inwestycyjny w ACCIONA INMOBILIARIA w Madrycie. Od 2001 do 2003 architekt w CASTAÑON ASSOCIATES w Londynie. Chciałbym zaangażować się bardziej w pracę Izby i w ten sposób wspierać nowe inicjatywy i wnosić nowe pomysły. Mając 10- letnie doświadczenie w Polsce w sektorze nieruchomości, uważam, że byłbym bardzo przydatny dla działań Izby. OLIVER GERECKE CAMPOS Mgr prawa na Universidad de Navarra, specjalizacja w prawie korporacyjnym; Studia podyplomowe z Prawa Korporacyjnego, Universidad de Navarra. adwokat i specjalista w sektorze bankowym. Od 2012 Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce Banco Popular Español w Warszawie, 3

4 Banco Popular Español Grupo Unicredit Zarzadzanie biznesem w Polsce poprzez Biuro Hiszpańskie na Europę Centralna i Wschodnią w Monachium, Banco Popular Español, dyrektor (Sádaba), Banco Popular Español, prawnik (Saragossa), Banco Popular Español, szef Departamentu Handlu Zagranicznego w Siedzibie Głównej (Saragossa), kancelaria Pardinas - Prawnik (Pamplona). Wnieść bogate doświadczenie Banco Popular w zakresie współpracy gospodarczej miedzy Polską i Hiszpanią, aby ułatwić realizację celu Izby, którym jest promowanie współpracy ekonomicznej miedzy tymi dwoma krajami. RAMON GIL MATAIX Inżynier Dróg, Kanałów i Mostów, Universidad Politécnica w Madrycie z ukończonym pierwszym rokiem studiów doktoranckich. Studia podyplomowe z Zarządzania. Od 2012 Dyrektor Regionalny OHL Polsce od 2012 roku, odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie na poziomie międzynarodowym narzędzi do zarządzania w Dyrekcji zakupów i maszyn, różne stanowiska w branży budowlanej. Wzmocnienie aktywnego udziału firm hiszpańskich w Izbie. MARÍA GIL DE SANTIVAÑES GARCÍA-FRÍAS Wyższe prawnicze, Universidad Pontificia de Comillas w Madrycie ( ), Licencjat z zakresu biznesu Universidad Pontificia de Comillas w Madrycie ( ), LL.M Master in Law specjalizacja w prawie finansowym i bankowym na University of London ( ), Tytuł Mediatora Ubezpieczeń Prywatnych wydany przez Ministerstwo Gospodarki w Hiszpanii (2006), Członek Kolegium Prawniczego Colegio de Abogados w Madrycie (2006). Od INDRA Sistemas Polska Sp. z o.o. - Prawnik korporacyjny i Szef Rozwoju Biznesu w sektorze finansowym CMS Albiñana & Suárez de Lezo - Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i arbitrażu międzynarodowym Garayar Asociados Abogados - Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i arbitrażu międzynarodowym. 4

5 AON Gil & Carvajal Correduría de Seguros - Prawnik specjalizujący się w mediacji w zakresie ubezpieczeń. Zadania, w których realizacji planuje uczestniczyć: naszym celem jest wzmocnienie obecności firm hiszpańskich w Radzie Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Jako reprezentanci nie tylko firm członkowskich, ale również Rady Izby, chcemy promować Izbę jako instytucję niosącą pomoc i wsparcie oraz asystującą firmom hiszpańskim oraz polskim, które rozpoczynają swoją działalność na terenie Polski / Hiszpanii. Chcemy, aby Izba odbierana była przez swoich członków jako instytucja broniąca i reprezentująca interesy Firm Członkowskich. Uważamy, że Indra jako międzynarodowa Firma z sektora Consultingu i Technologii, może wnieść do Izby swoje doświadczenie oraz dzielić się nim z innymi członkami, pomagając nie tylko przy założeniu firmy, ale również w jej późniejszym rozwoju. Chcemy wprowadzić do Izby nowe rozwiązania, inicjatywy oraz rozszerzyć jej działalność, tak aby pomóc w rozwoju oraz zwiększeniu zaangażowania Firm Członkowskich. Chcemy, aby Izba była aktywna, przedsiębiorcza oraz pełna energii. MARCIN GRODZKI Wyższe Ekonomiczne Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów, rachunkowości zarządczej, inwestycji. Brał udział w projektach związanych m.in. z przekształceniami własnościowymi, pozyskiwaniem finansowania inwestycji, budową modelów finansowania infrastruktury, partnerstwem publiczno-prywatnym, promocją eksportu, obsługą inwestorów zagranicznych oraz wsparciem ekspansji na rynki zagraniczne. Realizował wiele projektów w zakresie fuzji i przejęć (M&A). Współpracuje z przedsiębiorstwami, samorządami lokalnymi oraz instytucjami rządowymi. Organizator licznych misji gospodarczych, konferencji, seminariów i szkoleń. Aktualnie zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający w spółkach należących do grupy Ortus (Ortus Consulting, Meetingpoint, Educo), Prezes Zarządu Kwant Development S.A., Prezes Zarządu Metropolitan Development Sp. z o.o., Członek Rady Fundacji Edulandia, członek i past-president Rotary Club Warszawa-Belweder, Współzałożyciel i Wiceprezes Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Kontynuowanie działań związanych ze wsparciem organizacji misji gospodarczych, konferencji i szkoleń. Utworzenie w ramach Rady Izby CIS Desk, tj. bieżące doradztwo i promocja hiszpańskich oraz polsko-hiszpańskich przedsiębiorstw w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS), w tym zwłaszcza należących do Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan). Wykorzystanie posiadanego doświadczenia zdobytego dzięki obecnie realizowanym projektom inwestycyjnym, handlowym i promocyjnym na tym obszarze. Polska dla hiszpańskich firm jest optymalną platformą ekspansji na te rynki, dzięki naszym historycznym i geopolitycznym uwarunkowaniom oraz tradycji współpracy i zrozumienia rynków wschodnich przez polskie podmioty i polskich przedsiębiorców. JOSEBA GORKA ISASI SAINZ Inżynier 5

6 Doświadczenie Zawodowe: Od 2005 GES, Country Manager; wczesniej Project Manager Farm Wiatrowych, Polska, Francja, Egipt Sener, Inżynier, Warszawa EDE Ingenieros, Inżynier, Bilbao i Trapagaran Cobra SA, Inżynier, Bilbao ABENGOA ARCE SISTEMAS SA, Kreślarz w Bilbao BOCCARD ESPANOLA SA, Inżynier, Bilbao 1995 Electro-Hilo, Inżynier, Sopelana. Propozycje zmian w wydarzeniach organizowanych przez Izbę: język przewodni: hiszpański, dystrybucja najważniejszych informacji z Hiszpanii i Polski drogą mailową, rozbudowanie Tarde de Sabores w Comida de Sabores. MARZENA KRUCZ Wyższe, filologia polska, Uniwersytet Warszawski Doświadczenie Zawodowe: Doradztwo biznesowe dla firm zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Polski. Od 1995r. współpraca z BRH Ambasady Hiszpańskiej jako tłumacz języka hiszpańskiego, przygotowywanie badań rynkowych dla ICEX, współpraca w zakresie realizacji misji handlowych i spotkań biznesowych. Od 1998r. reprezentuje Camara de Comercio e Industria de Navarra, od 2004r. organizator corocznego forum przedsiębiorczości we współpracy z Consejo Superior de Camaras ( w 2012r. odbyła się dziewiąta edycja forum), członek PHIG od 2007r., członek Rady PHIG od 2011r., współpracuje z wieloma instytucjami (regionalne izby handlowo przemysłowe) i firmami hiszpańskimi w zakresie doradztwa biznesowego w różnych sektorach Zamierzam wykorzystać doświadczenie i kontakty z instytucjami oraz firmami hiszpańskimi i polskimi, celem wzmocnienia obecności i aktywności izby na polu współpracy polsko hiszpańskiej, zwłaszcza w regionach hiszpańskich z którymi współpracuje jak np. Navarra, Gipuzkoa, Coruńa, Madryt. Współpraca z PHIG w zakresie wykorzystania programów unijnych celem promocji na rynkach zagranicznych. KATARZYNA KUŹMA Wyższe, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) na Universidad de Barcelona, tytuł magistra uzyskany w Katedrze Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nostryfikowany w Hiszpanii przez Universidad Autónoma de Barcelona, studia w Katedrze Prawa na Europäische Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.M.). Absolwentka studium podyplomowego z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. 6

7 Abogada wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Barcelonie (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona). Od grudnia 2006r. szefowa zespołu zajmującego się obsługą klientów hiszpańskojęzycznych, szefowa zespołu doradztwa w zakresie zamówień publicznych oraz zespołu doradztwa w zakresie ochrony środowiska w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (www.dzp.pl), od stycznia 2012 r. na stanowisku Partnera, czerwiec 2003r. październik 2006 Monereo, Meyer & Marinel-lo Abogados (Barcelona); listopad 2000r. czerwiec 2003r. Rödl & Partner (Barcelona); autorka wielu publikacji dotyczących polsko hiszpańskiej wymiany gospodarczej. Doradztwo prawne związane z działalnością Izby, działalność informacyjna (seminaria, konferencje, szkolenia, obecność Izby w mediach, strona internetowa Izby, itd.), nowe kanały komunikacji z członkami PHIG, w tym w szczególności z hiszpańskimi członkami Izby, jak również instytucjami życia publicznego. Czynne wsparcie członków PHIG działających w sektorze infrastruktury i energetyki, m.in. poprzez promowanie dobrych praktyk i rozwiązań systemowych dot. problemów zidentyfikowanych przez podmioty realizujące projekty infrastrukturalno energetyczne. ARTUR MARTYNIUK 1. Full-time MBA IESE Business School, Barcelona, Spain, Masterclass in Private Equity/Venture Capital, London Business School, UK, Private Equity / Venture Capital, Harvard Business School, United States, University of Technology, Master, Poland. 1. Od 2013 w Deloitte Polska Dyrektor w zespole Instytucji Finansowych (Corporate Finance, Wyceny, Strategia, Doradztwo Finansowe), 2. Od 2009 w Banco Santander, Madrid, Boadilla del Monte Associate Director full-time Master of Business Administration, IESE Business School, Barcelona, Hiszpania Goldman Sachs International, Genewa, Szwajcaria KPMG, Warszawa, Polska Project Leader Consulting, Audyt, Transaction Service. 1. Jako Planowany przedstawiciel Merytorycznego Partnera chciałbym się skupić na merytorycznym organizowaniu konferencji, warsztatów roboczych, dyskusji panelowych, śniadań roboczych, oraz innych wydarzeń biznesowych, na które chciałbym zapraszać Członków Zarządów, Rządu RP, słynnych Profesorów, oraz inne znamienite, wpływowe osobistości z mojego Networku profesjonalnych kontaktów nabytych w czasie wielu lat pracy zawodowej w Polsce i Zagranicą oraz studiów w najbardziej prestiżowych Szkołach Biznesu na Świecie. 2. Chciałbym czynnie uczestniczyć w aktywizowaniu na rzecz członków Izby, profesjonalistów z różnych branż i dziedzin gospodarki, a także organizować wykłady oraz sesje eksperckie przez Profesorów ze znamienitych szkół biznesu, takich jak IESE Business School z Barcelony, Harvard, London Business School, etc. 7

8 3. Sam również, chciałbym zaoferować swoja pomoc, wsparcie innych członków Izby w kwestiach merytorycznych w wielu obszarach działalności gospodarczej, zarówno dla tych członków, którzy działają w kraju jak i zagranica (Hiszpania, Stany, EU, Ameryka Łacińska, etc), 4. Wsparcie merytoryczne mojego obecnego pracodawcy (oraz poprzednich w miarę możliwości) w wielu kwestiach biznesowych czy doradczych dla członków Izby. 5. Jestem gotów na wyzwania i ciężką pracę, będące konsekwencją mojego potencjalnego wyboru do Rady. CARLOS RESINO RUIZ mgr Ekonomii i Administracji, Universidad Complutense w Madrycie (1986). Management Development Program (PDD), IESE w Madycie. Studia podyplomowe M.B.A. Executive w EOI (Escuela de Organizaciones Empresariales) ( ). Od Dyrektor ds. Kontroli Finansowej Mostostal Warszawa Dyrektor Finansowy ACCIONA INGEBIERIA SA Dyrektor administracyjny Zona Centro ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A Dyrektor Finansowy ACCIONA INFRAESTRUCTURAS w Maroko Kontroler Konsorcjum Acciona - Impreglio Torno (Mediolan) Główny Księgowy LEROY MERLIN S.A. przyczynianie się do intensyfikacji współpracy gospodarczej między firmami polskimi i hiszpańskimi, dzielenie się doświadczeniami z zakresu działalności handlowej i biznesowej w Polsce. Będę służył moim doświadczeniem zawodowym zdobytym w wielu krajach (Hiszpania, Francja, Włochy, Maroko, Polska), a także moim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Praca w Mostostal Warszawa, polskiej firmie z udziałami hiszpańskimi, umożliwia mi kontakt z wieloma osobami, które są zainteresowanie intensyfikowaniem współpracy handlowej między organizacjami obu krajów. Jako że od wielu lat istnieje grupa hiszpańskich profesjonalistów, których pobyt w Polsce przedłuża się od lat, wydaje się interesującym możliwość wzbogacenia ich doświadczenia dzięki nowym ludziom. MARÍA RUIZ LOPEZ Wyższe prawnicze specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami (Uniwersytet Deusto, Hiszpania), Dyplom Szkoły Prawa Polskiego (Uniwersytet Warszawski). Prawnik w kancelariach prawnych w Polsce i w Hiszpanii od 2002 roku. Od 2005 roku praca w polskim oddziale kancelarii prawnej Serrano Internacional pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego. Doradztwo prawne dla zagranicznych firm różnych narodowości w trakcie procesu inwestycyjnego i rozwiązywania konfliktów. Członek Rady Polsko-Hiszpańskiej lzby od 2008 roku. Od roku 2011 Wiceprezes Rady. 8

9 Wiceprezes Komisji Prawników Zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek - założyciel Polsko-Latynoamerykańskiej Rady Biznesu przy Krajowej lzbie Gospodarczej. Reprezentacja Polsko-Hiszpańskiej lzby Gospodarczej w Radzie Międzynarodowego Centrum Mediacji (przy Międzynarodowych lzbach Przemysłowo - Handlowych działających w Polsce), jako alternatywa pozasądowa w rozwiązywaniu konfliktów między przedsiębiorstwami. Hiszpańska reprezentacja lzby w wydarzeniach instytucjonalnych. PEDRO SAAVEDRA magister Prawa oraz Ekonomii i Administracji, Universidad Pontificia Comillas w Madrycie. Wspólnik, odpowiedzialny za warszawskie biuro kancelarii GARRIGUES; Wcześniej: biura Garrigues w Madrycie, w departamencie podatkowym i w Nowym Jorku; Wyspecjalizowany w operacjach w sektorze nieruchomości i venture capital, restrukturyzacje oraz M&A; Członek grup M & A, Nieruchomości i Venture Capital de Capital Riesgo w kancelarii Garrigues; Udział w seminariach i konferencjach (w Hiszpanii i za granicą) na temat ustawodawstwa hiszpańskiego. Publikacja licznych artykułów z zakresu prawa i podatków w Hiszpanii. Chciałbym wnieść do Izby moje doświadczenie i pomysły, aby kontynuować rozwój tej instytucji. VÍCTOR RAMIRO SANTISTEBAN TERRÓN Ekonomista Wyspecjalizowany w Handlu Zagranicznym, Uniwersytet Łódzki. Pierwszy Hiszpan, który napisał pracę magisterską dotyczącą relacji handlowych między Hiszpanią a Polską w 1984r do tej pory Proinfra-Eko, konsultant na rynek hiszpański Dyrektor Delegatury COPCA/ACC10 (Warszawa) DALANIM SA Dyrektor Zarządzający (firma specjalizująca się w handlu Polska - Hiszpania) DALANIM SA Export Manager i Dyrektor Pomocniczy Zadania, w których realizacji planuje uczestniczyć / Dotychczasowa rola w Izbie: Od 30 lat wprowadzam na rynek polski hiszpańskie marki z prawie wszystkich sektorów oraz firmy polskie na rynek hiszpański (ponad 500 firm hiszpańskich i ponad 20 polskich). Kompleksowe doradztwo podczas budowy 3 hiszpańskich fabryk w Polsce, oddanych pod klucz (fabryki: urządzeń sanitarnych, części dla sektora motoryzacyjnego oraz drzwi do wind). 9

10 Członek założyciel, pierwszy hiszpański wiceprezes od roku 2000 przez 13 kolejnych lat (z wyjątkiem 1 roku, z własnej woli). Moja praca w Izbie wiąże się z kontaktami z instytucjami hiszpańskimi, promowaniem wizerunku Izby oraz rozwojem nowych inicjatyw. Jestem pomysłodawcą i zwycięzcą konkursu na nowe logo Izby (obecnie w użyciu) oraz twórcą pierwszej strony internetowej. Z mojej inicjatywy do Statutu Izby wprowadzono zmianę: zmieniono okres pracy Rady Izby z 3 lat do 1 roku. Współtwórca nagrody Bursztynowa Oliwka przyznawanej firmą zrzeszonym w Izbie od 10 lat. Pomysłodawca stworzenia biznesowej platformy dla krajów Latynoamerykańskich, aktualnie jeden z Członków Rady Polsko Latynoamerykańskiej Rady Biznesu. Z mojej inicjatywy Izba uczestniczy w Programie Fair Play, którego celem jest promocja etyki zawodowej (od 2011 jestem członkiem Komisji Regionu Mazowieckiego programu Fair Play). Jestem pierwszym Hiszpanem, który w roku 2010 otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za promocję rozwoju lokalnej gospodarki. PATRYCJA STRZELECKA Wyższe Ekonomiczne EXTOR S.A.: Dyrektor ds. Obsługi Klienta (2005 do 2012) i Przewodnicząca Rady Nadzorczej (od 2012). Raiffeisen Bank Polska S.A.: Dyrektor ds. Komunikacji Marketingowej ( ). AT&T Communications Services Polska Sp. z o.o.: Area Sales and Marketing Manager Europa Środkowo-Wschodnia i Bliski Wschód ( ). International Business Information Katowice Center Ltd.: Account Manager ( ). Jako członek Rady Izby pragnę służyć pomocą inwestorom i menedżerom z Hiszpanii w rozwijaniu ich działalności w Polsce. Znam ich specyfikę i oczekiwania. Od 9 lat obsługuję firmy z kapitałem hiszpańskim w zakresie finansowo-księgowym i kadrowym, zapewniając komunikację w języku hiszpańskim. Będę aktywnie promować działania PHIG i członkostwo w Izbie wśród wielu firm, które kontaktują się lub zgłaszają do nas, jako hiszpańskojęzycznej firmy księgowej. Zamierzam podejmować działania na rzecz integracji i aktywizacji środowiska biznesowego Hiszpanów w Polsce oraz ich rodzin, poprzez eventy i spotkania networkingowe. ANDRZEJ SZUMOWSKI Wyższe prawnik 10

11 W latach pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodaczej z Zagranicą. Następnie został Dyrektorem Biura Komunikacji w Agros Molding S.A. Jako Wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w 1997 roku był odpowiedzialny za przygotowanie strategii promocji akcesu Polski do Unii Europejskiej i proces edukacji w tym zakresie. Pełnił funkcję eksperta Komitetu Ekonomiczno Społecznego przy KŁ, doradcy Ministra Spraw Zagranicznych ds. Promocji Polskiej Gospodarki. Obecnie jest Prezesem Wyborowa S.A. oraz Prezesem Stowarzyszenia Polska Wódka. Relacje z Administracją Publiczną IVAN VALCUENDE VILLACORTA Magister Nauk Ekonomicznych 14 lat pracy w EADS CASA, w różnych firmach Grupy na stanowiskach finansowych. Od 2009 CFO w EADS PZL Warszawa-Okęcie, członek Managment Board. Doradca ETC-PZL reprezentujący EADS; CFO w ASTRI-POLSKA organ pomocniczy ASTRIUM w Polsce. 4 lata pracy jako Sekretarz Generalny Hiszpańskiego Stowarzyszenia Traktatu Atlantyckiego (Asociación Atlántica Española) organizując seminaria i warsztaty w dziale Political Affaires NATO. - Naszym zdaniem Izba jest idealną platformą do zacieśniania oraz nawiązywania nowych kontaktów z politykami w Polsce, przede wszystkim: - kontaktów z parlamentarzystami, przedstawicielami poszczególnych komisji, - kontaktów ministerialnych na wysokim szczeblu nawiązywanych podczas śniadań oraz lunchów roboczych. - Z naszego punktu widzenia, korzystne będzie wzmocnienie pozytywnego wizerunku współpracy polsko- hiszpańskiej wśród polityków i osób decyzyjnych w Polsce oraz włączenie polityki do życia gospodarczego kraju. - wśród poszczególnych zadań jakie chcieliśmy zaproponować naszym kolegom znajduje się realizacja konkretnych warsztatów poświęconych np. tematyce funduszy europejskich. W szczególności chcemy zająć się sektorem badań, rozwoju i innowacji, zapraszając przedstawicieli CDTI (hiszpańskie Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowej), którzy mogą podzielić się doświadczeniami z pracy w instytucji odpowiadającej polskiemu NCBiR. - Podsumowując, uważamy, że Izba może odegrać ważną rolę w umocnieniu wizerunku Polski i Hiszpanii jako państw, których reprezentanci już nawiązali mocną nić współpracy, ale mogą również współpracować na wielu nowych polach. Co więcej, zwiększenie udziału polityki będzie, naszym zdaniem interesujące dla wszystkich Firm. RADOSŁAW WITKOWSKI Mgr Prawa Adwokat 11

12 Od 2012 do chwili obecnej Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Witkowski, Cabała & Partners spółka komandytowa. Od 2012 także do chwili obecnej indywidualna praktyka Adwokacka pod firmą Witkowski i Partnerzy Kancelaria Adwokacka. Od 1994 do 2012 roku samodzielna Kancelaria Radcy Prawnego Witkowski i Partnerzy. Od 2004 Prezes Zarządu w firmie Consultingowej Witkowski i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Od 2012 prokurent w World Consulting Investment S.A. Dotychczasowa: Koordynacja działań z regionem województwa wielkopolskiego i lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organami Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Planowana: Nawiązanie współpracy i koordynowanie działań pomiędzy firmami hiszpańskimi z regionu zachodniej Polski oraz firmami polskimi z tego regionu ze szczególnym uwzględnieniem Izb gospodarczych z Nowego Tomyśla, Piły, Konina, Wolsztyna, Leszna, Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. 12

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu). Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się zatem następująco:

Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się zatem następująco: 2014-06-12 07:44 BYTOM SA skład rady nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący 25/2014 Zarząd BYTOM S.A. informuje, że w związku z podjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A.

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Raport bieŝący numer: 19/2010 Wysogotowo, 22.04.2010r. Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Zarząd PBG S.A. informuje, iŝ w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady

Bardziej szczegółowo

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki. 2017-06-23 09:56 BYTOM SA (20/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Raport bieżący 20/2017 Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Skład Zarządu. Małgorzata Kołakowska. Prezes Zarządu Banku. ING Bank Śląski Raport Roczny Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe

Skład Zarządu. Małgorzata Kołakowska. Prezes Zarządu Banku. ING Bank Śląski Raport Roczny Wykształcenie. Doświadczenie zawodowe ING Bank Śląski Raport Roczny 2014 Władze i ład korporacyjny» Zarząd Skład Zarządu Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku 1991 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa),

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe Marek Barć Pan Marek Barć posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Bankowości i Inżynierii Finansowej

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India!

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! Gdańsk 11.05.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! PROGRAM 13:30 14:00 Rejestracja, powitalna kawa 14:00 14:10 Powitanie uczestników 14:10 14:30 Indie charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku.

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku. Mirosław Stanisławski Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego. Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT bieżący 13/2014

RAPORT bieżący 13/2014 RAPORT bieżący 13/2014 Data publikacji: 14-02-2014, 16:24 Wybór zarządu na kolejną kadencję Zarząd Elemental Holding S.A. z siedziba w Grodzisku Mazowieckim (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2010 Wysogotowo, 16.04.2010r. Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby:

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby: Raport bieżący nr: 55 / 2011 Data sporządzenia: 2011-06-28 Temat: Podstawa prawna: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygnacji z prokury 5 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa Russell Oferta usług Branża reklamowa Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA HandloWA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA HandloWA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HandloWA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

XIII KONFERENCJA CFO IBB ANDERSIA HOTEL, POZNAŃ PLAC ANDERSA 3 28 WRZEŚNIA 2017 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE

XIII KONFERENCJA CFO IBB ANDERSIA HOTEL, POZNAŃ PLAC ANDERSA 3 28 WRZEŚNIA 2017 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE IBB ANDERSIA HOTEL, POZNAŃ PLAC ANDERSA 3 28 WRZEŚNIA 2017 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE SZANOWNI PAŃSTWO, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji o tematyce finansowej, podczas

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA Russell Oferta usług BranżA KolejowA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Pani Magdalena Deptuszewska Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Deptuszewska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw

GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY. Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw GPC WARSAW KOMITET ORGANIZACYJNY Sylwester Pieckowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji GPC Warsaw Adwokat, ukończył LL.M na University of Michigan; międzynarodowy arbiter i mediator,

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Członek Zarządu Silva Capital Group S.A - były

Zarząd Członek Zarządu Silva Capital Group S.A - były a) Dariusz Zych członek Rady Nadzorczej został powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r. b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jest absolwentem

Bardziej szczegółowo

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. JACEK BARTKIEWICZ Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. od września 2002 2001-2002 1997-2001

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Leszek Jurasz Pan Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

BranżA medyczna i farmaceutyczna. Oferta usług. Russell Bedford

BranżA medyczna i farmaceutyczna. Oferta usług.  Russell Bedford Oferta usług BranżA medyczna i farmaceutyczna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA górnicza

Russell Bedford Oferta usług BranżA górnicza Russell Oferta usług BranżA górnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i wyższe bankowości w wyższej

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku.

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. ZBIGNIEW PROKOPOWICZ Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży hutniczej Wariantowa analiza wrażliwości wyniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego PCC Intermodal S.A. nr 23/2012

Załącznik do raportu bieŝącego PCC Intermodal S.A. nr 23/2012 Alfred Pelzer (ur. 1959 r.) obecnie pełni następujące funkcje: Członek organów nadzorczych oraz zarządzających w spółkach z grupy kapitałowej PCC (min PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A., PCC Autochem sp. zo.o,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej

Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Organizator: Patron honorowy: Specyfika controllingu, analizy finansowej i oceny projektów inwestycyjnych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Budżetowanie w przedsiębiorstwach branży wydobywczej Wariantowa analiza

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Russell Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Henryk Baranowski Prezes Zarządu

Henryk Baranowski Prezes Zarządu Henryk Baranowski Prezes Zarządu Pan Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Matematyka finansowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016 Temat: Powołanie osób nadzorujących Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo