Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010

2 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2010 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY SPIS TREŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr i centrów Z działalności studentów Zajęcie otwarte Rozwój kadr naukowych Klub Partnera UEP Nasi absolwenci Stowarzyszenie Absolwentów UEP Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Ostatnie pożegnanie Wydawnictwo... 64

4

5 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z ŻYCIA UCZELNI Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznało ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ. Kierunek ten 22 października 2010 roku akredytowała również Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. * * * Zgodnie z przeprowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoryzacją jednostek naukowych, na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z 30 kwietnia 2010 roku, wydziały: Ekonomii, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Towaroznawstwa z dniem 1 października 2010 roku otrzymały kategorię 1. Spośród wszystkich 84 jednostek naukowych należących do grupy N5 (nauki ekonomiczne) Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej plasuje się na trzecim miejscu, a Wydział Towaroznawstwa na czwartym miejscu w kraju (po Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH i Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym UEW). Kategorię 2 uzyskały Wydział Zarządzania i Wydział Gospodarki Międzynarodowej. UROCZYSTE ABSOLUTORIUM STUDENTÓW PROGRAMU MBA POZNAŃ-ATLANTA Polsko-Amerykański Program MBA Poznań-Atlanta, 2 października 2010 roku, zainaugurował 15 rok swojej działalności. W uroczystości nie zabrakło studentów i absolwentów Programu oraz przede wszystkim absolwentów rocznika 2009/2010 i ich bliskich. Podczas uroczystości 5

6 JM Rektor wręczył tegorocznym absolwentom dyplomy MBA oraz zainaugurował XVI rok akademicki działalności Programu. STUDENCI UEP STYPENDYSTAMI MIASTA POZNANIA Tytuł Stypendysty Miasta Poznania to dla każdego studenta ogromne wyróżnienie i nobilitacja. Tym bardziej cieszy fakt, że wyróżnienie to przypadło w udziale grupie czterech studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy jako laureaci olimpiad otrzymali z rąk prezydenta Poznania stypendia w wysokości 1600 zł brutto. JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, 13 października 2010 roku osobiście wręczył listy gratulacyjne i symboliczne upominki laureatom stypendium z UEP. W spotkaniu wzięli także udział dziekani wydziałów wyróżnionych studentów oraz władze Parlamentu Studenckiego UEP. WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UKOŃCZENIA KURSU CISCO IEXEC W dniu 14 października 2010 roku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursu CISCO iexec studentom Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, którzy uczęszczali na zajęcia z przedmiotu Electronic economy, wykładanego w języku angielskim przez prof. dra hab. Wojciecha Cellarego na III roku specjalności elektroniczny biznes. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: JM Rektor UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dziekan Wydziału IGE, prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości CISCO w Europie Centralnej i Wschodniej, dr Jacek Raczkowski, dyrektor Departamentu Informatyki Urzędu Miasta Poznania, Andrzej Piechowiak, oraz Joanna Waligóra i Paweł Waliszewski jako przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. UROCZYSTE PROMOCJE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE ORAZ WRĘCZNIE DYPLOMÓW DO NAGRÓD JM REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świętował skromny jubileusz, albowiem już 6

7 po raz piąty celebrował zainaugurowaną w jubileuszowym 80. roku działalności Uczelni formułę uroczystej oprawy promocji doktorskich i habilitacyjnych. Po raz kolejny w historii Uczelni uroczystość ta była połączona z wręczeniem dyplomów do nagród JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla nauczycieli akademickich. Wręczenie dyplomów do nagród Rektora UEP nauczycielom akademickim 7

8 W swoim wystąpieniu rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podkreślił, że prestiż i renoma Uczelni predestynują ją do goszczenia w swych murach ludzi wielkich i wybitnych i to zarówno w sferze nauki, gospodarki, jak i polityki. Tak też było i w minionym roku akademickim. W ramach restytuowanego po 70 latach Tygodnia Gospodarczego z 1931 roku Uczelnię odwiedziło wiele znamienitych osób ze świata biznesu oraz areny politycznej z prof. Jerzym Osiatyńskim i Andrzejem Olechowskim na czele. II Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zgromadziły na UEP zasłużone postacie polskiej ekonomii, a wśród nich dwóch doktorów honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: prof. Leszka Balcerowicza oraz prof. Stanisława Gomułkę. Uczelnię odwiedził również ojciec Euro laureat Nagrody Nobla prof. Robert Mundell. Takie wydarzenia niewątpliwie przydają Uczelni splendoru. Rektor podkreślił, że dobra pozycja nobilituje, ale i zmusza do działania, dodając przy tym, iż nie potrafilibyśmy zbudować tak silnej marki bez ogromnego potencjału intelektualnego, jakim jest kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni. Dążenie do zapewnienia prawidłowego rozwoju kadry ma fundamentalne znaczenie, zważywszy, że co roku wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego z Uczelni odchodzą jej najbardziej doświadczeni pracownicy. Ten naturalny proces powinien się odbywać w sposób, który nie dopuszcza do powstania luki pokoleniowej. Miejsca odchodzących na emeryturę pracowników zajmują młodzi i utalentowani absolwenci UEP, słuchacze i absolwenci studiów doktoranckich. Rektor podkreślił także, że w gronie 529 nauczycieli akademickich, w tym 129 samodzielnych pracowników nauki, są jedyni specjaliści w Polsce w swoich dziedzinach, legitymujący się dogłębną wiedzą przedmiotową i wysokimi kompetencjami dydaktycznymi. Imponujący procent wykładowców to prominentne postaci świata nauki i praktyki gospodarczej. Uczelnia ma swoich przedstawicieli w uznanych gremiach eksperckich. Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu uczestniczy w badaniach i ekspertyzach oraz doradza podmiotom gospodarki i państwa. Pracownicy i absolwenci Uczelni są bądź byli ambasadorami, konsulami honorowymi, ministrami, doradcami parlamentu, prezydenta, organów rządowych. Podczas uroczystości promocje z rąk rektora oraz dziekanów wydziałów odebrało 12 doktorów habilitowanych oraz 52 osoby, które obroniły z powodzeniem swoje prace doktorskie. Kończąc swoje wystąpienie, rektor pogratulował wszystkim wypromowanym oraz nagrodzonym, życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz satysfakcji z odkrywania nowych niezbadanych obszarów i zjawisk. Uroczystość zakończyła symboliczna lampka wina. 8

9 Promocje doktorskie 9

10 Agata Szymczewska, Justyna Danczowska oraz Andrzej Wituski podczas koncertu Uczmy się kochać skrzypce * * * Recital Agaty Szymczewskiej, laureatki I nagrody, Złotego Medalu oraz Nagrody Publiczności TVP Kultura XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, zainaugurował w dniu 18 października 2010 roku cykl spotkań muzycznych pn. Uczmy się kochać skrzypce, które co miesiąc będą się odbywały w małej auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na koncercie wystąpiła także pianistka Justyna Danczowska. W programie wieczoru znalazły się utwory Henryka Wieniawskiego i Karola Szymanowskiego, których wykonanie spotkało się z bardzo żywiołowym przyjęciem publiczności. Koncert Uczmy się kochać skrzypce 10

11 MISJA NAUKOWA DO KAZACHSTANU W dniach od 17 do 20 października 2010 roku rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w Misji Naukowej do Kazachstanu, zorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata projekt kluczowy Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Celem Misji było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenia konkretnych rozmów pomiędzy polskimi i kazachskimi przedstawicielami nauki w kazachskich miastach Astana, Ałmaty, Szymkient. PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Rektor, prof. Marian Gorynia, 26 października 2010 roku podpisał porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu o wzajemnej współpracy w dziedzinie badań naukowych. Akademię Wychowania Fizycznego re- Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UEP a AWF w Poznaniu 11

12 prezentował rektor prof. dr hab. Jerzy Smorawiński oraz prorektor ds. nauki prof. dr hab. Stanisław Kowalik. W spotkaniu władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu reprezentował także prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. WRĘCZENIE DYPLOMÓW DO NAGRÓD JM REKTORA ZA ROK AKADEMICKI 2009/2010 PRACOWNIKOM NIEBĘDĄCYM NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W sali 111A 26 października 2010 roku JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podczas okolicznościowego spotkania przy lampce wina, wręczył pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, Wręczenie dyplomów do nagród rektora UEP dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyróżnionym nagrodą rektora za rok akademicki 2009/2010, symboliczne dyplomy. Gratulując serdecznie wszystkim nagrodzonym, rektor poruszył także istotne kwestie dotyczące kondycji finansowej Uczelni, a w szczególności podzielił się z pracownikami ustaleniami ze związkami zawodowymi dotyczącymi podwyżek płac. W spotkaniu udział wzięły również pozostałe władze Uczelni. 12

13 * * * Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2009/2010. * * * Michał Zasadzki, absolwent Wydziału Gospodarki Międzynarodowej otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, napisaną i obronioną w roku Promotorem wyróżnionej pracy magisterskiej pt. Wpływ funkcjonowania przemysłu hazardowego na gospodarkę lokalną ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej był dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP. NAGRODA EKONOMICZNA BANKU HANDLOWEGO Profesor dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. zw. UEP, oraz dr Konrad Sobański z Katedry Finansów Międzynarodowych otrzymali tegoroczną Nagrodę Ekonomiczną Banku Handlowego, przyznaną za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów. W uzasadnieniu swojej decyzji jury podkreśliło, że badania nagrodzonych autorów mają znaczenie dla przewidywania i zapobiegania kryzysom finansowym w krajach rozwijających się. Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się to tytuł nagrodzonej pracy poznańskich ekonomistów, którą opublikowano w formie książkowej. Zdaniem jury, praca naukowa opublikowana przez laureatów jest bardzo ważnym głosem w dyskusji dotyczącej sytuacji gospodarczej w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Badania prowadzone przez obu naukowców dotyczą niezwykle istotnych kwestii. Chodzi bowiem o sposoby przewidywania i zapobiegania kryzysom finansowym, które wynikają z wysokich deficytów obrotów bieżących. 13

14 NAGRODA VII EDYCJI KONKURSU WOLTERS KLUWER POLSKA I REDAKCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Edyta Skrzypkowska, studentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zdobyła III nagrodę VII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i Redakcji Samorządu Terytorialnego na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji. Promotorem nagrodzonej pracy pt. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Bydgoszczy w latach była dr Sławomira Kańduła. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 6 października 2010 roku podczas konferencji Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce.

15 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z POSIEDZEŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ EKONOMII Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 1 października 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: powołanie komisji doktorskiej mgra Mikołaja Handschke, zaopiniowanie wniosków dotyczących opieki nad doktorantami i prowadzenia seminariów doktorskich, wniosek dr Małgorzaty Hybkiej o przedłużenie okresu pobierania stypendium habilitacyjnego, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Socjologii i Filozofii, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat asystenta w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, wniosek o zatrudnienie dra Mariusza Piotrowskiego na ½ etatu starszego wykładowcy w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej w terminie od roku, sprawa utworzenia kierunku Prawno-ekonomicznego, wniosek o uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, wniosek o uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego, wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych od marca 2011 roku, wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Doradca bankowy, wniosek o uruchomienie XVII edycji Studiów Podyplomowych Public relations, sprawy komisji wydziałowych. 15

16 WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 15 października 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: powołanie zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora doc. dr hab. Piotrowi Kalce z Instytutu Zachodniego, rozstrzygnięcie konkursu na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Europeistyki, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilnoprawnej, zatwierdzenie seminariów doktorskich prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, zaopiniowanie wniosku Filipa Mójty studenta II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011, uzupełnienie Oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2010/2011, uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, zmiana treści formularza recenzji prac dyplomowych, podjęcie uchwały dotyczącej zwrócenia się władz Uczelni do Ośrodka Przetwarzania Informacji z wnioskiem o upublicznienie przez OPI pełnej informacji o danych uwzględnianych w ocenie parametrycznej. WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się w dniu 8 października 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 16 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgr Elizie Buszkowskiej warunkowo,

17 wniosek mgr Karoliny Sobczak o otwarcie przewodu doktorskiego. Proponowany tytuł rozprawy: Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models (Wpływ kryteriów konwergencji nominalnej na realną sferę gospodarki w modelach DSGE). Proponowany promotor dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, strona francuska promotor prof. Jean- Christophe Poutineau, wniosek o przyznanie stypendium ministra Małgorzacie Ćwiek, studentce I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria, Małgorzacie Frąszczak, studentce II roku studiów drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria, Agnieszce Kiedrowskiej, studentce I roku studiów drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria oraz Michałowi Burzyńskiemu, studentowi II roku studiów drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, zatwierdzenie seminariów doktorskich na Wydziale IGE w roku akademickim 2010/2011, zatwierdzenie tematyki i obsady kadrowej seminariów magisterskich na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (uruchamianie seminariów: semestr letni 2010/2011), zmiana w obsadzie zajęć dydaktycznych na Studiach Podyplomowych Inżynieria finansowa, uchwała Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w sprawie zasad wyboru specjalności na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011 (do uruchomienia od semestru letniego), sprawa indywidualnej organizacji zajęć, informacja o wynikach rekrutacji na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Techniczne zastosowania Internetu. WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się 15 października 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wygaśnięcie mandatu studentki Kamili Rydwan, wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dla dra hab. Ryszarda Żywicy, prof. nadzw. UWM w Olsztynie i wyznaczenia recenzentów, 17

18 wniosek mgra inż. Tomasza Kalaka w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP), zatwierdzenie promotorów i tematyki seminariów doktorskich, wniosek o sportowe stypendium ministra dla studentki studiów stacjonarnych drugiego stopnia: Barbary Bożeny Jopek, zmiana kierownika Studiów Podyplomowych pn.: Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią, z dra hab. Zenona Foltynowicza, prof. nadzw. UEP, na dra inż. Roberta Lewickiego, uruchomienie oraz powołanie kierownika I edycji Studiów Podyplomowych pn.: Zarządzanie marką, sprawy promocji WT, wnioski zatrudnieniowe. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 8 października 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. 18 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Zarządzania w związku z ukończeniem studiów, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania, sprawa nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Sylwii Michalak, sprawa zmiany recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Leszka Kędzierskiego, powołanych uchwałą Rady Wydziału Zarządzania UEP i przywrócenie recenzentów wyznaczonych przez Radę Naukową Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Mikołajewicza, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aliny Źróbek-Różańskiej, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mizery, wyznaczenie recenzentów i egzaminatorów oraz powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizery,

19 bieżące sprawy Komisji ds. Strategii Wydziału, sprawa Katedry Systemów i Technik Zarządzania, zatwierdzenie seminariów doktorskich i tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2010/2011, zatwierdzenie prowadzących seminaria magisterskie dla studentów II roku studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania UEP w roku akademickim 2010/2011 w osobach: dr Beata Skowron-Mielnik i dr Grzegorz Wojtkowiak, uzupełnienie wykazu seminariów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, zatwierdzenie kryteriów wyboru specjalności na pierwszym roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Strategii Marketingowych, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, zaopiniowanie sprawozdania dr Justyny Światowiec-Szczepańskiej o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej, zaopiniowanie wniosku o przedłużenie stypendium habilitacyjnego dr Justynie Światowiec-Szczepańskiej z Katedry Zarządzania Strategicznego od 1 października 2010 roku do 30 września 2011 roku, zaopiniowanie wniosku Dominika Zduna o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011, zaopiniowanie wniosku Marcina Osajdy o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011, zaopiniowanie wniosku Doroty Kowalewskiej o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2010/2011, zmiana kierownika I edycji Studiów Podyplomowych Analizy rynkowe i strategiczne, zmiany w planach i obsadzie zajęć XX i XXI edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zmiana w obsadzie zajęć X edycji Studiów Podyplomowych Prawo gospodarcze, zmiana w obsadzie zajęć XVII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze, zmiany w planach i obsadzie XXIV, XXV, XXVI, XXVII edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami, 19

20 uruchomienie XXII edycji Studiów Podyplomowych Analiza ekonomiczna i controlling, uruchomienie XI edycji Studiów Podyplomowych Komunikacja i promocja w biznesie, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Organizacja i zarządzanie, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw w Bydgoszczy, uruchomienie XXXIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i finanse, uruchomienie XXI edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Bydgoszczy, uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Kaliszu, uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koninie, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koszalinie, uruchomienie XIV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Lesznie, uruchomienie XVIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstw w Bydgoszczy, uruchomienie VIII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami, uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwami, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi, uruchomienie VIII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie w opiece zdrowotnej,

21 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY KONFERENCJE NAUKOWE I SEMINARIA Seminarium naukowe Nowe kierunki w utylizacji odpadów przemysłu spożywczego Katedra Towaroznawstwa Żywności, 20 października 2010 roku, wspólnie z Poznańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, zorganizowała w murach Uczelni seminarium naukowe pn. Nowe kierunki w utylizacji odpadów przemysłu spożywczego, z okazji jubileuszu 80. urodzin prof. dra hab. Jana Kumidera. Otwarcia seminarium dokonał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oraz pracownicy i studenci Wydziału Towaroznawstwa, przedstawiciele biznesu oraz organizacji konsumenckich, przyjaciele, współpracownicy Jubileusz 80. urodzin prof. dra hab. Jana Kumidera 21

22 oraz byli seminarzyści i doktoranci Profesora Jana Kumidera. Sesji przewodniczyła dr hab. Maria Małecka, prof. nadzw. UEP kierownik Katedry Towaroznawstwa Żywności. Seminarium było okazją podsumowania dokonań i osiągnięć dydaktycznych, naukowych oraz wdrożeniowych Profesora. Podczas seminarium zaprezentowano wyniki zainspirowanych przez Niego badań naukowych. Z dużym zainteresowaniem spotkały się referaty wygłoszone przez dra inż. Bogdana Pachołka pt.: Odpady przetwórstwa owoców i warzyw jako źródło błonnika pokarmowego oraz dra inż. Wojciecha Żmudzińskiego pt. Utylizacja ścieków przemysłu mleczarskiego. Zarządzanie produktem IV Kreowanie produktu i marki W dniach października 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Zarządzanie produktem IV Kreowanie produktu i marki. Konferencję zorganizowaną z okazji jubileuszu 10-lecia powołania Katedry Marketingu Produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu otworzył JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Organizatorzy konferencji, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie problemów związanych z zarządzaniem produktem i marką, a także wysoką ocenę merytoryczną oraz jednoznacznie pozytywny odbiór dotychczasowych trzech edycji konferencji z serii Zarządzanie produktem, zorganizowali czwartą jej edycję. Konferencja korespondowała z rozpoczętym we wrześniu 2004 roku forum przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej, będąc płaszczyzną wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania produktem oraz marką. Podczas obrad omawiano zagadnienia dotyczące między innymi przemian w zachowaniach konsumentów jako implikacji dla kształtowania portfela produktów przedsiębiorstwa, determinant kształtowania efektywnego portfela produktów przedsiębiorstwa, innowacji produktów, trendów w zarządzaniu portfelem produktów w przedsiębiorstwie oraz zarządzania portfelem marek. * * * Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 i 22 października 2010 roku gościł uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Urban Transitions. Footprints of Social, Cultural and Economic Change, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii i Filozofii oraz SKN Intersophia. 22

23 Konferencja miała na celu ukazanie różnorodności i przemian przestrzeni miejskiej, która jest odbiciem zmian społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Główne obszary badawcze konferencji wyznaczało pojęcie zmiany w przestrzeniach miejskich oraz jej śladami w wymiarze społecznym (socjologia miasta, obcy w mieście, zagadnienia rewitalizacji społecznej i przestrzennej na przykładzie wybranych miast), kulturowym (strategie buntu w przestrzeni miejskiej, strategie oswajania miasta) oraz ekonomicznym (zmiany urbanistyczne, funkcje przestrzeni miejskich, branding miast). Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. W drugim dniu konferencji wszystkich uczestników przywitał także JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Gośćmi plenarnymi byli: specjalista ekonomiki przestrzennej i środowiskowej dr hab. Wanda Gaczek, prof. nadzw. UEP, antropolog Aleksandra Galasińska, PhD (Wolverhampton University) oraz socjolog Paul Jones, PhD (Liverpool University). We wspólnym dialogu na temat współczesnych śladów zmian w mieście, przemian miasta i prawa do miasta uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin (socjologowie, ekonomiści, antropolodzy, kulturoznawcy, filozofowie, historycy sztuki oraz specjaliści w zakresie gospodarki przestrzennej) zarówno z kraju (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Politechnika 23

24 Konferencja Urban Tranistions. Footprints of Social, Cultural and Economic Change Koszalińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jak i zagranicy (Liverpool University, Wolverhampton University, Vilnius Gediminas Technical University). 24 Innowacyjna Wielkopolska 2020 konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, zorganizował w dniu 26 października 2010 roku w budynku World Trade Center Poznań w Poznaniu konferencję dotyczącą Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Celem konferencji było przedstawienie wspólnie wypracowanej koncepcji regionalnej polityki innowacyjnej oraz kluczowych założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Konferencja umożliwiła także promowanie idei partnerstw dla realizacji celów Strate-

25 gii, co jest koncepcją nowatorską w stosunku do wcześniejszych Strategii Innowacji uchwalanych w kraju. Konferencja była doskonałym forum wymiany poglądów na temat obszarów współpracy dla realizacji regionalnej polityki innowacyjnej. Dotychczasowy udział partnerów regionalnych w konsultacjach przyczynił się do opracowania koncepcji polityki innowacyjnej w Wielkopolsce. Jednocześnie zapisy Regionalnej Strategii Innowacji oraz Planu działań dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego będzie można zmodyfikować zgodnie z sugestiami i uwagami zgłaszanymi podczas konferencji. Konferencje otworzył JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.

26 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z DZIAŁALNOŚCI KATEDR I CENTRÓW Katedra Badań Marketingowych października 2010 roku Profesor dr hab. Józef Garczarczyk, prof. zw. UEP, dr Sylwester Białowąs i dr Robert Skikiewicz uczestniczyli w 30 Kongresie Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET) nt. Economic Tendency Surveys and Services Sector w Nowym Jorku. Lokalnym organizatorem jubileuszowego Kongresu CIRET było Conference Board czołowa instytucja Stanów Zjednoczonych, prowadząca badania koniunktury gospodarczej. Podczas Kongresu dr Sylwester Białowąs wygłosił referat 26

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej 2014 Pierwszy taki dzień na Politechnice Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009 Sł o w o od redaktora Drodzy Czytelnicy Głosu Akademickiego. Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce specjalny numer naszego uczelnianego pisma. Znów ma on formę Kalendarium Wydarzeń i jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo