Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010

2 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2010 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY SPIS TREŚCI Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr i centrów Z działalności studentów Zajęcie otwarte Rozwój kadr naukowych Klub Partnera UEP Nasi absolwenci Stowarzyszenie Absolwentów UEP Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Ostatnie pożegnanie Wydawnictwo... 64

4

5 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z ŻYCIA UCZELNI Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyznało ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ. Kierunek ten 22 października 2010 roku akredytowała również Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. * * * Zgodnie z przeprowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoryzacją jednostek naukowych, na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z 30 kwietnia 2010 roku, wydziały: Ekonomii, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Towaroznawstwa z dniem 1 października 2010 roku otrzymały kategorię 1. Spośród wszystkich 84 jednostek naukowych należących do grupy N5 (nauki ekonomiczne) Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej plasuje się na trzecim miejscu, a Wydział Towaroznawstwa na czwartym miejscu w kraju (po Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH i Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym UEW). Kategorię 2 uzyskały Wydział Zarządzania i Wydział Gospodarki Międzynarodowej. UROCZYSTE ABSOLUTORIUM STUDENTÓW PROGRAMU MBA POZNAŃ-ATLANTA Polsko-Amerykański Program MBA Poznań-Atlanta, 2 października 2010 roku, zainaugurował 15 rok swojej działalności. W uroczystości nie zabrakło studentów i absolwentów Programu oraz przede wszystkim absolwentów rocznika 2009/2010 i ich bliskich. Podczas uroczystości 5

6 JM Rektor wręczył tegorocznym absolwentom dyplomy MBA oraz zainaugurował XVI rok akademicki działalności Programu. STUDENCI UEP STYPENDYSTAMI MIASTA POZNANIA Tytuł Stypendysty Miasta Poznania to dla każdego studenta ogromne wyróżnienie i nobilitacja. Tym bardziej cieszy fakt, że wyróżnienie to przypadło w udziale grupie czterech studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy jako laureaci olimpiad otrzymali z rąk prezydenta Poznania stypendia w wysokości 1600 zł brutto. JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, 13 października 2010 roku osobiście wręczył listy gratulacyjne i symboliczne upominki laureatom stypendium z UEP. W spotkaniu wzięli także udział dziekani wydziałów wyróżnionych studentów oraz władze Parlamentu Studenckiego UEP. WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UKOŃCZENIA KURSU CISCO IEXEC W dniu 14 października 2010 roku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursu CISCO iexec studentom Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, którzy uczęszczali na zajęcia z przedmiotu Electronic economy, wykładanego w języku angielskim przez prof. dra hab. Wojciecha Cellarego na III roku specjalności elektroniczny biznes. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: JM Rektor UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dziekan Wydziału IGE, prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości CISCO w Europie Centralnej i Wschodniej, dr Jacek Raczkowski, dyrektor Departamentu Informatyki Urzędu Miasta Poznania, Andrzej Piechowiak, oraz Joanna Waligóra i Paweł Waliszewski jako przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. UROCZYSTE PROMOCJE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE ORAZ WRĘCZNIE DYPLOMÓW DO NAGRÓD JM REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świętował skromny jubileusz, albowiem już 6

7 po raz piąty celebrował zainaugurowaną w jubileuszowym 80. roku działalności Uczelni formułę uroczystej oprawy promocji doktorskich i habilitacyjnych. Po raz kolejny w historii Uczelni uroczystość ta była połączona z wręczeniem dyplomów do nagród JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla nauczycieli akademickich. Wręczenie dyplomów do nagród Rektora UEP nauczycielom akademickim 7

8 W swoim wystąpieniu rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podkreślił, że prestiż i renoma Uczelni predestynują ją do goszczenia w swych murach ludzi wielkich i wybitnych i to zarówno w sferze nauki, gospodarki, jak i polityki. Tak też było i w minionym roku akademickim. W ramach restytuowanego po 70 latach Tygodnia Gospodarczego z 1931 roku Uczelnię odwiedziło wiele znamienitych osób ze świata biznesu oraz areny politycznej z prof. Jerzym Osiatyńskim i Andrzejem Olechowskim na czele. II Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zgromadziły na UEP zasłużone postacie polskiej ekonomii, a wśród nich dwóch doktorów honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: prof. Leszka Balcerowicza oraz prof. Stanisława Gomułkę. Uczelnię odwiedził również ojciec Euro laureat Nagrody Nobla prof. Robert Mundell. Takie wydarzenia niewątpliwie przydają Uczelni splendoru. Rektor podkreślił, że dobra pozycja nobilituje, ale i zmusza do działania, dodając przy tym, iż nie potrafilibyśmy zbudować tak silnej marki bez ogromnego potencjału intelektualnego, jakim jest kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni. Dążenie do zapewnienia prawidłowego rozwoju kadry ma fundamentalne znaczenie, zważywszy, że co roku wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego z Uczelni odchodzą jej najbardziej doświadczeni pracownicy. Ten naturalny proces powinien się odbywać w sposób, który nie dopuszcza do powstania luki pokoleniowej. Miejsca odchodzących na emeryturę pracowników zajmują młodzi i utalentowani absolwenci UEP, słuchacze i absolwenci studiów doktoranckich. Rektor podkreślił także, że w gronie 529 nauczycieli akademickich, w tym 129 samodzielnych pracowników nauki, są jedyni specjaliści w Polsce w swoich dziedzinach, legitymujący się dogłębną wiedzą przedmiotową i wysokimi kompetencjami dydaktycznymi. Imponujący procent wykładowców to prominentne postaci świata nauki i praktyki gospodarczej. Uczelnia ma swoich przedstawicieli w uznanych gremiach eksperckich. Kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu uczestniczy w badaniach i ekspertyzach oraz doradza podmiotom gospodarki i państwa. Pracownicy i absolwenci Uczelni są bądź byli ambasadorami, konsulami honorowymi, ministrami, doradcami parlamentu, prezydenta, organów rządowych. Podczas uroczystości promocje z rąk rektora oraz dziekanów wydziałów odebrało 12 doktorów habilitowanych oraz 52 osoby, które obroniły z powodzeniem swoje prace doktorskie. Kończąc swoje wystąpienie, rektor pogratulował wszystkim wypromowanym oraz nagrodzonym, życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz satysfakcji z odkrywania nowych niezbadanych obszarów i zjawisk. Uroczystość zakończyła symboliczna lampka wina. 8

9 Promocje doktorskie 9

10 Agata Szymczewska, Justyna Danczowska oraz Andrzej Wituski podczas koncertu Uczmy się kochać skrzypce * * * Recital Agaty Szymczewskiej, laureatki I nagrody, Złotego Medalu oraz Nagrody Publiczności TVP Kultura XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, zainaugurował w dniu 18 października 2010 roku cykl spotkań muzycznych pn. Uczmy się kochać skrzypce, które co miesiąc będą się odbywały w małej auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na koncercie wystąpiła także pianistka Justyna Danczowska. W programie wieczoru znalazły się utwory Henryka Wieniawskiego i Karola Szymanowskiego, których wykonanie spotkało się z bardzo żywiołowym przyjęciem publiczności. Koncert Uczmy się kochać skrzypce 10

11 MISJA NAUKOWA DO KAZACHSTANU W dniach od 17 do 20 października 2010 roku rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w Misji Naukowej do Kazachstanu, zorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata projekt kluczowy Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Celem Misji było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenia konkretnych rozmów pomiędzy polskimi i kazachskimi przedstawicielami nauki w kazachskich miastach Astana, Ałmaty, Szymkient. PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Rektor, prof. Marian Gorynia, 26 października 2010 roku podpisał porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu o wzajemnej współpracy w dziedzinie badań naukowych. Akademię Wychowania Fizycznego re- Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UEP a AWF w Poznaniu 11

12 prezentował rektor prof. dr hab. Jerzy Smorawiński oraz prorektor ds. nauki prof. dr hab. Stanisław Kowalik. W spotkaniu władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu reprezentował także prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. WRĘCZENIE DYPLOMÓW DO NAGRÓD JM REKTORA ZA ROK AKADEMICKI 2009/2010 PRACOWNIKOM NIEBĘDĄCYM NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W sali 111A 26 października 2010 roku JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podczas okolicznościowego spotkania przy lampce wina, wręczył pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, Wręczenie dyplomów do nagród rektora UEP dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyróżnionym nagrodą rektora za rok akademicki 2009/2010, symboliczne dyplomy. Gratulując serdecznie wszystkim nagrodzonym, rektor poruszył także istotne kwestie dotyczące kondycji finansowej Uczelni, a w szczególności podzielił się z pracownikami ustaleniami ze związkami zawodowymi dotyczącymi podwyżek płac. W spotkaniu udział wzięły również pozostałe władze Uczelni. 12

13 * * * Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2009/2010. * * * Michał Zasadzki, absolwent Wydziału Gospodarki Międzynarodowej otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, napisaną i obronioną w roku Promotorem wyróżnionej pracy magisterskiej pt. Wpływ funkcjonowania przemysłu hazardowego na gospodarkę lokalną ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej był dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP. NAGRODA EKONOMICZNA BANKU HANDLOWEGO Profesor dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. zw. UEP, oraz dr Konrad Sobański z Katedry Finansów Międzynarodowych otrzymali tegoroczną Nagrodę Ekonomiczną Banku Handlowego, przyznaną za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów. W uzasadnieniu swojej decyzji jury podkreśliło, że badania nagrodzonych autorów mają znaczenie dla przewidywania i zapobiegania kryzysom finansowym w krajach rozwijających się. Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się to tytuł nagrodzonej pracy poznańskich ekonomistów, którą opublikowano w formie książkowej. Zdaniem jury, praca naukowa opublikowana przez laureatów jest bardzo ważnym głosem w dyskusji dotyczącej sytuacji gospodarczej w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Badania prowadzone przez obu naukowców dotyczą niezwykle istotnych kwestii. Chodzi bowiem o sposoby przewidywania i zapobiegania kryzysom finansowym, które wynikają z wysokich deficytów obrotów bieżących. 13

14 NAGRODA VII EDYCJI KONKURSU WOLTERS KLUWER POLSKA I REDAKCJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Edyta Skrzypkowska, studentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zdobyła III nagrodę VII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i Redakcji Samorządu Terytorialnego na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji. Promotorem nagrodzonej pracy pt. Ekonomiczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Bydgoszczy w latach była dr Sławomira Kańduła. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 6 października 2010 roku podczas konferencji Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce.

15 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z POSIEDZEŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ EKONOMII Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się w dniu 1 października 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: powołanie komisji doktorskiej mgra Mikołaja Handschke, zaopiniowanie wniosków dotyczących opieki nad doktorantami i prowadzenia seminariów doktorskich, wniosek dr Małgorzaty Hybkiej o przedłużenie okresu pobierania stypendium habilitacyjnego, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Socjologii i Filozofii, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat asystenta w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, wniosek o zatrudnienie dra Mariusza Piotrowskiego na ½ etatu starszego wykładowcy w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej w terminie od roku, sprawa utworzenia kierunku Prawno-ekonomicznego, wniosek o uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, wniosek o uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego, wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych od marca 2011 roku, wniosek o uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Doradca bankowy, wniosek o uruchomienie XVII edycji Studiów Podyplomowych Public relations, sprawy komisji wydziałowych. 15

16 WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 15 października 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: powołanie zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora doc. dr hab. Piotrowi Kalce z Instytutu Zachodniego, rozstrzygnięcie konkursu na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Europeistyki, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilnoprawnej, zatwierdzenie seminariów doktorskich prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, zaopiniowanie wniosku Filipa Mójty studenta II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011, uzupełnienie Oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2010/2011, uzupełnienie Oferty seminariów dyplomowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, zmiana treści formularza recenzji prac dyplomowych, podjęcie uchwały dotyczącej zwrócenia się władz Uczelni do Ośrodka Przetwarzania Informacji z wnioskiem o upublicznienie przez OPI pełnej informacji o danych uwzględnianych w ocenie parametrycznej. WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się w dniu 8 października 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 16 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgr Elizie Buszkowskiej warunkowo,

17 wniosek mgr Karoliny Sobczak o otwarcie przewodu doktorskiego. Proponowany tytuł rozprawy: Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models (Wpływ kryteriów konwergencji nominalnej na realną sferę gospodarki w modelach DSGE). Proponowany promotor dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, strona francuska promotor prof. Jean- Christophe Poutineau, wniosek o przyznanie stypendium ministra Małgorzacie Ćwiek, studentce I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria, Małgorzacie Frąszczak, studentce II roku studiów drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria, Agnieszce Kiedrowskiej, studentce I roku studiów drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria oraz Michałowi Burzyńskiemu, studentowi II roku studiów drugiego stopnia, kierunek Informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa, zatwierdzenie seminariów doktorskich na Wydziale IGE w roku akademickim 2010/2011, zatwierdzenie tematyki i obsady kadrowej seminariów magisterskich na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (uruchamianie seminariów: semestr letni 2010/2011), zmiana w obsadzie zajęć dydaktycznych na Studiach Podyplomowych Inżynieria finansowa, uchwała Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w sprawie zasad wyboru specjalności na I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011 (do uruchomienia od semestru letniego), sprawa indywidualnej organizacji zajęć, informacja o wynikach rekrutacji na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Techniczne zastosowania Internetu. WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się 15 października 2010 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wygaśnięcie mandatu studentki Kamili Rydwan, wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dla dra hab. Ryszarda Żywicy, prof. nadzw. UWM w Olsztynie i wyznaczenia recenzentów, 17

18 wniosek mgra inż. Tomasza Kalaka w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP), zatwierdzenie promotorów i tematyki seminariów doktorskich, wniosek o sportowe stypendium ministra dla studentki studiów stacjonarnych drugiego stopnia: Barbary Bożeny Jopek, zmiana kierownika Studiów Podyplomowych pn.: Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią, z dra hab. Zenona Foltynowicza, prof. nadzw. UEP, na dra inż. Roberta Lewickiego, uruchomienie oraz powołanie kierownika I edycji Studiów Podyplomowych pn.: Zarządzanie marką, sprawy promocji WT, wnioski zatrudnieniowe. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 8 października 2010 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. 18 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: stwierdzenie wygaśnięcia mandatów przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Zarządzania w związku z ukończeniem studiów, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania, sprawa nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Sylwii Michalak, sprawa zmiany recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dra Leszka Kędzierskiego, powołanych uchwałą Rady Wydziału Zarządzania UEP i przywrócenie recenzentów wyznaczonych przez Radę Naukową Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Mikołajewicza, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aliny Źróbek-Różańskiej, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mizery, wyznaczenie recenzentów i egzaminatorów oraz powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Mizery,

19 bieżące sprawy Komisji ds. Strategii Wydziału, sprawa Katedry Systemów i Technik Zarządzania, zatwierdzenie seminariów doktorskich i tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2010/2011, zatwierdzenie prowadzących seminaria magisterskie dla studentów II roku studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania UEP w roku akademickim 2010/2011 w osobach: dr Beata Skowron-Mielnik i dr Grzegorz Wojtkowiak, uzupełnienie wykazu seminariów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, zatwierdzenie kryteriów wyboru specjalności na pierwszym roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Strategii Marketingowych, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, zaopiniowanie sprawozdania dr Justyny Światowiec-Szczepańskiej o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej, zaopiniowanie wniosku o przedłużenie stypendium habilitacyjnego dr Justynie Światowiec-Szczepańskiej z Katedry Zarządzania Strategicznego od 1 października 2010 roku do 30 września 2011 roku, zaopiniowanie wniosku Dominika Zduna o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011, zaopiniowanie wniosku Marcina Osajdy o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011, zaopiniowanie wniosku Doroty Kowalewskiej o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2010/2011, zmiana kierownika I edycji Studiów Podyplomowych Analizy rynkowe i strategiczne, zmiany w planach i obsadzie zajęć XX i XXI edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zmiana w obsadzie zajęć X edycji Studiów Podyplomowych Prawo gospodarcze, zmiana w obsadzie zajęć XVII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze, zmiany w planach i obsadzie XXIV, XXV, XXVI, XXVII edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami, 19

20 uruchomienie XXII edycji Studiów Podyplomowych Analiza ekonomiczna i controlling, uruchomienie XI edycji Studiów Podyplomowych Komunikacja i promocja w biznesie, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Organizacja i zarządzanie, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw w Bydgoszczy, uruchomienie XXXIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i finanse, uruchomienie XXI edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Bydgoszczy, uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Kaliszu, uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koninie, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koszalinie, uruchomienie XIV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Lesznie, uruchomienie XVIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstw w Bydgoszczy, uruchomienie VIII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami, uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwami, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi, uruchomienie VIII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie w opiece zdrowotnej,

21 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY KONFERENCJE NAUKOWE I SEMINARIA Seminarium naukowe Nowe kierunki w utylizacji odpadów przemysłu spożywczego Katedra Towaroznawstwa Żywności, 20 października 2010 roku, wspólnie z Poznańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, zorganizowała w murach Uczelni seminarium naukowe pn. Nowe kierunki w utylizacji odpadów przemysłu spożywczego, z okazji jubileuszu 80. urodzin prof. dra hab. Jana Kumidera. Otwarcia seminarium dokonał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz oraz pracownicy i studenci Wydziału Towaroznawstwa, przedstawiciele biznesu oraz organizacji konsumenckich, przyjaciele, współpracownicy Jubileusz 80. urodzin prof. dra hab. Jana Kumidera 21

22 oraz byli seminarzyści i doktoranci Profesora Jana Kumidera. Sesji przewodniczyła dr hab. Maria Małecka, prof. nadzw. UEP kierownik Katedry Towaroznawstwa Żywności. Seminarium było okazją podsumowania dokonań i osiągnięć dydaktycznych, naukowych oraz wdrożeniowych Profesora. Podczas seminarium zaprezentowano wyniki zainspirowanych przez Niego badań naukowych. Z dużym zainteresowaniem spotkały się referaty wygłoszone przez dra inż. Bogdana Pachołka pt.: Odpady przetwórstwa owoców i warzyw jako źródło błonnika pokarmowego oraz dra inż. Wojciecha Żmudzińskiego pt. Utylizacja ścieków przemysłu mleczarskiego. Zarządzanie produktem IV Kreowanie produktu i marki W dniach października 2010 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Zarządzanie produktem IV Kreowanie produktu i marki. Konferencję zorganizowaną z okazji jubileuszu 10-lecia powołania Katedry Marketingu Produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu otworzył JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Organizatorzy konferencji, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie problemów związanych z zarządzaniem produktem i marką, a także wysoką ocenę merytoryczną oraz jednoznacznie pozytywny odbiór dotychczasowych trzech edycji konferencji z serii Zarządzanie produktem, zorganizowali czwartą jej edycję. Konferencja korespondowała z rozpoczętym we wrześniu 2004 roku forum przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej, będąc płaszczyzną wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania produktem oraz marką. Podczas obrad omawiano zagadnienia dotyczące między innymi przemian w zachowaniach konsumentów jako implikacji dla kształtowania portfela produktów przedsiębiorstwa, determinant kształtowania efektywnego portfela produktów przedsiębiorstwa, innowacji produktów, trendów w zarządzaniu portfelem produktów w przedsiębiorstwie oraz zarządzania portfelem marek. * * * Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 i 22 października 2010 roku gościł uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Urban Transitions. Footprints of Social, Cultural and Economic Change, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii i Filozofii oraz SKN Intersophia. 22

23 Konferencja miała na celu ukazanie różnorodności i przemian przestrzeni miejskiej, która jest odbiciem zmian społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Główne obszary badawcze konferencji wyznaczało pojęcie zmiany w przestrzeniach miejskich oraz jej śladami w wymiarze społecznym (socjologia miasta, obcy w mieście, zagadnienia rewitalizacji społecznej i przestrzennej na przykładzie wybranych miast), kulturowym (strategie buntu w przestrzeni miejskiej, strategie oswajania miasta) oraz ekonomicznym (zmiany urbanistyczne, funkcje przestrzeni miejskich, branding miast). Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. W drugim dniu konferencji wszystkich uczestników przywitał także JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Gośćmi plenarnymi byli: specjalista ekonomiki przestrzennej i środowiskowej dr hab. Wanda Gaczek, prof. nadzw. UEP, antropolog Aleksandra Galasińska, PhD (Wolverhampton University) oraz socjolog Paul Jones, PhD (Liverpool University). We wspólnym dialogu na temat współczesnych śladów zmian w mieście, przemian miasta i prawa do miasta uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin (socjologowie, ekonomiści, antropolodzy, kulturoznawcy, filozofowie, historycy sztuki oraz specjaliści w zakresie gospodarki przestrzennej) zarówno z kraju (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Politechnika 23

24 Konferencja Urban Tranistions. Footprints of Social, Cultural and Economic Change Koszalińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jak i zagranicy (Liverpool University, Wolverhampton University, Vilnius Gediminas Technical University). 24 Innowacyjna Wielkopolska 2020 konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, zorganizował w dniu 26 października 2010 roku w budynku World Trade Center Poznań w Poznaniu konferencję dotyczącą Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Celem konferencji było przedstawienie wspólnie wypracowanej koncepcji regionalnej polityki innowacyjnej oraz kluczowych założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Konferencja umożliwiła także promowanie idei partnerstw dla realizacji celów Strate-

25 gii, co jest koncepcją nowatorską w stosunku do wcześniejszych Strategii Innowacji uchwalanych w kraju. Konferencja była doskonałym forum wymiany poglądów na temat obszarów współpracy dla realizacji regionalnej polityki innowacyjnej. Dotychczasowy udział partnerów regionalnych w konsultacjach przyczynił się do opracowania koncepcji polityki innowacyjnej w Wielkopolsce. Jednocześnie zapisy Regionalnej Strategii Innowacji oraz Planu działań dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego będzie można zmodyfikować zgodnie z sugestiami i uwagami zgłaszanymi podczas konferencji. Konferencje otworzył JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.

26 N I R E IW U T SY E T EK O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Z DZIAŁALNOŚCI KATEDR I CENTRÓW Katedra Badań Marketingowych października 2010 roku Profesor dr hab. Józef Garczarczyk, prof. zw. UEP, dr Sylwester Białowąs i dr Robert Skikiewicz uczestniczyli w 30 Kongresie Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET) nt. Economic Tendency Surveys and Services Sector w Nowym Jorku. Lokalnym organizatorem jubileuszowego Kongresu CIRET było Conference Board czołowa instytucja Stanów Zjednoczonych, prowadząca badania koniunktury gospodarczej. Podczas Kongresu dr Sylwester Białowąs wygłosił referat 26

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Uchwała Rady WAiNS Nr 157/2012/2013 2013 roku pozytywnie zaopiniowała wiosek Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra

Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra Młodzi wybitni naukowcy z PB ze stypendiami Ministra Dr Alicja Gudanowska i dr Danuta Szpilko z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymały stypendia Ministerstwa Nauka i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009 WYNIKI ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 28/29 Poznań, styczeń 21 SPIS TREŚCI Założenia... 3 Wyniki dla Uczelni... 5 Wyniki dla Wydziałów... 8 Budowa

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni?

Prawo w biznesie. Opis kierunku. WSB Gdynia - Studia I stopnia. Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Prawo w biznesie WSB Gdynia - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdyni? Na kierunku prawo w biznesie kształcimy osoby, które będą posiadały jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu Rady WEL w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące:

Na posiedzeniu Rady WEL w dniu 6 lipca 2016 roku podjęto uchwały dotyczące: 403/WEL/2016 404/WEL/2016 405/WEL/2016 406/WEL/2016 407/WEL/2016 Poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi P. DOBROWOLSKIEMU (ISE) tytułu profesora w dziedzinie nauki techniczne. Nadania mjr.

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała nr 14 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleńczuk-Paszel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na okres od 01.10.2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 23 osób z ogólnej liczby 31 członków statutowego składu, 22

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Złoci Absolwenci Politechniki Białostockiej

Złoci Absolwenci Politechniki Białostockiej Złoci Absolwenci Politechniki Białostockiej Prof. Michał Bołtryk, Józef Władysław Sulima, Michał Grześ i Robert Matyszewski - to Złoci Absolwenci Politechniki Białostockiej 2017. Specjalne statuetki wręczone

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 7 Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO UŁ z dnia 19 marca 2012 roku W posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 19.03.2012r. wzięła udział następująca

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Załącznik nr do uchwały senatu nr 2/o/0/20 z dnia 2 kwietnia 20 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Rektor przyznaje nauczycielom

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 60 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku

Uchwała nr 60 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku Uchwała nr 60 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Gdańsk, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Audyt wewnętrzny systemu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 100 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 100 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku Uchwała nr 100 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zielona Góra, 31 marca 2010 r. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Uniwersytet Zielonogórski O Uczelni jedyny uniwersytet w regionie, różnorodność kierunków

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo